En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn."

Transkript

1 Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Ger tips inför generationsskiftet En generationsväxling i ett familjeföretag kan vara allt annat än enkel. SIBA:s vd Fabian Bengtsson har själv erfarenhet i ämnet, efter att som tredje generation ha tagit över familjeföretaget. Nu ger han tips och råd kring vad man ska tänka på vid en generationsväxling. Debatt Gör affärer med Afrika nu, uppmanar skribenter från tre olika organisationer. Konjunkturläget Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Lästips Läs om varumärkessamarbeten och om Stadiums entreprenörsägare. Det naturliga valet för dig och ditt företag , , lansforsakringar.se/alvsborg Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Förslag om ändrade 3:12-regler REGERINGENS FÖRSLAG OM ändrade 3:12-regler innebär väsentligt ökad komplexitet för regelverket. Företagare i begrepp att starta eller växa får otydliga signaler genom det eviga petandet i 3:12-reglerna. Det är särskilt olyckligt med ökad osäkerhet i ett känsligt konjunkturläge. Förslaget ger under maximalt gynnsamma förutsättningar drygt i skattesänkning; förutsätter att delägaren har 3,4 miljoner kronor i löneunderlag. Under andra förutsättningar, till exempel en ägarandel under fem procent eller vid ett väsentligt större löneunderlag, kan dock förslaget ge stora skattehöjningar. ÄNDRINGSFÖRSLAGEN INNEBÄR I korthet ett krav på fem procents ägande för att få utnyttja lönebaserat DEBATT Gör affärer med Afrika nu SMÅ OCH MEDELSTORA företag måste få upp ögonen för den affärspotential som finns i många afrikanska länder. Snart beräknas kontinenten ha 100 miljoner hushåll med en årsinkomst över dollar. Res dit och knyt kontakter, uppmanar Gabi Björsson, Charlotte Petri Gornitzka och Elisabeth Thand Ringqvist. AFRIKA SOM HELHET har haft en genomsnittlig tillväxt med 5 procent årligen de senaste tio åren. Förklaringen är inte enbart den globala råvaruboomen utan även bättre villkor för företagande på de inhemska marknaderna. På kontinenten finns 60 miljoner hushåll med en årsinkomst på över dollar. Under kommande år beräknas dessa hushåll öka till 100 miljoner, vilket är i paritet med både Indien och Kina. Men detta tycks inte återspeglas i vår uppfattning om Afrika och dess affärspotential. En rundringning som Sida har gjort till de afrikanska ambassaderna i Sverige visar att små och medelstora svenska företag visar ett ointresse och en rädsla för att investera i potentiella företag i Afrika. I SVERIGE OCH Europa ser många fortfarande Afrika som en biståndsberoende kontinent med krig och hopplöshet. De afrikanska ambassaderna menar att Afrika många gånger behandlas med överdriven rädsla för konflikt och fara och som ett enda stort land, inte som 55 länder med mycket olika förutsättningar. Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att utrymme. Ändrat krav för delägarens egen lön innebär att lönen måste överstiga drygt kronor. Ett tak för lönekravet inträder vid 5 mkr (90 IBB). Lönekravet måste uppfyllas för att få utnyttja det lönebaserade utrymmet. Förslaget innebär också skärpt lönekrav för delägare med stora utdelningar. Den egna lönen måste alltid vara minst 1/50-del av mottagen utdelning för att få utnyttja lönebaserat utrymme. En liknande regel slopades 2006 men återinförs alltså nu. Ökat lönebaserat utrymme och höjd räntefördelningsränta för enskilda näringsidkare ingår också i förslaget. SKÄLEN FÖR REGERINGENS förslag är att man anser att dagens regler medfört över-kompensation. Regeringens synsätt och förslag i huvudsak miljontals människor har blivit medelklass är dock fakta som inte tycks nå fram till oss i lika stor utsträckning. DEN SAMMANTAGNA BILDEN av afrikanska länder blir skev, vilket avskräcker många från att investera. För få har ännu förstått vilka enorma möjligheter för tillväxt det finns i många afrikanska länder. Finansiell utveckling, grundad på social och miljömässig hållbarhet, har påbörjats och skapat bättre villkor för inhemska och utländska etableringar. Av världens snabbast växande ekonomier finns sex av tio i Afrika.Detta samtidigt som Europa befinner sig i djup ekonomisk kris. Denna nya situation kan illustreras av exemplet med den gamla kolonialmakten Portugal. I dag bistår Angola Portugal ekonomiskt och portugiser söker nya karriärer i Luanda och Maputo. Sakta börjar en annan världsbild växa fram. anses vara inriktat på att man uppfattar regelverket som alltför förmånligt Regeringens promemoria beskriver att det har blivit lönsamt att bilda stora företag av verksamheter i vilka det finns många anställda och aktiva ägare. Detta har fått den effekten att det i vissa företag kan vara förmånligt att träda in som delägare och ta ut ersättning för nedlagt arbete i form av utdelning i stället för som lön. Perspektivet att många anställda och aktivt ägande i sig är positivt saknas eller har i vart fall endast en undanskymd roll i regeringens syn. Enligt Näringslivets skattedelegation har regeringens promemoria så allvarliga brister att den inte kan läggas till grund för lagstiftning. Återigen har en borglig regering hamnat långt från ett näringslivsvänligt förslag. AFRIKA HAR POTENTIAL att bli både självförsörjande och exportör av mat och energi. Förutsättningarna för expansion och utveckling är enorma. I den utvecklingsfas som mångaländer i Afrika är inne i har svenska företag mycket att bidra med inom exempelvis klimatsmart stadsbyggnad. I Sverige finns innovativa småföretagare som uppfinner och utvecklar smarta lösningar för vattenrening, energiåtervinning och sophantering. Små teknikföretag kan ha mycket att vinna. Dessutom finns mängder av konsumentvaror och kunnande som kan nå de afrikanska marknaderna. Ärliga affärsrelationer med afrikanska länder skulle gynna alla. Relationer där vi tänker nytt, hållbart, betalar skatt och rättvisa löner istället för att dra nytta av omfattande handelsregler för att skydda kassaflöden från svagare nationer. SVENSK LAGSTIFTNING OCH svenska villkor håller hög internationell standard. Det är viktigt att svenska företag tar med sig detta var än de agerar i världen. Inom csr kan och bör vi gå i bräschen för schysta affärsvillkor som tål att granskas. En ny generation företagsamhet handlar om inkluderande företagande där företags kärnverksamheter bidrar till minskad fattigdom och hållbar utveckling. Det innebär inte i första hand att vara god utan att göra bra affärer, vara hållbar och att ge människor verktyg att delta som aktörer på en global marknad. Med enklare regler och mer information skulle svenska företagare bli mer intresserade av att agera på afrikanska marknader. Sveriges export till afrikanska länder har tredubblats sedan 2000, men är ännu på en rätt låg nivå. SVENSKA FÖRETAG MÅSTE få upp ögonen för det verkliga Afrika som utvecklas med eller utan oss. Antingen fortsätter vi att klamra oss fast vid stereotyper och förlegade uppfattningar eller så vågar vi omvärdera verkligheten. Res till marknaderna i Afrika och knyt kontakter som kan ligga till grund för handel och utbyten grundade på en stark modern etik. Det är högst sannolikt att det är mödan värt. GABI BJÖRSSON generalsekreterare, Afrikagrupperna CHARLOTTE PETRI GORNITZKA generaldirektör, Sida ELISABETH THAND RINGQVIST vd, Företagarna KONJUNKTURRAPPORT Konjunkturen står och väger VÄSTSVENSK KONJUNKTUR STÅR och väger. Exporten är just nu starkaste motorn. Men företagen är tveksamma till utvecklingen de kommande tolv månaderna. Statistikserien visar en svag positiv ökning, där det denna månad är exporten som är största motorn som får indikatorn att röra sig långsamt åt rätt håll. För första gången på ett drygt halvår uppmäts ett indikatorvärde strax över neutral konjunktur. Samtidigt ses en tvekan i företagens framtidsbedömning. På tre månaders sikt ligger företagens förväntan kvar på samma neutrala förväntan som förra månaden, medan man på tolv månaders sikt känner sig något mindre säker på en konjunktur uppgång. DET ÄR INTE bara den västsvenska ekonomin som står och väger. Den svenska ekonomins återhämtning, utifrån Konjunkturinstitutets bedömning, går också långsamt. Förtroendet för utvecklingen har i mars stärkts hos både hushåll och företag, utifrån högt sparande och låga räntor. Det pekar mot en förstärkning av tillväxten under året. Men ännu så länge är tillväxten svagare än normalt. Förstärkningen av både omvärldens efterfrågan och tillväxt går sakta och ger därmed svag draghjälp åt Sverige i dagsläget. Västsverige har haft en ökning av konkurser med nio procent årets första kvartal, jämfört med samma period föregående år. Ökningen på Sverigenivå ligger på tolv procent. Byggindustrin, privata tjänsteföretag och transportsektorn står för de största konkursökningarna. Ett positivt undantag visar hotelloch restaurang näringen där konkurserna minskat med 24 procent i landet, under årets första kvartal. Vi märker att hushållens återhållsamhet med investeringar i hem och kapitalvaror under vintern gett ökat utrymme för lite lyxigare vardagskonsumtion som bland annat representeras av hotell- och restaurangnäringen. En sådan utveckling gynnar en stad som Göteborg som är destinationsort även för många svenska resenärer. Göteborg har glädjande nog ökat sina gästnätter med 3 procent sista kvartalet jämfört med föregående år, säger Johan Trouvé, vd vid Västsvenska Handelskammaren. ÅTERVÄXTEN AV JOBB steg något i mars men fortsätter att ligga på en tämligen låg nivå. Förväntan är numera också låg om att tillväxten av nya jobb skall gå snabbt. En hög andel av befolkningen i dag är i arbetsför ålder och många är i arbete. Trots det har vi en tuff arbetsmarknad. Varseltalen i Västsverige visar ännu stor ryckighet även om det är något mer stabilt nu än för ett år sen. Regeringen skriver om sina prognoser i vårbudgeten och satsar mer pengar på arbetsmarknadsutbildningar och ökade högskolesatsningar. Arbetsmarknaden är en komplex marknad med matchningsproblem. Flera av handelskammarens medlemsföretag signalerar att de finner det svårt att hitta personal när de vill rekrytera, samtidigt som vi ser stora grupper av arbetstagare med både lägre- och högre utbildning som har svårt att få sitt första jobb, eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden efter att ha blivit friställda, säger Johan Trouvé. Handelskammaren välkomnar därför regeringens satsningar, inte minst på fler platser inom ingenjörsutbildningar. Ingenjörstillgången är avgörande för vår industriberoende region, och på några års sikt när vi förmodas ha en starkare konjunktur, kan det vara avgör ande för västsvensk ekonomi och fortsatta konkurrenskraft, att det finns fler ingenjörer att rekrytera, säger Johan Trouvé. Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi gör Västsverige starkare. Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas. Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en panel bestående av cirka 160 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturen på 3 och 12 månaders sikt. AlingsåsKuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås 2 Affärskuriren 2013

3 PROVA OSS I TVÅ VECKOR! Vi installerar och utför service på allt vi säljer. Det är tryggt! Nu blir Sveriges tryggaste värmepumpar ännu tryggare. Prova en Supremekorg utan kostnad i två veckor och upplev den goda frukten! Även värmepumpar för kommersiella lokaler! Större trygghet än försäkringar. När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar Sedan mars 2013 har Fruktbudet tagit över all fruktabonnemangsverksamhet av Ornunga Frukt&Grönt. Vi ser fram emot att fortsätta leverera färsk frukt till både gamla och nya kunder med samma höga servicenivå. tar vi inga genvägar. Till exempel är alla våra återförsäljare specialutbildade och certifierade av oss. Nu tar vi Sveriges bästa trygghetsförsäkring ett steg längre och gör om den till en tioårig garanti. För vi chansar aldrig. Garantin avser 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen. Ring oss på Välkommen till Fruktbudet! Läs mer på Alingsås Värme och Kyla Riddarkyl i Lerum AB Stenvägen 8 Stenkullen Stråhles Allé 1 Alingsås en företagsutmaning 2013 Torsdag 5 september på Vårgårda GK 27 bollar med 4 spelare/boll + 1 markör. SPELFORM LAG bästboll, de 3 bästa scorerna räknas. SPELFORM INDIVIDUELL poängbogey Uppstart First Hotel Grand, kaffe & fralla, genomgång av spelregler, presentatation av lagen och utdelning av scorekort Avresa från hotellet med buss till Vårgårda GK Shotgunstart Vårgårda GK och aktiviteter & lunch ute på banan Avresa Drink i baren Middag med underhållning och prisutdelning Pris: SAMARBETSPARTNERS 4.800: /lag 5 personer och då ingår lunch, golfspel, transporter, välkomstdrink, middag och underhållning. BOKNING: Via telefon/mail till Katarina Backhans , &)234 (/4%, '2!.$!,).'3±3 s "ANKGATAN s!lingsís s 4ELEFON s WWW GRANDHOTEL ALINGSAS SE Affärskuriren

4 Om det ska ske är det upp till mig själv Jörgen Oom om attityder Jörgen Oom driver företaget Peak Motivation. Sedan 1980-talet har han föreläst och medverkat i företags förändringsprocesser i mer än 30 länder. Han talar alltid om toppmotivation, förändringsvilja, teamanda och kundtänkande. Utgångspunkten är alltid begränsa inte din utmaning, utmana dina gränser, och som han själv uttrycker det: If it s to be it s up to me. Jörgen Oom blev utsedd till Årets talare 2010 med en motivering som bland annat konstaterade att han talar lika mycket till hjärtat som till hjärnan, han roar, inspirerar och lämnar ingen oberörd. Häromveckan var han i Alingsås för att tala till Alingsås kommuns 150 chefer från förvaltningar, kommunledningskontor och kommunala bolag. Jag har belägg för att de flesta inte gör så gott de kan, eller så tror de att de gör så gott de kan, eller så gör man så gott man tror att man kan. Hur många har hört en kollega säga att om det hade gått att göra mer så hade jag redan gjort det, säger Jörgen Oom, och ringar in en kanonad av påståenden att svensken blivit vek. Det bodde vikingar här. Idag är alla kränkta för någonting. Jörgen Ooms initiativstege Jörgen Oom beskriver personer i ett arbetslag. Det fi nns alltid dom som väntar på att någon annan ska lösa problemet. Någon väntar, vi börjar agera i grupp och jag tar egna initiativ. Jag Vi Tar egna initiativ utan att fråga Agerar, stämmer av ibland Börjar agera, söker stöd Föreslår lösning Någon Ber om lösning Dom Väntar på lösning/direktiv Klagar, söker fel Han ger exempel på en jag. En butikschef på en fransk butikskedja införde lila kundvagnar vi sidan av de vanliga. Ovanför satt en skylt; Om du är singel, ta en lila vagn. Runt om i butiken började singlar kolla in varandra och vad de handlade för mat. Ju bättre mat och dryck desto större intresse. Försäljningen gick spikrakt uppåt. På frågan vad huvudkontoret sagt när hon kom med idén svarade hon bara att hon inte ens frågat dem. Jörgen Oom besökte nyligen Alingsås för att tala om inspiration för ledarskapets utmaningar för Alingsås kommuns 150 chefer. Det blev en eftermiddag om döda hästar, engagemang, framgångsfaktorer och om att vinna. Foto: Anna-Karin Jansson OM SVERIGE ELLER företagen inte har folk som växer kommer man att backa. För att lyckas måste tre vi ha äkta ledarengagemang, praktiska verktyg och RMI, rätt mental inställning. Har vi inte RMI spelar inget annat någon roll, betonar Jörgen Oom. En japansk läkare träffar patienter på ett år. Det är inte för att han springer fortare, men han arbetar annorlunda. Det är frågan vi hela tiden måste ställa oss. Hur kan vi bli lite vassare, jobba lite smartare, bli lite bättre. Går det att göra det annorlunda? Det ska vi ha klart för oss, att vägen till framgång är ständigt under utveckling, betonar Jörgen Oom. Framgångsfaktorerna för medarbetarna är kunskap om det vi gör och om kunderna, uthållighet och RMI. Vad är viktigast av dessa ingredienser, och var inte så svensk och säg 33,33 procent på varje. Har man fel mental inställning men en jädra uthållighet kommer man att såga sågspån, förtydligar Jörgen Oom. EN ANNAN FRAMGÅNGSFAKTOR handlar om kunskap. Tänk om alla här inne visste vad alla här vet, säger han, och låter tanken sjunka in. Vi har en stor samlad kunskap. Hur delar vi med oss av den? Synpunkter ska ges på sådant som vi kan påverka allt annat är gnäll, och man kan inte gnälla sig till god stämning, slår han fast. För att ytterligare förtydliga vad han menar frågar han om vi tror att det går att stoppa ett friskt äpple i en låda med ruttna äpplen och tro att det friska äpplet kan ändra på alla de ruttna. Vi förväntar oss topprestationer, och sedan tillåter vi gnäll i våra organisationer. Ta istället och testa dina gränser, utmana dina gränser. Att säga att något är omöjligt kan man bara göra efter man har försökt och har facit. JÖRGEN OOM DROG ett antal liknelser med idrottens värld. Arbetslivet har mycket att lära, konstaterar han. För att nå målet måste vi vilja vinna. Vi måste ha respekt för varandra och vara intresserade av resultatet. Helheten är större än delarna och vi är stolta; proud people perform. Är det svårare är det roligare och strategi och taktik angår alla. Det är okej att göra fel, vi har interna peptalks, inställning och att vi tränar tillsammans. LITE UPPGIVET KONSTATERAR han att när man frågar personal i den finska respektive svenska skolan vad som är viktigast svarar finnarna att det är kunskap, och i den svenska skolan säger man att det är att eleverna trivs, som är det viktigaste. Och ändå finns det ingen skola i världen som det skolkas så mycket från som den svenska. Ju mer vi pratar om trivsel, desto mer skolkar eleverna... Jörgen Oom vill att vi ska resa oss, vara stolta och starka, inte mesiga och gnälliga. Han lyfter fram amerikaner som i klassrummet talar om för barnen att de är americans och det betyder att de kan! Amer-I-CANs. Eller varför inte ta efter norrmännen. Jens Stoltenberg gav hela folket styrka efter händelserna på Utøja när han konstaterade att Norge må vara ett litet land, men vi är ett stort folk. Jörgen Oom avslutar med att utmana auditoriet och skicka med en hemläxa. Du har två jobb. Det ena är dina arbetsuppgifter. Det andra är att du varje dag ska fråga dig vad du har gjort för att förbättra arbetsklimatet. ANNA-KARIN JANSSON Fest på gång? Abonnera våra lokaler för personalevents & jubileumsfester med firstklassig mat och service! FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Botten nås till sommaren NEDGÅNGEN I EKONOMIN fortsätter och når botten först till sommaren. Återhämtningen börjar sedan från en låg nivå och går långsamt. Företagens möjligheter att rekrytera när ekonomin vänder hålls tillbaka av problem att hitta personal, trots stigande arbetslöshet. Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 sätts till 1 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln Spångvandring. Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 sätts till 1 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln Spångvandring. Vägen mot en starkare världsekonomi är som en smal spång över en sank myrmark. Finans- och penningpolitiska stimulanser hindrar de värsta profetiorna från att slå in, men i många länder kvarstår betydande problem med skulder och arbetslöshet som gör vägen till fastare mark lång och osäker, säger Björn Lindgren, ekonom på Svenskt Näringsliv. Arbetslösheten stiger under prognosperioden till 8,2 procent. Svårast att få jobb har även fortsättningsvis ungdomar, långtidsarbetslösa och utomeuropeiska invandrare. 4 Affärskuriren 2013

5 Affärsresor Bästa affärsresebyrå 2011 Maria Petra Spara tid och pengar! Karin Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor Nya CLA Ta ut svängarna. CLA är bilen för dig som gillar att sticka ut, i dubbel bemärkelse. Elegant design kombinerat med den sportiga bilens prestanda och känsla för vägen. Dessutom, fylld med avancerade säkerhetssystem och smarta funktioner. En ren och skär körupplevelse, välkommen in och prova själv! mercedes-benz.se Nya CLA Pris fr: kr Billån fr: Leasing fr: Förmånsvärde fr: kr/mån* kr/mån* kr/mån** DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät Peter Bengtsson Kenneth Johansson Magnus Olofsson Läs mer och bygg din CLA på mercedes-benz.se. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,2 6,2 l/100 km, C g/km. Miljöklass Euro 6. 6,28%. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning.**beräknat förmånsvärde för inkomståret 2013 vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. Måndag fredag Lördag Malmgatan 6, Alingsås Tel Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Affärskuriren

6 Ny VD i Gustaf E Bil VÄSTSVERIGE Johan Sunnemark har tillträtt som vd i Gustaf E Bil AB. Johan är 40 år och har senast arbetat som VD på Misco AB i Lidköping. Gustaf E Bil är ett dotterbolag i Midway Holding koncernen och är återförsäljare för Opel, Chevrolet, Peugeot, Subaru samt Mitsubishi. Verksamheten bedrivs i Skövde (huvudkontor), Borås, Ulricehamn, Falköping, Vara, Lidköping, Mariestad samt Alingsås. Bolaget omsätter 360 mkr och har 140 anställda. Gustaf E Bil AB förvärvade under föregående år Br Larssons Bilförsäljning AB Jag ser det som en stor utmaning att få vara med och utveckla detta starka varumärke, Gustaf E Bil, till en modern bilhandelskedja i Skaraborg och Älvsborg, säger Johan Sunnemark. När Företagarna bjöd in till Ägarskiftesdagen 2013 i Lerum, var SIBA:s vd Fabian Bengtsson en av talarna. Vid sin föreläsning berättade han om vad som kan vara bra att tänka på vid en generationsväxling, och delade med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. Foto: Mattias Backlund Tips för generationsväxling Johan Sunnemark är ny vd på Gustav E Bil AB. Vägleder samarbete SVERIGE Konkurrensverket har lanserat en vägledning om företagens möjligheter att samarbeta i offentliga upphandlingar. Ett välkommet initiativ som kan hjälpa små företag. Konkurrensverket har lanserat en ny, interaktiv vägledning som heter Samarbete vid upphandling. Här kan företag anonymt få hjälp att se om de kan samarbeta vid offentliga upphandlingar utan att komma i konflikt med konkurrenslagens regler. Ett bra initiativ där tanken är att underlätta för de små företagen, säger Ulrica Dyrke, konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna. Vad ska man tänka på när ett företag ska genomgå en generationsväxling? SIBA:s vd Fabian Bengtsson ger tips och råd och delar med sig av sina egna erfarenheter började Folke Bengtsson att sälja radioapparater och kristallkronor på Hisingen i Göteborg. Nu, drygt 60 år senare, är det hans barnbarn Fabian Bengtsson som är vd för företaget. Men att han själv skulle ta över företaget var långt ifrån självklart. Jag kan lova att det var det sista jag ville, berättar Fabian Bengtsson. Istället såg han framför sig en framtid som konsult och jobb på olika marknader. Men när hans pappa ringde förändrades planerna. Pappa sa att han hade världens jobb till mig. Han sa att jag fick göra vad jag ville, bara jag ökade omsättningen. FABIAN BENGTSSON BLEV ansvarig för vitvaror på SIBA. Och målet att öka omsättningen med 60 procent uppfylldes med råge; den ökade med 68 procent efter att han tillträtt jobbet. När människor känner sig delaktiga, så presterar de också bättre, ger han som en förklaring till ökningen. När hans pappa skulle träda tillbaka togs en extern vd in i två år. Fabian Bengtsson satt istället i styrelsen, vilket gjorde att vd:n rapporterade till honom och tvärtom. Mitt råd är; gör inte det. 28 år fyllda fick Fabian Bengtsson tillträda som vd för SIBA. Hans bror, Martin, tog samtidigt över som vd för dotterbolaget Computer City. Var väldigt tydlig med vem som ansvarar för vad, tipsar han. Vi som syskon har haft våra duster, men vi har delat upp våra roller. En av Fabian Bengtssons första åtgärder var att byta ut 80 procent av ledningsgruppen i företaget. Det var tufft, men jag tror det var bra, de hade ju levt under pappa och den externa vd:n. ETT RÅD HAN har att ge till alla som ska gå in i en generationsväxling är att inte ha för bråttom. Stressa inte in i växlingen. Har du bra människor runt omkring dig, så låt det ta tid. Och börja tidigt. Har du ett intresse, så odla det. När det väl finns en acceptans för att gå in i företaget, så är det viktigt med tydliga roller, menar Fabian Bengtsson. Inte minst mellan syskonen. Jag tror det är avgörande. Att få fatta sina egna beslut är också viktigt, menar han. Det är på misstagen som man skapar sina egna framgångar. Och omge dig med personer som har egenskaper som inte du har, men som du vill ha. Ett annat av Fabian Bengtssons tips riktar sig direkt till den som ska lämna över sitt företag. När du bestämt dig för att generationsväxla, så släpp taget. MATTIAS BACKLUND tor nog för S Tre Kronor. Stor nog för dig. Nya ŠKODA Octavia Combi. Vår mest inklusiva bil någonsin. Från kronor. Öppet: Vard Lörd Kristineholmsvägen 8, Alingsås Tel Försäljning Bränsleförbrukning blandad körning från 5,1 l / 100 km, CO2 från 117 g / km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. 6 Affärskuriren 2013

7 Alingsås Brandskydd AB är ett företag med mer än 30 års samlad erfarenhet i branschen. Företaget har upp emot tusen nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: arbete) Målsättningen är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnads-effektivt brandskydd. Frågor? Kenneth Johansson ALINGSÅS BRANDSKYDD NYHET! PEUGEOT PRO EDITION Proffsutrustade redan från start! peugeot.se/transportbilar Parkeringsradar bak Farthållare Bluetooth AC CD-radio Komfortmellanvägg Skyddsinklädnad i skåp Peugeot SKY Edition Stort panoramaglastak. Större körupplevelse. peugeot.se LASTVOLYM UPP TILL 17 m 3 LASTVOLYM UPP TILL 6 m 3 LASTVOLYM UPP TILL 3,7 m 3 BOXER PRO EDITION 2,2 HDi 110 hk Kampanjpris fr kr eller kr /mån * Ord ca pris kr. Spara kr! (Boxer finns fr kr eller kr/mån * ) EXPERT PRO EDITION 1,6 HDi 90 hk Kampanjpris fr kr eller kr /mån * Ord ca pris kr. Spara kr! (Expert finns fr kr eller kr/mån * ) *Fördelaktig leasing genom Peugeot Finans: Rörlig ränta. 1:a förhöjd hyra 30%. Restvärde 40% av nybilspriset efter 36 månader. Alla priser exklusive moms. Bilarna på bilden är extrautrustade. PEUGEOT BOXER, EXPERT & PARTNER PARTNER PRO EDITION 1,6 e-hdi 90 hk Kampanjpris fr kr eller kr /mån * Ord ca pris kr. Spara kr! (Partner finns fr kr eller kr/mån * ) Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller km det som först inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,6 l/100 km l/100 km. Koldioxidutsläpp CO 2 : 120 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. PEUGEOT UTRUSTAD MED BL A: Panoramaglastak Bluetooth Aluminiumfälgar P-radar bak Lastnät Xenon Specialutrustad Peugeot 508 SKY SW Active 1,6 HDi till kampanjpris: kr Ord pris: kr. Du sparar: kr Tillägg automat kr. Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås Öppettider: Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås Öppettider: Affärskuriren

8 Lästips SYNEN PÅ VARUMÄRKES- SAMARBETEN har förändrats. Det som för tio år sedan sågs som en marknadsföringstaktik har idag blivit ett etablerat strategiverktyg i varumärkets totala portföljstrategi. Samarbeten ses idag ofta som en snabbare väg till marknaden och som ett alternativ till direkta varumärkesutvidgningar. I takt med att företagen etablerat en öppnare och mer dynamisk syn på varumärkessamarbeten i praktiken behövs också mer robusta modeller och tankar som kan vägleda smarta och hållbara varumärkessamarbeten. Det behövs också en bättre överblick över risker och möjligheter med samarbeten generellt. Det är sant att samarbeten kan stärka ett varumärke men ett samarbete kan också sänka ett varumärke. Varumärkessamarbeten av Henrik Uggla Liber förlag januari 2013 Pension eller delpension? Samtidigt som en utredning föreslår att den ordinarie pensionsåldern ska höjas kommer kollektivavtal som ger anställda rätt att kunna gå i delpension. Det kan verka motsägelsefullt men en anställds delpension kan innebära att han har ork att vara kvar i arbetslivet till 69 års ålder. En anställd har alltid rätt att vara kvar i tjänst till 67 års ålder. Det framgår av regler i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren kan enkelt avsluta anställningen vid utgången av den månad personen fyller 67 år. Det finns inget krav på uppsägning eller förhandling. Det räcker att arbetsgivaren lämnar ett skriftligt besked minst en månad i förväg. OM ARBETSTAGAREN VILL sluta gäller vanliga regler om uppsägning. Då har det ingen betydelse om han eller hon vill sluta i förtid eller vid 67 års ålder. Anställningen fortsätter efter 67 års ålder om ingen av parterna har meddelat att man vill att tjänsten ska upphöra. Tänk på att kollektivavtal kan ha andra regler. Det kan vara andra uppsägningsregler och krav på avgångsskyldighet. Utredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv har föreslagit flera åtgärder för att anställda ska vara kvar längre i arbetslivet. Pensionsåldern på 67 år föreslås höjas till 69 år. Detta ska i så fall gälla från och med den 1 januari I övrigt ska samma regler gälla som tidigare i LAS. Argumenten för att höja pensionsålder är bland annat att befolkningen blir allt äldre. Detta innebär, enligt utredningen, att alla måste jobba längre för att pensionsnivåerna inte ska blir för låga, försörjningsbördan orimlig och välfärdens finansiering hotad. Utredarna har insett att det krävs olika åtgärder för att arbetstagare ska kunna vara kvar i arbetslivet. Arbetstagare ska inte behöva sluta sina arbeten på grund av slitsamma arbetsuppgifter och brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets arbete kommer därför att förstärkas. SATSNINGAR BEHÖVS ÄVEN för att äldre ska kunna uppgradera sin kompetens. Ett exempel är att höja gränserna för att få studielån. Ett annat är att arbetsmarknadsutbildningar och kurser bör anpassas till de behov som äldre har. Konsekvenser för arbetsgivaren kan bli att företaget måste satsa mer på arbetsmiljöfrågor samt att även äldre arbetstagare begär ledighet för studier. Riksdagen har ännu inte tagit något beslut utan det är fortfarande ett utredningsförslag. KOLLEKTIVAVTAL OM DELPENSION Inom industrin tecknas nu avtal som reglerar hur anställda ska kunna gå ner i delpension, bl a för att personalen på så sätt ska kunna jobba längre. Ett exempel är avtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen. Avtalet innebär två delar. Till att börja med gör arbetsgivarna en avsättning till tjänstepensionen. Dessutom ges den anställde möjlighet att gå ner i arbetstid när pensionsåldern närmar sig. De pengar som avsatts ska kunna finansiera möjligheten att gå i delpension. Den arbetstagare som inte vill gå ner i arbetstid kan använda avsättningen som ekonomiskt tillskott till pensionen vid den ordinarie pensionsålder. Tanken är att arbetstagaren ska kunna gå ner i arbetstid med 20 % och jobba 80 %. Det går även att bli överens om en annan sysselsättningsgrad. Arbetstagaren kan ansöka om att gå ner i arbetstid från 60 års ålder. Några kollektivavtal har gränsen 62 år. Om företaget är bundet av kollektivavtal är det viktigt att se vilka regler som finns i det egna avtalet. Kollektivavtal kan vara konstruerade på olika sätt. Företag som saknar kollektivavtal har naturligtvis möjlighet att träffa liknande avtal med enskilda arbetstagare. BÅDE ÅLDERSGRÄNSER I det allmänna pensionssystemet och närliggande system föreslås höjas de närmaste åren. Tidigaste uttag för uttag av ålderspension föreslås höjas till 62 år från och med 2015 och till 63 år från och med Idag ligger gränsen på 61 år. 65-årsgränsen för garantipension, sjukersättning m fl förmåner föreslås höjas till 66 år fr o m Den nuvarande gränsen på 55 år för när man kan börja ta ut tjänstepension och privat pension föreslås bli 62 år fr o m ANNIKA WESTERGREN Tholin & Larsson Ditt lokala IT-företag Vi kan till exempel erbjuda: Outsourcing Online Backup Spam- och virusfilter Webbhosting En leverantör alla möjligheter Pålitlig Tillgänglig Enkel Telefon Affärskuriren 2013

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet. Lördag 10 16 Söndag 12 16. otroliga premiärerbjudanden! Gäller så långt lagret räcker!

Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet. Lördag 10 16 Söndag 12 16. otroliga premiärerbjudanden! Gäller så långt lagret räcker! Freda 7 september 2012 Hela denna bilaa är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljninsavdelnin D Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet i helen Lörda 10 16 Sönda 12 16 otrolia premiärerbjudanden!

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

Passa på att fynda hos oss! TÄVLING HOPP- BORG. rabatt på hela damoch herravd!* för barnen

Passa på att fynda hos oss! TÄVLING HOPP- BORG. rabatt på hela damoch herravd!* för barnen HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS Passa på att fynda hos oss! rabatt på hela damoch herravd!* * Kan ej kombineras med andra erbjudanden. TÄVLING i butiken! Vinn presentkort på summan ni handlat för!** ** Maxbelopp

Läs mer

Passa på att fynda hos oss! TÄVLING HOPP- BORG. rabatt på hela damoch herravd!* för barnen

Passa på att fynda hos oss! TÄVLING HOPP- BORG. rabatt på hela damoch herravd!* för barnen HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS Passa på att fynda hos oss! rabatt på hela damoch herravd!* * Kan ej kombineras med andra erbjudanden. TÄVLING i butiken! Vinn presentkort på summan ni handlat för!** ** Maxbelopp

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockkholm Vår referens Dnr 2013-05-07 Annika Fritsch Fi 2013/1535 Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 Företagarna

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Passa på att fynda hos oss! TÄVLING HOPP- BORG. rabatt på hela damoch herravd!* för barnen

Passa på att fynda hos oss! TÄVLING HOPP- BORG. rabatt på hela damoch herravd!* för barnen HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS Passa på att fynda hos oss! rabatt på hela damoch herravd!* * Kan ej kombineras med andra erbjudanden. TÄVLING i butiken! Vinn presentkort på summan ni handlat för!** ** Maxbelopp

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Mercedes-Benz Vans. V-Klass. Mercedes-Benz Transportbilar hösten 2015. Familjens nya tjänstebil. Paket Executive. Paket Business.

Mercedes-Benz Vans. V-Klass. Mercedes-Benz Transportbilar hösten 2015. Familjens nya tjänstebil. Paket Executive. Paket Business. Pris inkl. moms från: Billån+1 från: Leasing+1 från: Förmånsvärde2 från: Alltid med Edition: V220 SE Edition lång (163 hk) V220 Avantgarde Edition lång (163 hk) 463.900 kr 4.505 kr/mån 3.595 kr/mån 3.100

Läs mer

Februari. - en spännande månad

Februari. - en spännande månad Februari - en spännande månad VI PREMIÄRVISAR CHEVROLET CRUZE I HELGEN 20-21/2 EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 PASSA SAMTIDIGT PÅ ATT BEKANTA DIG MED NYA OPEL ASTRA NYA MITSUBISHI OUTLANDER VÄLKOMMEN

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Rapport 2016-09-19 S2016/01389/SF Socialdepartementet Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Avsiktsförklaring Pensionsgruppen har i en överenskommelse dels konstaterat att det behöver vidtas

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 10 500 företagare, varav ca 490 i Svarsfrekvens

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER.

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. ÖPPETHELG LÖR 30 AUG 10.00-14.00 (JÖNKÖPING 10.00-15.00), SÖN 31 AUG 11.00-15.00. 30-31 AUG PREMIÄR FÖR NYA TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. SE VÅR VIDEOPRESENTATION AV NYA YARIS (LÄS MER PÅ

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer