Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?"

Transkript

1 Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

2

3 Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder i Stockholm hur flaskhalsarna tar över middagssamtalen 6 Stellan Lundström Bosparandets utformning och roll på den svenska bostadsmarknaden 18 Mats Wilhelmsson Går det att motivera ett subventionerat bosparande? 26 Rolf Mæhle Därför äger 8 av 10 norrmän sin bostad 38 Anna Felländer Bostadsbristen den största bromsklossen för tillväxt 48 3

4 Ett ökat bosparande skulle dämpa oron. FOTO: Ulrich Schulte

5 BostadsÅngest Bostaden egentligen en självklar symbol för trygghet har för många blivit förknippad med ångest och oro. De som har tagit stora bostadslån lever med en oro för räntehöjningar. De som av olika anledningar har svårt att få lån känner oro över att inte kunna komma in på en viktig del av bostadsmarknaden. Många känner oro för att överhuvudtaget få möjlighet till en bostad, hyresrätt eller bostadsrätt. En del känner dessutom oro för att deras hyra ska höjas, om marknadshyror skulle införas. Jag och HSB är oroade för all den ångest och oro som bristerna inom bostadspolitiken orsakar. Så kan det inte fortsätta. Den svenska bostadsmarknaden kan inte fortsätta vila på att låntagandet hela tiden ökar. Internationella valutafonden IMF har i flera år varnat för att hushållens stora lån är en risk för hela Sveriges ekonomi. Men det finns ett bidrag som hjälper till med lösningen: ett ökat bosparande. Ett ökat bosparande skulle minska låneberoendet och ge fler möjlighet att få ihop till kontantinsatsen. Ett ökat bosparande skulle dämpa oron. Därför bör staten gynna bosparandet och inte bara lånandet. Vi behöver en politik som förenklar, uppmuntrar och stimulerar ett långsiktigt bosparande. Det görs i till exempel Tyskland och Norge med framgång. Det kan och borde göras också här. HSB anser att det här är en fråga som borde diskuteras mer och därför har vi bjudit in fem kloka personer att skriva om bosparandet. Det är förstås författarnas egna åsikter som förs fram. Alla är inte oreserverat förespråkare för införandet av ett stöd till bosparande, men vi anser att det här är en fråga som behöver debatteras mer och det görs i den här skriften. Vi i HSB anser att frågan behöver komma upp på den politiska dagordningen och mer debatt banar vägen för det. Trevlig läsning! anders lago, förbundsordförande hsb 5

6 För näringslivet i huvudstadsregionen är bostadsbristen redan idag ett direkt tillväxthinder. FOTO: Orlando G. Boström

7 Maria Rankka VD Stockholms Handelskammare 7

8 Bilköer i Silicon Valley och bostäder i Stockholm hur flaskhalsarna tar över middagssamtalen Det finns samtalsämnen som är klart geografiskt betingade och som säger någonting om just det samhällets utmaningar. I Kalifornien pratar man mindre om vädret än i Sverige av lätt insedda skäl. En annan iakttagelse som jag gjorde under ett par månaders vistelse i Palo Alto, mitt i Silicon Valley, var att nästan alla pratar om trafiken och vilken väg som är smartast att ta för att komma dit man vill vid olika tidpunkter. Palo Alto är en underbar liten plats där solen ofta skiner, men där köerna på vägarna stundtals är brutala och det är svårt att ta sig runt utan bil. Infrastrukturen i det skuldtyngda Kalifornien är undermålig sliten och underdimensionerad och det avspeglas tydligt i samtalen på grillfesterna. Det är givetvis andefattigt att tala om vägar och köer i hjärtat av Silicon Valley där koncentrationen av intelligenta och välutbildade människor är hög och det händer mycket intressant. Ändå verkar det vara oundvikligt. Motsvarande samtalsämne på middagsbjudningarna i Stockholm är bo städer. Folk här är besatta av vad bostäder kostar och hur man får tag i dem. På middagar och fester frågar människor helt ogenerat vad olika personer har betalat för sina bostäder eller hur de fått tag på kontrakten om det råkar vara någon lycklig hyresrättsinnehavare närvarande. Inte så spirituellt kanske, 8

9 men förståeligt på en sönderreglerad bostadsmarknad som kännetecknas av accelererande bostadsbrist och låg rörlighet på grund av inlåsningseffekter både i det ägda och hyrda beståndet. Bostadskön i Stockholm är en skamfläck. Vi har skapat en barriär mellan oss som är inne på marknaden och alla som inte kan flytta till Stockholm eller flytta hemifrån i Stockholm, trots att de lätt skulle kunna studera eller hitta ett arbete här. För egen del pratar jag bostäder varje dag. Ibland privat. Oftast på jobbet. Bostadsfrågan är givetvis mitt jobb med tanke på hur allvarlig situationen har blivit och hur hårt bostadsbristen slår mot företagen i huvudstadsregionen. Stockholms Handelskammare arbetar sedan lång tid med bostadsfrågor och har under de senaste åren intensifierat arbetet. Vi märker att allt fler inser situationens allvar och att initiativ skapas för att komma fram med lösningar. Det är glädjande och det är också positivt att bostadsfrågorna har hamnat högre upp på den politiska agendan: Ett antal förändringar som bidrar till att lindra problemen har också genomförts. Till exempel förenklade regler för andrahandsuthyrning av ägda bostäder, enklare planprocesser och slopade kommunala särkrav. Å andra sidan är behovet av reformer stort och mycket återstår att göra. Läget är så besvärligt att det nästan inte går att diskutera några andra frågor utan att bostadsfrågan kommer upp. För något år sedan ordnade Handelskammaren ett seminarium på Ericsson Studio i Kista för att diskutera Kistas framtid och innovationsklimatet i regionen. Det tog ungefär 90 sekunder innan alla talade bostäder. Förståeligt, som sagt, men knappast sunt. En konsekvens blir ju att andra viktiga frågor trycks undan när alla samtal börjar och slutar i bostäder. Den här skriften är i första hand tänkt att handla om bosparande och finansiering av bostäder. Min utgångspunkt är att det säkert är bra att hitta modeller som skapar incitament för bosparande särskilt för unga men att man ska vara medveten om att den typen av lösningar inte botar den underliggande sjukdom som bygg- och bostadsmarknaden i Sverige lider av. Decennier av för mycket planekonomi och för lite marknad har lett till att det byggs för lite och för likartat, att rörligheten är för låg och att bostadsbeståndet inte utnyttjas särskilt effektivt. Jag kan redan nu avslöja att jag tycker att det vore intressant att införa någon typ av bosparande för unga liknande det system som finns i Norge, men det förutsätter att man också tar itu med de stora frågorna som hyresreglering, långa planprocesser, överreglering av byggsektorn och en beskattning av bostäder som skapar inlåsningseffekter. Annars blir bosparandet ändå bara en krusning på ytan. 9

10 *** Varje år ökar antalet invånare i Stockholms län med cirka personer. Samtidigt färdigställs det varje år nya bostäder. För att hålla jämn takt med befolkningsutvecklingen skulle det behövas drygt nya bostäder per år. Tittar vi på hur befolkningen och bostadsbeståndet vuxit sedan 1990 fattas det i dag cirka bostäder i Stockholms län. I Uppsala län är det ackumulerade bostadsunderskottet drygt och även andra tillväxtregioner i Sverige har problem. Unga människor i huvudstadsregionen trivs här och tycker att regionen är attraktiv, men trettio procent överväger ändå att flytta. Bostadssituationen är en bidragande anledning. Samtidigt är kompetensförsörjning näringslivets, och för all del offentlig sektors, stora utmaning. Trots att befolkningen växer snabbt så kommer det att råda akut brist på arbetskraft inom tio-femton år om inget görs. Att i det läget skrämma bort unga och välutbildade personer genom en dysfunktionell bostadsmarknad är direkt obegåvat. Det kommer dessutom att kosta Stockholm, och därmed också Sverige, mycket i form av utebliven tillväxt och minskad attraktivitet. För näringslivet i huvudstadsregionen är bostadsbristen redan idag ett direkt tillväxthinder. När TNS Sifo på uppdrag av Stockholms Handelskammare frågade tillväxtbolag hur bostadsbristen påverkade dem så visade det sig att nästan en tredjedel av de snabbast växande företagen med 5 99 anställda i Stockholm någon gång har drabbats av svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen. Vart femte tillväxtbolag har helt misslyckats med att rekrytera personal som de haft behov av. Med andra ord skulle små- och medelstora tillväxtbolag just den typen av bolag som de flesta bedömare tror att framtidens jobb kommer att skapas i ha kunnat växa snabbare om bostadsmarknaden fungerat. Problemen är redan så stora att företagen själva måste lägga ner allt mer tid och kraft på att försöka hitta mer eller mindre innovativa bostadslösningar åt sina medarbetare för att ens kunna rekrytera. Bostadsbristen bidrar till att Bostadskön i Stockholm är en skamfläck. 10

11 göra regionen mindre attraktiv, och den slår direkt mot nya jobb och tillväxt. Det drabbar huvudstadsregionen som är Sveriges främsta tillväxtmotor, men det betyder också att svensk ekonomi och därmed hela Sverige drabbas. För näringslivet är bristen på hyresbostäder särskilt allvarlig. Den gör att det är svårare att omlokalisera personer nationellt och internationellt till Stockholm. För de allra flesta är det mycket komplicerat för många helt omöjligt att snabbt (inom någon månad) få tillträde till en hyreslägenhet i rimligt pendlingsavstånd till ett arbete i exempelvis centrala Stockholm. Redan idag tvingas efterfrågad eller till och med verksamhetskritisk arbetskraft avstå från att flytta till regionen på grund av de omöjliga bostadsförhållandena. Kombinationen av höga priser för att köpa ett hus eller en bostadsrätt och regler för bolånetak gör det svårt även för höginkomsttagare, som saknar det kapital som krävs i kontantinsats, att ta sig in på bostadsmarknaden. Bristen på dynamik leder också till stora svårigheter för andra grupper. Ett exempel är de som avslutat sina studier och ska flytta från studentboende till en egen lägenhet. Den akuta bristen på hyreslägenheter gör att dessa individer ofta är hänvisade till bostadsrättsmarknaden med allt vad den innebär med krav på kontantinsatser och lån. Mot den bakgrunden kan givetvis incitament för bosparande för unga vara intressant. De som fick ett hyreskontrakt 2011 i Stockholm hade i genomsnitt köat fyra till sju år. I innerstaden mycket längre än så. I många andra europeiska städer är det möjligt att hitta ett förstahandsboende inom en vecka. Man behöver faktiskt inte åka längre än till Oslo eller Helsingfors för att så ska vara fallet. I Stockholm tror de flesta att bostadsbristen är en naturlag, men den är skapad av en felaktig politik. Sverige och Stockholm är helt unikt såtillvida att det här inte finns någon del alls av hyresmarknaden som är fri. Hundra procent av vår hyresmarknad är reglerad. Vi har problem i alla ändar av marknaden. Universiteten har problem både med studentbostäder och bostäder för utländska toppforskare. Företagen har problem både med att rekrytera internationell topptalang och mindre kvalificerad arbetskraft. För restauranger som behöver kockar är det exempelvis nästan omöjligt att locka någon till Stockholm om man inte också erbjuder någon form av boende. Det finns inga arbetslösa kockar i Stockholm, däremot går det att hitta i andra delar av landet. Frågan är hur de ska kunna flytta till Stockholm så som bostadsmarknaden ser ut. 11

12 När Spotify och andra innovativa teknikbolag letar programmerare från hela världen så är Stockholm som plats attraktiv, men eftersom det inte finns en fungerande hyresmarknad är det ändå svårt att rekrytera. Företagen i Stockholm är inte ensamma i sin kritik av hur hyresmarknaden fungerar, eller snarare inte fungerar. EU-kommissionen, IMF, OECD, regeringens finanspolitiska råd, Göran Perssons Nybyggarkommission och storstadshandelskamrarnas och Fastighetsägarnas gemensamma Bokriskommitté med Klas Eklund i spetsen har alla lyft fram hyresfrågan som ett allvarligt problem som måste lösas. Finansieringsfrågorna är centrala när det gäller byggande och efterfrågan på bostäder. De är heller inte frikopplade från övriga frågor som byggregleringar, planprocesser och markpolitik. De långa planprocesserna driver upp kostnaderna för att bygga och leder till sämre konkurrens på byggmarknaden något som också förmodligen driver upp kostnaderna. Eftersom det tar så lång tid mellan markanvisning och byggstart i Sverige är det i princip bara de stora byggherrarna som har möjlighet att ligga ute med kapital, vilket gör det svårt på gränsen till omöjligt för mindre aktörer. Något som givetvis försämrar konkurrensen. De långa planprocesserna gör också Stockholms bostadsmarknad mindre intressant för utländska aktörer som kan välja att bygga på platser där det går snabbare att komma igång och projektet därmed blir lättare att räkna hem. I en rapport från Entreprenörskapsforum, Byggmarknadens regleringar, som kom ut i april 2014 skriver nationalekonomerna Åke E. Andersson och David Emanuel Andersson att det är troligt att de svenska storstadsregionernas låga produktion av bostäder, snabba prisuppgång och långsamma produktutveckling orsakas av en kombination av hård reglering och bristande konkurrens snarare än förhållandena på kreditmarknaden. Det är alltså inte kreditmarknadens funktionssätt som är det intressanta, utan hur den överreglerade bygg- och bostadsmarknaden försvårar finansiering av byggprojekt och driver upp kostnaderna. Ägda bostäder har en konkurrensfördel jämfört med hyresrätter på grund av hur beskattningen är utformad, vilket gör det dyrare att bygga hyresrätter vilket i sin tur leder till att det byggs mindre. Det vore önskvärt att skapa mer neutrala skattevillkor. Grunden för att kunna bygga bostäder är att det finns en efterfrågan på det som byggs. I dåliga lägen och i periferin är efterfrågan svagare. Priset på det som produceras har naturligtvis stor påverkan på efterfrågan, men det har även köparnas betalningsförmåga. 12

13 Man måste komma åt inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden för att de som verkligen kan efterfråga de nyproducerade bostäderna ska vara beredda att flytta. Reavinstbeskattningen låser in dem som bor i villor och bostadsrätter. Hyresregleringen låser in dem som bor med hyreskontrakt som ligger långt under marknadsvärdet för bostaden. Bolånetaket hindrar nya bostadskonsumenter att komma in på marknaden. Förändringar under senare tid har påverkat bostadsköparnas finansieringsförutsättningar. Bolånetaket gör det svårt för dem som är nya på bostadsmarknaden att få ihop till kontantinsatsen. Det gör att även personer med goda inkomster har svårt att finansiera ett bostadsköp om de inte har föräldrar som kan hjälpa till. Det vore förmodligen bättre att ha en viss flexibilitet mellan bolånetak och amorteringskrav. Som redan nämnts skulle ett subventionerat bosparande för unga enligt liknande modell som den som finns i Norge eventuellt kunna bidra positivt. Våren 2013 skapade Stockholms Handelskammare, fastighetsägarna i Stockholm och ett antal aktörer i bygg- och fastighetsbranschen Stockholmsgruppen för tillväxt. I april 2014 presenterades slutrapporten Hinderbana för byggande i Stockholm. Gruppen arbetade med tre olika frågeområden. För det första beslutsstrukturer och samverkansfrågor. För det andra planfrågor och för det tredje finansieringsfrågor. I gruppen var man överens om att sänkta kostnader, ökad lönsamhet och förbättrad betalningsförmåga är en viktig nyckel till ökat byggande. Några av slutsatserna från det arbetet var: Högre krav på eget kapital och långa och osäkra planprocesser som kan sträcka sig över flera konjunkturcykler gör det svårt för små företag att slå sig in på byggmarknaden. Det har skapat en oligopolmarknad med sämre konkurrens. Byggföretagen måste arbeta mer med sina egna processer och rationaliseringsmöjligheter. Men de kommunala särkraven gör det svårare. Därför är det viktigt att regeringens förslag om att ta bort möjligheten för kommunerna att ställa särkrav blir verklighet. Många kommuner driver en aggressiv markpolitik. Tillsammans med markbrist till följd av riksintressen och naturreservat bidrar det till höga markkostnader och dyra bostäder. Flyttskatter och bolånetak låser in hushållen och gör att de inte har råd att efterfråga nyproducerade bostäder. Och då byggs det inga heller. Sänkt reavinstskatt och subventionerat bosparande för unga enligt norsk modell är förslag till åtgärder. 13

14 *** En mer personlig fundering är om problemet verkligen är att det är för lite av hushållens pengar på bostadsmarknaden. Det råder ingen tvekan om att det behövs mer investeringar i bostäder och därmed mer privat kapital. Men att det kapitalet nödvändigtvis ska komma som direkta investeringar från hushållen är kanske inte lika självklart. De flesta svenska hushåll har ingen nettoförmögenhet alls om man tar bort värdet av en genomsnittlig bostad. Vi låser upp det mesta av vårt personliga kapital i italienskt badrumskakel, fina kök och lite yta att bo på. Men vad är det som säger att det är det bästa sättet för hushållen att spara pengar? Kanske vore det rimligare på lång sikt med fler professionella fastighetsägare och färre amatörer? Min poäng är inte att det är dåligt att äga sin bostad, utan att frågan behöver diskuteras och problematiseras. På dagens bostadsmarknad är dessutom ägt boende det enda alternativet för många människor eftersom det är så svårt att få tag på hyreskontrakt. Glädjande nog känns det inte längre som att frågan är om hyresmarknaden ska omregleras, utan hur det ska gå till. Det kommer att behövas genomtänkta och vettiga övergångsregler som ger befintliga hyresgäster en rimlig förutsägbarhet och det kommer att krävas en bred politisk överenskommelse om detta precis som om alla de andra stora frågorna på det bostadspolitiska området. Bara så kan långsiktiga spelregler, som alla inblandade aktörer vågar tro på, etableras. Det är det som krävs för att byggandet ska komma igång. En insikt när man håller på med bostadsfrågor och bostadspolitik är att det inte finns en universallösning som gör att allting kommer att ordna upp sig på det här området. Problemen är alldeles för omfattande och de politiska utmaningarna ska heller inte underskattas. Bostadsfrågan är komplex och så kommer också lösningarna att vara. Att hantera den uppkomna situationen kommer att kräva ett stort mått av politiskt ledarskap och ansvarstagande, en öppenhet för att slakta heliga kor både till höger och vänster samt en förmåga att förstå hur bostadsfrågan hänger ihop med helt andra frågor som innovation, jobbskapande och tillväxt. Den gordiska knuten kommer att behöva knytas upp. Jag tror faktiskt att det kan komma att ske. Många andra länder har klarat det, så varför skulle inte vi med vår tradition av klok reformpolitik inte också förmå göra det? 14

15 Bostadsfrågan är komplex och så kommer också lösningarna att vara. Med den dominans vi har av ägda bostäder behöver vi hitta sätt för hushållen att bygga upp kapital. I det korta till medellånga tidsperspektivet innan hyresmarknaden fungerar igen och innan byggandet kommit igång ordentligt är det nog inte så dumt med incitament som gör att ungdomar och unga vuxna får lättare att etablera sig på bostadsmarknaden. Men det är viktigt att förstå att det att det bara kan vara en liten del av lösningen på en fråga som är betydligt större och betydligt mer komplex. Sedan vore det befriande om vi skulle kunna börja prata om andra och mer väsentliga saker på middagsbjudningarna. 15

16

17

18 Dagens system med skatteavdrag för räntor på lånat kapital gör lånefinansiering relativt billigare än finansiering med eget kapital. FOTO: Maria Hult/KTH

19 Stellan Lundström Professor i fastighetsekonomi, KTH 19

20 Bosparandets utformning och roll på den svenska bostadsmarknaden Frågan om bosparande återkommer med olika mellanrum i den svenska bostadsdebatten. Debatten just nu, 2014, kan reduceras till två frågor. Dels frågan om det generellt låga bostadsbyggandet och dels problemen för unga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden. Dessa två problemområden har fångats upp av stora byggherrar som HSB och Riksbyggen och av den finansiella sektorn. Förenklat handlar bosparande om att hushållen ska öka det egna kapitalet som kan användas till kontantinsats vid ett bostadsförvärv. Uttryckt på ett annat sätt ska bostadsmarknaden och då särskilt bostadsbyggandet tillföras mera riskkapital. Behovet av riskkapital är uttalat för bostaden som kapitalintensiv och marknadsprissatt produkt. Klart är också att det reguljära banksystemet inte tillhandahåller riskkapital. Vanligtvis avses med bosparande att hushållet regelbundet avsätter en summa pengar på ett konto. Avsättningarnas storlek och varaktighet indikerar också en kreditvärdighet. Ett regelbundet bosparande kan ge grund för ett lånelöfte eller att hushållet avancerar i en bosparkö till en lägenhet. Den debatt som refererats ovan om bosparande avser inte nu aktuella och subventionsfria marknadslösningar som tillämpas av byggherrar och banker. Den bakomliggande frågan är om samhället på något sätt, främst via skattesystemet, ska gynna hushållens sparande till en egen bostad. Den frågan har en politisk dimension eftersom ett skattegynnat sparande för ett visst ändamål 20

21 innebär en form av subvention. Men varför en subvention via skatten och varför just subventioner till hushållens boende? Svaren på de frågorna måste sökas på bostadsmarknaden och dess roll i samhällsekonomin. Argumenten för ett bosparande måste sättas in i ett större sammanhang med institutionella regler. Helt ensamt kan olika former av bosparande inte lösa problemen på bostadsmarknaden. Allt sedan 1940-talet har samhället via stat och kommun i vid bemärkelse burit risken i samband med bostadsbyggande. Kommunal borgen, produktionskostnadsbaserad utlåning, statliga topplån, räntebidrag, investeringsbidrag etc har inneburit att begreppet privat riskkapital inte förekommit i samband med bostadsbyggande. Men efter bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet är det fullt klart att samhället i huvudsak klivit av sitt riskbärande. Detta manifesteras ytterst av att de kommunala bostadsföretagen numera ska agera på likartat sätt som långsiktiga och affärsdrivande privata bostadsföretag. I mitten av 1990-talet startar en historiskt mycket kraftig prisuppgång på bostadsrätter och villafastigheter. Pådrivande är Riksbankens lågräntepolitik i kombination med avdragsrätt för låneräntor och ökade reallöner. Den kraftiga prisuppgången på bostäder har haft en markerad undanträngningseffekt. Hushåll med begränsat eget kapital har svårt komma in på marknaden för ägda bostäder. Samtidigt är utbudet lågt i relation till efterfrågan vilket håller uppe bostadspriserna på nivåer som gör det svårt för unga hushåll att efterfråga bostäder. Situationen för unga hushåll blir ännu mer markerad när Finansinspektionen år 2010 inför ett bolånetak. Lån ska inte ges utöver 85 procent av bostadens marknadsvärde. Undanträngningseffekten är då uppenbar. Den som inte har ett eget kapital av viss omfattning blir då utestängd från marknaden. Undanträngningseffekten blir tydligast på tillväxtorter med hög prisnivå. Särskilt drabbas de som ska ta steget från hyresrätt till ägarmarknaden. *** Mycket tyder på att framtidens bostadsmarknad kommer att drivas av två övergripande faktorer. För det första Riksbankens och Finansinspektionens uttalade strävan efter finansiell stabilitet och för det andra bostadsmarknadens funktion med hög prioritet för fungerande flyttkedjor. Flyttkedjor förutsätter en nyproduktion av viss omfattning samt att det finns en uttalad rörlighet i bostadsbeståndet. Det är också klart att finansiell stabilitet, som innebär ökad andel eget kapital, på kort sikt kan bromsa nyproduktion och flyttkedjornas omfattning. 21

22 Finansiell stabilitet fås generellt om andelen eget kapital ökar såväl i det finansiella systemet som på bostadsmarknaden. Så kallade Baselregler tvingar nu bankerna att ha högre andel eget kapital i sina balansräkningar. Det redan nämnda bolånetaket är en åtgärd som syftar till att öka andelen eget kapital, bromsa boprisutvecklingen och därmed stärka hushållens möjlighet att parera oförutsedda räntehöjningar och boprisfall. Ett annat och delvis alternativt sätt att öka andelen eget kapital är via amorteringskrav. Bolånetaket tvingar fram ett sparande i förväg medan amortering kan ses som ett sparande i efterhand. Amorteringar av lån över en viss värdenivå kan också teoretiskt motiveras av att amorteringarna ska ske i takt med att byggnadskapitalet föråldras och avskrivs. Dagens system med skatteavdrag för räntor på lånat kapital gör lånefinansiering relativt billigare än finansiering med eget kapital. Riksbankens lågräntepolitik driver på finansiering med lånat kapital. En minskad avdragsrätt för räntor har då till effekt att öka finansieringen med eget kapital. Minskad avdragsrätt för räntor på lånat kapital finner stöd i skatteteorin, men är på kort sikt politiskt mer eller mindre dödförklarat, särskilt ett valår. Bosparande ska här ses som en av flera åtgärder med syftet att öka den finansiella stabiliteten. Ett effektivt och gynnat bosparande har på sikt en likartad effekt som bolånetaket. Kombinerat med ett amorteringskrav fås ett långsiktigt sparande med bostaden i centrum. En bostadsmarknad och ett bostadsbyggande som i huvudsak ska fungera utan subventioner måste bygga på tydliga incitament för samtliga aktörer, en klarlagd riskfördelning och som absolut krav att flyttkedjorna fungerar på varje delmarknad av bostadsmarknaden. Dagens situation karakteriseras av att villaägare och lägenhetsinnehavare känner sig inlåsta i sitt boende. Incitamenten att flytta är små när lånen är nedamorterade och den årliga fastighetsskatten är låg samtidigt som en försäljning medför skatt på realisationsvinst. På ett likartat sätt har boende i centralt belägna hyresrätter små incitament att flytta i den mån utgående hyra är lägre än marknadshyran. Sammantaget är inlåsningseffekterna på dagens bostadsmarknad mycket stora och en avgörande förklaring till den begränsade nyproduktionen av bostäder. Ovanstående korta genomgång visar att den svenska bostadsmarknaden kännetecknas av att många hushåll upplever sig inlåsta i sitt nuvarande boende. En effekt är då ett lågt utbud av bostäder som driver upp bostadspriser och höjer tröskeln för unga hushåll att komma in på marknaden för ägda bostäder. 22

23 Ett effektivt och gynnat bosparande har på sikt en likartad effekt som bolånetaket. Unga hushåll upplever sig vara utestängda från bostadsmarknaden. Ett lågt utbud av bostäder, höga priser och betydande kontantinsatser motverkar att unga hushåll kan göra entré på bostadsmarknaden. Ett bosparande kan i detta sammanhang ses som en av flera åtgärder för att dels skapa ökad finansiell stabilitet och dels bidra till fungerande flyttkedjor. Om vi utgår från att staten på något sätt ska stödja bosparande genom en skatterabatt så uppstår omedelbart frågan vilka kriterier som ska gälla för de som kommer i åtnjutande av subventionen. Identifierar vi att det främst är ett problem för ungdomarna att komma in på marknaden då kan det som i Norge vara lämpligt med en åldersgräns för skatterabatten. Nästa fråga är till vad ett bosparande får användas? Med utgångspunkten att eftersträva ökad rörlighet på bostadsmarknaden kan följande användningsområden tänkas: Köp av nyproducerade bostadsrätter och villafastigheter. Köp av bostadsrätter och villafastigheter i beståndet. Hyra av lägenhet (hyresrätt, bostadsrätt och villafastigheter). Modernisering av bostadsrätter och villafastigheter. De två första punkterna känns naturliga för ett bosparande där målet är att komma in på ägarmarknaden. Ett bosparande till en hyresrätt är inte lika självklart. En variant med hyrköp kan dock utformas som ett bosparande. Hushållet hyr exempelvis en nyproducerad lägenhet med optionen att efter en viss tid få köpa densamma. En del av hyran har då karaktären av avskrivning/amortering som motsvarar ett bosparande. Möjligheten att spara skattegynnat till modernisering av bostaden har ett klart motargument och det är förekomsten av ROT-avdrag som i vissa situationer skulle ge en dubbel subvention till åtgärden. 23

24 Dagens mest omfattande bosparande sker på tillväxtorternas bostadsrättsoch villamarknader. Kraftiga prisökningar kan på ett par år mångfaldiga insatt eget kapital. Det på så sätt förvärvade egna kapitalet kan i det enskilda fallet vara avgörande för en bostadskarriär. När man hämtar idéer och inspiration från andra länder är det viktigt att se de större sammanhangen. En väl fungerande teknisk lösning i ett land kan ha begränsad funktion i ett annat på grund av skilda institutionella miljöer. Ett skattegynnat system finns i Norge, där mer än hälften av befolkningen mellan 18 och 33 år bosparar. Där låter man unga spara upp till norska kronor varje år, med 20 procents skatteavdrag upp till ett tak på kronor. Pengarna måste användas till ett bostadsköp, annars beskattas de retroaktivt. Det norska systemets funktion är väl värt att fungera som benchmark för ett svenskt system. Det tyska systemet med Bausparkassen är kanske det mest omfattande och omtalade i världen och har en självständig ställning på den tyska bostadsmarknaden. Den institutionella ramen för det tyska bosparandet är dock speciellt på många sätt och kan inte kopieras direkt till den svenska marknaden. Det ska än en gång sägas att ett skattegynnat bosparande måste ses som en av flera åtgärder i syfte att bidra till finansiell stabilitet och rörlighet på bostadsmarknaden. En ökad rörlighet innebär ett ökat utbud av bostäder som kan förvärvas av unga hushåll som har ett utökat eget kapital till förfogande. Ett skattegynnat bosparande kan också motiveras utifrån att bostadsmarknaden fungerar bättre till gagn för arbetsmarknaden. En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter att det är enkelt att få en ny bostad på orter med växande arbetsmarknad. De välfärdsförluster som uppstår till följd av en icke fungerande bostadsmarknad kan sannolikt räknas i tiotals miljarder kronor per år. Den bakomliggande frågan är om samhället på något sätt, främst via skattesystemet, ska gynna hushållens sparande till en egen bostad. 24

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden Enligt Hyresgästföreningen* finns över 350 000 unga vuxna som saknar en egen bostad, varav 140 000

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

Effektiva processer för planering och byggande. Stellan Lundström

Effektiva processer för planering och byggande. Stellan Lundström Effektiva processer för planering och byggande Stellan Lundström KTH i stort och smått Energi- och miljöaspekter i byggande och förvaltning Marknadsanalyser i tidiga skeden Ny plan- och byggprocess ökar

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

De normer, formella regler o organisationer som reglerar individers relationer till varandra kallas för institutioner

De normer, formella regler o organisationer som reglerar individers relationer till varandra kallas för institutioner De normer, formella regler o organisationer som reglerar individers relationer till varandra kallas för institutioner familjer, privatägda företag, stat, kommuner, landsting. socialförsäkringssektorn STATENS

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Erik Norrman 2012-02-15 Sammanfattning på svenska Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade finansieringsförutsättningar. för ny- och ombyggnad av bostäder. Dir. 2017:1

Kommittédirektiv. Förbättrade finansieringsförutsättningar. för ny- och ombyggnad av bostäder. Dir. 2017:1 Kommittédirektiv Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder Dir. 2017:1 Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2017 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Så får vi fler och billigare hyresrätter

Så får vi fler och billigare hyresrätter Så får vi fler och billigare hyresrätter Ivarson-modellen är en partipolitiskt neutral utredning med förslag till åtgärder för att byggandet av hyresrätter ska öka med 20 000 per år och samtidigt ge ökade

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Konjunkturläget juni 2016 81 FÖRDJUPNING Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Ett skuldkvotstak på 600 procent dämpar tillväxten i hushållens skulder och kan ha negativa effekter på BNP. Ökningstakten

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

DEN ORÖRLIGA BOSTADSMARKNADEN. och vägen till förändring

DEN ORÖRLIGA BOSTADSMARKNADEN. och vägen till förändring DEN ORÖRLIGA BOSTADSMARKNADEN och vägen till förändring FÖRORD Den svenska bostadsmarknaden, i synnerhet vad gäller hyresrätter, är en av de mer reglerade marknaderna i Sverige. Bostadspolitiken har syftat

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Framtidens bostadsmarknad

Framtidens bostadsmarknad Stockholm, januari 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Den orörliga bostadsmarknaden

Den orörliga bostadsmarknaden Den orörliga bostadsmarknaden Lunchseminarium hos Fastighetsägarna 2016-05-17 Maria Pleiborn WSPs rapport Skriven på uppdrag av Fastighetsägarna WSP ansvarar för analyser och slutsatser Skriven av Anna

Läs mer

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav FRAMSTÄLLNING 1 (9) 2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Svenska Bankföreningen hemställer att finansutskottet

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 Sammanfattning Kraftigt ökade utgifter för migration och integration BNP över sin potentiella nivå 2017 Utgiftstaket klaras men marginalerna

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader.

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader. 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Efterfrågan på bostäder ökade kraftigt i ett antal regioner i Sverige under andra hälften av 1990-talet. Det ledde till att priserna på bostadsrätter och småhus

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer