B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44"

Transkript

1 B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N Inormationsblad ör boende i Marmorn, Lundagatan 36 44

2 Lundagatan 3 Skinnarviksringen 5 36C 36B 36A Cykelörråd 36D 38B Tvättstuga 38A 4 36E 40A & B Övernattningslgh. 36F Musikrum Barnvagnsrum Cykelörråd Grovsopor Källsortering 42B 42A 44D Övernattningslgh. 44C 1 2 Fastighetsskötarexp. 44B Tvättstuga 44A Cykelörråd Siror i ring motsvarar kamerapositioner ör broschyrens bilder: 1. Framsida 4. Sid Sid Baksida 3. Sid 18 2

3 INNEHÅLL Välkommen till Marmorn 4 Fakta om Marmorn 5 Historik 5 Styrelsens arbete 6 Förslag på ändringar 6 Inormationskanaler 7 Stadgar 7 Intressegrupper 7 Ekonomi och örvaltning 8 Föreningens ekonomi 8 Utgiter 8 Inkomster 8 Inre ond 8 Lägenheterna 9 El, gas och ventilationssystem 9 Nycklar 9 Försäkring 9 Faciliteter 10 Tvättstugor 10 Musikrum 10 Övernattningslägenheter 10 Barnvagnsrum 10 P-platser bil och motorcykel 10 Cykel- och mopedörråd 11 Kabel-TV 11 Felanmälan Kabel-TV 11 Bredband via ADSL 11 Så här gör du ör att å ADSL i din lägenhet 11 Sopor och källsortering 12 Service 12 Serviceleverantörer 12 Fastighetsskötare 13 Besöks- och teleontid 13 Arbetstid 13 Ansvarsördelning 13 Bostadsrättsöreningen eller bostadsrättsinnehavaren? 13 Till det inre räknas: 13 Andrahandsuthyrning 14 Att tänka på vid andrahandsuthyrning: 15 Övrigt att ta hänsyn till 15 Ombyggnad av lägenhet 15 Fasader och balkonger 15 Ordningsregler 16 Föreningens postadress HSB:s Br Marmorn Lundagatan 44 c Stockholm Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC Teknisk och ekonomisk örvaltning

4 VÄLKOMMEN TILL MARMORN HSBs bostadsrättsörening Marmorn är en av Stockholms största och äldsta bostadsrättsöreningar och inns på Södermalm, närmare bestämt Lundagatan 36-44, högst upp på Skinnarviksberget. Här hittar du grönska, glädje, underbara grannar och välskötta hus. Föreningen bildades 1930 i samband med att husen byggdes av HSB. Arkitekt var Sven Wallander och husen byggdes i den unkisstil som då präglade boendemiljöerna. De lesta lägenheter är en- eller tvårummare men det inns också ett mindre antal treor. Styrelsens långvariga mål med Marmorn är att örvalta öreningens tillgångar på bästa sätt. Det innebär bland annat att vi vill bibehålla och upprusta eter behov enligt den ursprungliga stil som rådde under 1930-talet. Detta kan man exempelvis se på upprustningen av trapphusen, belysningen och den typograiska stilen på nya skyltar. Varmt välkommen till Marmorn! Styrelsen 4

5 FAKTA OM MARMORN Marmorn är en av de äldsta bostadsrättsöreningarna i Stockholm. Enligt våra stadgars örsta paragra har öreningen till ändamål att i öreningens hus upplåta bostadslägenhet ör permanent boende och lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed rämja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har öreningen till ändamål att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, rämja serviceverksamhet med anknytning till boendet. För att utöva bostadsrätten, det vill säga bo permanent i Marmorn, måste man dels örvärva en bostadsrätt, det vill säga en lägenhet, dels bli antagen som medlem i öreningen. Marmorn är, som andra bostadsrättsöreningar, en ekonomisk örening. Föreningen äger astigheterna och som delägare i öreningen äger medlemmen rätten att bo i just sin lägenhet. Som medlem har man rättigheter och skyldigheter som är beskrivna i öreningens stadgar. Föreningen har 539 lägenheter, vilket gör Marmorn till en av Stockholms största. Den demokratiska ordningen i öreningen är viktig. En gång om året, vanligtvis i mitten av ebruari, inbjuds öreningens medlemmar till årsstämma. Då beslutas det i rågor som exempelvis årsredovisning, vilka som ska sitta i styrelsen och om eventuella ändringar av stadgar. Varje höst anordnar dessutom styrelsen ett inormationsmöte ör samtliga medlemmar. För att hålla de boende underrättade om vad som händer i öreningen och vad styrelsen arbetar med inns ett lertal inormationskanaler. Historik Kvarteret Marmorn byggdes i HSBs regi mellan 1930 och Arkitekt var HSBs legendariske chesarkitekt Sven Wallander, en unktionalist i olkhemsbyggets tjänst. Marmorn var ett av HSBs örsta stora projekt i Stockholm. Bland våra jämnåriga systeröreningar inns kvarteret Metern vid Helgalunden, kvarteret Ljuset vid Åsögatan/ Borgmästargatan (båda på Södermalm) samt kvarteret Färjan på Alströmergatan (Kungsholmen). Många av Marmorns lägenheter har en av de planlösningar som Sven Wallander presenterade vid Stockholmsutställningen 1930, den händelse som brukar räknas som genombrottet ör unktionalismen. Funkisstilen, som den också kallades, ick stort genomslag i det svenska bostadsbyggandet. Den är också ett av vårt lands å bidrag till den internationella arkitekturhistorien. Utmärkande drag är en stor hänsyn till ljusörhållanden och avsaknaden av utsmyckningar i orm av ornament, stuckatur etcetera. 5

6 Våra hus har genomgått lera renoveringar med bland annat byten av önster och asadärger, stambyte, byte av elledningar och byte av samtliga hissmaskinerier. Föreningen örsöker dock vara mycket örsiktig vid större renoveringar av detta slag. I den kulturhistoriska klassiiceringskartan ör Stockholms innerstad (bilaga till Stockholms så kallade översiktsplan) har Marmorn erhållit den högsta klassiiceringen, blå, tillsammans med bland annat Stadshuset, Operan samt byggnaderna i Gamla Stan. Stockholmsutställningens trädgårdar var inte unktionalistiska i bemärkelsen att de var rationella eller enkelt utormade. Tvärtom tänkte man sig ota unkisstilens strama huskroppar inbäddade i riklig grönska. Typiskt ör och 30-talens utemiljö var stamsyréner, ölandssten, rosor och perennrabatter. Markbeläggningen i Marmorn var ram till slutet av 1980-talet en kombination av smågatsten och större stenplattor. Gårdarna genomgick en större renovering under 1990-talets mitt. I dag strävar öreningen i enlighet med ett stämmobeslut 1997 eter att örändringar ska ske i den ursprungliga arkitekturens anda och med känsla ör vårt områdes unika stil. Värt att notera är att även gårdarna är blåmärkta. Sedan en tid tillbaka tar öreningen till vara originaldörrar, ursprungliga skåpinredningar etcetera. Boende som gör örändringar i sina lägenheter uppmanas därör att inte ställa dylika originaldelar i grovsoprummet utan i stället vända sig till astighetsskötaren ör örvaring av sådant. Styrelsens arbete Styrelsen leder och driver arbetet i öreningen på uppdrag av stämman. Stadgarna beskriver vilka beogenheter och vilket ansvar styrelsen har. Styrelsen beslutar om det mesta som gäller drit och skötsel av astigheterna och gårdarna. Exempel på detta är överlåtelser, andrahandsuthyrningar, reparationer, städning etcetera. I varje trappuppgång inns inormation om vilka som sitter i styrelsen, vilka unktioner de har och hur de kan nås. Styrelsen är organiserad i olika ansvarsområden; boendemiljö, teknik, ekonomi och inormation. Vilken medlem som helst kan vara med i dessa grupper, även de som inte är invalda i styrelsen är välkomna. Styrelsen har sin brevlåda vid uppgång 44c, vid ingången till astighetsskötarens expedition. I uppgång 44d, en trappa ned, inns ett tidningsställ med stadgar, årsredovisning, Marmornbladet och ansökningsblanketter ör andrahandsuthyrning samma inormation inns även på Förslag på ändringar Vill du att något ska ändras eller har du en idé med anknytning till öreningen/boendet/astigheterna som du tycker att öreningen ska örverkliga, är det enklast att lämna in örslaget till styrelsen. Styrelsen handlägger örslaget och beslutar i ärendet. För 6

7 detta inns inga ormkrav men det är normalt en örutsättning att örslaget är väl beskrivet och motiverat ör att det ska kunna behandlas på ett bra sätt. Det bör dessutom ramgå vem som lämnat in örslaget. Det mest ormella alternativet är att lämna en motion till stämman (som äger rum i början av året). Det enda ormkravet är att det ska ramgå vem som skrivit motionen (namn och lägenhetsnummer). Det är även här viktigt att örslaget är väl beskrivet och motiverat. Det är lämpligt att den som lämnat in motionen är med på stämman ör att argumentera ör sitt örslag och svara på stämmodeltagarnas rågor. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november året innan stämman. Inormationskanaler Styrelsen inormerar medlemmarna på lera sätt; Marmornbladet, Marmornkanalen (på TV), anslagstavlorna i trapphusen samt på Internet (www.marmorn.se). Medlemmarna kontaktar styrelsen i örsta hand genom att ta kontakt med trapphusvärden. I trapphuset inns namn, teleonnummer samt e-postadress till den styrelsemedlem som har ansvar ör din trappuppgång. Vidare inns teleonnummer och e-postadresser till samtliga styrelsemedlemmar i varje nummer av Marmornbladet samt på Marmornbladet kommer ut yra till em gånger per år och är öreningens orum ör inormation och debatt. I tidningen kan medlemmarna debattera rågor som rör Marmorn och boendet här. Det inns också möjlighet att sätta in annonser ör att köpa eller sälja saker. Marmornkanalen är ett komplement till Marmornbladet och anslagstavlorna. Kanalen används av styrelsen ör att snabbt och smidigt nå ut med viktig inormation till medlemmarna. Marmornkanalen sänds via intern-tv på band S7 (tala med astighetskötaren om du har problem med inställningen). På öreningens webbplats, inns hela denna broschyr och Marmornbladet i så kallat pd-ormat. Där inns också de blanketter som behövs vid till exempel andrahandsuthyrning. Stadgar Föreningens stadgar är dess lagbok. Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Givetvis lyder öreningen även under svensk lagstitning så som bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk örening, boköringslagen etcetera. Intressegrupper Inom öreningen inns ett antal intressegrupper och det är ritt ram att starta ler. I dag inns Trädgårdsgruppen (kontaktas via de boendemiljöansvariga i styrelsen), Musiköreningen och Motorcykelöreningen. 7

8 EKONOMI OCH FÖRVALTNING Föreningens ekonomi Styrelsen, med hjälp av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, strävar eter att rämja medlemmarnas ekonomiska intressen och örvalta den investering som medlemmarna gjort genom att köpa en bostadsrätt. Föreningen har god ekonomi och lera stora renoveringar har kunnat utöras med bibehållen nivå på månadsavgiterna den örsta höjningen på tio år gjordes våren Br Marmorn har brutet räkenskapsår som startar den 1 september och avslutas den 31 augusti. Konkret innebär detta att resultatet presenteras i den årsredovisning som medlemmarna år i januari året därpå. SBC örvaltar öreningens ekonomi. De sköter de löpande räkenskaperna, månadsavgiter, pantsättningar och överlåtelser. Styrelsen utarbetar budget och beslutar om kostnader, investeringar och avgitsörändringar. Utgiter Föreningens omsättning per år är omkring 13 miljoner kr. De största utgitsposterna är uppvärmning, el, låneräntor, skatt, vatten, städning, sophämtning och astighetsskötsel. Räntekostnaderna är cirka 2 miljoner kr per år. Den totala lånesumman är ca 43,5 miljoner kr. Inkomster Den klart dominerande intäktsposten består av månadsavgiterna rån medlemmarna. Avgiten som betalas ör varje lägenhet grundar sig på öreningens kostnader ör att driva verksamheten och är beroende av lägenheternas storlek. Avgiterna ändrades ör örsta gången våren 2003 sedan april 1992 och strävan är att behålla dem så låga som möjligt. Värdet av de materiella anläggningstillgångarna uppgår till ca 52 miljoner kr. Inre ond Till varje lägenhet inns en så kallad inre ond som innehåller medel knutna till lägenheten. En del av medlemmarnas avgiter har tidigare avsatts till dessa onder ör att användas till underhåll av respektive lägenhet. Denna avsättning upphörde men till de lesta bostadsrätter inns innestående medel. Saldot ör respektive inre ond anges på avgitsavierna. Uttag ur onden sker genom att man yller i avsedd blankett som inns i blankettstället i källaren till 44 d. 8

9 LÄGENHETERNA El, gas och ventilationssystem Föreningen är ansluten till järrvärmenätet. Cirka 80 procent av lägenheterna har gasspis. Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv sitt el- eller gasavtal med valri leverantör. Beintliga ventilationskanaler ör till- och rånlut år ej sättas ur unktion. Endast kolilterläktar år installeras i Marmorn. Nycklar Till varje lägenhet ska höra: 4 st lägenhetsnycklar 4 st lägenhetsnycklar sjutillhållarlåset 1 st källarnyckel 1 st bokningscylinder ör tvättstugor. Försäkring Samtliga lägenheter är örsäkrade genom en omattande astighetsörsäkring. Denna örsäkring täcker de lesta skador som kan komma att uppstå i astigheterna. Den täcker dock ej lösöre och inventarier som tillhör bostadsrättsinnehavaren. Fastighetsörsäkringen har även en självrisk som styrelsen kan besluta att innehavaren ska betala om skadan uppstått på grund av eget vållande, vårdslöshet eller bristande underhåll. Denna självrisk uppgår till mellan och kronor beroende på typ av skada samt skadeorsak. Bostadsrättsinnehavaren bör ha en hemörsäkring som täcker värdet av det egna lösöret. Dessutom rekommenderas en tilläggsörsäkring till hemörsäkringen (bostadsrättstillägg) som täcker kostnaden ör astighetsörsäkringens självrisk samt de byggdelar som är bostadsrättsinnehavarens ansvar enligt stadgarna. Många örsäkringsbolag ger rabatt på örsäkringen om man berättar att man har säkerhetsdörr till lägenheten, vilket är allet i Marmorn. Några bolag ger också rabatt till medlemmar i HSB. Marmorn har dessutom en örsäkring ör skadedjurssanering. Anticimex bör omedelbart kontaktas iall skadedjur påträas inomhus. 9

10 FACILITETER Tvättstugor Det inns sex tvättstugor i Br. Marmorn (två i 38B och yra i 44B). Tid ör tvättning bokas med egen bokningscylinder (beställs hos astighetsskötaren) på någon av datum/tidtavlorna. Använd enbart bokningscylindern, lappar eller dylikt acceperas ej. Tvättstuga nr 4 i 44B är en så kallad spontantvättstuga vilket betyder att den inte kan örbokas, utan man använder den om den är ledig. I tvättstugorna inns inormation om vilka rutiner som gäller. En gammal men väl ungerande stenmangel inns i tvättstugan i 44B. Musikrum Det inns två musikrum som används av Marmorns musikörening. Musikrummen används endast av musiköreningens medlemmar. Årsavgiten på 700 kr år betalas via SBCs månadsavi. För att bli medlem, se ino på Marmornkanalen. Kontakta Petra Lundberg, teleon Övernattningslägenheter Föreningen har två bokningsbara övernattningslägenheter. En större i källarplanet i uppgång 44d och en mindre på gaveln vid 36F. Den större lägenheten har 6 sovplatser och det inns också ett pentry med möjlighet att laga mat. Den mindre har två bäddplatser, kokskåp och tillgång till toalett. Bokning av lägenheterna sker hos astighetsskötaren. Den större lägenheten kostar 200 kr per natt och den mindre 100 kr. De år bokas max 3 nätter i rad och år endast användas av gäster till medlemmar i bostadsrättsöreningen Marmorn. Nyckeln hämtas vardagar rån 07:30 hos astighetsskötaren. Den ska återlämnas i astighetsskötarens brevlåda direkt eter nyttjad period. Lämna alltid lägenheten i det skick du själv vill möta den! Barnvagnsrum Barnvagnsrum inns i uppgång 40. Nyckel kvitteras ut rån astighetsskötaren mot depositionsavgit. P-platser bil och motorcykel Föreningen har ett antal parkeringsplatser ör uthyrning. Kön administreras av SBC (tn: ). Kön är dess värre ganska lång. Det inns en MC-parkering på baksidan av 38. För köplats, kontakta MC-öreningen, ör mer ino se Marmornkanalen. Körning och parkering på gårdarna är endast tillåten vid hämtning och lämning av tung last. Dock ej längre än 15 minuter. Det är helt örbjudet att köra motorcykel på gårdarna. Länsparkering AB bevakar att parkering ej sker obehörigen på gårdarna. 10

11 Cykel- och mopedörråd I öreningen inns 3 cykelrum, som ligger i hus 38, 40 och 44 (se områdesskiss, sid 2). I nr 38 och 44 år man örvara maximalt tre mopeder samtidigt, i rum 40 år ingen moped örvaras (enligt Brandmyndighetens regler). Nyckel löses ut hos astighetsskötaren mot en deposition av 100 kr. Kabel-TV Kabel-TV ingår i medlemsavgiten. Basutbudet består av: SVT 1/SVT 2 TV3 TV4 TV4 + Kanal 5 ZTV MTV Eurosport Discovery Channel Finska kanalen Intern-TV (Marmornkanalen) Felanmälan Kabel-TV Ring till ComHem ör alla slags el beträande dålig mottagning, el på kablar etcetera. Tn Bredband via ADSL Föreningen har valt att använda SBCs ramavtal ör ADSL med Telia, men det står var och en ritt att välja vilken leverantör som helst. SBCs avtal med Telia garanterar inte på något sätt lägsta pris eller bästa möjliga avtal. Inormation om detta återinns på SBCs hemsida Så här gör du ör att å ADSL i din lägenhet 1. Ring Telia ( eller 90200) och beställ ett ADSL abonnemang. Uppge att du tillhör bostadsrättsöreningen Marmorn och SBCs avtalsnummer GA Uppge om du vill ha ADSL-modem eller inte och vilken typ av modem. Från Telia kan man välja två olika typer: USB eller Ethernet. 11

12 2. Telia kommer nu att testa din teleonlednings lämplighet ör ADSL. Notera att det inte inns någon garanti att alla teleonledningar passar ör ADSL. 3. Om teleonledningen godkänts skickar Telia hem modem och avtal och räkning till dig och du kan börja använda din örbindelse. Det ta cirka 10 dagar mellan kontrakt och användning av abonnemanget. 4. ADSL-modemet kommer med posten hem till dig. 5. Du betalar alla räkningar själv. Sopor och källsortering Grovsoprum inns i en separat byggnad utanör 42B. Här kan medlemmarna slänga grovsopor, dock ej hushållssopor, vitvaror eller miljöarligt avall. Källsortering inns i samma byggnad med instruktioner ovanör varje behållare. Här inns behållare ör: glas (ärgat och oärgat), plåt och metall, kartong och örpackningar, plast, batterier, elskrot och glödlampor. Tidningspapper slängs i behållarna vid grindarna mot Lundagatan. Dessutom inns en avdelning (grejbyteshörna) där man kan lägga ungerande saker som man vill bli av med ritt ram att ta hand om ör den som vill ha. Vid beställning av nya vitvaror rekommenderas att man i samband med detta låter leverantören hämta de gamla vitvarorna. Det är helt örbjudet att lämna vitvaror i grovsoprummet etersom de blockerar soprummet och öreningen år betala dyrt ör att orsla bort dem.. Gröna behållare (papperspellar) ör pappersåtervinning inns på gårdarna. På varje våningsplan inns ett sopnedkast ör hushållssopor. Soppåsarna sugs bort till en gemensam uppsamlingsplats på andra sidan Hornsgatan. Marmorn är medlem i en sopsugörening som sköter denna anläggning. SERVICE Serviceleverantörer Föreningen har avtal med öljande leverantörer: Ekonomisk örvaltning: SBC 12 Teknisk örvaltning: SBC Fastighetsskötsel: Dritia Städning astigheter: Ergonomia Clean Service AB Trädgådsskötsel och snöröjning: Parkservice

13 Kabel-tv: ComHem Grovsopor och återvinning: Sita Fastighetsskötare Föreningen har en astighetsskötare rån öretaget Dritia anställd på deltid. Hans expedition inns i hörnet vid uppgång 44C. Besöks- och teleontid måndag till redag Tel: Arbetstid måndag & redag onsdag tisdag & torsdag ANSVARSFÖRDELNING Bostadsrättsöreningen eller bostadsrättsinnehavaren? Bostadsrättsinnehavaren har ett underhållsansvar ör lägenhetens inre och bostadsrättsöreningen ansvarar ör det yttre. Underhållsansvaret sytar till att hålla lägenheten och astigheterna i ett gott skick. Bostadsrättsöreningen ansvarar också ör rörstammar och ledningar till avlopp och vatten, elektricitet samt gas och ventilation. När det gäller önster har bostadsrättsinnehavaren själv ansvaret ör inre målning och tätning, medan bostadsrättsöreningen ansvarar ör att utsidan är i gott skick vilket också gäller ör ytterdörren. Det är därör inte tillåtet att sätta upp egna namnskyltar, klistermärken etc på ytterdörrarna. Till det inre räknas: Rummens väggar, golv och tak Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten Glas i önster och dörrar Lägenhetens ytter- och innerdörrar 13

14 Till det yttre räknas: Fasader Yttertak Trapphus Källare Trädgård Till underhållsansvaret hör även ansvaret att reparera skada som uppkommit. Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige, oavsett vem det är, ska vidta åtgärder, reparationer som behövs och även svara ör kostnaderna ör dessa. Underhållsansvaret regleras i sin helhet i bostadsrättslagen 7 kap 2, 4, 12. Avvikelser rån dessa anges i underhållsparagraen i öreningens stadgar. ANDRAHANDSUTHYRNING Marmorn medger andrahandsuthyrning under öljande omständigheter: Arbete på annan ort eller utomlands Studier på annan ort eller utomlands Sjukhusvistelse Provsamboende Fängelsevistelse Militärtjänst Andrahandsuthyrning beviljas ör max ett år i taget. Önskas örlängning måste ny ansökan ske innan året gått ut. För provsamboende och militärtjänst beviljas uthyrning i max 18 månader, ör arbete eller studier på annan ort i max 5 år. Ansökan sker med speciell blankett, med ansökan ska biogas intyg rån arbetsgivare, skola etc. Om uthyrning ska ske till en juridisk person (öretag) ska även en speciell blankett yllas i. Om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas nyttjanderätten till bostadsrätten örverkad enligt 7 kap. 18 2p bostadsrättslagen. Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avlyttning samt tvångsörsälja lägenheten. Ansökningsblanketter ör andrahandsuthyrning inns i källaren till Lundagatan 44D och på öreningens hemsida. Dessa lämnas i styrelsens brevlåda vid ingången till astighetsskötarens expedition, 44C. Styrelsen attar sedan beslut på kommande styrelsemöte och meddelar bostadsrättsinnehavaren. 14

15 Att tänka på vid andrahandsuthyrning: 1. Upprätta ett skritligt kontrakt med andrahandshyresgästen (inns att köpa i bokhandeln). 2. Reglera kontraktstidens längd samt om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Ange även hyrans storlek. Om uthyrningen varar längre än två år, måste man avtala bort besittningsskyddet. Detta sker genom ett särskilt skritligt avtal som ska godkännas av hyresnämnden om det träas öre utgången av tvåårsperioden. I annat all krävs inte godkännande av hyresnämnden. 3. Kontrakt om andrahandsuthyrning måste sägas upp enligt kontraktets villkor. Normalt sett används en uppsägningstid på detta tre månader. Sker inte uppsägning anses avtalet gälla på obestämd tid. ÖVRIGT ATT TA HÄNSYN TILL Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättslagen:7 Bostadsrättshavaren år inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utöra åtgärd som inneattar ingrepp i en bärande konstruktion ändring av beintliga ledningar ör avlopp, värme, gas eller vatten annan väsentlig örändring av lägenheten Ansökan om tillstånd ska innehålla ritning (originalritningar inns hos Stadsbyggnadskontoret och hos styrelsen, tag kontakt med en styrelserepresentant så år du hjälp) samt utlåtande av ackman. Ändringar av väggar som ej är bärande ska meddelas styrelsen, men denna har ej rätt att neka öreslagen åtgärd. Föreningen tar till vara originaldörrar, ursprungliga skåpinredningar etcetera. Boende som gör örändringar i sina lägenheter uppmanas därör att inte ställa dylika originaldelar i grovsoprummet utan i stället kontakta astighetsskötaren.. Fasader och balkonger Etersom våra balkonger är en viktig del av asaderna krävs även här en viss återhållsamhet ör att vi ska kunna ölja Stadsmuseets intentioner kring blåmärkningen. Därör är det inte tillåtet att sätta upp parabolantenner, markiser eller någon orm av inglasning på balkonger eller asader. Om man önskar göra någon annan sorts installation av mer permanent karaktär (till exempel utebelysning eller inravärme) år det endast ske eter tillstånd rån styrelsen. Detta är dels ör att bevara asaderna, dels ör att det krävs viss kontroll av elsäkerheten på balkongerna. 15

16 Ordningsregler För trivselns skull inns det vissa regler som alla boende ska respektera. Mellan kl 22 och 07 ska störande verksamhet undvikas (som borrning i väggar, pianospel, hög musik). Det är särskilt lyhört mellan våningsplanen. Tänk på att ditt golv är någon annans tak. Hundar ska ej rastas på gårdarna. Lösspringande katter ska aldrig släppas in i trapphusen (om katten inte bor i uppgången eller ägaren är bortrest kan katten bli inlåst i lera timmar). Av hygieniska skäl år man inte mata åglar på balkongerna eller på gårdarna. Utanör varje entré inns en askkopp, i orm av en zinklåda med sand i, att impa cigaretter i. Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen som t ex trapphus, källargångar och tvättstugor. Körning och parkering på gårdarna är endast tillåten vid hämtning och lämning av tung last. Dock ej längre än 15 minuter. 16

17

18

19 Broschyrens innehåll sammanställt av öreningens styrelse under hösten Graisk orm & oto: Anders Blume 19

20 Marmorn ebruari 2004

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

Välkommen till BRF Lerlåset.

Välkommen till BRF Lerlåset. Välkommen till BRF Lerlåset. Bostadsrättsföreningen finns på Lerbäcksgränd i Hagsätra och förfogar över 168 lägenheter. Du som boende i bostadsrättsföreningen Lerbäcksgränd har tillgång till flera tvättstugor,

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Information från A-Ö för alla boende

Information från A-Ö för alla boende Information från A-Ö för alla boende Uppdaterad augusti 2013 Välkommen till Söderby 2:14 Vi har sammanställt allmän information för alla boende i området. Helt enkelt ett litet ABC för alla oss som bor

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Ordförande Petra Lundberg fick inte plats inom sin ram här till vänster därför, här mitt på istället. Nya i styrelsen 2. Om gammal gatsten 3

Ordförande Petra Lundberg fick inte plats inom sin ram här till vänster därför, här mitt på istället. Nya i styrelsen 2. Om gammal gatsten 3 MARMORNB RNBLAD LADET ET MARMORNBLADET Organ för bostadsrättsföreningen Marmorn Nr 2 årgång 11 mars 2003 Petra har ordet Slask och smuts och grus och sörja i trappuppgångarna en riktigt grå Stockholmsvinter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer