E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!"

Transkript

1 Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och uppåt, beroede på bredd. Gvel på bilde kostr frå 1 995:. På Nås Möbeloutlet fis fler sägr i olik modeller och storlekr frå 1 995: Spe såg l e låt u p, klppe och sju å e gåg sk g e väd! s Slut på luftgitrrspeldet, u fis det leksksgitrrer i trä. Fis i färger blått, ros eller gröt, hos Hjärtts Rum i DlJär. Pris 199: di s r og ssist ä l s e t s i y l och p får du ds! Bkl. Här som e syss år bket så g 14 Ny ssistete frå Electrolux fis i fler färger, kostr cirk 4 995:. Du hittr de hos Dl-Jär El.

2 ke, u gillr t bli e d s p p o H tvis också k möjligke! slt på b E korg fylld v biltillbehör eller frukt, godis och kske ågr lotter fixr de gär på Tempo i Nås. Pris beroede på iehåll och storlek. å ett me fr di r ä v Lå l tt ti får til tår! Hos Zomms i Vsbro är det välfyllt i hyllor med y prfymer och pket med kroppsvård. Frå 99: och uppåt. är r på t å! e du d tt motst r ä N vår du s r du hos t it h r p p l lk ju Fler ue! m m o k i r l d h Vrm tofflor är lltid rätt. Fårskistoffel för vux med lädersul, 550: och brtoffel 159:. Båd frå Shepherd. Fis på Ritex/SkoCetrum i Vsbro. 15

3 mde i vsbro E-hdel ökr i Vsbro, btterilddre.com sest ut! Mell 50 och 60 persoer beräks vr sysselstt iom e-hdel i Vsbro kommu idg. Bld de seste tt strt e-butik är Swede Electroics i Nås, som uder året öppt webbutike btterilddre.com. WEBBSHOPEN: Shope väder sig i först hd till företgskuder som på ett ekelt och lättillgägligt sätt k köp bld t btterilddre, kblge, dpters och btteribckuper v hög kvlitet. SORTIMENT: Består v Swede Electroics ege produktio, kompletterd med produkter frå utvld levertörer och kommer successivt tt utöks med fler produkter iom krftförsörjig. Allt för tt erbjud ett utbud som pssr kuders pris- och kvlitetskrv. Webbshope blir ytterligre ett led i tt utök service till vår kuder och äve sprid vår högkvlittiv produkter på ett smidigt sätt, säger Coy Blixt, VD och försäljigschef på Swede Electroics. Företget rbetr äve med kudpssde specillösigr för krftförsörjig smt legotillverkig v elektroik. Swede Electroics AB är ledde tillverkre v btterilddre till hjälpmedel och idustri. De vligste ppliktioer för produkter är elektrisk rullstolr, fordo och städmskier. 3 Allt i bygg & -färg T med ose och få 10 % rbtt på vror i småel! Erbjuddet gäller t.o.m. 31 juri Gäller ej red edstt vror. FÖRETAGSFAKTA Swede Electroics AB, ÄGARE: Olsso & Jsso 75 % och Coy Blixt 25 % Verksmhet: Förutom försäljig v btterilddre rbetr företget äve med kudpssde specillösigr för krftförsörjig smt legotillverkig v elektroik. Swede Electroics AB är ledde tillverkre v btterilddre till hjälpmedel och idustri. De vligste ppliktioer för produkter är elektrisk rullstolr, fordo och städmskier. strtdes: 1982, webbshope strtdes i år ANTAL ANSTÄLLDA: 3 Öppet må fre , lör Tf Bergslgsväge 1 Vsbro JordvärmeplöJig eskild vloppsläggigr schktrbete m.m. Tf

4 miiitervju Lyckd Träff Vsbro-helg! I september rrgerdes för dr gåge hemvädrhelge Träff Vsbro. Det blev e lyckd helg med mycket fokus på ledig jobb och ktiviteter rut om i kommue. Oskr Ludgre, ärigslivschef i Vsbro kommu, höll i trådr för eveemget: Hur vill du summer årets upplg v Träff Vsbro? Det blev e väldigt lyckd helg med mycket folk på de olik ktiviteter. Ett ftstiskt väder bidrog og också till tt så måg besökte eveemge. Vilk ktiviteter vr det i kommue? Vi hde bld t e jobbmäss i Lokstllet, me olik utställre och fokus på tt preseter företg och ledig jobb. I Dl-Jär rrgerdes Jolpärofeste, och på flygfältet hde flygklubbe ktiviteter uder dge och e välbesökt uppvisig på kvälle. Uited spelde sed på Flottre uder e ostlgikväll. Företge i Lokstllet hde också öppet hus och Vsbro kommu rrgerde e träff för fritidshusägre boede utför kommue som gv väldigt mycket. Ett 60-tl persoer kom och bld dem fs det ågr fmiljer som fuderr på tt flytt hit permet vilket är glädjde. Vilk ledig jobb vr det som preseterdes på mäss? Närigslivssmverk hr ju tillsmms med Arbetsförmedlige ivetert ledig jobb i ärigslivet och Vsbro kommu hr själv hört v sig för tt flgg om sitt behov v yrekryterigr frmöver. Tillsmms kude vi preseter cirk 45 ledig tjäster. Hur ser det ut i fortsättige för Träff Vsbro och Träff Dlr? Vårt sätt tt jobb i Vsbro, med tt iveter ledig jobb hr fktiskt ispirert dr kommuer tt t efter. Som det verkr u fis det ett itresse för tt Träff Dlr sk återkomm cirk vrtt år, och det tycker vi låter rimligt också här i Vsbro. 3 Ditt företgde blir eklre om du är medlem i Företgr E v vår medlemsförmåer är Företgrs rådgivig. Hr du frågor är vår jurister br ett smtl bort. Vi utför Vi utför ll ll typer v byggdsrbete Rig för grtis kostdsförslg Rig för grtis kostdsförslg Idustriväge Dl-Jär, Idustriväge Dl-Jär, Som medlem i Företgr får du obegräsd och kostdsfri juridisk rådgivig per telefo. Företgrs jurister som hr specilkompetes iom rbetsrätt, vtlsrätt, bolgsrätt, fstighetsrätt och sktter står till di tjäst. Du år dem på telefo Du k också ställ di fråg vi Företgrs hemsid 17

5 vd häde se? I stort sett oförädrt vid Ridi Vd häder egetlige vid Ridi Pellets AB i Vsbro just u? Vi frågde ders y vice VD Diel Kroheffer. I stort sett är läget detsmm som det vrit sed pelletstillverkige ldes i mlpåse, säger Kroheffer. Det betyder tt pketerige sker för fullt, och u är det också högsäsog i verksmhete. Vi strävr förstås efter tt ku få igåg tillverkige ige, me det fis ig beslut om det i dgsläget. Självklrt vore det roligst för ll prter, säger Kroheffer vidre. Det vr 2012 som pelletstillverkige i Vsbro ldes i mlpåse. Sed dess hr det ebrt pketerts pellets i Vsbro. Ett tiotl ställd jobbr i pketerig och med dmiistrtio. Uder viter kommer pltschefe i Vsbro, Ylv Syvertse tt vslut si ställig och ersätts. Sed vvecklige v pelletstillverkige hr företget hft städig beredskp för tt strt produktioe ige om det blir lägligt. Me som sgt, det fis tyvärr ig beslut på det just u, säger Kroheffer är vi år hoom i börj v ovember. 3 När företget behöver ivester Lesig eller vbetlig? Vd i ä väljer hjälper vi er med fisierige. Välkomme tt kotkt oss. de här ose är jättedålig. De pssr sig ite ett smck efter di behov. De kommer ite på utstt tid. De lstr ite v de ömtålig lste extr försiktigt. Och de hittr ite lls i mockfjärd. me det k vi. rig så får du se. Vsbro,Järvägsgt 27 Telefo hdelsbke.se/vsbro distributio och läggig med persolighet. 18

6 porträttet Mrie e målmedvete ekoom och visioär Mrie Alhuize driver Dl Office Support AB och jobbr dessutom med fler sidoprojekt och styrelseuppdrg. Drivkrfte är tt utveckls och prov y sker och y bor. Jg hr lltid e femårspl för mitt liv, både yrkeslivet och privt, berättr Mrie. Att det blev ekoomi och utbildig iom det i ug år vr väl mer med tke på tt det skulle fis jobb ä ett drömyrke. Mrie strtde yrkeslivet som ekoom på Nimtopl som ho och dåvrde smbo och sere mke vr delägre i. För cirk tio år sed strtde ho eget. Det blev redovisigsbyrå Dl Office Support som hr si lokler i Lokstllet i Vsbro. Där fis idg förutom Mrie, äve e ställd på deltid och för tillfället äve e lärlig. Idé frå börj vr tt hyr ut mig själv till företge rut omkrig, e sorts mbulerde ekoomisvrig, berättr Mrie. Så jobbr ho idg, med Mli Säljgård fis på kotoret i Lokstllet och sköter de midre företges bokförig och redovisig. Det är klrt jg vill utveckl Dl Office Support och se tt det växer med fler ställd och mer bredd i verksmhete. Målet är förstås tt utveckl företget äu mer. Jg hr idéer och tkr som kske kommer tt förverkligs i frmtide, berättr Mrie. För ågr år sed strtde ho också kfé i Lokstllet. Det vr ågot v e dröm som ho uppfyllde. Tyvärr fick verksmhete läggs ed efter ett pr år. Mrie käde tt ho ite hde tide som krävdes för tt utveckl det företget. Idg hr ho e del styrelseuppdrg och är dessutom delägre i Adlev AB (som vi skriver om på sid 8) och Dl Affärskosulter AB. Jg hr ädå trppt ed på uppdrg. Är ite lik mycket visioär som i ygre dgr ut mer strteg i dg, säger Mrie. Jg hr og lärt mig tt strukturer bättre idg, säger ho vidre, me tillägger tt ho fortfrde tycker tt llt är roligt och hr e öppe het för y sker. lär sig tt h fritid. Som ege företgre uder uppbyggdsåre är det ot om ledig tid och är det väl fis möjligheter till fritid ige hr m äst glömt hur det går till, mer ho. Sed e tid tillbk håller Mrie på tt Jg är gär ute och går i skoge, umgås med fmilje och så gillr jg hemiredig, musik och över huvud tget tt skp, säger Mrie. Ho vists gär i stug i Säle och åker gär på koserter är det pssr. Vr ho idg befier sig i si ege femårspl och vrt ho är på väg vill ho ite vslöj. Det är för privt. Me det är klrt tt jg vill utveckl Dl Office Support och se tt det växer med fler ställd och mer bredd i verksmhete. Iom fem år vet vi förmodlige hur de ple ser ut. Mrie är e målmedvete visioär. 3 T! NYHE Bkt med färsk äkt surdeg! Gräddt i vedeldd ug! Fbriksbutik öppet må fre Hulå, Dl-Jär Täcklist Filterduk ISODRÄNskivor Typgodkäd dräerig Värmeisolerig Kpillärbrytig Efter 20 års erfrehet v fuktproblem k vi erbjud e säker lösig. Rig för fri rådgivig och kostdsförslg. För iformtio och prisuppgifter tf , Prästäge MellSverige AB Återfyllig med befitlig jordmssor Mkdm/sigel Dräerig Fuktvdriges riktig 19

7 fvoritreceptet Bk pepprkkor till jul med recept frå Söå skol Boke med recept frå Söå skol fis fortfrde tt köp. De gvs ut 2009 v föreige J Jär med syfte tt bevr recept och trditioer frå de rik skol. Vi hämtde ett recept på pepprkkor ur boke. Moster Igeborgs pepprkkor frå Söå skol grm smör 400 grm socker 400 grm sirp 2 msk kel 2 msk ejlikor 25 grm bikrbot 1 kg vetemjöl Socker, sirp och smör smälts, ej för hett. Sed rörs kryddor och bikrbote er, sist mjölet. Låt dege stå över tte. Dege rulls sed och skärs i skivor. Lägg på smord plåt och grer med sötmdel. Grädd 175 grder. Grerig: e hlv skålld sötmdel på vrje kk Söå Kost & Kultur som k köps på J Jär i Dl-Jär. God jul! Vi på redktioe öskr ll läsre e god jul och ett gott ytt år! Näst ummer v tidige Närigslivssmverk kommer i veck 16, sist bokigsdg för os är 5 mrs! 20

8 Tf Här hittr du di belysig iför jule! Elistlltioer, butik och service. Järvägsgt 44, tf Tf , Iredigsbutik i Dl-Jär Tel Trsport, grävtjäster, buskröjig Idustriv. 17, Dl-Jär, tf Mode till rätt pris! Kox i iredig lek brkläder E tuff butik med hemkäsl. vid g: mejeriet, Vsbro, vrmt välkom! Sjutti Sves Gräv AB Vi utför ll typer v grävrbete smt söröjig. Tf/fx: , mobil: Affärs och orgistiosutvecklig, omvärldslyser. Tf , Vsbro Trädgård Ekologisk grösker, pereer, träd och buskr. Öppet mrs okt. Må fre 10 18, lör Tf: , mobil: Offset och boktryckeri Järvägsgt 56, Vsbro tf: , mil: JULKLAPPSTIPS! Cykel- och mopedtillbehör, presetkort. Tf , Utby 15, Dl-Jär Blomsterffäre med extr llt! Skolgt 4, tel Gill oss på Kris Hårverkst Tf J Ä R N H A N D E L A B From Åhl of us to Åhl of you e riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Tel: Tel: PRESENTKORT på bilrekod! Crro s Nice N Crzy Hir Kompoer di ege slld i vår sllds- och fruktbuffé vrje dg! Medborgrhuset Nås, bokig tf Öppet: må os 9 18, tis 15 18, tors stägt, fre God Jul och Gott Nytt År! Välkomme Kompoer till oss di i ege Vsbro! Tf: slld i vår Gill oss på sllds- och fruktbuffé vrje dg! Välkomme till oss i Vsbro! Tf: Gill oss på Brbro Aderses, fotterpeut Bessrväge 7, Dl-Jär tel , Mssor v julklppstips! Vi hr presetkort Vsbro, tel Ett klpptips e klippklpp frå Lill Hårmetropole! Tf

9 Bokig ÄPPELBO SWEDEN Tel: smverk Närigslivet viktig smrbetsprter för UF Det är som vligt med späig m umer följer UF-verksmhete på Vsbros utbildigsceter (VUC). De ug företgr på skol går frå frmgåg till frmgåg och det här läsåret blir säkert iget udtg. A och O för verksmhete är smrbetet med ärigslivet och Närigslivssmverk, säger Cyee Crig, UF-lärre på VUC. Bäst UF-skol i Sverige 2012 och till det e rd olik utmärkelser för de respektive UF-företge hr medi rpportert om geom åre. Sed ystrte för fyr år sed hr det verklige hät mssor iom det här området. I år är det sex företg, ågot färre ä tidigre två år. Det käs verklige br, vi behöver också ld i de här verksmhete och tt ök ytterligre kske ite hde vrit så br i år, säger Stef Krlberg, e v lärr på VUC som jobbr med UF-verksmhete. Efter de itesiv åre ser både Cyee och Stef ytt med UFföretgdet på fler pl för elever. De udersökigr som görs visr på tt UF-företgre efter vslutd gymsieutbildig får högre lö, hr färre sjukdgr och färre rbetslös dgr. Fler v dem blir chefer på si rbetspltser och fler väljer tt läs vidre på högskol och uiversitet. Det hdlr om tt elever växer väldigt mycket uder de här tide och tt de blir eggerde och helt ekelt är br på tt föret sig sker, säger Cyee. Eligt e udersökig frå Sveriges Kommuer och Ldstig är också Vsbros gymsieelever till exempel sbbst i ldet på tt etbler sig på rbetsmrkde. elever växer väldigt mycket uder de här tide och blir eggerde och br på tt föret sig sker Smrbetet med ärigslivet är A och O för UF-företge. All företge hr rådgivre som kommer frå ärigslivet och de jury som väljer ut vilk företg som sk gå vidre till filer och deltävligr kommer också frå det lokl ärigslivet. Vi skulle gär se rådgivre i ett tidigre skede ä idg, det är ågot vi får jobb vidre med, säger Cyee. Idg hjälper fler olik rådgivre till med olik momet i företgdet. Vrje UF-företg k h fler rådgivre iom olik område, som ekoomi, ffärspl, iköp med mer. De jury som bedömer UF-företge i de olik tävligsmomete är desmm i år som tidigre år, förutom de represett som sk komm frå ett tidigre UF-företg, i det här fllet Mtild Sdbäck frå Kick Strt UF. Övrig jurymedlemmr är Aki Förste frå Tt Orge, Aders Elofso frå AE Reklm & Service, Fredrik Hllqvist frå Hdelsbke och Oskr Ludgre frå Närigslivssmverk. De hr som uppgift tt bedöm företge i olik delmomet. Det först för året vr julmrkde i Lokstllet där UF-företge ordde e mäss. Jury sk slutlige få frm det företg som geomfört bäst moter, bäst delårsrpport, bäst presettio och bäst itervju med jury, berättr Cyee. Me UF-företgdet är ite br tävlig och elever väljer själv om de vill tävl och i vilk momet, förklrr Cyee. Det är viktigt tt de jobbr med si eg mål, då blir det e positiv res. Jury består v persoer som sk represeter så måg olik område som möjligt. Det är e viktig och uppskttd roll, ut jury skulle ite koceptet vr detsmm, säger Stef Ombyggder Tillbyggder Försäkrigsskdor Byggmteril Hulå 210, Dl-Jär, tel mobil , fx Allt uder smm tk! Butik med kvlitetsprodukter iom färg, golv, kkel och klikers. Vi utför äve måleri och golvrbete. Besök oss i vår butik i Dl-Jär! Tf , öppet: må fre Lör Br boede God service Boiflytde Tf Bokig Aik Simm Eriksso Rågsvede 780 SWEDEN 54 ÄPPELBO Tel: Hel kommues bostdsföretg! Bo i ltlig miljö i Äppelbo LANTLIGT BOENDE tel På väg till eller frå Mlug-Säle? Övertt i Äppelbo! Friggebod Lägeheter Hus Husvgs- och tältpltser 10 mil till Säle Aik Simm Eriksso Rågsvede Bo i ltlig miljö i Äppelbo

10 Rub Me UF tillverkde tvål i form v dlhästr och hde stor frmgåg läsåret 2010/2011. På bilde Josefie Täström, Joh Christis och Viktori Egm. Bys Sti Lrsso sks på bilde. Kit UF röte frmgågr med sitt företg 2011/2012. Kristoffer Olsso och Theres Johsso drev företget. Ett v de frmgågsrik UF-företge 2012/2013 vr Kick Strt UF med Id Tllskog och Mthild Sdbäck. De tillverkde müsli. Stef Krlberg och Cyee Crig i de kretiv UF-sle på Vsbro Utbildigsceter. UF-företg på Vsbro Utbildigsceter läsåret Sports Evet UF Drivs v Erik Grberg, VD i företget, och Sdr Dielsso, ekoomisvrig i företget. Arrgerr sporteveemg för företg i Vsbro Kommu med fokus på tembuildig, öje och äve tävlig företg emell. Work UF Drivs v Emelie Eld, Id Adersso, Jesper Måsso och Rikrd Admsso. Erbjuder persol med rätt kompetes och till förmålig priser med kort vrsel till kommues företg. You cll we work! För mer iformtio se Vsbro Bilservice UF Är ett bilserviceföretg som drivs v Jcob Nilsso. Tste it UF Affärsidé tt sälj ett exklusivt kffe med späde smker, e smk för vrje tillfälle! Erbjuder si produkter till både privtpersoer och företg, kske som e exklusiv preset. Drivs v är Sofie Blom, Emelie Nilsso Axelsso, S Heistedt och Aders Leek. Kids UF Arrgerr disco för br och ugdomr i Vsbro. Företget drivs v Sdr Kvist och Amd Fgrell. Quote UF Erbjuder rmr med foto och citt. M k också köp edst rme. Rmr är vit med slit kter i ltlig stil. Sbi Alfredsso och Amd Lrsso driver Quote UF. 23

11 Orgiserde för: Prototyper, kort - och lågserieproduktio Problemlösig Produktkritik, mteriloptimerig Orgiserde med: Det bäst temet i de hittills käd världe Här är det ekelt tt lev! Srt är det dgs för jul och yår ige! 2013 hr gått med ett rsde tempo. Det hr hät mycket både glädjde och midre glädjde. Till de förr ktegori hör, som vligt, tt det går br för vår företg, tt vi fick e fi hägbro till Grölid för e mycket billig peig, tt vi u är igåg med byggtioe v de y räddigssttioe, tt är dett skrivs srt är dgs tt lägg ut budshdligr för utbyggde v Myrbck skol och tt E16 kommer tt rusts med y vägsträckig mell Dl-Jär och Vsbro. Till dett k läggs ett som vligt spästigt och ktivt kulturliv och måg fi idrottsfrmgågr. Ett jättestort tck till ll eldsjälr som gör ett ftstiskt ideellt rbete i vår föreigr! 2014 kommer till stor del tt prägls v vl m tlr ju om supervlåret med både vl till Europprlmetet i mj och till kommuer, ldstig och riksdg i september. Mi förhoppig är tt vi på de olik prtiers listor iför vlet till kommufullmäktige i Vsbro kommu kommer tt hitt måg y m, gär ug mäiskor, som tillsmms med oss gmligr får tävl om väljrs gust och som brier för tt gör vår fi kommu äu bättre. Jg vill ösk ll, både gmml och ug, e br vslutig på 2013 och ett riktigt br 2014! Per-Aders Westhed Kommulråd

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Varför resa? www.polycom.com/varforresa

Varför resa? www.polycom.com/varforresa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mrs 2013 Med dgstidiges räckvidd fcktidiges fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA NER TIDNINGEN

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! sept 2015 Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ige roll. här fis bostde för just Dig! Det befitlig Elverket frå 1908 hr gett ispirtio till de y byggder i Elverket II. Det gml elverket kommer

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7 ORSNÄS Nr 3 8.5.2015 Christi Båssr Korsäs y kommudirektör Läs mer på sidor 4-5 Veterfest Festlig veterfest i Bjurbäck Läs mer på sid 7 Suomekielie yhteeveto Sivuill 35-40 ANITAS rut Kvrkes skärgård är

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

Fair Trade Forum 2015 arrangeras av Uppsala Fairtrade City och Nätverket Rättvis Handel

Fair Trade Forum 2015 arrangeras av Uppsala Fairtrade City och Nätverket Rättvis Handel Fir Trde Forum 2015 rrgers v Uppsl Firtrde City och Nätverket Rättvis Hdel I smverk med: Tck till svår sposorer: Tck äve till: Coop Fir Mokey Fir Trde Ceter Fir Trde Återförsäljr Fir Ulimited Lidvlls Sckeus

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

www.frode-laursen.com

www.frode-laursen.com visio Frode Lurse sk iom utvld sektorer vr idustris självklr vl - som ordes bäst logistikprter. Missio Vi sk bygg effektiv och komplett kudlösigr med vår lgerhotell som v. Vi sk å vår mål geom speciliserig,

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com 11 torsdg 14 februri 2013 pite.osportl.com veck GRATIS Köp & Sälj Läs mer på sid 6 Vi söker dig! Vi söker di g! Vill du blogg, skriv betrktelser, reseberättelser ig!! ch ddig. ooch... Är du suge på tt

Läs mer

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16 ihm Y THME HELSIGORGS HM -0- y Väste fullt utbyggd r Söd boc t Ste g ig ott Dr Helsiki Oslo ksg Tlli t Jär t g gs vä E4 gt / Sjö Göteborg Fältrpsväge Södergtsvidukte ih är vårt förslg på hur Helsigborgs

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

Öppet: Torsdag-fredag-lördag. Backvägen 2, 820 76 Harmånger (Mitt emot Hälscocentralen) UTFÖRSÄLJNING 1000-tals plagg till fördelaktiga priser!

Öppet: Torsdag-fredag-lördag. Backvägen 2, 820 76 Harmånger (Mitt emot Hälscocentralen) UTFÖRSÄLJNING 1000-tals plagg till fördelaktiga priser! Nordastigar 2012 - Nr 158 23 JAN Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 159 ONSDAG

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

vårt nya hem bomässan 2012

vårt nya hem bomässan 2012 Om ågra år kommer 7 000 persoer bo här i lägeheter och radhus i ya promeadstade Aedal. bomässa 2012 vårt ya hem Höga fösterpartier, eorma badrum me i övrigt väl utyttjade ytor. Så ser tredera ut för dages

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer