återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

2 ledare bostadsekonomi hyresrätt en vinnare i osäkra tider arbete för prisvärt Boende! Ni som bor i hyresrätt kan i alla fall känna er trygga över ert boende i dessa orostider. När konjunkturen viker nedåt kommer ofta boendet i fokus i den mediala bevakningen. Det rapporteras om fallande priser samtidigt som villor och bostadsrätter blir allt mer svårsålda. Oron på finansmarknaden har också lett till att det blivit svårare att låna till sin bostad. I vårt grannland Danmarks huvudstad Köpenhamn har vakanserna bland framförallt ägarlägenheter ökat markant det senaste året. Där har det gått från en marknad i balans till tomma lägenheter på bara drygt ett år. Den utvecklingen ser vi ännu inte i Sverige, men det är svårt att göra någon säker prognos i dessa tider. I vårt land har hyresrätten varit ifrågasatt som boendeform de senaste åren med olika förslag och upplägg för ombildningar till bostadsrätter. Mitt i all oro som i dag speglar bostadsmarknaden seglar hyresrätten upp som en vinnare. En upplåtelseform som inte kräver någon kapitalinsats och risk. Dessutom med den överlägset bästa flexibiliteten av alla boendealternativ, enkel att flytta till och från. Alla är överens om att hyresrätten är en viktig boendeform i samhället. Trots det är det en upplåtelseform som är orättvist behandlad jämfört med bostadsrätt och egna hem. Det finns bland annat ingen kompensation för villa- och bostadsrättsägarnas ränteavdrag. Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen arbetar nu tillsammans med att ta fram ett förslag på hur man kan uppnå neutralitet mellan upplåtelseformerna. Det blir sedan upp till politikerna att fatta beslut om man vill skapa denna neutralitet. NR UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. Ränte- och investeringsbidrag för nyproduktion av flerfamiljshus har tagits bort. Samtidigt har kostnaderna för räntor, entreprenadarbeten och byggmaterial ökat kraftigt de senaste åren. För att uppnå lönsamhet har hyreskostnaden på orter som nyproducerat lägenheter ökat med cirka 40 procent bara de senaste tre åren. Ska man kunna erbjuda rimliga hyresnivåer och samtidigt skapa lönsamhet måste produktionskostnaderna minska framöver. Allt sammantaget har lett till att nyproduktionen av hyresrätter minskat ordentligt i hela landet till förmån för bostadsrätter och egna hem. Den trenden ser vi även i Skellefteå. När man summerar det gångna året kan man konstatera att Skebo, trots en allt tuffare marknad, har fler hyres gäster än någonsin. Det visar att hyresrätten trots allt är en populär boendeform som vi skall värna om i framtiden. Vi ska också fortsätta vår strävan att bli en ännu bättre hyresvärd och få än fler att upptäcka fördelarna med att bo i en hyresrätt hos Skebo. God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER REDAKTIONSRÅD: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann Christine Marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Tryckpoolen, Luleå. OMSLAGSBILD: Tomten besöker Skebo kontoret. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! jerker eriksson VD Skelleftebostäder SKELLEFTEBOSTÄDER AB höga hyreshöjningar har kunnat undvikas i skebo under en följd av år. det är ett resultat av att kostnadsökningar motverkats genom ett medvetet och omfattande arbete för effektivisering. Det är aldrig roligt att kostnader som inte går att påverka ökar. Vare sig det gäller hyra, försäkringar, låneräntor eller annat. Det gäller även för Skebo, som likt sina hyresgäster har många kostnader som bolaget har inget, eller mycket lågt, inflytande över. Vi betalar till exempel taxebundna avgifter för vatten, sophämtning och andra avgifter som kabel-tv, försäkringar och mycket annat. Dessutom har vi stora återkommande kostnader i form av energi. Tyvärr har vi, liksom de flesta privatpersoner, upplevt att många kostnader ökat kraftigt under en följd av år, säger ekonomi chef Kristina Sundin Jonsson. Någon möjlighet att i motsvarande grad höja hyrorna har inte funnits. Skebo har lägre hyror i jämförelse med andra jämförbara bostadsföretag i landet om man tar hänsyn till vårt relativt nybyggda bestånd, berättar vd Jerker Eriksson. Skebos yrkade hyreshöjningar har de senaste åren legat precis i mitten av alla yrkanden bland landets alla kommunala bostadsföretag. Yrkade hyreshöjningar speglar bättre de behov att höja som bolagen faktiskt har och har haft. De färdiga förhandlingarna har landat be- tydligt lägre - under den allmänna inflationen och lägre än generella löneökningar. Därför har hyrans andel av lönen också minskat en aning på senare år. Kostnaderna fortsätter öka Över tiden kan hyreshöjningarna inte vara mindre än kostnadsökningarna minus de effektivitetsvinster man kan göra. Därför fanns det egentligen inget val. Kostnadsökningarna måste motverkas på något sätt. Vi valde att inleda ett omfattande arbete med att effektivisera verksamheten och på så sätt minska kostnaderna. Samtidigt lade vi stor kraft på att nå ut till människor med vårt budskap. Sakta men säkert har uthyrningen ökat och i dag har vi praktiskt taget allt uthyrt. Det är glädjande att vi på detta sätt kunnat klara att motverka en stor del av kostnadsökningarna, berättar Kristina. Totalt sett så har Skebos hyreshöjningar varit mycket lägre än kostnadsökningar på taxebundna avgifter. Kostnader för exempelvis fjärrvärme har ökat med 12 % och el med 9 % under fjolåret, avfallshantering med hela 27 %, trots energieffektivisering och källsortering. Kostnaderna fortsätter att öka. Såväl taxebundna avgifter som skatter och andra pålagor, liksom räntor, energikostnader och en allmänt högre inflation driver upp Skebos kostnader. Vi fortsätter vårt arbete med målsättningen att en så stor del av kostnadsökningarna som möjligt ska kunna hanteras genom fortsatt effektivisering, energibesparingsprogram och en rad andra åtgärder. rimlig underhållsnivå Alternativet skulle vara att minska underhållet. Det gjorde vi när läget var som mest pressat strax före millennieskiftet. Men det är i längden ingen framkomlig väg. Vårt mål är att erbjuda ett bra och prisvärt boende, och det är då naturligtvis viktigt att ha en rimlig underhållsnivå, säger Jerker. Vad betyder då detta inför den stundande hyresförhandlingen efter nyår? Som alla företag har vi också kostnadsökningar som vi inte kan täcka upp genom effektiviseringar och energibesparing. Men målet är att hålla höjningen på en så låg nivå som möjligt, avslutar Kristina. 2 kom in kom in 3

3 boråd Modeshow på Sjungande Dalen Det blir allt vanligare att boråden hittar på helt nya och spännande aktiviteter. Borådet på Sjungande Dalen i Skellefteå har nyligen anordnat en mannekänguppvisning. Kanske kan det inspirera fler till att hitta på helt nya aktiviteter? Skebo har arbetat målmedvetet under flera år med en rad olika projekt som haft till syfte att formulera företagets värderingar och hur olika situationer ska hanteras. Modellerna från Fanny visade det senaste modet när de hade modeshow på Sjungande Dalen. Etiken i praktiken Att hålla en hög moral och etik är något som Skebo och dess medarbetare strävar efter i alla situationer. Men vad betyder det för hur man hanterar olika praktiska situationer? Under hösten har Skebo genomfört ett projekt för att sätta fokus på denna fråga. I mitten av november, mitt i den tid när höstrusket var som värst anordnade borådet på Sjungande Dalen en trevlig aktivitetskväll som blev en riktig ljusglimt för de närvarande. Vi hade en fantastiskt trevlig kväll med modeuppvisning, berättar Eva Lundmark i borådet på Sjungande Dalen. Kvartersgården var fullsatt. Ett femtiotal besökare från området, och även några från andra håll, hade slutit upp för att ta del av den i borådssammanhang tämligen nya upplevelsen. Vi har många aktiviteter varje år. Surströmmingsfest, söndagscafé, ljuspartyn, julgröt och dessutom öppet hus vardagar mellan och då folk kan komma hit för att exempelvis sitta och handarbeta och umgås med varandra, säger Eva. Men detta var första gången som borådet anordnade mannekänguppvisning. Och uppslutningen var minst sagt god. Då detta var något helt nytt för oss blev vi positivt överraskade över att det var så många som kom, totalt fanns ett femtiotal personer på plats, plus mannekänger. Mannekängerna som kom från Fanny gjorde förresten ett fantastiskt jobb och det blev en mycket lyckad kväll. Det här kommer vi definitivt att göra om! Själv deltog jag också i arbetet med att ta fram en gemensam skrift för alla SABO-anslutna bostadsföretag. Den handlar om hur man kan arbeta mot diskriminering av olika grupper, berättar uthyrningsansvarige Kenth Wiklund på Skebo. Arbetet visade att man trots de ädlaste avsikter lätt kunde hamna i situationer som egentligen är diskriminerande. Det stämde till eftertanke. Ett exempel kan vara att man inte ger alla samma information bara för att de inte talar svenska. Man kan ha en sund avsikt, exempelvis att förenkla och ge en mer lättförstådd information, men följden blir ändå en diskriminerande handling. Det ledde till tanken på att låta medarbetarna på Skebo delta i ett projekt där moral och etik sattes i fokus. Det handlar om hur man ska behandla såväl hyresgäster som medmänniskor i övrigt, att inte gynna eller missgynna vid upphandlingar, och mycket mer. Vi har som ett resultat till exempel infört moral och etik som en stående punkt på våra avdelningsträffar, berättar Kenth. Han medger samtidigt att det här är svårt. Och inte minst svårt blir det när beslut och besked ska ges på nästan ingen tid alls. Vi är på inget sätt ofelbara, vi gör självklart misstag emellanåt. Men det viktigaste är inte att aldrig göra fel utan att ha bra rutiner som leder till att man gör färre fel i framtiden, avslutar Kenth Wiklund. God Jul från Skebos medarbetare Röd dräkt och vitt skägg. Den något rundhyllte mannen i Skebos lunchrum påminner helt klart om tomten. Men han finns ju inte? Eller? Jodå, när de anställda på Skebo-kontoret på Skeppargatan i Skellefteå samlas till julfika så gör han det. Ho, ho, ho, säger tomten och skrattar när han lufsar in i lunchrummet. Personalen från hela kontoret ler. Några skrattar. Alla utom en, för han är inte där. Han blir därför snabbt misstänkt för att vara den som gömt sig bakom masken. Men ingen vågar rycka den röda gestalten i skägget. Pepparkakor, saftglögg, lussekatter och frukt av alla de slag sprider en härlig doft i rummet. Det är viktigt att vi får ha lite trevligt tillsammans, inte minst så här inför jul. Det är när vi har trevligt tillsammans som samhörigheten stärks. Och då är jag övertygad om att vi också Skebos medarbetare på kontoret i Skellefteå har samlats för julfika. Och tomten har kikat in! gör ett bättre jobb, säger Anci Marklund som arbetar i Skebos BoButik. Så ibland samlas medarbetarna till gemensamt morgonfika. Fast tomten brukar vanligtvis inte vara där. Vi misstänker att han är lite av en linslus och är på plats för att Kom in! finns där just denna morgon. God Jul, alla ni som bor i Skebo! hälsar tomten. Och alla andra på Skebo stämmer in i hälsningen. Liksom redaktionen för Kom in! Vi hoppas att ni får en lugn, trivsam jul. Och ett riktigt Gott Nytt År! 4 kom in kom in 5

4 miljö återvinning Barnens Bästa julklapp vad händer med matrester och julklappspapper när julens festligheter är över? är det verkligen meningsfullt att sortera? absolut! Kom in! förklarar varför. Sopor är utmärkta råvaror att göra nya produkter av. Det går åt betydligt mindre energi att tillverka produkter av återvunnet material än av nya naturresurser. Det har därför ett stort värde att vi sopsorterar eftersom det både sparar energi och hushållar med jordens begränsade resurser. Den mat som du slänger nu i jul samlas upp från de bruna kärlen av kommunens sopbilar och körs till biogasanläggningen på södra Tuvan, strax öster om Anderstorp i Skellefteå. Här rötas matresterna så att det bildas gas som sedan tvättas och används för att driva bussar och bilar. Bland annat flera av de sopbilar som hämtade soporna. Här kan vi verkligen tala om kretsloppssamhälle! grenröret som sitter där är gjord av aluminiumfolien som satt runt julskinkan. Och tittar du in i kupén så är instrumentpanelen, solskydd och många andra detaljer tillverkade av plastburken som rödbetssalladen låg i. Bilens stötfångare är tillverkad av återvunnen plast även den. Plasten vi hittills återvunnit motsvarar ton olja. Nu när vi återvinner även mjukplasten blir det ännu mer. Barnens Bästa julklapp Vi i Sverige är bäst i världen på återvinning, men vi kan bli bättre. Två tredjedelar av alla förpackningar återvinns. Skulle vi kunna återvinna även den sista tredjedelen så har vi minskat sopmängden till hälften. Och när vi även sorterar ut matavfallet så minskar det till hälften en gång till. Så här i julklappstider kan det också vara värt att påminna om att det i allt som rör sig, lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter. Och att även om barnen förstås får julklappar så är den bästa julklappen till dem trots allt att vi återvinner julens sopor. För miljöns och barnens framtids skull. Vill du veta mer? Se Bra sorterat Vi blir allt bättre på sopsortering. Vid en kontrollvägning av innehållet i soporna har det påvisats att bara 0,7 procent av innehållet i det gröna kärlet är miljöfarligt avfall, exempelvis batterier och elektronik. Däremot är fortfarande en ganska hög andel av innehållet i det gröna kärlet som borde ha sorterats ut. Ofta förpackningar och gammal mat som borde ha sorterats till förpackningsinsamling eller brunt kärl. Tänk på att vi alla betalar för varje kilo sopor, så ju mindre sopor som åker i det gröna kärlet, desto bättre. FN DIKT Miljön är dålig på vår jord, sortera sopor så gott det går. Använd cykel eller gå, släck lampor när du få. Låter du många lampor stå på, går det mycket ström trots att de är små. Ha bråttom som katten, när du duschar i varmt vatten. Kasta inte skräp i naturen, det blir fult och kan skada djuren. Nathalie Marklund, klass 5B, Moröskolan Dikten skriven inför FN-dagen och uppläst på hela skolan sjunger. Vi återger den eftersom den på ett så fint sätt påminner oss om hur miljö och energi hänger ihop. visste du att: Energiförbrukningen minskar med 95 % när man återvinner aluminium istället för att nyproducera. 1 ton plastförpackningar = liter eldningsolja = 4 månaders förbrukning för en villa. Landets alla metallkapsyler motsvarar bilkarosser. Av insamlade glasförpackningar blir 60 % nya flaskor och burkar. 30 % blir glasfiberull. julpapper Blir Kartong Julklappspapper, vad händer med det? Papperet som källsorteras återuppstår som bruna wellpappkartonger. Kartonger som sedan i sin tur kan återuppstå som nya kartonger. Men det är viktigt att du ser till att ta bort alla snören från papperet, det stör återvinningen. Och dessutom ska julpapperet läggas tillsammans med pappersförpackningarna, inte bland tidningarna. När du plockar bort kapsylen på en flaska julmust, så tro inte att det är bortkastat att källsortera den. Om du lägger den bland övriga metallförpackningar så räcker den, tillsammans med landets alla kapsyler, till stålet i nya personbilar. Och apropå personbilar om du öppnar huven på en ny Volvo så blänker det nytt. Men Gasdrivna bilar hämtar sitt eget bränsle. Tack vare dubbla fack kan brännbara sopor och matavfall hållas åtskilda. 6 kom in kom in 7

5 porträttet arkivet Sofia styr på bygget Ordning och reda, det är A och O på en byggarbetsplats. Både för säkerhetens skull och för att resultatet ska bli det som beställaren kräver. Sofia Gustavsson ser till att Skebos nyproducerade hus håller måttet. Hon är något så ovanligt som en tjej i byggsvängen. Visst finns de, men de är inte så många. Sofia Gustavsson har jobbat på Skebo i bara två år, men har ett gediget kunnande och lång erfarenhet från branschen. Så när hon talar om för gubbarna på byggena vad som gäller så är det rutinen som talar. Jag gick ut tekniska gymnasiet 1990 och började direkt jobba åt Fastec både som snickare och arbetsledare. Där jobbade jag tills jag fick mitt första barn Konstruerade hus Efter barnledigheten började hon en anställning på Jörnträhus som projektör, ett arbete som bland annat innebar att rita och konstruera nya husmodeller. Jag bytte jobb för att graviditeten hade slitit på kroppen. Och jag kände att det tunga arbetet som snickare kanske inte var rätt att fortsätta med. Efter Jörnträ bytte hon arbetsgivare till Plusshus. Med småbarn blev resorna till Jörn alltför betungande i längden. Så jag började istället på Plusshus. De har visserligen fabriken i Arvidsjaur, men har kontor även i Skellefteå, och det var där jag jobbade. Kvalitetsansvarig Arbetsuppgifterna var även på Plusshus att rita och projektera, alltså att planera och förbereda byggen. Det är ett jätteroligt jobb, och jag trivdes bra. Däremot är det ett innejobb, och det var det som häromåret lockade Sofia över till Skebo. Det här är ett fritt och flexibelt jobb. Jag fungerar som Skebos projektledare i samband med nybyggnationer och andra stora projekt. Hennes ansvar är att se till att Skebo får det de beställt, och att allt utförs enligt ritningar, regel verk och andra specifikationer. Det handlar om allt från smått och stort. Från att takstolar utförs på rätt sätt till att eluttag en sitter där de ska. Det är intressant, och man lär sig nya saker varje dag. Det finns inte två dagar som är likadana. Sofia är van att ha flera projekt igång samtidigt. Hon har till exempel arbetat med Linagården på Morö Backe, Regnbågen på Anderstorp, Hotell Hofs ombyggnation och nu senast det nya gruppboendet för multihandikappade på Stämningsgården. Att vara kvalitetsansvarig för ett bygge är ansvarsfullt. Jag ska ju se till att både min arbetsgivares och lagens krav uppfylls. Men det är ett jätteroligt arbete som jag trivs jättebra med. Och det skulle vara kul om många fler tjejer såg de goda möjlighet erna inom det här traditionellt sett manliga området! Sofia kontrollerar att ritning och verklighet stämmer överens så att Skebo får det som beställts. Gunnar Hellander och Roland Brännström återvänder till Boliden och platsen där Skebo för 37 år sedan ställdes inför en stor utmaning när byggentreprenören gick i konkurs. En sann historia ur Skebos historia Entreprenören som gick i konkurs Det var mars Skebo hade tre byggprojekt igång samtidigt tillsammans med entreprenören Lindén-Danielsson från Umeå. Entreprenören gick i konkurs innan husen kunde färdigställas, och goda råd var dyra. Det var på den tiden då vinter ännu betydde snö och många minusgrader. Skebo hade bara funnits i sex år och var med dagens mått ett mycket litet företag. Bara en handfull medarbetare fanns på kontoret. Några nya hyresfastigheter var under uppförande i Byske, Boliden och Jörn. I Byske uppfördes ett par hus centralt på Storgatan. De var till 95 % klara, och husen som uppfördes i Jörns centrum kanske 85-90% klara. Men i Boliden hade man bara gjutit grunden och murat upp källaren ungefär upp till första bjälklaget, berättar Gunnar Hellander som sedermera skulle komma att bli vd på Skebo. En roll som han sedan innehade till sin pension. Vid den här tiden hade Gunnar ännu inte utsetts till vd. Han var anställd som arbetsledare. Vid samma tidpunkt satt Roland Brännström som ordförande i stiftelsen. Det kom att bli Gunnar och Roland som tillsammans skulle lösa den besvärliga situationen. Att ta in en ny entreprenör skulle bli alldeles för dyrt, de var inte beredda att ge någon rabatt för det arbete som redan var utfört, berättar Roland. Lösningen blev istället att åka ner till Umeå och träffa konkursförvaltaren. Roland plockar fram sin arbetskalender från 1971 och visar den. Se här, det var den femte mars 1971 som vi träffade honom och i det mötet räddade vi projektet. Vi träffade honom bara en gång och kom då överens om att köpa de handmaskiner och det material som fanns på bygget. Vi tog även över personalen. Att fortsätta projektet så att Skebo utöver byggherrens roll också kom att inneha arbetsledaransvar var inget svårt beslut. Smockan hängde i luften Både jag och Gunnar hade ett förflutet inom byggbranschen och jag satt dessutom själv som ordförande i Byggnads, säger Roland. Helt naturligt kom därför kulturen på Skebo att präglas av deras bakgrund. Och räddningsoperationen den där våren 1971 förlöpte väl. Trots att både arbetsledare och hantverkare mot slutet av projektet började söka sig till andra uppdrag. Problemet var att vi inte var några byggentreprenörer och därmed inte kunde erbjuda dem fortsatt anställning i något nytt projekt. Med bra samarbete kommer man långt. Jag och Roland utgjorde ett väl sammansvetsat team, och det var en förutsättning för att vi kunde klara upp situationen, berättar Gunnar. Fast fadäser inträffade ändå. Som när Gunnar var sen med lönerna till arbetarna. På den tiden betalades lönerna kontant, och jag var kanske uppåt en timme sen. Då satt folket i baracken och var förbannade. Smockan hängde nästan i luften. Incidenten avlöpte dock lyckligt och byggarna fick sina kuvert och återupptog arbetet. Husen blev klara i stort sett enligt tidtabell och med bara smärre avvikelser från den ursprungliga planen, avslutar Gunnar. 8 kom in kom in 9

6 på tapeten tryggt, tryggare skebo! Skebo har som Kom in! tidigare berättat genomfört så kallade trygghetsvandringar på flera bostadsområden. Syftet har varit att tillsammans med boende i området identifiera åtgärdspunkter som skulle höja tryggheten i området, exempelvis genom bättre belysning. Detta har varit mycket uppskattat och många har hört av sig med positiva kommentarer efter genomförda åtgärder. Under januari-februari genomförs sådana trygghetsvandringar även i kvarteret Musseronen som på Skiftesgatan på Anderstorp. Bovärdarna lärde sig om försäkringar Skebos bovärdar har under hösten genomgått en försäkringsutbildning. Syftet är att ge bovärdarna en fördjupad kunskap kring vad som är fastighetsägarens ansvar, och vad som är hyresgästers och andras ansvar. Vad händer till exempel vid en vattenskada som orsakats av en hyresgäst? Eller om en bovärd skulle råka riva ner en hyresgästs kristallkrona med stegen när han ska utföra en reparation? Utbildningen handlade mycket om rutiner för vad som ska göras om något inträffar och hur skador ska dokumenteras. seniorboende vad är det? skebo har reserverat ett antal hus och trappuppgångar på olika bostadsområden för seniorer, så kallade seniorboenden. det är vanliga lägenheter, laddade med extra fördelar, som bara erbjuds dem som är 55 år eller äldre. skebos senior boenden är inte att förväxla med kommunens olika vård- och omsorgsboenden. Som senior har man fullt upp, många med både arbete och fritid. Men eftersom livet ska njutas, inte stressas förbi, har Skebo utvecklat sitt seniorboende. I grund och botten är det en helt vanlig lägenhet, men vi har kryddat boendet med några extra fördelar, berättar uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Boendeformen är helt reserverad för hyresgäster som är 55 år eller äldre (i parrelationer är den äldres ålder avgörande). uppgraderat lägenhetsboende Bekvämlighet, tillgänglighet och trygghet är nyckelord bakom Skebos seniorboenden. Alla har exempelvis hiss eller bara några få trappsteg och porten är, om hyresgästerna så önskar, alltid låst. Tryggt och praktiskt. Den fysiska tillgängligheten är hög även i övrigt. Lägenheterna har nästan alltid breda dörrar och rymliga badrum, men sällan onödiga hinder som trösklar. Dessutom har nästan alla Skebos seniorboenden tillgång till fina gemensamhetslokaler. Men det finns också andra fördelar. Lennart och Monica Hedman, två av de många pigga och aktiva seniorer som sökt sig till tryggheten och bekvämligheten i Skebos seniorboenden. Skebo har till exempel en särskild seniorvärdinna som besöker de flesta seniorboendena regelbundet. Vill man bo i ett seniorboende måste man stå i samma bostadskö som gäller för Skebos samtliga lägenheter. Man ställer sig i kön antingen på eller genom att kontakta Skebo, och väljer helt enkelt seniorboende som sin önskade bostadstyp. äldreboende något helt annat Skebos boendeform med guldkant för seniorer som är 55+ ska inte förväxlas med olika kommunala vård- och omsorgsboenden som vänder sig till personer med stort vårdbehov. Visst kan även hyresgäster i våra seniorboenden ha hemtjänst den dag det blir aktuellt, men seniorboende är i grunden ett vanligt lägenhetsboende med extra fördelar. Det ska alltså inte blandas ihop med äldreboenden i kommunal regi som är något helt annat. Här är det kommunen, och inte Skebo, som sköter tilldelning och det görs utifrån individuella vårdbehov. driftstörningar på BredBandet Skellefteå Kraft bygger om bakom bredbandskulisserna så att du ska kunna välja bland fler tjänsteleverantörer, till exempel olika internetleverantörer. Arbetet kräver omfattande utbyte av teknisk utrustning och beräknas pågå från december 2008 till juni Ungefär en vecka innan just du berörs så meddelas du via anslag i trapphuset om driftstörningen som beräknas pågå någon timme. ljust det! Bild När julen nu närmar sig ska det bli mysigt att krypa upp i tevesoffan, tända några ljus och glömma mörkret utomhus en stund. Glöm bara inte att släcka ljusen efteråt, och lämna aldrig ett rum med brinnande ljus. Olyckan är fort framme. Juletid är också batteribytardags för brandvarnaren. Och investera gärna i en brandfilt och en liten handbrandsläckare. Bara utifall att. Skebo önskar dig och dina närmaste en God och ljus Jul! spika på julafton? Populäre komikern David Batra har dammsugit vårt avlånga land på ilskna lappar i tvättstugor, trappuppgångar, lunchrum och andra platser där människor möts. Resultatet är boken Den som spikar på julafton har allvarliga problem!, den roligaste boken på länge. Vad sägs om Den som inte tar bort luddet ska dö eller Morgondagen inställd på grund av bristande intresse. Vänligt? Inte ofta. Roligt? Ja, om man gillar sådan humor. Och det gör väldigt många. Inspirerade av julens givmildhet lottar vi ut 10 exemplar bland dem som skickar meddelandet Jag vill ha boken tillsammans med namn och adress till com eller till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Senast den 23 januari måste vi ha meddelandet. Vinnarna hinner tyvärr inte få sin bok före jul men boken finns i handeln och är ett hett julklappstips. 10 kom in kom in 11

7 korsordet FLYG - ANDE TEFAT SLÖSAS BORT HÄST VÄNTA PÅ SIN TUR BLAD KAN GE VINST ÄR BOREN FALLA AV AVVIK- ANDE PÅ DEN PLATS- EN LIND- SKEPSIS GREN- VÄRLD- DRAKE ENS BÄSTA... STOPP- AR PUCKEN TRO- LOVAD BIBLISK BÅTS- MAN SÄNG JAKT- OMRÅDE KAN SÅR FÅ MJÖLK- PRODU- CENTER SNED- VRIDEN KAN EN DEL I KAFFE- SUMP LITET PALATS BUKETT- KÄRL ÅRSTID RANKA I DJUNG- ELN SOLNA- LAG LEDER UPPÅT HA BEGÄR JOBBAR IHOP ÄR BRIE KLÄMD EFTER- SOM NATION FÖR- MÅDDE BIT JAPANSK KAMP- SPORT ASK FÖR SAX VITT- NAR OM ELD PILLER IR- LÄNDSK KAMP- GRUPP SVÄR- SON ELD œ œti LLTAL I LON- DON AV- STÄNG- DA VISAR VÄGEN KVALM- IGA KÖKS- PRYL MOT- VILJA BEGÅV- NING VÄG- BULA VINK SÄTTER FRÖN HETTE VAR U- HUS GEO- MET- RISK FIGUR STÖRAR KORT BERÄTT- ELSE LEDER GÖR MJÖLK LÄTT I VÄRME AVSKYDD HUVUDGÄST STICK- PROV VARG- TJ UT STÖRD ANSES DUM AKRYL- FIBER ER- LAGDA ORD FÖR AVSKY EN ÄKTA MANS- GRIS SKULP- TUR APRIL- DAM I DRESS- ING VAT- TEN- VÄXT HÖRS FRÅN VÅR- BÄCK AV- YTT- RADE KOST- NAD KRUKA ÄR TRAFIK- ERAD KYLD ORT I DALAR- NA BARR- TRÄD AV SAMMA SORT SOL- LÖST SKEDE RÄCKA DAMMA AB RIGNELL-ZANDER var Med och tävla! skicka din lösning till skebo, skeppargatan 8, skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 13 februari de fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. vinnare i förra numret blev Margaretha ekström som vann ett presentkort på 100 kr. Barbro lindgren, gerd sundström, anna-stina einarsson och Margareta lestander vann var sitt presentkort på 50 kr. grattis! namn adress postnummer & ort kom in 13

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till DAGYBLADET Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4 Den trendiga välgörenheten Volontärarbete blir bara mer och mer populärt bland ungdomar s.8-9

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer