Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län"

Transkript

1 Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

2 Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, Tillväxtverket Programmet Främja kvinnors företagande Upplaga: ex, därefter tryck vid behov Stockholm, oktober 2010 Text: Reportagebörsen Form: Reportagebörsen/Duolongo Omslagsbild: Anna von Brömssen Tryck: Danagårds Grafiska AB Info 0217 ISBN:

3 Förord Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. På regeringens uppdrag driver Tillväxtverket programmet Främja kvinnors företagande. Programmet startade 2007, och förlängdes i januari 2010 med ett år. Syftet med programmet är att bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt genom att fler kvinnor startar, driver, köper och utvecklar företag. Programmet handlar om att: Göra nytta: Insatser till nytta för de företagarkvinnor som nu driver och utvecklar företag, så att information, rådgivning, affärsutveckling och innovationsfinansiering blir mer tillgänglig, utifrån kvinnors behov och efterfrågan. Göra möjligt: Insatser som gör det mer möjligt för företagarkvinnor att nu och i framtiden driva, köpa och utveckla företag, till exempel ägarskifte, ökat entreprenörskap hos studerande, utbildning av rådgivare och affärsänglar. Göra synligt: Insatser som lyfter fram och synliggör företagarkvinnor som förebilder, till exempel ambassadörer för kvinnors företagande och att ta fram och sprida fakta och statistik som utvecklar kunskap om företagare och företagandet. Programmet Främja kvinnors företagande är ett av Tillväxt verkets största nationella program. Hittills beräknas drygt kvinnor haft nytta av programmet, inklusive alla de som träffat en ambassadör för kvinnors företagande. Den enskilt största insatsen i programmet är de affärsutvecklingsprojekt som länsstyrelser, regionförbund och självstyrelseorgan har fattat beslut om på uppdrag av regeringen. Övriga insatser inom programmet Främja kvinnors företagande beslutar Tillväxt verket om. Under har totalt 150 miljoner kronor fördelats till länen för att öka tillgången till affärsutveckling för kvinnor som vill utveckla sina företag eller starta nya företag. Drygt kvinnor som redan driver företag eller vill starta företag har varit involverade i drygt 420 affärs- och innovationsutvecklingsprojekt, varav 52 procent har riktat sig till företag som vill växa. Uppföljningen visar att deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med den affärsutveckling de deltagit i och i genomsnitt kan 91 procent rekommendera någon annan att delta i liknande projekt. Tillväxtverket vill med denna skrift visa några av de många affärsoch innovationsutvecklingsprojekt som drivits runt om i landet inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Vi hoppas att skriften ska ge en bild av programmets innehåll och resultat som inte syns i några siffror! 1

4 Ett program av en sådan storlek förutsätter ett engagemang på många nivåer för att det ska bli framgångsrikt. De många företagare som delat med sig och utvecklat sina affärsidéer och företag inom de olika affärsutvecklingsinsatserna och som fortsätter att nätverka och göra affärer tillsammans; de många projektledare som arbetat för att ge företagarna verktyg till företagets utveckling; de många tjänstemän som fattat beslut om olika insatser och fört arbetet med att främja kvinnors företagande framåt i sin region. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Alla har bidragit utifrån sin roll och uppgift, vilket vi på Tillväxtverket är mycket glada och tacksamma för. Oktober 2010 Christina Lugnet Generaldirektör Gunilla Thorstensson Programansvarig, Främja kvinnors företagande 1 (1) 2

5 Inledning För Tillväxtverket handlar arbetet med att främja kvinnors företagande om näringslivsutveckling fler lönsamma företag som drivs av kvinnor gör näringslivet mer konkurrenskraftigt och dynamiskt. Genom att arbeta inom flera områden samtidigt bidrar programmet Främja kvinnors företagande dessutom till att förändra bilden av företag, företagare och företagandet. Två viktiga uppgifter för Tillväxtverket är därför att skapa mötesplatser, som möjliggör dialog och kunskapsutbyte samt att ta fram och sprida fakta, statistik och resultat, som utvecklar ny kunskap om kvinnors företagande. Affärsutveckling och nätverkande leder till nya affärsmöjligheter för företag och till mer samverkan mellan företag, vilket bäddar för ökad kreativitet, nya lösningar och koncept samt fler affärer. Det har varit syftet med affärsutvecklingsinsatserna i programmet, vilket denna skrift beskriver och ger exempel på. Här gör vi nedslag i varje län, som alla har sina specifika förutsättningar för företagande, och berättar om ett av länens många affärs- och innovationsutvecklingsprojekt i programmet Främja kvinnors företagande. Vi tar även upp exempel på projekt som rör ägarskifte, affärsänglar och entreprenörskap vid universitet och högskola. Kvinnors företagande utvecklar näringsliv och samhälle Omkring 25 procent av de befintliga företagen drivs av kvinnor och varje år startar kvinnor drygt 30 procent av de nya företagen. Allt fler kvinnor startar och utvecklar företag, vilket är en tydlig trend. Siffran har ökat stadigt sedan 70-talet. År 1999 startade kvinnor 29 procent av företagen, år 2009 startade kvinnor 34 procent av företagen. Med nuvarande ökningstakt kommer varannan nyföretagare att vara kvinna år Om nyföretagandet hos kvinnor fortsätter att öka tills det blir lika vanligt som bland män innebär detta nya företag med nya arbetstillfällen under perioden fram till år År 2006 hade kvinnors företag anställda och betalade drygt 91 miljarder kronor i lön till sina anställda. Kvinnors affärsidéer tillför även nya erbjudanden och lösningar i olika branscher och på olika marknader. Företag som drivs av kvinnor tillför därmed stora värden till näringslivet och samhället. Företagandet som ett sätt att förverkliga sina idéer Företagande ger kvinnor fler möjligheter till karriär och att tjäna pengar. Företagande ökar möjligheter för kvinnor som vill stanna kvar i sin hembygd att försörja sig, på heltid eller deltid. Företagande är ofta också utvecklande eftersom kompetens krävs inom en rad olika områden när man driver företag. 3

6 Företagande passar många, men inte alla. För de som vill driva företag och som har en tjänst, produkt eller en lösning som någon vill betala för, ska företagande vara ett möjligt val. Föreställningar om företagare och företag Det finns många föreställningar och förväntningar om hur en företagare ser ut och ska vara och vad som betraktas som ett riktigt företag. Sverige är ett glesbefolkat land och precis som de flesta länder inom EU ett småföretagarland, men näringslivet och näringspolitiken har längre präglats av våra stora, framgångsrika industriföretag. Länge var till exempel industriföretag med tillverkning och många anställda de enda företag som betraktades som riktiga. De flesta företag är små, 90 procent av alla företag har färre än fem anställda och 99 procent har färre än 50 anställda. 68 procent är soloföretagare. På senare år har företagen inom tjänstesektorn ökat i betydelse, både i ekonomin och som arbetsgivare, vilket påverkar bilden av företagandet. Förutsättningarna för företagande skiljer sig också åt mellan städer och landsbygd. Företagare på landsbygden måste ofta ha flera olika typer av verksamheter och ibland också kombinera företagandet med en anställning. Turism och upplevelser är viktiga ingredienser i landsbygdens företagande. Men de traditionella föreställningarna om företag och företagare lever kvar och påverkar hur kvinnor, unga, utlandsfödda och funktionshindrade bemöts i olika situationer, till exempel i samband med rådgivning och finansiering. Mot svarande föreställningar gäller för företagets storlek, dess företagsform och verksamhetsinriktning. Exempelvis visar Tillväxtverket i rapporten Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv (R 2007:34) att statlig kapitalförsörjning i större utsträckning går till män än till kvinnor. Statlig kapitalförsörjning har varit inriktad på industri och industrinära branscher, vilket innebär att många stöd i praktiken ofta riktas till manligt dominerade branscher och verksamhetsområden. På samma sätt var rådgivningen länge inriktad på dessa branscher. Kvinnor har färre förebilder att identifiera sig med eftersom färre kvinnor driver företag. Förebilder är därför extra viktiga för att fler kvinnor ens ska börja fundera på företagande som en möjlighet. Här har regeringens ambassa dörer för kvinnors företagande gjort en fantastisk insats när de ute i skolor, nätverk och föreningar berättar om sitt företagande. Men förebilder och affärsutveckling är lika viktiga för de kvinnor som redan driver företag. För att få inspiration och hålla energin uppe; för att få idéer till att utveckla nya produkter och tjänster; för att hitta nya 4

7 marknader och kundgrupper; för att anställa personal, utveckla sina nätverk och annat som ger framgång och personlig tillfredsställelse för en företagare. Olika förutsättningar och villkor Efter fyra, fem år på en marknad är det kundernas preferenser och mark nadens villkor som avgör om företag blir lönsamma och framgångsrika. Men före start och under de första åren som företagare har kvinnor och män än så länge olika villkor och förutsättningar. Kvinnor och män driver företag i alla branscher, men i olika omfattning. Det vanligaste företaget är ett tjänsteföretag för såväl kvinnor som män. Färre kvinnor är verksamma som företagare inom bygg och tillverkning, vilket beror på de ännu ganska traditionella studie- och yrkesval som unga gör. Eftersom de flesta startar företag utifrån sin yrkeskompetens leder detta till att företagandet är lika könsuppdelat som arbetsmarknaden. Kvinnor är även ofta verksamma i yrken där möjligheter och förutsättningar till företagande har varit begränsade. Kvinnors förmögenheter har länge varit och är fortfarande mindre än mäns. De flesta startar företag med hjälp av sparade pengar och att starta, köpa eller utveckla företag kräver nästan alltid finansiering i något skede. Kvinnors nätverk har heller inte varit karriärs- eller affärsinriktade på samma sätt som mäns. Det är några av förklaringarna till att färre kvinnor driver företag och att kvinnor och män har olika förutsättningar och villkor för att starta, köpa, driva och utveckla företag. Under senare år finns det tecken på att detta är på väg att förändras. Allt fler kvinnor startar företag. Många som redan driver företag är intresserade av att utveckla sina företag. Med en ökad andel kvinnor som driver företag kommer kvinnors tillgång till nätverk och kapital att öka. Förebilderna bli också fler. Affärsutvecklingsinsatserna och övriga insatser i programmet kan ha bidragit till denna utveckling. Än är det dock för tidigt att utvärdera programmets effekter. Affärsutveckling ger verktyg Likheterna mellan kvinnors och mäns företagande är ändå mycket större än skillnaderna, så länge man jämför inom samma bransch och samma geografiska område. Företagande handlar om att sälja varor och tjänster som kunder har behov av och vill köpa, och att bygga affärsmodeller som ger långsiktig lönsamhet och tillväxt. Affärsutveckling ger företagare tillgång till de verktyg som krävs för att fler ska kunna utveckla sina företag och öka lönsamheten i företaget. Och med lönsamheten kommer tillväxten för företagen och för Sverige. 5

8 Innehåll BLEKINGE LÄN Växande grenverk ledde till nya affärer 8 DALARNAS LÄN Starka nätverk får byarna att överleva 10 GOTLANDS LÄN Allt fler kvinnor driver företag på Gotland 12 GÄVLEBORGS LÄN Marknaden i norr ökar med e-handel 14 HALLANDS LÄN Från stall till restaurang med rätt kontakter 16 JÄMTLANDS LÄN Nya möjligheter med egen salong 18 JÖNKÖPINGS LÄN 100 procent ökad omsättning 20 KALMAR LÄN Konsten att sälja till rätt pris 22 KRONOBERGS LÄN Förebilder peppade unga att starta eget 24 NORRBOTTENS LÄN Ekologisk naturkosmetik i full produktion 26 SKÅNE LÄN Inkubatorn ger näring åt nya företag 28 STOCKKHOLMS LÄN Viktiga beslut gav företaget ny riktning 30 SÖDERMANLANDS LÄN Företagsamhet längs vägen 32 6

9 UPPSALAS LÄN KvinnaSatsaNu rådgivning på två ben 34 VÄRMLANDS LÄN Clarorna i Årjäng driver traditionen vidare 36 VÄSTERBOTTENS LÄN Samisk kultur blev prisad affärsverksamhet 38 VÄSTERNORRLANDS LÄN Kompetenstrappan höjer kunskapsnivån 40 VÄSTMANLANDS LÄN MentorRing sätter fart på processen 42 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Grogrund till ökat företagande 44 ÖREBROS LÄN Örebroprojekt lyfte dolda entreprenörer 46 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Företagarens utveckling gynnar företaget 48 AFFÄRSÄNGLAR Affärsänglar investerar för ökad tillväxt 50 ENTREPRENÖRSKAP VID UNIVERISTET OCH HÖGSKOLA Här blir studenternas affärsidéer verklighet 52 ÄGARSKIFTEN Köpa företag snabbare väg till lönsamhet 54 Publikationer och projekt

10 Växande grenverk ledde till nya affärer Projektnamn: Företagsamma skogskvinnor Projektägare: Grenverket Projektledare: Kerstin Mattisson och Helene Reiter Antal deltagare: 16 Projektplats: Ronneby Län: Blekinge Projektperiod: Kontaktuppgifter: Kerstin Mattisson e-post: Helene Reiter, projektledare och konsult inom skogsnäringen, betonar vikten av att projekten har hög kvalitet och genomförs utifrån genuina behov hos målgruppen. Kvinnorna i Företagsamma skogskvinnor bildade nätverk inom nätverket och började göra affärer med varandra. Mina främsta kunder finns inom nätverket, säger Helene Reiter som deltagit i ledningen för projektet i Grenverkets regi men även varit deltagare och utvecklat sin konsultverksamhet inom skogsnäringen. När projektet var slut skulle alla ha en färdig affärsidé. Att göra en egen affärsplan blev den röda tråden under arbetets gång. Till största delen bestod projektet av kunskap, som förmedlades av olika föreläsare, och av praktiska övningar. Bland annat blev alla filmade när de presenterade sin affärsidé, för att sedan få respons på sitt framträdande. Studieresan till Österlen för att besöka olika företag blev också en succé, där många nya affärskontakter knöts. De 16 deltagarna i Företagsamma skogskvinnor var redan medlemmar i Grenverket, en ideell förening för kvinnor med någon form av anknytning till skogsnäringen. Det gjorde att det fanns en stor tillit och trygghet i gruppen, säger Helene Reiter, som då var ordförande i Grenverket och jobbade mycket praktiskt med projektet. Hon tycker att fler borde bygga sina projekt på de befintliga nätverk som finns. Helene betonar också vikten av att projekt som riktar sig till företagarkvinnor ska genomföras utifrån behov hos målgruppen. För att företagarprojekten ska lyckas måste man också ha respekt för människors tid. Det som erbjuds ska ha en hög kvalitet, säger Helene Reiter. Nätverk i nätverket Att gruppen bestod av enbart kvinnor tycker hon gjorde att atmosfären blev mer öppen än i en grupp med både män och kvinnor. Kvinnorna vågade fråga mer och säger själva att det var lättare att prata, säger Helene Reiter. Helene Reiter känner sig nöjd med att deltagarna har fått kunskaper och färdigheter som de kan använda för att utveckla sitt företagande. De började också samarbeta med varandra och bildade nätverk inom nätverket som lever kvar. Ett exempel är tre kvinnor med var sitt vilthägn, varav en också driver en gårdsbutik dit de andra har möjlighet att leverera. Det blir förstås mycket mer lönsamt än om alla hade haft varsin gårdsbutik. En av kvinnorna sa upp sig från sin deltidsanställning för att satsa helhjärtat på sin blåbärsodling. En annan deltagare valde att gå i pension i förtid, för att kunna utveckla sin Bed & Breakfast-verksamhet. Både företagare och anställd Flera av deltagarna har kompletterat sin inkomst från skogen med andra uppdrag. En av dem är Carina Nilsson. Carina Nilsson är skogsägare i tredje generationen. Sedan tolv år tillbaka driver hon sin skogsfastighet i orten Stockholm strax utanför Ronneby i Blekinge. Hon arbetar också deltid i kommunens nattpatrull i egna boenden. 8

11 BLEKINGE LÄN Företagaren Carina Nilsson Företag: Carina Nilsson enskild firma Grundat: 1997 Företagsform: Enskild firma Ort: Stockholm Verksamhet: Skogsnäring Jag trivs med att både vara anställd och företagare. På jobbet får jag det sociala behovet tillfredsställt och mitt hjärta klappar extra för vårdtagarna. Som företagare kan jag driva mina idéer. Satsade på en produkt För att få mer kunskap om sitt företagande och för att få fler ben att stå på, engagerade sig Carina i projektet Företagsamma skogskvinnor. Från början hade hon ingen affärside, men så småningom kom Carina på att hon skulle utveckla en designad vedsäck, som snart ska finnas på marknaden. Jag ville inte hålla på med Bed & Breakfast eller ha någon gårds butik utan istället satsa på en produkt som jag kunde sälja till butiker. Vedsäcken är snygg att ha framme och tät, till skillnad från vanliga vedsäckar i nylon som skräpar ner när du lyfter dem, säger Carina Nilsson. Vedsäcken blev nominerad Carina tycker att hon fick användbar kunskap under resans gång som hon har glädje av i sin vardag som skogsägare. Bland annat hade hon en personlig coach som hjälpte till att formulera en affärsidé och när Carina skulle presentera sin företags idé för andra. Vi som deltog blev en bra grupp där alla vågade prata öppet och ge varandra ärlig feedback. Vi såg inte varandra som konkurrenter utan kände oss trygga tillsammans, säger Carina Nilsson. När Carina började arbeta med idén om vedsäcken blev hon uppmuntrad att delta i LRF-projektet Vägen till marknaden. I våras blev Carina och hennes vedsäck nominerad till CCCP, Cooperative Concept Camp Project, ett affärsutvecklingsprojekt som vänder sig till kvinnor i Blekinge. Syftet är att utveckla nya affärsidéer som är skapade i Blekinge, men säljbara nationellt eller internationellt. Som ett av 20 företag deltog Carina i The Camp under tre dagar för att bolla sin affärsidé med de andra entreprenörerna. ALMI Företagspartner Blekinge stöttar sedan de utvalda företagarna så att de kan ta idéerna vidare. Så småningom ska tio affärsidéer väljas ut som kan utvecklas nationellt och internationellt. Grunden i min verksamhet är min skogsfastighet, men jag vill gärna jobba vidare med min vedsäck. I ett första steg vill Carina leverera vedsäcken i närområdet, fylld med ved från egen skog. På lite sikt planerar hon att kunna sälja en tom vedsäck till andra vedleverantörer och butiker längre bort. 9

12 Starka nätverk får byarna att överleva Projektnamn: DrivQraft i Grangärdebygden Projektägare: GBI, Grangärdebygdens intresseförening Projektledare: Marianne Gottfridsdotter Nåhem Antal deltagare: 48 Projektplats: Grangärde Län: Dalarna Projektperiod: Kontaktuppgifter: Marianne Gottfridsdotter Nåhem e-post: Ingen by kan klara sig själv. Vi måste skapa relationer för att utvecklas, menar Marianne Gottfridsdotter Nåhem, projektledare för DrivQraft i Grangärdebygden. Att driva företag på landsbygden kan vara en utmaning. Kundunderlaget på den lokala marknaden är sällan tillräckligt stort för att få den nödvändiga lönsamheten. Många av våra deltagare har upptäckt att de kanske behöver flera olika verksamheter för att kunna få lönsamhet i företaget och att det är okej, säger Marianne Gottfridsdotter Nåhem, projektledare för DrivQraft i Grangärdebygden. DrivQraft riktade sig till kvinnor som vill starta ett företag och till dem som vill få en nytändning för att utveckla den verksamhet de redan driver. Målet var att förmedla kunskap och inspiration om hur man driver ett företag och utveckla lokala nätverk, så att man kan samarbeta både med andra företag och med organisationer, myndigheter och företagsnätverk. När du lärt känna människor är det betydligt lättare att göra affärer tillsammans, menar Marianne Gottfridsdotter Nåhem. Att samarbeta handlar om landsbygdens överlevnad, menar hon. Till det mest positiva med projektet hör att vi har skapat ett nätverk mellan de olika byarna i vår region och förhoppningsvis lyckats riva några av de mentala staket som finns. Ingen by kan klara sig själv. Vi måste skapa relationer för att utvecklas. Äldre kvinnor är dolda resurser Förutom kvinnor som driver företag har DrivQraft också samarbetat med kvinnor i föreningsvärlden som inte är företagare. Pensionerade kvinnor som drivit företag eller haft ledande positioner under lång tid har också bidragit med sin erfarenhet. De har till exempel fungerat som extra resurser och förebilder för yngre kvinnor som har startat företag. Vi står inför ett generationsskifte ute i företagen. Då är det viktigt att inse att alla inte behöver starta eget utan att man kan ta över en befintlig verksamhet. Det handlar också om att intressera kvinnor för att köpa befintliga företag och att få de företagare som går i pension att inse att deras företag är värt något och att de faktiskt kan få betalt för det, säger Marianne Gottfridsdotter Nåhem. Nätverk lever kvar I oktober 2010 har åtta nya företag startat som ett resultat av projektet. Några hobbyverksamheter har förvandlats till företag och flera har kunnat anställa på timmar. Bland de nya företagarna finns en deltagare som har tagit över en modebutik, en har startat ett företag som erbjuder språkutbildningar för personer med svenska som andraspråk, en har startat ett hundpensionat och två har startat massage- och hälsoverksamhet i en gemensam lokal. Efter projekttiden lever nätverket Gärda kvar som en mötesplats. Nätverket har funnits sedan 2004, men fick fler medlemmar tack vare DrivQraft. Här besöker man bland annat varandras arbetsplatser regelbundet. I nätverket kan man också hitta personer som man vill samarbeta med. Våra deltagare har fått en bra bas att stå på och nu vill de gärna ha ännu mer kunskap för att fortsätta utveckla sina företag. 10

13 DALARNAs län Företagaren Lena Jakobsson Företag: Ateljé Vävglädje Grundat: 2007 Företagsform: Enskild firma Ort: Sunnansjö Verksamhet: Tillverkning och försäljning av vävda produkter. Kurser i olika hantverkstekniker Marianne Gottfridsdotter Nåhem tycker att det behövs projekt som är riktade till företagarkvinnor. Så länge vi har brist på kvinnor som driver företag behövs det speciella insatser som riktar sig till kvinnor. Ta bättre betalt Att värdesätta sitt arbete och ta betalt för det hon tillverkar, var något Lena Jakobsson blev bättre på under projektet. Jag tyckte att det gick så lätt och var så roligt. Sedan ställde jag äggklockan och upptäckte hur lång tid det faktisk tar att väva en matta. Det ledde till att jag fördubblade mina priser. Lena Jakobsson driver butiken Ateljé Vävglädje i Sunnansjö, 20 kilometer nordväst om Ludvika. Lena jobbar hela tiden på att bredda sin verksamhet. Förutom mattor, löpare och vävmaterial, säljer hon också andra present- och inredningsartiklar i sin butik. Dessutom ordnar Lena kurser i bland annat nåltovning, päls- och skinnsömnad för mindre grupper och upplåter lokalen för olika möten och kurser som andra håller i. Lätt bli hemmablind Under projektets gång beslutade Lena sig för att lämna stugan på tomten och flytta in i den nedlagda ICA-butikens större lokal i Sunnansjö Centrum. Lena tycker att hon har haft stor nytta i sitt företagande av det breda utbud som hon fick ta del av i projektet DrivQraft med allt från kunskap om nya skatteregler till hur man bygger en hemsida. Att lära sig att ta betalt för sitt arbete var också en nyttig erfarenhet. Jag blev stärkt som företagare och fick testa mina visioner och idéer på andra företagare. Om man bara vistas mellan sina egna fyra väggar utan att få nya intryck blir man hemmablind. Att få synpunkter på sin egen verksamhet gör att företaget utvecklas. Eftersom DrivQraft var ett lokalt projekt lever nätverket som byggdes upp kvar. Vi klarar oss inte utan att samarbeta här ute på landet och det är ju mycket lättare att jobba vidare med dem man lärt känna. 11

14 Allt fler kvinnor driver företag på Gotland Projektnamn: Utveckling av kvinnors företagande på Gotland Projektägare: Tillväxt Gotland Projektledare: Sofia Wollmann Antal deltagare: 47 Projektplats: Visby Län: Gotland Projektperiod: Kontaktuppgifter: Sofia Wollmann e-post: En utmaning är att få det man åstadkommit att leva kvar efter projektets slut, säger projektledare Sofia Wollmann. 100 kvinnor deltog i inspira tionsseminarierna, 47 fick tillgång till rådgivning och coachning och när projekttiden var slut hade 24 nya företag startat. Förra året var det fler kvinnor än män som startade företag på Gotland. Tack vare projektet har deltagarna också hittat de samarbetspartners och rådgivare som finns här, säger projektledaren Sofia Wollmann. Genom projektet Utveckling av kvinnors företagande på Gotland har deltagarna fått ett helhetspaket av föreläsningar, workshops, coachning och seminarier på vägen mot att starta eller utveckla sina nystartade företag. Att få tillgång till olika mötesplatser och befintliga nätverk har också varit viktigt. I projektet har man samordnat aktiviteter från Tillväxt Gotland, ALMI Företagspartner och Hansa Utbildning. Deltagarna har analyserat vilka hinder som finns för att utveckla deras företag och fått coachning för att underlätta starten av sina verksamheter. Samverkan lönar sig Sofia Wollmann betonar vinsten med att samordna aktiviteterna med andra arrangörer, så att företagarna inte får samma information från flera olika håll. Genom att samverka får vi också bättre valuta för pengarna. Det är bättre än att göra små insatser här och var, säger Sofia Wollmann. På Gotland fördelas mycket pengar till företagarkvinnor. En utmaning är att få det man åstadkommit att leva kvar efter projektets slut. Det har varit en stor satsning under en kort period och jag skulle gärna se en mer utdragen process. Långsiktigheten är viktig, så att det inte bara blir punktinsatser. Växte in i rollen som företagare Lo Kihlberg säljer gotländskt hantverk och produkter i sin nyöppnade butik i Slite. Hon säljer främst på kommission, vilket innebär att andra säljare lämnar sina produkter till Lo och får betalt när varan är såld. Under lågsäsong gör hon ljusstakar, bygger hemsidor, gör trycksaker, åtar sig städuppdrag och ger massage inom ramen för sitt företag, som hon drog igång i maj Så fort Lo Kihlberg såg annonsen i tidningen för projektet Utveckling av kvinnors företagande på Gotland, anmälde hon sig. Dels var hon arbetslös med en allt lägre a-kassa, dels hade hon provat på att sälja sina tjänster och sitt hantverk via en ekonomisk förening. Genom projektet blev jag peppad att starta eget. Jag kände att allt är möjligt. Eftersom man kunde delta utan att först ha startat, fick jag möjlighet att växa in i tanken på att driva min egen verksamhet. Att höra de andra berätta om hur de registrerat och utvecklar sina företag var inspirerande, säger Lo Kihlberg. Företaget på halvtid Lo Kihlberg har sjukersättning på halvtid och driver sitt företag resten av tiden. Sjukersättningen regleras efter hur mycket hon tjänar. Jag är en projektmänniska och har sjukersättning på halvtid för att jag inte ska jobba i 180. Om jag hade tvingats att jobba heltid hade jag inte klarat det under speciellt lång tid på grund av mitt funktionshinder, säger Lo Kihlberg. Lo Kihlberg har anställt en person 20 timmar i månaden, med hjälp av 12

15 GOTlanDS LÄN Företagaren Lo Kihlberg Företag: Gotlandcraft Grundat: 2010 Företagsform: Enskild firma Ort: Slite Verksamhet: Säljer hantverksprodukter på kommission, producerar ljusstakar, trycksaker, bygger hemsidor, ger massage och utför städuppdrag Arbetsförmedlingen. Den anställda har bland annat hjälpt till med att schemalägga de som deltar i försäljningen i butiken och med att få ordning på det nya kassasystemet. I första hand vill Lo Kihlberg koncentrera sig på sin butik i Slite, men längre fram kan hon mycket väl tänka sig att utöka sin försäljning, bland annat till Stockholm. Nätverket fortsätter att träffas Kvinnorna som deltog i projektet fortsätter att träffas en gång i månaden. Det finns ett stort behov av att prata om sin nya verklighet som företagare. Nätverket gör också studiebesök hos andra verksamheter runt om på Gotland. 13

16 Marknaden i norr ökar med e-handel Projektnamn: E handelsnätverk i Xlän QVIT Projektägare: ALMI Gävleborg Projektledare: Helene Åkerlind Antal deltagare: 53 Projektplats: Gävle Län: Gävleborg Projektperiod: Förstudie genomfördes Projektet startade Kontaktuppgifter: Helene Åkerlind e-post: En del har kanske fyra vitt skilda produkter i sitt sortiment. Då handlar det om att ta reda på vad företagaren egentligen vill satsa på, säger Helene Åkerlind, projektledare. För den som säljer flugor till flugfiske i Norrland är antalet kunder i närområdet få. Med en webbshop kan de små företagen nå så många fler och lönsamheten öka. Målet med e-handelsnätverk i X-län QVIT är att ge 60 företagare stöd att använda e-handel för att stärka och utveckla sin marknad. En del träffas för att de bor på samma ort, andra nätverkar för att de finns i samma bransch. Bland annat har fem företagare som driver webbshoppar inom hälsobranschen ett eget nätverk. Projektledaren Helene Åkerlind tycker att det är en stor fördel att företagarna tillhör olika branscher och därför inte konkurrerar. Det gör att de kan vara generösa med att ge varandra goda råd. Hittills har projektet genomfört en seminarieserie för att inspirera deltagarna att dra igång e-handel. Hur går man konkret tillväga för att starta en webbshop? Hur fungerar distribution och logistik? Vilka lagar och regler gäller för e-handel? 30 av deltagarna har valt att gå vidare och göra en konkurrensanalys av sin verksamhet. Det handlar bland annat om att se över sitt produktsortiment. En del av företagarna har kanske fyra vitt skilda produkter i sitt sortiment. Då handlar det om att ta reda på vad företagaren egentligen vill satsa på, säger Helene Åkerlind. En omvärldsbevakning av vilka konkurrenter som finns ingår också i analysen, liksom råd och tips för att öka sin omsättning. Ta reda på om affärsidén håller Några av företagarna har redan en butik i den stad där de bor. Nästan alla deltagare har ett embryo till en hemsida. En tredjedel har en webbshop och tio procent av dem har löst distributionen genom att anlita ett distributionsföretag. Resten sköter distributionen på egen hand. Många som startar en webbshop lägger ner mycket tid på att själva ta emot order, förpacka och posta varorna. Det går till en viss gräns, men om verksamheten växer behöver man hjälp med att effektivisera sin distribution och kanske anlita en professionell distributör som tar över jobbet, säger projektledaren Helene Åkerlind. För att lyckas är det förstås avgörande att ta reda på om affärsidén håller. Kanske kommer man fram till att man inte kan leva på sin ursprungs idé, säger Helene Åkerlind och berättar om en deltagare som tillverkade en unik fluga till flugfiske, för hand. Flugan borde egentligen kosta 400 kronor om det skulle bli någon ekonomi i det hela, men det var ingen beredd att betala, så priset låg på 50 kronor. Då valde hon att sälja materialet så att kunderna fick binda sina egna flugor med hjälp av en instruktionsfilm. Plötsligt blev marknaden mycket större. Från arbetslöshet till eget företag Susanne Lundström öppnade sin webbshop i mars 2010 och hon säljer tillbehör till arbetande och tävlande hundar. Nu når hon kunder från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Det är viktigt för mig att få förmedla den kunskap jag har, säger hon. När Susanne reser runt i landet och tävlar med sina hundar träffar hon andra hundförare som hon delar ut sin webbadress till. Jag ser mig som en serviceperson som gillar att få uppdrag av mina kunder. Kanske vill någon ha en speciell sele till sin hund. Då ordnar jag det, säger Susanne. 14

17 gävleborgs LÄN Företagaren Susanne Lundström Företag: Hundkompaniet K9 Grundat: 2010 Företagsform: Enskild firma Ort: Bjuråker Verksamhet: Försäljning av tillbehör till arbetande och tävlande hundar Susanne Lundström var arbetslös när hon gick med i projektet och hade planer på att starta företag. I och med projektet knuffade jag mig själv över tröskeln. Det öppnade inte bara en ny dörr, det öppnade en stor port, säger Susanne. Susanne tycker att hon fick många praktiska kunskaper om hur man ska tänka när det gäller e-handel. Jag har kunnat göra rätt från början och sluppit göra många onödiga misstag, säger hon. Förbättra tillvaron för hundägare Att lyssna på framgångsrika och helt vanliga företagare, har också gett henne inspiration. Ett exempel är när Traderas grundare Daniel Kaplan kom och berättade om sina erfarenheter. Än så länge gör Susanne Lundström allt själv, från att leta upp produkter att sälja till att slå in de beställda varorna och skicka dem med posten. Så småningom hoppas hon kunna anställa en person för att hjälpa till i butiken i Bjuråker. Under hösten ska hon också gå en kurs i distribution och logistik, som ingår i projektet. Jag vill veta mer och bli bättre hela tiden. Det är inte bara jag själv och mitt företag som ska utvecklas utan också produkterna jag säljer. Mitt mål är ju att förbättra tillvaron för andra hundägare, säger Susanne. 15

18 Från stall till restaurang med rätt kontakter Projektnamn: Kunniga kvinnor blir framgångsrika företagare Projektägare: Nyföretagarcentrum Halland Projektledare: Michael Johansson, NyföretagarCentrum Halland. Antal deltagare: 248 Projektplats: Halland Län: Halland Projektperiod: Kontaktuppgifter: Michael Johansson e-post: Vi pratar mycket om hur man ska tänka om sitt företag på sikt och sätta upp mål det räcker inte att bara med starta, säger projektledare Michael Johansson, Nyföretaga rcentrum Halland. Gårdsrestaurangen inez Trädgård i Krogshult fick en rivstart trots att ombyggnaden av grisstallet till full skalig restaurang försenades med ett år. Nyföretagarcent rum Halland har varit till stor hjälp med peppning, kalkyler och kontakter. Louise Sevedsson och hennes man Henrik Daleskog drömde om ett liv på landet där de kunde förena sina intressen för mat, vin och odling. Båda har en bakgrund inom restaurangbranschen och Louise är även trädgårdsmästare. Så småningom hittade de en gård i den lilla byn Krogshult passande nog i de halländska skogarna nära Laholm och Båstad. Gården hade potential, den låg på landet men ändå inte alltför långt bort från de tilltänkta besökarna. Vintern 2009 byggde de om grisstallet till restaurang. Redan andra sommaren gick det så bra att de bestämde sig för att hålla lunchöppet året om. De driver också en trädgårdsbutik och odlar ekologiska grönsaker som är mycket efterfrågade. Vi visste inte riktigt vad vi kunde förvänta oss, men folk har varit jätteintresserade! Det verkar som om människor saknat det genuina och äkta. Vi började med café första sommaren men det visade sig att 90 procent av besökarna vill äta riktig mat. Man får hänga med i svängarna och vara lyhörd för vad folk vill ha, berättar Louise Sevedsson. Affärsidén under lupp När familjen flyttat till gården tog Louise kontakt med Nyföretagarcentrum Halland som tack vare projektmedel från programmet Främja kvinnors företagande, hade extra resurser för att ge kvinnor rådgivning. Jag fick hjälp att bedöma om vår affärsidé var genomförbar när man sitter hemma och pratar låter ju allt så jättebra. Jag fick också mycket hjälp med de ekonomiska kalkylerna. Det gjorde att vi kunde lämna in en bra ansökan till länsstyrelsen om stöd för landsbygdsutveckling. De fick stödet beviljat, vilket innebär att de i efterhand får tillbaka 30 procent av gjorda investeringar. Louise Sevedsson fick också tips om hur hon skulle komma i kontakt med rätt personer inom kommunen. När man ska arbeta med mat behövs många olika tillstånd. Kommunens kontaktperson ordnade ett möte med alla involverade handläggare vilket var värdefullt. Det är mycket enklare att ringa till en person som man har träffat. Louise är med både i ett lokalt företagsnätverk i trakten, Öppna sinnen på landet och i ViN Laholm, en förening för företagarkvinnor. Hon tycker att det är tryggt att känna att de har lokala kontakter. Vi var nya i trakten och hade inget nätverk när vi flyttade hit. Uppdrag att laga skolmat Louise skulle vara den som jobbade i företaget, medan maken Henrik arbetade på hotell i Båstad. Men inför höstterminen fick de i uppdrag att leverera ekologisk lunch till en friskola i trakten och då började Henrik i företaget på heltid det är han som har huvudansvaret för matlagningen. Nu är det istället Louise som bidrar till ekonomin genom frilansuppdrag som trädgårdsmästare. Målet är att vi ska kunna leva på företaget båda två. Häromdagen satt vi och pratade om mer långsiktiga mål och bestämde att vi vill bli den första restaurangen i Laholm som kommer med i White Guide. 16

19 hallands län Tack vare projektet har vi kunnat ge kvinnor upp till fem till sex timmars extra rådgivning. Vi utgår från att alla är unika och har olika förutsättningar och vi försöker anpassa insatserna efter deltagarnas behov, poängterar han. Det har funnits ett väldigt stort intresse från kvinnor för Nyföretagarcentrums insatser. Målet att nå 100 kvinnor per år har uppfyllts med råge. Samma sak gäller målet att minst hälften av alla nya företag ska startas av kvinnor. Företagaren Louise Sevedsson Företag: inez Trädgård Grundat: 2009 Företagsform: Enskild firma Ort: Krogshult, mellan Våxtorp och Hishult, nära gränsen till Skåne och Småland Verksamhet: Mat- och vincafé med trädgårdsbutik Louise Sevedsson är en av omkring 250 kvinnor i Halland som fått extra rådgivningstid genom projektet Kunniga kvinnor blir framgångsrika företagare, som drivs av Nyföretagarcentrum Halland med Michael Johansson som projektledare. Fler kvinnor än män startar företag Under projektperioden har 248 kvinnor arbetat med 220 olika affärsidéer. Av idéerna har 120 resulterat i nya företag. Det har visat sig att av dem som kommer för rådgivning är det fler kvinnor än män som startar företag. Alla typer av frågor kommer upp i rådgivningen, men fokus har legat på att bedöma affärsidéer och frågor kring ekonomi, skatter och tillstånd. Frågor som många vill diskutera är vad kommer det att få för ekonomiska konsekvenser? och kan jag leva på det? Vi hjälper företagarna att göra budget och att förbereda sig för möten med banken eller ALMI. Vi pratar också mycket om hur man ska tänka om sitt företag på sikt och sätta upp mål det räcker inte att bara med starta. Michael Johansson anser att det behövs riktade projekt för att få fler kvinnor att starta företag. Han menar att resurserna i vanliga fall inte riktigt räcker till. Men tack vare projektet har vi kunnat ge kostnadseffektivt stöd med små insatser till väldigt många. 17

20 Nya möjligheter med egen salong Projektnamn: Affärsutveckling med VAMP-metoden Projektägare: Yodaskolan Projektledare: Eva Liljeros och Helena Andrén Niemi Antal deltagare: 55 Projektplats: Östersund Län: Jämtland Projektperiod: Kontaktuppgifter: Eva Liljeros e-post: Projektledarna Helena Andrén Niemi och Eva Liljeros driver Yodaskolan som erbjuder affärsutveckling. Vi vill få företagarna att tänka vad gör mig speciell? Varför ska kunderna komma till mig?, förklarar Eva Liljeros. Foto: Patricia Erlandson Erika Hermansson hade aldrig tänkt sig att bli egen företagare. Men när en kund på hennes arbetsplats ställde frågan om hon inte skulle vilja arbeta åt sig själv istället då föddes företagaren. Inom bara två månader var hon innehavare av en egen skönhetssalong. Det är sex år sedan nu som Erika Hermansson startade skönhetssalong i centrala Östersund. Hon hade tur allt föll på plats under en turbulent tid på hennes tidigare arbetsplats. Den kund som peppade henne att starta eget hjälpte till med budget, Erika hittade direkt en bra lokal och fick snabbt bygglov från kommunen. Företaget har gått bra, men när hon fick höra talas om ett affärsutvecklingsprojekt för företagarkvinnor var hon snabb att anmäla sig. Jag ville ta chansen att få avsätta tid till att bara fokusera på mitt företag. Det är så lätt att bara jobba på och inte tänka på vad man gör. Men ibland måste man ställa sig frågan om det jag gör är roligt eller om jag vill göra något mer. Erika Hermansson erbjuder allt ifrån massage, lymfdränage och skönhetsbehandlingar till personlig styling och coachning. De flesta kunder är kvinnor, men det kommer även män. Hon arbetar dessutom gentemot grupper och företag med kurser och föreläsningar. Delade varandras visioner Under projekttiden fick hon tid att fundera på hur hon ville utveckla sitt företag. Företagarna pratade mycket med varandra, delade varandras drömmar och idéer och allt som sades stannade i gruppen. Några av dem träffas fortfarande ett par gånger per år. Projektledarna var duktiga på att få oss att nå under ytan och fundera på vad vi egentligen vill göra, berättar Erika Hermansson. Erika Hermansson insåg att hon ville satsa mer på det utåtriktade arbetet, som att föreläsa och även ägna sig åt skrivande något som hon tycker är väldigt roligt. Hon satte igång att skriva en bok om personlig styling och gav raskt ut den på eget förlag. När jag får en idé vill jag genomföra den på en gång, säger Erika. Nu vill hon skriva flera böcker och har ett par konkreta idéer inom samma genre som bara väntar på att genomföras. Hon har också lagt ett medborgarförslag till regeringen om att friskvård borde vara avdragsgillt för enskilda företagare. Hur använder vi vår tid? Under projektet pratade företagarkvinnorna mycket om tid och vad man gör med sin arbetstid. En del tid är debiterbar, annan tid går åt till planering och liknande och så finns det tid som förbrukas utan direkt nytta. Erika Hermansson konstaterar att det bästa är om så mycket tid som möjligt är debiterbar men det behövs också tid där man kanske inte gör något särskilt, bara-vara-tid. Erika anställde en medhjälpare under tiden hon var med i affärsutvecklingsprojektet. Man kunde kanske tro att det skulle kännas osäkert att anställa, men så upplevde inte Erika det. Det var inget svårt steg, det har gjort mig mycket friare. Vi kunde utöka verksamheten och jag kan göra saker vid sidan av och fortfarande ha öppet, säger Erika Hermansson. 18

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för?

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? - Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer