Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo trotsar konjunkturen och startar eget"

Transkript

1 Information till invånare i Flens kommun Nr Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

2 Tidningen blir en viktig kanal för information och dialog om vad som händer i vår mångsidiga bygd. Välkommen till vår nya tidning! Den tidning du nu håller i handen är Flens kommuns nya tidning. Den är till för oss som bor eller arbetar i Flens Kommun. Innehållet ska skildra människor, händelser, planer och tankar kring livet runt om i kommunen. De t finns dom som säger att det inte händer något i Flens Kommun. Jag vet att dom har fel. Det sjuder av liv och engagemang runt om i kommunen. Det ska vi visa och hålla fram i vår tidning. Tidningen blir en viktig kanal för information och dialog om vad som händer i vår mångsidiga bygd. v å r ambition är at t med många glimtar från vardag och fest, från föreningsliv och näringsliv liksom från kommunens verksamhet kunna visa något av allt det som finns och pågår. Därför har vi efter vår namntävling döpt tidningen till Glimten. Men det är inte den enda orsaken det ska också vara en tidning med Glimten i ögat. Som kan roa men också oroa. Vi ska skildra olika uppfattningar, åsikter och idéer. Många idéer och modiga diskussioner är spännande att delta i och läsa om. Det utvecklar vår kunskap och insikt och är en förutsättning för utveckling. Vi ska alltså inte väja för att ta upp besvärliga frågor och problem likväl som positiva saker. Mycket utrymme vill vi ägna åt personer, tankar och idéer som kan inspirera och bidra till en positiv utveckling. Tidningen ska komma ut med 6 nummer per år och distribueras till hushållen över hela kommunen samt direkt hem till våra fritidsboende. I tidningen kommer evenemangstips att vara en viktig del. Det separata Evenemangsblad som tidigare producerats kommer därför att läggas ner. d e t ta är första numret och tidningen är självklart inte på något sätt färdig. Vi hoppas att du som läsare har idéer och förslag till innehåll som gör att vi successivt kan utveckla och förändra. Vi behöver dina tankar och förslag. Tveka inte att höra av dig! Jag vill också passa på att tacka ReklamFolket som gör den tekniska produktionen, trycker och distribuerar! Varmt välkommen att läsa och tycka om det första numret av vår nya tidning Glimten. lars rådh, kommunchef Stort intresse för höstens medborgarenkät Nöjda kommuninvånare är det viktigaste övergripande målet för Flens kommun. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas önskar kommunen en dialog mellan invånarna, företagen och kommunen. SCBs medborgarundersökning är en viktig del i det arbetet. De n senaste undersökningen genomfördes i samarbete med SCB i höstas då över tusen kommuninvånare ombads svara på enkäten. Mätningen är en attitydsundersökning, ingen brukarundersökning. Följande påståenden betygsattes bland annat: Flens kommun som en plats att bo och leva på Flens kommuns verksamheter Möjlighet till inflytande i kommunen Svarsfrekvensen i undersökningen har varit hög (61 %) vilket är glädjande. Den vackra naturen har fått höga betyg (natur- och friluftsliv) medan arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud (affärer mm) samt kommunikationer (buss-, tågtrafik) påverkar helhetsbetyget negativt. Kommunala verksamheter inom områdena Stöd till utsatta personer, Äldreomsorgen samt Gång- och cykelvägar sticker ut negativt medan Renhållning, Vattenförsörjning och Räddningstjänsten fick klart godkänt. Stora brister visas där det handlar om inflytande. Invånarna är framför allt missnöjda när det gäller möjligheter att påverka samt insyn. Förtroendet för politikerna är lågt och särskilt åringar är kritiska. j ä m f ö r man resultat e n med andra kommuner som deltagit i samma undersökning ligger Flens kommun under genomsnittet. Betygen i tredje avsnittet (inflytande) är generellt mycket låga även i andra kommuner. Många invånare använde sig av möjligheten att kommentera utvecklingen i kommunen med egna ord i form av synpunkter och förslag. Totalt har 157 sidor med fria svar lämnats in. De flesta rör kommunens attraktivitet, se diagrammet här intill. Läs mer om undersökningen i sin helhet på och använd sökfunktionen där du skriver Medborgarundersökning. Svaren ligger tillsammans med övriga undersökningar till grund för det varumärkesarbete Flens kommun startat. (Läs mer om det på sidorna 4-5). Kommentarer avser främst: Övriga 29% Kommunikationer 10% Vård och omsorg 12% Attraktivitet 26% Vägar 15% Bemötande 8% 2

3 Björn Gustavsson, Jonas Strazds, Lars Lilja, Göte Nilsson och Sonny Karlsson ingår i den nya fixartjänsten. Följande sysslor i hemmet kan utföras: 3 byte av proppar, lampor, batterier etc 3 bära upp/ner saker från vind/källare 3 sätta upp/ta ned stege vid sotarbesök 3 montering/nedmontering av belysning 3 hänga upp/ta ned tavlor 3 bära ut skräp till källsortering 3 byte av batterier i t ex brandvarnare och klockor 3 upp- och nedmontering av gardiner/gardinstänger 3 hjälpa till med tunga lyft inför t ex städning 3 fästa lösa sladdar 3 ställa om klockor Ny fixartjänst ska förebygga fall hos äldre Flens kommun har från och med 2009 fått en ny fixartjänst. Äldre- och handikappomsorgen inom Socialförvaltningen har inrättat tjänsten, ett led i arbetet att förebygga fall hos äldre. En grupp medarbetare från handikappomsorgen ingår nu i fixartjänsten tillsammans med en arbetsledare. Bild: Lilian Wallin Sy f t e t med fixartjänsten är att minska fallrisken genom att hjälpa ålderspensionärer med enklare vardagssysslor i hemmet. Fackmässiga arbeten omfattas inte av tjänsten. Folkbokförda pensionärer från 70 år och äldre i Flens kommun kan få del av den kostnadsfria fixartjänsten. Fixartjänsten omfattar inte arbetsuppgifter där det finns möjlighet att använda sig av yrkeskunniga hantverkare: gräsklippning, städning, fönsterputs, trädgårdsarbeten, snöskottning, plantering av balkong- blomlådor, elarbeten, VVS-arbete, byte av glasrutor, byte av lås m.m. Fixartjänsten är avgiftsfri men materialkostnad kan tillkomma. Beställning görs under telefontid klockan måndag fredag. Telefon Gruppen arbetar på vardagar mellan klockan Nr 1/09 Innehåll sid 16 sid 9 Här byggs framtidens boende Camparna som gillar vintern Hoppet tänds i Malmköping... sid 4 Så vänder man utvecklingen... sid 4 Arkitekturpriset gick till Hälleforsnäs... sid 6 Nya galleriet går mot en ny vår... sid 7 Surdegarna som ingen gillar... sid 8 Högsta betygssnittet finns på BCPW... sid 11 Evenemangstips... sid Rikare fritid? Se föreningsregistret... sid sid 10 Han längtar till jobbet varje morgon Glimten information om den mångsidiga bygden är en kostnadsfri kommuntidning som ges ut till alla permanent- och fritidshushåll i Flens kommun. Ansvarig utgivare: Lars Rådh, kommunchef Redaktör: Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Kontaktuppgifter: vx, Sveavägen 1, Flen E-post: Medarbetare i nr 1/09: Karolina Teller, Info Elisabeth om sidans Anderson, innehåll Martina Dahlgren, Marianne Rynefeldt-Skog Fotografer: Jan Lindblad, Joakim Öhman, Lasse Skog Teknisk produktion: Reklamfolket tillsammans Eskilstuna, med en bild GRAFISK FORM: Lotta Collander PROJEKTLEDNING: Daniel Eriksson Distribution: Prolog Tryck: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Nästa nummer: utkommer 19 mars

4 Bilder: Jan Lindblad Hoppet tänds i Malmköping Framtidens utveckling handlar inte bara om en jordhög Malmköpings styrkor kan stärka både Flens centralort och Hälleforsnäs. På liknande sätt kan Malmköping dra nytta av att de övriga orterna i Flens kommun har en positiv utveckling. Det synsättet hoppas kommunchef Lars Rådh ska genomsyra det arbete som kommunen nu startar för att i första hand utveckla Malmköping. Arbetet ska utmynna i en konkret handlingsplan. Vi är mycket nöjda med att vi nu kommer igång. Motzi Eklöf, ordförande i malmköping.nu 4 Se d a n den nya förbifa r t e n vid Malmköping togs i bruk för ett drygt år sedan upplever en del av besöksnäringarna i Malmköping ett minskat besöksantal och flera av butikerna i köpingen har tappat kunder. En del tycks alltså ha fått rätt i sina antaganden att förbifarten måste mötas med insatser från kommunen, boende i köpingen, affärerna själva och näringslivet. Insatser som ska minska de negativa effekterna. k o m m u n s t y r e l s e n i flen vill att man startar ett arbete som syftar till att skapa en väl underbygd handlingsplan för hur Malmköping ska utvecklas för framtiden. Tre arbetsgrupper har nu bildats inom kommunen. En grupp ska arbeta med fysisk miljö, gatumiljö och trafik, den andra med varumärket och handel och den tredje med boende- och näringsutveckling. Meningen är också att representanter för näringsliv, föreningsliv och boende ska delta i arbetet. Intresset finns. Vi har försökt få kommunen att arbeta med de här frågorna i flera år och vi är mycket nöjda med att man nu kommer i gång. Sent, men i alla fall, säger Motzi Eklöf ordförande i malmköping.nu, en ideell förening som framför allt företräder butiksägare i Malmköping. Hon och representanter från byarådet i Malmköping och Malmköpingsortens hembygdsförening har sammanstrålat med kommunens representanter i frågan. Alla är entusiastiska. Vi har människor som vill vara med och jobba i grupper, säger Leif Jacobsson, ordförande i Hembygdsföreningen. Vi har redan börjat fundera på vad vi kan bidra med och vad vi vill åstadkomma. Det är jättepositivt att kommunen nu är med på tåget när det gäller Malmköping, säger Göran Bayard från Byarådet Vi måste rädda köpingen från att hamna vid sidan om. Jag är aktiv i Spårvägssällskapet och vi har tappat 20 procent av våra besökare sedan förbifarten kom till. m ot z i eklöf kan inte låta bli att beröra jordhögen vid norra infarten till köpingen. En jordhög och ett stängsel är inte välkomnande, säger hon. Vi vill ha en infart till köpingen för nyttotrafik och privatbilister. Långtradarna saknar vi inte på Landsvägsgatan. Alla är överens om att det finns mycket som kan göras både på kort och på lång sikt. Lars Rådh vill dock poängtera att man inte måste vara överens om allting bara man vill framåt i en positiv anda. Jag vill se det här arbetet som en del i hela utvecklingsstrategin för kommunen, säger han. Vi har olika styrkor, profiler och kulturer i de olika orterna i kommunen och vi ska satsa på de styrkor som finns. Dessutom måste vi se att vi kan hjälpas åt i de olika orterna. Till exempel kan de som besöker Lager 157 i Hälleforsnäs där få tips om vad man se och göra i Malmköping. De olika orterna kan gärna få tävla lite, men samtidigt dra nytta av varandra. Det är så vi kan få hela kommunen att utvecklas. Vi måste hela tiden anpassa oss till verkligheten och utvecklingen som pågår och då finns inget utrymme för avundsjuka mellan orterna. Vi måste skapa ett positivt tänkande i hela kommunen och se att vi är beroende av varandra. Helheten är viktig.

5 På gång Försköna Flen e t t arbete har inletts för att Försköna Flen, som länge varit eftersatt i utvecklingen. Kungsgatan ska få en ny utformning och i december ställdes förslag ut på på biblioteket i Flen. Det resulterade i stort intresse från allmänheten. Minst 200 personer kom de första dagarna för att ta del av planerna. De belysta träden på olika platser i Flen är ett direkt resultat av Försköna Flen-projektet som kommer att pågå stegvis under några år. Ortsanalys Flen va d är bra och dålig t frågas det efter i en enkät till 700 utvalda Flensbor. Flens kommun tar hjälp av knappt 700 slumpvis utvalda Flensbor för att de ska få ge sin egen bild av vad som är bra eller dåligt i Flen och vad som är viktigast att förbättra. Enkätsvaren ska ligga till grund för ortsanalysen och för Flens fortsatta utveckling. Den är ett led i kommunens arbete med att upprätta en ortsanalys för staden. Centrumutveckling Flen a f f ä r e r stänger, andra överväger att flytta. Handeln i Flen har det mycket tufft, åtminstone de små butikerna. Vad kan man göra för att stärka handeln och serviceutbudet? Det är en uppgift som fastighetsägare i centrum, handel och kommun tillsammans börjat se över. Konkreta åtgärdsförslag finns nu från en utredning om Flens centrumutveckling som arbetsgruppen ska diskutera. Satsningarna kräver deltagande från alla parter. TUSS d e t märklig a ordet TUSS står för tusen små steg, ett samverkansprojekt som drivs av Tillväxtbanken/ Sörmlandsbanken tillsammans med kommunen och näringslivsföreträdare. Inom TUSS arbetar grupper med tjänstemän, politiker och näringslivsaktörer för att utveckla handel, miljö, attraktivitet med mera. Ortsutveckling Malmköping n ya köpcentra i grannstäder och ny förbifart är några viktiga anledningar till att boende i Malmköping nu upplever att deras tätort tappar i position och utveckling. Kommunstyrelsen agerar genom att besluta om en handlingsplan 2009 med arbetsgrupper för utveckling av boende och näringsliv, handel och varumärke/besöksnäring samt fysisk planering. Processen ska präglas av delaktighet och transparens. Bild: Flens kommun De belysta träden i Flen är ett nytt inslag i gatubilden och en del av Försköna Flen-projektet. Haparanda och Ö-vik vet hur man belyser utveckling Idag den 22 januari håller Flens kommun en konferens på temat Inspireras till tillväxt! Bland de inbjudna finns politiker och chefer i Flens kommun. Dagen ska handla om hur kommuner kan arbeta med en vision. Inspirerande exempel ges av HaparandaTornio och Örnsköldsviks kommuner. Ko m m u n a l r å d e t Sv e n-er i k Bu c h t från Haparanda vet mycket om hur man lyckas med det till synes omöjliga. Haparanda och Tornio har gemensamt vänt utvecklingen för hela Barentsregionen vilket han livfullt skildrar. I Örnsköldsvik har kommunen lyckats vända utvecklingen genom att politiskt enas om den långsiktiga visionen Världsklass Tillsammans ska de ge en bild av vad resan innebär och vilka möjligheter och svårigheter som väntat. Kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv och kommunchef Lars Rådh har framträdande roller under dagen som leds av moderator Eva Åberg från talarförmedlingen Mace Speakers i Sparreholm. Eva Åberg har stor vana från idéprocessarbeten och leder även workshoparbetet under dagen. Ett antal näringslivsrepresentanter deltar också även om dagen har fokus på intern medvetenhet. Det här arbetet är otroligt viktigt för Flens kommun, säger Anders Berglöv. Vi befinner oss i en situation där ett antal kommuner i Sverige växer kraftigt medan andra långsamt dräneras vilket påverkar deras service, utbud och attraktivitet. Att lägga en vision och bygga upp sina styrkor kan synas lika enkelt som nödvändigt, men den långsiktighet och det tålamod som krävs över partigränserna i en sådan process är inte alldeles självklar. Därför är det så intressant att höra på Haparanda och Örnsköldsvik. u n d e r hösten 2008 tjuvstartade Flens kommun sitt varumärkesarbete och höll då två seminarier där både förenings- och näringslivsrepresentanter bjöds in. Sedan dess har Matts Heibel, auktoritet inom begreppet Corporate Storytelling, arbetat med att sammanställa de skördade historierna. De läggs ut på under februari månad. Med en historia kan man mycket lättare besjäla bilden av Flens kommun, hitta identiteter, glädjeämnen, sorg och värderingar som präglar bygdens människor och dess skapelseberättelse. Seminariet är ett exempel på hur Flens kommun arbetar med långsiktig utveckling. Andra exempel ser du här intill i vänsterspalten. Läs mer om boendesatsningar på sidan 16. 5

6 I korthet Fastighetsköp öppnar för nya möjligheter f l e n s ko m m u n har efter långa förhandlingar köpt fastigheten EGAB-hallen på bruksområdet i Hälleforsnäs. Fastigheten har en totalareal på drygt 76 hektar, varav cirka två tredjedelar är land, resten är en del av Bruksdammen vilket kan öppna för nya sjönära boenden. Köpet är en viktig pusselbit i arbetet att fortsätta att omvandla Bruket till ett butiks-, kultur- och företagsområde. Själva byggnaden kan monteras ned och byggas upp i en annan skepnad. Nu gäller det bara att hitta någon som är intresserad av byggmodulerna. En detaljplan har nyligen antagits för området som ger byggrätt för en ny mindre byggnad för handel, kontor, ateljéer, utställningslokaler eller dylikt. Den nya byggnaden blir dessutom mer anpassad till de kulturhistoriska värden som finns i byggnaderna inom Bruksområdet. Vem får priset Flens Miljöviol? u t m ä r k e l s e n Flens Miljöviol har instiftats av Flens kommun för att uppmärksamma berömvärda insatser inom miljöområdet i Flens kommun. Utmärkelsen kan gå till ett företag, till en enskild person eller till en organisation som har gjort betydande insatser för att förbättra den yttre miljön eller bevara den biologiska mångfalden. Tänk till och nominera! Du har tid på dig att föreslå kandidater fram till den 30 januari Skicka förslaget till Flens kommun, Bygg-, miljö- och räddningsnämnden, Flen. Bygg-, miljö- och räddningsnämnden utser Flens Miljöviol liksom tidpunkten för utdelning av priset. Flen syns och hörs i film på webben i n t r e s s e r a d av bio? Då kanske du inte ska se den nya filmen om Flen på kommunens hemsida... Men om du är intresserad av att se hur Flens kommun presenteras under drygt tre minuter, kan du gå in på Filmen vänder sig främst till besökare och presumtiva hitflyttare. Tack vare ett samarbete med det lokala näringslivet var filmen möjlig att göra. Tack vare en lyckad ombyggnad av det gamla gjuteriet kunde Flens kommun, Stiftelsen Hälleforsnäsfastigheter och Lager 157, ta hem Sörmlands arkitekturpris i hård konkurrens. Genom arkitektens sätt att styra genomförandet har en spännande butiksmiljö skapats utan att förvanska byggnadens ursprungliga kvaliteter. Hälleforsnäs tog priset för bästa arkitekturen Bilder: Jan Lindblad Tommy Saarela, arkitekt på Saarela Arkitekter AB, har tillsammans med Flens kommun, Stiftelsen Hälleforsnäsfastigheter och Lager 157 vunnit Sörmlands arkitekturpris för ombyggnaden av det gamla gjuteriet i Hälleforsnäs till modern outletbutik. Vad har du fått för reaktioner på priset? Bara positiva reaktioner. Det är mycket uppskattat att omvandla gamla miljöer till nya moderna men samtidigt behålla och framhäva ursprungliga kvaliteter. Vems är äran egentligen i det här arbetet? Hela projektgruppens förstås. Ragnar Boman på Stiftelsen Hälleforsnäsfastigheter och Alf Algotsson som Flens kommuns projektledare har tillsammans med andra, inte minst byggarna, lagt ned ett fantastiskt engagemang i det här. På vilket sätt har det här jobbet skilt sig från andra arkitektuppdrag du är van vid? Jag har varit så otroligt delaktig, från första till sista pennstrecket. Det är inte så vanligt. Det betyder också att man vet att exakt allt man gör påverkar kostnaderna. Vad såg ni framför er när ni satte igång med ombyggnaden hösten 2007? Det vi var helt säkra på var att det inte skulle bli någon nybyggnation. Vi var helt överens om att ta tillvara den speciella industri- och bruksmiljön som finns i Hälleforsnäs. Vad betyder ett sånt här pris för dig som arkitekt? Ingen tvekan om att det är en fjäder i hatten! Studiebesöken har redan varit många, och nu blir de ännu fler förstås vilket är roligt. p r i s e t utses av sa r i sörmland, arkitekternas länsorganisation, som i hård konkurrens nominerat ett antal objekt i länet, bland annat Thomasgymnasiet på Campus i Strängnäs samt ombyggnaden av Västeråsvägen i Eskilstuna. Arkitekt för genomförandet av butikskoncept och bygghandlingar har Arkimark arkitektkontor AB, Pelle Bergström varit. Kommunens tidigare fastighetsingenjör Göran Solberg, som gick bort i höstas, har gjort en stor insats i arbetet med att utveckla Bruket. Göran Solberg jobbade intensivt med Rena Bruket -projektet och var även byggledare inför etableringen. Ur juryns motivering: Lager 157 är exempel på en mycket lyckad omvandling av gamla fabrikslokaler till en ny outletbutik. Omvandlingen har genomförts med stor känsla. Genom arkitektens sätt att styra genomförandet har en spännande butiksmiljö skapats utan att förvanska byggnadens ursprungliga kvaliteter. Snarare läggs ett nytt kapitel till boken om dess historia. Det skapar förutsättning för en ny användning av hela bruksområdet. 6

7 Nya galleriet ser en vår för konsten Bruksområdet i Hälleforsnäs förknippas med konst och kultur. Det nya galleriet, som hade premiär i augusti, lockar många besökare varje månad. Galleriet och den helårsöppna turistbyrån inryms i samma lokaler som gjuterimuseet. Måleri, tryck, skulpturer och grafik i olika högtryckstekniker har visats under Toppskiktet av den svenska grafikkonsten har visat upp sina alster i brukslokalen. Ju s t nu pågår en utställning med verk av konstnären John Rasimus. Teckningar, tryck och animerad film från den Falunbaserade konstnären samsas i gallerilokalerna. I mitten av februari packas utställningen ned och reser vidare till Rättvik och därefter till Laredo i Texas. Efter två utställningar med måleri nu i vår kommer en utställning med rubriken MC som SKULPTUR av Urban Engström under maj månad. I sommar visas konstnären Gunnel Sahlins glaskonst och hösten innehåller både foto och konst med rötter Bild: John Rasimus i Kina. Varje utställning sträcker sig över ungefär en månad. En av målsättningarna med galleriet är att Hälleforsnäs ska bli en ort som förknippas med konst som lockar publik även utanför Flens kommun. Efter öppnandet av konstgalleriet i höstas känns det som att galleriet redan har tagit plats i folks medvetanden och även börjat nå utanför kommunens gränser, säger Karin Ögren, ansvarig för konstgalleriets utställningar. Vårt mål är att bli en mötesplats med konsten i centrum dit alla är välkomna. Vårt mål är att bli en mötesplats med konsten i centrum dit alla är välkomna. Krisen kan gynna Bruket ökad medvetenhet förutspås d e t har gått flera månader sedan Lager 157 slog upp dörrarna i de gamla brukslokalerna i Hälleforsnäs. Då ringlade köerna långa längs Bruksallén, men hur har det egentligen gått i höst för de nya butikerna på Bruket? Gustav Öhrn, VD på Lager 157 säger att tillströmningen av kunder har varit god även om resten av hösten har varit lugnare än starten. De första månaderna slog våra förväntningar med råge men de senaste har gått i i en mer lagom takt. Jörgen Serholt, VD för Serholt Outlet vittnar om liknande erfarenheter. Starten var väldigt bra, men sedan har det varit rätt lugnt. Vi hade kanske förväntat oss ett högre besökstal, säger han. Kunderna kommer på helgerna, men vardagarna är lugna. Ingen av dem är oroliga inför kommande år. Vi har bara haft öppet i några månader och vi har inte sett den bästa perioden än, säger Jörgen Serholt. Man måste ha tålamod. Snart kommer våren med sportlov och påskhelger och sen är vi inne på sommaren. På Lager 157 tror man att de smalare plånböckerna kommer att leda till flera besökare känns spännande för oss. Vi tror att vi gynnas när folk blir mer medvetna om vad man lägger pengar på. Vi säljer märkeskläder till max halva priset och det tror vi kan locka prismedvetna kunder under Gunnar Carl Nilsson Hälleforsnäs sätter eldkonst på kartan Konstnären Gunnar Carl Nilsson i Hälleforsnäs är verkligen i ropet. Han och Kaarin Bonde Jensen var inbjudna att is- och eldskulptera på Skansen under nyåret. Den spektakulära föreställningen där Gunnar och Kaarin var kung Bore och Drottning Vinter gavs två gånger tillsammans med jonglörer, eldslukare och en operasångerska med flera. d e t kändes väldigt hedrande att få denna inbjudan till Skansen som ju vi upplever som något av en nationalscen, säger Gunnar Carl. Det finns många isskulptörer i landet men vi är rätt ensamma om elden som vi jobbat med i många år. Det var flera tusen personer i publiken och mycket mediafolk. Det är den digra meritlistan med återkommande nationella och internationella is- och elduppdrag som gjort dem så välkända inom området. TV-kanalerna Discovery och MTV har ju tidigare sänt reportage om dem. Gunnar Carl Nilsson fick också Flens kommuns uppdrag att göra den tavla som kommunen skänker till alla nyfödda barn i kommunen under Det är första gången jag gör den, väldigt roligt. Jag har gjort den rätt naiv och riktat den till barnen i första hand. Det är en liten grodprins eller prinsessa med paraply som ser en trappa som fortsätter utanför bilden och in i ramen. Ett sätt att påminna om att man kan behöva gå utanför ramarna, skrattar Gunnar Carl. 7

8 Tre surdegar får humöret att jäsa Tre fastighetsärenden inom Flens kommun har kommit att bli något av surdegar som skapar stor irritation hos allmänheten. Det beror på svårigheter i den juridiska situationen runt fastigheterna vilket gör dem till något av evighetsfrågor hos kommunens Bygg- Miljö- och Räddningsnämnd. ö v e r fem år ga m m a lt är ärendet om den gamla godsbyggnaden i Sparreholm där bilvrak och skrotkomponenter skräpar ned miljön. Efter vitesföreläggande från kommunen överklagas ärendena i olika rättsliga instanser där kommunen hittills fått rätt. Under tiden kan skrotet stå kvar vilket också förhindrar kommunen att utfärda nytt vitesföreläggande. e t t annat ärende är det gamla järnvägshotellet i Flen där kommunen anmodat fastighetsägaren att rusta huset. En komplikation är att huset är Q-märkt, dvs kulturhistoriskt intressant, vilket gör att fastighetsägaren kräver medel från Länsstyrelsens magra Q-kassa för att rusta. Länsstyrelsen betalar inte ut medel med mindre än att fastigheten är uthyrd med befintlig verksamhet vilket gör att ingenting händer. Det finns nu ett vite om kr till och med 30 juni 09 och löpande vite per månad därefter. e t t tredje fa l l gäller en privat fastighet i Hälleforsnäs där kommunen med olika metoder som vänliga samtal och städhjälp som följts av vitesföreläggande när ingenting hjälpt, försökt få ägaren att städa upp fastigheten. Ägaren har istället överklagat till Länsstyrelsen och under denna process har kommunen ingen möjlighet att påverka situationen. Rättssäkerheten kräver att alla medborgare skall ha rätt att överklaga olika myndighetsbeslut till domstol för att få en opartisk prövning. I vissa fall kan tiden bli lång innan en slutgiltig dom föreligger, men det är inget som kommunen råder över. Ansvaret för att rättssystemet blir så effektivt som möjligt åvilar riksdag och regering. Simhallen håller stängt för ombyggnad s i m h a l l e n i flen kommer att vara stängd under vecka sex då ett nytt djungelbad monteras. Omklädningsrum och övriga lokaler är öppna som vanligt. Under våren, när de nya faciliteterna tagits i bruk, ska simhallen bjuda in till ett Öppet Hus för kommuninvånare. Polis och kommun stärker samarbetet Stig Ove Uddin har under hösten utsetts till Flens första kommunpolis, vilket egentligen betyder polis med särskilt kommunansvar. Flens kommun och Polismyndigheten i Sörmland har nyligen skrivit under ett samarbetsavtal som innebär att polisstationen flyttar till Flens Stadshus i vår. Satsningen kräver ombyggnader som i sin tur leder till närmare samarbeten och utökad service till kommuninvånarna. Tuffa förhandlingar bakom tågtidtabeller Under det gångna året har fokus för Flens kommun legat på att förbättra det befintliga utbudet av kollektivtrafiken. Det gäller framför allt tåget med avgångstid kl från Stockholm som behövde stå 15 minuter i Gnesta för att släppa förbi snabbare tåg. ko m m u n e n fa n n det oacceptabelt att pendlarna till och från Stockholm/Södertälje fick denna förlängda resetid. Ytterligare ett problem var det stora gapet mellan avgångarna från Stockholm kl och Målsättningen är entimmestrafik ut från Stockholm på eftermiddagarna. I september 2008 lyckades kommunen efter mer än ett års diskussioner med SJ, Banverket, Länstrafiken och grannkommunerna få igenom kraven. Avgången kl flyttades till och restiden mellan Stockholm och Flen minskades med sex minuter för denna avgång. Inte helt bra, men en klar förbättring. Ett problem som blev allt mer akut under 2008 var platsbristen ombord på tågen, särskilt under rusningstid. Problemet Bild: Jan Lindblad Av ta l e t innebär at t ko m m u n och polis får bättre möjligheter att gemensamt analysera problem i Flens kommun och hitta förebyggande och riktade insatser inom det drog- och brottsförebyggande arbetet. Under cirka 30 år har Stig-Ove mestadels arbetat i Flen- och Katrineholmsområdet samt vid kriminaljouren i Eskilstuna. Flen ingår numera i polisområde mitt, vilket består av Flen, Katrineholm och Vingåker, där Katrineholm är huvudort. Polisstationen drivs ihop med Katrineholm och Vingåker för att få organisatoriska vinster. Var tredje vecka träffas ett antal poliser och kommunpoliser. Där beslutas vad poliserna i yttre tjänst framförallt ska inrikta sig på i kommunerna. Efter sammanslagningen med Katrineholm och Vingåker hoppas jag att Flensborna ser fler poliser på gator och torg i Flen än tidigare. Kommunpolisen har ansvar för samverkan och brottsförebyggande arbete i kommunen, ett arbetssätt jag är övertygad om att vi inom polisen måste använda oss av, säger kommunpolis Stig-Ove Uddin. b r ot t s f ö r e by g ga n d e arbete på lång sikt och att bidra till starten av ett brottsförebyggande råd i kommunen är ett viktigt uppdrag i Flens kommun liksom arbetet mot missbruk och ungdomsbrott i centrala Flen och i Hälleforsnäs samt trafikkontroller i kommunen. Om du har synpunkter eller funderingar på polisens arbete i Flen så hör av dig till kommunpolis Stig-Ove Uddin på telefonnummer togs upp på kommunens möte med SJ i december. SJ svarar att de inte har möjlighet att koppla på fler vagnar eftersom bristen på fordon och vagnar är mycket stort. Man kommer dock att se över situationen. Målsättningen är att föra över resurser (vagnar) från avgångar med låg beläggning till avgångar med hög beläggning under v i l l du veta mer om kommunens kollektivtrafik? Gå till och under Om Flens kommun klickar du på Kommunikationer. Där finns också länkar av intresse. Där kommer vi regelbundet att publicera frågor och svar om kollektivtrafiken som besvaras av kommunens planeringssekreterare Matthias Pfeil. 8

9 Vintern skrämmer inte camparna fler och fler hittar till Malmköping Bilder: Joakim Öhman Carola och Jack Rydberg. Intresset för att vintercampa ökar och på Malmköpings camping har man gäster året om. Det är nu fem år sedan paret Rydberg tog över Malmköpings camping. Första året hade de tre vintercampare, andra året fem och sen har det ökat varje år. I år har de 25 fasta gäster med husvagn hela vintern. Nä r vi to g över campingen bestämde vi att vi skulle ha året-runt-öppet. Fler och fler husvagnsägare väljer att campa här under vinterhalvåret. Det är jättekul, säger Jack Rydberg, som driver campingen tillsammans med frun Carola. Han tror att en av anledningarna till det ökade intresset med allt fler vintercampare är att dagens husvagnar är så väl utrustade att de klarar vintrar utan problem och att man vill nyttja sin husvagn hela året. Det är inte så många campingar som är öppna året om, även om de blir fler. Vi ligger också rätt bra till mitt i Sverige. Det nya femstjärniga servicehuset spelar också en viktig roll. Folk som varit här berättar för vänner om vår camping och många säger att vi har Sveriges finaste servicehus. Då vill de komma tillbaka. v i n t e r g ä s t e r n a är ofta s t där på helgerna och kopplar av med promenader runt om i bygden, men det finns också de som bor på campingen året om. Är man intresserad av att prova på vintercamping bör man hyra en husvagn, det är oftast mycket billigare och lätt att få tag på under vintern: Då kan man känna efter hur det känns, menar Jack Rydberg. Fler och fler husvagnsägare väljer att campa här under vinterhalvåret. f ö r s tag å n g s c a m pa r e. Eva och Stefan Larsson från Torshälla, besöker Malmköpings camping för första gången och tycker det är jättemysigt. De har med sig barnbarnet Julia, 10 år, och dottern Tova, 5 år. Vi har bara vintercampat ett år tidigare, men vi tyckte att det var så trevligt och så har man nytta av husvagnen istället för att den bara ska stå. Malmköping ligger bra till också, det är inte så långt hemifrån och barnen tycker att det är kul, säger Stefan Larsson. t i l l f ly k t s o r t. För Jimmy och Barbro Losvik är vintercamping ett sätt att få komma ifrån vardagen och vara för sig själva. De kommer från Södertälje och vintercampar i Malmköping för andra året. Vi är här ute var 14:e dag ungefär, det är fint och mysigt här. Man behöver komma bort lite ibland och vi plockade svamp i höstas och tar promenader. Vi har haft husvagn i 32 år. Men vi har inte vintercampat mer än tre år och det kommer vi fortsätta med, säger Barbro Losvik. g e m e n s k a p. För Bo Johansson, frun Git och hunden Kira betyder vintercamping att man träffar nya människor, får möjlighet att använda husvagnen året om och att man kan umgås i lugn och ro. Det är tredje året de vintercampar i Malmköping. Det är en fin camping, med ett superbra servicehus. Det är lite tack vare det som vi kan umgås med de andra camparna så pass mycket som vi gör. Det blir en trevlig gemenskap och vi kommer säkert hit nästa vinter också, vi är här ute ungefär varannan helg, säger Bo Johansson. 9

10 Näringsliv Krisen värre i grannkommunerna fler startar eget Finanskrisen har slagit hårt mot många kommuner med stora varsel som följd. Flen är inte en av de värst drabbade. vi har inte sett någon stor ökning av varsel och vi har klarat oss bättre än många grannkommuner, säger Sam Farsani, chef för arbetsförmedlingen i Flens kommun. Det har inte varit någon tillströmning till arbetsförmedlingen i Flen de senaste månaderna, trots finanskris och dagliga varsel runt om i Sverige. Att kommunen inte har så många stora företagsetableringar kan också vara en anledning och Sam Farsani menar att kommunens småföretagare som fungerar som underleverantörer inte binder upp sig vid ett enda stort företag utan vid flera, vilket är en fördel. Många pendlar till större städer, men det kan också bero på att en del varsel inte börjat gälla än. Vi får se hur det ser ut om några månader. Det som märks i lågkonjunkturens spår är antalet lediga jobb som minskat kraftigt de senaste månaderna. Det är väl det som bekymrar oss mest just nu, fler kanske väljer att starta egna företag nu istället, när det är ont om jobb. Det brukar vara så, konstaterar Sam Farsani. FAKTA Arbetsmarknaden i Flen yrken där det finns jobb Tandläkare Läkare Specialistsjuksyster Förskollärare Gymnasielärare till yrkesprogram It-strateg Civilingenjör Eltekniker, elingenjörer Kock Lastbilsmekaniker Djurskötare Anläggningsarbetare Personal inom biblioteksverksamheten 10 Källa: Arbetsförmedlingen i Flen Bild: Lasse Skog Eftersom man i min ålder inte har så lätt att få jobb bestämde jag mig att ta chansen, säger Bo Hultman som startade ett av de 66 nya företag som dök upp i Flen förra året. Bo satsar trots skakiga tider en av många nyföretagare i kommunen I mars förra året gjorde Bo Hultman slag i saken och övertog Tempo i Sparreholm. Han är därmed en av många i Flens kommun som trotsat konjunkturen och valt att starta eget företag under An ta l e t små företag i flen har ökat markant de senaste åren. Cirka 90 procent av alla företag i kommunen är småföretag. Under 2008 satsade Näringslivskontoret på att få fler att starta eget genom ett samarbete med NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner. Workshops och rådgivning resulterade i stort intresse. Just nu ligger flera nya företag i startgroparna och vi fortsätter satsningen under Vi erbjuder all sorts stöttning och hjälp som kan behövas inför att starta eget, säger Ingrid Gustafsson, näringslivschef i kommunen. b o hult m a n vet at t det är en del att tänka på. I mars förra året tog han över Tempobutiken i Sparreholm och döpte om den till Sparreholms Lanthandel AB. Det är otroligt mycket jobb med att vara egenföretagare och det kan vara både tufft och jobbigt. Du kanske inte ens kan ta ut någon lön i början. Men samtidigt är det väldigt roligt och för mig är det känslan av att man behövs och att man gör något bra som överväger, säger han. Bo Hultman som är uppvuxen i Nyköping, bodde i Småland i tio år där han drev en bensinmack under en del av tiden. Men så ville han hem till rötterna och eftersom en av döttrarna bor i Sparreholm föll valet på orten med den nedläggningshotade livsmedelsbutiken. Det klart att orten behöver en mataffär, hur ska det annars gå för dem som inte kan ta sig till FAKTA/Antalet nystartade företag i Flen någon av de större affärerna? Eftersom man i min ålder inte har så lätt att få jobb bestämde jag mig att ta chansen, säger Bo Hultman. h a n har planer på att göra om butiken till en lanthandel med lite av det mesta. Han arbetar hela tiden med att förnya och testa sina idéer, en av grundstenarna i att vara egenföretagare. Du måste vara kreativ och våga prova nya saker. Du måste våga misslyckas och du måste ha is i magen. Allt händer inte på en gång, säger han. Till en början måste man vara beredd att satsa all tid. Själv har han öppet alla dagar i veckan och han har två timanställda som hjälper honom ibland. Ja det är konstigt. Jag jobbar jättemycket, kan inte ta ut någon direkt lön eller ha semester. Ändå kan jag längta tills jag får komma ner och öppna butiken på morgnarna. Starta eget tips 1. Tro på din idé och dig själv. 2. Sätt upp tydliga mål. 3. Sök rådgivning och lyssna. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning. 4. Skaffa en mentor. 5. Använd kontakter och nätverk. 6. Ha is i magen det tar tid. Källa: Näringslivskontoret 2005: 36 st, 2006: 57 st, 2007: 66 st, 2008: 66 st Källa: Näringslivskontoret

11 Nattvandra för en tryggare kommun d e n 3 f e b r ua r i hålls ett informationsmöte om nattvandring i Flen. Bakgrunden till initiativet från kommunen och polisen är att föreningar, föräldrar, byaråd med flera har kontaktat kommunens drog- och brottsförebyggare angående behovet av nattvandring som redan finns på flera håll i kommunen. Nattvandring är en förebyggande åtgärd vid riskhelger och tillfällen då ungdomsfylla ofta förekommer men även en insats som bidrar till en trygg och säker kommun. n at t va n d r i n g handlar inte om att spionera på ungdomar. En nattvandrare är varken polis, väktare eller någon social myndighet utan ett ideellt arbete från vuxna som vill och vågar bry sig. Nattvandring minskar våld, olyckor, skadegörelse, narkotika- och alkoholbruk. Som vandrare cirkulerar man på platser där ungdomar samlas och hjälper till om det behövs. Man kanske plåstrar om, lånar ut telefon, skjutsar hem eller bara pratar med ungdomarna. Stiftelsen Nattvandring.nu är inbjudna till informationsmötet för att informera och inspirera. Nattvandring.nu har startat över 100 nattvandrargrupper i Sverige. Nattvandrarna får även jackor, material, egen hemsida och mailadress, erbjudande om föreläsningar och kurser samt tillgång till försäkring under vandringarna. a m b i t i o n e n är att få igång nattvandrargrupper i tätorterna Malmköping, Hälleforsnäs och Flen. Är du intresserad är du välkommen den 3 februari kl till Flens bibliotek. Personal från nattvandring. nu, polis, räddningstjänst samt personal från socialtjänsten, skolan och kommunens fritidsgårdar deltar. Kontaktperson är Emelie Nisu, drog- och brottsförebyggare: (Läs mer på Därför har Prins Wilhelms elever högst betygssnitt i Sörmland Eleverna på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen har högst betygssnitt i Sörmland bland de gymnasieelever som läser på kommunal gymnasieverksamhet. En av orsakerna kan vara att gymnasiet är en liten enhet där eleverna blir sedda och hörda. Många av dem som söker till Prins Wilhelmgymnasiet är mycket studiemotiverade och klimatet på skolan upprätthåller motivationen. En annan trolig orsa k är att lärare och skolledning har en överblick över verksamheten som många andra större gymnasieskolor har svårt att skapa. På Prins Wilhelmgymnasiet finns alltid någon vuxen att prata med och tryggheten är stor, vilket skapar kreativitet och motivation till studier. Trots att eleverna har högst betygssnitt i Sörmland saknar elva procent av eleverna som slutar gymnasiet i Flen betyg i något av kärnämnena matematik, svenska eller engelska. Därmed saknar de också behörighet att söka till högskola. Närheten spelar också en stor roll. Genom en mindre analys har man kunnat konstatera att elever boende i Flens kommun med redan stor Bild: Bildarkivet Ut b i l d n i n g s f ö r va lt n i n g e n i Flen har under lång tid planerat att införa ett webbaserat verktyg för kommunikation och samarbete mellan lärare mentor, elev och vårdnadshavare. Genom systemet får eleverna tillgång till e-post, digitala klassrum, chatt och nyheter. Lärarna kan informera om aktiviteter och läxor och samla in elevernas inlämningsuppgifter exempelvis. Flen skolwebb blir också det verktyg lärarna använder för elevdokumentation i form av individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och underlag för måluppföljning. Under 2009 erbjuds elevernas vårdnadshavare att ansöka om ett konto till Flen skolwebb. De studiemotivation tenderar att hellre söka till Prins Wilhelmgymnasiet än till gymnasium utanför kommunen. Det beror på närheten till skolan. Eleverna vill inte tillbringa dyrbar tid för resor fram och tillbaka till skolan. Denna tid lägger eleverna istället på studier och fritidsintressen. ko m m u n e n har i flera år fortsatt sin utveckling av Prins Wilhelmgymnasiet sedan nyetableringen I den allt hårdare konkurrensen satsar gymnasiet på marknadsföring med t ex en egen gymnasiemässa. Att eleverna uppnår så goda studieresultat i Prins Wilhelmgymnasiets skolmiljö är sannolikt den bästa marknadsföring en skola kan få. Snart får alla egen skolwebb Under 2009 ska elever och föräldrar introduceras i Flens nya skolwebb. Det är ett intranät för skolor där elever, lärare, skolledare och vårdnadshavare kan mötas, planera, kommunicera och dokumentera. kommer då att få större möjligheter att ta del av skolans och klassens planering under tidpunkter de väljer själva. De kan också följa sina barns utbildningsutveckling genom elevdokumentationen i systemet. f ö r r a året testa d e s sko lw e b b e n i olika pilotprojekt ute i skolorna av både lärare och elever. Projektet fortsätter i år med ett kontinuerligt utvecklingsarbete som väntas ge stora fördelar för elever, vårdnadshavare och lärare. I synnerhet vad gäller överblick, förutsättningar för samarbete och bättre kommunikation. Tidpunkten för lanseringen varierar mellan skolor och områden, men alla berörda underrättas när det blir dags. 11

12 22 januari 17 mars Evenemangstips Vecka 4 Bras- och berättarkväll Torsdag 22/1 kl. 19:00-21:00. Nämndemansgården, Flen. Arr: Flens Hembygdsförening. Tors 22. Även 24, 26, 29,31/1.Tors 18:30-21:30, lör 10:00-14:00, mån 18:30-21:30. Keramikstugan, Flen. Arr: Keramikstugan, Pia Carlsson Rockkarusellen Torsdag 22/1 kl. 18:00-21:45. Brolinska villan, Flen. Arr: Fritidsgården Brolinska villan, Studiefrämjandet. Fredagscafé Fredag 23/2. Även 30/1, 13/2, 20/2, 27/2 kl. 11:00-14:00. Sparreholms församlingshem. Arr: Helgesta-Hyltinge församling, Flens kommun. Innebandymatch Lördag 24/1 kl. 10:00-11:30 Hälleforsnäs sporthall. Arr: Hälleforsnäs IF Informationsdag om hållbara bygder Lördag 24/1 kl. 09:00-16:00 Vadsbro Blacksta föreningsgård. Arr: Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Södermanland. Smalare än Thord Lördag 24/1 kl. 21:00-01:00 Tobbes Amazon, Flen. Arr: Tobbes Amazon. Lördag 24/1. Se samma Yellow Mike från spelning i Schweiz till Teklas! Lördag 24/1 kl. 19:00-01:00. Teklas Restaurang i Flen. Arr: Teklas. Entré. Aftonmusik Söndag 25/1 kl. 18:00-19:00 Hyltinge kyrka. Arr: Helgesta-Hyltinge församling. Vecka 5 PowerYoga Måndag 26/1 kl. 17:30-18:30 Dans & motion, Flens sporthall. Arr: Flens Medelgympa Måndag 26/1 kl. 19:30-20:30 Lötenskolans gymnastiksal, Flen. Arr: Flens Intervallcykling Måndag 26/1 kl. 18:00-19:00 Cykelrummet, Flens sporthall. Arr: Flens Barngymnastik Måndag 26/1 kl. 17:00-18:00 (barn födda ). Kl. 18:00-19:00 (barn födda ) Lötenskolans gymnastiksal, Flen. Arr: Flens Anmälan! Stadsarkitekten berättar Måndag 26/1 kl. 13:30-15:30 Träffpunkt Bron, Flen. Arr: Bron, Äldreomsorgen. Måndag 26/1. Se samma Workshop för idrottsföreningar Måndag 26/1 kl. 18:30-20:45 Stadshuset i Flen. Arr: Flens kommun, IOGT-NTO, NTF Sörmland, Vägverket, Sörmlandsidrotten och SISU. Tisdagsträff 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 kl. 11:30-13:30. Sparreholms församlingshem. Arr: Helgesta- Hyltinge församling. Tjejtorget Tisdag 27/1 kl. 18:00-21:00 Fritidsgården Brolinska villan, Flen. Arr: Fritidsgården Brolinska villan. Step-träning Tisdag 27/1 kl. 17:00-18:00 Bordtennisrummet, Flens sporthall. Arr: Flens Pump- träning Tisdag 27/1 kl. 18:00-19:00 Dans och motionsrummet i Flens sporthall. Arr: Flens Förbokas! Grabbcykling Tisdag 27/1 kl. 18:00-19:00 Cykelrummet i Flens sporthall. Arr: Flens Core- träning Onsdag 28/1 kl. 18:15-19:15 Bordtennisrummet, Flens sporthall. Arr: Flens HipHop Abs/street Onsdag 28/1 kl. 19:30-20:30 Dans och motionsrummet i Flens sporthall. Arr: Flens Barngymnastik Onsdag 28/1 kl. 17:00-18:00 (barn födda 2003) Lötenskolans gymnastiksal, Flen. Arr: Flens Anmälan! Konsert med Malin Foxdal Onsdag 28/1 kl. 19:00 Biblioteket, Flen. Biljetter: Flens bibliotek, telefon , Biljettpris 100 kr. Arr: Flens kommun, Kultur & Fritid. Torsdag 29/1 Se samma rubrik den 22/1. Pilates Torsdag 29/1 kl. 17:45-18:45 Flens sporthall. Arr: Flens Hälleforsnäs föräldracafé Torsdag 29/1 kl. 18:30-20:30 Fredriksbergs fritidsgård, Hälleforsnäs. Arr: Fredriksbergs fritidsgård. Soppträff Torsdag 29/1 kl. 12:00-14:00 Församlingshemmet, Mellösa. Arr: Mellösa församling. Caféträff Torsdag 29/1 kl. 12:00-14:00 Flens församlingshem. Arr: Flens församling. Fredagscafé Fredag 30/1. Se samma rubrik den 23/1. Konditionscykling Fredag 30/1 kl. 17:00-17:45 Cykelrummet i Flens sporthall. Arr: Flens Lördag 31/1. Se samma rubrik den 22/1. Dan Andersson i ord och ton Lördag 31/1. kl. 14:00-17:00. Harpsundsvägen 2, Mellösa. Arr: Bokens Stad i Mellösa. Nostalgimuseum Lördag 31/1 kl. 12:00-16:00 Landsvägsgatan 11 Sparreholm. Arr: Gråfors Samlingar. Britt Eriksson och Ulla Holm på utbildningsdag för frivilliga Vill Du bli en av våra frivilliga i kommunens Tillsammansgrupp? Vill Du göra en insats och bli uppskattad av nya vänner? Vi söker kontakt med daglediga som vill ta av sin egen tid och ge den till en medmänniska. Det kan t ex gälla besök i hemmet eller på äldreboenden, promenader, ledsagning, högläsning, telefonsamtal eller att hjälpa till vid någon av våra träffpunkter. Kontakta Bron och Viola Nygren tel Pump- träning Lördag 31/1 kl. 10:00-11:00 Flens sporthall. Arr: Flens Förbokas! Förbränningscykling Söndag 1/2 kl. 17:30-18:45 Flens sporthall. Arr: Flens Barngymnastik Söndag 1/2 kl. 09:00-09:45 (barn födda ), kl. 10:00-10:45 (barn födda ). Löteskolans gymnastiksal, Flen. Arr: Flens Anmälan! Temagudstjänst Söndag 1/2 kl. 18:00-19:00 Helgesta kyrka. Arr: Helgesta-Hyltinge församling. Vecka 6 Måndag 2/2. Se samma rubrik den 22/1. Sång och musik med KÅRG Torsdag 2/2 kl. 13:30-15:30. Träffpunkt Bron, Flen. Bron, Äldreomsorgen, ABF. Trivselträff Torsdag 3/2 kl. 14:00 16:00. Andreaskyrkan, Götgatan 10, Flen. Arr: Andreaskyrkan, RPG, Bilda. Tisdagsträff Torsdag 3/2. Se samma rubrik 27/2. Kaffestund Torsdag 3/2 kl. 14:00-15:30. Gjutaren, Hälleforsnäs. Arr: Mellösa församling. Träffa konstnären John Rasimus Torsdag 4/2 kl. 18:00-20:00. Konstgalleriet Bruket Hälleforsnäs. Arr: Kultur o Fritid, Flens kommun. Soppträff Torsdag 5/2 kl. 12:00-14:00. Flens församlingshem. Flens församling. Torsdag 5/2. Se samma Andakt Fredag 6/2 kl. 15:00-16:00. Gjutaren, Hälleforsnäs. Mellösa församling. 12

13 Evenemangen i sin helhet samt de som har tillkommit efter tryckdatum hittar du på Isupptagning på gammalt sätt Lördag 7/2 kl. 10:00-12:00. Hosjöbadet, Malmköping. Arr: Malmköpingsortens Hembygdsförening. Lördag 7/2 kl. 10:00-14:00 Keramikstugan, Fredsgatan 9, Flen. Arr: Keramikstugan, Pia Carlsson Pubkväll med musiktävling Lördag 7/2 kl. 18:00-01:00 Tobbes Amazon, Flen. Arr: Tobbes Innebandymatch Lördag 7/2 kl. 10:00-13:00. Hälleforsnäs Sporthall. Arr: Hälleforsnäs IF Musik vid Helgsmål Lördag 7/2 kl. 18:00-19:00 Flens kyrka. Arr: Flens församling. Ljusmässa Söndag 8/2 kl. 11:00-12:00. Mellösa kyrka. Arr: Mellösa församling. Gemensam gudstjänst Söndag 8/2 kl. 16:00-17:00. Hyltinge kyrka. Arr: Flens och Helgesta- Hyltinge församlingar. Vecka 7 Måndag 9/2. Se samma Dragspelsmusik med Stubbetorparn Måndag 9/2 kl. 13:30-15:30 Träffpunkt Bron, Flen. Arr: Bron och ABF. Tisdagsträff Tisdag 10/2. Se samma rubrik 27/1. Onsdagsträff på Kullagården Onsdag 11/2 kl. 13:00 Kullagården, Bettna. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Flens kommun. Torsdag 12/2. Se samma Caféträff Torsdag 12/2 kl. 12:00-14:00 Flens församlingshem. Arr: Flens församling. Fredagscafé Fredag 13/2. Se samma rubrik den 23/1. Lördag 14/2. Se samma Jakob Koranyi i Stjärnhov Lördag 14/2 kl. 19:30. Ateljé 42 Käxlevägen 42 Stjärnhov. Arr: Musik & kulturföreningen Ateljé 42. Entré. Hjärtats böcker Lördag 14/2 kl. 14:00-17:00. Harpsundsvägen 2, Mellösa. Arr: Bokens Stad. Vecka 8 Måndag 16/2. Se samma Stig-Ove Uddin berättar om polisens arbete Måndag 16/2 kl. 13:30-15:30. Träffpunkt Bron, Flen. Arr: Bron, Äldreomsorgen. Knytisdans Tisdag 17/2 kl. 13:00-16:00 Föreningsborg, Bettna. Arr: PRO Bettna. Kaffestund Tisdag 17/2 kl. 14:00-15:30 Gjutaren, Hälleforsnäs. Arr: Mellösa församling. Café tisdag Tisdag 17/2 kl. 14:00-16:00. Pingstkyrkan, Flen. Arr: Pingstkyrkan, RPG, Bilda. Tisdagsträff Tisdag 17/2 kl. 11:30-13:30 Sparreholms församlingshem. Arr: Helgesta-Hyltinge församling. Litterärt café med Marjaneh Bakhtiari Onsdag 18/2 kl. 19:00 Biblioteket, Flen. Arr: Flens bibliotek. Biljetter: 50 kr, Flens bibliotek tfn Soppträff Torsdag 19/2 kl. 12:00-14:00. Flens församlingshem. Arr: Flens församling Torsdag 19/2. Se samma Fredagscafé Fredag 20/2. Se samma rubrik 23/1. Prylmarknad Lördag 21/2 kl. 10:00-14:00. Tobbes Amazon, Flen. Arr: Tobbes. Vernissage Lördag 21/2 kl. 12:00-16:00 Konstgalleriet, Hälleforsnäs. Arr: Flens kommun Lördag 21/2. Se samma Prylmarknad Amazon Lördag 21/2 kl. 10:00-14:00 Tobbes Amazon, Flen. Arr: Tobbes Amazon. Taizémässa Söndag 22/2 kl. 18:00-19:00. Mellösa kyrka. Arr: Mellösa församling. Högmässa Söndag 22/2 kl. 10:00-11:00. Flens kyrka. Arr: Flens församling. Aftonmusik Söndag 22/2 kl. 18:00-19:00. Hyltinge kyrka. Arr: Helgesta-Hyltinge församling. Vecka 9 Dans på Bron Måndag 23/2 kl. 13:00-15:30. Träffpunkt Bron, Flen. Bron. Äldreomsorgen. Måndag 23/2. Se samma Tisdagsträff Tisdag 24/2. Se samma rubrik 27/1. Föräldracafé Onsdag 25/2 kl. 18:30-20:00. Fritidsgården Brolinska villan, Flen. Arr. Kultur i fritid, IFO Flens kommun. Torsdag 26/2. Se samma Årsmöte Flens trädgårdsförening Torsdag 26/2 kl. 17:00-20:00. Andreasgården, Flen. Arr: Flenbygdens Trädgårdsförening. Caféträff Torsdag 26/2 kl. 12:00-14:00. Flens församlingshem. Arr: Flens församling. Fredagscafé Fredag 27/2. Se samma rubrik 23/1. Party med Mange Schmidt och Tomas Rusiak Fredag 27/2 kl. 21:00-01:00. Tobbes Amazon, Flen. Arr: Tobbes. Lördag 28/2. Se samma KTF Dans Lördag 28/2 kl. 20:30-00:30. Tobbes Amazon, Flen. Arr: Katrineholmsträffen. Vinstutställning Lördag 28/2 kl. 10:00. Biblioteket, Flen. Arr: Villåttinge Konstförening. Nostalgimuseum Lördag 28/2 kl. 12:00-16:00. Landsvägsgatan 11, Sparreholm. Arr: Gråfors Samlingar Vecka 10 Tobbe Wennberg sjunger visor på Bron Måndag 2/3 kl. 13:30-15:30. Träffpunkt Bron, Flen. Arr: Bron, Flens Kommun. Föreläsning om barns matvanor Onsdag 4/3 kl. 19:00-21:00. Tobbes Amazon, Flen. Arr: Tobbes Amazon. Kammarkonsert Fadern, sonen och godfadern Ons 4/3 kl. 19:00. Åkerö säteri, Flen. Arr: Kultur och Fritid, Åkerö kammarmusikförening. Biljetter: Flens bibliotek, telefon Fredagsparty med Mange Schmidt & Thomas Rusiak Fredag 6/3 kl. 21:00-01:00. Tobbes Amazon, Flen. Arr: Tobbes Amazon. Innebandymatch Lördag 7/3 kl. 10:00-11:30. Hälleforsnäs Sporthall. Arr: Hälleforsnäs IF. Dragspelsgala Lör 7/3 kl. 13:00-17:00. Tobbes Amazon, Flen. Arr: Flens Dragspelsklubb. Kvinnors kloka ord Söndag 8/3 kl. 14:00-17:00. Träffpunkten Bokens Stad, Mellösa. Arr: Bokens Stad. Internationella Kvinnodagen Söndag 8/3 kl Tea-lokalen, Flen. Arr: NBV, Flen. Vecka 11 Anita Andersson- Stenfors berättar om Kvinnojouren Måndag 9/3 kl. 13:30-15:30. Träffpunkt Bron, Flen. Bron, Flens kommun. Onsdagsträff Ons 11/3 kl. 13:00. Kullagården, Bettna. Arr: Röda korset, Flens Kommun. Sörmlands Bygden Lör 14/3 kl. 10:00-01:00. Tobbes Amazon, Flen. Arr: Sörmlands Bygden. Vårkonsert 2009 Lör 14/3 kl. 16. Bildningscentrum Prins Wilhelm:s aula, Flen. Arr: Kulturskolan och Flens blåsorkester. Biljetter: Flens bibliotek, tfn Vecka 12 Underhållning av den sjungande bonden Mån 16/3 kl. 13:30-15:30. Träffpunkt Bron, Flen. Arr: Bron, Flens Kommun, ABF. Årsmöte i Flens hembygdsförening Måndag 16/3 kl. 19:00-21:00. Nämndemansgården, Thuleparken. Arr: Flens Hembygdsförening. Knytisdans Tisdag 17/2 kl. 13:00-16:00. Bettna Föreningsborg. Arr: PRO Bettna. Årsmöte Villåttinge konstförening Tis 17/3 kl. 19:00-21:00. Biblioteket, Flen. Arr: Villåttinge Konstförening. Evenemangstipsen är hämtade från kommunens evenemangsguide och är ifyllda av respektive evenemangs arrangör. Flens kommun tar därför inte ansvar för eventuella felaktigheter. Via kan du tipsa om evenemang, stora som små. Vi tar oss rätten att korta i materialet för att få plats. På under Evenemang kan du tipsa om aktiviteterna i sin helhet. Det är därifrån som uppgifterna om evenemangen hämtas till Glimten. De måste lämnas senast tisdag 10 mars för att komma med. 13

14 Rikare fritid Handikappföreningar Astma- och Allergiföreningen i KFV regionen, Hantverkargatan 24, KATRINEHOLM, Diabetesföreningen i Katrineholm m o, Skirtorpsv. 24, KATRINEHOLM, Elöverkänsligas förening i Sörmland, Thermaeningsvägen 11, TORSHÄLLA, FMLS Katrineholm & mellersta Sörmland Lokalför för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter, Hantverkaregatan 24, KATRINEHOLM, Margit Jonsson: , Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB Katrineholm, Flen och Vingåker Hantverkarg. 24, KATRINEHOLM, , fub.se Helgesta Hembygdsförening, Jägra, Skebokvarn, FLEN, , Hyltinge Hembygdsförening, Trädgårdsg. 9, SPARREHOLM, , hembygd.se/sodermanland/hyltinge Malmköpingsortens Hembygdsförening, Hembygdsgården, MALMKÖPING, Mellösa Hembygdsförening, Storgården, MELLÖSA, , Vadsbro-Blacksta Hembygdsförening, Kyrkvägen 4, FLEN, , hembygd.se/sodermanland/ vadsbroblacksta Årdala Hembygdsförening Björknäs Sannerby Årdala, FLEN, , hem.passagen.se/ardalahbf Idrottsföreningar Bettna AIS, Vedbovägen Vedbo gård 1, BETTNA, , IP , Bildningscentrum Prins Wilhelms Skol IF FLEN, Bowlingklubben Taggen Bergsgatan 45, FLEN, , Broby GoIF, Broby, Grindstugan, BETTNA, Klubbstuga: Henrik Posse: , brobygoif.se Dunkers IF, Ringvägen 10, MALMKÖPING, Pelle Norén: , dunkersif.com Finntorps Ridklubb Sveavägen 12 B, FLEN, finntorp.net Flen Taekwondo klubb Salstagatan 15 C, FLEN, Flens Armfighters, Björkhem, FLEN, , hem.bredband.net/armfighters Flens Badmintonklubb Silingeborg, FLEN, Flens Bordtennisklubb, Häckelstavägen 5, FLEN, , flensbtk.se Flens Bouleförening, Yxtaholm Arrendatorbostaden, FLEN, , flensbouleforening.se Flens Brottningsklubb Björkvägen 19, FLEN, , flensbk.se Hjärt- och Lungsjukas förening Västra Sörmland Hantverkargatan 24, KATRINEHOLM, Birgit Lennhagen: Hörselskadades förening i Flens kommun, HRF, Stenhagsv 3, MELLÖSA, ILCO:s lokalavd KFV, Södra Granhed, KATRINEHOLM, Katrineholms Dövas förening m o, Salstagatan 14 A, FLEN, fax: Mellersta Södermanlands lokalförening av RTP Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, Salstagatan 22 A, FLEN, , rtp. se/mellerstasodermanland Reumatikerföreningen Flen Sveavägen 12, FLEN, Maud Johansson: Synskadades RF, Flens lokalförening, Stenhammarsg. 14 C, FLEN, , Sörmlands lokalavd av SCIRA, Svartbäcksvägen 12 B, KATRINE- HOLM, Karin Heijdenberg: Södermanlands länsförbund av FUB, Januariv. 27 B, FLEN, Hembygdsföreningar Bettna Hembygdsförening Granliden, BETTNA, Sven Pettersson: , hem.passagen.se/bettna.hembygdsf, Flens Hembygdsförening, Ängsv. 10, FLEN, Bild: Flens Konstskridskosektion Förening i fokus Landslaget överväger Flenklubb för träning i okt o b e r förra året fick de ett DM distriktsmästerskap, för Mellansveriges konståkare. Under de tre tävlingsdagarna tävlade drygt hundra barn och ungdomar inför mer än 300 åskådare i ishallen i Flen. Det är en av de största tävlingar man kan arrangera inom konståkning i Sverige så vi är mycket stolta, säger Anna Pokrovskaja, huvudtränare i klubben. Klubben, som ligger under Flens Hockey Club, startades någon gång kring 2002 men började inte satsa på riktigt förrän för ett par, tre år sedan. Sedan dess har både träningstimmarna, antalet medlemmar och engagemanget ökat. För ett år sedan hade vi tretton barn och ungdomar som åkte i klubben, nu har den siffran ökat till 30. Sex av dessa är på tävlingsnivå, berättar Annika Öbrink, engagerad inom klubben. Vi har även fyra killar som åker vilket är unikt för just Flens konståkningsklubb. Efter ett lyckat arrangerande av DM i höstas regnar inbjudningarna in över klubben. Just nu pågår förhandlingar om framtida träningsläger i Flen för svenska landslaget i konståkning. Men konståkning är en dyr sport och man letar ständigt nya sponsorer som är villiga att satsa på dem. Vi måste kunna finansiera tränare, tävlingar, domare och så vidare, säger Öbrink. Just nu försöker vi få in pengar på alla sätt vi kan. Vi säljer lotter, arbetar som garderobsvakter och klistrar etiketter. Målet är att alla som vill ska ha råd att åka konståkning och att man ska kunna åka på sin nivå. De som har viljan och talangen ska också kunna utvecklas till att bli så bra de kan. n 14

15 Det händer mer än du tror i kommunen, inte minst inom föreningslivet. Är du nyfiken och vill veta mer om föreningarna, deras program och medlemmar? Kontakta dem för att få reda på mer om deras aktiviteter. Flensbygdens Ryttarförening, Stenkulla, SKÖLDINGE, , fbr.eu Flens Friidrottssällskap Svansjövägen 1 F, FLEN, , Flens Golfklubb, Norrtorps golfbana, FLEN, , flensgk.se Flens Gymnastikförening Vildandsv. 6 F, FLEN, , flensgf.se Flens Hockey Club, Hammarvallen 3, FLEN, kansli: flenshc.se Flens IF Södra, Hammarvallen 3, FLEN, kansli: , Fax , IP: , flensif.se Flens Innebandyförening Scheelegatan 12 G, FLEN, , Flens Jaktskytteklubb Östra Granhed, KATRINEHOLM, Flens Motorcykelklubb Hagalund, FLEN, Jan Fridell: , flensmc.se Flens Motorsällskap, Sveavägen 12 B, FLEN, Flens Pistolskytteklubb Idungatan 1, FLEN, Flens Simsällskap, Aspvägen 22, FLEN, , Flens Skyttegille, Gribergsgatan 5, FLEN, Flens Tennisklubb, Ängsvägen 6, FLEN, Per Pettersson Sjöberg: , Forssa IK, Ekeby 1, SPARREHOLM, Friskis & Svettis IF i Flen Plastorp, Solsidan, FLEN, , Hälleforsnäs Gymnastikförening, Norra Torggatan 19, HÄLLEFORSNÄS, , Hälleforsnäs IF, Edströmsvallen, HÄLLEFORSNÄS, kansli: , fax: , IP: halleforsnasif.nu IF Kamraterna Skebokvarn Midgårdsvägen 1, FLEN, , IP Skogen KFV, Högbergstugan 2, KATRINEHOLM, KFV Korpen, Vingåkersvägen 7, KATRINEHOLM, Mauritz Thofvesson: , korpen.se/katrineholm Malmköpings Alpina Skidklubb, Box 11, MALMKÖPING, Leif Karlsson: , Malmabacken: Malmköping-Dunkers Skytteförening, Odeng. 10, MALMKÖPING, Malmköpings IF, Bjurängsvägen 2, MALMKÖPING, kansli: , malmkopingsif.se Malmköpings Innebandyförening, Järnvägsgatan 27, MALMKÖPING, , mibf.se Malmköpings Ryttarsällskap, Ekensholm 3, MALMKÖPING, Malmköpings Pistolskytteklubb, Kungsgatan 12, MALMKÖPING, Malmköpings Tennisklubb Landsvägsgatan 76, MALMKÖPING, Per Haglund: Malmköpings Träningsverk Landsvägsgatan 3, MALMKÖPING, Mellösa IF, Åbo 1, MELLÖSA, , Mellösa Ryttarklubb, Kungsbrog. 2, FLEN, , OK Nalle, Prins Wilhelms väg 46, FLEN, OK Tjärnen, Box 7, HÄLLEFORSNÄS, klubblokal: Sparreholms Gymnastikförening, Landsvägsgatan 45, SPARREHOLM, Sparreholms SK, Box 28, SPARREHOLM, Gudrun Gustafsson: , sparreholmssk.se Sparreholms Tennisklubb Kyrkdalsvägen 17, SPARREHOLM, Södermanlands Shotokan Karateklubb, Kantorp, Lövlund, SKÖLDINGE, Vadsbro-Blacksta Skytteförening, Blacksta Djupvik, FLEN, Vadsbro IF, Cathrineborgs gård, FLEN, , svenskidrott.se/d/vadsbroif Årdala SK, Storgatan 11 C, KATRINEHOLM Årdala Skytteförening, Sörby, BETTNA, Vill du komplettera eller ändra informationen om din förening? Kontakta Kultur och Fritid via växeln eller mejla Vi reserverar oss för ev ändringar. Caféet i Hälleforsnäs satsar på föräldrarna t i l l våren sta r ta r Fredriksbergs fritidsgård i Hälleforsnäs ett föräldracafé på kvällstid. Där ska föräldrar kunna träffas, utbyta erfarenheter och diskutera föräldraskap över en kopp kaffe och smörgås. Under träffarna som bygger på olika teman kommer man bland annat att kunna delta i korta föreläsningar och få information om vad som händer i Hälleforsnäs. Under våren är tre träffar inplanerade i Hälleforsnäs och vid det första tillfället torsdagen den 29 januari diskuteras internet. Frågan många föräldrar undrar över är vad våra barn och unga gör på nätet och vilka risker de utsätter sig för? Vill du diskutera, veta mer eller bara lära känna andra föräldrar är du varmt välkommen. Medverkar gör fritidsgårdsföreståndare Peter Sköldin, skolsköterska Ingrid Angeling, ungdomskonsulent Roine Wahlström och folkhälsoplanerare Emelie Nisu från Flens kommun. Tid: 29 januari kl Plats: Fredriksbergs fritidsgård i Hälleforsnäs Har Du frågor kontakta Peter Sköldin på eller via e-post: Hur hanterar föreningar fylleri och dopning? d e t är en av de svåra frågor som tas upp på ett kostnadsfritt seminarium för alla intresserade föreningar och ungdomsledare i kommunen den 26 januari. Föreningslivet och idrotten spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet med barn och ungdomars hälsa och livsmiljö. Idrott stimulerar ungdomars personliga utveckling, stärker självkänslan och bidrar till skapandet av ett socialt nätverk. Att vara föreningsledare innebär ett stort ansvar, både i samband med träningar, tävlingar och läger men även utanför själva idrotten. För att stärka föreningars och ledares möjligheter inom ungdomsarbetet bjuder Flens kommun i samverkan med IOGT-NTO, NTF Sörmland, Vägverket, Sörmlandsidrotten och SISU, in till en workshop med fyra temaseminarier. va d gör man som leda r e om någon av de unga råkar illa ut? Hur hanterar man användning av dopningspreparat? Hur hanterar man fylleri på träningsläger/ avslutningsfester? Vem har egentligen ansvar för vad, och vilken beredskap har föreningen när oförutsedda händelser inträffar? Workshopen är kostnadsfri och det bjuds på frukt, kaffe och smörgås under kvällen. Tid: 26 januari kl Plats: Flens stadshus, Sveavägen 1 Anmälan gör du till Emelie Nisu, Drogförebyggare, Flens kommun på telefon eller via e-post: 15

16 POSTTIDNING Här förbereds för ett attraktivt boende Bild: Bildarkivet Utbudet av attraktiva bostäder ska breddas i kommunen oavsett konjunktur. Ett steg närmare målet är att köpa och planera för nya bostadsområden som ska vara byggklara när nästa högkonjunktur börjar. Lä n g s t har arbetet med Malmakvarnsområdet kommit, omedelbart nordost om Malmköping. Siktet är inställt på samråd under våren med berörda kring förslag till detaljplan för en första utbyggnadsetapp. Planförslaget omfattar cirka 70 tomter för villor och gruppbyggda småhus, men avsikten är att etappen ska räcka under många år. Fullt utbyggt kan hela Malmakvarnsområdet innehålla omkring 115 bostäder. Norr om Sparreholm äger kommunen en höjdplatå med vackra åkerholmar. Området kallas Björkhults gärde och tanken är att området ska kunna bebyggas med någonstans mellan småhus. I Sparreholm äger kommunen dessutom Hästön och en stor del av före detta Sågområdet. På längre sikt kan området erbjuda unika möjligheter med kanske upp till 300 bostäder i sjönära läge. Hästön och f d Sågområdet är i första hand en reserv för framtida bebyggelse. I slutet av 2008 köpte kommunen en jordbruksfastighet nordväst om bron över Mellösasjön. En del av fastigheten är sedan början av 1990-talet detaljplanelagd för 45 gruppbyggda småhus. Detaljplanen har en flexibel utformning och därför kan området i stället användas för runt 30 villatomter. v ä s t e r om flen finns ett större område som kommunen äger efter ett markbyte med Stenhammars Godsförvaltning. Området är ett av Flens viktigaste strövområden, men bedömningen är att området ändå kan rymma drygt 250 nya småhus. Här återstår en lång planläggning innan utbyggnad är möjlig. Under planprocessen kommer alla Flensbor att ha möjligheter att lämna synpunkter och påverka kommunens planer. I Hälleforsnäs har Flens kommun köpt en större fastighet med mark kring Bruksdammen. Köpet ger både möjligheter till utveckling av Bruksområdet och till kanske villor i Bruksdammens närhet. Även här kommer alla berörda att kunna ta del av och påverka de planer kommunen ska ta fram. Vi producerar Flens nya kommuntidning Vill du nå kommuninvånarna med annons nons i detta media kontakta Kim Laine Reklamfolket ke et TEL Reklamfolket FAX E-POST folket nu BESÖK Tidningen Folket, J A Selanders g. 1 Eskilstuna

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 28 november 2013 Kvällens program 19.00 Välkommen 19.10 Bettna 2019 hur kom vi hit? diskussion och fika feedback 20.30 Nästa steg 20.50 Rapport från arbetsgrupperna

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Viktiga telefonnummer: Fritids: 508 156 24 (detta nummer finns vi ALLTID på) Näcken (sjukanmälan): 508 156 24 Taxiändringar/frågor: 50815621 Tom Hagman, rektor:

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010

Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010 Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010 Dags för sportlov! Vi hoppas att du ska koppla av från skolan genom att delta i många olika aktiviteter. Tänk på följande när du anmäler dig: Titta noga på vilka tider aktiviteterna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt Norra Hisingen Sommarprogram 2016 TRÄFFPUNKTER FÖR SENIORER Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt www.goteborg.se Välkommen till din träffpunkt i Norra Hisingen en mötesplats

Läs mer

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Ordföranden har ordet: Hej FUB:are! Som jag nämnt tidigare har olikheter i kommunernas LSS verksamheter uppstått över tid.

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2014 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Foto: Ann-Cathrine Kroon Sahlin

Foto: Ann-Cathrine Kroon Sahlin Göteborg frivilliga samhällsarbetare, GFS, är medlem i Foto: Ann-Cathrine Kroon Sahlin Våren 2014 GFS Varmt välkomna till vårens aktiviteter, hoppas Du ska finna något av intresse! Tipsa oss gärna om föredragshållare,

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt Tenta januari 2010 Fråga 1 EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt = Kodnummer. Fråga 2 M och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017

Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017 Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017 Plats: Folkets Hus i Sparreholm Närvarande: Se närvarolista Nyinflyttadelista: Carla ser till så att Krister Karlsson får listan till sin privata

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Ansvarig för sammanställningen: Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Hösten rullar in med ny energi

Hösten rullar in med ny energi Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2013, nummer 3 Hösten rullar in med

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer