E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!"

Transkript

1 Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och uppåt, beroede på bredd. Gvel på bilde kostr frå 1 995:. På Nås Möbeloutlet fis fler sägr i olik modeller och storlekr frå 1 995: Spe såg l e låt u p, klppe och sju å e gåg sk g e väd! s Slut på luftgitrrspeldet, u fis det leksksgitrrer i trä. Fis i färger blått, ros eller gröt, hos Hjärtts Rum i DlJär. Pris 199: di s r og ssist ä l s e t s i y l och p får du ds! Bkl. Här som e syss år bket så g 14 Ny ssistete frå Electrolux fis i fler färger, kostr cirk 4 995:. Du hittr de hos Dl-Jär El.

2 ke, u gillr t bli e d s p p o H tvis också k möjligke! slt på b E korg fylld v biltillbehör eller frukt, godis och kske ågr lotter fixr de gär på Tempo i Nås. Pris beroede på iehåll och storlek. å ett me fr di r ä v Lå l tt ti får til tår! Hos Zomms i Vsbro är det välfyllt i hyllor med y prfymer och pket med kroppsvård. Frå 99: och uppåt. är r på t å! e du d tt motst r ä N vår du s r du hos t it h r p p l lk ju Fler ue! m m o k i r l d h Vrm tofflor är lltid rätt. Fårskistoffel för vux med lädersul, 550: och brtoffel 159:. Båd frå Shepherd. Fis på Ritex/SkoCetrum i Vsbro. 15

3 mde i vsbro E-hdel ökr i Vsbro, btterilddre.com sest ut! Mell 50 och 60 persoer beräks vr sysselstt iom e-hdel i Vsbro kommu idg. Bld de seste tt strt e-butik är Swede Electroics i Nås, som uder året öppt webbutike btterilddre.com. WEBBSHOPEN: Shope väder sig i först hd till företgskuder som på ett ekelt och lättillgägligt sätt k köp bld t btterilddre, kblge, dpters och btteribckuper v hög kvlitet. SORTIMENT: Består v Swede Electroics ege produktio, kompletterd med produkter frå utvld levertörer och kommer successivt tt utöks med fler produkter iom krftförsörjig. Allt för tt erbjud ett utbud som pssr kuders pris- och kvlitetskrv. Webbshope blir ytterligre ett led i tt utök service till vår kuder och äve sprid vår högkvlittiv produkter på ett smidigt sätt, säger Coy Blixt, VD och försäljigschef på Swede Electroics. Företget rbetr äve med kudpssde specillösigr för krftförsörjig smt legotillverkig v elektroik. Swede Electroics AB är ledde tillverkre v btterilddre till hjälpmedel och idustri. De vligste ppliktioer för produkter är elektrisk rullstolr, fordo och städmskier. 3 Allt i bygg & -färg T med ose och få 10 % rbtt på vror i småel! Erbjuddet gäller t.o.m. 31 juri Gäller ej red edstt vror. FÖRETAGSFAKTA Swede Electroics AB, ÄGARE: Olsso & Jsso 75 % och Coy Blixt 25 % Verksmhet: Förutom försäljig v btterilddre rbetr företget äve med kudpssde specillösigr för krftförsörjig smt legotillverkig v elektroik. Swede Electroics AB är ledde tillverkre v btterilddre till hjälpmedel och idustri. De vligste ppliktioer för produkter är elektrisk rullstolr, fordo och städmskier. strtdes: 1982, webbshope strtdes i år ANTAL ANSTÄLLDA: 3 Öppet må fre , lör Tf Bergslgsväge 1 Vsbro JordvärmeplöJig eskild vloppsläggigr schktrbete m.m. Tf

4 miiitervju Lyckd Träff Vsbro-helg! I september rrgerdes för dr gåge hemvädrhelge Träff Vsbro. Det blev e lyckd helg med mycket fokus på ledig jobb och ktiviteter rut om i kommue. Oskr Ludgre, ärigslivschef i Vsbro kommu, höll i trådr för eveemget: Hur vill du summer årets upplg v Träff Vsbro? Det blev e väldigt lyckd helg med mycket folk på de olik ktiviteter. Ett ftstiskt väder bidrog og också till tt så måg besökte eveemge. Vilk ktiviteter vr det i kommue? Vi hde bld t e jobbmäss i Lokstllet, me olik utställre och fokus på tt preseter företg och ledig jobb. I Dl-Jär rrgerdes Jolpärofeste, och på flygfältet hde flygklubbe ktiviteter uder dge och e välbesökt uppvisig på kvälle. Uited spelde sed på Flottre uder e ostlgikväll. Företge i Lokstllet hde också öppet hus och Vsbro kommu rrgerde e träff för fritidshusägre boede utför kommue som gv väldigt mycket. Ett 60-tl persoer kom och bld dem fs det ågr fmiljer som fuderr på tt flytt hit permet vilket är glädjde. Vilk ledig jobb vr det som preseterdes på mäss? Närigslivssmverk hr ju tillsmms med Arbetsförmedlige ivetert ledig jobb i ärigslivet och Vsbro kommu hr själv hört v sig för tt flgg om sitt behov v yrekryterigr frmöver. Tillsmms kude vi preseter cirk 45 ledig tjäster. Hur ser det ut i fortsättige för Träff Vsbro och Träff Dlr? Vårt sätt tt jobb i Vsbro, med tt iveter ledig jobb hr fktiskt ispirert dr kommuer tt t efter. Som det verkr u fis det ett itresse för tt Träff Dlr sk återkomm cirk vrtt år, och det tycker vi låter rimligt också här i Vsbro. 3 Ditt företgde blir eklre om du är medlem i Företgr E v vår medlemsförmåer är Företgrs rådgivig. Hr du frågor är vår jurister br ett smtl bort. Vi utför Vi utför ll ll typer v byggdsrbete Rig för grtis kostdsförslg Rig för grtis kostdsförslg Idustriväge Dl-Jär, Idustriväge Dl-Jär, Som medlem i Företgr får du obegräsd och kostdsfri juridisk rådgivig per telefo. Företgrs jurister som hr specilkompetes iom rbetsrätt, vtlsrätt, bolgsrätt, fstighetsrätt och sktter står till di tjäst. Du år dem på telefo Du k också ställ di fråg vi Företgrs hemsid 17

5 vd häde se? I stort sett oförädrt vid Ridi Vd häder egetlige vid Ridi Pellets AB i Vsbro just u? Vi frågde ders y vice VD Diel Kroheffer. I stort sett är läget detsmm som det vrit sed pelletstillverkige ldes i mlpåse, säger Kroheffer. Det betyder tt pketerige sker för fullt, och u är det också högsäsog i verksmhete. Vi strävr förstås efter tt ku få igåg tillverkige ige, me det fis ig beslut om det i dgsläget. Självklrt vore det roligst för ll prter, säger Kroheffer vidre. Det vr 2012 som pelletstillverkige i Vsbro ldes i mlpåse. Sed dess hr det ebrt pketerts pellets i Vsbro. Ett tiotl ställd jobbr i pketerig och med dmiistrtio. Uder viter kommer pltschefe i Vsbro, Ylv Syvertse tt vslut si ställig och ersätts. Sed vvecklige v pelletstillverkige hr företget hft städig beredskp för tt strt produktioe ige om det blir lägligt. Me som sgt, det fis tyvärr ig beslut på det just u, säger Kroheffer är vi år hoom i börj v ovember. 3 När företget behöver ivester Lesig eller vbetlig? Vd i ä väljer hjälper vi er med fisierige. Välkomme tt kotkt oss. de här ose är jättedålig. De pssr sig ite ett smck efter di behov. De kommer ite på utstt tid. De lstr ite v de ömtålig lste extr försiktigt. Och de hittr ite lls i mockfjärd. me det k vi. rig så får du se. Vsbro,Järvägsgt 27 Telefo hdelsbke.se/vsbro distributio och läggig med persolighet. 18

6 porträttet Mrie e målmedvete ekoom och visioär Mrie Alhuize driver Dl Office Support AB och jobbr dessutom med fler sidoprojekt och styrelseuppdrg. Drivkrfte är tt utveckls och prov y sker och y bor. Jg hr lltid e femårspl för mitt liv, både yrkeslivet och privt, berättr Mrie. Att det blev ekoomi och utbildig iom det i ug år vr väl mer med tke på tt det skulle fis jobb ä ett drömyrke. Mrie strtde yrkeslivet som ekoom på Nimtopl som ho och dåvrde smbo och sere mke vr delägre i. För cirk tio år sed strtde ho eget. Det blev redovisigsbyrå Dl Office Support som hr si lokler i Lokstllet i Vsbro. Där fis idg förutom Mrie, äve e ställd på deltid och för tillfället äve e lärlig. Idé frå börj vr tt hyr ut mig själv till företge rut omkrig, e sorts mbulerde ekoomisvrig, berättr Mrie. Så jobbr ho idg, med Mli Säljgård fis på kotoret i Lokstllet och sköter de midre företges bokförig och redovisig. Det är klrt jg vill utveckl Dl Office Support och se tt det växer med fler ställd och mer bredd i verksmhete. Målet är förstås tt utveckl företget äu mer. Jg hr idéer och tkr som kske kommer tt förverkligs i frmtide, berättr Mrie. För ågr år sed strtde ho också kfé i Lokstllet. Det vr ågot v e dröm som ho uppfyllde. Tyvärr fick verksmhete läggs ed efter ett pr år. Mrie käde tt ho ite hde tide som krävdes för tt utveckl det företget. Idg hr ho e del styrelseuppdrg och är dessutom delägre i Adlev AB (som vi skriver om på sid 8) och Dl Affärskosulter AB. Jg hr ädå trppt ed på uppdrg. Är ite lik mycket visioär som i ygre dgr ut mer strteg i dg, säger Mrie. Jg hr og lärt mig tt strukturer bättre idg, säger ho vidre, me tillägger tt ho fortfrde tycker tt llt är roligt och hr e öppe het för y sker. lär sig tt h fritid. Som ege företgre uder uppbyggdsåre är det ot om ledig tid och är det väl fis möjligheter till fritid ige hr m äst glömt hur det går till, mer ho. Sed e tid tillbk håller Mrie på tt Jg är gär ute och går i skoge, umgås med fmilje och så gillr jg hemiredig, musik och över huvud tget tt skp, säger Mrie. Ho vists gär i stug i Säle och åker gär på koserter är det pssr. Vr ho idg befier sig i si ege femårspl och vrt ho är på väg vill ho ite vslöj. Det är för privt. Me det är klrt tt jg vill utveckl Dl Office Support och se tt det växer med fler ställd och mer bredd i verksmhete. Iom fem år vet vi förmodlige hur de ple ser ut. Mrie är e målmedvete visioär. 3 T! NYHE Bkt med färsk äkt surdeg! Gräddt i vedeldd ug! Fbriksbutik öppet må fre Hulå, Dl-Jär Täcklist Filterduk ISODRÄNskivor Typgodkäd dräerig Värmeisolerig Kpillärbrytig Efter 20 års erfrehet v fuktproblem k vi erbjud e säker lösig. Rig för fri rådgivig och kostdsförslg. För iformtio och prisuppgifter tf , Prästäge MellSverige AB Återfyllig med befitlig jordmssor Mkdm/sigel Dräerig Fuktvdriges riktig 19

7 fvoritreceptet Bk pepprkkor till jul med recept frå Söå skol Boke med recept frå Söå skol fis fortfrde tt köp. De gvs ut 2009 v föreige J Jär med syfte tt bevr recept och trditioer frå de rik skol. Vi hämtde ett recept på pepprkkor ur boke. Moster Igeborgs pepprkkor frå Söå skol grm smör 400 grm socker 400 grm sirp 2 msk kel 2 msk ejlikor 25 grm bikrbot 1 kg vetemjöl Socker, sirp och smör smälts, ej för hett. Sed rörs kryddor och bikrbote er, sist mjölet. Låt dege stå över tte. Dege rulls sed och skärs i skivor. Lägg på smord plåt och grer med sötmdel. Grädd 175 grder. Grerig: e hlv skålld sötmdel på vrje kk Söå Kost & Kultur som k köps på J Jär i Dl-Jär. God jul! Vi på redktioe öskr ll läsre e god jul och ett gott ytt år! Näst ummer v tidige Närigslivssmverk kommer i veck 16, sist bokigsdg för os är 5 mrs! 20

8 Tf Här hittr du di belysig iför jule! Elistlltioer, butik och service. Järvägsgt 44, tf Tf , Iredigsbutik i Dl-Jär Tel Trsport, grävtjäster, buskröjig Idustriv. 17, Dl-Jär, tf Mode till rätt pris! Kox i iredig lek brkläder E tuff butik med hemkäsl. vid g: mejeriet, Vsbro, vrmt välkom! Sjutti Sves Gräv AB Vi utför ll typer v grävrbete smt söröjig. Tf/fx: , mobil: Affärs och orgistiosutvecklig, omvärldslyser. Tf , Vsbro Trädgård Ekologisk grösker, pereer, träd och buskr. Öppet mrs okt. Må fre 10 18, lör Tf: , mobil: Offset och boktryckeri Järvägsgt 56, Vsbro tf: , mil: JULKLAPPSTIPS! Cykel- och mopedtillbehör, presetkort. Tf , Utby 15, Dl-Jär Blomsterffäre med extr llt! Skolgt 4, tel Gill oss på Kris Hårverkst Tf J Ä R N H A N D E L A B From Åhl of us to Åhl of you e riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Tel: Tel: PRESENTKORT på bilrekod! Crro s Nice N Crzy Hir Kompoer di ege slld i vår sllds- och fruktbuffé vrje dg! Medborgrhuset Nås, bokig tf Öppet: må os 9 18, tis 15 18, tors stägt, fre God Jul och Gott Nytt År! Välkomme Kompoer till oss di i ege Vsbro! Tf: slld i vår Gill oss på sllds- och fruktbuffé vrje dg! Välkomme till oss i Vsbro! Tf: Gill oss på Brbro Aderses, fotterpeut Bessrväge 7, Dl-Jär tel , Mssor v julklppstips! Vi hr presetkort Vsbro, tel Ett klpptips e klippklpp frå Lill Hårmetropole! Tf

9 Bokig ÄPPELBO SWEDEN Tel: smverk Närigslivet viktig smrbetsprter för UF Det är som vligt med späig m umer följer UF-verksmhete på Vsbros utbildigsceter (VUC). De ug företgr på skol går frå frmgåg till frmgåg och det här läsåret blir säkert iget udtg. A och O för verksmhete är smrbetet med ärigslivet och Närigslivssmverk, säger Cyee Crig, UF-lärre på VUC. Bäst UF-skol i Sverige 2012 och till det e rd olik utmärkelser för de respektive UF-företge hr medi rpportert om geom åre. Sed ystrte för fyr år sed hr det verklige hät mssor iom det här området. I år är det sex företg, ågot färre ä tidigre två år. Det käs verklige br, vi behöver också ld i de här verksmhete och tt ök ytterligre kske ite hde vrit så br i år, säger Stef Krlberg, e v lärr på VUC som jobbr med UF-verksmhete. Efter de itesiv åre ser både Cyee och Stef ytt med UFföretgdet på fler pl för elever. De udersökigr som görs visr på tt UF-företgre efter vslutd gymsieutbildig får högre lö, hr färre sjukdgr och färre rbetslös dgr. Fler v dem blir chefer på si rbetspltser och fler väljer tt läs vidre på högskol och uiversitet. Det hdlr om tt elever växer väldigt mycket uder de här tide och tt de blir eggerde och helt ekelt är br på tt föret sig sker, säger Cyee. Eligt e udersökig frå Sveriges Kommuer och Ldstig är också Vsbros gymsieelever till exempel sbbst i ldet på tt etbler sig på rbetsmrkde. elever växer väldigt mycket uder de här tide och blir eggerde och br på tt föret sig sker Smrbetet med ärigslivet är A och O för UF-företge. All företge hr rådgivre som kommer frå ärigslivet och de jury som väljer ut vilk företg som sk gå vidre till filer och deltävligr kommer också frå det lokl ärigslivet. Vi skulle gär se rådgivre i ett tidigre skede ä idg, det är ågot vi får jobb vidre med, säger Cyee. Idg hjälper fler olik rådgivre till med olik momet i företgdet. Vrje UF-företg k h fler rådgivre iom olik område, som ekoomi, ffärspl, iköp med mer. De jury som bedömer UF-företge i de olik tävligsmomete är desmm i år som tidigre år, förutom de represett som sk komm frå ett tidigre UF-företg, i det här fllet Mtild Sdbäck frå Kick Strt UF. Övrig jurymedlemmr är Aki Förste frå Tt Orge, Aders Elofso frå AE Reklm & Service, Fredrik Hllqvist frå Hdelsbke och Oskr Ludgre frå Närigslivssmverk. De hr som uppgift tt bedöm företge i olik delmomet. Det först för året vr julmrkde i Lokstllet där UF-företge ordde e mäss. Jury sk slutlige få frm det företg som geomfört bäst moter, bäst delårsrpport, bäst presettio och bäst itervju med jury, berättr Cyee. Me UF-företgdet är ite br tävlig och elever väljer själv om de vill tävl och i vilk momet, förklrr Cyee. Det är viktigt tt de jobbr med si eg mål, då blir det e positiv res. Jury består v persoer som sk represeter så måg olik område som möjligt. Det är e viktig och uppskttd roll, ut jury skulle ite koceptet vr detsmm, säger Stef Ombyggder Tillbyggder Försäkrigsskdor Byggmteril Hulå 210, Dl-Jär, tel mobil , fx Allt uder smm tk! Butik med kvlitetsprodukter iom färg, golv, kkel och klikers. Vi utför äve måleri och golvrbete. Besök oss i vår butik i Dl-Jär! Tf , öppet: må fre Lör Br boede God service Boiflytde Tf Bokig Aik Simm Eriksso Rågsvede 780 SWEDEN 54 ÄPPELBO Tel: Hel kommues bostdsföretg! Bo i ltlig miljö i Äppelbo LANTLIGT BOENDE tel På väg till eller frå Mlug-Säle? Övertt i Äppelbo! Friggebod Lägeheter Hus Husvgs- och tältpltser 10 mil till Säle Aik Simm Eriksso Rågsvede Bo i ltlig miljö i Äppelbo

10 Rub Me UF tillverkde tvål i form v dlhästr och hde stor frmgåg läsåret 2010/2011. På bilde Josefie Täström, Joh Christis och Viktori Egm. Bys Sti Lrsso sks på bilde. Kit UF röte frmgågr med sitt företg 2011/2012. Kristoffer Olsso och Theres Johsso drev företget. Ett v de frmgågsrik UF-företge 2012/2013 vr Kick Strt UF med Id Tllskog och Mthild Sdbäck. De tillverkde müsli. Stef Krlberg och Cyee Crig i de kretiv UF-sle på Vsbro Utbildigsceter. UF-företg på Vsbro Utbildigsceter läsåret Sports Evet UF Drivs v Erik Grberg, VD i företget, och Sdr Dielsso, ekoomisvrig i företget. Arrgerr sporteveemg för företg i Vsbro Kommu med fokus på tembuildig, öje och äve tävlig företg emell. Work UF Drivs v Emelie Eld, Id Adersso, Jesper Måsso och Rikrd Admsso. Erbjuder persol med rätt kompetes och till förmålig priser med kort vrsel till kommues företg. You cll we work! För mer iformtio se Vsbro Bilservice UF Är ett bilserviceföretg som drivs v Jcob Nilsso. Tste it UF Affärsidé tt sälj ett exklusivt kffe med späde smker, e smk för vrje tillfälle! Erbjuder si produkter till både privtpersoer och företg, kske som e exklusiv preset. Drivs v är Sofie Blom, Emelie Nilsso Axelsso, S Heistedt och Aders Leek. Kids UF Arrgerr disco för br och ugdomr i Vsbro. Företget drivs v Sdr Kvist och Amd Fgrell. Quote UF Erbjuder rmr med foto och citt. M k också köp edst rme. Rmr är vit med slit kter i ltlig stil. Sbi Alfredsso och Amd Lrsso driver Quote UF. 23

11 Orgiserde för: Prototyper, kort - och lågserieproduktio Problemlösig Produktkritik, mteriloptimerig Orgiserde med: Det bäst temet i de hittills käd världe Här är det ekelt tt lev! Srt är det dgs för jul och yår ige! 2013 hr gått med ett rsde tempo. Det hr hät mycket både glädjde och midre glädjde. Till de förr ktegori hör, som vligt, tt det går br för vår företg, tt vi fick e fi hägbro till Grölid för e mycket billig peig, tt vi u är igåg med byggtioe v de y räddigssttioe, tt är dett skrivs srt är dgs tt lägg ut budshdligr för utbyggde v Myrbck skol och tt E16 kommer tt rusts med y vägsträckig mell Dl-Jär och Vsbro. Till dett k läggs ett som vligt spästigt och ktivt kulturliv och måg fi idrottsfrmgågr. Ett jättestort tck till ll eldsjälr som gör ett ftstiskt ideellt rbete i vår föreigr! 2014 kommer till stor del tt prägls v vl m tlr ju om supervlåret med både vl till Europprlmetet i mj och till kommuer, ldstig och riksdg i september. Mi förhoppig är tt vi på de olik prtiers listor iför vlet till kommufullmäktige i Vsbro kommu kommer tt hitt måg y m, gär ug mäiskor, som tillsmms med oss gmligr får tävl om väljrs gust och som brier för tt gör vår fi kommu äu bättre. Jg vill ösk ll, både gmml och ug, e br vslutig på 2013 och ett riktigt br 2014! Per-Aders Westhed Kommulråd

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City KUNGSBRO RAND E mågfacetterad del av Stockholm City Kugsgat, Vasagat, Cetralstatioe... här befier du dig verklige mitt i Stockholms hjärta. EN MIX AV GENUIN KÄNSLA OCH INTERNATIONELL CITYPULS Kugsbro Strd

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Konsumentverket 2013 ISBN 978-91-7398-975-6 Redaktör och projektledare: Helén Spetsmark Författare: Eva Molander och Ingrid Sillén Medförfattare:

Konsumentverket 2013 ISBN 978-91-7398-975-6 Redaktör och projektledare: Helén Spetsmark Författare: Eva Molander och Ingrid Sillén Medförfattare: vid matbordet och i affären Hem- och konsumentkunskap Konsumentverket 2013 ISBN 978-91-7398-975-6 Redaktör och projektledare: Helén Spetsmark Författare: Eva Molander och Ingrid Sillén Medförfattare: Maria

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Årets företagare i Oxelösund utsedd

Årets företagare i Oxelösund utsedd Oktober 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Gasolycka krävde Det är en svart dag i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia. I den nya gasanläggningen hittas åtta arbetare till synes livlösa. Det är början på

Läs mer

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar 20 November 2012 Erik Dahlbergsgymnasiet UF Ditt egna företag Läs om kursen Ung Företagsamhet som Teknikeleverna har möjlighet att läsa. Sida 7 Innehåll Vårt projektarbete s. 2 Treornas studieresa till

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR nr 1 september säsongen 2013-14 VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? Säsongsnytt: SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR Elisabet tar SLAO MOT NYA TIDER SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH TRYGGA

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Snabel- Posten ERIC GADD STORT BULLTEST PELLE SVARSLÖS KID DOWN INTERVJU MED. Nummer 5 2008 Pris 25 kronor K A N E L BULLENS DAG

Snabel- Posten ERIC GADD STORT BULLTEST PELLE SVARSLÖS KID DOWN INTERVJU MED. Nummer 5 2008 Pris 25 kronor K A N E L BULLENS DAG Snabel- Posten Nummer 5 2008 Pris 25 kronor INTERVJU MED ERIC GADD K A N E L BULLENS DAG STORT BULLTEST PELLE SVARSLÖS KID DOWN 1 På väg! Följ med på vår resa! För visst vill du veta vad som kommer att

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 6 Nummer 1 2011 LÖS VÅRT KORSORD Vinn 1000:- Gåva till alla som lämnar in kupongen! Hur sparar man bäst? Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 6 * 2014. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 6 * 2014. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 20 Nr 6 * 2014 Artiklar Sid 4 Höstmarknad Sid 6 Grannsamverkan Sid 8 Konstutställning Sid 10 En mykologivecka Sid 12 Invigning gym Sid 16 Ljustorps IF fotboll Sid 16 Boken i fokus

Läs mer

En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014

En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014 En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014 Dan Lekberg Ett ljust, lätt handlag, ibland med skarpa linjer, ibland med former som smälter samman som i det dallrande ljuset av en hägring. Och

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Smart livsstil Banken satsar på drogfria ungdomar. Admirs resa. Dubbelt pirr i magen i Kungsbyggets nya linbanor

Smart livsstil Banken satsar på drogfria ungdomar. Admirs resa. Dubbelt pirr i magen i Kungsbyggets nya linbanor hälsning en från oss på Laholms Sparbank 1 15 Smart livsstil Banken satsar på drogfria ungdomar Admirs resa Från krigets fasor till tryggheten i Sverige Dubbelt pirr i magen i Kungsbyggets nya linbanor

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer