Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland har påbörjats. Startskottet ägde rum i Eskilstuna den 30 januari. LÄS MER PÅ SIDAN 2 De senaste 15 åren har sysselsättningen bland sörmlänningar ökat med åtta procent medan siffran för riket är 15 procent. Samtidigt har arbetspendlingen till andra län ökat kraftigt. Detta betyder att ökningen av antalet jobb i Sörmland är för svag. Industrins effektiviseringar har slagit hårt mot sysselsättningen i länet och ökningen av jobben i nya branscher går långsammare i Sörmland än i jämförbara regioner. Den här utvecklingen har pågått ett antal år och insatser har gjorts både lokalt och regionalt för att ändra på detta. Frågan är dock vilken effekt dessa insatser haft? Regionförbundet har under flera år försökt stärka länets innovationssystem genom att öka inflödet av idéer och förbättra rådgivningen. Syftet har varit att få fram fler innovationer till säljbara produkter och tjänster. Kanske är dessa insatser för knappa? Kanske är vi dåliga på att samordna oss med andra aktörer på området? Vi har tillsammans med Länsstyrelsen, ALMI Invest, Länsförsäkringar och länets sparbanker försökt stärka tillgången på riskkapital för att utveckla nya idéer. Men det räcker inte. För att få ett dynamiskt näringsliv som bygger på innovationer och kunskap behöver vi göra ännu mer. Insatserna för att förbättra innovationsstrukturen, det vill säga råd och finansiering, måste samordnas bättre och Mälardalens högskolas roll och resurser måste stärkas. FOTO: MONICA SWÄRD Sverigerekord för Morgonsoffan i Katrineholm FOTO: FRIDA OVLAND Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer För att öka inflödet av idéer ytterligare kan offentliga sektorn bli bättre på att finna goda lösningar genom smarta upphandlingar, så kallade innovationsupphandlingar. Det finns ett stort behov av sociala innovationer som ger människor en tryggare tillvaro och därmed minskar samhällets kostnader för vård och grundläggande försörjning. Allt detta kan rymmas inom ramen för en ny innovationsstrategi för Sörmland. LÄS MER PÅ SIDAN 3 LÄS MER PÅ SIDAN 4 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 INNOVATIONSMOTORN Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland har påbörjats. Startskottet ägde rum i Eskilstuna den 30 januari där drygt 80 nyckelaktörer för företag och offentlig sektor i regionen samlades för att påbörja arbetet med att skapa en innovationsstrategi för Sörmland. Dagen inleddes av kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S) som hälsade deltagarna välkomna genom att konstatera att människan är en uppfinnande varelse, men att vi måste ändra sättet vi tänker på. Vi måste tro mer på oss själva och vi måste våga göra misstag och kanske framför allt låta andra få göra misstag. Nästa talare på listan var Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet. Han berättade om hur regeringens nationella innovationsstrategi ska stimulera innovationer på nationell nivå och i Sörmland. Håkan berättade om en spännande resa som handlar om att förbättra innovationsklimatet i hela Sverige och att i det arbetet ingår allt från patentfrågor och att förenkla genom att ta bort krångliga regler till att tillgången på riskkapital måste öka. Göran Norberg, direktör på Regionförbundet Sörmland berättade om några av utmaningarna som Sörmland står inför. Att vi har stora skillnader i arbetslösheten beroende på närheten till Stockholm. Att det fortfarande är tillverkningsindustrin som dominerar näringslivstrukturen i Sörmland och att drivkraften att starta nya företag traditionellt varit svag i Sörmland. Göran sa också att det behövs fler jobb till Sörmland och genom att kraftsamla i arbetet med en regional innovationsstrategi har vi möjlighet Eva Otis berättade om att hon varken kan rita eller hålla i nål och tråd. Det första Eva behövde göra var att hitta någon som förstod vad hon pratade om och sedan en fabrik som kunde tillverka behån. Det ledde till ett samarbete med en designer i Stockholm som hade kontakter i Kina. Två år och ett antal prototyper senare kom chockbeskedet från fabriken i Kina. De meddelade att de bara kunde göra behån i storlek small. Det blev att leta upp en ny fabrik. Idag har Eva två färdiga produkter som säljs till bröstkliniker och om två månader räknar Eva med att ha fem färdiga modeller ute på marknaden. att skapa nya arbeten genom fler sörmländska innovationer. Inbjuden att berätta om sina erfarenheter som egen företagare och innovatör var Eva Otis, utsedd till årets innovatör 2012 i Katrineholm. Eva berättade om sin resa från egen restaurang som gick i konkurs till att utveckla en egen sport-bh för bröstopererade. I arbetet med att starta företaget Yajlee AB och utveckla sin idé har hon tagit hjälp av bland annat Nyföretagarcentrum i Västra Sörmland, Almi Företagspartner och Katrineholms Entreprenörcentrum. Jag har fått otroligt mycket stöd med allt från kunskap och råd till kontaktnät och en klapp på axeln ibland. De har även hjälpt mig med finansiering, berättade Eva Otis. Under eftermiddagen pågick tre olika workshops med syfte att ge inspel och bidrag till det fortsatta arbetet med att arbeta fram en regional innovationsstrategi för Sörmland. Astrid Trautsch Innovationskraft Sverige Innovationskraft Sverige, (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. I höstas presenterade regeringen en innovationsstrategi på den nationella nivån. Den ska underlätta för människor att utnyttja sin förmåga att vara innovativa, bidra till goda ramvillkor för ett bra innovationsklimat och ge goda förutsättningar för innovativa företag. Källa: FOTO: ANNELIE LJUNGWALD

3 3 NÄRINGSLIV Sverigerekord för Morgonsoffan i Katrineholm Snacka om succé för den första Morgonsoffan i Katrineholm. 160 personer hade anmält sig till premiären fredagen den 1 februari - men det kom 170! Ett av de största dragplåstren var naturligtvis ordföranden för Företagarna i Sverige, Jens Spendrup, men även näringslivscheferna i KFV-området fick tillfälle att presentera sig liksom den nya kommunchefen i Vingåker. Denna något kyliga första februarimorgon inleddes praktiskt taget med ett lämmeltåg till de före detta Lokstallarna i Katrineholm som numera tjänstgör som ungdomskulturhus när det inte härbärgerar Morgonsoffan. flera alternativa frågor som till exempel Härnösand (där hon arbetat senast) kontra Vingåker, staden mot landet och politiker kontra tjänstemän. På den sista frågan svarade hon: En mix! Sist men inte minst var det styrelseordföranden och tidigare VDn för Spendrups, Jens Spendrups tur att bli intervjuad i soffan av programledare Julia Rosqvist. Utöver vikten av företagsamma människor, liksom arbetsföra, blev det också samtal om betydelsen av näringsklimatet i kommunerna, tips på hur man lagar pannkaka på öl och slutligen hur man avnjuter en kall öl på bästa sätt. Bakom arrangemanget står Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun, Katrineholms Kuriren, KFV Marknadsföring AB, Näringslivscentrum, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Östsvenska Handelskammaren. Fredagen den 1 mars är det dags för nästa Morgonsoffa i KFV-området, den är då förlagd till Vingåker. Monica Swärd Väl inne i de varma lokalerna välkomnades alla besökare av representanter för arrangörerna och UF-Företaget Frukostpåsen som delade ut påsar med färdigbredda mackor till alla som ville ha. Dessa unga företagare har specialiserat sig på att göra olika frukostmackor som de döpt efter ett antal svenska städer och de levererar mer än gärna färdiga smörgåsar till de företag eller konferenser som vill ha. Den här morgonen hade de varit uppe med tuppen klockan för att börja bre mackor med massor av olika pålägg. FOTO: MONICA SWÄRD Ordföranden för Företagarna i Sverige, Jens Spendrup, intervjuas av programledare Julia Rosqvist. Därefter var det tre relativt nya näringslivschefer i KFV-området som fick möjlighet att presentera sig för den vältaliga publiken. Suzan Östman Bäckman från Vingåker, Mikael Larsson från Flen och Lars-Erik Sandgren från Katrineholm. De poängterade bland annat vikten av samarbete mellan de tre kommunerna där Morgonsoffan är ett bra exempel. Sedan var det dags för den nye kommunchefen i Vingåker, Marita Skog, att bli grillad i Heta Stolen. Hon fick Tre förhållandevis nya näringslivschefer från Katrineholm, Vingåker och Flen. Från vänster Lars-Erik Sandgren, Suzan Östman Bäckman och Mikael Larsson. FOTO: MONICA SWÄRD

4 4 POLITIK DEBATTARTIKEL Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ger de människor som redan bor här ett gott liv. Sörmland är unikt genom sin flerkärniga ortstruktur, den täta kopplingen mellan angränsande län, större städer, landsbygd, naturmiljö och vatten. Geografin och tillgängligheten ger förutsättningar för unika och attraktiva livsmiljöer. Så inleds den fjärde målbeskrivningen i den nyligen antagna Sörmlandsstrategin, länets regionala utvecklingsplan som ska gälla fram till år Den fortsätter: För att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer måste vi tänka på sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. Begreppet attraktiv livsmiljö innefattar ett samspel mellan funktionell och emotionell attraktivitet. Det betyder såväl möjligheter till arbete som utbud av offentlig och privat service, infrastruktur med mera. Den andra delen handlar om mjuka värden som identitet, natur, kultur och socialt kapital. När det gäller de mjuka delarna handlar det också om människors möjlighet att vara delaktiga och påverka för att främja integrering och motverka diskriminering. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhällslivet. En hållbar utveckling är också viktig för att värna om kommande generationers rätt till en god livsmiljö. Vad som är attraktivt beror självklart på vem man är, vilka förutsättningar man har och vad man gör. Attraktiviteten kan dessutom vara olika för den som bor i, arbetar i eller besöker Sörmland och här har vi en stor utmaning i sig, att arbeta med attraktivitet för olika grupper. På vår åtgärdslista står även en förbättrad infrastruktur, det vill säga bättre vägar och fungerande järnvägsnät. Detta gör det möjligt att bo på en liten ort i Sörmland och samtidigt ha tillgång till storstadens utbud av arbete och fritidsaktiviteter. Genom att förbättra infrastrukturen och möjligheterna att resa med olika trafikslag kan Sörmlands attraktivitet öka ytterligare. Andra avgörande aspekter på en bra livsmiljö är naturligtvis boendemiljön och där vet vi redan nu att det råder bostadsbrist i sju av länets kommuner. Här är det dessutom oerhört viktigt att arbeta för ett integrerat boende. Hur ska vi då uppnå målet om ett län med hållbara och attraktiva livsmiljöer? Jo, genom tre olika strategier som de ledande politikerna i länet gemensamt tagit fram, det vill säga styrelsen för Regionförbundet Sörmland där samtliga kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd i alla kommuner, och landstinget i länet, ingår. De tre strategierna är: En hållbar och attraktiv boendemiljö En god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Förutsättningar för ett rikt fritidsoch kulturliv Frågan är då hur vi följer upp de olika strategierna och ser vilken verkan de faktiskt har. Det ska bland annat ske genom att vi följer utvecklingen av följande områden: Inflyttning i olika grupper Utvecklingen på bostadsmarknaden Behov jämfört med utbud av bostäder Närhet till grönområden Ett regionalt perspektiv på kommunernas och landstingets befintliga uppföljning inom området Valdeltagande Jämställdhetsindex Jämförelser av olika satsningar på kultur och fritid Studier av de regionala förutsättningarna för en rik fritid Här är vi flera som delar på ansvaret för att strategierna genomförs och följs upp. Det gäller inte minst länets nio kommuner och landstinget men också länsstyrelsen och den nybildade kollektivtrafikmyndigheten har ansvar för att Sörmlandsstrategin 2020 är verklighet år 2020! Viking Jonsson, (S) Ordförande, Regionförbundet Sörmland REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter och Näringsliv & Arbetsmarknad. Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla!

5 5 KOMPETENSPLATTFORMEN KOMPETENSPLATTFORMEN Sju nya yrkeshögskoleutbildningar till Sörmland Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelade den 18 januari att man har beviljat hela 26 yrkeshögskoleutbildningar i Mälardalen och av dessa anordnas sju i Sörmland. De senaste åren har Yh Mälardalen arbetat målinriktat för att öka antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar i Sörmland. Resultatet visar att Mälardalen med 33 procent beviljade utbildningar ligger över rikssnittet på 28 procent. Även om man i år visar upp ett mycket bra resultat är det lägre än toppnoteringen från förra året då 35 procent av utbildningarna i Mälardalen beviljades. Yrkeshögskoleutbildningar drivs i nära samverkan med arbetslivet och det är arbetslivets behov som styr vilka utbildningar som tillåts starta. Det unika upplägget gör att hela nio av tio studenter som går en yrkeshögskoleutbildning får arbete direkt efter examen. Yrkeshögskoleutbildningarna är viktiga för att förse arbetslivet med rätt kompetens, och när vi går mot tuffare tider är tillgången på rätt kompetens en verklig överlevnadsfråga för företagen. Därför är det kul att Mälardalen visar upp ett så högkvalitativt utbud av yrkeshögskoleutbildningar, säger Lena Nyqvist på Handelskammaren Mälardalen, projektledare för Yh Mälardalen. I Sörmland blev följande utbildningar beviljade i årets ansökningsomgång: Industriell mätteknik, Eskilstuna Verktygsmakare, Eskilstuna Kyl- och värmepumpstekniker, Katrineholm Medicinsk sekreterare, Nyköping Teknisk säljare, Nyköping Elkonstruktör, Nyköping Elkraftstekniker, Nyköping Underhållstekniker inom processindustrin, distans från Borlänge. Karin Botås, YHM (Yh Mälardalen) YHM är en storregional satsning för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning i Mälardalen. Projektägare är Handelskammaren Mälardalen. Syftet är att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft på nya och effektiva sätt. Genom att matcha rätt utbildningsanordnare med arbetsgivarnas behov utifrån regionernas utvecklingsstrategier, ökar antalet relevanta yrkeshögskoleutbildningar, sökande och studenter som fullföljer sin utbildning. YHM är ett länsövergripande samarbetsforum för yrkeshögskolefrågor och finansieras av: Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen Västmanland och kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Örebro. Regeringen satsar 60 miljoner kronor på regionala kompetensplattformar Regeringen beslutade den 20 december att under perioden satsa minst 60 miljoner kronor på kompetensförsörjning i regionerna. Med satsningen förstärker och vidareutvecklar regeringen de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för kompetensförsörjningsarbete i hela landet. I takt med att varslen ökar gör vi ytterligare kraftfulla åtgärder genom att satsa 60 miljoner kronor för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet. Vi vet att det är centralt för länders och regioners utvecklingskraft och företagens konkurrenskraft. Detta bidrar till att attrahera företagsetableringar och öka inflyttningen till landets alla delar, säger näringsminister Annie Lööf. Medlen ska betalas ut till länen genom ett ansökningsförfarande. Ansvarig myndighet blir Tillväxtverket. Insatserna ska främst ha följande inriktning: Fortsättning på nästa sida

6 6 KOMPETENSPLATTFORMEN Forts. Regeringen satsar 60 miljoner kronor på regionala kompetensplattformar Utveckling av metoder och arbetsformer, t ex förbättrad praktiksamordning och strategiskt arbete med studie- och yrkesvägledning. Skapa en bred förankring av och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå, till exempel kommuner, näringsliv eller strukturfondspartnerskap. Utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiven i kompetensförsörjningsarbetet, till exempel utveckla arbetet med validering eller insatser för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad. Utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång sikt, till exempel samverkan med lärcentra. Insatserna ska utgå ifrån respektive läns förutsättningar och prioriteringar. Karin Botås, Trampolinen och Teknikcollege inleder ett nytt samarbete på högstadierna 2013 I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Så lyder det första av fyra mål i Sörmlandsstrategin En av strategierna kopplade till detta mål handlar om att anpassa utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar kompetensbehoven. Med detta som bakgrund delfinansierar regionförbundet flertalet olika satsningar för bättre kompetensförsörjning i länet. Två av dessa satsningar är projektet Trampolinen samt Teknikcollege Sydöstra Sörmland. Trampolinen, som projektleds av Östsvenska Handelskammaren, arbetar för att väcka och öka högstadieelevernas intresse och kunskap för industri, teknik samt entreprenörskap inför kommande gymnasie- och yrkesval. Företag matchas till en skolklass för ett samarbete genom högstadiet. Under de åren byggs kontakten upp och man lär känna varandra genom studiebesök och projektarbeten. Teknikcollege är en nationell kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser med mera. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala och lokala industristrukturen och de behov som finns. Teknikcollege Sydöstra Sörmland är sedan 2009 godkänt som Teknikcollege för regionen. Inom Teknikcollege i Sydöstra Sörmland är det just nu tre skolor som är certifierade. Trampolinen gör nu gemensam sak med Teknikcollege Sydöstra Sörmland för att bidra med större förståelse mellan skola och näringsliv. Syftet med satsningen är att fler elever ska få en bättre bild av var teknikjobben finns samt vilka gymnasieutbildningar som leder dit.under 2013 kommer Teknikcollege i samarbete med Trampolinen informera på högstadiet, årskurs sju till nio om vägen till jobben på de olika teknikföretagen i regionen. Ansvariga för projektet är: Mathias Demetriades, projektledare Teknikcollege Christina Holmqvist, projektledare Trampolinen Karin Botås, projektledare Kompetensplattformen

7 7 NÄRINGSLIV Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola samverkar om forskning, utveckling och tillväxt Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen. Regionförbundet verkar för tillväxt och utveckling i Sörmland och MDH är en samproducerande högskola som har ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen. entreprenörskap i skolan och högskolans roll i regionen för nytta, värde och tillväxt. Satsningen omfattar 1,2 miljoner kronor. Inom området hälsoteknik arrangeras denna månad en gemensam workshop där näringslivsföreträdare bjuds in för att diskutera hur högskolans forskare kan samarbeta med hälsoteknikföretag i Sörmland kring tester och utveckling av produkter och tjänster. Vi ska även ta fram underlag för ett lärprojekt om högskolans roll i regionen samt analysera möjligheterna att mäta resultatet av lärosätenas insatser i regionen, säger Viking Jonsson. Catharina Frändberg, Gemensamt för både regionförbundet och högskolan är ambitionen att höja kompetensnivån i regionen, främja kompetensförsörjningen till länets arbetsgivare samt att forskning och innovation ska skapa nytta och värde, säger Viking Jonsson (S), ordförande för regionförbundet. För högskolan, som är en regional och nationell kompetensförsörjare, är det angeläget att utbildning och forskning sker i samverkan med aktörer från näringsliv och det omgivande samhället. Genom denna överenskommelse skapar högskolan och regionförbundet grunden för en långsiktig samverkan, säger Karin Röding, rektor vid MDH. De tre utvecklingsområdena är tvärvetenskaplig teknik i form av hälsoteknik, Regionförbundet och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen. FOTO: FRIDA OVLANDS INFRASTRUKTUR Betyder bättre kommunikation något för huspriserna? Regionförbundet Sörmland har tagit fram en studie som undersöker om ett förändrat regionalt kollektivtrafiknät påverkar bostadsmarknaden i Sörmland. Resultatet av studien visar att vi inte ska sluta förbättra transportsystemet eller sluta satsa på kollektivtrafiken. Tvärtom ger resultatet tydliga signaler om att det krävs riktigt stora satsningar inom infrastruktur och kollektivtrafik för att det ska bli lönsamt att bygga hus och därmed också ekonomiskt attraktivt att bosätta sig i Sörmland. Utgångspunkten för studien har varit att titta på den regionala kollektivtrafiken och jämföra med ett alternativt trafiknät. Carina Jönhill Nord Studien Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland finns att beställa på Den går också att ladda ner på

8 8 NÄRINGSLIV Vem vill främja kvinnors företagande? Den frågan ställer Regionförbundet Sörmland i en utlysning som skickas ut i dagarna. Utlysningen vänder sig i första hand till så kallade företagsfrämjare, det vill säga organisationer som stöttar idéer, entreprenörer och företagare i deras utveckling och tillväxt. Utlysningen är ett slags upprop för att lämna in olika projektidéer för att främja kvinnors företagande i Sörmland. Dessa företagsfrämjare vänder sig i sin tur till de olika målgrupper av företagare som är aktuella. Den här gången vänder de sig i första hand till: Kvinnor som vill utveckla sitt företag, till exempel via affärsutveckling på den svenska marknaden eller internationalisering Kvinnor som vill starta företag Kvinnor som vill utveckla sin innovation Regeringen har lyft fram ett antal branscher där många kvinnor driver företag och som därför anses viktiga för kvinnors företagande. Hit hör bland annat: Gröna näringar Tjänste- och servicesektorn Kreativa och kulturella näringar Vård och omsorg Utbildning It och internet Även insatser som riktas till kvinnor inom traditionellt mansdominerande branscher och som speglar den regionala näringslivsstrukturen välkomnas. Främja kvinnors företagande är ett nationellt program som pågått sedan 2007 och vars syfte är att utveckla kvinnors företag. Regeringen vill med detta program skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Regionförbundet Sörmland har samma ambition med koncentration på det sörmländska näringslivet. Genomförandet ska dessutom bidra till att länet uppfyller mål tre i Sörmlandsstrategin 2020 som handlar om att Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Antalet nya företag som startas av kvinnor i Sörmland har ökat de senaste åren och andelen, 33 procent, är högre än riket i övrigt. Dessvärre är viljan att växa i företag som drivs av kvinnor något lägre än i riket. Tillväxthinder som lagar och myndigheter, tillgång till lån och kredit samt externt ägarkapital anses vara ett större problem här än vad riksgenomsnittet av kvinnor anser. Den totala budgeten för 2013 och 2014 är 5,9 miljoner kronor och starten för utvecklingsprojekten sker tidigast den 1 maj i år. Vad finns det för krav på projekten? Till urvalskriterierna hör att insatser ska ske i samarbete mellan fler aktörer, en tydlig målgrupp och en spridning mellan olika branscher och geografiskt. Projektplanen ska också innehålla en beskrivning av hur målgruppen unga kvinnor, upp till 35 år, och kvinnor med utländsk bakgrund ska kunna rekryteras. Projektansökningarna ska göras på en särskild ansökningsblankett som finns att ladda ned på regionförbundets hemsida, och ansökan ska vara regionförbundet till handa senast den 15 mars i år. Astrid Trautsch INFRASTRUKTUR Regional cykelstrategi för Sörmland Idag saknas det gång- och cykelvägar längs flera viktiga vägar i länet och det saknas sammanhängande cykelstråk med hög standard. I rapporten som nu är färdigtryckt hittar du regionala mål, strategier, prioriterings- och standardprinciper för utbyggnad av cykelvägarna. Arbetet har utförts i nära samarbetet med kommunerna i Sörmland. Arbetet med strategin har lett fram till en vision om ett framtida sammanhängande regionalt cykelvägnät i Sörmland. De uppsatta regionala målen, som ökad cykling för folkhälsa och miljö, trygga och säkra cykelvägar samt ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät speglar de nationella målen. Den regionala cykelstrategin för Sörmland är beslutad i Regionförbundet Sörmlands styrelse. Det finns två versioner av den regionala cykelstrategin. En kortare version utan fördjupade analyser som går att beställa i tryckt version eller ladda ner på Den långa versionen finns inte tryckt men en lågupplöst version går att ladda ner från vår hemsida. Vill du ha en version med högupplösta kartor skickar vi den till dig på ett USB minne. Beställ via region.sormland.se Carina Jönhill Nord

9 9 POLITIK EU-nytt Irland tar över EU-ordförandeskapet Det nya året innebar starten för Irlands ordförandeskap i Europeiska rådet. Under det halvår som nu följer kommer Irland i sin roll som ordförande att fokusera på stabilitet, arbete och tillväxt i unionen. Bland några av de prioriteringar som fastställts kan nämnas: Varaktig stabilitet, genom att bland annat få bankunionen på plats Åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Lagstiftning för att främja den digitala ekonomin Åtgärder riktade mot att underlätta för små och medelstora företag Främja nya handelsavtal och fortsätta arbetet med EUs utvidgning Ordförandelandet leder och organiserar det dagliga arbetet i EU och landets ansvarige minister är ordförande för respektive ministerråd. Vidare sköter ordförandelandet kontakterna mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Det är sjunde gången Irland håller i ordförandeskapet och 2013 markerar Irlands 40-åriga medlemskap i EU. Nytt miljöhandlingsprogram fram till 2020 EU-kommissionen föreslår ett nytt program med en strategisk agenda för miljöpolitiken och nio prioriterade mål för Programmet föreslås heta Att leva gott inom planetens gränser. Förslaget eftersträvar att stärka Europas ekologiska motståndskraft och omvandla EU till en allomfattande och hållbar grön ekonomi. De tre övergripande prioriteringarna är: Att skydda, bevara och stärka EUs naturkapital Att omvandla EU till en resurseffek tiv, grön konkurrenskraftig och koldioxid snål ekonomi Att skydda EUs invånare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande För första gången finns också åtgärder som riktar sig speciellt till städer. Åtgärderna ska hjälpa EUs städer att bli mer hållbara och öka EUs möjligheter att lösa regionala och globala miljöoch klimatproblem. Programmet kan komma att träda i kraft redan Ny ungdomsgaranti ska minska arbetslösheten i EU EU-kommissionen föreslår nu åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att ta itu med oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet och social exkludering genom att erbjuda ungdomar arbete och utbildning. EU-kommissionens paket innehåller ett förslag till rekommendationer till EU-länderna om en ny ungdomsgaranti för att alla ungdomar upp till 25 år ska få erbjudanden om bra arbeten. För att underlätta övergången mellan skola och arbete omfattar paketet också samråd med arbetsmarknadens parter om kvalitet på praktiktjänstgöring så att ungdomar kan få arbetslivserfarenhet av hög kvalitet under trygga förhållanden. Dessutom ingår en europeisk allians för lärlingsutbildning för att förbättra och öka tillgången till lärlingsplatser genom att sprida framgångsrika lärlingssystem över Europa. Österrike, Nederländerna och Norge har redan infört ungdomsgaranti. Dessa länder, tillsammans med Tyskland, har den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Entreprenörskap ska återskapa tillväxt i Europa Den 9 januari presenterade Antonia Tajani, EU-kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande, en handlingsplan för att främja entreprenörskap i Europa. I planen sätts bland annat fokus på mer utbildning, för att på så sätt fostra en ny generation entreprenörer. Vidare innehåller planen åtgärder för att entreprenörsandan hos särskilt unga kvinnor, arbetslösa och invandrare ska växa. Totalt omfattar planen sex områden varav finansieringsmöjligheter och förenklingar inom administration och regler tillhör några. Monica Swärd Källa: Stockholmsregionens Europakontor

10 10 INNOVATIONSMOTORN Veterankreatörer på gång Tänk vilka kunskaper som finns bland äldre innovatörer! säger Birgit Båvner, verksamhetsansvarig för innovationsnoden Företagslabbet i Nyköping. Att äldre, ofta pensionerade, innovatörer sitter på en enorm kunskapsbank och har tiden att ägna sig åt idéutveckling är något som en nybildad grupp som kallar sig Veterankreatörerna tagit fasta på. Successivt har gruppen tagit form genom att regelbundet träffas på Företagslabbets Idécafé. Ett snack över en kopp kaffe tillsammans med likasinnade kan vara en bra start på kreativiteten, säger Birgit Båvner. Vi har en fast kärna besökare och bland dem finns nu Veterankreatörerna, äldre män och kvinnor som är vana vid problemlösning. Under ledning av Nisse Svensson ägnades årets första Idécafé åt att väcka intresse hos ännu fler som arbetat med produktutveckling i sitt arbetsliv att ansluta sig till Veterankreatörerna. Tillsammans räknar de med att utveckla riktigt skarpa lösningar framöver. Men för att besöka Idécaféet behöver man inte vara en erfaren innovatör. Nya besökare strömmar hela tiden till, och det är jätteroligt, fortsätter Birgit. God och kreativ stämning råder och erfarna innovatörer delar gärna med sig av sin kunskap till mer oerfarna. Just nu hjälper jag en ung arbetslös kille som har en idé som förenklar måleriarbeten, berättar Nisse Svensson som ingår i Veterankreatörerna och som gärna ser sig som en passare. Råd och stöd till andra så att de kan göra verklighet av sin idé bjuder han gärna på. Till Idécaféet på Västra Kvarngatan 62 i Nyköping är alltså alla som är intresserade av innovationer, erfarna såväl som noviser, välkomna. Varannan onsdag, jämna veckor mellan klockan bjuder caféet på kaffe med diskussioner, varvat med information och inspiration från inbjudna föreläsare. Birgit Båvner COPYRIGHT: ANDE SVERNSJÖ Kalender Februari Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping Framtidens miljö - det giftfria Södermanland Konferens, Elite hotel, Eskilstuna Regionstyrelsen sammanträder Safiren, Katrineholm Mars 1 Morgonsoffan i KFV regionen Frukostmöte, Åbrogården, Vingåker Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping En dag för framtiden Seminarium och panelsamtal, Safiren, Katrineholm Regionstyrelsen sammanträder Yxtaholms slott, Flen Arbetsutskottets och regionstyrelsens mötesdagar februari 6 mars 20 mars 11 april 25 april 15 maj 5 juni 22 augusti 5 september oktober 10 oktober 21 november 5 december Regionförbundet Sörmlands styrelsemöten är offentliga. På sormland.se hittar du i god tid information om tid och plats för mötet. Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova Den innovativa kommunen lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning kan beställas från www.skl.se/publikationer Beställning kan också göras på tel: 020-31 32 30, fax: 020-313240 Pris: 1-4 ex: 200

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer