1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden."

Transkript

1 1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Det här är Fairtrade - lila 2 1: DET HÄR ÄR FAIRTRADE Detta är del 1 som berättar om vad Fairtrade är och hur Fairtrade startade. 3 FILM: Hej då fattigdom. 5 min (sve + textad) I denna film berättar odlare och anställda om deras arbets- och livssituationen. Fairtrade Internationals VD Harriet Lamb beskriver hur Fairtrade har tagit plats på den internationella marknaden. Filmen är textad på svenska och ca 5 minuter lång. Om du är uppkopplad fungerar det att se filmen. 4:1 Film från Fairtrade Sverige (2013). Handla Fairtrade-certifierade produkter? Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

2 4:2 Vad betyder Fairtrade för dig? Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Meningarna på bilden visar vad Fairtrade handlar om. 5 Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Fairtrades uppdrag är att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter, genom att: licensiera Fairtrade-märket till företag, s.k. licenstagare påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister bilda opinion och sprida information 6+ 7 Hur startade Fairtrade? På 70-talet kom Frans Van der Hoff, holländsk missionär som tidigare bott i Chile, till Mexico. Han märkte hur svårt det var för odlarna att sälja sitt kaffe. Under många år hade de varit tvungna att sälja kaffet till rekordlåga priser till s.k. coyotes (mellanhänder). Eftersom odlarna inte hade några andra köpare var de tvungna att sälja till mellanhänderna, till det pris de erbjöd. Frans Van der Hoff samlade i början av 80-talet ett hundratal odlare till ett möte för att tillsammans göra något åt deras situation. De startade kooperativet UCIRI. 7 Mexiko Holland UCIRI kom sedan i kontakt med organisationer för rättvis handel i Nord för att tillsammans råda bot på problemen med många mellanhänder och låga priser. I samarbete med rättvis handelsorganisationer i Holland var UCIRI med och grundade den holländska motsvarigheten till Fairtrade Max Havelaar och blev det första certifierade kooperativet.

3 8 Mexico - Holland Holland var därmed först ut 1988 med en produktmärkning som garanterade förbättrade produktionsförhållanden. Syftet var att ge odlare med egen mark marknadstillträde och möjlighet att sälja i störres volymer samt att erbjuda konsumenten en vara som garanterar produktion enligt kriterier för rättvis handel Olika certifieringsmärken Efter några år spred sig märkningskonceptet vidare och fler nationella Fairtrade-organisationer skapades, t.ex. tyska Transfair och engelska Fairtrade Foundation. I USA och Kanada skapades Transfair. I Finland Reilu Kauppa och Max Havelaar i Danmark och Frankrike. I Sverige bildades Rättvisemärkt 1996 och den första certifierade produkten kom ut på den svenska marknaden Fairtrade International, som då kallades FLO, bildades 1997 med syfte att samordna kriterier och kontroll för Fairtrade. En ny internationell produktmärkning var född. Alla olika nationella Fairtrade-organisationer hade verkat självständigt tills FLO bildades. 11 Internationellt märke Allt eftersom tiden gick började man samarbeta allt mer mellan länderna och 2002 kom ett nytt gemensamt internationellt certifieringsmärke. 12 Från Rättvisemärkt till Fairtrade År 2004 gick dåvarande Rättvisemärkt över till det internationella certifieringsmärket som en led i en mer internationell harmonisering. Nästan alla nationella Fairtrade-organisationer har gått över till det internationella certifieringsmärket. Från 2010 användes också det internationella namnet Fairtrade.

4 13 14 Fairtrade i dag Fairtrade International ansvarar i dag för kriterieutveckling samt för producentstöd genom regionala representanter i producentländerna. 24 nationella Fairtrade-organisationer (de blå på kartan) verkar för att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkt i respektive land. Producenter finns i 74 länder (de gula och de randiga). I några av de länder där det produceras Fairtrade-certifierade produkter kan man också köpa produkterna.(de randiga länderna) Vi kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. 2. Därför behövs Fairtrade - orange 15 2: DÄRFÖR BEHÖVS FAIRTRADE Detta är del 2 som berättar hur det ser ut i världen, vilka problem som finns och hur Fairtrade kan vara en del av lösningen. 16 FILM: Global inequality 4 min (eng.) Filmen beskriver hur jordens resurser är fördelade. Filmen är på engelska utan svensk text. Om du är uppkopplad fungerar det att se filmen. Filmen kommer från (2013). Längt bak finns en kort sammanfattning på svenska av vad som sägs i filmen. 17: 1 Blir världen bättre? Runt 1,2 miljarder människor på jorden lever i extrem fattigdom och måste klara sig på ca 1,25 dollar per dag. De som drabbas värst är de som bor i de allra fattigaste länderna. Vissa menar att världen aldrig varit så ojämlik som nu och att gapet mellan rik och fattig växer. Andra menar att världen aldrig varit bättre, allt fler människor kan läsa och skriva samt att antalet fattiga minskar.

5 s1 7:2 18 Framgångar Ca 90 procent av världens barn börjar i skolan, det är sju miljoner fler än 1999 och den högsta siffran sedan UNDP började mäta Genomsnittlig medellivslängd har sedan 1990 ökat och var år år. Människor har blivit mindre fattiga. Enligt Världsbankens senaste siffror från 2008 har den extrema fattigdomen i världen minskat från 43 procent 1990 till 22 procent Det betyder att 1,2 miljarder människor lever i extrem fattigdom. Fler barn överlever sin femårsdag, tack vare vaccinering mot t.ex. mässlingen. Tillgången till vatten och sanitet har ökat, vilket i sin tur leder till hälsosammare liv för miljoner människor. Mellan 1990 och 2011 fick 1,9 miljarder människor tillgång till förbättrad sanitet. Under de senaste årtiondena har allt fler länder blivit demokratier och därmed har allt fler personer som kan påverka beslut som rör sitt eget liv ökat. Millenniemål 8 Världens ledare har antagit utmaningen att halvera fattigdomen och hungern samt öka levnadsstandarden i världen till Millenniemål nummer åtta handlar om att utveckla ett globalt partnerskap mellan rika och fattiga länder genom ökat bistånd, rättvisare handel och lättade skuldbördor. Handel är ofta ett effektivt verktyg för att bekämpa fattigdom och främja välfärdsutveckling. Goda handelsrelationer förebygger även krig och konflikter Därför behövs Fairtrade kompletterade info. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) ger årligen ut rapporten Human Development Report där man mäter mänsklig utveckling i världens alla länder. I Blir världen bättre, från UNDP, sammanställs utvecklingen i världen.(källa: Staffan Landin och UNDP, 2012) Utmaningar 57 miljoner barn går inte i skolan barn dör varje dag av orsaker som kunde förhindras. Varje dag dör 800 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Glädjande är detta sjunkande siffror. Hungern ökar inte längre, men 2012 beräknades drygt 840 miljoner vara kroniskt undernärda, 768 miljoner människor saknar rent vatten. 150 miljoner barn arbetar istället för att gå i skolan, varav ungefär hälften är fast i vad som kalls för den värsta formen av barnarbete. Stora klyftor i världen Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste årtiondena. De 20 procent som är fattigast har drygt 2 procent av världens inkomster. De 20 procent som är rikast har däremot 75 procent av världens samlade inkomst att leva på. Vad beror ojämlikheterna på? Till viss del handlar det om naturresurser, geografiska förhållanden, befolkningsstrukturer och industrialiseringsgrad. Men huvudsakligen handlar det om politik, historiskt såväl som nutida, globalt som lokalt, och däribland villkor och förutsättningar för handel. Med dagens teknologi, finansiella resurser och samlade kunskap har vi kapacitet att utrota den extrema fattigdomen, i slutändan handlar det dock mycket om politisk vilja. Fairtrade är en del av lösningen Producenterna som odlar och arbetar med de Fairtrade-certifierade råvarorna är organiserade i totalt 1210 producentorganisationer i 74 länder: 624 i Latinamerika och Karibien, 404 i Afrika och Mellanöstern samt 182 i Asien och Stillahavsområdet.

6 19 FILMER: Portraits from Cameroon 18 min (eng.) Dark side of chocolate 11 min (eng.) Ingen av filmerna har svensk text. Du måste vara uppkopplad för att se filmerna. Filmen Portraits from Cameroon, av Jan Nimmo (2011). Filmen Dark side of chocolate, av Miki Mistrati och Roberto Romano (2010). Längt bak finns en kort sammanfattning på svenska av vad som sägs i filmerna. 20 Vi kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Fairtrade i världen - gul 21 3: FAIRTRADE I VÄRLDEN Detta är del 3 som berättar om Fairtrades kriterier, hur de kontrolleras och följs upp av FLOCERT, hur producenterna stöttas av Fairtrade International samt hur en odling kan blir Fairtradecertifierad. 22 Fairtrade International I 24 länder i världen finns nationella Fairtradeorganisationer (Fairtrade Sverige, Fairtrade Danmark m.fl.) som verkar för att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkt i respektive land. Mer fakta: 12 juni 2013 fick odlare och anställda från producentnätverken hälften av rösterna i Fairtrade Internationals årliga generalförsamling, som bl.a. fattar beslut om frågor som rör medlemskap, budget, nya styrelsemedlemmar och förändringar i stadgarna. 5 regionala marknadsorganisationer. (motsvarande Föreningen för Fairtrade) arbetar för att det inte bara produceras utan också skall kunna säljas. I t. ex Indien och Kenya stöttar man inhemska Fairtrade-odlare att få tillgång till och utveckla den inhemska marknaden. I 3 geografiska områden - producentnätverk samarbetar producenterna i CLAC, (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo i Latinamerika) Fairtrade Africa och NAP. (The Network of Asian Producers i Asien)

7 23 Kriterier inom tre huvudområden Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrades kriterier utvecklas av Fairtrade International. Kriterierna baseras på FN:s ILOkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn 24 Kärnan är fattigdomsbekämpning Demokratiutveckling: När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till demokratiutveckling i länder med utbredd fattigdom och möjlighet för odlare och anställda att få ökat inflytande och medbestämmande i sitt arbete och sin vardag. De som jobbar i en Fairtrade-certifierad producentorganisation har möjlighet till inflytande och medbestämmande i frågor som rör verksamheten, t.ex. genom demokratisk organisationsstruktur och obligatoriska årsmöten där alla kan delta i beslut och uttrycka sig fritt. Organisationsrätt: När du väljer en Fairtrademärkt produkt bidrar du till att anställda får ökade möjligheter att organisera sig fackligt. Alla odlare och anställda har rätt att gå med i fackföreningar, att bilda egna fackföreningar och/eller att som grupp förhandla arbetsvillkor direkt med arbetsgivaren. Fackföreningar får fritt träffa och kommunicera med de anställda på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska ha regelbundna möten med fackens representanter. Miljöhänsyn: När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till ökad miljöhänsyn. En Fairtrade-certifierad producentorganisation måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Som grund för förbjudna kemikalier och bekämpningsmedel finns Prohibited Materials List. Därutöver finns det även ekonomiska incitament att arbeta aktivt med miljöfrågan. Barnarbete: När du väljer en Fairtrade-märkt produkt motverkar du barnarbete. Handeln med Fairtrade-märkta produkter ger högre inkomster och leder indirekt till att barnarbete motverkas så att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Premien investeras ofta i skolbyggnader och skolmaterial till barn och unga i lokalsamhället. Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft. Diskriminering: Diskriminering pga. kön, ålder, etnicitet, funktionshinder politisk eller religiös övertygelse eller sexuell läggning får ej förekomma. Enligt utvecklingskriterierna ska minoritetsgrupper ges stöd i att få ut mer av Fairtrade, t ex genom att tilldelas ansvarsfulla poster inom organisationen. Förbättrade ekonomiska villkor: Minimipriset sätter en lägstanivå för det pris odlaren/producenten ska få betalt för sin råvara. Minimipriset varierar mellan olika produktgrupper, men ska överstiga världsmarknadspriset och produktionskostnaden. Köparen förbinder sig att betala en Fairtradepremie ett ekonomiskt tillskott till producenten, utöver minimipriset. Premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, tex i en ny skola, utbildning, nya bostäder, förskolor och hälsovård, eller till investeringar i produktionen. Ibland används premien för att bekosta en omställning till ekologisk produktion/certifiering, vilket ger ett ytterligare högre pris för produkten genom den ekologiska prisdifferentialen. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Kriterierna kring ekonomisk utveckling handlar inte enbart om den ekonomiska transaktionen. Grundläggande för Fairtrade-certifieringen är också krav på långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producenten och köparen, vilket ger ekonomisk stabilitet och möjlighet till kontinuerlig kvalitetsoch verksamhetsutveckling.

8 25 Exempel på förbättrade ekonomiska villkor Minimipriset sätter en lägstanivå för det pris odlaren/producenten ska få betalt för sin råvara. Köparen förbinder sig också att betala en Fairtrade-premie ett ekonomiskt tillskott till producenten, utöver minimipriset. Med minimilön avses lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i respektive land, eller utifrån ett regionalt genomsnitt. Det ska alltid finnas ett skriftligt avtal mellan köparen och den Fairtrade-certifierade producentorganisationen. Producentorganisationen kan begära förfinansiering av köparen. 26 Exempel på hur barnarbete motverkas Handeln med Fairtrade-märkta produkter innebär högre inkomster och en förbättrad familjeekonomi. Detta leder indirekt till att barnarbete motverkas, att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Premien används ofta till investeringar i skolbyggnader och skolmaterial till barn och unga i lokalsamhället. Tvångs-/slavarbete är förbjudet, liksom anställning av barn under 15 år. Riskfyllda arbetssysslor, t ex hantering av kemikalier, får inte utföras av personer under 18 år. 27 Exempel på hur diskriminering motverkas Diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionshinder, politisk eller religiös övertygelse eller sexuell läggning får inte förekomma. Minoritetsgrupper ska ges stöd i att få ut mer av Fairtrade, t ex genom att tilldelas ansvarsfulla poster inom organisationen. 28 Exempel på demokratiutveckling. För småskaligt odlande: Det finns krav på demokratisk organisationsstruktur, såsom krav på årsmöten och transparent administration, krav på utvärdering av verksamheten och informationsspridning till medlemmarna. Genom information och utbildning får medlemmarna ökad insyn i styrning och administration. Beslut som rör Fairtrade-premien ska tas på demokratiska grunder. För anställd arbetskraft: Arbetsgivaren är ansvarig för att ledning och anställda på alla nivåer informeras om de rättigheter och skyldigheter som Fairtradecertifieringen innebär.

9 29 Exempel på organisationsrätt Alla odlare och anställda har rätt att gå med i fackföreningar, att bilda egna fackföreningar och/eller att som grupp förhandla arbetsvillkor direkt med arbetsgivaren. Fackföreningar får fritt träffas och kommunicera med de anställda på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska ha regelbundna möten med fackens representanter. 30 Exempel på miljöhänsyn Listan på de förbjudna bekämpningsmedlen (Prohibided material list) finns på Fairtrade Internationals hemsida, under Additional Standards, nummer 3 här: Producenten måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. En lista för förbjudna kemikalier och bekämpnings-medel finns. En ekologisk certifiering innebär ett ytterligare högre pris för varan, utöver minimipriset och premien och innebär ofta en ökad försäljning, då produkten kan säljas på nya marknader. 31/ är ca 56 % av alla Fairtrade-märkta produkter i Sverige också ekologiskt certifierade. 31 Regional representant för Fairtrade International Jennifer Mbuvi arbetar med att stötta producenter i Kenya och Tanzania. De arbetar med att stötta producenter inför och efter en kontroll t.ex. 32 Inspektör från Flocert Flocert är ett oberoende kontrollorgan. De ansvarar för inspektion och kontroller genom handelskedjan. Felipe Arango har varit inspektör för Flocert sedan 2003.

10 33 Handelskedjan kan se olika ut, från producent till konsument beroende på produktgrupp och förädlingsprocess. Fysisk inspektion sker löpande, en gång var 1-3 år. Då kontrolleras kriteriernas efterlevnad samt dokumentation, t.ex. köp- och betalningsdokument. Kvartalsvisa rapporter skickas också löpande till FLOCERT om vad som köpts och sålts från de i handelskedjan som betalar pris och premie till producent. ISO65-ackreditering innebär att ISO65- standard gäller, vilket säkerställer att verksamheten är oberoende och transparent samt att detta kontrolleras av en tredje part. Fakta: Aktörer inom dagligvaruhandeln är såväl stora som små butiker, restauranger och hotell kontrolleras inte av Fairtrade. Förklaring av de olika begreppen i handelskedjan: Producent = plantage eller kooperativ som producerar råvaran. Tyngdpunkten i kriterier och kontroll här. Processor = ett fristående företag som bearbetar/förädlar produkten i det land där varan odlas, t.ex. en sockerkvarn. Exportör = förekommer som handelsaktör i de fall producentorganisationen inte själv har kapacitet att exportera, eller då landets handelsregler kräver. Importör = den aktör/företag som köper in produkten direkt från odlaren /producenten. Tillverkare/förpackare = aktör som förädlar och förpackar produkten, t.ex. ett kafferosteri. Licenstagare är de företag som märker en produkt under sitt varumärke, t.ex. Löfbergs Lila. De betalar 1-2 % av konsumentpriset i licensavgift till Fairtrade (nationellt). Licenstagare inspekteras endast om de även är en del i handelskedjan 34 Hur blir en produkt Fairtrade-certifierad? Producentorganisationen skickar in en ansökan om Fairtrade-certifiering till Flocert, ofta i samverkan med en leverantör eller licenstagare. Om den accepteras genomförs en initial inspektion på plats av en regional inspektör från Flocert. 35 Kontroll Den inledande inspektion utförs av en inspektör från Flocert som kontrollerar att kriterierna är uppfyllda. För att en producentorganisation ska kunna bli certifierad måste kärnkriterierna uppfyllas. Längden på en inspektion, för såväl initial inspektion som uppföljning, varierar beroende på producentorganisationens storlek, uppbyggnad och antalet produkter som säljs. En fullständig inspektion kan ta allt från fyra dagar till sju veckor beroende på producentorganisationens storlek.

11 36 Utvärdering Därefter skickas en rapport till Flocert för utvärdering och beslut kring huruvida producentorganisationen ska certifieras, eller om det finns något som måste lösas och förbättras innan en certifiering kan ske. Stöd ges i detta arbete. 37 Certifiering Efter att den initiala inspektionen är genomförd och godkänd utfärdas ett beslut om certifiering. Därefter startar en certifieringscykel som innebär årliga kontroller av att kriterierna uppfylls samt krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna. Licenstagare av produkten måste ha licensavtal för att få sälja Fairtrade-certifierade produkter. Licenstagaren ansöker om licens via den nationella Fairtrade-organisationen i det land där de vill sälja produkten till en slutkonsument. 38 FILM: Vägen till Fairtrade-märkt bomull (11 min) Film från Fairtrade Frankrike (2013) Filmen är textad på svenska. (Notera att fattigdomsgränsen är 1,25 dollar, det står en annan siffra i texten i början av filmen) Om du är uppkopplad fungerar det att se filmen. 1 För att visa Prezi nummer 2 behöver man klicka på en ny länk. Vi kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Resultatet av vårt arbete - röd

12 2 4: RESULTATET AV VÅRT ARBETE Del 4 visar i siffror om hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. 3 Siffror från Siffrorna som presenteras här finns i rapporten Schyssta bananer del 1, från Fairtrade Sverige Den finns att ladda ner gratis från 4 Fairtrade-premien från svensk konsumtion Här visas exempel på hur mycket premiepengar som genererats utifrån vad vi i Sverige har konsumerat. Mellan syns tydligt hur konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter ökar, den har mer än fördubblats mellan uppgick premien till 34,3 miljoner kronor. (siffror från 31/ ) 5 Fairtrade-premien Kort beskrivning av vad Fairtrade-premien är och hur den fungerar.

13 6 Premiearbete året runt Premiearbetet pågår året runt. Vi ska tillsammans kika lite på hur det går till. 7 Inventera behov handlar t.ex. om att: Inventera behov. Kriterierna handlar om hur man kan använda premiepengarna. Odlare och anställda föreslår, utifrån de regler som finns för hur man får använd premiepengarna och sina behov, vilka projekt som premien kan investeras i. Premieprojekten bidrar ofta till förbättrad social och ekonomisk utveckling i lokalsamhället, eller investeras i förbättringar av produktionen. 8 Prioritera behov Förslag tas fram av odlarna/de anställda och prioriteringar görs. En del projekt är kortsiktiga, andra mer långsiktiga. Det är vanligt att bygga skolor eller förskolor, köpa sjukförsäkring för anställda och deras familjer, ge lån genom mikrokrediter, köpa in vattentankar, skolmaterial eller att erbjuda olika utbildningar. 9 Projektplanering Inom producentorganisationen sätter odlarna/de anställda samman en grupp som har utbildas i att förvalta och planera satsningen av gemensamma projekt och som gynnar odlarna och lokalsamhället. De får utbildning om Hur Fairtrade Premie-pengarna får användas Hur projekten ska prioriteras Hur man utvecklar ett projektförslag Hur man arbetar med projektgenomförande, uppföljning och utvärdering

14 10 Årsmöte På årsmötet röstar sedan odlare och anställda på föreslagna projekt och väljer på så sätt demokratiskt hur premien ska användas. 11 Genomförande av projekt Sedan är det dags att genomföra projekten. Några startas upp och andra pågår sedan tidigare i form av fleråriga projekt Fortbildning, vattenförsörjning och sophantering är exempel på några långsiktiga projekt från Oserian Roses i Kenya. (www.oserian.com) 12 Uppföljning och utvärdering Små och stora projekt bokförs och tas med i de löpande revisionerna. Man ska hela tiden kunna kontrollera att premiepengarna har använts så som det är tänkt utifrån kriterierna. 13 Premien är en unik del av priset När du köper ett 500 gram paket Fairtrade-märkt bryggkaffe i butiken kan du vara säker på att producenten har fått minst 11,80 kr, oavsett vad du själv betalar för kaffet. Om kaffet också är ekologiskt, då har producenten fått ytterligare 2,50 för kaffet, utifrån Fairtrades ekologiska prisdifferential. Dessutom har producenten också betalats 1,70 kr i Fairtrade-premie. Allt detta i motsats till ett konventionellt kaffe, där det inte finns några som helst garantier för odlaren rörande betalningen. Vid låga världsmarknadspriser får kaffeodlaren svårt att överleva på sitt arbete. (Obs: Siffrorna rör växelkurs från 2014).

15 14 Exempel på hur premiepengar använts Kasinthula sockerkooperativ har bland annat använt Fairtrade-premien för att dra in elektricitet till byn Chinangwa i Malawi. 15 Exempel på hur premiepengar använts På St Lucia finns t.ex. runt 550 bananodlare som är organiserade i 12 producentgrupper. Deras Fairtrade-premie för 2012 var 3,6 miljoner Skr. Bilden är tagen från Dennery Primary School där premien t.ex. investerats i en datasal. 16 Exempel på hur premiepengar använts Agrocel Pure & Fair Rice Growers i Indien har använt Fairtrade-premien för att investera i sin produktion. Sex stycken fläktar har köpts in för att rensa riset vilket sparar tid och minskar arbetsbelastningen för producenterna. 17 Exempel på hur premiepengar använts Waridi farm odlar rosor och ligger i Kenya, ca 30 km sydöst om Nairobi. Plantagen har funnits sedan 1987, har varit Fairtrade-certifierad sedan 2003 och har runt 400 anställda. Waridi producerar runt 15 olika rossorter. Bilden visar barn från byn Engelani där Fairtradepremien bland annat har använts till att bygga en brunn. 18 Vi kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Marknaden och konsumenten - ljusblå

16 19 5: MARKNADEN OCH KONSUMENTEN Detta är del 5 som berättar om vilka produkter det finns och hur stor försäljningen av Fairtrademärkta produkter är. 20 FILM Fairtrades breda utbud (1,30 min) Film från Här visas några av de numera ca 2100 Fairtrade-märkta varor som finns i Sverige (siffran på antal produkter som syns i filmen är från 2012). Om du är uppkopplad fungerar det att se filmen. 21 Fairtrade-märkta produkter Det flesta Fairtrade-märkta produkter är livsmedel, men det finns också Blommor, Bomull, Guld, Hudvård, Sportbollar och Trä. På hemsidan kan man fördjupa sig i och läsa mer om: Bakverk, Kakor & kex, Bönor & linser, Desserter & glass, Flingor & müsli, Frukt & grönt, Godis & snacks, Honung, Juice, Kaffe, Kakao & drickchoklad, Kalla drycker, Kryddor & örter, Nötter, Pålägg, Quinoa, Ris, Smaksättning & sås, Socker, Sylt, gelé & marmelad, Torkad frukt, Vegetabilisk olja och Vin. 22 Produktdatabasen I produktdatabasen på hemsidan kan du söka dig till Fairtrades utbud av certifierade produkter. Ibland ställs undrande frågor om badskorna på bilden. Exempelvis så finns Fairtrade-märkta badskor från Ethletics, Fair Flip. 23 Prata mer eller tävla Prata om varorna, dela era favoriter, tipsa om produkter och om var de finns!

17 23 Hur många produkter på svenska marknaden? Det finns ca 2100 Fairtrade-märkta produkter i Sverige och 75 licenstagare. Dessutom ett ytterligare 70-tal svenska återförsäljare som säljer Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden. 24 Handel som bekämpar fattigdom Här visas exempel på hur försäljningen av Fairtrade-märkt utvecklas sedan Under 2013 ökade försäljningen av Fairtrade-märkta varor med 29 % till drygt 2 miljarder kronor. Den stora ökningen under 2013 visar att konsumenter, företag, organisationer och andra aktörer fortsätter att lägga allt större vikt vid konsumtion av etiskt hållbara produkter. 25 Animation 2013 har Fairtrade-märkta bananer i Sverige 9 % av marknadsandelen. Var 10:e banan som säljs i Sverige är alltså Fairtrade-märkt. Siktet för 2014 är att varannan banan ska vara Fairtrade-märkt i slutet av året. Irland, Schweiz och Storbritannien har högst konsumtion av Fairtrade-certifierade varor per person och år. Irland = 35 EURO, Schweiz = 33 EURO, Storbritannien = 24 EURO per person och år. Butikskedjan Sainsbury i Storbritannien säljer t.ex. endast Fairtrade-märkta bananer i sina butiker. 26 Animation För 2013 är siffran för kaffet 7,1 %, dvs. den marknadsandel som Fairtrade-märkt kaffe hade i Sverige 2013.

18 27 Svenska konsumenter Svenska konsumenter köpte Fairtrade-märkta produkter för i genomsnitt 208 kronor per person under För 2012 var siffran 164 kronor. 28 FILM: Go further for Fairtrade (1,51 min) Film på engelska från Fairtrade Storbritannien (2013). Om du är uppkopplad fungerar det att se filmen. 29 Vi kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Fairtrade i Sverige grön FAIRTRADE I SVERIGE Detta är del 6 som berättar om hur man kan engagera sig på olika vis som ambassadör. 31 Hur kan man engagera sig som ambassadör? Fairtrade Sverige har drygt 5000 ambassadörer. Här ges exempel på olika påverkansområden det finns att engagera sig i. Ambassadörsutbildningar hålls över hela Sverige och det finns också specifika utbildningar med inriktning på Kyrka för Fairtrade samt Fairtrade och fackliga rättigheter. Mer info finns på

19 32 66 kommuner i Sverige är Fairtrade City (januari 2015) Tips: På fairtrade.se/fairtradecity/om kan man se på en karta vilka kommuner i Sverige som är Fairtrade City-diplomerade. Fairtrade City är en diplomering till städer som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomering riktar sig till hela samhället och fokus ligger på lokal samverkan för global utveckling. Här samverkar alltså föreningar, näringsliv och kommunen för Fairtrade och rättvis handel. Antalet ändras ständigt och i maj 2014 finns ca 1500 städer i över 20 länder, t.ex. London, Bryssel, Rom, Wellington, San Fransisco, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. 33 Fairtrade Sveriges medlemsorganisationer Det finns i dag 46 medlemsorganisationer i föreningen för Fairtrade Sverige. De följer en gemensam policy. Medlemsorganisationerna och deras medlemmar har en viktig roll i Fairtrade Sveriges verksamhet och genom medlemmarnas privatkonsumtion. Genom att ställa etiska krav vid inköp av profilmaterial och andra upphandlingar, vid kontorens kaffe- och fruktkonsumtion, konferensbokningar på hotell osv, kan medlemsorganisationerna göra en stor skillnad. 34 Föreningen för Fairtrades medlemsorganisationer har också en viktig roll som folkbildare och arbetar på många olika sätt med utbildning om Fairtrade. Bland annat genom att utbilda ambassadörer och via informationsutskick och aktiviteter. Medlemsorganisationerna är ofta delaktiga i Fairtrade City-styrgrupper runt om i Sveriges och deltar i Fairtrades kampanjer. 35 Marknadsaktiviteter 2015 Här följer de kampanjer som Fairtrade Sverige driver under I kampanjerna engagerar sig ambassadörer, Fairtrade City-diplomerade kommuner, dagligvaruhandeln, medlemsorganisationer m fl.

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

För att visa PREZI nummer 1 behöver du klicka på denna länk: http://prezi.com/kh2mcnhscbc-/fairtrade-prezi-del-1-maj-2014/ START

För att visa PREZI nummer 1 behöver du klicka på denna länk: http://prezi.com/kh2mcnhscbc-/fairtrade-prezi-del-1-maj-2014/ START Fakta till del 1 & 2 PREZI talarmanus Fakta till del 1 För att visa PREZI nummer 1 behöver du klicka på denna länk: http://prezi.com/kh2mcnhscbc-/fairtrade-prezi-del-1-maj-2014/ 1 START Du kommer att få

Läs mer

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en kort och grundläggande presentation om Fairtrade, där publiken inte behöver ha någon förkunskap

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

fairtrades ambassadörsutbildning

fairtrades ambassadörsutbildning fairtrades ambassadörsutbildning Det går inte att visa bilden. Lektioner indelade efter tematiserade sektioner översikt slutförd resurser kursintyg betygsätt Handel och Mänskliga rättigheter 800 miljoner

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Styrgruppen för Fairtrade City Norrköping Fastställd 2015-01-28 Diarienummer: KS 2015/0205 FAIRTRADE CITY NORRKÖPING 2 1. Sammanfattning Norrköping diplomerades av föreningen

Läs mer

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Pressmeddelande, 2010-10-25 Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Onsdag den 27 oktober kommer mer än en kvarts miljon människor att

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd Chokladens sötma stannar ofta i Nord men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd A. PROBLEM INOM KAKAOINDUSTRIN Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade City

Talarmanus för presentation om Fairtrade City Talarmanus för presentation om Fairtrade City Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en grundläggande presentation om Fairtrade City, där publiken inte behöver ha någon förkunskap om

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016 Foto: Lena Granefelt Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2016 Den 20 oktober kan du återigen vara med i årets stora Fairtrade-fika! Målet är att samla fler deltagare än någonsin tidigare som på en

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Utgångspunkten för Fairtrade-märkningen

Utgångspunkten för Fairtrade-märkningen Uppdaterad september 2016 En unik produktmärkning Med inriktning på utveckling och ökat inflytande för människor i länder med utbredd fattigdom Försäljningen av Fairtrade-märkta 1 produkter i Sverige och

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om

Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Fair Trade Grund del 2

Fair Trade Grund del 2 Fair Trade Grund del 2 Del 2: Producenterna i centrum Fattigdom, handel och utveckling Gör rörelsen Fair Trade någon skillnad? Producenterna och deras varor Handel med producenter i syd För en mer hållbar

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 FAIRTRADE - ETT REDKAP FÖR

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2013. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2013. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2013 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7, 8 (nedre), 9. Simon Engström s. 6. Innehållsförteckning Om Fairtrade... 4 Vd har

Läs mer

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Sektion 1, Lektion 2: Introduktion till Fairtrades ambassadörsutbildning

Sektion 1, Lektion 2: Introduktion till Fairtrades ambassadörsutbildning Talarmanus: Alla delar i Fairtrades ambassadörsutbildning Sektion 1, Lektion 2: Introduktion till Fairtrades ambassadörsutbildning Alla vill kunna leva på sitt arbete. Alla vill få sina rättigheter tillgodosedda

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse 2015 Fairtrade Sverige AB Information om verksamheten Fairtrade Sverige AB [nedan bolaget] bedriver verksamhet inom området kommersialisering av varumärkena Fairtrade och Rättvisemärkt,

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Fairtrade City-diplomering

Fairtrade City-diplomering Bilaga 1 Fairtrade City-diplomering Ansökningsformulär från november 2015 Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering Fairtrade City-diplomering

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun Sofia Breedh Siri Boekhout Innehållsförteckning Miljöanpassat café: -Vilken målgrupp? -Intresse -Vad blir speciellt med caféet? -Ger arbetsmöjligheter KRAV:

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Innehåll Introduktion... 3 Varor från WFTO-producenter/importörer... 3 10 principer för Fair Trade enligt WFTO... 3 Fairtrade-märkta

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Fairtrade fokus Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41 42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Innehåll Introduktion... 3 Varor från WFTO-producenter/importörer... 3 10 principer för Fair Trade enligt WFTO... 3 Fairtrade-märkta

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:25 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Motionärerna

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika.

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Värdsbutiken Världen Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Unika varor till ett rättvist pris Unika varor till ett rättvist pris Här i världsbutiken

Läs mer

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum:

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum: Fairtrade City Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1523526 Datum: 2011-11-15 1 Om undersökningen Under perioden 31 januari till 13 november

Läs mer

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010 Fairtrade Cotton Sauda, 22 Sept, 2011 14 May 2010 Project Title sits here Oberoende certifiering viktigt FRÅGA: I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påstående?: Det bästa

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Fair Trade Start text 2016-01-10

Fair Trade Start text 2016-01-10 Fair Trade Start text 2016-01-10 1 Fair Trade Start för butiksmedarbetare 1. Fair Trade Start för butiksmedarbetare uppdaterad 2016-01-10 Ett självinstruerande material på ca 3 h. Om du vill använda hemsidor

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

ÖVNINGSMATERIAL. kopieringsunderlag årskurs 1 6

ÖVNINGSMATERIAL. kopieringsunderlag årskurs 1 6 ÖVNINGSMATERIAL 9999999 kopieringsunderlag årskurs 1 6 Fairtrade Sverige Grafisk form: PATRIK STHLM och Fairtrade Sverige Foto: Kastenskov Henrik Fotoco, Simon Rawles, Linus Hallgren, Linda Ålrud, Emilie

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL Vägvisare för redaktionella texter, informations- och skyltmaterial samt annonsering Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Fairtrade i New Koforidua, Ghana

Fairtrade i New Koforidua, Ghana Fairtrade i New Koforidua, Ghana Röda Korsets Folkhögskola 2014-08-26 Introduktion I New Koforidua finns 192 kakaoodlare som är medlemmar i kooperativet Kuapa Kokoo. Kakaon som de odlar säljs till företaget

Läs mer