Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk"

Transkript

1 Magasinet NR Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk

2 Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare för kök och badrum. Läs om vårt unika miljökoncept EcoSafe TM på moraarmatur.se

3 Ledare Magasinet nummer 1, 2010 Omslagsfoto Alexander von Sydow. På bilden ses Daniel Andersson från Mählqvist Rör AB presskoppla rör till varmvattenberedaren i en nybyggd ladugårds mjölkrum. Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Liselotte Bergkvist Redaktion Liselotte Bergkvist, Linda Lövhammer, Staffan Zika Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via e-post, Du kan även använda vår hemsida för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, eldistribution, gas, industri, kyl & AC, telekom, transmission, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag samt återförsäljare. I Sverige har vi drygt 300 anställda runt om i landet och omsättningen 2009 uppgick till cirka 2,3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 9 länder i Östersjöområdet. Verkligen ljusare tider! Vi har kommit en bit på väg in i det nya året. Dagarna börjar bli både längre och ljusare och även våra kunder pratar om en viss ljusning när vi frågar om utvecklingen framöver. Någon gång under andra halvåret 2010 tror många att vändningen kommer. Enligt affärspressen förväntas återhämtningen i Sverige bli mer V-formad än i de flesta andra industriländer och under 2010 bedöms BNP-tillväxten bli +2,5 procent. Senaste prognosen från Sveriges Byggindustrier säger att de totala bygginvesteringarna förväntas växa med 3 procent under året. Investeringarna i bostäder fortsätter att minska medan lokalmarknaden växer svagt. Vi får hoppas att utsikterna stämmer och att det våras på fler områden än bara ute i naturen. När du läser detta Magasinet har vi genomfört årets Onninen-mässa. Jag törs nog säga att mässan med åren blivit en riktig tradition för våra kunder och leverantörer inom Eldistribution, Belysning, Transmission och Telekom. Trots att mässan har funnits i många år så har den ständigt förnyats. Teknikutvecklingen bland våra utställare gör varje mässa spännande, i år har vi exempelvis fokuserat våra seminarium på LED-belysning, vilket blev en riktig publiksuccé! Onninens kunder på elnätssidan har arbetat med driftsförråd sedan länge, men nu ökar intresset för tjänsten också bland våra VVS-installatörer. Läs och inspireras av Rörmokarn i Järvsö som just har kommit igång med sina rullande kundlager. En annan föregångare bland våra kunder är Mählqvist Rör som vann Onninens årliga e-handelspris inom Comfort-kedjan. Allt fler av våra kunder gör som Gunnar Mählqvist och upptäcker hur enkelt och tidsbesparande det är att handla via OnnShop! Att tiden går fort insåg vi när det är var dags för fem-års jubileum för vår Express-butik och kontor på Stubbengatan i Örebro. Våra kunder bjöds på frukost och kampanjpriser och självklart var Magasinet där! Trevlig läsning! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, VD

4 Arbete med spänning Ett 30-tal deltagare följde intresserat hur vinkelstolpen på 24 kv-ledningen riggades om till en inspänningsstolpe.

5 Intresset för AMS Arbete Med Spänning växer hos elnätsföretagen. Vattenfall Services har en spetskompetens inom området. Något som i skarpt läge visades på en välbesökt kundträff utanför Uppsala i mitten av november. Text: Mats Lindberg Foto: vattenfall / panoramabild Det finns många fördelar med att utföra underhållsarbete på elanläggningar utan att bryta spänningen. Det gäller såväl ställverk och industrier som friledningsnät. Elnät är idag känsliga för avbrott och allt talar för att elkunder kommer att kräva en allt högre tillgänglighet i framtiden. Även myndighetskraven höjs. Samtidigt är de allra flesta elavbrott för underhållsarbete egentligen helt onödiga. Nio av tio arbeten på elnäten kan utföras med spänning. AMS är en förkortning av Arbete Med Spänning och är ett begrepp för flera delarbetsmetoder att utföra detta. De slutkunder som är inkopplade på nätet märker inte att underhåll sker. Genom AMS behövs inte aviseringar och inte heller en komplicerad avbrottsplanering med omkopplingar i näten, säger Jonas Gustavsson som är verksam i en särskild AMS-grupp inom Vattenfall Services. Isolerad skylift Vi träffade Jonas och hans kolleger vid en AMS-visning som Vattenfall Services arrangerade på högspänningslinjen i Vänge, väster om Uppsala, en typiskt kulen novemberdag. Under ett par timmar på förmiddagen slutfördes arbetet med en av faserna på en vinkelstolpe som riggades om till en inspänningsstolpe med linor in och ut. Arbetet utfördes av ett rutinerat arbetslag med fyra AMScertifierade montörer som från en isolerad skylift använde isolerstångsmetoden, vilket innebär att arbetet utförs med olika verktyg på isolerande stänger. Med hjälp av GPS-koordinater, dit vägen tar slut, hade ett 30-tal branschgäster hittat till platsen för AMS-visningen. Det var med stort intresse som representanter för de sex samlade elnätsföretagen följde arbetet. Förutom montörernas skicklighet med isolerstängerna tilldrog sig förstås den specialutrustade skyliften berättigad uppmärksamhet. Den är isolerad för att klara arbeten upp till 138 kv. Förstärkningsprojekt För varje uppdrag görs en bedömning av vilken AMS-metod, eller kombination av dessa, som är lämpligast. Genom att kombinera metoderna barhand, isolerhandsk och isolerstång klarar Vattenfall Services att utföra ca 90 procent av de vanligaste förekommande arbetena. Arbetet som för dagen visades var ett led i ett förstärkningsprojekt på uppdrag av Vattenfall Eldistributions entreprenör för detta projekt. 12 kv-nätet i området kring Vänge-Brunna byggs om och förstärks. I detta ingår en ny fördelningsstation och läggning av jordkabel. För att inte behöva bryta elförsörjningen är både den gamla och nya stationen i parallell drift under en övergångsperiod. Från den aktuella inspänningsstolpen nedmonteras senare linjen västerut och ersätts med en kabel till den nya stationen. Vid anslutningen av denna kabel används en särskild bilburen förbikopplingsenhet vilken även den kunde visas för gästerna. Vattenfall Services har en specialkompetens inom AMS. Fr. v. ses Anders Lundin och Jonas Gustavsson, båda aktiva inom AMS-nätverket, tillsammans med Onninens Mikael Bröderman. Karl-Gunnar Dahlman och Sven Bjureland har en mycket lång erfarenhet av Arbete Med Spänning. Onninen-magasinet 1,

6 Arbetet under visningen utfördes med isolerstångsmetoden från en isolerad skylift. Lång erfarenhet Vattenfall Services är ett ledande kunskaps- och entreprenadföretag inom elnät i Sverige, så även inom Arbete Med Spänning. Metoden introducerades i Sverige av Vattenfall redan på talet. AMS utförs idag främst på elnät, men blir allt vanligare även i ställverksmiljö. Arbetet utförs av skickliga och välutbildade montörer. Internationell statistik visar att AMS är betydligt personsäkrare än traditionella arbetsmetoder. Elarbetsansvarig för arbetslaget under visningen var Sven Bjureland. Han har arbetat med AMS sedan 1976 och utbildade sig för tio år sedan även för isolerhandsk- och barhandsmetoden. Förutom hög kompetens är det viktigt att arbetet sker lugnt och metodiskt av ett väl inarbetat lag. Med AMS behöver man heller inte stressa. När det blir kväll så kan arbetet avbrytas och återupptas nästa dag utan störningar för någon. Inga starka ord Och om något inte går precis som man vill då är det starkaste ordet vi får använda ett stillsamt äsch. Sedan kan man gå ifrån en stund och komma tillbaka med ett positivt sinne, säger Sven Bjureland. Medan två montörer arbetar från den isolerade korgen får de hela tiden assistans från marken genom Sven Bjureland och Karl-Gunnar Dahlman, även han rutinerad med 20 års erfarenhet av AMS. Under pågående arbete berättade också Bo Ekström, säljare hos Vattenfall Services, om företagets AMS-verksamhet och om de olika möjligheterna som dessa metoder ger. Snart bildades mindre grupper kring skyliften och inspänningsstolpen där man utbytte erfarenheter och idéer. De deltagande elnätsföretagen var Eskilstuna Energi & Miljö Elnät, SEVAB Strängnäs, Mälarenergi i Västerås, Sollentuna Energi, Boo Energi och Sala-Heby Energi. Även avtalsleverantören av materiel till Vattenfall, Onninen, var på plats. Sven Bjureland berättade om hur förbikopplingsenheterna kan användas för till exempel avbrottsfritt underhåll. Lägre totalkostnad För Magasinet berättar Jonas Gustavsson och Anders Lundin, Vattenfall Services, om fördelarna med AMS. Jonas är som sagt aktiv i företagets speciella AMS-grupp, och är till vardags gruppchef projektledning ledningsunderhåll Stockholm. Anders är beredare/projektledare inom underhåll och en del av det AMSnätverk som delar resurser. De tror båda att AMS kommer att användas i betydligt större omfattning i framtiden. Det handlar om en enklare arbetsplanering och kundkontakter, kortare ställtider och lägre etableringskostnader, en förenklad driftorderhantering och även om att underhållsarbetet under höglastperioder underlättas. Tydliga fördelar för en lekman är förstås en ökad tillgänglighet för kunden samt en lägre totalkostnad för elnätsföretaget genom förenklingen kring driftorder, avisering och kopplingar. n Fakta AMS Arbete med spänning AMS är samlingsnamnet på ett antal delarbetsmetoder för att utföra underhålls- och reinvesteringsarbeten på elanläggningar utan att behöva avbryta elleveransen. De flesta elavbrott som tidigare gjorts för underhåll kan därmed undvikas. AMS är en väl beprövad metod vid bland annat stolp-, konstruktions- och isolatorbyten samt frånskiljararbeten. Ställverk och industrier är områden där AMS idag används allt oftare. De tre delmetoder som idag används inom Vattenfall Services är Isolerstångsmetoden ( kv), Isolerhandskmetoden (12-36 kv) och Barhandsmetoden (12-72 kv). Metoderna kombineras för maximalt användningsområde. Vattenfall Services är ett ledande företag i Sverige inom AMS med spetskompetens och kvalificerad utrustning såsom AMS-bilar med isolerade skyliftar och ett antal bilburna förbikopplingsenheter. För ytterligare information om AMS kontakta Bo Ekström, Vattenfall Services, på telefon Onninen-magasinet 1, 2010

7 Eskilstuna Energi & Miljö Elnät: En inblick i möjligheterna Ett av företagen som med intresse deltog under AMS-visningen var Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB. Med tanke på höjda krav i framtiden, bland annat från myndigheter, så är detta givetvis intressant för oss. Det säger Ann Bergström, driftingenjör hos Eskilstuna Energi & Miljö Elnät. Hon besökte visningen av AMS, Arbete Med Spänning, tillsammans med två av företagets linjemontörer och en praktikant. För oss ger det en inblick i möjligheterna med AMS något som kan vara aktuellt till exempel vid förebyggande underhåll. För att undvika avbrott under linjearbeten brukar vi annars använda reservkraft där det finns möjlighet, säger hon. Verksamheten bedrivs inom nätområdet 10 kv och 0,4 kv. För montören Jimmy Almgren var det första gången han såg AMS-metoden utföras i verkligheten. Förädlar och distribuerar Företaget har annars köpt AMS-tjänster av Vattenfall Services vid ett tillfälle. Det var i samband med servicearbete i en fördelningsstation. Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB förädlar och distribuerar elenergi från Vattenfalls regionnät och lokala elkraftproducenter till över elkunder inom eget koncessionsområde. Företaget är ett dotterbolag till Eskilstuna Energi & Miljö som har en bred verksamhet. Mer information finns på Ledningsnätet omfattar totalt 175 mil med 6 mottagningsstationer och 553 nätstationer. Onninen är avtalsleverantör av materiel och har sedan två år driftförråd hos Eskilstuna Energi & Miljö Elnät. n Från Eskilstuna Energi & Miljö Elnät deltog fr. v. montörerna Thomas Gustafsson och Jimmy Almgren samt Ann Bergström, driftingenjör, och praktikanten Per Englund. Onninen-magasinet 1,

8 Onninens logistiktjänster fortsätter att utvecklas. Det senaste är att Onninen kan ha kundlager i installationsföretagens servicebilar lager som styrs av handterminaler. Först ut i ett branschunikt projekt är Rörmokarn i Järvsö. Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Driftsättningen av kundlager från Onninen i servicebilar är ett nyskapande projekt som pågår när denna tidning produceras. Under första kvartalet 2010 utprovas systemet i två av servicebilarna från Rörmokarn i Järvsö. När allt fungerar optimalt så kommer ytterligare fyra servicebilar att utrustas med så kallade kundlager som omfattar ett utvalt sortiment av erforderliga artiklar. Något som ger Rörmokarn i Järvsö en effektiv och säker materielförsörjning exklusivt till varje bil. Servicemontörerna arbetar relativt självständigt inom företagets område mitt i Hälsingland, vanligen inom 6-7 mils radie från Järvsö. Normalt besöker de inte huvudkontoret och företagets centrallager mer än högst en gång i veckan. Därför sker påfyllnadsleveranser från Onninen direkt till den plats där varje bil är stationerad, i detta fall hem till respektive montör. Elektronisk hantering Så här fungerar det: Varje gång montören tar ut en produkt för montage hos kund, eller försäljning till kund, så läser han enkelt av uttaget med handterminalen. Beställningen till Onninens lager i Örebro läggs med automatik och påfyllnadsleverans till Rörmokarns servicebilar sker på överenskommen leveransdag. All pappershantering utförs elektroniskt och hela processen kan enkelt överblickas via Internet. Faktureringen görs för varje enhet/bil men det finns också möjlighet att få en samlingsfaktura. När montören gör uttag från lagret märker han även uttaget med det jobb som produkten används till. Något som sedan framgår på uttagsbekräftelse och faktura. Detta underlättar Rörmokarns egen fakturering och skapar även möjligheter för en framtida utveckling av användningen. En högre nivå Efter avtalsskrivande inleddes det aktuella projektet med att Onninen i början av 2010 driftsatte ett centralt och bredare sorterat kundlager hos Rörmokarn i Järvsö, ett kundlager som ersätter rörföretagets tidigare centrallager. Sådana centrala kundlager finns sedan tidigare hos andra installationsföretag. Det nyskapande är att parterna nu lyfter detta logistiska samarbete till en högre nivå genom att dessutom omfatta servicebilarna. Projektet med kundlager i servicebilar är noga förberett av fr. v. Rickard Jorstig, ansvarig för Onninens kundlagergrupp, Bo Horned, affärsutvecklare Onninens segment Contractors, och Kent Ejnarsson, Rörmokarn i Järvsö. Vi får fler debiterbara timmar med kundlager från Onninen, säger Kent Ejnarsson som rattar en utveckling där förarhytten även blir ett mobilt försäljningskontor. 8 Onninen-magasinet 1, 2010

9 Kundlager i Rörmokarns servicebilar

10 Genom att uttagen registreras i handterminalen sker påfyllnadsleveranser med automatik. Hela processen kan enkelt överblickas via Internet. Konceptet är överfört från elnätssidan där Onninen har arbetat med kundlager sedan mitten av 1990-talet. Det är under senare år som denna arbetsmetod har börjat användas även hos VVS-kunder. Detta är ett bra exempel på hur vi tillsammans med kunden utvecklar våra tjänster inom logistik och e-handel för att skapa effektiva lösningar, säger Mikael Friberg, e-handelsansvarig hos Onninen. Får mer tid Kent Ejnarsson som driver Rörmokarn i Järvsö har länge burit på idén om att effektivisera materielflödet genom en förenklad hantering. Men det var först när relationen skapades med Onninens försäljningskontor i Sundsvall som idén till sist kunde bli verklighet. Taket ger ett naturligt ljusinsläpp till servicebilens välutrustade lager och arbetsplats. Här finns det mesta man kan tänka sig för olika uppdrag och förhållanden. Leveranserna av frekvent materiel säkerställs. Det innebär att vi får mer tid till att göra våra jobb, vi får helt enkelt fler debiterbara timmar, säger Kent Ejnarsson och fortsätter: Dessutom får nu våra montörer mer tid över att sälja materiel direkt till våra kunder. Genom sin kunskap och sina förtroendefulla kundkontakter är montörerna de bästa säljarna. Servicemontörerna hos Rörmokarn i Järvsö arbetar relativt självständigt med egna kundkontakter. Och företagets sex nya servicebilar kan verkligen sägas vara rullande arbetsplatser komplett utrustade med materiel, verktyg och all nödvändig utrustning. Kent Ejnarsson har utvecklat ett eget koncept för de väldimensionerade servicebilarna, eller kanske vi ska säga servicebussarna. Han har låtit bygga de specialdesignade skåpen, med ljusinsläpp från taket, på Mercedes Sprinter-chassin. Genomtänkt inredning Inredningen är imponerande utförd. Varje millimeter i de rymliga skåpen är genomtänkt utnyttjade med plats för allt från skrymmande materiel såsom WC-stolar till lådsystem för mindre plockmateriel, alla är streckkodsmärkta artiklar. Dessutom finns här allt från arbetsbänk, provtryckningsutrustning, vattensugare och brandsläckare till klädskåp med såväl sommarsom vinterutrustning och förbandslåda. Förvånad att arbetshjälm och skoteroverall ingår i standardutrustningen? Detta är montörens kombinerade arbetsplats och lager, byggt på hjul. Vi arbetar annars målmedvetet för att minska antalet mil som varje bil rullar på vägarna och ligger redan nu på under mil per år, säger Kent Ejnarsson när han visar runt i en av bilarna. Det är förstås en viktig miljöfråga. Samtidigt tar det tid från jobbet att ligga och köra många mil och kan även bli ett riskmoment en stressfaktor som kan medföra sämre kvalitet, förklarar han. 10 Onninen-magasinet 1, 2010

11 Även försäljningskontor Men visst träffas montörerna ibland och gör ett besök vid centrallagret i Järvsö. Vid akut materielbrist kommer de också att kunna göra uttag från det egna centrallagret eller från varandra (även då med handterminalerna). En grundläggande faktor för att det nya systemet ska fungera optimalt är förstås att montörerna blir varma i kläderna med att hantera sin handterminal. I uppstarten ingår en kortare utbildning från Onninen hur detta ska ske och det brukar inte medföra några större svårigheter. På lite sikt kommer dessutom bilhytten att fungera som ett försäljningskontor. Redan nu finns ett broschyrställ med information om olika produkter men här ska även finnas en bärbar dator med mobil Internetuppkoppling och skrivare. Vi ska inte behöva hänvisa våra kunder till någon annan. I framtidsidén ingår dessutom att kunden ska kunna få en faktura i handen och att vi kan ta betalt direkt med kort något som ska ge kunden en liten rabatt, berättar Kent Ejnarsson. Miljö och kvalitet Kent Ejnarsson och hans Rörmokarn i Järvsö arbetar framtidsinriktat på många sätt. Tankegångarna kring materielförsörjning och kundservice är tydliga exempel på detta. Företaget är i ett expansionsskede, har sex medarbetare och söker nu fler servicemontörer. Man utför allt förekommande inom VVS med kunder inom fastigheter och industri. Service är givetvis en viktig del med de sex nya och kompletta servicebilarna men Rörmokarn arbetar även med entreprenader. Våra totallösningar har fokus på miljö och hög kvalitet. Något som ger våra kunder en långsiktig ekonomisk och funktionsmässig trygghet, säger Kent Ejnarsson som har arbetat i branschen sedan I kvalitetspolicyn ingår att företaget är Auktoriserad VVSinstallatör. Sedan 2009 är Rörmokarn i Järvsö även medlem i Comfort-kedjan. n Fakta onninen kundlager Konceptet innebär att Onninen förser kunden med ett lager vars sortiment avtalas mellan Onninen och kunden. Uttag registreras via en handterminal. Påfyllning och administration hanteras med stöd av avancerad informationsteknik. Onninen har länge arbetat med kundlager hos elnätskunder. Under senare år används konceptet även hos installationsföretag inom VVS. I ett branschunikt projekt är Rörmokarn i Järvsö första företag att dessutom få kundlager från Onninen i sina servicebilar. För ytterligare information om Onninen Kundlager kontakta din säljare på Onninen. Kabeldon fördelningscentraler. Sparar tid. Stefan och Emil är experter på fördelningscentraler. Vi ger dig snabba svar på dina frågor hur kluriga och svåra de än verkar vara. Ring oss när du vill ha hjälp. Januari till april är vi på bussturné med våra fördelningscentraler (även de förmonterade). Besök oss gärna! ABB AB Kabeldon. Box 531, Alingsås Tel: Fax: Onninen-magasinet 1,

12 Onninen-mässan utvecklas ständigt Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Årets upplaga av Onninen-mässan bekräftade den position som arrangemanget har uppnått som en naturlig mötesplats för branschfolk inom Eldistribution, Transmission, Belysning och Telekom. Under drygt två hektiska veckor gästade mässan sex städer, från Kristianstad i söder till Piteå i norr. Vi besökte mässan i Örebro för att prata lite med några kunder och leverantörer. Omdömena är relativt samstämmiga. Onninen-mässan har en viktig funktion som ger optimala möjligheter för alla parter. Storleken, fokuseringen och närheten är några viktiga faktorer. Totalt hade 2010 års mässa ca besökare som var intresserade av vad de 37 utställande företagen hade att visa upp. För Onninen var mässan dessutom ett bra tillfälle att visa upp sin utvecklade organisation inom Infra med specialiserade Vinnare av elcykel! Följande mässbesökare har vunnit var sin elcykel. Grattis! Kristianstad: Jörgen Torstensson, Örkelljunga Borås: Mattias Petersson, Halmstad Örebro: Tommy Gustafsson, Nyköping Stockholm: Dan Stolt, Leksand Piteå: Pär Gustafsson, Skellefteå Sundsvall: Ola Sjölander, Bergsjö team för de aktuella affärsområdena. Särskilt intressant är ju detta för de nya affärsområdena Transmission och Belysning. I samband med mässan hölls även seminarier inom ämnet LEDbelysning och på två orter även med temat Infrastruktur för laddningspollare. Precis som tidigare samlade E.ON Elnät både egen personal och sina avtalsentreprenörer till tematräffar, i direkt anslutning till mässan. n Fakta onninen-mässan 2010 Mässan började 25 januari i Kristianstad och avslutades 9 februari i Sundsvall. Däremellan hölls den i Borås, Örebro, Stockholm och Piteå. Mässan besöktes av personer. Antalet utställare var 37. Totalt serverades ca luncher. E.ON ELNÄT: Lyckade träffar För andra gången höll E.ON Elnät tematräffar för både egen personal och sina avtalsentreprenörer i samband med Onninen-mässan. Träffarna hölls på fyra av mässorterna och samlade totalt ca 200 personer. Vi har gått igenom erfarenheter och förändringar i hur vi bygger och underhåller våra anläggningar detta som en del av en kontinuerlig informationsprocess. Det har varit mycket lyckade träffar. Det säger Gunnar Krondahl som höll i träffarna tillsammans med Peter Ipsen, båda verksamma i företagets kvalitetsgrupp för lokalnät där Gunnar är ordförande. Träffarna hölls i Kristianstad (med två grupper), Örebro, Stockholm och Sundsvall. Efter föredragning och diskussion kring arbetet kunde deltagarna gå runt på mässan och titta på intressanta produktnyheter. En uppskattad kombination. Gunnar Krondahl och Peter Ipsen från E.ON Elnät är nöjda med konceptet att ha tematräffar i anslutning till Onninen-mässan. 12 Onninen-magasinet 1, 2010

13 Dalanätgruppen: Bra inriktning Bland de många kunderna på Onninen-mässan träffade vi två representanter för Dalanätgruppen ett inköpssamarbete mellan åtta elnätsbolag i Dalarna. Detta är en lugnare mässa som dessutom är mer riktad till vår bransch, säger Börje Hanses, förrådsansvarig hos Falu Elnät. Här kan vi hålla kontakten med leverantörsrepresentanterna på ett bra sätt, säger Ulf Gunnarsson som arbetar med projektering inom Malungs Elnät och som dessutom är sammankallande och tar in anbud till den gemensamma Dalanätgruppen. Båda är överens om värdet av Onninen-mässan och har med sig en grupp av arbetskamrater till evenemanget. Gänget från Malung åkte ned till Örebro kvällen före. Onninen är sedan länge leverantör till företagen som ingår i Dalanätgruppen. Ett avtal som nyligen förnyades. Vi uppskattar särskilt de säkra leveranserna med projektleveranser till rätt plats i skogen, säger Ulf och Börje. Börje Hanses och Ulf Gunnarsson ses här vid utställda frånskiljare från Gevea. infratek: Satsar inom transmission För Infratek hade mässan i Örebro en dubbel betydelse. Dagen före mässan hade Infratek och Onninen ett gemensamt möte för att stämma av det pågående projektet med byggnationen av en ny regionledning i Dalarna. Ett tiotal medarbetare från Infratek kom till mässan i Örebro. En av dem var PO Röjeskog, chef för det nämnda projektet med 7,5 mil ny luftledning (130 kv) mellan Mockfjärd och Malung. Till vardags är han annars arbetschef inom lokalnät i norra och västra Värmland. Onninen-mässan har ett bra upplägg som en koncentrerad elnätsmässa. Vi kan se produkter från de olika leverantörerna på ett samlat sätt. I år märks det även att Onninen satsar mer inom transmission, vilket vi ser som mycket positivt, säger PO Röjeskog. Han berättar också att Infratek nu bygger upp en basorganisation i Sverige för att arbeta just med regionnät, ett område där stora investeringar kommer att ske. Transmission (över 36 kv) är ett område där även Onninen byggt upp en dedikerad organisation. PO Röjeskog från Infratek uppskattar Onninens-mässans fokusering inom elnät. Kabeldon fördelningscentraler. Sparar plats och pengar också. Om du vill spara plats inne skall du ställa fördelningscentralen utomhus. Där står den tryggt och säkert i alla typer av väder. Från januari till april är vi ute på bussturné med våra fördelningscentraler (även de förmonterade). Vill du ha ett besök så är det bara att kontakta oss. ABB AB Kabeldon. Box 531, Alingsås Tel: Fax: Onninen-magasinet 1,

14 Vänliga vägen från Mora Moramast är en av de återkommande utställarna på Onninenmässan. Under årets mässa var den energiupptagande och eftergivliga Morastolpen i centrum. Vi har arbetat med eftergivliga produkter sedan början av 1990-talet och har samlat vår kunskap i Morastolpen, säger Peter Fredriksson, marknadschef hos Moramast AB som numera tillhör den norskägda SafeRoad-gruppen. Tillsammans jobbar vi för att vara den största aktören på den europeiska marknaden för trafiksäkra lösningar i vägutrymme, säger han. Onninen-mässan en viktig mötesplats för Moramast. Här träffar företaget direkt de viktiga beställarna och får även en givande feed-back. Den vänliga vägen har blivit ett begrepp. Förutom en trafikvänlig miljö med krockvänliga stolpar handlar det om miljövänliga ytbehandlingsmetoder såsom termoplast och pulverlack samt en estetiskt vänlig miljö med specialdesignade produkter. Läs mer på För Peter Fredriksson från Moramast är Onninen-mässan ett bra sätt att möta kunderna. Stort intresse för Elkamo Det var ett stort intresse för Elkamo på Onninen-mässan. Det finska företagets produkter inom eldistributionssystem etableras nu även på den svenska marknaden. Elkamo är ledande i Finland vad gäller transformatorstationer, ställverk inom låg- och mellanspänning. Företaget utsågs 2007 till Årets leverantör av Onninen i Finland med slutkunder som Fortum och Vattenfall. Vi har ambitionen att vara en nordisk leverantör och satsar nu därför mera även på den svenska marknaden, säger Hannu Teirikangas, försäljningschef hos Elkamo som följde turnén med den svenska Onninen-mässan under drygt två veckor. Mässan är mycket bra för oss att skapa rätt kontakter, säger Hannu under en kort paus i Örebro. Företagets produkter inom krävande eldistributionssystem, optimalt dimensionerade efter kundens behov, lockade också många av mässbesökarna. Mer information finns på Vid Elkamos monter ser vi fr. v. Arne Lundqvist, Vattenfall Services, Mikael Bröderman, Onninen, Claes Handfast, Vattenfall Services, och Hannu Teirikangas, Elkamo. 14 Onninen-magasinet 1, 2010

15 Populärt mässerbjudande Onninen-mässan kan ha många olika funktioner. För Elpress var mässdeltagandet på de sex orterna även ett mer direkt försäljningsverktyg. Företaget hade nämligen, i samarbete med Onninen, ett särskilt mässerbjudande på ett nytt certifierat pressverktyg för Cu-förbindningar. Det är ett stort intresse för vårt nya verktyg. I Kristianstad var det till och med kö för att få beställa till mässpris, berättar Tommy Larsson, säljare för Elpress i Mellansverige när vi träffar honom under en paus vid mässan i Örebro. När vi som lekmän provar det nya verktyget (ES2258) förstår vi det stora intresset. Det krävs 30 procent lägre handtagskraft än med det tidigare verktyget (T2258). Något som är direkt märkbart. Elpress med tillverkning i Kramfors är ett ledande svenskt företag inom kontaktpressningssystem för elektriska ledarförbindningar. Företaget har även försäljningskontor i Tyskland, Danmark och Kina. Under 2009 firade Elpress 50-årsjubileum. Läs mer på Claes Uneman från Elpress tog i samarbete med Onninen in beställningar till det nya pressverktyget detta med ett särskilt mässerbjudande. Laddade för framtiden Miljöbilar är ett outtömligt ämne. Men med rätt utrustad bil och laddningsstolpar från Garo är inte detta något problem. Garo har ett brett sortiment inom elektriskt installationsmateriel men varumärket är numera också känt för de specialiserade laddningsstolparna. Intresset är stort, vi väntar nu på bilarna. Elbilar i någon form kommer att ta fart under , säger Roland Nydén, produktchef hos Garo som är ett sant Gnosjöföretag. För Garo är det första gången företaget ställer ut på Onninenmässan. På två mässorter (i Borås och Sundsvall) höll företaget dessutom seminarier under rubriken: Infrastruktur för laddningspollare. Vi är mer aktiva på marknaden nu. På Onninen-mässan möter vi intresserade människor och får synpunkter direkt från kunder, säger Roland Nydén. Intresset växer och i t.ex. Norge finns redan nu ca 400 laddstolpar. Mer information finner du på Stolpens l ngd var 2332mm! 443 av Onninenm ssans bes kare deltog i v r t vling och gissade l ngden p kabelmarkeringsstolpen. Ingen hade exakt r tt l ngd men fyra hade en felmarginal p endast 1mm och bland dom har vi dragit en vinnare: Ulf Svensson, Kraftringen Service som uppskattade l ngden till 2333mm. Vi gratulerar till 1:a priset, en upplevelseweekend f r tv p anrika kerblads Hotell & G stgiveri i T llberg, Dalarna. P varje utst llningsort uts gs en 1:a, 2:a och 3:e pristagare som alla bel nades med en ryggs ck med inneh ll. Kristianstad: Ulf Svensson, Kraftringen Service Olle Ljunggren, C4 teknik Magnus Gustafsson, Kraftringen Service Bor s: Benny Blad, H rryda Energi Jonas Helldal, Falkenberg Energi Ingemar Sandblom, Falkenberg Energi rebro: Arne Lundqvist,Vattenfall Peter Helic, Degerfors Energi Fredrik B th, Borl nge Energi Stockholm: Elof Storbacka, Onninen Ingemar Lindstr m,vattenfall Sune N slundh, Nyn shamn Energi Pite : H kanwaara,vattenfall Erik Grein,Vattenfall Johan Klippmark,Vattenfall Sundsvall: Robert Pettersson, E.on ES Leif Bergman,Vattenfall Ola Sj lander, Eltel Networks Tack till alla t vlande! Roland Nydén från Garo visar en typ av laddningsstolpe för Ulf Jonsson från Degerfors Energi. Box BJURS S TEL FAX Onninen-magasinet 1,

16 Fem år på Stubben! Örebrobutiken kan sägas vara Onninens äldsta och i de nya lokalerna på Stubbengatan har nu Express funnits i fem år. Det firades i början av året med ett litet jubileum. Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Här ses trion som ser till att kunderna trivs och får den service de behöver fr. v. Nicklas Stein, Ingmarie Thim och Bengt Lidman.

17 Onninen har en traditionellt stark ställning i Örebroregionen med många trogna stamkunder, både mindre och större installationsföretag. En förklaring är den personliga service som erbjudits kunderna ända sedan Onninen etablerades i Sverige 1995 (när Onninen övertog VVS-grossisten Hollingworth med huvudkontor och lager i Örebro). Kunderna ska känna sig välkomna och trivas hos oss. Vi har ett bra sortiment och är även lyhörda för kundernas önskemål, säger Ingmarie Thim, butiksansvarig i Örebro. Ingmarie började på lagret redan 1989 och arbetade sedan på andra avdelningar innan hon började i den butik som Onninen öppnade 1995 på Osmundsgatan. Hon känner sina kunder väl och har en nära kundkontakt, både i butiken och i paushörnan. Något som även gäller för de fyra innesäljarna som har sina kontor i nära anslutning till butiken. Här råder en avspänd stämning med naturliga kundkontakter. Erfaren bemanning En viktig sak är att disken aldrig står obemannad, säger Ingmarie och nickar mot den kunddisk där Bengt Lidman är en välkänd profil. Det är onekligen en erfaren duo som utgör basen i Expressbutikens kundservice. Bengt Lidman har arbetat i branschen sedan 1974 och började hos Hollingworth Till de lokala kunderna hämtade han då materiel från huvudlagret med hjälp av en sparkcykel. Vi kompletterar varandra bra. Jag kan de gamla produkterna och Ingmarie kan det nya, säger Bengt med en viss glimt i ögat. Under 2010 har de två fått hjälp med butiksarbetet av Nicklas Stein. Han började i företaget 1997 och har tidigare arbetat på lagret, bland annat med radiatormontering. Lyhördhet Kunskap, service och trivsel är alltså viktiga faktorer bakom Expressbutikens popularitet. Butiken håller även sina försäljningssiffror trots den ekonomiska situationen inom byggsektorn. Något som kan förklaras av att de mindre rörföretagen i allmänhet har mycket att göra, bland annat med hjälp av Rot-avdraget. Serviceavdelningarna hos de större kunderna påverkas heller inte så mycket av lågkonjunkturen. Dessutom lämnar aldrig Ingmarie, Bengt och Nicklas kunden utan att ge hjälp. Om det behövs följer de med och visar produkterna eller beställer hem om något saknas. Vid behov får nya kunder alltid en visning av hur handterminalen fungerar. Lyhördheten innebär att sortimentet kontinuerligt kundanpassas. En produkt som inte ligger på hyllan men som efterfrågas kan vara lagerförd redan nästa dag. Utvecklande samarbete Lokalerna är rymliga och fräscha. Fastigheten på Stubbengatan byggdes helt anpassat för Onninens verksamhet i Örebro och inflyttningen var färdig i januari Förutom butik och säljkontor finns här också administrativ personal inom Onninen AB. Närheten mellan butik och säljkontor är en viktig faktor i lag- arbetet. Den dagliga kontakten är utvecklande för både butikssäljare och innesäljare något som medför att den gemensamma kundservicen kan hållas på en hög nivå. Femårsjubiléet firades relativt stillsamt. Stamkunderna fick en förstärkt frukost, reflexvästar med budskapet Fem år på Stubben och dessutom förmånliga produkterbjudanden för just denna dag. Vi ville göra något för att visa vår uppskattning till kunderna, säger Ingmarie Thim. Populära kundaktiviteter Betydligt större pådrag är det kring den årliga bowlingkvällen, ett evenemang som blivit så populärt att den nu fått delas upp på två kvällar för att alla intresserade kunder och leverantörer ska kunna delta. Det handlar om en bowlingtävling i mixade lag med installatörer och leverantörsrepresentanter. Förutom bowlingen inramas fredagskvällen av mat, dryck och trivsamt umgänge. I november hyrde vi hela den stora Örebrohallen med 24 banor för 120 gäster. Nu fick vi följa upp det med en andra del och fyllde nästan hallen igen, säger Ingmarie och berättar om kunder som börjar fråga efter bowlingen redan under början av hösten. Ibland ordnas också kvällsaktiviteter i butiken, som exempelvis minimässa med leverantörsrepresentanter. Täta relationer Det är just dessa täta relationer mellan Onninens medarbetare och stamkunderna som präglar verksamheten på Stubbengatan. Under vårt besök träffar vi en av de verkliga stamkunderna. Han heter Åke Johansson och driver Rosta VVS där även sonen Joel hoppar in mellan de internationella tävlingarna i gokart. Rosta VVS arbetar mycket med nybyggnation av villor. Hos Onninen uppskattar Åke framför allt tillgängligheten. Onninen är lyhörda för hur vi vill ha det, som det ska vara. Jag tycker också att medlemsprogrammet är bra. Det ger lite mer, säger Åke Johansson. n Onninens medarbetare i Örebro har en nära relation med kunderna. Här ses butiksansvariga Ingmarie Thim prata med Åke och Joel Johansson från Rosta VVS. Onninen-magasinet 1,

18 Satsning på egen firma gav nytändning För cirka 2,5 år sedan valde Jörgen Karlsson att ge upp tryggheten som anställd på en rörfirma och i stället starta eget, Jörgen Karlsson Rör och Fastighetsservice. Jag ångrar absolut inte mitt val i dag, säger han. Jag fick definitivt en nytändning som håller i sig än. Text: HÅKAN HELLSTRÖM Foto: LARS STENMAN Så här i efterhand verkar det alltså ha varit ett lätt val, men så upplevde han det inte riktigt då. Efter mer än 15 år som anställd kändes det som om jag stod vid ett vägskäl inför framtiden, säger Jörgen Karlsson. Min svärfar pushade på och gjorde att jag vågade satsa på att starta eget. Dessutom tyckte jag att jag fått tillräckligt mycket kontakter genom åren för att kunna klara mig. I dag arbetar Jörgen främst gentemot bostadsrättsföreningar och som underleverantör till andra byggare, med hela Storstockholm som arbetsområde. Att jag jobbar som underleverantör innebär till exempel att jag personligen inte har kommit i kontakt med de nya Rotavdragen eftersom byggentreprenören sköter det, säger han. Oftast handlar mina uppdrag om badrumsjobb och stambyten. Känner inte av lågkonjunkturen Jörgen hyr i dag lokaler med lager i Tungelsta söder om Stockholm, där han också bor. Kontoret har han fortfarande hemma, det var också därifrån som han utgick från när han startade verksamheten. Jag har fullt upp att göra just nu och har inte känt av konjunkturnedgången så mycket, även om man märker att den finns, säger han. Som enskild företagare är det kanske lättare att anpassa sig, men man är samtidigt ganska utsatt ekonomiskt, särskilt när man har familj. Det här är inte heller den första lågkonjunkturen som Jörgen har varit med om. Byggkrisen kom ju i början av 1990-talet, precis när jag gick ut gymnasiet som färdig rörmokare. Den här gången hann jag i alla fall komma igång med firman innan den stora nedgången kom. Till och med semester Men Jörgen ser en ljusning på marknaden och planerar att ombilda sitt företag från enskild firma till aktiebolag under året. Det skulle innebära en klar fördel för mig att driva ett aktiebolag, säger han. Målet är att expandera och i framtiden kunna anställa personal. Bra folk är svårt att få tag på och oftast innebär det att man måste konkurrera med andra arbetsgivare genom lönen. Och som småföretagare kan det vara mycket svårt att hänga med de stora firmornas löner. Jag ångrar absolut inte att jag startade eget, säger Jörgen. I dag skulle jag inte kunna tänka mig att gå tillbaka till att vara anställd igen. Det finns egentligen ingen nackdel med att vara egen. Något som känns viktigt är att ha en ordentlig försäkring, visserligen kostar det men det ger också trygghet när man gör jobben. I år blir det till och med en semester! n 18 Onninen-magasinet 1, 2010

19 Jag ångrar absolut inte att jag startade eget. I dag skulle jag inte kunna tänka mig att gå tillbaka till att vara anställd igen, säger Jörgen Karlsson.

20 Här är e-handel en självklarhet För Mählqvist Rör i Sörmland är e-handel en naturlig del av arbetet. Nästan alla inköp genomförs via webbbutiken OnnShop. För detta har nu företaget förärats Onninens årliga e-handelspris inom Comfort-kedjan. Text: Mats Lindberg Foto: alexander von sydow Varje år uppmärksammar Onninen sina e-handelskunder inom Comfort-kedjan med en utmärkelse för Högsta e-handelsandel avseende lagermateriel. Priset för 2008 delades ut under Comfort-kedjans årliga kickoff hösten 2009 och består av en prissumma på kr. Det är nu andra gången som Mählqvist Rör tar hem detta pris. E-handel är ingen generationsfråga hos Mählqvist Rör. Här ses andra och tredje generationen i familjen Mählqvist fr. v. Mikael, kalkylator/ anbudsunderlag, och Gunnar, VD. Mählqvist Rör är medlem i Comfort sedan 1988 och har ända från början satsat på ny teknik för att effektivisera verksamheten. Onninen är sedan länge huvudleverantör och OnnShop blev snabbt ett uppskattat verktyg av företagets medarbetare. Men konkurrensen om priset har hårdnat sedan Mählqvist Rör vann förra gången. Allt fler installationsföretag upptäcker fördelarna med e-handel och de 120 medlemsföretagen inom Comfort-kedjan ligger generellt sett väl till. Sedan första dagen Närmare hälften av dessa företag beställer idag över 90 procent av sitt lagermateriel från Onninen via e-handel med Internetbutiken OnnShop som det vanligaste verktyget. Vi har använt e-handel sedan första dagen och det är en helt självklar sak. Vi är också mycket nöjda med servicen från Onninen, säger Gunnar Mählqvist, VD för Mählqvist Rör när vi träffar honom på företagets huvudkontor i Vingåker. Vi har överhuvud taget aldrig varit rädda för att prova nyheter vare sig det gäller installations- eller informationsteknik. Till exempel införde vi datoriserad bokföring redan i början av talet. Vad är då fördelarna med att även använda e-handel? Gunnar Mählqvist pekar på den tydlighet och tillgänglighet som gör arbetet effektivare. 20 Onninen-magasinet 1, 2010

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte Magasinet3 2009 Kostnadseffektivt linbyte Komplett koncept för bergvärme i Vadstena Populär Onninen-mässa i början av 2010 Ny uppskattad tjänst i OnnShop Enkelt och tidlöst på samma gång Poco tvättställ

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

HALLSTRÖMS FÖRSTA 100 ÅR. Special: VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER

HALLSTRÖMS FÖRSTA 100 ÅR. Special: VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER byggplåt ventilation isolering Nyheter och information från Bevego Nr 3 2014 VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER BevegoLine erbjuder

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Ingenjörskonst på hög nivå lockar stora och små Sidorna 28 31. Tema: kompaktutrustning Sidorna 48 49

Ingenjörskonst på hög nivå lockar stora och små Sidorna 28 31. Tema: kompaktutrustning Sidorna 48 49 Maskinia och RF Maskin startar samarbete s. 8 nummer 4 2013 Juli Augusti 2013 årgång 13 Säkrare regler för utländska byggnadsarbetare s. 10 Volvo bussar och HANZA i strategiskt samarbete s. 10 Maskin Stockholm

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer