Långväga besökare hos brf Svartvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långväga besökare hos brf Svartvik"

Transkript

1 DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar NR 3/2003 Långväga besökare hos brf Svartvik NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 7 Certifieringen Bredare boulebana Nya krafter till Svartviksbladet Sid 8 Boendeombud sökes Ett trafiksäkrare Minneberg - Nya förråd en fullträff - Förvaltaren informerar - Vad är det för en bilaga? Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Fotografier: Lars-Olof Nihlén Inom loppet av fyra veckor i augusti september har vi i brf Svartvik haft inte mindre än tre internationella studiebesök. Det är fråga om verkligt långväga gäster som hittat vägen till Minneberg. En grupp från Filippinerna, en från Sydafrika och en från Vietnam. De var i Sverige på inbjudan av kooperationen. Besöket hos vår förening var arrangerat av HSB Riksförbund. Det var mycket som gästerna ville se och informera sig om. Hur arbetar en bostadsrättsförening och hur håller man medlemmarna välinformerade om verksamheten? Vad gör förvaltningsorganisationen och hur leder bostadsrättsföreningens styrelse det arbetet? Vilka lokaler finns i området och hur använder medlemmarna dem? Vi som guidade besökarna Hans Almgren och jag fick höra mycket uppskattande ord om vårt bostadsområde. Man var bl a förtjust över den fräscha yttre miljön med gata och gårdar, badbrygga och grillplatser, strandpromenaden och mittparken. Men våra gäster var också mycket imponerade av alla fina lokaler, allt från samlingslokalerna Badviken och Båtviken till tvättstugor, övernattningslägenheter och hobbylokaler. Särskilt väl mottagna blev grupperna av de flitiga damerna i vävlokalen i port 11 (hjärtligt tack för att vi fick störa). Brf Svartvik har också uppmärksammats på hemmaplan. Det är tidskriften BoRätt, en rikstäckande facktidning för bostadsrättsföreningar med en upplaga på drygt exemplar, som gjort ett fem sidor långt reportage om brf Svartvik med anledning av att vi är en av de första HSB-certifierade föreningarna i Stockholm. I artikeln, som ingående beskrev certifieringsprocessen och våra erfarenheter av den, kunde redaktören avslutningsvis bl a konstatera följande: Certifieringen, på det sätt brf Svartvik genomfört den, kommer att ge föreningen mycket goodwill och fördelarna är tydliga. Medlemmarna garanteras en välskött förening, bostadsrättens värde säkras och föreningen kan få goda ekonomiska villkor från finansieringsinstituten. Den årliga certifieringen inom HSB följer en strikt mall. Processen beskrivs i en handbok på 47 sidor. Det finns 30 specificerade så kallade skallkrav som föreningen ovillkorligen skall uppfylla. Dessa har dessutom ofta ytterligare preciseringar. Skallkravet på underhållsplan innehåller under sig 12 preciseringar som skall vara uppfyllda. Skallkraven på årsbudget och ekonomisk flerårsprognos preciseras i sammanlagt 18 underpunkter som skall vara uppfyllda. Jag nämner detta för att ingen skall tro att det är en enkel match att bli certifierad av HSB. Det är istället ett betydande åtagande en styrelse tar på sig. Vi har lagt ribban högt när det gäller kvalitetskravet på styrelsearbetet. Samtidigt blir det naturligtvis lättare att certifiera sig när arbetet har bedrivits något eller några år. Ånyo har vi haft en fantastisk sommar helt i klass med fjolårets vilket har lett till att vårt områdes kvalitéer beträffande bad, solning, grillning kunnat utnyttjas maximalt (på gott och ont). Även hösten som nu så sakteligt infunnit 1

2 Säkerheten och stubben sig har bjudit på många sköna dagar blandat med en och annan välbehövlig regnskur. Måste återigen påminna om att det är viktigare än någonsin att hålla våra entréportar stängda så att vi slipper ovälkomna vintergäster när nu hösten på allvar kommer till oss. Vår gemensamma städdag med efterföljande grillning blir den 25 oktober och informationsmötet den 27 november. Reservera dessa dagar. Önskar er alla en fortsatt skön och trivsam höst. Lennart Högzell ordförande Svartvik har ökat säkerheten Säkerheten för oss alla som bor i vårt område är oerhört viktig. Det kan gälla trafiken på våra gator och gårdar, snöras från taken, risk för nedfallande trädgrenar etc. Läs om den omdömeslösa mopedåkningen i insändarspalten sid 6 liksom artikeln Ett trafiksäkrare Minneberg med flera artiklar. Problemet med fallande is och snö kom att bli mycket uppmärksammat häromåret på grund av den tragiska olyckan på Drottninggatan då en fjortonårig pojke fick sätta livet till. Denna händelse visar hur viktigt det är med fasta installationer som t ex snörasskydd. På grund av ett förbiseende i byggnadslovet för våra fastigheter har det tidigare saknats anvisningar för snörasskydd på inglasade balkonger belägna på översta våningsplanet. En del av balkongerna ligger så till att passerande utsätts för rasrisk. Brf Svartvik har därför i höst kompletterat berörda inglasade balkonger belägna på översta våningsplanet med ett snörasskydd. Kostnaden för installation av detta skydd betalas av föreningen då föreskrifter tidigare har saknats inom detta område. Vi alla som bor i Svartvik och Minneberg måste ta ett gemensamt ansvar och agera i tid så att ingen gammal eller ung kommer till skada. Det kan som nämnts gälla besvärliga snöförhållanden, risk för nedfallande trädgrenar, trafikfrågor etc. Pilen som blev en stubbe Längs med strandpromenaden har vi många charmiga träd, inte minst 2 gamla pilar, vars ålder bedöms till år. Den ena av dem, den ihåliga pilen, har nu beskurits något vilket var viktigt för allas vår säkerhet eftersom flera kraftiga grenar hängde ut över gångbanan. Av den andra pilen som jag bedömde var i bättre skick har det nu blivit en högstubbe. Upprinnelsen till den sistnämnda pilens förändring var att jag en sen eftermiddag fann att några kraftiga grenar brutits av. Detta förundrade mig och jag gick runt pilen och upptäckte då ett kraftigt grenbrott på cirka 10 meters höjd. Fick hjälp med att spärra av området kring trädet så att ingen förbipasserande skulle få någon gren över sig. Ringde påföljande morgon till kommunen, som bär ansvar för alla träd vid vattnet och informerade om vad som hänt. Samma dag kom flera arborister till platsen och vidtog nödvändiga säkerhetsåtgärder genom att såga bort de mest farliga grenarna. Samtidigt blev jag informerad om att trädets kondition var urusel och att trädet skulle bli en högstubbe vilket är brukligt enligt arboristerna. (Finns bl a på Djurgården). Vid min förfrågan varför man inte tog bort hela trädet när det nu var i ett så dåligt skick fick jag den förklaringen att det finns mängder med insekter m m som är värdefullt för fågellivet. Har senare vid flera tillfällen sett många fåglar som hackspett sitta i trädet och förmodligen njuta av allt gott som serveras. Efter en lång och intensiv diskussion med vår stadsdelsnämnd har vi som kompromiss kommit överens om att avvakta åtminstone till sommaren för att se hur trädet utvecklas innan man tar upp en ny diskussion om trädets vara eller icke vara. Själv har jag börjat vänja mig vid trädets form och kan se att det är ett originellt inslag i vår fauna. Lennart 2

3 Ömsom vin ömsom vatten Just nu jobbar styrelsen intensivt med två arbetsuppgifter. Vi ska färdigställa en delårsrapport för de första åtta månaderna i år och vi ska göra budgeten för Ingen av dessa uppgifter är ännu klar. Som vanligt kommer vi att ägna höstens informationsmöte, som blir den 27 november, till att utförligt gå igenom de båda dokumenten. Några konstateranden kan vi dock göra redan nu. Bland dem finns både vin och vatten, dvs både positiva och negativa iakttagelser. Ekonomi Bland de positiva tendenserna under de första åtta månaderna 2003 finns ränteutvecklingen. Den internationella konjunkturen har utvecklats mycket sämre än väntat vilket pressat ner räntorna även hos oss i Sverige. Osäkerheten om vad folkomröstningen om anslutning till EU:s valutaunion bidrog också till låga räntor under sommaren. Nedanstående diagram visar att både de korta och långa räntorna gått ner. Diagrammet visar statens låneränta vid fem års bindning och den s.k. Stiborräntan med 3 månaders räntebindning. Observera dock att utöver dessa räntenivåer måste en låntagare, bl a brf Svartvik, betala ca en procentenhet högre ränta jämfört med statens 5-årslån och ca en halv procentenhet i marginal på Stibor 3 månader. Som framgår av diagrammet, som visar månadsgenomsnitt, har den långfristiga räntan stigit nu under hösten. Eftersom föreningen har fyra lån som skall omsättas i oktober valde vi redan under sommaren att försäkra oss om hyggliga räntevillkor genom s k terminssäkring. Vi har nu bundit ca 22 miljoner kronor till april 2006 till 4,67 procent ränta, 5,7 miljoner till augusti 2008 till 4,84 procent ränta, 9,6 miljoner till mars 2006 till 4,26 procent ränta. Vi har också beslutat att ett lån på drygt 10 miljoner skall läggas rörligt när det omsätts i oktober. Räntan på det lånet kan nog bli ca 3,5 procent. Som ni vet har föreningen på ett medlemsmöte antagit en finansieringsstrategi. En viktig punkt i den strategin är att sprida löptiderna på fastighetslånen samt utnyttja lågräntelägen när det gäller bindning på lite längre sikt. Vi har nu utnyttjat tillfället så att vi nu har ett lån som löper på fem år och ett par som är bundna 2,5 3 år. Dessutom ökar vi andelen rörliga lån från 24 till 30 procent. Detta ger oss en genomsnittlig räntekostnad som både i år och för 2004 ligger väsentligt lägre än vad vi tidigare vågat räkna med. Bland de negativa tendenserna är att kostnaderna för såväl el som olja fortfarande ligger högt och att de dessutom späds på med höjda energiskatter. Någon bedömning vad det kan betyda har vi ännu inte fått från Samfälligheten. Här spelar också stor roll om vintern blir kall eller inte. För 2004 kommer taxeringsvärdena att öka återigen. Den här gången tillämpar man inga omräkningar utan det blir en fastighetstaxering av traditionell modell. Vi vet att bostadsfastigheter alltjämt stiger i värde, bl a på grund av att hyreshus säljs till bostadsrättsföreningar för ombildning. Detta driver upp prisnivån, särskilt i innerstaden och i närförorter. Nytt fr o m nästa år är att en höjning av taxeringsvärdena inte omedelbart slår igenom i höjd fastighetsskatt. Höjningen skall istället fördelas på tre år med en tredjedel vardera året under perioden Den årliga skattehöjningen kan därför bli måttlig, samtidigt som den kostnadsposten kommer bli lätt att budgetera. Alltid något för en luttrad styrelse utan kristallkula. Men 2007 är det dags för en ny allmän fastighetstaxering. Hans Almgren ekonomiansvarig i styrelsen 3

4 Styrelsen Blomsterprakt på våra gårdar. 4

5 Krönika Minnen från Minneberg med Jonas Sima Sköldpaddan Rune har flyttat Rune och Tage var bästisar i 64 år. Rune är en sköldpadda och Tage arbetade på elavdelningen på en såg i Roslagen. Småningom sålde Tage egnahemmet och flyttade med sin fru Ingegerd och sköldpaddan Rune till en marknära bostadsrätt med uteplats i Minneberg. Högt upp ville de inte bo, för Runes skull. Rune är nu minst 65 år, och Tage blev 77. Men hon kan vara äldre än jag, sade alltid Tage om sin pigga sköldpadda. I fjol avled Tage, och Rune fick då flytta med sin matte till en etta på Ingegerds födelseort i norra Uppland. Hon heter Rune!?! Tage skrattade generat inför min förundran när jag första gången presenterades för sköldpaddan. Jag vet faktiskt inte om det är en han eller hon, förklarade han. Det har väl egentligen ingen betydelse. Familjens yngsta dotter döpte sköldpaddan till just Rune fick Tage sköldpaddan i födelsedagspresent av sin pappa, som då jobbade som stuvare i Stockholms frihamn. Han hade köpt sköldpaddan för en femma av en grekisk sjöman. Sedan dess har vi åldrats ihop, Rune och jag, konstaterade Tage osentimentalt. Det märkliga med Rune är att han det vill säga hon ser likadan ut som för 64 år sen. Bara en biologisk expert kan möjligen upptäcka att skölden ärgat en smula. Sköldpaddor växer inte särskilt fort. Tage berättade att han ångrat att han inte vägde Rune då han fick djuret av pappa Einar på sin fjortonårsdag. På somrarna bodde Rune i en stor hage med nättak hemma i trädgården hos Tage och Ingegerd. Om vintrarna går Rune som de flesta sköldpaddor i ide. Runes vinterviste var i många år en kall garderob i ett uthus på villatomten. När vi fick centralvärme på 40-talet kunde Rune inte somna för det blev för varmt inne, mindes Tage. En gång i sitt liv har Rune varit på rymmen. Det var vid den här årstiden och det hade snöat. Rune blev borta i flera dagar, men hon kom inte många meter från farstubron. Rune bor inte här längre. Jag minns att vi letade överallt, konstigt nog också på vinden, berättar Ingegerd. En morgon råkade Tage skyffla fram Rune med snöskrapan där hon låg och tryckte under en liten lövhög. Jag trodde det var en isklump, men det var Rune, skrattade Tage. Det var hans bästa historia. Det hemskaste som hänt Rune var när hon överlevde en attack från en grävling i Roslagen. Då vart Rune riktigt chockad, förklarade Tage. Sköldpaddan hade stora repor i skalet och bara fräste och tjurade och ville inte sticka ut huvut på länge. Jagande utekatter som strök förbi gillade hon definitivt inte. Då drog hon sig snabbt inom sitt skal. Annars har Rune alltid varit snäll och tycker bäst om att mumsa i sig sallad och maskrosor. I Minneberg stormtrivdes Rune, berättar Ingegerd. Vi byggde ett staket kring uteplatsen och där kröp Rune gärna omkring och myste. Men hon ogillar stora fåglar som kajor, måsar och kråkor. Ibland var skatorna i Minneberg framme och pickade på Rune. Men taltrastarna höll sig på respektfullt avstånd i buskarna. Jag tror hon tycker mycket om vacker fågelsång, säger Ingegerd, som är lite orolig för hur Rune ska uppleva miljöbytet och omställningen till innesköldpadda. Rune har, veterligt, aldrig dejtat någon annan sköldpadda. I varje fall inte vad vi vet, förtydligade Tage en gång för mig. Ingegerd tror att det i dag är för sent att presentera henne för en sköldpaddskille. Fast man vet aldrig, skrattar hon. Också en grå panter kan väl drabbas av kärleken! 5

6 Litet av varje INSÄNDARE Mopedåkning i området Den 14 augusti höll en olycka på att inträffa på vår stickgata. Tre ynglingar, på EU-mopeder??, kommer med full fart körande på gångvägen från Badviken. En bil kommer från vändplanen och måste tvärbromsa för att inte bli påkörd av den första mopeden som inte hinner bromsa i tid. Om bilisten inte hade hunnit bromsa så hade ynglingen kört rakt in i sidan på bilen. I detta fall hade det nog inte blivit några allvarligare personskador men i stället för en bil kunde lika gärna en människa, ett litet barn, en barnvagn eller en hund eller katt kommit i vägen. Då kunde det ha blivit mycket allvarliga personskador. Jag påpekade att det finns en skylt som säger att körning med mopeder på gångvägen är förbjuden men det tog ynglingarna ingen notis om. De kanske inte ens vet vad skylten betyder. I juli blev jag från balkongen vittne till en yngling som sladdade runt med sin motocrosscykel på gräsmattan i parken. Märkena i gräsmattan syns fortfarande. Ynglingen tyckte att det var helt OK att förstöra gräsmattan eftersom han inte reagerade på min uppmaning att omedelbart lämna densamma. Enligt min mening saknar dessa fyra ynglingar totalt den mognad som krävs för att få framföra ett motordrivet fordon utanför inhägnade områden. Det skulle se mycket snyggt ut om föräldrarna till dessa ynglingar omgående utfärdar ett körförbud på dessa fordon tills ynglingarna har erhållit den mognad som krävs för att framföra fordonen inom allmänna områden. Thomas Bäck Föräldrarådet informerar Halloweenfest Föräldrarådet ordnar Halloweenfest för hela familjen tisdagen den 28 oktober kl i Båtviken. Även vuxna får klä ut sig! Biljetterna kostar 20 kronor per person och inkluderar inträde, godis, läsk/kaffe/te, popcorn, dans, pyssel och spökvandring. Anmälan sker senast 24 oktober till: Janet Suslick Lucia Föräldrarådet hoppas kunna upprepa förra årets succé med eget Luciatåg i Minneberg. Alla barn från 6 år och uppåt är välkomna att vara med. Vi kommer att börja öva i mitten av november ca 1 gång i veckan. Luciatåget går av stapeln på självaste Lucia, lördagen den 13 december kl 16 i Badviken. Alla är välkomna att njuta av musiken och kaffe/saft med dopp. Du som vill vara med och sjunga, kontakta Erica Toft på tel eller maila till: Rådets aktiviteter kommer kontinuerligt att redovisas i Svartviksbladet. Lennart visade runt våra gäster från Sydafrika. Höststädning i Svartvik lördagen den 25 oktober Vi samlas utanför redskapsboden Svartviksslingan 15, klockan Sedvanlig avslutning med korvgrillning. Vi hoppas att alla ställer upp för att vi skall få det fint i vårt område. Styrelsen Nya medlemmar Hill-Britt Nyqvist Goes, Svartviksslingan 31 Lena Bäckman, Svartviksslingan 35 Tobias Augsutsson och Cecilia Bern, Svartviksslingan 37 Caroline och Eva Haeger, Svartviksslingan 43 Christian Lindström och Linda Spelqvist, Svartviksslingan 37 Kurt Eriksson, Svartviksslingan 25 Thomas Nilsson, Svartviksslingan 37 6

7 Certfiering m m Certifieringen Svartvik klarade kraven för certifiering även i år. De nya tuffare kraven som HSB ställt upp för att vi skall få kalla oss för en certifierad förening klarades med glans. Detta innebär inte att vi kan luta oss tillbaka och tycka att allt är bra. Nej vi måste ständigt bevaka och utveckla föreningen för att du som medlem skall kunna känna dig trygg i ditt boende. Bredare boulebana Slängs kloten så yvigt att boulebanan måste breddas? Nejdå. Breddningen av boulebanan har tillkommit för att man skall kunna spela seriematcher i Minneberg. Banan håller nu mått som gör det möjligt för de aktiva att spela mot andra lag i de seriesystem som finns inom sporten. När blir ett lag från Minneberg Svenska mästare? Informationsmöte för brf Svartvik torsdagen den 27 november i Badviken Styrelsen Nya krafter till Svartviksbladet Villl du vara med och producera vår tidning? Vi behöver nya krafter som kan hjälpa till med layout och grafisk formgivning. Tidningen görs idag helt klar i PageMaker hemma hos mig och levereras sedan till tryck. Har du datorutrustning och kan hjälpa till med detta är du välkommen att kontakta mig på tel eller Lennart Högzell, tel Vill du hellre arbeta med Quark Xpress eller InDesign är detta säkert möjligt. Lars-Olof Bilder från Strandpromenaden och vår stickgata. 7

8 Litet av varje Boendeombud sökes I och med arbetet med certifieringen satte Svartvik upp ett konkret mål att vi skulle sträve after att ha boendeombud i samtliga uppgångar. Vi har kommit långt med detta arbete men det saknas fortfarande ombud i Svartviksslingan 23, 29, 37 och 43. Känner du dig manad eller har frågor angående detta viktiga uppdrag. Och bor i någon av dessa uppgångar, så kontakta Maléne Broman på telefon Ett trafiksäkrare Minneberg Svartvik har under flera år kämpat för att öka trafiksäkerheten i området. Efter hårt och träget arbete, i Samfälligheten och gentemot Gatu och Fastighetskontoret, har vi lyckats med att få till stånd ett antal trafiksäkerhetsförbättringar i Minneberg. Nymålade 30- markeringar i gatan, flyttning av övergångsstället vid Svartviksslingan 11 till Svartviksslingan 49. Nu återstår bara att ta bort det gamla övergångsstället och förhoppningsvis att få tillstånd för ytterligare ett antal 30-markeringar. Dessa redan genomförda och kommande åtgärder bidrar till att Minneberg blir säkrare för oss boende. Nu återstår bara ett stort jobb och det är att få oss alla att respektera hastighetsbegränsningen. Nya förråd en fullträff Föreningens beslut att tillskapa ytterligare förvaringsutrymmen för medlemmarna har blivit en succé. Nästan alla förråd är uthyrda i dagsläget. Ett litet antal kallförråd på vinden i 23:an och två städförråd finns fortfarande tillgängliga för hugade spekulanter. Intresseanmälan lämnas i föreningens brevlåda på Svartviksslingan 49 portkod Förvaltaren informerar Arbete på obekväm tid och beredskap för utryckning kostar pengar och följaktligen kostar jourutryckningar pengar. Tänk efter en gång till innan du ringer jouren. Måste de åka ut i kväll eller under helgen eller kan det anstå till normal arbetstid? Går inte balkongdörren att stänga en kväll kan den faktiskt vänta till dagen därpå om det är sommar och varmt ute. Finns det tendenser till stopp i avlopp eller toalett så ring felanmälan innan det är tvärstopp. Droppar kranen? Ring felanmälan! Många av felanmälans tjänster ingår i föreningens avtal och kostar inte dig något extra. Skulle det däremot uppstå en skada kan du bli ansvarig om du inte sagt till i tid. När kontrollerade du sist diskmaskinslangarna, avloppet under diskbänken eller hur det ser ut bakom badkaret? Har du bostadsrättstillägg på hemförsäkringen? Renoverar du lägenheten så glöm inte att hålla koll på alla slag av rörkopplingar. De har en tendens att börja läcka när de rubbas efter många år. Gamla dagstidningar är perfekta att lägga intill rör som uppsugningsmaterial för dropp och de skvallrar också om det finns en läcka. Enligt stadgarna skall du som boende hålla det inre underhållet i gott skick. Detta innebär att man skall anmäla fel och brister så att det finns möjlighet att avhjälpa dem innan större skada uppstått. Rent krasst brukar det dessutom bli billigare både för den boende och för föreningen om skadan är liten. Jouren är avsedd för plötsliga händelser och inte för reparationer på obekväm arbetstid. Vad är det för bilaga? Med detta nummer av Svartviksbladet så medföljer det en bilaga. Styrelsen har med denna skrift försökt samla de ordnings- och förhållningsregler som vi har beslutat genom åren. Tanken är att alla som flyttar in i området skall erhålla ett exemplar redan före överlåtelsen. Detta för att minska risken för framtida olägenheter som kan drabba föreningen och enskilda grannar. Häftet kommer att uppdateras vid behov och delas till samtliga medlemmar om så sker. Någon av er kanske tycker att vi är petiga i överkant. Om samtliga boende hade följt dessa uppmaningar så hade många sköna tusenlappar kunnat sparats genom åren. Vi tänker i första hand på onödiga jourutryckningar som kan bli väldigt kostsamma. Läs gärna mer om jour i Karin Bergmans artikel Förvaltaren informerar. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Tomas Jonsson , Hans Almgren , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Nygren , Lars Hörnesten HSB. Suppleanter: Pia Ljunggren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Karin Bergman HSB 8

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Bävernytt. Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003

Bävernytt. Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003 Bävernytt Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003 ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA Katter på gården Ny medlemsenkät Årsstämman uppskjuten! Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. Nytt datum för årsstämman

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

BRF Miraallén 18 augusti 2016 NYHETER. Sommaren och semestrarna är på slutspurten och jag hoppas att ni alla har haft möjlighet att

BRF Miraallén 18 augusti 2016 NYHETER. Sommaren och semestrarna är på slutspurten och jag hoppas att ni alla har haft möjlighet att NYHETER Vad händer hos oss på BRF Miraallén? Hej Vänner Miraallén en vacker kväll Foto: Lotta Brettmark Sommaren och semestrarna är på slutspurten och jag hoppas att ni alla har haft möjlighet att njuta

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TBB Upptäck RAMSÖN i juli Vad gör KOMMUNEN för Timmervik? NYA BADBRYGGOR! Ordförande har ordet För dem som gillar skridskoåkning,

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Gurkbladet Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Nu när vi har valt en ny styrelse och en ny ordförande är det dags för ett nytt Gurkblad. Namnen på styrelsen och dess suppleanter finns anslaget

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor.

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor. Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet O K T O B E R 2 0 1 3 I D E T H Ä R N U M R E T : Nya styrelsen UBC = Fastum Bedrägeriförsök Städdagen Hängrännor Stadgar Valberedning

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Boulebana, Brf Adelsö 2

Boulebana, Brf Adelsö 2 Boulebana, Brf Adelsö 2 Motion 1 till årsstämman 2015 Maud Jonsson och Roland Jonsson i 62:an föreslår att uppdra åt styrelsen att anlägga en boulebana. Motivering till förslaget Vi vill här skicka en

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning:

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning: Nr 34 (1/08) Våren är redan här! Snart är det dags för vårstädningen för det gror ordentligt i våra blomrabatter. Det blir spännande att se vad som kommer upp i år. Vintern lyste med sin frånvaro med glädje

Läs mer

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger.

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger. 2001-08-21 Årgång 2, Nummer 1 Lekattenbladet Innehåll i detta nummer: Ordförandens hörna sidan 2 Upprustning av gården sidan 2 Input till Lekattenbladet sidan 2 Styrelsepresentation sidan 3 Markiser och

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

STINSNYTT. Nya grannar. Sopor

STINSNYTT. Nya grannar. Sopor STINSNYTT Informationsblad till boende i Stinsparken, Tillberga Augusti 2013 Nr 7 Innehåll Nya grannar Sopor Ny Ordförande Höststädningen Målning Bilparkering Förändringar inomhus och tomt Omläggning av

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat:

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Tage Toftemyr Föreningens sek Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Sommaren försvann med blixtens hastighet och nu är vintern snart här. Snart är det dags för höststädningen för lövhögarna börjar

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

SKANSENBLADET. juni 2015. Nya stadgar och nya ledamöter. Renovera lägenheten. Egen container?

SKANSENBLADET. juni 2015. Nya stadgar och nya ledamöter. Renovera lägenheten. Egen container? Nya stadgar och nya ledamöter På årsstämman den 21 maj 2015 beslöt stämman anta nya stadgar för vår förening. Dessa stadgar delades ut till alla medlemmar inför extra stämman tidigare i år. Vi ber dig

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Det här är ett nyhetsbrev om ombyggnationen av Drottningplan. Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Asfaltering på väg Att jobba intill vägen kan vara ett farligt jobb. Det vittnar markanläggaren Tobias Warnberg

Läs mer

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN!

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN! INLEDNING FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA www.brfgranen.se Nr 3/2014 Nu håller du det första Granbarret som har fått en ny design och utformning. Förut gjordes den i PowerPoint, men nu i PageMaker,

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Sommaren inom räckhåll!

Sommaren inom räckhåll! DETTA NUMMER NR 2/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin fortsatt god de närmaste åren Sid 3 Presentation av nya styrelsen Sid 4 Rapport från stämman Sid 5 Vår bygds historia

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Titta! säger Maja. Nu har det hänt

Titta! säger Maja. Nu har det hänt kapitel 1 En sjungande hund Titta! säger Maja. Nu har det hänt igen! Hon sträcker över tidningen som hon läser och visar Lasse en artikel. Lasse och Maja sitter i var sin skön fåtölj i Majas källare. Där

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA Org. nr. 716420-2306 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB KALLELSE Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Runö

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig!

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Givetvis hoppas jag att ni har eller har haft en riktigt trevlig

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Onsdagen den 27 maj Tid: 19.00 Plats: Brf Bergakungens lokal Becksjudarvägen 35 bv Efter stämman serveras kaffe med dopp Hjärtligt välkommen! Styrelsen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 8 augusti,

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Björn Bylund Bengt Fagerström Daniel Jansson Ordförande Vice ordförande Ledamot Lars Lindfeldt Sekreterare Maria Åkerblom

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer