Långväga besökare hos brf Svartvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långväga besökare hos brf Svartvik"

Transkript

1 DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar NR 3/2003 Långväga besökare hos brf Svartvik NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 7 Certifieringen Bredare boulebana Nya krafter till Svartviksbladet Sid 8 Boendeombud sökes Ett trafiksäkrare Minneberg - Nya förråd en fullträff - Förvaltaren informerar - Vad är det för en bilaga? Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Fotografier: Lars-Olof Nihlén Inom loppet av fyra veckor i augusti september har vi i brf Svartvik haft inte mindre än tre internationella studiebesök. Det är fråga om verkligt långväga gäster som hittat vägen till Minneberg. En grupp från Filippinerna, en från Sydafrika och en från Vietnam. De var i Sverige på inbjudan av kooperationen. Besöket hos vår förening var arrangerat av HSB Riksförbund. Det var mycket som gästerna ville se och informera sig om. Hur arbetar en bostadsrättsförening och hur håller man medlemmarna välinformerade om verksamheten? Vad gör förvaltningsorganisationen och hur leder bostadsrättsföreningens styrelse det arbetet? Vilka lokaler finns i området och hur använder medlemmarna dem? Vi som guidade besökarna Hans Almgren och jag fick höra mycket uppskattande ord om vårt bostadsområde. Man var bl a förtjust över den fräscha yttre miljön med gata och gårdar, badbrygga och grillplatser, strandpromenaden och mittparken. Men våra gäster var också mycket imponerade av alla fina lokaler, allt från samlingslokalerna Badviken och Båtviken till tvättstugor, övernattningslägenheter och hobbylokaler. Särskilt väl mottagna blev grupperna av de flitiga damerna i vävlokalen i port 11 (hjärtligt tack för att vi fick störa). Brf Svartvik har också uppmärksammats på hemmaplan. Det är tidskriften BoRätt, en rikstäckande facktidning för bostadsrättsföreningar med en upplaga på drygt exemplar, som gjort ett fem sidor långt reportage om brf Svartvik med anledning av att vi är en av de första HSB-certifierade föreningarna i Stockholm. I artikeln, som ingående beskrev certifieringsprocessen och våra erfarenheter av den, kunde redaktören avslutningsvis bl a konstatera följande: Certifieringen, på det sätt brf Svartvik genomfört den, kommer att ge föreningen mycket goodwill och fördelarna är tydliga. Medlemmarna garanteras en välskött förening, bostadsrättens värde säkras och föreningen kan få goda ekonomiska villkor från finansieringsinstituten. Den årliga certifieringen inom HSB följer en strikt mall. Processen beskrivs i en handbok på 47 sidor. Det finns 30 specificerade så kallade skallkrav som föreningen ovillkorligen skall uppfylla. Dessa har dessutom ofta ytterligare preciseringar. Skallkravet på underhållsplan innehåller under sig 12 preciseringar som skall vara uppfyllda. Skallkraven på årsbudget och ekonomisk flerårsprognos preciseras i sammanlagt 18 underpunkter som skall vara uppfyllda. Jag nämner detta för att ingen skall tro att det är en enkel match att bli certifierad av HSB. Det är istället ett betydande åtagande en styrelse tar på sig. Vi har lagt ribban högt när det gäller kvalitetskravet på styrelsearbetet. Samtidigt blir det naturligtvis lättare att certifiera sig när arbetet har bedrivits något eller några år. Ånyo har vi haft en fantastisk sommar helt i klass med fjolårets vilket har lett till att vårt områdes kvalitéer beträffande bad, solning, grillning kunnat utnyttjas maximalt (på gott och ont). Även hösten som nu så sakteligt infunnit 1

2 Säkerheten och stubben sig har bjudit på många sköna dagar blandat med en och annan välbehövlig regnskur. Måste återigen påminna om att det är viktigare än någonsin att hålla våra entréportar stängda så att vi slipper ovälkomna vintergäster när nu hösten på allvar kommer till oss. Vår gemensamma städdag med efterföljande grillning blir den 25 oktober och informationsmötet den 27 november. Reservera dessa dagar. Önskar er alla en fortsatt skön och trivsam höst. Lennart Högzell ordförande Svartvik har ökat säkerheten Säkerheten för oss alla som bor i vårt område är oerhört viktig. Det kan gälla trafiken på våra gator och gårdar, snöras från taken, risk för nedfallande trädgrenar etc. Läs om den omdömeslösa mopedåkningen i insändarspalten sid 6 liksom artikeln Ett trafiksäkrare Minneberg med flera artiklar. Problemet med fallande is och snö kom att bli mycket uppmärksammat häromåret på grund av den tragiska olyckan på Drottninggatan då en fjortonårig pojke fick sätta livet till. Denna händelse visar hur viktigt det är med fasta installationer som t ex snörasskydd. På grund av ett förbiseende i byggnadslovet för våra fastigheter har det tidigare saknats anvisningar för snörasskydd på inglasade balkonger belägna på översta våningsplanet. En del av balkongerna ligger så till att passerande utsätts för rasrisk. Brf Svartvik har därför i höst kompletterat berörda inglasade balkonger belägna på översta våningsplanet med ett snörasskydd. Kostnaden för installation av detta skydd betalas av föreningen då föreskrifter tidigare har saknats inom detta område. Vi alla som bor i Svartvik och Minneberg måste ta ett gemensamt ansvar och agera i tid så att ingen gammal eller ung kommer till skada. Det kan som nämnts gälla besvärliga snöförhållanden, risk för nedfallande trädgrenar, trafikfrågor etc. Pilen som blev en stubbe Längs med strandpromenaden har vi många charmiga träd, inte minst 2 gamla pilar, vars ålder bedöms till år. Den ena av dem, den ihåliga pilen, har nu beskurits något vilket var viktigt för allas vår säkerhet eftersom flera kraftiga grenar hängde ut över gångbanan. Av den andra pilen som jag bedömde var i bättre skick har det nu blivit en högstubbe. Upprinnelsen till den sistnämnda pilens förändring var att jag en sen eftermiddag fann att några kraftiga grenar brutits av. Detta förundrade mig och jag gick runt pilen och upptäckte då ett kraftigt grenbrott på cirka 10 meters höjd. Fick hjälp med att spärra av området kring trädet så att ingen förbipasserande skulle få någon gren över sig. Ringde påföljande morgon till kommunen, som bär ansvar för alla träd vid vattnet och informerade om vad som hänt. Samma dag kom flera arborister till platsen och vidtog nödvändiga säkerhetsåtgärder genom att såga bort de mest farliga grenarna. Samtidigt blev jag informerad om att trädets kondition var urusel och att trädet skulle bli en högstubbe vilket är brukligt enligt arboristerna. (Finns bl a på Djurgården). Vid min förfrågan varför man inte tog bort hela trädet när det nu var i ett så dåligt skick fick jag den förklaringen att det finns mängder med insekter m m som är värdefullt för fågellivet. Har senare vid flera tillfällen sett många fåglar som hackspett sitta i trädet och förmodligen njuta av allt gott som serveras. Efter en lång och intensiv diskussion med vår stadsdelsnämnd har vi som kompromiss kommit överens om att avvakta åtminstone till sommaren för att se hur trädet utvecklas innan man tar upp en ny diskussion om trädets vara eller icke vara. Själv har jag börjat vänja mig vid trädets form och kan se att det är ett originellt inslag i vår fauna. Lennart 2

3 Ömsom vin ömsom vatten Just nu jobbar styrelsen intensivt med två arbetsuppgifter. Vi ska färdigställa en delårsrapport för de första åtta månaderna i år och vi ska göra budgeten för Ingen av dessa uppgifter är ännu klar. Som vanligt kommer vi att ägna höstens informationsmöte, som blir den 27 november, till att utförligt gå igenom de båda dokumenten. Några konstateranden kan vi dock göra redan nu. Bland dem finns både vin och vatten, dvs både positiva och negativa iakttagelser. Ekonomi Bland de positiva tendenserna under de första åtta månaderna 2003 finns ränteutvecklingen. Den internationella konjunkturen har utvecklats mycket sämre än väntat vilket pressat ner räntorna även hos oss i Sverige. Osäkerheten om vad folkomröstningen om anslutning till EU:s valutaunion bidrog också till låga räntor under sommaren. Nedanstående diagram visar att både de korta och långa räntorna gått ner. Diagrammet visar statens låneränta vid fem års bindning och den s.k. Stiborräntan med 3 månaders räntebindning. Observera dock att utöver dessa räntenivåer måste en låntagare, bl a brf Svartvik, betala ca en procentenhet högre ränta jämfört med statens 5-årslån och ca en halv procentenhet i marginal på Stibor 3 månader. Som framgår av diagrammet, som visar månadsgenomsnitt, har den långfristiga räntan stigit nu under hösten. Eftersom föreningen har fyra lån som skall omsättas i oktober valde vi redan under sommaren att försäkra oss om hyggliga räntevillkor genom s k terminssäkring. Vi har nu bundit ca 22 miljoner kronor till april 2006 till 4,67 procent ränta, 5,7 miljoner till augusti 2008 till 4,84 procent ränta, 9,6 miljoner till mars 2006 till 4,26 procent ränta. Vi har också beslutat att ett lån på drygt 10 miljoner skall läggas rörligt när det omsätts i oktober. Räntan på det lånet kan nog bli ca 3,5 procent. Som ni vet har föreningen på ett medlemsmöte antagit en finansieringsstrategi. En viktig punkt i den strategin är att sprida löptiderna på fastighetslånen samt utnyttja lågräntelägen när det gäller bindning på lite längre sikt. Vi har nu utnyttjat tillfället så att vi nu har ett lån som löper på fem år och ett par som är bundna 2,5 3 år. Dessutom ökar vi andelen rörliga lån från 24 till 30 procent. Detta ger oss en genomsnittlig räntekostnad som både i år och för 2004 ligger väsentligt lägre än vad vi tidigare vågat räkna med. Bland de negativa tendenserna är att kostnaderna för såväl el som olja fortfarande ligger högt och att de dessutom späds på med höjda energiskatter. Någon bedömning vad det kan betyda har vi ännu inte fått från Samfälligheten. Här spelar också stor roll om vintern blir kall eller inte. För 2004 kommer taxeringsvärdena att öka återigen. Den här gången tillämpar man inga omräkningar utan det blir en fastighetstaxering av traditionell modell. Vi vet att bostadsfastigheter alltjämt stiger i värde, bl a på grund av att hyreshus säljs till bostadsrättsföreningar för ombildning. Detta driver upp prisnivån, särskilt i innerstaden och i närförorter. Nytt fr o m nästa år är att en höjning av taxeringsvärdena inte omedelbart slår igenom i höjd fastighetsskatt. Höjningen skall istället fördelas på tre år med en tredjedel vardera året under perioden Den årliga skattehöjningen kan därför bli måttlig, samtidigt som den kostnadsposten kommer bli lätt att budgetera. Alltid något för en luttrad styrelse utan kristallkula. Men 2007 är det dags för en ny allmän fastighetstaxering. Hans Almgren ekonomiansvarig i styrelsen 3

4 Styrelsen Blomsterprakt på våra gårdar. 4

5 Krönika Minnen från Minneberg med Jonas Sima Sköldpaddan Rune har flyttat Rune och Tage var bästisar i 64 år. Rune är en sköldpadda och Tage arbetade på elavdelningen på en såg i Roslagen. Småningom sålde Tage egnahemmet och flyttade med sin fru Ingegerd och sköldpaddan Rune till en marknära bostadsrätt med uteplats i Minneberg. Högt upp ville de inte bo, för Runes skull. Rune är nu minst 65 år, och Tage blev 77. Men hon kan vara äldre än jag, sade alltid Tage om sin pigga sköldpadda. I fjol avled Tage, och Rune fick då flytta med sin matte till en etta på Ingegerds födelseort i norra Uppland. Hon heter Rune!?! Tage skrattade generat inför min förundran när jag första gången presenterades för sköldpaddan. Jag vet faktiskt inte om det är en han eller hon, förklarade han. Det har väl egentligen ingen betydelse. Familjens yngsta dotter döpte sköldpaddan till just Rune fick Tage sköldpaddan i födelsedagspresent av sin pappa, som då jobbade som stuvare i Stockholms frihamn. Han hade köpt sköldpaddan för en femma av en grekisk sjöman. Sedan dess har vi åldrats ihop, Rune och jag, konstaterade Tage osentimentalt. Det märkliga med Rune är att han det vill säga hon ser likadan ut som för 64 år sen. Bara en biologisk expert kan möjligen upptäcka att skölden ärgat en smula. Sköldpaddor växer inte särskilt fort. Tage berättade att han ångrat att han inte vägde Rune då han fick djuret av pappa Einar på sin fjortonårsdag. På somrarna bodde Rune i en stor hage med nättak hemma i trädgården hos Tage och Ingegerd. Om vintrarna går Rune som de flesta sköldpaddor i ide. Runes vinterviste var i många år en kall garderob i ett uthus på villatomten. När vi fick centralvärme på 40-talet kunde Rune inte somna för det blev för varmt inne, mindes Tage. En gång i sitt liv har Rune varit på rymmen. Det var vid den här årstiden och det hade snöat. Rune blev borta i flera dagar, men hon kom inte många meter från farstubron. Rune bor inte här längre. Jag minns att vi letade överallt, konstigt nog också på vinden, berättar Ingegerd. En morgon råkade Tage skyffla fram Rune med snöskrapan där hon låg och tryckte under en liten lövhög. Jag trodde det var en isklump, men det var Rune, skrattade Tage. Det var hans bästa historia. Det hemskaste som hänt Rune var när hon överlevde en attack från en grävling i Roslagen. Då vart Rune riktigt chockad, förklarade Tage. Sköldpaddan hade stora repor i skalet och bara fräste och tjurade och ville inte sticka ut huvut på länge. Jagande utekatter som strök förbi gillade hon definitivt inte. Då drog hon sig snabbt inom sitt skal. Annars har Rune alltid varit snäll och tycker bäst om att mumsa i sig sallad och maskrosor. I Minneberg stormtrivdes Rune, berättar Ingegerd. Vi byggde ett staket kring uteplatsen och där kröp Rune gärna omkring och myste. Men hon ogillar stora fåglar som kajor, måsar och kråkor. Ibland var skatorna i Minneberg framme och pickade på Rune. Men taltrastarna höll sig på respektfullt avstånd i buskarna. Jag tror hon tycker mycket om vacker fågelsång, säger Ingegerd, som är lite orolig för hur Rune ska uppleva miljöbytet och omställningen till innesköldpadda. Rune har, veterligt, aldrig dejtat någon annan sköldpadda. I varje fall inte vad vi vet, förtydligade Tage en gång för mig. Ingegerd tror att det i dag är för sent att presentera henne för en sköldpaddskille. Fast man vet aldrig, skrattar hon. Också en grå panter kan väl drabbas av kärleken! 5

6 Litet av varje INSÄNDARE Mopedåkning i området Den 14 augusti höll en olycka på att inträffa på vår stickgata. Tre ynglingar, på EU-mopeder??, kommer med full fart körande på gångvägen från Badviken. En bil kommer från vändplanen och måste tvärbromsa för att inte bli påkörd av den första mopeden som inte hinner bromsa i tid. Om bilisten inte hade hunnit bromsa så hade ynglingen kört rakt in i sidan på bilen. I detta fall hade det nog inte blivit några allvarligare personskador men i stället för en bil kunde lika gärna en människa, ett litet barn, en barnvagn eller en hund eller katt kommit i vägen. Då kunde det ha blivit mycket allvarliga personskador. Jag påpekade att det finns en skylt som säger att körning med mopeder på gångvägen är förbjuden men det tog ynglingarna ingen notis om. De kanske inte ens vet vad skylten betyder. I juli blev jag från balkongen vittne till en yngling som sladdade runt med sin motocrosscykel på gräsmattan i parken. Märkena i gräsmattan syns fortfarande. Ynglingen tyckte att det var helt OK att förstöra gräsmattan eftersom han inte reagerade på min uppmaning att omedelbart lämna densamma. Enligt min mening saknar dessa fyra ynglingar totalt den mognad som krävs för att få framföra ett motordrivet fordon utanför inhägnade områden. Det skulle se mycket snyggt ut om föräldrarna till dessa ynglingar omgående utfärdar ett körförbud på dessa fordon tills ynglingarna har erhållit den mognad som krävs för att framföra fordonen inom allmänna områden. Thomas Bäck Föräldrarådet informerar Halloweenfest Föräldrarådet ordnar Halloweenfest för hela familjen tisdagen den 28 oktober kl i Båtviken. Även vuxna får klä ut sig! Biljetterna kostar 20 kronor per person och inkluderar inträde, godis, läsk/kaffe/te, popcorn, dans, pyssel och spökvandring. Anmälan sker senast 24 oktober till: Janet Suslick Lucia Föräldrarådet hoppas kunna upprepa förra årets succé med eget Luciatåg i Minneberg. Alla barn från 6 år och uppåt är välkomna att vara med. Vi kommer att börja öva i mitten av november ca 1 gång i veckan. Luciatåget går av stapeln på självaste Lucia, lördagen den 13 december kl 16 i Badviken. Alla är välkomna att njuta av musiken och kaffe/saft med dopp. Du som vill vara med och sjunga, kontakta Erica Toft på tel eller maila till: Rådets aktiviteter kommer kontinuerligt att redovisas i Svartviksbladet. Lennart visade runt våra gäster från Sydafrika. Höststädning i Svartvik lördagen den 25 oktober Vi samlas utanför redskapsboden Svartviksslingan 15, klockan Sedvanlig avslutning med korvgrillning. Vi hoppas att alla ställer upp för att vi skall få det fint i vårt område. Styrelsen Nya medlemmar Hill-Britt Nyqvist Goes, Svartviksslingan 31 Lena Bäckman, Svartviksslingan 35 Tobias Augsutsson och Cecilia Bern, Svartviksslingan 37 Caroline och Eva Haeger, Svartviksslingan 43 Christian Lindström och Linda Spelqvist, Svartviksslingan 37 Kurt Eriksson, Svartviksslingan 25 Thomas Nilsson, Svartviksslingan 37 6

7 Certfiering m m Certifieringen Svartvik klarade kraven för certifiering även i år. De nya tuffare kraven som HSB ställt upp för att vi skall få kalla oss för en certifierad förening klarades med glans. Detta innebär inte att vi kan luta oss tillbaka och tycka att allt är bra. Nej vi måste ständigt bevaka och utveckla föreningen för att du som medlem skall kunna känna dig trygg i ditt boende. Bredare boulebana Slängs kloten så yvigt att boulebanan måste breddas? Nejdå. Breddningen av boulebanan har tillkommit för att man skall kunna spela seriematcher i Minneberg. Banan håller nu mått som gör det möjligt för de aktiva att spela mot andra lag i de seriesystem som finns inom sporten. När blir ett lag från Minneberg Svenska mästare? Informationsmöte för brf Svartvik torsdagen den 27 november i Badviken Styrelsen Nya krafter till Svartviksbladet Villl du vara med och producera vår tidning? Vi behöver nya krafter som kan hjälpa till med layout och grafisk formgivning. Tidningen görs idag helt klar i PageMaker hemma hos mig och levereras sedan till tryck. Har du datorutrustning och kan hjälpa till med detta är du välkommen att kontakta mig på tel eller Lennart Högzell, tel Vill du hellre arbeta med Quark Xpress eller InDesign är detta säkert möjligt. Lars-Olof Bilder från Strandpromenaden och vår stickgata. 7

8 Litet av varje Boendeombud sökes I och med arbetet med certifieringen satte Svartvik upp ett konkret mål att vi skulle sträve after att ha boendeombud i samtliga uppgångar. Vi har kommit långt med detta arbete men det saknas fortfarande ombud i Svartviksslingan 23, 29, 37 och 43. Känner du dig manad eller har frågor angående detta viktiga uppdrag. Och bor i någon av dessa uppgångar, så kontakta Maléne Broman på telefon Ett trafiksäkrare Minneberg Svartvik har under flera år kämpat för att öka trafiksäkerheten i området. Efter hårt och träget arbete, i Samfälligheten och gentemot Gatu och Fastighetskontoret, har vi lyckats med att få till stånd ett antal trafiksäkerhetsförbättringar i Minneberg. Nymålade 30- markeringar i gatan, flyttning av övergångsstället vid Svartviksslingan 11 till Svartviksslingan 49. Nu återstår bara att ta bort det gamla övergångsstället och förhoppningsvis att få tillstånd för ytterligare ett antal 30-markeringar. Dessa redan genomförda och kommande åtgärder bidrar till att Minneberg blir säkrare för oss boende. Nu återstår bara ett stort jobb och det är att få oss alla att respektera hastighetsbegränsningen. Nya förråd en fullträff Föreningens beslut att tillskapa ytterligare förvaringsutrymmen för medlemmarna har blivit en succé. Nästan alla förråd är uthyrda i dagsläget. Ett litet antal kallförråd på vinden i 23:an och två städförråd finns fortfarande tillgängliga för hugade spekulanter. Intresseanmälan lämnas i föreningens brevlåda på Svartviksslingan 49 portkod Förvaltaren informerar Arbete på obekväm tid och beredskap för utryckning kostar pengar och följaktligen kostar jourutryckningar pengar. Tänk efter en gång till innan du ringer jouren. Måste de åka ut i kväll eller under helgen eller kan det anstå till normal arbetstid? Går inte balkongdörren att stänga en kväll kan den faktiskt vänta till dagen därpå om det är sommar och varmt ute. Finns det tendenser till stopp i avlopp eller toalett så ring felanmälan innan det är tvärstopp. Droppar kranen? Ring felanmälan! Många av felanmälans tjänster ingår i föreningens avtal och kostar inte dig något extra. Skulle det däremot uppstå en skada kan du bli ansvarig om du inte sagt till i tid. När kontrollerade du sist diskmaskinslangarna, avloppet under diskbänken eller hur det ser ut bakom badkaret? Har du bostadsrättstillägg på hemförsäkringen? Renoverar du lägenheten så glöm inte att hålla koll på alla slag av rörkopplingar. De har en tendens att börja läcka när de rubbas efter många år. Gamla dagstidningar är perfekta att lägga intill rör som uppsugningsmaterial för dropp och de skvallrar också om det finns en läcka. Enligt stadgarna skall du som boende hålla det inre underhållet i gott skick. Detta innebär att man skall anmäla fel och brister så att det finns möjlighet att avhjälpa dem innan större skada uppstått. Rent krasst brukar det dessutom bli billigare både för den boende och för föreningen om skadan är liten. Jouren är avsedd för plötsliga händelser och inte för reparationer på obekväm arbetstid. Vad är det för bilaga? Med detta nummer av Svartviksbladet så medföljer det en bilaga. Styrelsen har med denna skrift försökt samla de ordnings- och förhållningsregler som vi har beslutat genom åren. Tanken är att alla som flyttar in i området skall erhålla ett exemplar redan före överlåtelsen. Detta för att minska risken för framtida olägenheter som kan drabba föreningen och enskilda grannar. Häftet kommer att uppdateras vid behov och delas till samtliga medlemmar om så sker. Någon av er kanske tycker att vi är petiga i överkant. Om samtliga boende hade följt dessa uppmaningar så hade många sköna tusenlappar kunnat sparats genom åren. Vi tänker i första hand på onödiga jourutryckningar som kan bli väldigt kostsamma. Läs gärna mer om jour i Karin Bergmans artikel Förvaltaren informerar. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Tomas Jonsson , Hans Almgren , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Nygren , Lars Hörnesten HSB. Suppleanter: Pia Ljunggren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Karin Bergman HSB 8

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING ANNONS Hela denna TEMATIDNING är en annons om KAPITAl från Mediaplanet ANNONS KAPITAL FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING Tänk efter före när du ska låna Oavsett vad du lånar till, bostad, båt,

Läs mer