Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken"

Transkript

1 Månadsöversikt december Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation och skör tillväxt, förväntningarna om ECB:s nya återupplivningsåtgärder förstärkts I Kina sänkte centralbanken styrräntan Den ryska ekonomin går in i recession Prisnedgången på olja och råvaror sänker globalt på inflationen Ur statslånen pressades tilläggsavkastning, företagslånen avkastade anspråkslöst Tillväxtmarknadslånens avkastning tyngs av de försvagade valutorna Aktiemarknaden bjöd på bra avkastning i november, prissättningen åtstramad SEB Manager Research: SEB European Equity Small Cap femstjärnig portföljförvaltning

2 Modellportföljen Aktievikten ökad i november Statslånen underviktade, den absoluta räntenivån lockar inte Företagslånen svagt underviktade, på kort sikt tynger de negativa placerarströmmarna high yield placeringarna Tillväxtmarknadslånen neutralt viktade, osäkerheten i valutorna försvagar ränteavkastningen Aktiemarknaden överviktad, den försiktiga uppgången i ekonomin, den höga likviditeten och goda resultatavkastningen (earnings yield) stöder aktieplaceringarna Europas och USA:s aktiemarknad överviktad. För Finlands och tillväxtmarknadernas del tynger osäkerheten gällande tillväxtmarknadernas tillväxtuppgång - neutralvikt Aktiemarknaden Övervikt Tema Avk. 3 mån YTD Finland neutral cykliska 3,4% 7,5% Europa övervikt småbolag 1,3% 5,6% USA övervikt all cap 7,8% 22,5% Japan undervikt 2,5% 6,3% Tillväxtmarknaderna neutral frontier -2,4% 10,7% Ränteplaceringar Undervikt Statslån undervikt 1,8% 12,2% Investment grade undervikt 1,2% 7,8% High yield neutral short dur. -1,2% 4,8% Tillväxtmarknadslån övervikt local curr. -3,5% 2,1% Penningmarknad/alternativa Övervikt Indexlån

3 Centralbankspolitiken dominerade marknaderna och konjunkturbilden Förväntningarna gällande USA:s centralbank vände igen i november då höjningen av styrräntan förväntas förskjutas till slutet av sommaren 2015 då inflationen även i november (1,8%) förblev under FED:s målsättning. För den ekonomiska statistikens del bibehölls bilden intakt i skenet av månadens statistik: ISM inköpschefsindexet var mycket positivt (59), arbetslöshetsgraden sjönk (5,8%) och byggnadssektorns aktivitet var något högre än väntat. I slutet av månaden publicerades ännu tredje kvartalets ekonomiska tillväxttakt, vilken med sin nivå på 3,9 procent (QoQ) på årsnivå, var bättre än väntat. USA:s ekonomi fortsätter att återhämta sig med stöd av centralbanken, utan större hotbilder. Men den hastiga förstärkningen av dollarn (10%) begränsar exportpotentialen och å andra sidan inflationen i och med att importpriserna sjunker, varför FED inte har någon brådska med att strama åt penningpolitiken. I Tyskland försvagades inte den ekonomiska statistiken mera i november och ställvis sågs en vändning mot det bättre då IFO konjunkturenkäten förstärktes och exporten var bättre än väntat. I Italien minskade industriproduktionen mer än väntat (-0,9% YoY) och den ekonomiska tillväxten för tredje kvartalet var som väntat på minus (-0,4%). Även i Frankrike minskade industriproduktionen (-0,3% YoY), men i motsats till Italien växte ekonomin det tredje kvartalet i en takt på 0,3 procent. I Europa är ekonomin fortsatt skör och inflationsnivån är definitivt för låg. I november sjönk inflationen ytterligare till en nivå på 0,3 procent. Trots att den europeiska centralbanken på sitt möte i november inte meddelade om nya åtgärder kan man från centralbankschefens uttalanden tolka att nya åtgärder är på kommande ifall de nuvarande visar sig vara otillräckliga. I början av december meddelar centralbanken storleken det andra skedet av finansieringsprogrammet för bankerna (TLTRO), men bankerna antas inte ta stora mängder lån varför ökningen av marknadslikviditeten anses bli låg. Den låga inflationen och den sköra ekonomiska tillväxten (tredje kvartalets tillväxt endast 0,2% QoQ) har ur marknadens synvinkel märkbart ökat pressen på ECB att utöka återupplivningsåtgärderna. Den senaste tiden har den europeiska ekonomin fått tilläggsstöd från valutamarknaden. Då USA lider av den förstärkta dollarn genom sjunkande inflation och försvagad exportkonkurrens, stöds Europa 3

4 motsvarande av den försvagade euron. Så för Europa är valutakursrörelsen till fördel. Trots att euro-dollar valutaparets rörelse varit stor finns det ytterligare tryck på dollarn att förstärkas. Å tillväxtmarknaderna sänkte Kinas centralbank överraskande på styrräntan för första gången på två år. Under det gångna året har centralbanken med inriktade åtgärder försökt lätta på kreditgivningen på bostads- och fastighetsmarknaderna samt för små och medelstora bolag. De tidigare åtgärdernas effekt har varit svag och sålunda har det varit logiskt att utöka på åtgärderna. Den ekonomiska statistiken har varit på förväntad nivå i Kina den senaste tiden, men å andra sidan har inte heller ekonomin varit på uppåtgående. I de övriga stora tillväxtländerna har centralbankerna inte ännu övergått till återupplivande åtgärder, men förväntningarna är sådana att penningpolitiken uppluckras även annanstans. skifferolje- och gasproducenter. Den andra orsaken anses vara påtryckningar på Ryssland, i vars statsbudjet oljan utgör ca hälften. Oljans (WTI) och råvarornas (CRB indexet) prisnedgång sänker på den globala inflationen och i denna situation kan det tolkas som en positiv faktor (förutom energi- och råvarusektorn) för marknaden och den ekonomiska tillväxten. Då de stora oljeproducentländerna inte ser ut att minska på sin produktion ser en nedgång i inflationen mycket sannolik ut. Från makroekonomisk synvinkel kan konstateras att den ekonomiska tillväxten ser lite svagare ut än tidigare. Den samtidiga nedgången i inflationen, energi- och råvarupriserna samt det till och med tilltagande centralbanksstödet förstärken tron på att den globala ekonomiska tillväxten fortsätter att förstärkas enligt förväntningarna det kommande året. Den ryska ekonomin stod inför stora utmaningar i början av året då den ekonomiska tillväxten var långsam och inflationen hög. Den sedermera försvårade situationen i Ukraina och därtill hörande handelssanktioner, den senaste tidens nedgång i oljepriset och den försvagade dollarn har varit för mycket för den ryska ekonomin. Det ryska finansministeriet sänkte på den ekonomiska tillväxtprognosen för år 2015 från +1,2 procent till -0,8 procent. I Brasilien har situationen inte varit lika svår, men den höga inflationen och svaga valutan har även där varit en utmaning och landets ekonomiska situation försvagas i och med att landet är en betydande producent av olja och råvaror vars pris sjunker. I Indien ser situationen ljus ut: den ekonomiska statistiken visar att den ekonomiska tillväxten piggnar till och samtidigt sjunker inflationen, som traditionellt varit en utmaning, i och med att oljepriset sjunker. Den på hösten valda statsministern Modi höjer på de positiva förväntningarna, emedan han strävar till att förnya de ekonomiska strukturerna, vilket även stöder tillväxten. Prisnedgången på olja och råvaror minskar på inflationstrycket i tillväxtekonomierna, där ett hinder för en uppluckring av penningpolitiken varit just den förhöjda inflationen. Oljepriset har sjunkit brant då de stora producentländerna ökat på oljeproduktionen trots att förråden fyllts och priset gått ner. Bakgrunden anses vara speciellt oljeproducenternas priskrig gentemot konkurrerande, produktionskapacitetsökande Placeringsklasserna I november har rörelserna i de olika placeringsklasserna varit intressanta. De riskfyllda tillgångsklasserna avkastade bra, men samtidigt var även statslånens avkastning betydande. Bakgrunden är de allt starkare förväntningarna om att centralbankernas stöd fortgår och utökas, vilket tynger ner räntenivån. 4

5 Samtidigt lockar aktiemarknadernas resultatavkastning (earnings yield) och förväntningarna om en ekonomisk uppgång med stöd av centralbankerna placerarna till aktiemarknaden, vilket fått kurserna att stiga. Statslåneplacerarnas avkastning i november utgjordes av två delar: de långa räntorna sjönk något, men en mer betydande del av avkastningen kom från det att landsrisktilläggen sjönk under månaden. Statslånen avkastade ca 1,5 procent. Investment grade företagslånen avkastade sämre än statslånen då risktilläggen ökade något under månaden avkastningen blev ca 0,5 procent. Aktiemarknaden avkastade bra i november: i Europa, Finland och USA fick vi en avkastning på ca 4-5 procent trots att tillväxtmarknadens breda aktieindex stannade kring nollstrecket. Sedan mitten av oktober har kurserna stigit med ca procent, vilket så gott som kvitterat korrigeringen i början av oktober (förutom på tillväxtmarknaderna). Samtidigt har aktiemarknadsprissättningen igen stramats åt och är nära toppnivån. Trots att prissättningen på aktiemarknaden är stram, så ser aktierna förmånliga ut jämförts med priset på statslånen. För high yield företagslånen var det en svag månad då bland annat den lägsta CCC klassens risktillägg klart ökade. Detta förklaras bland annat med det sjunkande oljepriset eftersom en stor del av CCC klassens företag verkar inom energisektorn eller är knuten till den. I Europa utvecklades high yield något bättre än på USA:s marknad eftersom banksektorn, som utgör en större del av det europeiska indexet, utvecklades bättre än marknaden i genomsnitt och eftersom CCC klassens andel är större i USA:s index. I Europa avkastade high yield placeringarna ca 0,5 procent då avkastningen i USA blev ca -1 procent. Under de närmaste månaderna verkar likviditets- och centralbanksförväntningarna vara stora drivkrafter på placeringsmarknaderna och sålunda kan kursuppgången fortgå samtidigt som de långa räntorna sjunker i Europa. Lika självklart är att placerarna ska förbereda sig på stora korrigeringsrörelser även i fortsättningen. I tillväxtmarknadslånen fortsatte den svaga utvecklingen i november. Trots att ränteavkastningen var god då tillväxtmarknadens låneräntor sjönk i och med sänkta inflationsförväntningar förstärktes samtidigt dollarn gentemot tillväxtmarknadens valutor. På kort sikt skulle eurodollar kursen haft en klart positiv inverkan på EMD placeringarna ifall placeringarna skulle ha innehållit öppna euro-dollar positioner. Å andra sida, ifall man betraktar saken utgående från år 2013 skulle situationen vara den motsatta och sett ur ett treårsperspektiv skulle ingen märkbar avkastningsdifferens ha uppkommit. Avkastningen för november blev ca -3 procent för tillväxtmarknadslånen. 5

6 Fonder SEB European Equity Small Cap femstjärnig portföljförvaltning Fonden är en av de bästa småbolagsfonderna i Europa Konservativ och disciplinerad fokus på kvalitativa bolag ligger bakom framgången Portföljförvaltarna förväntar sig att marknadsomgivningen är fortsatt gynnsam även nästa år SEB European Equity Small Cap fonden har detta år varit en av de bästa småbolagsfonderna som placerar i Europa. Fonden har det här året avkastat 12,5 procent (per 29.11), vilket är över 8 procent bättre än fondens jämförelseindex. För jämförelsens skull bör konstateras att i medeltal har småbolagsfonderna i Europa avkastat ca 2 procent sämre än index. Även i tre- och femårs jämförelsen har fonden avkastat bättre än sitt jämförelseindex och i sin referensgrupp är den klart i den bästa fjärdedelen. Det innevarande året har varit utmanade för småbolag och deras avkastning är ca fyra procent lägre än den för storbolag granskat på indexnivå. Relaterat till detta har SEB European Equity Small Cap fondens avkastning varit utmärkt och den är inte enbart en av de bästa småbolagsfonderna, den är också en av de bästa europeiska fonderna av totalt 1100 stycken. Fondens placeringsprocess är ganska konservativ och portföljförvaltarna koncentrerar sig på att söka fram kvalitativa företag. Detta har på lång sikt burit frukt och fonden har glänst speciellt under de svåra tiderna (såsom 2008, 2011 och 2014) då vikten av aktieval har accentuerats. Fonden är ett bra exempel på hur man genom att disciplinerat följa en egen placeringsfilosofi kommer till ett bra slutresultat trots att den egna placeringsstilen inte skulle fungera varje år. Att strikt följa sin egen placeringsstil är ett drag som vi betonar mycket i vår fondurvalsprocess. Det innevarande året åskådliggör också hur bra SEB European Equity Small Cap fonden kompletterar den europeiska aktiefondshelheten. Med sina något konservativa egenskaper ger den medvärde jämfört med sitt eget jämförelseindex just då, då det behövs som mest, d v s då småbolagens avkastning allmänt är på lägre nivå än storbolagens avkastningar. På stigande marknader avkastar fonden oftast bättre än storbolagen trots att den inte skulle kunna ge märkbart mervärde jämfört med sitt eget index. Vi fick tag på Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard i England, där de för tillfället träffar nuvarande och potentiella kommande placeringsobjekt. Vi frågade kort av dem om det innevarande året och om förväntningarna för framtiden. År 2014 har varit ett bra år för er. Vad har ni gjort i portföljen detta år? Bild: SEB European Equity Small Cap fondens, jämförelseindex och referensgruppens genomsnittliga avkastningsutveckling från årets början per Avkastningarna i euro. Källa Morningstar. Fondens goda utveckling förklaras främst av bra aktieval med koncentration på kvalitativa bolag. T ex Leonteq och Grand City Properties som hör till de större innehaven i portföljen har utvecklats bra. Den senare har fortsatt växa genom att införskaffa fastigheter i Tyskland till ett mycket lockande pris och samtidigt har hyresgraden på de övriga fastighetsinnehaven förbättrats. Även värdet på den nuvarande fastighetsportföljen har stigit. Man kan säga att båda bolagen egentligen gjort just det vad de sagt sig göra och ingenting annat. Den goda aktieutvecklingen är alltså bara en följd av att flera placerare hittat dem och uppmärksammat dessa bolags kvalitet. Vi har även haft några aktier med dålig utveckling i vår portfölj. Två lite sämre aktier har varit ITE Group som lidit av stor Rysslands risk och RPS som igen på grund av sin energibundenhet lidit av det sjunkande oljepriset. Fondens omloppshastighet har hållits på normal nivå, d v s vi har inte varit exceptionellt aktiva i år. 6

7 Fonder Vilka är era förväntningar för nästa år? Vi förväntar oss att år 2015 blir ganska likadant som år 2014 har varit, d vs tillgångsklassernas avkastningar kunde vara kring 5-10 procent på grund av den låga räntenivån och ECB:s stödåtgärder. Företagens resultattillväxt förväntar vi oss vara i medeltal 8-10 procent och vi tror att detta är en bra marknadsomgivning för vår placeringsprocess där vi koncentrerar oss på att finna kvalitativa bolag. Vi ser det inte som sannolikt att vi skulle göra märkbara förändringar i portföljstrukturen. Top 4 fonderna intressanta utplock från vår rekommendationslista * ACADIAN EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Acadian Emerging Markets Local Debt är en fond vi rekommenderar då man vill placera i tillväxtmarknadslån noterade i lokala valutor. Acadian representerar fonder med hög avkastningsprofil och den lämpar sig både som basfond och som diversifierande fond i denna tillgångsklass. Fondens största skillnaderna jämfört med typiska EMD fonder är en klart bredare diversifiering denna fond placerar vanligtvis i dubbelt så många länder jämfört med jämförelseindexet. I praktiken betyder detta att det också finns med tillväxtmarknadernas gränsområden (sk frontier-marknader) från bland annat Afrika och Karibien. Via fonden kommer man åt att utnyttja EMD tillgångsklasens placeringsobjekt och den avkastningspotential de erbjuder. Fondförvaltarens bevis gällande val av placeringsobjekt har varit starka. Avkastningen genom tiderna hör till den bästa i sin klass. EATON VANCE PARAMETRIC EMERGING MARKETS Enastående och unik aktiefond på tillväxtmarknaderna som har en exceptionellt imponerande och lång avkastningshistoria. Fonden förvaltas med en strukturell placeringsprocess vars centrala tanke är att eftersträva en så bred diversifiering som möjligt och försöka undvika en alltför stor koncentration till de större länderna och de största sektorerna samt genomföra placeringarna så kostnadseffektivt som möjligt. Detta betyder i praktiken att fonden klart underviktar de klart större indexländerna och överviktar små länder och länder utanför indexet. Fonden placerar i över 1000 aktier och i över 40 länder (i indexet ca 20) inklusive de sk frontier-marknaderna som ligger utanför indexet. Med sin lägre risknivå och förutseende avkastningsprofil fungerar denna fond utmärkt som en hörnsten i tillväxtmarknadsplaceringarna. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD En fond som placerar i high yield-företagslån med kort duration på den amerikanska marknaden med en strategi som eftersträvar en måttlig risknivå. Sky Harbor är en pioniär inom high yield investeringsklassen för placeringar med kort duration och koncentrerar sina placeringar enbart till USA:s high yield-marknad. Placeringsteamet har starka analytiska resurser och har arbetat tillsammans i 20 år. Fondens avkastningsprofil är lockande speciellt i en omgivning med låga räntor och ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar med låg risk. Kompletterar och effektiviserar en ränteportfölj parallellt med en traditionell high yield-fond. SEB EUROPEAN EQUITY SEB European Equity är en aktiv fond som placerar i europeiska aktier. Målsättningen är att bygga en placeringsportfölj som avkastar bättre än marknaden men samtidigt hålla fondens risk på en lägre nivå än marknaden. Portföljförvaltningens centrala placeringsfilosofi baserar sig på undersökningsresultat och observerade anomalier i undersökningsresultaten på finansbranschen. Extra risktagning belönas inte alltid på aktiemarknaden utan aktier med låg risk kan erbjuda bättre avkastning än väntat. Genom att ändra på fondens allokering och reglera andelen aktier med låg risk i fonden utnyttjar man även andra placeringsstilar såsom investeringar i värde-, tillväxt- och kvalitetsaktier. Genom att utnyttja dessa placeringsstilar kan man förvänta sig att fonden avkastar bättre än marknaden i allmänhet även under perioder då aktier med låg risk inte avkastar särskilt bra. Fonden diversifierar sina placeringar heltäckande på den europeiska aktiemarknaden och mellan olika branscher. Majoriteten av placeringarna görs i stora bolag. Fonden sköts av en av Europas bäst resurserade aktieteam som för tillfället består av 8 personer. * På vår rekommendationslista finns för tillfället över 100 fonder som placerar i olika investeringsklasser och områden. Till Top 4 listan har valts intressanta alternativ från valda områden. 7

8 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Morningstar 1 mån (%) 6 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP 3,6% 3,5% 12,7% 64,6% 76,9% SEB Finlandia 3,9% 1,2% 11,5% 62,4% 56,6% SEB Finland Small Firm 3,3% -6,4% 0,4% 33,4% 16,0% SEB Finland Momentum 3,8% -2,5% 5,2% 52,7% 46,3% MSCI Europe 3,2% 1,6% 9,5% 55,5% 65,2% BGF European Fund A2 3,7% 1,1% 5,0% 56,0% 61,5% SEB European Equity Small Caps 3,6% 2,2% 15,3% 85,4% 103,6% SEB European Equity 3,1% 3,0% 17,0% 64,3% 49,9% S&P 500 3,0% 18,0% 26,6% 86,4% 144,5% CRM US Equity Opportunities 2,3% 11,0% 15,5% 68,5% - William Blair US All Cap Growth Fund 2,3% 16,8% 19,4% 74,8% - MSCI Emerging Markets -0,7% 8,1% 10,2% 25,4% 43,2% William Blair Emerging Leaders Growth 0,4% 13,4% 15,2% 31,6% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -1,6% 5,3% 10,3% 25,7% 45,4% JPM Latin America -1,4% 2,4% 4,4% 4,1% 16,6% Goldman Sachs India 4,0% 30,3% 70,4% 94,9% 97,0% Eastspring China 2,8% 20,2% 7,9% - - SEB Russia -9,7% -17,4% -26,7% -29,2% -17,1% Silk African Lions -1,2% 7,7% 9,4% - - Macquarie Asia New Stars 1,8% 20,7% 25,5% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap -4,2% -0,7% -2,6% -15,4% -3,3% SEB Eastern European Small Cap -1,3% -2,0% -9,8% -0,2% 2,4% 3m Euribor Index 0,0% 0,1% 0,3% 1,5% 3,5% JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,4% 5,8% 11,6% 33,2% 30,7% SEB Euro Bond 1,4% 5,7% 9,7% 21,8% 27,2% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 2,4% 4,8% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,6% 2,2% 5,0% 23,0% 26,6% BlueBay Investment Grade Bond 0,3% 1,7% 5,8% 28,8% 31,3% BlueBay High Yield Bond Fund 0,4% -1,8% 3,0% 31,2% 43,3% SEB Global High Yield -0,5% -1,0% 3,2% 27,4% 48,8% Pioneer Funds Euro High Yield 0,1% -1,3% 3,6% 41,5% 68,2% Muzinich ShortDuration HighYield -0,5% -0,6% 0,6% 11,9% - BlueBay EMD Local Currency -1,0% -4,4% -1,2% -1,9% 6,8% BlueBay Emerging Market Select Bond -0,7% -3,0% 2,4% 7,1% 22,8% Övriga Oil: price ,9% -35,6% -28,7% -34,1% -14,4% Gold: price ,5% -6,6% -6,9% -33,2% -1,0% EUR/USD: price ,3% -8,3% -8,3% -7,0% -16,9% Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 8

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Räntemarknaden avkastade bra i april

Räntemarknaden avkastade bra i april Månadsöversikt maj 2014 8.5.2014 Räntemarknaden avkastade bra i april Statistiken i Europa och USA i enlighet med förväntningarna, fortsättningsvis sämre siffror från Kina På tillväxtmarknaderna har de

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka Månadsöversikt September 2015 Svag ekonomisk statistik Den globala ekonomiska tillväxten något långsammare Tillväxten i USA och Europa ökar, problem med tillväxten på tillväxtmarknaderna Kinas bekymmer

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014 Månadsöversikt april 2014 4.4.2014 Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden Bättre statistik i USA i mars Svag makrodata från Kina, det nya året delorsak Den amerikanska centralbanken

Läs mer

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017 Månadsöversikt Oktober 2017 Stark ekonomisk statistik från Europa och USA, fortsatt bra tempo i makroekonomin USA:s centralbank påbörjar en uppluckring av balansen i oktober, inget nytt från ECB Förbättrad

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa.

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa. Månadsöversikt Augusti 2015 Bra statistik från USA och Europa Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter Osäkerhet i Kina Flera osäkerhetskällor på tillväxtmarknaderna Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Placeringsmarknaderna i motvind

Placeringsmarknaderna i motvind Månadsöversikt oktober 2014 6.10.2014 Placeringsmarknaderna i motvind Bra statistik från USA, inget nytt i Europa Tredje kvartalets tillväxt i Kina blir svagare än väntat Centralbankspolitiken i fokus,

Läs mer

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Månadsöversikt Januari 2016 Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Goda nyheter från bostadsmarknaden i USA Bra stämning inom industrin i Europa Den ekonomiska statistiken i Kina fortfarande

Läs mer

Utmärkta avkastningar i februari

Utmärkta avkastningar i februari Månadsöversikt mars 2014 7.3.2014 Utmärkta avkastningar i februari Nivån på den ekonomiska statistiken intakt Goda ekonomiska tillväxtsiffror från Tyskland och England Bra avkastning på aktie- och räntemarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Månadsöversikt Maj 2016 Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Bättre tillväxt än väntat i Europa under årets första kvartal, Kina rapporterat bra statistik Minskat stöd från centralbankerna

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat Månadsöversikt Februari 2016 Den ekonomiska statistiken sämre än väntat I USA var den ekonomiska aktiviteten något sämre Tillväxtförväntningarna i Europa oförändrade Tillväxtmarknadsländerna lider av osäkerheten

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Månadsöversikt Mars 2016 Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Tillväxtprognoserna för Ryssland, Brasilien och USA har sänkts Fortsättningsvis svag statistik från Kina, nya stödåtgärder

Läs mer

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013 Månadsöversikt november 2013 6.11.2013 Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) Färre överraskningar i makrostatistiken Höga ekonomiska tillväxtförväntningar i USA Stigande förväntningar i eurozonen

Läs mer

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Månadsöversikt December 2015 Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Tilläggsåtgärder från den Europeiska centralbanken, den låga inflationen tynger Tillväxten fortfarande blygsam på

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Börserna på toppnivå i Europa och USA

Börserna på toppnivå i Europa och USA Månadsöversikt december 2013 9.12.2013 Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp

Läs mer

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag Månadsöversikt April 2016 Något bättre ekonomisk statistik ECB ökade sitt köpprogram Hemmamarknadsefterfrågan i Europa och USA på skälig nivå, exporten svag De grundläggande elementen i den asiatiska ekonomin

Läs mer

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Månadsöversikt Januari 2017 I USA står ekonomin på stadig grund FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Oljepriset fortsatte stiga i december Bra avkastning för aktieoch ränteplaceringarna i

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016 Månadsöversikt Oktober 2016 Svag ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar tajmade till årsskiftet Europa rapporterade starka inköpschefsindex, ingen förändring i penningpolitiken

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016 Månadsöversikt September 2016 Bra ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar flyttas närmare Stora förändringar i inköpschefsindexen i Europa, tillväxtförväntningarna oförändrade

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Månadsöversikt januari 2011 SEB GYLLENBERG 7.1.2011 Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Konjunkturbilden på global nivå ser fortfarande ljus ut Skuldtyngda Europas, USA:s och Japans ekonomiska problem

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbankerna och Brexit i rubrikerna. Juni 2016

Månadsöversikt. Centralbankerna och Brexit i rubrikerna. Juni 2016 Månadsöversikt Juni 2016 Fortsatt svag ekonomisk statistik, inga tecken på en upptrappning i den ekonomiska tillväxten Det ekonomiska läget oförändrat i USA, vissa positiva signaler i Europa Minskad oro

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsöversikt. Tillväxtestimaten för Europa reviderades neråt på grund av Brexit. Augusti Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017

Månadsöversikt. Tillväxtestimaten för Europa reviderades neråt på grund av Brexit. Augusti Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017 Månadsöversikt Augusti 2016 Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017 Tillväxtestimaten för Europa reviderade neråt, största förändringen i Storbritanniens estimat Den ekonomiska statistiken långt

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsöversikt. Valet av Trump överraskade marknaden. December Bra ekonomisk statistik i november

Månadsöversikt. Valet av Trump överraskade marknaden. December Bra ekonomisk statistik i november Månadsöversikt December 2016 Bra ekonomisk statistik i november Valet av Trump överraskade marknaden Den amerikanska centralbankens styrräntehöjning nära Trump tänker öka investeringarna OPEC kom överrens

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI78 4790 0010 0002 10 FI77

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

2013 9 Månadsöversikt

2013 9 Månadsöversikt 2013 9 Månadsöversikt Världsekonomins konjunkturbild förbättrades I augusti gjorde sig en ny osäkerhetsfaktor gällande på finansmarknaden, när inbördeskriget i Syrien fick internationell omfattning och

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

2012 10 Månadsöversikt

2012 10 Månadsöversikt 2012 10 Månadsöversikt Centralbankerna marknadernas stöd i september I september erhölls konkreta uppgifter om de förväntade centralbanksåtgärderna och detta piggade upp marknaderna. ECB meddelade i början

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt Augusti 2017 Portföljförvaltarens översikt augusti i korthet I augusti sjönk den globala aktiemarknaden med 0,7 procent i euro. I lokala valutor

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer