+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet"

Transkript

1 Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag och presentationer och avslutas till lunch. På eftermiddagen samma dag blir Ekobankens årsstämma. EKOBANKEN Hålla utkik på eller Ekobankens Facebooksida för årets program! ÅRSREDOVISNING 2011 TKR ekologiskt - socialt - kulturellt Intresset för transparent banksparande växer För 15:e året i rad redovisar Ekobanken tillväxt för sitt hållbarhetsinriktade och transparenta bankkoncept. Under 2013 ökade bankens balansomslutning med 14 procent och även internationellt finns en liknande utveckling hos motsvarande banker. Under 2013 växte Ekobankens balansomslutning till 625 miljoner kronor, resultatet var positivt och värdet på andelarna i banken steg med 3,7 procent. Sedan starten 1998 har banken inte haft en enda kreditförlust. Ekobanken står också för en allmänt låg riskexponering genom att man bara lånar ut de pengar som faktiskt finns insatta i banken. Ekobanken är en del av den internationellt växande Social Banking-rörelsen vars affärsmodeller går ut på att balansera de ekonomiska värdena med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett transparent sätt. En jämförande studie gjord av Global Alliance for Banking on Values förra året visade att sådana banker över en tioårsperiod var mer ekonomiskt hållbara och även stod sig väl vad gäller lönsamhet och avkastning, jämfört med några av de största affärsbankerna. Läs mer om vårt verksamhetsår 2013 på sidorna 2, Kursutveckling på andelar i Ekobanken Sedan starten 1998 har banken inte haft en enda kreditförlust. NYA LÅN +3,7% Värdeökning på Ekobankens andelar kr kr kr kr kr kr kr Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Lilla My är en waldorfinspirerad förskola som ligger i lantliga Odensala, ett stenkast från Märsta. Tack vare att det är en föräldraförening har föräldrarna extra stort inflytande i verksamheten. Ett aktivt styrelse- och föreningsarbete har nu resulterat i att föreningen lyckats ro i land köpet av förskolefastigheten som man tidigare hyrt. Läs mer på sidan 11. Solceller monteras på taket jämte Ekobankens huvudkontor. Mer solel i Sverige... I sommar får vi en skattereduktion som gör det ännu mer intressant att bygga solel på sitt tak. Alla som har eller sätter upp solceller på sina tak kommer få en årlig skattereduktion för den el som de levererar ut på nätet. Det är regeringens förslag som ska upp till beslut i Riksdagen i vår. Solen lyser ju olika mycket och gör att alla som har egen solel får ett överskott och nu blir man förhoppningsvis belönad för det. Läs mer på sid 8.

2 Kort om Ekobanken Ekobanken är en medlemsbank som ägs av omkring medlemmar/andelsägare. Bankens huvudkontor ligger i Järna, söder om Stockholm, och det finns ett kontor i Gamla Stan i Stockholm och en representant i Göteborg. Ekobanken startade 1998 och sysselsätter nu 17 medarbetare. Ekobanken drivs utifrån en idé om att göra samhället mer mänskligt och mer ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart. Banken vill bidra till samhällets utveckling genom att verka utifrån de koncept för bank som utvecklats internationellt inom Social ekologiskt - socialt - kulturellt Banking-rörelsen. Detta innebär bland annat att Ekobanken vill öka medvetenheten om den enskildes ansvar och möjligheter i samband med pengars kraft i samhället. Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Ekobankens medlemmar och ägare möjliggör genom sin medlemsinsats utlåning till projekt i enlighet med bankens utlåningspolicy. Ekobanken gör det möjligt för sina kunder att genom sitt sparande bidra till ett hållbart samhälle. Utveckling Balansomslutning Inlåning Utlåning till medlemmar Kapitalbas Medlemskapital Nyckeltal De krav som Ekobanken ställer på våra lånekunder ställer vi också på banken. Ekobankens växt och utveckling ska vara hållbar och organisk. Vi avstår från stort risktagande och spekulativa aktiviteter. Sedan starten 1998 har banken inte haft någon kreditförlust. Utveckling Nyckeltal Balansomslutning, tkr Resultat före skatt, tkr Soliditet 8% 8% 8% 8% 8% 8% Kapitaltäckningsgrad 22% 25% 27% 31% 32% 34% Placeringsmarginal 2,5% 2,7% 2,6% 2,2% 2,2% 3,1% Medeltal anställda Inlåning per medarbetare, tkr Antal ägare/medlemmar Resor till och från arbetet, kg CO Tjänsteresor, kg CO Klimatkompensation, kg CO

3 Uttalande från intressenter... Johan Öhnell Kristina Persson Johan Öhnell Senior Advisor, Ekobanken Johan Öhnell började i februari 2013 på Ekobanken som affärsutvecklare och senior advisor. Johan har varit vd på Telge Energi sedan starten 1994 fram till 2011 och har erfarenhet av att utveckla nya affärer och samarbeten. Idag arbetar han som rådgivare i elmarknadsfrågor och är bl. a. ordförande i Telge Energi vind ek. förening som äger och driver vindkraft för sina andelsägares räkning som är ett uppdrag som han kommer fortsätta med parallellt med arbetet med Ekobanken. Han är även ordförande i oberoende elhandlare i Sverige. Jag drivs av att utveckla hållbara affärer och att skapa förutsättningar för att vi kan bygga sol- och vindkraftsel i Sverige. Det är därför väldigt kul att få jobba tillsammans med Ekobanken för att utveckla banken, säger Johan. Det kommer byggas mycket sol och vindkraft i Sverige de kommande åren och banken har en viktig uppgift att hjälpa till med den typen av hållbar utlåning. Johans uppgift kommer dock att vara att stödja banken brett i att öka sin utlåning och locka fler inlåningskunder. Ekobankens unika transparens, att man som inlåningskund kan bestämma till vilka hållbara verksamheter som ens pengar ska lånas ut till, är något som verkligen sticker ut och utmanar de traditionella bankerna, fortsätter Johan. Kristina Persson Ledamot, Ekobankens fullmäktige Kristina Persson är sedan 2013 med i Ekobankens fullmäktige. Hon är grundare och arbetande styrelseordförande i tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef. Kristina Persson och Global utmaning arbetar med att tänka nytt för att ta fram verktyg som får fart på omställningen på nationell och global nivå. Kristina tycker att den finansiella ekonomin har kidnappat oss. Det är den finansiella sektorn som tillför de stora penningmängderna idag och inte riksbankerna. Det gör att den finansiella sektorn i världen har vuxit väldigt kraftigt de senaste 20 åren och även dragit till sig en stor del av de mest kompetenta människorna. Vi behöver mer regelverk som styr och som ser till att bankernas verksamhet stödjer och utvecklar den reala ekonomin. Det måste vara bankernas viktigaste funktion, anser Kristina. Dagens situation kallar Kristina djungelekonomi och i den har omställning i stor skala svårt att få någon plats. Dagens ekonomi har haft negativa konsekvenser på arbetslösheten som bara stiger och på att inkomstklyftorna ökar. Det är avgörande att vända den trenden för att kunna öka förtroendet och skapa förutsättningar för omställningen. Dominique Lesaffre Dominique Lesaffre Ordförande i INAISE Vår värld ändras generellt sett mycket snabbt och detsamma gäller inom den sociala och solidariska finanssektorn. Även om det finns utsatta och känsliga länder och regioner som motiverar ett Nord-Syd samarbete så är vi just nu inne i ett konkret paradigmskifte. Frågor kring social och ekonomisk integration i de flesta regioner i världen, inklusive Europa, å ena sidan och utvecklingen av professionella sociala investerare som är hängivna uppgiften att utveckla den reala ekonomin å andra sidan, är numera ett betydelsefullt faktum. INAISE (International Association of Investors in the Social Economy) har 60-talet medlemmar bestående av sociala och solidariska finansiella institutioner, som oavsett deras status, bakgrund och omfattning alla arbetar för en ökad integration genom att erbjuda relevanta produkter och processer. När Ekobanken från Sverige kan tala direkt till kollegor som BANRURAL i Guatemala och TEMBEKA i Sydafrika, UBTEC i Burkina Faso eller Merkur i Danmark om gemensamma frågor kring hur svåra frågor kring finansiell integration, innovation med en bättre miljöhänsyn och bevarande av vår gemensamma planet, kan vi tro på att vi alla deltar i att bygga en bättre värld för alla och inte bara för priviligierade och skyddade grupper. 3

4 NYA LÅN Självhushållning En handbok för realister och drömmare av John Seymour Intresset för en ekologisk hållbar livsstil ökar snabbt i Sverige. Med den följer nyvaknade idéer om att producera sin egen mat och hitta en livsstil som är schysst mot djur, natur, andra människor och sig själv. Självhushållning En handbok för realister och drömmare är en ny svensk utgåva av John Seymours klassiker med motsvarande engelska titel. Seymour brukar beskrivas som grundaren till den moderna självhushållningen och boken är alltjämt referensverket för den som vill leva av jorden. Skörda förlag, som nu ger ut denna svenska utgåva har för avsikt att ge ut media som bidrar till en mer hållbar samtid, lokal omställning och ett gott liv. Ambitionen är att ägna sig åt en utgivning som har svårt att hitta till den kommersiella marknaden i Sverige som kräver hög avkastning, och som blir allt mer likriktad. Mer information om boken och förlaget, se: Seymour brukar beskrivas som grundaren till den moderna självhushållningen och boken är alltjämt referensverket för den som vill leva av jorden. I föreningens styrelse sitter Lorentz Ståhlberg och makarna Lina och Joachim Stormvall. På bilden Joachim Stormvall. Skilleby Trädgård ställer om sin värme Skilleby Trädgård bedriver biodynamisk trädgårdsodling med ett brett sortiment av färska grönsaker. Produktionen sker dels i de tre växthusen, dels på friland. Produkterna säljs till kunder i närområdet, till några av Stockholms mest välrenommerade restauranger och på Bondens egen Marknad i Stockholm. Genom åren har det visat sig att direktförsäljning är bäst både för företaget och för att vårda kontakten med kunderna. Under vintern sker investering i en pelletsvärmeanläggning som ska värma upp ett av växthusen. 4

5 NYA LÅN Filmare som tar hem fina internationella priser Original Film AB startades redan år 1970 och fyller således 44 år i år. Bolaget har genom åren utmärkt sig för en bred produktion, som inte sällan skapar avtryck. Filmerna utspelar sig ofta i internationell miljö och spänner från internationella spelfilmsproduktioner som guldbaggebelönade (regi) och kritikerrosade Pumans Dotter, som utspelar sig i Guatemala och dramat Svarta Nejlikan, som utspelar sig i Chile med Michael Nyqvist i huvudrollen. Men filmografin rymmer också starka dokumentärfilmer som Nedslag i Helvetet och Street Love, båda inspelade i Mexiko och Guatemala eller Det faller ett träd (Nigeria), Vi ska mötas igen (Vietnam), Mitt på jorden mitt under solen (Ecuador). Man har även producerat en lång rad dokumentärfilmer för barn och ungdom, TV-filmer och små konstfilmer som exempelvis I Begynnelsen. De flesta filmerna har en humanistisk framtoning och bygger på internationell solidaritet. Bolagets framtida huvudsakliga inriktning kommer att ligga på produktion av spelfilmer med ett socialt innehåll närmast Sista Striden (Chile). Dessa kommer som tidigare att kompletteras med ett antal dokumentärfilmer, oftast med ett socialt engagerat innehåll. I vår avslutas klippningen av dokumentären i långfilmsformat från Guatemala Konsten att döda en Politiker och under våren påbörjas inspelningen av dokumentären Betala Livets Pris (om Sara Lidman i Sydafrika). Bolagets produktioner har i många år gjort sig bemärkta genom sitt djup och starkt engagerade berättelser om människors gripande öden på vår jord framför allt från Latinamerika. Denna uppslagsrika del av verksamheten är väl sammanfattad i pressmeddelanden med motiveringen till några av de många priser och utmärkelser som bolaget 5 Ulf Hultberg Läs mer om Original Films produktioner och om hur du kan bidra till finansieringen av kommande filmprojekt på: Åsa Faringer De flesta filmerna har en humanistisk framtoning och bygger på internationell solidaritet. och dess medarbetare erhållit: Latinamerikanska Filmdagar i Stockholm 2013 hyllar de svenska regissörerna och producenterna Åsa Faringer och Ulf Hultberg för deras signifikativa filmarbete, som under flera decennier satt Latinamerika på vita duken i Sverige. Deras filmer används oftast som medel att tillgängliggöra en verklighet, såsom Åsa Faringers dramadokumentära långfilm Street Love som visas retrospektivt. Svarta Nejlikan är en svensk-dansk-mexikansk samproduktion av Ulf Hultberg och Åsa Faringer, inspelad i Chile. Filmen följer den svenske ambassadören Harald Edelstam (spelad av Michael Nyqvist), som räddade livet på mer än 1300 flyktingar efter militärkuppen i Chile. Filmen fortsätter att ta hem internationella priser och utnämndes till bästa film på den 12:e internationella filmfestivalen Ikaros i Guatemala City. Samma festival visade också Hultberg/Faringers Pumans dotter. Filmen har i femton år varit totalförbjuden i Guatemala och visades nu för första gången i landet där den utspelas. Pumans dotter handlar om en ung indianska och hennes by, en av de över 600 byar där militären begick massmord på den indianska befolkningen.

6 NYA LÅN...detta ledde till ett sensationellt genombrott och gav för första gången modernismen en kraftfull kvinnlig frontfigur. Hilma af Klint-museum i Ytterjärna? Den svenska sekelskifteskonstnären Hilma af Klint ( ) tillhör den moderna konstens viktigaste pionjärer. Hon bestämde i sitt testamente att hennes livsverk inte fick visas förrän tjugo år efter hennes död, men det kom att ta ytterligare tjugo år innan de ställdes ut. Målningarna förvarades i Järna och presenterades internationellt först 1984 av Åke Fant på en konferens i Helsingfors visades den första utställningen med hennes abstrakta verk, The Spiritual in Art, Abstract painting , i Los Angeles och detta ledde till ett sensationellt genombrott och gav för första gången modernismen en kraftfull kvinnlig frontfigur. Sedan dess har hennes målningar som ägs och förvaltas av Stiftelsen Hilma af Klint lånats ut till muséer runt om i världen. Under 2013 hade Moderna Museet en stor utställning och den går nu vidare för att visas på andra platser i världen. Moderna Museet har dessutom gjort en forskargärning genom att ta fram hittills okända bilder ur Klint-arkivet och konservera dem samt digitalisera en stor mängd material. Sedan ett tiotal år har en grupp människor arbetat med idén att skapa en plats där Hilma af Klints verk kan visas permanent. Projektet innebär att skapa ett utställningscentrum med en utvidgad verksamhet inom folkbildning, undervisning, tillfälliga utställningar och även forskning tillsammans med en svensk högskola. För att utveckla idén bildades Föreningen Hilma af Klints verk som har samlat ett nätverk kring projektet med medlemmar verksamma inom olika kulturinstitutioner i Sverige. Föreningens idé har varit att utställningshallen skulle ligga i Ytterjärna, där den kan dra nytta av de omgivande verksamheterna i form av elevverkstäder, boendemöjligheter, kulturhus, konferenscentrum osv. Genom bidrag från Södertälje kommun, stiftelser och bidrag från EU:s landsbygdsutvecklingsprogram Leader har man lyckats få fram planarbete och idéskisser med hjälp av Arkitektfirman Snöhetta. Resultatet ska överlåtas till den nybildade stiftelsen Kristallen. För att betala de sista räkningarna i projektet så att slutredovisning av Leader-projektet kan äga rum, har föreningen tagit upp en kredit i Ekobanken. 6

7 NYA LÅN Ny bok vill inspirera kommuner att ställa om Med ekokommunerna i en föränderlig värld är titeln på en ny bok av Torbjörn Lahti, som arbetat med hållbar utveckling och ekokommuner under 30 års tid. I boken berättar Torbjörn vad Ekokommunkonceptet innebär, hur det utvecklats och fått spridning i världen. Torbjörn Lahti arbetade under 1980-talet som projektledare i Sveriges första ekokommun Övertorneå. De senaste 15 åren har Torbjörn arbetat med att inspirera kommuner i andra länder att bli ekokommuner, bland annat genom organisationen Sustainable Sweden. Varje år genomförs Sustainable Sweden Tours med deltagare från olika länder som efter turnén använt ekokommunkonceptet i sina egna länder. På en av resorna deltog den amerikanska planeraren Sarah James. Tillsammans skrev Sarah och Torbjörn sedan boken The Natural Step for Communities som kom ut våren Boken blev prisbelönad i USA som en av de 10 viktigaste fackböckerna det året och bidrog till starten av amerikanska ekokommuner. Boken har översatts till japanska, kinesiska, koreanska och spanska. I den nya boken Med ekokommunerna i en föränderlig värld beskriver Torbjörn utvecklingen av ekokommunkonceptet och erfarenheter från olika delar av världen för att inspirera fler kommuner att ställa om till ekokommuner och aktivt arbeta för en hållbar utveckling. Boken går att beställa direkt på hemsidan E-boken går att köpa hos de flesta e-bokhandlare. Bokens engelska titel är My Journey With the Eco-Municipalities: How to Change the World through Local Action. Sustainable Sweden Tour Deltagare från Chile besöker ett restaurerat fiskevatten utanför Timrå. Läs mer om Forum SKILL och beställ material och böcker på Forum SKILL motverkar fördomar och skapar meningsfulla arbeten Forum SKILL är en ideell förening som arbetar för att möta människors behov av personlig, social och kulturell utveckling. Föreningen verkar mot diskriminering och vill vara en mobiliserande kraft för människor vars vardag präglas av utanförskap. Detta gör man bland annat genom att ta fram utbildningsmaterial och skapa arbetstillfällen genom socialt entreprenörskap. För några år sedan startade Forum SKILL secondhand-butiken Mamas Retro. Butiken ligger på Tredje Långgatan 36 i Göteborg. Mamas Retro säljer barnkläder, skor, leksaker och mammakläder. En välkomnande butik med 50-tals känsla. Mamas Retro startades för att skapa meningsfulla arbeten för kvinnor med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning i ett självständigt socialt företag. Samtidigt utvecklade man en modell för empowerment, socialt företagande och social franchising. Lärdomarna från projektet sammanställdes i bokserien Mitt livs affär. Forum SKILL utvecklar nu fler verksamheter som ska bli sociala företag. Café Bröd är ett arbetsintegrerande socialt företag som driver café i Göteborgs Föreningscenters lokaler och erbjuder catering. Verksamheten Norma ska bli en kreativ verkstad för unga kvinnor mellan år med psykisk ohälsa. Forum SKILL vill sprida kunskap och möta glappet mellan skola, vård och myndigheter genom en positiv plattform för människan bakom diagnosen. Tidigare har forum SKILL inom projektet Fördom & Stolthet tagit fram material och verktyg för att prata om normer kring kärlek och sexualitet på dagliga verksamheter, gruppboenden och i särskolan. Just nu håller Forum SKILL på att ta fram en bok och en film om sex och samlevnad som är lätt att läsa och lätt att förstå. 7

8 Mera sol i Sverige... I sommar får vi en skattereduktion som gör det ännu mer intressant att bygga solel på sitt tak. Alla som har eller sätter upp solceller på sina tak kommer få en årlig skattereduktion för den el som de levererar ut på nätet. Det är regeringens förslag som ska tas i Riksdagen i vår. Solen lyser ju olika mycket och gör att alla som har egen solel får ett överskott och nu blir man belönad för det. Solel är fortfarande ovanligt i Sverige, men ökar snabbt. Förra året var det ca tusen tak som fick solceller och Ekobankens var ett av dem. Så nu får banken en del av sin el från solen! Med det nya stödet kommer utbyggnaden ta fart och antalet villaägare som kommer sätta upp solceller kommer öka fort, tror Johan Öhnell, senior advisor på Ekobanken som arbetar mycket med både solel och vindkraft. En vanlig storlek på en villa är solceller som ger kwh per år. Anläggningen kostar ca kronor och ger el utan koldioxidutsläpp i 30 år. I Danmark och Tyskland har man sedan länge haft stöd till solel och bara i Danmark har villor solel på sina tak. Det känns bra att vi äntligen får ett enkelt och långsiktigt system i Sverige för vi har mer sol än de flesta tror. Redan nu i mars kan solen ge tillskott även om det är under sommarhalvåret som produktionen är som högst. I nästa nr av Goda Affärer kommer vi titta närmare på hur vi på Ekobanken gjorde och tänkte när vi byggde vår solelsanläggning sommaren u Skattereduktion ger 60 öre/kwh för det överskott man säljer. u Gäller upp till kwh/år och 100 ampere. u Förutsätter att din egen förbrukning är minst kwh. u Gäller både privat- och företagskunder. u Start 1 juli 2014 och man får pengarna via sin deklaration varje år. Ekobanken får sin el från solen numera! Den svenska ekologiska livsmedelsmarknaden ökar tvåsiffrigt igen Ekogalan samlade drygt 220 personer som är aktiva inom olika livsmedelsföretag och organisationer. Den 30 januari samlades drygt 220 personer från olika livsmedelsföretag och organisationer på Ekogalan för en genomgång av den ekologiska livsmedelsbranschen år 2013 och för en framåtblick in i Ekobanken var på plats och kunde konstatera att det som presenterades var mycket positivt var första gången på tre år som tillväxten för ekologiska livsmedel återigen var tvåsiffrig. Enligt Ekowebs beräkningar såldes ekologiska livsmedel för 11,6 miljarder kronor 2013, vilket är en ökning med 13 procent eller 1,3 miljarder kronor jämfört med Flera konsumentundersökningar som presenterats under året visar också att intresset för ekologiska livsmedel är stort, framför allt hos ungdomarna, de framtida konsumenterna av livsmedel. Och anledningen till att man handlar ekologiskt verkar genomgå en förändring De svenska konsumenterna har tidigare skilt sig markant mot övriga världens ekokonsumenter. Här har hälsa, miljö och djurskydd varit tre faktorer som haft lika stor betydelse, medan hälsan varit det absolut tyngsta argumentet för konsumenter i andra länder. Detta är nu på väg att svänga. Allt fler svensk konsumenter verkar välja ekologiskt främst på grund av hälsoskäl. Det är positivt för ekologiskt eftersom hälsan är det tyngsta argumentet av de tre, och det de flesta tänker mest på när man väl står vid butikshyllan och ska välja. Det är ett troligt trendbrott för det svenska konsumtionsmönstret som är på gång på bredare front, sa Cecilia Ryegård från Ekoweb. 8

9 Mikrofonder för social ekonomi och lokal utveckling Av: Ulla Herlitz Långt ifrån alla verksamheter som ansöker om ett banklån för att starta eller utveckla sin verksamhet får ett positivt besked. Ändamålet kan vara hur bra ekologiskt, socialt eller kulturellt som helst, om säkerheter saknas helt eller delvis blir det svårt för banken att bevilja lånet. Reglerna för banker är sådana att både säkerhet och återbetalningsförmåga är villkor som måste vara uppfyllda. Och det är helt riktigt. Alla banker måste hantera insättarnas pengar på ett tryggt sätt. Regionala mikrofonder startas nu runt om i landet för att hjälpa företag och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling med garantier för banklån eller annan typ av kompletterande finansiering. Det kan handla om att placera kapital i form av medlemsinsatser eller förlagsinsatser i den ekonomiska föreningen eller köpa aktier i det lokala utvecklingsaktiebolaget. De vanligaste problemen som adresseras är dock säkerheter för banklån och även hyreskontrakt då fastighetsägare vill ha garantier för hyran. Det kan handla om att företaget är nystartat och inte har några tillgångar, att eventuell personlig borgen inte är tillräcklig, att personer i styrelsen är belastade, att den pantsatta fastigheten ligger i ett område med låg värdering (landsbygd och småorter). Men det kan också, vilket kan vara vanligt i de större affärsbankerna, bero på att bankerna helt enkelt inte förstår sig på låntagare från den sociala ekonomin eller är ovana med kooperativa eller ideella bolagsformer. Även projekt som beviljats stöd från EU:s strukturfonder kan behöva garantier för att kunna ta ett banklån för att klara sina utgifter innan EU-pengarna betalas ut. Arbete med regionala mikrofonder pågår som bäst och avslutas Väst till sommaren. Det är ett projekt som finansieras av EU:s Jordbruksfond och drivs av organisationen Hela Sverige ska leva i samarbete med den nationella Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling. Fonden ägs av Hela Sverige ska leva, Coompanion, Ekobanken och JAK och är navet i den nya finansiella infrastruktur med regionala mikrofonder som projektet vill åstadkomma. Hittills finns tre regionala mikrofonder. I Västra Götaland huserar Mikrofonden Väst (www.mikrofondenvast.se), Mikrofonden Z har startat i Jämtland och i Stockholm har Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi nyligen ombildats till en Mikrofond. Också i Skåne, Halland, Kalmar län, Örebro län, Kronoberg och Dalarna pågår diskussioner om att starta mikrofonder. Kapitalet i mikrofonderna, var kommer det ifrån? Till skillnad från statliga ALMI, som är marknadskompletterande med rådgivning och lån till näringslivets utveckling, så kommer till exempel Mikrofonden Västs kapital på 1,4 miljoner främst från medlemmar inom den etablerade kooperationen, banker och företag inom social ekonomi. Mikrofonderna är öppna för kapital i form av förlagsinsatser, medlemsinsatser och gåvor från både privatpersoner, näringsliv och det offentliga. Ett starkt önskemål är att också EU:s strukturfonder ska öppnas för kapital och driftsbidrag till den sociala ekonomins företag på liknande villkor som till ALMI Invest och deras regionala fonder där hälften av riskkapitalet kommer från EU:s strukturfondsmedel. Mikrofonderna har valt berättelsen om Lejonet och Musen som utgångspunkt för sitt koncept och logotype. Initiativtagarna är övertygade om att företag och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling är en viktig pusselbit i arbetet för en bättre värld. Ekonomiansvar kombineras med hållbarhetsansvar Ekobankens hållbarhetsansvariga Maria Flock Åhlander har utsetts till ny ekonomiansvarig i banken. Magnus Danielsson som har varit bankens ekonomichef i många år träder därmed tillbaka men kommer att arbeta kvar i bankens ekonomiavdelning på deltid, vilket vi är glada och tacksamma för. Maria är Ek. mag. och arbetade tidigare i åtta år på revisionsbyrån PWC som revisor och specialistrevisor/rådgivare inom hållbar affärsutveckling kom hon till Ekobanken som företagsrådgivare och lånehandläggare. Maria tillträder den nya tjänsten 1 april i år....ny i Ekobankens styrelse! Med sitt inträde i Ekobankens styrelse i december 2013 har en cirkel slutits för Henrik Almhagen. Under tio års tid var han bland annat med och byggde upp dåvarande PK-bankens aktiefondsverksamhet. Därefter hamnade han i media- och kommunikationsvärlden i tio år; en tid som VD för ett bildspels- och eventföretag. Sedan blev det ungefär tio år inom miljövärlden, dels med arbete med miljökommunikation, dels som konsult inom miljödriven affärsutveckling till 2013 var Henrik ekonomichef på Saltå Kvarn och arbetade även då med affärsutvecklingsfrågor. Sedan sommaren 2013 har han eget konsultföretag. Henrik är 63 år, gift och har två vuxna söner. Han bor i Hässelby utanför Stockholm, men tillbringar mycket tid på Gotland där han har ett hus och är aktiv i När Golfklubb. Henrik är idrottsintresserad; både som aktiv och som åskådare. 9

10 NYA LÅN På centret ges fortlöpande kurser i Vipassanameditation, som är en meditationsform som anses ha lärts ut av Buddha för år sedan I Östergötland finns det enda centret för Vipassanameditation i Norden Dhamma Sobhana är ett meditationscenter som ligger mellan Ödeshög och Vadstena i Östergötland. Centret etablerades i februari 2007, efter att kurser i Vipassanameditation hållits under många år på tillfälliga anläggningar. Det är det enda centret för Vipassanameditation i Norden och i hela världen finns cirka 150 center i denna tradition, de flesta i Asien. På centret ges fortlöpande kurser i Vipassanameditation, som är en meditationsform som anses ha lärts ut av Buddha för år sedan och som därefter har förts vidare från generation till generation, främst i Burma. Sedan 1970-talet har metoden börjat läras ut även utanför Burma och snabbt spritts över världen. Varje år deltar cirka personer i en Vipassanakurs, varav cirka på Dhamma Sobhana-centret. Centret kan ta emot cirka 80 elever per kurs och kurserna är i regel fullbokade flera månader före kursstart. Öppet hus hålls på centret en gång per år, i regel i slutet av sommaren. På centret hålls runt tjugo tiodagarskurser om året samt några kurser för de som tidigare genomfört dessa kurser. Man erbjuder också fyra helgkurser för barn och ungdomar varje år. På kurserna kommer åtta till tio personer som tidigare deltagit i kurser och hjälper till, främst med att laga mat. Ofta finns det på centret meditatörer som bor där en längre tid för att fördjupa sin meditationspraktik och hjälpa till med driften av centret. Ingen får ekonomisk ersättning för sitt arbete. Centret tar inte betalt för kurserna, inte ens för kost och logi, utan verksamheten finansieras helt genom frivilliga gåvor från kursdeltagare. Så har Vipassana lärts ut i över år. Mellan kurserna utförs olika underhålls- och renoveringsarbeten liksom olika större projekt för att förbättra centret. Under året kommer köket, som är något slitet och underdimensionerat, att renoveras, varför man nu tagit lån i Ekobanken. För mer information besök - Hur får funktionsnedsatta ungdomar ett arbete? Social Venture Network (SVN) startade i Colorado 1987 med visionen att bygga ett helt nytt paradigm: ett där företag agerar för att ge värde till samhället utan att kompromissa med framtida generationers välfärd. Genom SVN har flera andra organisationer uppstått, såsom Business for Social Responsibility, Business Alliance for Local Living Exonomies och SVN Europe. SVN Sverige har ca 80 medlemmar, de flesta företag men också organisationer och myndigheter. Dessa organiserar sig i SVN för att de vill öka kunskapen och byta erfarenheter runt hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv. SVN har sett att det bland deras medlemsorganisationer finns ett särskilt intresse och hos några en stor kunskap kring att arbeta med funktionsnedsatta ungdomar. Inom SVN:s nätverk samlas erfarenheter och kompetens kring hur man ska jobba med dessa frågor, men processer saknas ofta för hur en fungerande metod i en organisation skall kunna bli fungerande i andra organisationer och spridas. Därför gör SVN nu en förstudie med syfte att undersöka, kartlägga och analysera olika metoder och tillvägagångssätt kring hur ungdomar med funktionsnedsättning får och kan behålla ett arbete. Projektet genomförs i samverkan mellan SVN, Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade, ICA, MAX, Swedavia och MISA och är ett initiativ för att ta tillvara och förädla goda metoder och föra ut dem till andra verksamheter och på så sätt skapa fler arbetstillfällen för målgruppen. Kreditgarantiföreningen Stockholms län och Mikrofonden borgar för den bankgaranti från Ekobanken som SVN behöver för att få ut beviljade förskott av projektmedel från Socialfonden till förstudien. För mer information om SVN, besök: 10

11 NYA LÅN Det är en uppskattad dag oavsett väder. Alla har med sig ryggsäck och egen matlåda hemifrån. Den Waldorfinspirerade förskolan Lilla My i Märsta Det hela började förra hösten med att föreningen fick en förfrågan från sin hyresvärd om de var intresserade av ett framtida köp. I arbetet med att undersöka finansieringsmöjligheter kom man tidigt i kontakt med Ekobanken. Ekobanken var den bank som stod oss nära i och med deras etiska värden som vi delar. För att förankra köpet i alla led och ta med i beräkningen alla eventuella svårigheter skyndade vi långsamt och det är nu med en stor glädje och eufori vi äntligen äger fastigheten själva. Ett stort tack till Kristoffer och Magnus från Ekobanken som stöttat och hjälpt till med frågor i stort och smått, säger en av papporna tillika styrelsens ordförande Edvard Wistedt. Lilla My innefattar olika barngrupper. De yngsta fröbarnen (ett till tre år gamla) är indelade i två grupper om fem barn med en ansvarspedagog vardera. De äldsta blombarnen (tre till sex år) är indelade i en grupp med en ansvarspedagog på tio barn. Utöver detta finns ytterligare pedagoger, en kock och en förskolechef i huset. Maten spelar en viktig pedagogisk roll på Lilla My. Att erbjuda näringsriktig kost samt en miljö där barnen får ta del av tillredning och tillagning ska skapa förutsättningar för att barnen nu och senare i livet ska klara av viktiga val och prioriteringar. Barnen serveras god och nyttig ekologisk och vegetarisk kost lagat på platsen. Extra roligt är att barnen gärna vill ta del av recept och var specifika råvaror finns att köpa, Järnaosten har exempelvis varit mycket populär, säger Edvard Wistedt. Likaså är naturen och utemiljön ett viktigt element. Verksamheten bedrivs ofta ute, På så sätt kan man ta tillvara den fina naturen som finns runt omkring. Att erbjuda näringsriktig kost samt en miljö där barnen får ta del av tillredning och tillagning ska skapa förutsättningar för att barnen nu och senare i livet ska klara av viktiga val och prioriteringar. Det gläder oss att det finns en fin bondgård på promenadavstånd. Lyckan är stor när barnen får klappa både lamm och kalvar. Bonden stannar gärna traktorn och pratar om sitt arbete på gården. Vi ser fram emot alla nya projekt köpet av fastigheten möjliggör, säger Edvard Wistedt. Barnen på Lilla My har en matsäcksdag i veckan och då beger sig de äldre barnen till en skog som kallas storskogen. Även besök i hästhagen eller en intilliggande kulle är vanliga utflyktsmål. De yngsta barnen börjar så smått att göra utflykter till näraliggande platser där förskolan fortfarande finns inom synhåll. Det är en uppskattad dag oavsett väder. Alla har med sig ryggsäck och egen matlåda hemifrån. Maten smakar extra gott i skogen. En livskvalité som vi önskar att alla fick ta del av. Att vara en nära del av naturen ger styrka för både kropp och själ, menar Edvard Wistedt och avslutar med att beskriva förskolans vision: En harmonisk barngrupp med trygga friska, kreativa och ansvarstagande barn. Varje barn ges utrymme att utveckla sin egen personlighet och en egen självkänsla i samspel med andra. 11

12 Styrelseordförande Ulla Herlitz En mer rättvis, grön och lokal värld Nyligen har över 2000 sociala entreprenörer och företrädare från hela EU-området samlat sina synpunkter och förslag i Strasbourg Declaration. De hänvisar till kriser och utmaningar med en åldrande befolkning, ungdomsarbetslöshet, klimatförändringar samt ökade sociala klyftor och menar att fler sociala företag behövs; att Europas ekonomiska och sociala modeller måste göras om. De vill att tillväxt skall vara mer rättvis, grönare och förankrad i lokalsamhället. Mer än 75 procent av Ekobankens företagskunder utgörs av ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Ekobankens medarbetare har med åren tillägnat sig en stor kunskap och förståelse för den typen av verksamheter och det är också där som många av de sociala entreprenörerna återfinns. Här finns en stor framtida utmaning för oss. Hur ska vi växa och utveckla banken så att vi kan hjälpa fler företag i denna framväxande sektor, som i Sverige omfattar omkring företag? Fler och fler människor, företag, föreningar och organisationer delar våra värderingar. Visst tar det tid ändra bankvanor och bryta sig ur ett slentrianmässigt bankförhållande, men tiden är också inne att inse och ta ansvar för vad pengarna jobbar för när de finns på banken. Om fler tar steget till Ekobanken kan vi ännu tydligare och kraftfullare bli det redskap som efterfrågas för att göra världen mer rättvis, grön och lokal. Tillsammans skulle vi kunna göra en kraftsamling att bli fler genom att berätta om Ekobanken för alla de föreningar vi är engagerade i. Vi i banken antar med glädje utmaningen att växa och göra mer nytta. Några ord om arbetet i styrelsen under året. Det har präglats av nya och uppdaterade regelverk, särskilt på området för riskstyrning och regelverk. Sedan ett antal år har styrelsen haft hjälp av Gösta Fischer, som besökt styrelsen regelbundet och informerat om aktuella och kommande regelförändringar. För att ytterligare förstärka bankens kompetens inrättade banken vid årsskiftet en ny tjänst som risk- och regelansvarig. Ilve Steiber anställdes till detta och lämnade då sin plats i styrelsen. Till ny styrelseledamot valde bankens fullmäktige Henrik Almhagen som har varit många år på Saltå Kvarn som ekonomichef och företagsutvecklare, men också har ett förflutet inom dåvarande PK-banken. Som ordförande under året som gått vill jag avslutningsvis tacka för förtroendet och även passa på att tacka medarbetare och förtroendevalda för deras värdefulla insatser samt medlemmar och kunder som gjort banken möjlig. Och särskilt kul att notera är att en av bankfullmäktiges ledamöter i egenskap av social entreprenör var med på plats och antog Strasbourg Declaration. Tillsammans skulle vi kunna göra en kraftsamling att bli fler genom att berätta om Ekobanken för alla de föreningar vi är engagerade i. Vi i banken antar med glädje utmaningen att växa och göra mer nytta. 12

13 Bankfullmäktiges ordförande Rüdiger Neuschütz Den hemlighetsfulla förvandlingen En fjärilslarv kan i ett visst utvecklingsstadium äta allt som går att tugga i sig i sin närmaste omgivning, den kan konsumera upp till hundra gånger sin egen kroppsvikt och blir då fet och allt trögare. I detta stadium börjar vissa celler i larven att röra på sig, imaginalcellerna, och de är ytterst fåtaliga. De söker sig vartefter till varandra och när de får kontakt börjar de så småningom bli aktiva och överta själva styrningen av larvens utveckling och förvandling just när larven kommit in sin mest extatiska ätfas. Larven går då in i sin förpuppningsfas och i själva puppan förvandlas den till en sörjliknande substans. Tack vare imaginalcellernas fortsatta arbete utvecklas denna formlösa substans slutligen till en underbar fjäril. Vilken bild. Där ser jag alla engagerade och fantastiska människors insatser att på olika sätt försöka få till en omvandling av samhällsutvecklingen på liknande sätt som imaginalcellerna. Pengar får den position vi förlänar dem och pengar har ju fått en otrolig makt i samhällslivet, nästan den högsta. Man kan få intrycket att pengar tas på större allvar än oss själva, vi ger dem större makt än det mänskliga livet. Vi befinner oss i en kultur som ser ut att definieras genom pengar. Och i pengars namn håller vi som bekant på att tillfoga vår moder Jord stor skada. Ekobankens ambition är att spela en positiv roll i samhällsutvecklingen. Det är väsentligt att krediter beviljas för socialt och ekologiskt långsiktigt hållbara investeringar och inte utifrån storleken på avkastning och abstrakt värderade risker. För insättarna föreligger ett viktigt motiv att veta att pengarna satsas på ett ansvarsfullt, hållbart och meningsfullt sätt. Genom transparens blir alla synliga för varandra. Så kan begreppet tillväxt utvidgas till att även omfatta sociala och kulturella värden och inte enbart bestämmas av ekonomismens strikta BNP-tillväxtmätningar. Förtroendekretsen, som numera kallar sig bankfullmäktige, har utöver uppgiften att tillsätta styrelsen även till uppgift att bidra med råd och normbildning i banken. Detta har varit ett tema under årets fullmäktigemöten, ibland utgående från konkreta frågeställningar. De intressanta och givande diskussionerna under fullmäktigemötena har gynnats av att medlemmarna besitter olika kunskaper och gedigna erfarenheter vilka sammanlagda kan ge en god omvärldsanalys. Under 2013 träffades bankfullmäktige vid sex tillfällen, omväxlande i Järna och i Ekobankens nya fantastiska lokaler i Stockholm på Lilla Nygatan 13. Ett tema under året har varit att förtydliga fullmäktiges roll och uppdrag. Då de utifrån kommande kraven blir allt hårdare krävs många kreativa insatser för att kunna vidmakthålla bankens stora möjligheter till en gynnsam utveckling. Det finns en enorm potential i Ekobanken inför framtiden tack vare alla de duktiga och engagerade medarbetarna. Ekobankens ambition är att spela en positiv roll i samhällsutvecklingen. Det är väsentligt att krediter beviljas för socialt och ekologiskt långsiktigt hållbara investeringar och inte utifrån storleken på avkastning och abstrakt värderade risker. 13

14 VD Annika Laurén Civilsamhället ligger före Den senaste FN-rapporten av Right Livelihood-pristagaren Hans Herren visar att det är småskalig, ekologisk odling som ger livsmedelssäkerhet för världens växande befolkning, inte storskaligt GMOjordbruk. Det är många människor som insett dessa samband och på olika sätt satt igång och bland annat skapat en rad rörelser i civilsamhället som inriktar sig på en nödvändig ombyggnad av samhälle och affärsliv. Rapporten behandlar en omställning som fokuserar på att stoppa rovdriften av naturresurserna med hjälp av nya och annorlunda affärsmodeller. De drivs av människor som har insikten att det är hög tid att stoppa förlusterna av biologisk mångfald genom att bevara och hållbart bruka återstående naturliga ekosystem, inte minst ett värnande av återstående bördighet i matjorden och en fri tillgång till friskt dricksvatten. Man kan tro att ekologisk eller biodynamisk odling innebär återgång till något gammalt men tvärtom innehåller dessa odlingsmodeller ett nytänkande och en anknytning till en radikal forskning som utgår från ett helhetstänkande. Det finns fler exempel: Fair Trade-rörelsen fokuserar på att ordna handelsförhållanden så att människor ska kunna odla på ett socialt och ekologiskt ansvarsfullt sätt med trygghet för sin försörjning. Cradleto-cradle (vagga-till-vagga) är en industriellt inriktad filosofi som handlar om att tillverkare tar ansvar för sina produkter från vaggan till graven och därmed också för att tillverka dem så att de kan återvinnas på bästa sätt. Omställningsrörelsen är en växande upplysnings- och bildningsrörelse i Europa som inriktar sig på nya modeller för välstånd i ett samhälle som växlar ner sin förbrukning av fossil energi. Nu mobiliserar näringslivet för att nå miljömålen Men det är inte bara civilsamhället och småföretagarna som mobiliserar sin kreativitet för att uppnå de nödvändiga globala miljömålen. Inom Word Business Council for Sustainable Development (WSBCSD) har en rad multinationella företag lanserat en plan som de kallar Från Vision 2050 till Aktion Enligt Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, representerar dessa företag tillsammans tio procent (!) av världsekonomin. De fokuserar sitt hållbarhetstänk kring starka varumärken, effektivitet, innovationskraft och begåvningar. På Världsbankens hemsida finns en rapport Turn down the heat Why a 4 o warmer world must be avoided alltså Stäng av värmen Varför en värld som är 4 grader varmare måste undvikas. Och de är inte de enda som tar klimathotet på allvar. Insikten om hoten från klimatförändringarna, utarmningen av ekosystemen och en ständigt ökande kemikalisering av samhället börjar nu bli en strategisk fråga för företagsledningar och ägare. De börjar nu se att det finns affärsmöjligheter i att minska beroendet av fossila bränslen och att det är stor risk att deras kunder i nästa generation inte kommer att acceptera företag som bara kör på som vanligt. Kriserna är globala och har sitt förlopp Om man ser pengar och kapital som en spegel för det som händer omkring oss, kan vi konstatera att finanskrisen som nu pågått några år speglar de andra kriserna inom energi-, livsmedels- och råvaruområdet. Kapital är ett av de medium som förbinder alla människor över hela jorden. På det sättet liknar kapitalet och pengarna jorden, luften och vattnet med den skillnaden att de senare är givna av naturen, medan kapital och pengar är skapat av människor. Jorden, vattnet och luften måste vi vårda och bevara; kapitalet behöver vi forma och tygla så att det tjänar en hållbar utveckling och inte löper omkring fritt och förstörande. De kriser som vi upplever är globala om en råvarukälla sinar så gör den det för alla till slut, om klimatet ändras så påverkar det oss alla och kapitalet är heller inte neutralt, det innehåller alltid en fullmakt till någon annan att agera på det ena eller andra sättet. Kriser tycks i allmänhet ha ett förlopp där den första fasen präglas av ofruktbara förhållningssätt som förnekelse, vrede och oro för hur det ska gå, framförallt för en själv. Vi känner igen detta från hanteringen av finanskrisen som globalt fokuserar på åtgärder för en ständigt ökad tillväxt i form av ökad konsumtion, för att inte säga överkonsumtion, i de länder som redan har det bra. Men genom att lösa det finansiella problemet kortsiktigt och utan helhetssyn, åstadkommer man bara att krisen förskjuts till andra områden, så att rovdriften på energi och råvaror i stället ökar. Vilket efterhand leder till ny finanskris osv. En fruktbar fas har inletts Vi kan därför glädja oss över de många människor som är inne i den fruktbara fasen, där man accepterar läget och 14 aktivt söker efter möjligheter att göra något åt problemen. Med sitt hopp och engagemang driver de fram en utveckling mot något nytt som fungerar bättre. Det handlar om en nödvändig ombyggnad av samhälle och affärsliv, en omställning som fokuserar på att stoppa rovdriften av naturresurserna med hjälp av nya och annorlunda affärsmodeller. Det är för dessa människor som social-banking-rörelsen är ett instrument. De som vill ta medansvar för läget och anförtro sina pengar till en bank som verkar i den reala ekonomin och som stödjer hållbara företag och verksamheter. Det är också för denna nya sorts verksamheter som social-banking-rörelsen finns till: De behöver en partner som känner igen dem, förstår deras idéer och som stödjer dem i deras värderingsdrivna företagande. Ekobanken arbetar aktivt för detta. Vid årsskiftet 2013/14 införde vi ränterabatter för Svanenmärkta hus och lägenheter och vi planerar att under 2014 gå vidare med att införa billigare ränta för ytterligare ändamål, särskilt inom hållbart byggande, jordbruk och odling. Förutom den ekonomiska nytta vi gör för dem som får dessa fördelaktiga lån hoppas vi att Ekobanken kan vara ett inspirerande exempel också för större finansiella aktörer. Om man ser pengar och kapital som en spegel för det som händer omkring oss, kan vi konstatera att finanskrisen som nu pågått några år speglar de andra kriserna inom energi-, livsmedels- och råvaruområdet. Har staten och politiken hamnat på efterkälken? Ekobanken har sina ägares och insättares uppdrag att stödja ett mer ekologiskt, socialt och kulturellt samhälle och kan därför helhjärtat arbeta för detta. Men också stora banker kan ta den här typen av steg inom ramen för sin verksamhet. Det verkar som om det politiska livet har hamnat på efterkälken och ännu inte ingripit reglerande för den hållbara utvecklingen i tillräcklig omfattning. Staten kan också rikta sina näringslivsstöd till de klimatprogressiva företagen i första hand, om bara viljan finns. Egentligen finns alla förutsättningar, särskilt i Sverige, för ett samhälle där tillväxten koncentreras till det som skapar en hållbar framtid och

15 Ekobankens metod i förhållande till alla nya krav är att fortsätta att driva en enkel, transparent verksamhet och att avstå från komplicerade affärsupplägg och produkter. där det inte längre lönar sig att förbruka ändliga resurser eller förstöra naturvärden. Tillväxtverkets slogan Hållbar Tillväxt skulle då få ett tydligare innehåll. Nya insikter driver en ny sorts affärsutveckling När Svenska Dagbladet bjöd in mig till paneldebatt på sin konferens Bank Summit var det under rubriken Kundinsiktsdriven affärsutveckling. Kanske menade man egentligen kunder som vet vad som är ekonomiskt bäst för dem själva. Men detta är samtidigt en mycket bra rubrik för Social Banking där affärsmodellen handlar om att balansera de ekonomiska värdena med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett tydligt och transparent sätt. Det internationella nätverket Global Alliance for Banking on Values gjorde under 2013 en jämförande studie av fem banker inom Social Banking-rörelsen och fem av de största affärsbankerna i världen med avseende på ekonomisk hållbarhet och dito lönsamhet under en tioårsperiod. Studien visade att de sociala bankerna var både mer hållbara och mer lönsamma över denna tidsperiod samtidigt som man kunde ge rimliga villkor för kunderna och en rimlig, stabil avkastning för ägarna. Med rätt affärsmodell behöver den ekonomiska lönsamheten inte vara sämre! Några händelser i banken under 2013 Ekobankens nya kontor på Lilla Nygatan i Gamla Stan i Stockholm invigdes under våren 2013 och har blivit en känd och uppskattad samlingsplats inte bara för bankens kunder utan också för andra likasinnade nätverk. Social Venture Network har haft ett flertal sammankomster i anslutning till sitt kansli i samma lokal men också sådana nätverk som Byggande Arkitekter och Medvind i Lillhärdal. På samma sätt som Ekobanken vill vara en resurs för våra kunder på finanseringssidan, vill vi använda bankens centralt belägna lokaler som en resurs när kunder behöver mötas med varandra. Detta passar också bra i förhållande till Ekobankens policy att vi gärna vill komma in tidigt i planeringsprocessen inför något som ska finansieras ett mera krävande men också mera hållbart sätt att arbeta med finansieringsfrågorna i kundernas projekt. Vi har haft som målsättning att inte bara öka den fysiska tillgängligheten till Ekobanken under 2013 utan också förbättra den digitala tillgängligheten genom olika förbättringar av bankens internettjänst. Det senare visade sig vara mer tidskrävande än vi trott, men mot slutet av året lyckades vi lansera flera förbättringar i internettjänsten, bland annat inloggning med e-legitimation och BankID. Årets internrevision innebar bland annat en it-revision som ledde till ett förbättringsarbete på flera punkter. Under senhösten startade vi de första undersökningarna inför ett eventuellt byte av banksystem inom några år eftersom det är allt mer arbetskrävande att hålla ett eget banksystem med de nya krav som hela tiden kommer. Det nya EU-regelverket GL44 som under hösten resulterade i nya förslag till författningar från Finansinspektionen i Sverige innehåller bland annat en rad nya krav vad gäller övervakningen av risker och regelefterlevnad, även i små banker. En medarbetare har anställts för denna uppgift och även internrevisionen kommer att utökas framöver. Detta är utöver den normala interna kontroll som är inbyggd i bankens samtliga processer. Utmaningen är att fokusera all denna kontrollverksamhet på det som kommer bankens utveckling tillgodo, så att resurserna används rätt, samtidigt som kontrollapparaten ska vara oberoende från affärsverksamheten. Ekobankens metod i förhållande till alla nya krav är att fortsätta att driva en enkel, transparent verksamhet och att avstå från komplicerade affärsupplägg och produkter. Inspirerade av det nya regelverket företog vi under 2013 en total genomgång av styrelsens samtliga policyer och instruktioner som hade utvecklats under bankens femtonåriga historia, så att de nu är samordnade och inte överlappar varandra. I planerna för 2013 ingick att rekrytera ytterligare 15 miljoner kronor i medlemskapital, för att matcha kommande regler för kapitalbasens sammansättning i primärt respektive supplementärt kapital. Detta visade sig inte behövas genom att innehavare av förlagslån med totalt 4 miljoner SEK beslutade sig för att omvandla sina förlagslån (supplementärt kapital) till medlemsinsatser (primärt kapital) samtidigt som det kom in ytterligare 2,1 miljoner kronor i medlemsinsatser. Totalt sett blev detta en bättre lösning för banken och vi har nu de rätta proportionerna i bankens kapitalbas inför kommande regleringar. Resultatet för år 2013 har varit tillfredsställande och innebär att medlemsinsatsernas värde ökade med 3,7 procent, vilket är i enlighet med budget och ett kvitto på Ekobankens långsiktiga, stabila värdeökning. De planerade IT-satsningarna 15 kommer, om de går i lås, att till större delen bekostas via bankens utvecklingsfond och det gör att kursen bara påverkas om bytet av banksystem medför ytterligare tekniska utvecklingsmöjligheter som det blir mest fördelaktigt att satsa på från början. Det låga ränteläget i kombination med bankens önskan att sänka låneräntan för utvalda, särskilt progressiva, grupper kan dock påverka bankens ekonomiska utfall negativt till förmån för en förstärkt utdelning i framförallt ekologiska mervärden. Vi hoppas att vi har våra kunder med oss i denna värdeökning! Varmt tack till kunder, medlemmar, medarbetare och förtroendevalda för 2013, ett fint arbetsår! *International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Techology for Development), där slutrapporten skrevs under av 59 länder.

16 Avsändare Ekobanken medlemsbank Box JÄRNA Ekobanken Medlemsbank I Box 64, Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna Telefon: I Fax: I E-post: I Räntor Konton % Bundet konto med fast ränta 1 år 1 Bundet konto med fast ränta 2 år 1,5 Bundet konto med fast ränta 5 år 2 Sparbrev med uppsägningstid 1-12 mån (Förtida uttag 1 %, min 300 kr) 0,25-1 Sparkonto, belopp under kr 0,1 Sparkonto, belopp över kr 0,65 Sparkonto för barn upp till 18 år 0,65 Stödkonto 0 Grundkonto (nyöppnas ej) 0 Skogskonto, Skogsskadekonto 2 Förening/företagskonto, belopp under kr 0 Förening/företagskonto, belopp över kr 0 Sparkonto förening/företag 0,65 Lån % Bolån 2 år 3 Bolån 5 år 3,75 Bolån rörligt 3,25 Borgenslån 6 Stödlån 3 Kontokredit 8 Ränteändringar annonseras på bankens webbplats samt på internettjänsten. Räntorna fastställs normalt kvartalsvis. Nästa ordinarie ränteändringsdag Kalendarium Nedan är ett antal mässor och konferenser där någon från Ekobanken medverkar. Läs mer på Ekobankens hemsida u Regionala Lokalekonomidagar kommer under våren 2014 att arrangeras på fyra platser i Sverige; 4 mars i Knivsta, 18 mars i Vimmerby, 25 april i Göteborg samt 5 maj i Arvidsjaur och Vilhelmina. u 29 mars kl kom ihåg Earth Hour! Läs mer u 4 april Ekobankens årsstämma i Kulturhuset i Ytterjärna. Mer information på u 7-9 maj INAISE Konferens Mobilising social finance globally learning from each other i Bochum, Tyskland. u 14 maj Utdelning av Giraffpriset, Stockholm. u 14 maj Stora sociala företagsdagen, Svenska mässan i Göteborg. u juni Nordiskt Forum i Malmö, New Actions on Womens Rights. u 29 juni 6 juli Ekobanken i Almedalen u 5-10 juli internationell sommarkurs i Social Banking med temat The place of the Citizen in Banking. I år kommer sommarskolan att äga rum nära Lyon, Frankrike. Svarsblankett PORTO BETALAS AV MOTTAGAREN Har du e-legitimation eller BankID? Då kan du enkelt logga in på Ekobankens internettjänst via din dator, läsplatta eller mobil. Jag vill ha kontoöppningsblankett för privatperson Jag vill öppna konto för företag eller förening Jag vill ha blankett för köp av andelar i banken Jag/vi har ny adress Namn Följ med i vår verksamhet och håll dig uppdaterad Gilla oss på Facebook och läs om nyheter och nya lån. Följ oss på Läs mer och fördjupa dig på vår hemsida: Gata, box Postnummer, ort Telefon Svarspost Järna Nästa nummer av Goda Affärer kommer att ha temat arkitektur och hållbart byggande.

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Finansiering för lokal utveckling

Finansiering för lokal utveckling Finansiering för lokal utveckling Eftermiddagen 14:15 Om att påverka sitt eget investeringskapital, Röstånga Utvecklings AB (svb) och Flyinge Utveckling 15:00 Banken som lokal utvecklingsaktör, Christina

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger Klubbans förskola Forskande barn, Medforskande pedagoger Vi vill att barnen ska minnas förskolan som en plats där de lärde sig att tro på sig själva och sin egen förmåga... DET JAG HÖR DET GLÖMMER JAG.

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

- tar sitt ursprung 2008 i Skåne Nordväst

- tar sitt ursprung 2008 i Skåne Nordväst Patrik L Johansson - tar sitt ursprung 2008 i Skåne Nordväst - tar sitt ursprung 2008 i Skåne Nordväst Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer