Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland har påbörjats. Startskottet ägde rum i Eskilstuna den 30 januari. LÄS MER PÅ SIDAN 2 De senaste 15 åren har sysselsättningen bland sörmlänningar ökat med åtta procent medan siffran för riket är 15 procent. Samtidigt har arbetspendlingen till andra län ökat kraftigt. Detta betyder att ökningen av antalet jobb i Sörmland är för svag. Industrins effektiviseringar har slagit hårt mot sysselsättningen i länet och ökningen av jobben i nya branscher går långsammare i Sörmland än i jämförbara regioner. Den här utvecklingen har pågått ett antal år och insatser har gjorts både lokalt och regionalt för att ändra på detta. Frågan är dock vilken effekt dessa insatser haft? Regionförbundet har under flera år försökt stärka länets innovationssystem genom att öka inflödet av idéer och förbättra rådgivningen. Syftet har varit att få fram fler innovationer till säljbara produkter och tjänster. Kanske är dessa insatser för knappa? Kanske är vi dåliga på att samordna oss med andra aktörer på området? Vi har tillsammans med Länsstyrelsen, ALMI Invest, Länsförsäkringar och länets sparbanker försökt stärka tillgången på riskkapital för att utveckla nya idéer. Men det räcker inte. För att få ett dynamiskt näringsliv som bygger på innovationer och kunskap behöver vi göra ännu mer. Insatserna för att förbättra innovationsstrukturen, det vill säga råd och finansiering, måste samordnas bättre och Mälardalens högskolas roll och resurser måste stärkas. FOTO: MONICA SWÄRD Sverigerekord för Morgonsoffan i Katrineholm FOTO: FRIDA OVLAND Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer För att öka inflödet av idéer ytterligare kan offentliga sektorn bli bättre på att finna goda lösningar genom smarta upphandlingar, så kallade innovationsupphandlingar. Det finns ett stort behov av sociala innovationer som ger människor en tryggare tillvaro och därmed minskar samhällets kostnader för vård och grundläggande försörjning. Allt detta kan rymmas inom ramen för en ny innovationsstrategi för Sörmland. LÄS MER PÅ SIDAN 3 LÄS MER PÅ SIDAN 4 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 INNOVATIONSMOTORN Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland har påbörjats. Startskottet ägde rum i Eskilstuna den 30 januari där drygt 80 nyckelaktörer för företag och offentlig sektor i regionen samlades för att påbörja arbetet med att skapa en innovationsstrategi för Sörmland. Dagen inleddes av kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S) som hälsade deltagarna välkomna genom att konstatera att människan är en uppfinnande varelse, men att vi måste ändra sättet vi tänker på. Vi måste tro mer på oss själva och vi måste våga göra misstag och kanske framför allt låta andra få göra misstag. Nästa talare på listan var Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet. Han berättade om hur regeringens nationella innovationsstrategi ska stimulera innovationer på nationell nivå och i Sörmland. Håkan berättade om en spännande resa som handlar om att förbättra innovationsklimatet i hela Sverige och att i det arbetet ingår allt från patentfrågor och att förenkla genom att ta bort krångliga regler till att tillgången på riskkapital måste öka. Göran Norberg, direktör på Regionförbundet Sörmland berättade om några av utmaningarna som Sörmland står inför. Att vi har stora skillnader i arbetslösheten beroende på närheten till Stockholm. Att det fortfarande är tillverkningsindustrin som dominerar näringslivstrukturen i Sörmland och att drivkraften att starta nya företag traditionellt varit svag i Sörmland. Göran sa också att det behövs fler jobb till Sörmland och genom att kraftsamla i arbetet med en regional innovationsstrategi har vi möjlighet Eva Otis berättade om att hon varken kan rita eller hålla i nål och tråd. Det första Eva behövde göra var att hitta någon som förstod vad hon pratade om och sedan en fabrik som kunde tillverka behån. Det ledde till ett samarbete med en designer i Stockholm som hade kontakter i Kina. Två år och ett antal prototyper senare kom chockbeskedet från fabriken i Kina. De meddelade att de bara kunde göra behån i storlek small. Det blev att leta upp en ny fabrik. Idag har Eva två färdiga produkter som säljs till bröstkliniker och om två månader räknar Eva med att ha fem färdiga modeller ute på marknaden. att skapa nya arbeten genom fler sörmländska innovationer. Inbjuden att berätta om sina erfarenheter som egen företagare och innovatör var Eva Otis, utsedd till årets innovatör 2012 i Katrineholm. Eva berättade om sin resa från egen restaurang som gick i konkurs till att utveckla en egen sport-bh för bröstopererade. I arbetet med att starta företaget Yajlee AB och utveckla sin idé har hon tagit hjälp av bland annat Nyföretagarcentrum i Västra Sörmland, Almi Företagspartner och Katrineholms Entreprenörcentrum. Jag har fått otroligt mycket stöd med allt från kunskap och råd till kontaktnät och en klapp på axeln ibland. De har även hjälpt mig med finansiering, berättade Eva Otis. Under eftermiddagen pågick tre olika workshops med syfte att ge inspel och bidrag till det fortsatta arbetet med att arbeta fram en regional innovationsstrategi för Sörmland. Astrid Trautsch Innovationskraft Sverige Innovationskraft Sverige, (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. I höstas presenterade regeringen en innovationsstrategi på den nationella nivån. Den ska underlätta för människor att utnyttja sin förmåga att vara innovativa, bidra till goda ramvillkor för ett bra innovationsklimat och ge goda förutsättningar för innovativa företag. Källa: FOTO: ANNELIE LJUNGWALD

3 3 NÄRINGSLIV Sverigerekord för Morgonsoffan i Katrineholm Snacka om succé för den första Morgonsoffan i Katrineholm. 160 personer hade anmält sig till premiären fredagen den 1 februari - men det kom 170! Ett av de största dragplåstren var naturligtvis ordföranden för Företagarna i Sverige, Jens Spendrup, men även näringslivscheferna i KFV-området fick tillfälle att presentera sig liksom den nya kommunchefen i Vingåker. Denna något kyliga första februarimorgon inleddes praktiskt taget med ett lämmeltåg till de före detta Lokstallarna i Katrineholm som numera tjänstgör som ungdomskulturhus när det inte härbärgerar Morgonsoffan. flera alternativa frågor som till exempel Härnösand (där hon arbetat senast) kontra Vingåker, staden mot landet och politiker kontra tjänstemän. På den sista frågan svarade hon: En mix! Sist men inte minst var det styrelseordföranden och tidigare VDn för Spendrups, Jens Spendrups tur att bli intervjuad i soffan av programledare Julia Rosqvist. Utöver vikten av företagsamma människor, liksom arbetsföra, blev det också samtal om betydelsen av näringsklimatet i kommunerna, tips på hur man lagar pannkaka på öl och slutligen hur man avnjuter en kall öl på bästa sätt. Bakom arrangemanget står Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun, Katrineholms Kuriren, KFV Marknadsföring AB, Näringslivscentrum, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Östsvenska Handelskammaren. Fredagen den 1 mars är det dags för nästa Morgonsoffa i KFV-området, den är då förlagd till Vingåker. Monica Swärd Väl inne i de varma lokalerna välkomnades alla besökare av representanter för arrangörerna och UF-Företaget Frukostpåsen som delade ut påsar med färdigbredda mackor till alla som ville ha. Dessa unga företagare har specialiserat sig på att göra olika frukostmackor som de döpt efter ett antal svenska städer och de levererar mer än gärna färdiga smörgåsar till de företag eller konferenser som vill ha. Den här morgonen hade de varit uppe med tuppen klockan för att börja bre mackor med massor av olika pålägg. FOTO: MONICA SWÄRD Ordföranden för Företagarna i Sverige, Jens Spendrup, intervjuas av programledare Julia Rosqvist. Därefter var det tre relativt nya näringslivschefer i KFV-området som fick möjlighet att presentera sig för den vältaliga publiken. Suzan Östman Bäckman från Vingåker, Mikael Larsson från Flen och Lars-Erik Sandgren från Katrineholm. De poängterade bland annat vikten av samarbete mellan de tre kommunerna där Morgonsoffan är ett bra exempel. Sedan var det dags för den nye kommunchefen i Vingåker, Marita Skog, att bli grillad i Heta Stolen. Hon fick Tre förhållandevis nya näringslivschefer från Katrineholm, Vingåker och Flen. Från vänster Lars-Erik Sandgren, Suzan Östman Bäckman och Mikael Larsson. FOTO: MONICA SWÄRD

4 4 POLITIK DEBATTARTIKEL Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ger de människor som redan bor här ett gott liv. Sörmland är unikt genom sin flerkärniga ortstruktur, den täta kopplingen mellan angränsande län, större städer, landsbygd, naturmiljö och vatten. Geografin och tillgängligheten ger förutsättningar för unika och attraktiva livsmiljöer. Så inleds den fjärde målbeskrivningen i den nyligen antagna Sörmlandsstrategin, länets regionala utvecklingsplan som ska gälla fram till år Den fortsätter: För att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer måste vi tänka på sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. Begreppet attraktiv livsmiljö innefattar ett samspel mellan funktionell och emotionell attraktivitet. Det betyder såväl möjligheter till arbete som utbud av offentlig och privat service, infrastruktur med mera. Den andra delen handlar om mjuka värden som identitet, natur, kultur och socialt kapital. När det gäller de mjuka delarna handlar det också om människors möjlighet att vara delaktiga och påverka för att främja integrering och motverka diskriminering. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhällslivet. En hållbar utveckling är också viktig för att värna om kommande generationers rätt till en god livsmiljö. Vad som är attraktivt beror självklart på vem man är, vilka förutsättningar man har och vad man gör. Attraktiviteten kan dessutom vara olika för den som bor i, arbetar i eller besöker Sörmland och här har vi en stor utmaning i sig, att arbeta med attraktivitet för olika grupper. På vår åtgärdslista står även en förbättrad infrastruktur, det vill säga bättre vägar och fungerande järnvägsnät. Detta gör det möjligt att bo på en liten ort i Sörmland och samtidigt ha tillgång till storstadens utbud av arbete och fritidsaktiviteter. Genom att förbättra infrastrukturen och möjligheterna att resa med olika trafikslag kan Sörmlands attraktivitet öka ytterligare. Andra avgörande aspekter på en bra livsmiljö är naturligtvis boendemiljön och där vet vi redan nu att det råder bostadsbrist i sju av länets kommuner. Här är det dessutom oerhört viktigt att arbeta för ett integrerat boende. Hur ska vi då uppnå målet om ett län med hållbara och attraktiva livsmiljöer? Jo, genom tre olika strategier som de ledande politikerna i länet gemensamt tagit fram, det vill säga styrelsen för Regionförbundet Sörmland där samtliga kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd i alla kommuner, och landstinget i länet, ingår. De tre strategierna är: En hållbar och attraktiv boendemiljö En god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Förutsättningar för ett rikt fritidsoch kulturliv Frågan är då hur vi följer upp de olika strategierna och ser vilken verkan de faktiskt har. Det ska bland annat ske genom att vi följer utvecklingen av följande områden: Inflyttning i olika grupper Utvecklingen på bostadsmarknaden Behov jämfört med utbud av bostäder Närhet till grönområden Ett regionalt perspektiv på kommunernas och landstingets befintliga uppföljning inom området Valdeltagande Jämställdhetsindex Jämförelser av olika satsningar på kultur och fritid Studier av de regionala förutsättningarna för en rik fritid Här är vi flera som delar på ansvaret för att strategierna genomförs och följs upp. Det gäller inte minst länets nio kommuner och landstinget men också länsstyrelsen och den nybildade kollektivtrafikmyndigheten har ansvar för att Sörmlandsstrategin 2020 är verklighet år 2020! Viking Jonsson, (S) Ordförande, Regionförbundet Sörmland REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter och Näringsliv & Arbetsmarknad. Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla!

5 5 KOMPETENSPLATTFORMEN KOMPETENSPLATTFORMEN Sju nya yrkeshögskoleutbildningar till Sörmland Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelade den 18 januari att man har beviljat hela 26 yrkeshögskoleutbildningar i Mälardalen och av dessa anordnas sju i Sörmland. De senaste åren har Yh Mälardalen arbetat målinriktat för att öka antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar i Sörmland. Resultatet visar att Mälardalen med 33 procent beviljade utbildningar ligger över rikssnittet på 28 procent. Även om man i år visar upp ett mycket bra resultat är det lägre än toppnoteringen från förra året då 35 procent av utbildningarna i Mälardalen beviljades. Yrkeshögskoleutbildningar drivs i nära samverkan med arbetslivet och det är arbetslivets behov som styr vilka utbildningar som tillåts starta. Det unika upplägget gör att hela nio av tio studenter som går en yrkeshögskoleutbildning får arbete direkt efter examen. Yrkeshögskoleutbildningarna är viktiga för att förse arbetslivet med rätt kompetens, och när vi går mot tuffare tider är tillgången på rätt kompetens en verklig överlevnadsfråga för företagen. Därför är det kul att Mälardalen visar upp ett så högkvalitativt utbud av yrkeshögskoleutbildningar, säger Lena Nyqvist på Handelskammaren Mälardalen, projektledare för Yh Mälardalen. I Sörmland blev följande utbildningar beviljade i årets ansökningsomgång: Industriell mätteknik, Eskilstuna Verktygsmakare, Eskilstuna Kyl- och värmepumpstekniker, Katrineholm Medicinsk sekreterare, Nyköping Teknisk säljare, Nyköping Elkonstruktör, Nyköping Elkraftstekniker, Nyköping Underhållstekniker inom processindustrin, distans från Borlänge. Karin Botås, YHM (Yh Mälardalen) YHM är en storregional satsning för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning i Mälardalen. Projektägare är Handelskammaren Mälardalen. Syftet är att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft på nya och effektiva sätt. Genom att matcha rätt utbildningsanordnare med arbetsgivarnas behov utifrån regionernas utvecklingsstrategier, ökar antalet relevanta yrkeshögskoleutbildningar, sökande och studenter som fullföljer sin utbildning. YHM är ett länsövergripande samarbetsforum för yrkeshögskolefrågor och finansieras av: Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen Västmanland och kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Örebro. Regeringen satsar 60 miljoner kronor på regionala kompetensplattformar Regeringen beslutade den 20 december att under perioden satsa minst 60 miljoner kronor på kompetensförsörjning i regionerna. Med satsningen förstärker och vidareutvecklar regeringen de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för kompetensförsörjningsarbete i hela landet. I takt med att varslen ökar gör vi ytterligare kraftfulla åtgärder genom att satsa 60 miljoner kronor för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet. Vi vet att det är centralt för länders och regioners utvecklingskraft och företagens konkurrenskraft. Detta bidrar till att attrahera företagsetableringar och öka inflyttningen till landets alla delar, säger näringsminister Annie Lööf. Medlen ska betalas ut till länen genom ett ansökningsförfarande. Ansvarig myndighet blir Tillväxtverket. Insatserna ska främst ha följande inriktning: Fortsättning på nästa sida

6 6 KOMPETENSPLATTFORMEN Forts. Regeringen satsar 60 miljoner kronor på regionala kompetensplattformar Utveckling av metoder och arbetsformer, t ex förbättrad praktiksamordning och strategiskt arbete med studie- och yrkesvägledning. Skapa en bred förankring av och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå, till exempel kommuner, näringsliv eller strukturfondspartnerskap. Utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiven i kompetensförsörjningsarbetet, till exempel utveckla arbetet med validering eller insatser för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad. Utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång sikt, till exempel samverkan med lärcentra. Insatserna ska utgå ifrån respektive läns förutsättningar och prioriteringar. Karin Botås, Trampolinen och Teknikcollege inleder ett nytt samarbete på högstadierna 2013 I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Så lyder det första av fyra mål i Sörmlandsstrategin En av strategierna kopplade till detta mål handlar om att anpassa utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar kompetensbehoven. Med detta som bakgrund delfinansierar regionförbundet flertalet olika satsningar för bättre kompetensförsörjning i länet. Två av dessa satsningar är projektet Trampolinen samt Teknikcollege Sydöstra Sörmland. Trampolinen, som projektleds av Östsvenska Handelskammaren, arbetar för att väcka och öka högstadieelevernas intresse och kunskap för industri, teknik samt entreprenörskap inför kommande gymnasie- och yrkesval. Företag matchas till en skolklass för ett samarbete genom högstadiet. Under de åren byggs kontakten upp och man lär känna varandra genom studiebesök och projektarbeten. Teknikcollege är en nationell kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser med mera. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala och lokala industristrukturen och de behov som finns. Teknikcollege Sydöstra Sörmland är sedan 2009 godkänt som Teknikcollege för regionen. Inom Teknikcollege i Sydöstra Sörmland är det just nu tre skolor som är certifierade. Trampolinen gör nu gemensam sak med Teknikcollege Sydöstra Sörmland för att bidra med större förståelse mellan skola och näringsliv. Syftet med satsningen är att fler elever ska få en bättre bild av var teknikjobben finns samt vilka gymnasieutbildningar som leder dit.under 2013 kommer Teknikcollege i samarbete med Trampolinen informera på högstadiet, årskurs sju till nio om vägen till jobben på de olika teknikföretagen i regionen. Ansvariga för projektet är: Mathias Demetriades, projektledare Teknikcollege Christina Holmqvist, projektledare Trampolinen Karin Botås, projektledare Kompetensplattformen

7 7 NÄRINGSLIV Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola samverkar om forskning, utveckling och tillväxt Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen. Regionförbundet verkar för tillväxt och utveckling i Sörmland och MDH är en samproducerande högskola som har ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen. entreprenörskap i skolan och högskolans roll i regionen för nytta, värde och tillväxt. Satsningen omfattar 1,2 miljoner kronor. Inom området hälsoteknik arrangeras denna månad en gemensam workshop där näringslivsföreträdare bjuds in för att diskutera hur högskolans forskare kan samarbeta med hälsoteknikföretag i Sörmland kring tester och utveckling av produkter och tjänster. Vi ska även ta fram underlag för ett lärprojekt om högskolans roll i regionen samt analysera möjligheterna att mäta resultatet av lärosätenas insatser i regionen, säger Viking Jonsson. Catharina Frändberg, Gemensamt för både regionförbundet och högskolan är ambitionen att höja kompetensnivån i regionen, främja kompetensförsörjningen till länets arbetsgivare samt att forskning och innovation ska skapa nytta och värde, säger Viking Jonsson (S), ordförande för regionförbundet. För högskolan, som är en regional och nationell kompetensförsörjare, är det angeläget att utbildning och forskning sker i samverkan med aktörer från näringsliv och det omgivande samhället. Genom denna överenskommelse skapar högskolan och regionförbundet grunden för en långsiktig samverkan, säger Karin Röding, rektor vid MDH. De tre utvecklingsområdena är tvärvetenskaplig teknik i form av hälsoteknik, Regionförbundet och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen. FOTO: FRIDA OVLANDS INFRASTRUKTUR Betyder bättre kommunikation något för huspriserna? Regionförbundet Sörmland har tagit fram en studie som undersöker om ett förändrat regionalt kollektivtrafiknät påverkar bostadsmarknaden i Sörmland. Resultatet av studien visar att vi inte ska sluta förbättra transportsystemet eller sluta satsa på kollektivtrafiken. Tvärtom ger resultatet tydliga signaler om att det krävs riktigt stora satsningar inom infrastruktur och kollektivtrafik för att det ska bli lönsamt att bygga hus och därmed också ekonomiskt attraktivt att bosätta sig i Sörmland. Utgångspunkten för studien har varit att titta på den regionala kollektivtrafiken och jämföra med ett alternativt trafiknät. Carina Jönhill Nord Studien Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland finns att beställa på Den går också att ladda ner på

8 8 NÄRINGSLIV Vem vill främja kvinnors företagande? Den frågan ställer Regionförbundet Sörmland i en utlysning som skickas ut i dagarna. Utlysningen vänder sig i första hand till så kallade företagsfrämjare, det vill säga organisationer som stöttar idéer, entreprenörer och företagare i deras utveckling och tillväxt. Utlysningen är ett slags upprop för att lämna in olika projektidéer för att främja kvinnors företagande i Sörmland. Dessa företagsfrämjare vänder sig i sin tur till de olika målgrupper av företagare som är aktuella. Den här gången vänder de sig i första hand till: Kvinnor som vill utveckla sitt företag, till exempel via affärsutveckling på den svenska marknaden eller internationalisering Kvinnor som vill starta företag Kvinnor som vill utveckla sin innovation Regeringen har lyft fram ett antal branscher där många kvinnor driver företag och som därför anses viktiga för kvinnors företagande. Hit hör bland annat: Gröna näringar Tjänste- och servicesektorn Kreativa och kulturella näringar Vård och omsorg Utbildning It och internet Även insatser som riktas till kvinnor inom traditionellt mansdominerande branscher och som speglar den regionala näringslivsstrukturen välkomnas. Främja kvinnors företagande är ett nationellt program som pågått sedan 2007 och vars syfte är att utveckla kvinnors företag. Regeringen vill med detta program skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Regionförbundet Sörmland har samma ambition med koncentration på det sörmländska näringslivet. Genomförandet ska dessutom bidra till att länet uppfyller mål tre i Sörmlandsstrategin 2020 som handlar om att Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Antalet nya företag som startas av kvinnor i Sörmland har ökat de senaste åren och andelen, 33 procent, är högre än riket i övrigt. Dessvärre är viljan att växa i företag som drivs av kvinnor något lägre än i riket. Tillväxthinder som lagar och myndigheter, tillgång till lån och kredit samt externt ägarkapital anses vara ett större problem här än vad riksgenomsnittet av kvinnor anser. Den totala budgeten för 2013 och 2014 är 5,9 miljoner kronor och starten för utvecklingsprojekten sker tidigast den 1 maj i år. Vad finns det för krav på projekten? Till urvalskriterierna hör att insatser ska ske i samarbete mellan fler aktörer, en tydlig målgrupp och en spridning mellan olika branscher och geografiskt. Projektplanen ska också innehålla en beskrivning av hur målgruppen unga kvinnor, upp till 35 år, och kvinnor med utländsk bakgrund ska kunna rekryteras. Projektansökningarna ska göras på en särskild ansökningsblankett som finns att ladda ned på regionförbundets hemsida, och ansökan ska vara regionförbundet till handa senast den 15 mars i år. Astrid Trautsch INFRASTRUKTUR Regional cykelstrategi för Sörmland Idag saknas det gång- och cykelvägar längs flera viktiga vägar i länet och det saknas sammanhängande cykelstråk med hög standard. I rapporten som nu är färdigtryckt hittar du regionala mål, strategier, prioriterings- och standardprinciper för utbyggnad av cykelvägarna. Arbetet har utförts i nära samarbetet med kommunerna i Sörmland. Arbetet med strategin har lett fram till en vision om ett framtida sammanhängande regionalt cykelvägnät i Sörmland. De uppsatta regionala målen, som ökad cykling för folkhälsa och miljö, trygga och säkra cykelvägar samt ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät speglar de nationella målen. Den regionala cykelstrategin för Sörmland är beslutad i Regionförbundet Sörmlands styrelse. Det finns två versioner av den regionala cykelstrategin. En kortare version utan fördjupade analyser som går att beställa i tryckt version eller ladda ner på Den långa versionen finns inte tryckt men en lågupplöst version går att ladda ner från vår hemsida. Vill du ha en version med högupplösta kartor skickar vi den till dig på ett USB minne. Beställ via region.sormland.se Carina Jönhill Nord

9 9 POLITIK EU-nytt Irland tar över EU-ordförandeskapet Det nya året innebar starten för Irlands ordförandeskap i Europeiska rådet. Under det halvår som nu följer kommer Irland i sin roll som ordförande att fokusera på stabilitet, arbete och tillväxt i unionen. Bland några av de prioriteringar som fastställts kan nämnas: Varaktig stabilitet, genom att bland annat få bankunionen på plats Åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Lagstiftning för att främja den digitala ekonomin Åtgärder riktade mot att underlätta för små och medelstora företag Främja nya handelsavtal och fortsätta arbetet med EUs utvidgning Ordförandelandet leder och organiserar det dagliga arbetet i EU och landets ansvarige minister är ordförande för respektive ministerråd. Vidare sköter ordförandelandet kontakterna mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Det är sjunde gången Irland håller i ordförandeskapet och 2013 markerar Irlands 40-åriga medlemskap i EU. Nytt miljöhandlingsprogram fram till 2020 EU-kommissionen föreslår ett nytt program med en strategisk agenda för miljöpolitiken och nio prioriterade mål för Programmet föreslås heta Att leva gott inom planetens gränser. Förslaget eftersträvar att stärka Europas ekologiska motståndskraft och omvandla EU till en allomfattande och hållbar grön ekonomi. De tre övergripande prioriteringarna är: Att skydda, bevara och stärka EUs naturkapital Att omvandla EU till en resurseffek tiv, grön konkurrenskraftig och koldioxid snål ekonomi Att skydda EUs invånare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande För första gången finns också åtgärder som riktar sig speciellt till städer. Åtgärderna ska hjälpa EUs städer att bli mer hållbara och öka EUs möjligheter att lösa regionala och globala miljöoch klimatproblem. Programmet kan komma att träda i kraft redan Ny ungdomsgaranti ska minska arbetslösheten i EU EU-kommissionen föreslår nu åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att ta itu med oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet och social exkludering genom att erbjuda ungdomar arbete och utbildning. EU-kommissionens paket innehåller ett förslag till rekommendationer till EU-länderna om en ny ungdomsgaranti för att alla ungdomar upp till 25 år ska få erbjudanden om bra arbeten. För att underlätta övergången mellan skola och arbete omfattar paketet också samråd med arbetsmarknadens parter om kvalitet på praktiktjänstgöring så att ungdomar kan få arbetslivserfarenhet av hög kvalitet under trygga förhållanden. Dessutom ingår en europeisk allians för lärlingsutbildning för att förbättra och öka tillgången till lärlingsplatser genom att sprida framgångsrika lärlingssystem över Europa. Österrike, Nederländerna och Norge har redan infört ungdomsgaranti. Dessa länder, tillsammans med Tyskland, har den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Entreprenörskap ska återskapa tillväxt i Europa Den 9 januari presenterade Antonia Tajani, EU-kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande, en handlingsplan för att främja entreprenörskap i Europa. I planen sätts bland annat fokus på mer utbildning, för att på så sätt fostra en ny generation entreprenörer. Vidare innehåller planen åtgärder för att entreprenörsandan hos särskilt unga kvinnor, arbetslösa och invandrare ska växa. Totalt omfattar planen sex områden varav finansieringsmöjligheter och förenklingar inom administration och regler tillhör några. Monica Swärd Källa: Stockholmsregionens Europakontor

10 10 INNOVATIONSMOTORN Veterankreatörer på gång Tänk vilka kunskaper som finns bland äldre innovatörer! säger Birgit Båvner, verksamhetsansvarig för innovationsnoden Företagslabbet i Nyköping. Att äldre, ofta pensionerade, innovatörer sitter på en enorm kunskapsbank och har tiden att ägna sig åt idéutveckling är något som en nybildad grupp som kallar sig Veterankreatörerna tagit fasta på. Successivt har gruppen tagit form genom att regelbundet träffas på Företagslabbets Idécafé. Ett snack över en kopp kaffe tillsammans med likasinnade kan vara en bra start på kreativiteten, säger Birgit Båvner. Vi har en fast kärna besökare och bland dem finns nu Veterankreatörerna, äldre män och kvinnor som är vana vid problemlösning. Under ledning av Nisse Svensson ägnades årets första Idécafé åt att väcka intresse hos ännu fler som arbetat med produktutveckling i sitt arbetsliv att ansluta sig till Veterankreatörerna. Tillsammans räknar de med att utveckla riktigt skarpa lösningar framöver. Men för att besöka Idécaféet behöver man inte vara en erfaren innovatör. Nya besökare strömmar hela tiden till, och det är jätteroligt, fortsätter Birgit. God och kreativ stämning råder och erfarna innovatörer delar gärna med sig av sin kunskap till mer oerfarna. Just nu hjälper jag en ung arbetslös kille som har en idé som förenklar måleriarbeten, berättar Nisse Svensson som ingår i Veterankreatörerna och som gärna ser sig som en passare. Råd och stöd till andra så att de kan göra verklighet av sin idé bjuder han gärna på. Till Idécaféet på Västra Kvarngatan 62 i Nyköping är alltså alla som är intresserade av innovationer, erfarna såväl som noviser, välkomna. Varannan onsdag, jämna veckor mellan klockan bjuder caféet på kaffe med diskussioner, varvat med information och inspiration från inbjudna föreläsare. Birgit Båvner COPYRIGHT: ANDE SVERNSJÖ Kalender Februari Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping Framtidens miljö - det giftfria Södermanland Konferens, Elite hotel, Eskilstuna Regionstyrelsen sammanträder Safiren, Katrineholm Mars 1 Morgonsoffan i KFV regionen Frukostmöte, Åbrogården, Vingåker Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping En dag för framtiden Seminarium och panelsamtal, Safiren, Katrineholm Regionstyrelsen sammanträder Yxtaholms slott, Flen Arbetsutskottets och regionstyrelsens mötesdagar februari 6 mars 20 mars 11 april 25 april 15 maj 5 juni 22 augusti 5 september oktober 10 oktober 21 november 5 december Regionförbundet Sörmlands styrelsemöten är offentliga. På sormland.se hittar du i god tid information om tid och plats för mötet. Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer