Långväga besökare hos brf Svartvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långväga besökare hos brf Svartvik"

Transkript

1 DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar NR 3/2003 Långväga besökare hos brf Svartvik NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 7 Certifieringen Bredare boulebana Nya krafter till Svartviksbladet Sid 8 Boendeombud sökes Ett trafiksäkrare Minneberg - Nya förråd en fullträff - Förvaltaren informerar - Vad är det för en bilaga? Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Fotografier: Lars-Olof Nihlén Inom loppet av fyra veckor i augusti september har vi i brf Svartvik haft inte mindre än tre internationella studiebesök. Det är fråga om verkligt långväga gäster som hittat vägen till Minneberg. En grupp från Filippinerna, en från Sydafrika och en från Vietnam. De var i Sverige på inbjudan av kooperationen. Besöket hos vår förening var arrangerat av HSB Riksförbund. Det var mycket som gästerna ville se och informera sig om. Hur arbetar en bostadsrättsförening och hur håller man medlemmarna välinformerade om verksamheten? Vad gör förvaltningsorganisationen och hur leder bostadsrättsföreningens styrelse det arbetet? Vilka lokaler finns i området och hur använder medlemmarna dem? Vi som guidade besökarna Hans Almgren och jag fick höra mycket uppskattande ord om vårt bostadsområde. Man var bl a förtjust över den fräscha yttre miljön med gata och gårdar, badbrygga och grillplatser, strandpromenaden och mittparken. Men våra gäster var också mycket imponerade av alla fina lokaler, allt från samlingslokalerna Badviken och Båtviken till tvättstugor, övernattningslägenheter och hobbylokaler. Särskilt väl mottagna blev grupperna av de flitiga damerna i vävlokalen i port 11 (hjärtligt tack för att vi fick störa). Brf Svartvik har också uppmärksammats på hemmaplan. Det är tidskriften BoRätt, en rikstäckande facktidning för bostadsrättsföreningar med en upplaga på drygt exemplar, som gjort ett fem sidor långt reportage om brf Svartvik med anledning av att vi är en av de första HSB-certifierade föreningarna i Stockholm. I artikeln, som ingående beskrev certifieringsprocessen och våra erfarenheter av den, kunde redaktören avslutningsvis bl a konstatera följande: Certifieringen, på det sätt brf Svartvik genomfört den, kommer att ge föreningen mycket goodwill och fördelarna är tydliga. Medlemmarna garanteras en välskött förening, bostadsrättens värde säkras och föreningen kan få goda ekonomiska villkor från finansieringsinstituten. Den årliga certifieringen inom HSB följer en strikt mall. Processen beskrivs i en handbok på 47 sidor. Det finns 30 specificerade så kallade skallkrav som föreningen ovillkorligen skall uppfylla. Dessa har dessutom ofta ytterligare preciseringar. Skallkravet på underhållsplan innehåller under sig 12 preciseringar som skall vara uppfyllda. Skallkraven på årsbudget och ekonomisk flerårsprognos preciseras i sammanlagt 18 underpunkter som skall vara uppfyllda. Jag nämner detta för att ingen skall tro att det är en enkel match att bli certifierad av HSB. Det är istället ett betydande åtagande en styrelse tar på sig. Vi har lagt ribban högt när det gäller kvalitetskravet på styrelsearbetet. Samtidigt blir det naturligtvis lättare att certifiera sig när arbetet har bedrivits något eller några år. Ånyo har vi haft en fantastisk sommar helt i klass med fjolårets vilket har lett till att vårt områdes kvalitéer beträffande bad, solning, grillning kunnat utnyttjas maximalt (på gott och ont). Även hösten som nu så sakteligt infunnit 1

2 Säkerheten och stubben sig har bjudit på många sköna dagar blandat med en och annan välbehövlig regnskur. Måste återigen påminna om att det är viktigare än någonsin att hålla våra entréportar stängda så att vi slipper ovälkomna vintergäster när nu hösten på allvar kommer till oss. Vår gemensamma städdag med efterföljande grillning blir den 25 oktober och informationsmötet den 27 november. Reservera dessa dagar. Önskar er alla en fortsatt skön och trivsam höst. Lennart Högzell ordförande Svartvik har ökat säkerheten Säkerheten för oss alla som bor i vårt område är oerhört viktig. Det kan gälla trafiken på våra gator och gårdar, snöras från taken, risk för nedfallande trädgrenar etc. Läs om den omdömeslösa mopedåkningen i insändarspalten sid 6 liksom artikeln Ett trafiksäkrare Minneberg med flera artiklar. Problemet med fallande is och snö kom att bli mycket uppmärksammat häromåret på grund av den tragiska olyckan på Drottninggatan då en fjortonårig pojke fick sätta livet till. Denna händelse visar hur viktigt det är med fasta installationer som t ex snörasskydd. På grund av ett förbiseende i byggnadslovet för våra fastigheter har det tidigare saknats anvisningar för snörasskydd på inglasade balkonger belägna på översta våningsplanet. En del av balkongerna ligger så till att passerande utsätts för rasrisk. Brf Svartvik har därför i höst kompletterat berörda inglasade balkonger belägna på översta våningsplanet med ett snörasskydd. Kostnaden för installation av detta skydd betalas av föreningen då föreskrifter tidigare har saknats inom detta område. Vi alla som bor i Svartvik och Minneberg måste ta ett gemensamt ansvar och agera i tid så att ingen gammal eller ung kommer till skada. Det kan som nämnts gälla besvärliga snöförhållanden, risk för nedfallande trädgrenar, trafikfrågor etc. Pilen som blev en stubbe Längs med strandpromenaden har vi många charmiga träd, inte minst 2 gamla pilar, vars ålder bedöms till år. Den ena av dem, den ihåliga pilen, har nu beskurits något vilket var viktigt för allas vår säkerhet eftersom flera kraftiga grenar hängde ut över gångbanan. Av den andra pilen som jag bedömde var i bättre skick har det nu blivit en högstubbe. Upprinnelsen till den sistnämnda pilens förändring var att jag en sen eftermiddag fann att några kraftiga grenar brutits av. Detta förundrade mig och jag gick runt pilen och upptäckte då ett kraftigt grenbrott på cirka 10 meters höjd. Fick hjälp med att spärra av området kring trädet så att ingen förbipasserande skulle få någon gren över sig. Ringde påföljande morgon till kommunen, som bär ansvar för alla träd vid vattnet och informerade om vad som hänt. Samma dag kom flera arborister till platsen och vidtog nödvändiga säkerhetsåtgärder genom att såga bort de mest farliga grenarna. Samtidigt blev jag informerad om att trädets kondition var urusel och att trädet skulle bli en högstubbe vilket är brukligt enligt arboristerna. (Finns bl a på Djurgården). Vid min förfrågan varför man inte tog bort hela trädet när det nu var i ett så dåligt skick fick jag den förklaringen att det finns mängder med insekter m m som är värdefullt för fågellivet. Har senare vid flera tillfällen sett många fåglar som hackspett sitta i trädet och förmodligen njuta av allt gott som serveras. Efter en lång och intensiv diskussion med vår stadsdelsnämnd har vi som kompromiss kommit överens om att avvakta åtminstone till sommaren för att se hur trädet utvecklas innan man tar upp en ny diskussion om trädets vara eller icke vara. Själv har jag börjat vänja mig vid trädets form och kan se att det är ett originellt inslag i vår fauna. Lennart 2

3 Ömsom vin ömsom vatten Just nu jobbar styrelsen intensivt med två arbetsuppgifter. Vi ska färdigställa en delårsrapport för de första åtta månaderna i år och vi ska göra budgeten för Ingen av dessa uppgifter är ännu klar. Som vanligt kommer vi att ägna höstens informationsmöte, som blir den 27 november, till att utförligt gå igenom de båda dokumenten. Några konstateranden kan vi dock göra redan nu. Bland dem finns både vin och vatten, dvs både positiva och negativa iakttagelser. Ekonomi Bland de positiva tendenserna under de första åtta månaderna 2003 finns ränteutvecklingen. Den internationella konjunkturen har utvecklats mycket sämre än väntat vilket pressat ner räntorna även hos oss i Sverige. Osäkerheten om vad folkomröstningen om anslutning till EU:s valutaunion bidrog också till låga räntor under sommaren. Nedanstående diagram visar att både de korta och långa räntorna gått ner. Diagrammet visar statens låneränta vid fem års bindning och den s.k. Stiborräntan med 3 månaders räntebindning. Observera dock att utöver dessa räntenivåer måste en låntagare, bl a brf Svartvik, betala ca en procentenhet högre ränta jämfört med statens 5-årslån och ca en halv procentenhet i marginal på Stibor 3 månader. Som framgår av diagrammet, som visar månadsgenomsnitt, har den långfristiga räntan stigit nu under hösten. Eftersom föreningen har fyra lån som skall omsättas i oktober valde vi redan under sommaren att försäkra oss om hyggliga räntevillkor genom s k terminssäkring. Vi har nu bundit ca 22 miljoner kronor till april 2006 till 4,67 procent ränta, 5,7 miljoner till augusti 2008 till 4,84 procent ränta, 9,6 miljoner till mars 2006 till 4,26 procent ränta. Vi har också beslutat att ett lån på drygt 10 miljoner skall läggas rörligt när det omsätts i oktober. Räntan på det lånet kan nog bli ca 3,5 procent. Som ni vet har föreningen på ett medlemsmöte antagit en finansieringsstrategi. En viktig punkt i den strategin är att sprida löptiderna på fastighetslånen samt utnyttja lågräntelägen när det gäller bindning på lite längre sikt. Vi har nu utnyttjat tillfället så att vi nu har ett lån som löper på fem år och ett par som är bundna 2,5 3 år. Dessutom ökar vi andelen rörliga lån från 24 till 30 procent. Detta ger oss en genomsnittlig räntekostnad som både i år och för 2004 ligger väsentligt lägre än vad vi tidigare vågat räkna med. Bland de negativa tendenserna är att kostnaderna för såväl el som olja fortfarande ligger högt och att de dessutom späds på med höjda energiskatter. Någon bedömning vad det kan betyda har vi ännu inte fått från Samfälligheten. Här spelar också stor roll om vintern blir kall eller inte. För 2004 kommer taxeringsvärdena att öka återigen. Den här gången tillämpar man inga omräkningar utan det blir en fastighetstaxering av traditionell modell. Vi vet att bostadsfastigheter alltjämt stiger i värde, bl a på grund av att hyreshus säljs till bostadsrättsföreningar för ombildning. Detta driver upp prisnivån, särskilt i innerstaden och i närförorter. Nytt fr o m nästa år är att en höjning av taxeringsvärdena inte omedelbart slår igenom i höjd fastighetsskatt. Höjningen skall istället fördelas på tre år med en tredjedel vardera året under perioden Den årliga skattehöjningen kan därför bli måttlig, samtidigt som den kostnadsposten kommer bli lätt att budgetera. Alltid något för en luttrad styrelse utan kristallkula. Men 2007 är det dags för en ny allmän fastighetstaxering. Hans Almgren ekonomiansvarig i styrelsen 3

4 Styrelsen Blomsterprakt på våra gårdar. 4

5 Krönika Minnen från Minneberg med Jonas Sima Sköldpaddan Rune har flyttat Rune och Tage var bästisar i 64 år. Rune är en sköldpadda och Tage arbetade på elavdelningen på en såg i Roslagen. Småningom sålde Tage egnahemmet och flyttade med sin fru Ingegerd och sköldpaddan Rune till en marknära bostadsrätt med uteplats i Minneberg. Högt upp ville de inte bo, för Runes skull. Rune är nu minst 65 år, och Tage blev 77. Men hon kan vara äldre än jag, sade alltid Tage om sin pigga sköldpadda. I fjol avled Tage, och Rune fick då flytta med sin matte till en etta på Ingegerds födelseort i norra Uppland. Hon heter Rune!?! Tage skrattade generat inför min förundran när jag första gången presenterades för sköldpaddan. Jag vet faktiskt inte om det är en han eller hon, förklarade han. Det har väl egentligen ingen betydelse. Familjens yngsta dotter döpte sköldpaddan till just Rune fick Tage sköldpaddan i födelsedagspresent av sin pappa, som då jobbade som stuvare i Stockholms frihamn. Han hade köpt sköldpaddan för en femma av en grekisk sjöman. Sedan dess har vi åldrats ihop, Rune och jag, konstaterade Tage osentimentalt. Det märkliga med Rune är att han det vill säga hon ser likadan ut som för 64 år sen. Bara en biologisk expert kan möjligen upptäcka att skölden ärgat en smula. Sköldpaddor växer inte särskilt fort. Tage berättade att han ångrat att han inte vägde Rune då han fick djuret av pappa Einar på sin fjortonårsdag. På somrarna bodde Rune i en stor hage med nättak hemma i trädgården hos Tage och Ingegerd. Om vintrarna går Rune som de flesta sköldpaddor i ide. Runes vinterviste var i många år en kall garderob i ett uthus på villatomten. När vi fick centralvärme på 40-talet kunde Rune inte somna för det blev för varmt inne, mindes Tage. En gång i sitt liv har Rune varit på rymmen. Det var vid den här årstiden och det hade snöat. Rune blev borta i flera dagar, men hon kom inte många meter från farstubron. Rune bor inte här längre. Jag minns att vi letade överallt, konstigt nog också på vinden, berättar Ingegerd. En morgon råkade Tage skyffla fram Rune med snöskrapan där hon låg och tryckte under en liten lövhög. Jag trodde det var en isklump, men det var Rune, skrattade Tage. Det var hans bästa historia. Det hemskaste som hänt Rune var när hon överlevde en attack från en grävling i Roslagen. Då vart Rune riktigt chockad, förklarade Tage. Sköldpaddan hade stora repor i skalet och bara fräste och tjurade och ville inte sticka ut huvut på länge. Jagande utekatter som strök förbi gillade hon definitivt inte. Då drog hon sig snabbt inom sitt skal. Annars har Rune alltid varit snäll och tycker bäst om att mumsa i sig sallad och maskrosor. I Minneberg stormtrivdes Rune, berättar Ingegerd. Vi byggde ett staket kring uteplatsen och där kröp Rune gärna omkring och myste. Men hon ogillar stora fåglar som kajor, måsar och kråkor. Ibland var skatorna i Minneberg framme och pickade på Rune. Men taltrastarna höll sig på respektfullt avstånd i buskarna. Jag tror hon tycker mycket om vacker fågelsång, säger Ingegerd, som är lite orolig för hur Rune ska uppleva miljöbytet och omställningen till innesköldpadda. Rune har, veterligt, aldrig dejtat någon annan sköldpadda. I varje fall inte vad vi vet, förtydligade Tage en gång för mig. Ingegerd tror att det i dag är för sent att presentera henne för en sköldpaddskille. Fast man vet aldrig, skrattar hon. Också en grå panter kan väl drabbas av kärleken! 5

6 Litet av varje INSÄNDARE Mopedåkning i området Den 14 augusti höll en olycka på att inträffa på vår stickgata. Tre ynglingar, på EU-mopeder??, kommer med full fart körande på gångvägen från Badviken. En bil kommer från vändplanen och måste tvärbromsa för att inte bli påkörd av den första mopeden som inte hinner bromsa i tid. Om bilisten inte hade hunnit bromsa så hade ynglingen kört rakt in i sidan på bilen. I detta fall hade det nog inte blivit några allvarligare personskador men i stället för en bil kunde lika gärna en människa, ett litet barn, en barnvagn eller en hund eller katt kommit i vägen. Då kunde det ha blivit mycket allvarliga personskador. Jag påpekade att det finns en skylt som säger att körning med mopeder på gångvägen är förbjuden men det tog ynglingarna ingen notis om. De kanske inte ens vet vad skylten betyder. I juli blev jag från balkongen vittne till en yngling som sladdade runt med sin motocrosscykel på gräsmattan i parken. Märkena i gräsmattan syns fortfarande. Ynglingen tyckte att det var helt OK att förstöra gräsmattan eftersom han inte reagerade på min uppmaning att omedelbart lämna densamma. Enligt min mening saknar dessa fyra ynglingar totalt den mognad som krävs för att få framföra ett motordrivet fordon utanför inhägnade områden. Det skulle se mycket snyggt ut om föräldrarna till dessa ynglingar omgående utfärdar ett körförbud på dessa fordon tills ynglingarna har erhållit den mognad som krävs för att framföra fordonen inom allmänna områden. Thomas Bäck Föräldrarådet informerar Halloweenfest Föräldrarådet ordnar Halloweenfest för hela familjen tisdagen den 28 oktober kl i Båtviken. Även vuxna får klä ut sig! Biljetterna kostar 20 kronor per person och inkluderar inträde, godis, läsk/kaffe/te, popcorn, dans, pyssel och spökvandring. Anmälan sker senast 24 oktober till: Janet Suslick Lucia Föräldrarådet hoppas kunna upprepa förra årets succé med eget Luciatåg i Minneberg. Alla barn från 6 år och uppåt är välkomna att vara med. Vi kommer att börja öva i mitten av november ca 1 gång i veckan. Luciatåget går av stapeln på självaste Lucia, lördagen den 13 december kl 16 i Badviken. Alla är välkomna att njuta av musiken och kaffe/saft med dopp. Du som vill vara med och sjunga, kontakta Erica Toft på tel eller maila till: Rådets aktiviteter kommer kontinuerligt att redovisas i Svartviksbladet. Lennart visade runt våra gäster från Sydafrika. Höststädning i Svartvik lördagen den 25 oktober Vi samlas utanför redskapsboden Svartviksslingan 15, klockan Sedvanlig avslutning med korvgrillning. Vi hoppas att alla ställer upp för att vi skall få det fint i vårt område. Styrelsen Nya medlemmar Hill-Britt Nyqvist Goes, Svartviksslingan 31 Lena Bäckman, Svartviksslingan 35 Tobias Augsutsson och Cecilia Bern, Svartviksslingan 37 Caroline och Eva Haeger, Svartviksslingan 43 Christian Lindström och Linda Spelqvist, Svartviksslingan 37 Kurt Eriksson, Svartviksslingan 25 Thomas Nilsson, Svartviksslingan 37 6

7 Certfiering m m Certifieringen Svartvik klarade kraven för certifiering även i år. De nya tuffare kraven som HSB ställt upp för att vi skall få kalla oss för en certifierad förening klarades med glans. Detta innebär inte att vi kan luta oss tillbaka och tycka att allt är bra. Nej vi måste ständigt bevaka och utveckla föreningen för att du som medlem skall kunna känna dig trygg i ditt boende. Bredare boulebana Slängs kloten så yvigt att boulebanan måste breddas? Nejdå. Breddningen av boulebanan har tillkommit för att man skall kunna spela seriematcher i Minneberg. Banan håller nu mått som gör det möjligt för de aktiva att spela mot andra lag i de seriesystem som finns inom sporten. När blir ett lag från Minneberg Svenska mästare? Informationsmöte för brf Svartvik torsdagen den 27 november i Badviken Styrelsen Nya krafter till Svartviksbladet Villl du vara med och producera vår tidning? Vi behöver nya krafter som kan hjälpa till med layout och grafisk formgivning. Tidningen görs idag helt klar i PageMaker hemma hos mig och levereras sedan till tryck. Har du datorutrustning och kan hjälpa till med detta är du välkommen att kontakta mig på tel eller Lennart Högzell, tel Vill du hellre arbeta med Quark Xpress eller InDesign är detta säkert möjligt. Lars-Olof Bilder från Strandpromenaden och vår stickgata. 7

8 Litet av varje Boendeombud sökes I och med arbetet med certifieringen satte Svartvik upp ett konkret mål att vi skulle sträve after att ha boendeombud i samtliga uppgångar. Vi har kommit långt med detta arbete men det saknas fortfarande ombud i Svartviksslingan 23, 29, 37 och 43. Känner du dig manad eller har frågor angående detta viktiga uppdrag. Och bor i någon av dessa uppgångar, så kontakta Maléne Broman på telefon Ett trafiksäkrare Minneberg Svartvik har under flera år kämpat för att öka trafiksäkerheten i området. Efter hårt och träget arbete, i Samfälligheten och gentemot Gatu och Fastighetskontoret, har vi lyckats med att få till stånd ett antal trafiksäkerhetsförbättringar i Minneberg. Nymålade 30- markeringar i gatan, flyttning av övergångsstället vid Svartviksslingan 11 till Svartviksslingan 49. Nu återstår bara att ta bort det gamla övergångsstället och förhoppningsvis att få tillstånd för ytterligare ett antal 30-markeringar. Dessa redan genomförda och kommande åtgärder bidrar till att Minneberg blir säkrare för oss boende. Nu återstår bara ett stort jobb och det är att få oss alla att respektera hastighetsbegränsningen. Nya förråd en fullträff Föreningens beslut att tillskapa ytterligare förvaringsutrymmen för medlemmarna har blivit en succé. Nästan alla förråd är uthyrda i dagsläget. Ett litet antal kallförråd på vinden i 23:an och två städförråd finns fortfarande tillgängliga för hugade spekulanter. Intresseanmälan lämnas i föreningens brevlåda på Svartviksslingan 49 portkod Förvaltaren informerar Arbete på obekväm tid och beredskap för utryckning kostar pengar och följaktligen kostar jourutryckningar pengar. Tänk efter en gång till innan du ringer jouren. Måste de åka ut i kväll eller under helgen eller kan det anstå till normal arbetstid? Går inte balkongdörren att stänga en kväll kan den faktiskt vänta till dagen därpå om det är sommar och varmt ute. Finns det tendenser till stopp i avlopp eller toalett så ring felanmälan innan det är tvärstopp. Droppar kranen? Ring felanmälan! Många av felanmälans tjänster ingår i föreningens avtal och kostar inte dig något extra. Skulle det däremot uppstå en skada kan du bli ansvarig om du inte sagt till i tid. När kontrollerade du sist diskmaskinslangarna, avloppet under diskbänken eller hur det ser ut bakom badkaret? Har du bostadsrättstillägg på hemförsäkringen? Renoverar du lägenheten så glöm inte att hålla koll på alla slag av rörkopplingar. De har en tendens att börja läcka när de rubbas efter många år. Gamla dagstidningar är perfekta att lägga intill rör som uppsugningsmaterial för dropp och de skvallrar också om det finns en läcka. Enligt stadgarna skall du som boende hålla det inre underhållet i gott skick. Detta innebär att man skall anmäla fel och brister så att det finns möjlighet att avhjälpa dem innan större skada uppstått. Rent krasst brukar det dessutom bli billigare både för den boende och för föreningen om skadan är liten. Jouren är avsedd för plötsliga händelser och inte för reparationer på obekväm arbetstid. Vad är det för bilaga? Med detta nummer av Svartviksbladet så medföljer det en bilaga. Styrelsen har med denna skrift försökt samla de ordnings- och förhållningsregler som vi har beslutat genom åren. Tanken är att alla som flyttar in i området skall erhålla ett exemplar redan före överlåtelsen. Detta för att minska risken för framtida olägenheter som kan drabba föreningen och enskilda grannar. Häftet kommer att uppdateras vid behov och delas till samtliga medlemmar om så sker. Någon av er kanske tycker att vi är petiga i överkant. Om samtliga boende hade följt dessa uppmaningar så hade många sköna tusenlappar kunnat sparats genom åren. Vi tänker i första hand på onödiga jourutryckningar som kan bli väldigt kostsamma. Läs gärna mer om jour i Karin Bergmans artikel Förvaltaren informerar. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Tomas Jonsson , Hans Almgren , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Nygren , Lars Hörnesten HSB. Suppleanter: Pia Ljunggren , Anders Björkblad , Maléne Broman , Karin Bergman HSB 8

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Sommaren inom räckhåll!

Sommaren inom räckhåll! DETTA NUMMER NR 2/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin fortsatt god de närmaste åren Sid 3 Presentation av nya styrelsen Sid 4 Rapport från stämman Sid 5 Vår bygds historia

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 8 augusti,

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

FyrenNytt Informationsblad till medlemmar Utgivare: Styrelsen för Brf Fyren Redaktör: Mona Suurkuusk

FyrenNytt Informationsblad till medlemmar Utgivare: Styrelsen för Brf Fyren Redaktör: Mona Suurkuusk FyrenNytt Informationsblad till medlemmar Utgivare: Styrelsen för Brf Fyren Redaktör: Mona Suurkuusk Nr 7, 4 mars 2009 Först anlända till informationsmötet i Biljardhuset torsdagen den 26 februari 2009.

Läs mer

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde NYINFLYTTADE Nyinflyttade 2012 till vår förening är: Tobias Håkansson 167:an, Jessica Westman & Jonas Andersson 167:an, Mats Olsson & Lili Zoi Nikolaidou 171:an, Jenny

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats.

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats. 20 ÅR 1986-2006 NR 4/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Tiden går fort när man har roligt Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad Sid 3 Bredbandsbolaget Höststämma Kontorlokal uthyres Sid

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

HSB Certifiering Verksamhetsplanering

HSB Certifiering Verksamhetsplanering HSB-Certifiering HSB Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Brf Volten i Täby År 2009-2013 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger.

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger. 2001-08-21 Årgång 2, Nummer 1 Lekattenbladet Innehåll i detta nummer: Ordförandens hörna sidan 2 Upprustning av gården sidan 2 Input till Lekattenbladet sidan 2 Styrelsepresentation sidan 3 Markiser och

Läs mer

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28 Information från styrelsen 2012-01-28 Brf Vimpeln 20, vilka är det? Alla vi medlemmar äger tillsammans föreningen och fastigheten, det betyder att vi alla får dela på kostnaderna som uppstår genom naturligt

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-11-05 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt gällande

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning:

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning: Nr 34 (1/08) Våren är redan här! Snart är det dags för vårstädningen för det gror ordentligt i våra blomrabatter. Det blir spännande att se vad som kommer upp i år. Vintern lyste med sin frånvaro med glädje

Läs mer

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat:

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Tage Toftemyr Föreningens sek Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Sommaren försvann med blixtens hastighet och nu är vintern snart här. Snart är det dags för höststädningen för lövhögarna börjar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMAN (25 oktober 2007) Som vanligt var Spikverkets Årsstämma livlig och debattglad. De boende fortsätter att visa starkt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler En god trivsel och gemenskap får vi om alla tar sitt ansvar. Bostadsrättshavare Tänk på att du som bor i Brf Stanstorp är försiktig med såväl din egen egendom som föreningens. Ju mer aktsamma vi är desto

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2015

Lyckebybladet nr 3, 2015 Lyckebybladet nr 3, 2015 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 24/25 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Ansökan om balkonginglasning

Ansökan om balkonginglasning Ansökan om balkonginglasning Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen: Trappa: Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av balkonginglasningssystem:

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor.

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor. Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet O K T O B E R 2 0 1 3 I D E T H Ä R N U M R E T : Nya styrelsen UBC = Fastum Bedrägeriförsök Städdagen Hängrännor Stadgar Valberedning

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Det våras för Minneberg

Det våras för Minneberg Detta Nummer Sid 2 Vart tar räntorna vägen? Sid 4 Isglatt i Minneberg NR 1/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Det våras för Minneberg Sid 5 Äldres säkerhet Bygg-info Minnebegs Vårsalong

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter Styrdokument gällande upprättande och skötsel av uteplatser i anslutning till balkonger Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter 1 Uteplats definieras i detta dokument enligt följande: en

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Römö i Stockholm År 2011-2015 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2009/03B 1 Innehållsförteckning HSB

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer