GIS, databasteknik och kartografi. Databasmodellering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIS, databasteknik och kartografi. Databasmodellering"

Transkript

1 Databasmodellering 1. När vi studerar verkligheten för att beskriva (en del av) den i ett system (inte bara datorer), måste vi göra en modell. 2. Modelleringsverktyget ska ha egenskaper som gör att vi: inte behöver kunskap om de verktyg som senare krävs för att realisera systemet. lätt får överblick över modellen. har tillgång till detaljer när vi vill kan bortse från detaljer om vi vill slipper beroende av den dator som senare skall användas. lätt kommer vidare från modell till databasstruktur. Föreläsning 2 Bild 1 av 44

2 Databasmodellering... Det verktyg som finns i boken duger bra. Vi kan tillåta oss en viss frihet i användningen. Databasen är endast en del av det system som krävs för att täcka informationsbehovet hos en organistation. Normalt måste man undersöka och analysera alla informationssystemets komponenter: Applikationsprogram Databashanteringssystem Databas Hårdvara Personal Föreläsning 2 Bild 2 av 44

3 Databasmodellering... Informationssystemplanering Systemdefinition Kravanalys Konceptuell design Databasdesign DBMS-val Logisk design Applikationsdesign Fysisk design Utveckling av prototyp Implementation Datakonvertering och Laddning Testning Operationellt underhåll Föreläsning 2 Bild 3 av 44

4 Databasmodellering... Vi kommer i teorimomentet bara bekymra oss om den streckade boxen med titeln Databasdesign och anta att det övriga är klart. Praktiskt blir det lite annorlunda: I labb1 kommer vi att testa SQL det språk som blivit en de facto standard för att dels bygga databaser, dels undersöka och ändra innehållet i en databas. I labb 2 och 3 kommer vi att snegla lite på implementation det som följer på design. Föreläsning 2 Bild 4 av 44

5 Objekt objektklasser Alla modelleringsverktyg för relationsdatabaser bygger på att man identifierar mängder av intressanta objekt i den del av världen man vill avbilda. Dessa brukar man kalla objektklasser. Det man avbildar i modellen är möjligheter. Det kan finnas sådana objekt som beskrivs i objektklasserna. Det är möjligt och troligt, men inte säkert. Grafiskt brukar man markera objektklasserna som rektanglar med klassens namn i. Namnet är i singularis och ska vara beskrivande. Person Föreläsning 2 Bild 5 av 44

6 Objektklasser... Intressanta objektklasser(objektmängder) brukar vara: Objekt i egentlig mening: Flygplan, tåg, människor, hus, bilar, husgeråd, kontor, fabriker, et.c. Roller: Läkare, lärare, husägare, bilist, hyresgäst, handledare, köpare, säljare, et.c. Händelser: Händelse, olycka, systemkrasch, födelsedag, et.c. (!! kanske!!) Specifikationer: Modellbeskrivningar, transaktionstyper, m.m. Föreläsning 2 Bild 6 av 44

7 Objekt... Ett objekt är en instans av en objektklass, och är entydigt identifierbar genom en I-term (identifikationsterm). Informellt: ett objekt är en förekomst i en tabell med ett entydigt nyckelvärde som identifierar objektet. Ex.: Person Personnr Namn Gatuadress Gatunr Kalle Karlavägen Mona Månvägen Vera Verdandig 3 Föreläsning 2 Bild 7 av 44

8 Objekt och objektklasser... Objektklassens egenskaper beskrivs av ett antal attribut. Grafiskt: Personnr Namn Person Gatuadress Gatunr För ett enskilt objekt har ett av dessa attribut, I-termen, ett för tabellkolumnen unikt värde ur motsvarande domän, medan övriga attribut (E-termer, egenskapstermer) har ett värde ur attributets domän eller är värdet null ( ). Föreläsning 2 Bild 8 av 44

9 Objekt och objektklasser... Om modellen blir plottrig av alla attribut kan man bryta ut dem och antingen redovisa dem i ett speciellt diagram eller i en s.k. egenskapsmatris Klass Namn I-termer E-termer Objekt Person Personnr Namn, Gatuadress, Gatunr Föreläsning 2 Bild 9 av 44

10 Databasmodellering... Modellen kommer att bestå av ett antal objektklasser, deras egenskaper (attribut) och dessutom de associationer (samband) som kan finnas mellan objekten i objektklasserna. Sambanden samlas i sambandsklasser som utgör kopplingen mellan objektklasserna. Så kommer hela modellen att utgöra en sammanhållen graf. Föreläsning 2 Bild 10 av 44

11 Samband och sambandsklasser Allt som utgör en association mellan objektklasser: Försäljning, Lån (i bank eller på bibliotek), boende, flight, resa, m.m. (!! det här är inte alltid så säkert!!). Allmänt: sambandsklasser definierar ett beroende mellan objektklasser. Identifieras med i-termerna från de objektklasser de associerar till varandra. Ett samband utgörs då av en förekomst i en tabell och identifieras entydigt av en nyckel bestående av flera i-termer. Samband samlas alltså i tabeller som motsvarar sambandsklassen. Sambandsklasser ritas som namngivna romber med linjer dragna till de objektklasser som relateras till varandra. Namnet skall helst vara ett substantiv i singularis. Föreläsning 2 Bild 11 av 44

12 Sambandsklassers grad... Sambandsklasser som associerar objekt ur två klasser eller två objekt ur samma objektklass med varandra kallas binära. Sambandsklasser kan associera objekt ur fler än två klasser med varandra (sambandsklassen kan ha högre ordning än 2). Man kan lägga på restriktioner på en binär sambandsklass. Den säges vara av typ 1:1 om ett objekt från den ena objektklassen associeras med max ett objekt från den andra och vice versa. 1:N om ett objekt från den ena objektklassen kan associeras med mer än ett objekt från den andra medan objekt från den andra klassen kan associeras med max ett objekt från den första. M:N om ett objekt från den ena objektklassen kan associeras med mer än ett objekt från den andra och vice versa. Föreläsning 2 Bild 12 av 44

13 Samband och sambandsklasser... Kvinna Gift med Man Chef Över Anställd Författare Skrivit Bok 1:1 1:N M:N Föreläsning 2 Bild 13 av 44

14 Samband och sambandsklasser... Projekt Beställn. Material Leverantör Föreläsning 2 Bild 14 av 44

15 Samband och sambandsklasser... Person Anställning Avdelning Projektmedverkan Projekt Föreläsning 2 Bild 15 av 44

16 Samband och sambandsklasser... Sambandsklasser kan vara lite knepiga: Gifta med varandra? Kolleger? Motparter (i rätten)? Grannar? Föreläsning 2 Bild 16 av 44

17 Samband och sambandsklasser... Vi måste bestämma - situationen avgör. Vad vill vi med modellen?? Två personer kan ha alla dessa samband med varandra. gift Person granne kollega motpart Föreläsning 2 Bild 17 av 44

18 Samband och sambandsklasser... Fördelningen av egenskaper går oftast bra men det finns fall då man måste noga analysera egenskaper som knyts till sambandsklasser. Ex: person projanst projekt??? Timpris Föreläsning 2 Bild 18 av 44

19 Samband och sambandsklasser... Idén med informationssystemsmodeller är att beskriva de logiska elementen i den del av världen som vi vill representera, d.v.s. att finna alla kopplingar mellan alla objekt, (= alla samband mellan dem) och objektens alla egenskaper (attribut). För att man initalt ska vara nöjd med en modell ska den till slut utgöra en graf utan disjunkta delar, d.v.s. en sammanhängande struktur utan några lösa "öar". Föreläsning 2 Bild 19 av 44

20 Samband och sambandsklasser... Ett varuhus säljer en viss artikel. 1. Det finns en artikel artikel 2. Det finns en kund artikel kund Föreläsning 2 Bild 20 av 44

21 3. Det finns ett samband (försäljning) artikel försäljning kund 4. Köpet ägde rum ett viss datum artikel försäljning kund datum Föreläsning 2 Bild 21 av 44

22 5. eller... Det finns ett samband (beställning) artikel beställning kund datum 6. eller... Kunden har gjort en beställning och har en viss rabatt Leveransen kan gå till ngn annan än beställaren Betalaren kan vara ngn annan En artikel kan vara ett set av artiklar Föreläsning 2 Bild 22 av 44

23 beställare kund leverans order betalare beställning består av artikel Föreläsning 2 Bild 23 av 44

24 Hantera roller order handläggare chef person avdelning anställd Föreläsning 2 Bild 24 av 44

25 Generalisera ibland besiktning tillstånd ansökan rektorsområde social- drift- område område Föreläsning 2 Bild 25 av 44

26 Generalisera ibland... ärende ärendetyp område områdestyp Föreläsning 2 Bild 26 av 44

27 Ett lite större exempel En ny hamburgerrestaurangkedja strävar efter att snabbt nå marknadsdominans genom att tillhandahålla produkter av färskaste kvalitet. Därför vill man att så lite som möjligt ligger kvar i lager vid stängningstid varje dag. Man försöker ta hem precis de mängder av allting som kommer att gå åt under dagen. Hänsyn tas till att åtgången varierar olika typer av dagar (fredagar, andra vardagar, lördagar och helgdagar). Personalpoolen måste vara flexibel. En person kan tjänstgöra i olika restauranger olika dagar beroende av var behovet är störst. Du får i uppdrag av ledningen för restaurangkedjan att, som ett led i den nödvändiga datoriseringen innefattande bl.a. skapandet av en databas, göra en informationsstruktur (datamodell) som representerar hela restaurangkedjan (ett tiotal restauranger), där följande data skall ingå: Föreläsning 2 Bild 27 av 44

28 Ett lite större exempel... Restaurangdata (antal sittplatser, adress mm.) Lagersaldon och priser för alla produkter Beräknad åtgång av produkter och personal olika typer av dagar för de olika restaurangerna Personaldata : namn, adress, lön etc, arbetad tid / restaurang (dvs hur mycket och var) Kalenderdata (typ för varje dag) osv Indata till systemet blir: Sålda produkter (direkt via kassaterminal) Ändrade priser och lagersaldokorrektioner Ändrade arbetsscheman för personalen Föreläsning 2 Bild 28 av 44

29 Kalenderdatainmatning (t.ex. att 17/5 är en helgdag) osv Utdata: Beställningslistor och personalbesättning för nästa dag / restaurang Lönelistor osv Börja med att hitta objekten Föreläsning 2 Bild 29 av 44

30 exempel... Personalpoolen måste vara flexibel. En person kan tjänstgöra i olika restauranger olika dagar beroende av var behovet är störst. Följande data skall ingå: Restaurangdata (antal sittplatser, adress mm.) Lagersaldon och priser för alla produkter Beräknad åtgång av produkter och personal olika typer av dagar för de olika restaurangerna Personaldata: namn, adress, lön etc, arbetad tid / restaurang (dvs hur mycket och var) Kalenderdata (typ för varje dag) osv Indata till systemet blir: Sålda produkter (direkt via kassaterminal) Ändrade priser och lagersaldokorrektioner Ändrade arbetsscheman för personalen Kalenderdatainmatning (t.ex. att 17/5 är en helgdag) osv Föreläsning 2 Bild 30 av 44

31 exempel... produkt dagtyp restaurang befattning datum person Föreläsning 2 Bild 31 av 44

32 exempel... Personalpoolen måste vara flexibel. En person kan tjänstgöra i olika restauranger olika dagar beroende av var behovet är störst. Följande data skall ingå: Restaurangdata (antal sittplatser, adress mm.) Lagersaldon och priser för alla produkter Beräknad åtgång av produkter och personal olika typer av dagar för de olika restaurangerna Personaldata: namn, adress, lön etc, arbetad tid / restaurang (dvs hur mycket och var) Kalenderdata (typ för varje dag) osv Indata till systemet blir: Sålda produkter (direkt via kassaterminal) Ändrade priser och lagersaldokorrektioner Ändrade arbetsscheman för personalen Kalenderdatainmatning (t.ex. att 17/5 är en helgdag) osv Föreläsning 2 Bild 32 av 44

33 exempel... produkt ber.prod dagtyp restaurang ber.pers är befattning har datum prodstrukt lagersaldo arbetsschema person Föreläsning 2 Bild 33 av 44

34 exempel... Sedan måste man lägga till alla egenskaper. Här ges endast ett exempel pnr namn adress telnr produkt Föreläsning 2 Bild 34 av 44

35 Alternativet är en T-matris: exempel... Typ Namn I-termer E-termer Obj Produkt Pnamn Pris Obj Resturang Rnamn Platsantal,Adress,Telnr Obj Dagtyp Typbet Obj Personal Pnr Namn,Adress,Telnr Obj Datum Datum Obj Befattning Befbet Arbetsbeskrivning Samb Produktåtg Pnamn,Rnamn,Typbet Kvantitet Samb Personalåtg Rnamn,Typbet,Befbet Antal Samb Lagersaldo Pnamn,Rnamn Mängd Samb Arbetsschema Rnamn,Pnr,Datum,Befbet Starttid,Sluttid Samb Är Typbet,Datum Samb Produktstruktur Pnamn-I,Pnamn-B Kvantitet Samb Harbef Pnr, Befbet Lön Föreläsning 2 Bild 35 av 44

36 Hur får vi in detta i datorn? Basrelationer del av världen rel1 (a1, b1, c1,..) rel2 (a2, b2, c2,..) rel3 (a3, b3, c3,..) rel4 (a4, b4, c4,..) rel5 (a5, b5, c5,..)... Vad betyder detta? BasrelationsNamn (primärnyckel, attributlista); Där primärnyckeln består av ett eller flera attribut. Föreläsning 2 Bild 36 av 44

37 Modell Struktur 1. Objektklass som innehåller e-term(er) bildar en egen basrelation. 2. Objektklass som bara består av en i-term och dessutom finns på N- sidan av någon sambandsklass av typ 1:N bildar egen basrelation. Objektklass som bara består av en i-term och inte finns på N-sidan av någon sambandsklass av typ 1:N försvinner. 3. Sambandsklass av högre ordning än 2 bildar egen basrelation. 4. Sambandsklass av typ M:N bildar egen basrelation. Föreläsning 2 Bild 37 av 44

38 5. Sambandsklass av typ 1:N försvinner men I-termen i objektklassen som finns på 1-sidan blir E-term i objektklassen på N-sidan. Eventuella E-termer i sambandsklassen blir E-termer i objektet på N-sidan. 6. Sambandsklass av typ 1:1 behandlas som om den vore av typen 1:N (föregående regel) med godtyckligt val av N-sida. Alternativt slås de objektklasser, som sambandet förbinder, samman till en basrelation. Eventuella E-termer i sambandsklassen blir E-termer i objektet på den sida man valt till N-sida. Föreläsning 2 Bild 38 av 44

39 Modell Struktur... Alla objektklasser som innehåller E-termer bildar en egen basrelation. Produkt Resturang Personal Befattning (Pnamn, Pris) (Rnamn, Platsantal, Adress, Telnr) (Pnr, Namn, Adress, Telnr) (Befbet, Arbetsbeskrivning) Föreläsning 2 Bild 39 av 44

40 Modell Struktur... Alla objektklasser som bara består av en I-term och som inte finns på N-sidan i ett 1:N-samband försvinner. Dagtyp (Typbet) De andra som endast har I-term kommer med: Produkt (Pnamn, Pris) Resturang (Rnamn, Platsantal, Adress, Telnr) Personal (Pnr, Namn, Adress, Telnr) Befattning (Befbet, Arbetsbeskrivning) Datum (Datum) Föreläsning 2 Bild 40 av 44

41 Modell Struktur... Sambandsklasser av högre ordning än 2 bildar basrelationer. Produkt Resturang Personal Befattning Datum Produktåtg Personalåtg Arbetsschema (Pnamn, Pris) (Rnamn, Platsantal, Adress, Telnr) (Pnr, Namn, Adress, Telnr) (Befbet, Arbetsbeskrivning) (Datum) (Pnamn, Rnamn, Typbet, Kvantitet) (Rnamn, Typbet, Befbet, Antal) (Rnamn, Pnr, Datum, Befbet, Starttid, Sluttid) Föreläsning 2 Bild 41 av 44

42 Modell Struktur... Alla binära sambandsklasser av typ M:N bildar egna basrelationer. Produkt Resturang Personal Befattning Datum Produktåtg Personalåtg Arbetsschema Lagersaldo Produktstruktur (Pnamn, Pris) (Rnamn, Platsantal, Adress, Telnr) (Pnr, Namn, Adress, Telnr) (Befbet, Arbetsbeskrivning) (Datum) (Pnamn, Rnamn, Typbet, Kvantitet) (Rnamn, Typbet, Befbet, Antal) (Rnamn, Pnr, Datum, Befbet, Starttid, Sluttid) (Pnamn, Rnamn, Mängd) (Pnamn-I, Pnamn-B, Kvantitet) Föreläsning 2 Bild 42 av 44

43 Modell Struktur... Sambandsklasser av typ 1:N försvinner men I-termen i objektklassen som finns på 1-sidan blir E-term i objekt på N-sidan. Produkt Resturang Personal Befattning Datum Produktåtg Personalåtg Arbetsschema Lagersaldo Produktstruktur (Pnamn, Pris) (Rnamn, Platsantal, Adress, Telnr) (Pnr, Namn, Adress, Telnr, Befbet, Lön) (Befbet, Arbetsbeskrivning) (Datum, Typbet) (Pnamn, Rnamn, Typbet, Kvantitet) (Rnamn, Typbet, Befbet, Antal) (Rnamn, Pnr, Datum, Befbet, Starttid, Sluttid) (Pnamn, Rnamn, Mängd) (Pnamn-I, Pnamn-B, Kvantitet) Föreläsning 2 Bild 43 av 44

44 Modell Struktur... Sambandsklasser av typ 1:1 försvinner och objektklasserna som det förbinder kan slås samman till en basrelation (Men måste inte). Finns inga sambandsklasser av typ 1:1. KLART Föreläsning 2 Bild 44 av 44

Idag. Varför modellera? Modellering. Modelleringsverktygets egenskaper. Modelleringsverktyget

Idag. Varför modellera? Modellering. Modelleringsverktygets egenskaper. Modelleringsverktyget Idag Varför modellera? Varför modellera? Konceptuell modell sverktyg Objektklasser Sambandsklasser Knepiga attribut sprocessen I all ingenjörsverksamhet där man hanterar komplicerade system behöver man

Läs mer

Idag. Modellering. Varför modellera? Konceptuell modell Modelleringsverktyg Objektklasser Sambandsklasser Knepiga attribut Modelleringsprocessen

Idag. Modellering. Varför modellera? Konceptuell modell Modelleringsverktyg Objektklasser Sambandsklasser Knepiga attribut Modelleringsprocessen Idag Modellering Varför modellera? Konceptuell modell Modelleringsverktyg Objektklasser Sambandsklasser Knepiga attribut Modelleringsprocessen DD1370 (Föreläsning 3) Databasteknik och informationssystem

Läs mer

Idag. Varför modellera? Modellering. Modelleringsverktygets egenskaper. Modelleringsverktyget

Idag. Varför modellera? Modellering. Modelleringsverktygets egenskaper. Modelleringsverktyget Idag Varför modellera? Varför modellera? Konceptuell modell sverktyg Objektklasser Sambandsklasser Knepiga attribut sprocessen I all ingenjörsverksamhet där man hanterar komplicerade system behöver man

Läs mer

Databasteknik. Vad är. Vad är databaser bra till? data? föreläsare: Kjell Lindqvist. och NADA. databaser? och. vad är de bra för?

Databasteknik. Vad är. Vad är databaser bra till? data? föreläsare: Kjell Lindqvist. och NADA. databaser? och. vad är de bra för? Databasteknik Vad är data? föreläsare: Kjell Lindqvist och NADA databaser? och vad är de bra för? och varför ska ni kunna något om dem? Copyright c NADA, KTH DBT, bild 1 Copyright c NADA, KTH DBT, bild

Läs mer

Databaser och databasdesign. Den relationella modellen, normalisering och modellering (2)

Databaser och databasdesign. Den relationella modellen, normalisering och modellering (2) Databaser och databasdesign Den relationella modellen, normalisering och modellering (2) Varför databaser (DB)? Vi vill och måste kunna lagra data på sätt som motsvarar olika verksamheters behov Vad är

Läs mer

Lösningsförslag till fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Lösningsförslag till fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Lösningsförslag till fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Hösten 2011 1. a) Jag följer kokboken (förel 3, bild 34) a. Regeln säger att alla objektklasser med e-termer ska bilda

Läs mer

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Lösningsförslag till tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Lösningsförslag till tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Torsdag 11 dec 2008 1. a) Jag använder kokbokens regler a. En objektklass som innehåller e-term(-er) bildar en tabell b. En

Läs mer

Lite om databasdesign och modellering

Lite om databasdesign och modellering Lite om databasdesign och modellering Konceptuell databasdesign Med konceptuell databasdesign avses processen att konstruera en datamodell för en verksamhet, oberoende av fysiska villkor. Modelleringen

Läs mer

Databaser design och programmering. Design processen ER- modellering

Databaser design och programmering. Design processen ER- modellering Databaser design och programmering Design processen ER- modellering 2 Programutveckling Förstudie, behovsanalys Programdesign, databasdesign Implementation 3 Programdesign, databasdesign Databasdesign

Läs mer

Programdesign, databasdesign. Databaser - Design och programmering. Funktioner. Relationsmodellen. Relation = generaliserad funktion.

Programdesign, databasdesign. Databaser - Design och programmering. Funktioner. Relationsmodellen. Relation = generaliserad funktion. Databaser Design och programmering Relationsmodellen definitioner ER-modell -> relationsmodell nycklar, olika varianter Programdesign, databasdesign Databasdesign Konceptuell design Förstudie, behovsanalys

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Konceptuell datamodellering med ER-modellen

Webprogrammering och databaser. Konceptuell datamodellering med ER-modellen Webprogrammering och databaser Konceptuell datamodellering med ER-modellen 2 Programutveckling Interaktionsdesign, behovsanalys Programdesign, databasdesign Implementation 3 Programdesign, databasdesign

Läs mer

Från verklighet via modell till databas. Idag. Testa reglerna på varuhusmodellen. Från verklighet via modell till databas

Från verklighet via modell till databas. Idag. Testa reglerna på varuhusmodellen. Från verklighet via modell till databas Idag 1. Från modell till databasstruktur Från verklighet via modell till databas När vi analyserat den värld vi vill representera i en databas har vi tagit med alla möjliga kopplingar och beskrivit dem

Läs mer

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas Idag SQLs delar Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller? Hur får man in data i tabellerna? Hur ändrar man innehållet i en tabell? Index? Vad är det och varför behövs de? Behöver

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2014-12-18 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Idag. Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 20

Idag. Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 20 Idag Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten 2009 1 / 20 Idag Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller?

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Relationsmodellen. Relationer - som tabeller. Relationer som tabeller. Alternativa notationer: Relationsschema

Databaser - Design och programmering. Relationsmodellen. Relationer - som tabeller. Relationer som tabeller. Alternativa notationer: Relationsschema Databaser Design och programmering Relationsmodellen definitioner ER-modell -> relationsmodell nycklar, olika varianter Relationsmodellen Introducerades av Edward Codd 970 Mycket vanlig Stödjer kraftfulla

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2014-08-20 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

! Webprogrammering. ! Databasteori och praktik. ! Fö, le, la + projekt. ! Examination (tenta, dugga + labb, ! Studera användarna och deras problem

! Webprogrammering. ! Databasteori och praktik. ! Fö, le, la + projekt. ! Examination (tenta, dugga + labb, ! Studera användarna och deras problem Webprogrammering och databaser! Idag: Diverse praktiskt om kursen Webprogrammering Databaser, terminogi Start på ER-modellering! Webprogrammering Kursöversikt! Databasteori och praktik! Fö, le, la + projekt!

Läs mer

Modul DB1-1 Databasmodellering

Modul DB1-1 Databasmodellering Modul DB1-1 Databasmodellering Antal föreläsningar: 2 Antal laborationer: 1 Förkunskapskrav: Databasintroduktion Kurslitteratur: Referenslitteratur: Praktisk datamodellering ISBN: 91-44-38001-1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

GIS, databasteknik och kartografi. Kursmaterial för databasdelen

GIS, databasteknik och kartografi. Kursmaterial för databasdelen GIS, databasteknik och kartografi Kursmaterial för databasdelen Våren 2004 Innehåll Objekt och objektklasser......................... 3 Samband och sambandsklasser...................... 4 Övningsuppgifter:

Läs mer

Idag. Exempel. Exempel modellen (1) Exempel...

Idag. Exempel. Exempel modellen (1) Exempel... Idag Exempel Knyta ihop säcken Repetition av hela processen från värld till databas Kontroll av resultatet Man börjar alltid med att bestämma vad man måste hålla reda på, de s.k. objektklasserna. Ofta

Läs mer

Introduktion till databaskursen. Välkomna. till kursen. Databasteknik och informationssystem. DD1370 (kursomgång dbtinf12)

Introduktion till databaskursen. Välkomna. till kursen. Databasteknik och informationssystem. DD1370 (kursomgång dbtinf12) Välkomna Introduktion till databaskursen Välkomna till kursen Databasteknik och informationssystem DD1370 (kursomgång dbtinf12) En kurs om grunderna i databasteknik DD1370 (Föreläsning 1) Databasteknik

Läs mer

Varför ska man lära sig sånt? Välkomna. Vad är databaser bra till? Kursansvarig. till kursen. Databasteknik och informationssystem

Varför ska man lära sig sånt? Välkomna. Vad är databaser bra till? Kursansvarig. till kursen. Databasteknik och informationssystem till databaskursen Varför ska man lära sig sånt? till databaskursen till kursen Databasteknik och informationssystem Nästan alla större system idag innehåller eller använder data lagrad i en databas Så

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Normalisering. Varför? För att åstadkomma en så bra struktur i databasen som möjligt med minimalt med dubbellagrad info.

Normalisering. Varför? För att åstadkomma en så bra struktur i databasen som möjligt med minimalt med dubbellagrad info. Normalisering Varför? För att åstadkomma en så bra struktur i databasen som möjligt med minimalt med dubbellagrad info. Tillbaka i modelleringsfasen. 1NF: Vad menas med ett sammansatt attribut? Exempel:

Läs mer

Webprogrammering och databaser. 729G28 Webprogrammering och databaser. Kursöversikt. Praktisk info. Webprogrammering. Ändringar mot förra året

Webprogrammering och databaser. 729G28 Webprogrammering och databaser. Kursöversikt. Praktisk info. Webprogrammering. Ändringar mot förra året 729G28 Webprogrammering och databaser Föreläsning 1: Diverse praktiskt om kursen Webprogrammering Databaser, terminogi Webprogrammering och databaser Personal: Examinator Jalal Maleki, jalma@ida.liu.se

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 2003-01-20 DAV B04 - Databasteknik 2003-01-20 KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 26 Relationsmodellen En formell teori som baserar sig på (främst) mängdlära predikatlogik Föreslogs av E.F Codd 1970 i

Läs mer

Varför ska man lära sig sånt? Välkomna. Vad är databaser bra till? Kursansvarig. till kursen. Databasteknik och informationssystem

Varför ska man lära sig sånt? Välkomna. Vad är databaser bra till? Kursansvarig. till kursen. Databasteknik och informationssystem till databaskursen Varför ska man lära sig sånt? till databaskursen till kursen Databasteknik och informationssystem Nästan alla större system idag innehåller eller använder data lagrad i en databas Så

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2014-11-07 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 3 1 Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen & Läs om E/R-diagram i kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på http://www.databasteknik.se/webbkursen/er/index.html

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen för 1E1601

Lösningsförslag till tentamen för 1E1601 Lösningsförslag till tentamen för 1E1601 Måndag 20 augusti 2001 1. a) Student Studiemerit Prio.Kö Kö Område LägenhetsTyp Kontrakt Datum Husbestånd ÄrAvTyp Hus LghBestånd Lägenhet InvBestånd Inventarie

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 16 Januari 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Fiktiv tentamen för 1370 atabasteknik och informationssystem Hösten 2011 Hjälpmedel: Allt man kan tänka sig, men ingen kontakt med hjälpsamma kamrater och inga elektroniska hjälpmedel. Tänk på: Skriv högst

Läs mer

Databashantering och Beslutsstöd

Databashantering och Beslutsstöd Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Affärssystemprogrammet Databashantering och beslutsstöd, 7,5 hp Examinator Jesper Hakeröd 2011-02-25 Databashantering och Beslutsstöd Namn Innehållsförteckning

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Kursöversikt. Exempel: telefonbok. Varför databaser?

Databaser - Design och programmering. Kursöversikt. Exempel: telefonbok. Varför databaser? Databaser Design och programmering! Diverse praktiskt! Varför databaser?! Vad är en databas?! Andra viktiga begrepp Kursöversikt! Teori och praktik! Samläsning! Olika projekt! Examination (tenta, labb

Läs mer

! Teori och praktik. ! Ändringar från förra året. ! Examination (tenta, projekt) LiU. ! Varför ni? ! Varför överhuvudtaget? LiU

! Teori och praktik. ! Ändringar från förra året. ! Examination (tenta, projekt) LiU. ! Varför ni? ! Varför överhuvudtaget? LiU Databaser Design och programmering, IDA Kursen, diverse praktiskt Varför databaser? Vad är en databas? Andra viktiga begrepp Kursöversikt Teori och praktik Fö och bok lektioner, labbar i projekt (3,5hp=100h)

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 * * * * DAV B04 - Databasteknik! "# $ %'&( ) KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 132 Riktlinjer när man vill skapa en databas 1) Designa så att det är lätt att förstå innebörden. Kombinera inte attribut

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 10 April 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Objektorienterad konstruktion

Objektorienterad konstruktion Analys - Objektorienterad konstruktion Vad är objektorientering?» Ett sätt att angripa programmeringsproblem» Ett sätt att tänka när man programmerar Vad innebär objektorientering?» Att uppmärksamheten

Läs mer

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör:

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör: Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00 Access Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access Detta exemplar tillhör: HT 2003 Innehållsförteckning Tema...1 Databasmiljön...2 Tabeller...2

Läs mer

Idag. Exempel. Exempel modellen (1) Exempel...

Idag. Exempel. Exempel modellen (1) Exempel... Idag Exempel Knyta ihop säcken Repetition av hela processen från värld till databas Kontroll av resultatet Exempel på frågor mot varuhusdatabasen Man börjar alltid med att bestämma vad man måste hålla

Läs mer

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information.

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information. Vad är en databas? Exempel på databaser: Kortregister på kontor Sjukvårdsjournal Bokregister på bibliotek Medlemsregister i en förening Kundregister på företag Telefonkatalogen Databas = Organiserad samling

Läs mer

D0004N 2008-11-24 Databaser I. Greenline. Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5

D0004N 2008-11-24 Databaser I. Greenline. Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5 D0004N 2008-11-24 Databaser I Greenline Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5 Inledning Det här är en mindre rapport om datamodellering. Vi blev tilldelade en kravspecifikation

Läs mer

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället.

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Observera Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Laborationen ska genomföras individuellt, men det är tillåtet att diskutera eventuella problem och lösningar med dina

Läs mer

Webprogrammering och 729G28 databaser Webprogrammering och databaser Kursöversikt Webprogrammering Designprocessen Lösningsförslag

Webprogrammering och 729G28 databaser Webprogrammering och databaser Kursöversikt Webprogrammering Designprocessen Lösningsförslag 729G28 Webprogrammering och Kursansvarig: Eva Ragnemalm, IDA eva.ragnemalm@liu.se Kursassistent: Anders Märak Leffler anders.marak.leffler@liu.se Webprogrammering och Föreläsning 1: Diverse praktiskt om

Läs mer

Fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Fiktiv tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Torsdag 4 dec 2008 Hjälpmedel: Allt inklusive kursbok, försläsningsanteckningar, gamla tentor och egna anteckningar, men inte tentalösningar

Läs mer

Databaser - Design och programmering

Databaser - Design och programmering Databaser - Design och programmering Eva L. Ragnemalm, IDA (eva.ragnemalm@liu.se) Fö 1; introduktion Kursen, diverse praktiskt Varför databaser? Vad är en databas? Andra viktiga begrepp 2 Kursöversikt

Läs mer

Tentamen i. Databasteknik

Tentamen i. Databasteknik Tentamen i Databasteknik Torsdagen den 10/3 2005 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Allt tänkbart material Använd bara framsidan på varje blad Skriv max en uppgift per blad. Skriv tydligt. Motivera allt.

Läs mer

Logisk databasdesign

Logisk databasdesign NORMALISERING Peter Bellström Logisk databasdesign 2 Arbetssteget vars syfte är att konstruera en modell (diagram, schema), baserad på en specifik datamodell, över verksamhetens begrepp och samband. Modellen

Läs mer

Tentamen. i Databasteknik. lördagen den 13 mars 2004. Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material

Tentamen. i Databasteknik. lördagen den 13 mars 2004. Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material Tentamen i lördagen den 13 mars 2004 Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram

OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram 2EMHNWRULHQWHUDG5HDOWLGVSURJUDPPHULQJ Föreläsning 7 OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram - Kravspecifikationer, användningsfall, systemarkitektur - Analysfas vad är analys?

Läs mer

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna Tentamen för 1E1601 Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00 Alla hjälpmedel tillåtna Totalt kan tentan ge 45p + max 10p för gjorda övningsuppgifter 27p ger säkert betyget 3, 35p ger säkert betyget 4 och 43p

Läs mer

Lösningsförslag till. tentamen för 1E1601

Lösningsförslag till. tentamen för 1E1601 Lösningsförslag till tentamen för 1E1601 måndag 10 mars 2003 Lösningsförslag till tentamen för 1E1601 10 mars 2003 Sid 1 av 3 1. a. Antaganden: i. Varje film har ett eget beställningsnummer så att det

Läs mer

Konceptuella datamodeller

Konceptuella datamodeller Databasdesign Relationer, Nycklar och Normalisering Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Konceptuella datamodeller Om man ska skapa en databas som beskriver en del av verkligheten

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Tentamen DATABASTEKNIK - 1DL116

Tentamen DATABASTEKNIK - 1DL116 Uppsala universitet Institutionen för informationsteknologi Kjell Orsborn Tentamen 2003-05-20 DATABASTEKNIK - 1DL116 Datum...Tisdagen den 20 Maj, 2003 Tid...12:00-17:00 Jourhavande lärare...kjell Orsborn,

Läs mer

E-R-modellen, E-R-diagram 6-14. E-R-diagram. representerar entitetsmängder

E-R-modellen, E-R-diagram 6-14. E-R-diagram. representerar entitetsmängder E-R-modellen, E-R-diagram 6-14 Komponenter Rektanglar Ellipser Ruter Linjer E-R-diagram representerar entitetsmängder repr. attribut repr. relationskapsmängder länkar attribut till entitetsmängder och

Läs mer

Objektorientering Användning

Objektorientering Användning Objektorientering Användning Samt repetition av klasser Suzana Ramadani 1 Repetition Objektorientering bygger på Abstraktion Hierarkisk strukturering Inkapsling Klassificering Generalisering specialisering

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 13 Mars 2014 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje blad.

Läs mer

Objektorienterad analys och design

Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design 1 Dagens föreläsning Första delen, innan rasten: Motivation och bakgrund Analys Funktioner Andra delen, efter rasten: Objektorienterade

Läs mer

Relationsmodellen och syntetisk databasdesign

Relationsmodellen och syntetisk databasdesign Relationsmodellen och syntetisk databasdesign Den teoretiska grunden för relationsdatabaser Från konceptuellt schema till databas Relationsmodellen Bil Ägare En relationsdatabas är en databas som uppfattas

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 24 Augusti 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

ER-Diagram. Databasutveckling Diagram

ER-Diagram. Databasutveckling Diagram Databasutveckling Diagram Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se ER-Diagram En vanlig konceptuell datamodell är den så kallade ER-modellen. "ER" står för "Entity-Relationship",

Läs mer

Databasteknik NADA, KTH & SU

Databasteknik NADA, KTH & SU Databasteknik Kjell Lindqvist, (08) 790 62 76 Sid 1 Objekt/Objektklasser Samband / Sambandsklasser Ett objekt är ett föremål eller ett begrepp som kan identifieras entydigt med ett identifikationsbegrepp

Läs mer

Tentamen NDA01G Öppen för alla. Tentamenskod: Inga hjälpmedel är tillåtna

Tentamen NDA01G Öppen för alla. Tentamenskod: Inga hjälpmedel är tillåtna Databasteknik 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen NDA01G Öppen för alla Tentamenskod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 14:00-19:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

Relationsdatabasdesign

Relationsdatabasdesign Vad är Relationsdatabasdesign? Relationsdatabasdesign nikosd@kth.se 08-7904460 rum 8522 Connolly/Begg (3rd edition) Kapitel 4., 4.2 och 5 (4th edition) Kapitel 5., 5.2 och 6 (5th edition) Kapitel 6., 6.2

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Laboration 1, Datamodellering. Observera. Tips. Förberedelse. Genomförande

Laboration 1, Datamodellering. Observera. Tips. Förberedelse. Genomförande Laboration 1, Datamodellering Observera Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Observera dock att alla uppgifter måste kunna redovisas på redovisningstillfället. Laborationen

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Webbprogrammering - 725G54 Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Agenda Databaser ERD SQL MySQL phpmyadmin Labb 4 Databaser Databas - samling med data Databashanterare Enkelt Kraftfullt Flexibelt

Läs mer

INFORMATIONSMODELLERING

INFORMATIONSMODELLERING Uppdaterad 065 Petronella Enström Utbyte av ordet objekt och entitet till informationsobjekt Nivå 6 (sid 5-) En introduktion i Sparx EA INFORMATIONSMODELLERING Välj var diagrammet ska finnas. För att skapa

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2013-12-12 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

Informationssystem och Databasteknik

Informationssystem och Databasteknik Informationssystem och Databasteknik Föreläsning 4 Relationsmodellen Från konceptuell modell till relationsdatabasschema Inför projektarbetet: - sammansmältning av flera överlappande modeller av samma

Läs mer

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella Relationsmodellen 2-1 Relationsmodellen Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella applikationer. Relationsdatabasstruktur En relationsdatabas består av en samling tabeller,

Läs mer

Starta MySQL Query Browser

Starta MySQL Query Browser Starta MySQL Query Browser 1. Starta MySQL Query Browser genom att antingen välja i Startmenyn: 2. eller leta upp ikonen på skrivbordet för start av MySQL Query Browser och dubbelklicka på den. 3. Du bör

Läs mer

08/12/14. Databasteknik och informationssystem DD1370. Behövs Föreläsning 8? Kursens (återstående) mål Dagens föreläsning

08/12/14. Databasteknik och informationssystem DD1370. Behövs Föreläsning 8? Kursens (återstående) mål Dagens föreläsning 08/12/14 Behövs Föreläsning 8? Databasteknik och informationssystem DD1370 Idag F7 - (sista nyheterna & repetition) F8 (?) - (repetition, repetition, repetition ) Föreläsning 7 Svara med knapptryckning

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Inga hjälpmedel är tillåtna

Inga hjälpmedel är tillåtna Databaser och Affärssystem Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41F08A KITEK15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-10-27 Tid: 9-12 (3 timmar) Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är

Läs mer

Hur man skapar samt tar bort relationer mellan fastighetstyngdpunkten och fastighetsytan.

Hur man skapar samt tar bort relationer mellan fastighetstyngdpunkten och fastighetsytan. Övrigt: Relation (Fastighet) Hur man skapar samt tar bort relationer mellan fastighetstyngdpunkten och fastighetsytan. --------------- En relation mellan objekt skapas i två steg. Först så ska man definiera

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Linköpings tekniska högskola ITN / Campus Norrköping Jan Petersson Uppdaterad av Marky Egebäck 17 november 2009 TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Översikt

Läs mer

Informationsmodellering och e-infrastrukturer

Informationsmodellering och e-infrastrukturer Informationsmodellering och e-infrastrukturer Semiotik Sign = Tecken Semiotik = Teckenlära Tecken är representationer Tecken är intentionella Tecken förmedlar information Figure 3.1: Levels of semiotics

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

NORMALISERING. Mahmud Al Hakim

NORMALISERING. Mahmud Al Hakim NORMALISERING Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se 1 SCHEMA Schema eller databasschema är en beskrivning av vilka data som kan finnas i en databas, oberoende av vilka data (innehållet) som råkar finnas

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

TDDD12 och TDDD46 Databasteknik. Lena Strömbäck

TDDD12 och TDDD46 Databasteknik. Lena Strömbäck TDDD12 och TDDD46 Databasteknik Lena Strömbäck http://www.ida.liu.se/~tddd12 http://www.ida.liu.se/~tddd46 Vad är en databas? Ett sätt att lagra data på elektroniskt format. Används i dagliga livet, banker,

Läs mer

Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal?

Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal? Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal? I denna minikurs går vi igenom verktyget MONITOR Beslutsstöd (BI) som är standard, men ligger som ett separat program utanför MONITOR. I programmet finns en

Läs mer

MANUAL RESERVDELSDATABAS

MANUAL RESERVDELSDATABAS MANUAL RESERVDELSDATABAS Sök i RMS Reservdelsdatabas med över 1.400.000 sökbara artiklar. Snabbguide över de viktigaste sökfunktionerna så att du enkelt kan söka fram och beställa reservdelar, dygnet runt,

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Kursens mål. Databasteknik TDDB48. Lärare. Kursorganisation. Laborationsinformation. Inlämning av laborationer. Responsible: 2000-01-26

Kursens mål. Databasteknik TDDB48. Lärare. Kursorganisation. Laborationsinformation. Inlämning av laborationer. Responsible: 2000-01-26 Kursens mål Databasteknik TDDB48 http://www.ida.liu.se/~tddb48 Förstå de koncept som ligger bakom databaser och databasorganisation Designa och bygga datamodeller (effektiva filstrukturer) Använda databasfrågespråk

Läs mer

Facit Tentamen TDDC (7)

Facit Tentamen TDDC (7) Facit Tentamen TDDC30 2014-03-18 1 (7) Teoretisk del 1. (3p) "Snabba frågor" a) Varför kan man tänkas vilja dölja metoder och variabler med private? (0.5p) Svar:För att skydda interna variabler från ändringar

Läs mer