Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet"

Transkript

1 Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från kr upp till kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB kr kr kr kr kr 2 år 3 år 4 år 5 år Månadsbelopp/Effektiva räntor Lånebelopp 2 år 3 år 4 år 5 år kr 519 kr/29,67 % 382 kr/27,93 % 314 kr/26,95 % 274 kr/26,30 % kr 770 kr/26,30 % 563 kr/25,17 % 462 kr/24,53 % 402 kr/24,11 % kr kr/24,65 % 745 kr/23,81 % 609 kr/23,34 % 530 kr/23,03 % kr kr/23,67 % 926 kr/23,01 % 757 kr/22,64 % 657 kr/22,39 % kr kr/23,03 % kr/22,48 % 904 kr/22,17 % 785 kr/21,96 % Räntor och avgifter Ränta 18,25 % Uppl.avg. Adm.avg. Betalförsäkring 399 kr 19 kr/mån 0,4 %/mån av aktuell skuld, (lägst 27 kr/mån) Sökande Efternamn Förnamn Personnr Gatuadress Postnr Ort Anställningsform Fast anställning Egen företagare Pensionär Vikariat t o m... Telefon hem Telefon mobil Telefon arbetsgivare Anställd sedan år/mån Årsinkomst Yrke Hushållets ekonomi Totala inkomster efter skatt/mån Boendekostnad + kostnad övriga skulder/mån Betalförsäkring Jag vill teckna betalförsäkring Genom att teckna en betalförsäkring får du en ökad trygghet som låntagare. Blir du arbetslös eller sjukskriven till följd av olycksfalleller sjukdom i mer än 30 dagar, hjälper försäkringen dig och betalar då din månadsbetalning under denna tid (upp till 12 månader). Den månatliga försäkringspremien utgör 0,40 % av utnyttjad kredit, (min 27 kr). Solid Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare men Resurs Bank förmedlar försäkringen. Information om försäkringsförmedlingen, samt fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på Vid tecknande av avtal med Resurs Bank ingår du i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Resurs Bank kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring. Konto för utbetalning och återbetalning av lånet 4 Jag godkänner att lånet utbetalas till och att återbetalningen av lånet får dras via autogiro/automatisk betalning från mitt konto nedan. Clearingnr Bankkononr Bank Underskrift Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga, fullständiga och att jag uppfyller de allmänna förutsättningarna för Privatlån och Betalskyddsförsäkring. Jag tillåter kreditgivaren att göra sedvanlig kreditprövning varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Kreditgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag godkänner även att jag vid avslag kan komma att erbjudas alternativ produkt eller kontaktas av en av Resurs Banks samarbetspartners. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på tagit del av samt mottagit kopia av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Allmänna kontovillkor RBAV02 SVERIGE eller senare, vars bestämmelser härmed accepteras. Jag förklarar mig införstådd med att samtliga Resurs Banks rättigheter enligt detta kontoavtal härmed överlåts på Danske Bank. Betalning ska alltid ske till Bankgiro Danske Bank har dock uppdragit åt Resurs Bank att sköta administrationen av kontokrediten till dess Danske Bank meddelar annat. Av denna överlåtelse och betalningsinstruktion har jag tagit del. Jag medger vidare att Danske Bank får ta del av samtliga kontoavtalsvillkor som registrerats i Resurs Banks finanssystem. Ort och datum Namnteckning sökande Resurs Banks noteringar Beviljad kredit Kontonr Sign Glöm inte bifoga en kopia på din ID-handling välj mellan tre enkla alternativ: via MMS till tel via e-post till i ett ofrankerat kuvert och skicka till Frisvar, Resurs Bank AB, Kundnr , Helsingborg För mer information ring Kundtjänst tel , e-post:

2 Information om Resurs Banks försäkringsförmedling Resurs Bank AB Org.nummer: Besöksadress: Ekslingan 9, Helsingborg, Utdelningsadress: Box 22209, Helsingborg Telefon: Telefax: Anknuten försäkringsförmedlare Resurs Bank AB är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs Bank förmedlar försäkringar med Solid Försäkringsaktiebolag som försäkringsgivare. Resurs Banks registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket, Sundsvall, telefon E-post: webbadress; Registreringen avser skadeförsäkringsklass 16. På begäran upplyser Solid Försäkringsaktiebolag om en anställd vid Resurs Bank har rätt att förmedla försäk-ringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser. Tillsyn Resurs Bank står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, Telefon Webbadress: E-post: Kvalificerat innehav Resurs Bank har inget kvalificerat innehav i Solid Försäkringsaktiebolag och Solid Försäkringsaktiebolag har inget kvalificerat innehav i Resurs Bank. Solid Försäkringsaktiebolags moderbolag Resurs Holding AB har ett kvalificerat innehav i Resurs Bank. Ersättning för förmedling För förmedlandet av en försäkring har Resurs Bank rätt till ersättning från Solid Försäkringsaktiebolag. Provisionen till Resurs Bank uppgår till 20 % av den månatliga försäkringspremien fram till dess uppsägning av försäkringen sker. Solid Försäkringar ansvarar för ren förmögenhetsskada Solid Försäkringsaktiebolag är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att Resurs Bank uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Ångerrätt När du tecknar försäkring på distans, såsom via telefon, internet eller postutskick har du enligt Distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra dig inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag försäkringsavtalet ingås. Skulle försäkringstagaren först vid ett senare tillfälle få del av informationen samt försäkringsvillkoren i varaktig form löper ångerfristen istället från den dag försäkringstagaren får del av dessa. För att utöva din ångerrätt kontaktar du oss på telefon: , eller skriftligen till: Resurs Bank, Box , Helsingborg. Har försäkringstagaren eventuellt hunnit betala försäkringspremie återbetalas pengarna inom 30 dagar, dock med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. Har ingen försäkringspremie betalts kan försäkringstagaren istället krävas att betala för den tid försäkringen varit giltig. Klagomål Om du är missnöjd med Resurs Banks försäkringsförmedling kan du vända dig till den som förmedlat försäkringen eller till kundklagomålsansvarig på banken. Kontakta kundklagomålsansvarig via e-post eller skicka ditt klagomål till Klagomålsansvarig, Resurs Bank, Box , Helsingborg. Du kan även vid tvist vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol för prövning. Vägledning kan även erhållas av: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumentvägledning i din kommun Information om Solid Försäkringsaktiebolag Org. nummer: Adress: Box 22068, Helsingborg Telefon:

3 BETALFÖRSÄKRING En trygghet när något oförutsett händer Förra månaden erbjöd vi dig att genom tecknande av betalförsäkring återbetalningsskydda din kredit. Vi har sett att du ännu inte aktiverat betalförsäkringen och vill ge dig ännu en chans att göra det. Ibland händer det tråkigheter, händelser som man inte räknat med som vänder upp och ner på vardagen. Att bli sjukskriven en längre period eller råka ut för en ofrivillig arbetslöshet kan bli ekonomisk svårhanterligt. Vi har därför gjort det möjligt för dig att återbetalningsskydda din kredit. Löntagare Vi hjälper dig med återbetalningen i upp till 12 månader vid ofrivillig arbetslöshet och sjukskrivning. Egen företagare Vi hjälper dig med återbetalningen i upp till 12 månader vid sjukskrivning. Pensionär Vi hjälper dig med återbetalningen i upp till 12 månader om du på läkares inrådan måste vistas på sjukhus eller annan ort i mer än 5 dagar. Obs! För att betalförsäkringen ska gälla måste du som arbetstagare vid tecknandet vara tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare och varit det under minst sju månader sammanhängande tid, varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga. Du måst e vara fullt arbetsför och ej uppbära sjukpenning, sjukersättning, a-kassa eller liknande. Du är inskriven i Svensk försäkringskassa och ansluten till svensk erkänd arbetslöshetskassa. Är du egen företagare måste du vid tecknandet vara fullt arbetsför och ej uppbära sjukpenning, sjukersättning, a-kassa eller liknande. Som pensionär får du vid tecknandet inte vara inlagd på sjukhus och inte vistas på annan ort till följd av läkares inrådan. Betalförsäkringen förmedlas och debiteras månatligen av Resurs Bank AB. Solid Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare. För information om Resurs Bank AB såsom anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag samt fullständiga försäkringsvillkor hänvisas till bilaga i detta utskick. Ångerrätt När du tecknar försäkring på distans, såsom via telefon, internet eller postutskick har du enligt Distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra dig inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag försäkringsavtalet ingås. Skulle försäkringstagaren först vid ett senare tillfälle få del av informationen samt försäkringsvillkoren i varaktig form löper ångerfristen istället från den dag försäkringstagaren får del av dessa. För att utöva din ångerrätt kontaktar du oss på telefon: , eller skriftligen till: Resurs Bank, Box , Helsingborg. Har försäkringstagaren eventuellt hunnit betala försäkringspremie återbetalas pengarna inom 30 dagar, dock med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. Har ingen försäkringspremie betalts kan försäkringstagaren istället krävas att betala för den tid försäkringen varit giltig.

4 Fullständiga försäkringsvillkor betalförsäkring BFK08, Allmänt 1 Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Försäkringen omfattar den kredit hos Resurs Bank AB för vilken försäkring tecknats. Försäkringen gäller enligt nedanstående definitioner vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse. Egen företagare omfattas inte av något försäkringsskydd gällande arbetslöshet. 2 Försäkring kan tecknas av kredittagare som är huvudsökande hos Resurs Bank AB och som beviljats kredit samt uppfyller förutsättningarna under respektive underrubrik: 2.1 Arbetstagare som är: tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare under minst 7 månader sammanhängande tid, i direkt anslutning till tiden för försäkringens tecknande. Varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga (gäller ej egen företagare), fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, a-kassa, aktivitets ersättning eller liknande, inskriven i Svensk försäkringskassa och ansluten till Svensk erkänd arbetslöshetskassa (gäller ej egen företagare). 2.2 Ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär som: inte är inlagd på sjukhus, inte vistas på annan ort till följd av läkares inrådan. 3 Under förutsättning att kredit hos Resurs Bank AB beviljats, gäller försäkringen från dess nytecknande och löper en månad i taget, såvida försäkringen inte dessförinnan upphör enligt vad som sägs i detta villkor. Försäkringens omfattning 4 Ofrivillig arbetslöshet (gäller endast dig som är löntagare). Med ofrivillig arbetslöshet menas att försäkringstagaren utan egen möjlighet till påverkan är arbetslös till minst 50 % av den totala arbetstid som gällde för försäkringstagaren tiden närmast innan inträffad arbetslöshet och att försäkringstagaren i sådant fall står till arbetsmarknadens förfogande, är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt inte nekat möjlighet till arbete. Undantag: Ersättning utgår inte vid: 4.1 arbetslöshet till följd av säsongsarbetslöshet, provanställning eller tidsbegränsad anställning, 4.2 arbetslöshet om försäkringstagaren uppbär aktivitetsersättning, 4.3 frivillig arbetslöshet eller avsked på grund av misskötsel, 4.4 arbetslöshet beroende på strejk eller olaglig handling utförd av försäkringstagaren, 4.5 arbetslöshet när försäkringstagaren inte erhåller ersättning från arbetslöshetskassa av annan grund än utförsäkring. 5 Sjukskrivning (gäller endast dig som är löntagare eller egenföretagare). Med sjukskrivning menas att försäkringstagaren blir sjukskriven till minst 50 % av den totala arbetstid som gällde för försäkringstagaren tiden närmast före sjukskrivningen. Undantag: Ersättning utgår inte vid: 5.1 sjukskrivning då försäkringstagaren inte uppbär sjukpenning, 5.2 sjukskrivning om försäkringstagaren uppbär sjukersättning. 6 Sjukhusvistelse (gäller dig som är ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär). I det fall du som försäkringstagare tvingas till sjukhusvistelse alternativt tvingas till vistelse på annan ort på inrådan av läkare i mer än 5 dagar ersätter försäkringen med kreditens ordinarie månadsbelopp. För varje påbörjad 5-dagarsperiod därutöver ersätter försäkringen med ytterligare månadsbelopp enligt ovan, dock max 12 månadsbelopp. Skada 7 Med skada menas inträffad arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller vistelse på annan ort på inrådan av läkare enligt definitioner ovan. Ersättning 8 Ersättning utgår om försäkringstagaren blir ofrivilligt arbetslös eller sjukskriven i mer än 30 sammanhängande dagar (karenstid) eller tvingas till sjukhusvistelse alternativt vistelse på annan ort (se 6 ). Ersättning lämnas inte för karenstiden. Ersättning lämnas under maximalt 12 månader per skadetillfälle med kreditens ordinarie månadsbelopp. Med ordinarie månadsbelopp menas månadsbelopp enligt den kontoplan försäkringstagaren (tillika kontohavaren) betalt flest gånger under de 5 närmaste månaderna före inträffad ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse. Ersättning lämnas för varje hel kalendermånad och utbetalas direkt till Resurs Bank AB. Kontantersättning utgår ej. Undantag: 8.1 Ersättning utgår ej för ränta och avgifter som uppkommer på grund av kontohavarens betalningsförsummelse. Försäkringen ersätter inte för kredit som tagits i anspråk efter det att försäkringstagaren fått kännedom om, eller borde haft kännedom om, händelse vilken medför rätt till ersättning. Premien 9 Försäkringspremien debiteras försäkringstagarens konto hos Resurs Bank AB. Premien debiteras av Resurs Bank AB på uppdrag av SOLID. Anmälan av skada m m 10 Anspråk på ersättning skall snarast möjligt efter inträffad skada sändas till SOLID. Vid anspråk på ersättning skall försäkringstagaren tillställa SOLID de handlingar SOLID vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Försäkringstagaren skall också ge SOLID fullmakt att inhämta uppgifter angående arbetslöshet från försäkringstagarens arbetslöshetskassa, och angående sjukskrivning uppgifter från försäkringskassan eller vårdinrättning. 11 Under period som ersättning utges skall försäkringstagaren löpande tillställa SOLID de handlingar som SOLID vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till fortsatt ersättning. 12 Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder, är försäkringstagaren återbetalningsskyldig till SOLID. Underlåtenhet att informera om ändrade förhållande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten till ersättning, kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet. 13 Skada skall anmälas snarast möjligt efter det att du fått kännedom om skadan. Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om denna inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det att han fick känne dom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Framställs ersättningskrav senare än som anges ovan är försäkringsbolaget fritt från ansvar. Uppsägning av försäkringsavtalet 14 Försäkringen upphör automatiskt, och debiterad premie anses till fullo förbrukad om: 14.1 försäkringstagaren avlider, 14.2 försäkrat konto slutbetalats och sagts upp av endera part. 15 Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen. Gällande lag 16 Din rätt enligt denna försäkring bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen om: 16.1 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse som kunnat inverka på rätten att teckna försäkring, 16.2 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för utbetalning av ersättning, 16.3 du åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan. 17 För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104). 18 Om du av någon anledning inte är nöjd med hantering av ett försäkringsärende, skall du i första hand vända dig till försäkringsbolagets huvudkontor. I det fall du efter detta fortfarande inte är nöjd, har du möjligheten att få ditt ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. Personuppgiftslagen (PUL) 19 SOLID behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att SOLID får registrera, samt tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra SOLID:s åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till SOLID:s ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid SOLID åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos SOLID. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SOLID att vidta rättelseåtgärder. Trygghet utöver det vanliga Postadress: SOLID Försäkringar Box Helsingborg SVERIGE Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Hemsida: Moms-nr: SE Pg: , Bg:

5 Sverige Lilla Privatlånet Bilaga 1: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon Fax Webbadress Resurs Bank AB Box (Ekslingan 9), SE Helsingborg Växel: , Kundservice Kreditförmedlare 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.. Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas. Kreditavtalets löptid Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. 3. Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten, eller någon annan kompletterande tjänst? Annuitetskredit med rörlig ränta (Privatlån) Kreditbeloppet är beroende av kreditvärderingen. Det totala kreditbeloppet kan vara från kr. Den högsta möjliga kreditgränsen är kr. Kreditavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda. Beviljad kredit utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som kreditgivare och kredittagare kommer överens om. Tillsvidare Lånebelopp 2 år 3 år 4 år 5 år kr 519 kr 382 kr 314 kr 274 kr kr 770 kr 563 kr 462 kr 402 kr kr kr 745 kr 609 kr 530 kr kr kr 926 kr 757 kr 657 kr kr kr kr 904 kr 785 kr Ovan nämnda belopp utgör månatliga betalningar bestående av den månatliga amorteringen samt eventuella ränta. Beräkningen förutsätter att räntan och kostnaderna hålls oförändrad under hela kreditperioden. Det totala beloppet beror på hur stor del av krediten som har utnyttjats, avbetalningsprofilen samt löptiden. REPRESENTATIVT EXEMPEL Lånebelopp: kr Avbetalningsperiod: 3 år Ränta Det totala kreditbeloppet Effektiv ränta Kreditkostnad Storleken på betalning månad 1* Storleken på betalning from månad 2 Totalbeloppet 18,25 % kr 23,81% kr kr 744 kr kr * Uppläggningsavgift betalas normalt sett vid första betalningstillfället efter kreditens beviljande. Om uppläggningsavgift dragits av från den beviljade krediten direkt vid utbetalning är storleken på månadsbetalningar lika för samtliga månader. Årlig ränta om f.n. 18,25 %. Obetald ränta kapitaliseras (läggs till kapitalbeloppet) månatligen per förfallodatum. Lånebelopp 2 år 3 år 4 år 5 år kr 29,67 % 27,93 % 26,95 % 26,30 % kr 26,30 % 25,17 % 24,53 % 24,11 % kr 24,65 % 23,81 % 23,34 % 23,03 % kr 23,67 % 23,01 % 22,64 % 22,39 % kr 23,03 % 22,48 % 22,17 % 21,96 % Förutsatt att räntan och kostnaderna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer Nej Nej Härtill hörande kostnader Uppläggningsavgift 399 kr Administrationsavgift /månad 19 kr Andra kostnader i samband med kreditavtalet Kontoefterforskning Kontantuttag 399 kr Kopia extra kontoutdrag Utbetalning tillgodo Ändringsanmälan (t.ex. namn eller adress) Övertrassering 125 kr Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Rörlig ränta som ej är knuten till referensränta får ändras i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för RB eller andra kostnadsförändringar som RB inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Rörlig ränta knuten till referensränta får ändras med omedelbar verkan vid varje förändring av referensräntan i motsvarande mån. RB är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kontohavares förmån. Avgifter för krediten får höjas i den mån det motiveras av ökade kostnader. Andra kostnader för krediten och kostnader i samband med försenade betalningar får ändras utan förbehåll.

6 2 (2) RB underrättar om ändrad rörlig räntesats innan ändringen börjar gälla och om ändrad rörlig räntesats knuten till referensränta periodvis efter att ändringen börjat gälla. RB underrättar om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla. Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. Inkommer betalning för sent debiteras kontot förseningsavgift i tillägg till ränta. I det fall villkoren för Specialkonto uppfylldes föregående månad debiteras den högre av den högsta Specialkontoräntan eller den vid var tid gällande statslåneräntan (3,15 % 17 december 2010) plus f n 8 procentenheter. Vid upprepade förseelser och då krediten sagts upp på grund av misskötsel tillämpas ränta och avgifter enligt Allmänna kontovillkor (baskonto) med vid var tid gällande statslåneränta plus 18 procentenheter. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Utestående ränta och avgift kapitaliseras (tilläggs på kapitalbeloppet) månatligen. Förseningsavgift Påminnelseavgift Inkasso 125 kr 160 kr 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Kontohavare har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till RB inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Kontohavare ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kontohavare lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Detta gäller även om det finns flera kontohavare och endast en av kontohavarna utövat ångerrätten. Ränta ska utgå från den dag kontohavare fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till RB. RB ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då RB tog emot kontohavares meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som kontohavare har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som banken kan ha erlagt till det allmänna. Om kontohavare utnyttjar sin ångerrätt beträffande kreditavtalet är kontohavaren inte heller bunden vid ett anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av kreditavtalet t.ex. låneskyddsförsäkring. Kontohavare svarar dock för att utge vederlag för den tid tjänsten nyttjats och kostnader som redan uppstått, t.ex. en upplupen premie. Ja Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Alla kreditansökande blir rutinmässigt kontrollerade hos kreditgivaren och/eller hos en godkänd kreditupplysningsbyrå. Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Kontoinnehavaren får till sin kännedom villkor i elektronisk eller fysisk form. Kontoinnehavaren kan på begäran när som helst och utan tilläggskostnader få ett exemplar av gällande villkor. Dessa uppgifter är giltiga från tillsvidare under förutsättning att ränte- eller avgiftsförändringar inte sker under perioden. 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt Kontakta kreditgivaren på adress som angetts ovan. Registrering Den berörda tillsynsmyndigheten Resurs Bank, med organisationsnummer , är ett bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse vilket bl.a. innefattar rätt att tillhandahålla betaltjänster. Styrelsens säte är Helsingborg. Resurs Bank är registrerat hos Bolagsverket, SE Sundsvall. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, SE Stockholm. b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Kontakta kreditgivaren på adress som angetts ovan. Svensk lag Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Svensk rätt och svensk domstol ifall ej kontoinnehavaren själv lämnat saken för en domstol i en annan stat inom det Europeiske ekonomiska samarbetsområde. Språkordning Svenska c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Vid eventuellt klagomål vänligen kontakta kundservice på telefon Klagomål med begäran om rättelse kan även ske via e-post på eller genom brev till Klagomålsansvarig, Resurs Bank, Box , Helsingborg. Konsumenten har även rätt att anmäla tvist för prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, (www.arn.se) som har som huvudsaklig uppgift att opartiskt och utan avgift pröva tvister mellan konsument och näringsidkare.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Delbetala din faktura

Delbetala din faktura Delbetala din faktura Erbjudande om räntefri delbetalning via Resurs Bank Vi ger dig nu möjlighet att delbetala den bifogade fakturan från din leverantör. Du behöver inte betala hela summan på en gång

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Ansökan om Betalförsäkring

Ansökan om Betalförsäkring Ansökan om Betalförsäkring Skriv ut ansökan Fyll i dina uppgifter Skriv under Lägg i kuvert och skicka till: Resurs Bank AB, Box 901, 501 10 Borås. Försäkringstagare Kontonummer Personnummer Efternamn,

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2 Wasa Kredits exemplar ANSÖKAN/SKULDEBREV - via erantör Personnummer bostad Personnummer bostad dagtid mobil dagtid mobil detta kreditavtal inklusive Allmänna villkor 2013-11 och formuläret Standardiserad

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan försäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Avtalsvillkor för delbetalning

Avtalsvillkor för delbetalning Avtalsvillkor för delbetalning 1. Avtalsparter Parter i detta avtal är Kredittagaren och (i det följande arvato). Kredittagare är en konsument som har ansökt om och beviljats en kredit. Kredittagaren måste

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

HSB BOKVAR EN FÖRSÄKRING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT BO KVAR OM DET OTÄNKBARA INTRÄFFAR

HSB BOKVAR EN FÖRSÄKRING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT BO KVAR OM DET OTÄNKBARA INTRÄFFAR HSB BOKVAR EN FÖRSÄKRING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT BO KVAR OM DET OTÄNKBARA INTRÄFFAR * HSB BOKVAR - FÖR DIN TRYGGHET HSB har tagit fram en försäkring som ger dig möjlighet att bo kvar vid händelse av

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN/AVTAL Du kan ansöka om 24Money Privatlånet upp till 25 000. Beviljas din ansökan kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto. Vänligen observera att du måste vara minst 20 år för att ansöka

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

Rådgivardokumentation

Rådgivardokumentation Rådgivardokumentation Uppgifter om förmedlare Kontor: Adress: Postnr: Tel: Hemsida: E-post: Personnummer: Namn: Eisfelds Consulting AB Ekeberg 16 552 92 Jönköping 036-12 24 00 www.eisfelds.se nicholas@eisfelds.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER Kreditgivare Collector Bank AB, org. nr.: 556597-0513 Adress Telefon 010-161 00 50 E-post

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846); SFS 2016:1031 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: 516406-0807 Kontohavare Efternamn, förnamn Ansökan Accesskonto Medlemsförbund (organisationstillhörighet) Utdelningsadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Livförsäkring. Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall. Även för din partner!

Livförsäkring. Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

SVEA DIREKT BETALSKYDD

SVEA DIREKT BETALSKYDD 2011-09 Frivillig gruppförsäkring SVEA DIREKT BETALSKYDD Dessa försäkringsvillkor gäller för dig med kreditavtal hos Svea Direkt, bifirma till Svea Ekonomi AB. I dessa villkor redovisas innehållet i det

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer