tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender"

Transkript

1 för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage trender Supply Chain utveckling Effect 1/2012 1

2 Vågar du också utmana det etablerade? Ända sedan Sonat startades för tolv år sedan har det varit vårt mål att utmana det gamla. Vad betyder det i praktiken? Jo, att vi är en ny typ av utmanare inom logistik och supply chain management. Sonat är en fristående aktör som alltid arbetar för kundens bästa. Vi har inga egna fysiska logistikresurser som vi behöver belägga och vi tar enbart betalt för vår tid och kompetens. Det är vi ensamma om. Vi utmanar också de traditionella konsultbolagen. Vår erfarenhet och kompetens kommer inte enbart från akademiska studier eller avancerade metoder och modeller. Och våra medarbetare har rejäl praktisk erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Det är vi också ensamma om. Outsourcing SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Business Development FREIGHT & LOGISTICS MANAGEMENT RETAIL Kraftsamling kring tre affärsområden Sonat har kraftsamlat inom tre affärsområden: Supply Chain Management, Freight & Logistics Management och Retail. Inom de tre affärsområdena har vi drivna och kunniga medarbetare och starka erbjudanden och tjänster. Med de tre affärsområdena som bas samarbetar vi med ett stort antal kunder inom detaljhandel, tillverkande industri, distribution och handel, bygg och entreprenad samt offentlig verksamhet. Sonat är en ledande utvecklingspartner inom supply chain management. Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla försörjningskedjan med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat har ca 65 anställda och kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. Nu utmanar vi dig att testa oss. Du kommer att märka skillnaden.

3 CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER Utbildningsprogrammet CPIM är standarden för produktionslogistiker och systemleverantörer. Ett program med högt renommé, vars synsätt och språkbruk har fått genomslag i alla delar av försörjningskedjan. Fler än är certifierade världen över. CPIM-programmet består av fem kurser som ger dig: BÄTTRE LOGISTIK ÄR ORDERVINNARE. NYCKELN TILL ÖKAD AFFÄRSNYTTA!» Kunskap att utforma välanpassade, robusta flöden som skapar förutsägbarhet och bättre affärer.» Verktyg för att ta hem nyttan av investeringar i affärs- och ERP-system.» Ökad specialistkompetens inom produktions- och materialplanering, som ökar din trovärdighet hos kunder, kollegor och leverantörer.» Ett kvitto på din kunskap enligt världens största logistikcertifering. Aktuella kursstarter Produktionslogistik Grunder Umeå mars Malmö 7-8 maj MPR Huvudplanering Stockholm 7-8 maj ECO Detaljplanering Stockholm 9-10 maj Ring oss på eller besök plan.se/cpim. Plan är kunskapsorganisationen för dig som arbetar inom supply chain. Genom vårt nätverk av kursledare och partners erbjuder vi unika möjligheter till kompetensutveckling.

4 ledare utnyttjas logistik och supply chain management för ökad konkurrenskraft? Frågan är förstås retorisk. Alla som läser detta, och många andra ser ju arbetet med logistik och supply chain management som ett medel för att i någon mån förbättra verksamhetens konkurrenskraft. I slutänden ska naturligtvis lägre kostnader, minskad kapitalbindning, snabbare genomflöden, bättre leveransservice, ökad tillgänglighet och liknande effekter bidra till att konkurrenskraften stärks i verksamheten. Men de företag som använder logistik/scm som en integrerad del av sin affärsmodell är de som når allra längst i termer av ökad konkurrenskraft. Dessa företag har kunden i centrum och bygger upp hela sin verksamhet, inklusive sitt nätverk av leverantörer och andra partners, med målsättningen att åstadkomma ett maximalt effektivt och värdeskapande flöde från leverantörer till slutkund. I en artikel om affärsmodeller utvecklas detta resonemang. Artikeln är den första i en serie. Artiklarna om grossistföretaget Dahl respektive dentalkoncernen Nobel Biocare är båda bra exempel på verksamheter som i hög grad kan sägas baseras på flödesbaserade affärsmodeller. Den flödesbaserade affärsmodellen är inte lösningen för alla företag, men säkerligen för många, många fler än de som hittills har flödesorienterat sina verksamheter. E-handeln växer så det knakar. Mycket har hänt sedan nittiotalets andra hälft då de första e-handlarna poppade upp. Intervjun med PostNords Arne Andersson visar tydligt att e-handel lämpar sig särskilt väl i vissa branscher och för vissa produkter, men oavsett bransch så är de mest framgångsrika de som bygger en effektiv logistik- och varuförsörjningsprocess tar vi nästa steg! Under 2012 kommer vi att med omsorg kreera 4 läsvärda utgåvor av denna tidning. Dessutom kommer vi att TS-kontrollera vår upplaga. Det betyder i klartext att tidningens spridning och läsekrets kommer att verifieras av organisationen Tidningsstatistik. Det är en kvalitetsstämpel som ger en ökad trygghet för tidningens annonsörer och en ökad trovärdighet i läsekretsen. Trevlig läsning! Stefan Karlöf Chefredaktör, e-post: redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med några av de främsta specialisterna, konsulterna och skribenterna inom supply chain management. redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, professor Björn Axelsson, Kjell Rundqvist, vd i Sonat, Sven-Olof Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör i Ikea och vvd i ICA, Johan Jemdahl, VP Supply Chain EMEA, Cisco, Jon Kihlman, advokat. medarbetare i detta nummer Jon Kihlman, advokat, Michael Kvick formgivare, Pär Wetterlöf, CDC Software och Hans Bergren, vd i PipeChain. prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får du 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av det bästa av det senaste inom supply chain management ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. En prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusive moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ett mejl till: annonser Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier samt beslut om konsult- och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige för bokning och mer information: Ronny Jarestrand, telefon: , mobil: , e-post: tryck Ineko art director Mia-Maria Karlöf layout Michael Kvick Supply Chain Effect är logistikföreningen Plans officiella medlemstidning. 4 Supply chain effect 1/2012

5 innehåll 6-9 case: från titangruvan till var mans mun intervju med arne andersson: om e-handel, detaljhandel och multi channels vin på nätet? danska amka vet hur Bristande orderstatus skapar förseningar och onödiga kostnader hans berggren, pipechain Automatisering grunden för dahls tillväxt 26-27: trender i supply chain Sociala medier för bättre inköp? 30 nyttan med en affärsmodell? juristen CSR-frågorna en företagsekonomisk realitet hur säkerställs leverantörernas agerande? Jon Kihlman jill puleri: allt smartare konsumenter kräver mer av logistiken capitalizing on the smarter consumer 42 nästa nummer! Supply chain effect 1/2012 5

6 case: nobel biocare Av Stefan Karlöf Innovationer i supply chain möter ökad konkurrens Företaget Nobel Biocare är en ledande tillverkare av tandtekniska produkter inom området implantatsystem och tandkronor. Företaget har egentligen ingen koppling till Alfred Nobel. Namnet tillkom under 80-talet när bolaget fanns i den sfär som kontrollerade Nobel Industrier. I begynnelsen blev det därför varumärket Nobel Pharma som fick inrymma den snabbväxande verksamheten. 6 Supply Chain Effect 1/2012

7 case Det finns onekligen en spännande historia bakom Nobel Biocares framväxt, säger Fredrik Helgesson, Head of Supply Chain Management på Nobel Biocare AB. I jobbet som globalt ansvarig för Nobel Biocares varuförsörjning ingår bland annat planering av demand och supply, in- och utfasning av produkter, all global planering av försörjning och produkttillgänglighet samt distribution, det vill säga transport och lagerhållning. Innovationskultur Supply chain effect träffar Fredrik Helgesson för att få en bild av hur han och hans medarbetare arbetar med innovation i försörjningskedjan. För att vi bättre ska förstå Nobel Biocares innovationskultur berättar han om själva urfadern bakom verksamheten, Per-Ingvar Brånemark. Dagens Nobel Biocare är ett resultat av den svenska forskaren Per-Ingvar Brånemarks banbrytande rön inom implantatteknologi. Han upptäckte den så kallade Osseointegrationen redan Enkelt uttryckt innebar upptäckten att titanskruvar förmåddes växa ihop med ben, en innovation som har revolutionerat bland annat dentalkirurgin opererade Brånemark in titanskruvar på den första patienten, Gösta Larsson, som vid sin död 41 år senare hade kvar sin väl fungerande i plantat. Per-Ingvar Brånemark är idag 82 år och hans metod Brånemarksmetoden har på senare år även revolutionerat behandlingen av reumatism och andra sjukdomar i leder i händer, höfter och knän. Ökad konkurrens sätter varuförsörjningen i fokus Mycket har hänt i Nobel Biocare under de senaste decennierna. Branschen för dentala implantat har generellt haft en god tillväxt och lönsamhet under lång tid. Fram till 2008 var det närmast hausse, med en årlig tillväxt i storleksordningen procent. Nobel Biocare har vuxit mer än branschen i övrigt och tillsammans med schweiziska Straumann etablerats som global branschledare. Vi slåss med Straumann om förstaplatsen. Bakom oss finns det 5-6 andra globala konkurrenter samt ett stort antal regionala spelare som ofta konkurrerar med priset, säger Fredrik Helgesson. De senaste åren har det skett en avmattning av tillväxten i branschen. Det beror enligt Helgesson till största delen på en sämre internationell ekonomi. Följden är att konkurrensen har hårdnat, vilket i sin tur har resulterat i ett ökat fokus på att skapa effektivitet och konkurrenskraft i supply chain. Följaktligen har Nobel Biocare de senaste åren bedrivit en intensiv utveckling i sin supply chain, med målsättningen att skapa sig uthålliga konkurrensfördelar på en marknad där produkterna blir allt mer av commodities och priskonkurrensen ökar. Fredrik Helgesson menar att Nobel Supply Chain Effect 1/2012 7

8 case: nobel biocare Dave Dixon, Procurement Manager, Clearchoice och Fredrik Helgesson, Head of Supply Chain Management på Nobel Biocare AB. Biocare i dagsläget är branschledare vad gäller utveckling inom supply chain och logistik. När tillväxt och lönsamhet var hög så fokuserades inte varuförsörjning och logistik lika mycket. Det är klassiskt. Sedan några år är vår funktion viktig för att bidra till ökad effektivitet, kundvärde och konkurrenskraft, säger Fredrik Helgesson och tillägger att Nobel Biocare utan tvekan är branschledaren inom logistik. I samband med finanskrisen 2009 fick Fredrik Helgesson och hans medarbetare ett tydligt uppdrag att öka tillgänglighet och leveranskvalitet och samtidigt reducera kostnader och kapitalbindning i försörjningskedjan. Man blir aldrig färdig. Men hittills har det gått bra. Vi har reducerat de totala logistikkostnaderna avsevärt motsvarande en förbättrad vinstmarginal på cirka 4 procent , säger han med ett glatt leende. Enbart transportkostnaderna har minskats med i runda slängar 40 procent. Kapitalbindningen har också minskat rejält. Främst som en följd av bättre prognoser och planering, vilket bland annat kan avläsas i att färdigvarulagren numera omsätts nio gånger per år i stället för tre. Parallellt med detta har faktiskt servicen till kunderna varit oförändrad eller blivit bättre. Exempelvis har transportkvaliteten, mätt som leverans i förhållande till leveranslöfte, ökat från 94 till 97 procent. Produkttillgängligheten som tidigare var 97 procent är nu 99. Banbrytande VMI-lösning Dessutom har en kreativ VMI-lösning börjat tillämpas. Lösningen innebär att Nobel Biocare förser kliniker och återförsäljare med speciella lager och förrådsskåp som utrustats med rfid-teknik. I takt med att olika artiklar förbrukas så tar Nobel Biocare ansvar för att fylla på med nya produkter. I flera fall har kunderna det vill säga kliniker och återförsäljare valt att samverka kring sin varuförsörjning och byggt upp gemensamma lager. Den första VMI-lösningen lanserades 2010 och redan nu står det klart att lösningen är en succé berättar Fredrik Helgesson. De viktigaste effekterna av den nya lösningen är att klinikerna frigör massor med tid och att de minskar sin kapitalbindning. I stället för att ägna sig åt orderläggning, inventering och logistik kan nu klinikernas administratörer och implantatsköterskor ägna sig åt patienter och kunder. Oftast innebär det en tidsbesparing på femtio procent. Genom korrekta och frekventa beställningar så minskar även kapitalbindningen med avsevärda belopp. VMI-lösningen säljs till kunderna som en tjänst. 8 Supply Chain Effect 1/2012

9 < ANNONS > tema Framgångsmotorn case Gränslös logistik NOBEL BIOCArES SUPPLy CHAIN I SIFFrOr Omsättning: ca 581 mill Euro (2010) resultat: 114,8 Mill Euro, net profit 19,7% (2010) Anställda: Säljbolag: 34 Distributörer: 34 Kunder: Antal artiklar: Antal leveranser/dag: Strategiska leverantörer (färdigvaror): 20 Fabriker: 6 Distributionscentraler: 3 Dotterbolagslager: 14 Antal anställda, Supply Chain: 100 Olle Arfors Demand Chain Toolbox sju områden som sammanfattar företagets logistikstrategi Under 2012 beräknas ett hundratal installationer göras på kliniker världen över. Att den nya lösningen är lönsam även för kunden är Fredrik Helgesson säker på. Beroende på klinikens storlek så får de igen mellan 5 och tio gånger av de pengar som investeras i tjänsten. Den största ekonomiska effekten kommer från den minskade kapitalbindningen, konstaterar han. Just nu har Nobel Biocares största amerikanska kund beslutat att rulla ut den nya lösningen på trettio kliniker. Det är ett betydelsefullt genombrott eftersom USA är den största marknaden för tandimplantat. Det som sker där sker förr eller senare överallt i världen. Transportportal ger ökade valmöjligheter och koll på läget Förbättringsarbetet i Nobel Biocares försörjningskedja är brett och omfattande. Det fokuserar både kostnader, effektivitet och kundvärde. Ett bra exempel är utvecklingen av en ny transportportal. Tillsammans med systemleverantören Centiro har vi byggt en transportportal som på samma gång ger våra kunder bättre visibilitet, kostnadskontroll och möjligheter att själv välja servicenivå och transportlösning. Portalen gör det även möjligt för Nobel Biocare att få en god överblick över transportpriser och därmed bättre följa upp kostnader och leveranskvalitet totalt sett, berättar Fredrik Helgesson och tillägger att de ökade transportvolymerna hos Nobel Biocares transportörer leder till reducerade transportkostnader som en följd av större volymer och en ökad förhandlingsstyrka. Andelen vägbaserade transporter har ökat på bekostnad av flyg, vilket innebär att en positiv bieffekt är att våra transporter har blivit mindre klimatpåverkande. I framtiden ska Fredrik Helgesson och hans kollegor fortsätta att möta den tilltagande priskonkurrensen genom att erbjuda fler tjänster för att förbättra kundernas volym och vinsttillväxt, differentiera logistiken och samtidigt reducera icke värdeskapande aktiviteter. Supply Chain Effect 1/2012 9

10 e-handel Arne Andersson om e-handel, detaljhandel och Multichannel: Logistiken nyckel till framgång på nätet Man kan tala om e-handel mellan företag, mellan företag och konsumenter och mellan konsumenter. Definitionen av e-handel kan sägas vara att själva köpet sker på nätet, förklarar Arne Andersson, PostNords e-handelsspecialist. Arne Andersson är en ofta anlitad talare och expertkommentator inom området elektronisk handel. Efter en stapplande inledning på nittiotalet har både konsumenters och företags e-handel etablerats på allvar under tjugohundratalets första decennium. Nu växer e-handeln rejält, och de svenska konsumenternas nätköp omsätter cirka 28 miljarder kronor per år enligt PostNords mätningar. Det är en försvarlig summa. Men i förhållande till den totala detaljhandeln som omsätter närmare 600 miljarder per år handlar det om drygt 5 procent. Fem procent av den totala detaljhandeln är relativt bra internationellt sett, men lågt jämfört med de ledande länderna USA, Tyskland och Storbritannien, säger Arne Andersson på klingande dalmål. I Sverige har vi till viss del fått en naturlig övergång från den traditionella postorderhandeln till e-handel, vilket i kombination med en hög internetpenetration i befolkningen har drivit på utvecklingen av den svenska e-handeln. År 2011 blev ett rekordår för e-handeln, med en tillväxt på 10 procent. Samtidigt bromsade butikshandeln in ganska kraftigt under året. I tider av ekonomisk oro ökar handeln på nätet. Detta såg vi tydligt i samband med den förra krisen Samma mönster gällde för forna tiders postorderhandel. Förmodligen beror det på att köpen görs mer medvetet och efter noggrant övervägande och med prisjämförelser, säger Arne Andersson. För PostNord är e-handeln viktig. Ungefär en tredjedel av omsättningen i affärsområde Logistik är e-handel och företaget är den solklara marknadsledaren här i Sverige, med cirka procent av alla e-handelsförsändelser från företag till konsumenter. Traditionella områden växer mest Sedan nittiotalets andra hälft då de första e-handlarna poppade upp har hela fenomenet mognat och en ny försäljningskanal har etablerats i detaljhandeln. Efter IT-kraschen i början av tjugohundratalet har e- handelsmarknaden sanerats. De värsta lycksökarna med orealistiska idéer eller otillräckligt genomtänkta affärsmodeller är sedan länge borta. Och de som har överlevt eller startats senare har i del flesta fall lyckats med sina ambitioner. Inom vissa branscher och sektorer har e-handeln blivit särskilt stark. Arne Andersson nämner särskilt böcker, hemelektronik, samt kläder och skor som de största varugrupperna på nätet. Sett till omsättningen är hemelektronik den enskilt största. De traditionella områdena för e-handel står sig fortsatt starka, men vi ser en växande e-handel inom bland annat bygg, skönhetsprodukter och dagligvaror. Samtidigt ska det framhållas att allt som kan köpas 10 Supply Chain Effect 1/2012

11 e-handel Arne Andersson, e-handelsspecialist på PostNord Supply Chain Effect 1/

12 e-handel kompetens gör skillnad MulTIChAnnel user experience DelIVeRy Kanaler och arbetsområden Stores Web Smartphones Tablets Kiosk Search ApI s price comparison sites Content management Merchandising/Range management Commerce Customer service MulTIKAnAl Social media production workflow Digital asset management Digital direct marketing product information management Customer data management Search and navigation Order management / Fulfillment Analytics / Optimization Marketing campaigns personalization and recommendations loyalty management Tänk integrerat, Källa: Chris Davey Sapient 2011 i detaljhandeln numera även kan köpas på nätet. Dessutom utvecklas vissa smala nischprodukter som enbart säljs via nätet, exempelvis vissa typer av kosmetika och andra smala livsstilsprodukter. Visste du förresten att det finns en webshop som erbjuder brädspel för hårdrockare? logistiken nyckel till framgång på nätet Drivkrafterna bakom e-handelns fortsatta tillväxt är flera. Konsumenterna har mognat, teknik och säkerhet har förbättrats och e-handlarna har insett betydelsen av att erbjuda något som den traditionella handeln inte kan erbjuda: ett stort sortiment, bekvämlighet och/eller låga priser. E-handlarna har även fått lära sig att en genomtänkt logistik som säkrar korta och pålitliga leveranstider är helt avgörande för att lyckas. Ett rikt sortiment och konkurrenskraftiga priser är för det mesta helt avgörande för att lyckas på nätet. Dessutom måste logistiken fungera så att kunden kan få snabb och säker leverans av de varor som exponeras i webbutiken, säger Arne Andersson som menar att de tidiga pionjärer som överlevt utmärks av ett ambitiöst arbete med logistiken. Företag som CDON, Adlibris, Dustin och Bokus var tidigt ute. De har hållit fanan högt hela vägen och har spelat en oerhört viktig roll genom att de hela tiden har jobbat med hela logistikflödet. Från back-end-systemen och i hela logistikkedjan. Deras betydelse som föregångare kan knappast överdrivas. Multichannel retailing flera kanaler i lönsam synergi De flesta är överens om att de stora detaljisterna måste investera i e-handelskanalen om e-handeln ska bli en verkligt betydelsefull kanal för konsumentprodukter. Än så länge har Ikea, ICA, Intersport och andra jättar inte på satsat kraftfullt på sin e-handel. Vad det beror på kan man spekulera i. Ofta framhålls traditionen kring butikerna och upplevelsen av att e-handeln är ett hot snarare än ett komplement till butikshandeln. 12 Supply Chain Effect 1/2012

13 e-handel Det finns flera positiva signaler om att de stora kommer att satsa på allvar nu, vilket kommer att innebära en ytterligare tillväxt i e-handeln. Arne Andersson En annan vanlig förklaring är att detaljisterna har haft fullt upp med att mätta en ständigt ökad efterfrågan i sina butiker, och inte riktigt sett värdet i att utveckla en näthandel. Det finns flera positiva signaler om att de stora kommer att satsa på allvar nu, vilket kommer att innebära en ytterligare tillväxt i e-handeln. H&M, Clas Ohlson, Kjell & Company är några positiva föredömen som nu ser över och utvecklar e-handelskanalen. Arne Andersson slår ett slag för det som med ett modeord kallas multichannel retailing. Vad det handlar om är att detaljister kompletterar sina butiker med flera kommunikations- och försäljningskanaler och låter dessa samverka och integreras. Kanaler som Arne Andersson framhåller som viktiga som komplement till den traditionella butiken är i första hand e-handel/ e-butik, men även i smarta mobiler, läsplattor, och i olika sociala medier. Jag tror stenhårt på multichannel retailing. Vi ser nu att allt fler svenska kedjor satsar på fler kanaler än den traditionella fysiska butiken och vi ser att de olika kanalerna växer i synergi med varandra. Konsumenterna vill ha största möjliga tillgänglighet och det betyder att butikskedjorna måste finnas i fler kanaler, säger Arne Andersson och tillägger: Det betyder inte att du nödvändigtvis måste maximera försäljningen i varje kanal. Exempelvis kan syftet med att finnas i mobilen vara att bygga varumärke eller förbereda kunden för köp i närmaste butik. Vilka är då de främsta trenderna inom e-handeln? Utöver multichanneling är nyckelorden lokalt, socialt och mobilt, enligt Arne Andersson. Vad han menar är att allt mer av konsumtionen i framtiden väntas ske via mobilen, att handeln därmed kommer att bli ännu mer lokal eftersom lokala handlare kan kommunicera mobilt med sin marknad. Med socialt menas att en allt större del av e-handeln baseras på tips, dialoger och diskussioner i sociala medier. Supply Chain Effect 1/

14 e-handel nu ökar e-handeln med alkohol Danska vinimportören AMKA Gruppen har sedan länge varit duktiga på e-handel och e-handelskanalen är prioriterad inför framtiden. I Danmark bedriver AMKA sedan flera år e-handel genom verksamheten Jysk Vin (jyskvin.dk) och i Sverige sedan några månader genom e-wine.dk. Samtidigt möter det svenska alkoholmonopolet de nya e-handlarna med en storsatsning på sin egen e-handel. För AMKA Gruppen är e-handel en viktig kanal för att nå de lite mer medvetna och kunniga vinkonsumenterna på våra olika marknader. Samtidigt står det helt klart att volymhandeln även fortsättningsvis kommer att skötas av monopol där de finns och av dagligvaruhandeln, säger Anders Fredriksson, vd för AMKA Sverige och en av personerna bakom den nya satsningen e-wine. AMKA har genom sitt geografiska läge, sin erfarenhet av e-handel och sina logistikresurser särskilt goda förutsättningar att bedriva e-handel. I företagets centrallager i Hörning i Danmark hanteras styckplock och annat handarbete som blir en följd av e-handeln. Här i Sverige hanteras företagets lagerhållning och distribution av företaget Lagena som är specialiserat på dryckeslogistik. Snabb tillväxt i norra europa AMKA började med att importera spännande viner från nya världens vinländer. redan från start blev det många viner från Chile, Sydafrika, USA och Australien. Numera är portföljen breddad och innehåller även ett flertal viner från de europeiska vinländerna. Målsättningen är att vara en erkänd kvalitetsleverantör som håller humana priser, och växer med god ekonomi, konstaterar Anders Fredriksson. En effektiv och pålitlig logistik är en hörnsten i AMKAs verksamhet. Logistikfunktionen och centrallagret finns i Danmark och fungerar som ett nav för all logistik. Danmark är den naturliga hemmamarknaden, men vi växer snabbt på övriga marknader. I Tyskland där vi bara funnits i ett och ett halvt år är vi redan 27 anställda och vi växer i princip på alla våra marknader. Det svenska bolaget är tillsammans med det tyska den största utanför Danmark och tillväxten är god. Anders Fredriksson hamnade själv i AMKA efter en lång karriär inom handel. Bland annat har han varit ansvarig för inköp och logistik i SAS Trading, blev senare chef för Spendrups vinhandel och var därefter några år i Vin & Sprit i ledande befattningar. Åren i den statliga alkoholjätten var lärorik konstaterar han, och berättar att han fick arbeta med många mycket kompetenta människor. Han tillägger dock att det var en politisk organisation, där företagsekonomiska överväganden hela tiden fick vägas mot politiska krav. 14 Supply Chain Effect 1/2012

15 < ANNONS > Framgångsmotorn Gränslös logistik Olle Arfors Om konsten att fylla på kassan även om företaget går med förslust Anders Fredriksson, vd i Amka Sverige AB Krävs förståelse för den svenska marknaden 2002 lämnade Anders Fredriksson Vin & Sprit och gick till jobbet som vd i AMKA Sverige AB. Jag hade arbetat som konsult åt AMKA under en tid och fick frågan om jag ville bli vd för det svenska bolaget. Det kändes naturligt att gå in på riktigt och få vara med att bygga upp AMKA här i Sverige. AMKA i Sverige hade dessförinnan styrts från Danmark sedan 1997, med ett antal säljare i Stockholm. Den reglerade marknadens villkor var dock väldigt annorlunda mot den helt fria danska marknaden. Det blev snart uppenbart att det behövdes en annan närvaro och inte minst marknadskunskap för att lyckas i Sverige. Det krävs förståelse och insikt om hur den svenska marknaden fungerar. Spelreglerna här är speciella och ibland svåra och oklara. Ibland fattas beslut snabbt och utan att vi som är importörer riktigt hinner med i svängarna. Här gäller det att vara lyhörd och aktiv. Välkomnar CSR-arbetet Att CSr-frågorna det sociala ansvaret har hamnat allt högre upp på agendan under senare år är Anders Fredriksson positiv till. Frågor kring arbetsmiljö och miljö är idag självklarheter i hela branschen. Det har varit ett stort fokus på CSr-frågor de senare åren. Det är till stor del drivet av Systembolaget här i Sverige. På många sätt har man gjort detta väldigt bra, man har varit ute i flera länder, både i Europa och nya världen, inspekterat, erbjudit sig att informera och utbilda etc. Här känns det som att vi i Sverige har tagit en ledande roll vad gäller CSr-arbetet i vin och spritbranschen. Huvudfokus är arbetsvillkor av typer sanitära förhållanden och övriga internationella arbetsrättsliga regler, berättar Anders Fredriksson. Supply Chain Effect 1/

16 aktuellt krönika logent och plan erbjuder nytt kurspaket i distributionslogistik Nu lanserar Logent och Plan tillsammans ett öppet kursutbud inom distributionslogistik. totalt ingår tio kurser som har utvecklats i nära samverkan med forskare och praktiker inom området distributionslogistik. Det har varit ett intensivt arbete, men vi är mycket stolta över utfallet. Söktrycket är också ett bevis på en hög träffsäkerhet mot marknadens behov, säger Tobias Jonasson, affärsområdeschef Logent Education. Vi ser att behoven av kompetensutveckling skiftar allt snabbare. Just nu efterfrågar många vår unika kurs Logistikbemanning. Vi hoppas att fler också ska upptäcka potentialen med att systematiskt bygga upp kompetensen i distributionslogistik. Så har många av de klassiska förebilderna byggt sin konkurrenskraft, säger Plans vd rikard Sjöström. I komplement till de öppna kurserna erbjuds även skräddarsydda och företagsinterna alternativ. Logistikföreningen Plan består av medlemmar från 900 organisationer. Det gör Plan till den största föreningen i Sverige inom logistikområdet. Logent Education är ett av fyra affärsområden i den snabbväxande logistikkoncernen Logent AB. I Logents övriga affärsområden ingår tjänster såsom konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull, bemannings-, entreprenad- och sitelösningar samt hamn- och terminalutveckling. nässjöakademin startar tvåårig yh-utbildning inom förändringsledarskap/lean Intelligent logistik Kombiterminal Lagring/Crossdocking Distribution Nässjöakademin har beviljats att starta en 2 årig YH utbildning som heter Lean förändringsledare. Utbildningen vänder sig till personer som har tidigare arbetslivserfarenhet från supply chain och vill vidareutbilda sig till förändringsledare med Lean som förtecken. Utbildningen är bred och vänder sig till personer som vill arbeta med kvalitets- och förbättringarbete i olika typer av organisationer inom handel, industri och offentlig sektor. En av utbildningens fyra terminer är praktik, eller så kallat lärande i arbete, LIA. Under denna termin får deltagaren kunskaper i praktiskt förbättringsarbete och utbildning i projektledning, ekonomi, inköp, offentlig upphandling, försäljning och marknadsföring. Utbildningen leds av en ledningsgrupp med en bred kompetens från olika delar av arbetslivet både från näringsliv, offentlig sektor och högskola, för att säkerställa att studenterna får de kunskaper som arbetslivet efterfrågar. 16 Supply Chain Effect 1/2012

17 GreenLog Vi lovar guld och gröna skogar Vi på Fraktpartner har sedan starten engagerat oss med liv och lust för att alla leveranser skall flyta problemfritt. Idag är vi både effektivare, större och arbetar i fler delar av världen för att få våra kunders gods dit det skall. Med transporter på land, i luften och på vatten tycker vi att det blir allt viktigare att arbeta för en mer hållbar utveckling. Till exempel genom miljövänligare fordon och styrning via miljöcertifiering. Att vi även samordnar transporter både av ekonomisk och miljömässiga skäl, är för oss givet. Vill du veta mer om Fraktpartner och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss, vi lovar att göra allt för att du skall få en guldsits. INRIKESTRANSPORTER UTRIKESTRANSPORTER PROJEKTTRANSPORTER DIREK TBIL AR BIL /BÅT/FLYGTRANSPORTER DISTRIBUTION TERMINALTJÄNSTER PACKJOBB TRANSPORTER AV HÖGVÄRDIGT GODS GöteborG InternatIonal logistics stockholm Supply chain effect 1/

18 krönika Hans Berggren vd i PipeChain Bristande orderstatus skapar förseningar och onödiga kostnader i försörjningskedjan Trots att många företag, integrationskonsulter och integrationstjänster (value added networks VAN) under tiotals år har försökt skapa affärsintegration mellan företag är de flesta företags affärssystem fortfarande dåligt uppdaterade vad gäller orderstatus. Det kanske kan låta som en detalj, men effekten är långa informationsledtider, fördröjd reaktionsförmåga, försämrad effektivitet och sämre konkurrenskraft i försörjningskedjorna. Elektronisk hantering av affärsmeddelanden mellan företag har i de flesta branscher och länder kommit längst vad gäller order från köpare till leverantörer och fakturor från leverantörer till köpare, där det i bästa fall finns ett samband mellan dessa. I sämsta fall handlar det om olika typer av varor och tjänster, utan samband. Detta innebär att de flesta företag från Tier 1 (första leverantörsledet) och bakåt i försörjningskedjan fortsatt lever i en värld av dåligt uppdaterade affärssystem, där ankommande leveranser är något av en happening och säkerhetslagren onödigt höga. Det resulterar i en kostnads- och lagernivå som är högre än den borde vara, vilket försämrar företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Lösningarna på problemet kan vara flera. Många företag arbetar med avancerade processförbättringar med sina största kunder och leverantörer, med avancerade tekniska lösningar, som många gånger endast träffar ett fåtal parter eller en del av affärsvolymen eftersom marknaden inte är mogen att förändras på detta sätt. De lösningar som hittills fått relativt bred spridning är webb-portaler, både mot kunder (webb shops) och leverantörer (WebEDI). Problemet med portallösningar av detta slag är att de är kundunika, i bästa fall till hälften automatiska och något av en Dead End i ett supply chainperspektiv. inkludera alla i öppna, breda lösningar Jag menar att vägen fram måste vara inkluderande snarare än exkluderande. Med detta menar jag att de lösningar som erbjuds måste vara så öppna och breda som möjligt och möta alla företag som ingår i försörjningskedjan, oavsett deras mognadsgrad. Först då uppnås den kritiska massa som krävs för att processförbättringarna ska kunna realiseras. Perspektivet måste också breddas. Hela order-till-leveransprocessen måste adresseras. Utan detta bredare perspektiv kommer större delen av världens försörjningskedjor även i framtiden få leva med långa informationsledtider och dålig reaktionsförmåga. Att bara integrera order och fakturor leder inte till förbättrade flöden, utan bara till en effektivisering av delar av administrationen. De lösningar som finns på marknaden måste så snabbt som möjligt uppdatera involverade affärssystem på orderstatus, och helst i hela kedjor av affärsinformationsflöden. 18 Supply chain effect 1/2012

19 krönika Olika branscher har olika processer och mognadsgrad. här är några exempel på hur det kan se ut idag: Viss EDI Till del webb-portaler Stor del manuell hantering Dålig återkoppling av orderstatus Manuell godsmottagning Hög EDI-användning Stor andel leveransplaner God återkoppling av orderstatus Effektiv godsmottagning Fordonsindustrin Tier 2-n Tier 1 Fordonstillverkare Viss EDI Stor del manuell hantering Dålig återkoppling av orderstatus Manuell godsmottagning Viss EDI-användning Stor del webb-portaler Viss återkoppling av orderstatus Stor del manuell godsmottagning Tung maskinindustri Tier 2-n Tier 1 Maskintillverkare Viss EDI Stor del manuell hantering Dålig återkoppling av orderstatus Manuell godsmottagning Viss EDI-användning Stor del webb-portaler Viss återkoppling av orderstatus Stor del manuell godsmottagning Sjukvårdsprodukter Tier 2-n Grossister Sjukhus/Kliniker Fokus måste flyttas från tekniken och all kraft istället läggas på att skapa lösningar som fungerar för hela processer och försörjningskedjor. Se bilden ovan. angreppssätt för en lyckad process För en lyckad process med målsättningen att skapa ökad konkurrenskraft och stora mervärden rekommenderar jag ett angreppssätt som även tar hänsyn till marknadens mognadsgrad i följande steg: Automatisera dagens order-till-leveransprocess mellan affärssystem i försörjningskedjor. Här gäller lösningar som möjliggör snabb spridning mot många kunder och leverantörer i kedjan. Samarbeta mer genom att dela mer information, såsom prognoser och lagersaldon, som ökar möjligheterna för aktörerna i kedjorna att förbättra sig i sina befintliga processer. Här gäller 80/20-regeln i urvalet av kunder och leverantörer. Utöka samarbetet ytterligare med de mest strategiska kunderna och leverantörerna genom att införa nya, efterfrågestyrda processer, t ex leverantörsstyrda lager (VMI). Hans Berggren, vd i PipeChain Supply chain effect 1/

20 aktuellt logistik & transport 2012 blir större och bättre än någonsin Nordens största mässa och konferens inom logistik och transport blir nu ännu större. Enligt generalen för evenemanget, Jan Nilsson, är årets Logistik & Transport den största sedan starten Jan Nilsson, general för evenemanget Logistik & Transport 2012, den maj i Göteborg. I år har vi med oss roro-branschen, truckbranschen och ett stort antal företag inom materialhantering. Det i kombination med den vanliga utställningen och ett fullmatat konferensprogram gör årets Logistik & Transport både större och bättre. Jan Nilsson berättar att målsättningen har varit att ifrågasätta det beprövade konceptet innan besökarna gör det. Mot den bakgrunden kommer det hända mycket nytt under årets konferens och mässa den maj i Göteborg. Sju tunga konferensspår Detta år kommer vi bland annat engagera ännu fler studenter som besökare. Konferensen kommer att bestå av sju tunga huvudspår på för- och eftermiddagarna. Vid sidan av de stora seminarierna så har vi fördjupande Geek-seminarier där man går på detaljnivå inom olika spännande delområden, säger Jan Nilsson. Vi siktar på att höja kvalitén ännu mer. Fokus kommer att ligga på de ämnen som är hetast i branschen just nu. Några av de sju konferensspåren fokuserar på Hållbar logistik, Citylogistik och på Makten i handelns försörjningskedja. Aktivitetsyta höjer pulsen Jan Nilsson slår även ett slag för logistikmässans så kallade aktivitetsyta. Där finns heta stolen och där görs intervjuer, prisutdelningar och tävlingar som ska höja pulsen ytterligare. Dessutom är det mycket glädjande att vi har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats vid invigningen och att regeringens Logistikforum för fjärde året i rad håller sitt öppna möte på Logistik & Transport. 20 Supply Chain Effect 1/2012

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln. NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden

Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln. NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden Vi brinner för en gemensam standard Ett annat exempel Europa Storlek 37.5 Kina Storlek 38 UK Storlek

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Göteborg och Eksjö Stark tillväxt och lönsamt sedan

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi Lyckas med din affär i alla kanaler Ralf Seimertz VD Fiwe Systems & Consulting Jerker Lundberg Ansvarig Idé & Strategi Fiwe Systems & Consulting Our vision: bridging the gap between sellers and buyers

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Sweden. 2005 GS1 Sweden

Sweden. 2005 GS1 Sweden GS1 Dagordning Om GS1 och GS1 Sweden EPCglobal och det svenska projektet E-handelsinitiativ i dagligvarubranschen Vad? Varför just nu? Status En global organisation En global organisation Mer än 1,3 milj

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ett system som kontrollerar Huvuduppgiften för ALEX är att beräkna och föreslå vad som skall levereras vid varje givet tillfälle. Förslagen

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer