Gymnasie- valet. Uppsala. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen"

Transkript

1 Gymnasie- valet Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

2 Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning Ungdomsvägledningen Särskilt stöd i gymnasieskolan Avbrottsmottagningen Kommunala informations- och uppföljningsansvaret Intervjuer Översikt nationella program Yrkesprogram BF Barn- och fritidsprogrammet BA Bygg- och anläggningsprogrammet EE El- och energiprogrammet Flygteknikutbildningen FT Fordons- och transportprogrammet 28 HA Handels- och administrationsprogrammet 30 HV Hantverksprogrammet 32 HT Hotell- och turismprogrammet 34 IN Industritekniska programmet 36 NB Naturbruksprogrammet 38 RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 40 VF VVS- och fastighetsprogrammet 42 VO Vård- och omsorgsprogrammet 44 Högskoleförberedande program 46 EK Ekonomiprogrammet 48 ES Estetiska programmet 50 HU Humanistiska programmet 52 IB International Baccalaureate 54 NA Naturvetenskapsprogrammet 56 SA Samhällsvetenskapsprogrammet 58 TE Teknikprogrammet 60 Introduktionsprogram 63 Gymnasiesärskolans program 70 Modersmål och idrott 84 Modersmål 85 Idrottsutbildningar 86 Gymnasieskolorna 88 Här finns vi! 89 Gymnasieskolor 92 Bolandgymnasiet 92 Bruksgymnasiet 93 Celsiusskolan 94 Cultus gymnasium 95 Ekebygymnasiet 96 Forsmarks skola 97 Fyrisskolan 98 Grafiskt utbildningscenter (GUC) 99 Grillska gymnasiet 0 Hagströmska gymnasiet 1 Högbergsskolan 2 Internationella gymnasiet 3 IT-gymnasiet 4 Jensen gymnasium 5 Jällagymnasiet 6 Katedralskolan 7 Kunskapsgymnasiet 8 Linnégymnasiet 9 Livets Ords kristna gymnasium 0 Lundellska skolan 1 Praktiska gymnasiet 2 Realgymnasiet 3 Rosendalsgymnasiet 4 Sjögrenska gymnasiet 1 Thoren Business School 6 Uvengymnasiet 7 Wilhelm Haglunds gymnasium 1 Yrkesplugget 1 Gymnasiesärskolorna 1 Bolandgymnasiets gymnasiesärskola 1 Fyrisskolans gymnasiesärskola 1 Högbergsskolans gymnasiesärskola 1 Jällagymnasiets gymnasiesärskola 1 Kajan friskola 1 Labanskolan 1 Öppet hus 0 Katalogen uppdateras fortlöpande under året, se Ändringarna gulmarkeras. Du kan även gå in på https://gymnasievalet.uppsala.se för aktuell information. Nu är det dags att välja! Tänk, nu börjar det närma sig. Det du kanske väntat och längtat till? Nu är det dags att välja vad du ska gå för utbildning på gymnasiet. Ett val som kan ge dig jobb och möjligheter, och som tar dig i en ny riktning i livet. Rätt spännande, eller hur? Jag har under åren sett hur andra elever i din ålder känner och tänker när de ska välja till gymnasiet. För somliga kan det vara ett enkelt och roligt val att göra medan det för andra är lite svårare. För de allra flesta finns någon slags tanke om vad de vill göra, vilket eller vilka program de kan tänka sig. Eller vilken skola som verkar bäst. Hur du tänker runt det här vet bara du. Det är du och ingen annan som väljer. Det spelar egentligen mindre roll vad din omgivning vill eller tycker. Det är ändå du som varje dag ska gå till din skola och göra det jobb som krävs. Det är dig och din framtid det handlar om. Håll fast vid just dina drömmar om framtiden! Fundera på vad hjärna och hjärta säger dig. Vad är förnuft och vad är känsla? Det är klart att förnuftet ska få säga sitt i ditt gymnasieval, men finns inte känslan där för det du vill göra blir det ändå svårt att lyckas. Hur ska du veta vad som är bra? Ja, det kan du inte helt säkert. Men ta alla tillfällen som finns att ta reda på information om program och skolor. Ta dig tid att jämföra utbildningarna ordentligt. Besök skolorna på Öppet hus, gå på gymnasiemässan, provåk eventuell resväg, och diskutera valet med kompisar, föräldrar, lärare och andra. Den här katalogen ger dig också hjälp i att hitta rätt. Som stöd för ditt val finns vi studie- och yrkesvägledare på skolorna och mig och min kollega hittar du på Ungdomsvägledningen (se sid ). Jag önskar dig lycka till! Liselotte Pahlén Studie- och yrkesvägledare Ungdomsvägledningen Gymnasievalet finansieras av Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och produceras av Samlad Vägledning Bra information 3

3 Så här fungerar gymnasieskolan Efter avslutad grundskola kan du välja att gå på gymnasieskolan. Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri. Nationella program Det finns nationella program på gymnasieskolan. Det är yrkesprogram och 6 högskoleförberedande. Yrkesprogrammen leder direkt vidare till ett yrkesliv, om du vill. Du kan också uppnå grundläggande behörighet till högskola/universitet på ett yrkesprogram genom att välja att läsa vissa kurser. De högskoleförberedande programmen är studieförberedande och ger grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet. Utbildningens upplägg De nationella programmen har: som alla läser. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk. Ämnena varierar i omfattning mellan de olika programmen. Elever som går på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet läser inte ämnet naturkunskap. som alla på ett visst program läser. Det ger programmet dess karaktär. Inriktningar som är områden inom programmet. Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. Programfördjupning som är de kurser som leder fram till ett yrke på yrkesprogrammen och som är en fördjupning av programmets kärna på de högskoleförberedande programmen. Individuellt val som är kurser du får välja bland ett utbud som gymnasieskolan bestämmer. Bland kurserna ska en kurs i estetiska och en kurs i idrott och hälsa alltid erbjudas. Inom det individuella valet kan du välja kurser för att uppnå grundläggande behörighet på ett yrkesprogram och särskild behörighet om du går ett högskoleförberedande program. Gymnasiearbete som är ett längre självständigt arbete som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att du ska få examen. Kurser och betyg I gymnasieskolan är alla indelade i kurser. Kurserna är uppdelade i olika gymnasiepoäng som innebär ett mått på hur långa kurserna är. Enkelt uttryckt innebär en kurs på 0 poäng ungefär 0 timmars undervisning. Alla program omfattar 00 gymnasiepoäng och de flesta program är uppdelade i olika inriktningar under andra och tredje året. Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygsskalan är sexgradig från A till F, där A till E är godkända betyg och F är icke godkänt. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning På yrkesprogrammen är du ute i minst veckor på en eller flera arbetsplatser, då kallas det arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du kan också ha hälften eller mer av din utbildning på en eller flera arbetsplatser, då kallas det för lärlingsutbildning. Både yrkesprogram med APL och lärlingsutbildning leder till yrkesexamen. På högskoleförberedande program är det inte obligatoriskt med arbetsplatsförlagt lärande, men det finns möjlighet för skolan att arbetsplatsförlägga delar av din utbildning. Lärlingsutbildning går däremot inte att läsa på ett högskoleförberedande program. Yrkesprogram De här programmen är nationella yrkesprogram: barn- och fritidsprogrammet (BF) bygg- och anläggningsprogrammet (BA) el- och energiprogrammet (EE) fordons- och transportprogrammet (FT) handels- och administrationsprogrammet (HA) hantverksprogrammet (HV) hotell- och turismprogrammet (HT) industritekniska programmet (IN) naturbruksprogrammet (NB) restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vård- och omsorgsprogrammet (VO) Krav för att få yrkesexamen Du ska ha betyg från ett yrkesprogram som omfattar minst 00 poäng, varav 50 poäng måste vara E eller högre. I de godkända kurserna måste följande kurser ingå: engelska 5 matematik 1a svenska/svenska som andraspråk 1 programgemensamma kurser om 400 poäng gymnasiearbetet Uppfyller du inte kraven för att få yrkesexamen får du istället ett studiebevis vilket är en sammanställning av betygen du fått i alla kurser. Högskoleförberedande program De här programmen är högskoleförberedande: ekonomiprogrammet (EK) estetiska programmet (ES) humanistiska programmet (HU) naturvetenskapsprogrammet (NA) samhällsvetenskapsprogrammet (SA) teknikprogrammet (TE) Krav för att få högskoleförberedande examen Du ska ha betyg från ett högskoleförberedande program som omfattar minst 00 poäng, varav 50 poäng måste vara E eller högre. I de godkända kurserna måste följande kurser ingå: engelska 5 och 6 matematik 1b eller c svenska/svenska som andraspråk 1, 2, 3 gymnasiearbetet Uppfyller du inte kraven för att få högskoleförberedande examen får du istället ett studiebevis vilket är en sammanställning av betygen du fått i alla kurser. Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar i kommun I gymnasieskolan finns några utbildningar som är riksrekryterande. Det innebär att utbildningen tar emot elever från hela landet. Flygteknikutbildningen på Bolandgymnasiet (se sid ) International Baccalaureate (IB) på Katedralskolan Riksidrottsutbildningarna (RIG) golf och amerikansk fotboll (se sid 86). Dessa idrottsutbildningar läses tillsammans med ett nationellt program. Spetsutbildningar i gymnasieskolan är utbildningar som är tydligare profilerade och koncentrerade mot vissa specialområden än andra gymnasieprogram. En spetsutbildning ska göra det möjligt för dig att läsa kurser vid högskola/universitet parallellt med dina gymnasiestudier. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning bioteknik på Katedralskolan Introduktionsprogram För dig som inte ännu är behörig till ett nationellt program finns 5 introduktionsprogram: individuellt alternativ för att förbereda dig inför annan utbildning eller arbetsliv preparandutbildning för att inom 1 år vara behörig till ett nationellt program programinriktat individuellt val för att bli behörig till ett yrkesprogram språkintroduktion för dig som är nyanländ till Sverige, för att förbereda dig för annan utbildning yrkesintroduktion för en fortsättning på yrkesprogram eller ut i arbetslivet Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan erbjuder 9 nationella program och 1 individuellt program. De nationella programmen är inriktade på att förbereda dig för yrkeslivet. Alla programmen är 4 år långa och har ett garanterat antal undervisningstimmar om I utbildningen ingår alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). 4 Om gymnasieskolan Om gymnasieskolan 5

4 Ansökan och antagning Ansökan till gymnasiet Du söker till gymnasiet i ett system som heter Dexter, som du når via https://gymnasievalet.uppsala.se Det gäller alla elever från Heby, Knivsta, Tierp, och Östhammars kommun. Inloggningsuppgifter skickas ut i december till skolans studie- och yrkesvägledare för vidarebefordran till dig. När du registrerat dina val skriver du ut en kvittens som du undertecknar och lämnar in till studie- och yrkesvägledaren. Spara dina inloggningsuppgifter. Är du sökande med sekretesskydd ska du inte använda webbtjänsten utan en särskild pappersblankett. Om du och din familj planerar att flytta till annan kommun under ansökningstiden är det viktigt att du meddelar Gymnasieantagningen. Obs! Tänk på att du som söker idrottsutbildning gör ansökan i 2 steg. En vanlig ansökan till gymnasiet och en separat till idrottsutbildningen (se sid 86). Ansökningsperioden är /1 /2 och omval kan göras 1/5 /5. Ansökan till annan kommun Du har möjlighet att söka nationellt program i en annan kommun även om utbildningen ges i din hemkommun eller i samverkansområdet. Om det är till en kommunal skola du söker, tas du emot i mån av plats, det vill säga att du blir mottagen i andra hand. Om det är till en fristående skola du söker konkurrerar du på lika villkor som alla andra elever. Om det finns personliga skäl som motiverar studier på annan ort kan du bli förstahandsmottagen efter prövning av mottagarkommunen. Det innebär att du söker på samma villkor som dem som är bosatta på utbildningsorten. Det krävs starka skäl för att få en sådan ansökan beviljad. Ett antal utbildningar är riksrekryterande och till dessa kan du söka oavsett hemort. Många idrotter har riksrekryterande utbildningar (se sid 86). Samverkansavtal Hemkommunen kan ha samverkansavtal med andra kommuner, vilket innebär förstahandsmottagning i samverkansområdet. Om en utbildning inte finns i hemkommunen eller samverkansområdet kan du söka i hela landet och bli förstahandsmottagen. Här ansöker du https://gymnasievalet.uppsala.se Antagningsregler Du är behörig till gymnasieskolan om du avslutat din grundskoleutbildning eller motsvarande. Gymnasieskolan måste påbörjas senast vårterminen det år du fyller. Behörighet till yrkesprogram Minst 5 andra (valfria) BEHÖRIGHETS- KRAV YRKESPROGRAM Matematik Svenska Engelska Behörighet till högskoleförberedande program Minst 9 andra (valfria) Matematik ES Estetiska programmet Fysik Minst 6 andra (valfria) NA Naturvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet historia Biologi Du kan i vissa fall få reseersättning och inackorderingstillägg. Läs mer på Sök på elevresor så kommer du rätt. Mer information Läs mer om gymnasieansökan och antagningen på eller religionskunskap ES NA och TE Minst 5 andra (valfria) Kemi SA Samhällsvetenskapsprogrammet HU Humanistiska programmet EK Ekonomiprogrammet Svenska Matematik Engelska SA, HU och EK Geografi Engelska Svenska Engelska Matematik Svenska samhällskunskap Undantag från krav på behörighet i engelska Du som saknar betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan begära dispens från kravet på engelska. Det förutsätter att: Du på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisningen, t.ex. därför att du bott för kort tid i Sverige. Du bedöms ha förutsättningar att klara sökt utbildning. Det är rektor på mottagande skola som beslutar om dispens. Den som beviljats dispens konkurrerar om en plats med sina betyg på vanligt sätt. Blankett för ansökan om dispens finns på din skola. Urval När antalet utbildningsplatser är begränsat görs ett urval bland dem som söker utifrån betygen från grundskolan. Betygen tilldelas ett värde: A= B=,5 C= D=,5 E= F=0 Ett meritvärde beräknas på summan av de bästa betygen plus betyget i modernt språk. Fri kvot Ett begränsat antal platser på varje utbildning reserveras för dig som behöver företräde till sökt utbildning, så kallad fri kvot. Den vanligaste anledningen till att få en plats på fri kvot är att man har medicinska eller sociala skäl eller kommer från skolor, vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Behörighet till sökt utbildning krävs. Sökande som har omdömen istället för betyg, eller utländska betyg prövas alltid i fri kvot. Fri kvot söker du på särskild blankett som du får av skolans studie- och yrkesvägledare. Inackordering och resor 6 Bra information Bra information 7

5 Tidsplan för ansökan och antagning Ansökningsperioden startar. januari februari Sista dag för ansökan till gymnasieskolan. Sista dag att lämna in underskriven kvittens till skolans studie- och yrkesvägledare. 27 februari april Preliminärt antagningsbesked hittar du på: gymnasievalet.uppsala.se Omvalsperiod 1 maj Sista dag för att skicka in svar på antagningsbesked. början av juli juli Slutligt antagningsbesked kommer både på internet och per post till samtliga sökande. Kontrollera om du ska skicka in ett svarskort till Gymnasieantagningen. Om du inte blivit antagen kan du kontakta Ungdomsvägledningen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan. Augusti Reservantagning till lediga platser och eventuell antagning av efteranmälda. Den som blivit antagen till ett lägre val kan bli erbjuden plats på högre val om man valt att stå kvar som reserv. Den som inte kommer till skolan inom 3 dagar förlorar sin plats. 8 Bra information Viktiga datum 9

6 Studie- och yrkesvägledning Särskilt stöd i gymnasieskolan Studie- och yrkesvägledning Det här kan studie- och yrkesvägledare hjälpa dig med: att fundera över vem du är och vilka intressen du har att erbjuda opartisk information om vilka utbildningar som finns att ge stöd så att du hittar den utbildning du vill söka Studie- och yrkesvägledare hittar du på skolorna och Ungdomsvägledningen. Ungdomsvägledningen är till för dig mellan och år. Du är alltid välkommen att ta med vårdnadshavare. Ungdomsvägledningen Besöksadress: Kungsgatan 85 Öppet: tisdagar med telefontid kl och drop in kl Telefon: E-post: Vi finns även på facebook Ungdomsvägledningen Enligt skollagen ska lärarna tala om för rektor om de befarar att en elev inte når kunskapsmålen, dvs. är i behov av särskilt stöd. Rektor ska då utreda dessa behov så fort som möjligt. Stödet kan ges istället för den ordinarie undervisningen eller som ett komplement till den. Speciallärare/specialpedagog På de flesta skolor finns speciallärare/specialpedagoger som kan ge stöd både enskilt och i grupp. Kontakta den skola du är intresserad av för att få veta vilket stöd du kan få hos dem. Det är dessutom bra om din grundskola lämnar över information om din skolgång till din kommande gymnasieskola. Det gör du som elev tillsammans med din vårdnadshavare och din grundskola på en blankett som finns här: Studiehandledning på modersmål Du har rätt till studiehandledning på ditt modersmål. Sommarskola och lördagsskola Gymnasieskolorna kan erbjuda sommarskola och lördagsskola för dig som riskerar att inte få godkänt betyg i någon av kurserna. Avbrottsmottagningen På avbrottsmottagningen vänder vi oss till dig som funderar på att hoppa av eller har hoppat av dina studier. Hos oss får du stöd i att hitta studiemotivation igen med hjälp av studie- och yrkesvägledare, kurator, arbetsterapeut och specialpedagoger. Avbrottsmottagningen Besöksadress: Västra Strandgatan, D-huset Kontaktperson: Johan Furenborn Telefon: E-post: Vägledning på gymnasiets olika program Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att tilldela medel så att alla kommunala gymnasieskolor i kan erbjuda elever, folkbokförda i kommunen, vägledning enligt följande. En heltidsanställd studie- och yrkesvägledare har hand om: Nationella program 500 elever AST-profiler 0 elever Linnégymnasiet 0 elever Programinriktat individuellt val 0 elever Språkintroduktion Preparandutbildningarna Gymnasiesärskolan Yrkesintroduktion Individuellt alternativ 0 elever 0 elever 80 elever 40 elever 40 elever De fristående gymnasieskolorna bestämmer själva hur stor omfattning de erbjuder studie och yrkesvägledning. Så kontakta skolan för information om detta. Gymnasiesamordnare Gymnasiesamordnarnas uppgift är att hjälpa till med övergången från grundskolan till gymnasiet. De träffar dig regelbundet från våren i årskurs 9 och under det första året i gymnasiet, för att ge stöd och hjälp. Du kan ansöka om att få en gymnasiesamordnare oberoende av vilken skola du väljer. Gymnasiesamordnarstöd ansöker du om på en blankett som du får av grundskolan eller hittar här: Individuellt anpassat program Om du har särskilda behov, kan du få ett individuellt anpassat program genom att byta ut vissa kurser i ditt ordinarie program och ändå få ut gymnasieexamen. Beslut ska fattas av rektor innan slutet av andra året på gymnasiet och innan du har börjat läsa den aktuella kursen. Kommunala informations- och uppföljningsansvaret Kommunen ansvarar för att ta kontakt med alla ungdomar under år som inte är inskrivna i gymnasieskolan. De erbjuds studie- och yrkesvägledning. Kommunala informations- och uppföljningsansvaret Besöksadress: Navet, Kungsgatan 85 Kontaktperson: Lena Nässén Pousette Telefon: E-post: Kontaktperson: Anette Kjellberg Telefon: E-post: Bra information Bra information

7 Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Jag vet inte om jag valt samma faktiskt. Tycker jättemycket om handels- och administrationsprogrammet, men hade varit sugen på teknik eller ekonomi. Henrik Hallberg Går andra året på handels- och administrationsprogrammet som kallas commerce på Thoren Business school. Hur kom du fram till vilket program du skulle gå? Jag är en social person och är sugen på att jobba med försäljning. Eller kanske sälja fastigheter. Dessutom tycker jag att det är intressant att få lära mig mer om det här med att starta eget företag, bearbeta kunder och kundvård. Vad har varit det bästa med handels- och administrationsprogrammet? Jag gillar att vi har praktik ute i det verkliga livet. Då kan jag omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. Jag har haft en jättebra praktikplats där jag fått möjlighet att utvecklas. Sedan känns skolan och programmet som om vi är en stor familj. Är det något du tycker borde förbättras med programmet? Jag tycker vi borde ha med ämnet där vi jobbar med personlig försäljning. Det ingår inte idag i den här inriktningen på programmet. Vi borde också ha mer matematik i programmet. Då skulle vi vara bättre förberedda på livet utanför, om vi skulle ha de här valen också. Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Jag vet inte om jag hade valt samma faktiskt. Tycker jättemycket om handelsoch administrationsprogrammet, men hade varit sugen på att prova teknik eller ekonomi. Du har 1 år kvar till det är slut med gymnasiet, vad händer sen? Jag vill gärna bli mäklare. Det blir till att läsa vidare med andra ord. Därför läser jag högskoleförberedande fullt ut nu. Jag är också lite sugen på det här med att jobba som säljare. Det kanske finns en öppning på min praktikplats. Har du några tips till dem som ska välja till gymnasiet nu? Gå på Öppet hus på skolorna och känn in var det känns bra. Och var inte rädd sedan för att byta skola eller program om det blir fel. Jag började i en annan skola, men trivdes inte så jag bytte hit och trivs så mycket bättre nu. Frida Leijon Arbetar som konditor på Guntherska hovkonditoriet i sedan oktober. Vilket program läste du på gymnasiet? Jag gick på livsmedelsprogrammet inriktning bageri och konditori på Ekebygymnasiet (det som nu heter restaurang och livsmedelsprogrammet). Kände att jag ville gå ett praktiskt gymnasium och hittade det här. Gick ut 05 och har jobbat som konditor sedan dess. Jag hamnade rätt från början. Vilket var det bästa med livsmedelsprogrammet? Jag ville inte ha en utbildning med för mycket läsa och skriva. Jag tyckte att det var tråkigt och ville göra saker med händerna i stället. Det här blev verkligen så bra som jag hade föreställt mig. Vi räknar i och för sig i vårt yrke, men det är lagom mycket. Annars är det praktiskt arbete som gäller. Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Ja, det hade jag gjort. Jag var lite intresserad av de här med florist också då när jag valde, men nu är jag helt säker på att det blev rätt. Passar mig perfekt och det har känts så från första början faktiskt. Hade prao redan i högstadiet på ett konditori här i staden och det var nog det som gjorde att jag fastnade för det här. Nu har du jobbat som konditor några år, hur har det varit? Det är jättekul. Jag har varit runt och jobbat som konditor i London, Skåne, Norge och Stockholm. Nu kom jag tillbaka hit till och började jobba här igen. Jag haft möjlighet att utveckla mig mycket under åren och är nu med som en av 3 personer i Konditorlandslaget. Verkligen kul och det går bra för oss. Vi vann EM här tidigare och kommer vara med i VM-finalen i januari. Har du några tips till dem som ska välja till gymnasiet nu? Gå på din magkänsla! Det som är rätt för stunden är det du kommer att vara motiverad att plugga med. Dessutom är det svårt att veta hur framtiden blir. Det är inte lätt att välja för hela livet, så börjar du en utbildning men känner att det är fel välj om, välj rätt. Det blir bra i slutändan ändå. Jag hittade rätt från början, men vet de som valt om och hamnat rätt senare. Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Ja, det hade jag gjort. Var lite intresserad av de här med florist också då när jag valde, men nu är jag helt säker på att det blev rätt. Vad tycker tidigare elever? Vad tycker tidigare elever?

8 Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Jag hade valt samma igen. Det här är det roligaste jag kan tänka mig. Tim Friberg Går tredje och sista året på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning media, information och kommunikation på Celsiusskolan. Hur tänkte du när du skulle välja program? Jag var ute efter att få ha kombinationen av extra idrott och skola. Känns bra att kunna träna mer hockey samtidigt som jag kan plugga något jag vill. Jag visste inte heller vad jag ville bli och det här programmet verkade mest likt grundskolan i a. Det ger också en bra bredd och grund. Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Jag hade valt samma igen, eller kanske handels- och administrationsprogrammet. Nu ångrar jag inget. Celsiusskolan tar det här med idrotten på allvar. Även om vi missar något ibland för att vi är iväg på träningar har vi alltid möjlighet att ta igen det. Skolan gör det bland annat genom studiecoachning. Vad händer när du tar studenten? Jag tänker försöka hitta ett jobb. Det kan vara på ett lager eller kanske i en affär som timanställd ett tag. Jag vill inte plugga direkt utan jobba och träna hockey. Jag kommer ändå att söka in för att se vad som händer, men jag behöver läsa upp ekonomi. Sen vill jag gärna försöka leva på hockeyn och jag siktar på åtminstone Allsvenskan. Manar Omar Går tredje och sista året på teknikprogrammet vid IT-gymnasiet. Berätta, hur kom du fram till vilket program du skulle välja? Jag tvekade lite mellan natur- och teknikprogrammet. Men valde sen teknikprogrammet för det var mer programmering och webbutveckling än det är på natur. Jag hade ingen riktig koll på programmering innan, men det passar mig bra. Vad har varit det bästa med teknikprogrammet? Det är roliga och jag har utvecklat mig mycket. Jag har fått mycket bra hjälp från lärarna eftersom jag kom direkt från svenska för invandrare. De trodde inte riktigt att jag skulle hänga med, men det har inte varit några direkta problem. Nu läser jag alla så jag har behörighet till högskolan sedan. Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Hade jag valt om hade jag gjort samma val igen. Det här är det roligaste jag kan tänka mig. Kan inte komma på något annat jag skulle vilja göra faktiskt. Passar mig jättebra att få hålla på med. Vad händer när du tar studenten? Jag vill gärna plugga vidare så jag tänker söka in på universitetet direkt efteråt. Jag tänker försöka göra det i första hand i där jag har min familj. Men jag kommer söka in på andra högskolor också eftersom jag gärna vill bli tandtekniker. Och jag vill inte vänta med att läsa vidare nu eftersom jag är ett par år äldre än mina skolkamrater. Har du några tips till dem som ska välja till gymnasiet nu? Välj något du verkligen tycker verkar roligt. Jag tycker att det här med teknikprogrammet är en bra utbildning som fler borde prova. Det låter kanske tråkigt, men det är ett kul program och jag gillar skolan. Vad har varit det bästa med det här programmet? Att det är ett fritt upplägg. Mycket frihet under ansvar. Vi får göra produktioner eftersom det är medieinriktning. Vi har provat på filminspelningar, gjort reklammaterial och annat kul. Är det något du tycker har varit mindre bra med programmet? Det var svårt att ställa om från grundskolans tänk till hur gymnasiet resonerar. Men när jag väl kom på lite knep så har det gått bra. Om du hade valt idag, hade du valt samma program då? Jag hade valt samma igen, eller kanske handels- och administrationsprogrammet. Nu ångrar jag inget. Har du några tips till dem som ska välja till gymnasiet nu? Gör det du själv vill och tycker är viktigt. Följ inte med strömmen. Det är inte dina kompisar som ska stå för dina framtida val. Tänk inte på det här med vänner, du får nya klasskompisar att vara med och de gamla vännerna har du kvar om du vill. Vad tycker tidigare elever? Bra information

9 Översikt nationella program Det finns nationella program varav är yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Yrkesprogram Inriktningar Exempel på yrkesområden Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa Fritidsverksamhet Pedagogiskt arbete Barnskötare, elevassistent Socialt arbete Personlig assistent Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon Anläggningsmaskinförare Husbyggnad Golvläggare, murare, glastekniker Mark och anläggning Stensättare Måleri Byggnadsmålare Plåtslageri Plåtslagare El- och energiprogrammet Automation Automationstekniker Dator- och kommunikationsteknik Nätverks- och hemservicetekniker Elteknik Elektriker Energiteknik Driftoperatör Fordons- och transportprogrammet Godshantering Lager- och terminalarbete Karosseri och lackering Bilskadereparatör, billackerare Lastbil och mobila maskiner Lastbils- och maskinmekaniker Personbil Personbilsmekaniker Transport Buss- och lastbilsförare Yrkesprogram Inriktningar Exempel på yrkesområden Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens Reception, konferens, bokning Turism och resor Turistinformation, guide, försäljning Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll Mekaniker Processteknik Industrilackerare, laboratorietekniker Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Svetsare Maskinoperatör, originalare, verkstadssnickare Naturbruksprogrammet Djur Djurskötare, djurvårdare Lantbruk Lantbrukare Skog Jakt- och viltvårdare, skogsmaskinförare Trädgård Trädgårdsanläggning och skötsel Restaurang- och Bageri och konditori Bagare, konditor livsmedelsprogrammet Kök och servering Kock, servitör/servitris VVS- och fastighetsprogrammet Fastighet Fastighetsskötare Kyl- och värmepumpsteknik Kylmontör, kyltekniker Ventilationsteknik Ventilationstekniker VVS VVS-montör Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar, men möjlighet att specialisera sig»» Hälso- och sjukvård, äldreomsorg Handels- och administrationsprogrammet Administrativ service Ekonomi- och marknadsassistent, kundservice Handel och service Säljare, inköpare, marknadsförare Hantverksprogrammet Finsnickeri Inrednings- och möbelsnickare Florist Florist Frisör Frisör Stylist Stylist Textil design Inköpsassistent, konfektion Övriga hantverk Hovslagare, smed, hår- och makeupstylist Högskoleförberedande program och inriktningar Ekonomiprogrammet Humanistiska Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi programmet Juridik Kultur Beteendevetenskap Språk Medier, information Estetiska programmet Bild och formgivning Naturvetenskaps- och kommunikation Dans programmet Samhällsvetenskap Estetik och media Naturvetenskap Musik Naturvetenskap och samhälle Teater Teknikprogrammet Design- och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Bra information Bra information

10 MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER Möjlighet efter examen TER Yrkesprogram EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIG EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHET MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER Behörighet TER EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIG EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHET EFTER EXAMEN Fortsatta studier MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJL GYMNASIAL YRKESEXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHETER På skola EFTER Programmets upplägg eller som lärling TER EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIG EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHET MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER TER EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIG EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHET Väljer du att läsa ett yrkesprogram är det en utbildning som leder till yrkesexamen. Det betyder att du kan börja arbeta direkt efter utbildningen inom yrkesområdet. Minst 5 andra (valfria) BEHÖRIGHETS- KRAV YRKESPROGRAM Matematik Svenska Engelska I ett yrkesprogram ingår: som alla läser. som ger programmet dess karaktär. Inriktningar som ger en grund för fortsatt fördjupning och specialisering. Programfördjupning som är paket av kurser som leder fram till ett yrke. Individuellt val är kurser du väljer från ett utbud som är olika från skola till skola. Skolan måste erbjuda en kurs i idrott och en kurs i estetiska. Gymnasiearbete är ett självständigt arbete som sammanfattar utbildningen. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning som är två olika sätt att läsa ett yrkesprogram. APL är när du är ute på en eller flera arbetsplatser i minst veckor. Lärlingsutbildning är när du är ute på en eller flera arbetsplatser minst hälften av din utbildning. När du läst ett yrkesprogram och fått yrkesexamen får du grundläggande behörighet att läsa på yrkeshögskola. För att få grundläggande behörighet för högskola/universitet behöver du yrkesexamen och godkända betyg i några specifika kurser i engelska och svenska. De kurserna kan du välja att läsa på programfördjupningen eller i det individuella valet. Vilka kurser du behöver på just ditt yrkesprogram ser du på respektive yrkesprogramsida som följer. Till både yrkeshögskola och högskola/universitet behövs ibland särskilda förkunskaper utöver grundläggande behörighet. Det är specifika kurser som ger så kallad särskild behörighet. Den som har examen från ett yrkesprogram kan börja jobba inom yrket direkt, men det finns också andra alternativ. Här är några möjligheter som finns efter examen. vuxenutbildning Yrkeshögskola Högskola Anställning eget företag MÖJLIGHETER EFTER EXAMEN MÖJLIGHETER EFTER

11 BF Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Hälsopedagogik 0 Naturkunskap 1a2 50 Kommunikation 0 Lärande och utveckling 0 Människors miljöer 0 Pedagogiskt ledarskap 0 Samhällskunskap 1a2 50 Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 0 Inriktningar 300 p Fritid och hälsa 300 Fritids- och friskvårdsverksamheter 0 Fritids- och idrottskunskap 0 Pedagogiskt arbete 300 Barns lärande och växande 0 Pedagogiskt arbete 0 Socialt arbete 300 Socialt arbete 0 Sociologi 0 Programfördjupningar 600 p Individuellt val 0 p Barn- och fritidsprogrammet På barn- och fritidsprogrammet får du lära dig hur människor utvecklas. Du får lära dig att arbeta nära andra personer som behöver omsorg på till exempel ett fritidshem eller inom dagverksamhet. Det är människor i olika åldrar och situationer med olika behov. Inom programmet får du lära dig att arbeta med barn, ungdomar och vuxna och deras hälsa. Du får lära dig om olika kulturer och hur människor har det i vårt samhälle. Att människor har förutsättningar och möjligheter att lära sig. På utbildningen får du även lära dig och utvecklas i hur du på bästa sätt bemöter, kommunicerar och samarbetar med andra människor. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Yrkesprogram Inriktningar och framtida yrken Fritid och hälsa Inriktningen fritid och hälsa fokuserar på hur du kan få barn, ungdomar och vuxna att må bra genom aktivitet och rörelse. Hur du kan inspirera och motivera andra till ett hälsosamt liv. Efter utbildningen kan du arbeta på till exempel en badanläggning, någon idrotts- och fritidsanläggning eller som personlig tränare. Pedagogiskt arbete Om du väljer pedagogiskt arbete får du lära dig om barn och ungdomars lärande. Du får förståelse för att det är barn och ungdomars vilja och intresse som styr hur de inhämtar kunskap. När du är färdig med din utbildning har du möjlighet att arbeta som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent. Yrkesprogram Socialt arbete Inom inriktningen socialt arbete får du lära dig hur det är att hjälpa människor i olika situationer och vad du kan göra för att underlätta för andra. Efter din utbildning kan du till exempel arbeta som väktare eller personlig assistent. Du kan även arbeta med stöd och service för personer med olika funktionsnedsättningar i daglig verksamhet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Bolandgymnasiet fritid och hälsa pedagogiskt arbete Grillska gymnasiet fritid och hälsa Katedralskolan fritid och hälsa pedagogiskt arbete socialt arbete Knivsta Sjögrenska gymnasiet fritid och hälsa Fortsatta studier Efter barn- och fritidsprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/ universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 3 engelska 6 Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. Bra att veta: ange vilken inriktning du vill ha i din gymnasieansökan, men observera att du inte är garanterad att få just den. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. pedagogiskt arbete Tierp Högbergsskolan fritid och hälsa pedagogiskt arbete Gymnasiearbete 0 p 00 p Pedagogiskt arbete Socialt arbete Fritid och hälsa BF 600 p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p BF

12 BA Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Bygg och anläggning 1 0 Bygg och anläggning 2 0 Inriktningar p Anläggningsfordon 900 Anläggningsförare process 0 Anläggningsförare 1 0 Anläggningsförare 2 0 Anläggningsförare 3 0 Anläggningsförare 4 0 Husbyggnad 700 Husbyggnadsprocessen 0 Husbyggnad 1 0 Husbyggnad 2 0 Husbyggnad 3 ombyggnad 0 Mark och anläggning 500 Anläggningsprocessen 0 Anläggning 1 0 Anläggning 2 0 Måleri 400 Måleriprocessen 0 Måleri 1 0 Plåtslageri 400 Plåtslageriprocessen 0 Plåtslageri grunder 0 Ventilationsplåtslageri 1 0 Programfördjupningar_ p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p Yrkesprogram Bygg- och anläggningsprogrammet Inom bygg- och anläggningsprogrammet får du kunskaper om hur du renoverar, bygger och anlägger. Det betyder att du får lära dig hur man skapar till exempel hus, vägar och parker efter planer och ritningar. På utbildningen får du lära dig hur du ska utföra ditt arbete på ett säkert och miljömässigt sätt. Du får lära dig att arbeta självständigt och tillsammans med andra i lag. Oavsett om du vill arbeta med händerna, verktyg eller stora maskiner har din yrkeskategori ofta en plats i samband med olika byggnationer, allt från småhus till stora byggen. Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. På de flesta inriktningarna behöver du även ha en lärlingstid efter utbildningen. Hur lång lärlingstiden är beror på vilken inriktning du väljer. Inriktningar och framtida yrken Anläggningsfordon På anläggningsfordon får du den kunskap du behöver för att kunna planera och utföra olika anläggningsarbeten med maskiner. Det kan vara att anlägga vägar eller att dra olika typer av ledningar i marken. Du får också lära dig hur du ska reparera och sköta de olika maskinerna. Husbyggnad Om du väljer inriktningen husbyggnad får du lära dig hur du bygger och renoverar hus. Det kan även vara större lokaler eller broar. På utbildningen får du lära dig om material, verktyg och olika arbetssätt för att lösa de arbetsuppgifter du kan ställas inför. Beroende på vad du är intresserad av kan du efter utbildningen arbeta som till exempel betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller snickare. Mark och anläggning Mark och anläggning är den inriktning där du lär dig att förbereda mark för att kunna bygga vägar och järnvägar. Det kan också vara i mindre omfattning som att lägga olika stenmaterial och plattor vid hus. Efter utbildningen har du möjlighet att välja olika typer av arbeten med inriktning mot mark och anläggning, till exempel väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker. Måleri På måleri får du lära dig att förnya och förbättra hus och väggar. Här får du lära dig hur du målar nya och äldre material, med nya och äldre tekniker. Du får också lära dig hur du sätter upp tapeter på olika underlag. Under utbildningen får du lära dig att räkna ut hur mycket material som kommer att gå åt. Yrkesprogram Plåtslageri Plåtslageri är inriktningen där du får lära dig att arbeta med och forma olika typer av metall. Plåtdetaljer behövs för att komplettera och renovera vid bland annat husbyggen. Som plåtslagare involveras du i olika byggnationer eller när det är ventilation som ska installeras. De vanligaste yrkena efter utbildningen är därför ett arbete som byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Fortsatta studier Efter bygg- och anläggningsprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Bolandgymnasiet anläggningsfordon (även lärling) husbyggnad (även lärling) mark och anläggning måleri (även lärling) plåtslageri (även lärling) Anläggningsfordon Husbyggnad Praktiska gymnasiet husbyggnad måleri Yrkesgymnasiet Yrkesplugget husbyggnad mark- och anläggning Måleri Plåtslageri För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3»engelska» 6 Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. Bra att veta: ange vilken inriktning du vill ha i din gymnasieansökan, men observera att du inte är garanterad att få just den. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Tierp Högbergsskolan husbyggnad Mark och anläggning BA 600 p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p BA

13 EE Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Datorteknik 1a 0 p Elektromekanik 0 p Energiteknik 1 0 p Mekatronik 1 0 p Inriktningar p Automation 400 p Praktisk ellära 0 Mät- och styrteknik 0 Mät- och reglerteknik 0 Programmerbara styrsystem 0 Dator- och kommunikationsteknik 400 Dator- och nätverksteknik 0 Elektronik och mikrodatorteknik 0 Kommunikationsnät 1 0 Nätverksteknik 0 Elteknik 500 Elkraftteknik 0 Praktisk ellära 0 Elinstallationer 0 Kommunikationsnät 1 0 Energiteknik 400 Avhjälpande underhåll 1 0 Praktisk ellära 0 Energiteknik 2 0 Förnybar energi 0 Programfördjupningar_ p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p El- och energiprogrammet Väljer du att söka till el- och energiprogrammet kan du lära dig installation av el eller om datakommunikation. Du kan även lära dig om energi-, miljö- och vattenteknik. På utbildningen får du lära dig olika tekniker för produktion, drift och underhåll. Du får lära dig att du måste utföra dina arbetsuppgifter på ett genomtänkt och säkert sätt. Du får också lära dig mer om informationssäkerhet, olika arbetssätt kring den och hur det fungerar rent tekniskt. Under utbildningen får du utveckla dig i att samspela och bemöta andra människor. Du får även lära dig hur du kan driva företag. På el- och energiprogrammet får du utveckla dig i matematik för att kunna göra de beräkningar som kan behövas i din yrkesutövning. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. På flera inriktningar behöver du även ha en lärlingstid efter utbildningen. Hur lång lärlingstiden är beror på vilken inriktning du väljer. Inriktningar och framtida yrken Automation Inom inriktningen automation får du lära dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Det betyder att du får lära dig olika tekniska arbetsuppgifter. En tekniker kan göra allt från små enkla reparationer till Yrkesprogram underhåll av stora maskiner och tekniska föremål. Som tekniker kan du arbeta inom olika branscher och dina arbetsuppgifter styrs av vilket företag du arbetar på. Dator- och kommunikationsteknik Väljer du inriktningen dator- och kommunikationsteknik får du lära dig om det som brukar kallas hårdvara i datorvärlden. Du får lära dig att installera och administrera nya datorer och system. Dessutom får du lära dig att reparera datorer och ordna med den kommunikation som behöver finnas mellan datorer. Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som någon form av datortekniker. Det kan vara som till exempel elektronikproduktionstekniker eller nätverkstekniker. Elteknik Är det elteknik du är intresserad av får du lära dig om el och elinstallationer. Du får också lära dig att installera olika sorters inbrottslarm, system för tv och datorer eller el inom väg och järnväg. När du är färdig med din utbildning kan du ha arbete som till exempel installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker för el och signal. Energiteknik På inriktningen energiteknik får du lära dig om energi, miljö och vatten. Du får veta hur drift och service fungerar inom energibranschen. Du får även lära dig hur det rent tekniskt fungerar för att vi ska få värme och rinnande vatten till våra hus och andra lokaler som till exempel Yrkesprogram idrottshallar och kontor. När något går sönder får du också lära dig hur du ska reparera för att driftsätta igen. När du är färdig med utbildningen har du möjlighet att arbeta som till exempel driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller kanske som driftoperatör inom vatten- och miljöteknik. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Bolandgymnasiet energiteknik Ekebygymnasiet elteknik Grillska gymnasiet dator- och kommunikationsteknik IT-gymnasiet dator- och kommunikationsteknik Dator- och kommunikationsteknik Automation Praktiska gymnasiet elteknik Gimo Bruksgymnasiet elteknik Fortsatta studier Tierp Högbergsskolan automation dator- och kommunikationsteknik elteknik Efter el- och energiprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3 engelska 6 Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. Bra att veta: ange vilken inriktning du vill ha i din gymnasieansökan, men observera att du inte är garanterad att få just den. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Energiteknik Elteknik EE 600 p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p EE

14 Yrkesprogram Yrkesprogram Poängplan Flygteknikutbildningen 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Engelska 6 0 Flyglagstiftning 50 Materiallära Flyg 0 Underhållsteknik Flyg 0 Fysik 1 0 Aerodynamik 0 Ellära Flyg 0 Mänskliga faktorer 0 Inriktningar 0 p Flygplan 0 Flygplanslära 0 Helikopter 0 Helikopterlära 0 Programfördjupningar 500p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta som mekaniker i flygbranschen. På utbildningen lär du dig utföra underhåll och reparationer på flygplan och helikoptrar med avancerad teknik. Utbildningen lägger stort fokus på säkerhet och kvalitet. Du får lära dig att arbeta självständigt under eget ansvar och utveckla din förmåga att utvärdera och dokumentera ditt arbete enligt flygbranschens regler. Du får även lära dig om flygbranschens miljöpåverkan och hur du kan verka för en hållbar utveckling. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina språkkunskaper. Som flyg- eller helikoptermekaniker arbetar du ofta i en internationell miljö där engelska är branschspråk. Flygteknikutbildningen är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Det krävs även ett certifikat för att börja arbeta som mekaniker i flygbranschen. Certifikatet får du när du fullgjort utbildningen. Inriktningar och framtida yrken Flygplan På inriktningen flygplan får du lära dig att utföra service, underhåll och reparationer av flygplan. Det kan vara på flygplan med gasturbinmotor eller av flygplan med kolvmotor. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel flygmekaniker. Du kan även jobba utomlands, främst inom Europa. Helikopter Väljer du inriktningen helikopter får du lära dig utföra service, underhåll och reparationer av helikoptrar. Det kan vara på helikoptrar med gasturbinmotor eller helikoptrar med kolvmotor. När du är klar med dina studier kan du arbeta som till exempel helikoptermekaniker. Du kan även jobba utomlands, främst inom Europa. Fortsatta studier Efter flygteknikutbildningen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/ universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3 Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. Lärlingsutbildning Flygteknikutbildningen är en lärlingsutbildning. Du kommer därför att vara ute på företag under halva din utbildningstid. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Bolandgymnasiet riksrekrytering 600 p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p + 0 p p + 0 p + 0 p = p 27

15 FT Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 0 Fordonsteknik introduktion 0 Inriktningar p Godshantering 400 Maskinell godshantering 0 Lageradministration och terminallogistik 0 Karosseri och lackering 400 Riktningsteknik introduktion 0 Lackeringsteknik introduktion 0 Lastbil och mobila maskiner 500 Maskin- och lastbilsteknik introduktion 0 Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300 Personbil 500 Personbilsteknik introduktion 0 Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300 Transport 500 Yrkestrafik 1a 0 Yrkestrafik 1b 300 Programfördjupningar_ p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p Yrkesprogram Fordons- och transportprogrammet På fordons- och transportprogrammet får du lära dig hur fordon fungerar och hur de är byggda. Du får också lära dig felsöka, reparera och ge service till olika typer av fordon. På utbildningen får du lära dig att arbeta både självständigt och i samspel med andra människor. Du får lära dig utföra ditt arbete med kvalitet och på ett säkert sätt. Du får även lära dig att ta hänsyn till miljön när du ska arbeta med fordon och transporter. Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Inriktningar och framtida yrken Godshantering Är du intresserad av inriktningen godshantering får du bland annat lära dig om logistik runt gods. Det betyder att du får lära dig om hur olika varor hanteras och förflyttas, antingen på ett lager eller mellan olika platser. Utbildar du dig inom godshantering har du möjlighet att arbeta som till exempel lager- eller terminalarbetare. Karosseri och lackering Väljer du karosseri och lackering som inriktning får du lära dig hur du hanterar plåt och lack på olika fordon. Du får lära dig att felsöka och reparera bilarnas karosser. Du får också lära dig hur du utför lackering av fordon. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel bilskadereparatör eller billackerare. Lastbil och mobila maskiner På inriktningen lastbil och mobila maskiner får du lära dig att arbeta med större fordon, att göra felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Det kan till exempel vara lastbilar och traktorer. Efter den här inriktningen har du möjlighet att arbeta som till exempel lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker. Personbil Är du intresserad av inriktningen personbil får du lära dig mer om just personbilar. Hur du utför felsökning, reparation och service av lättare fordon. Du får den kunskap du behöver för att kunna arbeta på en bilverkstad eller med ett större företags personbilspark som till exempel personbilsmekaniker. Transport Transport är den inriktning du kan välja om du vill transportera gods eller människor. På utbildningen får du lära dig det du behöver för att arbeta som till exempel buss- eller lastbilsförare. Det är kunskap om lagar och förordningar samt praktisk kunskap du behöver för att vara i trafiken. Du får också lära dig system för transporter och logistik. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Yrkesprogram Fortsatta studier Efter fordons- och transportprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3 engelska 6 Bolandgymnasiet godshantering karosseri och lackering lastbil och mobila maskiner (även lärling) personbil (även lärling) transport Praktiska gymnasiet lastbil och mobila maskiner personbil Karosseri och lackering Transport Yrkesgymnasiet personbil Yrkesplugget personbil transport (även lärling) Gimo Bruksgymnasiet personbil Knivsta Sjögrenska gymnasiet personbil Godshantering Personbil Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. Bra att veta: ange vilken inriktning du vill ha i din gymnasieansökan, men observera att du inte är garanterad att få just den. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Tierp Högbergsskolan lastbil och mobila maskiner personbil transport lastbil och mobila maskiner FT p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p 29 FT

16 HA Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Entreprenörskap 0 Servicekunskap 0 Branschkunskap inom handel och administration 0 Information och kommunikation 1 0 Inriktningar 500 p Administrativ service 500 Administration 1 0 Affärskommunikation 0 Information och kommunikation 2 0 Intern och extern kommunikation 0 Ledarskap och organisation 0 Handel och service 500 Personlig försäljning 1 0 Praktisk marknadsföring 1 0 Affärsutveckling och ledarskap 0 Inköp 1 0 Näthandel 1 0 Programfördjupningar 700 p Individuellt val 0 p Handels- och administrationsprogrammet Inom handels- och administrationsprogrammet får du lära dig hur du på bästa sätt bemöter och samarbetar med andra människor. Du får lära dig om olika branscher, produkter och handel mellan olika länder och företag. Under utbildningen får du även lära dig om medier och att använda olika datorbaserade system du kan ha användning av. Under utbildningen får du möjlighet att lära dig att starta och driva företag. Du får lära dig vad lagen säger om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringar i arbetslivet. Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Yrkesprogram Inriktningar och framtida yrken Administrativ service Du får lära dig arbeta som administratör och har arbetsuppgifter som gör att du är företagets ansikte utåt till exempel som receptionist eller säljassistent. Du får också lära dig det som behövs för att arbeta som sekreterare, löneassistent eller personalassistent. På ett litet företag kan administratören arbeta med många arbetsuppgifter som till exempel enklare ekonomisk redovisning, utskrifter, hantera konferenser, skriva olika dokument och bistå företagsledningen. På större företag har oftast administratörer mer omfattande arbetsuppgifter, men inte så många. Yrkesprogram Handel och service Är det inriktningen handel och service du är intresserad av får du lära dig hur det är att arbeta med försäljning och bemöta kunder och deras behov av service. Du lär dig hur det är att starta och driva ett eget företag. Du lär dig även hur det är att arbeta med e-handel, att köpa in och marknadsföra det som ska säljas. Efter utbildningen kan du jobba som säljare, med marknadsföring eller planera, styra och administrera ett företags inköp och varulager. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Bolandgymnasiet administrativ service handel och service Celsiusskolan handel och service NIU och LIU kan sökas på programmet Praktiska gymnasiet handel och service Thoren Business School handel och service Fortsatta studier Efter handels- och administrationsprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3»engelska» 6 Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. Bra att veta: ange vilken inriktning du vill ha i din gymnasieansökan, men observera att du inte är garanterad att få just den. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Gimo Bruksgymnasiet handel och service Knivsta Sjögrenska gymnasiet handel och service Gymnasiearbete 0 p 00 p Administrativ service Handel och service HA p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p 31 HA

17 Yrkesprogram Yrkesprogram HV Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Entreprenörskap 0 Hantverk introduktion 0 Tradition och utveckling 0 Inriktningar 500 p Finsnickeri 500 Finsnickeri 1 0 Finsnickeri 2 0 Material och miljö 0 Florist 500 Florist 1 0 Florist 2 0 Material och miljö 0 Frisör 500 Frisör 1 0 Frisör 2 0 Material och miljö 0 Textil design 500 Textil design 1 0 Textil design 2 0 Material och miljö 0 Övriga hantverk 500 Hantverksteknik 1 0 Hantverksteknik 2 0 Material och miljö 0 Programfördjupningar 700 p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet kan du välja mellan många olika inriktningar. Programmet sträcker sig över många olika branscher där det är att arbeta med händerna som är det gemensamma. Inom utbildningen får du möjlighet att utveckla dina idéer till att bli färdiga produkter eller tjänster. Under utbildningen får du lära dig att teori och praktik behöver samverka för att du ska uppnå resultat med ditt hantverk. Du får även lära dig om företagande, service och kommunikation, vilka ofta ingår som en del i hantverksyrken. Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Inriktningar och framtida yrken Finsnickeri Väljer du inriktningen finsnickeri får du lära dig olika metoder för tillverkning av saker i trä. Du får även lära dig om olika verktyg, maskiner och material du kommer att ha användning av. Inriktningen är till för dig som vill arbeta som till exempel båtbyggare, inredningssnickare eller möbelsnickare. Du kan också arbeta på en trä- och byggvaruhandel. Florist Är du intresserad av att arbeta med blommor kan du välja inriktningen florist. Här får du lära dig om snittblommor, krukväxter och hur du arbetar med blommor för att göra buketter och arrangemang av olika slag. Efter utbildningen kan du arbeta som florist i till exempel en blomsterbutik. Frisör På inriktningen frisör får du lära dig att klippa hår. Du får lära dig hur du gör olika frisyrer och använda olika tekniker. Du får också lära dig olika hårbehandlingar som att permanenta och färga hår. Efter utbildningen kan du jobba som frisör. Efter utbildningen behöver du även ha en lärlingsperiod då du arbetar under handledning. Prata med det gymnasium du är intresserad av för mer information. Textil design Om du är intresserad av inriktningen textil design får du lära dig om textilier och metoder för tillverkning av textilier. Du får lära dig om verktyg, maskiner och olika material. Du får också lära dig planera och tillverka till exempel kläder. När du är färdig med utbildningen kan du arbeta som till exempel inköpsassistent, sömmerska eller inom textiloch konfektionsbranschen. Övriga hantverk På inriktningen övriga hantverk kan du lära dig ett lite mer ovanligt hantverk du är intresserad av. Här finns en mängd olika alternativ som till exempel glasblåsare, hovslagare, guld- eller silversmed, låssmed, keramiker, sadelmakare, sotare, hår- och makeupstylist, tapetserare eller urmakare. Inom inriktningen får du lära dig olika tillverkningsmetoder och tekniker som passar det hantverk du vill lära dig. Du får även lära dig om de verktyg och material som behövs för att du ska utveckla kunskap inom ditt område. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Fortsatta studier Efter hantverksprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få Bolandgymnasiet finsnickeri florist frisör textil design ( enbart lärling) Frisör Övriga hantverk stylist övriga hantverk Fyrisskolan frisör stylist Florist grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3»engelska» 6 Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. För din information: inriktningsvalet kan göras till årskurs 1 eller 2, ta reda på vad som gäller på den skola du är intresserad av. Det kan vara olika på olika skolor om du är garanterad den inriktning du valt eller inte. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Grillska gymnasiet frisör Hagströmska gymnasiet stylist (modestyling: hår- och make up-artist) Praktiska gymnasiet florist låssmed Realgymnasiet stylist Yrkesgymnasiet frisör Finsnickeri Textil design HV p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p 33 HV

18 HT Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Engelska 6 0 Entreprenörskap 0 Logi 0 Konferens och evenemang 0 Service och bemötande 1 0 Besöksnäringen 0 Resmål och resvägar 0 Inriktningar 400 p Hotell och konferens 400 Frukost och bufféservering 0 Reception 1 0 Våningsservice 1 0 Konferens 1 0 Turism och resor 400 Aktiviteter och upplevelser 0 Hållbar turism 0 Marknadsföring och försäljning 0 Reseproduktion och försäljning 0 Programfördjupningar 500 p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p Hotell- och turismprogrammet På hotell- och turismprogrammet får du lära dig de olika delarna inom hotell-, rese- och turismbranschen. Du får lära dig hur du ska vara i ditt bemötande till andra människor och vad som krävs för god service. Du får lära dig att planera, organisera och hålla ordning. Inom utbildningen får du även lära dig kommunikation, marknadsföring, försäljning och företagande. Det för att på bästa sätt kunna genomföra planerade aktiviteter i form av konferenser och resor. På utbildningen kommer du att lära dig mer om vad människor vill ha och behöver inom turism. Inom hotell- och turismområdet arbetar du ofta med kunder eller leverantörer som talar andra språk. Du kommer därför att få utveckla dina språkkunskaper under utbildningen. Du kommer även att få kunskap om olika resmål och resvägar. Under utbildningen kommer du att få möjlighet att lära dig om turism i relation till en hållbar utveckling, för att värna miljön. Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Inriktningar och framtida yrken Yrkesprogram Hotell och konferens Är du intresserad av inriktningen hotell och konferens får du lära dig om hur konferenser och hotell fungerar. Du kommer få utveckla dina kunskaper i bemötande av gäster och att hålla en hög servicenivå. Du får även lära dig hur ett hotell eller en konferensanläggning är organiserat som företag. Under utbildningen får du lära dig att planera inför och genomföra möten och evenemang. När du är färdig med utbildningen har du möjlighet att arbeta i till exempel en hotellreception, inom bokning av hotell eller med konferenser. Turism och resor Om du är intresserad av turism och resor som inriktning får du lära dig mycket om resor, hur människor förflyttar sig och vill bo. Under utbildningen ingår det att du ska få lära dig att planera resor och aktiviteter genom att hitta resmål, resvägar och skapa upplevelser för dem som vill ha en resa. Du får också lära dig mer om service och bemötande. Efter utbildningen kan du arbeta med till exempel turistinformation, guidning eller bokning och försäljning. Du kan också arbeta utomlands som till exempel reseledare. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Yrkesprogram Fortsatta studier Efter hotell- och turismprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3 Bolandgymnasiet hotell och konferens turism och resor Ekebygymnasiet hotell och konferens turism och resor Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. Bra att veta: ange vilken inriktning du vill ha i din gymnasieansökan, men observera att du inte är garanterad att få just den. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Praktiska gymnasiet turism och resor Knivsta Sjögrenska gymnasiet hotell och konferens Hotell och konferens Turism och resor HT p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p 35 HT

19 IN Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Industritekniska processer 1 0 Människan i industrin 1 0 Produktionskunskap 1 0 Produktionsutrustning 1 0 Inriktningar p Driftsäkerhet och underhåll 400 Avhjälpande underhåll 1 0 Underhåll driftsäkerhet 0 Underhåll elteknik 0 Underhåll lager och smörjteknik 0 Processteknik 400 Industritekniska processer 2 0 Produktionskunskap 2 0 Produktionsutrustning 2 0 Produktionsutrustning 3 0 Produkt och maskinteknik 300 Datorstyrd produktion 1 0 Produktionsutrustning 2 0 Produktutveckling 1 0 Svetsteknik 400 Produktutveckling 1 0 Kälsvets 1 0 Svets grund 0 Tillverkningsunderlag 1 0 Programfördjupningar_ p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p Industritekniska programmet På industritekniska programmet får du lära dig om hur det fungerar att framställa produkter i en industri. Du får lära dig hela flödet med att planera, utforma och tillverka. Du får även lära dig att hantera de tekniska system som behövs för att producera i en industri. Du får också kunskap om ekonomi i en produktion, hur råvaror och olika material kan användas och den energi som behövs för att producera. Inom programmet får du lära dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt och att säkerställa kvaliteten i hela produktionsflödet. Du får också kunskap om hur miljön påverkas av de verksamheter som du kan tänkas arbeta i. Hur du kan vara med och arbeta för en hållbar utveckling inom industrin. Under utbildningen får du lära dig att samverka med andra människor och kommunicera på ett sätt som passar i sitt sammanhang. Du får även lära dig hur du gör om du vill vara egen företagare. Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Inriktningar och framtida yrken Driftsäkerhet och underhåll Väljer du inriktningen driftsäkerhet och underhåll får du lära dig hur du ska underhålla olika system och maskiner för att produktionen ska fungera i industrin. Underhållet kan vara planerat innan något har gått sönder eller så blir det en reparation när något gått sönder och måste lagas. När du är klar med din utbildning har du möjlighet att arbeta som till exempel Yrkesprogram automationsmekaniker, servicemekaniker eller underhållsmekaniker. Processteknik Är du intresserad av att gå inriktningen processteknik får du lära dig hur det fungerar med kemiska och mekaniska flöden och förlopp i industrier. Du får även lära dig att kontrollera att produkterna håller den kvalitet de ska ha. Under utbildningen får du lära dig hur olika system och maskiner styrs och regleras, så kallad styr- och reglerteknik. Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som till exempel industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri eller processoperatör. Produkt- och maskinteknik På inriktningen produkt- och maskinteknik får du lära dig om olika utrustning, maskiner och material som används inom industrin. När du är färdig på utbildningen har du möjlighet att få arbete inom många olika branscher där det finns maskiner för produktion av varor. Du kan arbeta som till exempel gjutare, maskinoperatör, tryckare, produktionstekniker, sågverksoperatör eller verkstadssnickare. Svetsteknik På inriktningen svetsteknik får du lära dig hur du arbetar med svetsning på olika sätt. Du får lära dig att använda olika tekniker och material som används beroende på vad det är du ska svetsa. Under utbildningen som svetsare får du veta mer om hur det du utför ska bli hållbart och ha lång livslängd. Du får även lära dig planera, att läsa av ritningar och arbeta utifrån dem. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Yrkesprogram Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Fortsatta studier Efter industritekniska programmet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3 engelska 6 Praktiska gymnasiet svetsteknik Yrkesgymnasiet svetsteknik Produkt- och maskinteknik Driftsäkerhet och underhåll Gimo Wilhelm Haglunds gymnasium produkt- och maskinteknik Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. För din information: inriktningsvalet kan göras till årskurs 1 eller 2, ta reda på vad som gäller på den skola du är intresserad av. Det kan vara olika på olika skolor om du är garanterad den inriktning du valt eller inte. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information. Processteknik Tierp Högbergsskolan processteknik produkt- och maskinteknik svetsteknik Svetsteknik IN p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p 37 IN

20 NB Poängplan 600 p Engelska 5 0 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 0 Matematik 1a 0 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 / Svenska som andraspråk p Biologi 1 0 Entreprenörskap 0 Naturbruk 0 Inriktningar 300 p Djur 300 Djurens biologi 0 Djuren i naturbruket 0 Djurhållning 0 Lantbruk 300 Marken och växternas biologi 0 Djuren i naturbruket 0 Fordon och redskap 0 Skog 300 Marken och växternas biologi 0 Motor- och röjmotorsåg 1 0 Mångbruk av skog 0 Trädgård 300 Marken och växternas biologi 0 Fordon och redskap 0 Växtkunskap 1 0 Programfördjupningar 900 p Individuellt val 0 p Gymnasiearbete 0 p 00 p På naturbruksprogrammet får du utveckla din förståelse för djur och natur. Hur stora och små djur ska skötas för att må bra. Du kommer att få lära dig hur du på bästa sätt sköter skog, åkrar, vatten och ängar. Vad som behövs för att hålla öppna landskap och en välväxande skog. Du kommer att få lära dig om biologi, ekologi, teknik och ekonomi. Där alla delar i sig är viktiga för att hålla landsbygden levande för djur och människor. Inom utbildningen får du även lära dig att bruka och odla i trädgårdar. Under utbildningen får du utveckla din kunskap om mångfalden i naturen. Du får lära dig vilka metoder och energiformer som kan användas för naturbruk i en hållbar utveckling. Du får även lära dig de lagar och regler som styr över hur det är att arbeta med naturbruk i Sverige idag. Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får lära dig det du behöver för att kunna jobba inom yrkesområdet direkt efter utbildningen. Inriktningar och framtida yrken Djur Väljer du inriktningen djur får du lära dig hur djur ska skötas och hanteras. Du får lära dig hur djur fungerar tillsammans och samspelet mellan djur och människor. Du får även lära dig hur du ska utfodra djuren och hur du gör om djuren blir sjuka eller behöver hjälp. När du är färdig med utbildningen kan du få arbeta på till exempel ett hunddagis, som djurskötare inom lantbruk, djurvårdare eller som hästskötare. Yrkesprogram Naturbruksprogrammet Lantbruk Om du väljer lantbruk som inriktning får du studera mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, allt det som förekommer på ett lantbruk. Du kommer också att få lära dig om lantbrukets betydelse för utveckling av landsbygden. Efter utbildningen kan du arbeta på till exempel ett lantbruk. Där kan du arbeta med inriktning mot maskiner, djur eller växtodling. Skog Är du intresserad av inriktningen skog får du utbilda dig inom skogsbruk. Du får lära dig om hur skogen är en resurs som behöver skötsel och omvårdnad för att ge trä, god ekonomi och ge syre. Här får du kunskap om teknik och biologi som behövs för att förstå skogsbruk. När du slutfört utbildningen kan du arbeta med till exempel jakt och viltvård, naturguidning, som skogsmaskinförare eller skogsvårdare. Trädgård Inom inriktningen trädgård får du lära dig om mark och växter. Du får lära dig hur du skapar växtmiljöer och vilken betydelse trädgårdar har för samhället. Efter utbildningen kan du jobba med till exempel skötsel av utemiljöer och trädgårdsanläggning. Du kan även arbeta med trädgårdsodling på åkrar eller i växthus. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning Du kan läsa utbildningen på 2 olika sätt. Antingen är du ute på arbetsplatser i minst veckor, då heter det APL. Eller så är du ute på arbetsplatser under halva din utbildning, då heter det lärlingsutbildning. Yrkesprogram Fortsatta studier Efter naturbruksprogrammet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja kurserna: svenska/svenska som andraspråk 2 svenska/svenska som andraspråk 3 engelska 6 Bolandgymnasiet trädgård Jällagymnasiet djur lantbruk Djur Lantbruk skog trädgård samtliga inriktningar går att kombinera med naturvetenskap Djur Det kan du göra som programfördjupning och individuellt val. Prata med skolans studie- och yrkesvägledare för mer information. För din information: inriktningsvalet kan göras till årskurs 1 eller 2, ta reda på vad som gäller på den skola du är intresserad av. Det kan vara olika på olika skolor om du är garanterad den inriktning du valt eller inte. Observera att det kan komma förändringar i utbudet. Se och sök på Gymnasievalet för uppdaterad information.skolor om du är garanterad den inriktning du valt eller inte. Realgymnasiet djur skog Skog Trädgård NB p Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete p p p + 0 p + 0 p = p 39 NB

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där

De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där Vad kan ni om gymnasiet? 0 Jag kan ingenting 5 Jag kan medelmycket

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Gymnasieansökan 2012

Gymnasieansökan 2012 Gymnasieansökan 2012 Punkter för informationen Presentation Gymnasieelev och mentorer berättar GY11 Gymnasieprogrammen Examenskrav och högskolebehörighet Om gymnasieansökan Info om Överkalix gymnasium

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Gymnasieinformation Medicinsk syv Syv med åk9 Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-03-24 UAN-2014-0186 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 BETYG - MERITVÄRDE A ger 20 poäng B ger 17.5 poäng C ger 15 poäng D ger 12.5 poäng E ger 10 poäng F ger 0 poäng - underlag för bedömning saknas BETYG - MERITVÄRDE De

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 Kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) www.figy.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Historia 1b Matematik

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Välkommen till GYMNASIEINFORMATION inför läsåret 2017/18

Välkommen till GYMNASIEINFORMATION inför läsåret 2017/18 Välkommen till GYMNASIEINFORMATION inför läsåret 2017/18 Jane Haugaard-Henriksson Studie och yrkesvägledare Måndag - fredag 08.00-16.30 jane.haugaardhenriksson@vaxjo.se 0470 418 68 Målet med gymnasiet

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval

Planera Ditt Gymnasieval Planera Ditt Gymnasieval VALET Vem är jag? Vad vill jag? Starka sidor, intressen och värderingar, drömyrke Vilka alternativ finns? Yrkesprogram eller högskoleförberedande? Läs, gör studie- och skolbesök,

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-10-22 UAN-2013-0208 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare GYMNASIEINFORMATION Vem är jag? Fredrika Svensson Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare Arbetar på Fagrabäck samt NOT på Teknikum Samtal

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation

Välkommen till Gymnasieinformation Välkommen till Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledare Veronica Gustafsson 2014-10-02 Innehåll Programöversikt och kursplan Behörighet och urval Ansökan och antagning/tidsplan Förberedelser inför

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄGLEDNINGSPROCESSEN Val och beslut Genomförande SJÄLVKÄNNEDOM Vem är jag? Vad vill jag? Vad

Läs mer