ROKNÄS/SJULNÄS Plats: Sjulnässkolan Kl 18:30 21:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROKNÄS/SJULNÄS Plats: Sjulnässkolan Kl 18:30 21:00"

Transkript

1 ROKNÄS/SJULNÄS Plats: Sjulnässkolan Kl 18:30 21:00

2 Kvällens agenda: Välkommen! Politiker om arbete och mål för landsbygdscentra Kvällens upplägg, presentation av medverkande, kvällens värd FÖP Landsbygdscentra var är vi nu? Process och innehåll och teman i arbetet, projektledare Introduktion workshop, kvällens värd Avslut, kvällens värd Kort sammanfattning av samtalsledaren vid respektive bord Följ arbetet på kommunens hemsida, dialograpport inom en vecka Tack! för kvällens arbete!

3 Antagen översiktsplan ÖP 2030 december 2016 Fördjupade översiktsplaner FÖP Landsbygdscentra tidig dialog förslag samrådshandling utställning beslut samråd 6v, samrådsmöte

4 TEMA Bord 1 Boende och byggande; gestaltning LIS Kulturmiljö - Anna-Karin Lundberg - Niclas Brännström TEMA Bord 1B Omland Lillpite - Gudrun Åström TEMA Bord 3 Natur och vatten Grönstruktur Kultur och fritid - Peder Ljungqvist - Micael Jansson TEMA Bord 2 Trafik och kommunikation, IT Teknisk infrastruktur VA, avfall, miljö och hälsa - Martin Lindberg - Åsa Wikman TEMA Bord 4 Vård, Omsorg och Skola Arbete och näringsliv - Stefan Bengtsson - Eva Johansson - Elisabeth Fjällström - David Sundström Workshop 20 min x 4 Kvällens värd Anette Christoffersson Maria Öberg Politiker Anders Lundkvist Lars-Olof Pettersson Teman för dialog Gudrun Åström Social hållbarhet Skola dagtid (Anna Stamblewski) (Helena Lindehag)

5 Hur kan vi tillsammans göra Roknäs /Sjulnäs till långsiktigt mera attraktiva platser att leva och bo i? Viktiga frågeställningar - hur och var vill Du bo och bygga i Roknäs/Sjulnäs? - vad förbättrar förutsättningarna för arbete? - vad är viktigast för att trivas i Roknäs/Sjulnäs? Följ arbetet Kontakt: Maria Öberg

6 FÖP Landsbygdscentra Landsbygdscentra: Rosvik, Norrfjärden Roknäs/Sjulnäs, Hortlax, Jävre Landsbygd / Landsbygdscentra definitioner: Orter som idag har en befolkningsmängd som ger underlag för service och som långsiktigt bedöms kunna ha hög kommersiell och samhällelig servicenivå Mindre än 40 minuters resväg med bil till centralort / centrala Piteå Landsbygdscentra syfte och mål Förbättra förutsättningar för att boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ Varierade bostäder för människor i olika livssituationer Funktionella Landsbygdscentra utreder boende och service i det omland av byar som försörjer och nyttjar servicen i Landsbygdscentra Service samhällelig (skola, vård, omsorg) och kommersiell Delaktighet och dialog är förutsättning för gynnsam utveckling av landsbygden och dess centra

7 Social hållbarhet Viktiga perspektiv för utveckling BARN OCH UNGA INTEGRATION JÄMSTÄLLDHET GOD HÄLSA NEDSATT PSYKISKT VÄLBEFINNANDE FYSISK AKTIVITET LEVNADSFÖRHÅLLANDEN TILLBRINGAR FRITID Hälsa på lika villkor Enkätundersökning 2014 Elevhälsosamtal 2016 Personligt Enkätundersökning

8 Social hållbarhet Barn och unga Hur trivs barnen? Varför? Hur kan de trivas (ännu) bättre? Ex vis: Hur kommer barnens perspektiv in när det gäller byggande, kommunikationer, arbetsliv, fritidssatsningar etc? Perspektiven för social hållbarhet finns vid varje temabord. Integration Hur blir olika människor (oavsett bakgrund eller förutsättningar) delaktiga/integrerade i Roknäs/Sjulnäs? Vad behöver utvecklas kring det? Ex vis: Vilka boendealternativ finns? Finns naturliga mötesplatser där människor möts? Är miljöerna tillgängliga? Jämställdhet Har män och kvinnor, flickor och pojkar samma förutsättningar /villkor att bo och leva i Roknäs/Sjulnäs? Vad behöver utvecklas kring det? Ex vis: Vem är det som pendlar? Vilka arbetsplatser för kvinnor respektive män finns i Roknäs/Sjulnäs? Vilka möjligheter har flickor och pojkar på fritiden?

9 Samhällsservice Förskola Skola: F åk. 9 Skola högstadium Äldreboende Seniorboende Sporthall Fotbollsplan Idrottsplats Bibliotek Kyrka Länstrafikens lokaltrafik Räddningsvärn Kommersiell service Matvaruaffär /Detaljhandel - Apotek - System Drivmedelsstation Restaurang Näringsliv Verksamhetsområde Catering Byggfirma Fastigheter Jordbruksverksamhet Skogsbruksverksamhet Fakta om Roknäs/Sjulnäs tätort Befolkning Ålders intervall Män Kvinnor Förvärvsarbete män 212 Totalt Roknäs/Sjulnäs tätort kv Män år. 89(83) resp. 11 % Förv.arb. Ej förv.arb. Befolkningen 16- år Förvärvsarbetande med bostad i området 701 Förvärvsarbetande med arbetsplats i området 276 Inpendling Roknäs/Sjulnäs tätort Kvinnor Män Kvinnor år. 80(79) resp. 20 % Förv.arb. Ej förv.arb. Utpendling 614 Nettopendling -425

10 Samhällsservice Förskola Fotbollsplan Idrottsplats Bönhus Länstrafikens lokaltrafik Kommersiell service Matvaruaffär /Detaljhandel - Apotek - System Café hembygdsområde Grill sommartid Drivmedelsstation Näringsliv Verksamhetsområde saknas Byggfirma Rör, värme sanitet Maskin Transport Jordbruksverksamhet Skogsbruksverksamhet LillPite Kraft? Fakta om Roknäs/Sjulnäs med omland Befolkning Ålders intervall Män Kvinnor Förvärvsarbete män 584 Totalt Roknäs/Sjulnäs/Lillpite kv (83) resp 12 % 82(79) resp 18 % Förv.arb. Ej förv.arb. Förv.arb. Ej förv.arb. Befolkningen 16- år Förvärvsarbetande med bostad i området Förvärvsarbetande med arbetsplats i området 377 Inpendling 227 Utpendling 901 Nettopendling Roknäs/Sjulnäs/Lillpite Kvinnor Män år. Män Kvinnor år.

11 FÖP Landsbygdscentra

12 FÖP Landsbygdscentra

13 FÖP Landsbygdscentra

14 Natur och vatten Högberget och Gölaberget, utflyktsmål med utsikt. Odlingslandskap med varierade naturmiljöer och rikt fågelliv. Lillpiteälven, framtidens sportfiskevatten. Rokån, skogsån. Svensbyfjärden med rikt fågelliv och fiske.

15 Natur och vatten Frågor till dialog Lillpiteälven, hur ser ni på dess framtid? Vilka är de viktiga naturområdena för er? Rokån, hur används den? Skolskog, skolnatur tillgänglighet?

16 Grönstruktur Frågor till dialog Vilka grönområden är viktiga att bevara och utveckla i framtiden? Vilka satsningar på den gröna strukturen behövs i Roknäs / Sjulnäs? Hur värdesätts Infjärden, Rokån och Lillpiteälven och andra vattennära lägen? Hur kan de utvecklas och bli mera lätt tillgängliga? Hur kan centrummiljöerna uvecklas? I Roknäs finns det endast en remsa parkmark avsatt mot älven nedanför Roknäsgården. Detta är en öppen naturmark. I Sjulnäs består den avsatta parkmarken till största delen av ängsytor. Lillpiteälven är ett värdefullt inslag. Attraktivare miljöer kring älven går att utveckla. Värmeverket ligger på en av de vackraste platserna vid ån. Badplatsen på udden är väldigt uppskattad. Trädplan saknas. Centrum kan förtydligas genom trädrader på ömse sida om Infjärdenvägen mellan Lillpitevägen och Gamla Roknäsvägen. I Sjulnäs finns två lekområden: Sporrevägen och Storåkern.

17 Området Västra Kultur och fritid Bölebyn Lillpite Roknäs/Sjulnäs Svensbyn Föreningslivet har en stark roll i bygden och för dess utveckling. I anslutning till Sjulnässkolan finns ett filialbibliotek, en sporthall, en fotbollsplan, en tennisbana och en näridrottsplats som nyttjas året om. I sporthallen är handboll den största verksamheten. Fotbollsverksamheten sker i samverkan med samtliga fotbollsföreningar inom området Västra. Sandöbadet är en populär badplats med sommarcafé och goda möjligheter för aktiviteter och rekreation. Preparerade vinter- och vandringsleder med vindskydd och grillplatser ger möjlighet till naturupplevelser året om. Byacentrum är byns träffpunkt och mötesplats.

18 Kultur och fritid Vad och varför? Föreningar och organisationer bidrar starkt till att landsbygden är levande. Föreningslivet står för stor del av verksamhet samt äger och driver anläggningar med stöd från kommunen. De anläggningar och mötesplatser som finns under lättar möjligheter till möten och bidrar till en social samvaro för alla åldrar. För att stärka föreningarna och ge möjlighet till olika aktiviteter sker stor del av verksamheten inom samverkansområden. Närhet till naturen, till rekreation och möjlighet att vistas i ute är viktiga förutsättningarna för landsbygden. Detsamma gäller tillgång till allmänna platser som bad-, lek-, idrottsplatser och bibliotek. Frågor till dialog: Vilka anläggningar inom Kultur o fritid är viktiga att bevara i landsbygdscentra? Vilka anläggningar bör finnas i närområdet och vilka anläggningar är man beredd att pendla till? Hur ska anläggningar i landsbygdscentra skötas och drivas i framtiden?

19 Samhällsservice vård Roknäs hemtjänstområde Roknäs, Sjulnäs, Lillpite, Svensbyn, Markbygden Äldreomsorg Roknäsgården, vård- och omsorgsboende 46 platser, omsorg dygnet runt 33 kvinnor - 13 män Hemtjänst, lokal Roknäsgården 14 anställda servar 84 omsorgstagare med hemtjänst och svarar på trygghetslarm (ej i Markbygden) 44 kvinnor - 40 män Seniorboende Helmers väg, över 65 år 18 lägenheter Samvarolokal på Roknäsgården Stöd och omsorg Gärdets gruppbostad 4 boende med funktionshinder Personlig assistans Ett ärende Äldreboende finns i Roknäs. Samvarolokal bemannad med hemtjänstpersonal. Hemtjänstgrupp i Roknäsgården. Seniorboende finns. Aktiva föreningar i området.

20 Samhällsservice vård Vad behöver kommunen åtgärda för att möta det ökande antalet äldre och öka förutsättningarna för personer över 80 år, att bo kvar i byn? Frågor till dialogmöte Saknas någon boendeform som är anpassad för äldre? Ex. hyreslägenheter, trygghets- boende (över 75 år) Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? Vad kan förbättras? Ex. Promenadvägar, upplysta vägar, ramper, bussförbindelser Saknas någon annan kommunal service för äldre och funktionshindrade? Du som bor i Lillpite. Om du söker seniorlägenhet/äldreboende, söker du i första hand i Roknäs?

21 Samhällsservice skola del av Sporthall Sjulnässkolan 4-9 ca 330 elever Roknäs förskola 6 grupper Skolor i området Sjulnässkolan 4-9 ca 330 elever Sikfors friskola f-6 ca 40 elever. Svensbyskola f-3 ca 110 elever Böleskola f-3 ca 80 elever Förskolor i området Roknäs förskola 6 grupper Pyret Svensbyn 1 grupp Lillpite förskola 1-2 grupper Lillpite Trulle 1 grupp Böle Tjorven 1 grupp Böle Båtsman 1 grupp

22 Samhällsservice skola Frågor till Dialog Skolan och förskolan utifrån ett hållbart perspektiv: Lokalerna? Utemiljön? Trafiksituationen? Skolvägar? Som samlingslokal? Förändringsbehov?

23 Hög andel inpendling till orten Låg andel tillverkning och transport Hög andel byggverksamhet och offentlig verksamhet Stor rörlighet, låg andel bor och verkar i centrat Arbetsplatserna inom byggverksamhet är högre än genomsnittet, i övrigt likvärdigt med andra centra

24 Arbete och näringsliv Frågor till dialog Vilka utvecklingsmöjligheter för näringslivet på orten finns? Är markreserver för verksamhetsområden tillräckliga? Hur är förväntad efterfrågan - är planlagda områden relevanta? Hur fungerar sambandet mellan service, invånare och näringsliv? Fungerar infrastruktur ex. bredband, transporter och kommunikationer bra?

25 Kulturmiljö Roknäs och Sjulnäs är två byar med anor från medeltiden. Infjärden är i sin helhet kulturlandskap och odlingslandskap med höga kulturmiljövärden, Riksintresse. Hela området ingår i bevarandevärda odlingslandskap i länets kulturmiljö program. 1 Ryggskatan/Fastnäs bygatemiljö med välbevarade gårdar 2 Sjulnäs centrum, affärsgata, med garveri, järnbro Roknäs centrum, affärsgata, garveri, biograf 4 Fd järnhandel och gästgiveri 5 Roknäsvägen: gårdslägen med kontinuitet sedan medeltiden bl. a Per-Ols gården 6 Kvarnar och gårdar 7 Stor Söder hel bygatemiljö

26 Kulturmiljö Frågor till dialog Hur ser du på den bebyggelsen längs Gamla Sjulnäsvägen och i anslutning till den hur kan de områdenas karaktär bevaras? Om du får välja ett - vilken historisk byggnad skulle du vilja rädda och utveckla? Vad är enligt Dig det karaktäristiska och värdefulla att bevara och utveckla i Roknäs och Sjulnäs? Ska bebyggelse kunna ske på jordbruksmark?

27 Boende och byggande, gestaltning Enheter Antal lgh Antal boende Varav särskilt boende Flerfamiljshus (83) Ägare Pitebo % (70%) Privat 6 Piteå kommun 2 Enbostadshus 437 Fritidshus 82 Boende i flerfamiljshus Könsfördelning 48,0 52,0 Män Kvinnor Totalt: 1122 (584 m, 538 kv) Bebodda fastigheter: 386 st

28 Omsättning på lägenheter Okt 2013 Jan lägenheter i Rosvik 19 lägenheter i Roknäs 51 lägenheter i Norrfjärden 6 lägenheter i Hortlax 108 lägenheter i Övriga Öjebyn 32 lägenheter i Bergsviken 103 lägenheter i centrala Öjebyn 344 lägenheter på landsbygd 158 lägenheter i stadsnära Piteå 187 lägenheter i centrala Piteå 345 lägenheter i stan 95 lgh i landsbygdscentra 245 lgh i landsbygdscentra Totalt 689 lägenheter

29 Centrumutveckling - Bostäder mellan affär och skola? - Markbostäder vid Helmers väg? - Torg och park eller bostäder vid biografen? Grönplan / Trädplan, promenad längs älven och genom byn - Nytt förtätningsområde för småhus bebyggelse? Boende och byggande, gestaltning Frågor till dialog Var skulle Du tycka det vore bra att bygga bostäder i ROKNÄS /SJULNÄS? Vad saknas? Behövs lägenheter? Behövs flera områden för enfamiljshus? Behövs kategoribostäder om ja vilken typ? Är förstärkning av centrum med bostäder och verksamheter en bra idé? Är marklägenheter att hyra en bra idé? Vad kan vi göra för att den planreserv som finns ska bebyggas? Ska den bebyggas? Vilka är de bästa områdena för enfamiljshus? Hur och var vill du bo och bygga i din ort?

30 Trafik och kommunikationer Goda förbindelser för motortrafik till och från Roknäs och Sjulnäs. Behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar Infjärdenvägen. Sammanhängande gång- och cykelförbindelser saknas med omland. Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät saknas i Roknäs och Sjulnäs, där Roknäsvägen och Gamla Sjulnäsvägen är viktiga sträckor i gatustrukturen mellan olika målpunkter, bland dom skolan. Roknäs och Sjulnäs trafikeras av Länstrafikens busslinjer. Närmsta pendlarparkering finns vid Bergsviken, i korsningen Hemlundavägen och Flakabergsvägen.

31 Trafik och kommunikationer Frågeställningar: Hur upplever du förbindelser till och från Roknäs och Sjulnäs, för biltrafik respektive fotgängare och cyklister? Hur upplever du möjligheten att gå och cykla till olika målpunkter i Roknäs och Sjulnäs? Hur upplever du trafiksituationen kring skolan; för barn att gå och cykla, för föräldrar att lämna av och hämta? Hur upplever du möjligheten att resa med kollektivtrafik eller pendla till och från Roknäs och Sjulnäs? Vilka åtgärder i infrastrukturen anser du skulle ha stor betydelse för att främja möjligheten att leva och bo i Roknäs och Sjulnäs?

32 Teknisk infrastruktur VA, Avfall, Klimat och Energi Ytterligare anslutningskapacitet finns till kommunalt vatten och avlopp. Kapacitetsutökning på ledningsnätet för dricksvattnet kan komma behövas. Avfallssortering sker hos hushållen. Det finns en lokal ÅVC samt mobil ÅVC en gång/år Ingen fjärrvärmeutbyggnad är planerad i dagsläget Elnätet har en god reservkapacitet för framtida abonnenter Området berörs av kommande vattenskyddsområde för den kommunala huvudvattentäkten, Svensbyfjärden. Befintliga verksamhetsområden (lila/blått) för kommunalt vatten och avlopp. Röda linjer avser överföringsledningar för avlopp. Möjlighet finns att förtäta stadsnätet (fiber).

33 Teknisk infrastruktur VA, Avfall, Klimat och Energi Frågor till Dialog: Har du synpunkter på hur den tekniska infrastrukturen fungerar? Hur upplever du tillgången till bredband - fiber till hemmet, trådlösa nätverk och/eller mobilt bredband? Har du synpunkter om återvinningsstationen? Hur upplever du den offentliga belysningen, längs vägar och på allmänna platser?

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Uppdragsbeskrivning; - En beskrivning och analys av kommunens olika geografiska områdens förutsättningar

Läs mer

Sikfors Byaområde. Förutsättningar och förslag

Sikfors Byaområde. Förutsättningar och förslag Sikfors Byaområde 1 Sikfors Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Sikfors har ökat med ca 4% under den senaste 10-årsperioden. Om man jämför med kommunen i övrigt visar det sig

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag Storsund Byaområde 1 Storsund Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Foto: Sara Berg Antalet boende i Storsund har under åren 1996-2006 minskat med ca 10 %. Åldersfördelningen avviker från kommunen

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Infjärden Landsbygdsområde

Infjärden Landsbygdsområde Infjärden Landsbygdsområde Låstbäcken Åträsk Keupan Fagerheden Långnäs Lillpite Stockbäcken Sjulnäs Roknäs Kalamark Svensbyn Bodsjön Antagen 2007-12-17 203 1 Infjärden Landsbygdsområde Förutsättningar

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Det här är Vassmolösa och Hagby

Det här är Vassmolösa och Hagby Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2013-02-18 Det här är Vassmolösa och Hagby Vassmolösa och Hagby ligger cirka två mil söder om Kalmar. I omlandet inkluderas byarna Gräsgärde, norra delen av Ekenäs,

Läs mer

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi 2011-04-05 från senast tillgängliga uppgifter Antal invånare i tätorten Sparreholm År 1990 1991 1992 1993 1994 Invånare 957 948 911

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Checklista för arbete med jämställdhet i översiktsplan

Checklista för arbete med jämställdhet i översiktsplan Checklista för arbete med jämställdhet i översiktsplan Syfte med en översiktsplan är att: Ange övergripande mål och inriktningar för planeringen Identifiera strategiska områden Utveckla genomförande strategier

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Roknäs/Sjulnäs Byaområde

Roknäs/Sjulnäs Byaområde Roknäs/Sjulnäs Byaområde 1 Roknäs/Sjulnäs Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Roknäs / Sjulnäs har varit oförändrat under åren 1996-2005.Om man jämför med kommunen i övrigt visar

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Blåsmark Byaområde. Förutsättningar och förslag

Blåsmark Byaområde. Förutsättningar och förslag Blåsmark Byaområde 1 Blåsmark Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Foto: Astrid Lundström Antalet innevånare i Blåsmark har minskat med ca 12 % under åren 1996-2005. Om man jämför med kommunen

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Serviceplan

Serviceplan Serviceplan 2016-2018 Serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse & kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- & landsbygdsutveckling samt att tillgång till service

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm

Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peder Hägg 203-0-22 KS 203/0585 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Samhällsbyggnad. Jag är: Man Kvinna. Jag är: år år år 65+ Var i Piteå bor du?...

Samhällsbyggnad. Jag är: Man Kvinna. Jag är: år år år 65+ Var i Piteå bor du?... Bilaga 13KS65-5 Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt

Läs mer

Hemmingsmark Byaområde

Hemmingsmark Byaområde emmingsmark Byaområde 1 emmingsmark Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Befolkningen i emmingsmark har minskat med ca 8 % under åren 1996-2005. Om man jämför med kommunen i övrigt visar det sig

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

Aktiviteter i utredningen

Aktiviteter i utredningen Aktiviteter i utredningen 1. Diskussion kring elevutvecklingen i Infjärden/markbygden. 2. Det totala behovet av skolytori området på lång sikt. 3. Genomgång av nuläge skolstruktur i Infjärden. 4. Diskussion

Läs mer

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Carlén Göran (SBF) Malmberg Jan (SBF) Datum 2017-05-09 Diarienummer KSN-2016-1732 Kommunstyrelsen Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Serviceplan för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-12-15

Författningssamling i Borlänge kommun. Serviceplan för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-12-15 Författningssamling i Serviceplan för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-12-15 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Serviceplan för 2015-2018 Dokumenttyp Kommunalt styrdokument

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Checklista för arbete med jämställdhet i fördjupad översiktsplan

Checklista för arbete med jämställdhet i fördjupad översiktsplan Checklista för arbete med jämställdhet i fördjupad översiktsplan Syfte med en fördjupad översiktsplan är att: Klarlägga hur ett avgränsat område bör utveckla, som underlag för exploatering och bevarande

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

HORTLAX ROSVIK ROKNÄS/SJULNÄS NORRFJÄRDEN JÄVRE

HORTLAX ROSVIK ROKNÄS/SJULNÄS NORRFJÄRDEN JÄVRE ROSVIK ROKNÄS/SJULNÄS NORRFJÄRDEN JÄVRE Hortlax Sid 2 Dialog som arbetssätt Att i dialog möta medborgarna på hemmaplan och ta del av önskemål, kritik och förslag är arbetssätt för de fördjupade översiktsplanerna

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Datum: 2013-05-14 Plats: Markuskyrkan, Björkhagen Metod: Open Space Sammarnställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden-Björkhagen

Läs mer

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt!

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt! Ny översiktsplan Om Borås framtid i korthet Vi vill höra din åsikt! www.boras.se/oversiktsplan Övergripande strategier Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet

Läs mer

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund 2016-05-18 Dnr 2016/422-KS-249 Mikael Forsberg planarkitekt Västerås stad Pernilla Lindström översiktsplanerare Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Uppdragsbeskrivning Ortsanalys och utvecklingsplan för

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE Antaget av kommunstyrelsen den 15 november 2016 FÖRORD Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Trönninge.

Läs mer