Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet"

Transkript

1 Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från kr upp till kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB kr kr kr kr kr 2 år 3 år 4 år 5 år Månadsbelopp/Effektiva räntor Lånebelopp 2 år 3 år 4 år 5 år kr 519 kr/29,67 % 382 kr/27,93 % 314 kr/26,95 % 274 kr/26,30 % kr 770 kr/26,30 % 563 kr/25,17 % 462 kr/24,53 % 402 kr/24,11 % kr kr/24,65 % 745 kr/23,81 % 609 kr/23,34 % 530 kr/23,03 % kr kr/23,67 % 926 kr/23,01 % 757 kr/22,64 % 657 kr/22,39 % kr kr/23,03 % kr/22,48 % 904 kr/22,17 % 785 kr/21,96 % Räntor och avgifter Ränta 18,25 % Uppl.avg. Adm.avg. Betalförsäkring 399 kr 19 kr/mån 0,4 %/mån av aktuell skuld, (lägst 27 kr/mån) Sökande Efternamn Förnamn Personnr Gatuadress Postnr Ort Anställningsform Fast anställning Egen företagare Pensionär Vikariat t o m... Telefon hem Telefon mobil Telefon arbetsgivare Anställd sedan år/mån Årsinkomst Yrke Hushållets ekonomi Totala inkomster efter skatt/mån Boendekostnad + kostnad övriga skulder/mån Betalförsäkring Jag vill teckna betalförsäkring Genom att teckna en betalförsäkring får du en ökad trygghet som låntagare. Blir du arbetslös eller sjukskriven till följd av olycksfalleller sjukdom i mer än 30 dagar, hjälper försäkringen dig och betalar då din månadsbetalning under denna tid (upp till 12 månader). Den månatliga försäkringspremien utgör 0,40 % av utnyttjad kredit, (min 27 kr). Solid Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare men Resurs Bank förmedlar försäkringen. Information om försäkringsförmedlingen, samt fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på Vid tecknande av avtal med Resurs Bank ingår du i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Resurs Bank kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring. Konto för utbetalning och återbetalning av lånet 4 Jag godkänner att lånet utbetalas till och att återbetalningen av lånet får dras via autogiro/automatisk betalning från mitt konto nedan. Clearingnr Bankkononr Bank Underskrift Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga, fullständiga och att jag uppfyller de allmänna förutsättningarna för Privatlån och Betalskyddsförsäkring. Jag tillåter kreditgivaren att göra sedvanlig kreditprövning varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Kreditgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag godkänner även att jag vid avslag kan komma att erbjudas alternativ produkt eller kontaktas av en av Resurs Banks samarbetspartners. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på tagit del av samt mottagit kopia av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Allmänna kontovillkor RBAV02 SVERIGE eller senare, vars bestämmelser härmed accepteras. Jag förklarar mig införstådd med att samtliga Resurs Banks rättigheter enligt detta kontoavtal härmed överlåts på Danske Bank. Betalning ska alltid ske till Bankgiro Danske Bank har dock uppdragit åt Resurs Bank att sköta administrationen av kontokrediten till dess Danske Bank meddelar annat. Av denna överlåtelse och betalningsinstruktion har jag tagit del. Jag medger vidare att Danske Bank får ta del av samtliga kontoavtalsvillkor som registrerats i Resurs Banks finanssystem. Ort och datum Namnteckning sökande Resurs Banks noteringar Beviljad kredit Kontonr Sign Glöm inte bifoga en kopia på din ID-handling välj mellan tre enkla alternativ: via MMS till tel via e-post till i ett ofrankerat kuvert och skicka till Frisvar, Resurs Bank AB, Kundnr , Helsingborg För mer information ring Kundtjänst tel , e-post:

2 Information om Resurs Banks försäkringsförmedling Resurs Bank AB Org.nummer: Besöksadress: Ekslingan 9, Helsingborg, Utdelningsadress: Box 22209, Helsingborg Telefon: Telefax: Anknuten försäkringsförmedlare Resurs Bank AB är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs Bank förmedlar försäkringar med Solid Försäkringsaktiebolag som försäkringsgivare. Resurs Banks registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket, Sundsvall, telefon E-post: webbadress; Registreringen avser skadeförsäkringsklass 16. På begäran upplyser Solid Försäkringsaktiebolag om en anställd vid Resurs Bank har rätt att förmedla försäk-ringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser. Tillsyn Resurs Bank står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, Telefon Webbadress: E-post: Kvalificerat innehav Resurs Bank har inget kvalificerat innehav i Solid Försäkringsaktiebolag och Solid Försäkringsaktiebolag har inget kvalificerat innehav i Resurs Bank. Solid Försäkringsaktiebolags moderbolag Resurs Holding AB har ett kvalificerat innehav i Resurs Bank. Ersättning för förmedling För förmedlandet av en försäkring har Resurs Bank rätt till ersättning från Solid Försäkringsaktiebolag. Provisionen till Resurs Bank uppgår till 20 % av den månatliga försäkringspremien fram till dess uppsägning av försäkringen sker. Solid Försäkringar ansvarar för ren förmögenhetsskada Solid Försäkringsaktiebolag är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att Resurs Bank uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Ångerrätt När du tecknar försäkring på distans, såsom via telefon, internet eller postutskick har du enligt Distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra dig inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag försäkringsavtalet ingås. Skulle försäkringstagaren först vid ett senare tillfälle få del av informationen samt försäkringsvillkoren i varaktig form löper ångerfristen istället från den dag försäkringstagaren får del av dessa. För att utöva din ångerrätt kontaktar du oss på telefon: , eller skriftligen till: Resurs Bank, Box , Helsingborg. Har försäkringstagaren eventuellt hunnit betala försäkringspremie återbetalas pengarna inom 30 dagar, dock med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. Har ingen försäkringspremie betalts kan försäkringstagaren istället krävas att betala för den tid försäkringen varit giltig. Klagomål Om du är missnöjd med Resurs Banks försäkringsförmedling kan du vända dig till den som förmedlat försäkringen eller till kundklagomålsansvarig på banken. Kontakta kundklagomålsansvarig via e-post eller skicka ditt klagomål till Klagomålsansvarig, Resurs Bank, Box , Helsingborg. Du kan även vid tvist vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol för prövning. Vägledning kan även erhållas av: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumentvägledning i din kommun Information om Solid Försäkringsaktiebolag Org. nummer: Adress: Box 22068, Helsingborg Telefon:

3 BETALFÖRSÄKRING En trygghet när något oförutsett händer Förra månaden erbjöd vi dig att genom tecknande av betalförsäkring återbetalningsskydda din kredit. Vi har sett att du ännu inte aktiverat betalförsäkringen och vill ge dig ännu en chans att göra det. Ibland händer det tråkigheter, händelser som man inte räknat med som vänder upp och ner på vardagen. Att bli sjukskriven en längre period eller råka ut för en ofrivillig arbetslöshet kan bli ekonomisk svårhanterligt. Vi har därför gjort det möjligt för dig att återbetalningsskydda din kredit. Löntagare Vi hjälper dig med återbetalningen i upp till 12 månader vid ofrivillig arbetslöshet och sjukskrivning. Egen företagare Vi hjälper dig med återbetalningen i upp till 12 månader vid sjukskrivning. Pensionär Vi hjälper dig med återbetalningen i upp till 12 månader om du på läkares inrådan måste vistas på sjukhus eller annan ort i mer än 5 dagar. Obs! För att betalförsäkringen ska gälla måste du som arbetstagare vid tecknandet vara tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare och varit det under minst sju månader sammanhängande tid, varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga. Du måst e vara fullt arbetsför och ej uppbära sjukpenning, sjukersättning, a-kassa eller liknande. Du är inskriven i Svensk försäkringskassa och ansluten till svensk erkänd arbetslöshetskassa. Är du egen företagare måste du vid tecknandet vara fullt arbetsför och ej uppbära sjukpenning, sjukersättning, a-kassa eller liknande. Som pensionär får du vid tecknandet inte vara inlagd på sjukhus och inte vistas på annan ort till följd av läkares inrådan. Betalförsäkringen förmedlas och debiteras månatligen av Resurs Bank AB. Solid Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare. För information om Resurs Bank AB såsom anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag samt fullständiga försäkringsvillkor hänvisas till bilaga i detta utskick. Ångerrätt När du tecknar försäkring på distans, såsom via telefon, internet eller postutskick har du enligt Distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra dig inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag försäkringsavtalet ingås. Skulle försäkringstagaren först vid ett senare tillfälle få del av informationen samt försäkringsvillkoren i varaktig form löper ångerfristen istället från den dag försäkringstagaren får del av dessa. För att utöva din ångerrätt kontaktar du oss på telefon: , eller skriftligen till: Resurs Bank, Box , Helsingborg. Har försäkringstagaren eventuellt hunnit betala försäkringspremie återbetalas pengarna inom 30 dagar, dock med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. Har ingen försäkringspremie betalts kan försäkringstagaren istället krävas att betala för den tid försäkringen varit giltig.

4 Fullständiga försäkringsvillkor betalförsäkring BFK08, Allmänt 1 Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Försäkringen omfattar den kredit hos Resurs Bank AB för vilken försäkring tecknats. Försäkringen gäller enligt nedanstående definitioner vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse. Egen företagare omfattas inte av något försäkringsskydd gällande arbetslöshet. 2 Försäkring kan tecknas av kredittagare som är huvudsökande hos Resurs Bank AB och som beviljats kredit samt uppfyller förutsättningarna under respektive underrubrik: 2.1 Arbetstagare som är: tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare under minst 7 månader sammanhängande tid, i direkt anslutning till tiden för försäkringens tecknande. Varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga (gäller ej egen företagare), fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, a-kassa, aktivitets ersättning eller liknande, inskriven i Svensk försäkringskassa och ansluten till Svensk erkänd arbetslöshetskassa (gäller ej egen företagare). 2.2 Ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär som: inte är inlagd på sjukhus, inte vistas på annan ort till följd av läkares inrådan. 3 Under förutsättning att kredit hos Resurs Bank AB beviljats, gäller försäkringen från dess nytecknande och löper en månad i taget, såvida försäkringen inte dessförinnan upphör enligt vad som sägs i detta villkor. Försäkringens omfattning 4 Ofrivillig arbetslöshet (gäller endast dig som är löntagare). Med ofrivillig arbetslöshet menas att försäkringstagaren utan egen möjlighet till påverkan är arbetslös till minst 50 % av den totala arbetstid som gällde för försäkringstagaren tiden närmast innan inträffad arbetslöshet och att försäkringstagaren i sådant fall står till arbetsmarknadens förfogande, är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt inte nekat möjlighet till arbete. Undantag: Ersättning utgår inte vid: 4.1 arbetslöshet till följd av säsongsarbetslöshet, provanställning eller tidsbegränsad anställning, 4.2 arbetslöshet om försäkringstagaren uppbär aktivitetsersättning, 4.3 frivillig arbetslöshet eller avsked på grund av misskötsel, 4.4 arbetslöshet beroende på strejk eller olaglig handling utförd av försäkringstagaren, 4.5 arbetslöshet när försäkringstagaren inte erhåller ersättning från arbetslöshetskassa av annan grund än utförsäkring. 5 Sjukskrivning (gäller endast dig som är löntagare eller egenföretagare). Med sjukskrivning menas att försäkringstagaren blir sjukskriven till minst 50 % av den totala arbetstid som gällde för försäkringstagaren tiden närmast före sjukskrivningen. Undantag: Ersättning utgår inte vid: 5.1 sjukskrivning då försäkringstagaren inte uppbär sjukpenning, 5.2 sjukskrivning om försäkringstagaren uppbär sjukersättning. 6 Sjukhusvistelse (gäller dig som är ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär). I det fall du som försäkringstagare tvingas till sjukhusvistelse alternativt tvingas till vistelse på annan ort på inrådan av läkare i mer än 5 dagar ersätter försäkringen med kreditens ordinarie månadsbelopp. För varje påbörjad 5-dagarsperiod därutöver ersätter försäkringen med ytterligare månadsbelopp enligt ovan, dock max 12 månadsbelopp. Skada 7 Med skada menas inträffad arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller vistelse på annan ort på inrådan av läkare enligt definitioner ovan. Ersättning 8 Ersättning utgår om försäkringstagaren blir ofrivilligt arbetslös eller sjukskriven i mer än 30 sammanhängande dagar (karenstid) eller tvingas till sjukhusvistelse alternativt vistelse på annan ort (se 6 ). Ersättning lämnas inte för karenstiden. Ersättning lämnas under maximalt 12 månader per skadetillfälle med kreditens ordinarie månadsbelopp. Med ordinarie månadsbelopp menas månadsbelopp enligt den kontoplan försäkringstagaren (tillika kontohavaren) betalt flest gånger under de 5 närmaste månaderna före inträffad ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse. Ersättning lämnas för varje hel kalendermånad och utbetalas direkt till Resurs Bank AB. Kontantersättning utgår ej. Undantag: 8.1 Ersättning utgår ej för ränta och avgifter som uppkommer på grund av kontohavarens betalningsförsummelse. Försäkringen ersätter inte för kredit som tagits i anspråk efter det att försäkringstagaren fått kännedom om, eller borde haft kännedom om, händelse vilken medför rätt till ersättning. Premien 9 Försäkringspremien debiteras försäkringstagarens konto hos Resurs Bank AB. Premien debiteras av Resurs Bank AB på uppdrag av SOLID. Anmälan av skada m m 10 Anspråk på ersättning skall snarast möjligt efter inträffad skada sändas till SOLID. Vid anspråk på ersättning skall försäkringstagaren tillställa SOLID de handlingar SOLID vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Försäkringstagaren skall också ge SOLID fullmakt att inhämta uppgifter angående arbetslöshet från försäkringstagarens arbetslöshetskassa, och angående sjukskrivning uppgifter från försäkringskassan eller vårdinrättning. 11 Under period som ersättning utges skall försäkringstagaren löpande tillställa SOLID de handlingar som SOLID vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till fortsatt ersättning. 12 Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder, är försäkringstagaren återbetalningsskyldig till SOLID. Underlåtenhet att informera om ändrade förhållande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten till ersättning, kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet. 13 Skada skall anmälas snarast möjligt efter det att du fått kännedom om skadan. Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om denna inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det att han fick känne dom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Framställs ersättningskrav senare än som anges ovan är försäkringsbolaget fritt från ansvar. Uppsägning av försäkringsavtalet 14 Försäkringen upphör automatiskt, och debiterad premie anses till fullo förbrukad om: 14.1 försäkringstagaren avlider, 14.2 försäkrat konto slutbetalats och sagts upp av endera part. 15 Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen. Gällande lag 16 Din rätt enligt denna försäkring bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen om: 16.1 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse som kunnat inverka på rätten att teckna försäkring, 16.2 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för utbetalning av ersättning, 16.3 du åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan. 17 För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104). 18 Om du av någon anledning inte är nöjd med hantering av ett försäkringsärende, skall du i första hand vända dig till försäkringsbolagets huvudkontor. I det fall du efter detta fortfarande inte är nöjd, har du möjligheten att få ditt ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. Personuppgiftslagen (PUL) 19 SOLID behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att SOLID får registrera, samt tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra SOLID:s åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till SOLID:s ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid SOLID åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos SOLID. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SOLID att vidta rättelseåtgärder. Trygghet utöver det vanliga Postadress: SOLID Försäkringar Box Helsingborg SVERIGE Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: Moms-nr: SE Pg: , Bg:

5 Sverige Lilla Privatlånet Bilaga 1: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon Fax Webbadress Resurs Bank AB Box (Ekslingan 9), SE Helsingborg Växel: , Kundservice Kreditförmedlare 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.. Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas. Kreditavtalets löptid Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. 3. Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten, eller någon annan kompletterande tjänst? Annuitetskredit med rörlig ränta (Privatlån) Kreditbeloppet är beroende av kreditvärderingen. Det totala kreditbeloppet kan vara från kr. Den högsta möjliga kreditgränsen är kr. Kreditavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda. Beviljad kredit utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som kreditgivare och kredittagare kommer överens om. Tillsvidare Lånebelopp 2 år 3 år 4 år 5 år kr 519 kr 382 kr 314 kr 274 kr kr 770 kr 563 kr 462 kr 402 kr kr kr 745 kr 609 kr 530 kr kr kr 926 kr 757 kr 657 kr kr kr kr 904 kr 785 kr Ovan nämnda belopp utgör månatliga betalningar bestående av den månatliga amorteringen samt eventuella ränta. Beräkningen förutsätter att räntan och kostnaderna hålls oförändrad under hela kreditperioden. Det totala beloppet beror på hur stor del av krediten som har utnyttjats, avbetalningsprofilen samt löptiden. REPRESENTATIVT EXEMPEL Lånebelopp: kr Avbetalningsperiod: 3 år Ränta Det totala kreditbeloppet Effektiv ränta Kreditkostnad Storleken på betalning månad 1* Storleken på betalning from månad 2 Totalbeloppet 18,25 % kr 23,81% kr kr 744 kr kr * Uppläggningsavgift betalas normalt sett vid första betalningstillfället efter kreditens beviljande. Om uppläggningsavgift dragits av från den beviljade krediten direkt vid utbetalning är storleken på månadsbetalningar lika för samtliga månader. Årlig ränta om f.n. 18,25 %. Obetald ränta kapitaliseras (läggs till kapitalbeloppet) månatligen per förfallodatum. Lånebelopp 2 år 3 år 4 år 5 år kr 29,67 % 27,93 % 26,95 % 26,30 % kr 26,30 % 25,17 % 24,53 % 24,11 % kr 24,65 % 23,81 % 23,34 % 23,03 % kr 23,67 % 23,01 % 22,64 % 22,39 % kr 23,03 % 22,48 % 22,17 % 21,96 % Förutsatt att räntan och kostnaderna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer Nej Nej Härtill hörande kostnader Uppläggningsavgift 399 kr Administrationsavgift /månad 19 kr Andra kostnader i samband med kreditavtalet Kontoefterforskning Kontantuttag 399 kr Kopia extra kontoutdrag Utbetalning tillgodo Ändringsanmälan (t.ex. namn eller adress) Övertrassering 125 kr Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Rörlig ränta som ej är knuten till referensränta får ändras i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för RB eller andra kostnadsförändringar som RB inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Rörlig ränta knuten till referensränta får ändras med omedelbar verkan vid varje förändring av referensräntan i motsvarande mån. RB är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kontohavares förmån. Avgifter för krediten får höjas i den mån det motiveras av ökade kostnader. Andra kostnader för krediten och kostnader i samband med försenade betalningar får ändras utan förbehåll.

6 2 (2) RB underrättar om ändrad rörlig räntesats innan ändringen börjar gälla och om ändrad rörlig räntesats knuten till referensränta periodvis efter att ändringen börjat gälla. RB underrättar om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla. Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. Inkommer betalning för sent debiteras kontot förseningsavgift i tillägg till ränta. I det fall villkoren för Specialkonto uppfylldes föregående månad debiteras den högre av den högsta Specialkontoräntan eller den vid var tid gällande statslåneräntan (3,15 % 17 december 2010) plus f n 8 procentenheter. Vid upprepade förseelser och då krediten sagts upp på grund av misskötsel tillämpas ränta och avgifter enligt Allmänna kontovillkor (baskonto) med vid var tid gällande statslåneränta plus 18 procentenheter. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Utestående ränta och avgift kapitaliseras (tilläggs på kapitalbeloppet) månatligen. Förseningsavgift Påminnelseavgift Inkasso 125 kr 160 kr 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Kontohavare har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till RB inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Kontohavare ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kontohavare lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Detta gäller även om det finns flera kontohavare och endast en av kontohavarna utövat ångerrätten. Ränta ska utgå från den dag kontohavare fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till RB. RB ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då RB tog emot kontohavares meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som kontohavare har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som banken kan ha erlagt till det allmänna. Om kontohavare utnyttjar sin ångerrätt beträffande kreditavtalet är kontohavaren inte heller bunden vid ett anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av kreditavtalet t.ex. låneskyddsförsäkring. Kontohavare svarar dock för att utge vederlag för den tid tjänsten nyttjats och kostnader som redan uppstått, t.ex. en upplupen premie. Ja Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Alla kreditansökande blir rutinmässigt kontrollerade hos kreditgivaren och/eller hos en godkänd kreditupplysningsbyrå. Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Kontoinnehavaren får till sin kännedom villkor i elektronisk eller fysisk form. Kontoinnehavaren kan på begäran när som helst och utan tilläggskostnader få ett exemplar av gällande villkor. Dessa uppgifter är giltiga från tillsvidare under förutsättning att ränte- eller avgiftsförändringar inte sker under perioden. 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt Kontakta kreditgivaren på adress som angetts ovan. Registrering Den berörda tillsynsmyndigheten Resurs Bank, med organisationsnummer , är ett bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse vilket bl.a. innefattar rätt att tillhandahålla betaltjänster. Styrelsens säte är Helsingborg. Resurs Bank är registrerat hos Bolagsverket, SE Sundsvall. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, SE Stockholm. b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Kontakta kreditgivaren på adress som angetts ovan. Svensk lag Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Svensk rätt och svensk domstol ifall ej kontoinnehavaren själv lämnat saken för en domstol i en annan stat inom det Europeiske ekonomiska samarbetsområde. Språkordning Svenska c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Vid eventuellt klagomål vänligen kontakta kundservice på telefon Klagomål med begäran om rättelse kan även ske via e-post på eller genom brev till Klagomålsansvarig, Resurs Bank, Box , Helsingborg. Konsumenten har även rätt att anmäla tvist för prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, (www.arn.se) som har som huvudsaklig uppgift att opartiskt och utan avgift pröva tvister mellan konsument och näringsidkare.

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer