Bergsundsbladet. Nr Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson"

Transkript

1

2

3

4 Bergsundsbladet Nr Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet är tänkt att komma ut regelbundet och syftet är att ge medlemmar och hyresgäster information om föreningens verksamhet. Styrelsen eftersträvar alltid största möjliga öppenhet men kan enligt lag inte offentliggöra styrelseprotokoll som flera har önskat. Ledamöterna har, också enligt lag, tystnadsplikt. Vi hoppas att Bergsundsbladet istället ska fylla behovet av information. Apropå vädret. Vi bifogar en enkät om inomhustemperatur som beslutades på förra föreningsstämman. Fyll i den och lämna den i förslagslådan senast fredagen den 1 mars. Vad innebär det att vara bostadsrättshavare? Tre lagar styr bostadsrättsföreningarnas verksamhet: Bostadsrättslagen från 1991, lagen om ekonomiska föreningar från 1987 och 12.e kapitlet i jordabalken, hyreslagen. Den enskilda föreningens verksamhet regleras av dess stadgar. Stadgarna kan inte vara skrivna på ett sätt som gör att de bryter mot lagen. Det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Bostadsrättshavaren äger rätten att nyttja en lägenhet. Vid försäljning överlåter du denna nyttjanderätt. Du äger alltså inte Din lägenhet. Det innebär bl.a. att styrelsen måste godkänna genomgripande förändringar av lägenheten. Ta alltid kontakt med styrelsen om du är osäker. Exempel på sådant som du inte får göra utan tillstånd är flytt/borttagande av väggar eller förändringar av ventilation. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Ansökan måste göras skriftligen och du måste ange skälet till den och hur länge du vill hyra ut. Detta gäller självfallet också hyresgäster. Exempel på skäl är studier eller arbete på annan ort, miltärtjänstgöring eller utlandstjänstgöring. Ekonomi Föreningens ekonomi är god och vi har en buffert om något akut skulle hända. Revisionsarbetet avseende förra året ska precis påbörjas. Den löpande bokföringen och avgiftsaviseringen sköts av SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation) där vi är medlemmar. Deklarationen närmar sig. Glöm inte att göra avdrag för Dina låneräntor. Förmögenhetsvärdet på Din lägenhet är 0:-. Vad har hänt i huset senaste tiden? Dörrstopp är nu monterade på källardörren bredvid hissen och på dörren till vindskontoren. Tvättiderna på helgerna har utökats. Nu kan Du tvätta mellan kl på lördagar och söndagar. Praktiska frågor En del källarkontor har varit utsatta för upprepade inbrott den senaste tiden. Vi ber alla se till att dörrar går i lås. Särskilt nu under vintertid kan en av dem kärva. Låt dem inte stå öppna längre än nödvändigt. Tänk också på hur du hanterar dina sopor.vi har tidigare delat ut information om sophanteringen. Har du inte fått någon sådan lapp säg till.

5 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Här följer årets andra nummer av Bergsundsbladet. Många medlemmar har skrivit brev och haft synpunkter på vårt arbete. Styrelsen uppskattar ert engagemang. En aktiv dialog mellan medlemmar och styrelse är nödvändig för föreningens arbete. Styrelsen Vi har förstått att ledamöterna inte är kända av alla och därför följer här en kort presentation. Ordförande: Agneta Ullberger. Har bott i huset sedan Var med i kontaktkommittén i samband med renoveringen och har därför goda kunskaper om fastigheten. Tjänstgörande sekreterare: Nils Larsson. Är i praktiken ordinarie sekreterare men kan formellt inte bli ordinarie ledamot före nästa föreningsstämma. Har bott i huset sedan Kassör: Thomas Skarbrant. Har bott i huset sedan Ledamot: John Sjöberg. Har bott i huset sedan oktober Önskar kunna bidra med sina kunskaper inom teknisk och ekonomisk förvaltning. Suppleant: Richard Ponton Adjungerad: Jan Kärrman. Har bott i huset sedan Har erfarenhet inom byggnation, framför allt golv och hoppas att det ska kunna vara till nytta för huset. Föreningsstämman Föreningsstämman kommer att hållas den 28 maj kl i Högalidskolans matsal. En kallelse kommer att skickas ut inom kort. Har ni frågor som ni vill att stämman ska fatta beslut om måste dessa anmälas skriftligen till styrelsen senast två veckor innan, dvs. senast den 14/5. Beslut kan fattas under förutsättning att stämman är beslutsmässig. Ommålning i trapphuset Styrelsen planerar en ommålning av trapphuset. Den ska göras i samråd med Stadsmuseet och Gatu- och fastighetskontorets färgsättningsgrupp. Alla fastigheter i Stockholm är klassificerade utifrån hur stort deras kulturhistoriska värde bedöms vara. Bedömningen görs av stadsmuseets kulturmiljöavdelning. Vårt hus är grönklassat vilket innebär att det har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Fasaden och trapphuset får inte förvanskas. Det är alltså viktigt att inhämta deras synpunkter så att husets karaktär inte förändras för mycket. Ni medlemmar kommer naturligtvis också få en möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Värmeenkät Vi fick in totalt 25 svar på den värmeenkät som gick ut tidigare i våras. Det motsvarar 59,5 % av samtliga boende. På frågan Hur tycker du att inomhustemperaturen är? svarade 4 st för kall 19 lagom och 2 för varm. På frågan Om temperaturen är för kall. Med hur många grader skulle du vilja höja den? svarade 1 st 1-2 grader 2 st 2 grader och 1 st 3 grader. En majoritet, 21 st, tycker att temperaturen är densamma i alla rum. Om den är ojämn är den

6 vanligaste anledningen att rum mot gård och sopnedkast är svalare än övriga rum. De allra flesta verkar vara nöjda med inomhustemperaturen. Möjligtvis hade resultatet blivit något annorlunda om enkäten gått ut när det var som kallast i december och januari. Fönstertvätt När man ska tvätta fönster så behöver man som bekant dela på dem för att komma åt på insidan. Delarna hålls ihop av en eller flera hakar. Ibland är det svårt att peta upp dem och det händer att de går av. Om ni behöver ni nya finns de på Grönmarks järn vid Vanadisplan Fråga efter koppelhake Fix 80. Se även Sopor, sopor, sopor Det har varit ett flertal stopp i sopnedkastet och situationen i grovsoprummet ska vi inte tala om. Snälla tänk på hur ni hanterar soporna så vi slipper råttor och annan ohyra som kan bli följden av att matrester hamnar i grovsoprummet. Läs gärna tidigare utdelad information igen. Kom gärna med synpunkter om ni tycker att informationen kan förtydligas. Glasbehållaren kommer i fortsättningen att tömmas en gång i veckan. Tänk på att sophämtarna måste ha fri väg fram till behållarna annars töms de inte. Ventilation Regelbundna ventilationskontroller är obligatoriska och en sådan kommer att genomföras under våren. Ingen förändring av ventilationssystemet är planerad. Styrelsen anser att vi ska göra det bästa möjliga av befintlig ventilation. Så även fortsättningsvis gäller att egna fläktar inte får monteras. Vindsutbyggnad och markiser Styrelsen har beslutat att för närvarande inte agera vidare kring vindsutbyggnad och uppsättande av markiser. Det är två stora frågor och vi anser oss inte ha möjlighet att prioritera dem för närvarande. Nya medlemmar och lokalhyresgäster Jonas Stenhammar har flyttat in på 2 tr. Patrick Näs och Anette Pålsson har flyttat in på 1tr. Tommy Hedlund och Katarina Forhed har flyttat in på 5 tr. Ni hälsas hjärtligt välkomna till föreningen. Som tidigare meddelats har vi fått nya lokalhyresgäster, Törnbloms design och Roberto Dumas. Ni ska också känna er varmt välkomna till huset. Lägenhetsnummer Det råder en viss förvirring angående lägenhetsnumren. På den ekonomiska planen och överlåtelseavtalen finns ett nummer. På tvättstugans bokningstavla används den förre värdens (AP-fastigheter) nummer. Det är samma nummer som sitter högst upp på lägenhetsdörrarna. För att förvirra det ytterligare har folkbokföringen också ett nummer som ni kan möjligtvis ha sett på brev från myndigheter, banker etc. Det nummer som gäller är det som finns på den ekonomiska planen och överlåtelseavtalen. Vi ska så snart som möjligt se till att AP-fastigheters gamla nummer byts ut, i första hand på tvättstugans bokningstavla. Folkbokföringsnumret kan vi tyvärr inte göra något åt. Övergivna cyklar Än kan vi inte ha någon auktion på övergivna cyklar. För att det ska kunna göras krävs ett offentliggörande av att de finns. Eventuella ägare måste få tid på sig att höra av sig. Vi kommer dock att inom kort flytta dem till ett utrymme under den trappa som går från gatan till källaren. Namnskyltar De som vill ha den gamla typen av bokstäver istället för den vita plastremsan kan köpa dessa på Järnhörnan, Södermannagatan 46. Kostar 2:50-3:00 st. Försäkringar Fastigheten är försäkrad i Svenska Brand/Länsförsäkringar varför erbjudandet från SBC, Skandia och If, som ni kan ha sett, ej gäller för oss. Styrelsen kommer att ta en in offert inför nästa försäkringsperiod. Väl mött på föreningsstämman. Styrelsen

7 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Innan sommaren börjar på allvar vill vi ge er lite ytterligare information. Som ni vet avhölls en föreningsstämma den 28 maj. Tyvärr var deltagandet knappt 50%. Som framgår av protokollet har styrelsen fått en ny ordinarie ledamot, Patrik Näs. Tidigare adjungerade Jan Kärrman har valts till suppleant. Under sommaren når ni styrelsen på vanligt sätt, dvs. via förslagslådan. Den kommer dock att inte att tömmas lika ofta utan ungefär varannan vecka. Blomlådor på balkongen På grund av rasrisken är det inte tillåtet att hänga blomlådor på balkonger. Har ni sådana måste ni snarast ta bort dem. Eventuella skador täcks inte av föreningens försäkring utan är helt ert eget ansvar. Tvättstugstider På föreningsstämman beslöts att en tvättid som inte tagits i anspråk inom en timme får övertas av någon annan boende. Städdag På föreningsstämman beslöts att vi ska ha en städdag den 1 september. Hoppas att alla kan deltaga. Bl.a. behöver vinden röjas eftersom den nästan har förvandlats till ett nytt grovsoprum. Brandvarnare De som var med på stämman fick en brandvarnare av föreningen. Övriga boende får den i samband med att stämmoprotokoll delas ut. Inom kort kommer nya regler som gör fastighetsägaren skyldig att tillhandahålla en brandvarnare per lägenhet. Batteriet ska hålla i tio år vilket är den ungefärliga livslängden för en brandvarnare. Om du inte kan montera den själv och inte heller har någon vän eller släkting som kan hjälpa dig:hör av dig via förslagslådan. Cyklar Nu är det sista chansen att ta hand om omärkta cyklar annars kommer de att kastas. På stämman diskuterades det om vi ska lämna dem till polisen. Det behöver vi inte göra eftersom det har gått tillräckligt lång tid sedan vi första gången meddelade att de skulle slängas om ingen tog hand om dem. Medlemsinflytande Några är missnöjda med att inte ha fått information om nya lokalhyresgäster. I guldsmedens gamla lokaler kommer det som ni vet att bli ett café. Som vi tidigare meddelat har styrelsen vetorätt vad gäller all yttre påverkan av caféet. Det kommer inte heller att förekomma alkoholutskänkning. Från styrelsens sida vill vi betona öppenhet men ekonomiska förhandlingar kan inte vara offentliga. Vi i styrelsen har i demokratisk ordning fått medlemmarnas förtroende att förvalta huset vilket vi har gjort efter bästa förmåga. Det är få föreningar som går runt första året. Vi har t.ex. råd att måla om i trapphuset. På stämman bildades en arbetsgrupp som ska ta ställning till det förslag på färgsättning som ligger och eventuellt komma med alternativ till styrelsen. Det kan vara ett sätt att jobba även i andra frågor men då krävs att initiativet kommer från er medlemmar. Kommer det inga motioner till stämman eller förslag i brevlådan är det svårt att veta vad ni önskar. Vi vill än en gång betona att en aktiv dialog mellan medlemmar och styrelse är nödvändig för en god förvaltning av vårt fina hus. Glad sommar önskas alla från oss i styrelsen.

8 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Först av allt vill vi tacka alla er som ställde upp på städdagen. Det var trevligt att få träffa så många av er nya. Ommålning av entré och trapphus Vi väntar i skrivande stund på offerter från ett par olika måleriföretag. Offerten ska omfatta målning av entré och trapphus. Vi ska dessutom laga puts och måla om sockeln utomhus i befintlig ljusbeige färg. Även skador i tvättstugan ska åtgärdas. Det företag som får uppdraget ska måla upp ordentliga färgprover utifrån de olika förslagen. Därefter ska ni, både medlemmar och hyresgäster, få lämna synpunkter under två veckor. Efter det kommer styrelsen att fatta det slutliga beslutet om vilka kulörer vi ska ha. Lokalerna Det känns glädjande att kunna berätta att samtliga lokaler nu är uthyrda. Från och med den 1 november tar Urban city research över lokalen efter Café Tino AB. Urban city research kommer också att bedriva caféverksamhet och villkoren är desamma som för den tidigare hyresgästen. Företaget Tomina AB har övertagit stuckaturverkstaden fr.o.m och kommer att flytta in så snart lokalen är urstädad och iordningställd. Det är ett städföretsg som kommer att ha lokalen som lager och att utgå ifrån. Nycklar Vi arbetar på att få en enhetlig numrering av lägenheter, vindskontor och nycklarna för bokningstavlan vid tvättstugan. Det nummer som ska gälla är det som finns på upplåtelseavtalet. Det innebär att de nummer som sitter ovanför dörrarna, i vinds- och källarkontor samt på låskolvarna vid tvättstugan kommer att bytas. Felanmälan Vi vill göra er uppmärksamma på att felanmälan inte görs till någon av styrelsemedlemmarna utan direkt till fastighetsskötarna. Om ni saknar namn och telefonnummer eller har tappat bort tidigare utdelad information så finns de anslagna i porten. Sätt gärna upp en lapp om när felanmälan gjordes. Brandvarnare Vi hoppas att alla har brandvarnaren monterad. Från årskiftet är det lag på att alla lägenheter måste ha minst en brandvarnare uppsatt. Det är viktigt både för er egen och andras säkerhet. Grovsopor Det har varit lite rörigt i grovsoprummet på sista tiden. Tänk på att inte ställa något på de vita strecken för då blir inte återvinningsbehållarna tömda. Tänk också på att packa ihop tomkartonger. Sophämtningsavgiften baseras på volym och det är onödigt att betala för luft. Porten Nu när det blir kallare kan porten kärva lite ibland. Har ni möjlighet att känna om den är helt stängd är vi tacksamma.

9 Ändringar i bostadsrättslagen föreslagna Bostadsrättslagen är den lag som tillsammans med stadgarna reglerar en bostadsrättsförenings verksamhet och förhållandena mellan föreningen och dess medlemmar. Den kommer ändras och de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april nästa är. Förslaget ligger nu hos lagrådet för granskning. Om den går igenom innebär det bl.a. att föreningen får ökade möjligheter att agera mot störande boende. Vi kommer även att kunna agera mer kraftfullt mot den som inte betalar sin månadsavgift. Det är vanligt med tvister mellan förening och medlemmar om vem som ska stå för kostnaderna i samband med vattenskador. Vad som är stamledning har hittills kunnat tolkas på många olika sätt. I det nya förslaget är en stamledning en ledning som betjänar mer än en lägenhet. En enskild medlem kan inte åläggas underhåll på en stamledning. Vi återkommer med mer uppgifter när vi har närmare besked. Styrelsen Vid senaste föreningsstämman fick styrelsen en ny ordinarie ledamot Patrik Näs som bor på 1tr. Ledamot John Sjöberg kommer att avgå kring årskiftet eftersom han har flyttat till eget hus. Övriga styrelsemedlemmar är: Ordförande: Agneta Ullberger. Sekreterare: Nils Larsson. Kassör: Thomas Skarbrandt Suppleant: Richard Ponton Suppleant: Jan Kärrman

10 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Nummer Innan julefriden sänker sig helt vill vi lämna lite ytterligare information. Färgprover på väggar Som ni säkert har sett har vi låtit måla upp färgprover i entren och i trapphuset. Det blev lite förvirrat när proverna kom upp så här kommer ett förtydligande. Det finns två olika förslag. Bara de färgprover som har en lapp med siffran 1 eller 2 är aktuella att ta ställning till. I förslag 1 är vägg respektive taknyanserna olika i entré och trapphus. I förslag 2 är de lika. Man tar ställning för samtliga nyanser som hör till ett förslag. Exempelvis går taknyanserna för förslag 1 inte att kombinera med väggnyanserna för förslag 2. Fram till den 11 januari kan ni lämna en lapp i förslagslådan om vilket av de två förslagen ni föredrar (rådgivande omröstning). Skriv ert namn och numret på förslaget på lappen. Firma REG måleri kommer att göra ommålningen. Arbetet beräknas komma igång under januari. Gran Nu har julgranen kommit på plats. Den är en platsgran. Vi kommer i fortsättningen att ha en sådan av hänsyn till de som är allergiska. Vi hoppas den lyser upp vintermörkret. Rökning i trapphus Det har förekommit kraftig röklukt i trapphuset och fimpar har legat på golvet. Vi ber er tänka på att flera boende är kraftigt allergiska mot rök. Dessutom är det inte tillåtet med rökning i trapphuset och entrén. Om ni har gäster be dem att gå ut på gatan för att röka. Visa hänsyn! Aluminatcement I en del hus byggda under perioden består byggmaterialet av aluminatcement som kan påverkas av fukt. Vårt hus byggdes och vi har därför bett förvaltaren att undersöka om vi behöver vidta några åtgärder. Tvättnycklar Samtidigt med detta Bergsundsblad får ni era nya kolvar och nycklar till bokningstavlan vid tvättstugan. Vi ber er att ta bort den gamla så fort som möjligt dock absolut senast den 15 januari. Kvarvarande gamla kolvar kommer därefter att tas bort av styrelsen. Vi kommer också att sätta upp nya nummer på dörrkarmarna samt på vinds och källarkontor så att dessa stämmer överens med de nummer som står på köpe- resp överlåtelseavtalen. Ökad inbrottsrisk under julhelgerna Nu när många reser bort så passar tjuvar på. Förra julen hade vi ett par källarinbrott. Vi ber er vara extra uppmärksamma och känna efter att porten och andra ytterdörrar är låsta. Har ni möjlighet peta gärna in tidningar och post som sticker ut från brevlådorna. Mögellukt på vinden Vi har bett vår förvaltare att undersöka mögellukten vid några vindskontor.

11 Sopor Sopmängden ökar under jul och nyår. Tänk på att packa ihop allt papper och alla kartonger i grovsoprummet så att allt får plats. Tänk också på att bara väl paketerade hushållssopor får slängas i sopnedkastet. Vårens föreningsstämma Boka redan nu vårens föreningstämma som äger rum den 13 maj kl Cafélokalen Här följer en kort presentation från de nya innehavarna av cefélokalen: Café Rosso är nu i full gång med att rusta lokalen. Utrustning och snickerier är beställda och målningsarbeten i lokalen kommer att påbörjas veckan före jul. Målet är att öppna kring den 15 januari. Det bolag som äger Cafét heter Bergsundsgruppen AB. Designen kommer att vara stilren men ändå hemtrevlig; det blir inget stål och rostfritt à la Stureplan. Vägarna kommer att laseras i en mörk röd färg - vi heter ju Rosso - och golvet kommer att bli grafitgrått. Titta in på Bistro Ruby på Österlånggatan om ni är nyfikna på hur det kan se ut. Vi kommer att servera förstklassig espresso och annat som hör hemma i en klassisk espressobar. Vi kommer också att servera välgjorda smörgåsar och sallader - annorlunda och bättre än standardrepertoaren. Vi kommer att börja med ett relativt begränsat utbud som utökas efterhand. Till en början kommer öppettiderna att vara mellan 10:00 och 20:00 alla dagar. Catherine och Peter Till sist vill vi i styrelsen önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År

12 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Som tur är går vi mot ljusare tider och även om det dröjer ett tag till våren är här på allvar vill vi ändå ber er boka in föreningsstämman redan nu. Den kommer att äga rum tisdagen den 13 maj kl i Högalidsskolans matsal dvs. på samma plats som förra året. Förmögenhetsvärdet på din lägenhet finns på angiven på avgiftsaviseringen för första kvartalet i år. Spara den till deklarationen. Det är svårt att justera stängningen av porten eftersom oljan i stängningsmekanismen ändrar sig beroende på väderleken. Vi ber er se till att porten går i lås. Stäng den så tyst som möjligt så de boende ovanpå inte störs för mycket. Vi har gjort en hemsida. Gå in på Den är i stort sett klar och vi tar gärna emot synpunkter. Var vänliga och håll vindar, källare och trapphus fria. Städningen blir mycket tyngre om en massa saker står framme. Barnvagnar kan stå framme. Cyklar får ställas i cykelkällaren. Allt annat får ni ta in i era lägenheter eller till era vinds-/källarkontor. Tänk på brandsäkerheten. Vi skrev i förra Bergsundsbladet om aluminatcement. Förvaltaren ser inga tecken på skador och tycker inte att vi behöver vidta några åtgärder. Vi har fortlöpande kontroll på mögellukten på vinden. Den kommer och går. För närvarande vidtar vi inga åtgärder. Öppnandet av kaféet har tyvärr blivit försenat men är på gång. Vi hoppas att ommålningen och avstängningen av hissen inte ställer till för mycket besvär för er. Under ommålningen har vi varit tvungna att ta bort informationstavlan och därför får ni telefonnummer till felanmälan med detta Bergsundsblad. Se nedan. Normal felanmälan görs till Åkerlunds fasighetsservice på telefon kl 8-12 måndag till fredag. Övriga tider kan meddelanden lämnas på deras telefonsvarare. Akuta ärenden kan anmälas kl på tel Kvällar och helger anmäls akuta fel till Dygnet runt service AB på tel Sätt gärna upp en lapp om när felanmälan gjordes så slipper fastighetsskötarna onödiga samtal. Med vänliga hälsningar från styrelsen

13 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson I tidigare Bergsundsblad har vi berättat om de viktigaste förändringarna i bostadsrättslagen. Den nya lagen gäller från den 1 april Där sägs också att om en bostadrättshavare sägs upp på grund av störningar eller betalningsförseningar måste föreningen underrätta socialnämnden på samma sätt som när man som när man säger upp en hyresgäst enligt hyreslagen. Ommålningen är klar och det verkar som om de flesta är nöjda. Tänk på att ytorna är känsliga, det gäller särskilt den i entrén. Undvik därför att luta saker mot väggen så slipper vi få fula repor som dessutom är svåra att reparera. Ommålningen har också aktualiserat frågan om hur information sprids. Nu när entrén och trapphuset är så fräscha så tror vi att ingen vill att intrycket ska störas av uppklistrade lappar överallt. Det gäller också den nylaserade hisskorgen. Alltså inga lappar direkt på väggar, hissen eller lägenhetsdörrar. Vi arbetar vidare med balkongfrågan och kommer att begära in offerter på förbättring av rostskyddet. Viktig information från styrelsen kommer också fortsättningsvis att delas ut i brevlådorna och i vissa fall kompletteras med information som placeras i infotavlan i entrén. I undantagsfall kommer lappar att sättas på portfönstret. Lappar som rör saker som upphittade saker eller om att man tänker ha fest får placeras på en anslagstavla som kommer att sättas upp bredvid förslagslådan till vänster om hissen. Antalet fimpar på innergården har ökat på sistone. Snälla släng inga fimpar där det ser väldigt tråkigt ut. Vi har varit i kontakt med posten och andra företag som distribuerar reklam och gratistidningar för att undersöka möjligheterna att slippa oönskade försändelser. Många har redan satt upp vita remsor med "ingen reklam" och den som vill kan komplettera med en vit remsa med texten "Inga gratistidningar". Vill ni ha sådana remsor så lägg en lapp i förslagslådan. Observera den medföljande kallelsen till föreningsstämman. Med vårhälsningar från styrelsen

14 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Föreningsstämman På föreningsstämman som hölls den 13 maj valdes styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsens ordinarie ledamöter: Agneta Ullberger, Nils Larsson, Thomas Skarbrandt, Patrik Näs samt Lars Nyberg. Suppleanter: Richard Ponton och Per Johansson. Revisor: Robert Magnusson Revisorssuppleant: Christer Rudh Valberedning: Yvonne Wangrot, Kerstin Persson, Mats Jäderlund Protokollet från stämman kommer som vanligt att delas ut i era brevlådor och dessutom läggas ut på hemsidan. Hemsidan Adressen är som de flesta redan vet Vi har gjort några små förändringar. På första sidan finns en länk till en sida med aktuell information. Ni kan också se när den senast blev uppdaterad. Några sidor har ett enkelt lösenordskydd. Vi vill bl.a. undvika onödig skräppost till den elektroniska förslagslådan. Lösenordet till samtliga skyddade sidor är varthus och ska skrivas med små bokstäver. Portkod Ny portkod gäller fr.o.m : Övrigt Vi ber er tänka på att alltid sända ner hissen efter er. Det är ett enkelt sätt att kolla om grinden har blivit ordentligt stängd. Tänk också på att inte ha balkonglådor som hänger ut över gatan. Under juli och augusti kommer förslagslådan inte att tömmas så ofta. Behöver ni av någon anledning få kontakt med styrelsen skicka e-post via förslagslådan på hemsidan. Felanmälan sköts på vanligt sätt. Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar.

15 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Vi inleder höstens första Bergsundsblad med att berätta om det fortsatta arbetet med balkongerna. Styrelsen har undersökt om några fel har gjorts vid tidigare besiktningar och i samband med det konsulterat juridisk expertis. Deras bedömning är att besiktningen har skött på ett sätt som är brukligt och att inget ansvar kan utkrävas av besiktningsmannen. Vi har därför beslutat att inte driva ansvarsfrågan vidare. Vår förhoppning är att renoveringen inte ska behöva bli så dyr som vi tidigare har trott. Städgrupp och vindsröjning Föreningen har en städgrupp vars uppgift är att organisera våra städdagar då vi gemensamt röjer undan sådant som står i vägen på vindar, källare och andra utrymmen. Dels ser det trevligare ut och dels är det en brandsäkerhetsfråga. Är det någon som skulle kunna tänka sig att leda den? Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad. Vi planerar en vindsröjning och kommer då att avlägsna det som står i gångarna utanför förråden. Det gäller också förråden i källaren. Nya grannar Nya grannar är Jeanette Olsson på 5 tr, Maria Granefelt på 6 tr och Maria Wettermark på 4 tr. Eva Svedman och Kenneth Bertnäs har flyttat in på 2 tr i Robert Magnussons gamla lägenhet. Robert har åtagit sig att fortsätta som föreningens revisor. Alla nya grannar hälsas välkomna. Besiktning i samband med överlåtelser. Styrelsen ansvarar för att fastigheten hålls i gott skick. Det innebär bl.a. att det åligger oss att tillse att de förändringar som görs i lägenheterna inte kan skada husets bärande konstruktion och försämra säkerheten för övriga boende. Vi kommer därför att börja genomföra besiktningar av lägenheterna i samband med överlåtelser. Vi påminner om att alla större förändringar i lägenheterna måste vara godkända av styrelsen. Andrahandsuthyrningar Om du behöver hyra ut din lägenhet tänk på att ansöka om det i god tid. Åtgärdande av ventilation. Vi kommer under hösten att åtgärda de fel som upptäcktes i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen och kommer då att behöva tillträde till samtliga lägenheter. Avisering kommer att göras i god tid. Tänk på att ni inte får sätta in spiskåpor med fläktar. Hissen Hissen är och har varit ett stort irritationsmoment under en tid. Styrelsen håller nu på att begära in offerter för en genomgripande upprustning. Med vänliga hälsningar från styrelsen.

16 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster När ni läser detta är det inte långt kvar till jul. Vi hoppas att ni får sköna helger med mycket vila men innan julfriden infinner sig vill vi informera er om några saker. Sophantering och städning Skänk en tanke till de som städar. Håll rent i gångar och trapphus både för hygienens och brandsäkerhetens skull. Under julhelgen ökar sopmängden kraftigt. På hemsidan och i den utdelade medlemsinformation finns information om regler och rutiner för sophantering. Tänk särskilt på att paketera hushållssoporna ordentligt för att undvika stopp i sopnedkastet. Senast nu i helgen var det stopp i sopnedkastet igen på grund av att någon inte behagade göra sig besväret att ta ner grovsopor till utrymmet i källaren. Säkerhetsfrågor Under julhelgerna när många är bortresta så ökar risken för inbrott. Vi ber er vara särskilt uppmärksamma och kontrollera att dörrar går igen och hålls låsta. Kontrollera gärna era brandvarnare. Ni som är nyinflyttade måste skaffa bostadsrättstillägg i er hemförsäkring om ni inte redan har gjort det. Förmögenhetvärdet på min lägenhet I samband med avgiftsdebitering för första kvartalet 2004, så har SBC räknat fram det förmögenhetsvärde som din lägenhet representerar. Den nyfikne ställer sig då med rätta frågan hur räknas detta värde fram för just min lägenhet. Inte helt enkelt men så här går det till: Taxeringsmyndigheten utgår från Taxeringsvärdet för Bergsund 40 för 2003, ( kr). Till detta ska läggas våra övriga tillgångar i föreningen, samt minskas med de skulder vi har (Föreningens lån i Handelsbanken c:a kr). Ytterligare justeringar ska göras bl.a. för kortfristiga skulder samt pågående leverantörsavtal. Det värde som nu kvarstår ska fördelas mellan Bostadsrättsinnehavarna enligt det andelstal som varje lägenhet fått enligt den ekonomiska planen (Fastslogs vid köpstämman 2001). Detta andelstal står också angivet på varje lägenhets upplåtelseavtal. Det är det på detta sätt framräknade ( kr) och fördelade förmögenhetsvärdet som du fått angivet som din lägenhets förmögenhetsvärde. Det förmögenhetsvärde som du fått för din bostadsrätt är samma värde som föreningen via SBC meddelar skattemyndigheten. Detta värde ska du ta upp i din deklaration som förmögenhetstillgång. Naturligtvis ska du också ange de skulder (Lån) som du har.för de flesta bostadsrättsägares uppkommer ingen förmögenhetssituation p.g.a. ägarandelen i BRF Bergsund 40 under de närmaste åren. Thomas Skarbrandt Kassör

17 Husets förvaltning Styrelsen beklagar verkligen de fortsatta problemen med hissen. Vi har haft problem med den tekniska förvaltningen av huset under en tid vilket har fördröjt den renovering som vi tidigare aviserat. Också ventilationsbesiktningen har blivit försenad. Rapport från trivselgruppen Vi hoppas att ovanstående rubrik ska bli återkommande i Bergsundsbladet. Trivselgruppen kommer att organisera städdagar och andra aktiviterer för att höja trivseln i huset. I gruppen ingår Eva Svedman (sammankallande), Per Johansson, Peggy Perlborg och Yvonne Wangrot. Det vore bra med någon representant från våning 4 och 5 i gruppen. Intresserade kan ta kontakt med Eva Svedman eller lägga en lapp i förslagslådan. Vi tackar er som hade möjlighet att hjälpa till med städningen den 7 december. Medlemssidor på SBC SBC eller Stockholms Bostadsrättscentrum är de som sköter vår förvaltning. På deras hemsida finns möjlighet för medlemmarna att ta del av information under rubriken Medlemsidor. Amvändarid: BRF Bergsund nr 40 (måste skrivas exakt så. Glöm inte mellanslag) Lösenord: 5387 Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år

18 Bergsundsbladet Organ för boende på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Årets första Bergsundsblad kommer med en antydan om en vår som förhoppningsvis inte ligger alltför långt borta. Vi bor verkligen i ett fint hus med trevliga bostadsrättshavare och hyresgäster. Valberedningen Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsstämman som äger rum den 26/5. De kommer att gå runt i huset och undersöka intresset för att delta i styrelsearbetet. Valberedningen består av Yvonne Wangrot och Kerstin Persson på 6 tr samt Mats Jäderlund på 1 tr. Informationsträff Föreningen har fått många nya medlemmar sedan förra stämman. Många känner bara till ledamöterna i styrelse och valberedning till namnet. Likaså är det många av er nyinflyttade som vi inte har träffat. Alla ni som har flyttat in efter förra stämman inbjuds därför till en informationsträff med styrelsen och valberedningen. Vi samlas i cafe Rosso den 9/3 kl och bjuder på en enklare förtäring. Ni kommer bl.a. att få information om styrelsearbetet och kommande underhållsarbeten. Vi vänder oss denna gång bara till nya medlemmar. Vår förhoppning är dock att detta ska bli ett återkommande arrangemang då samtliga medlemmar under informella former ska kunna träffa styrelse och valberedning. Tvättnycklar Tvättnycklar har ibland förkommit och det har varit oklart om det är föreningen eller lägenhetsinnehavaren som ska ersätta dem. Styrelsen har diskuterat frågan och fattat beslut om att det är lägenhetsinnehavaren som får stå för den kostnaden. Detta beslut baseras på den ansvarsfördelning som gäller mellan förening och medlemmar. Styrelsen har också beslutat att tvättnycklarna i fortsättningen ska visas upp i samband med den besiktning som sker när en lägenhet överlåts. Om inte tvättnycklarna då finns får den gamla innehavaren stå för kostnaden. I alla övriga fall får den tillträdande införskaffa nya på egen bekostnad. Reparation av hissen Nu ska hissen äntligen få en ordentlig genomgång och reparation. Arbetet kommer att ske under vecka 11 och 12. Det kommer tyvärr att innebära en del olägenheter för er. Preliminärt kommer hissen att vara helt avstängd måndag till och med torsdag under vecka 11. Under vecka 12 kommer den att vara avstängd mellan på vardagar. Observera att detta är preliminära uppgifter. Vi kommer att skicka ut separat information när vi har exakta besked. Sopor Det har varit väldigt mycket hushållssopor under sista tiden. Några gånger har inte behållarna i soprummet räckt till vilket har skapat stopp långt upp i sopnedkasten. Mycket av det som hamnat i sopnedkastet hör hemma i grovsoprummet. Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen.

19 Bergsundsbladet Organ för boende och lokalhyresgäster på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Vi påminner om föreningsstämman som äger rum den 26 maj kl i Högalidsskolans matsal. Hjärtligt välkomna! Sedvanlig inbjudan kommer att sändas ut i god tid. Hissreparationen Vi tackar för visad förståelse under de veckor som hissen var avstängd. Vi förstår att det var särskilt besvärligt för er äldre och er med småbarn. Som ni märker stannar hissen mjukare nu och det tar några extra sekunder innan man kan öppna dörren. Putsarbeten Som ni säkert har noterat pågår renovering av puts. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 14 för den del som ligger kring Café Rosso och vecka 18 i sin helhet. Det kan fördröjas om temperaturen sjunker under fem plusgrader eftersom det inte går att arbeta med materialen om det är för kallt. Ny bostadsrätt Anna Persson på 4tr har nyligen avlidit. Lägenheten har hittills varit en hyresrätt men ska nu bjudas ut till försäljning på öppna marknaden. Föreningen kommer alltså i fortsättningen att bestå av 37 bostadsrätter och 6 hyresrätter. Fimpar på gården Det ligger ofta mycket fimpar på gården. Det ser inte trevligt ut och är dessutom farligt för barn. Var vänliga använd egna askfat. Reparation av balkonger Styrelsen hade hoppats på att balkongerna skulle hinna bli renoverade under den tidiga våren. För närvarande ser det inte ut att bli så. Upphandlingen av entreprenörer är och har varit en komplicerad process och därför dragit ut på tiden. Tvättstugan Utrustningen i tvättstugan har fungerat dåligt under senaste tiden. Styrelsen har begärt in offerter på upprustning alternativt utbyte av maskiner. Hyreshöjningar för hyresgäster och förmögenhetsvärde på bostadsrätter Som ni vet är det Stockholms bostadsrättscentrum (SBC) som sköter både den tekniska och ekonomiska förvaltningen åt föreningen. I deras uppdrag ingår att sköta förhandlingarna med hyresgästföreningen. Hyresnivåerna sätts utifrån resultatet av dessa förhandlingar och är alltså inget som styrelsen beslutar om på egen hand. På den senaste avin för månadsavgifter finns lägenheternas förmögenhetsvärde angiven. Spara den till deklarationen. Om ett försäkringserbjudande I senaste numret av Bostadsrättsnytt finns ett erbjudande om försäkring från If. Det gäller inte för oss eftersom det förutsätter att föreningen har sin försäkring i detta bolag vilket vi inte har. Med vänliga hälsningar och förhoppning om en fortsatt skön vår från oss i styrelsen.

20 Bergsundsbladet Organ för boende och lokalhyresgäster på Bergsunds Strand 31. Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40 Redaktör: Nils Larsson Kära medlemmar och hyresgäster Detta nummer av Bergsundsbladet är det sista före sommaren. Det är nu tre år sedan föreningen tog över huset. Tiden går verkligen fort. Hissen Det har varit några stopp på hissen under sista tiden. En vanlig orsak att grinden och dörren öppnas för hastigt. När hissen har stannat vänta en stund tills det klickar till. Först då "förstår" maskineriet vilken våning hissen befinner sig på. Putsarbeten Föreningen har tecknat ett tilläggsavtal med entreprenören för putsarbetet. Det innebär i korthet att priset sänks med ca 30% och att arbetet ska vara klart senast den 15 juli. Om så inte sker har föreningen rätt att säga upp avtalet och anlita annan entreprenör. Styrelsen hoppas att företaget nu får "ändan ur vagnen" och vi får det snyggt och fräscht utanför vårt hus. Den nya styrelsen, valberedningen och revisorerna På föreningsstämman den 26 maj utsågs följande medlemmar: Styrelse: Lars Nyberg ordförande Nils Larsson ledamot Thomas Skarbrandt ledamot Yvonne Wangrot ledamot Charlotte Zackari ledamot Richard Ponton suppleant Per Widolf suppleant Valberedning: Kerstin Persson Patrik Näs Malou Wettermark Om Malou inte kan fullfölja uppdraget ersätts hon av Neta Valentin. Revisorer: Robert Magnusson revisor (ej boende i huset) Ulf Gimling revisorssuppleant Fimpar på gården Det ligger ofta mycket fimpar på gården. Det ser inte trevligt ut och är dessutom farligt för barn. Var vänliga använd egna askfat.

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna.

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Vi träffs söndag den 30 oktober, kl 11.00 på innergården. Där finns krattor, sopsäckar och allt vad vi behöver för att städa våra gårdar.

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28 Information från styrelsen 2012-01-28 Brf Vimpeln 20, vilka är det? Alla vi medlemmar äger tillsammans föreningen och fastigheten, det betyder att vi alla får dela på kostnaderna som uppstår genom naturligt

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Gökenbladet. November 2009

Gökenbladet. November 2009 Gökenbladet November 2009 Information från styrelsen Brandvarnare Det är varje medlems ansvar att se till att bostaden har en brandvarnare. Styrelsen tycker ändå att det är så viktigt att alla har brandvarnare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Göken 28

Bostadsrättsföreningen Göken 28 1 Juli 2012 Bostadsrättsföreningen Göken 28 Sankt Eriksgatan 10 Information och ordningsregler Reglerna upprättade av Brf Göken 28:s styrelse i juli 2012 2 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Göken 28!

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Nya Sopbehållare på plats Premiär 1 november Anderstorpar n

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007 BRF Målarprinsen Föreningsstämma Strandskolans Matsal Den 25 april 2007 Stämmoprotokoll 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Jonas Carvbo hälsade alla närvarande varmt välkoma och förklarade mötet

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Föreningsstämman 2010 2010 års föreningsstämma hölls torsdagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer