Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009"

Transkript

1 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009

2

3 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren Det ska betraktas som provisoriskt och inte på något sätt en färdig produkt. Den får INTE användas i undervisningssyfte, eller kopieras/distribueras, utan författarens explicita tillstånd. 1

4

5 KAPITEL 1 Inledning I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras, samt hur rådande institutioner (t.ex. landets regering och centralbank) kan påverka dessa företeelser genom policyåtgärder eller ändringar i spelreglerna Varför plugga makroekonomi? Att plugga makroekonomi ger en inblick i världen av ekonomisk policy och politik. Varför finns arbetslöshet, och varför är de olika politiska partierna oeniga om hur det ska mötas? Varför tycks det vara bra med en oberoende centralbank med låginflationsmål? Det otroligt kul och intressant! Varje medborgare bör kunna! Att förstå hur saker och ting hör ihop kan också vara viktig om man är t.ex. företagare, eller funderar på hur man ska investera sina pengar. Eller när man tänker rösta! Och så använder vi nationalekonomiska och matematiska analysverktyg, och färdighet med dessa är viktig för resten av utbildning och nyttigt i väldigt många situationer framöver Makroekonomisk överblick Vilka är de viktigaste makroekonomiska storheter? Y BNP, värdet av produktion. P Prisnivån (och inflation). Arbetslöshet. Fördelning? Uthållig produktionsvärde? HDI, levnadsstandard? Lycka? Makroekonomer genom åren har fokuserat mest på de första tre, och det kommer vi också att göra. Dessutom har det vuxit upp en distinktion mellan kort och lång sikt. Den gamla synen var att det var den långa sikten som var intressant att analysera, då marknader fungerade. Dock lyckades man inte särskilt bra med analysen mer än att räkna ut kvantitetsteoremet. I och med The Great Depression, den långvariga och (i många länder) djupa lågkonjunkturen under 1930-talet, växte intresse för den korta sikten. Som Keynes sade redan 1923, In the long run, we are all dead. Alltså saker som händer på kort sikt, då marknader är ur jämvikt, spelar väldigt stor roll för oss i våra liv. Frågan då blev hur staten skulle (eller bör) styra ekonomin för att jämna ut konjunktursvängningarna och lindra medföljande arbetslösheten. Framåt 70-talet sprack det keynesianska idealet något, då det visade sig att man kunde ha hög inflation och lågkonjunktur (hög arbetslöshet) samtidigt. Statens försök att ständigt skruva upp konjunkturen (i vad de trodde var en keynesiansk anda) ledde till stigande inflation men hjälpte inte mot arbetslösheten. Dessutom stagnerade tillväxten i många länder. Då växte intressen återigen för tillväxten på lång sikt. Dessutom ökade intresset för så-kallad naturlig arbetslöshet, alltså arbetslöshet som inte är förknippad med konjunkturen. Dessutom har debatt om valutasystem och internationell handel vuxit. 3

6 4 1. INLEDNING Konsumtion, C Konsumtionsvaror Arbete Lön, w Utbetalningar FIGUR 1.1. Det cirkulära flödet Det cirkulära flödet Tänk dig en ekonomi med producenter/konsumenter där det man konsumerar inte nödvändigtvis är identisk med det man själv producerar. Det finns alltså handel. Dessutom antar vi att denna handel sker genom marknader där pengar ges i gengäld mot en vara eller tjänst. Antag så länge att det finns inga maskiner eller fysisk kapital i denna ekonomi; man producerar enbart genom arbete. Dessutom är alla individer identiska. Denna ekonomi kan visas schematiskt som i Figur 1.1. Bilden på det cirkulära flödet ska tolkas som ett koncentrat av alla transaktioner som sker i ekonomin under en bestämd tidsperiod, t.ex. en dag, en månad, eller ett år. BNP i ekonomin, värdet av hela produktionen, är lika med dels värdet av konsumtionen, dels värdet av utbetalningarna. Marknaden för konsumtionsvarorna brukar heta varumarknaden, medan marknaden för insatsvarorna till produktions brukar heta faktormarknaden. Antag nu att det finns två typer av personer i ekonomin: unga arbetsdugliga personer, och pensionärer. Var och en måste klara sig själv ekonomiskt. Då måste vi lägga till en finansiell marknad, samt sparande, både positivt (av arbetarna) samt negativt (-v) av pensionärerna. Se Figur 1.2(a). Om vi dessutom lägger till företag som äger maskiner, eller mer generellt kapital, har vi alla de viktigaste komponenter i det cirkulära flödet. När ett företag vill köpa maskiner, måste företaget låna pengar för att köpa eller tillverka sina maskiner. Detta kan företaget göra genom enkla lån, eller genom att till exempel sälja andelar i företaget (aktier). I vilket fall innebär detta att pengar skjuts till från den finansiella marknaden till företaget. Detta flöde heter real investering. I slutändan är det individerna, hushållen, som äger företagen, och därför tillkommer det dessutom ett flöde av betalningar från företagen till sina ägare, t.ex. vinst och ränta. Se Figur 1.2(b). Nu är BNP, eller Y (fortfarande värdet av all produktion), lika med C+I: en del av produktionen konsumeras, en del investeras. (Dessutom är summan av alla utbetalningar via faktormarknaden också lika med BNP.) Observera att den sträckade linjen visar flödet av investeringsvaror, den hela linjen visar flödet av pengar. Staten bör också synas någonstans. Staten kan ses som ett slags superkonsument som köper varor och tjänster av företag, drar in pengar från företag via skatt, och dessutom omfördelar pengar mellan vanliga konsumenter via skatter och transfereringar. Dessutom kan staten spara/låna pengar som en vanlig konsument.

7 1.3. DET CIRKULÄRA FLÖDET 5 Konsumtion, C Konsumtion, C Konsumtionsvaror Varumarknad Konsumtionsvaror Varumarknad Inv. Sparande Sparande Investering -v sparande Finansiell marknad -v sparande Finansiell marknad Insatser: Arbete Insatser: Arbete, kapital Lön Lön, vinst, ränta Faktormarknad Faktormarknad Konsumtion Varumarknad Offentlig, G Privat, C Finansiell marknad Skatter Sparande / investering Transfer. Skatter Lön, ränta, vinst Faktormarknad Utbetalningar FIGUR 1.2. Det cirkulära flödet med (a) sparande, (b) investering, och (c) en offentlig sektor. Se Figur 1.2(c). Nu har vi Y= C+ G+I, där G är statlig konsumtion. Observera att vi visar bara flöden av pengar i figuren.

8

9 KAPITEL 2 Det cirkulära flödet, pengar, och konjunktur I det här kapitlet kollar vi igen på kvantitetsteorin, konjunktur, och den enklaste möjliga Keynesiansk modell. För att utveckla vår bild av ekonomin måste vi sedan introducera sparande i ekonomin, och en finansiell sektor. Dessutom måste vi titta närmare på pengar; hur skapas pengar, och hur regleras de? 2.1. Pengar Kvantitetsteorin. Kvantitetsteorin kan summeras enkelt med en ekvation: MV= PY. Här är M mängden pengar i ekonomin, V är pengarnas omloppshastighet, P är prisnivån jämfört med prisnivån under ett basår, och Y är BNP, värdet av produktion, mätt i basårsprisenheter. PY kallas för nominell BNP; det är värdet av varor och tjänster som produceras inom ekonomin, mätt i dagens penningvärde (d.v.s. penningvärdet som gäller just då). Enheterna är viktiga att ha koll på. P är en ratio av två priser och därför har den inga enheter. Antag att Y har enheter kronor/dag. M har enheter kronor. Enheterna för V är därför/dag, d.v.s. det är antalet gånger pengarna byter ägare per dag. EXEMPEL 2.1. Antag en ekonomi år 2000 med en person som plockar kokosnötter, och en tio-kronors mynt. Varje dag plockar han två kokosnötter och betalar sig själv med sina 10 kronor. På morgonen köper han nötterna av sig själv (de kostar 5 kronor var) och drar ut på jobbet igen. Det cirkulära flödet visas i Figur 2.1. BNP är 10 kronor per dag, eller 2 kokosnötter per dag. Nyårsdag 2001 hittar han en till mynt på stranden, och bestämmer sig för att öka sin lön till 20 kronor per dag. Han hoppas kunna köpa fler nötter av sig själv nästa morgon. Funkar det? 10 kronor 2 nötter 1 arbetare 10 kronor FIGUR 2.1. Det cirkulära flödet på kokosnötsön 7

10 8 2. DET CIRKULÄRA FLÖDET, PENGAR, OCH KONJUNKTUR Rimligtvis funkar det inte. Istället lyckas han fortfarande få ihop 2 nötter per dag, och då måste priset på nötterna öka till 10 kronor per nöt. Real BNP är oförändrad, medan nominell BNP har fördubblats: Y= 20 år kronor per dag. I termer av MV= PY har vi att M har fördubblats medan V och Y är oförändrade. Därmed måste P fördubblas. Nyårsdag 2002 hittar han på en ny knep. Han ska betala sig med sina 20 kronor två gånger om dagen, då får han dubbelt så mycket betalt per dag och bör kunna öka sin kokosnötskonsumtion. Nu händer ju samma sak igen; priset (och nominell BNP) fördubblas igen. Dock är det V som har ökat den här gången, inte M. EXEMPEL 2.2. Antag en sluten ekonomi, en ö, där det odlas and handlas vete. Ett gäng diskborstar som tidigare hamnade på stranden används som pengar. En dag landar en massa fler borstar på stranden. De plockas upp och tillkommer i penningmängden; dessutom drar en del av arbetarna bort från åkrarna till fyndplatsen för att invänta fler borstar. När borstarna tillkommer till penningmängden stiger priserna i ekonomin. Samtidigt sjunker real BNP eftersom en del av arbetskraften slutar jobba produktivt, och hänger på stranden istället Från varupengar till kreditpengar (kapitel 11). Tänk dig istället en ekonomi där guldmynt utgör pengarna. Dock tyckte folk att det var jobbigt att hålla sitt guld säkert, och lämnade det till smederna som gav istället ett depositionsbevis. Snart började folk också handla med bevisen istället för med själva guldet! Reservkvoten definieras som reserver/ depositioner. Reservkvoten i den här ekonomin är därför lika med 1; smederna har reserver lika med de konterade depositionerna. Guldsmederna kom sedan på att de behövde inte behålla allt guld i säkert förvar. De kunde låna ut en del mot ersättning (ränta) till sådana som behövde pengar idag och kunde betala tillbaka senare. Dock, enligt logiken ovan, behövde de inte lämna ut något guld egentligen, de kunde helt sonika lämna ut ytterligare depositionsbevis! De lämnade ut sådana bevis mot ränta, alltså fick de som lånade pengarna lova att betala tillbaka en större summa pengar senare. Systemet bygger naturligtvis på att allmänheten har förtroende för banken ; annars kommer ingen att acceptera depositionsbevisen som betalning. Detta förtroende kommer att urholkas ifall smederna lånar ut bevis för lätt, till vem som helst, eller i för stora mängder i förhållande till deras guldreserver. Dock är inte guldreserver ett måste. När det finns sådana reserver heter systemet metallmyntfot eller guldmyntfot. När det inte finns heter det pappersmyntfot. Sedeln ger egentligen inte sin ägare rätt till någonting, mer än kanske en annan sedel. Hur håller en valuta sitt värde under ett sådant system? Detta förstår vi så småningom Kreditpengar. Idag går vi mot ett system där man inte ens behöver depositionsbevis på papper; köparen instruera sin bank att föra över pengar från sitt konto till säljarens konto. Denna överföring är naturligtvis rent elektronisk; det finns aldrig några pengar att ta på. Genom kreditpengar blir begreppen penningmängd och omloppshastigheten svårare att få grepp om. Om Bill vill köpa något av Bull, kan han i princip be sin bank att dra pengar från sitt konto och sätta i i Bulls konto, fast både konton var tomma från början. Om staten bestämma en reservkvot (se ovan) kan man i princip begränsa den totala mängden pengar genom att begränsa mängden reserver i form av sedlar och mynt i cirkulation. Dock används denna metod inte längre i de flesta ekonomier.

11 2.1. PENGAR 9 Konsumtion (arbetare + pensionärer) statspapper Sparande Negativt sparande Finansiell marknad Real investering centralbanken lön pengar FIGUR 2.2. Effekten när centralbanken köper statspapper Penningmängden (kapitel 11, samt kapitel 21 s. 390). Penningmängden är summan av allmänt accepterade betalningsmedel. I snävaste mening är det kontanter (M0); inklusive fullt likvida banktillgodohavanden blir det M1. Det finns en rad andra begrepp där definitionen blir allt bredare: M2, M3 osv. De är bredare i och med att mindre likvida tillgångar räknas in. Vi håller oss till M0 och M1. Den monetära basen är i praktiken lika med mängden sedlar i ekonomin. Riksbanken kan i princip styra storleken på den monetära basen genom att handla sedlar mot andra tillgångar med allmänheten (eller banker). Till exempel, Riksbanken kan köpa sedlar i utbyte mot statspapper eller skuldsedlar. Centralbank Andra banker, allmänheten Tillgång Skuld Tillgång Skuld Statspapper Monetär bas Monetär bas Lån Lån Eget kapital Statspapper Eget kapital Tidigare fick sådana transaktioner en central plats i teorin om hur staten och centralbanken bör styra ekonomin m.a.p. konjunkturen (inflationstakten, den kortsiktiga tillväxttakten, samt arbetslöshet). Genom att köpa statspapper gav centralbanken en injektion av pengar till ekonomin, som trissar upp konjunkturen. EXEMPEL 2.3. Antag att staten köper statspapper på den finansiella marknaden; alltså pumpar man in pengar dit. Hur når dessa pengar ut till den reala ekonomin? Förklara med hjälp av en bild på det cirkulära flödet. Om centralbanken köper statspapper pumpar man in pengar. Den finansiella marknaden vill inte gärna sitta med pengar oanvända, utan använder gärna dessa pengar till utlåning mot ränta. Därmed uppmuntra man utlåning och därmed negativt sparande eller real investering. Den vanligaste mekanismen är att bankerna sänka räntan de tar på utlånade pengar (och därmed också räntan på inlåning). Se också Figur 2.2. I moderna ekonomier idag styr centralbankerna räntenivån direkt genom att (i princip) erbjuda lån vid den önskade räntenivån. Ingen låntagare vill då låna till en högre ränta, medan ingen långivare kan låna ut till en lägre ränta (eftersom de i så fall går back på det; de måste låna in lika mycket som de lånar ut). Därmed flyttas fokus från mängden pengar och dess styrning till räntenivån. Detta bör vara glädjande för alla studenter av nationalekonomi, eftersom man nu slipper en hel del komplicerad och (numera) irrelevant analys, såsom IS-LM modellen som (trotts allt) återfinns i boken i kapitel Kvantitetsteoremet får också en mycket underordnad plats i en modern ekonomi, eftersom mängden pengar är numera oerhört svårfångad. Tänk dig en ekonomi där alla transaktioner sker via utbyte av fysiska sedlar. Då är både mängden pengar och velociteten väl definierade begrepp. T.ex. om man ritade ett streck på en sedel varje gång den bytte ägare under ett år, skulle man lätt kunna mäta velociteten genom att räkna streck. Bara genom existensen av kreditpengar blir begreppen svårare att fånga. Lägg nu till att, i en modern ekonomi, många andra typer av tillgångar, tillgångar som ger avkastning, är också mycket likvida de kan användas som betalningsmedel eller snabbt

12 10 2. DET CIRKULÄRA FLÖDET, PENGAR, OCH KONJUNKTUR 2.2. Pengar och ränta Pengar underlättar självklart handel. (Se början på kapitel 11.) Dessutom är pengar bra som värdemätare och värdebevarare. Pengar kan vara mynt och sedlar, man kan också vara annat: har man pengar på banken betyder det inte att banken förvarar ens sedlar. Det fanns förmodligen aldrig några sedlar; pengarna du fick var via en elektronisk insättning i ditt konto från din arbetsgivare, eller CSN, eller vad det må vara Sparande. Man kan spara pengar av två anledningar. Dels för att man vill ha dem för att spendera senare, och dels för att man kan få ränta så att man får mer pengar senare än vad man har idag. Vi börjar med att bortse från räntan och tittar på sparande i det cirkulära flödet. När sparande leder till en ökning i investering i reala tillgångar (typ kapital) kallas det för realt sparande. Annars kallas det för finansiellt sparande. Till exempel, ett banklån är negativt finansiellt sparande; att köpa en begagnad svarv är positivt realt sparande, men den som sålde sparade lika mycket, realt, fast negativt. Nettot är finansiellt sparande inom en sluten ekonomi alltid noll; för varje som lånar ut finns det en annan som lånar. Realt sparande, netto, är lika med (real) investering Den finansiella sektorn. Sektorn kopplar ihop långivare och låntagare, och därmed löser tre typer av problem: Information och kontroll; Löptid; Risk. Kolla upp i Fregert och Jonung, kapitel 4. Via direkt överföring kommer låntagaren och långivaren i direkt kontakt med varandra. Låntagaren säljer nya värdepapper till långivaren. Pappret kan stipulera en återbetalningsström växlar eller obligationer eller det kan innebära att man äga en del av ett bolag och då har rätt till en del av framtida vinster också aktier. Indirekt överföring förmedlas av finansiella institutionen såsom banker Sparande i det cirkulära flödet. EXEMPEL 2.4. I en ekonomi finns det tvåhundra personer, hundra som jobbar och hundra som har gått i pension. De som jobbar tjänar 200 kronor om dagen, och får in 50 kronor om dagen i vinster från sina tillgångar. Av dessa inkomster sparar de 70. De som har gått i pension får in också 50 kronor om dagen i form av vinster, och de spenderar totalt 100 kronor om dagen på konsumtion. De finansiella transaktionerna skötas av en bank som investerar pengar som blir över i företagen som köper kapital. BNP i denna ekonomi är kronor/dag, och realt sparande/investering är 2000 kronor per dag. Sparandet är en avvägning mellan konsumtion idag och konsumtion i framtiden. Tack vare att det finns ränta på sparpengar och avkastning på kapitaltillgångar är det så att när man sparar förväntar man sig en större konsumtion i framtiden än den konsumtion man offrar idag. Kom ihåg att finansiellt sparande, netto, är noll. Se Figur Konjunktur Konjunkturcykeln. Konjunkturcykeln är svängningarna i BNP-nivån kring en trend-nivå. BNP-trenden kallas också för potentiell BNP. Trenden är alltid lättare att veta efterhand; när man får till exempel en nedgång kan det till en början vara svårt att avgöra ifall det är ett trendbrott eller en tillfällig svacka. omvandlas till tillgångar som kan användas som betalningsmedel och det blir lätt att förstå att både mängden pengar och omloppshastigheten (velociteten) är mycket svårfångade, och ännu svårare att kontrollera.

13 2.3. KONJUNKTUR x x x x 50 Finansiell marknad 100 x x (200+50) x 50 FIGUR 2.3. Sparande i det cirkulära flödet Skillnaden mellan BNP-trend och BNP kallas cyklisk BNP. Dessutom har vi BNP-gap = cyklisk BNP/BNP-trend. Fördelen med BNP-gap som mått på konjunktur, jämfört med cyklisk BNP, är att BNP-gap är en ratio och därmed påverkas den inte av den absoluta storleken på BNP. Varken cyklisk BNP eller BNP-trend är direkt observerbara. Mer om detta senare, i samband med diskussioner och politik och prognoser Pengar och konjunktur i en mycket enkel ekonomi. Störningar i balansen mellan sparande och konsumtion är nyckeln till Keynes förklaring på varför vi får konjunkturcyklar. Dock börjar vi men en förenklad ekonomi där det inte finns något sparande; pengar åker runt, runt, enligt MV = PY. EXEMPEL 2.5. Året är Antag en ekonomi med 50 identiska producenter/konsumenter, och en vara, mjölk. Det råder full sysselsättning, och det produceras/ konsumeras 100 liter mjölk per dag (varje person producerar 2 liter konstant skalavkastning). Mjölken kostar 5 kronor per liter. Det finns en fast mängd pengar SEK 500 i form av 1 kronors mynt. Det finns inget sparande eller investering: varje kväll får arbetarna betalt, och på morgonen köper de frukost för pengarna. En kväll drar tio stycken ut på en utflykt och tappar bort sina pengar, och kan inte köpa någon mjölk på morgonen. Antag först att alla marknader fungerar perfekt. Då märker producenterna direkt att de kommer inte att få sin mjölk såld, och då sänker de priset till 4 kronor per liter. För att fortsätta att gå runt måste de också sänka lönenivån till 8 kronor per dag. Real BNP är oförändrad vid 500 kronor per dag. Om istället företaget kan låna pengar kan allting rulla på ändå, fast några tappar bort sina pengar. Det hänger då på hur företaget reagerar. Tror de på framtiden kan de låna pengar för att bibehålla hela arbetsstyrkan fast man går back på det denna dag. Men om priser och löner är istället fasta och inte kan ändras alls, samt att ingen kan låna pengar, kan inte företaget betala alla denna dag. Tio stycken måste sägas upp, och då blir bara 80 liter producerade. BNP minskar till 400 kronor per dag, och stannar vid denna nivå; de arbetslösa är fasta i sin arbetslöshet. Dessa tre fall illustreras i Figur 2.4.

14 12 2. DET CIRKULÄRA FLÖDET, PENGAR, OCH KONJUNKTUR 50 x 4 x 2 40 x 5 x 2 40 x 5 x 2 10 x 10 Finansiell 100 marknad borttappade pengarna lånade pengarna 50 x 8 50 x x 10 FIGUR 2.4. Tre fall efter pengar har tappats bort: (a) priser anpassar sig; (b) pengar lånas; (c) lågkonjunktur med arbetslöshet. Observera att vi kan också tänka oss att de som slarvade bort sina pengar har istället sparat de genom att sätta dem i en låda, eller lämna dem till banken. Analysen ändras inte! Antag nu att Riksbanken myntar 100 nya kronor och regeringen beslutar att ge dessa till de arbetslösa på julafton så att de kan i alla fall få köpa mjölk denna dag. Då återgår ekonomin till en jämvikt med full sysselsättning. Allt detta kan tolkas genom MV= PY. Gör det!

15 KAPITEL 3 Den Keynesianska modellen 3.1. Keynes förklarat genom det cirkulära flödet I slutet på förra kapitlet såg vi hur, om vi antog fasta priser, en minskning i penningmängden ledde till en minskning i BNP. Denna minskning bestod så länge penningmängden förblev lägre (alternativt fram till den tiden då priserna sjönk). Samma sak hände ifall några individer valde att spara en del av sina pengar. Antagandet att priser är fasta på kort sikt kännetecknar Keynesiansk analys. Här tittar vi först närmare på mekanismen bakom ändringen i BNP, enligt Keynes. Nyckeln är att ändring sker via företagens reaktion på ändringar i sina lager; när lagret ökar, då reagerar företaget genom att minska sin produktion. I den enkla ekonomin leder detta direkt till en ny jämvikt Ingen realinvestering, identiska agenter. Först ser vi en ekonomi med identiska agenter som konsumerar det de tjänar. Slutsatsen blir, som vi såg i förra kapitlet, att ekonomin återhämtar sig aldrig från en negativ chock, om inte det kommer en motsvarande positiv chock senare. EXEMPEL 3.1. Året är Antag en ekonomi med 20 identiska producenter/konsumenter, och en vara, mjölk. Det råder full sysselsättning, och det produceras/konsumeras 60 liter mjölk per dag. Mjölken kostar 10 kronor per liter. Det finns en i princip obegränsad mängd pengar (genom kreditsystemet; alla transaktioner sker elektroniskt). Varje kväll får arbetarna betalt, 30 kronor/dag, och sedan köper de mjölk för pengarna. Företaget har ett mjölklager; det är inte nödvändigtvis dagens mjölkproduktion som konsumeras. En viss måndag kväll bestämmer sig en person att spara sina pengar istället för att konsumera mjölk. Antag att företaget bestämmer sig, på tisdag, att minska produktion (och arbetskraften) i enlighet med den lägre efterfrågan. Priser är fasta. På sin födelsedag, mycket senare bestämmer sig den som har sparat pengar att ta ut pengarna och köpa en till liter. Analysera vad som händer med hjälp av bilder, och balansräkningar. Bankens balansräkning ser ut som nedan på måndag morgon. Tillgångar (kr) Skulder (kr) Måndag Reserver 100 Depositioner (ftg) 100 Lån 0 Summa 100 Summa 100 Det som händer är att företaget i första perioden går back och måste låna från banken. I nästa period (tisdag) drar ned företaget sin produktion för att motsvara måndagens efterfrågan. Det blir då 19 arbetare, och då stannar efterfrågan vid sin låga nivå eftersom en har inga pengar att handla för. Balansräkningen på tisdag morgon blir som nedan. Företaget har gått back med 30 kronor, medan en arbetare har sparat 30 kronor. Tisdag Reserver 100 Depositioner (ftg) 70 Lån Depositioner (arb) 30 Summa 100 Summa

16 14 3. DEN KEYNESIANSKA MODELLEN 19 x 3 x x 3 x liter mjölk 3 liter mjölk 57 liter mjölk 0 liter mjölk 1 x arbetare 19 arbetare 20 x x 30 Måndag Tisdag och framöver FIGUR 3.1. Det cirkulära flödet på måndagen, och sedan efteråt I exemplet ovan återhämtade sig aldrig ekonomin så länge priserna inte förändrades. Detta är inte i enlighet med Keynes. Nyckeln till att ekonomin återhämtar sig är att konsumtion inte sjunker lika mycket som BNP när det blir en chock. Detta kan vara pga att arbetslösa fortsätter att konsumera en del fast de inte har någon inkomst för tillfället. En annan anledning kan vara att de som jobbade och blev arbetslös sparade en del av sin inkomst innan de blev arbetslösa. En tredje orsak kan vara att arbetslösa förlorar inte hela sin inkomst ändå; det finns arbetslöshetsersättning. Det är rimligare att anta att en minskning i löneutbetalningar leder inte till en motsvarande minskning i aggregerad efterfrågan. T.ex. brukar man inte helt sluta att konsumera bara för att man har blivit arbetslös. I exemplet nedan antar vi, för enkelhetens skull, att det är pensionärer som svarar för stabiliteten i ekonomin. I ekonomin finns både arbetare (som sparar) och pensionärer (som lever på sina sparpengar). Efter en chock sker det en återhämtning över tiden, tack vare att pensionärerna fortsätta att konsumera oavsett konjunkturen. (OBS! Pensionärernas konsumtion motsvarar Keynes autonom konsumtion som vi kommer att studera så småningom.) EXEMPEL 3.2. Året är Antag en ekonomi med 20 personer, varav 10 jobbar och 10 har gått i pension. Det finns en vara, mjölk. Det råder full sysselsättning, och det produceras/konsumeras 100 liter mjölk per dag. Mjölken kostar 1 kronor per liter. Det finns en i princip obegränsad mängd pengar (genom kreditsystemet). Lönenivån är 10 kr/dag. Pensionärerna drar ut 3 kronor per dag från sin förmögenhet, och köper mjölk. De som jobbar sparar 3 kronor per dag, och köper mjölk för resten. Det finns ingen ränta på sparpengar. Balansräkningen för banken visas i Tabell 3.1. Observera hur pensionärerna drar ned på sina besparingar, medan arbetare bygger upp dem. På tisdag bestämmer sig alla som jobbar att spara 4 kronor istället för 3. Företaget producerar som vanligt. Företaget bestämmer sig, på onsdag, att minska produktion (och arbetskraften) i enlighet med den lägre efterfrågan. De som jobbar återgår till att spara 30 procent av sin inkomst. De arbetslösa spenderar/sparar inget. Analysera förloppet!

17 3.1. KEYNES FÖRKLARAT GENOM DET CIRKULÄRA FLÖDET 15 Tillgångar (kr) Skulder (kr) Måndag fm Reserver Depositioner (p) Lån (f) Depositioner (a) Summa Summa Tisdag fm Reserver Depositioner (p) Lån (f) Depositioner (a) Summa Summa TABELL 3.1. Bankens balansräkning på måndag respektive tisdag morgon. 10 x 1 x x 1 x liter mjölk 10 x 1 x x 1 x 3 90 liter mjölk 9 x 1 x x 1 x 3 93 liter mjölk 9,3 x 1 x x 1 x 3 95,1 liter mjölk 10 liter mjölk -3 liter mjölk 3 x 10-3 x 10 4 x 10-3 x 10 3 x 9-3 x 10 3 x 9,3-3 x arbetare 10 arbetare 9 arbetare 9,3 arbetare 10 x x x 9 10 x 9,3 FIGUR 3.2. Cirkulära flödet på måndag, tisdag, onsdag, resp. torsdag På måndag är BNP 100 kronor/dag. På tisdag är BNP oförändrad, men företagen får en lagerökning på 10 liter mjölk, och går back. På onsdag drar de ner sin produktion till 90 liter, men det visar sig vara för mycket; eftersom sparbenägenhet har gått tillbaka, samtidigt som pensionärerna fortsätter att konsumera, efterfrågas det 93 liter. På torsdag producerar de 93, men då efterfrågas 95, 1 liter. Detta visas i Figur 3.2. Det totala bortfallet i BNP blir 10(1+0, 7+0, ). Detta är lika med 10[1/(1 0, 7)], alltså 33,3 kronor. Den Keynesianska multiplikatorn är 3, Finans- och penningpolitik. Nästa steg i analysen blir att titta på vad staten hade kunnat göra. Det Keynes förespråkade var att staten skulle låna och spendera pengar för att ta bort effekten av att konsumenterna valde att spara sina pengar i för stor utsträckning. Dock kräver detta ganska väl avvägda åtgärder enligt exemplet. T.ex., om det gick upp för staten på tisdag vad som pågick, då bör staten spendera 10 kronor, men om staten hann agera först på onsdag bör den spendera 7 kronor. När staten lånar och spenderar pengar på det viset är det ett exempel på finanspolitik. Nedan ska vi utveckla modellen för att även visa möjligheten för penningpolitik. Penningpolitik handlar om att ändra räntenivån i ekonomin. I de mycket enkla exempel tidigare fanns det en helt fast mängd pengar och ändringar i den mängden kunde leda till konjunktursvängningar. I moderna ekonomier är dock mängden pengar ett mycket svårfångat begrepp, och därmed är mängden pengar också svårt att kontrollera. Det väsentliga idag är räntan, som avgör balansen mellan att konsumera idag eller att spara pengar och konsumera senare; låg ränta uppmuntrar konsumtion. Dessutom påverkar räntan företagens beslut angående investering; låg ränta uppmuntrar investering. EXEMPEL 3.3. I en ekonomi finns det tvåhundra personer, hundra som jobbar och hundra som har gått i pension. De som jobbar tjänar 70 kronor om dagen i lön, samt 15 kronor som avkastning på sitt kapital. Av dessa 85 kronor spenderar de 50

18 16 3. DEN KEYNESIANSKA MODELLEN 100 x x x x x ( ) x 15 FIGUR 3.3. Cirkulära flödet med real investering på konsumtion, och sparar resten. De som har gått i pension får också 15 kronor om dagen som avkastning på sitt kapital, och spenderar 40 kronor om dagen på konsumtion. De finansiella transaktionerna skötas av banker som lånar ut pengar som blir över till företagen som vill investera i sitt kapital. Räntenivån på båda depositioner och utlåning från banken är 5%. Sparbenägenheten hos konsumenterna ökar. Ekonomin visas, i jämvikt, i Figur 3.3. När sparbenägenheten i ekonomin ovan ökar, minskar aggregerad efterfrågan och därför får företagen lagerökningar; de tenderar att minska sin produktion och arbetskraft, och därmed är lågkonjunkturen ett faktum. Tidigare har vi sett hur staten kan stävja lågkonjunkturen genom att, t.ex., låna pengar och spendera dessa på statlig konsumtion. Dock finns det en annan möjlighet, som är att centralbanken sänker räntan. Detta heter penningpolitik. Med lägre ränta är det: (a) billigare för företag att låna pengar till reala investeringar; (b) billigare för konsumenter att låna pengar till konsumtion; och (c) mindre attraktivt att spara pengar till framtida konsumtion. Dessutom, som vi ska se nedan, ökar värdet av tillgångar och därmed minskas också incitament att spara. Alla dessa effekter tenderar att driva upp aggregerad efterfrågan och därmed stävja lågkonjunkturen Räntenivån och värdet av tillgångar. EXEMPEL 3.4. Antag en ekonomi med fyra individer i olika åldrar, som jobbar i 30 år och är sedan pensionärer i 30 år. Vid år 2009 är de 0, 15, 30, respektive 45 år gamla. När man är ung köper man hus och börjar jobba. När man går i pension har man hunnit betala av sitt hus och kanske sparat en del finansiellt. Man säljer huset och flyttar till någonting enklare då, och lever sedan på sina ihopsparade tillgångar. Vid en viss tidpunkt är läget som följer. Den nyfödda arbetaren har inga finansiella tillgångar, men har just köpt ett hus för SEK Den 15-årige arbetare har ett likadant hus, samt ett kvarvarande lån på 250 SEK. Den 30-årige pensionären har just köpt en lägenhet för 500 SEK, medan hon har finansiella tillgångar på 1000 SEK. Den 45-årige pensionären bor i en liknande lägenhet, och har 250 SEK kvar av sina sparpengar (finansiella tillgångar). I exemplet ovan ser bankens balansräkning ut som nedan. Arbetarna har lån från banken, medan pensionärerna har nettotillgångar. Tillgångar (kr) Skulder (kr) Måndag fm Lån (0) Depositioner (30) Lån (15) 250 Depositioner (45) 250

19 3.2. DET KEYNESIANSKA KRYSSET (KAPITEL 14) 17 Det är klart här att för varje deposition finns det ett motsvarande lån. Därför sker det ingen förändring i nettoinkomst över hela ekonomin vid en ränteförändring. Dock blir det billigare för arbetarna att underhålla sina lån vid en räntesänkning, och därmed ökar konkurrensen om husen; huspriserna ökar. Dock kan vi också se an annan möjlig effekt här. Om alla tappar tron på framtiden och därmed vill spara mer och minska sina boendekostnader, då sjunker huspriserna. Då minskar värdet av konsumenternas tillgångar, och det minskar deras köpiver ytterligare eftersom de har blivit mindre förmögna. EXEMPEL 3.5. Antag att du äger en hundradel av ett företag, och marknaden tror att företaget om det är välskött kommer att leverera vinster på totalt SEK årligen i all framtid till sina ägare. Du tänker sälja din andel när du blir pensionär, och leva på det. (1) Vilket är värdet av din andel av företaget ifall räntan är fast vid 5 procent per år i all framtid? (2) Vilket är värdet ifall räntan stiger till 10 procent? (3) Hur påverkar en sådan ränteökning din prioritering mellan att konsumera din nuvarande inkomst, eller spara för att ha mer att leva på när du går i pension? Förklara! Du får en hundradel av , alltså 1000 kronor varje är. Värdet V av sådan ström kan uttryckas som följer: V/1000=1/(1+r)+1/(1+r) 2 +. Multiplicera båda sidor med (1+r), och då har vi V/1000 (1+r)=V/ Förenkla för att visa att V= 1000/r. Därför är värdet kronor vid 5 procents ränta, men bara kronor vid 10 procents ränta. Om räntan stiger på det viset då sjunker värdet av dina tillgångar, och det gör att du har blivit fattigare och måste sänka din konsumtionsnivå för att upprätthålla någorlunda bra konsumtion under hela din livstid. EXEMPEL 3.6. Tänk på ett företag som vill emittera aktier (sälja sig själv till allmänheten). Blir man mer eller mindre benägen att göra det när räntan är låg? Förklara! Man blir mer benägen att emittera vid låg räntan, eftersom företagen bör (allt annat lika) vara högre värderat då, och därmed får man in mer pengar vid emissionen Det Keynesianska krysset (kapitel 14) OBS! Här finns det mycket mer i boken; kolla där! Vanligtvis analyserar man den Keynesianska modellen grafiskt. Grundidén bakom figurerna är att Y, BNP, måste vara lika med konsumtion plus investering, C +G + I. Konsumtion kan i sin tur skrivas som en funktion av nettoinkomster, alltså BNP! I det här sammanhanget skriver vi C(Y)+G+I som AD, aggregerad efterfrågan (aggregate demand). För jämvikt måste AD vara lika med Y. G och I antas vara opåverkade av en förändring i Y, men C ökar med Y: ju högre inkomster man får, desto mer man spenderar.

20 18 3. DEN KEYNESIANSKA MODELLEN Permanenta och tillfälliga effekter. I Exempel 3.1 ovan spenderar man allt man tjänar. Då har vi C= Y. Då kan ekonomin vara i kortsiktig jämvikt på vilken BNP-nivå som helst. Detta såg vi i exemplet, då en tillfällig störning hade en permanent effekt på BNP. I Exempel 3.2 sparar man en del av det man tjänar. Vi har AD=30+0, 7Y, där 30 är det som köps av pensionärerna mätt i kr/dag. Enligt Keynes har vi att AD=Y, därför har vi Y= 30+0, 7Y, alltså Y= 100 kronor/dag. Antag sedan att vi chockar AD med 10, genom att de tio pensionärerna spenderar en krona mindre var, en dag. Effekten på BNP kan vi räkna ut med hjälp av multiplikatorn, 3, 33. Det blir 33, 3 kronor. Genom ekvationen räknar vi alltså ut den totala effekten av en chock, efter att alla omgångar av förändringar i produktion och sysselsättning har verkat ut. Då har BNP i kronor/dag återvänt till sin ursprungliga nivå. Observera att det är egentligen rimligare att räkna på tidsperioder på en eller fler månader snarare än en enda dag. Det tar t.ex. de flesta företag minst en månad att reagera på en nedgång i försäljning genom att säga upp medarbetare. Antag nu att vi chockar AD med 10 varje dag, genom att de tio pensionärerna spenderar en krona mindre var, varje dag. Deras preferenser förändras sådan att de vill spara mer till framtiden. Nu fortsätter konjunkturen neråt period efter period, tills BNP når botten vid 66, 7 kronor/dag. Alltså en permanent chock leder till en permanent minskning i BNP enligt Keynes. Detta kan också analyseras genom det cirkulära flödet. (Hemläxa.) Inkomstskatt och transfereringar; automatiska stabilisatorer. Hittills har vi AD(Y)=C(Y)+G+I. Konsumtion är en funktion av BNP, C(Y). Detta samband brukar förenklas som C= C 0 + MPC Y, där C 0 är en konstant (ett tal) och MPC är the marginal propensity to consume, alltså marginal konsumtionsbenägenheten. Om MPC är 0, 8 innebär det att en ökning i nettoinkomst med 10 kronor ger en ökning i konsumtion med 8 kronor. Hur påverkar inkomstskatter? Antag en inkomstskatt på t procent, samt att jag får Y i bruttoinkomst. Min nettoinkomst är då Y(1 t). Därför har vi C = C 0 + MPC Y (1 t). Därför leder inkomstskatter till en flackare AD-kurva, och en lägre multiplikator; ekonomin återhämtar sig snabbare från en tillfällig negativ chock eftersom AD är mindre känslig för förändringar i Y. En del av det som staten drar in som skatt transfereras direkt till konsumenterna; den används alltså inte till offentlig konsumtion. Antag transfereringar T. Då får vi AD(Y)=C 0 +MPC (Y (1 t)+t)+g+i. Transfereringar bidrar ytterligare till att minska känsligheten av aggregerad efterfrågan för ändringar i Y. Därför kan man kalla inkomstskatter och transfereringar för automatiska stabilisatorer Preliminära slutsatser om stabiliseringspolitik Ovan har vi utvecklat olika modeller för att förklara hur konjunktursvängningar kan uppstå, samt hur de kan motverkas. Här granskar vi dessa modeller med hjälp av lite sund förnuft och erfarenheter från verkligheten. Dessutom identifierar vi två områden förväntningar samt kopplingar mellan kort och medelfristig sikt som vi måste förstå oss bättre på. Båda två hänger ihop med Keynes orimliga antagande om att priser och löner är helt fasta. Detta kan eventuellt gälla på kort sikt, men inte på längre sikt. Därför får aldrig nominella chocker permanenta reala effekter Sparbenägenheten, konjunktur, och tillväxt. Vi har sett hur en oförväntad ökning i sparbenägenheten kan leda till en nedgång i konjunkturen genom att konsumtion minskar. Den här typen av effekt får väldigt mycket utrymme i media, där allmänhetens köparglädje utmålas som avgörande för ekonomins framtid. Denna mediabild stämmer rätt bra med vår analys hittills. Men vi har också lärt oss att sparande är grunden till real investering, och real investering är ju grunden till

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den? ANFÖRANDE DATUM: 21--1 TALARE: Vice riksbankschef Martin Flodén PLATS: Saco, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-13 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 Fax +6 8 21 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Vad är Bitcoin? Björn Segendorf* Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Bitcoin är en så kallad virtuell valuta och har konstruerats

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind De senaste årens penningpolitik leaning against the wind LARS E O SVENSSON är affilierad professor vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var vice riksbankschef

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning. En global lyxfälla? - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning Magnus Lindmark Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv Författare: Haci Huseyin Karaca Handledare: Thomas Bay SAMMANFATTNING

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Per Lundborg, Juhana Vartiainen och Göran Zettergren SPECIALSTUDIE NR 11, JANUARI 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

Lägre skatter Färre personal Större behov

Lägre skatter Färre personal Större behov Juni 2014 Lägre skatter Färre personal Större behov Om skatterna, kommunernas resurser och medborgarnas behov Sandro Scocco Josef Taalbi Lägre skatter, färre personal, större behov om skatterna, kommunernas

Läs mer

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN LÄRARHANDLEDNING AV: MATTIAS BJÖRKLUND 1 INLEDNING Kunskaperna om privatekonomi bland Sveriges unga sjunker och en mängd problem följer därpå, både för privatpersonen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer