Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk"

Transkript

1 Magasinet NR Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk

2 Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare för kök och badrum. Läs om vårt unika miljökoncept EcoSafe TM på moraarmatur.se

3 Ledare Magasinet nummer 1, 2010 Omslagsfoto Alexander von Sydow. På bilden ses Daniel Andersson från Mählqvist Rör AB presskoppla rör till varmvattenberedaren i en nybyggd ladugårds mjölkrum. Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Liselotte Bergkvist Redaktion Liselotte Bergkvist, Linda Lövhammer, Staffan Zika Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via e-post, Du kan även använda vår hemsida för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, eldistribution, gas, industri, kyl & AC, telekom, transmission, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag samt återförsäljare. I Sverige har vi drygt 300 anställda runt om i landet och omsättningen 2009 uppgick till cirka 2,3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 9 länder i Östersjöområdet. Verkligen ljusare tider! Vi har kommit en bit på väg in i det nya året. Dagarna börjar bli både längre och ljusare och även våra kunder pratar om en viss ljusning när vi frågar om utvecklingen framöver. Någon gång under andra halvåret 2010 tror många att vändningen kommer. Enligt affärspressen förväntas återhämtningen i Sverige bli mer V-formad än i de flesta andra industriländer och under 2010 bedöms BNP-tillväxten bli +2,5 procent. Senaste prognosen från Sveriges Byggindustrier säger att de totala bygginvesteringarna förväntas växa med 3 procent under året. Investeringarna i bostäder fortsätter att minska medan lokalmarknaden växer svagt. Vi får hoppas att utsikterna stämmer och att det våras på fler områden än bara ute i naturen. När du läser detta Magasinet har vi genomfört årets Onninen-mässa. Jag törs nog säga att mässan med åren blivit en riktig tradition för våra kunder och leverantörer inom Eldistribution, Belysning, Transmission och Telekom. Trots att mässan har funnits i många år så har den ständigt förnyats. Teknikutvecklingen bland våra utställare gör varje mässa spännande, i år har vi exempelvis fokuserat våra seminarium på LED-belysning, vilket blev en riktig publiksuccé! Onninens kunder på elnätssidan har arbetat med driftsförråd sedan länge, men nu ökar intresset för tjänsten också bland våra VVS-installatörer. Läs och inspireras av Rörmokarn i Järvsö som just har kommit igång med sina rullande kundlager. En annan föregångare bland våra kunder är Mählqvist Rör som vann Onninens årliga e-handelspris inom Comfort-kedjan. Allt fler av våra kunder gör som Gunnar Mählqvist och upptäcker hur enkelt och tidsbesparande det är att handla via OnnShop! Att tiden går fort insåg vi när det är var dags för fem-års jubileum för vår Express-butik och kontor på Stubbengatan i Örebro. Våra kunder bjöds på frukost och kampanjpriser och självklart var Magasinet där! Trevlig läsning! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, VD

4 Arbete med spänning Ett 30-tal deltagare följde intresserat hur vinkelstolpen på 24 kv-ledningen riggades om till en inspänningsstolpe.

5 Intresset för AMS Arbete Med Spänning växer hos elnätsföretagen. Vattenfall Services har en spetskompetens inom området. Något som i skarpt läge visades på en välbesökt kundträff utanför Uppsala i mitten av november. Text: Mats Lindberg Foto: vattenfall / panoramabild Det finns många fördelar med att utföra underhållsarbete på elanläggningar utan att bryta spänningen. Det gäller såväl ställverk och industrier som friledningsnät. Elnät är idag känsliga för avbrott och allt talar för att elkunder kommer att kräva en allt högre tillgänglighet i framtiden. Även myndighetskraven höjs. Samtidigt är de allra flesta elavbrott för underhållsarbete egentligen helt onödiga. Nio av tio arbeten på elnäten kan utföras med spänning. AMS är en förkortning av Arbete Med Spänning och är ett begrepp för flera delarbetsmetoder att utföra detta. De slutkunder som är inkopplade på nätet märker inte att underhåll sker. Genom AMS behövs inte aviseringar och inte heller en komplicerad avbrottsplanering med omkopplingar i näten, säger Jonas Gustavsson som är verksam i en särskild AMS-grupp inom Vattenfall Services. Isolerad skylift Vi träffade Jonas och hans kolleger vid en AMS-visning som Vattenfall Services arrangerade på högspänningslinjen i Vänge, väster om Uppsala, en typiskt kulen novemberdag. Under ett par timmar på förmiddagen slutfördes arbetet med en av faserna på en vinkelstolpe som riggades om till en inspänningsstolpe med linor in och ut. Arbetet utfördes av ett rutinerat arbetslag med fyra AMScertifierade montörer som från en isolerad skylift använde isolerstångsmetoden, vilket innebär att arbetet utförs med olika verktyg på isolerande stänger. Med hjälp av GPS-koordinater, dit vägen tar slut, hade ett 30-tal branschgäster hittat till platsen för AMS-visningen. Det var med stort intresse som representanter för de sex samlade elnätsföretagen följde arbetet. Förutom montörernas skicklighet med isolerstängerna tilldrog sig förstås den specialutrustade skyliften berättigad uppmärksamhet. Den är isolerad för att klara arbeten upp till 138 kv. Förstärkningsprojekt För varje uppdrag görs en bedömning av vilken AMS-metod, eller kombination av dessa, som är lämpligast. Genom att kombinera metoderna barhand, isolerhandsk och isolerstång klarar Vattenfall Services att utföra ca 90 procent av de vanligaste förekommande arbetena. Arbetet som för dagen visades var ett led i ett förstärkningsprojekt på uppdrag av Vattenfall Eldistributions entreprenör för detta projekt. 12 kv-nätet i området kring Vänge-Brunna byggs om och förstärks. I detta ingår en ny fördelningsstation och läggning av jordkabel. För att inte behöva bryta elförsörjningen är både den gamla och nya stationen i parallell drift under en övergångsperiod. Från den aktuella inspänningsstolpen nedmonteras senare linjen västerut och ersätts med en kabel till den nya stationen. Vid anslutningen av denna kabel används en särskild bilburen förbikopplingsenhet vilken även den kunde visas för gästerna. Vattenfall Services har en specialkompetens inom AMS. Fr. v. ses Anders Lundin och Jonas Gustavsson, båda aktiva inom AMS-nätverket, tillsammans med Onninens Mikael Bröderman. Karl-Gunnar Dahlman och Sven Bjureland har en mycket lång erfarenhet av Arbete Med Spänning. Onninen-magasinet 1,

6 Arbetet under visningen utfördes med isolerstångsmetoden från en isolerad skylift. Lång erfarenhet Vattenfall Services är ett ledande kunskaps- och entreprenadföretag inom elnät i Sverige, så även inom Arbete Med Spänning. Metoden introducerades i Sverige av Vattenfall redan på talet. AMS utförs idag främst på elnät, men blir allt vanligare även i ställverksmiljö. Arbetet utförs av skickliga och välutbildade montörer. Internationell statistik visar att AMS är betydligt personsäkrare än traditionella arbetsmetoder. Elarbetsansvarig för arbetslaget under visningen var Sven Bjureland. Han har arbetat med AMS sedan 1976 och utbildade sig för tio år sedan även för isolerhandsk- och barhandsmetoden. Förutom hög kompetens är det viktigt att arbetet sker lugnt och metodiskt av ett väl inarbetat lag. Med AMS behöver man heller inte stressa. När det blir kväll så kan arbetet avbrytas och återupptas nästa dag utan störningar för någon. Inga starka ord Och om något inte går precis som man vill då är det starkaste ordet vi får använda ett stillsamt äsch. Sedan kan man gå ifrån en stund och komma tillbaka med ett positivt sinne, säger Sven Bjureland. Medan två montörer arbetar från den isolerade korgen får de hela tiden assistans från marken genom Sven Bjureland och Karl-Gunnar Dahlman, även han rutinerad med 20 års erfarenhet av AMS. Under pågående arbete berättade också Bo Ekström, säljare hos Vattenfall Services, om företagets AMS-verksamhet och om de olika möjligheterna som dessa metoder ger. Snart bildades mindre grupper kring skyliften och inspänningsstolpen där man utbytte erfarenheter och idéer. De deltagande elnätsföretagen var Eskilstuna Energi & Miljö Elnät, SEVAB Strängnäs, Mälarenergi i Västerås, Sollentuna Energi, Boo Energi och Sala-Heby Energi. Även avtalsleverantören av materiel till Vattenfall, Onninen, var på plats. Sven Bjureland berättade om hur förbikopplingsenheterna kan användas för till exempel avbrottsfritt underhåll. Lägre totalkostnad För Magasinet berättar Jonas Gustavsson och Anders Lundin, Vattenfall Services, om fördelarna med AMS. Jonas är som sagt aktiv i företagets speciella AMS-grupp, och är till vardags gruppchef projektledning ledningsunderhåll Stockholm. Anders är beredare/projektledare inom underhåll och en del av det AMSnätverk som delar resurser. De tror båda att AMS kommer att användas i betydligt större omfattning i framtiden. Det handlar om en enklare arbetsplanering och kundkontakter, kortare ställtider och lägre etableringskostnader, en förenklad driftorderhantering och även om att underhållsarbetet under höglastperioder underlättas. Tydliga fördelar för en lekman är förstås en ökad tillgänglighet för kunden samt en lägre totalkostnad för elnätsföretaget genom förenklingen kring driftorder, avisering och kopplingar. n Fakta AMS Arbete med spänning AMS är samlingsnamnet på ett antal delarbetsmetoder för att utföra underhålls- och reinvesteringsarbeten på elanläggningar utan att behöva avbryta elleveransen. De flesta elavbrott som tidigare gjorts för underhåll kan därmed undvikas. AMS är en väl beprövad metod vid bland annat stolp-, konstruktions- och isolatorbyten samt frånskiljararbeten. Ställverk och industrier är områden där AMS idag används allt oftare. De tre delmetoder som idag används inom Vattenfall Services är Isolerstångsmetoden ( kv), Isolerhandskmetoden (12-36 kv) och Barhandsmetoden (12-72 kv). Metoderna kombineras för maximalt användningsområde. Vattenfall Services är ett ledande företag i Sverige inom AMS med spetskompetens och kvalificerad utrustning såsom AMS-bilar med isolerade skyliftar och ett antal bilburna förbikopplingsenheter. För ytterligare information om AMS kontakta Bo Ekström, Vattenfall Services, på telefon Onninen-magasinet 1, 2010

7 Eskilstuna Energi & Miljö Elnät: En inblick i möjligheterna Ett av företagen som med intresse deltog under AMS-visningen var Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB. Med tanke på höjda krav i framtiden, bland annat från myndigheter, så är detta givetvis intressant för oss. Det säger Ann Bergström, driftingenjör hos Eskilstuna Energi & Miljö Elnät. Hon besökte visningen av AMS, Arbete Med Spänning, tillsammans med två av företagets linjemontörer och en praktikant. För oss ger det en inblick i möjligheterna med AMS något som kan vara aktuellt till exempel vid förebyggande underhåll. För att undvika avbrott under linjearbeten brukar vi annars använda reservkraft där det finns möjlighet, säger hon. Verksamheten bedrivs inom nätområdet 10 kv och 0,4 kv. För montören Jimmy Almgren var det första gången han såg AMS-metoden utföras i verkligheten. Förädlar och distribuerar Företaget har annars köpt AMS-tjänster av Vattenfall Services vid ett tillfälle. Det var i samband med servicearbete i en fördelningsstation. Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB förädlar och distribuerar elenergi från Vattenfalls regionnät och lokala elkraftproducenter till över elkunder inom eget koncessionsområde. Företaget är ett dotterbolag till Eskilstuna Energi & Miljö som har en bred verksamhet. Mer information finns på Ledningsnätet omfattar totalt 175 mil med 6 mottagningsstationer och 553 nätstationer. Onninen är avtalsleverantör av materiel och har sedan två år driftförråd hos Eskilstuna Energi & Miljö Elnät. n Från Eskilstuna Energi & Miljö Elnät deltog fr. v. montörerna Thomas Gustafsson och Jimmy Almgren samt Ann Bergström, driftingenjör, och praktikanten Per Englund. Onninen-magasinet 1,

8 Onninens logistiktjänster fortsätter att utvecklas. Det senaste är att Onninen kan ha kundlager i installationsföretagens servicebilar lager som styrs av handterminaler. Först ut i ett branschunikt projekt är Rörmokarn i Järvsö. Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Driftsättningen av kundlager från Onninen i servicebilar är ett nyskapande projekt som pågår när denna tidning produceras. Under första kvartalet 2010 utprovas systemet i två av servicebilarna från Rörmokarn i Järvsö. När allt fungerar optimalt så kommer ytterligare fyra servicebilar att utrustas med så kallade kundlager som omfattar ett utvalt sortiment av erforderliga artiklar. Något som ger Rörmokarn i Järvsö en effektiv och säker materielförsörjning exklusivt till varje bil. Servicemontörerna arbetar relativt självständigt inom företagets område mitt i Hälsingland, vanligen inom 6-7 mils radie från Järvsö. Normalt besöker de inte huvudkontoret och företagets centrallager mer än högst en gång i veckan. Därför sker påfyllnadsleveranser från Onninen direkt till den plats där varje bil är stationerad, i detta fall hem till respektive montör. Elektronisk hantering Så här fungerar det: Varje gång montören tar ut en produkt för montage hos kund, eller försäljning till kund, så läser han enkelt av uttaget med handterminalen. Beställningen till Onninens lager i Örebro läggs med automatik och påfyllnadsleverans till Rörmokarns servicebilar sker på överenskommen leveransdag. All pappershantering utförs elektroniskt och hela processen kan enkelt överblickas via Internet. Faktureringen görs för varje enhet/bil men det finns också möjlighet att få en samlingsfaktura. När montören gör uttag från lagret märker han även uttaget med det jobb som produkten används till. Något som sedan framgår på uttagsbekräftelse och faktura. Detta underlättar Rörmokarns egen fakturering och skapar även möjligheter för en framtida utveckling av användningen. En högre nivå Efter avtalsskrivande inleddes det aktuella projektet med att Onninen i början av 2010 driftsatte ett centralt och bredare sorterat kundlager hos Rörmokarn i Järvsö, ett kundlager som ersätter rörföretagets tidigare centrallager. Sådana centrala kundlager finns sedan tidigare hos andra installationsföretag. Det nyskapande är att parterna nu lyfter detta logistiska samarbete till en högre nivå genom att dessutom omfatta servicebilarna. Projektet med kundlager i servicebilar är noga förberett av fr. v. Rickard Jorstig, ansvarig för Onninens kundlagergrupp, Bo Horned, affärsutvecklare Onninens segment Contractors, och Kent Ejnarsson, Rörmokarn i Järvsö. Vi får fler debiterbara timmar med kundlager från Onninen, säger Kent Ejnarsson som rattar en utveckling där förarhytten även blir ett mobilt försäljningskontor. 8 Onninen-magasinet 1, 2010

9 Kundlager i Rörmokarns servicebilar

10 Genom att uttagen registreras i handterminalen sker påfyllnadsleveranser med automatik. Hela processen kan enkelt överblickas via Internet. Konceptet är överfört från elnätssidan där Onninen har arbetat med kundlager sedan mitten av 1990-talet. Det är under senare år som denna arbetsmetod har börjat användas även hos VVS-kunder. Detta är ett bra exempel på hur vi tillsammans med kunden utvecklar våra tjänster inom logistik och e-handel för att skapa effektiva lösningar, säger Mikael Friberg, e-handelsansvarig hos Onninen. Får mer tid Kent Ejnarsson som driver Rörmokarn i Järvsö har länge burit på idén om att effektivisera materielflödet genom en förenklad hantering. Men det var först när relationen skapades med Onninens försäljningskontor i Sundsvall som idén till sist kunde bli verklighet. Taket ger ett naturligt ljusinsläpp till servicebilens välutrustade lager och arbetsplats. Här finns det mesta man kan tänka sig för olika uppdrag och förhållanden. Leveranserna av frekvent materiel säkerställs. Det innebär att vi får mer tid till att göra våra jobb, vi får helt enkelt fler debiterbara timmar, säger Kent Ejnarsson och fortsätter: Dessutom får nu våra montörer mer tid över att sälja materiel direkt till våra kunder. Genom sin kunskap och sina förtroendefulla kundkontakter är montörerna de bästa säljarna. Servicemontörerna hos Rörmokarn i Järvsö arbetar relativt självständigt med egna kundkontakter. Och företagets sex nya servicebilar kan verkligen sägas vara rullande arbetsplatser komplett utrustade med materiel, verktyg och all nödvändig utrustning. Kent Ejnarsson har utvecklat ett eget koncept för de väldimensionerade servicebilarna, eller kanske vi ska säga servicebussarna. Han har låtit bygga de specialdesignade skåpen, med ljusinsläpp från taket, på Mercedes Sprinter-chassin. Genomtänkt inredning Inredningen är imponerande utförd. Varje millimeter i de rymliga skåpen är genomtänkt utnyttjade med plats för allt från skrymmande materiel såsom WC-stolar till lådsystem för mindre plockmateriel, alla är streckkodsmärkta artiklar. Dessutom finns här allt från arbetsbänk, provtryckningsutrustning, vattensugare och brandsläckare till klädskåp med såväl sommarsom vinterutrustning och förbandslåda. Förvånad att arbetshjälm och skoteroverall ingår i standardutrustningen? Detta är montörens kombinerade arbetsplats och lager, byggt på hjul. Vi arbetar annars målmedvetet för att minska antalet mil som varje bil rullar på vägarna och ligger redan nu på under mil per år, säger Kent Ejnarsson när han visar runt i en av bilarna. Det är förstås en viktig miljöfråga. Samtidigt tar det tid från jobbet att ligga och köra många mil och kan även bli ett riskmoment en stressfaktor som kan medföra sämre kvalitet, förklarar han. 10 Onninen-magasinet 1, 2010

11 Även försäljningskontor Men visst träffas montörerna ibland och gör ett besök vid centrallagret i Järvsö. Vid akut materielbrist kommer de också att kunna göra uttag från det egna centrallagret eller från varandra (även då med handterminalerna). En grundläggande faktor för att det nya systemet ska fungera optimalt är förstås att montörerna blir varma i kläderna med att hantera sin handterminal. I uppstarten ingår en kortare utbildning från Onninen hur detta ska ske och det brukar inte medföra några större svårigheter. På lite sikt kommer dessutom bilhytten att fungera som ett försäljningskontor. Redan nu finns ett broschyrställ med information om olika produkter men här ska även finnas en bärbar dator med mobil Internetuppkoppling och skrivare. Vi ska inte behöva hänvisa våra kunder till någon annan. I framtidsidén ingår dessutom att kunden ska kunna få en faktura i handen och att vi kan ta betalt direkt med kort något som ska ge kunden en liten rabatt, berättar Kent Ejnarsson. Miljö och kvalitet Kent Ejnarsson och hans Rörmokarn i Järvsö arbetar framtidsinriktat på många sätt. Tankegångarna kring materielförsörjning och kundservice är tydliga exempel på detta. Företaget är i ett expansionsskede, har sex medarbetare och söker nu fler servicemontörer. Man utför allt förekommande inom VVS med kunder inom fastigheter och industri. Service är givetvis en viktig del med de sex nya och kompletta servicebilarna men Rörmokarn arbetar även med entreprenader. Våra totallösningar har fokus på miljö och hög kvalitet. Något som ger våra kunder en långsiktig ekonomisk och funktionsmässig trygghet, säger Kent Ejnarsson som har arbetat i branschen sedan I kvalitetspolicyn ingår att företaget är Auktoriserad VVSinstallatör. Sedan 2009 är Rörmokarn i Järvsö även medlem i Comfort-kedjan. n Fakta onninen kundlager Konceptet innebär att Onninen förser kunden med ett lager vars sortiment avtalas mellan Onninen och kunden. Uttag registreras via en handterminal. Påfyllning och administration hanteras med stöd av avancerad informationsteknik. Onninen har länge arbetat med kundlager hos elnätskunder. Under senare år används konceptet även hos installationsföretag inom VVS. I ett branschunikt projekt är Rörmokarn i Järvsö första företag att dessutom få kundlager från Onninen i sina servicebilar. För ytterligare information om Onninen Kundlager kontakta din säljare på Onninen. Kabeldon fördelningscentraler. Sparar tid. Stefan och Emil är experter på fördelningscentraler. Vi ger dig snabba svar på dina frågor hur kluriga och svåra de än verkar vara. Ring oss när du vill ha hjälp. Januari till april är vi på bussturné med våra fördelningscentraler (även de förmonterade). Besök oss gärna! ABB AB Kabeldon. Box 531, Alingsås Tel: Fax: Onninen-magasinet 1,

12 Onninen-mässan utvecklas ständigt Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Årets upplaga av Onninen-mässan bekräftade den position som arrangemanget har uppnått som en naturlig mötesplats för branschfolk inom Eldistribution, Transmission, Belysning och Telekom. Under drygt två hektiska veckor gästade mässan sex städer, från Kristianstad i söder till Piteå i norr. Vi besökte mässan i Örebro för att prata lite med några kunder och leverantörer. Omdömena är relativt samstämmiga. Onninen-mässan har en viktig funktion som ger optimala möjligheter för alla parter. Storleken, fokuseringen och närheten är några viktiga faktorer. Totalt hade 2010 års mässa ca besökare som var intresserade av vad de 37 utställande företagen hade att visa upp. För Onninen var mässan dessutom ett bra tillfälle att visa upp sin utvecklade organisation inom Infra med specialiserade Vinnare av elcykel! Följande mässbesökare har vunnit var sin elcykel. Grattis! Kristianstad: Jörgen Torstensson, Örkelljunga Borås: Mattias Petersson, Halmstad Örebro: Tommy Gustafsson, Nyköping Stockholm: Dan Stolt, Leksand Piteå: Pär Gustafsson, Skellefteå Sundsvall: Ola Sjölander, Bergsjö team för de aktuella affärsområdena. Särskilt intressant är ju detta för de nya affärsområdena Transmission och Belysning. I samband med mässan hölls även seminarier inom ämnet LEDbelysning och på två orter även med temat Infrastruktur för laddningspollare. Precis som tidigare samlade E.ON Elnät både egen personal och sina avtalsentreprenörer till tematräffar, i direkt anslutning till mässan. n Fakta onninen-mässan 2010 Mässan började 25 januari i Kristianstad och avslutades 9 februari i Sundsvall. Däremellan hölls den i Borås, Örebro, Stockholm och Piteå. Mässan besöktes av personer. Antalet utställare var 37. Totalt serverades ca luncher. E.ON ELNÄT: Lyckade träffar För andra gången höll E.ON Elnät tematräffar för både egen personal och sina avtalsentreprenörer i samband med Onninen-mässan. Träffarna hölls på fyra av mässorterna och samlade totalt ca 200 personer. Vi har gått igenom erfarenheter och förändringar i hur vi bygger och underhåller våra anläggningar detta som en del av en kontinuerlig informationsprocess. Det har varit mycket lyckade träffar. Det säger Gunnar Krondahl som höll i träffarna tillsammans med Peter Ipsen, båda verksamma i företagets kvalitetsgrupp för lokalnät där Gunnar är ordförande. Träffarna hölls i Kristianstad (med två grupper), Örebro, Stockholm och Sundsvall. Efter föredragning och diskussion kring arbetet kunde deltagarna gå runt på mässan och titta på intressanta produktnyheter. En uppskattad kombination. Gunnar Krondahl och Peter Ipsen från E.ON Elnät är nöjda med konceptet att ha tematräffar i anslutning till Onninen-mässan. 12 Onninen-magasinet 1, 2010

13 Dalanätgruppen: Bra inriktning Bland de många kunderna på Onninen-mässan träffade vi två representanter för Dalanätgruppen ett inköpssamarbete mellan åtta elnätsbolag i Dalarna. Detta är en lugnare mässa som dessutom är mer riktad till vår bransch, säger Börje Hanses, förrådsansvarig hos Falu Elnät. Här kan vi hålla kontakten med leverantörsrepresentanterna på ett bra sätt, säger Ulf Gunnarsson som arbetar med projektering inom Malungs Elnät och som dessutom är sammankallande och tar in anbud till den gemensamma Dalanätgruppen. Båda är överens om värdet av Onninen-mässan och har med sig en grupp av arbetskamrater till evenemanget. Gänget från Malung åkte ned till Örebro kvällen före. Onninen är sedan länge leverantör till företagen som ingår i Dalanätgruppen. Ett avtal som nyligen förnyades. Vi uppskattar särskilt de säkra leveranserna med projektleveranser till rätt plats i skogen, säger Ulf och Börje. Börje Hanses och Ulf Gunnarsson ses här vid utställda frånskiljare från Gevea. infratek: Satsar inom transmission För Infratek hade mässan i Örebro en dubbel betydelse. Dagen före mässan hade Infratek och Onninen ett gemensamt möte för att stämma av det pågående projektet med byggnationen av en ny regionledning i Dalarna. Ett tiotal medarbetare från Infratek kom till mässan i Örebro. En av dem var PO Röjeskog, chef för det nämnda projektet med 7,5 mil ny luftledning (130 kv) mellan Mockfjärd och Malung. Till vardags är han annars arbetschef inom lokalnät i norra och västra Värmland. Onninen-mässan har ett bra upplägg som en koncentrerad elnätsmässa. Vi kan se produkter från de olika leverantörerna på ett samlat sätt. I år märks det även att Onninen satsar mer inom transmission, vilket vi ser som mycket positivt, säger PO Röjeskog. Han berättar också att Infratek nu bygger upp en basorganisation i Sverige för att arbeta just med regionnät, ett område där stora investeringar kommer att ske. Transmission (över 36 kv) är ett område där även Onninen byggt upp en dedikerad organisation. PO Röjeskog från Infratek uppskattar Onninens-mässans fokusering inom elnät. Kabeldon fördelningscentraler. Sparar plats och pengar också. Om du vill spara plats inne skall du ställa fördelningscentralen utomhus. Där står den tryggt och säkert i alla typer av väder. Från januari till april är vi ute på bussturné med våra fördelningscentraler (även de förmonterade). Vill du ha ett besök så är det bara att kontakta oss. ABB AB Kabeldon. Box 531, Alingsås Tel: Fax: Onninen-magasinet 1,

14 Vänliga vägen från Mora Moramast är en av de återkommande utställarna på Onninenmässan. Under årets mässa var den energiupptagande och eftergivliga Morastolpen i centrum. Vi har arbetat med eftergivliga produkter sedan början av 1990-talet och har samlat vår kunskap i Morastolpen, säger Peter Fredriksson, marknadschef hos Moramast AB som numera tillhör den norskägda SafeRoad-gruppen. Tillsammans jobbar vi för att vara den största aktören på den europeiska marknaden för trafiksäkra lösningar i vägutrymme, säger han. Onninen-mässan en viktig mötesplats för Moramast. Här träffar företaget direkt de viktiga beställarna och får även en givande feed-back. Den vänliga vägen har blivit ett begrepp. Förutom en trafikvänlig miljö med krockvänliga stolpar handlar det om miljövänliga ytbehandlingsmetoder såsom termoplast och pulverlack samt en estetiskt vänlig miljö med specialdesignade produkter. Läs mer på För Peter Fredriksson från Moramast är Onninen-mässan ett bra sätt att möta kunderna. Stort intresse för Elkamo Det var ett stort intresse för Elkamo på Onninen-mässan. Det finska företagets produkter inom eldistributionssystem etableras nu även på den svenska marknaden. Elkamo är ledande i Finland vad gäller transformatorstationer, ställverk inom låg- och mellanspänning. Företaget utsågs 2007 till Årets leverantör av Onninen i Finland med slutkunder som Fortum och Vattenfall. Vi har ambitionen att vara en nordisk leverantör och satsar nu därför mera även på den svenska marknaden, säger Hannu Teirikangas, försäljningschef hos Elkamo som följde turnén med den svenska Onninen-mässan under drygt två veckor. Mässan är mycket bra för oss att skapa rätt kontakter, säger Hannu under en kort paus i Örebro. Företagets produkter inom krävande eldistributionssystem, optimalt dimensionerade efter kundens behov, lockade också många av mässbesökarna. Mer information finns på Vid Elkamos monter ser vi fr. v. Arne Lundqvist, Vattenfall Services, Mikael Bröderman, Onninen, Claes Handfast, Vattenfall Services, och Hannu Teirikangas, Elkamo. 14 Onninen-magasinet 1, 2010

15 Populärt mässerbjudande Onninen-mässan kan ha många olika funktioner. För Elpress var mässdeltagandet på de sex orterna även ett mer direkt försäljningsverktyg. Företaget hade nämligen, i samarbete med Onninen, ett särskilt mässerbjudande på ett nytt certifierat pressverktyg för Cu-förbindningar. Det är ett stort intresse för vårt nya verktyg. I Kristianstad var det till och med kö för att få beställa till mässpris, berättar Tommy Larsson, säljare för Elpress i Mellansverige när vi träffar honom under en paus vid mässan i Örebro. När vi som lekmän provar det nya verktyget (ES2258) förstår vi det stora intresset. Det krävs 30 procent lägre handtagskraft än med det tidigare verktyget (T2258). Något som är direkt märkbart. Elpress med tillverkning i Kramfors är ett ledande svenskt företag inom kontaktpressningssystem för elektriska ledarförbindningar. Företaget har även försäljningskontor i Tyskland, Danmark och Kina. Under 2009 firade Elpress 50-årsjubileum. Läs mer på Claes Uneman från Elpress tog i samarbete med Onninen in beställningar till det nya pressverktyget detta med ett särskilt mässerbjudande. Laddade för framtiden Miljöbilar är ett outtömligt ämne. Men med rätt utrustad bil och laddningsstolpar från Garo är inte detta något problem. Garo har ett brett sortiment inom elektriskt installationsmateriel men varumärket är numera också känt för de specialiserade laddningsstolparna. Intresset är stort, vi väntar nu på bilarna. Elbilar i någon form kommer att ta fart under , säger Roland Nydén, produktchef hos Garo som är ett sant Gnosjöföretag. För Garo är det första gången företaget ställer ut på Onninenmässan. På två mässorter (i Borås och Sundsvall) höll företaget dessutom seminarier under rubriken: Infrastruktur för laddningspollare. Vi är mer aktiva på marknaden nu. På Onninen-mässan möter vi intresserade människor och får synpunkter direkt från kunder, säger Roland Nydén. Intresset växer och i t.ex. Norge finns redan nu ca 400 laddstolpar. Mer information finner du på Stolpens l ngd var 2332mm! 443 av Onninenm ssans bes kare deltog i v r t vling och gissade l ngden p kabelmarkeringsstolpen. Ingen hade exakt r tt l ngd men fyra hade en felmarginal p endast 1mm och bland dom har vi dragit en vinnare: Ulf Svensson, Kraftringen Service som uppskattade l ngden till 2333mm. Vi gratulerar till 1:a priset, en upplevelseweekend f r tv p anrika kerblads Hotell & G stgiveri i T llberg, Dalarna. P varje utst llningsort uts gs en 1:a, 2:a och 3:e pristagare som alla bel nades med en ryggs ck med inneh ll. Kristianstad: Ulf Svensson, Kraftringen Service Olle Ljunggren, C4 teknik Magnus Gustafsson, Kraftringen Service Bor s: Benny Blad, H rryda Energi Jonas Helldal, Falkenberg Energi Ingemar Sandblom, Falkenberg Energi rebro: Arne Lundqvist,Vattenfall Peter Helic, Degerfors Energi Fredrik B th, Borl nge Energi Stockholm: Elof Storbacka, Onninen Ingemar Lindstr m,vattenfall Sune N slundh, Nyn shamn Energi Pite : H kanwaara,vattenfall Erik Grein,Vattenfall Johan Klippmark,Vattenfall Sundsvall: Robert Pettersson, E.on ES Leif Bergman,Vattenfall Ola Sj lander, Eltel Networks Tack till alla t vlande! Roland Nydén från Garo visar en typ av laddningsstolpe för Ulf Jonsson från Degerfors Energi. Box BJURS S TEL FAX Onninen-magasinet 1,

16 Fem år på Stubben! Örebrobutiken kan sägas vara Onninens äldsta och i de nya lokalerna på Stubbengatan har nu Express funnits i fem år. Det firades i början av året med ett litet jubileum. Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Här ses trion som ser till att kunderna trivs och får den service de behöver fr. v. Nicklas Stein, Ingmarie Thim och Bengt Lidman.

17 Onninen har en traditionellt stark ställning i Örebroregionen med många trogna stamkunder, både mindre och större installationsföretag. En förklaring är den personliga service som erbjudits kunderna ända sedan Onninen etablerades i Sverige 1995 (när Onninen övertog VVS-grossisten Hollingworth med huvudkontor och lager i Örebro). Kunderna ska känna sig välkomna och trivas hos oss. Vi har ett bra sortiment och är även lyhörda för kundernas önskemål, säger Ingmarie Thim, butiksansvarig i Örebro. Ingmarie började på lagret redan 1989 och arbetade sedan på andra avdelningar innan hon började i den butik som Onninen öppnade 1995 på Osmundsgatan. Hon känner sina kunder väl och har en nära kundkontakt, både i butiken och i paushörnan. Något som även gäller för de fyra innesäljarna som har sina kontor i nära anslutning till butiken. Här råder en avspänd stämning med naturliga kundkontakter. Erfaren bemanning En viktig sak är att disken aldrig står obemannad, säger Ingmarie och nickar mot den kunddisk där Bengt Lidman är en välkänd profil. Det är onekligen en erfaren duo som utgör basen i Expressbutikens kundservice. Bengt Lidman har arbetat i branschen sedan 1974 och började hos Hollingworth Till de lokala kunderna hämtade han då materiel från huvudlagret med hjälp av en sparkcykel. Vi kompletterar varandra bra. Jag kan de gamla produkterna och Ingmarie kan det nya, säger Bengt med en viss glimt i ögat. Under 2010 har de två fått hjälp med butiksarbetet av Nicklas Stein. Han började i företaget 1997 och har tidigare arbetat på lagret, bland annat med radiatormontering. Lyhördhet Kunskap, service och trivsel är alltså viktiga faktorer bakom Expressbutikens popularitet. Butiken håller även sina försäljningssiffror trots den ekonomiska situationen inom byggsektorn. Något som kan förklaras av att de mindre rörföretagen i allmänhet har mycket att göra, bland annat med hjälp av Rot-avdraget. Serviceavdelningarna hos de större kunderna påverkas heller inte så mycket av lågkonjunkturen. Dessutom lämnar aldrig Ingmarie, Bengt och Nicklas kunden utan att ge hjälp. Om det behövs följer de med och visar produkterna eller beställer hem om något saknas. Vid behov får nya kunder alltid en visning av hur handterminalen fungerar. Lyhördheten innebär att sortimentet kontinuerligt kundanpassas. En produkt som inte ligger på hyllan men som efterfrågas kan vara lagerförd redan nästa dag. Utvecklande samarbete Lokalerna är rymliga och fräscha. Fastigheten på Stubbengatan byggdes helt anpassat för Onninens verksamhet i Örebro och inflyttningen var färdig i januari Förutom butik och säljkontor finns här också administrativ personal inom Onninen AB. Närheten mellan butik och säljkontor är en viktig faktor i lag- arbetet. Den dagliga kontakten är utvecklande för både butikssäljare och innesäljare något som medför att den gemensamma kundservicen kan hållas på en hög nivå. Femårsjubiléet firades relativt stillsamt. Stamkunderna fick en förstärkt frukost, reflexvästar med budskapet Fem år på Stubben och dessutom förmånliga produkterbjudanden för just denna dag. Vi ville göra något för att visa vår uppskattning till kunderna, säger Ingmarie Thim. Populära kundaktiviteter Betydligt större pådrag är det kring den årliga bowlingkvällen, ett evenemang som blivit så populärt att den nu fått delas upp på två kvällar för att alla intresserade kunder och leverantörer ska kunna delta. Det handlar om en bowlingtävling i mixade lag med installatörer och leverantörsrepresentanter. Förutom bowlingen inramas fredagskvällen av mat, dryck och trivsamt umgänge. I november hyrde vi hela den stora Örebrohallen med 24 banor för 120 gäster. Nu fick vi följa upp det med en andra del och fyllde nästan hallen igen, säger Ingmarie och berättar om kunder som börjar fråga efter bowlingen redan under början av hösten. Ibland ordnas också kvällsaktiviteter i butiken, som exempelvis minimässa med leverantörsrepresentanter. Täta relationer Det är just dessa täta relationer mellan Onninens medarbetare och stamkunderna som präglar verksamheten på Stubbengatan. Under vårt besök träffar vi en av de verkliga stamkunderna. Han heter Åke Johansson och driver Rosta VVS där även sonen Joel hoppar in mellan de internationella tävlingarna i gokart. Rosta VVS arbetar mycket med nybyggnation av villor. Hos Onninen uppskattar Åke framför allt tillgängligheten. Onninen är lyhörda för hur vi vill ha det, som det ska vara. Jag tycker också att medlemsprogrammet är bra. Det ger lite mer, säger Åke Johansson. n Onninens medarbetare i Örebro har en nära relation med kunderna. Här ses butiksansvariga Ingmarie Thim prata med Åke och Joel Johansson från Rosta VVS. Onninen-magasinet 1,

18 Satsning på egen firma gav nytändning För cirka 2,5 år sedan valde Jörgen Karlsson att ge upp tryggheten som anställd på en rörfirma och i stället starta eget, Jörgen Karlsson Rör och Fastighetsservice. Jag ångrar absolut inte mitt val i dag, säger han. Jag fick definitivt en nytändning som håller i sig än. Text: HÅKAN HELLSTRÖM Foto: LARS STENMAN Så här i efterhand verkar det alltså ha varit ett lätt val, men så upplevde han det inte riktigt då. Efter mer än 15 år som anställd kändes det som om jag stod vid ett vägskäl inför framtiden, säger Jörgen Karlsson. Min svärfar pushade på och gjorde att jag vågade satsa på att starta eget. Dessutom tyckte jag att jag fått tillräckligt mycket kontakter genom åren för att kunna klara mig. I dag arbetar Jörgen främst gentemot bostadsrättsföreningar och som underleverantör till andra byggare, med hela Storstockholm som arbetsområde. Att jag jobbar som underleverantör innebär till exempel att jag personligen inte har kommit i kontakt med de nya Rotavdragen eftersom byggentreprenören sköter det, säger han. Oftast handlar mina uppdrag om badrumsjobb och stambyten. Känner inte av lågkonjunkturen Jörgen hyr i dag lokaler med lager i Tungelsta söder om Stockholm, där han också bor. Kontoret har han fortfarande hemma, det var också därifrån som han utgick från när han startade verksamheten. Jag har fullt upp att göra just nu och har inte känt av konjunkturnedgången så mycket, även om man märker att den finns, säger han. Som enskild företagare är det kanske lättare att anpassa sig, men man är samtidigt ganska utsatt ekonomiskt, särskilt när man har familj. Det här är inte heller den första lågkonjunkturen som Jörgen har varit med om. Byggkrisen kom ju i början av 1990-talet, precis när jag gick ut gymnasiet som färdig rörmokare. Den här gången hann jag i alla fall komma igång med firman innan den stora nedgången kom. Till och med semester Men Jörgen ser en ljusning på marknaden och planerar att ombilda sitt företag från enskild firma till aktiebolag under året. Det skulle innebära en klar fördel för mig att driva ett aktiebolag, säger han. Målet är att expandera och i framtiden kunna anställa personal. Bra folk är svårt att få tag på och oftast innebär det att man måste konkurrera med andra arbetsgivare genom lönen. Och som småföretagare kan det vara mycket svårt att hänga med de stora firmornas löner. Jag ångrar absolut inte att jag startade eget, säger Jörgen. I dag skulle jag inte kunna tänka mig att gå tillbaka till att vara anställd igen. Det finns egentligen ingen nackdel med att vara egen. Något som känns viktigt är att ha en ordentlig försäkring, visserligen kostar det men det ger också trygghet när man gör jobben. I år blir det till och med en semester! n 18 Onninen-magasinet 1, 2010

19 Jag ångrar absolut inte att jag startade eget. I dag skulle jag inte kunna tänka mig att gå tillbaka till att vara anställd igen, säger Jörgen Karlsson.

20 Här är e-handel en självklarhet För Mählqvist Rör i Sörmland är e-handel en naturlig del av arbetet. Nästan alla inköp genomförs via webbbutiken OnnShop. För detta har nu företaget förärats Onninens årliga e-handelspris inom Comfort-kedjan. Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Varje år uppmärksammar Onninen sina e-handelskunder inom Comfort-kedjan med en utmärkelse för Högsta e-handelsandel avseende lagermateriel. Priset för 2008 delades ut under Comfort-kedjans årliga kickoff hösten 2009 och består av en prissumma på kr. Det är nu andra gången som Mählqvist Rör tar hem detta pris. E-handel är ingen generationsfråga hos Mählqvist Rör. Här ses andra och tredje generationen i familjen Mählqvist fr. v. Mikael, kalkylator/ anbudsunderlag, och Gunnar, VD. Mählqvist Rör är medlem i Comfort sedan 1988 och har ända från början satsat på ny teknik för att effektivisera verksamheten. Onninen är sedan länge huvudleverantör och OnnShop blev snabbt ett uppskattat verktyg av företagets medarbetare. Men konkurrensen om priset har hårdnat sedan Mählqvist Rör vann förra gången. Allt fler installationsföretag upptäcker fördelarna med e-handel och de 120 medlemsföretagen inom Comfort-kedjan ligger generellt sett väl till. Sedan första dagen Närmare hälften av dessa företag beställer idag över 90 procent av sitt lagermateriel från Onninen via e-handel med Internetbutiken OnnShop som det vanligaste verktyget. Vi har använt e-handel sedan första dagen och det är en helt självklar sak. Vi är också mycket nöjda med servicen från Onninen, säger Gunnar Mählqvist, VD för Mählqvist Rör när vi träffar honom på företagets huvudkontor i Vingåker. Vi har överhuvud taget aldrig varit rädda för att prova nyheter vare sig det gäller installations- eller informationsteknik. Till exempel införde vi datoriserad bokföring redan i början av talet. Vad är då fördelarna med att även använda e-handel? Gunnar Mählqvist pekar på den tydlighet och tillgänglighet som gör arbetet effektivare. 20 Onninen-magasinet 1, 2010

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Gör det enklare att vara proffs

Gör det enklare att vara proffs Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden Ahlsell bara för dig Ahlsell är Nordens största grossist inom installationsprodukter, verktyg och maskiner.

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Långsiktighet, trygghet och närhet

Långsiktighet, trygghet och närhet Långsiktighet, trygghet och närhet - Välkommen till CW Rör-gruppen CW RÖR Cyrus Wallenberg AB (Arboga, Köping, Kungsör, Lidingö, Västerås) Bernhard Straubhaar Plåtslageri (Örebro), Vatten & Värme (Örebro),

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund M1 TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund Slide 1 M1 Marg16; 2008-12-10 akea akea är ett anläggningsbolag som verkar i södra och västra Sverige Kabelavdelningen utför alla

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Gör det enklare att vara proffs

Gör det enklare att vara proffs Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment via en kontaktperson,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall Vattenfall Service valde Elektroskandia för leverans till stort transmissionsprojekt I hårdast tänkbara konkurrens tog Elektroskandia hem

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Målsättning: GEHAB har alltid haft som målsättning att erbjuda kundorderspecifika påbyggnader och utrustning.

Målsättning: GEHAB har alltid haft som målsättning att erbjuda kundorderspecifika påbyggnader och utrustning. DIN PÅBYGGARE VD HAR ORDET Idag: GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB grundades 1976 av Gilbert Hjertberg. Vi är ett helägt familjeföretag och leds idag av mig Gilberts svärson Peter Sundell (VD), son Lars Hjertberg

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Säker, säkrare, SafeEnd

Säker, säkrare, SafeEnd Säker, säkrare, SafeEnd Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lokala

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MONTER NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE AGERANDE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Monter, monterpersonal och besökare är tre pusselbitar som tillsammans ska skapa det perfekta mötet på mässan.

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Ett konsultbolag i elkraftbranschen

Ett konsultbolag i elkraftbranschen Ett konsultbolag i elkraftbranschen är ett framåtsträvande konsultföretag med inriktning på elnätsbyggnation. Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern och att kunden känner ett mervärde i att

Läs mer

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Gemensamma Nordiska regler för AUS Arbetsgrupp : AUS gruppe från Norge AMS kommitten från Sverige Två representanter från Danmark En representant från

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Din partner i industriunderhåll

Din partner i industriunderhåll Din partner i industriunderhåll PEPT Oy AB är ett familjeföretag grundat 1992. Det främsta kunnandet finns inom isolerings-, byggnadsställnings- samt VVS isolerings branschen. Till företagets koncept hör

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

VD har ordet; NEWS. Olofsson & Hansson AB, Zodiac Music AB och Vågab Tamtron Musik AB.

VD har ordet; NEWS. Olofsson & Hansson AB, Zodiac Music AB och Vågab Tamtron Musik AB. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Allt fler av våra kunder går över till e-faktura, något som både förenklar administration och distribution av fakturor samt besparar miljön. Eftersom miljön

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

KVALITET SÄKERHET SERVICE

KVALITET SÄKERHET SERVICE KVALITET SÄKERHET SERVICE 2 VI LYFTER TUNGT OCH MONTERAR HÖGT AC Ställningsmontage Forsmark är en aktör med lång erfarenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud, där industriella ställningsmontage är vår

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten -

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Länghem Landsbygd Fiber - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Agenda Länghem Landsbygd Fiber, vilka är vi Bredband via fiber, hur fungerar det Hur fungerar arbetet med en fiberförening Arbetsgrupp Tätorten,

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden Infrakulvert Vallastaden Ett samarbete för framtiden Tekniska verken i Linköping och Uponor Infra är båda innovativa företag, som med stora kunskaper och engagemang jobbar utifrån det gemensamma målet

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan :35

ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan :35 ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan 2014 12:35 Jag har fått för mig att man inte ska gå både ESA och "Skötsel av elanläggningar" utan att det är två olika arbetssätt.

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

alla vill ha sjöutsikt

alla vill ha sjöutsikt 1 770 personer i tomtkö och alla vill ha sjöutsikt Ödeshögs Mekaniska, en pigg 19-åring Lärlingsutbildning ska ge fler svetsare Internetförsäljning sätter Ödeshög på kartan Trehörnasjön 1 770 personer

Läs mer