ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

2 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB Foto: fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB Omslagsbild Framsidan: Huvudman Emma Eriksson Rinlid Baksidan: Bankrådgivare Hanna Sandin-Pettersson vid Ydregården Tryck: mars 2015 DanagårdLiTHO AB

3 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

4 Innehåll VD-ord... 5 Internationell och svensk ekonomi Redovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse... 7 Fem år i sammandrag...10 Finansiella rapporter...12 Resultaträkning...12 Rapport över totalresultat...12 Balansräkning...13 Rapport över förändringar i eget kapital...14 Kassaflödesanalys...15 Noter till de finansiella rapporterna...17 Styrelsens underskrift...72 Styrelsens närvaro Revisionsberättelse...74 Sparbankens huvudmän, styrelse och revisor...78 Emma Eriksson Rinlid ser sin roll som huvudman, att bland annat vara bankens ansikte utåt. Det är många hon möter som inte har en aning om vad en huvudman är för någonting. Då berättar Emma både om huvudmannens uppgifter och om bankens verksamhet. Bland annat berättar hon gärna om att Kinda-Ydre Sparbank fyller en angelägen uppgift genom att bidra till en levande landsbygd. Emma Eriksson Rinlid är ny huvudman i Kinda-Ydre Sparbank. Hon är 33 år och arbetar som kallskänka och charkuteriansvarig på Hemköp i Kisa.

5 VD-ord 2014 Kinda-Ydre Sparbank bygger KOMPETENS och TILLGÄNGLIGHET Framgångar och framåtanda: 2014 var ett av Kinda-Ydre Sparbanks bästa år både resultat- och volymmässigt. Antalet kunder har glädjande nog ökat och likaså affärsvolymen. Med en stabil ekonomi som grund investerar vi i kompetens och tillgänglighet, för att utvecklas som bank och skapa nytta för våra kunder. En annan viktig del är också vårt samhällsengagemang. En del av vinsten återinvesteras i bygden. Vårt samhällsengagemang omfattar allt från idrott och kultur till det lokala näringslivet. Vi är en lokal bank som vill och kan göra skillnad. Som Sparbank är vi till för våra kunder och ingen annan. Det är själva kärnan i sparbanksidén. Ett bra ekonomiskt resultat: Det är med stolthet jag presenterar siffrorna i 2014 års årsredovisning. Vi har haft fortsatta framgångar i ökade volymer, bra resultat och nöjda kunder. Vår affärsvolym fortsatte stiga 2014 och vi har i början av 2015 passerat ytterligare milstolpe i 6 miljarder i affärsvolym. Det ekonomiska resultatet är det bästa i bankens historia och våra kunder är fortsatt mycket nöjda med våra erbjudanden och vår rådgivning. Det är vi väldigt glada över, men våra ambitioner är högre än så. Vi utvecklar bankens tjänster med ny teknik. Vi investerar i nya medarbetare och ledare samt satsar på kompetensutveckling för att säkerställa fortsatta framgångar för banken och för våra kunder. Allt under samma tak: En stor fördel för våra kunder är att vi samlar allt mer under ett och samma tak. Vi har till exempel blivit mycket mer aktiva på bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har flyttat in i våra lokaler i Kisa och även Rimforsa, vilket underlättar fastighetsaffären och ger ökad trygghet för både köpare och säljare. Vi har också fokuserat på våra försäkringslösningar, vilket gynnar kunden som nu kan ha en komplett överblick över både bank och försäkringar i sin internetbank. Vi är också mycket stolta över att kunna erbjuda juridisk rådgivning av Årets Juristbyrå Vår samarbetspartner på den prisbelönade Juristbyrån ger regelbundet, i våra lokaler, konsultation i juridiska frågor. Lokalt, nära och i teknikens framkant: Vi har förmånen att erbjuda mycket fullgoda tekniklösningar. Det underlättar våra kunders vardag och gör den både enklare och bekvämare. Vi har sex mycket användbara applikationer till mobiltelefoner som kan laddas ner via vår hemsida. Vi har en internetbank som ligger i marknadens framkant. Internetbanken är som ett eget bankkontor, öppet dygnet runt och oberoende av var du är i världen. Men naturligtvis finns det ingenting som går upp mot ett riktigt möte, på banken eller hemma hos kunden. Därför värnar vi om vår tillgänglighet och har förstärkt det budskapet under 2014 med orden vi finns där du finns och boka oss när du har tid. Två korta slogans som beskriver Kinda-Ydre Sparbanks verklighet. Detta är också en av anledningarna till att vi har fyra kontor i våra kommuner när de flesta andra banker centraliserar sina tjänster. Vi är övertygade om att det är i det personliga kundmötet med våra rådgivare och specialister som banken stärker sin marknadsposition. Vår omvärld: Oron i världen runt omkring påverkar oss på många sätt. I finansbranschen är det fortsatt fler och nya regelverk kring kapitalkrav och kostnader för riskkontroll som påverkar oss. Vi har också ett helt nytt läge vad gäller räntemarknaden då riksbanken under första kvartalet 2015 infört negativ ränta. I detta sammanhang är det tryggt att kunna redovisa den starkaste balansräkningen någonsin i bankens snart 150-åriga historia. Avslutningsvis: Jag vill tacka alla kunder, medarbetare, styrelse och huvudmän för er medverkan till framgångarna och till utvecklingen av Kinda-Ydre Sparbank Tillsammans bygger vi en än mer stark finansiell kompetens och en allt mer tillgänglig bank för bygdens utveckling och tillväxt, för nöjda kunder och för en stark finansiell partner där kundens behov är i fokus. Vd Johan Widerström _ 5 _

6 Internationell och svensk ekonomi 2014 Långsam global återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna medan återhämtningen i eurozonen blev en besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska BNP-tillväxten varvade ned till 2,6 % i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5 % i det tredje kvartalet är den amerikanska centralbanken (Federal Reserv)positiv om den amerikanska ekonomin. Efter att ha avslutat sina obligationsköp i höstas står Federal Reserv i begrepp att höja sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor om tidpunkten för en räntehöjning. I euroområdet blev tillväxten svagare än förväntat där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukraina krisen och sanktionerna gentemot Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska konjunkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05 % i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljarder euros fram till september 2016 var ett ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna föll ytterligare inom EMU till rekordlåga nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron har påtagligt försvagats mot dollarn. Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten växlade ned ytterligare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3 % i årstakt vilket är den lägsta takten på flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2 % under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan där privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna svarade för merparten av uppgången. Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3 % i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2 % jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta, till historiskt låga noll procent. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna då inflationsmålet på 2 %. Sannolikheten för en negativ reporänta har påtagligt ökat under inledningen av Riksbankens räntesänkningar samtidigt som framtida räntehöjningar förskjutits på framtiden har lett till en svagare krona i synnerhet mot den amerikanska dollarn men även gentemot euron vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. %-förändring ,0 7,5 Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring 5,0 2,5 0-2,5-5,0-7, Källa: Reuters EcoWin Den svenska kronan gentemot dollarn och euron EUR/SEK 6 USD/SEK Källa: Reuters EcoWin Procent Index Börsutvecklingen 1 jan 2005=100 Stockholmsbörsen Nasdaq Globalt börsindex (MSCI) Källa: Reuters EcoWin Ränteutvecklingen i Sverige 7 6 Riksbankens styrränta 10-årig statsobligation månaders statsskuldväxel Källa: Reuters EcoWin _ 6 _

7 Redovisning för verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Kinda-Ydre Sparbank, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2014, bankens 149:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Kinda-Ydre Sparbank är en bank som erbjuder heltäckande bankservice. Banken har som verksamhetsområde Kinda kommun, Ydre kommun och Linköpings kommun. Sparbankens rörelse avser främst detta verksamhetsområde. Banken har 3 kontor inom Kinda kommun och 1 kontor i Ydre kommun, huvudkontoret i Kisa samt kontor i Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har formulerat sin affärsidé som att Kinda-Ydre Sparbank är en modern sparbank Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid, genom att vara en aktiv samarbetspartner samt genom finansiering av viktiga investeringar En närhet till och insikt om våra kunder Vi bygger vår verksamhet på hög kompetens och kvalité Nöjda kunder är vår ledstjärna Utveckling av sparbankens ställning och resultat Inlåning Inlåningen från allmänheten har ökat med tkr, eller 6,0 % och uppgick vid årsskiftet till tkr. Ökningen förra året var tkr, eller 3,2 % Värdet av förmedlat fond- och försäkringssparande genom Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har under året ökat med tkr, eller 17,1% och uppgick vid årsskiftet till tkr. Förändringen förra året var en ökning med tkr, eller 16,4 %. Förmedlad förvaltning av Premiepension till Indecap har ökat med tkr, eller 56,2 % och uppgick vid årsskiftet till tkr. Där var ökningen förra året tkr, eller 215,9%. Utlåning Sparbankens utlåning till allmänheten, efter reservering för kreditförluster uppgick vid årsskiftet till tkr (exkl. Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring). Detta innebär en ökning under året med tkr, eller 1,9 %. Förändringen förra året var en ökning med tkr, eller 8,6 %. Sparbankens resultat Räntenettot, dvs skillnaden mellan intäktsräntor och kostnadsräntor uppgick till tkr, jämfört med tkr 2013, en ökning med 0,3 %. Under erhållna utdelningar redovisas utdelning på aktieinnehav i Swedbank AB med tkr, jämfört med tkr förra året. Provisioner netto minskade under året med 3,3 % och uppgick till tkr mot tkr år Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till tkr jämfört med 702 tkr år Ökningen består i huvudsak av realiserade vinster på räntebärande värdepapper. Övriga rörelseintäkter redovisas till 300 tkr jämför med tkr förra året. Summa kostnader före kreditförluster ökade från tkr till tkr. Tidigare reserveringar för kreditförluster har under året kunnat återföras, varmed posten Kreditförluster netto för 2014 redovisas som en intäkt med tkr, jämfört med en kostnad om tkr föregående år. Årets rörelseresultat redovisas härmed till tkr jämfört med tkr Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår årets resultat till tkr. Nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat redovisas under Fem år i sammandrag. Personal Vid årets slut var 33 personer anställda i bankarbete varav 22 kvinnor (67 %) och 11 män (33 %). Totalt är 8 personer (24 %) deltidsarbetande. Utbildningskostnader, exkl lönekostnader och resekostnader, uppgår till 226 tkr jämfört med 441 tkr Att tillgodose god kompetens inom olika områden i banken är prioriterat. Förmedlade lån till Swedbank Hypotek uppgår till tkr, en minskning under året med tkr, eller 4,8 %. Förra året var minskningen tkr, eller 1,5 % Utlåning förmedlad till Swedbank Finans har under året minskat med tkr, eller 4,8 % och uppgick vid årsskiftet till tkr. Förändringen förra året var en ökning med tkr eller 6,1 %. _ 7 _

8 Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Upplysningar om berednings- och beslutsprocess för ledande befattningshavares ersättningar lämnas i not 10. Spar Tjänster i Linköping AB Kinda-Ydre Sparbank är delägare, med en andel om 25 %, i Spar Tjänster i Linköping AB. Bolaget ägs gemensamt med Vadstena Sparbank, Vimmerby Sparbank AB och Åtvidabergs Sparbank. I bolaget utförs Compliance, Riskkontroll och administrativa tjänster för ägarsparbankerna. Fr o m 1 augusti 2013 utför bolaget Compliance och Riskkontroll samt deltar i kreditgranskning i Kinda-Ydre Sparbank. Finansiella instrument och riskhantering I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som yttersta ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policyer och instruktioner för verksamheten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen. En betydande risk i sparbankens verksamhet är ränterisk. Ränterisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. För att begränsa denna risk använder sig sparbanken av ränteswapavtal för säkringsredovisning av fastförräntad utlåning och fastförräntade obligationer. Närmare upplysning om sparbankens finansiella risker återfinns i not 3. Information om osäkerhetsfaktorer Utvecklingen av det allmänna konjunkturläget samt den därmed sammanhängande utvecklingen av ränteläget är de framtida faktorer som bedöms ha störst inverkan på banken, både vad gäller intjäningsförmåga i form av räntenetto och framtida kreditförluster. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Riksbanken beslutade med verkan från att fastställa en negativ repo-ränta. Det är en situation vi aldrig tidigare varit med om. Några händelser i övrigt, av väsentlig betydelse för bedömningen av sparbankens verksamhetsresultat och ställning, efter räkenskapsårets slut har inte inträffat. Marknadsräntorna är därmed på en historiskt sett unikt låg nivå och bedöms så vara under Detta medför en negativ påverkan av bankens räntenetto. Det som kan väga upp detta är ökad affärsvolym och något högre utdelning på aktieinnehav. Det råder ovisshet om framtida konjunkturläge. I bankens budget/prognos för 2015 är antaget ett resultat före kreditförluster, på ungefär samma nivå som Positivt för Kinda-Ydre Sparbanks situation är en god likviditet och en stark soliditet och kapitaltäckning. Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets vinst enligt balansräkningen utgör tkr. Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: Överföring till reservfonden tkr - Avsättning till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål, med anledning av bankens 150-årsjubileum år tkr Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens Kapitaltäckningsgrad uppgår till 22,13 % (föregående år 21,48 %). Kapitalbasen uppgår till tkr (föregående år tkr) och slutligt minimikapitalkrav (buffertkrav ej inräknat) till tkr (föregående år tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. _ 8 _

9 Bankrådgivare Lisa Berglund vid Hallstad ängar utanför Rimforsa _ 9 _

10 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Fem år sammandrag Nyckeltal Nyckeltal Volym Affärsvolym Volym ultimo, Mkr Affärsvolym förändring under ultimo, året, Mkr % , , , , ,7 förändring Av sparbanken under förvaltade året, och % förmedlade kundvolymer 5,7 7,1 4,0 0,6 5,7 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Kapital Soliditet 23,1 22,6 19,9 17,3 17,6 Soliditet Beskattat eget kapital + 78 % (73,7 % för år ) av 23,1 22,6 19,9 17,3 17,6 Beskattat obeskattade eget reserver kapital i + % 78 av % balansomslutningen (73,7 % för år ) av Summa obeskattade riskvägt reserver exponeringsbelopp, i % av balansomslutningen Mkr Summa Kärnprimärkapitalrelation riskvägt exponeringsbelopp, Mkr Kärnprimärkapitalrelation Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp 22,13 Primärkapitalrelation Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp 22,13 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskexponeringsbelopp 22,13 17,97 19,08 19,49 20,10 Total Primärkapital kapitalrelation i % av riskexponeringsbelopp 22,13 17,97 19,08 19,49 20,10 Total Total kapitalrelation kapitalbas i % av riskexponeringsbelopp 22,13 21,48 20,64 19,49 20,26 Total kapitalbas i % av riskexponeringsbelopp 22,13 21,48 20,64 19,49 20,26 Resultat Resultat Placeringsmarginal 1,94 2,05 2,37 2,37 2,08 Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 1 1,94 2,05 2,37 2,37 2,08 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto i % av MO 1 1,50 1,50 1,54 1,44 1,17 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,50 1,50 1,54 1,44 1,17 Rörelseresultat/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 0,72 0,64 0,70 0,64 0,38 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,72 0,64 0,70 0,64 0,38 Avkastning Rörelseresultat på i % totala av genomsnittlig tillgångaraffärsvolym 1,28 1,38 0,99 1,06 0,62 Avkastning Årets nettoresultat på totala i % av tillgångar genomsnittlig balansomslutning 1,28 1,38 0,99 1,06 0,62 Räntabilitet Årets nettoresultat på eget i % av kapital genomsnittlig balansomslutning 5,1 4,9 5,8 5,8 3,7 Räntabilitet Årets resultat på i % eget av genomsnittligt kapital eget kapital 5,1 4,9 5,8 5,8 3,7 K/I-tal Årets resultat före kreditförluster i % av genomsnittligt och eget nedskrivningar kapital 0,58 0,55 0,51 0,55 0,69 K/I-tal Summa före kostnader kreditförluster exkl kreditförluster, och nedskrivningar nedskrivningar och värdeförändringar på kostnader övertagen exkl egendom kreditförluster, i relation nedskrivningar till räntenetto + och rörelseintäkter värdeföränd- 0,58 0,55 0,51 0,55 0,69 Summa K/I-tal ringar på efter övertagen kreditförluster egendom i och relation nedskrivningar till räntenetto + rörelseintäkter 0,52 0,57 0,54 0,56 0,67 K/I-tal Summa efter kostnader kreditförluster inkl kreditförluster, och nedskrivningar nedskrivningar och värdeförändringar på kostnader övertagen inkl egendom kreditförluster, i relation nedskrivningar till räntenetto + och rörelseintäkter värdeföränd- 0,52 0,57 0,54 0,56 0,67 Summa ringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter Osäkra fordringar och kreditförluster Osäkra Reserveringsgrad fordringar för och osäkra kreditförluster fordringar Reserveringsgrad Nedskrivning för sannolika för osäkra förluster fordringar i % av osäkra fordringar brutto Andel Nedskrivning osäkra för fordringar sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 0,77 1,15 0,58 0,53 0,87 Andel Osäkra osäkra fordringar fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och 0,77 1,15 0,58 0,53 0,87 kreditinstitut Osäkra fordringar (exkl banker) netto i % av total utlåning till allmänheten och Kreditförlustnivå kreditinstitut (exkl banker) -0,3 0,1 0,2 0,0-0,1 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, -0,3 0,1 0,2 0,0-0,1 kreditinstitut Kreditförluster (exkl i % banker) av ingående samt balans övertagen för utlåning egendom till och allmänheten, kreditgarantier kreditinstitut (exkl banker) samt övertagen egendom och kreditgarantier Övriga uppgifter Övriga Medelantal uppgifter anställda 29,5 27,9 26,8 27,5 28,0 Medelantal Antal kontoranställda 29,5 4 27,9 4 26,8 4 27,5 4 28,0 4 Antal kontor MO (Medelomslutning) =12 månaders genomsnitt av balansräkningens omslutning. 1 MO (Medelomslutning) =12 månaders genomsnitt av balansräkningens 10 omslutning. 10 _ 10 _

11 Resultat- och balansräkningar Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övrigt Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övrigt Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital inkl avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 11 _ 11 _

12 Finansiella rapporter Resultaträkning Resultaträkning 1 januari - 31 december Tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat Rapport över totalresultat 1 januari-31 december Tkr Årets resultat Övrigt totalresultat som kommer återföras till resultatet Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Skatt hänförlig till förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets totalresultat _ 12 _ 12

13 Balansräkning Balansräkning Per den 31 december Tkr Not Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser mm Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring utlåning Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Materiella tillgångar 21 -Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Uppskjuten skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar -Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 30 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser -garantier Åtaganden Ställda säkerheter _ 13 _

14 Rapport över förändringar i eget kapital Rapport över förändringar i eget kapital Tkr Fond för verkligt Reservfond värde resultat kapital Ingående eget kapital Årets Vinstdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital Totalt eget Fond för verkligt Tkr Reservfond värde resultat kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital Årets Totalt eget 14 _ 14 _

15 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (indirekt metod) (indirekt metod) 1 januari 31 december Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Avskrivningar Kreditförluster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av utlåning till allmänheten Ökning/Minskning av värdepapper Ökning av inlåning från allmänheten Ökning av skulder till kreditinstitut Förändring av övriga tillgångar Förändring av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I likvida medel ingår Tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Summa Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Tkr Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta _ 15 _

16 _ 16 _ Privatrådgivare Lena Bergqvist. Kinda-Ydre Sparbank var med och sponsrade Kampen om Klevbergsdalen vid Hallstad ängar den 14 juni 2014.

17 Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser Kinda-Ydre Sparbank som är sparbank med säte i Kisa. Adressen till huvudkontoret är Grönedegatan 6, Kisa. Not 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11, FFFS 2011:54 och FFFS 2013:2, FFFS 2013:24, FFFS 2014:18 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 24 mars 2015 De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioden som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Se not _ 17 _

18 Ändrade redovisningsprinciper Nya eller ändrade IFRS med tillämpning från och med 1 jan 2014, bedöms inte haft någon väsentlig effekt på sparbankens redovisning. Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka bankens finansiella rapporter. De övriga förändringarna i IASBs normgivning och som EU godkänt eller förväntas godkänna, med som ännu inte trätt ikraft avser följande: IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IASB har genom IFRS 9 färdigställt ett helt paket av förändringar avseende redovisning av finansiella instrument. Paketet innehåller nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande ( expected loss ) nedskrivningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning. IFRS 9 träder ikraft 1/ och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU antar standarden. EU planerar att godkänna standarden under De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av tre kategorier; där värdering antingen sker till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller verkligt värde via resultatet. Indelningen i de tre kategorierna görs utifrån företagets affärsmodell för de olika innehaven respektive egenskaperna på de kassaflöden som tillgångarna ger upphov till. Fair value option är möjlig att tillämpa för skuldinstrument i de fall detta eliminerar eller väsentligen reducerar en mismatch i redovisningen. För eget kapitalinstrument är utgångpunkten att värdering ska ske till verkligt värde via resultatet med en valmöjlighet att istället redovisa värdeförändringar som inte innehas för handel i övrigt totalresultat. Vad gäller de delar som berör finansiella skulder överensstämmer merparten med de tidigare reglerna i IAS 39 förutom vad avser finansiella skulder som frivilligt värderas till verkligt värde enligt den s.k. Fair Value Option. För dessa skulder ska värdeförändringen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen kreditvärdighet respektive på förändringar i referensränta. Den nya nedskrivningsmodellen kommer kräva en redovisning av ett års förväntad förlust redan vid den initiala redovisningen och vid en väsentlig ökning av kreditrisken så ska nedskrivningsbeloppet motsvara de kreditförluster som förväntas uppkomma under den återstående löptiden. De nya reglerna kring säkringsredovisning innebär bl.a. förenklingar av effektivitetstester samt utökning av vad som är tillåtna säkringsinstrument och säkrade poster. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Syftet med en ny intäktsstandard är att ha en enda principbaserad standard för samtliga branscher som ska ersätta befintliga standarder och uttalanden om intäkter. Branscher som bedöms påverkas mest är telekom-, programvaru-, fastighets-, flyg-, förvars-, bygg- och anläggningsbranscherna samt företag som ägnar sig åt kontraktstillverkning. Alla företag kommer dock att påverkas av de nya, väsentligt utökade upplysningskraven. Tre alternativa sätt finns för övergången; full retroaktivitet, delvis retroaktivitet (inkluderar lättnadsregler) och en ackumulerad effekt-metod där eget kapital justeras per 1/ för kontrakt som är pågående enligt det gamla regelverket (IAS 11/IAS 18). IFRS 15 träder ikraft 2017 och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU har antagit standarden. EU väntas godkänna IFRS 15 i Q Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, Disclosure Initiative, träder ikraft den 1 januari Dessa ändringar syftar till att ytterligare uppmuntra företag att tillämpa sin professionella bedömning för att fastställa vilka upplysningar som ska lämnas och hur informationen kan struktureras i de finansiella rapporterna. För att möjliggöra detta har några specifika förbättringar gjorts på områdena väsentlighet, disaggregering och delsummeringar, notstruktur, upplysningar om redovisningsprinciper och presentation av poster i övrigt totalresultat (OCI) som härrör från investeringar som beräknas enligt kapitalandelsmetoden. 17 _ 18 _

19 Intresseföretag Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas samtliga erhållna utdelningar. Utdelningar som överstiger intjänade vinstmedel efter förvärvet kan indikera ett nedskrivningsbehov. Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för att uppta lån. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive betald ränta på osäkra fordringar - Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning - Räntor från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen - Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt och för räntederivat som säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Utdelning från aktier och andelar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Utveckling står aldrig still. Kinda-Ydre Sparbank utvecklas varje dag i samma takt som våra kunder. 18 _ 19 _

20 Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (a) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (b) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (c) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (d) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan: Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som identifierats till verkligt värde via resultaträkningen (fair value option) - Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skulder - Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas - Nedskrivningar på finansiella tillgångar som kan säljas (aktieinstrument och skuldinstrument) - Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. - Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde - Valutakursförändringar 19 _ 20 _

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer