återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

2 ledare bostadsekonomi hyresrätt en vinnare i osäkra tider arbete för prisvärt Boende! Ni som bor i hyresrätt kan i alla fall känna er trygga över ert boende i dessa orostider. När konjunkturen viker nedåt kommer ofta boendet i fokus i den mediala bevakningen. Det rapporteras om fallande priser samtidigt som villor och bostadsrätter blir allt mer svårsålda. Oron på finansmarknaden har också lett till att det blivit svårare att låna till sin bostad. I vårt grannland Danmarks huvudstad Köpenhamn har vakanserna bland framförallt ägarlägenheter ökat markant det senaste året. Där har det gått från en marknad i balans till tomma lägenheter på bara drygt ett år. Den utvecklingen ser vi ännu inte i Sverige, men det är svårt att göra någon säker prognos i dessa tider. I vårt land har hyresrätten varit ifrågasatt som boendeform de senaste åren med olika förslag och upplägg för ombildningar till bostadsrätter. Mitt i all oro som i dag speglar bostadsmarknaden seglar hyresrätten upp som en vinnare. En upplåtelseform som inte kräver någon kapitalinsats och risk. Dessutom med den överlägset bästa flexibiliteten av alla boendealternativ, enkel att flytta till och från. Alla är överens om att hyresrätten är en viktig boendeform i samhället. Trots det är det en upplåtelseform som är orättvist behandlad jämfört med bostadsrätt och egna hem. Det finns bland annat ingen kompensation för villa- och bostadsrättsägarnas ränteavdrag. Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen arbetar nu tillsammans med att ta fram ett förslag på hur man kan uppnå neutralitet mellan upplåtelseformerna. Det blir sedan upp till politikerna att fatta beslut om man vill skapa denna neutralitet. NR UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. Ränte- och investeringsbidrag för nyproduktion av flerfamiljshus har tagits bort. Samtidigt har kostnaderna för räntor, entreprenadarbeten och byggmaterial ökat kraftigt de senaste åren. För att uppnå lönsamhet har hyreskostnaden på orter som nyproducerat lägenheter ökat med cirka 40 procent bara de senaste tre åren. Ska man kunna erbjuda rimliga hyresnivåer och samtidigt skapa lönsamhet måste produktionskostnaderna minska framöver. Allt sammantaget har lett till att nyproduktionen av hyresrätter minskat ordentligt i hela landet till förmån för bostadsrätter och egna hem. Den trenden ser vi även i Skellefteå. När man summerar det gångna året kan man konstatera att Skebo, trots en allt tuffare marknad, har fler hyres gäster än någonsin. Det visar att hyresrätten trots allt är en populär boendeform som vi skall värna om i framtiden. Vi ska också fortsätta vår strävan att bli en ännu bättre hyresvärd och få än fler att upptäcka fördelarna med att bo i en hyresrätt hos Skebo. God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER REDAKTIONSRÅD: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann Christine Marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Tryckpoolen, Luleå. OMSLAGSBILD: Tomten besöker Skebo kontoret. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! jerker eriksson VD Skelleftebostäder SKELLEFTEBOSTÄDER AB höga hyreshöjningar har kunnat undvikas i skebo under en följd av år. det är ett resultat av att kostnadsökningar motverkats genom ett medvetet och omfattande arbete för effektivisering. Det är aldrig roligt att kostnader som inte går att påverka ökar. Vare sig det gäller hyra, försäkringar, låneräntor eller annat. Det gäller även för Skebo, som likt sina hyresgäster har många kostnader som bolaget har inget, eller mycket lågt, inflytande över. Vi betalar till exempel taxebundna avgifter för vatten, sophämtning och andra avgifter som kabel-tv, försäkringar och mycket annat. Dessutom har vi stora återkommande kostnader i form av energi. Tyvärr har vi, liksom de flesta privatpersoner, upplevt att många kostnader ökat kraftigt under en följd av år, säger ekonomi chef Kristina Sundin Jonsson. Någon möjlighet att i motsvarande grad höja hyrorna har inte funnits. Skebo har lägre hyror i jämförelse med andra jämförbara bostadsföretag i landet om man tar hänsyn till vårt relativt nybyggda bestånd, berättar vd Jerker Eriksson. Skebos yrkade hyreshöjningar har de senaste åren legat precis i mitten av alla yrkanden bland landets alla kommunala bostadsföretag. Yrkade hyreshöjningar speglar bättre de behov att höja som bolagen faktiskt har och har haft. De färdiga förhandlingarna har landat be- tydligt lägre - under den allmänna inflationen och lägre än generella löneökningar. Därför har hyrans andel av lönen också minskat en aning på senare år. Kostnaderna fortsätter öka Över tiden kan hyreshöjningarna inte vara mindre än kostnadsökningarna minus de effektivitetsvinster man kan göra. Därför fanns det egentligen inget val. Kostnadsökningarna måste motverkas på något sätt. Vi valde att inleda ett omfattande arbete med att effektivisera verksamheten och på så sätt minska kostnaderna. Samtidigt lade vi stor kraft på att nå ut till människor med vårt budskap. Sakta men säkert har uthyrningen ökat och i dag har vi praktiskt taget allt uthyrt. Det är glädjande att vi på detta sätt kunnat klara att motverka en stor del av kostnadsökningarna, berättar Kristina. Totalt sett så har Skebos hyreshöjningar varit mycket lägre än kostnadsökningar på taxebundna avgifter. Kostnader för exempelvis fjärrvärme har ökat med 12 % och el med 9 % under fjolåret, avfallshantering med hela 27 %, trots energieffektivisering och källsortering. Kostnaderna fortsätter att öka. Såväl taxebundna avgifter som skatter och andra pålagor, liksom räntor, energikostnader och en allmänt högre inflation driver upp Skebos kostnader. Vi fortsätter vårt arbete med målsättningen att en så stor del av kostnadsökningarna som möjligt ska kunna hanteras genom fortsatt effektivisering, energibesparingsprogram och en rad andra åtgärder. rimlig underhållsnivå Alternativet skulle vara att minska underhållet. Det gjorde vi när läget var som mest pressat strax före millennieskiftet. Men det är i längden ingen framkomlig väg. Vårt mål är att erbjuda ett bra och prisvärt boende, och det är då naturligtvis viktigt att ha en rimlig underhållsnivå, säger Jerker. Vad betyder då detta inför den stundande hyresförhandlingen efter nyår? Som alla företag har vi också kostnadsökningar som vi inte kan täcka upp genom effektiviseringar och energibesparing. Men målet är att hålla höjningen på en så låg nivå som möjligt, avslutar Kristina. 2 kom in kom in 3

3 boråd Modeshow på Sjungande Dalen Det blir allt vanligare att boråden hittar på helt nya och spännande aktiviteter. Borådet på Sjungande Dalen i Skellefteå har nyligen anordnat en mannekänguppvisning. Kanske kan det inspirera fler till att hitta på helt nya aktiviteter? Skebo har arbetat målmedvetet under flera år med en rad olika projekt som haft till syfte att formulera företagets värderingar och hur olika situationer ska hanteras. Modellerna från Fanny visade det senaste modet när de hade modeshow på Sjungande Dalen. Etiken i praktiken Att hålla en hög moral och etik är något som Skebo och dess medarbetare strävar efter i alla situationer. Men vad betyder det för hur man hanterar olika praktiska situationer? Under hösten har Skebo genomfört ett projekt för att sätta fokus på denna fråga. I mitten av november, mitt i den tid när höstrusket var som värst anordnade borådet på Sjungande Dalen en trevlig aktivitetskväll som blev en riktig ljusglimt för de närvarande. Vi hade en fantastiskt trevlig kväll med modeuppvisning, berättar Eva Lundmark i borådet på Sjungande Dalen. Kvartersgården var fullsatt. Ett femtiotal besökare från området, och även några från andra håll, hade slutit upp för att ta del av den i borådssammanhang tämligen nya upplevelsen. Vi har många aktiviteter varje år. Surströmmingsfest, söndagscafé, ljuspartyn, julgröt och dessutom öppet hus vardagar mellan och då folk kan komma hit för att exempelvis sitta och handarbeta och umgås med varandra, säger Eva. Men detta var första gången som borådet anordnade mannekänguppvisning. Och uppslutningen var minst sagt god. Då detta var något helt nytt för oss blev vi positivt överraskade över att det var så många som kom, totalt fanns ett femtiotal personer på plats, plus mannekänger. Mannekängerna som kom från Fanny gjorde förresten ett fantastiskt jobb och det blev en mycket lyckad kväll. Det här kommer vi definitivt att göra om! Själv deltog jag också i arbetet med att ta fram en gemensam skrift för alla SABO-anslutna bostadsföretag. Den handlar om hur man kan arbeta mot diskriminering av olika grupper, berättar uthyrningsansvarige Kenth Wiklund på Skebo. Arbetet visade att man trots de ädlaste avsikter lätt kunde hamna i situationer som egentligen är diskriminerande. Det stämde till eftertanke. Ett exempel kan vara att man inte ger alla samma information bara för att de inte talar svenska. Man kan ha en sund avsikt, exempelvis att förenkla och ge en mer lättförstådd information, men följden blir ändå en diskriminerande handling. Det ledde till tanken på att låta medarbetarna på Skebo delta i ett projekt där moral och etik sattes i fokus. Det handlar om hur man ska behandla såväl hyresgäster som medmänniskor i övrigt, att inte gynna eller missgynna vid upphandlingar, och mycket mer. Vi har som ett resultat till exempel infört moral och etik som en stående punkt på våra avdelningsträffar, berättar Kenth. Han medger samtidigt att det här är svårt. Och inte minst svårt blir det när beslut och besked ska ges på nästan ingen tid alls. Vi är på inget sätt ofelbara, vi gör självklart misstag emellanåt. Men det viktigaste är inte att aldrig göra fel utan att ha bra rutiner som leder till att man gör färre fel i framtiden, avslutar Kenth Wiklund. God Jul från Skebos medarbetare Röd dräkt och vitt skägg. Den något rundhyllte mannen i Skebos lunchrum påminner helt klart om tomten. Men han finns ju inte? Eller? Jodå, när de anställda på Skebo-kontoret på Skeppargatan i Skellefteå samlas till julfika så gör han det. Ho, ho, ho, säger tomten och skrattar när han lufsar in i lunchrummet. Personalen från hela kontoret ler. Några skrattar. Alla utom en, för han är inte där. Han blir därför snabbt misstänkt för att vara den som gömt sig bakom masken. Men ingen vågar rycka den röda gestalten i skägget. Pepparkakor, saftglögg, lussekatter och frukt av alla de slag sprider en härlig doft i rummet. Det är viktigt att vi får ha lite trevligt tillsammans, inte minst så här inför jul. Det är när vi har trevligt tillsammans som samhörigheten stärks. Och då är jag övertygad om att vi också Skebos medarbetare på kontoret i Skellefteå har samlats för julfika. Och tomten har kikat in! gör ett bättre jobb, säger Anci Marklund som arbetar i Skebos BoButik. Så ibland samlas medarbetarna till gemensamt morgonfika. Fast tomten brukar vanligtvis inte vara där. Vi misstänker att han är lite av en linslus och är på plats för att Kom in! finns där just denna morgon. God Jul, alla ni som bor i Skebo! hälsar tomten. Och alla andra på Skebo stämmer in i hälsningen. Liksom redaktionen för Kom in! Vi hoppas att ni får en lugn, trivsam jul. Och ett riktigt Gott Nytt År! 4 kom in kom in 5

4 miljö återvinning Barnens Bästa julklapp vad händer med matrester och julklappspapper när julens festligheter är över? är det verkligen meningsfullt att sortera? absolut! Kom in! förklarar varför. Sopor är utmärkta råvaror att göra nya produkter av. Det går åt betydligt mindre energi att tillverka produkter av återvunnet material än av nya naturresurser. Det har därför ett stort värde att vi sopsorterar eftersom det både sparar energi och hushållar med jordens begränsade resurser. Den mat som du slänger nu i jul samlas upp från de bruna kärlen av kommunens sopbilar och körs till biogasanläggningen på södra Tuvan, strax öster om Anderstorp i Skellefteå. Här rötas matresterna så att det bildas gas som sedan tvättas och används för att driva bussar och bilar. Bland annat flera av de sopbilar som hämtade soporna. Här kan vi verkligen tala om kretsloppssamhälle! grenröret som sitter där är gjord av aluminiumfolien som satt runt julskinkan. Och tittar du in i kupén så är instrumentpanelen, solskydd och många andra detaljer tillverkade av plastburken som rödbetssalladen låg i. Bilens stötfångare är tillverkad av återvunnen plast även den. Plasten vi hittills återvunnit motsvarar ton olja. Nu när vi återvinner även mjukplasten blir det ännu mer. Barnens Bästa julklapp Vi i Sverige är bäst i världen på återvinning, men vi kan bli bättre. Två tredjedelar av alla förpackningar återvinns. Skulle vi kunna återvinna även den sista tredjedelen så har vi minskat sopmängden till hälften. Och när vi även sorterar ut matavfallet så minskar det till hälften en gång till. Så här i julklappstider kan det också vara värt att påminna om att det i allt som rör sig, lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter. Och att även om barnen förstås får julklappar så är den bästa julklappen till dem trots allt att vi återvinner julens sopor. För miljöns och barnens framtids skull. Vill du veta mer? Se Bra sorterat Vi blir allt bättre på sopsortering. Vid en kontrollvägning av innehållet i soporna har det påvisats att bara 0,7 procent av innehållet i det gröna kärlet är miljöfarligt avfall, exempelvis batterier och elektronik. Däremot är fortfarande en ganska hög andel av innehållet i det gröna kärlet som borde ha sorterats ut. Ofta förpackningar och gammal mat som borde ha sorterats till förpackningsinsamling eller brunt kärl. Tänk på att vi alla betalar för varje kilo sopor, så ju mindre sopor som åker i det gröna kärlet, desto bättre. FN DIKT Miljön är dålig på vår jord, sortera sopor så gott det går. Använd cykel eller gå, släck lampor när du få. Låter du många lampor stå på, går det mycket ström trots att de är små. Ha bråttom som katten, när du duschar i varmt vatten. Kasta inte skräp i naturen, det blir fult och kan skada djuren. Nathalie Marklund, klass 5B, Moröskolan Dikten skriven inför FN-dagen och uppläst på hela skolan sjunger. Vi återger den eftersom den på ett så fint sätt påminner oss om hur miljö och energi hänger ihop. visste du att: Energiförbrukningen minskar med 95 % när man återvinner aluminium istället för att nyproducera. 1 ton plastförpackningar = liter eldningsolja = 4 månaders förbrukning för en villa. Landets alla metallkapsyler motsvarar bilkarosser. Av insamlade glasförpackningar blir 60 % nya flaskor och burkar. 30 % blir glasfiberull. julpapper Blir Kartong Julklappspapper, vad händer med det? Papperet som källsorteras återuppstår som bruna wellpappkartonger. Kartonger som sedan i sin tur kan återuppstå som nya kartonger. Men det är viktigt att du ser till att ta bort alla snören från papperet, det stör återvinningen. Och dessutom ska julpapperet läggas tillsammans med pappersförpackningarna, inte bland tidningarna. När du plockar bort kapsylen på en flaska julmust, så tro inte att det är bortkastat att källsortera den. Om du lägger den bland övriga metallförpackningar så räcker den, tillsammans med landets alla kapsyler, till stålet i nya personbilar. Och apropå personbilar om du öppnar huven på en ny Volvo så blänker det nytt. Men Gasdrivna bilar hämtar sitt eget bränsle. Tack vare dubbla fack kan brännbara sopor och matavfall hållas åtskilda. 6 kom in kom in 7

5 porträttet arkivet Sofia styr på bygget Ordning och reda, det är A och O på en byggarbetsplats. Både för säkerhetens skull och för att resultatet ska bli det som beställaren kräver. Sofia Gustavsson ser till att Skebos nyproducerade hus håller måttet. Hon är något så ovanligt som en tjej i byggsvängen. Visst finns de, men de är inte så många. Sofia Gustavsson har jobbat på Skebo i bara två år, men har ett gediget kunnande och lång erfarenhet från branschen. Så när hon talar om för gubbarna på byggena vad som gäller så är det rutinen som talar. Jag gick ut tekniska gymnasiet 1990 och började direkt jobba åt Fastec både som snickare och arbetsledare. Där jobbade jag tills jag fick mitt första barn Konstruerade hus Efter barnledigheten började hon en anställning på Jörnträhus som projektör, ett arbete som bland annat innebar att rita och konstruera nya husmodeller. Jag bytte jobb för att graviditeten hade slitit på kroppen. Och jag kände att det tunga arbetet som snickare kanske inte var rätt att fortsätta med. Efter Jörnträ bytte hon arbetsgivare till Plusshus. Med småbarn blev resorna till Jörn alltför betungande i längden. Så jag började istället på Plusshus. De har visserligen fabriken i Arvidsjaur, men har kontor även i Skellefteå, och det var där jag jobbade. Kvalitetsansvarig Arbetsuppgifterna var även på Plusshus att rita och projektera, alltså att planera och förbereda byggen. Det är ett jätteroligt jobb, och jag trivdes bra. Däremot är det ett innejobb, och det var det som häromåret lockade Sofia över till Skebo. Det här är ett fritt och flexibelt jobb. Jag fungerar som Skebos projektledare i samband med nybyggnationer och andra stora projekt. Hennes ansvar är att se till att Skebo får det de beställt, och att allt utförs enligt ritningar, regel verk och andra specifikationer. Det handlar om allt från smått och stort. Från att takstolar utförs på rätt sätt till att eluttag en sitter där de ska. Det är intressant, och man lär sig nya saker varje dag. Det finns inte två dagar som är likadana. Sofia är van att ha flera projekt igång samtidigt. Hon har till exempel arbetat med Linagården på Morö Backe, Regnbågen på Anderstorp, Hotell Hofs ombyggnation och nu senast det nya gruppboendet för multihandikappade på Stämningsgården. Att vara kvalitetsansvarig för ett bygge är ansvarsfullt. Jag ska ju se till att både min arbetsgivares och lagens krav uppfylls. Men det är ett jätteroligt arbete som jag trivs jättebra med. Och det skulle vara kul om många fler tjejer såg de goda möjlighet erna inom det här traditionellt sett manliga området! Sofia kontrollerar att ritning och verklighet stämmer överens så att Skebo får det som beställts. Gunnar Hellander och Roland Brännström återvänder till Boliden och platsen där Skebo för 37 år sedan ställdes inför en stor utmaning när byggentreprenören gick i konkurs. En sann historia ur Skebos historia Entreprenören som gick i konkurs Det var mars Skebo hade tre byggprojekt igång samtidigt tillsammans med entreprenören Lindén-Danielsson från Umeå. Entreprenören gick i konkurs innan husen kunde färdigställas, och goda råd var dyra. Det var på den tiden då vinter ännu betydde snö och många minusgrader. Skebo hade bara funnits i sex år och var med dagens mått ett mycket litet företag. Bara en handfull medarbetare fanns på kontoret. Några nya hyresfastigheter var under uppförande i Byske, Boliden och Jörn. I Byske uppfördes ett par hus centralt på Storgatan. De var till 95 % klara, och husen som uppfördes i Jörns centrum kanske 85-90% klara. Men i Boliden hade man bara gjutit grunden och murat upp källaren ungefär upp till första bjälklaget, berättar Gunnar Hellander som sedermera skulle komma att bli vd på Skebo. En roll som han sedan innehade till sin pension. Vid den här tiden hade Gunnar ännu inte utsetts till vd. Han var anställd som arbetsledare. Vid samma tidpunkt satt Roland Brännström som ordförande i stiftelsen. Det kom att bli Gunnar och Roland som tillsammans skulle lösa den besvärliga situationen. Att ta in en ny entreprenör skulle bli alldeles för dyrt, de var inte beredda att ge någon rabatt för det arbete som redan var utfört, berättar Roland. Lösningen blev istället att åka ner till Umeå och träffa konkursförvaltaren. Roland plockar fram sin arbetskalender från 1971 och visar den. Se här, det var den femte mars 1971 som vi träffade honom och i det mötet räddade vi projektet. Vi träffade honom bara en gång och kom då överens om att köpa de handmaskiner och det material som fanns på bygget. Vi tog även över personalen. Att fortsätta projektet så att Skebo utöver byggherrens roll också kom att inneha arbetsledaransvar var inget svårt beslut. Smockan hängde i luften Både jag och Gunnar hade ett förflutet inom byggbranschen och jag satt dessutom själv som ordförande i Byggnads, säger Roland. Helt naturligt kom därför kulturen på Skebo att präglas av deras bakgrund. Och räddningsoperationen den där våren 1971 förlöpte väl. Trots att både arbetsledare och hantverkare mot slutet av projektet började söka sig till andra uppdrag. Problemet var att vi inte var några byggentreprenörer och därmed inte kunde erbjuda dem fortsatt anställning i något nytt projekt. Med bra samarbete kommer man långt. Jag och Roland utgjorde ett väl sammansvetsat team, och det var en förutsättning för att vi kunde klara upp situationen, berättar Gunnar. Fast fadäser inträffade ändå. Som när Gunnar var sen med lönerna till arbetarna. På den tiden betalades lönerna kontant, och jag var kanske uppåt en timme sen. Då satt folket i baracken och var förbannade. Smockan hängde nästan i luften. Incidenten avlöpte dock lyckligt och byggarna fick sina kuvert och återupptog arbetet. Husen blev klara i stort sett enligt tidtabell och med bara smärre avvikelser från den ursprungliga planen, avslutar Gunnar. 8 kom in kom in 9

6 på tapeten tryggt, tryggare skebo! Skebo har som Kom in! tidigare berättat genomfört så kallade trygghetsvandringar på flera bostadsområden. Syftet har varit att tillsammans med boende i området identifiera åtgärdspunkter som skulle höja tryggheten i området, exempelvis genom bättre belysning. Detta har varit mycket uppskattat och många har hört av sig med positiva kommentarer efter genomförda åtgärder. Under januari-februari genomförs sådana trygghetsvandringar även i kvarteret Musseronen som på Skiftesgatan på Anderstorp. Bovärdarna lärde sig om försäkringar Skebos bovärdar har under hösten genomgått en försäkringsutbildning. Syftet är att ge bovärdarna en fördjupad kunskap kring vad som är fastighetsägarens ansvar, och vad som är hyresgästers och andras ansvar. Vad händer till exempel vid en vattenskada som orsakats av en hyresgäst? Eller om en bovärd skulle råka riva ner en hyresgästs kristallkrona med stegen när han ska utföra en reparation? Utbildningen handlade mycket om rutiner för vad som ska göras om något inträffar och hur skador ska dokumenteras. seniorboende vad är det? skebo har reserverat ett antal hus och trappuppgångar på olika bostadsområden för seniorer, så kallade seniorboenden. det är vanliga lägenheter, laddade med extra fördelar, som bara erbjuds dem som är 55 år eller äldre. skebos senior boenden är inte att förväxla med kommunens olika vård- och omsorgsboenden. Som senior har man fullt upp, många med både arbete och fritid. Men eftersom livet ska njutas, inte stressas förbi, har Skebo utvecklat sitt seniorboende. I grund och botten är det en helt vanlig lägenhet, men vi har kryddat boendet med några extra fördelar, berättar uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Boendeformen är helt reserverad för hyresgäster som är 55 år eller äldre (i parrelationer är den äldres ålder avgörande). uppgraderat lägenhetsboende Bekvämlighet, tillgänglighet och trygghet är nyckelord bakom Skebos seniorboenden. Alla har exempelvis hiss eller bara några få trappsteg och porten är, om hyresgästerna så önskar, alltid låst. Tryggt och praktiskt. Den fysiska tillgängligheten är hög även i övrigt. Lägenheterna har nästan alltid breda dörrar och rymliga badrum, men sällan onödiga hinder som trösklar. Dessutom har nästan alla Skebos seniorboenden tillgång till fina gemensamhetslokaler. Men det finns också andra fördelar. Lennart och Monica Hedman, två av de många pigga och aktiva seniorer som sökt sig till tryggheten och bekvämligheten i Skebos seniorboenden. Skebo har till exempel en särskild seniorvärdinna som besöker de flesta seniorboendena regelbundet. Vill man bo i ett seniorboende måste man stå i samma bostadskö som gäller för Skebos samtliga lägenheter. Man ställer sig i kön antingen på eller genom att kontakta Skebo, och väljer helt enkelt seniorboende som sin önskade bostadstyp. äldreboende något helt annat Skebos boendeform med guldkant för seniorer som är 55+ ska inte förväxlas med olika kommunala vård- och omsorgsboenden som vänder sig till personer med stort vårdbehov. Visst kan även hyresgäster i våra seniorboenden ha hemtjänst den dag det blir aktuellt, men seniorboende är i grunden ett vanligt lägenhetsboende med extra fördelar. Det ska alltså inte blandas ihop med äldreboenden i kommunal regi som är något helt annat. Här är det kommunen, och inte Skebo, som sköter tilldelning och det görs utifrån individuella vårdbehov. driftstörningar på BredBandet Skellefteå Kraft bygger om bakom bredbandskulisserna så att du ska kunna välja bland fler tjänsteleverantörer, till exempel olika internetleverantörer. Arbetet kräver omfattande utbyte av teknisk utrustning och beräknas pågå från december 2008 till juni Ungefär en vecka innan just du berörs så meddelas du via anslag i trapphuset om driftstörningen som beräknas pågå någon timme. ljust det! Bild När julen nu närmar sig ska det bli mysigt att krypa upp i tevesoffan, tända några ljus och glömma mörkret utomhus en stund. Glöm bara inte att släcka ljusen efteråt, och lämna aldrig ett rum med brinnande ljus. Olyckan är fort framme. Juletid är också batteribytardags för brandvarnaren. Och investera gärna i en brandfilt och en liten handbrandsläckare. Bara utifall att. Skebo önskar dig och dina närmaste en God och ljus Jul! spika på julafton? Populäre komikern David Batra har dammsugit vårt avlånga land på ilskna lappar i tvättstugor, trappuppgångar, lunchrum och andra platser där människor möts. Resultatet är boken Den som spikar på julafton har allvarliga problem!, den roligaste boken på länge. Vad sägs om Den som inte tar bort luddet ska dö eller Morgondagen inställd på grund av bristande intresse. Vänligt? Inte ofta. Roligt? Ja, om man gillar sådan humor. Och det gör väldigt många. Inspirerade av julens givmildhet lottar vi ut 10 exemplar bland dem som skickar meddelandet Jag vill ha boken tillsammans med namn och adress till com eller till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Senast den 23 januari måste vi ha meddelandet. Vinnarna hinner tyvärr inte få sin bok före jul men boken finns i handeln och är ett hett julklappstips. 10 kom in kom in 11

7 korsordet FLYG - ANDE TEFAT SLÖSAS BORT HÄST VÄNTA PÅ SIN TUR BLAD KAN GE VINST ÄR BOREN FALLA AV AVVIK- ANDE PÅ DEN PLATS- EN LIND- SKEPSIS GREN- VÄRLD- DRAKE ENS BÄSTA... STOPP- AR PUCKEN TRO- LOVAD BIBLISK BÅTS- MAN SÄNG JAKT- OMRÅDE KAN SÅR FÅ MJÖLK- PRODU- CENTER SNED- VRIDEN KAN EN DEL I KAFFE- SUMP LITET PALATS BUKETT- KÄRL ÅRSTID RANKA I DJUNG- ELN SOLNA- LAG LEDER UPPÅT HA BEGÄR JOBBAR IHOP ÄR BRIE KLÄMD EFTER- SOM NATION FÖR- MÅDDE BIT JAPANSK KAMP- SPORT ASK FÖR SAX VITT- NAR OM ELD PILLER IR- LÄNDSK KAMP- GRUPP SVÄR- SON ELD œ œti LLTAL I LON- DON AV- STÄNG- DA VISAR VÄGEN KVALM- IGA KÖKS- PRYL MOT- VILJA BEGÅV- NING VÄG- BULA VINK SÄTTER FRÖN HETTE VAR U- HUS GEO- MET- RISK FIGUR STÖRAR KORT BERÄTT- ELSE LEDER GÖR MJÖLK LÄTT I VÄRME AVSKYDD HUVUDGÄST STICK- PROV VARG- TJ UT STÖRD ANSES DUM AKRYL- FIBER ER- LAGDA ORD FÖR AVSKY EN ÄKTA MANS- GRIS SKULP- TUR APRIL- DAM I DRESS- ING VAT- TEN- VÄXT HÖRS FRÅN VÅR- BÄCK AV- YTT- RADE KOST- NAD KRUKA ÄR TRAFIK- ERAD KYLD ORT I DALAR- NA BARR- TRÄD AV SAMMA SORT SOL- LÖST SKEDE RÄCKA DAMMA AB RIGNELL-ZANDER var Med och tävla! skicka din lösning till skebo, skeppargatan 8, skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 13 februari de fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. vinnare i förra numret blev Margaretha ekström som vann ett presentkort på 100 kr. Barbro lindgren, gerd sundström, anna-stina einarsson och Margareta lestander vann var sitt presentkort på 50 kr. grattis! namn adress postnummer & ort kom in 13

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2009 14:E ÅRGÅNGEN SKeBOHyreSgäSterna tycker till: SKeBO BäSt i Sverige! ur SKeBOS arkiv: Strandgården Brinner! kom in 1 läsning utan KOStnad För dig SOM är

Läs mer

Nöjd med nyproduktion

Nöjd med nyproduktion Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2015 Beställ tillval på webben! Nöjd med nyproduktion Träffa Eivor, hyresgäst hos Stockholmshem i 75 år Välkomna våren under våra inspirationsdagar

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL FASTIGHETSÄGARE Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden i din fastighet Nio av

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2004 9:E ÅRGÅNGEN NYTT LIV ÅT ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

I DIN VARDAG. VA MED OCH TYCK TILL stor kundundersökning på webben NYA TAXOR FÖR 2014. MINSKA AVFALLET tips på vad du kan göra hemma

I DIN VARDAG. VA MED OCH TYCK TILL stor kundundersökning på webben NYA TAXOR FÖR 2014. MINSKA AVFALLET tips på vad du kan göra hemma I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB VA MED OCH TYCK TILL stor kundundersökning på webben NYA TAXOR FÖR 2014 MINSKA AVFALLET tips på vad du kan göra

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2002 7:E ÅRGÅNGEN VIOLA HAR BOTT 50 ÅR I SAMMA LÄGENHET NÄR-TV PÅ SJUNGANDE DALEN NYTT OCH FRÄSCHT I SKELLEFTEHAMN ERIK KOPPLAR AV MED RESOR OCH JAKT SPARA

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 6 1 1 : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 15 november 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Ombyggnationen av Vasagatan 9 står för dörren. 1 april nästa år påbörjar vi arbetet med att bygga om huset så att det kan erbjuda ett modernt boende även

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer