Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland har påbörjats. Startskottet ägde rum i Eskilstuna den 30 januari. LÄS MER PÅ SIDAN 2 De senaste 15 åren har sysselsättningen bland sörmlänningar ökat med åtta procent medan siffran för riket är 15 procent. Samtidigt har arbetspendlingen till andra län ökat kraftigt. Detta betyder att ökningen av antalet jobb i Sörmland är för svag. Industrins effektiviseringar har slagit hårt mot sysselsättningen i länet och ökningen av jobben i nya branscher går långsammare i Sörmland än i jämförbara regioner. Den här utvecklingen har pågått ett antal år och insatser har gjorts både lokalt och regionalt för att ändra på detta. Frågan är dock vilken effekt dessa insatser haft? Regionförbundet har under flera år försökt stärka länets innovationssystem genom att öka inflödet av idéer och förbättra rådgivningen. Syftet har varit att få fram fler innovationer till säljbara produkter och tjänster. Kanske är dessa insatser för knappa? Kanske är vi dåliga på att samordna oss med andra aktörer på området? Vi har tillsammans med Länsstyrelsen, ALMI Invest, Länsförsäkringar och länets sparbanker försökt stärka tillgången på riskkapital för att utveckla nya idéer. Men det räcker inte. För att få ett dynamiskt näringsliv som bygger på innovationer och kunskap behöver vi göra ännu mer. Insatserna för att förbättra innovationsstrukturen, det vill säga råd och finansiering, måste samordnas bättre och Mälardalens högskolas roll och resurser måste stärkas. FOTO: MONICA SWÄRD Sverigerekord för Morgonsoffan i Katrineholm FOTO: FRIDA OVLAND Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer För att öka inflödet av idéer ytterligare kan offentliga sektorn bli bättre på att finna goda lösningar genom smarta upphandlingar, så kallade innovationsupphandlingar. Det finns ett stort behov av sociala innovationer som ger människor en tryggare tillvaro och därmed minskar samhällets kostnader för vård och grundläggande försörjning. Allt detta kan rymmas inom ramen för en ny innovationsstrategi för Sörmland. LÄS MER PÅ SIDAN 3 LÄS MER PÅ SIDAN 4 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 INNOVATIONSMOTORN Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland har påbörjats. Startskottet ägde rum i Eskilstuna den 30 januari där drygt 80 nyckelaktörer för företag och offentlig sektor i regionen samlades för att påbörja arbetet med att skapa en innovationsstrategi för Sörmland. Dagen inleddes av kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S) som hälsade deltagarna välkomna genom att konstatera att människan är en uppfinnande varelse, men att vi måste ändra sättet vi tänker på. Vi måste tro mer på oss själva och vi måste våga göra misstag och kanske framför allt låta andra få göra misstag. Nästa talare på listan var Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet. Han berättade om hur regeringens nationella innovationsstrategi ska stimulera innovationer på nationell nivå och i Sörmland. Håkan berättade om en spännande resa som handlar om att förbättra innovationsklimatet i hela Sverige och att i det arbetet ingår allt från patentfrågor och att förenkla genom att ta bort krångliga regler till att tillgången på riskkapital måste öka. Göran Norberg, direktör på Regionförbundet Sörmland berättade om några av utmaningarna som Sörmland står inför. Att vi har stora skillnader i arbetslösheten beroende på närheten till Stockholm. Att det fortfarande är tillverkningsindustrin som dominerar näringslivstrukturen i Sörmland och att drivkraften att starta nya företag traditionellt varit svag i Sörmland. Göran sa också att det behövs fler jobb till Sörmland och genom att kraftsamla i arbetet med en regional innovationsstrategi har vi möjlighet Eva Otis berättade om att hon varken kan rita eller hålla i nål och tråd. Det första Eva behövde göra var att hitta någon som förstod vad hon pratade om och sedan en fabrik som kunde tillverka behån. Det ledde till ett samarbete med en designer i Stockholm som hade kontakter i Kina. Två år och ett antal prototyper senare kom chockbeskedet från fabriken i Kina. De meddelade att de bara kunde göra behån i storlek small. Det blev att leta upp en ny fabrik. Idag har Eva två färdiga produkter som säljs till bröstkliniker och om två månader räknar Eva med att ha fem färdiga modeller ute på marknaden. att skapa nya arbeten genom fler sörmländska innovationer. Inbjuden att berätta om sina erfarenheter som egen företagare och innovatör var Eva Otis, utsedd till årets innovatör 2012 i Katrineholm. Eva berättade om sin resa från egen restaurang som gick i konkurs till att utveckla en egen sport-bh för bröstopererade. I arbetet med att starta företaget Yajlee AB och utveckla sin idé har hon tagit hjälp av bland annat Nyföretagarcentrum i Västra Sörmland, Almi Företagspartner och Katrineholms Entreprenörcentrum. Jag har fått otroligt mycket stöd med allt från kunskap och råd till kontaktnät och en klapp på axeln ibland. De har även hjälpt mig med finansiering, berättade Eva Otis. Under eftermiddagen pågick tre olika workshops med syfte att ge inspel och bidrag till det fortsatta arbetet med att arbeta fram en regional innovationsstrategi för Sörmland. Astrid Trautsch Innovationskraft Sverige Innovationskraft Sverige, (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. I höstas presenterade regeringen en innovationsstrategi på den nationella nivån. Den ska underlätta för människor att utnyttja sin förmåga att vara innovativa, bidra till goda ramvillkor för ett bra innovationsklimat och ge goda förutsättningar för innovativa företag. Källa: FOTO: ANNELIE LJUNGWALD

3 3 NÄRINGSLIV Sverigerekord för Morgonsoffan i Katrineholm Snacka om succé för den första Morgonsoffan i Katrineholm. 160 personer hade anmält sig till premiären fredagen den 1 februari - men det kom 170! Ett av de största dragplåstren var naturligtvis ordföranden för Företagarna i Sverige, Jens Spendrup, men även näringslivscheferna i KFV-området fick tillfälle att presentera sig liksom den nya kommunchefen i Vingåker. Denna något kyliga första februarimorgon inleddes praktiskt taget med ett lämmeltåg till de före detta Lokstallarna i Katrineholm som numera tjänstgör som ungdomskulturhus när det inte härbärgerar Morgonsoffan. flera alternativa frågor som till exempel Härnösand (där hon arbetat senast) kontra Vingåker, staden mot landet och politiker kontra tjänstemän. På den sista frågan svarade hon: En mix! Sist men inte minst var det styrelseordföranden och tidigare VDn för Spendrups, Jens Spendrups tur att bli intervjuad i soffan av programledare Julia Rosqvist. Utöver vikten av företagsamma människor, liksom arbetsföra, blev det också samtal om betydelsen av näringsklimatet i kommunerna, tips på hur man lagar pannkaka på öl och slutligen hur man avnjuter en kall öl på bästa sätt. Bakom arrangemanget står Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun, Katrineholms Kuriren, KFV Marknadsföring AB, Näringslivscentrum, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Östsvenska Handelskammaren. Fredagen den 1 mars är det dags för nästa Morgonsoffa i KFV-området, den är då förlagd till Vingåker. Monica Swärd Väl inne i de varma lokalerna välkomnades alla besökare av representanter för arrangörerna och UF-Företaget Frukostpåsen som delade ut påsar med färdigbredda mackor till alla som ville ha. Dessa unga företagare har specialiserat sig på att göra olika frukostmackor som de döpt efter ett antal svenska städer och de levererar mer än gärna färdiga smörgåsar till de företag eller konferenser som vill ha. Den här morgonen hade de varit uppe med tuppen klockan för att börja bre mackor med massor av olika pålägg. FOTO: MONICA SWÄRD Ordföranden för Företagarna i Sverige, Jens Spendrup, intervjuas av programledare Julia Rosqvist. Därefter var det tre relativt nya näringslivschefer i KFV-området som fick möjlighet att presentera sig för den vältaliga publiken. Suzan Östman Bäckman från Vingåker, Mikael Larsson från Flen och Lars-Erik Sandgren från Katrineholm. De poängterade bland annat vikten av samarbete mellan de tre kommunerna där Morgonsoffan är ett bra exempel. Sedan var det dags för den nye kommunchefen i Vingåker, Marita Skog, att bli grillad i Heta Stolen. Hon fick Tre förhållandevis nya näringslivschefer från Katrineholm, Vingåker och Flen. Från vänster Lars-Erik Sandgren, Suzan Östman Bäckman och Mikael Larsson. FOTO: MONICA SWÄRD

4 4 POLITIK DEBATTARTIKEL Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ger de människor som redan bor här ett gott liv. Sörmland är unikt genom sin flerkärniga ortstruktur, den täta kopplingen mellan angränsande län, större städer, landsbygd, naturmiljö och vatten. Geografin och tillgängligheten ger förutsättningar för unika och attraktiva livsmiljöer. Så inleds den fjärde målbeskrivningen i den nyligen antagna Sörmlandsstrategin, länets regionala utvecklingsplan som ska gälla fram till år Den fortsätter: För att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer måste vi tänka på sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. Begreppet attraktiv livsmiljö innefattar ett samspel mellan funktionell och emotionell attraktivitet. Det betyder såväl möjligheter till arbete som utbud av offentlig och privat service, infrastruktur med mera. Den andra delen handlar om mjuka värden som identitet, natur, kultur och socialt kapital. När det gäller de mjuka delarna handlar det också om människors möjlighet att vara delaktiga och påverka för att främja integrering och motverka diskriminering. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhällslivet. En hållbar utveckling är också viktig för att värna om kommande generationers rätt till en god livsmiljö. Vad som är attraktivt beror självklart på vem man är, vilka förutsättningar man har och vad man gör. Attraktiviteten kan dessutom vara olika för den som bor i, arbetar i eller besöker Sörmland och här har vi en stor utmaning i sig, att arbeta med attraktivitet för olika grupper. På vår åtgärdslista står även en förbättrad infrastruktur, det vill säga bättre vägar och fungerande järnvägsnät. Detta gör det möjligt att bo på en liten ort i Sörmland och samtidigt ha tillgång till storstadens utbud av arbete och fritidsaktiviteter. Genom att förbättra infrastrukturen och möjligheterna att resa med olika trafikslag kan Sörmlands attraktivitet öka ytterligare. Andra avgörande aspekter på en bra livsmiljö är naturligtvis boendemiljön och där vet vi redan nu att det råder bostadsbrist i sju av länets kommuner. Här är det dessutom oerhört viktigt att arbeta för ett integrerat boende. Hur ska vi då uppnå målet om ett län med hållbara och attraktiva livsmiljöer? Jo, genom tre olika strategier som de ledande politikerna i länet gemensamt tagit fram, det vill säga styrelsen för Regionförbundet Sörmland där samtliga kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd i alla kommuner, och landstinget i länet, ingår. De tre strategierna är: En hållbar och attraktiv boendemiljö En god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Förutsättningar för ett rikt fritidsoch kulturliv Frågan är då hur vi följer upp de olika strategierna och ser vilken verkan de faktiskt har. Det ska bland annat ske genom att vi följer utvecklingen av följande områden: Inflyttning i olika grupper Utvecklingen på bostadsmarknaden Behov jämfört med utbud av bostäder Närhet till grönområden Ett regionalt perspektiv på kommunernas och landstingets befintliga uppföljning inom området Valdeltagande Jämställdhetsindex Jämförelser av olika satsningar på kultur och fritid Studier av de regionala förutsättningarna för en rik fritid Här är vi flera som delar på ansvaret för att strategierna genomförs och följs upp. Det gäller inte minst länets nio kommuner och landstinget men också länsstyrelsen och den nybildade kollektivtrafikmyndigheten har ansvar för att Sörmlandsstrategin 2020 är verklighet år 2020! Viking Jonsson, (S) Ordförande, Regionförbundet Sörmland REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter och Näringsliv & Arbetsmarknad. Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla!

5 5 KOMPETENSPLATTFORMEN KOMPETENSPLATTFORMEN Sju nya yrkeshögskoleutbildningar till Sörmland Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelade den 18 januari att man har beviljat hela 26 yrkeshögskoleutbildningar i Mälardalen och av dessa anordnas sju i Sörmland. De senaste åren har Yh Mälardalen arbetat målinriktat för att öka antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar i Sörmland. Resultatet visar att Mälardalen med 33 procent beviljade utbildningar ligger över rikssnittet på 28 procent. Även om man i år visar upp ett mycket bra resultat är det lägre än toppnoteringen från förra året då 35 procent av utbildningarna i Mälardalen beviljades. Yrkeshögskoleutbildningar drivs i nära samverkan med arbetslivet och det är arbetslivets behov som styr vilka utbildningar som tillåts starta. Det unika upplägget gör att hela nio av tio studenter som går en yrkeshögskoleutbildning får arbete direkt efter examen. Yrkeshögskoleutbildningarna är viktiga för att förse arbetslivet med rätt kompetens, och när vi går mot tuffare tider är tillgången på rätt kompetens en verklig överlevnadsfråga för företagen. Därför är det kul att Mälardalen visar upp ett så högkvalitativt utbud av yrkeshögskoleutbildningar, säger Lena Nyqvist på Handelskammaren Mälardalen, projektledare för Yh Mälardalen. I Sörmland blev följande utbildningar beviljade i årets ansökningsomgång: Industriell mätteknik, Eskilstuna Verktygsmakare, Eskilstuna Kyl- och värmepumpstekniker, Katrineholm Medicinsk sekreterare, Nyköping Teknisk säljare, Nyköping Elkonstruktör, Nyköping Elkraftstekniker, Nyköping Underhållstekniker inom processindustrin, distans från Borlänge. Karin Botås, YHM (Yh Mälardalen) YHM är en storregional satsning för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning i Mälardalen. Projektägare är Handelskammaren Mälardalen. Syftet är att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft på nya och effektiva sätt. Genom att matcha rätt utbildningsanordnare med arbetsgivarnas behov utifrån regionernas utvecklingsstrategier, ökar antalet relevanta yrkeshögskoleutbildningar, sökande och studenter som fullföljer sin utbildning. YHM är ett länsövergripande samarbetsforum för yrkeshögskolefrågor och finansieras av: Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen Västmanland och kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Örebro. Regeringen satsar 60 miljoner kronor på regionala kompetensplattformar Regeringen beslutade den 20 december att under perioden satsa minst 60 miljoner kronor på kompetensförsörjning i regionerna. Med satsningen förstärker och vidareutvecklar regeringen de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för kompetensförsörjningsarbete i hela landet. I takt med att varslen ökar gör vi ytterligare kraftfulla åtgärder genom att satsa 60 miljoner kronor för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet. Vi vet att det är centralt för länders och regioners utvecklingskraft och företagens konkurrenskraft. Detta bidrar till att attrahera företagsetableringar och öka inflyttningen till landets alla delar, säger näringsminister Annie Lööf. Medlen ska betalas ut till länen genom ett ansökningsförfarande. Ansvarig myndighet blir Tillväxtverket. Insatserna ska främst ha följande inriktning: Fortsättning på nästa sida

6 6 KOMPETENSPLATTFORMEN Forts. Regeringen satsar 60 miljoner kronor på regionala kompetensplattformar Utveckling av metoder och arbetsformer, t ex förbättrad praktiksamordning och strategiskt arbete med studie- och yrkesvägledning. Skapa en bred förankring av och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå, till exempel kommuner, näringsliv eller strukturfondspartnerskap. Utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiven i kompetensförsörjningsarbetet, till exempel utveckla arbetet med validering eller insatser för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad. Utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång sikt, till exempel samverkan med lärcentra. Insatserna ska utgå ifrån respektive läns förutsättningar och prioriteringar. Karin Botås, Trampolinen och Teknikcollege inleder ett nytt samarbete på högstadierna 2013 I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Så lyder det första av fyra mål i Sörmlandsstrategin En av strategierna kopplade till detta mål handlar om att anpassa utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar kompetensbehoven. Med detta som bakgrund delfinansierar regionförbundet flertalet olika satsningar för bättre kompetensförsörjning i länet. Två av dessa satsningar är projektet Trampolinen samt Teknikcollege Sydöstra Sörmland. Trampolinen, som projektleds av Östsvenska Handelskammaren, arbetar för att väcka och öka högstadieelevernas intresse och kunskap för industri, teknik samt entreprenörskap inför kommande gymnasie- och yrkesval. Företag matchas till en skolklass för ett samarbete genom högstadiet. Under de åren byggs kontakten upp och man lär känna varandra genom studiebesök och projektarbeten. Teknikcollege är en nationell kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser med mera. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala och lokala industristrukturen och de behov som finns. Teknikcollege Sydöstra Sörmland är sedan 2009 godkänt som Teknikcollege för regionen. Inom Teknikcollege i Sydöstra Sörmland är det just nu tre skolor som är certifierade. Trampolinen gör nu gemensam sak med Teknikcollege Sydöstra Sörmland för att bidra med större förståelse mellan skola och näringsliv. Syftet med satsningen är att fler elever ska få en bättre bild av var teknikjobben finns samt vilka gymnasieutbildningar som leder dit.under 2013 kommer Teknikcollege i samarbete med Trampolinen informera på högstadiet, årskurs sju till nio om vägen till jobben på de olika teknikföretagen i regionen. Ansvariga för projektet är: Mathias Demetriades, projektledare Teknikcollege Christina Holmqvist, projektledare Trampolinen Karin Botås, projektledare Kompetensplattformen

7 7 NÄRINGSLIV Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola samverkar om forskning, utveckling och tillväxt Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen. Regionförbundet verkar för tillväxt och utveckling i Sörmland och MDH är en samproducerande högskola som har ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen. entreprenörskap i skolan och högskolans roll i regionen för nytta, värde och tillväxt. Satsningen omfattar 1,2 miljoner kronor. Inom området hälsoteknik arrangeras denna månad en gemensam workshop där näringslivsföreträdare bjuds in för att diskutera hur högskolans forskare kan samarbeta med hälsoteknikföretag i Sörmland kring tester och utveckling av produkter och tjänster. Vi ska även ta fram underlag för ett lärprojekt om högskolans roll i regionen samt analysera möjligheterna att mäta resultatet av lärosätenas insatser i regionen, säger Viking Jonsson. Catharina Frändberg, Gemensamt för både regionförbundet och högskolan är ambitionen att höja kompetensnivån i regionen, främja kompetensförsörjningen till länets arbetsgivare samt att forskning och innovation ska skapa nytta och värde, säger Viking Jonsson (S), ordförande för regionförbundet. För högskolan, som är en regional och nationell kompetensförsörjare, är det angeläget att utbildning och forskning sker i samverkan med aktörer från näringsliv och det omgivande samhället. Genom denna överenskommelse skapar högskolan och regionförbundet grunden för en långsiktig samverkan, säger Karin Röding, rektor vid MDH. De tre utvecklingsområdena är tvärvetenskaplig teknik i form av hälsoteknik, Regionförbundet och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen. FOTO: FRIDA OVLANDS INFRASTRUKTUR Betyder bättre kommunikation något för huspriserna? Regionförbundet Sörmland har tagit fram en studie som undersöker om ett förändrat regionalt kollektivtrafiknät påverkar bostadsmarknaden i Sörmland. Resultatet av studien visar att vi inte ska sluta förbättra transportsystemet eller sluta satsa på kollektivtrafiken. Tvärtom ger resultatet tydliga signaler om att det krävs riktigt stora satsningar inom infrastruktur och kollektivtrafik för att det ska bli lönsamt att bygga hus och därmed också ekonomiskt attraktivt att bosätta sig i Sörmland. Utgångspunkten för studien har varit att titta på den regionala kollektivtrafiken och jämföra med ett alternativt trafiknät. Carina Jönhill Nord Studien Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland finns att beställa på Den går också att ladda ner på

8 8 NÄRINGSLIV Vem vill främja kvinnors företagande? Den frågan ställer Regionförbundet Sörmland i en utlysning som skickas ut i dagarna. Utlysningen vänder sig i första hand till så kallade företagsfrämjare, det vill säga organisationer som stöttar idéer, entreprenörer och företagare i deras utveckling och tillväxt. Utlysningen är ett slags upprop för att lämna in olika projektidéer för att främja kvinnors företagande i Sörmland. Dessa företagsfrämjare vänder sig i sin tur till de olika målgrupper av företagare som är aktuella. Den här gången vänder de sig i första hand till: Kvinnor som vill utveckla sitt företag, till exempel via affärsutveckling på den svenska marknaden eller internationalisering Kvinnor som vill starta företag Kvinnor som vill utveckla sin innovation Regeringen har lyft fram ett antal branscher där många kvinnor driver företag och som därför anses viktiga för kvinnors företagande. Hit hör bland annat: Gröna näringar Tjänste- och servicesektorn Kreativa och kulturella näringar Vård och omsorg Utbildning It och internet Även insatser som riktas till kvinnor inom traditionellt mansdominerande branscher och som speglar den regionala näringslivsstrukturen välkomnas. Främja kvinnors företagande är ett nationellt program som pågått sedan 2007 och vars syfte är att utveckla kvinnors företag. Regeringen vill med detta program skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Regionförbundet Sörmland har samma ambition med koncentration på det sörmländska näringslivet. Genomförandet ska dessutom bidra till att länet uppfyller mål tre i Sörmlandsstrategin 2020 som handlar om att Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Antalet nya företag som startas av kvinnor i Sörmland har ökat de senaste åren och andelen, 33 procent, är högre än riket i övrigt. Dessvärre är viljan att växa i företag som drivs av kvinnor något lägre än i riket. Tillväxthinder som lagar och myndigheter, tillgång till lån och kredit samt externt ägarkapital anses vara ett större problem här än vad riksgenomsnittet av kvinnor anser. Den totala budgeten för 2013 och 2014 är 5,9 miljoner kronor och starten för utvecklingsprojekten sker tidigast den 1 maj i år. Vad finns det för krav på projekten? Till urvalskriterierna hör att insatser ska ske i samarbete mellan fler aktörer, en tydlig målgrupp och en spridning mellan olika branscher och geografiskt. Projektplanen ska också innehålla en beskrivning av hur målgruppen unga kvinnor, upp till 35 år, och kvinnor med utländsk bakgrund ska kunna rekryteras. Projektansökningarna ska göras på en särskild ansökningsblankett som finns att ladda ned på regionförbundets hemsida, och ansökan ska vara regionförbundet till handa senast den 15 mars i år. Astrid Trautsch INFRASTRUKTUR Regional cykelstrategi för Sörmland Idag saknas det gång- och cykelvägar längs flera viktiga vägar i länet och det saknas sammanhängande cykelstråk med hög standard. I rapporten som nu är färdigtryckt hittar du regionala mål, strategier, prioriterings- och standardprinciper för utbyggnad av cykelvägarna. Arbetet har utförts i nära samarbetet med kommunerna i Sörmland. Arbetet med strategin har lett fram till en vision om ett framtida sammanhängande regionalt cykelvägnät i Sörmland. De uppsatta regionala målen, som ökad cykling för folkhälsa och miljö, trygga och säkra cykelvägar samt ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät speglar de nationella målen. Den regionala cykelstrategin för Sörmland är beslutad i Regionförbundet Sörmlands styrelse. Det finns två versioner av den regionala cykelstrategin. En kortare version utan fördjupade analyser som går att beställa i tryckt version eller ladda ner på Den långa versionen finns inte tryckt men en lågupplöst version går att ladda ner från vår hemsida. Vill du ha en version med högupplösta kartor skickar vi den till dig på ett USB minne. Beställ via region.sormland.se Carina Jönhill Nord

9 9 POLITIK EU-nytt Irland tar över EU-ordförandeskapet Det nya året innebar starten för Irlands ordförandeskap i Europeiska rådet. Under det halvår som nu följer kommer Irland i sin roll som ordförande att fokusera på stabilitet, arbete och tillväxt i unionen. Bland några av de prioriteringar som fastställts kan nämnas: Varaktig stabilitet, genom att bland annat få bankunionen på plats Åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Lagstiftning för att främja den digitala ekonomin Åtgärder riktade mot att underlätta för små och medelstora företag Främja nya handelsavtal och fortsätta arbetet med EUs utvidgning Ordförandelandet leder och organiserar det dagliga arbetet i EU och landets ansvarige minister är ordförande för respektive ministerråd. Vidare sköter ordförandelandet kontakterna mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Det är sjunde gången Irland håller i ordförandeskapet och 2013 markerar Irlands 40-åriga medlemskap i EU. Nytt miljöhandlingsprogram fram till 2020 EU-kommissionen föreslår ett nytt program med en strategisk agenda för miljöpolitiken och nio prioriterade mål för Programmet föreslås heta Att leva gott inom planetens gränser. Förslaget eftersträvar att stärka Europas ekologiska motståndskraft och omvandla EU till en allomfattande och hållbar grön ekonomi. De tre övergripande prioriteringarna är: Att skydda, bevara och stärka EUs naturkapital Att omvandla EU till en resurseffek tiv, grön konkurrenskraftig och koldioxid snål ekonomi Att skydda EUs invånare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande För första gången finns också åtgärder som riktar sig speciellt till städer. Åtgärderna ska hjälpa EUs städer att bli mer hållbara och öka EUs möjligheter att lösa regionala och globala miljöoch klimatproblem. Programmet kan komma att träda i kraft redan Ny ungdomsgaranti ska minska arbetslösheten i EU EU-kommissionen föreslår nu åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att ta itu med oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet och social exkludering genom att erbjuda ungdomar arbete och utbildning. EU-kommissionens paket innehåller ett förslag till rekommendationer till EU-länderna om en ny ungdomsgaranti för att alla ungdomar upp till 25 år ska få erbjudanden om bra arbeten. För att underlätta övergången mellan skola och arbete omfattar paketet också samråd med arbetsmarknadens parter om kvalitet på praktiktjänstgöring så att ungdomar kan få arbetslivserfarenhet av hög kvalitet under trygga förhållanden. Dessutom ingår en europeisk allians för lärlingsutbildning för att förbättra och öka tillgången till lärlingsplatser genom att sprida framgångsrika lärlingssystem över Europa. Österrike, Nederländerna och Norge har redan infört ungdomsgaranti. Dessa länder, tillsammans med Tyskland, har den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Entreprenörskap ska återskapa tillväxt i Europa Den 9 januari presenterade Antonia Tajani, EU-kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande, en handlingsplan för att främja entreprenörskap i Europa. I planen sätts bland annat fokus på mer utbildning, för att på så sätt fostra en ny generation entreprenörer. Vidare innehåller planen åtgärder för att entreprenörsandan hos särskilt unga kvinnor, arbetslösa och invandrare ska växa. Totalt omfattar planen sex områden varav finansieringsmöjligheter och förenklingar inom administration och regler tillhör några. Monica Swärd Källa: Stockholmsregionens Europakontor

10 10 INNOVATIONSMOTORN Veterankreatörer på gång Tänk vilka kunskaper som finns bland äldre innovatörer! säger Birgit Båvner, verksamhetsansvarig för innovationsnoden Företagslabbet i Nyköping. Att äldre, ofta pensionerade, innovatörer sitter på en enorm kunskapsbank och har tiden att ägna sig åt idéutveckling är något som en nybildad grupp som kallar sig Veterankreatörerna tagit fasta på. Successivt har gruppen tagit form genom att regelbundet träffas på Företagslabbets Idécafé. Ett snack över en kopp kaffe tillsammans med likasinnade kan vara en bra start på kreativiteten, säger Birgit Båvner. Vi har en fast kärna besökare och bland dem finns nu Veterankreatörerna, äldre män och kvinnor som är vana vid problemlösning. Under ledning av Nisse Svensson ägnades årets första Idécafé åt att väcka intresse hos ännu fler som arbetat med produktutveckling i sitt arbetsliv att ansluta sig till Veterankreatörerna. Tillsammans räknar de med att utveckla riktigt skarpa lösningar framöver. Men för att besöka Idécaféet behöver man inte vara en erfaren innovatör. Nya besökare strömmar hela tiden till, och det är jätteroligt, fortsätter Birgit. God och kreativ stämning råder och erfarna innovatörer delar gärna med sig av sin kunskap till mer oerfarna. Just nu hjälper jag en ung arbetslös kille som har en idé som förenklar måleriarbeten, berättar Nisse Svensson som ingår i Veterankreatörerna och som gärna ser sig som en passare. Råd och stöd till andra så att de kan göra verklighet av sin idé bjuder han gärna på. Till Idécaféet på Västra Kvarngatan 62 i Nyköping är alltså alla som är intresserade av innovationer, erfarna såväl som noviser, välkomna. Varannan onsdag, jämna veckor mellan klockan bjuder caféet på kaffe med diskussioner, varvat med information och inspiration från inbjudna föreläsare. Birgit Båvner COPYRIGHT: ANDE SVERNSJÖ Kalender Februari Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping Framtidens miljö - det giftfria Södermanland Konferens, Elite hotel, Eskilstuna Regionstyrelsen sammanträder Safiren, Katrineholm Mars 1 Morgonsoffan i KFV regionen Frukostmöte, Åbrogården, Vingåker Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping En dag för framtiden Seminarium och panelsamtal, Safiren, Katrineholm Regionstyrelsen sammanträder Yxtaholms slott, Flen Arbetsutskottets och regionstyrelsens mötesdagar februari 6 mars 20 mars 11 april 25 april 15 maj 5 juni 22 augusti 5 september oktober 10 oktober 21 november 5 december Regionförbundet Sörmlands styrelsemöten är offentliga. På sormland.se hittar du i god tid information om tid och plats för mötet. Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige Räta Linjen-gruppen Räta Linjen-gruppen består av följande intressenter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Region Gävleborg

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Sörmlandsstrategin 2020 ANTAL PRIORITERADE MÅL

Sörmlandsstrategin 2020 ANTAL PRIORITERADE MÅL Sörmlandsstrategin 2020 ANTAL PRIORITERADE MÅL 1 2 3 4 1 Sörmlandsstrategin 2020 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Grafisk formgivning: Newmarket Town Informationsgrafik: Gabriella Axelsson Tryck:

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer