tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender"

Transkript

1 för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage trender Supply Chain utveckling Effect 1/2012 1

2 Vågar du också utmana det etablerade? Ända sedan Sonat startades för tolv år sedan har det varit vårt mål att utmana det gamla. Vad betyder det i praktiken? Jo, att vi är en ny typ av utmanare inom logistik och supply chain management. Sonat är en fristående aktör som alltid arbetar för kundens bästa. Vi har inga egna fysiska logistikresurser som vi behöver belägga och vi tar enbart betalt för vår tid och kompetens. Det är vi ensamma om. Vi utmanar också de traditionella konsultbolagen. Vår erfarenhet och kompetens kommer inte enbart från akademiska studier eller avancerade metoder och modeller. Och våra medarbetare har rejäl praktisk erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Det är vi också ensamma om. Outsourcing SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Business Development FREIGHT & LOGISTICS MANAGEMENT RETAIL Kraftsamling kring tre affärsområden Sonat har kraftsamlat inom tre affärsområden: Supply Chain Management, Freight & Logistics Management och Retail. Inom de tre affärsområdena har vi drivna och kunniga medarbetare och starka erbjudanden och tjänster. Med de tre affärsområdena som bas samarbetar vi med ett stort antal kunder inom detaljhandel, tillverkande industri, distribution och handel, bygg och entreprenad samt offentlig verksamhet. Sonat är en ledande utvecklingspartner inom supply chain management. Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla försörjningskedjan med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat har ca 65 anställda och kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. Nu utmanar vi dig att testa oss. Du kommer att märka skillnaden.

3 CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER Utbildningsprogrammet CPIM är standarden för produktionslogistiker och systemleverantörer. Ett program med högt renommé, vars synsätt och språkbruk har fått genomslag i alla delar av försörjningskedjan. Fler än är certifierade världen över. CPIM-programmet består av fem kurser som ger dig: BÄTTRE LOGISTIK ÄR ORDERVINNARE. NYCKELN TILL ÖKAD AFFÄRSNYTTA!» Kunskap att utforma välanpassade, robusta flöden som skapar förutsägbarhet och bättre affärer.» Verktyg för att ta hem nyttan av investeringar i affärs- och ERP-system.» Ökad specialistkompetens inom produktions- och materialplanering, som ökar din trovärdighet hos kunder, kollegor och leverantörer.» Ett kvitto på din kunskap enligt världens största logistikcertifering. Aktuella kursstarter Produktionslogistik Grunder Umeå mars Malmö 7-8 maj MPR Huvudplanering Stockholm 7-8 maj ECO Detaljplanering Stockholm 9-10 maj Ring oss på eller besök plan.se/cpim. Plan är kunskapsorganisationen för dig som arbetar inom supply chain. Genom vårt nätverk av kursledare och partners erbjuder vi unika möjligheter till kompetensutveckling.

4 ledare utnyttjas logistik och supply chain management för ökad konkurrenskraft? Frågan är förstås retorisk. Alla som läser detta, och många andra ser ju arbetet med logistik och supply chain management som ett medel för att i någon mån förbättra verksamhetens konkurrenskraft. I slutänden ska naturligtvis lägre kostnader, minskad kapitalbindning, snabbare genomflöden, bättre leveransservice, ökad tillgänglighet och liknande effekter bidra till att konkurrenskraften stärks i verksamheten. Men de företag som använder logistik/scm som en integrerad del av sin affärsmodell är de som når allra längst i termer av ökad konkurrenskraft. Dessa företag har kunden i centrum och bygger upp hela sin verksamhet, inklusive sitt nätverk av leverantörer och andra partners, med målsättningen att åstadkomma ett maximalt effektivt och värdeskapande flöde från leverantörer till slutkund. I en artikel om affärsmodeller utvecklas detta resonemang. Artikeln är den första i en serie. Artiklarna om grossistföretaget Dahl respektive dentalkoncernen Nobel Biocare är båda bra exempel på verksamheter som i hög grad kan sägas baseras på flödesbaserade affärsmodeller. Den flödesbaserade affärsmodellen är inte lösningen för alla företag, men säkerligen för många, många fler än de som hittills har flödesorienterat sina verksamheter. E-handeln växer så det knakar. Mycket har hänt sedan nittiotalets andra hälft då de första e-handlarna poppade upp. Intervjun med PostNords Arne Andersson visar tydligt att e-handel lämpar sig särskilt väl i vissa branscher och för vissa produkter, men oavsett bransch så är de mest framgångsrika de som bygger en effektiv logistik- och varuförsörjningsprocess tar vi nästa steg! Under 2012 kommer vi att med omsorg kreera 4 läsvärda utgåvor av denna tidning. Dessutom kommer vi att TS-kontrollera vår upplaga. Det betyder i klartext att tidningens spridning och läsekrets kommer att verifieras av organisationen Tidningsstatistik. Det är en kvalitetsstämpel som ger en ökad trygghet för tidningens annonsörer och en ökad trovärdighet i läsekretsen. Trevlig läsning! Stefan Karlöf Chefredaktör, e-post: redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med några av de främsta specialisterna, konsulterna och skribenterna inom supply chain management. redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, professor Björn Axelsson, Kjell Rundqvist, vd i Sonat, Sven-Olof Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör i Ikea och vvd i ICA, Johan Jemdahl, VP Supply Chain EMEA, Cisco, Jon Kihlman, advokat. medarbetare i detta nummer Jon Kihlman, advokat, Michael Kvick formgivare, Pär Wetterlöf, CDC Software och Hans Bergren, vd i PipeChain. prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får du 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av det bästa av det senaste inom supply chain management ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. En prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusive moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ett mejl till: annonser Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier samt beslut om konsult- och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige för bokning och mer information: Ronny Jarestrand, telefon: , mobil: , e-post: tryck Ineko art director Mia-Maria Karlöf layout Michael Kvick Supply Chain Effect är logistikföreningen Plans officiella medlemstidning. 4 Supply chain effect 1/2012

5 innehåll 6-9 case: från titangruvan till var mans mun intervju med arne andersson: om e-handel, detaljhandel och multi channels vin på nätet? danska amka vet hur Bristande orderstatus skapar förseningar och onödiga kostnader hans berggren, pipechain Automatisering grunden för dahls tillväxt 26-27: trender i supply chain Sociala medier för bättre inköp? 30 nyttan med en affärsmodell? juristen CSR-frågorna en företagsekonomisk realitet hur säkerställs leverantörernas agerande? Jon Kihlman jill puleri: allt smartare konsumenter kräver mer av logistiken capitalizing on the smarter consumer 42 nästa nummer! Supply chain effect 1/2012 5

6 case: nobel biocare Av Stefan Karlöf Innovationer i supply chain möter ökad konkurrens Företaget Nobel Biocare är en ledande tillverkare av tandtekniska produkter inom området implantatsystem och tandkronor. Företaget har egentligen ingen koppling till Alfred Nobel. Namnet tillkom under 80-talet när bolaget fanns i den sfär som kontrollerade Nobel Industrier. I begynnelsen blev det därför varumärket Nobel Pharma som fick inrymma den snabbväxande verksamheten. 6 Supply Chain Effect 1/2012

7 case Det finns onekligen en spännande historia bakom Nobel Biocares framväxt, säger Fredrik Helgesson, Head of Supply Chain Management på Nobel Biocare AB. I jobbet som globalt ansvarig för Nobel Biocares varuförsörjning ingår bland annat planering av demand och supply, in- och utfasning av produkter, all global planering av försörjning och produkttillgänglighet samt distribution, det vill säga transport och lagerhållning. Innovationskultur Supply chain effect träffar Fredrik Helgesson för att få en bild av hur han och hans medarbetare arbetar med innovation i försörjningskedjan. För att vi bättre ska förstå Nobel Biocares innovationskultur berättar han om själva urfadern bakom verksamheten, Per-Ingvar Brånemark. Dagens Nobel Biocare är ett resultat av den svenska forskaren Per-Ingvar Brånemarks banbrytande rön inom implantatteknologi. Han upptäckte den så kallade Osseointegrationen redan Enkelt uttryckt innebar upptäckten att titanskruvar förmåddes växa ihop med ben, en innovation som har revolutionerat bland annat dentalkirurgin opererade Brånemark in titanskruvar på den första patienten, Gösta Larsson, som vid sin död 41 år senare hade kvar sin väl fungerande i plantat. Per-Ingvar Brånemark är idag 82 år och hans metod Brånemarksmetoden har på senare år även revolutionerat behandlingen av reumatism och andra sjukdomar i leder i händer, höfter och knän. Ökad konkurrens sätter varuförsörjningen i fokus Mycket har hänt i Nobel Biocare under de senaste decennierna. Branschen för dentala implantat har generellt haft en god tillväxt och lönsamhet under lång tid. Fram till 2008 var det närmast hausse, med en årlig tillväxt i storleksordningen procent. Nobel Biocare har vuxit mer än branschen i övrigt och tillsammans med schweiziska Straumann etablerats som global branschledare. Vi slåss med Straumann om förstaplatsen. Bakom oss finns det 5-6 andra globala konkurrenter samt ett stort antal regionala spelare som ofta konkurrerar med priset, säger Fredrik Helgesson. De senaste åren har det skett en avmattning av tillväxten i branschen. Det beror enligt Helgesson till största delen på en sämre internationell ekonomi. Följden är att konkurrensen har hårdnat, vilket i sin tur har resulterat i ett ökat fokus på att skapa effektivitet och konkurrenskraft i supply chain. Följaktligen har Nobel Biocare de senaste åren bedrivit en intensiv utveckling i sin supply chain, med målsättningen att skapa sig uthålliga konkurrensfördelar på en marknad där produkterna blir allt mer av commodities och priskonkurrensen ökar. Fredrik Helgesson menar att Nobel Supply Chain Effect 1/2012 7

8 case: nobel biocare Dave Dixon, Procurement Manager, Clearchoice och Fredrik Helgesson, Head of Supply Chain Management på Nobel Biocare AB. Biocare i dagsläget är branschledare vad gäller utveckling inom supply chain och logistik. När tillväxt och lönsamhet var hög så fokuserades inte varuförsörjning och logistik lika mycket. Det är klassiskt. Sedan några år är vår funktion viktig för att bidra till ökad effektivitet, kundvärde och konkurrenskraft, säger Fredrik Helgesson och tillägger att Nobel Biocare utan tvekan är branschledaren inom logistik. I samband med finanskrisen 2009 fick Fredrik Helgesson och hans medarbetare ett tydligt uppdrag att öka tillgänglighet och leveranskvalitet och samtidigt reducera kostnader och kapitalbindning i försörjningskedjan. Man blir aldrig färdig. Men hittills har det gått bra. Vi har reducerat de totala logistikkostnaderna avsevärt motsvarande en förbättrad vinstmarginal på cirka 4 procent , säger han med ett glatt leende. Enbart transportkostnaderna har minskats med i runda slängar 40 procent. Kapitalbindningen har också minskat rejält. Främst som en följd av bättre prognoser och planering, vilket bland annat kan avläsas i att färdigvarulagren numera omsätts nio gånger per år i stället för tre. Parallellt med detta har faktiskt servicen till kunderna varit oförändrad eller blivit bättre. Exempelvis har transportkvaliteten, mätt som leverans i förhållande till leveranslöfte, ökat från 94 till 97 procent. Produkttillgängligheten som tidigare var 97 procent är nu 99. Banbrytande VMI-lösning Dessutom har en kreativ VMI-lösning börjat tillämpas. Lösningen innebär att Nobel Biocare förser kliniker och återförsäljare med speciella lager och förrådsskåp som utrustats med rfid-teknik. I takt med att olika artiklar förbrukas så tar Nobel Biocare ansvar för att fylla på med nya produkter. I flera fall har kunderna det vill säga kliniker och återförsäljare valt att samverka kring sin varuförsörjning och byggt upp gemensamma lager. Den första VMI-lösningen lanserades 2010 och redan nu står det klart att lösningen är en succé berättar Fredrik Helgesson. De viktigaste effekterna av den nya lösningen är att klinikerna frigör massor med tid och att de minskar sin kapitalbindning. I stället för att ägna sig åt orderläggning, inventering och logistik kan nu klinikernas administratörer och implantatsköterskor ägna sig åt patienter och kunder. Oftast innebär det en tidsbesparing på femtio procent. Genom korrekta och frekventa beställningar så minskar även kapitalbindningen med avsevärda belopp. VMI-lösningen säljs till kunderna som en tjänst. 8 Supply Chain Effect 1/2012

9 < ANNONS > tema Framgångsmotorn case Gränslös logistik NOBEL BIOCArES SUPPLy CHAIN I SIFFrOr Omsättning: ca 581 mill Euro (2010) resultat: 114,8 Mill Euro, net profit 19,7% (2010) Anställda: Säljbolag: 34 Distributörer: 34 Kunder: Antal artiklar: Antal leveranser/dag: Strategiska leverantörer (färdigvaror): 20 Fabriker: 6 Distributionscentraler: 3 Dotterbolagslager: 14 Antal anställda, Supply Chain: 100 Olle Arfors Demand Chain Toolbox sju områden som sammanfattar företagets logistikstrategi Under 2012 beräknas ett hundratal installationer göras på kliniker världen över. Att den nya lösningen är lönsam även för kunden är Fredrik Helgesson säker på. Beroende på klinikens storlek så får de igen mellan 5 och tio gånger av de pengar som investeras i tjänsten. Den största ekonomiska effekten kommer från den minskade kapitalbindningen, konstaterar han. Just nu har Nobel Biocares största amerikanska kund beslutat att rulla ut den nya lösningen på trettio kliniker. Det är ett betydelsefullt genombrott eftersom USA är den största marknaden för tandimplantat. Det som sker där sker förr eller senare överallt i världen. Transportportal ger ökade valmöjligheter och koll på läget Förbättringsarbetet i Nobel Biocares försörjningskedja är brett och omfattande. Det fokuserar både kostnader, effektivitet och kundvärde. Ett bra exempel är utvecklingen av en ny transportportal. Tillsammans med systemleverantören Centiro har vi byggt en transportportal som på samma gång ger våra kunder bättre visibilitet, kostnadskontroll och möjligheter att själv välja servicenivå och transportlösning. Portalen gör det även möjligt för Nobel Biocare att få en god överblick över transportpriser och därmed bättre följa upp kostnader och leveranskvalitet totalt sett, berättar Fredrik Helgesson och tillägger att de ökade transportvolymerna hos Nobel Biocares transportörer leder till reducerade transportkostnader som en följd av större volymer och en ökad förhandlingsstyrka. Andelen vägbaserade transporter har ökat på bekostnad av flyg, vilket innebär att en positiv bieffekt är att våra transporter har blivit mindre klimatpåverkande. I framtiden ska Fredrik Helgesson och hans kollegor fortsätta att möta den tilltagande priskonkurrensen genom att erbjuda fler tjänster för att förbättra kundernas volym och vinsttillväxt, differentiera logistiken och samtidigt reducera icke värdeskapande aktiviteter. Supply Chain Effect 1/2012 9

10 e-handel Arne Andersson om e-handel, detaljhandel och Multichannel: Logistiken nyckel till framgång på nätet Man kan tala om e-handel mellan företag, mellan företag och konsumenter och mellan konsumenter. Definitionen av e-handel kan sägas vara att själva köpet sker på nätet, förklarar Arne Andersson, PostNords e-handelsspecialist. Arne Andersson är en ofta anlitad talare och expertkommentator inom området elektronisk handel. Efter en stapplande inledning på nittiotalet har både konsumenters och företags e-handel etablerats på allvar under tjugohundratalets första decennium. Nu växer e-handeln rejält, och de svenska konsumenternas nätköp omsätter cirka 28 miljarder kronor per år enligt PostNords mätningar. Det är en försvarlig summa. Men i förhållande till den totala detaljhandeln som omsätter närmare 600 miljarder per år handlar det om drygt 5 procent. Fem procent av den totala detaljhandeln är relativt bra internationellt sett, men lågt jämfört med de ledande länderna USA, Tyskland och Storbritannien, säger Arne Andersson på klingande dalmål. I Sverige har vi till viss del fått en naturlig övergång från den traditionella postorderhandeln till e-handel, vilket i kombination med en hög internetpenetration i befolkningen har drivit på utvecklingen av den svenska e-handeln. År 2011 blev ett rekordår för e-handeln, med en tillväxt på 10 procent. Samtidigt bromsade butikshandeln in ganska kraftigt under året. I tider av ekonomisk oro ökar handeln på nätet. Detta såg vi tydligt i samband med den förra krisen Samma mönster gällde för forna tiders postorderhandel. Förmodligen beror det på att köpen görs mer medvetet och efter noggrant övervägande och med prisjämförelser, säger Arne Andersson. För PostNord är e-handeln viktig. Ungefär en tredjedel av omsättningen i affärsområde Logistik är e-handel och företaget är den solklara marknadsledaren här i Sverige, med cirka procent av alla e-handelsförsändelser från företag till konsumenter. Traditionella områden växer mest Sedan nittiotalets andra hälft då de första e-handlarna poppade upp har hela fenomenet mognat och en ny försäljningskanal har etablerats i detaljhandeln. Efter IT-kraschen i början av tjugohundratalet har e- handelsmarknaden sanerats. De värsta lycksökarna med orealistiska idéer eller otillräckligt genomtänkta affärsmodeller är sedan länge borta. Och de som har överlevt eller startats senare har i del flesta fall lyckats med sina ambitioner. Inom vissa branscher och sektorer har e-handeln blivit särskilt stark. Arne Andersson nämner särskilt böcker, hemelektronik, samt kläder och skor som de största varugrupperna på nätet. Sett till omsättningen är hemelektronik den enskilt största. De traditionella områdena för e-handel står sig fortsatt starka, men vi ser en växande e-handel inom bland annat bygg, skönhetsprodukter och dagligvaror. Samtidigt ska det framhållas att allt som kan köpas 10 Supply Chain Effect 1/2012

11 e-handel Arne Andersson, e-handelsspecialist på PostNord Supply Chain Effect 1/

12 e-handel kompetens gör skillnad MulTIChAnnel user experience DelIVeRy Kanaler och arbetsområden Stores Web Smartphones Tablets Kiosk Search ApI s price comparison sites Content management Merchandising/Range management Commerce Customer service MulTIKAnAl Social media production workflow Digital asset management Digital direct marketing product information management Customer data management Search and navigation Order management / Fulfillment Analytics / Optimization Marketing campaigns personalization and recommendations loyalty management Tänk integrerat, Källa: Chris Davey Sapient 2011 i detaljhandeln numera även kan köpas på nätet. Dessutom utvecklas vissa smala nischprodukter som enbart säljs via nätet, exempelvis vissa typer av kosmetika och andra smala livsstilsprodukter. Visste du förresten att det finns en webshop som erbjuder brädspel för hårdrockare? logistiken nyckel till framgång på nätet Drivkrafterna bakom e-handelns fortsatta tillväxt är flera. Konsumenterna har mognat, teknik och säkerhet har förbättrats och e-handlarna har insett betydelsen av att erbjuda något som den traditionella handeln inte kan erbjuda: ett stort sortiment, bekvämlighet och/eller låga priser. E-handlarna har även fått lära sig att en genomtänkt logistik som säkrar korta och pålitliga leveranstider är helt avgörande för att lyckas. Ett rikt sortiment och konkurrenskraftiga priser är för det mesta helt avgörande för att lyckas på nätet. Dessutom måste logistiken fungera så att kunden kan få snabb och säker leverans av de varor som exponeras i webbutiken, säger Arne Andersson som menar att de tidiga pionjärer som överlevt utmärks av ett ambitiöst arbete med logistiken. Företag som CDON, Adlibris, Dustin och Bokus var tidigt ute. De har hållit fanan högt hela vägen och har spelat en oerhört viktig roll genom att de hela tiden har jobbat med hela logistikflödet. Från back-end-systemen och i hela logistikkedjan. Deras betydelse som föregångare kan knappast överdrivas. Multichannel retailing flera kanaler i lönsam synergi De flesta är överens om att de stora detaljisterna måste investera i e-handelskanalen om e-handeln ska bli en verkligt betydelsefull kanal för konsumentprodukter. Än så länge har Ikea, ICA, Intersport och andra jättar inte på satsat kraftfullt på sin e-handel. Vad det beror på kan man spekulera i. Ofta framhålls traditionen kring butikerna och upplevelsen av att e-handeln är ett hot snarare än ett komplement till butikshandeln. 12 Supply Chain Effect 1/2012

13 e-handel Det finns flera positiva signaler om att de stora kommer att satsa på allvar nu, vilket kommer att innebära en ytterligare tillväxt i e-handeln. Arne Andersson En annan vanlig förklaring är att detaljisterna har haft fullt upp med att mätta en ständigt ökad efterfrågan i sina butiker, och inte riktigt sett värdet i att utveckla en näthandel. Det finns flera positiva signaler om att de stora kommer att satsa på allvar nu, vilket kommer att innebära en ytterligare tillväxt i e-handeln. H&M, Clas Ohlson, Kjell & Company är några positiva föredömen som nu ser över och utvecklar e-handelskanalen. Arne Andersson slår ett slag för det som med ett modeord kallas multichannel retailing. Vad det handlar om är att detaljister kompletterar sina butiker med flera kommunikations- och försäljningskanaler och låter dessa samverka och integreras. Kanaler som Arne Andersson framhåller som viktiga som komplement till den traditionella butiken är i första hand e-handel/ e-butik, men även i smarta mobiler, läsplattor, och i olika sociala medier. Jag tror stenhårt på multichannel retailing. Vi ser nu att allt fler svenska kedjor satsar på fler kanaler än den traditionella fysiska butiken och vi ser att de olika kanalerna växer i synergi med varandra. Konsumenterna vill ha största möjliga tillgänglighet och det betyder att butikskedjorna måste finnas i fler kanaler, säger Arne Andersson och tillägger: Det betyder inte att du nödvändigtvis måste maximera försäljningen i varje kanal. Exempelvis kan syftet med att finnas i mobilen vara att bygga varumärke eller förbereda kunden för köp i närmaste butik. Vilka är då de främsta trenderna inom e-handeln? Utöver multichanneling är nyckelorden lokalt, socialt och mobilt, enligt Arne Andersson. Vad han menar är att allt mer av konsumtionen i framtiden väntas ske via mobilen, att handeln därmed kommer att bli ännu mer lokal eftersom lokala handlare kan kommunicera mobilt med sin marknad. Med socialt menas att en allt större del av e-handeln baseras på tips, dialoger och diskussioner i sociala medier. Supply Chain Effect 1/

14 e-handel nu ökar e-handeln med alkohol Danska vinimportören AMKA Gruppen har sedan länge varit duktiga på e-handel och e-handelskanalen är prioriterad inför framtiden. I Danmark bedriver AMKA sedan flera år e-handel genom verksamheten Jysk Vin (jyskvin.dk) och i Sverige sedan några månader genom e-wine.dk. Samtidigt möter det svenska alkoholmonopolet de nya e-handlarna med en storsatsning på sin egen e-handel. För AMKA Gruppen är e-handel en viktig kanal för att nå de lite mer medvetna och kunniga vinkonsumenterna på våra olika marknader. Samtidigt står det helt klart att volymhandeln även fortsättningsvis kommer att skötas av monopol där de finns och av dagligvaruhandeln, säger Anders Fredriksson, vd för AMKA Sverige och en av personerna bakom den nya satsningen e-wine. AMKA har genom sitt geografiska läge, sin erfarenhet av e-handel och sina logistikresurser särskilt goda förutsättningar att bedriva e-handel. I företagets centrallager i Hörning i Danmark hanteras styckplock och annat handarbete som blir en följd av e-handeln. Här i Sverige hanteras företagets lagerhållning och distribution av företaget Lagena som är specialiserat på dryckeslogistik. Snabb tillväxt i norra europa AMKA började med att importera spännande viner från nya världens vinländer. redan från start blev det många viner från Chile, Sydafrika, USA och Australien. Numera är portföljen breddad och innehåller även ett flertal viner från de europeiska vinländerna. Målsättningen är att vara en erkänd kvalitetsleverantör som håller humana priser, och växer med god ekonomi, konstaterar Anders Fredriksson. En effektiv och pålitlig logistik är en hörnsten i AMKAs verksamhet. Logistikfunktionen och centrallagret finns i Danmark och fungerar som ett nav för all logistik. Danmark är den naturliga hemmamarknaden, men vi växer snabbt på övriga marknader. I Tyskland där vi bara funnits i ett och ett halvt år är vi redan 27 anställda och vi växer i princip på alla våra marknader. Det svenska bolaget är tillsammans med det tyska den största utanför Danmark och tillväxten är god. Anders Fredriksson hamnade själv i AMKA efter en lång karriär inom handel. Bland annat har han varit ansvarig för inköp och logistik i SAS Trading, blev senare chef för Spendrups vinhandel och var därefter några år i Vin & Sprit i ledande befattningar. Åren i den statliga alkoholjätten var lärorik konstaterar han, och berättar att han fick arbeta med många mycket kompetenta människor. Han tillägger dock att det var en politisk organisation, där företagsekonomiska överväganden hela tiden fick vägas mot politiska krav. 14 Supply Chain Effect 1/2012

15 < ANNONS > Framgångsmotorn Gränslös logistik Olle Arfors Om konsten att fylla på kassan även om företaget går med förslust Anders Fredriksson, vd i Amka Sverige AB Krävs förståelse för den svenska marknaden 2002 lämnade Anders Fredriksson Vin & Sprit och gick till jobbet som vd i AMKA Sverige AB. Jag hade arbetat som konsult åt AMKA under en tid och fick frågan om jag ville bli vd för det svenska bolaget. Det kändes naturligt att gå in på riktigt och få vara med att bygga upp AMKA här i Sverige. AMKA i Sverige hade dessförinnan styrts från Danmark sedan 1997, med ett antal säljare i Stockholm. Den reglerade marknadens villkor var dock väldigt annorlunda mot den helt fria danska marknaden. Det blev snart uppenbart att det behövdes en annan närvaro och inte minst marknadskunskap för att lyckas i Sverige. Det krävs förståelse och insikt om hur den svenska marknaden fungerar. Spelreglerna här är speciella och ibland svåra och oklara. Ibland fattas beslut snabbt och utan att vi som är importörer riktigt hinner med i svängarna. Här gäller det att vara lyhörd och aktiv. Välkomnar CSR-arbetet Att CSr-frågorna det sociala ansvaret har hamnat allt högre upp på agendan under senare år är Anders Fredriksson positiv till. Frågor kring arbetsmiljö och miljö är idag självklarheter i hela branschen. Det har varit ett stort fokus på CSr-frågor de senare åren. Det är till stor del drivet av Systembolaget här i Sverige. På många sätt har man gjort detta väldigt bra, man har varit ute i flera länder, både i Europa och nya världen, inspekterat, erbjudit sig att informera och utbilda etc. Här känns det som att vi i Sverige har tagit en ledande roll vad gäller CSr-arbetet i vin och spritbranschen. Huvudfokus är arbetsvillkor av typer sanitära förhållanden och övriga internationella arbetsrättsliga regler, berättar Anders Fredriksson. Supply Chain Effect 1/

16 aktuellt krönika logent och plan erbjuder nytt kurspaket i distributionslogistik Nu lanserar Logent och Plan tillsammans ett öppet kursutbud inom distributionslogistik. totalt ingår tio kurser som har utvecklats i nära samverkan med forskare och praktiker inom området distributionslogistik. Det har varit ett intensivt arbete, men vi är mycket stolta över utfallet. Söktrycket är också ett bevis på en hög träffsäkerhet mot marknadens behov, säger Tobias Jonasson, affärsområdeschef Logent Education. Vi ser att behoven av kompetensutveckling skiftar allt snabbare. Just nu efterfrågar många vår unika kurs Logistikbemanning. Vi hoppas att fler också ska upptäcka potentialen med att systematiskt bygga upp kompetensen i distributionslogistik. Så har många av de klassiska förebilderna byggt sin konkurrenskraft, säger Plans vd rikard Sjöström. I komplement till de öppna kurserna erbjuds även skräddarsydda och företagsinterna alternativ. Logistikföreningen Plan består av medlemmar från 900 organisationer. Det gör Plan till den största föreningen i Sverige inom logistikområdet. Logent Education är ett av fyra affärsområden i den snabbväxande logistikkoncernen Logent AB. I Logents övriga affärsområden ingår tjänster såsom konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull, bemannings-, entreprenad- och sitelösningar samt hamn- och terminalutveckling. nässjöakademin startar tvåårig yh-utbildning inom förändringsledarskap/lean Intelligent logistik Kombiterminal Lagring/Crossdocking Distribution Nässjöakademin har beviljats att starta en 2 årig YH utbildning som heter Lean förändringsledare. Utbildningen vänder sig till personer som har tidigare arbetslivserfarenhet från supply chain och vill vidareutbilda sig till förändringsledare med Lean som förtecken. Utbildningen är bred och vänder sig till personer som vill arbeta med kvalitets- och förbättringarbete i olika typer av organisationer inom handel, industri och offentlig sektor. En av utbildningens fyra terminer är praktik, eller så kallat lärande i arbete, LIA. Under denna termin får deltagaren kunskaper i praktiskt förbättringsarbete och utbildning i projektledning, ekonomi, inköp, offentlig upphandling, försäljning och marknadsföring. Utbildningen leds av en ledningsgrupp med en bred kompetens från olika delar av arbetslivet både från näringsliv, offentlig sektor och högskola, för att säkerställa att studenterna får de kunskaper som arbetslivet efterfrågar. 16 Supply Chain Effect 1/2012

17 GreenLog Vi lovar guld och gröna skogar Vi på Fraktpartner har sedan starten engagerat oss med liv och lust för att alla leveranser skall flyta problemfritt. Idag är vi både effektivare, större och arbetar i fler delar av världen för att få våra kunders gods dit det skall. Med transporter på land, i luften och på vatten tycker vi att det blir allt viktigare att arbeta för en mer hållbar utveckling. Till exempel genom miljövänligare fordon och styrning via miljöcertifiering. Att vi även samordnar transporter både av ekonomisk och miljömässiga skäl, är för oss givet. Vill du veta mer om Fraktpartner och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss, vi lovar att göra allt för att du skall få en guldsits. INRIKESTRANSPORTER UTRIKESTRANSPORTER PROJEKTTRANSPORTER DIREK TBIL AR BIL /BÅT/FLYGTRANSPORTER DISTRIBUTION TERMINALTJÄNSTER PACKJOBB TRANSPORTER AV HÖGVÄRDIGT GODS GöteborG InternatIonal logistics stockholm Supply chain effect 1/

18 krönika Hans Berggren vd i PipeChain Bristande orderstatus skapar förseningar och onödiga kostnader i försörjningskedjan Trots att många företag, integrationskonsulter och integrationstjänster (value added networks VAN) under tiotals år har försökt skapa affärsintegration mellan företag är de flesta företags affärssystem fortfarande dåligt uppdaterade vad gäller orderstatus. Det kanske kan låta som en detalj, men effekten är långa informationsledtider, fördröjd reaktionsförmåga, försämrad effektivitet och sämre konkurrenskraft i försörjningskedjorna. Elektronisk hantering av affärsmeddelanden mellan företag har i de flesta branscher och länder kommit längst vad gäller order från köpare till leverantörer och fakturor från leverantörer till köpare, där det i bästa fall finns ett samband mellan dessa. I sämsta fall handlar det om olika typer av varor och tjänster, utan samband. Detta innebär att de flesta företag från Tier 1 (första leverantörsledet) och bakåt i försörjningskedjan fortsatt lever i en värld av dåligt uppdaterade affärssystem, där ankommande leveranser är något av en happening och säkerhetslagren onödigt höga. Det resulterar i en kostnads- och lagernivå som är högre än den borde vara, vilket försämrar företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Lösningarna på problemet kan vara flera. Många företag arbetar med avancerade processförbättringar med sina största kunder och leverantörer, med avancerade tekniska lösningar, som många gånger endast träffar ett fåtal parter eller en del av affärsvolymen eftersom marknaden inte är mogen att förändras på detta sätt. De lösningar som hittills fått relativt bred spridning är webb-portaler, både mot kunder (webb shops) och leverantörer (WebEDI). Problemet med portallösningar av detta slag är att de är kundunika, i bästa fall till hälften automatiska och något av en Dead End i ett supply chainperspektiv. inkludera alla i öppna, breda lösningar Jag menar att vägen fram måste vara inkluderande snarare än exkluderande. Med detta menar jag att de lösningar som erbjuds måste vara så öppna och breda som möjligt och möta alla företag som ingår i försörjningskedjan, oavsett deras mognadsgrad. Först då uppnås den kritiska massa som krävs för att processförbättringarna ska kunna realiseras. Perspektivet måste också breddas. Hela order-till-leveransprocessen måste adresseras. Utan detta bredare perspektiv kommer större delen av världens försörjningskedjor även i framtiden få leva med långa informationsledtider och dålig reaktionsförmåga. Att bara integrera order och fakturor leder inte till förbättrade flöden, utan bara till en effektivisering av delar av administrationen. De lösningar som finns på marknaden måste så snabbt som möjligt uppdatera involverade affärssystem på orderstatus, och helst i hela kedjor av affärsinformationsflöden. 18 Supply chain effect 1/2012

19 krönika Olika branscher har olika processer och mognadsgrad. här är några exempel på hur det kan se ut idag: Viss EDI Till del webb-portaler Stor del manuell hantering Dålig återkoppling av orderstatus Manuell godsmottagning Hög EDI-användning Stor andel leveransplaner God återkoppling av orderstatus Effektiv godsmottagning Fordonsindustrin Tier 2-n Tier 1 Fordonstillverkare Viss EDI Stor del manuell hantering Dålig återkoppling av orderstatus Manuell godsmottagning Viss EDI-användning Stor del webb-portaler Viss återkoppling av orderstatus Stor del manuell godsmottagning Tung maskinindustri Tier 2-n Tier 1 Maskintillverkare Viss EDI Stor del manuell hantering Dålig återkoppling av orderstatus Manuell godsmottagning Viss EDI-användning Stor del webb-portaler Viss återkoppling av orderstatus Stor del manuell godsmottagning Sjukvårdsprodukter Tier 2-n Grossister Sjukhus/Kliniker Fokus måste flyttas från tekniken och all kraft istället läggas på att skapa lösningar som fungerar för hela processer och försörjningskedjor. Se bilden ovan. angreppssätt för en lyckad process För en lyckad process med målsättningen att skapa ökad konkurrenskraft och stora mervärden rekommenderar jag ett angreppssätt som även tar hänsyn till marknadens mognadsgrad i följande steg: Automatisera dagens order-till-leveransprocess mellan affärssystem i försörjningskedjor. Här gäller lösningar som möjliggör snabb spridning mot många kunder och leverantörer i kedjan. Samarbeta mer genom att dela mer information, såsom prognoser och lagersaldon, som ökar möjligheterna för aktörerna i kedjorna att förbättra sig i sina befintliga processer. Här gäller 80/20-regeln i urvalet av kunder och leverantörer. Utöka samarbetet ytterligare med de mest strategiska kunderna och leverantörerna genom att införa nya, efterfrågestyrda processer, t ex leverantörsstyrda lager (VMI). Hans Berggren, vd i PipeChain Supply chain effect 1/

20 aktuellt logistik & transport 2012 blir större och bättre än någonsin Nordens största mässa och konferens inom logistik och transport blir nu ännu större. Enligt generalen för evenemanget, Jan Nilsson, är årets Logistik & Transport den största sedan starten Jan Nilsson, general för evenemanget Logistik & Transport 2012, den maj i Göteborg. I år har vi med oss roro-branschen, truckbranschen och ett stort antal företag inom materialhantering. Det i kombination med den vanliga utställningen och ett fullmatat konferensprogram gör årets Logistik & Transport både större och bättre. Jan Nilsson berättar att målsättningen har varit att ifrågasätta det beprövade konceptet innan besökarna gör det. Mot den bakgrunden kommer det hända mycket nytt under årets konferens och mässa den maj i Göteborg. Sju tunga konferensspår Detta år kommer vi bland annat engagera ännu fler studenter som besökare. Konferensen kommer att bestå av sju tunga huvudspår på för- och eftermiddagarna. Vid sidan av de stora seminarierna så har vi fördjupande Geek-seminarier där man går på detaljnivå inom olika spännande delområden, säger Jan Nilsson. Vi siktar på att höja kvalitén ännu mer. Fokus kommer att ligga på de ämnen som är hetast i branschen just nu. Några av de sju konferensspåren fokuserar på Hållbar logistik, Citylogistik och på Makten i handelns försörjningskedja. Aktivitetsyta höjer pulsen Jan Nilsson slår även ett slag för logistikmässans så kallade aktivitetsyta. Där finns heta stolen och där görs intervjuer, prisutdelningar och tävlingar som ska höja pulsen ytterligare. Dessutom är det mycket glädjande att vi har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats vid invigningen och att regeringens Logistikforum för fjärde året i rad håller sitt öppna möte på Logistik & Transport. 20 Supply Chain Effect 1/2012

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Green Cargo Logistics AB

Green Cargo Logistics AB Green Cargo Logistics AB Förändrade behov vid satsning mot e-handelslogistik Examensarbete Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Handledare Green Cargo Logistics:

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror

Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 0 6 Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror Mats Johnsson & Gunilla Jönson Titel : Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror Författare:

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer