Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det behövs en bank i norra Klarälvdalen"

Transkript

1 Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför kan vi använda vinst och göra nytta för våra kunder. den 5 oktober Under Det har vi gjort i Fryk sdalen sedan land och vinsterna har stannat åren har alla beslut fattats här i Värm nytta även i norra Klarälvdalen. och gjort nytta här. Nu vill vi göra re för folk att spara och Grundarna ville att det skulle bli enkla i bygden. Vårt uppdrag är a nytt att vinsten skulle stanna och göra med en viktig skillnad. en, värld till det samma som när banken kom bankens kunskap, på krav a andr helt Idag ställer du som kund dig? för göra vi kan Vad service och tjäns ter. n Banken i norra Klarälvdalen är öppe 8 och fredagar måndagar 10 15, onsdagar 10 1 Tidsbokning tisdagar och torsdagar. 90 eller besök Ring oss gärna på telefon oss på fryks dalenssparbank.se Årsredovisning 2012

2 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Sid Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Resultaträkning Rapport över totalresultat Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Styrelsens underskrifter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Styrelse, revisorer Sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum torsdagen den 16 maj kl på banken. Foto omslag: Per Eriksson, Falun. Vy från Branäsberget. 2

3 Ordförande har ordet Det är sparbankstider nu. Det är ett mantra som ordförande i Sparbankernas Riksförbund, Erik Hägglöv brukar använda i olika sammanhang. Man kan lätt hålla med om det budskapet. I synnerhet med den utveckling Fryksdalens Sparbank har haft inte minst det senaste året. Under 2012 har mycket hänt i banken. Sedan styrelsen fastställde beslutet om att öppna ett bankkontor med fullservice i Sysslebäck, har utvecklingen gjort ett historiskt stort kliv framåt i den 157-åriga bankens historia. Investering i fastighet för kontoret i Sysslebäck och uppgradering av kontoret i Sunne har kostat en hel del. Men den största investeringen är i personal både i Sysslebäck och i Sunne. Många viktiga, kunniga personer har förstärkt bankens, sen tidigare goda renommé och kompetens. Vi välkomnar alla nya medarbetare, men vill också från styrelsen ge en stor eloge till bankens ledning och alla medarbetare för en stark och engagerad insats under året. Norra Klarälvdalen har åter fått en bank. Varför engagerar vi oss utanför vårt ordinarie verksamhetsområde? Att några eldsjälar som brinner för sin hembygds väl och ve, får oss att fatta detta beslut är inte enbart för att göra dem till viljes. Vi tror att efter de noga överväganden som gjordes, med beaktande av både hot och möjligheter, är det också bra för Fryksdalens Sparbanks totala verksamhet. Våra kunder och allmänhet både när och fjärran har kommit med mycket beröm och positiva omdömen om bankens beslut. Många propåer och önskemål har kommit från orter runt omkring i Värmland, om att öppna sparbankskontor hos dem. Många märker att affärsbanken på hemorten minskar på servicen, tar bort kontanthantering, har oftast längre väg till beslut om krediter mm. För affärsbankens lokalisering gäller att man finns till, för att göra nog stora vinster för att tillgodose aktieägarnas utdelning. En Sparbank behöver också göra vinster, men de ska användas till att konsolidera banken och därutöver för att bidra och stärka den bygd banken verkar i. Utdelningarna från Fryksdalens Sparbank betyder mycket för främst föreningslivet. Fryksdalens Sparbank är den stora banken i Sunne, men den lilla, lilla banken i ett Europeiskt perspektiv. Ändå lever vi med samma lagar och regler som vilken storbank som helst. Detta innebär stora krav på ledning och styrelse, men även en trygghet för bankens fortlevnad. Bankens fortlevnad bygger dessutom inte bara på kompetens i banken, utan också att våra kunder förstår och tycker att Fryksdalens Sparbank är det bästa alternativet och kan fortsätta att berätta det. Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla kunder, huvudmän, bankens ledning och all personal som gjorde 2012 till ett så bra år för Fryksdalens Sparbank. 3

4 VD kommentar Fryksdalen Framför Allt. Nu även i norra Klarälvdalen. Nytt kontor ett sätt för banken att växa på ny marknad Med 2012 bakom oss är det omöjligt att börja ett VD-ord i årsredovisningen med annat än det som genomsyrat hela bankens verksamhet det senaste året, nämligen vårt nya kontor i Sysslebäck. Vi öppnade måndagen den 25 juni efter några hektiska månader av personalrekrytering och ombyggnad av vår nyinköpta fastighet. Invigningen förrättades av länsrådet Björn Sandborg och kommunalrådet i Torsby kommun Håkan Laack i närvaro av bland annat vår styrelse. Deltog gjorde också den arbetsgrupp från Sysslebäck som gjorde allt för att få oss att förstå att marknaden i norra Klarälvdalen var värd att satsa på och som sedan hjälpte oss med de kontakter och den information vi behövde för att fatta ett beslut om etableringen samt stöd för att göra den lyckosam. Utan den arbetsgruppen hade det inte funnits ett bankkontor i Sysslebäck idag. Detsamma gäller för vår personal Britt-Marie Aas, Kjell-Erik Branhammar, Martin Berglund och Hans Johannesson. Utan deras val att börja jobba hos oss hade vi helt enkelt inte tagit beslutet att öppna kontoret. De har dessutom gjort ett fantastiskt jobb det senaste halvåret vilket inneburit att vi fått hela nya kunder på ett drygt halvår, fantastiskt. Beslutet att öppna kontoret i Sysslebäck har också frestat på verksamheten i Sunne som fått hjälpa till under den massiva anstormning vi hade under sommar och höst. Dessutom har vi fått en otroligt stor och positiv respons även på hemmaplan i Sunne, ja faktiskt från hela Värmland när jag tänker efter. Jag vill redan nu passa på att även tacka all vår personal i Sunne för det arbete ni lade ner under Utan er hade vi inte klarat det så bra som vi gjorde och vi har tack vare det lagt grunden för framtiden för Fryksdalens Sparbank. Nuförtiden är det, som bekant, vanligare att banker stänger än öppnar bankkontor. Allra minst vanligt är att bankkontor öppnar utanför större tätorter och med fullservice. Sannolikt är det därför som vårt öppnande av ett bankkontor i Sysslebäck rönt så stort intresse i media och samhällsdebatt. Att en bank med kontor på plats är bra för utvecklingen i norra Klarälvdalen, det kan nog de flesta vara överens om. Men på vilket sätt är ett bankkontor utanför Fryksdalen bra för människor, företag och hela Fryksdalen, där vi har vårt ursprung och huvudsakliga uppdrag? För att svara på den frågan vill jag börja med en bakgrund. Efter den senaste finanskrisen är ett nytt regelverk på väg som påverkar såväl stora som små banker och naturligtvis även oss sparbanker. Det är både ökade krav på kapital och likviditet men förutom de krav som kommer i siffror är även kraven på styrelse, ledning och organisation under lupp. Här handlar det mycket om styrelsens ansvar och kontroll på bankens samlade risker. Glädjande nog ligger vi sedan tidigare långt framme på de flesta områden men som en liten bank i världen, om än stor på vår lokala marknad, kräver det mer och mer resurser av oss som skall slås ut på en ganska liten kaka. Banken behöver alltså växa. Det kan vi göra genom att öka marknadsandelen i Fryksdalen, genom att fusionera med någon eller några andra sparbanker eller genom att verka på nya marknader. 4

5 I detta läge kan vi lära av historien när vi planerar för framtiden. En lärdom är från 1968 då många sparbanker valde att gå samman i regionsparbanker, i Värmland blev det Länssparbanken Värmland. Dessa banker fusionerades efter finanskrisen i 1990-talets början till den bank som idag är Swedbank. Styrelserna för sparbankerna i Sunne, Västra Ämtervik, Lysvik och Östra Ämtervik valde en annan väg och lade därmed grunden för den bank vi är idag. Även idag bör vi värna den lokala förankringen som både är vår främsta konkurrensfördel och en väsentlig del i vår idé. I vår idé ingår också att agera långsiktigt och ansvarsfullt. När vi nu växer väljer vi därför att utgå från både idén om lokal förankring och långsiktighet. Det innebär att vi dels ökar marknadsandelen på vår ursprungliga marknad, dels etablerar oss på relevanta marknader där sparbanksidén är särskilt lämplig för att uppnå uthållig och rimlig lönsamhet i bankaffären. Och även om kostnaderna kommer direkt och intäkterna efter hand är vi övertygade om att det på sikt är en bra investering. För oss som sparbank har tillväxten och lönsamheten inget egenvärde, men de är oundgängliga medel för att vi ska kunna driva vårt uppdrag: Största möjliga nytta för människor och hela samhället inom vårt verksamhetsområde. Etableringen i norra Klarälvdalen innebär att vi på samma gång bidrar till utvecklingen i norra Klarälvdalen och verkställer vårt uppdrag och löfte: Fryksdalen Framför Allt. Riktigt bra kundmöten ett sätt för banken att växa på befintlig marknad Kundmötet spelar en central roll. Det är i mötet med kunden det avgörs om vi får kundens fortsatta förtroende, om kunden väljer att samla sina affärer hos oss och om kunden väljer att rekommendera oss till andra. Det är också i dessa möten som banken gör störst nytta och det är där som banken växer, tillsammans med nya och befintliga kunder. Oftast handlar det om möten med enskilda kunder. För att göra affärer, utbilda, informera och underlätta och därmed utveckla människors livsmöjligheter. Dessutom möter banken grupper av kunder och intressenter ute i samhälls-, kulturoch föreningsliv. För inte så länge sedan var kunderna livslångt lojala, bankens försäljning utgick från våra produkter, vi sålde allt till alla, regelverket kring rådgivning var behändigt litet och chefen var administratör. Idag är konkurrensen om de viktigaste kunderna mycket hårdare, vår försäljning utgår från kundens situation och behov, rådgivningen är reglerad med ett tydligare innehåll och chefen är mer en ledare och coach. Som sparbank har vi en utmaning att möta varje dag. Vi ska vara den bästa banken för den breda lokala marknaden, och vi ska vara den bästa banken för kunder med stor ekonomi dem som andra banker helst konkurrerar om. Där många banker skulle välja mellan att möta en 49-åring med etablerad ekonomi och en 19-åring med mycket begränsad ekonomi, ska vi klara av bådadera, även om frekvensen och mötenas innehåll och fokus blir annorlunda. Där många banker skulle prioritera mötena med välmående och medelstora tillväxtföretag ska vi möta både dem, unga entreprenörer och företag i problem som behöver hjälp att tillsammans med oss övervinna en tillfällig svacka, kort sagt att göra skillnad. Bra kundmöten levererar kundnytta, samhällsnytta och affärsnytta. En av våra två identifierade framgångsfaktorer är därför Många och bra kundmöten. Under 2013 intensifierar vi vårt arbete med att utveckla och förbättra vår kompetens kring kundmötet ytterligare och vi gör det med en personal med en samlad kompetens, erfarenhet och utbildning som vi kan vara mycket stolta över. 5

6 Ett samarbete som bägge parter drar nytta av En fråga jag ofta får svara på är hur vi hänger samman med Swedbank, därför vill jag kort redogöra för samarbetet. Det kan vara lätt att tro att Swedbank äger sparbankerna, men tillsammans är sparbankerna tvärtom näst största ägare i Swedbank. Som de flesta sparbanker erbjuder vi ofta en kopia av Swedbanks produkter och tjänster och nyttjar gemensamma IT-system, utlandstransaktioner, internetbanksplattform och uttagsautomater mm. Tillsammans med övriga sparbanker svarar vi för ungefär en tredjedel av Swedbanks produktförsäljning på den svenska marknaden. Myntet i vår logotyp symboliserar samarbetet, som båda parter drar nytta av. Med våra 25 anställda är det helt enkelt mest effektivt att samarbeta med andra kring dessa stora produkt-områden som annars skulle ta för mycket resurser i anspråk för oss. Vi har också samarbetspartners på andra områden för t.ex Sparbankernas Betal- och Kreditkort och en hel del fondbolag för att ha ett komplett och trovärdigt utbud. Generations- och kompetensväxling Under året har nya chefer för privatmarknad och företagsmarknad tillträtt. Till kontoret i Sysslebäck har fyra rådgivare anställts och under årets sista månad har två rådgivare, en till privatmarknad och en till företagsmarknad, rekryterats. De två nya rådgivarna innebär att vi förstärkt bankens kompetens ytterligare och rekryteringarna är helt och hållet en konsekvens av en kraftigt ökad kundtillströmning. Tillgänglighet Vi brukar säga att vi som en lokal aktör måste vara bäst på det vi kan vara bäst på, lokalt. Tillgänglighet, bemötande, service och engagemang i kundmötet och samhället. Dessutom har våra kunder stort behov av att få träffa oss för att få hjälp i den djungel av produkter som finns och beslut och val som måste göras. De kräver ockå att få komma till oss när det passar dem och därför har vi bestämt oss för att ändra våra öppettider. Från den 4 mars kommer vi därför att öppna kl 10:00 och stänga kl 18:00 på tisdagar och torsdagar. Övriga vardagar stänger vi som tidigare kl 15:00. Det är ingen revolutionerande ändring men förhoppningsvis en förbättring och en markering att vi skapar fler tider för kundmöten när våra kunder vill och kan träffa oss. Vi och samhället där vi verkar är ömsesidigt beroende av varandra Sett till vårt uppdrag är vi starkt beroende av samhällsutvecklingen inom vårt verksamhetsområde. När vi kom till världen var Sunne ett litet samhälle medan det bodde många människor i socknarna runtomkring: Gräsmark, Lysvik, Västra och Östra Ämtervik uppgick befolkningen i Fryksdalen till personer. På drygt 50 år hade befolkningen ökat med personer. Sedan länge går utvecklingen för den svenska landsorten i motsatt riktning och även om Sunne klarat sig bra i den utvecklingen har de senaste 2 åren visat en svagare utveckling. Utmaningen för Fryksdalen och Klarälvdalen måste bli att ta platsen som de öar som växer när landsorten totalt sett, och relativt storstäderna, krymper. En viktig del i det är förstås att vi lyckas slå mynt av våra fantastiska resurser i form av miljö, natur, skog, kultur och alla de anläggningar för besöksnäringen vi har med både boende och upplevelser för både vinter och sommar. När det gäller arbetslösheten ser det relativt sett bra ut i Sunne med en lägre arbetslöshet än både länet och riket. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat senaste året men vi ligger över snittet i Sverige och en totalsiffra på över 20 %, inklusive de med aktivitetsstöd, får förstås aldrig anses som acceptabelt. Här har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sunne kommun projektet Hoppet där vi nu fått ut 18 ungdomar i praktik för att få sitt första jobb och en första rad i sitt CV, en viktig och bra insats där vi själva tar emot vår första praktikant i början av mars. 6

7 Samhällsnytta Den som skaffar sig sitt första riktiga hem behöver oftast låna mer än hon kan spara. Senare i livet blir placeringen av eget sparande och pensionskapital allt viktigare. Hela tiden vill hon få vettiga råd och kunna betala och ha koll på sin ekonomi, när och där hon vill. På samma sätt har företag olika slags behov. Vi kan och vill göra nytta för privatkunder och företag i livets alla skeden. Det är viktigt att komma ihåg att vi först och främst gör samhällsnytta genom att driva en fullsortimentbank, med makten över kompetens och kapital här hemma. Kapitalförsörjningen till små och medelstora företag är av central betydelse för den lokala samhällsutvecklingen. Genom vår lokala förankring och lokala kreditgivning bidrar vi till industriell utveckling och tillväxt. Dessutom bidrar vi med kunskap och kapital till idéer och verksamheter som är bra för det lokala samhället och för oss som bor här. Ofta handlar det om stöd till föreningslivet eller något annat viktigt och lovvärt projekt. Varje år ger vi närmare 2 miljoner kronor i sponsring och bidrag till olika verksamheter. Här är ett urval av verksamheter som erhållit stöd från Fryksdalens Sparbank: Ett klubbhus till hussar, mattar och hundar Klubbhuset har spelat stor roll för Sunne Hundungdom och för hela vår verksamhet. Föreningen växer och intresset för hundsport ökar. Bidraget från banken var väldigt viktigt. De satsade lika mycket pengar som vi och det gjorde bygget möjligt. Berättat av Peter Sohl, Sunne Brukshundklubb Bergvärme och fiber till klubbstugan Bergvärme gör att vi sparar pengar som vi kan använda till ungdomsverksamheten. Med fiber blir klubbstugan bättre att vara i. Vi hade inte haft en chans att fixa det om inte banken hjälpt till. När Fryksdalens Sparbank satsade på oss vågade och kunde vi investera lika mycket. Berättat av Per Nilsson, Gettjärns IF Resor som vaccinerar mot orättvisor Jag vågar påstå att resorna vi anordnar till Auschwitz förändrar eleverna för alltid. Demokrati och allas lika värde blir något annat än fina ord. Bankens bidrag har varit helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta våra resor. Berättat av Lars Stiernelöf, Demokraticentrum Större intresse för bygden med utbyggd bygdegård Vi sökte pengar på flera håll men det var bara banken som ställde upp. Vi märker att en större och fräschare bygdegård används mycket mer. Medlemmarna blir fler och uthyrningen ökar. När folk märkte att vi satsade ville fler engagera sig, även ekonomiskt. Det startade med bidraget från Fryksdalens Sparbank. Berättat av Bengt Wiklander, Elofsruds Bygdeförening 7

8 Utvecklingen i banken 2012 Även våra resultat- och balansräkningar är förstås präglade av vår nyetablering. Frånsett kreditförlusterna kan vi vara nöjda med resultatutvecklingen och fantastiskt glada över volymökningarna. Vår inlåning ökade med hela 25 %, utlåningen med 18 % samt affärsvolymen med 18 % vilket var bäst i Sparbankssverige. Att intäkterna inte ökade mer beror på det låga ränteläget och en tuff konkurrenssituation på inlåningssidan där en stor andel av inlåningen nu finns på fasträntekonton med hög ränta. Vi skall också komma ihåg att intäkterna från volymökningen under 2012 främst kommer oss till godo under kommande år. Kostnaderna kommer dock från dag ett, både i form av personal och lokalkostnader. Till det skall läggas engångskostnader vid uppstarten bl.a för ombyggnad och inventarier samt marknadsföring. Ambitioner för framtiden: 2013 En sparbanks ledning och styrelse delar samma vardag som alla andra på orten. Även långsiktiga, strategiska beslut om bankens satsningar och framtid fattas här hemma. Värdet av detta går inte att överskatta. Samtidigt är det av största vikt att ta intryck från omvärlden och modernisera banken utifrån kundernas nuvarande och framtida förväntningar. Det innebär att ändringar av kompetens, service och utbud måste ske löpande. Världen och kundernas behov förändras, vare sig vi vill eller inte. För att kunna fullgöra vårt uppdrag måste självklart även vi ändra på oss och bli ännu lite bättre på att möta våra kunder varje dag. Det går inte att fortsätta som vanligt, ens om vi gjort det bra. Kunderna kommer att välja de som hjälper dem fylla deras behov bäst och befintliga och nya konkurrenter gör allt för att plocka russin ur vår kaka. Därför har vi ett ambitiöst program kring utveckling av kundmötet framför oss tillsammans med utmanande mål för antal kundmöten under året. Ett annat viktigt mål för oss är att öka vår affärsvolym för att snarast möjligt växa i den kostnadskostym vi tagit på oss med investeringen i Sysslebäck och våra nyrekryteringar. Som jag nämnde tidigare är en av våra två viktigaste framgångsfaktorer Många och bra kundmöten. Den andra är att Leva och berätta Sparbanksidén. Sparbanksidén är det som skiljer oss från våra konkurrenter, det är den som definierar vårt uppdrag och som gör att vi kan tänka långsiktigt och med det lokalas bästa för våra ögon. Då är det viktigt att vi lever efter den och berättar om den för vår marknad. Det är så vi fortsätter arbetet med att kombinera, balansera och integrera kommersiella och ideella strävanden. Det är så vi förenar nytta för kunden med nytta för samhället med affärsnytta för banken. Det är så vi lever vår idé och levererar vårt löfte: Fryksdalen Framför Allt, nu även i Norra Klarälvdalen. 8

9 Omvärldsanalys Försämrad omvärldskonjunktur men stabilisering på finansmarknaderna Den globala ekonomin tappade påtagligt fart under fjolårets andra halvår. I EMU-länderna drogs tillväxten ned av omfattande budgetbesparningar och en snabbt växande arbetslöshet, som under 2012 nådde rekordhöga nivåer. Den recessionsliknande utvecklingen i euroländerna gällde även för den tredje största ekonomin i världen, Japan. En minskad världshandelstillväxt och en ofördelaktig konkurrenskraft på grund av yenens förstärkning ledde till en kraftig försämrad japansk exportutveckling. Även tillväxtekonomierna såsom Kina, Indien och Ryssland uppvisade en tydlig inbromsning under förra året. Den amerikanska ekonomin tillhörde de få ekonomier där tillväxten tog fart under 2012, till största delen driven av en ökad konsumtion och investeringar. För första gången sedan 2005 steg bostadsbyggandet i USA samtidigt som arbetslösheten sjönk, om än från höga nivåer. Den amerikanska centralbanken, FED, var tydlig med att dagens låga styrränta på 0,25 % kommer att vara bestående så länge arbetslösheten är på dagens höga nivåer (drygt 8 %). Det är först när arbetslösheten sjunker ned mot 6,5% som FED anser att penningpolitiken kan stramas åt. Sammanfattningsvis växte världsekonomin med 3,0 % förra året jämfört med 3,6 % år 2011, där mer än tre fjärdedelar av tillväxten kom från tillväxtekonomierna. Under 2012 gjordes flera ekonomisk-politiska framsteg i euroländerna, vilket har minskat risken för en förvärrad eurokris. Inrättandet av Europeiska stabilitetsmekanismen (EMS) som gör det möjligt att ge stöd till krisdrabbade länder och beslutet att ECB kan köpa ett obegränsat antal statsobligationer på andrahandsmarknaden har stärkt finansmarknadens förtroende och minskat ränteskillnaderna mellan euroländerna. Det gäller i synnerhet länderna i södra Europa. I USA har utvecklingen varit den motsatta; tillväxten stärktes men de institutionella bristerna blev allt tydligare i takt med att landet närmade sig budgetstupet. Även om den akuta risken är undanröjd för en omfattande finanspolitisk åtstramning (fiscal cliff) i den amerikanska ekonomin, kvarstår dock alltjämt de stora underskotten i statsfinanserna. Det ökade förtroendet på finansmarknaden, stabiliseringen i eurozonen och tecken på en annalkande konjunkturåterhämtning ledde till stigande globala börser. Även om vissa institutionella förbättringar har åstadkommits och konjunkturen har stärkts något återstår många utmaningar. Utformningen av den ekonomiska politiken och reformeringen av ekonomierna kommer att vara en avgörande faktor för hur tillväxten i EMU-länderna kommer att utvecklas framöver. Kraftig inbromsning i svensk ekonomi Den svenska ekonomins motståndskraft mot en svagare global konjunktur minskade under senare delen av Konjunkturindikatorer under fjolårets sista kvartal pekade på att BNP sjönk med risk för att ekonomin kan hamna i en kortare recession under inledningen av Vi bedömer att den svenska ekonomin växte med drygt 1% under fjolåret från närmare 4 % år Det är framför allt exportindustrin som har påverkats av den svagare globala konjunkturen, samtidigt som kronan har stärkts. Historiskt brukar den svenska kronan försvagas när omvärldskonjunkturen försämras, men starka offentliga finanser, högre reporänta gentemot omvärlden och överskott i bytesbalansen har lett till en ökad aptit för svenska tillgångar på finansmarknaden, vilket stärker den svenska kronan. De långa statsobligations-räntorna sjönk till rekordlåga nivåer fram till halvårsskiftet ifjol och har därefter följts av en mindre uppgång när investeringsintresset för mer riskfyllda placeringar ökade. Den svenska arbetsmarknaden uppvisade en påtaglig försvagning under slutet av En kraftig ökning i antalet varsel, inte minst i industrin, och färre antal nyanmälda lediga platser pekar på att arbetslösheten kommer att stiga till över 8 % av den arbetsföra befolkningen under det närmaste året. Hushållen har därför blivit mer pessimistiska om framtiden, även om hushållens ekonomiska ställning till viss del kompenseras av den låga inflationen och det låga ränteläget. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåningstakt till hushållen har följts av en minskad utlåning till företagssektorn när investeringarna tenderar att förskjutas på framtiden. Omslaget i konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter för svensk ekonomi bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan med 0,75 procentenheter under 2012 till 1,0% i december och som kan följas av ytterligare någon räntesänkning under det närmaste kvartalet. En inflationstakt alltjämt under Rikbankens inflationsmål på 2% och en hög och växande privat skuldsättningsgrad innebär dock en allt större utmaning för den svenska penningpolitiken. 9

10 Den svenska kronan gentemot dollarn och euron Ränteutvecklingen i Sverige 10

11 Börsutvecklingen Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring 11

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fryksdalens Sparbank ( ) får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, bankens 157:e verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Sparbankens verksamhetsområde omfattar Sunne kommun med ca invånare och Norra Klarälvdalen med ca invånare. Banken fortsätter den rörelse som tidigare bedrivits av Sunne sparbank sedan 1856, sedan 1889 av Östra Emterviks sparbank, sedan 1898 av Västra Emterviks sparbank, sedan 1904 av Lysviks sparbank och sedan 1933 av Föreningsbanken i Sunne. Bankens huvudkontor finns i Sunne och sedan juni 2012 har vi även ett lokalkontor i Sysslebäck. Vi vänder oss till privatpersoner, företag, lantbruk, kommun och kommunala bolag samt organisationer och föreningar. Vi är en fullservicebank och tillhandahåller bl.a. produkter och tjänster inom in- och utlåning, sparande och placeringar, betalningsförmedling, utlandstjänster, juridiska tjänster, finansbolagsprodukter, förvaring samt försäkringar. Balansomslutningen Balansomslutningen vid utgången av 2012 uppgick till tkr, en ökning med tkr (18 %). Affärsvolymen Affärsvolymen är ett mått som beskriver bankens totala verksamhet och utgör summan av in- och utlåning i egen portfölj samt förmedlade volymer av fondprodukter och krediter, huvudsakligen i Swedbank Robur AB respektive Swedbank Hypotek AB. Förmedlingen erbjuder kunden ett varierat tjänsteutbud och bidrar samtidigt till bankens resultat i form av provisioner. Den totala affärsvolymen var tkr, en ökning med tkr, eller 18 %, från föregående år. Förändringen kommer främst från en mycket positiv in- och utlåningsutveckling som en följd av öppningen av kontoret i Sysslebäck. Utlåningen Utlåning till allmänheten ökade med tkr till tkr, en ökning med 18 %. Utöver egen utlåning förmedlar banken fastighetskrediter till Swedbank Hypotek AB. Summan av dessa uppgick vid utgången av 2012 till tkr vilket innebär en minskning med tkr (1 %). Inlåningen Inlåningen ökade under året med tkr (25 %) och uppgick vid utgången av 2012 till tkr. Soliditeten Sparbankens egna kapital och obeskattade reserver uppgick vid årets slut till tkr. Soliditeten uppgick till 15,03 % (15,64%). Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgick till tkr, att jämföra med tkr föregående år. Främst följande faktorer i resultaträkningen har bidragit till rörelseresultatet: Räntenettot ökade med tkr och provisionsnettot ökade med tkr tack vare ökade volymer Utdelningen på våra Swedbankaktier ökade med tkr Kostnaderna ökade med tkr, varav personalkostnader tkr, främst beroende på vår investering i Sysslebäck Kreditförlusterna ökade med tkr till tkr. Nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat finns redovisade på sidan 13 till 14. Personal Arbetade timmar uppgick till (31 923), en ökning med timmar. Omräknat till normalarbetstidsmått (1 730 timmar per årsarbetare) motsvarar det 21,9 (18,5) årsarbetare. Ytterligare uppgifter lämnas i not 10 till resultaträkningen. Information om risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. I not 3 finns närmare beskrivningar av ovan nämnda risker samt vissa analyser för att åskådliggöra de risker sparbanken är utsatt för. Utöver detta sker en intern kapitalutvärdering som syftar till att säkerställa att sparbanken har tillräcklig kapitalbas både på kort och lång sikt för att täcka de sammanlagda risker sparbanken är utsatt för. I not 33 finns en beskrivning av sparbankens kapitalsituation. 12

13 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 17,55 6,05 5,98 12,23 0,94 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + netto 15,03 15,64 17,49 18,44 17,18 av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot (Kapitaltäckningsgrad) Kapitalbas/Kapitalkrav 2,09 2,26 2,35 2,35 2,60 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,40 2,75 2,12 2,46 3,28 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,37 1,40 1,42 1,39 1,45 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,43 0,56 0,26 0,23 0,02 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 5,01 6,49 3,05 2,73 0,22 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,55 0,51 0,57 0,71 0,58 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,68 0,60 0,81 0,83 0,66 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 44,74 93,18 47,29 23,39 43,02 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,89 0,04 2,05 2,58 0,58 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,73 0,53 1,93 0,80 0,42 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

14 Resultat- och balansräkning mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader [1] Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital [1] inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,09 % (föregåendes års kapitaltäckningskvot 2,26 %). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 214 mkr (200 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 102 mkr (88 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 14

15 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Materiella tillgångar 19 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

16 Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 27 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser Åtaganden Rapport över förändringar i eget kapital Reserv- Fond för Årets Totalt 2011 fond verkligt resultat eget kapital tkr värde Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital Reserv- Fond för Årets Totalt 2012 fond verkligt resultat eget kapital tkr värde Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital

17 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar samt realisationsresultat Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalt anslag (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel. -De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 17

18 Noter till de finansiella rapporterna 1. Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2012 och avser Fryksdalens Sparbank med säte i Sunne. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 33 i Sunne. 2. Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 ) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 samt 2011:54 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.3 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 31) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av bankledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not. Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m.kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/ skulden och det belopp som regleras vid förfall. 18

19 Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar - Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning - Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen - Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och där säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt och för räntederivat som säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner (se nedan) Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar när rätten att erhålla betalning fastställts. Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla banken, färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan: Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultatet - Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skulder - Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas - Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument - Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas - Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde - Ineffektiv del av säkringsinstrument i kassaflödessäkring (utöver den del av värdeförändringen som har redovisats som ränta). - Valutakursförändringar Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser. 19

20 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra egetkapitalinstrument, obligationsfordringar och räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna skuld- och egetkapitalinstrument, låneskulder samt derivat. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när sparbanken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller sparbanken förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Samtliga derivat värderas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Om säkringsredovisning inte tillämpas redovisas värdeförändringarna över resultaträkningen och derivaten kategoriseras på grund av reglerna i IAS 39 som innehav för handelsändamål, även i de fall som de ekonomiskt säkrar risk men där säkringsredovisning inte tillämpas. Om säkringsredovisning tillämpas redovisas värdeförändringarna på derivatet och den säkrade posten på sätt som beskrivs nedan. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av derivat med positivt värde som utgör innehav för handelsändamål. För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner. 20

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer