Bergsundsbladet. Nr Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson"

Transkript

1

2

3

4 Bergsundsbladet Nr Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet är tänkt att komma ut regelbundet och syftet är att ge medlemmar och hyresgäster information om föreningens verksamhet. Styrelsen eftersträvar alltid största möjliga öppenhet men kan enligt lag inte offentliggöra styrelseprotokoll som flera har önskat. Ledamöterna har, också enligt lag, tystnadsplikt. Vi hoppas att Bergsundsbladet istället ska fylla behovet av information. Apropå vädret. Vi bifogar en enkät om inomhustemperatur som beslutades på förra föreningsstämman. Fyll i den och lämna den i förslagslådan senast fredagen den 1 mars. Vad innebär det att vara bostadsrättshavare? Tre lagar styr bostadsrättsföreningarnas verksamhet: Bostadsrättslagen från 1991, lagen om ekonomiska föreningar från 1987 och 12.e kapitlet i jordabalken, hyreslagen. Den enskilda föreningens verksamhet regleras av dess stadgar. Stadgarna kan inte vara skrivna på ett sätt som gör att de bryter mot lagen. Det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Bostadsrättshavaren äger rätten att nyttja en lägenhet. Vid försäljning överlåter du denna nyttjanderätt. Du äger alltså inte Din lägenhet. Det innebär bl.a. att styrelsen måste godkänna genomgripande förändringar av lägenheten. Ta alltid kontakt med styrelsen om du är osäker. Exempel på sådant som du inte får göra utan tillstånd är flytt/borttagande av väggar eller förändringar av ventilation. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Ansökan måste göras skriftligen och du måste ange skälet till den och hur länge du vill hyra ut. Detta gäller självfallet också hyresgäster. Exempel på skäl är studier eller arbete på annan ort, miltärtjänstgöring eller utlandstjänstgöring. Ekonomi Föreningens ekonomi är god och vi har en buffert om något akut skulle hända. Revisionsarbetet avseende förra året ska precis påbörjas. Den löpande bokföringen och avgiftsaviseringen sköts av SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation) där vi är medlemmar. Deklarationen närmar sig. Glöm inte att göra avdrag för Dina låneräntor. Förmögenhetsvärdet på Din lägenhet är 0:-. Vad har hänt i huset senaste tiden? Dörrstopp är nu monterade på källardörren bredvid hissen och på dörren till vindskontoren. Tvättiderna på helgerna har utökats. Nu kan Du tvätta mellan kl på lördagar och söndagar. Praktiska frågor En del källarkontor har varit utsatta för upprepade inbrott den senaste tiden. Vi ber alla se till att dörrar går i lås. Särskilt nu under vintertid kan en av dem kärva. Låt dem inte stå öppna längre än nödvändigt. Tänk också på hur du hanterar dina sopor.vi har tidigare delat ut information om sophanteringen. Har du inte fått någon sådan lapp säg till.

5 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Här följer årets andra nummer av Bergsundsbladet. Många medlemmar har skrivit brev och haft synpunkter på vårt arbete. Styrelsen uppskattar ert engagemang. En aktiv dialog mellan medlemmar och styrelse är nödvändig för föreningens arbete. Styrelsen Vi har förstått att ledamöterna inte är kända av alla och därför följer här en kort presentation. Ordförande: Agneta Ullberger. Har bott i huset sedan Var med i kontaktkommittén i samband med renoveringen och har därför goda kunskaper om fastigheten. Tjänstgörande sekreterare: Nils Larsson. Är i praktiken ordinarie sekreterare men kan formellt inte bli ordinarie ledamot före nästa föreningsstämma. Har bott i huset sedan Kassör: Thomas Skarbrant. Har bott i huset sedan Ledamot: John Sjöberg. Har bott i huset sedan oktober Önskar kunna bidra med sina kunskaper inom teknisk och ekonomisk förvaltning. Suppleant: Richard Ponton Adjungerad: Jan Kärrman. Har bott i huset sedan Har erfarenhet inom byggnation, framför allt golv och hoppas att det ska kunna vara till nytta för huset. Föreningsstämman Föreningsstämman kommer att hållas den 28 maj kl i Högalidskolans matsal. En kallelse kommer att skickas ut inom kort. Har ni frågor som ni vill att stämman ska fatta beslut om måste dessa anmälas skriftligen till styrelsen senast två veckor innan, dvs. senast den 14/5. Beslut kan fattas under förutsättning att stämman är beslutsmässig. Ommålning i trapphuset Styrelsen planerar en ommålning av trapphuset. Den ska göras i samråd med Stadsmuseet och Gatu- och fastighetskontorets färgsättningsgrupp. Alla fastigheter i Stockholm är klassificerade utifrån hur stort deras kulturhistoriska värde bedöms vara. Bedömningen görs av stadsmuseets kulturmiljöavdelning. Vårt hus är grönklassat vilket innebär att det har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Fasaden och trapphuset får inte förvanskas. Det är alltså viktigt att inhämta deras synpunkter så att husets karaktär inte förändras för mycket. Ni medlemmar kommer naturligtvis också få en möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Värmeenkät Vi fick in totalt 25 svar på den värmeenkät som gick ut tidigare i våras. Det motsvarar 59,5 % av samtliga boende. På frågan Hur tycker du att inomhustemperaturen är? svarade 4 st för kall 19 lagom och 2 för varm. På frågan Om temperaturen är för kall. Med hur många grader skulle du vilja höja den? svarade 1 st 1-2 grader 2 st 2 grader och 1 st 3 grader. En majoritet, 21 st, tycker att temperaturen är densamma i alla rum. Om den är ojämn är den

6 vanligaste anledningen att rum mot gård och sopnedkast är svalare än övriga rum. De allra flesta verkar vara nöjda med inomhustemperaturen. Möjligtvis hade resultatet blivit något annorlunda om enkäten gått ut när det var som kallast i december och januari. Fönstertvätt När man ska tvätta fönster så behöver man som bekant dela på dem för att komma åt på insidan. Delarna hålls ihop av en eller flera hakar. Ibland är det svårt att peta upp dem och det händer att de går av. Om ni behöver ni nya finns de på Grönmarks järn vid Vanadisplan Fråga efter koppelhake Fix 80. Se även Sopor, sopor, sopor Det har varit ett flertal stopp i sopnedkastet och situationen i grovsoprummet ska vi inte tala om. Snälla tänk på hur ni hanterar soporna så vi slipper råttor och annan ohyra som kan bli följden av att matrester hamnar i grovsoprummet. Läs gärna tidigare utdelad information igen. Kom gärna med synpunkter om ni tycker att informationen kan förtydligas. Glasbehållaren kommer i fortsättningen att tömmas en gång i veckan. Tänk på att sophämtarna måste ha fri väg fram till behållarna annars töms de inte. Ventilation Regelbundna ventilationskontroller är obligatoriska och en sådan kommer att genomföras under våren. Ingen förändring av ventilationssystemet är planerad. Styrelsen anser att vi ska göra det bästa möjliga av befintlig ventilation. Så även fortsättningsvis gäller att egna fläktar inte får monteras. Vindsutbyggnad och markiser Styrelsen har beslutat att för närvarande inte agera vidare kring vindsutbyggnad och uppsättande av markiser. Det är två stora frågor och vi anser oss inte ha möjlighet att prioritera dem för närvarande. Nya medlemmar och lokalhyresgäster Jonas Stenhammar har flyttat in på 2 tr. Patrick Näs och Anette Pålsson har flyttat in på 1tr. Tommy Hedlund och Katarina Forhed har flyttat in på 5 tr. Ni hälsas hjärtligt välkomna till föreningen. Som tidigare meddelats har vi fått nya lokalhyresgäster, Törnbloms design och Roberto Dumas. Ni ska också känna er varmt välkomna till huset. Lägenhetsnummer Det råder en viss förvirring angående lägenhetsnumren. På den ekonomiska planen och överlåtelseavtalen finns ett nummer. På tvättstugans bokningstavla används den förre värdens (AP-fastigheter) nummer. Det är samma nummer som sitter högst upp på lägenhetsdörrarna. För att förvirra det ytterligare har folkbokföringen också ett nummer som ni kan möjligtvis ha sett på brev från myndigheter, banker etc. Det nummer som gäller är det som finns på den ekonomiska planen och överlåtelseavtalen. Vi ska så snart som möjligt se till att AP-fastigheters gamla nummer byts ut, i första hand på tvättstugans bokningstavla. Folkbokföringsnumret kan vi tyvärr inte göra något åt. Övergivna cyklar Än kan vi inte ha någon auktion på övergivna cyklar. För att det ska kunna göras krävs ett offentliggörande av att de finns. Eventuella ägare måste få tid på sig att höra av sig. Vi kommer dock att inom kort flytta dem till ett utrymme under den trappa som går från gatan till källaren. Namnskyltar De som vill ha den gamla typen av bokstäver istället för den vita plastremsan kan köpa dessa på Järnhörnan, Södermannagatan 46. Kostar 2:50-3:00 st. Försäkringar Fastigheten är försäkrad i Svenska Brand/Länsförsäkringar varför erbjudandet från SBC, Skandia och If, som ni kan ha sett, ej gäller för oss. Styrelsen kommer att ta en in offert inför nästa försäkringsperiod. Väl mött på föreningsstämman. Styrelsen

7 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Innan sommaren börjar på allvar vill vi ge er lite ytterligare information. Som ni vet avhölls en föreningsstämma den 28 maj. Tyvärr var deltagandet knappt 50%. Som framgår av protokollet har styrelsen fått en ny ordinarie ledamot, Patrik Näs. Tidigare adjungerade Jan Kärrman har valts till suppleant. Under sommaren når ni styrelsen på vanligt sätt, dvs. via förslagslådan. Den kommer dock att inte att tömmas lika ofta utan ungefär varannan vecka. Blomlådor på balkongen På grund av rasrisken är det inte tillåtet att hänga blomlådor på balkonger. Har ni sådana måste ni snarast ta bort dem. Eventuella skador täcks inte av föreningens försäkring utan är helt ert eget ansvar. Tvättstugstider På föreningsstämman beslöts att en tvättid som inte tagits i anspråk inom en timme får övertas av någon annan boende. Städdag På föreningsstämman beslöts att vi ska ha en städdag den 1 september. Hoppas att alla kan deltaga. Bl.a. behöver vinden röjas eftersom den nästan har förvandlats till ett nytt grovsoprum. Brandvarnare De som var med på stämman fick en brandvarnare av föreningen. Övriga boende får den i samband med att stämmoprotokoll delas ut. Inom kort kommer nya regler som gör fastighetsägaren skyldig att tillhandahålla en brandvarnare per lägenhet. Batteriet ska hålla i tio år vilket är den ungefärliga livslängden för en brandvarnare. Om du inte kan montera den själv och inte heller har någon vän eller släkting som kan hjälpa dig:hör av dig via förslagslådan. Cyklar Nu är det sista chansen att ta hand om omärkta cyklar annars kommer de att kastas. På stämman diskuterades det om vi ska lämna dem till polisen. Det behöver vi inte göra eftersom det har gått tillräckligt lång tid sedan vi första gången meddelade att de skulle slängas om ingen tog hand om dem. Medlemsinflytande Några är missnöjda med att inte ha fått information om nya lokalhyresgäster. I guldsmedens gamla lokaler kommer det som ni vet att bli ett café. Som vi tidigare meddelat har styrelsen vetorätt vad gäller all yttre påverkan av caféet. Det kommer inte heller att förekomma alkoholutskänkning. Från styrelsens sida vill vi betona öppenhet men ekonomiska förhandlingar kan inte vara offentliga. Vi i styrelsen har i demokratisk ordning fått medlemmarnas förtroende att förvalta huset vilket vi har gjort efter bästa förmåga. Det är få föreningar som går runt första året. Vi har t.ex. råd att måla om i trapphuset. På stämman bildades en arbetsgrupp som ska ta ställning till det förslag på färgsättning som ligger och eventuellt komma med alternativ till styrelsen. Det kan vara ett sätt att jobba även i andra frågor men då krävs att initiativet kommer från er medlemmar. Kommer det inga motioner till stämman eller förslag i brevlådan är det svårt att veta vad ni önskar. Vi vill än en gång betona att en aktiv dialog mellan medlemmar och styrelse är nödvändig för en god förvaltning av vårt fina hus. Glad sommar önskas alla från oss i styrelsen.

8 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Först av allt vill vi tacka alla er som ställde upp på städdagen. Det var trevligt att få träffa så många av er nya. Ommålning av entré och trapphus Vi väntar i skrivande stund på offerter från ett par olika måleriföretag. Offerten ska omfatta målning av entré och trapphus. Vi ska dessutom laga puts och måla om sockeln utomhus i befintlig ljusbeige färg. Även skador i tvättstugan ska åtgärdas. Det företag som får uppdraget ska måla upp ordentliga färgprover utifrån de olika förslagen. Därefter ska ni, både medlemmar och hyresgäster, få lämna synpunkter under två veckor. Efter det kommer styrelsen att fatta det slutliga beslutet om vilka kulörer vi ska ha. Lokalerna Det känns glädjande att kunna berätta att samtliga lokaler nu är uthyrda. Från och med den 1 november tar Urban city research över lokalen efter Café Tino AB. Urban city research kommer också att bedriva caféverksamhet och villkoren är desamma som för den tidigare hyresgästen. Företaget Tomina AB har övertagit stuckaturverkstaden fr.o.m och kommer att flytta in så snart lokalen är urstädad och iordningställd. Det är ett städföretsg som kommer att ha lokalen som lager och att utgå ifrån. Nycklar Vi arbetar på att få en enhetlig numrering av lägenheter, vindskontor och nycklarna för bokningstavlan vid tvättstugan. Det nummer som ska gälla är det som finns på upplåtelseavtalet. Det innebär att de nummer som sitter ovanför dörrarna, i vinds- och källarkontor samt på låskolvarna vid tvättstugan kommer att bytas. Felanmälan Vi vill göra er uppmärksamma på att felanmälan inte görs till någon av styrelsemedlemmarna utan direkt till fastighetsskötarna. Om ni saknar namn och telefonnummer eller har tappat bort tidigare utdelad information så finns de anslagna i porten. Sätt gärna upp en lapp om när felanmälan gjordes. Brandvarnare Vi hoppas att alla har brandvarnaren monterad. Från årskiftet är det lag på att alla lägenheter måste ha minst en brandvarnare uppsatt. Det är viktigt både för er egen och andras säkerhet. Grovsopor Det har varit lite rörigt i grovsoprummet på sista tiden. Tänk på att inte ställa något på de vita strecken för då blir inte återvinningsbehållarna tömda. Tänk också på att packa ihop tomkartonger. Sophämtningsavgiften baseras på volym och det är onödigt att betala för luft. Porten Nu när det blir kallare kan porten kärva lite ibland. Har ni möjlighet att känna om den är helt stängd är vi tacksamma.

9 Ändringar i bostadsrättslagen föreslagna Bostadsrättslagen är den lag som tillsammans med stadgarna reglerar en bostadsrättsförenings verksamhet och förhållandena mellan föreningen och dess medlemmar. Den kommer ändras och de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april nästa är. Förslaget ligger nu hos lagrådet för granskning. Om den går igenom innebär det bl.a. att föreningen får ökade möjligheter att agera mot störande boende. Vi kommer även att kunna agera mer kraftfullt mot den som inte betalar sin månadsavgift. Det är vanligt med tvister mellan förening och medlemmar om vem som ska stå för kostnaderna i samband med vattenskador. Vad som är stamledning har hittills kunnat tolkas på många olika sätt. I det nya förslaget är en stamledning en ledning som betjänar mer än en lägenhet. En enskild medlem kan inte åläggas underhåll på en stamledning. Vi återkommer med mer uppgifter när vi har närmare besked. Styrelsen Vid senaste föreningsstämman fick styrelsen en ny ordinarie ledamot Patrik Näs som bor på 1tr. Ledamot John Sjöberg kommer att avgå kring årskiftet eftersom han har flyttat till eget hus. Övriga styrelsemedlemmar är: Ordförande: Agneta Ullberger. Sekreterare: Nils Larsson. Kassör: Thomas Skarbrandt Suppleant: Richard Ponton Suppleant: Jan Kärrman

10 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Nummer Innan julefriden sänker sig helt vill vi lämna lite ytterligare information. Färgprover på väggar Som ni säkert har sett har vi låtit måla upp färgprover i entren och i trapphuset. Det blev lite förvirrat när proverna kom upp så här kommer ett förtydligande. Det finns två olika förslag. Bara de färgprover som har en lapp med siffran 1 eller 2 är aktuella att ta ställning till. I förslag 1 är vägg respektive taknyanserna olika i entré och trapphus. I förslag 2 är de lika. Man tar ställning för samtliga nyanser som hör till ett förslag. Exempelvis går taknyanserna för förslag 1 inte att kombinera med väggnyanserna för förslag 2. Fram till den 11 januari kan ni lämna en lapp i förslagslådan om vilket av de två förslagen ni föredrar (rådgivande omröstning). Skriv ert namn och numret på förslaget på lappen. Firma REG måleri kommer att göra ommålningen. Arbetet beräknas komma igång under januari. Gran Nu har julgranen kommit på plats. Den är en platsgran. Vi kommer i fortsättningen att ha en sådan av hänsyn till de som är allergiska. Vi hoppas den lyser upp vintermörkret. Rökning i trapphus Det har förekommit kraftig röklukt i trapphuset och fimpar har legat på golvet. Vi ber er tänka på att flera boende är kraftigt allergiska mot rök. Dessutom är det inte tillåtet med rökning i trapphuset och entrén. Om ni har gäster be dem att gå ut på gatan för att röka. Visa hänsyn! Aluminatcement I en del hus byggda under perioden består byggmaterialet av aluminatcement som kan påverkas av fukt. Vårt hus byggdes och vi har därför bett förvaltaren att undersöka om vi behöver vidta några åtgärder. Tvättnycklar Samtidigt med detta Bergsundsblad får ni era nya kolvar och nycklar till bokningstavlan vid tvättstugan. Vi ber er att ta bort den gamla så fort som möjligt dock absolut senast den 15 januari. Kvarvarande gamla kolvar kommer därefter att tas bort av styrelsen. Vi kommer också att sätta upp nya nummer på dörrkarmarna samt på vinds och källarkontor så att dessa stämmer överens med de nummer som står på köpe- resp överlåtelseavtalen. Ökad inbrottsrisk under julhelgerna Nu när många reser bort så passar tjuvar på. Förra julen hade vi ett par källarinbrott. Vi ber er vara extra uppmärksamma och känna efter att porten och andra ytterdörrar är låsta. Har ni möjlighet peta gärna in tidningar och post som sticker ut från brevlådorna. Mögellukt på vinden Vi har bett vår förvaltare att undersöka mögellukten vid några vindskontor.

11 Sopor Sopmängden ökar under jul och nyår. Tänk på att packa ihop allt papper och alla kartonger i grovsoprummet så att allt får plats. Tänk också på att bara väl paketerade hushållssopor får slängas i sopnedkastet. Vårens föreningsstämma Boka redan nu vårens föreningstämma som äger rum den 13 maj kl Cafélokalen Här följer en kort presentation från de nya innehavarna av cefélokalen: Café Rosso är nu i full gång med att rusta lokalen. Utrustning och snickerier är beställda och målningsarbeten i lokalen kommer att påbörjas veckan före jul. Målet är att öppna kring den 15 januari. Det bolag som äger Cafét heter Bergsundsgruppen AB. Designen kommer att vara stilren men ändå hemtrevlig; det blir inget stål och rostfritt à la Stureplan. Vägarna kommer att laseras i en mörk röd färg - vi heter ju Rosso - och golvet kommer att bli grafitgrått. Titta in på Bistro Ruby på Österlånggatan om ni är nyfikna på hur det kan se ut. Vi kommer att servera förstklassig espresso och annat som hör hemma i en klassisk espressobar. Vi kommer också att servera välgjorda smörgåsar och sallader - annorlunda och bättre än standardrepertoaren. Vi kommer att börja med ett relativt begränsat utbud som utökas efterhand. Till en början kommer öppettiderna att vara mellan 10:00 och 20:00 alla dagar. Catherine och Peter Till sist vill vi i styrelsen önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År

12 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Som tur är går vi mot ljusare tider och även om det dröjer ett tag till våren är här på allvar vill vi ändå ber er boka in föreningsstämman redan nu. Den kommer att äga rum tisdagen den 13 maj kl i Högalidsskolans matsal dvs. på samma plats som förra året. Förmögenhetsvärdet på din lägenhet finns på angiven på avgiftsaviseringen för första kvartalet i år. Spara den till deklarationen. Det är svårt att justera stängningen av porten eftersom oljan i stängningsmekanismen ändrar sig beroende på väderleken. Vi ber er se till att porten går i lås. Stäng den så tyst som möjligt så de boende ovanpå inte störs för mycket. Vi har gjort en hemsida. Gå in på Den är i stort sett klar och vi tar gärna emot synpunkter. Var vänliga och håll vindar, källare och trapphus fria. Städningen blir mycket tyngre om en massa saker står framme. Barnvagnar kan stå framme. Cyklar får ställas i cykelkällaren. Allt annat får ni ta in i era lägenheter eller till era vinds-/källarkontor. Tänk på brandsäkerheten. Vi skrev i förra Bergsundsbladet om aluminatcement. Förvaltaren ser inga tecken på skador och tycker inte att vi behöver vidta några åtgärder. Vi har fortlöpande kontroll på mögellukten på vinden. Den kommer och går. För närvarande vidtar vi inga åtgärder. Öppnandet av kaféet har tyvärr blivit försenat men är på gång. Vi hoppas att ommålningen och avstängningen av hissen inte ställer till för mycket besvär för er. Under ommålningen har vi varit tvungna att ta bort informationstavlan och därför får ni telefonnummer till felanmälan med detta Bergsundsblad. Se nedan. Normal felanmälan görs till Åkerlunds fasighetsservice på telefon kl 8-12 måndag till fredag. Övriga tider kan meddelanden lämnas på deras telefonsvarare. Akuta ärenden kan anmälas kl på tel Kvällar och helger anmäls akuta fel till Dygnet runt service AB på tel Sätt gärna upp en lapp om när felanmälan gjordes så slipper fastighetsskötarna onödiga samtal. Med vänliga hälsningar från styrelsen

13 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson I tidigare Bergsundsblad har vi berättat om de viktigaste förändringarna i bostadsrättslagen. Den nya lagen gäller från den 1 april Där sägs också att om en bostadrättshavare sägs upp på grund av störningar eller betalningsförseningar måste föreningen underrätta socialnämnden på samma sätt som när man som när man säger upp en hyresgäst enligt hyreslagen. Ommålningen är klar och det verkar som om de flesta är nöjda. Tänk på att ytorna är känsliga, det gäller särskilt den i entrén. Undvik därför att luta saker mot väggen så slipper vi få fula repor som dessutom är svåra att reparera. Ommålningen har också aktualiserat frågan om hur information sprids. Nu när entrén och trapphuset är så fräscha så tror vi att ingen vill att intrycket ska störas av uppklistrade lappar överallt. Det gäller också den nylaserade hisskorgen. Alltså inga lappar direkt på väggar, hissen eller lägenhetsdörrar. Vi arbetar vidare med balkongfrågan och kommer att begära in offerter på förbättring av rostskyddet. Viktig information från styrelsen kommer också fortsättningsvis att delas ut i brevlådorna och i vissa fall kompletteras med information som placeras i infotavlan i entrén. I undantagsfall kommer lappar att sättas på portfönstret. Lappar som rör saker som upphittade saker eller om att man tänker ha fest får placeras på en anslagstavla som kommer att sättas upp bredvid förslagslådan till vänster om hissen. Antalet fimpar på innergården har ökat på sistone. Snälla släng inga fimpar där det ser väldigt tråkigt ut. Vi har varit i kontakt med posten och andra företag som distribuerar reklam och gratistidningar för att undersöka möjligheterna att slippa oönskade försändelser. Många har redan satt upp vita remsor med "ingen reklam" och den som vill kan komplettera med en vit remsa med texten "Inga gratistidningar". Vill ni ha sådana remsor så lägg en lapp i förslagslådan. Observera den medföljande kallelsen till föreningsstämman. Med vårhälsningar från styrelsen

14 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Föreningsstämman På föreningsstämman som hölls den 13 maj valdes styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsens ordinarie ledamöter: Agneta Ullberger, Nils Larsson, Thomas Skarbrandt, Patrik Näs samt Lars Nyberg. Suppleanter: Richard Ponton och Per Johansson. Revisor: Robert Magnusson Revisorssuppleant: Christer Rudh Valberedning: Yvonne Wangrot, Kerstin Persson, Mats Jäderlund Protokollet från stämman kommer som vanligt att delas ut i era brevlådor och dessutom läggas ut på hemsidan. Hemsidan Adressen är som de flesta redan vet Vi har gjort några små förändringar. På första sidan finns en länk till en sida med aktuell information. Ni kan också se när den senast blev uppdaterad. Några sidor har ett enkelt lösenordskydd. Vi vill bl.a. undvika onödig skräppost till den elektroniska förslagslådan. Lösenordet till samtliga skyddade sidor är varthus och ska skrivas med små bokstäver. Portkod Ny portkod gäller fr.o.m : Övrigt Vi ber er tänka på att alltid sända ner hissen efter er. Det är ett enkelt sätt att kolla om grinden har blivit ordentligt stängd. Tänk också på att inte ha balkonglådor som hänger ut över gatan. Under juli och augusti kommer förslagslådan inte att tömmas så ofta. Behöver ni av någon anledning få kontakt med styrelsen skicka e-post via förslagslådan på hemsidan. Felanmälan sköts på vanligt sätt. Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar.

15 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Vi inleder höstens första Bergsundsblad med att berätta om det fortsatta arbetet med balkongerna. Styrelsen har undersökt om några fel har gjorts vid tidigare besiktningar och i samband med det konsulterat juridisk expertis. Deras bedömning är att besiktningen har skött på ett sätt som är brukligt och att inget ansvar kan utkrävas av besiktningsmannen. Vi har därför beslutat att inte driva ansvarsfrågan vidare. Vår förhoppning är att renoveringen inte ska behöva bli så dyr som vi tidigare har trott. Städgrupp och vindsröjning Föreningen har en städgrupp vars uppgift är att organisera våra städdagar då vi gemensamt röjer undan sådant som står i vägen på vindar, källare och andra utrymmen. Dels ser det trevligare ut och dels är det en brandsäkerhetsfråga. Är det någon som skulle kunna tänka sig att leda den? Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad. Vi planerar en vindsröjning och kommer då att avlägsna det som står i gångarna utanför förråden. Det gäller också förråden i källaren. Nya grannar Nya grannar är Jeanette Olsson på 5 tr, Maria Granefelt på 6 tr och Maria Wettermark på 4 tr. Eva Svedman och Kenneth Bertnäs har flyttat in på 2 tr i Robert Magnussons gamla lägenhet. Robert har åtagit sig att fortsätta som föreningens revisor. Alla nya grannar hälsas välkomna. Besiktning i samband med överlåtelser. Styrelsen ansvarar för att fastigheten hålls i gott skick. Det innebär bl.a. att det åligger oss att tillse att de förändringar som görs i lägenheterna inte kan skada husets bärande konstruktion och försämra säkerheten för övriga boende. Vi kommer därför att börja genomföra besiktningar av lägenheterna i samband med överlåtelser. Vi påminner om att alla större förändringar i lägenheterna måste vara godkända av styrelsen. Andrahandsuthyrningar Om du behöver hyra ut din lägenhet tänk på att ansöka om det i god tid. Åtgärdande av ventilation. Vi kommer under hösten att åtgärda de fel som upptäcktes i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen och kommer då att behöva tillträde till samtliga lägenheter. Avisering kommer att göras i god tid. Tänk på att ni inte får sätta in spiskåpor med fläktar. Hissen Hissen är och har varit ett stort irritationsmoment under en tid. Styrelsen håller nu på att begära in offerter för en genomgripande upprustning. Med vänliga hälsningar från styrelsen.

16 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster När ni läser detta är det inte långt kvar till jul. Vi hoppas att ni får sköna helger med mycket vila men innan julfriden infinner sig vill vi informera er om några saker. Sophantering och städning Skänk en tanke till de som städar. Håll rent i gångar och trapphus både för hygienens och brandsäkerhetens skull. Under julhelgen ökar sopmängden kraftigt. På hemsidan och i den utdelade medlemsinformation finns information om regler och rutiner för sophantering. Tänk särskilt på att paketera hushållssoporna ordentligt för att undvika stopp i sopnedkastet. Senast nu i helgen var det stopp i sopnedkastet igen på grund av att någon inte behagade göra sig besväret att ta ner grovsopor till utrymmet i källaren. Säkerhetsfrågor Under julhelgerna när många är bortresta så ökar risken för inbrott. Vi ber er vara särskilt uppmärksamma och kontrollera att dörrar går igen och hålls låsta. Kontrollera gärna era brandvarnare. Ni som är nyinflyttade måste skaffa bostadsrättstillägg i er hemförsäkring om ni inte redan har gjort det. Förmögenhetvärdet på min lägenhet I samband med avgiftsdebitering för första kvartalet 2004, så har SBC räknat fram det förmögenhetsvärde som din lägenhet representerar. Den nyfikne ställer sig då med rätta frågan hur räknas detta värde fram för just min lägenhet. Inte helt enkelt men så här går det till: Taxeringsmyndigheten utgår från Taxeringsvärdet för Bergsund 40 för 2003, ( kr). Till detta ska läggas våra övriga tillgångar i föreningen, samt minskas med de skulder vi har (Föreningens lån i Handelsbanken c:a kr). Ytterligare justeringar ska göras bl.a. för kortfristiga skulder samt pågående leverantörsavtal. Det värde som nu kvarstår ska fördelas mellan Bostadsrättsinnehavarna enligt det andelstal som varje lägenhet fått enligt den ekonomiska planen (Fastslogs vid köpstämman 2001). Detta andelstal står också angivet på varje lägenhets upplåtelseavtal. Det är det på detta sätt framräknade ( kr) och fördelade förmögenhetsvärdet som du fått angivet som din lägenhets förmögenhetsvärde. Det förmögenhetsvärde som du fått för din bostadsrätt är samma värde som föreningen via SBC meddelar skattemyndigheten. Detta värde ska du ta upp i din deklaration som förmögenhetstillgång. Naturligtvis ska du också ange de skulder (Lån) som du har.för de flesta bostadsrättsägares uppkommer ingen förmögenhetssituation p.g.a. ägarandelen i BRF Bergsund 40 under de närmaste åren. Thomas Skarbrandt Kassör

17 Husets förvaltning Styrelsen beklagar verkligen de fortsatta problemen med hissen. Vi har haft problem med den tekniska förvaltningen av huset under en tid vilket har fördröjt den renovering som vi tidigare aviserat. Också ventilationsbesiktningen har blivit försenad. Rapport från trivselgruppen Vi hoppas att ovanstående rubrik ska bli återkommande i Bergsundsbladet. Trivselgruppen kommer att organisera städdagar och andra aktiviterer för att höja trivseln i huset. I gruppen ingår Eva Svedman (sammankallande), Per Johansson, Peggy Perlborg och Yvonne Wangrot. Det vore bra med någon representant från våning 4 och 5 i gruppen. Intresserade kan ta kontakt med Eva Svedman eller lägga en lapp i förslagslådan. Vi tackar er som hade möjlighet att hjälpa till med städningen den 7 december. Medlemssidor på SBC SBC eller Stockholms Bostadsrättscentrum är de som sköter vår förvaltning. På deras hemsida finns möjlighet för medlemmarna att ta del av information under rubriken Medlemsidor. Amvändarid: BRF Bergsund nr 40 (måste skrivas exakt så. Glöm inte mellanslag) Lösenord: 5387 Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år

18 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Årets första Bergsundsblad kommer med en antydan om en vår som förhoppningsvis inte ligger alltför långt borta. Vi bor verkligen i ett fint hus med trevliga bostadsrättshavare och hyresgäster. Valberedningen Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsstämman som äger rum den 26/5. De kommer att gå runt i huset och undersöka intresset för att delta i styrelsearbetet. Valberedningen består av Yvonne Wangrot och Kerstin Persson på 6 tr samt Mats Jäderlund på 1 tr. Informationsträff Föreningen har fått många nya medlemmar sedan förra stämman. Många känner bara till ledamöterna i styrelse och valberedning till namnet. Likaså är det många av er nyinflyttade som vi inte har träffat. Alla ni som har flyttat in efter förra stämman inbjuds därför till en informationsträff med styrelsen och valberedningen. Vi samlas i cafe Rosso den 9/3 kl och bjuder på en enklare förtäring. Ni kommer bl.a. att få information om styrelsearbetet och kommande underhållsarbeten. Vi vänder oss denna gång bara till nya medlemmar. Vår förhoppning är dock att detta ska bli ett återkommande arrangemang då samtliga medlemmar under informella former ska kunna träffa styrelse och valberedning. Tvättnycklar Tvättnycklar har ibland förkommit och det har varit oklart om det är föreningen eller lägenhetsinnehavaren som ska ersätta dem. Styrelsen har diskuterat frågan och fattat beslut om att det är lägenhetsinnehavaren som får stå för den kostnaden. Detta beslut baseras på den ansvarsfördelning som gäller mellan förening och medlemmar. Styrelsen har också beslutat att tvättnycklarna i fortsättningen ska visas upp i samband med den besiktning som sker när en lägenhet överlåts. Om inte tvättnycklarna då finns får den gamla innehavaren stå för kostnaden. I alla övriga fall får den tillträdande införskaffa nya på egen bekostnad. Reparation av hissen Nu ska hissen äntligen få en ordentlig genomgång och reparation. Arbetet kommer att ske under vecka 11 och 12. Det kommer tyvärr att innebära en del olägenheter för er. Preliminärt kommer hissen att vara helt avstängd måndag till och med torsdag under vecka 11. Under vecka 12 kommer den att vara avstängd mellan på vardagar. Observera att detta är preliminära uppgifter. Vi kommer att skicka ut separat information när vi har exakta besked. Sopor Det har varit väldigt mycket hushållssopor under sista tiden. Några gånger har inte behållarna i soprummet räckt till vilket har skapat stopp långt upp i sopnedkasten. Mycket av det som hamnat i sopnedkastet hör hemma i grovsoprummet. Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen.

19 Bergsundsbladet Organ för boende och lokalhyresgäster på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Vi påminner om föreningsstämman som äger rum den 26 maj kl i Högalidsskolans matsal. Hjärtligt välkomna! Sedvanlig inbjudan kommer att sändas ut i god tid. Hissreparationen Vi tackar för visad förståelse under de veckor som hissen var avstängd. Vi förstår att det var särskilt besvärligt för er äldre och er med småbarn. Som ni märker stannar hissen mjukare nu och det tar några extra sekunder innan man kan öppna dörren. Putsarbeten Som ni säkert har noterat pågår renovering av puts. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 14 för den del som ligger kring Café Rosso och vecka 18 i sin helhet. Det kan fördröjas om temperaturen sjunker under fem plusgrader eftersom det inte går att arbeta med materialen om det är för kallt. Ny bostadsrätt Anna Persson på 4tr har nyligen avlidit. Lägenheten har hittills varit en hyresrätt men ska nu bjudas ut till försäljning på öppna marknaden. Föreningen kommer alltså i fortsättningen att bestå av 37 bostadsrätter och 6 hyresrätter. Fimpar på gården Det ligger ofta mycket fimpar på gården. Det ser inte trevligt ut och är dessutom farligt för barn. Var vänliga använd egna askfat. Reparation av balkonger Styrelsen hade hoppats på att balkongerna skulle hinna bli renoverade under den tidiga våren. För närvarande ser det inte ut att bli så. Upphandlingen av entreprenörer är och har varit en komplicerad process och därför dragit ut på tiden. Tvättstugan Utrustningen i tvättstugan har fungerat dåligt under senaste tiden. Styrelsen har begärt in offerter på upprustning alternativt utbyte av maskiner. Hyreshöjningar för hyresgäster och förmögenhetsvärde på bostadsrätter Som ni vet är det Stockholms bostadsrättscentrum (SBC) som sköter både den tekniska och ekonomiska förvaltningen åt föreningen. I deras uppdrag ingår att sköta förhandlingarna med hyresgästföreningen. Hyresnivåerna sätts utifrån resultatet av dessa förhandlingar och är alltså inget som styrelsen beslutar om på egen hand. På den senaste avin för månadsavgifter finns lägenheternas förmögenhetsvärde angiven. Spara den till deklarationen. Om ett försäkringserbjudande I senaste numret av Bostadsrättsnytt finns ett erbjudande om försäkring från If. Det gäller inte för oss eftersom det förutsätter att föreningen har sin försäkring i detta bolag vilket vi inte har. Med vänliga hälsningar och förhoppning om en fortsatt skön vår från oss i styrelsen.

20 Bergsundsbladet Organ för boende och lokalhyresgäster på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Detta nummer av Bergsundsbladet är det sista före sommaren. Det är nu tre år sedan föreningen tog över huset. Tiden går verkligen fort. Hissen Det har varit några stopp på hissen under sista tiden. En vanlig orsak att grinden och dörren öppnas för hastigt. När hissen har stannat vänta en stund tills det klickar till. Först då "förstår" maskineriet vilken våning hissen befinner sig på. Putsarbeten Föreningen har tecknat ett tilläggsavtal med entreprenören för putsarbetet. Det innebär i korthet att priset sänks med ca 30% och att arbetet ska vara klart senast den 15 juli. Om så inte sker har föreningen rätt att säga upp avtalet och anlita annan entreprenör. Styrelsen hoppas att företaget nu får "ändan ur vagnen" och vi får det snyggt och fräscht utanför vårt hus. Den nya styrelsen, valberedningen och revisorerna På föreningsstämman den 26 maj utsågs följande medlemmar: Styrelse: Lars Nyberg ordförande Nils Larsson ledamot Thomas Skarbrandt ledamot Yvonne Wangrot ledamot Charlotte Zackari ledamot Richard Ponton suppleant Per Widolf suppleant Valberedning: Kerstin Persson Patrik Näs Malou Wettermark Om Malou inte kan fullfölja uppdraget ersätts hon av Neta Valentin. Revisorer: Robert Magnusson revisor (ej boende i huset) Ulf Gimling revisorssuppleant Fimpar på gården Det ligger ofta mycket fimpar på gården. Det ser inte trevligt ut och är dessutom farligt för barn. Var vänliga använd egna askfat.

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994

Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994 Brf Almens historia 1944-2010 Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994 Text skriven av föreningens förste ordförande Göte Wendt. Styrelser har valts under dessa år och fullföljt sina uppdrag under

Läs mer

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning um fö hela livet En tidning från riksbyggen #4 2013 brf yxan i skellefteå gemenskap ökar engagemanget riksbyggen jagar energibovar inredning gör ett bra första intryck Experterna om regler för andrahandsupplåtelse

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer