Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa."

Transkript

1

2

3 ENKÖPINGS SIMHALL

4 Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa.

5 Energilösning? KSAU 16 april Uppdrag att utföra en extern granskning Vilket vi gjort tillsammans med bland annat, Ena - energi

6 2 st utredningar V S

7 Komplex fråga! Strategiska mål för kommunen (Miljö, miljöbyggnad, helhet, mm) 100% kommunalägt dotterbolag (Subventioner) Vad är bäst för kommunen Mycket siffror, (ekonomin/effekt) (Ränta, antaganden och livslängder) Osäkerhet i Geolager alternativ Elanvändningens miljöpåverkan Faktorer i kalkylen Olika åsikter Kommunen har inga strategiska energi mål (Miljö, pengar, energiförbrukning) Utredningarna och dialogen ger inget tydligt svar

8 Bäst för vem och vad? Pengar Energiåtgång Miljö Simhallsprojektet Ena Energi Kommunen i stort

9 Varje dag utan beslut om energilösning i Simhallsprojektet blir en dags ytterligare försening. Simhallsprojektet behöver ett beslut. Bra att kommuen äger detta projekt så att vi kan föra dialog, välja, analyser och tänka helhet.

10 Styrgruppen för Simhallsprojektet föreslår Fjärrvärme med återvinning samt ett reducerat pris, som gäller i 40 år Vi kommer vidare samt energieffektiviserar genom återvinning som var ett mål i KF:s beslut

11 ENKÖPINGS SIMHALL

12 Energilösning? Geolager VS Fjärrvärme

13 Vems är frågan? Simhallsprojektet VS X (politiken)

14 Bäst för vem? Simhallsprojektet Ena Energi Kommunen i stort

15 Vad är det som är avgörande? Pengar Energiåtgång Miljö Helheten

16 2 st utredningar V S

17 Komplex fråga! Strategiska mål för kommunen Tekniska nämndmål 100% kommunalägt dotterbolag Vad är bäst för kommunen Mycket siffror, (ekonomin/effekt) Osäkerhet Olika åsikter

18

19

20

21

22 Oenigheten är: Elanvändningens miljöpåverkan Faktorer i kalkylen Typ ränta och livslängder Bäst för kommunen

23 Ekonomi!

24 Simhallsprojektet föreslår Fjärrvärme med återvinning samt ett reducerat pris. Politiken befriar simhallen från frågeställningen. Frågan flyttas till Energistrategigruppen.

25

26 ENKÖPINGS BADHUS OCH IDROTTSOMRÅDE ENERGIUTREDNING JÄMFÖRELSE FJÄRRVÄRME OCH GEOENERGI ENKÖPINGS KOMMUN

27 FÖRSLAG PÅ TEKNISKA LÖSNINGAR KRING ENERGILÖSNING FÖR NYTT BADHUS OCH IDROTTSANLÄGGNING Vid genomgång av den energiutredning som CCO genomfört på uppdrag av ENA energi framgår att vissa förtydligande krävs. Denna utredning är tänkt att förtydliga och klargöra vissa väsentliga delar av tidigare beräkningar gällande Enköpings badhus. Följande tänkta lösningar gällande klimatisering utreds. EGENPRODUCERAD VÄRME GENOM GEOENERGILAGER REN FJÄRRVÄRME OCH MEKANISK KYLA FÖR KOMFORT. REN FJÄRRVÄRME OCH MEKANSIK KYLA SAMT VÄRMEÅTERVINNING.

28 KARTLÄGGNING AV BEHOV BADHUS ELBEHOV: BELYSNING 720 MWh LUFTBEHANDLING 430 MWh KOMPRESSORTEKNIK LUFTBEHANDLING BAD (MENERGA) 180 MWh VATTENBEHANDLINGSTEKNIK 1050 MWh TOTALT: 2500 MWh ÖVERSKOTTSVÄRME: BADHUS CA 1460 MWh TOTALT: 1460 MWh VÄRMEBEHOV: BADVATTENSYSTEM 700 MWh VVB 1000 MWh LUFTBEHANDLING 485 MWh TRANSMISSION 700 MWh RESERV 250 MWh TOTALT: 3135 MWh KYLBEHOV: BADHUS 1252 MWh (Menerga) LUFTBEHANDLING TORRA LOKALER CA 200 MWh TOTALT: 1450 MWh Kylbehov för avfuktning mm ombesörjs av Menerga Thermocond aggregat inkl värmeåtervinning till t ex badvattenrening samt uppvärmning.

29 KARTLÄGGNING AV BEHOV ISHALL ELBEHOV: LUFTBEHANDLING 70 MWh KYLPRODUKTION 660 MWh TOTALT: 730 MWh ÖVERSKOTTSVÄRME: KYLPRODUKTION CA 1740 MWh TOTALT: 1740 MWh VÄRMEBEHOV: LUFTBEHANDLING 150 MWh TRANSMISSION 240 MWh TOTALT: 390 MWh KYLBEHOV: PISTKYLA 1210 MWh TOTALT: 1210 MWh Kylbehov för ispister är räknat från september till mars varför stor del av överskottsvärmen med fördel nyttjas i värmesystem.

30 SUMMERAT BEHOV OCH ENERGIBALANS ÖVERSKOTTSVÄRME 3200 MWh ELBEHOV: 3230 MWh VÄRMEBEHOV 3525 MWh KYLBEHOV 2660 MWh Kylbehov för ispister är räknat från september till mars varför stor del av överskottsvärmen med fördel nyttjas i värmesystem.

31 ANLÄGGNING MED GEOENERGI ELBEHOV: GRUND 3230 MWh FÖR VÄRME / KOMFORTKYLA 780 MWh TOTALT: 4010 MWh ÖVERSKOTTSVÄRME 0 MWh ÅTERLADDNING 3200 MWh URLADDNING 2800 MWh

32 ANLÄGGNING MED ENBART FJÄRRVÄRME ELBEHOV: GRUND 3230 MWh EL FÖR KOMFORTKYLA 50 MWh TOTALT: 3280 MWh ÖVERSKOTTSVÄRME 3200 MWh VÄRMEBEHOV 3525 MWh

33 ANLÄGGNING MED FJÄRRVÄRME OCH VÄRMEÅTERVINNING FRÅN ISPISTER ELBEHOV: GRUND 3230 MWh EL FÖR KOMFORTKYLA 50 MWh EL FÖR VÅV GENOM VÄRMEPUMP 333 MWh TOTALT: 3613 MWh ÖVERSKOTTSVÄRME 1700 MWh ÅTERVUNNEN VÄRME FRÅN ISPISTER CA 1500 MWh VÄRMEBEHOV CA 2000 MWh

34 JÄMFÖRELSE Vi har ca 69 kub/s luft för torra lokaler som sommartid kräver ett kylbehov, liksom stötningskyla till Gym mm. ENA energi har i dagsläget ingen möjlighet att leverera kyla varför både ett ökat elbehov krävs för kyla till dessa delar samt en därav utökat investering i luftbehandlingsteknik eller kylmaskiner. I fallet med geoenergi skulle denna kyla erhållas genom kyl/värmepumparna. Nedan är en jämförelse gällande vilken mängd köpt energi som skulle krävas för anläggningens energiproduktion räknat på de tre alternativen. LÖSNING VÄRME (MWh) EL (MWh) GEOENERGI FJÄRRVÄRME UTAN VÅV FJÄRRVÄRME MED DIREKT VÅV El för komfortkyla är här nog relativt lågt räknad då det i själva verkat rör sig om ett effektbehov av ca 700 kw. Räknat på gradtimmar och en linjärisering av behovet fås ca 200 MWh kylenergibehov för komfortkyla. I fallet Geoenergi så passar denna mycket bra i kombination med ishall samt badhus då systemtemperaturer i processvärmesystem kan hållas låg och gratisvärme från ishallar med fördel nyttjas i ett kompressionssteg. Detta ger en relativt bra effektivitet (SPF). Räknar vi schablon så kostar en kylanläggning enligt ovan ca 1 miljon.

35 EKONOMISK ANALYS Med förutsättningar enligt CCO s utredning så gäller, Ovan förutsättningar samt den ekonomiska analysen bygger likt i CCO s sammanställning på att differensen i energiprisökning inte förändras mellan el och fjärrvärme under anläggningens avskrivningstid. Beträffande geoenergins avskrivningstid så är denna satt till 40 år. Normalt så räknar man med en beständighet gällande berglager mot 25 års drift. Ett väl balanserat lager har samma livslängd som kollektorslangarna vilket är betydligt längre. Badhuset är räknat med en drifttid om 40 år och så bör också räknas gällande berglager. Vi anser också ett en kalkylränta över 5% är högt räknat beaktat riskpremie mot offentlig sektor.

36 EKONOMISK ANALYS En investering i geoenergi är beräknad till kr varav ca ligger i geoenergilagret. En investering i utökad fjärrvärme är i CCO s rapport satt till kr. En värmepumpslösning med VÅV från ispister mm är i CCO s rapport satt till kr vilket kan tänkas vara rimligt. Denna täcker även behovet av komfortkyla till idrottsanläggning mm. En kylmaskin för 700 kw komfortkyla till idrottsanläggning är satt till kr. En utökad drift för geoenergi inklusive reinvesteringsbehov är satt till kr/år. Häri är inräknat risk och bygger på erfarenhetsvärden från anläggningar som Creanova driftar. Beträffande skillnad i D&U att driva en värmepump för VÅV kontra kylmaskin för komfortkyla så är denna skillnad försumbar.

37 EKONOMISK ANALYS Fjärrvärmekostnad 622 kr/mwh Elkostnad 1040 kr/mwh Intäkter EL 450 kr/mwh Produktionskostnad FJV 296 kr/mwh Produktionskostnad EL 267 kr/mwh Avskrivningstid Borrhål 40 år Avskrivningstid övrig teknik 15 år Belåningsgrad 85% Kapitalränta 3% EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING GEOENERGILÖSNING FJÄRRVÄRME FJÄRRVÄRME MED VÅV Simhall ENA Energi Staden Simhall ENA Energi Staden Simhall ENA Energi Staden Energibehov Fjärrvärmebehov Elbehov Investering Borrhål kr kr kr kr kr kr kr kr kr Värmepumpar/kylmaskiner kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fjärrvärme kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA INVESTERING kr kr kr kr kr kr kr kr kr Varav eget kapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA LÅN kr kr kr kr kr kr kr kr kr Energikostnad Intäkter FJV kr kr kr kr kr kr kr kr kr Intäkter kraft kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kostnader FJV / FJV prod kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kostnader EL / Elprod kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr kr D&U Personalkostnader Underhållskostnader Reinvestering SUMMA Kostnadssammanställning Kapitalkostnad Energikostnad D&U SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Diff mot fjärrvärme kr kr kr kr kr kr

38 SLUTSATS Vi ställer oss frågande att ENA energis ekonomi direkt kan likställas kommunens. Om så är fallet så kan man säga att dumpa överskottsvärme är positivt för kommunen. Beträffande miljövärden så bör man inte räkna el för geoenergi som marginalel vilket enligt de flesta forum menar är en mycket missvisande bild. Förra året så hade man ett överskott av elproduktion i Sverige varmed Nordisk elmix bör gälla i en miljöteknisk analys. Läs rapporter från KTH, Energimyndigheten, utredningar och artiklar av prof Harry Frank, inlaga från Geotec m fl. Den ekonomiska sammanställning visar på att ett geoenergisystem är bäst för simhallsprojektet. Om man dock beaktar ENA energi som 100 % kommunalt ägt och om de produktionskostnader som redovisats stämmer så gäller en lösning med fjärrvärme och om möjligt VÅV från ishall.

39 ENKÖPINGS BAD OCH IDROTTSANLÄGGNING

40 ENA Energi Idrottshus och ishallar Simhallsgruppen Successful combination of economic growth and environmental concern Capital Cooling

41 Alternativet till värmeåtervinning Är det slöseri att inte använda överskottsvärme? Det beror på kvalitén (temperaturen) på värmen och alternativet! Spillvärme Värmepump 0,2 MWh e = 0,5 MWh Primärenergi Fjärrvärmenät med biokraftvärme 1,6 MWh b = 0,05 MWh Primärenergi 100 C - M + 0,3 MWh e G 20 C 1 MWh v 1 MWh v 1 MWh v Capital Cooling 1

42 Utgångsläge Vi har försökt att bena ut Creonovas material Det finns en del osäkerheter men vi utgår från de data vi fått fram Capital Cooling 2

43 Elbehov Mekaniska komponenter Badhus 350 MWh e VVB Sporthall 700 MWh e Badvattensystem. 220 MWh e Luftbehandl. 212 MWh e Luftbehandl. 48 MWh e Luftbehandl. Ishall +12 C 130 MWh e Pumpenergi 24 MWh e Luftbehandl. Ishall +5 C Elbehov Mek MWh e Capital Cooling 3

44 Elbehov Belysning Badhus Sporthall Ishall +12 C Ishall +5 C Elbehov Belysning. 722 MWh e Capital Cooling 4

45 Kyla 1252 MWh k Badhus Sporthall + - COP k 7 M 179 MWh e Ishall +12 C 1431 MWh v C 1738 MWh v C 3169 MWh v + - M COP k 2, MWh k Ishall +5 C 528 MWh e Berg Elbehov kyla 707 MWh e Capital Cooling 5

46 Värme Badhus Sporthall 273 MWh v Luft 440 MWh v Transmission MWh v Badvatten+VVB 212 MWh v Luft 263 MWh v Transmission Reserv 250 MWh v 3527 MWh v MWh v Luftbehandl. 184 MWh v Transmission Ishall +12 C M 2743 MWh v COP v 4,5 50MWh v Luftbehandl. 58 MWh v Transmission Ishall +5 C Berg Elbehov värme 784 MWh e Capital Cooling 6

47 Värmeåtervinning Två ishallar 500 MWh 1300 MWh Capital Cooling 7

48 Värmeåtervinning En ishall 400 MWh 1300 MWh Capital Cooling 8

49 Summering av behov Kylbehov Bad 1252 MWh k Ishallar 1200 MWh k Totalt 2452 MWh k Värmebehov Bad 2410 MWh v Sporthall 475 MWh v Ishallar 392 MWh v Reserv 250 MWh v Totalt 3527 MWh v Elbehov Mekaniska komponenter 1684 MWh e Kyla 707 MWh e Värme 784 MWh e Belysning 722 MWh e Totalt 3897 MWh e Capital Cooling 9

50 Ekonomisk utvärdering Ursprunglig FJV GEO Värmebehov MWh/år 3'700 3'600 Fjärrvärmebehov MWh/år 3'700 Elbehov MWh/år FJV pris kr/mwh El pris kr/mwh 1'040 1'040 Investering Borrhål kr 0 5'000'000 Värmepumpar kr 0 4'600'000 Fjärrvärme kr 0 0 Risk kr 0 0 Avskrivningstider Borrhål Värmepumpar Fjärrvärme D&U Personalkostnad kr/år 0 300'000 Underhållskostnad kr/år 0 0 Risk kr/år 0 0 kalkylränta kalkylränta 2,9% 2,9% Kapitalkostnad 0 408'632 Produktionskiostnad 2'301'400 1'029'600 Drifft och underhåll 0 300'000 Total 2'301'400 1'738'232 Diff 563'168 Capital Cooling 10

51 Kalkylränta Kalkylräntan bestäms utifrån tre kriterier: Faktiska kostnader för kapital; låneräntor och avkastningskrav på eget kapital Avkastningen på alternativa investeringar Risker med investeringen Capital Cooling

52 Kostnader för kapital Eftersom en värmepumpslösingen kan likställas med energiverksamhet så borde ENA:s verksamhet kunna spegla både kapitalkostnader och alternativinveteringar. Källa: Ägardirektiv för ENA Energi AB, Enköpingskommun ENA Snitt Genomsnittlig lånekostnad 4,0% 4,1% 4,2% 4,1% 5,4% 4,4% Statslåneränta 1,52% 2,57% 2,77% 3,11% 3,87% 2,8% Soliditet 29,3% 26,3% 25,0% 25,6% 21,3% 25,5% Snitt kapitalkostnad 3,27% 3,70% 3,84% 3,85% 5,07% 3,9% Källa: ENA Energis årsredovisning 2012 samt Riskgälden Capital Cooling

53 Kalkylränta De flesta kommunala energibolag i Sverige har en kalkylränta mellan 5-7 % realt. Detta motsvarar en nominell ränta om ca 7,1%-9,1%. I denna kalkylränta har då en riskpremie lagts till för att säkerställa risker i kreditmarknaden samt att säkerställa att investeringen skall kunna täcka variationer i framtida kapitalkostnader. En riskpremie på 2-3 % är då normalt. Banker ställer ex. som krav av privatpersoner att de skall klara av en ränta på 7% för att få lånelöfte. För ENA borde då kalkylräntan lågt räknat sättas till: 3,9% + 2% = 5,9 % nominellt, (3,8 % realt). Vi föreslår att i denna utredning använda 7% nominellt. Capital Cooling

54 Ekonomisk utvärdering Ursprunglig 7%, år +Risk FJV GEO FJV GEO FJV GEO Värmebehov MWh/år 3'700 3'600 Fjärrvärmebehov MWh/år 3'700 Elbehov MWh/år '600 3'600 3' '600 3'600 3' FJV pris kr/mwh El pris kr/mwh 1'040 1' '040 1' '040 1'040 Investering Borrhål kr 0 5'000'000 Värmepumpar kr 0 4'600'000 Fjärrvärme kr 0 0 Risk kr '000' '600' '000' '600' '920'000 20% Avskrivningstider Borrhål Värmepumpar Fjärrvärme D&U Personalkostnad kr/år 0 300'000 Underhållskostnad kr/år 0 0 Risk kr/år 0 0 kalkylränta kalkylränta 2,9% 2,9% 0 300' ,0% 7,0% 0 300' ' '000 7,0% 7,0% Kompressorhaveri, köldmedieläckage Kapitalkostnad 0 408'632 Produktionskiostnad 2'301'400 1'029'600 Drifft och underhåll 0 300'000 Total 2'301'400 1'738'232 Diff 563' '108 2'239'200 1'029' '000 2'239'200 2'263'708-24' '144'914 2'239' ' '000 2'239'200 2'420' '074 Capital Cooling 14

55 Beaktade alternativ Ursprungligt alternativ med borrhålslager Ren Fjärrvärme Fjärrvärme + delvis VÅV direkt mot eget system i idrottsanläggningen Capital Cooling 15

56 Ekonomisk utvärdering ur stadens perspektiv Förutsättningar Priser El pris kundled FJV pris El och värmeproduktion FJV produktionskostnad Elkraft intäkt Elkraft produktionskostnad Elproduktion (alfavärde) 1'040 kr/mwh 622 kr/mwh 296 kr/mwh 450 kr/mwhe 267 kr/mwhe 0,3 MWhe/MWhv Kalkylränta 7,0% Avskrivningstider Borrhål Värmepumpar Fjärrvärme 25 år 15 år 15 år Capital Cooling 16

57 Ekonomisk utvärdering ur stadens perspektiv Eget alternativ FJV + egen kyla utan VÅV FJV + egen kyla med VÅV till bad Simhall ENA Energi Staden Simhall ENA Energi Staden Simhall ENA Energi Staden Värmebehov Fjärrvärmebehov VÅV intern VÅV till FJV (TPA) COPv Elbehov MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år 3' ' , '600 3' ,5 0 3'600 2'300 1' ,5 289 Investering Borrhål Värmepumpar Fjärrvärme Risk Total investering kr kr kr kr kr -5'000' '000'000-5'100' '100' '100' '100' ' ' ' ' '000' '000' ' ' '500' '500'000 Energi Intäkter FJV Intäkter Kraft Kostnader FJV / FJV prod. Kostnader el / elprod Resultat kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år ' ' ' ' '239'200 2'239' ' '000-2'239'200-1'066'667-3'305' ' '000-2'239'200 1'658' ' '430'600 1'430' ' '500-1'430' '481-2'112' ' ' '444-1'430'600 1'059' '981 D&U Personalkostnad Underhållskostnad Risk Total D&U kr/år kr/år kr/år kr/år -300' ' ' ' ' ' ' ' ' '000 Totalkostnader Kapitalkostnad Energikostnad Drifft och underhåll Total kr/år kr/år kr/år kr/år -989' ' ' ' ' '000-2'221' '221'005-54' '897-2'239'200 1'658' ' '294'097 1'658' ' ' '487-1'430'600 1'059' '981-30' '000-1'735'087 1'059' '468 Diff kr/år -485'919-1'658'533-1'585'441 Capital Cooling -559' '915-39'904 17

58 Analys av miljökonsekvensen Beräkning enligt överenskommelsen i värmemarknadskommittén. Mijövärdering Svensk Marginal ENA Energi El Fjärrvärme PEF 2,5 0,045 - CO kg/mwh Miljövärdering Egen lösning FJV FJV + VÅV Svensk marginal Primärenergi MWh/år 2' CO2 kg/år 600'000 93' '467 Capital Cooling 18

59 Känslighet kalkylränta Med kalkylränta på 2,9 %, allt annat lika, erhålls följande resultat ur stadens perspektiv Summering Egen lösning FJV FJV + VÅV Totala kostnader kr/år -1'868' ' '886 Primärenergi MWh/år 2' CO2 kg/år 600'000 93' '467 Besparing kr/år 1'246'707 1'260'068 Primärenergi % 92% 59% CO2 % 84% 54% Borrhålsalternativet är fortfarande betydligt dyrare än fjärrvärmealternativen. Alternativet med delvis VÅV är något bättre ekonomiskt men inte lika bra miljömässigt jämfört med endast fjärrvärme. Capital Cooling 19

60 Sammanfattning Sammanfattning av kostnader och miljökonsekvensen ur stadens perspektiv Summering Egen lösning FJV FJV + VÅV Totala kostnader kr/år -2'221' ' '468 Primärenergi MWh/år 2' CO2 kg/år 600'000 93' '467 Besparing kr/år 1'585'441 Primärenergi % 92% CO2 % 84% Capital Cooling 20

61 Energimyndigheten - Klimateffekter av förändrad energitillförsel Sida 1 av Miljöeffekter av förändrad energitillförsel Det går inte att beräkna en förändring av energitillförsel och dess klimateffekt vid en åtgärd i förväg. Men det är alltid bra att energieffektivisera och välja produktionsspecificerad energi med låg klimatbelastning, eftersom det möjliggör en förändring i energitillförsel. Klimatvärdering av el utgår ofta från att en ökad elanvändning endast möts med el från kolkraftverk, så kallad marginalel. Det används ibland som ett argument för att järnvägen inte ska byggas ut och att passivhus inte är bra klimatlösningar, eftersom bägge kan leda till ökad elanvändning och därmed öka elproduktionen från kolkraft enligt detta synsätt. Energimyndigheten föreslår i stället mer konstruktiva sätt att behandla klimatkonsekvenserna av användningen av energibärare. Det går att bygga hållbara lösningar med el såväl med andra energibärare. Det finns inga entydiga marginaleffekter Energimyndigheten menar att det i förväg inte går att beräkna vilken energitillförsel som förändras av en åtgärd som ökar eller minskar energianvändningen. Det inte går att identifiera några entydiga marginaleffekter, för vare sig el, värme eller drivmedel. För el kan förändringen resultera i mer eller mindre kolkraft, naturgaskombi, förnybara bränslen eller en mix av dessa. Genom att anta att el belastas med annan produktion än från kolkraftverk kan man visa att både tåg och passivhus är bra klimatlösningar. På samma sätt är det omöjligt att entydigt identifiera effekten när användningen av fjärrvärme, etanol eller andra energibärare förändras. För konverteringsåtgärder mellan energibärare är det valet av energikälla som avgör vilket uppvärmningsalternativ som är bäst för klimatet. Bergvärme kan vara lika bra som ett biobränslebaserat fjärrvärmesystem för klimatet. Vad kan företaget göra för klimatet? Genom att välja specificerade energiavtal, t.ex. el från förnybara energikällor, kan ett företag begränsa sitt ansvar för klimatbelastningen. Att välja produktionsspecificerad energi är däremot inget skäl för att inte effektivisera sin energianvändning. Det går att säga att en åtgärd som minskar energianvändningen möjliggör en förändring i energitillförsel. Genom att energieffektivisera kan man göra det möjligt att minska produktionen i de sämsta anläggningarna, t.ex. kolkraftverk. Den som minskar sin användning av t.ex. förnybar el ger även andra konsumenter möjlighet att köpa denna el, vilket i sin tur möjliggör för en minskad klimatbelastning. För de företag, organisationer eller offentliga organ som vill minska sina utsläpp av växthusgaser ger Energimyndigheten några generella råd i form av en checklista. Läs checklistan Underlagsrapport Energimyndigheten har tagit fram en underlagsrapport i syfte att reda ut komplexiteten i att försöka beräkna energianvändningens påverkan på klimatet och vilka faktorer som påverkar. Läs underlagsrapporten (pdf). Yttrande om konverteringsåtgärder I ett yttrande till Värnamo kommun beskriver Energimyndigheten sitt resonemang om konverteringsåtgärder mellan energibärare. Läs yttrandet (pdf). Tobias Persson

62 Energimyndigheten - Klimateffekter av förändrad energitillförsel Sida 2 av Skriv ut Tipsa en vän Uppdaterad: Dela med andra: Interna länkar Energieffektivisering i företag

63

64

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Energianvändningens klimatpåverkan. Energimyndigheten Tobias Persson

Energianvändningens klimatpåverkan. Energimyndigheten Tobias Persson Energianvändningens klimatpåverkan Energimyndigheten Tobias Persson Upplägg Växthusgasutsläpp från energianvändning Miljövärdering hur och till vad? Vad tycker Energimyndigheten Sammanfattning Växthusgasutsläpp

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Seminarium - Geoenergi

Seminarium - Geoenergi Barkaby gård 2011-05 05-20 Seminarium - Geoenergi Ekonomisk och miljömässig värdering presenterat av Olle Andersson, Geostrata Innehåll Ekonomiska villkor och beräkningsgrunder Olika syn på miljövärdering

Läs mer

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli!

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli! Skånska Energi Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN Så här bra kan det bli! Skånska Energi Kort presentation av Skånska Energi Så här bra kan det bli! Referensprojekt enbart kostnadseffektiv kyla Referensprojekt

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Varför CO 2 -teknik i en ishall?

Varför CO 2 -teknik i en ishall? Varför CO 2 -teknik i en ishall? Gimo ishall 2 december 2014 Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Innehåll Ishallar och energianvändning CO 2 -system var och varför? Tekniken i Gimo ishall Hur har det fungerat

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm

Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm 2012-10-04 Observera följande: Denna presentation innehåller inga sanningar utan exempel på hur man kan resonera kring miljövärdering

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund Extra föreningsstämma brf Tingvallen Lund 2017-02-16 Bakgrund Uppvärmning är föreningens enskilt största kostnadspost. Vi har en del komfortproblem i vissa lägenheter och hus. En del utrustning närmar

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat. Uppdatering 2015-06-12

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat. Uppdatering 2015-06-12 ns konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat Uppdatering 215-6-12 Inledning Detta är en uppdatering av tidigare genomfört projekt med samma namn. Ursprunglig rapport är daterad 213-6-5.

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Prisdialogen ENA Energi AB

Prisdialogen ENA Energi AB Prisdialogen ENA Energi AB Prispolicy Prissättningsprincip ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera säker och

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5)

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5) Tekniska krav och anvisningar Energi Anvisning för LCC-kalkyl Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Geotecs roll i branschen

Geotecs roll i branschen Geotecs roll i branschen Tyréns geoenergidag 2013-05-23 Johan Barth Johan Barth Bakgrund som hydrogeolog vid Swecos grundvattengrupp i Malmö Affärsområdeschef för Malmberg Borrning Ordförande och därefter

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem 20150312 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet 4 000 lgh Senare 4

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HESSAM TABRIZI Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS

Läs mer

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster s kalkylmodell för prissättning av tjänster Datum 12 januari 2004 Till Från 1 Introduktion 1.1 Bakgrund s avtal för utsändning upphör vid utgången av 2003. En diskussion har uppstått beträffande s kalkylmodeller

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Öppen fjärrvärme en affärsmodell för återvunnen energi Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på energi som annars går förlorad Vi utvecklar framtidens fjärrvärme

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Profu. Miljövärdering av elanvändning. - Aktuella svenska studier. Profu. Thomas Unger, Profu

Profu. Miljövärdering av elanvändning. - Aktuella svenska studier. Profu. Thomas Unger, Profu Miljövärdering av elanvändning - Aktuella svenska studier Thomas Unger, är ett oberoende konsult- och forskningsföretag inom energi, miljö och avfall (med kontor i Göteborg och Stockholm) Miljövärdering

Läs mer

Energi & Villaforum 2013. Välkomna!

Energi & Villaforum 2013. Välkomna! Energi & Villaforum 2013 Välkomna! Program 08.00 Frukost 08.30 Välkomna! 08.45 Fjärrvärme Karl-Henrik Rognefjord 09.15 MEX (Helsingborgs Mark & Exploatering) Johan Cedergren Tomtsläpp 2013 och vad händer

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Klimatneutralt byggande är det möjligt? Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Hållbart samhälle Bevara jordens resurser Leva ett gott liv Klimatförändringarna är synliga och märkbara

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

Energieffek)visering av Idro1s- och fri)dsanläggningar Gävle Kommun. E1 samarbete mellan: KULTUR & FRITID

Energieffek)visering av Idro1s- och fri)dsanläggningar Gävle Kommun. E1 samarbete mellan: KULTUR & FRITID Energieffek)visering av Idro1s- och fri)dsanläggningar Gävle Kommun E1 samarbete mellan: KULTUR & FRITID Våra besparingar så här långt 11,4 % på total förbrukningen Årlig ekonomisk besparing: 14,390

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Konsultens syn på energieffektivisering i fastigheter anslutna till fjärrvärme, respektive val av uppvärmningssystem vid nybyggnation?

Konsultens syn på energieffektivisering i fastigheter anslutna till fjärrvärme, respektive val av uppvärmningssystem vid nybyggnation? Konsultens syn på energieffektivisering i fastigheter anslutna till fjärrvärme, respektive val av uppvärmningssystem vid nybyggnation? En typisk konsult Minna Glemme Lundvall ÅF-Infrastruktur AB, Falun

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme 2015 DoA Fjärrvärme AB Borlänge Energi Borlänge Fjärrvärme 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Borlänge Ort/orter FVD20012 Borlänge Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Värnamo 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Värnamo Ort/orter FVD20012 Värnamo Prisområdesnamn FVD20013 Värnamo Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

Elproduktionskostnader nya anläggningar?

Elproduktionskostnader nya anläggningar? Elproduktionskostnader nya anläggningar? EnergiTing Sydost Västervik 2015-11-12 Solvie Herstad Svärd, Civ Ing Seniorkonsult Kraft&Värme, WSP Agenda Bakgrund/Utblick Elproduktion Övergripande resultat och

Läs mer

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag?

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? Fredrik Karlsson, Sweco Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? 1 Krav på flexibilitet Ny utrustning Flytta väggar Varm och kallt Varierad verksamhet

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB EnergiTing Sydost 12 November 2015, Västervik Med

Läs mer

ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist

ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist AGENDA Introduktion Bakgrund Metod Resultat Diskussion & Slutsats INTRODUKTION Tekniska verken

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05 2015-03-05 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning under 3 år IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Rydaholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Rydaholm Ort/orter FVD20012 Rydaholm Prisområdesnamn FVD20013 Rydaholm Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun Kävlinge Kommun 2016-09-05 Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material

Läs mer

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Ekonomisk analys av biogasanläggningar Ekonomisk analys av biogasanläggningar Begränsa antalet variabler Avskrivning 15 år och 10 år Ränta 5% på hela investeringen Elpris försäljning inkl. certifikat 0,50

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Hjo Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hjo Ort/orter FVD20012 Hjo tätort Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031 Per-Olof Westlin

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Uppsala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uppsala Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 Uppsala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer