Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?"

Transkript

1 Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

2

3 Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder i Stockholm hur flaskhalsarna tar över middagssamtalen 6 Stellan Lundström Bosparandets utformning och roll på den svenska bostadsmarknaden 18 Mats Wilhelmsson Går det att motivera ett subventionerat bosparande? 26 Rolf Mæhle Därför äger 8 av 10 norrmän sin bostad 38 Anna Felländer Bostadsbristen den största bromsklossen för tillväxt 48 3

4 Ett ökat bosparande skulle dämpa oron. FOTO: Ulrich Schulte

5 BostadsÅngest Bostaden egentligen en självklar symbol för trygghet har för många blivit förknippad med ångest och oro. De som har tagit stora bostadslån lever med en oro för räntehöjningar. De som av olika anledningar har svårt att få lån känner oro över att inte kunna komma in på en viktig del av bostadsmarknaden. Många känner oro för att överhuvudtaget få möjlighet till en bostad, hyresrätt eller bostadsrätt. En del känner dessutom oro för att deras hyra ska höjas, om marknadshyror skulle införas. Jag och HSB är oroade för all den ångest och oro som bristerna inom bostadspolitiken orsakar. Så kan det inte fortsätta. Den svenska bostadsmarknaden kan inte fortsätta vila på att låntagandet hela tiden ökar. Internationella valutafonden IMF har i flera år varnat för att hushållens stora lån är en risk för hela Sveriges ekonomi. Men det finns ett bidrag som hjälper till med lösningen: ett ökat bosparande. Ett ökat bosparande skulle minska låneberoendet och ge fler möjlighet att få ihop till kontantinsatsen. Ett ökat bosparande skulle dämpa oron. Därför bör staten gynna bosparandet och inte bara lånandet. Vi behöver en politik som förenklar, uppmuntrar och stimulerar ett långsiktigt bosparande. Det görs i till exempel Tyskland och Norge med framgång. Det kan och borde göras också här. HSB anser att det här är en fråga som borde diskuteras mer och därför har vi bjudit in fem kloka personer att skriva om bosparandet. Det är förstås författarnas egna åsikter som förs fram. Alla är inte oreserverat förespråkare för införandet av ett stöd till bosparande, men vi anser att det här är en fråga som behöver debatteras mer och det görs i den här skriften. Vi i HSB anser att frågan behöver komma upp på den politiska dagordningen och mer debatt banar vägen för det. Trevlig läsning! anders lago, förbundsordförande hsb 5

6 För näringslivet i huvudstadsregionen är bostadsbristen redan idag ett direkt tillväxthinder. FOTO: Orlando G. Boström

7 Maria Rankka VD Stockholms Handelskammare 7

8 Bilköer i Silicon Valley och bostäder i Stockholm hur flaskhalsarna tar över middagssamtalen Det finns samtalsämnen som är klart geografiskt betingade och som säger någonting om just det samhällets utmaningar. I Kalifornien pratar man mindre om vädret än i Sverige av lätt insedda skäl. En annan iakttagelse som jag gjorde under ett par månaders vistelse i Palo Alto, mitt i Silicon Valley, var att nästan alla pratar om trafiken och vilken väg som är smartast att ta för att komma dit man vill vid olika tidpunkter. Palo Alto är en underbar liten plats där solen ofta skiner, men där köerna på vägarna stundtals är brutala och det är svårt att ta sig runt utan bil. Infrastrukturen i det skuldtyngda Kalifornien är undermålig sliten och underdimensionerad och det avspeglas tydligt i samtalen på grillfesterna. Det är givetvis andefattigt att tala om vägar och köer i hjärtat av Silicon Valley där koncentrationen av intelligenta och välutbildade människor är hög och det händer mycket intressant. Ändå verkar det vara oundvikligt. Motsvarande samtalsämne på middagsbjudningarna i Stockholm är bo städer. Folk här är besatta av vad bostäder kostar och hur man får tag i dem. På middagar och fester frågar människor helt ogenerat vad olika personer har betalat för sina bostäder eller hur de fått tag på kontrakten om det råkar vara någon lycklig hyresrättsinnehavare närvarande. Inte så spirituellt kanske, 8

9 men förståeligt på en sönderreglerad bostadsmarknad som kännetecknas av accelererande bostadsbrist och låg rörlighet på grund av inlåsningseffekter både i det ägda och hyrda beståndet. Bostadskön i Stockholm är en skamfläck. Vi har skapat en barriär mellan oss som är inne på marknaden och alla som inte kan flytta till Stockholm eller flytta hemifrån i Stockholm, trots att de lätt skulle kunna studera eller hitta ett arbete här. För egen del pratar jag bostäder varje dag. Ibland privat. Oftast på jobbet. Bostadsfrågan är givetvis mitt jobb med tanke på hur allvarlig situationen har blivit och hur hårt bostadsbristen slår mot företagen i huvudstadsregionen. Stockholms Handelskammare arbetar sedan lång tid med bostadsfrågor och har under de senaste åren intensifierat arbetet. Vi märker att allt fler inser situationens allvar och att initiativ skapas för att komma fram med lösningar. Det är glädjande och det är också positivt att bostadsfrågorna har hamnat högre upp på den politiska agendan: Ett antal förändringar som bidrar till att lindra problemen har också genomförts. Till exempel förenklade regler för andrahandsuthyrning av ägda bostäder, enklare planprocesser och slopade kommunala särkrav. Å andra sidan är behovet av reformer stort och mycket återstår att göra. Läget är så besvärligt att det nästan inte går att diskutera några andra frågor utan att bostadsfrågan kommer upp. För något år sedan ordnade Handelskammaren ett seminarium på Ericsson Studio i Kista för att diskutera Kistas framtid och innovationsklimatet i regionen. Det tog ungefär 90 sekunder innan alla talade bostäder. Förståeligt, som sagt, men knappast sunt. En konsekvens blir ju att andra viktiga frågor trycks undan när alla samtal börjar och slutar i bostäder. Den här skriften är i första hand tänkt att handla om bosparande och finansiering av bostäder. Min utgångspunkt är att det säkert är bra att hitta modeller som skapar incitament för bosparande särskilt för unga men att man ska vara medveten om att den typen av lösningar inte botar den underliggande sjukdom som bygg- och bostadsmarknaden i Sverige lider av. Decennier av för mycket planekonomi och för lite marknad har lett till att det byggs för lite och för likartat, att rörligheten är för låg och att bostadsbeståndet inte utnyttjas särskilt effektivt. Jag kan redan nu avslöja att jag tycker att det vore intressant att införa någon typ av bosparande för unga liknande det system som finns i Norge, men det förutsätter att man också tar itu med de stora frågorna som hyresreglering, långa planprocesser, överreglering av byggsektorn och en beskattning av bostäder som skapar inlåsningseffekter. Annars blir bosparandet ändå bara en krusning på ytan. 9

10 *** Varje år ökar antalet invånare i Stockholms län med cirka personer. Samtidigt färdigställs det varje år nya bostäder. För att hålla jämn takt med befolkningsutvecklingen skulle det behövas drygt nya bostäder per år. Tittar vi på hur befolkningen och bostadsbeståndet vuxit sedan 1990 fattas det i dag cirka bostäder i Stockholms län. I Uppsala län är det ackumulerade bostadsunderskottet drygt och även andra tillväxtregioner i Sverige har problem. Unga människor i huvudstadsregionen trivs här och tycker att regionen är attraktiv, men trettio procent överväger ändå att flytta. Bostadssituationen är en bidragande anledning. Samtidigt är kompetensförsörjning näringslivets, och för all del offentlig sektors, stora utmaning. Trots att befolkningen växer snabbt så kommer det att råda akut brist på arbetskraft inom tio-femton år om inget görs. Att i det läget skrämma bort unga och välutbildade personer genom en dysfunktionell bostadsmarknad är direkt obegåvat. Det kommer dessutom att kosta Stockholm, och därmed också Sverige, mycket i form av utebliven tillväxt och minskad attraktivitet. För näringslivet i huvudstadsregionen är bostadsbristen redan idag ett direkt tillväxthinder. När TNS Sifo på uppdrag av Stockholms Handelskammare frågade tillväxtbolag hur bostadsbristen påverkade dem så visade det sig att nästan en tredjedel av de snabbast växande företagen med 5 99 anställda i Stockholm någon gång har drabbats av svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen. Vart femte tillväxtbolag har helt misslyckats med att rekrytera personal som de haft behov av. Med andra ord skulle små- och medelstora tillväxtbolag just den typen av bolag som de flesta bedömare tror att framtidens jobb kommer att skapas i ha kunnat växa snabbare om bostadsmarknaden fungerat. Problemen är redan så stora att företagen själva måste lägga ner allt mer tid och kraft på att försöka hitta mer eller mindre innovativa bostadslösningar åt sina medarbetare för att ens kunna rekrytera. Bostadsbristen bidrar till att Bostadskön i Stockholm är en skamfläck. 10

11 göra regionen mindre attraktiv, och den slår direkt mot nya jobb och tillväxt. Det drabbar huvudstadsregionen som är Sveriges främsta tillväxtmotor, men det betyder också att svensk ekonomi och därmed hela Sverige drabbas. För näringslivet är bristen på hyresbostäder särskilt allvarlig. Den gör att det är svårare att omlokalisera personer nationellt och internationellt till Stockholm. För de allra flesta är det mycket komplicerat för många helt omöjligt att snabbt (inom någon månad) få tillträde till en hyreslägenhet i rimligt pendlingsavstånd till ett arbete i exempelvis centrala Stockholm. Redan idag tvingas efterfrågad eller till och med verksamhetskritisk arbetskraft avstå från att flytta till regionen på grund av de omöjliga bostadsförhållandena. Kombinationen av höga priser för att köpa ett hus eller en bostadsrätt och regler för bolånetak gör det svårt även för höginkomsttagare, som saknar det kapital som krävs i kontantinsats, att ta sig in på bostadsmarknaden. Bristen på dynamik leder också till stora svårigheter för andra grupper. Ett exempel är de som avslutat sina studier och ska flytta från studentboende till en egen lägenhet. Den akuta bristen på hyreslägenheter gör att dessa individer ofta är hänvisade till bostadsrättsmarknaden med allt vad den innebär med krav på kontantinsatser och lån. Mot den bakgrunden kan givetvis incitament för bosparande för unga vara intressant. De som fick ett hyreskontrakt 2011 i Stockholm hade i genomsnitt köat fyra till sju år. I innerstaden mycket längre än så. I många andra europeiska städer är det möjligt att hitta ett förstahandsboende inom en vecka. Man behöver faktiskt inte åka längre än till Oslo eller Helsingfors för att så ska vara fallet. I Stockholm tror de flesta att bostadsbristen är en naturlag, men den är skapad av en felaktig politik. Sverige och Stockholm är helt unikt såtillvida att det här inte finns någon del alls av hyresmarknaden som är fri. Hundra procent av vår hyresmarknad är reglerad. Vi har problem i alla ändar av marknaden. Universiteten har problem både med studentbostäder och bostäder för utländska toppforskare. Företagen har problem både med att rekrytera internationell topptalang och mindre kvalificerad arbetskraft. För restauranger som behöver kockar är det exempelvis nästan omöjligt att locka någon till Stockholm om man inte också erbjuder någon form av boende. Det finns inga arbetslösa kockar i Stockholm, däremot går det att hitta i andra delar av landet. Frågan är hur de ska kunna flytta till Stockholm så som bostadsmarknaden ser ut. 11

12 När Spotify och andra innovativa teknikbolag letar programmerare från hela världen så är Stockholm som plats attraktiv, men eftersom det inte finns en fungerande hyresmarknad är det ändå svårt att rekrytera. Företagen i Stockholm är inte ensamma i sin kritik av hur hyresmarknaden fungerar, eller snarare inte fungerar. EU-kommissionen, IMF, OECD, regeringens finanspolitiska råd, Göran Perssons Nybyggarkommission och storstadshandelskamrarnas och Fastighetsägarnas gemensamma Bokriskommitté med Klas Eklund i spetsen har alla lyft fram hyresfrågan som ett allvarligt problem som måste lösas. Finansieringsfrågorna är centrala när det gäller byggande och efterfrågan på bostäder. De är heller inte frikopplade från övriga frågor som byggregleringar, planprocesser och markpolitik. De långa planprocesserna driver upp kostnaderna för att bygga och leder till sämre konkurrens på byggmarknaden något som också förmodligen driver upp kostnaderna. Eftersom det tar så lång tid mellan markanvisning och byggstart i Sverige är det i princip bara de stora byggherrarna som har möjlighet att ligga ute med kapital, vilket gör det svårt på gränsen till omöjligt för mindre aktörer. Något som givetvis försämrar konkurrensen. De långa planprocesserna gör också Stockholms bostadsmarknad mindre intressant för utländska aktörer som kan välja att bygga på platser där det går snabbare att komma igång och projektet därmed blir lättare att räkna hem. I en rapport från Entreprenörskapsforum, Byggmarknadens regleringar, som kom ut i april 2014 skriver nationalekonomerna Åke E. Andersson och David Emanuel Andersson att det är troligt att de svenska storstadsregionernas låga produktion av bostäder, snabba prisuppgång och långsamma produktutveckling orsakas av en kombination av hård reglering och bristande konkurrens snarare än förhållandena på kreditmarknaden. Det är alltså inte kreditmarknadens funktionssätt som är det intressanta, utan hur den överreglerade bygg- och bostadsmarknaden försvårar finansiering av byggprojekt och driver upp kostnaderna. Ägda bostäder har en konkurrensfördel jämfört med hyresrätter på grund av hur beskattningen är utformad, vilket gör det dyrare att bygga hyresrätter vilket i sin tur leder till att det byggs mindre. Det vore önskvärt att skapa mer neutrala skattevillkor. Grunden för att kunna bygga bostäder är att det finns en efterfrågan på det som byggs. I dåliga lägen och i periferin är efterfrågan svagare. Priset på det som produceras har naturligtvis stor påverkan på efterfrågan, men det har även köparnas betalningsförmåga. 12

13 Man måste komma åt inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden för att de som verkligen kan efterfråga de nyproducerade bostäderna ska vara beredda att flytta. Reavinstbeskattningen låser in dem som bor i villor och bostadsrätter. Hyresregleringen låser in dem som bor med hyreskontrakt som ligger långt under marknadsvärdet för bostaden. Bolånetaket hindrar nya bostadskonsumenter att komma in på marknaden. Förändringar under senare tid har påverkat bostadsköparnas finansieringsförutsättningar. Bolånetaket gör det svårt för dem som är nya på bostadsmarknaden att få ihop till kontantinsatsen. Det gör att även personer med goda inkomster har svårt att finansiera ett bostadsköp om de inte har föräldrar som kan hjälpa till. Det vore förmodligen bättre att ha en viss flexibilitet mellan bolånetak och amorteringskrav. Som redan nämnts skulle ett subventionerat bosparande för unga enligt liknande modell som den som finns i Norge eventuellt kunna bidra positivt. Våren 2013 skapade Stockholms Handelskammare, fastighetsägarna i Stockholm och ett antal aktörer i bygg- och fastighetsbranschen Stockholmsgruppen för tillväxt. I april 2014 presenterades slutrapporten Hinderbana för byggande i Stockholm. Gruppen arbetade med tre olika frågeområden. För det första beslutsstrukturer och samverkansfrågor. För det andra planfrågor och för det tredje finansieringsfrågor. I gruppen var man överens om att sänkta kostnader, ökad lönsamhet och förbättrad betalningsförmåga är en viktig nyckel till ökat byggande. Några av slutsatserna från det arbetet var: Högre krav på eget kapital och långa och osäkra planprocesser som kan sträcka sig över flera konjunkturcykler gör det svårt för små företag att slå sig in på byggmarknaden. Det har skapat en oligopolmarknad med sämre konkurrens. Byggföretagen måste arbeta mer med sina egna processer och rationaliseringsmöjligheter. Men de kommunala särkraven gör det svårare. Därför är det viktigt att regeringens förslag om att ta bort möjligheten för kommunerna att ställa särkrav blir verklighet. Många kommuner driver en aggressiv markpolitik. Tillsammans med markbrist till följd av riksintressen och naturreservat bidrar det till höga markkostnader och dyra bostäder. Flyttskatter och bolånetak låser in hushållen och gör att de inte har råd att efterfråga nyproducerade bostäder. Och då byggs det inga heller. Sänkt reavinstskatt och subventionerat bosparande för unga enligt norsk modell är förslag till åtgärder. 13

14 *** En mer personlig fundering är om problemet verkligen är att det är för lite av hushållens pengar på bostadsmarknaden. Det råder ingen tvekan om att det behövs mer investeringar i bostäder och därmed mer privat kapital. Men att det kapitalet nödvändigtvis ska komma som direkta investeringar från hushållen är kanske inte lika självklart. De flesta svenska hushåll har ingen nettoförmögenhet alls om man tar bort värdet av en genomsnittlig bostad. Vi låser upp det mesta av vårt personliga kapital i italienskt badrumskakel, fina kök och lite yta att bo på. Men vad är det som säger att det är det bästa sättet för hushållen att spara pengar? Kanske vore det rimligare på lång sikt med fler professionella fastighetsägare och färre amatörer? Min poäng är inte att det är dåligt att äga sin bostad, utan att frågan behöver diskuteras och problematiseras. På dagens bostadsmarknad är dessutom ägt boende det enda alternativet för många människor eftersom det är så svårt att få tag på hyreskontrakt. Glädjande nog känns det inte längre som att frågan är om hyresmarknaden ska omregleras, utan hur det ska gå till. Det kommer att behövas genomtänkta och vettiga övergångsregler som ger befintliga hyresgäster en rimlig förutsägbarhet och det kommer att krävas en bred politisk överenskommelse om detta precis som om alla de andra stora frågorna på det bostadspolitiska området. Bara så kan långsiktiga spelregler, som alla inblandade aktörer vågar tro på, etableras. Det är det som krävs för att byggandet ska komma igång. En insikt när man håller på med bostadsfrågor och bostadspolitik är att det inte finns en universallösning som gör att allting kommer att ordna upp sig på det här området. Problemen är alldeles för omfattande och de politiska utmaningarna ska heller inte underskattas. Bostadsfrågan är komplex och så kommer också lösningarna att vara. Att hantera den uppkomna situationen kommer att kräva ett stort mått av politiskt ledarskap och ansvarstagande, en öppenhet för att slakta heliga kor både till höger och vänster samt en förmåga att förstå hur bostadsfrågan hänger ihop med helt andra frågor som innovation, jobbskapande och tillväxt. Den gordiska knuten kommer att behöva knytas upp. Jag tror faktiskt att det kan komma att ske. Många andra länder har klarat det, så varför skulle inte vi med vår tradition av klok reformpolitik inte också förmå göra det? 14

15 Bostadsfrågan är komplex och så kommer också lösningarna att vara. Med den dominans vi har av ägda bostäder behöver vi hitta sätt för hushållen att bygga upp kapital. I det korta till medellånga tidsperspektivet innan hyresmarknaden fungerar igen och innan byggandet kommit igång ordentligt är det nog inte så dumt med incitament som gör att ungdomar och unga vuxna får lättare att etablera sig på bostadsmarknaden. Men det är viktigt att förstå att det att det bara kan vara en liten del av lösningen på en fråga som är betydligt större och betydligt mer komplex. Sedan vore det befriande om vi skulle kunna börja prata om andra och mer väsentliga saker på middagsbjudningarna. 15

16

17

18 Dagens system med skatteavdrag för räntor på lånat kapital gör lånefinansiering relativt billigare än finansiering med eget kapital. FOTO: Maria Hult/KTH

19 Stellan Lundström Professor i fastighetsekonomi, KTH 19

20 Bosparandets utformning och roll på den svenska bostadsmarknaden Frågan om bosparande återkommer med olika mellanrum i den svenska bostadsdebatten. Debatten just nu, 2014, kan reduceras till två frågor. Dels frågan om det generellt låga bostadsbyggandet och dels problemen för unga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden. Dessa två problemområden har fångats upp av stora byggherrar som HSB och Riksbyggen och av den finansiella sektorn. Förenklat handlar bosparande om att hushållen ska öka det egna kapitalet som kan användas till kontantinsats vid ett bostadsförvärv. Uttryckt på ett annat sätt ska bostadsmarknaden och då särskilt bostadsbyggandet tillföras mera riskkapital. Behovet av riskkapital är uttalat för bostaden som kapitalintensiv och marknadsprissatt produkt. Klart är också att det reguljära banksystemet inte tillhandahåller riskkapital. Vanligtvis avses med bosparande att hushållet regelbundet avsätter en summa pengar på ett konto. Avsättningarnas storlek och varaktighet indikerar också en kreditvärdighet. Ett regelbundet bosparande kan ge grund för ett lånelöfte eller att hushållet avancerar i en bosparkö till en lägenhet. Den debatt som refererats ovan om bosparande avser inte nu aktuella och subventionsfria marknadslösningar som tillämpas av byggherrar och banker. Den bakomliggande frågan är om samhället på något sätt, främst via skattesystemet, ska gynna hushållens sparande till en egen bostad. Den frågan har en politisk dimension eftersom ett skattegynnat sparande för ett visst ändamål 20

21 innebär en form av subvention. Men varför en subvention via skatten och varför just subventioner till hushållens boende? Svaren på de frågorna måste sökas på bostadsmarknaden och dess roll i samhällsekonomin. Argumenten för ett bosparande måste sättas in i ett större sammanhang med institutionella regler. Helt ensamt kan olika former av bosparande inte lösa problemen på bostadsmarknaden. Allt sedan 1940-talet har samhället via stat och kommun i vid bemärkelse burit risken i samband med bostadsbyggande. Kommunal borgen, produktionskostnadsbaserad utlåning, statliga topplån, räntebidrag, investeringsbidrag etc har inneburit att begreppet privat riskkapital inte förekommit i samband med bostadsbyggande. Men efter bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet är det fullt klart att samhället i huvudsak klivit av sitt riskbärande. Detta manifesteras ytterst av att de kommunala bostadsföretagen numera ska agera på likartat sätt som långsiktiga och affärsdrivande privata bostadsföretag. I mitten av 1990-talet startar en historiskt mycket kraftig prisuppgång på bostadsrätter och villafastigheter. Pådrivande är Riksbankens lågräntepolitik i kombination med avdragsrätt för låneräntor och ökade reallöner. Den kraftiga prisuppgången på bostäder har haft en markerad undanträngningseffekt. Hushåll med begränsat eget kapital har svårt komma in på marknaden för ägda bostäder. Samtidigt är utbudet lågt i relation till efterfrågan vilket håller uppe bostadspriserna på nivåer som gör det svårt för unga hushåll att efterfråga bostäder. Situationen för unga hushåll blir ännu mer markerad när Finansinspektionen år 2010 inför ett bolånetak. Lån ska inte ges utöver 85 procent av bostadens marknadsvärde. Undanträngningseffekten är då uppenbar. Den som inte har ett eget kapital av viss omfattning blir då utestängd från marknaden. Undanträngningseffekten blir tydligast på tillväxtorter med hög prisnivå. Särskilt drabbas de som ska ta steget från hyresrätt till ägarmarknaden. *** Mycket tyder på att framtidens bostadsmarknad kommer att drivas av två övergripande faktorer. För det första Riksbankens och Finansinspektionens uttalade strävan efter finansiell stabilitet och för det andra bostadsmarknadens funktion med hög prioritet för fungerande flyttkedjor. Flyttkedjor förutsätter en nyproduktion av viss omfattning samt att det finns en uttalad rörlighet i bostadsbeståndet. Det är också klart att finansiell stabilitet, som innebär ökad andel eget kapital, på kort sikt kan bromsa nyproduktion och flyttkedjornas omfattning. 21

22 Finansiell stabilitet fås generellt om andelen eget kapital ökar såväl i det finansiella systemet som på bostadsmarknaden. Så kallade Baselregler tvingar nu bankerna att ha högre andel eget kapital i sina balansräkningar. Det redan nämnda bolånetaket är en åtgärd som syftar till att öka andelen eget kapital, bromsa boprisutvecklingen och därmed stärka hushållens möjlighet att parera oförutsedda räntehöjningar och boprisfall. Ett annat och delvis alternativt sätt att öka andelen eget kapital är via amorteringskrav. Bolånetaket tvingar fram ett sparande i förväg medan amortering kan ses som ett sparande i efterhand. Amorteringar av lån över en viss värdenivå kan också teoretiskt motiveras av att amorteringarna ska ske i takt med att byggnadskapitalet föråldras och avskrivs. Dagens system med skatteavdrag för räntor på lånat kapital gör lånefinansiering relativt billigare än finansiering med eget kapital. Riksbankens lågräntepolitik driver på finansiering med lånat kapital. En minskad avdragsrätt för räntor har då till effekt att öka finansieringen med eget kapital. Minskad avdragsrätt för räntor på lånat kapital finner stöd i skatteteorin, men är på kort sikt politiskt mer eller mindre dödförklarat, särskilt ett valår. Bosparande ska här ses som en av flera åtgärder med syftet att öka den finansiella stabiliteten. Ett effektivt och gynnat bosparande har på sikt en likartad effekt som bolånetaket. Kombinerat med ett amorteringskrav fås ett långsiktigt sparande med bostaden i centrum. En bostadsmarknad och ett bostadsbyggande som i huvudsak ska fungera utan subventioner måste bygga på tydliga incitament för samtliga aktörer, en klarlagd riskfördelning och som absolut krav att flyttkedjorna fungerar på varje delmarknad av bostadsmarknaden. Dagens situation karakteriseras av att villaägare och lägenhetsinnehavare känner sig inlåsta i sitt boende. Incitamenten att flytta är små när lånen är nedamorterade och den årliga fastighetsskatten är låg samtidigt som en försäljning medför skatt på realisationsvinst. På ett likartat sätt har boende i centralt belägna hyresrätter små incitament att flytta i den mån utgående hyra är lägre än marknadshyran. Sammantaget är inlåsningseffekterna på dagens bostadsmarknad mycket stora och en avgörande förklaring till den begränsade nyproduktionen av bostäder. Ovanstående korta genomgång visar att den svenska bostadsmarknaden kännetecknas av att många hushåll upplever sig inlåsta i sitt nuvarande boende. En effekt är då ett lågt utbud av bostäder som driver upp bostadspriser och höjer tröskeln för unga hushåll att komma in på marknaden för ägda bostäder. 22

23 Ett effektivt och gynnat bosparande har på sikt en likartad effekt som bolånetaket. Unga hushåll upplever sig vara utestängda från bostadsmarknaden. Ett lågt utbud av bostäder, höga priser och betydande kontantinsatser motverkar att unga hushåll kan göra entré på bostadsmarknaden. Ett bosparande kan i detta sammanhang ses som en av flera åtgärder för att dels skapa ökad finansiell stabilitet och dels bidra till fungerande flyttkedjor. Om vi utgår från att staten på något sätt ska stödja bosparande genom en skatterabatt så uppstår omedelbart frågan vilka kriterier som ska gälla för de som kommer i åtnjutande av subventionen. Identifierar vi att det främst är ett problem för ungdomarna att komma in på marknaden då kan det som i Norge vara lämpligt med en åldersgräns för skatterabatten. Nästa fråga är till vad ett bosparande får användas? Med utgångspunkten att eftersträva ökad rörlighet på bostadsmarknaden kan följande användningsområden tänkas: Köp av nyproducerade bostadsrätter och villafastigheter. Köp av bostadsrätter och villafastigheter i beståndet. Hyra av lägenhet (hyresrätt, bostadsrätt och villafastigheter). Modernisering av bostadsrätter och villafastigheter. De två första punkterna känns naturliga för ett bosparande där målet är att komma in på ägarmarknaden. Ett bosparande till en hyresrätt är inte lika självklart. En variant med hyrköp kan dock utformas som ett bosparande. Hushållet hyr exempelvis en nyproducerad lägenhet med optionen att efter en viss tid få köpa densamma. En del av hyran har då karaktären av avskrivning/amortering som motsvarar ett bosparande. Möjligheten att spara skattegynnat till modernisering av bostaden har ett klart motargument och det är förekomsten av ROT-avdrag som i vissa situationer skulle ge en dubbel subvention till åtgärden. 23

24 Dagens mest omfattande bosparande sker på tillväxtorternas bostadsrättsoch villamarknader. Kraftiga prisökningar kan på ett par år mångfaldiga insatt eget kapital. Det på så sätt förvärvade egna kapitalet kan i det enskilda fallet vara avgörande för en bostadskarriär. När man hämtar idéer och inspiration från andra länder är det viktigt att se de större sammanhangen. En väl fungerande teknisk lösning i ett land kan ha begränsad funktion i ett annat på grund av skilda institutionella miljöer. Ett skattegynnat system finns i Norge, där mer än hälften av befolkningen mellan 18 och 33 år bosparar. Där låter man unga spara upp till norska kronor varje år, med 20 procents skatteavdrag upp till ett tak på kronor. Pengarna måste användas till ett bostadsköp, annars beskattas de retroaktivt. Det norska systemets funktion är väl värt att fungera som benchmark för ett svenskt system. Det tyska systemet med Bausparkassen är kanske det mest omfattande och omtalade i världen och har en självständig ställning på den tyska bostadsmarknaden. Den institutionella ramen för det tyska bosparandet är dock speciellt på många sätt och kan inte kopieras direkt till den svenska marknaden. Det ska än en gång sägas att ett skattegynnat bosparande måste ses som en av flera åtgärder i syfte att bidra till finansiell stabilitet och rörlighet på bostadsmarknaden. En ökad rörlighet innebär ett ökat utbud av bostäder som kan förvärvas av unga hushåll som har ett utökat eget kapital till förfogande. Ett skattegynnat bosparande kan också motiveras utifrån att bostadsmarknaden fungerar bättre till gagn för arbetsmarknaden. En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter att det är enkelt att få en ny bostad på orter med växande arbetsmarknad. De välfärdsförluster som uppstår till följd av en icke fungerande bostadsmarknad kan sannolikt räknas i tiotals miljarder kronor per år. Den bakomliggande frågan är om samhället på något sätt, främst via skattesystemet, ska gynna hushållens sparande till en egen bostad. 24

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter

Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter 1 Bakgrund... 3 1.1 En bostadspolitik för unga... 3 1.1. Bolånetaket...

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Tom Andersson, Carl Andreas Claussen, Björn Lagerwall och Pär Torstensson* I detta kapitel diskuteras alternativa verktyg

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer