Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat för Tjörn. För att göra Tjörn till möjligheternas ö är en av förutsättningarna att det finns ett gynnsamt företagsklimat. Kommunen har en viktig roll att spela när det gäller företagsklimatet. Ett av kommunens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Hur vi gör detta med de resurser som finns och vad kommunen kan erbjuda nya - och befintliga företag skall redovisas i en näringslivsplan som snart antas av kommunstyrelsen. I detta arbete har ett förslag till mål formulerats. Det är: Tjörns kommun ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ökad sysselsättning, möjligheter till etableringar och ett diversifierat näringsliv med fokusområden inom besöksnäring, kreativa näringar, gröna näringar, tjänsteföretag samt logistik och sjöfart. Jag är övertygad om att vi kan nå detta mål om vi arbetar tillsammans. Det gäller att företagare, handlare, fastighetsägare gemensamt med kommunen tar ansvar och utvecklar näringslivsklimatet. Hur är då företagsklimatet på Tjörn? För att ta reda på detta mäter vi kontinuerligt hur de företagare som har varit i kontakt med kommunen i olika ärenden uppfattar kommunen som myndighetsutövare och kommunens servicegrad gentemot företagare. Undersökningen visar inom vilka områden som företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. De myndighetsområden som undersöks är Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Senast denna mätning gjordes var Då fick Tjörn ett betyg som låg på ett medelvärde bland Göteborgsregionens kommuner. I skrivande stund pågår en ny mätning. Resultatet kommer att redovisas direkt efter sommaren. Jag ser fram emot att, tillsammans med företagare på Tjörn, arbeta för att vi skall få ett bra näringslivsklimat där företagarna efter att ha haft kontakt med Tjörns kommun upplever kommunen som tillgänglig och att de fått ett gott bemötande. Johan Fritz Kommunchef Johan Fritz, kommunchef Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen I detta nummer av Näringslivet på Tjörn: Tempen på konjunkturen i Göteborsregionen Elever oförberedda för yrkeslivet Nya verksamheter på Tjörn Månadens boktips: Sökmotormarknadsföring Tre fjärdedelar av svenskarna e-handlar Tips om internationell handel med Norge & Tyskland Företagsträffar under april: Kapitalmarknadsdag m.m.

2 Händer på Tjörn Nytt fik i Wallhamn Den 22 mars öppnade Paula Andersson och Ann- Christin Oscarsson Gofiket i Wallhamn (vid Ivars Färg). Ann-Christin och Paula kommer närmast från att ha arbetat inom skolan. De delade drömmen om ett eget ställe och nu är de på gång. - Att starta eget har varit mycket lärorikt, mycket att ta reda på och det har väl inte alltid gått så fort som man trott och inte alltid helt enkelt att hitta adekvat hjälp. Men att få ordning på lokalen har gått undan - tack vare den kompetens som finns i familjen, berättar Ann-Christin och Paula. På menyn finns lunch, varma och kalla smörgåsar, kaffe och smoothies för avhämtning. Dessutom cateringverksamhet och "strandpåse", "fredagsmyspåse", "barnkalaspåse", "fixa-med-båten-påse" med lite smått och gått i. Gofikets öppettider: 22/3-10/6: fredag och måndag 6-16, lördag 9-14, sön efter beställningar. 14/6 - : vardagar 6-16, helger som ovan. Ett annat nytt företag Mervi Karttunen har startat upp företaget Flowride AB där hon sysslar med professionell bolagsstyrning och arbetar med styrelseuppdrag och mentorskap för att öka tillväxten i mindre och medelstora företag. Detta sker som ledamot av Styrelseinstitutet. Flowride är numera också med i Västkust Innovation AB i Bleket som mentor och delägare i inkubatorverksamheten. - Det känns utmanande och roligt att bidra till den övergripande visionen om att göra Tjörn till Silicon Island, säger Mervi. Tjörns Sparbank i nya lokaler Den 16 april flyttar Tjörns Sparbank in i sin nya fastighet i Södra hamnen. Då kan kunderna besöka banken i de ljusa, ombyggda lokalerna. Invigningen sker samma dag kl 10, då bjuder man alla kunder på kaffe och tårta. Banken har stängt för flytt den 12:e och 15:e april. Nystartade företag I mars var 1909 företag registrerade på Tjörn. After Work Media AB Höviksnäs, Reklambyråverksamhet Bergman, Jan Olof Kållekärr, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Hedröd, Jenny Maria Höviksnäs, Blandat jordbruk Jelmbark, Alice Julia Klädesholmen, Litterärt och konstnärligt skapande Jon i Boa AB Skärhamn, bransch anges ej Olausson, Betty Katarina Kållekärr, Tillverkning av andra möbler Olofsson, Eva Lina Helena Skärhamn, Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling Petersson, Gustav Bertil Rönnäng, Partihandel med virke och andra byggmaterial Willforss, Bo Arne Klövedal, Byggande av bostadshus och andra byggnader Månadens boktips Källa: WebSelect mars 2013 Sökmotorsmarknadsföring av Urban Lindstedt & Christer Pettersson 2006 Boken handlar om vad man ska göra för att få sin webbsida eller blogg högt rankad i olika sökmotorer. Förutom att ha ett bra innehåll på sin sida, får man som läsare verktyg för att utforma webbsidan så att den hamnar högt upp i olika sökresultat. Man får också reda på hur man ska gå tillväga för att köpa sponsrade länkar samt kunskap om vad man bör veta om man ska anlita ett konsultbolag i dessa frågor. Urban Lindberg är frilansjournalist och föreläsare och tidigare redaktör på tidningen Internetworld. Christer Pettersson är civilekonom med lång erfarenhet av Internetannonsering. Boktips från Áslaug Myhrberg, bibliotekarie/ utvecklingsansvarig vid Tjörns bibliotek.

3 Tempen på konjunkturen för Göteborgsregionen Business Region Göteborg presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för Göteborgsregionen. Här nedan kan du läsa ett utdrag ur den senaste analysen som avser kvartal 1, Göteborgsregionen lyfter Sveriges tillväxt I slutet av förra året pekade mycket mot en kraftig försvagning av svensk ekonomi. Flera institut varnade för att varselvågen skulle leda till en svagare arbetsmarknad. Men flera av indikatorerna i Business Regions Göteborgs senaste rapport visar nu att Göteborgsregionen har haft en mer positiv utveckling än övriga landet och därmed bidragit till att lyfta Sveriges tillväxt. Antalet sysselsatta har fortsatt öka. Arbetslösheten har inte stigit som vi befarade och antalet varsel är fortfarande få i Göteborgsregionen. Mycket tyder alltså på att arbetsmarknaden kan förbättras svagt under året. Men vi befinner oss i början av en konjunkturuppgång och eftersom underliggande problem i den europeiska ekonomin kommer ta tid att lösa, är återhämtningen fortsatt känslig. Sysselsättningsindikator Göteborgsregionens export vände nedåt under 2012 En annan indikator som tydligt vänt uppåt är den prognos som ett antal exportchefer gör om exportutvecklingen för de kommande tre månaderna. Svaren, som redovisas i Business Swedens Exportchefsindex, visar att nulägesbilden visserligen är ganska dyster, men att framtidsoptimismen inte har varit större sedan det andra kvartalet Det är Asien och Nordamerika som förväntas leda utvecklingen och för Västeuropas del ser försämringen ut att ha upphört. De positiva tongångarna kring exporten kommer trots att den svenska kronan nu nästan är lika stark som innan den släpptes fri i november Men som helhet blev 2012 ett år med vikande export, inte minst för Göteborgsregionens företag. Medan värdet av Sveriges varuexport sjönk med fyra procent, blev nedgången för Göteborgsregionen tio procent. Nedgången förklaras av ett svagt år för fordonsexporten, som står för ungefär hälften av all varuexport. Medan exporten till Frankrike, Danmark, Ryssland och Tyskland minskade tydligt, höll den uppe väl mot Norge, USA och Kina. Totalt uppgick Göteborgsregionens varuexport till 148 miljarder kronor under På längre sikt ser vi att Norge, Tyskland, Kina och Ryssland blivit allt viktigare marknader. Företagen växer snabbare än i landet Företagens lönesumma steg i Göteborgsregionen under det fjärde kvartalet 2012 med 5,1 procent jämfört med samma tid året före. Motsvarande ökning för Sverige blev 3,4 procent. Det innebär att Göteborgsregionen stod för 17 procent av Sveriges tillväxt i lönesumma inom den privata sektorn. Procentuell förändring i antal sysselsatta jämfört med samma kvartal året innan. Den översta blå linjen speglar Göteborgsregionens sysselsättning i jämförelse med riket. Högre tillväxt än väntat Fjärde kvartalet 2012 växte Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med 1,4 % jämfört med samma period året innan. Det var en tillväxttakt som överträffade analytikernas förväntningar. Det var framförallt hushållskonsumtionen som bidrog positivt till utvecklingen, men även investeringar i maskiner, inventarier, övriga byggnader och anläggningar visade styrka. Dock var tillväxttakten för femte kvartalet i rad lägre än vad som har varit normalt under 2000-talet. Av EU:s medlemsstater var det bara ett par länder i Baltikum och Östeuropa som hade högre BNP-tillväxt än Sverige, vilket talar för att Sverige klarat sig relativt väl. För helåret 2012 växte företagens lönesumma med 5,3 procent i Göteborgsregionen och 3,9 procent i riket. Uppgången har varit jämnt fördelad mellan industriföretag, tjänsteföretag och kategorin övrigt, som företrädesvis innehåller företag inom byggsektorn. Det är nu sex kvartal i rad med en betydligt högre tillväxttakt i Göteborgsregionen än i landet, vilket visar på en stark utveckling för regionens företag. Konkurserna i Göteborgsregionen ligger på normala nivåer. Läs hela konjunkturrapporten här:

4 Tre fjärdedelar av svenskarna e-handlar Antalet människor som dagligen använder nätet för arbete och fritid växer hela tiden. På kan man få den senaste statistiken kring användningen av internet. Just nu kan vi lästa att e-handeln har ökat markant. Enligt SCB:s undersökning IT bland individer 2012 e-handlade tre fjärdedelar (74 procent) av Sveriges befolkning i åldern år under perioden april 2011 till mars I åldrarna år köpte över 80 procent någonting via Internet under den perioden. Den åldersgrupp som i högst utsträckning e-handlade är åringarna där närmare nio av tio gjorde det (87 procent). I den äldsta åldersgruppen, åringar, är gjorde 40 procent det. Andelen män som handlat via nätet är något högre än andelen kvinnor. Totalt 76 procent av männen jämfört med 72 procent av kvinnorna handlade via Internet under perioden. Källa: omsatte e-handeln 31,6 miljarder kronor Ovanstående artikel visar att fler svenskar e-handlar. Men vad köper man då? 2012 omsatte e-handeln 31,6 miljarder kronor, enligt e-barometern från Handelns Utrednings Institut (HUI) i samarbete med Posten och Svensk Distanshandel var motsvarande siffra 27,7 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 14 procent eller nästan 4 miljarder kronor. Under samma period ökade den totala detaljhandelsmarknaden med endast 2,1 procent. Sport/fritid och heminredning/möbler är de snabbast växande kategorierna, en utveckling som spås fortsätta under Under 2012 ökade sport/fritid med 27 procent och heminredning/möbler ökade med 15 procent. Fortfarande är hemelektronik och kläder de största kategorierna med 7,6 respektive 6,7 miljarder kronor. Källa:

5 Internationell handel Västsvenska Handelskammarens internationella avdelning ordnar under året flera Handelsluncher där ditt företag ges möjlighet att få en introduktion till ett specifikt land eller region. Handelslunchen inleds med en dragning där du får lyssnar till experter och entreprenörer inom området. Därefter ges du under lunchen möjlighet att etablera kontakt och utbyta erfarenheter med andra företag. Se mer om upplägg, anmälan och kostnad på handelskammarens hemsida: handelskammaren.net Men redan nu kan du få lite affärstips från Handelskammaren när det gäller handel med Norge, FN samt Tyskland, se illustrationerna nedan. Under hösten kommer lokala företagsseminarium att hållas med fokus på internationell handel samt e-handel. Mer information om detta kommer direkt efter sommaren. Källa:

6 Företagsaktiviteter APRIL Frukostmöte IP-telefontjänster När: Tisdag 9 april kl Var: Restaurang Tjörnbron Frukostmöte med ELJI Elektronik AB tillsammans med Weblink IP Phone AB som visar hur IP-telefontjänster kan förenkla vardagen för små och stora företag. En nyhet är möjligheten att få mobiltelefonerna i växeln på samma sätt som fasta telefoner. Anmälan: Senast 4 april till eller Arrangör: ELJI Elektronik AB tillsammans med Weblink IP Phone AB Nätverksträff inom Turism Vad händer på Tjörn turismsäsongen 2013? När: Tisdag den 9 april kl Var: Salt & Sill, Klädesholmen Näringsliv, föreningar och andra aktörer inom turismnäringen är välkomna till möte där alla får möjlighet att berätta om sina planer inför kommande turismsäsong. På programmet: - En presentation av evenemang på Tjörn "Skjut skarpt mot högre mål - ett utbildningserbjudande kring paketering av en destination som planeras i höst i samarbete med Business Region Göteborg (BRG). - Hur kan vi lyfta Tjörns turism i projektet Bohuslän på export? Ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på smörgås, kaffe & kaka. Arrangör: Tjörns kommun Frukostmöte Företagsklimat När: Fredag 26/4, kl Var: Bergabo Hotell och konferens, Rönnäng Svenskt Näringsliv presenterar Tjörns resultat i den nysläppta, årliga attitydundersökningen Företagsklimatet i kommunerna. Kapitalmarknadsdag När: Onsdag 17 april kl Var: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund : Kaffe och inledning : Föreläsning "Vinnande koncept - aktuell forskning som visar vad som gör att vissa människor lyckas bättre än andra" med Jonas Fasth, VD Rådgivarskolan/Pepiris : Inspirerande kortföreläsningar och mingel Almi Företagspartner Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag. Almi Invest består av sju regionalt baserade riskkapitalfonder. Totalt förvaltar man över en miljard kronor. Omställningskontoret + En satsning på ökad tillväxt och sysselsättning i 18 kommuner i Västsverige. Vad finns det för olika kapital på marknaden och hur ser den bästa mixen ut för ditt företag. Västra Götalandsregionen Marcus Nordanstad från Regionalutveckling, Näringsliv berättar om Västra Götalandsregionens möjligheter att delfinansiera projekt och produkutveckling för företag. Enterprise Europe Network & EU-finansieringsmöjligheter Sverige är med och finansierar EU:s gemensamma budget, inom vilka svenska företag, myndigheter, organisationer och andra kan söka finansiellt stöd för olika projekt : Fika, mingel och tid för frågor Utställare: Banker finns med som utställare och kan svara på frågor och berätta hur de jobbar med riskkapital och företagsfinansiering. Kostnadsfritt deltagande, men anmäl dig senast 11/4 till Arrangörer: Tjörns kommun, Stenungsund kommun/ Profil Stenungsund samt Orust kommun Vi bjuder på frukost. Kostnadsfritt deltagande, men anmäl dig senast 23/4 till

7 Elever oförberedda inför yrkeslivet - behöver stöd och hjälp från näringslivet På Svenskt Näringslivs webbsida/samverkan skola och näringsliv redovisas en ny undersökning från Desmoskop som visar att endast ett av tio företag upplever att skolan lyckas förbereda eleverna väl inför yrkeslivet. Hälften av företagen anser det svårt att rekrytera personer under 30 år med rätt kompetens. En skola i världsklass är en förutsättning för att säkerställa svenska företags framtida konkurrenskraft. Det är väsentligt att skolan och näringslivet jobbar tillsammans för att förbättra den svenska utbildningen. För att det ska ske krävs en nära samverkan mellan företag och skola, både på nationell och på lokal nivå. Som företagare kan du hjälpa studenterna att förbereda sig för yrkeslivet. Program för Galan : Registrering och mingel : Föreläsningar: Therese Albrechtsson, 27 årig entreprenör från Göteborg; "Våga, vårda, vinn" Boris Lennerhov, VD för Gekås i Ullared; "Från ett parti byxor till miljardindustri" Genom praktikplatsen.se förmedlas praktikplatser, studiebesök och andra arbetslivskontakter till grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning, högskola och arbetsmarknadsenheter. Samarbete med praktikplatsen.se innebär att du som arbetsgivare på ett smidigt sätt kan få kontakt med skolelever, studenter och arbetssökande som är intresserade av just din arbetsplats. Så här gör du som företagare: Gå in på praktikplatsen.se och rubriken arbetsgivare. Längst ner i informationen finns intresseanmälan där man fyller i sina uppgifter. Läs mer och anmäl dig på : Mingelpaus med underhållning : Galamiddag, prisutdelningar och underhållning med Kadir Meral Festen fortsätter på Stenungsbaden Med reservation för ändringar. Dresscode för kvällens middag: kavaj För mer information och köp av biljetter: Företagare på Tjörn, april 2013 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun, Krokdalsvägen Skärhamn,

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013 Näringslivet på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Tjörn är på gång! Och vad menar jag med det, kanske ni undrar nu? Läs mer om vad som händer

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande Mars 2014 Carolin Dahlman 1 Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som

Läs mer