Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholms kommun Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Ängelholms kommun Årsredovisning

2

3

4 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna Olsson Fotografer: Axel Bergendorff (s. 8 - Tematävling), Daniel Franzén (s. 9 - Valet, 43, 57, 68, 83), Grayling (s. 13, 80), Gunilla Ivarsson (s. 24), Kunskapsporten (s. 9 - Första spadtaget), Mats Landerberg (s. 7), Lisa Larsson (s. 54, 71), Mariella Magnusson (s. 8 - Simmarnas hus, Kvarteret Betan, 10, 14, 38, 59, 60, 76), Erica Månsson (s. 27), Anna Olsson (s. 9 - Barnkonventionen 25 år), Anna Alexander Olsson (s. 19, 48, 74), Susanne Schagerström (s. 63), Caroline Sjunner (s. 64), Kerstin Strömberg (s. 72), Emelie Svensson (s. 9 - Fjärde plats i Årets Skolkommun), Pernilla Söderkvist (s. 46, 67), Karin Tingstedt (s invånare), Ismar Zvirkic (s. 84)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Viktiga händelser under året 8 Vart gick skattepengarna? 10 Organisation 11 Fem år i sammandrag 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - god ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse - god ekonomisk hushållning 16 Medborgarfokus 20 Effektiva verksamheter 30 Samhällsutveckling 44 Medskapande medarbetare 52 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Verksamheternas redovisning av 2014 Kommunstyrelsen 58 Barn- och utbildningsnämnden 62 Socialnämnden 66 Tekniska nämnden 70 Tekniska nämnden, vatten och avlopp 73 Kultur- och fritidsnämnden 74 Miljönämnden 76 Räddningsnämnden 78 Byggnadsnämnden 80 Kommunfullmäktige, kommunrevisorerna, valnämnden, överförmyndarnämnden Ängelholmshem 86 Ängelholmslokaler EKONOMISK REDOVISNING Räkenskaper 88 Redovisningsprinciper 96 Noter 98 Ord och begrepp 118 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse 119

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Ett år går fort. Nu är det åter dags att sammanfatta hur det gått för Ängelholms kommun under det gångna året. Som ytterst ansvarig är det lätt att känna ödmjukhet inför det organisationen åstadkommer och alla medarbetare som varit med och bidragit till ytterligare ett framgångsrikt år. Varje dag skapar Ängelholms kommuns nästan medarbetare välfärd för våra kommuninvånare inom många skilda verksamheter. I min roll som kommunstyrelsens ordförande har jag under året mött många engagerade människor som älskar Ängelholm och som brinner för att göra vår kommun till en bättre plats att leva på. Det har naturligtvis varit människor inom kommunens egen organisation, men också i näringslivet, i föreningslivet och många engagerade medborgare. Det finns en styrka i vår kommun som är väl värd att vårda. I Ängelholm har vi insett att vi kan få mer gjort och nå bättre resultat om alla goda krafter i samhället samverkar och jobbar för det gemensamma målet att utveckla Ängelholm. Det är svårt att ge en heltäckande bild av allt som händer i Ängelholm under ett år. Men jag vill göra några nedslag i sådant som jag anser skapar en god grund för att fortsätta Ängelholms kommuns goda utveckling även under de kommande åren. I maj nådde Ängelholms kommun invånare. Vi var snuddande nära (0,91%) att för första gången nå kommunfullmäktiges mål om att befolkningen ska öka med en procent per år. Det visar att Ängelholm är en attraktiv boendekommun som människor vill bo i och flytta till. Det är viktigt att den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter, inte minst eftersom det skapar möjligheter att fortsätta utveckla välfärden. Ängelholm behöver därför fortsätta skapa möjligheter för bostadsbyggande. det vill säga bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. Lärarförbundet rankade Ängelholm på fjärde plats. Det är viktigt att Ängelholm fortsätter satsa på skolutveckling och det framgångsrika arbete som vilar på vetenskaplig grund. Under 2014 tog Ängelholm åter plats bland de tio bästa kommunerna vad gäller lokalt företagsklimat. Med en åttondeplats, och därmed Skånes näst bästa företagarkommun, i Svenskt Näringslivs ranking får vi ett tydligt kvitto på att kommunens arbete med företagskontakter, Kundtjänst, företagslots, Ängelholms Näringsliv AB och mer effektiv myndighetsutövning gett goda resultat. Det leder i förlängningen till att det blir lättare att attrahera nya företag och nya jobb till Ängelholms kommun. Den 1 januari 2015 trädde den nya kommunorganisationen i kraft. För många av oss blir det stora förändringar med nya organisationer och namn att lära sig. Resultaten av det nya agila arbetssättet har vi ännu inte sett, men det känns ur ett politiskt perspektiv betryggande att så många medarbetare varit positiva till förändringen och också genom sitt eget engagemang lagt grunden för att vår resa ska lyckas. Mycket är bra i Ängelholm, men det finns fortfarande mer att ta tag i. De ekonomiska marginalerna måste stärkas och alla måste följa sin tilldelade budget. Det är dock tillfredsställande att se att kommunen presenterar en ekonomi i balans för Kom ihåg att tillväxt och utveckling är grunden för att vi även i framtiden ska kunna utveckla våra verksamheter. Vi älskar Ängelholm och delar det gärna med fler. På återseende! De senaste årens målmedvetna arbete för att förstärka skolan och förbättra resultaten fortsätter att bära frukt. Under 2014 förbättrades resultaten för sjunde året i rad. SKL:s skolranking placerade Ängelholm på 29:e plats, Robin Holmberg Kommunstyrelsens ordförande 6 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

7 Resultaten av det nya agila arbetssättet har vi ännu inte sett, men det känns ur ett politiskt perspektiv betryggande att så många medarbetare varit positiva till förändringen och också genom sitt eget engagemang lagt grunden för att vår resa ska lyckas. INLEDNING ÅRSREDOVISNING

8 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ängelholms kommun befinner sig i ett skede med många spännande projekt och förändringar framför sig. Här presenteras ett axplock av 2014 års viktigaste händelser som alla på sitt sätt gjort ett avtryck i kommunen under året. 14 februari - Tematävling 2 juli - Bygglov över disk Sida 1 (2) 14 feb 14 februari - Simmarnas hus 13 mars Den 14 februari utlystes en tematävling (entreprenad, arkitekt och konstruktion) för att möjliggöra nybyggnation av Nyhemsskolan och Villanskolan. Bidragen lämnades in under augusti och under hösten har en jury bestående av politiker och tjänstemän utsett en vinnare. Ansökan om lov Ansökan skickas till: Stadsarkitektkontoret Ängelholms kommun Ängelholm Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökandens personnr/org nr Telefon dagtid (även riktnr) E-postadress ref.nr Kontaktperson, namn och telefonnummer Från och med den 2 juli erbjuder stadsarkitektkontoret bygglov över disk. Detta gäller för enklare bygglovsärenden och beslutet kan sedan hämtas eller fås hemskickat samma vecka. n 14 juni Det 14 februari invigdes det temporära badet Simmarnas hus i Willys gamla lokaler i Ängelholm. Badet är till för simföreningar och skolklasser i Ängelholms kommun. 14 juni invånare 13 mars - Kvarteret Betan 2 juli AB Ängelholmshem har under 2014 färdigställt ett nytt hyreshus med 107 lägenheter i kvarteret Betan 1, Ängelholm. Under våren passerade Ängelholms kommun milstolpen invånare och detta firades med 40 meter tårta på Ängelholmsgillet den 14 juni. Ängelholms kommun har som målsättning att kontinuerligt växa och vara en attraktiv boendekommun. 8 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

9 2 september - Fjärde plats i Årets skolkommun 14 september - Valet Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Syftet med rankingen är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan placerade sig Ängelholm på en fjärde plats. Utmärkelsen är en bekräftelse på det långsiktiga skolutvecklingsarbete som pågår i kommunen och firades bland annat genom en extra festlig lunch på alla Ängelholms kommuns skolor. 28 aug 2 sep 14 sep Valet till kommunfullmäktige den 14 september medförde ett maktskifte i Ängelholms kommun. Socialdemokraterna, EngelholmsPartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet gick efter valet samman i en valteknisk samverkan. De fyra partierna har tillsammans 26 mandat av kommunfullmäktiges november - Ny organisation Arena för tveckling och service Samhällsutveckling Servicestöd Arena för utveckling och service Lednings uppdrag Läran och fam 28 augusti - Första spadtaget 20 november - Barnkonventionen 25 år I juni 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om grundstrukturen för den nya kommunorganisationen och uppdrog till kommundirektören att besluta om detaljerna. Kommunstyrelsen tillsatte de högsta cheferna och cheferna fick i sin tur i uppdrag av kommundirektören att ta fram ett förslag på detaljorganisation för sina respektive områden före den 30 november. Den 28 november fattade kommundirektören Lilian Eriksson ett delegationsbeslut om helheten för den nya organisationen. Torsdagen den 28 augusti togs det första spadtaget för ett nytt badhus i Ängelholm. Badhuset beräknas stå klart i oktober Konventionen om barnens rättigheter antogs 1989 och firade 25 år Ängelholms kommun uppmärksammade barnkonventionen genom en rad olika aktiviteter under vecka 47 som arrangerades av kultur- och fritidsnämnden i samverkan med andra aktörer i såväl kommunen som föreningslivet. 20 nov 28 nov INLEDNING ÅRSREDOVISNING

10 VART GICK SKATTEPENGARNA? Kommunens intäkter kommer ifrån... Belopp, mnkr % Skatteintäkter 1 540,6 66% Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 301,4 13% Generella statsbidrag och utjämning 275,8 12% Riktade statsbidrag till olika verksamheter 166,0 7% Finansiella intäkter 34,0 1% SUMMA 2 317,8 100% 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES TILL... 1) Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 35,43 kr 2) Grundskola och förskoleklass 21,51 kr 3) Förskola 10,92 kr 4) Gymnasieskola och vuxenutbildning 9,06 kr 5) Individ- och familjeomsorg 5,03 kr 6) Gator, vägar och parker 3,11 kr 7) Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet 3,02 kr 8) Skolbarnomsorg 1,89 kr 9) Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,81 kr 10) Räddningstjänst 1,61 kr 11) Politisk verksamhet 1,22 kr 12) Fysisk och teknisk planering 0,71 kr 13) Kulturskola 0,61 kr 14) Miljö- och hälsoskydd 0,58 kr 15) Övrig verksamhet 2,92 kr 16) Årets överskott 0,55 kr 10 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

11 ORGANISATION Revision Kommunfullmäktige Valberedning Barn- och Kommunstyrelse Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Valnämnd utbildningsnämnd Krisledningsnämnd Miljönämnd Socialnämnd Räddningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Överförmyndarnämnd AB Ängelholmshem Ägs till 99,9% av kommunen Sockerbruket 11 AB Ägs till 100% av kommunen Ängelholms Näringsliv AB Ägs till 14,0% av kommunen Competensum Skåne Nordväst AB Ägs till 6,1% av kommunen AB Ängelholmslokaler Ägs till 100% av AB Ängelholmshem NSR AB Ägs till 16,0% av kommunen Arenabolaget i Ängelholm AB Ägs till 10,6% av kommunen Sydvatten AB Ägs till 4,55% av kommunen Kommunfullmäktiges mandatfördelning Antal till och med Antal från och med Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Centerpartiet 4 4 EngelholmsPartiet 4 6 Folkpartiet Liberalerna 2 2 Kristdemokraterna 2 2 Miljöpartiet de gröna 2 2 Moderaterna Sverigedemokraterna 4 6 SUMMA INLEDNING ÅRSREDOVISNING

12 NY ORGANISATION I mars 2013 tog kommunfullmäktige beslut om en ny politisk organisation som trädde i kraft den 1 januari I samband med detta beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en ny kommunorganisation, som har förmågan att vara kompatibel med den nya politiska organisationen och som har ett starkare medborgarperspektiv. Arbetssättet för att ta fram den nya organisationen har byggt på medverkan, delaktighet och engagemang. Detta har inneburit ett antal möten mellan chefer, politiker, medarbetare, fackliga företrädare och processledare för att kunna samla in värdefulla synpunkter och idéer. Cirka 200 personer har medverkat i arbetet som pågått sedan i maj Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om grundstrukturen för den nya organisationen och uppdrog till kommundirektören att besluta om detaljerna. Under hösten 2014 arbetade en projektorganisation med att förbereda starten den 1 januari Ett antal olika aktiviteter genomfördes, bland annat kan nämnas utarbetande av detaljorganisation, bemanningsprocesser, anpassning av IT- och ekonomisystem, kodplaner, ärendehanteringsprocess, delegering, information till alla medarbetare, utveckling av agila arenor och arbetsformer. Sammanfattningsvis så indelas den nya organisationen i tre huvuduppdrag: Lärande och familj, Hälsa och Samhällsutveckling. Till detta kommer Servicestöd som agerar som ett administrativt stöd till huvuduppdragen. Den nya organisationen är en agil utvecklings- och serviceorganisation. Ordet agil är hämtat från engelskan och har betydelsen anpassningsbar och lättrörlig. Den nya organisationen kan på detta sätt snabbt förändras och anpassa sig efter medborgarnas behov. Syftet är att ge bättre och snabbare service genom samarbete på ett nytt sätt där allas olika kompetenser används för att utveckla nya servicelösningar utifrån medborgarnas behov. Organisationsschema nya organisationen Arena för utveckling och service Samhällsutveckling Servicestöd Arena för utveckling och service Lednings uppdrag Lärande och familj Kommunens egna verksamheter Offentliga, ideella och privata samarbetspartners Arena för utveckling och service Privata och ideella utförare Hälsa Arena för utveckling och service 12 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

13 Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om den nya organisationsstrukturen och under hösten har olika aktiviteter i kommunen ägt rum för att på bästa sätt förbereda införandet av den nya organisationen. INLEDNING ÅRSREDOVISNING

14 2014 passerade Ängelholms kommun invånare. 14 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

15 FEM ÅR I SAMMANDRAG Invånare Folkmängd 31/ födelsenetto flyttningsnetto befolkningsförändring Skattesats Kommunal skattesats, % 19,04 19,04 19,04 19,04 19,54 Region Skånes skattesats, % 10,39 10,39 10,39 10,39 10,69 Total kommunal skattesats, % 29,43 29,43 29,43 29,43 30,23 Ekonomi Årets resultat kommunen, mnkr 55,1 376,2 12,4 58,3 10,1 - därav extraordinär intäkt 367,6 Årets resultat koncernen, mnkr 49,6 30,8 14,8 49,0 64,0 Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning, mnkr 1 600, , , , ,4 Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 566, , , , ,3 Budgetavvikelse, mnkr - styrelse och nämnder, skattefinansierat 8,2-4,1-9,0 7,3 9,7 - driftbudget totalt 42,4 376,2 0,2 51,3 14,9 - därav extraordinär intäkt 367,6 Nettoinvesteringar, mnkr 173,6 207,4 215,7 156,0 125,8 Tillgångar, mnkr 2 104, , , , ,2 - per invånare, kr Avsättningar och skulder, mnkr 475,7 530,4 687,5 685,3 837,7 - per invånare, kr Eget kapital, mnkr 1 628, , , , ,5 - per invånare, kr Borgensåtagande, mnkr per invånare, kr Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, % Personal Personalkostnader, mnkr Antal anställda INLEDNING ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. Kommunen har inom ramen för arbetet med Kraftsamling Ängelholm tagit fram en vision med sikte på år Denna vision antogs i januari 2011 genom ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm. Visionen är: God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Under 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkluderande hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjerna är vägledande för kommunens långsiktiga arbete för att bibehålla god ekonomisk hushållning. I samband med bokslutet för 2013 avsattes 9,7 mnkr till RUR, vilka kan användas för att utjämna resultatet vid lågkonjunktur. Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Visionen är målet i horisonten och utifrån visionen tar budgetprocessen för de tre kommande åren sin utgångspunkt i några viktiga fullmäktigemål som ska fungera som ingångar/signaler till nämnderna. Nämnderna ska Styrmodellen Ratten MEDBORGAR- FOKUS ÖPPENHET VISION FRAMTIDSFÖRKLARING RATTEN EFFEKTIVA VERKSAMHETER OMTANKE För att säkerställa att kommunen bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning ur både ett finansiellt och verksamhetsperspektiv utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från styrmodellen som benämns Ratten. MEDSKAPANDE MEDARBETARE HANDLINGSKRAFT MÅL SAMHÄLLS- UTVECKLING 16 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 beakta dessa fullmäktigemål i både sitt målarbete som i själva genomförandet. Fullmäktigemålen är av övergripande karaktär och beskriver en riktning om vart man är på väg och ett tillstånd som man ska uppnå på några års sikt. Fullmäktigemålen formuleras utifrån fyra olika perspektiv för att beakta verksamheten i olika dimensioner. De fyra perspektiven är: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder sätter årligen mål för sina verksamheter, det vill säga pekar ut riktningen för vad som ska åstadkommas under den kommande perioden. Verksamhetens uppgift är att beskriva hur detta ska kunna genomföras via handlingsplaner. Arbetet med Ratten innehåller följande moment: nämndmål som följs upp och utvärderas under året, nämnd-/verksamhetsplan som stäms av under året, värdegrundsarbete, kvalitetsdeklarationer och internkontroll. Uppföljning av verksamheternas ekonomi, med rapportering till kommunstyrelsen, sker för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden varje månad med undantag för januari, juni, juli och november. Övriga nämnder rapporterar i april och augusti. Vid dessa tillfällen görs också en konsoliderad redovisning av kommunens ekonomiska utfall, helårsprognos samt uppföljning av verksamhetsmålen. Nämnderna fattar själva eventuella beslut om uppföljning utöver ovanstående. Den lagstadgade delårsrapporten upprättas per augusti månad och beslutas av kommunfullmäktige. Enligt god ekonomisk hushållning finns utöver kommunfullmäktiges mål kopplade till Ratten ett finansiellt mål och fem verksamhetsmål. Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning: Kommunfullmäktige har fastställt ett nyckeltal som anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2014 har dock kommunfullmäktige gjort undantag från resultatmålet, vilket innebär att enbart balanskravet ska uppnås. Målet är uppfyllt. Kommunfullmäktige fastslog i samband med att ramarna för Uppfyllt budget 2014 antogs ett undantag från det finansiella målet på 2%. För måluppfyllnad 2014 krävs endast att balanskravet uppnås. För 2014 uppgår resultatet till 10,1 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 0,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning: God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. Målet är inte uppfyllt. Budgetföljsamheten är god för samtliga nämnder utom Ej uppfyllt socialnämnden. Socialnämnden har under en stor del av året redovisat negativa prognoser och redovisade slutligen ett underskott på 17,5 mnkr. Samtliga övriga nämnder redovisar positiva avvikelser. Nämndernas skattefinansierade verksamhet uppvisar totalt sett en positiv budgetavvikelse på 9,7 mnkr. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. Uppfyllt Målet är uppfyllt. Socialnämnden som är den nämnd som haft en negativ helårsprognos har upprättat åtgärdsplaner för sin verksamhet. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. Uppfyllt Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl verksamhet som ekonomi. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

18 för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och gjort Uppfyllt uppföljning av dessa. Planerna följs upp med den periodicitet som beslutats. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Målet är inte uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron är i det närmaste oförändrad. Räknat i genomsnittliga sjukdagar per anställd Ej uppfyllt har den dock ökat med 1 dag till 17 dagar per anställd och år (16 dagar 2013). INTERN KONTROLL Internkontrollarbetet är en viktig förutsättning för uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. Under året har både nytt attestreglemente samt reglemente för intern kontroll utarbetats och fastställts av kommunfullmäktige i januari Internkontrollreglementet reglerar bland annat att nämnderna årligen ska göra en samlad bedömning av den interna kontrollen samt ökat fokus på väsentlighets- och riskanalyser. Den interna kontrollen ingår som ett moment i styrmodellen Ratten. Nämndernas internkontrollplaner för kommande år lämnas i samband med nämndernas budgetförslag. Kopplingen mellan utvalda kontrollområden, planerade aktiviteter och mål i budgeten blir därigenom tydligare. Nämnderna ska rapportera resultatet av den interna kontrollen senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen. KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2014 deltog Ängelholms kommun för tredje gången i jämförelsestudien Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK har som syfte att ge kommuninvånare information om den kvalitet som kommunen tillhandahåller utifrån ett antal nyckeltal. Tanken är att KKiK ska verka som underlag till medborgardialoger samt fungera som en del i kommunernas styrning och verksamhetsutveckling vad som fungerar bra i kommunen och vad som kommunen behöver förbättra deltog 225 av Sveriges 290 kommuner i mätningen. KKiK består av fem stycken jämförelseområden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet: Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekterna i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare I årsredovisningen presenteras KKiK:s nyckeltal kategoriserat utifrån tre av de fyra övergripande perspektiven som är kopplade till kommunens styrmodell Ratten: medborgarfokus, effektiva verksamheter och samhällsutveckling. MÅLUPPFYLLELSE 2014 är 62% av kommunfullmäktiges mål uppfyllda, 30% delvis uppfyllda och 8% är ej uppfyllda. Cirkeldiagrammen till höger presenterar måluppfyllelsegraden från 2012 till Diagrammen tydliggör att måluppfyllelsegraden har varit relativt konstant 2013 till är 92% av kommunfullmäktiges mål helt eller delvis uppfyllt vilket är lägre än Antalet ej uppfyllda mål har ökat från 3% 2013 till 8% För en närmare presentation av respektive nämnds måluppfyllelse se nämndernas verksamhetsberättelse på sidorna Graderingen avseende måluppfyllelsen är följande: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 18 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

19 Måluppfyllelse kommunfullmäktiges mål % 3% 8% 18% % 30% % 67% 62% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 2014 deltog Ängelholms kommun för tredje gången i jämförelsestudien Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Tanken är att KKiK bland annat ska verka som underlag till medborgardialoger. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

20 MEDBORGARFOKUS Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Delvis uppfyllt 47% 53% Uppfyllt Delvis uppfyllt Kommuners legitimitet vilar på medborgarnas behov och rättigheter. Kommunen ska verka för att de skyldigheter man har gentemot sina invånare utförs på ett sätt så att demokratins idéer blir vägledande inom alla områden. Kommunfullmäktige betonar i sin målsättning kopplad till perspektivet medborgare betydelsen av en öppen kommunal demokrati samt vikten av att belysa och lyfta fram frågor från kommunens invånare. Kommunen har under året satsat på medborgardialoger som en metod i utvecklingsfrågor. Genom medborgardialoger skapas ytterligare arenor och möjligheter för öppen kommunal demokrati och människor kan engagera sig och framföra sina synpunkter och åsikter i olika frågor. Under 2014 har bland annat medborgardialoger som berör Havsbadsvallen, Kulturstråket och Översiktsplanen genomförts. Former för barn, ungdomars och elevers delaktighet och inflytande i kommunen måste ständigt utvecklas och spegla samtiden. Barn- och utbildningsnämnden har under året arbetat aktivt med dessa frågor. Det är en utmaning att få de äldre eleverna att uppleva reella möjligheter till inflytande och ansvarstagande både när det gäller utbildningssituationen rent generellt och när det gäller det egna lärandet i synnerhet. Digital teknik och bedömning för lärande är exempel på viktiga ingångar i detta sammanhang. Kultur- och fritidsnämnden bedriver ett arbete med att utveckla Ängelholm som en attraktiv kultur-, idrotts- och ungdomsstad och detta har bland annat skett genom ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har under året haft fem stormöten och enats kring sju viktiga frågor: skolmat, kollektivtrafik, mobbning, badhus, kultur, trygghet och mötesplats för unga. Några av dessa frågor har behandlats vidare i kommunstyrelsen. Kommunen har under 2014 deltagit i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning och resultatet blev 54 av index 100. Årets resultat är lägre än den senaste genomförda mätningen 2012 då kommunen uppnådde index 58. Mätningen lyfter fram tre faktorer som hade stor påverkan på helhetsbedömningen och således bör prioriteras: gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar samt miljöarbete. Undersökningen visar att kvaliteten på gator och vägar samt gångoch cykelvägar behöver förbättras. Trots att kommunen under 2013 och 2014 satsat mer på underhåll av gångoch cykelvägar och gator än tidigare har medborgarnas nöjdhet minskat. Ängelholmarna är även mindre positiva till kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Frågorna i undersökningen som berörde idrotts- och motionsanläggningar var kopplade till öppettider och skötsel av anläggningarna samt belysning av kommunens motionsspår. Belysningen på motionsspåret i Nybroskogen skadades hösten 2013 av stormfälld skog som rev ner de lufthängda ledningarna. Under 2014 har motionsslingan försetts med ny belysning. En fungerande kollektivtrafik är viktig för medborgarnas tillgänglighet och möjligheterna att röra sig fritt och kunna verka i samhället. Tillgänglig statistik för åkande med lokaltrafiken för 2014 avser januari till och med november. Under denna period har åkandet minskat med 1,5% jämfört med samma period Linje 1 har ökat med 3,9% medan linje 2 har minskat med 4,9%. En anledning kan vara att alla hållplatser i Skepparkroken/Björkhagen har varit avstängda eftersom VA-sanering pågår i området. Socialnämnden har under året arbetat med förbyggande arbete för att skapa en god folkhälsa. Ett verktyg i det förebyggande arbetet är Senior Alert, ett nationellt 20 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

21 Kommunens kvalitet i korthet Trend Medel* Tillgänglighet via e-post, % Tillgänglighet via telefon, % Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen, % Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?, % Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?, index Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, % Stadsbibliotekets öppethållande utöver tiden på vardagar, timmar Återvinningsstationens öppethållande utöver tiden på vardagar, timmar Simhallens öppethållande utöver tiden på vardagar, timmar Nöjd-Inflytande-Index Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?, index * Medelvärde för deltagande kommuner. Ängelholms kvalitet i korthet medborgarfokus Kommunens tillgänglighet via såväl e-post som telefon har väsentligt förbättrats sedan införandet av kundtjänst. Tillgängligheten via telefon har dock försämrats i förhållande till Kommunen får bra betyg vad gäller bemötande vid telefonkontakt, hela 93% anser att detta är gott. 85% av de tillfrågade anser att kommunens webb ger god information, vilket överstiger medelvärdet på 78%. Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende eller sin hemtjänst ligger fortsatt på höga nivåer, 88% respektive 91%. Under året har kommunen öppnat det tillfälliga badet Simmarnas hus för föreningar och skolbad. Därigenom kan allmänheten åter få tillträde till Toftabadet, i snitt 20 timmar per vecka. Utöver Toftabadet erbjuder kommunen ett uppvärmt friluftsbad i Vejbystrand med en 25-metersbassäng, en barnbassäng och en plaskbassäng för de allra minsta som är öppet under sommarmånaderna. Både Toftabadet och friluftsbadet i Vejbystrand har under året renoverats för att möta medborgarnas behov. kvalitetsregister för vård och omsorg. Syftet är att förbättra det förebyggande arbetet med riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att förbättra vård, omhändertagande samt öka säkerheten för patienter. Målsättningen att 90% av vårdtagarna på särskilda boenden ska omfattas av Senior Alert uppnås inte i dagsläget. Däremot uppfylls socialnämndens målsättning med att 50% atv alla brukare inom hemsjukvården och särskilda boenden ska ha läkemedelsgenomgångar. Alla brukare i ordinärt boende som har matdistribution från kommunen kan välja mellan två maträtter måndag till fredag. När invånarna vill ringa eller besöka kommunen är kundtjänst den första kontakten. Kundtjänst hjälper till med de flesta frågorna direkt och försöker lösa så mycket som möjligt utan att slussa kunden vidare. Verksamheten bemannas av 17 kundtjänsthandläggare med specialkunskap inom just sitt område. Mätningar som gjorts inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) visar att handläggarna får gott betyg för trevligt bemötande. Räddningstjänsten har haft fortsatt fokus på att före- FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

22 bygga olyckor och bränder genom utbildning, information, rådgivning och tillsynsverksamhet. Medborgarens förmåga att ingripa i händelse av olycka stärks därmed, och medför att ett snabbt ingripande kan ske vid räddningsinsatser. De händelser som har kunnat mätas genom SOS-rapporter och intervjuer på olycksplatsen visar på att målet uppnåtts. Inom miljökontorets verksamhet har upprättade tillsynsplaner följts och man har fokus på att hålla handläggningstiderna så korta som möjligt. Under året har alla registreringar av livsmedelsverksamheter handlagts inom 2 veckor. Av tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken har endast 12 ärenden haft en handläggningstid längre än 4 veckor. Miljönämnden har under 2014 fattat beslut varav fattats på delegation av tjänsteman. Av dessa har 6 överklagats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i sin tur inte fattat beslut i något av dessa ärenden. VÄLFÄRD Den öppna arbetslösheten i Ängelholm 2014 uppgår till 3,2% vilket är en ökning jämfört med Andelen öppet arbetslösa i kommunen är lägre än i såväl Skåne som riket. Den öppna ungdomsarbetslösheten i åldern år uppgår till 4,3%. Statistiken visar att ungdomsarbetslösheten i Ängelholms kommun är högre än i både Skåne och riket. Den totala arbetslösheten, medeltal för 2014, i kommunen (öppet arbetslösa och arbetslösa i arbetsmarknadsprogram) uppgår till 5,7% vilket är lägre än medeltalet i Skåne och riket. Arbetslöshet, procent Öppen arbetlöshet KVALITETSDEKLARATIONER För att lyfta fram den service och kvalitet som kommunens verksamheter tillhandahåller har nämnderna tagit fram kvalitetsdeklarationer. En kvalitetsdeklaration är dels ett löfte och dels information om vad kunderna/ medborgarna kan förvänta sig av kommunens verksam- Ungdomsarbetslösheten Total arbetlöshet Ängelholm 3,2 3,1 4,3 4,6 5,7 6,2 Skåne 4,1 4,2 4,2 4,5 7,6 7,8 Riket 3,4 3,6 3,8 4,2 6,3 6,7 Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldern år. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren ingår inte i ohälsotalet. Ohälsotalet för Ängelholm är oförändrat jämfört med 2013 års nivå (25,6) vilket är lägre än både Skånes (27,0) och rikets (27,3) ohälsotal. En förklaring till variationerna i ohälsotalet i landet är bland annat socioekonomiska skillnader som utbildningsnivå men även kön. Det är mindre vanligt att personer med eftergymnasial utbildning erhåller ersättning från socialförsäkringen än att personer med lägre utbildningsnivå får det. Fler kvinnor än män får ersättning från socialförsäkringen vilket statistiken tydligt skildrar. Ohälsotalet för kvinnor i Ängelholm 2014 var 31,5 och 19,6 för män. I Skåne var ohälsotalet 32,3 för kvinnor och 21,7 för män. Motsvarande siffror på riksnivå är 32,8 för kvinnor och 22,1 för män. Ytterligare aspekter som skildrar välfärden i kommunen är frågor som berör brott och trygghet. Antalet anmälda brott i Ängelholm 2014 var jämfört med 4 242, I statistiken för antal anmälda brott redovisas samtliga händelser som anmälts och registreras hos polis, tull och åklagare. Det är viktigt att ha i åtanke att antalet anmälda brott inte givet är detsamma som att den faktiska brottsligheten förändrats. SCB:s medborgarundersökning innehåller ett avsnitt som berör trygghet. Medborgarundersökningen är en undersökning där ett urval av kommuninvånarna betygsätter olika aspekter i kommunen. Ängelholm fick 58 i Nöjd-Region-Index avseende trygghet 2014 ( ) vilket också var medelvärdet för Skåne men lägre än medeltalet för riket som var 61. Sammanfattningsvis har antalet anmälda brott i kommunen minskat och medborgarnas upplevda trygghet är kvar på en god nivå. 22 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

23 het. Varje nämnd ansvarar för att arbeta fram deklarationer inom sin verksamhet som därefter fastställs av kommunfullmäktige. Dessa ses årligen över i samband med budgetprocessen. Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna kvalitetsdeklarationerna för Barn- och utbildningsnämnden Förskolan Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. I förskolan anställer och eftersträvar man utbildade pedagoger i verksamheten. Förvaltningen satsar på kompetensutveckling Uppfyllt i form av forskningscirklar och utbildning av lärprocessledare. Detta är exempel på ingångar som tillsammans med det kollegiala lärandet bidrar till och tar tillvara på personalens olika kompetenser. Pedagogernas engagemang och positiva syn på sitt uppdrag speglas också i kommunens medarbetarundersökning, där medarbetarna inom barn- och utbildningsförvaltningen visar på ett mycket högt sammanvägt medarbetarengagemang (81%). Med stöd i genomförda vårdnadshavarenkäter framgår det att kommunens förskolor erbjuder en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Förskolorna arbetar aktivt med att skapa goda och förtroendefulla relationer med både barn och vårdnadshavare. Personalen lyssnar in och utmanar barnens frågor och tankar i förhållande till olika målområden i läroplanen. Grundskolan Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Forskningen säger att läraren och lärares lärande är de viktigaste förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling Uppfyllt och resultat. Barn- och utbildningsförvaltningen visar detta genom att kontinuerligt skapa möjligheter för kompetensutveckling av pedagoger i alla verksamheter. Förstelärare, lärprocessledare, magister- och lektorstjänster är några exempel på vägar som pedagoger kan gå. Välutbildade och engagerade pedagoger skapar förutsättningar för en likvärdig undervisning och verklig skolutveckling. Samtliga elever har tillgång till IT-utrustning i sin undervisning och satsningen En dator per elev blev fullt utbyggd hösten Satsningar på undervisningens innehåll och utformning med utgångspunkt i elevernas lärande, har visat på en fortsatt stark utveckling av elevernas resultat på så sätt att en ökad andel elever når kunskapsmålen i alla ämnen och de genomsnittliga meritvärdena ökar. Gymnasieskolan Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Ängelholms gymnasieskola erbjuder digitala och moderna miljöer som speglar den Uppfyllt uppkopplade vardag studenterna i övrigt verkar i och utgår från. En dator per elev tillsammans med digitalt utrustade lärmiljöer som följer den digitala utvecklingen, skapar förutsättningar för ett modernt lärande. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

24 Ängelholms gymnasieskola erbjuder 13 nationella program i moderna och ändamålsenliga lokaler. Utöver behörighet via lärarhögskolor och legitimation via Skolverket, har många lärare dessutom tillägnat sig högre utbildning. Satsningen på förstelärare, lärprocessledare och lektorer där det kollegiala lärandet är helt centralt skapar förutsättningar för en likvärdig undervisning och skolutveckling. Gymnasieskolan i Ängelholm utgår från styrdokumentens krav gällande extra anpassning och särskilt stöd till de elever som behöver det. Enligt kraven gäller det också att stödja och hjälpa även övriga elever som vill nå högre betygsnivåer. Studieforum finns både på Rönnegymnasiet och på Valhall College och är till för elever som vill ha pedagogiskt stöd av något slag. Mattestugan är ett annat exempel, där det erbjuds stöd och möjligheter att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Eleverna deltar i flera forum med lärare och rektorer för att nå inflytande vad gäller utbildningen och undervisningen. Ängelholms gymnasieskola har två drivande elevkårer. De är oberoende av skolan men bidrar till en bra samverkan mellan kår och skola. Vuxenutbildningen Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Den vuxenstuderandes behov och förkunskaper är alltid utgångspunkten när utbildningen planeras. Som en del av samver- Uppfyllt kansområdet Skåne Nordväst säkerställs ett brett utbud av utbildningar inom vuxenutbildningen. Fritt sök inom Skåne Nordväst gäller sedan 2014 och ökar de vuxenstuderandes möjligheter ytterligare vad gäller att få tillgång till relevant utbildning. 24 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

25 Omtanke och öppenhet är en viktig och helt central förutsättning för det individuella upplägg som vuxenutbildningen bygger på. Pedagogernas kompetens och det kollegiala lärandet lägger grunden för en likvärdig vuxenutbildning som bygger på den vuxenstuderandes behov, förkunskaper och målsättningar med studierna. Vuxenutbildningen arbetar efter kvalitetssystemet Qualis, vilket säkerställer en rad olika kvalitetsaspekter kring lärandesituationen i undervisningen. Socialnämnden Familjerätt Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit kontaktade. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ta. Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation och garanterar tid inom en månad. Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen Älvan. Uppfyllt Samtliga kvalitetsdeklarationer inom Familjerättsverksamheten har uppfyllts. Missbruksvård Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon riskerar att fara illa av sitt missbruk. Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare inom sju dagar från första kontakt. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt fyra månader. Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en person med missbruk inom sju dagar från första kontakt. Delvis uppfyllt Vuxengruppen har under 2014 arbetat för att sökanden inom 5 arbetsdagar ska få komma på besök till handläggare. Detta har så gott som alltid kunnat tillgodoses. Verksamheten är tydlig med att informera om hur en utredning går till redan vid första besöket. Det behöver oftast upprepas under utredningstiden. Anhöriga till sökande får alltid erbjudande om stöd och råd. Om en anmälan eller ansökan bedöms som akut har besök eller hembesök erbjudits samma dag. Hemvård Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi som arbetar inom hemvården bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemvården); kommunens hemvård eller en privat leverantör som godkänts av kommunen. En individuell genomförandeplan upprättas av personal tillsammans med Uppfyllt den enskilde eller anhörig. Alla anställda bär synliga tjänstekort. Ängelholms kommun tillämpar kundval i hemtjänsten enligt LOV. Det innebär att den som bor i ordinärt boende och som fått ett biståndsbeslut av kommunens biståndshandläggare, har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna - kommunens hemtjänst eller en privat leverantör som har godkänts av kommunen. Idag finns det 6 stycken olika hemtjänstutförare att välja mellan. Trygghetsjouren Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska få hjälp inom 30 minuter efter att du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten. Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Delvis uppfyllt Alla anställda inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort. Målsättningen att få hjälp inom 30 minuter är något som trygghetsjouren inte alltid kan leva upp till. Dock har väntetiden gått ner jämfört med föregående år. Det kan också noteras att alla trygghetslarm och FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

26 larmklockor testas en gång per dygn för att garantera funktionen. Särskilt boende Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Delvis uppfyllt En individuell genomförandeplan upprättas av personal tillsammans med den enskilde eller anhörig. Möjligheten att påverka innehållet i verksamheten genom medverkan i husråd fungerar inte fullt ut på samtliga särskilda boenden. En utvärdering pågår och målsättningen är att alla vårdboenden ska ha fungerande husråd. Bostad med särskild service enligt LSS Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in. Du får möjlighet att en gång i veckan, med stöd av personal, delta i en egen fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd. Olika fritidsaktiviteter erbjuds regelbundet där personalen alltid deltar och stödjer Uppfyllt ungdomarna. Minst en gång per månad har varje ungdom haft möjlighet att vara med i någon aktivitet. Det erbjuds också aktiviteter varje helg utifrån ungdomarnas förutsättningar. Genomgång av genomförandeplanerna sker två gånger per år då man träffas för att gå igenom och utvärdera innehållet. Önskemål om arbetsplats beaktas alltid och förslag lämnas om byte av plats i utvecklingssyfte. Tekniska nämnden Vinterväghållning Vi snöröjer på gator, gång- och cykelvägar och annan allmän platsmark med prioritet 1 vid ett snödjup på 3-5 cm och är klara senast 4,5 timmar efter snöfallets slut. Områden enligt prioritet 2 snöröjer vi vid ett snödjup på 8-10 cm och är klara senast 11,5 timmar efter snöfallets slut. Upphör snöfallet före kl 03:00 i områden med prioritet 1 är snöröjningen klar till 07:30 och områden med prioritet 2 är klara före kl På gång- och cykelvägar, gångbanor och parkeringar med prioritet 1 och gator som saltas är halkbekämpning klar till kl på vardagar och kl på helger. Uppfyllt Vinterväghållningen har under året utförts enligt uppsatta riktlinjer och kvalitetsdeklarationer. Belysning Vi spärrar av eller varningsmarkerar vid skador på belysningsanläggning som kan orsaka personskador, så fort anmälan kommer in till kommunen. Fel på belysningsanläggning som innebär att en eller flera belysningsstolpar är ur funktion åtgärdar vi inom två veckor. Delvis uppfyllt Tekniska nämnden beslutade den 12 juni att fel på belysningsanläggning skulle åtgärdas först när minst tre belysningspunkter var trasiga. Fel och skador på belysningsanläggningar som kan orsaka personskada åtgärdas så fort kommunen fått kännedom om skadan. Vattenförsörjning Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Uppfyllt Under året har det inte varit något oplanerat avbrott som har varat i mer än 24 timmar. Badstränder Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg. På stranden ska besökarna erbjudas rena och välskötta toaletter. Minst en Blå Flagg-strand i kommunen är tillgänglighetsanpassad. Stranden städas dagligen under högsäsong. 26 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

27 Våra kommunala stränder sköts enligt kraven för Blå Flagg med rena toaletter, en strand är tillgänglighetsanpassad och under högsäsong städas stränderna dagligen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

28 Uppfyllt Stränderna sköts enligt kraven för Blå Flagg med rena toaletter, en strand är tillgänglighetsanpassad och under högsäsong städas stränderna dagligen. Kommunala parker och grönytor Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. Uppfyllt Kommunala parker och grönområden sköts enligt fastställd kvalitetsdeklaration. Kultur- och fritidsnämnden Fritidsgårdsverksamhet Vi erbjuder dig en miljö där vi visar respekt för varandra. Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri från droger och tobak. Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. Fritidsgårdarna bedriver sedan ett antal år tillbaka ett värdegrundsarbete där varje ny Uppfyllt besökare får en utbildning i verksamhetens värdegrund. Fritidsgårdarna har nolltolerans mot alla former av droger. Samverkan sker även med kommunens fältgrupp kring dessa frågor. Varje år görs även en enkät där ungdomarna får lämna sina synpunkter på verksamheten. Simskoleverksamhet Vi erbjuder dig som elev på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare. Vi erbjuder dig som elev undervisning under lekfulla former. Vi erbjuder dig som elev simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar. Uppfyllt Varje grupp elever får undervisning av två simlärare utbildade i Svenska livräddningssällskapets riktlinjer för simundervisning. Lärarnas utbildningsnivå står som garant för en varierad och lekfull undervisning. Kommunal simskola erbjuds under höst- och vårtermin på Toftabadet samt på Vejbybadet under sommaren. Likaså har föreningarna simskoleverksamhet under höst- och vårtermin på Toftabadet och Simmarnas hus samt under sommaren på Vejbybadet. Bibliotek Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni. Kvalitetsdeklarationerna anses som uppfyllda då biblioteken tillgodoser besökarnas Uppfyllt önskemål om inköp av olika medier och ständigt arbetar med att förnya bibliotekets utbud. Inom ramen för Skåne Nordvästsamarbetet har ytterligare satsningar gjorts på e-böcker och andra digitala resurser. Kultur i skolan Vi erbjuder professionella kulturupplevelser inom teater, dans och film som fördelas jämnt till alla elever i grundskolan. Vi erbjuder dig som elev kulturupplevelser som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. Samtliga elever i den kommunala skolan från förskolan till årskurs 9 har under Uppfyllt 2014 fått ta del av kultur i skolan. Elever i årskurs 3 och 5 har under året besökt Helsingborgs Stadsteater och sett Det blåser på månen. Elever i årskurs 7 har varit och sett dansföreställningen Lucy med Arkeolog 8. Elever i årskurs f-2, 4, 6, 8 och 9 har varit på biografen Röda Kvarn. Byggnadsnämnden På stadsarkitektkontoret ska du alltid känna dig välkommen och få hjälp, råd och tips om bygglov och detaljplaner. 28 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

29 Vi arbetar för att ha en aktuell hemsida samt att även på sikt kunna se alla detaljplaner. Vi vill också medverka till en så bra och effektiv kundtjänst som möjligt. Byggnadsnämnden har under året infört bygglov över disk. Ambitionen är att minimera eventuella avslag genom rådgivning Uppfyllt och information. Stadsarkitektkontoret har ett nära samarbete med kundtjänst med bland annat återkommande möten, erfarenhetsutbyten, genomgång av rutiner och utbildning. Representant från kundtjänst deltar även vid stadsarkitektskontorets arbetsplatsträffar. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med exempelvis ny lagstiftning. Miljönämnden Varje ärende skall givetvis handläggas så skyndsamt som möjligt. I de fall särskilda tidsfrister angivits i lag eller författning kan de tjäna som riktmärke för den längsta acceptabla handläggningstiden för ett ärende. En förutsättning för detta är att handlingarna är kompletta. Vi garanterar att ditt ärende behandlas inom angiven tid: Beslut i tillståndsärende ska normalt fattas inom fyra veckor. Beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet fattas inom fyra veckor. Beslut i ärende om registrering av livsmedelslokal ska normalt fattas inom två veckor från det att nämnden fått in anmälan om registrering. Vi garanterar att: Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökanden/anmälaren snarast och senast inom utlovad handläggningstid underrättas om förseningen och orsaken till denna. Sökanden eller den som enligt någon författning lämnat in anmälan ska ha fått möjlighet att ta del av beslutet i sitt ärende inom tre arbetsdagar efter det att beslut fattats. Delvis uppfyllt I de fall särskilda tidsfrister angivits i lag eller författning kan de tjäna som riktmärke för den längsta acceptabla handläggningstiden för ett ärende. Enligt lag gäller 2 veckor för registrering av livsmedelsverksamhet och 6 veckor för tillstånd och anmälan enligt miljöbalken. Miljökontoret har under året handlagt 62 ärenden om registrering av livsmedel, 54 av dessa har handlagts inom en vecka och övriga inom 2 veckor. Kontoret har även handlagt 344 tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken där handläggningstiderna har varit inom 1 vecka för 161 ärenden och inom 2 veckor för ytterligare 98. Endast 12 ärenden har haft en handläggningstid längre än 4 veckor. Räddningsnämnden Våra kommuninnevånare ska nås av en livräddande styrka inom 19 minuter. Vi tar beslut i tillståndsärende gällande brandfarliga och explosiva varor inom tio veckor. Vi tar beslut i tillståndsärende gällande sotningsdispenser inom sex veckor. Genom gränslös räddningstjänst, det vill säga att närmsta styrka alltid larmas oavsett Uppfyllt var händelsen inträffar i kommunen, lever räddningstjänsten upp till att kommuninvånarna nås av en livräddande styrka inom 19 minuter. Genom det kommungemensamma projektet Förenkla helt enkelt har förbättringsåtgärder genomförts vad gäller tillståndsärenden för brandfarliga och explosiva varor. Genom nära kontakt/dialog med sotningsentreprenören kan handläggningsprocessen ske skyndsamt och inom angiven tid. Vid några tillfällen har samtliga myndigheter träffat nya krögare gemensamt för att förenkla tillståndsprocessen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

30 EFFEKTIVA VERKSAMHETER Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Delvis uppfyllt 21% 5% 74% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt I de allmänna riktlinjerna för offentlig verksamhet (Regeringsformen) framgår det att det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunallagen fastställer de krav som finns gentemot kommuner vad gäller hållbar utveckling genom begreppet god ekonomisk hushållning i ett kortsiktigt såväl som långsiktigt perspektiv. Begreppet ekonomisk hushållning omfattar såväl ett finansiellt som verksamhetsperspektiv. Utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar. Detta kräver att kommunen i all planering arbetar för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunstyrelsen arbetar för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande bland annat genom fokus på ett effektivt lokalutnyttjande. I samband med budgetarbetet 2013 riktades fokus gentemot lokaleffektivisering för hela kommunens organisation. Totalt har kommunen under 2014 minskat sina hyreskostnader med 0,4 mnkr på helårsbasis. I samband med att kommunens verksamhetsfastigheter överfördes till AB Ängelholmslokaler fanns ett antal fastigheter som kommunen fortfarande har kvar i sin ägo. Merparten av dessa fastigheter ska säljas på den öppna marknaden. Under våren 2014 har kommunen avyttrat tre av dessa fastigheter. Kommunen minskar årligen elförbrukningen genom utbyte till mer energieffektiv belysning och energieffektiva alternativ. Under 2014 har elförbrukningen varit lägre än föregående år. Det beror dels på att genomförda energieffektiviseringsåtgärder ger effekt men också på att det har varit ljusare, varmare och torrare än normalt. Kultur- och fritidsnämnden anpassade i november 2013 två stycken bibliotek till att bli meröppna, det vill säga att medborgarna kan nyttja bibliotekens lokaler 365 dagar om året. Genom meröppetfunktionen har tillgängligheten på biblioteken i Strövelstorp och Hjärnarp ökat till 70 timmar i veckan för låntagare över 18 år. Detta har gett låntagarna nya möjligheter att nyttja biblioteket på egna villkor. Antal lån i kommunala bibliotek har en nedåtgående nationell trend. Nedgången följer rikstrend och Ängelholm ligger fortsatt på höga siffror i jämförelse med såväl Region Skåne som riket. Värt att notera är att Strövelstorp (som i november 2013 blev meröppet) är det bibliotek som har uppåtgående trend med cirka 10% ökad utlåning. I syfte att öka elevernas medvetenhet anordnade måltidsservice en tävling om vilken skola som slängde minst matavfall under en så kallad klimatsmart vecka. Skolan som vann slängde 9,72 g/portion. Sex av kommunens skolor kastade mindre än 13 g/portion, alltså mindre än en matsked. Gymnasieskolan slängde mest mat med i genomsnitt 87,66 g/portion. Skolinspektionens rapport efter genomförd regelbunden tillsyn visar att Ängelholms kommun är en god skolkommun. Kommunen har stabila resultat, där elev- 30 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

31 Kommunens kvalitet i korthet Trend Medel* Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, tkr Kostnad per betygspoäng, kr Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram, tkr 16,3 15,8 17,2 25,2 Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende, tkr Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten, tkr Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning inom socialtjänstens verksamhetsområde, % Väntetid i snitt för att få plats på ett särskilt boende, dagar Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum, % Väntetid för de som inte får sitt barn inom förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum, dagar Handläggningstid i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök, dagar Barn per personal i kommunens förskolor (budgeterat), antal 4,6 5 4,6 5,4 Andel med godkänt resultat i samtliga nationella prov årskurs 3, % Andel med godkänt resultat i samtliga nationella prov årskurs 6, % Serviceutbud särskilt boende, % av maxpoäng Serviceutbud hemtjänst, % av maxpoäng Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, % av maxpoäng Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, % Personalkontinuitet hemtjänst, olika vårdgivare inom en 14-dagarsperiod, antal Andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet, % 92,3 93,3 91,6 86,4 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen, % Andel elever med positiv syn på skola och undervisning i åk 8, % * Medelvärde för deltagande kommuner. Ängelholms kvalitet i korthet effektiva verksamheter Kostnad per betygspoäng i skolan ligger för 2014 på 351 kr, vilket är en fördyrning med 27 kr i förhållande till Men fortfarande ligger kostnaden under snittet på 368 kr. Vad gäller andelen elever med godkända resultat i nationella prov i årskurs 3 och 6 så ligger kommunen över snittet för deltagande kommuner. Kommunen har en hög andel elever som är behöriga till nationella program på gymnasiet och också en hög andel som fullföljer gymnasiet. En plats inom särskilt boende kostar 775 tkr vilket kan jämföras med snittet för deltagande kommuner på 677 tkr. Även kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten är väsentligt dyrare än snittet, 351 tkr jämfört med snittet på 249 tkr. Samtidigt har väntetiden för att få en plats på särskilt boende ökat från 16 dagar till 56 dagar. Kommunen får goda omdömen vad gäller serviceutbud och andel brukare som är nöjda inom såväl hemtjänst som i särskilt boende. Måttet för hur många anställda inom hemtjänsten en vårdtagare möter under en 14-dagarsperiod har försämrats och uppgår till 17 anställda. Det är också högre än snittet på 15 anställda. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

32 ernas genomsnittliga meritvärde återigen ökat jämfört med föregående år (219,7 för 2014 och 219,0 för 2012). Verksamheterna präglas av en stark förbättrings- och utvecklingskultur som tar avstamp i den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten. Utmaningen kring skillnaderna i flickors och pojkars resultat är identifierad och behöver ett fortsatt fokus. Personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation, matematik och naturvetenskap och teknik uppgår till 98% respektive 95%. Utmaningen för förskoleverksamheterna ligger i att kunna arbeta med de olika ämnesområdena som en helhet och kommunicera detta till vårdnadshavarna. Socialnämnden har strävat efter ett effektivt resursutnyttjande genom förebyggande arbete och öppna insatser. Dock har antalet institutionsdagar inom individ- och familjeomsorgen ökat 2014 jämfört med Framförallt har det under första halvåret 2014 funnits behov av externa korttidsplaceringar. Miljönämnden har arbetat med att öka den andel av tillsynen som finansieras av avgifter. Finansieringsgraden varierar mellan tillsynsområdena. För livsmedelskontroll är kostnadstäckningen 64%. Miljötillsynen har en kostnadstäckning på 57% och hälsoskyddstillsynen har en kostnadstäckning på 39%. Den relativt låga kostnadstäckningen för hälsoskyddstillsynen är kopplad till att klagomål avseende hälsoskydd tar en längre tid att utreda. Antal tillsynstimmar per handläggare har under året varit Målet var timmar och anledningen till att inte målet nåtts fullt ut beror på personalomsättning och föräldraledigheter. Under verksamhetsåret har samtliga anställda i utryckningstjänst arbetat i kombinationstjänst, vilket innebär att personalen arbetat dagtid var 5:e vecka. Detta medför att tid kan frigöras för bland annat förebyggande utbildning i brandskydd, hjärt- och lungräddning med mera. Ingen människa har omkommit genom brand under året, vilket är glädjande och målet om noll döda genom bränder i kommunen har uppfyllts. ÅRETS RESULTAT Årets verksamhet uppvisar ett positivt resultat på 10,1 mnkr. Resultatet fördelar sig på följande sätt mellan skatte- och avgiftskollektiv: Årets resultat, mnkr Skattefinansierad verksamhet +10,1 Avgiftsfinansierad verksamhet (Vatten och avlopp) 0,0 Totalt +10,1 Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag har varit något sämre än förväntat och innebär en negativ avvikelse på -2,5 mnkr. Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 6,3 mnkr och avser mark från kommunens allmänna markreserv (3,3 mnkr), förvaltningsfastigheter (2,8 mnkr) samt inventarier och maskiner (0,2 mnkr). Exploateringsverksamheten har givit ett överskott på 1,9 mnkr, främst till följd av tomt- och markförsäljning. De lägre arbetsgivaravgifterna för unga, under 26 år, samt för äldre, födda 1946 eller tidigare, innebär en positiv avvikelse på cirka 7,1 mnkr. Från och med 2013 redovisar kommunen pensioner enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionskostnaderna avviker mot budget med -6,1 mnkr vilket beror på ökade kostnader för pensionsutbetalningar samt ökning av den del av pensionsskulden som är intjänad efter Kostnaderna för semesterlöneskulden ökar mer än beräknat, -3,5 mnkr. Finansnettot är positivt och budgetavvikelsen uppgår till +3,8 mnkr. Aktieutdelning och borgensavgifter överstiger budget med 3,5 mnkr. Ränteintäkterna har varit högre och räntekostnaderna lägre än budgeterat. Aktieindexobligationen med ett nominellt värde på 150,0 mnkr har skrivits ner med ytterligare 4,2 mnkr under året och uppgår vid årsskiftet till 135,0 mnkr. 32 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

33 Genomförandegraden avseende investeringar har varit väsentligt lägre än budgeterat vilket fått till följd att årets avskrivningar blivit lägre än förväntat, +3,6 mnkr. Nedskrivning har gjorts avseende investeringsprojektet Broförbindelse Rönneå, vilket belastar resultatet med 4,9 mnkr. Den totala avvikelsen avseende av- och nedskrivningar uppgår alltså till -1,3 mnkr. Kommunens räddningsverksamhet går från och med årsskiftet 2014/2015 in i ett kommunalförbund, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, tillsammans med Helsingborg och Örkelljunga. Förbundet har tillförts eget kapital om totalt 7,5 mnkr varav Ängelholms andel uppgår till 1,4 mnkr. Detta har inte varit budgeterat. Resultatet påverkas positivt av att nämndernas skattefinansierade verksamheter visar ett överskott på 9,7 mnkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vattenoch avlopp uppvisar ett underskott på 0,3 mnkr vilket balanseras mot tidigare förutbetalda avgifter. Sammantaget uppgår de förutbetalda avgifterna inom VA-verksamheten till 16,1 mnkr. Från och med 2014 har renhållningsverksamheten överlåtits till NSR och ingår därför inte längre i kommunens redovisning. Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Balanskravsavstämningen ger följande resultat: Det justerade resultatet uppgår till +8,0 mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Resultatutjämningsreserven avseende tidigare års avsättningar uppgår till 9,7 mnkr. Årets resultat och balanskravet , mnkr ,1 44,3 376,2 Kommunens långsiktiga resultatmål ska vara positivt och lägst uppgå till 2,0% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktige fastslog i samband med att ramarna för budget 2014 antogs ett undantag från det finansiella målet på 2,0%. För måluppfyllnad 2014 krävs endast att balanskravet uppnås. För 2014 uppgår resultatet till 10,1 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 0,6% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag , procent 4,0 19,4 12,4 1,8 58,3 35,0 10,1 8, Årets resultat Balanskravsresultat Balanskravsavstämning, mnkr Ingående resultat att återställa 0,0 Årets resultat enligt resultaträkningen +10,1 - avgår samtliga realisationsvinster -6,3 - tillkommer orealiserad nedskrivning aktieindexobligation +4,2 Årets resultat efter balanskravsjusteringar +8,0 - medel till resultatutjämningsreserv -0,0 - medel från resultatutjämningsreserv -0,0 Årets balanskravsresultat +8,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,4 3,3 2,0 0,7 0,6 0, Kommunen Mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

34 Utvecklingen av intäkter och kostnader En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Under perioden ökar nettokostnaderna snabbare än skatteintäkter och statsbidrag, vilket också delvis avspeglas i resultatutvecklingen. Under perioden ökar nettokostnaderna med 16,8% medan skatteintäkter och statsbidrag endast ökar med 13,5%. Det positiva finansnettot bidrar till att kommunen trots allt uppnår ett positivt resultat. Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter , procent ,0 104,5 102, Nettokostnader 108,6 105,7 109,0 109,3 Skatteintäkter PENSIONSÅTAGANDE OCH FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 779,3 mnkr vilket är en minskning med 38,2 mnkr i förhållande till Sammantaget fördelar sig kommunens pensionsåtagande på följande sätt: Kommunens pensionsåtagande, mnkr Avsättning i balansräkningen som avser intjänande efter ,8 113,5 29,1 Avsättning/ansvarsförbindelse förtroendevalda 2,2 Ansvarsförbindelse i balansräkningen som avser intjänande före ,0 Totala pensionsförpliktelser 779,3 Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner efter 1998 som annars skulle ha redovisats under posten Avsatt till pensioner. Detta innebär att kommunen årligen betalar en avgift till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Kommunen har samtidigt öronmärkt medel under finansiella anläggningstillgångar som motsvarar den förpliktelse som lyfts in i balansräkningen. Vid utgången av 2014 uppgick dessa pensionsmedel till 544,4 mnkr. Dessa förvaltas på följande sätt: Pensionsmedel, mnkr Aktieindexobligation 135,0 Realränteobligationer 35,4 Intern utlåning inom koncernbolag och VA-verksamhet 271,0 Aktiefonder 32,2 Räntefonder 32,1 Koncernkonto 38,7 Totala pensionsmedel 544,4 Aktieindexobligationen med ett nominellt värde på 150,0 mnkr hade i bokslutet 2013 ett marknadsvärde på 139,2 mnkr. Under 2014 har marknadsvärdet sjunkit med ytterligare 4,2 mnkr ner till den garanterade nivån på 135,0 mnkr. Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelastningen avseende pensionsutbetalningarna att vara höga från 2014 och fram emot då de når sin topp. Likviditetsbelastningen kommer därefter att ligga kvar på ungefär samma nivå fram till cirka 2030 för att därefter successivt avta. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att börja använda de medel som avsatts för pensionsändamål genom att årligen, från och med 2014, överföra 25 mnkr från pensionsförvaltningen till kommunens egen likviditet. Under året har kommunen sålt av andelar i aktiefonden Skagen Global för 5,2 mnkr, vilket givit en realisations- 34 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

35 vinst på 1,3 mnkr. Likviditeten har placerats i aktiefonden Handelsbanken Global Index. Kommunens avsatta pensionsmedel täcker 69,8% av skulden. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 234,9 mnkr, har återlånats i verksamheten. Avkastningen på aktie- och räntefonderna uppgår till 13,6% medan portföljen totalt sett avkastat 1,5%. Förklaringen till detta är nedskrivningen av aktieindexobligationen samt ett extremt lågt ränteläge. BUDGETFÖLJSAMHET OCH PROGNOSSÄKERHET Nämndernas driftredovisning avseende den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett överskott på 9,7 mnkr. Störst positiva budgetavvikelser finns inom kommunstyrelse, +13,3 mnkr (varav fastighetsenheten står för 7,3 mnkr), byggnadsnämnd, +3,8 mnkr, barn- och utbildningsnämnd, +3,4 mnkr samt kultur- och fritidsnämnd, +3,1 mnkr. Underskott har uppstått inom socialnämnden, -17,5 mnkr. För en mer ingående analys av verksamheternas resultat hänvisas till sidorna samt driftredovisningen på sidan 116. Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse. Nedan redovisas prognossäkerheten totalt: Helårsprognos, budgetavvikelse mnkr April Augusti Bokslut Nämnderna +1,1 +0,1 +9,7 Årets resultat +5,7 +7,5 +10,1 Nämndernas prognoser har sammantaget varit stabila under året och indikerat en positiv avvikelse. Dock förekommer stora förändringar vad gäller prognos och utfall mellan de olika nämnderna. När året summeras kan konstateras att nämndernas utfall blir bättre än förväntat. I princip har samtliga nämnder, förutom socialnämnden, väsentligt bättre utfall än prognostiserat. Detta uppvägs dock till stor del av att socialnämnden gör ett väsentligt större underskott än beräknat. I augusti var socialnämndens prognos -7,0 mnkr medan utfallet blev -17,5 mnkr. Prognosen för kommunen som helhet har varit svagt positiv under hela året. Förutom att nämndernas utfall blivit bättre påverkar även finansnetto, fastighetsförsäljningar och avskrivningar resultatet positivt. LIKVIDITET OCH LÅN De likvida medlen på koncernkonto med mera uppgår vid årsskiftet till 156,9 mnkr varav 38,7 mnkr avser medel som avsatts för pensionsändamål. Sammantaget har de likvida medlen ökat med 92,0 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras till stor del av att Ängelholmshems likviditet ökat med cirka 83,0 mnkr. De långfristiga lånen har ökat med 74,0 mnkr och uppgår till 315,0 mnkr, varav 107,0 mnkr avser den skattefinansierade verksamheten och 208,0 mnkr avser den avgiftsfinansierade verksamheten. VA-verksamheten står för 72,0 mnkr av ökningen. Den avgiftsfinansierade verksamheten har dessutom sedan tidigare tagit upp interna lån, som finansieras via utlåning av pensionsmedel, på 102,0 mnkr. Låneskuldens genomsnittliga återstående löptid är 1,2 år och genomsnittlig viktad ränta är 1,9%. Inga lån är upptagna i utländsk valuta. Långfristiga externa skulder , mnkr ,0 241,0 315, ,1 131, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

36 INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET Årets nettoinvesteringar uppgår till 125,8 mnkr, vilket är 232,1 mnkr mindre än budgeterat. Överskottet inom de skattefinansierade investeringarna uppgår till 123,5 mnkr och inom VA-verksamheten till 108,6 mnkr. Avvikelsen är huvudsakligen en följd av senareläggning av projekt vilket innebär att överskottet till största delen kommer att överföras till Avvikelser finns inom en stor mängd projekt. Bland de större avvikelserna kan nämnas Pågatågsstation Barkåkra, anläggning av nya träningsplaner, gång- och cykelbro vid badhusområdet, inventarier förskola/skola, vägförbindelse över Rönneå samt vatten- och avloppsinvesteringar. Investeringar i skattefinansierad verksamhet utgör 65,8 mnkr medan avgiftsfinansierade investeringar utgör 60,0 mnkr (vatten- och avloppsverksamhet). Bland de större investeringar som genomförts kan nämnas: Större investeringar, mnkr Vattenledning Kulltorp - Vattenverket 24,6 VA-sanering Skepparkroken/Björkhagen 12,1 Skyddsinvallning Havsbaden 6,2 Projekt En dator per elev 6,0 Temporärt bad 5,1 VA-ledningar Västergatan och Linnégatan 4,7 Trafikbelysning 4,0 Investering spillvattenledningar 3,3 Ny-/ombyggnad busshållplatser 3,0 Ombyggnad VA-nät Norra Sockerbruksgatan 2,2 Tankfordon räddningstjänsten 2,0 Exploateringsverksamheten har omfattat 18 projekt. Den utgående balansen för pågående projekt uppgår till 34,4 mnkr vilket är en ökning med 1,4 mnkr jämfört med föregående år. Årets resultat har gottgjorts med 1,9 mnkr från exploateringsverksamheten. För en utförlig investerings- och exploateringsredovisning hänvisas till sidan 117. Nettoinvesteringar , mnkr ,2 46,4 155,7 51,7 142,4 BORGENSÅTAGANDE De totala borgensförbindelserna uppgår till 1 418,1 mnkr vilket är en ökning med 155,5 mnkr jämfört med Ökningen beror främst på att AB Ängelholmshemskoncernen ökat sin upplåning med 143,0 mnkr. Vidare har delägarskapet i Sydvatten AB inneburit att kommunen tecknat ytterligare borgen på 6,9 mnkr för bolagets åtaganden. Även borgensåtagandena gentemot Helsingborgs kommun avseende NSR:s upplåning har ökat med 7,7 mnkr. Borgen till föreningar har minskat med 1,8 mnkr. Kommunen har under året beviljat Skånes Gymnastikförbund en borgen om 25,0 mnkr för utbyggnad av Lingvallen. Denna har inte utnyttjats ännu. Av de totala borgensåtagandena avser 1 347,3 mnkr AB Ängelholmshem, vilket innebär att 70,8 mnkr avser andra organisationer. Större borgensåtaganden i övrigt avser Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 26,3 mnkr, Skånes gymnastikförbund, 12,2 mnkr och Sydvatten AB, 26,8 mnkr. 73,3 116,0 40,0 Inga borgensåtaganden har infriats under ,8 60, Skattekollektiv Avgiftskollektiv 36 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

37 Borgensåtagande , mnkr ,0 52,3 960,4 RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING FÖR KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET Årsredovisningen ska innehålla en redogörelse över de enheter som ingår i den samlade kommunala verksamheten. Dessa delas upp i dels koncernföretag och dels uppdragsföretag. Koncernföretag är sådana där kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga där röstandelarna uppgår till 20% eller mer. Med uppdragsföretag (där kommunens röstandelar understiger 20%) menas andra samägda företag och kommunala entreprenader. Koncernföretag 1 125, ,6 40,3 45,5 58, , Borgen, totalt Borgen, exkl. koncernföretag Koncernen Ängelholms kommun Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av verksamheten i kommunen och bolagen. Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter redovisas jämte kommunens räkenskaper. Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och AB Ängelholmshemskoncernen som ägs till 99,97% av Ängelholms kommun. AB Ängelholmshemskoncernen består av moderbolaget AB Ängelholmshem samt det helägda dotterbolaget AB Ängelholmslokaler. 70,3 Det av kommunen helägda bolaget Sockerbruket 11 AB har exkluderats från den sammanställda redovisningen. Skälet är att bolagets verksamhet är av ringa omfattning. Beslut har fattats om att bolaget ska likvideras. Den sammanställda redovisningen bygger på årsbokslut i Ängelholms kommun och AB Ängelholmshemskoncernen. Redovisat resultat för kommunkoncernen 2014 uppgår till 64,0 mnkr (49,0 mnkr 2013). Soliditeten, beräknad som eget kapitals andel av balansomslutningen, uppgår till 47,2% (48,8% 2013). Kassalikviditeten, beräknad som likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder, uppgår till 33,0% (14,9% 2013). Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 december 2014 till personer (3 033 personer 2013). AB Ängelholmshemskoncernen Ägd andel: 99,97%. Årets verksamhet Förvaltning av bostäder, lokaler, servicehus och förskolor med mera. Vid årsskiftet uppgår antalet förvaltade bostadslägenheter till stycken och antalet förvaltade verksamhetslokaler till 95 stycken, varav bolaget äger 68 stycken. Förvaltad yta uppgår till cirka kvm. Kommunen har från och med 2013 överlåtit merparten av sina verksamhetslokaler till AB Ängelholmslokaler, ett helägt dotterbolag till AB Ängelholmshem. Under 2014 har ytterligare åtta fastigheter överlåtits till bolaget. Bolaget har förvärvat samtliga fastigheter för en köpeskilling om 670,9 mnkr. Kommunen har tillskjutit ett ovillkorat aktieägartillskott på 231,6 mnkr till AB Ängelholmshem som transporterats vidare till AB Ängelholmslokaler. Därigenom säkerställs AB Ängelholmslokalers soliditet. Övrig finansiering av bolagets förvärv av fastigheterna har genomförts genom utlåning mot revers på totalt 439,3 mnkr. Kommunen har också beviljat AB Ängelholmslokaler en borgen på 100,0 mnkr. För de fastigheter som kvarstår i kommunens ägo har ett förvaltningsavtal upprättats mellan kommunen och AB Ängelholmslokaler. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

38 Under 2014 färdigställde AB Ängelholmshem 111 lägenheter i Ängelholm, varav 107 av dessa ligger i kvarteret Betan på Norra Sockerbruksgatan. 38 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

39 Kommunen har fortsatt att förvärva de utestående aktier i AB Ängelholmshem som finns hos andra aktieägare och vid årsskiftet så äger kommunen aktier utav totalt aktier. Under 2014 färdigställde AB Ängelholmshem 111 lägenheter i Ängelholm, varav 107 av dessa ligger i kvarteret Betan på Norra Sockerbruksgatan. Under året har byggnation av Trygghetsboendet Willan 7 och Solskiftet etapp två i Munka Ljungby startat. Bolaget har sålt tre fastigheter med sammanlagt 91 hyreslägenheter och förvärvat en fastighet i Munka Ljungby. Bolaget har en mycket låg vakansgrad för bostäder, 0,21% (0,17% 2013). Ekonomisk analys Redovisat resultat för AB Ängelholmshemskoncernen uppgår till 53,9 mnkr. Soliditeten uppgår till 19,9%. AB Ängelholmshems redovisade resultat uppgår till 11,2 mnkr och AB Ängelholmslokalers uppgår till 3,8 mnkr. Koncernens resultat om 53,9 mnkr är kopplat till reavinster motsvarande 55,6 mnkr och avser försäljning av fastigheter till externa köpare. Försäljningen har genomförts i bolagsform. Ekonomisk översikt, AB Ängelholmshemskoncernen Omsättning, mnkr 383,9 201,2 Resultat efter finansnetto, mnkr 53,9 1,2 Nettoinvesteringar 434,0 639,7 Soliditet, % 19,9 19,6 Balansomslutning, mnkr 2 696, ,7 Personalstatistik Antal månadsanställda Från 2014 har bolaget anpassat sin redovisning utifrån det så kallade K3-regelverket, vilket bland annat innebär att investeringarna måste delas upp i sina olika komponenter (komponentavskrivningar). Anpassningen får till följd att avskrivningskostnaderna ökar. Det ökade antalet fastigheter i bolaget har även medfört ökade räntekostnader. Underhållsbehovet är fortsatt stort för fastigheterna i dotterbolaget AB Ängelholmslokaler vilket kommer att belasta resultatet de kommande åren. Bolagets investeringar består av övertag av åtta fastigheter från kommunen samt färdigställda och pågående nybyggnationer. Framtiden Ängelholms kommun befinner sig i en region som spås en gynnsam befolkningsutveckling. För att kommunen ska fortsätta att växa befolkningsmässigt krävs att nya bostäder uppförs. Ängelholmshems mål är att bygga 60 nya lägenheter i snitt per år. I takt med att kommunen växer befolkningsmässigt ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet. Under 2015 startar byggnationen av en ny Nyhemsskola dimensionerad för 435 elever. I projektet ingår också en ny idrottshall. Kommunala uppdragsföretag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Ängelholms ägarandel är 16,0%. Bolaget tar emot och behandlar avfall från avtalsslutande kommuner och bedriver därmed sammanhängande regional verksamhet. De av ägarkommunerna beslutade ägardirektiven beskriver det övergripande kommunala ändamålet: Bolagets verksamhet syftar till att erbjuda de ägande kommunerna och därigenom medborgarna ett resursoch avfallssnålt och kretsloppsbaserat samhälle med hjälp av avfallsminimering, återanvändning och återvinning samt behandling av restavfall med tillförlitliga, ekonomiska och miljövänliga metoder. I syfte att uppnå förbättrad miljö och ekonomi samt skapa konkurrensfördelar kan bolaget erbjuda effektiva miljöledningssamt avfallshanterings- och återvinningssystem för det regionala näringslivet. Konsortialavtalet mellan ägarkommunerna gäller till utgången av FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

40 Ängelholms Näringsliv AB Vid årsskiftet gick de tre organisationerna Ängelholms Turistförening, Engelholms Cityförening och Ängelholms Näringsliv AB ihop till ett bolag; Ängelholms Näringsliv AB. Ängelholms kommun äger 14,0% av aktierna i bolaget och AB Ängelholmshem 4,0% medan övrigt ägande är fördelat på 48 lokala företag. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Ängelholm till boende, besökare, inflyttare och företagare. Bolaget samordnar alla marknadsaktiviteter så att parterna får ut det mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete med Ängelholms kommun. Vidare är bolaget en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser medlemsföretagens intressen. Tillsammans med kommunen arbetar man för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad marknadsföring och ett antal events utvecklas stadskärnan i Ängelholm som handels- och mötesplats. Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistbyrå som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling, information och gästmottagning. rå- och dricksvatten fram till förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun. Competensum Skåne Nordväst AB Competensum bildades 2008 genom att verksamheten för kvalificerad yrkesutbildning togs över från Ängelholms kommun. Yrkeshögskolan tillhandahåller eftergymnasiala utbildningar med målet att utbilda för en specifik yrkesroll. Verksamheten har två affärsområden, Competensum Yrkeshögskola och Competensum Företag. Bolaget har ett tjugotal delägare och kommunens ägarandel är 6,1%. Kommunala entreprenader och köp av verksamhet Delar av kommunens verksamhet bedrivs på entreprenad och berör främst verksamheter inom tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Entreprenader och köp av verksamhet uppgick 2014 till 466,0 mnkr (411,0 mnkr 2013) eller 20,5% av de totala kostnaderna för kommunen. Bland de större entreprenörerna kan nämnas följande: Större entreprenörer Arenabolaget i Ängelholm AB Bolagets uppdrag är att äga och förvalta idrottsanläggningen Lindab Arena och därtill hörande anläggningar. Kommunens ägande uppgår till 10,6%. Övriga större aktieägare är Backahill AB och PEAB. Sydvatten AB Kommunen blev under 2012 en av 16 delägare i Sydvatten AB genom att förvärva aktier för 26,0 mnkr. Kommunens ägarandel uppgår till 4,55%. Störst aktieägare är Malmö, Lund och Helsingborg. Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar och dels av tunnelsystem och ledningar för Avfallstjänster Lokalvård och kost Fastighetsförvaltning Utbildning Transporter Vård och omsorg Ohlssons i Landskrona AB NSR AB Sodexo AB AB Ängelholmslokaler Helsingborgs Stad Klippans kommun Framtidsskolan Örestad Bergkvarabuss AB Skånetrafiken Taxi Ängelholm AB Starbussar AB Adium Omsorg AB Victum Omsorg AB Carema Äldreomsorg AB Attendo Sverige AB 40 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

41 KÄNSLIGHETSANALYS Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser. Händelse Förändring +/- 10 öres förändring av kommunalskatten 7,9 mnkr Förändrat invånarantal med 100 Avgiftsförändring med 1% Löneförändring med 1%, inkl PO Prisförändring med 1% Ökad upplåning med 10 mnkr 4,4 mnkr 1,7 mnkr 12,6 mnkr 6,7 mnkr 0,03 mnkr 10 heltidstjänster 4,6 mnkr Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. FINANSIELL STÄLLNING JÄMFÖRT MED ANDRA KOMMUNER Ängelholm har tillsammans med övriga kommuner i Skåne under flera år jämfört den finansiella situationen inom kommungruppen med hjälp av en analysmodell som tagits fram av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid handelshögskolan i Göteborg. Syftet med analysen är att redovisa var Ängelholms kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under i förhållande till övriga kommuner i Skåne län. Detta görs i form av en finansiell profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos kommunen i förhållande till övriga kommuner i länet. Utgångspunkten för analysen är de finansiella profiler i form av polärdiagram som redovisas nedan. Diagrammen innehåller dels fyra perspektiv och dels åtta finansiella nyckeltal, som är viktiga för en kommuns finansiella utveckling. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje axel i polärdiagrammet graderas och ju längre ut på axeln kommunen ligger desto bättre. Varje kommun poängsätts utifrån inbördes relation för Finansiell profil jämfört med Skåne län Ängelholm 2011 Ängelholm 2012 Ängelholm I rapporten lyfts såväl starka som svaga sidor fram. I jämförelse med övriga kommuner i länet är kommunens starka sidor låg skattesats och hög soliditet. Vad gäller årets resultat 2013 samt skattefinansieringsgraden av investeringarna så ligger kommunen i nivå med medel i Skåne. De svaga sidorna är den långsiktiga resultatnivån samt budgetföljsamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen har en stark finansiell ställning men att resultatnivån sett över tiden är för låg. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

42 respektive nyckeltal. Profilen beskriver således endast den ekonomiska situationen i förhållande till de utvalda jämförelsekommunerna. SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften Ekonomirapporten från SKL, december Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien ligger kring 3 procent är tillväxten i Euroländerna fortsatt mycket svag. I USA, Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer, medan den i flera andra länder fortfarande är hög. Det ekonomiska läget i Europa har försvagats. Både internationell och svensk ekonomi har uppenbara drag av otakt. Tillväxten har dämpats markant efter ett uppsving under andra halvåret Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt, vilket innebär att arbetslösheten ligger kvar på cirka 8 procent. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. Den ökade tillväxten i ekonomin som vi nu ser kommer att innebära ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Men det faktum att sysselsättningen tidigare hållits uppe trots svag tillväxt innebär också att det finns gott om ledig personell kapacitet i många företag, vilket kan göra vägen till lägre arbetslöshet trög. Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas resultaten att stanna på 9 miljarder kronor år Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5 miljarder kronor år Det är en försämring med 10 miljarder jämfört med 2013 och det lägsta resultatet sedan Årets förväntade resultat motsvarar 1,1 procent av skatter och bidrag. Den främsta anledningen till det sämre resultatet är att tillfälliga intäktsposter som återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring och höjningar av det generella statsbidraget helt uteblivit i år. Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen. Det är antalet barn i grundskoleåldern som ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar öka efter en längre tids minskning. Volymökningen ligger runt två procent och 1,7 procent för åren Utöver demografiska förändringar de närmaste åren finns ytterligare utmaningar för såväl kommuner som för landsting. Det gäller till exempel ökade investeringsbehov, ett ökat asyl- och flyktingmottagande och för landstingens del kostnader för nya dyra läkemedel. När det gäller åren därefter, , finns det såväl orostecken som ljusglimtar. Trots att den internationella konjunkturen inte riktigt tagit fart ökar det reala skatteunderlaget i förhållandevis god takt. Vi kan se goda exempel på lyckad samverkan mellan kommuner och landsting inom vård och omsorg. Samtidigt finns ett tryck uppåt på kostnaderna, inom ett flertal områden och av ett flertal skäl. Demografiska förändringar innebär ett tilltagande kostnadstryck uppåt på flera verksamheter, men även ett behov av omvandling mellan olika verksamheter. För att bibehålla ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag räknar vi med att kommunsektorn anpassar sitt skatteuttag åren , vilket resulterar i en höjd medelutdebitering på sammanlagt 69 öre ut - över de 14 redan beslutade för Ytterligare en förutsättning är att staten skjuter till pengar i enlighet med en trendmässig framskrivning. FRAMTIDSBEDÖMNING Nämndernas ekonomiska utveckling har totalt sett varit positiv och de skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett överskott på 9,7 mnkr. Detta trots att socialnämndens underskott uppgår till hela 17,5 mnkr. Socialnämnden har redovisat stora underskott under perioden Inför 2015 finns fortsatt risk för att de ekonomiska obalanserna kvarstår i socialnämndens tidigare verksamhet, framförallt inom huvuduppdraget Hälsa. Stort fokus måste därför riktas mot att få balans i berörda verksamheter. 42 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

43 Nämndernas måluppfyllelse är god och 92% av nämndmålen har helt eller delvis uppfyllts, vilket är något lägre än under Endast 35% av investeringsbudgeten har förbrukats under året, vilket har flera orsaker. Eftersom utförandegraden på beslutade investeringar under flera år varit låg har kommunfullmäktige beslutat ge uppdrag åt huvuduppdrag Samhällsutveckling att fördela investeringsbudgeten (inklusive överföringar mellan ) på fem år, det vill säga Därigenom förväntas budgeten bli mer rimlig att genomföra. Det nya utjämningssystemet trädde i kraft från och med 2014 och har inneburit relativt stora omfördelningar mellan kommunerna. För Ängelholm kommun innebär det ett försämrat utfall med cirka 5,0 mnkr 2014, 14,0 mnkr 2015 och långsiktigt cirka 20,0 mnkr i förhållande till tidigare system. I samband med antagandet av budgeten inför 2015 genomfördes en skattehöjning med 25 öre, vilket innebär att skattesatsen uppgår till 19:79. Ekonomin förstärktes därigenom med drygt 20,0 mnkr, vilket i huvudsak använts för satsningar i verksamheten. Det budgeterade resultatet 2015 uppgår till 12,9 mnkr. Om fullmäktiges långsiktiga mål för resultatnivån ska uppnås krävs ett resultat på 38,0 mnkr årligen. Utifrån antagen budget och långsiktig plan kommer detta inte nås under treårsperioden. Det finns därför anledning att initiera en diskussion om den faktiska resultatnivån kontra målet. Inför 2015 finns fortsatt risk för att de ekonomiska obalanserna kvarstår i socialnämndens tidigare verksamhet, framförallt inom huvuduppdraget Hälsa. Stort fokus måste därför riktas mot att få balans i berörda verksamheter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

44 SAMHÄLLSUTVECKLING Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden. Delvis uppfyllt 31% 8% 61% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Att bygga och utveckla ett samhälle är en komplex uppgift som kräver att flera aktiva aktörer tillsammans strävar mot samma mål. Kommunfullmäktiges målsättning för perspektivet utveckling berör hållbar tillväxt och utveckling samt kommunens beslutade profilområden: Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden. Befolkningstillväxt är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Under de senaste 20 åren har Ängelholm haft en kontinuerlig befolkningsökning hade Ängelholms kommun invånare och 2014 har kommunen växt till invånare. Befolkningsökningen under de senaste 20 åren har i genomsnitt varit 0,5% eller 207 personer om året. Från 2013 till 2014 har befolkningen i kommunen ökat med 363 invånare, det vill säga 0,9%. Befolkningsutveckling Tabellen till höger visar befolkningsutvecklingen i kommunens olika församlingar. Efter Ängelholm har Munka Ljungby och Vejbystrand/Magnarp flest invånare. Tätort Ängelholm Munka Ljungby Vejbystrand/ Magnarp Strövelstorp Hjärnarp Övriga Totalt Under 2014 föddes 422 barn medan antalet avlidna uppgick till 426 personer. Födelseöverskottet, det vill säga antalet födda minus antalet avlidana, uppgår till -4 personer. Flyttnettot är positivt med 364 personer. Under året flyttade personer till kommunen och personer flyttade från kommunen. En stor del av flyttnettot och den positiva befolkningsutvecklingen förklaras av invandring (226 personer), men också av nybyggnationen av kvarteret Betan med 107 nya hyresrätter i centrala Ängelholm som AB Ängelholmshem har genomfört. Medelåldern i kommunen är 43,5 år (43,4 år 2013), medan rikets medelålder är 41,2 år. 21,6% av befolkningen är i åldern 0-19 år vilket kan jämföras med rikets 22,7%. 23,3% är 65 år eller äldre medan motsvarande siffra för riket är 19,6%. Ängelholms kommun har sedan flera år ett gemensamt avtal om kommunövergripande samarbete med elva kommuner i nordvästra Skåne, Skåne Nordväst. Syftet med samarbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen och främja tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Skåne Nordväst upprättar årli- 44 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

45 Kommunens kvalitet i korthet Trend Medel* Andel förvärvsarbetande i kommunen, % 81 80,9 80,7 78,5 Andel av befolkning som får försörjningsstöd, % 2,1 2 1,9 4,1 Sjukpenningstalet bland kommunens invånare, dagar 5,8 6 6,9 9,3 Nya företag som har startats per invånare i kommunen, antal 6,3 6,6 5,2 4,9 Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall, % Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?, index Valdeltagande i senaste kommunvalet, % 83,5 * Medelvärde för deltagande kommuner. Ängelholms kvalitet i korthet samhällsutveckling 2014 uppgick andelen ekologiska livsmedel för första halvåret till 7,0% och för helåret 2014 till 11,5%. För 2013 var andelen ekologiska livsmedel i kommunen på 3,0% efter första halvåret och för helåret 5,0%. Flera av de råvaror som upphandlats är också närproducerade. Kommunen använder idag i stort sett bara skånskt färskt kött, svensk kyckling och potatisen odlas i Halmstad. Många halvfabrikat har under året ersatts av mat lagad från råvaror av hög kvalitet. All mjölk är numera ekologisk, vitkålen likaså, morötterna är kravmärkta och odlas i kommunen. Kommunen köper färsk MSC-märkt fisk (det vill säga fisken kommer från ett bärkraftigt bestånd och är fångad med hållbara metoder). Arbetet framåt fokuseras nu på att höja andelen ekologiska livsmedel och samtidigt bibehålla det närproducerade. gen en verksamhetsplan som styr vilka frågor som är på agendan. Under 2014 har man driftsatt ett gemensamt HR-servicecenter (löne- och pensionscenter) mellan sex medlemskommuner (Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Båstad, Åstorp och Svalöv). Inför övergången erbjöds alla HR-systemförvaltare och löne- och pensionsspecialister anställning i HR-servicecenter. Skåne Nordväst har även under 2014 etablerat en gemensam webbplats ( med benämningen Living där kommunernas olika tätorter presenteras utifrån var och hur man vill bo. Man har även fattat ett inriktningsbeslut om att delta i det stora vandringsprojektet Eurando 2016, medverkat som utställare på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm, arbetat med att öka samverkan inom Familjen Helsingborg i näringslivs- och varumärkesfrågor och startat en ny grupp av traineer omgång 9 samt avslutat omgång 8. Som ett led i att stärka Ängelholm som Ungdomsstad har Ängelholms kommun drivit projektet Ung i Ängelholm sedan 2011 tillsammans med Kraftsamling Ängelholm, Ängelholms Näringsliv och Arbetsförmedlingen. Ung i Ängelholm är ett EU-projekt som finansieras med medel från Europeiska socialfonden. Projektet arbetar med att sänka ungdomsarbetslösheten i kommunen, skapa nätverk för unga Ängelholmare och utbilda ungdomar i entreprenörskap. Projektet kommer från och med 2015 att implementeras i kommunens verksamhet. Kommunen har ett välutvecklat idrotts- och föreningsliv. Ett led i att ytterligare förstärka detta startade Idrottsforum under Syftet med Idrottsforum är att utveckla Ängelholm som idrottsstad och hitta nya områden där kommun och idrottsföreningar kan dra nytta av varandra. Totalt deltog cirka 150 representanter från olika föreningar på det första mötet. Kommunen erbjuder en skola på nationell toppnivå. De senaste åren har Ängelholms skolor ständigt förbättrat sig vilket har resulterat i utmärkelser och topplaceringar i olika studier. I SKL:s årliga studie Öppna jämförel- FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

46 ser rankas Ängelholms kommun som en av de 30 bästa i landet när det gäller grundskolan. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommun placerade sig Ängelholm på en fjärdeplats (12:e plats 2013, 27:e plats 2012). Under året har kommunen fördjupat sitt samarbete med universitet och högskolor. Genom detta samarbete förankras den vetenskapliga grunden i den dagliga verksamheten i skolan. Utmärkelserna och den positiva utvecklingen är ett kvitto på att det målinriktade, systematiska kvalitetsarbetet baserat på vetenskaplig grund som bedrivs fungerar och bidrar till samhällsutvecklingen i Kunskapsstaden Ängelholm. HÄLSOSTADEN - GRÄNSLÖS VÅRD Årets verksamhet Hälsostaden är ett treårigt pilotprojekt som startade hösten Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård samt sjukhusbunden specialistvård i Region Skåne och verksamheten bedrivs på Ängelholms sjukhus. Ängelholms kommun finansierar cirka 3% av budgeten för Hälsostaden. Projektets huvudmål är att öka tillgängligheten, erbjuda vård och omsorg på rätt nivå samt förbättra samarbetet mellan kommun, primärvård och sjukhus genom att erbjuda rätt vård på rätt plats har varit ett händelserikt år för projektet. I januari 2014 gick Region Skåne in som huvudman för den kommunala verksamheten som omfattar 17 korttidsplatser. Under våren öppnades en gemensam kvällsoch helgmottagning för primärvården på Ängelholms sjukhus. Sammanlagt 20 vårdcentraler med listade patienter, samarbetar och bemannar verksamheten som är öppen på kvällar och helger. Inför sommaren bildades ett mobilt akutteam. Teamet som är bemannat av läkare, sjuksköterskor från vårdcentral/sjukhus/ kommun och koordinator arbetar med att besöka kommuninvånare i hemmet som är i behov av akut sjukvård. Teamet arbetar nära den kommunala hemsjukvården och under de 142 aktiva dagarna har teamet haft 334 hembesök hos 188 unika patienter. 94% av hembesöken har förebyggt ett besök på akutmottagningen och I januari 2014 gick Region Skåne in som huvudman för den kommunala verksamheten som omfattar 17 korttidsplatser. 76% av hembesöken har förebyggt en inläggning i sluten vård. Under hösten startades ett pilotprojekt där det inrättades en Omvårdnadsenhet (OVE). Denna enhet inrättades för att öka kvaliteten i omhändertagandet av patienter som är medicinskt färdigbehandlade. Ekonomisk analys Årets resultat för Hälsostaden uppgår till -24,8 mnkr vilket är en budgetavvikelse på -25,3 mnkr. Hälsostaden hade för 2014 ett sparbeting på 26,4 mnkr. Detta sparbeting har inte effektuerats under året. Under 2014 togs en handlingsplan fram för att uppnå en ekonomi i balans med en helårseffekt på 17,9 mnkr. Olika faktorer 46 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

47 har lett till att handlingsplanen ej fått någon effekt Hälsostadens strategi är att förändra arbetssättet så att det blir så effektivt och bra som möjligt för patienterna avseende tillgänglighet, vårdomsorg på rätt nivå och att förbättra patientflödet mellan sjukhus, primärvård och kommun. Detta leder långsiktigt även till en stark ekonomi. NÄRINGSLIVET I ÄNGELHOLM Ängelholms kommun har under 2014 återigen fått en topplacering i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och befinner sig på åttonde plats i landet. Det är en förbättring med tre placeringar sedan föregående år. Vägnät, tåg- och flygtillgängligheten är det som får bäst betyg från företagarna i kommunen. I Ängelholm finns cirka registrerade företag och hela 99% är mikro-, små- eller medelstora företag (från 0 till 49 anställda). Här finns företag inom 465 branscher av 823 möjliga och denna stora branschbredd gör att sårbarheten i konjunkturnedgång är förhållandevis liten. Sett till branschtillhörighet finns flest företag inom jord- och skogsbruk följt av handel, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (det vill säga mindre konsultföretag inom tjänstesektorn) samt bygg- och fastighetsverksamhet. Ser man enbart till kommunens cirka aktiebolag återfinns flest företag inom handel följt av bygg- och fastighetsverksamhet och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Flest sysselsatta finns inom vård och omsorg, transport, handel samt tillverkning och utbildning. Sett till antalet anställda är Ängelholms kommun och Region Skåne (Ängelholms Sjukhus) de största arbetsgivarna. Flera stora företag med säte i Ängelholm har nationell och internationell verksamhet. De fyra största, sett till det totala antalet anställda, är SITA Sverige AB, Swerock AB, HemoCue AB och Tommy Nordbergh Åkeri AB. Kommunen är också säte för flera välkända företagsvarumärken som exempelvis Koenigsegg Automotive AB och Prisjakt Sverige AB. KRAFTSAMLING ÄNGELHOLM Ängelholms kommuns vision är framtagen i partnerskapet Kraftsamling Ängelholm bestående av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, skolungdomar, myndigheter och kommunen. Visionen är: Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Under 2014 har följande hänt i Kraftsamlingsarbetet: Ett partnerskapsmöte har genomförts under april månad. Styrgruppen fick i samband med partnerskapsmötet i uppdrag att arbeta fram Kraftsamling november genomfördes en workshop med styrgruppen för Kraftsamling och inbjudna tjänstemän från kommunen för att arbeta fram konkreta och mätbara aktiviteter som är angelägna för samtliga intressenter att kraftsamla kring. Sammanställningen från denna workshop ligger till grund för förslaget till Kraftsamling 2.0, en samlad rapport om Kraftsamling från FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

48 2014 fick Ängelholms kommun återigen en bra placering i Svenskt Näringslivs ranking, plats ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

49 MILJÖREDOVISNING I miljöredovisningen presenteras miljötillståndet och utvecklingen inom ett antal områden. Nyckeltalen är inte heltäckande som indikatorer för en hållbar utveckling men de berör viktiga områden som har identifierats i Miljöplanen , utifrån de nationella, regionala och lokala miljömålen. Energianvändning i kommunens lokaler och bostäder Kommunens lokaler ägs och förvaltas av AB Ängelholmslokaler, ett dotterbolag till AB Ängelholmshem. Trenden visar en minskning av energianvändningen per m² i kommunens lokaler de senaste åren men fortfarande ligger energianvändningen på 230 kwh/m² vilket är bland de högsta i Skåne. Ekologiskt odlad åkermark Ängelholm ligger långt efter den nationella målsättningen på 20% ekologiskt odlad åkermark. År 2013 odlades 1,8% av åkermarken i Ängelholm ekologiskt. Ekologisk odling bidrar till minskad användning av bekämpningsmedel och gynnar den biologiska mångfalden samt ger värdefull kunskap om hur ett hållbart jordbruk kan utvecklas. Andelen ekologiska livsmedel som köps in till den egna verksamheten påverkar indirekt efterfrågan och driver på utvecklingen mot ekologisk odling. Skyddad natur I Ängelholms Naturvårdsprogram finns 80 områden med höga naturvärden identifierade och beskrivna. Tre av dessa är naturreservat, Ängelholms Strandskog, Prästängen samt Hålebäckseröd som bildades under De tre naturreservaten har totalt en yta på 228 hektar. Rössjön är ett skyddat fågel- och vattenskyddsområde på 385 hektar. Kråkelund är en 8 hektar stor dalgång med biotopskydd. Sammanlagt är 621 hektar skyddat, vilket motsvarar 1,3% av kommunens totala yta. Kommunen har under 2014 föreslagit bildandet av ett kommunalt naturreservat, Magnarps strandmarker. Ängelholms kommun blev medlem i Sveriges Ekokommuner Miljönyckeltal Ängelholms kommun 2012 Placering 2012* Energianvändning i kommunägda lokaler, inklusive verksamhetsel, kwh/m² Andel energi som kommer från förnybar energi, fjärrvärme och restvärme i kommunägda lokaler och bostäder, exklusive el, % 2013 Placering 2013* Andel ekologiskt odlad åkermark, % 1,2 1,8 Skyddad natur, ha Miljöcertifierade skolor och förskolor, antal Tungmetallhalt av kadmium i avloppsslammet, mg/kg torrsubstans 0,92 0,94 0,88 Total mängd brännbart avfall inklusive matavfall, kg/person Resor med tåg, antal/vardag Andel resor som sker med cykel, % Uppföljningen görs inte varje år, vid uppföljningen 2007 var resultatet 11,2%. Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil, kg/årsarbetare 2014 Placering 2014* * Jämförelse med övriga kommuner i Skåne, där färgmarkeringen betyder följande: Bland de 25% bästa kommunerna Bland de 50% mittersta kommunerna Bland de 25% sämsta kommunerna Ingen färgmarkering innebär att informationen ej finns tillgänglig, 11, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

50 Miljöcertifierade skolor och förskolor I Ängelholm finns tre förskolor och en skola som är Grön Flagg certifierade: Skörpagården, Ängavången, Karika och Villanskolan. Certifieringen visar att man arbetar strategiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna i undervisningen så kallat lärande för hållbar utveckling. Inte bara elevernas kunskap och förståelse för en hållbar utveckling är viktigt utan även deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande och förstå sin egen roll i samhällsutvecklingen är en avgörande faktor för en hållbar utveckling. Under 2014 har ett lärarnätverk med fokus på lärande för hållbar utveckling bildats. Samtliga elever i årskurs 4-6 får från och med 2014 Natur- och Miljöboken - ett pedagogiskt läromedel inom hållbar utveckling. Tungmetaller i avloppsslam Slammet från avloppsreningsverket i Ängelholm är certifierat enligt REVAQ och återförs till jordbruket. Naturvårdsverket har föreslagit ett strängare gränsvärde för tungmetaller i slam som ska spridas på åkermark, däribland kadmium, från dagens 2 mg, till 1 mg/kg torrsubstans (TS). Ängelholm hade 2014 en kadmiumhalt på 0,88 mg/kg TS. Fördelen med att återföra slam till jordbruket är kretsloppsanpassning genom återföring av viktiga näringsämnen. Utmaningarna är dock stora i det kemikaliesamhälle vi lever i. Läkemedelsrester tillhör bara en av de nya utmaningar som börjat uppmärksammas men som kanske är speciellt angeläget för Ängelholms del med en försäljning av antibiotika per folkbokförd invånare som är bland de högsta i Skåne. Hushållsavfall Från och med 2014 sköts avfallshanteringen av NSR. En ny avfallsplan har antagits under året med mål om att bland annat kraftigt minska avfallsmängder totalt sett samt att öka andelen utsorterat material. Kommunen har fattat beslut om att införa ett fastighetsnära insamlingssystem för villor, så kallat fyrfackssystem, som kommer att införas Mängden brännbart avfall har svagt minskat de senaste åren. Resande med kollektivtrafik Resandet med tåg ökade med 10% från 2011 till Kommunen har ett samarbete med Skånetrafiken för att förbättra och utveckla kollektivtrafiken. Sedan 2010 delar kommunen ut Seniorkortet till invånare över 75 år vilket ger gratis resor på alla stads- och regionbussar i kommunen. Under 2014 har busshållsplatser tillgänglighetsanpassats och en ny bussvändslinga har anlagts. Flera kampanjer har genomförts under året med syfte att få fler att åka kollektivt. Bussarna drivs på fordonsgas och tågen på grön el vilket ger små utsläpp från kollektivtrafiken. Resor med cykel Totalt har drygt 3 km gång- och cykelvägar och cykelfält anlagts under 2014 och Ängelholm har idag ett väl utbyggt cykelnät. Trots det har cyklingen i princip legat på samma nivå sedan För att öka cyklingen är det viktigt att cykeln prioriteras i trafiken och den fysiska planeringen och att standarden på befintliga cykelvägar hålls på en hög nivå. I Skåne ligger Lund och Malmö i särklass med en cykelandel på 28% respektive 22%. Erfarenheter från kontinenten visar dock att även mindre orter kan nå upp till dessa nivåer. Mindre tätorter runt till exempel Amsterdam och München har i princip lika stor cykelandel som sina huvudorter. Cykling gynnar inte bara miljön utan innebär framförallt stora vinster för folkhälsan. Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil Kommunen har en fordonsflotta på 165 personbilar varav 36 bilar är miljöbilar. Under 2014 har koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor med bil ökat med nästan 20%. Knappt en femtedel av utsläppen kommer från tjänsteresor som görs med privata bilar. Kommunen har under 2014 ställt sig bakom regionens upprop om 100% fossilbränslefritt till En samordnad varuleverans via en distributionscentral har tagits i drift under När det gäller pendlingsresor till och från arbetet kör cirka 60% av de anställda bil till arbetet. Koldioxidutsläppen från de anställdas pendlingsresor uppskattas vara minst tre gånger så stora som utsläppen från tjänsteresorna med bil. 50 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

51 Flera kampanjer har genomförts under året med syfte att få fler att åka kollektivt. Bussarna drivs på fordonsgas och tågen på grön el vilket ger små utsläpp från kollektivtrafiken. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

52 MEDSKAPANDE MEDARBETARE Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt arbete. Delvis uppfyllt 25% 25% 50% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Medarbetarna i Ängelholms kommun är den viktigaste resursen i organisationen och bidrar dagligen genom sina insatser till att forma den kommunala servicen. Genom öppen kommunikation och tillåtande klimat ges de anställda utrymme till egna initiativ. I dialogen utvecklas goda relationer som bidrar till arbetsglädje och bra arbetsmiljö vilket i förlängningen ger god service till ängelholmarna. Alla får och ska i samverkan vara delaktiga, ta ansvar och använda sitt inflytande. Alla har ansvar för att utveckla sin kompetens och bidra till kontinuerlig förbättring av verksamheten. För detta krävs agerande i enlighet med Ängelholms kommuns värdegrund: Ängelholms kommuns värdegrund Värdeord Förhållningssätt Arbetssätt Öppenhet Vi är uppriktiga Omtanke Handlingskraft Vi är tillgängliga Öppenhet och har ett positivt och flexibla bemötande Omtanke Handlingskraft Vi har förståelse och visar hänsyn Vi är tydliga och målinriktade Vi bryr oss och ger stöd Vi ger god service och fullföljer våra uppdrag Kommunen genomför vartannat år en medarbetarundersökning för att få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och för att få ett underlag till framtida förbättringar av arbetsmiljön. Medarbetarundersökningen skickades ut som enkät till medarbetare. Svarsfrekvensen uppgick till 75%. I undersökningen mäts bland annat begreppet Hållbart medarbetarengagemang (HME), som består av nio frågor indelade i tre områden: styrning, motivation och ledarskap. HME för hela Ängelholms kommun uppgick till totalt 78 (styrning 80, motivation 80 och ledarskap 75). HME för kommunen som helhet är på samma nivå som vid mätningen Medelvärdet för kommuner som genomfört och rapporterat in resultatet till kommun- och landstingsdatabasen 2014 är 79. Att resultatet är på samma nivå på helheten som vid föregående mätning får betraktas som ett gott resultat med tanke på att medarbetarna i organisationen såväl direkt som indirekt har påverkats av arbetet med den nya organisationen. Kommunledningskontoret, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, har det högsta HME-värdet på 81. Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt HME Motivation Styrning Ledarskap Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Socialförvaltningen Stadsarkitektskontoret Tekniska kontoret Totalt Ängelholms kommun ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

53 PERSONALREDOVISNING Årets verksamhet Anställningar Antalet anställda i kommunen är i det närmaste oförändrat och är vid årets slut årsarbetare (2 671 årsarbetare 2013). Sysselsättningsgrader Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2014 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt sett ökat och är vid årets slut 90,1% (89,8% 2013). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat både för kvinnorna och för männen. Genomsnittlig sysselsättningsgrad , procent Antal årsarbetare per förvaltning Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt ,2 95,1 88,7 88,8 89,8 Män Kvinnor Totalt ,1 Åldersstruktur Medelåldern för kommunens anställda fortsätter att minska och är nu 46,7 år (47,0 år 2013). Medelåldern är högst för kvinnorna på tekniska kontoret och för männen på kommunledningskontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom räddningstjänsten och männen på stadsarkitektkontoret. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda har minskat och är 13,2 år (13,5 år 2013). Antal anställda per åldersgrupp år år år år år Personalomsättning Personalomsättningen har ökat och uppgår till 6,5% under 2014 (6,2% 2013). Under 2014 har sammanlagt 178 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun (170 anställda 2013). Egen uppsägning på grund av annan orsak än pension har ökat och andelen pensionsavgångar har minskat. 68 personer har avgått med ålderspension (90 personer 2013). Förmånsportalen Fördel Ängelholm Från och med 2013 hanteras all friskvård i förmånsportalen Fördel Ängelholm. Friskvårdsförmånerna utgör en central del i portalen, som också innehåller förmåner som kan beställas med bruttoavdrag, till exempel ögonlaserbehandlingar, fertilitetsbehandlingar och andra behandlingar vid fysiska symptom. Kopplat till portalen får också de anställda ett Personalkort som kan användas för att erhålla rabatter vid inköp hos ett stort antal butiker och webbutiker. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

54 Antalet anställda i kommunen är i det närmaste oförändrat och är vid slutet av årsarbetare (2 671 årsarbetare 2013). 54 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

55 Friskvård I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. Under 2014 nyttjade 37% av kommunens anställda denna förmån (33% 2013). Alla kommunanställda ges även möjlighet till gratis träning varje tisdag på Friskis & Svettis. Denna aktivitet har haft cirka besök under 2014 utöver de som registrerar sin träning med eget träningskort. Frisktal Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna högst fem dagar under året. Andelen anställda som varit sjukskrivna max fem dagar har ökat till 67,4% 2014 (65,4% 2013). Friskstatistik 2014, procent 32,6% 41,1% 0 sjukdagar Sjukredovisning, procent Total sjukfrånvaro 4,10 4,12 Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 32,03 27,59 Sjukfrånvaro för kvinnor 4,62 4,68 Sjukfrånvaro för män 2,22 1,95 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,04 3,84 Sjukfrånvaro i åldersgruppen år 3,95 4,04 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 eller äldre 4,53 4,26 Sjukdagar per anställd Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen 5 8 Stadsarkitektkontoret 9 5 Miljökontoret Räddningstjänsten 15 3 Hela kommunen ,3% 1-5 sjukdagar 6- sjukdagar Fyllnadstid och övertid En minskning av uttagen fyllnadstid och övertid har skett. Det totala uttaget av fyllnadstid och övertid har minskat till 20 timmar 2014 (22 timmar per anställd 2013). Sjukfrånvaro Sjuktalen i kommunen ligger på en jämförelsevis låg nivå. Till höger redovisas resultatet av den obligatoriska sjukredovisningen enligt lagen om kommunal redovisning. Sjukfrånvaron anges i procent av tillgänglig arbetstid. Nyckeltalet sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid är 4,10% (4,12% 2013). Den totala sjukfrånvaron är i det närmaste oförändrad. Räknat i genomsnittliga sjukdagar per anställd (avser månadsavlönade) har den dock ökat med 1 dag till 17 dagar per anställd och år (16 dagar 2013). Fyllnadstid och övertid per anställd i timmar Kommunledningskontoret 7 5 Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen 7 5 Stadsarkitektkontoret 0 2 Miljökontoret 2 0 Räddningstjänsten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

56 Ekonomisk analys Sjuklönekostnader Sjuklönekostnad, mnkr Kommunledningskontoret 0,5 0,7 Tekniska kontoret 1,0 1,1 Barn- och utbildningsförvaltningen 5,2 5,4 Socialförvaltningen 7,5 7,8 Kultur- och fritidsförvaltningen 0,1 0,3 Stadsarkitektkontoret 0,1 0,1 Miljökontoret 0,2 0,2 Räddningstjänsten 0,2 0,0 Totalt 14,8 15,6 Sjuklönekostnaderna ökar med 9,8% i reella tal. Med beaktande av en löneökning på 4,11% i genomsnitt för 2014 stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på drygt 5%. Personalkostnader Personalkostnader, mnkr Löner, anställda 918,3 887,8 Ersättning, övriga uppdragstagare 13,4 11,5 Ersättning, förtroendevalda 6,1 5,9 Arbetsgivaravgifter med mera 937,8 905,2 Lagstadgade avgifter 280,6 272,8 Avtalsförsäkringar 1,8 1,6 Pensionskostnader 282,4 274,4 Löneöversyn Resultatet av den lokala löneöversynen 2014, det vill säga löneökningstakt i procent av lönesumman från och med april 2014, redovisas uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena. Den totala löneökningen för 2014 var 2,5% (3,0% 2013). Löneöversyn, procent Ledning 3,3 3,2 Handläggare/administratörer 2,7 3,6 Vård och omsorg 2,4 2,9 Skola, kultur, fritid 2,4 3,0 Teknik 2,7 2,9 Totalt 2,5 3,0 Framtid Pensionsprognos Under de närmaste 10 åren beräknas 724 anställda att avgå med pension. Detta innebär en viss nedjustering i förhållande till tidigare prognos. Trots nedjusteringen väntar stora pensionsavångar framöver. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att medarbetare kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Den rörliga pensionsåldern medverkar till osäkerheten i prognosen. Det har visat sig att en större andel av pensonsavgångarna sker vid 65 års ålder varför prognosen baseras på avgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas ett högre antal avgångar 2015 än Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år, prognos Avgiftsbestämd del, tjänstepension 43,8 41, Pensionsutbetalningar 35,3 33,4 därav garantipension/visstidspension 1,3 0,8 Tjänstepensionsförsäkringar 7,8 6, Avsättning tjänstepension -1,3 1, ,6 83,1 Löneskatt på pensioner 20,8 20,7 Totalt 1 326, , ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

57 Personalförsörjningsprognosen visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas medarbetare sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2014 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår Personalförsörjningsprognos Personalförsörjningsprognosen har justerats och visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas medarbetare sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Beräkningarna bygger på antaganden om avgång på grund av egen uppsägning och ålderpension och har justerats med färre pensionsavgångar samt högre antal egen uppsägning av annan orsak än pension. Totalt sett är bedömningen i det närmaste oförändrad i förhållande till föregående prognos. Prognosen avser tillsvidareanställd personal och omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs Antal personalavgångar per år, prognos för att täcka vakanser vid frånvaro. Den bygger också på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar under prognosperioden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

58 KOMMUNSTYRELSEN ÅRETS VERKSAMHET 1 januari 2014 införde kommunen samordnade varuleveranser via en distributionscentral. Införandet av en distributionscentral innebär i korthet att alla varor kommunen köper levereras till ett ställe och att transporterna ut till de olika leveranspunkterna i kommunen (till exempel skolor, förskolor och vårdboenden) sedan samordnas. Distributionscentralen innebär stora vinster genom minskad miljöpåverkan, säkrare leveranser (inga tunga fordon på skolor och förskolor under verksamhetstid), mer tid till kärnverksamheten för kommunens medarbetare genom att antalet leveranser minimeras samt ekonomiska vinster då synkroniserade beställningar ger lägre kostnader. Elektronisk handel växer och i december 2014 var det fullt ut infört för 22 leverantörer. Andelen elektroniska fakturor uppgår till cirka 45% av samtliga fakturor. Kommunen har sedan årsskiftet 2012/2013 överlåtit huvuddelen av sitt bestånd av verksamhetsfastigheter till AB Ängelholmslokaler. Bolagets uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamheter samt att i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet. Den sista deletappen i denna fastighetsöverföring har genomförts under Ängelholms kommun äger numera endast enstaka förvaltningsbyggnader (stadshuset, brandstationen med mera) och idrottsanläggningar. Två stycken nya skolor ska byggas i Ängelholms kommun. Under året har kommunen haft en arkitekt- och entreprenadstävling för utformningen av de nya skolorna. Totalt inkom 11 tävlingsbidrag. De vinnande förslagen utsågs av en jury bestående av politiker från såväl majoritet som opposition och en tvärsektoriell grupp av tjänstemän. En av de nya skolorna ska stå klar vårterminen 2017 medan den andra skolbyggnationen har ett senare tidsschema. I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en ny politisk organisation 2013 beslutades även att en ny organisation skulle utarbetas för kommunens verksamheter som ska matcha den politiska har präglats av denna organisationsförändringsprocess. Ungefär 200 anställda har aktivt deltagit i arbetet med utformningen av den nya organisationen. Ett stort arbete har genomförts för att förbereda organisationen rent praktiskt för förändringen med bland annat förändrade reglementen, delegationsordning och förändringar i olika administrativa system. I samband med omorganisationen har också en översyn påbörjats avseende hur stadshusets lokaler kan anpassas utifrån den nya organisationens agila arbetssätt. Kommunstyrelsen har under året arbetat med att ta fram förslag till ny översiktsplan (ÖP 2035) som under året varit ute på samråd. Till översiktsplanen är också en grönstrukturplan knuten. EKONOMISK ANALYS Kommunstyrelsens driftbudget för 2014 uppgick till 89,7 mnkr och investeringsbudgeten omslutade 18,1 mnkr. Driftbudgeten uppvisar ett överskott i förhållande till budget på 13,3 mnkr. 7,3 mnkr av överskottet är kopplat till fastighetsenheten och ej nyttjade medel för löpande underhåll av kommunens egna fastigheter. Även kostnader för den löpande driften (konsumtionsavgifter) av fastigheterna har blivit lägre än beräknat på grund av bland annat en lägre prisnivå och det gynnsamma klimatet under året. Ekonomi- och personalenheten uppvisar ett positivt resultat om 4,1 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen härrör framför allt från IT. Under året har en upphandling för IT-drift av kommunens administrativa nät gjorts. Upphandlingen medförde att kostnaden för IT-driften i kommunen blev lägre. I driftbudgeten 2014 avsattes 1,5 mnkr till uppdatering av administrativa IT-system kopplat till den nya organisationen. Driftbudgeten har dock endast på grund av tidsförskjutning i projektet belastats med 0,1 mnkr i kostnader för uppdatering vilket genererar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Kommunstyrelsen har nyttjat 8,7 mnkr av avsatta investeringsmedel vilket motsvarar 48% av budgeterade medel. De nyttjade investeringsmedlen har till exempel gått till inköp av mark till den allmänna markreserven, 58 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

59 1 januari 2014 införde kommunen samordnade varuleveranser via en distributionscentral. Distributionscentralen innebär stora vinster genom till exempel minskad miljöpåverkan, säkrare leveranser och mer tid till kärnverksamheten för kommunens medarbetare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

60 2016 firar Ängelholm 500 år som stad. Firandet av Ängelholm 500 år kommer att pågå under hela året med en mängd aktiviteter och evenemang för alla åldrar. Under 2015 kommer ett stort arbete att riktas mot planering och förberedelser inför jubileet, lett av projektledare Karin Tingstedt. 60 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

61 byggnadsarbeten på brandstationen och stadshuset samt uppgradering av IT-systemen inför den nya organisationen. FRAMTIDEN Den 16 oktober 1516 undertecknade kung Kristian II det privilegiebrev som bekräftade den nya staden Ängelholms stadsrättigheter. Det betyder att 2016 firar Ängelholm 500 år som stad. Firandet av Ängelholm 500 år kommer att pågå under hela året med en mängd aktiviteter och evenemang för alla åldrar. Under 2015 kommer ett stort arbete att riktas mot planering och förberedelser inför jubileet. Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen kommer i den nya organisationen att ha ansvar för bland annat huvuduppdrag Hälsa, Servicesstöd och majoriteten av huvuduppdrag Samhällsutvecklings verksamhet. Kommunstyrelsen kommer att ha 15 ledamöter och 15 ersättare och arbeta i tre olika arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 kommer arbeta med ekonomi-, personal-, arbetsmarknads-, näringslivs-, turism- och destinationsfrågor samt övriga tillkommande frågor. Arbetsgrupp 2 kommer att jobba med bygg-, anläggnings-, miljö-, och teknikfrågor samt verksamhet kring förebyggande av olyckor. Arbetsgrupp 3 kommer att arbeta med äldreomsorgs-, folkhälso-, kultur-, idrotts- och fritidsfrågor. För såväl den politiska- som tjänstemannaorganisationen kommer 2015 att vara ett år då fokus kommer att riktas mot att implementera den nya organisationen samt utveckla stöd för det nya agila arbetssättet. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 246,4 249,0 Verksamhetens kostnader 322,8 329,0 varav personalkostnader 63,2 59,9 varav lokaler 177,4 171,6 varav ränta och avskrivningar 14,6 24,5 varav övrigt 67,6 72,9 Verksamhetens nettokostnader 76,4 80,0 Budget 89,7 88,1 Driftbudgetavvikelse 13,3 8,1 Nettoinvesteringar 8,7 47,1 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,72 4,21 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgare Ökat medborgarfokus. Effektiva verksamheter Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen. Uppsikt över nämndernas budgetföljsamhet. Ett effektivt resursutnyttjande gällande lokaler. Samhällsutveckling Medskapande medarbetare Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från alla åldersgrupper. Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen. Vara en attraktiv arbetsgivare, som beskrivs i vår personalpolicy. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

62 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Under 2014 har barn- och utbildningsnämndens verksamheter samarbetat med högskolor och universitet och bedrivit ett kvalitetsarbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. På Modellskolan, i Strövelstorp, har lärare i samverkan med Halmstad högskola forskat i sin egen praktik. Erfarenheterna från Modellskolan har lett till ytterligare satsningar inom förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Det pågår även en utbildningssatsning i samarbete med Göteborgs universitet där lärprocessledare utbildas i lokal skolutveckling. Hitintills har cirka 120 lärare i förskola, grundskola och gymnasium genomgått utbildningen. Utbildningen är planerad att fortsätta under Under året har kommunen påbörjat en satsning med kommunlicentiater. Förvaltningens medforskande medarbetare bidrar till att fördjupa verksamheternas kunskap kring kvalitetsutveckling med vetenskaplig grund. Förskoleverksamheten har under året arbetat med att utveckla sina arbetsformer för dokumentation, uppföljning och analys av verksamheten för att i förlängningen höja verksamhetens kvalitet. Utvecklingsarbetet har genomförts inom ramen för förskolelyftet i samverkan med Malmö högskola. Förvaltningen har under året börjat med övningsskolor. En övningsskola är en skola som tar emot lärarstudenter och varje lärarstudent återkommer till samma skola under hela lärarutbildningen. Syftet med övningsskolorna är att skapa kontinuitet och en god kvalitet för lärarstudenterna och deras verksamhetsförlagda utbildning. Idag riktar sig övningsskolorna till grundskolan men inför 2015 planeras en utvidgning av övningsskolorna till att även inkludera förskolan. Kommunen gick i november med i Ifous som är ett oberoende forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att sprida resultat av aktuell forskning och skolutveckling. I samband med att höstterminen startade, fullbordades nämndens satsning En dator per elev. Samtliga elever i grundskolan och gymnasieskolan har nu en egen dator. Förskolan erbjuder digitala verktyg via lärplattor som möjliggör att barnen blir medskapande i sitt lärande. Lärmiljön i kommunens förskola, grund- och gymnasieskola påverkas av denna satsning. Utvecklingen går mot ett lärande och en undervisning där de digitala verktygens möjligheter värderas och beaktas för att skapa förutsättningar för alla barns och elevers kunskapsutveckling. EKONOMISK ANALYS Barn- och utbildningsnämnden hade 2014 en budgetomslutning på 807,1 mnkr och en positiv budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Förbättrade resultat kan avläsas i betygsstatisktiken samtidigt som kostnadsnivån per elev både inom grundskola och gymnasieskola ligger lägre än både Skåne och riket. Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren valt att i budget bibehålla satsningar i verksamheterna som visat sig vara framgångsrika för ökad måluppfyllse. Nämnden tar också del i de statliga satsningar som görs inom skolområdet. Ängelholms förskolor och skolor är attraktiva och intäkter för elever från annan kommun blev högre än budgeterat, då antalet elever ökat mer än förväntat (+4,4 mnkr). De senaste två åren är nettotillskottet av interkommunala elever cirka 60 stycken. Avveckling av de lägre årskurserna under hösten 2014, i den fristående skolan Vittra/Fram, resulterade i lägre kostnader för ekonomiskt bidrag. Endast sju av de elever som under vårterminen 2014 gick på Vittra/Fram var kvar i fristående verksamhet under höstterminen. Bidrag till fristående förskolor blev lägre än budgeterat (+4,2 mnkr). Den huvudsakliga orsaken var att hyreskostnaderna blivit lägre i samband med kommunens överföring av lokaler till AB Ängelholmslokaler. Både inom förskole- och fritidshemsverksamheten har nyttjandegraden ökat de senaste åren. Troliga orsaker kan vara utökad rätt till allmän förskola men också en ökad medvetenhet om förskolan och dess pedagogiska uppdrag som tydliggörs ytterligare genom läropla- 62 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

63 Under uppfördes en ny förskola i Skälderviken, Gläntan, som togs i drift i början på VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

64 Barn- och utbildningsnämnden upphör i och med den nya organisationen och bildar tillsammans med individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionshindrade och arbetsmarknadsåtgärder huvuduppdraget Lärande och Familj. Under uppfördes en ny förskola i Skälderviken som togs i drift i början på I Munka-Ljungby har förskolelokaler renoverats och skapat en ny förskola, Munkabyns förskola. Den nya förskolan är en samnen för förskolan. Den ekonomiska konsekvensen är ökade föräldraintäkter men samtidigt en ökad kostnad i verksamheten. Ökningen är störst i åldersgruppen 1-3 år där andelen barn i förskolan ökat från 81% till 96% sedan år Satsningen på En dator per elev har fortskridit enligt plan och datorer har succesivt köpts in. Antalet elever har varit fler och inköpspriset blev därmed något högre jämfört med den ursprungskalkyl som utgjorde grunden för satsningens budget. En dator per elev innefattar från och med hösten 2014 årskurs 1 till årskurs 3 på gymnasiet, totalt 12 årskurser. 64 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

65 manslagning av Munkabobarnens förskola och Katthults förskola kommer Lärande och familj bedriva ett aktivt arbete för att skapa en gemensam plattform för det framtida arbetet. Samarbete, anpassningar och finjusteringar blir avgörande framgångsfaktorer i det kommande arbetet med att implementera den nya organisationen. FRAMTIDEN Barn- och utbildningsnämnden upphör i och med den nya organisationen. Barn- och utbildningsförvaltningen bildar tillsammans med individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionshindrade och arbetsmarknadsåtgärder huvuduppdraget Lärande och familj. Huvuduppdrag Lärande och familj kommer att rapportera till välfärdsnämnden men även kommunstyrelsen. Huvuduppdraget kommer att ta ett helhetsgrepp kring familj, skola och arbetsmarknad. Syftet är att Lärande och familj både ska förebygga och tillfredsställa behov hos barn och unga som hamnat eller riskerar att hamna i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 126,4 125,6 Verksamhetens kostnader 930,2 916,0 varav personalkostnader 537,5 520,4 varav lokaler 113,8 116,0 varav ränta och avskrivningar 6,2 4,1 varav övrigt 272,6 275,6 Verksamhetens nettokostnader 803,8 790,4 Budget 807,1 792,8 Driftbudgetavvikelse 3,3 2,4 Nettoinvesteringar 9,3 6,4 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,85 3,00 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgarfokus En mer aktiv medborgardialog. Nolltolerans gällande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Det hälsofrämjande arbetet bygger på ett kontinuerligt värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, barnens och elevernas inflytande, delaktighet och ansvar. All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Med barnet/eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Effektiva verksamheter All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Kvalitetssäkringsarbetet bygger på att varje verksamhet upprättar en uppföljningsoch utvärderingsplan. Utifrån givna förutsättningar visar alla verksamheter en budget i balans. Samhällsutveckling Medskapande medarbetare All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av kunskapsstaden Ängelholm. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

66 SOCIALNÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Under 2014 har en ny organisation för myndighetshandläggning införts inom socialtjänsten. Förändringen innebär att flertalet av biståndsbesluten inom socialtjänsten organisatoriskt samlas inom samma enhet. Men eftersom antalet institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen ökade under första halvåret beslutades att dessa ärenden inom myndighetsenheten organisatoriskt skulle återgå till sin ursprungliga tillhörighet, verkställighetsorganisationen. Detta för att skapa en tydligare koppling mellan beslut och verkställighet. Individ- och familjeomsorgen har under året haft en viss ökning av ärenden inom försörjningsstödsområdet. Även inom myndighetsutövningen har antalet ärenden gällande barn och unga ökat vilket genererar fler insatser och ökade kostnader. Vidare har arbetet med det vräkningsförebyggande arbetet fortsatt med bland annat en ny samlad organisation för boendestödsinsatser. Alternativa boendelösningar istället för dygnet runt-boende har varit i fokus under året. Kartläggning av vårdkedjor för barn, unga och vuxna har resulterat i omstrukturering inom öppenvården för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande. Det finns idag större möjligheter att tillgodose det ökade behovet av insatser i öppna former. Inom integrationsverksamheten har såväl antalet ensamkommande barn som avtalsflyktingar ökat. Inom äldreomsorgen har hemtjänstinsatserna i det ordinära boendet under 2014 ökat med 13,9%. För att effektivisera och säkerställa insatstid har ett nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF) införts. Det särskilda boendet Solhaga har under året varit föremål för granskning av Arbetsmiljöverket och det befarades att boendet på grund av brister i fastigheten skulle behöva stängas. Arbetet med att riskbedöma och att åtgärda arbetsmiljön på Solhaga fortgår. Adium Omsorg har under året tagit över entreprenörskapet för vårdboendet Bokhöjden i Hjärnarp. Hälsostaden är ett samverkansprojekt med Region Skåne som påbörjades under hösten Under 2014 har projektet fortsatt och utvecklats bland annat genom uppstart av ett mobilt vårdteam. Inom funktionsnedsättningsområdet har antalet assistansärenden där kommunen har hela ansvaret ökat dramatiskt under året. Detta beror främst på omprövningar och striktare bedömning från Försäkringskassan men även på grund av tillkommande ärenden. Efterfrågan på särskild boendeplats inom funktionsnedsättningsområdet är fortsatt stor och trenden tenderar att öka. Kommunfullmäktige har under året tagit beslut om att ge AB Ängelholmslokaler i uppdrag att påbörja byggnation av två gruppbostäder i Munka Ljungby. Dessa gruppbostäder kommer i första hand utgöra ersättningsbostäder till boendena på Nytorgsgatan och Sandvångsgatan. Verksamheten var under året utsatt för en allvarlig händelse vid en av gruppbostäderna där en anställd blev attackerad av en brukare. Händelsen har föranlett en översyn av olika rutiner, bland annat gällande säkerhetsaspekter. EKONOMISK ANALYS Socialnämnden redovisar i sin helhet för 2014 ett negativt resultat uppgående till 17,5 mnkr (-9,9 mnkr år 2013). Underskottet kan till stor del hänföras till allt fler beviljade och verkställda timmar avseende hemtjänstinsatser (-13,0 mnkr). Under året kan noteras en ökning med cirka 13,9% gällande beviljad insatstid för hemtjänst i Ängelholms kommun. Motsvarande ökning kan konstateras i många andra kommuner och kommer med all sannolikhet att fortsätta. Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har under året haft en dramatisk ökning av personlig assistansärenden där kostnadsansvaret i sin helhet åvilar kommunen. Detta är bland annat en effekt av Försäkringskassans striktare bedömning gällande brukares behov av assistans. Ökningen av assistansärenden enligt LSS under 2014 motsvarar cirka 7,0 mnkr (cirka 12,0 mnkr på årsbasis). Trots denna kostnads- 66 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

67 Hälsostaden är ett samverkansprojekt med Region Skåne som påbörjades under hösten Under 2014 har projektet fortsatt och utvecklats bland annat genom uppstart av ett mobilt vårdteam. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

68 Förutsättningarna för äldreomsorgen kommer under kommande år fortsatt vara en stor utmaning för kommunen. Det är viktigt att den framtida boendesituationen belyses för att säkra upp att Ängelholms kommun har boenden som svarar upp mot behoven. ökning klarar verksamheten ett budgetmässigt resultat som ligger i paritet med budget då färdigställandet av nya gruppboendeplatser har blivit försenat. För den samlade individ- och familjeomsorgen redovisas ett resultat strax över budget (-0,9 mnkr). Kostnadsnivån för försörjningsstöd har under året ökat något och visar ett underskott mot budget på -1,6 mnkr. Dock står sig Ängelholm mycket väl jämfört med många andra kommuner. Institutionsvården är som alltid mycket svårbedömd och visar på ett budgetunderskott med cirka 2,8 mnkr. Budgetunderskotten inom verksamheten balanseras till stor del upp av positiva överskott gällande boendestödsinsatser samt integrationsverksamheten. Bostadsanpassningen gör för året ett överdrag gentemot budget på 2,3 mnkr. Övriga poster som belastar socialtjänstens budget negativt är en lokaleffektiviseringspost på 2,2 mnkr, förstärkningar av bemanningen inom myndighetsenheten för att säkerställa utredningar gällande barn och ungdomsärenden, extern vård samt mindre intäkter inom äldreomsorgen än beräknat bland annat genom vakanshållna platser. FRAMTIDEN Individ och familjeomsorgen kommer i den nya kommunorganisationen ha fortsatt fokus på vidareutveckling av vårdprocesser och hemmaplanslösningar utifrån 68 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

69 den enskildes behov liksom kostnadseffektivitet och kvalitet. Inom integrationsverksamheten finns från 2015 ett nytt avtal med Migrationsverket som innebär att Ängelholms kommun skall tillhandahålla 28 boendeplatser, varav minst 20 alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn. Förutsättningarna för äldreomsorgen kommer under kommande år fortsatt vara en stor utmaning för kommunen. I enlighet med ovan ekonomiska analys sker i princip en konstant ökning av beviljad hemtjänsttid. Inom särskilt boende finns i dagsläget personer som blivit beviljad plats men där kommunen inte kan verkställa besluten. Det är viktigt att den framtida boendesituationen belyses för att säkra upp att Ängelholms kommun har boenden som svarar upp mot behoven. Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning är i stort behov av nya gruppbostäder. Under senare tid har det inkommit ett antal nya ansökningar om bostad med särskild serviceboendeplats. I planeringen finns två nya gruppboenden i Munka Ljungby samt ytterligare en gruppbostad. Dock kan dessa boenden bli verklighet först framåt 2016/2017. Ett frågetecken för 2015 gäller den striktare bedömning som Försäkringskassan har påbörjat gällande beviljande av personlig assistans. Om det inte blir någon ändring i de rättsliga processer som pågår gällande assistansärenden där Försäkringskassan inte beviljat assistansersättning kommer detta innebära en tung kostnadspost under år Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 207,0 188,2 Verksamhetens kostnader 939,2 894,2 varav personalkostnader 546,7 536,2 varav lokaler 77,4 83,7 varav ränta och avskrivningar 1,2 1,2 varav övrigt 313,9 273,0 Verksamhetens nettokostnader 732,2 706,0 Budget 714,7 696,1 Driftbudgetavvikelse -17,5-9,9 Nettoinvesteringar 1,3 2,3 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 5,54 5,36 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgarfokus Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa. Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda. Effektiva verksamheter Samhällsutveckling Medskapande medarbetare Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna insatser. Med barnet/eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott. All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning. Medarbetarna känner stor tillfredställelse och delaktighet i sitt arbete. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

70 TEKNISKA NÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Tekniska nämnden har under året arbetat med effektiviseringar som bland annat har resulterat i beslut att verksamheten i växthuset ska avvecklas och istället ska färdiga växter upphandlas. I budgeten för 2014 har det funnits 8 mnkr till asfaltsbeläggning för ökade insatser till gator samt gång- och cykelvägar. Bussvändslinga på Gåsahalsvägen och tre stycken timglashållplatser på Danielslundsgatan har färdigställts och hållplatserna har tillgänglighetsanpassats. Vägvisning i Ängelholms centrum och på Trafikverkets vägar i anslutning till Ängelholms centrum har färdigställts. Parkeringen vid Hembygdsparken har byggts ut med cirka 50 platser. Utöver detta har ett antal mindre projekt genomförts och totalt har 2,2 km gång- och cykelvägar och cykelfält anlagts under året. Måltidsservice har utvecklats positivt under året och har fått mycket uppskattning inom kommunen. Måltidsservice arbetar med att förbättra måltidsmiljön, höja andelen ekologiska livsmedel samt stävar efter att använda svenska och färska råvaror. Andelen ekologiskt ligger nu på 11,5% för 2014 jämfört med 5% Lokalvården har leverarat sina tjänster till en mycket hög kundnöjdhet och förstärkt sin organisation genom att utse teamledare. Måltidsservice och lokalvården har under året ytterligare stärkt sitt samarbete bland annat med att utveckla kombinationstjänster. Stormarna Sven och Simone medförde i slutet av 2013 stora skador på träd, byggnader, belysning och skador på klitterna samt hamnarna i kommunen. Återställningsarbetet av stränderna har varit omfattande och pågick fram till badsäsongen Utredningar pågår om långsiktiga åtgärder för att klitterna ska kunna klara kommande stormar. Havsbadsvallen har förstärkts för att skydda bebyggelsen i Havsbaden mot kommande stormar och högt vattenstånd. Strandövergångar över klitterna i Vejbystrand har också anlagts i syfte att skydda klitterna. Ett antal projekt sker i samarbete med Trafikverket som exempelvis trafikplatsen Rebbelberga och Pågatågsstation Barkåkra. Trafikverket driver projektet Pågatågsstation Baråkra men finansiering sker av Ängelholms kommun. Projektet projekterades under 2014 för att kunna utföras under Pågatågsstationen ska stå klar till trafikstart i december Ängelholms kommun har under året beslutat om och skickat en ansökan till Regeringen om att få tillstånd att starta en kommunal Lantmäterienhet. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållningsbolag (NSR AB) från den 1 januari NSR har tagit över ansvaret för den löpande driften, kontakt med kunder och leverantörer samt erforderliga upphandlingar. Alla myndighetsbeslut och beslut om taxa för renhållning fattas av Ängelholms kommun. Arbetet med uppdatering av renhållningsordningen och avfallsplanen har pågått under året och i december har kommunfullmäktige beslutat att anta ny avfallsplan och renhållningsordning att gälla från och med 1 januari EKONOMISK ANALYS Tekniska nämndens resultat visar ett överskott på 1,5 mnkr. Överskott på personalkostnader med 0,5 mnkr, överskott på intäkterna avseende parkeringsavgifter med 1,1 mnkr. Nämnden har kontinuerligt arbetat med effektiviseringsåtgärder för att minska kostnaderna och för att ha en budget i balans. Det konstateras att avsatta medel till vinterväghållning överskrider avsatta medel med 1,0 mnkr och reperation av gatubelysningen överskrider budgeten med 1,5 mnkr. Investeringsbudgeten har ett överskott på 89,0 mnkr. I nämndens investeringsbudget finns det stora projekt vars genomförande är beroende av politiska beslut och/ eller samarbete med externa organisationer till exempel Trafikverket. Dessa projekt har inte i sin helhet kunnat färdigställas utan de blir tidsmässigt fördröjda, till exempel gång- och cykelbron vid badhusområdet, Pågatågsstation i Barkåkra, vägförbindelse över Rönneå, samt anläggning av träningsplaner för fotboll. 70 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

71 Måltidsservice har utvecklats positivt under året och har fått mycket uppskattning inom kommunen. Måltidsservice arbetar med att förbättra måltidsmiljön, höja andelen ekologiska livsmedel samt strävar efter att använda svenska och färska råvaror. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

72 Under nästa år kommer en plan för framtida underhåll avseende broar och gator att arbetas fram. tillsammans forma huvuduppdraget samhällsutveckling. Det innebär att hela samhällsutvecklingsprocessen kommer att ligga under en gemensam sammanhållen organisation. Detta kommer att förbättra servicen till medborgarna. Under nästa år kommer en plan för framtida underhåll avseende broar och gator att arbetas fram. Effektiviseringsarbetet kommer att fortsätta och nya arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön och måluppfyllelse kommer att provas och utvärderas. Ett viktigt arbete under 2015 blir att sammanlänka och strukturera samhällsutvecklingsprocessen. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 216,3 195,3 Verksamhetens kostnader 281,9 254,1 varav personalkostnader 87,1 83,3 varav lokaler 3,9 3,1 varav ränta och avskrivningar 18,1 16,4 varav övrigt 172,8 151,3 FRAMTIDEN Tekniska nämnden upphörde vid årsskiftet. Istället kommer verksamheten 2015 att rapportera till kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. Verksamhetsorganisationen kommer att bestå av de tidigare förvaltningarna tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljökontoret och kultur- och fritidsförvaltningen och Verksamhetens nettokostnader 65,5 58,8 Budget 67,0 60,1 Driftbudgetavvikelse 1,5 1,3 Nettoinvesteringar 31,3 35,4 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 4,76 4,47 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgarfokus Effektiva verksamheter Samhällsutveckling Medskapande medarbetare För att få en hållbar utveckling av vår kommun ska nämnden arbeta för att ge våra medborgare en god boendemiljö bland annat genom att öka den miljöanpassade kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikens andel av persontransporter. Driva en effektiv verksamhet med kontinuerlig förbättring och stark fokus på kund och medarbetare samt vård av våra humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Planering och utbyggnad av ett attraktivt och hållbart Ängelholm med en aktiv underhållseffektivitet av offentlig miljö. Bidra till att främja hälsa och säkerhet hos medarbetarna genom att säkerställa att medarbetarnas initativ och kompetens används för att bidra till kommunens utveckling. 72 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

73 TEKNISKA NÄMNDEN, VATTEN OCH AVLOPP ÅRETS VERKSAMHET Arbetet med framtagande av en VA-plan har avslutats under året och verkställandet av planen kommer att fortlöpa under många år framöver. VA-planen syftar till att ansluta avloppsanläggningar utanför nuvarande verksamhetsområden till det kommunala VA-nätet. Kommunens vattendomar har också gåtts igenom med hjälp av en extern advokat och i förekommande fall har domsluten uppdaterats till nu rådande förutsättningar. En översyn har även skett av vattenskyddsområdena, i huvudsak Brandsvig. Arbetet kommer att fortsätta under Översyn och upprustning har påbörjats av kommunens VA-anläggningar. En underhållsplan har utarbetats och säkerheten kring anläggningarna har skärpts. Arbete med att sanera bort ovidkommande vatten i spillvattenledningsnätet fortskrider och under året har totalt m² hårdgjord yta kopplats bort. abonnenter anslutit sig till det allmänna ledningsnätet vilket genererat en intäkt avseende anslutningsavgifter om 6,2 mnkr. Investeringsanslag som avsatts till den stora VA-utbyggnaden har inte fullt ut förbrukats då tidplanen omarbetats, vilket innebär att projektet tidsmässigt förskjuts framåt. Investeringsbudget har ett positivt överskott med 109,0 mnkr. FRAMTIDEN Tillsammans med Sydvatten AB pågår en utredning om vattenverkets framtid. Ängelholms kommun bygger tillsammans med Sydvatten ny vatten- och avloppsledning på sträckan Kulltorp-Vattenverket. Ledningen kommer att ansluta till Sydvattens ledning i Kulltorp och ska förse Ängelholm med vatten från våren Ängelholms reningsverk har under de senaste åren närmat sig gränsen för hur mycket reningsverket får ta emot enligt nuvarande tillstånd. För att kunna möta utbyggnadstakten är det viktigt att säkra upp kommunens avloppshantering så att den både kan och har tillstånd för att klara av en framtida ökad belastning. Investeringskostnaden för utbyggnaden bedöms till mnkr. En tillståndsansökan för utvidgning av avloppsreningsverket har lämnats till Länsstyrelsen. Under året har nyanläggning gjorts av meter spillvattenledning, meter dagvattenledning och meter dricksvattenledning. EKONOMISK ANALYS Årets verksamhet för VA gör ett underskott om 0,3 mnkr. Det negativa utfallet av årets verksamhet täcks av förutbetalda VA-avgifter vilket genererar ett resultat i enlighet med budget för Intäkterna genererar ett överskott gentemot budget på 0,9 mnkr och kostnaderna har överskridit budget med 1,2 mnkr. Taxan har hållits oförändrad inför 2014 och för 2015 planeras ingen höjning av taxan. Under året har 62 nya Framöver läggs stort fokus på den stora VA-utbyggnaden, en förstärkning och utbyggnad av VA-nätet i kommunen samt VA-planen för anslutning av avloppsanläggningar utanför det kommunala verksamhetsområdet. Arbetet med VA-saneringar forsätter, liksom exploateringar för utbyggnad av verksamheter och bostäder. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 72,0 70,1 Verksamhetens kostnader 72,0 61,8 varav personalkostnader 9,3 8,5 varav lokaler 0,5 0,4 varav ränta och avskrivningar 22,7 21,0 varav övrigt 39,5 31,9 Verksamhetens nettokostnader 0,0 8,3 Budget (netto) 0,0 3,7 Driftbudgetavvikelse 0,0 4,6 Nettoinvesteringar 60,0 40,0 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,53 0,95 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

74 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I februari invigdes det temporära badet Simmarnas hus som är till för föreningar och skolor. Toftabadet och Vejbybadet har renoverats och äntligen öppnade allmänhetens bad i Ängelholm på nytt! ÅRETS VERKSAMHET Under 2014 har nämnden verkat för att kulturen, idrotten och ungdomsverksamheten ska vara en naturlig drivkraft för utvecklingen av Ängelholm. Detta har skett bland annat genom att förvaltningen har arbetat aktivt med medborgardialoger för unga. Under året har en handlingsplan för utökad samverkan med den ideella sektorn inom hela kultur- och fritidsområdet utarbetats för att skapa goda förutsättningar för föreningslivet. Ungdomsfullmäktige har utvecklats och består just nu av 25 ledamöter. Ungdomsfullmäktige har haft fem stormöten och bildat arbetsgrupper. Stadsbiblioteket har ett rikt utbud av aktiviteter för barn och unga. Biblioteksverksamheten har genom införandet av meröppetfunktionen ökat tillgängligheten på biblioteken i Strövelstorp och Hjärnarp. Detta har gett låntagarna nya möjligheter att nyttja biblioteket vilket skapat nya besöksvanor och ökad utlåning under året. Kulturverksamheten har under året verkat för att skapa fler mötesplatser i kommunen. Det gamla rådhuset har renoverats och möblerats för utställningsverksamhet och borgerliga vigslar. En konstpolicy har utarbetats för att säkerställa rutiner gällande hantering av offentlig konst. Ängelholm har idrottslag och idrottare i många idrotter och inom idrottsföreningarna finns en stor bredd. En viktig förutsättning för detta är god tillgång på anläggningar och under året har flera projekt startats för att anlägga konstgräs, renovera befintliga gräsplaner och belysa idrottsplatser för att kunna öka nyttjandegraden. Under året har ett nytt kommunalt naturreservat bildats, Magnarps strandhed, en skötselplan har utarbetats och restaurering av heden pågår. I februari invigdes det temporära badet Simmarnas hus som är till för föreningar och skolor. Toftabadet och Vejbybadet har reno- 74 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

75 verats och äntligen öppnade allmänhetens bad i Ängelholm på nytt! EKONOMISK ANALYS Kultur- och fritidsnämnden budgetomslutning för 2014 var 89,1 mnkr i driftbudgeten och 24,1 mnkr i investeringsbudget. Nämnden har för såväl drift- som investeringsbudgeten en positiv budgetavvikelse. Den positiva driftbudgetavvikelsen om 3,1 mnkr är framför allt kopplad till de, i relation till budget, låga driftskostnaderna för Simmarnas hus. Simmarnas hus är en unik anläggning för Sverige som efter ett års verksamhet visar på betydligt lägre driftkostnader än beräknat. Den positiva investeringsbudgetavvikelsen för nämnden uppgår till 12,1 mnkr. Mer än 70% av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget avser fritidsanläggningar. Ett flertal projekt har färdigställts bland annat renovering av naturläktare i Munka Ljungby, Simmarnas hus, renovering av Vejbybadet och anpassning av entrén på Toftabadet för allmänhetens bad. FRAMTIDEN Från och med 2015 blir kultur- och fritidsförvaltningen en del av huvuduppdrag Samhällsutveckling och kommer tillhöra verksamheten Kultur och stad som rapporterar till kommunstyrelsen. Under det kommandet året kommer delar av tidigare administrativa ytor på andra våningen i stadsbiblioteket att byggas om och tillgängliggöras. Därmed möter biblioteket besökarnas uttalade behov av fler rum för möten och studier. Samarbetet mellan biblioteken i Skåne Nordväst kommer under 2015 att fokusera på att göra den gemensamma hemsidan responsiv och att öka tillgängligheten till e-böcker. Tre utegym har upphandlats som en del i kommunens satsning på anläggningar för spontanidrott och kommer att installeras under På fritidssidan finns flera spännande investeringsprojekt som fortlöper och påbörjas under 2015 såsom utveckling av Skateparkområdet, BMX-banan och konstgräs på Vejby IP. Ombyggnaden av Järnvägens Museum påbörjas i januari. En ny entré med butik planeras stå klar i mars Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 11,9 13,4 Verksamhetens kostnader 97,9 89,6 varav personalkostnader 26,8 25,9 varav lokaler 29,4 29,8 varav ränta och avskrivningar 11,8 5,6 varav övrigt 30,0 28,2 Verksamhetens nettokostnader 86,0 89,6 Budget 89,1 77,7 Driftbudgetavvikelse 3,1 1,5 Nettoinvesteringar 12,0 26,5 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 1,27 2,18 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgarfokus Effektiva verksamheter Samhällsutveckling Medskapande medarbetare Utveckla Ängelholm som kultur-, idrotts- och ungdomsstad. Säkerställa ett hållbart och effektivt resursutnyttjande. Arbeta aktivt för att utveckla kulturen, idrotten och ungdomsverksamheten som naturlig drivkraft och katalysator för utvecklingen av Ängelholms profil. Alla medarbetare ska ha möjlighet att utveckla och utmanas av intressanta arbetsuppgifter i en stimulerande och god arbetsmiljö. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

76 MILJÖNÄMNDEN Ängelholms kommun använder sig från och med 2014 av Smiley-premiering. Detta är en utmärkelse till verksamheter med utmärkt livsmedelshantering. med miljöfarlig verksamhet, såsom biltvättar, lantbruk, mekaniska verkstäder och plastindustrier. Det har även gjorts tillsyn av enskilda avlopp samt provköp av tobak och uppföljande tillsyn på tobaksförsäljning. I antalet tillsynsbesök ingår även uppföljande kontroller till följd av brister. Dessutom har miljökontoret handlagt värmepumpar, hemkompostering och dispens för skyddsjakt etc, totalt cirka 400 stycken, varav 159 stycken gäller ansökan om att inrätta nytt enskilt avlopp och 62 stycken gäller registrering av livsmedelsverksamheter. Ytterligare ärenden som innefattas i den händelsestyrda tillsynen är handläggning av klagomål, 85 stycken, ärenden vilka ofta både tar lång tid och kräver många timmar att handlägga. Miljönämnden har även svarat på 177 remisser, bygglov och detaljplaner. Ängelholms kommun använder sig från och med 2014 av Smiley-premiering. Detta är en utmärkelse till verksamheter med utmärkt livsmedelshantering. Smileyn visar att matstället är välskött med bra rutiner för livsmedelssäkerhet, god hygien och bra redlighet. Verksamheter som klarar kraven får en Smiley-dekal med ett grönt leende som kan sättas upp och visas för kunderna. Under hela 2014 har en mätning av luftkvaliteten i staden pågått. Mätningen pågår även januari 2015 ut och resultaten kommer efter analys att presenteras under Tillsynsprojektet för att komma tillrätta med enskilda avlopp med undermålig rening pågår alltjämt. Under 2014 uppnådes för första gången målet med 150 åtgärdade avlopp under ett år. ÅRETS VERKSAMHET Miljökontorets handläggare har under året gjort tillsynsbesök. Tillsynen har inneburit besök hos till exempel restauranger, skolkök, förskolor, fotvårdare, bassängbad och tatuerare. Besök görs även hos företag EKONOMISK ANALYS Miljönämnden visar ett positivt resultat på 1,0 mnkr. Intäkterna har varit cirka 0,2 mnkr högre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för personalen har varit lägre då bemanningen inte har varit full under hela året. Dels har det varit lägre bemanning innan nyrekryteringar varit på plats, dels har det inte till fullo varit vikarier för föräldraledigheter. Det har inneburit att nämnden fått prioritera ner tillsynen på de verksamheter som inte 76 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

77 har årlig avgift. Inför 2015 är två nya medarbetare på plats i början av året, samt ytterligare två tillbaka från föräldraledigheter under våren. Projektet Enskilda avlopp går för 2014 med ett överskott. Detta överskott ombudgeteras till 2015 för att täcka projektets kostnader i ett senare skede. FRAMTIDEN Kommunen går in i en helt ny organisation där miljökontoret ingår i verksamheten för Miljö & Bygg och samtliga myndighetsfrågor samlas under en myndighetsnämnd. Målsättningen är att målmedvetet arbeta med rättssäkerhet och effektivitet samt att utveckla bemötande och information för att ge en så god service som möjligt. Målsättningen är att stiga i de rankingar som bedömer verksamhet, både för myndighetsutövningen och de mer övergripande miljöutmaningarna. Medarbetarna på Miljö & Bygg kommer i nära samarbete med andra inom kommunen att bidra med sin kunskap kring olika miljöfrågor, samtidigt som den strategiska enheten förstärks både inom miljö och natur. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 4,0 4,2 Verksamhetens kostnader 11,8 11,9 varav personalkostnader 9,5 9,6 varav lokaler 0,6 0,6 varav ränta och avskrivningar 0,0 0,0 varav övrigt 1,7 1,7 Verksamhetens nettokostnader 7,8 7,7 Budget 8,8 8,8 Driftbudgetavvikelse 1,0 1,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 6,02 4,56 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgare En effektivare verksamhet. En god miljö och en god folkhälsa. En rättssäker verksamhet. Effektiva verksamheter Samhällsutveckling Kostnadstäckningsgraden ska öka och utjämnas mellan livmedelskontroll, hälsoskydd- och miljötillsyn. Effektiv verksamhet. Bevara och skydda tätortsnära naturområden för att öka folkhälsan i Ängelholm. Se Hälsostaden som mål för miljönämndens verksamhet genom god miljö, tillgänglig natur och säkra livsmedel. Miljöfrågorna ska ha större fokus i samhällsutvecklingen. Minskad energianvändning. Uppnå miljömålet frisk luft. Medskapande medarbetare Miljökontorets personal ska trivas på sin arbetsplats och med sin arbetssituation. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

78 RÄDDNINGSNÄMNDEN Ängelholms kommuns räddningstjänst har arbetat utifrån den antagna handlings- och aktivitetsplanen, i syfte att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand. ÅRETS VERKSAMHET Under året har kommunens räddningstjänst tillsammans med räddningstjänsterna i Helsingborg och Örkelljunga arbetat intensivt för att kunna starta det nya räddningstjänstförbundet, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att räddningstjänstorganisationerna i de tre kommunerna skulle bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. Delprocessgrupper och den fackliga referensgruppen har träffats kontinuerligt under hela året. Syftet med förbundsbildningen är att bidra till ett hållbart och utvecklingsorienterat säkerhets- och trygghetsarbete i regionen. Ängelholms kommun har inte drabbats av några större bränder eller olyckor under året förutom ett fortsatt stort antal trafikolyckor, företrädesvis på E6. Ett ihållande snöfall med kraftig vind satte räddningstjänstens resurser på prov en av helgerna i slutet på januari, då ett stort antal trafikolyckor inträffade på motorvägen. Trafikolyckor är ett problem för kommunen, vilket till vissa delar beror på att två motorvägar och större riksvägar går igenom kommunen. Tillsammans med Skånes samtliga räddningstjänster har verksamheten arbetat utifrån den antagna handlingsoch aktivitetsplanen, i syfte att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand. Syftet med den regionala strategin är vidare att antalet bränder i bostäder ska minska och medborgarnas förmåga att agera i händelse av brand ska öka. Ingen människa har omkommit genom brand i Ängelholms kommun under året. Vid den stora skogsbranden i Västmanland deltog räddningstjänsten med personal, fordon och materiel under nästan två veckors tid. 78 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

79 EKONOMISK ANALYS Verksamheten uppvisar ett resultat i enlighet med budget. Det som avviker från årets budget är mindre intäkter än budgeterat för automatiska brandlarm och tillsyn. Intäkterna för personal och teknisk enhet är något högre än budgeterat vilket beror på ersättningar för räddningstjänstens deltagande vid skogsbranden i Västmanland samt att en trettonde månadslön har fått betalas ut för deltidsanställda och räddningsvärn. Driftbudgeten för krisberedskap uppvisar ett överskott vilket beror på tjänstledigheter och förändring i tjänstgöringsgrader under året. Samtliga investeringar har genomförts som planerat förutom den levererade slangtvättanläggning där köpet hävdes under året. Detta på grund av att anläggningen inte uppfyllde kravspecifikationen. Istället har del av investeringsmedlen använts till att restaurera den befintliga slangtvättanläggningen för att öka livslängden på denna. FRAMTIDEN Från och med 2015 ingår Ängelholms kommun i Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst. Att vara medlemskommun i ett kommunalförbund, kommer ställa nya krav på Ängelholms kommun. Strävan bör vara att räddningstjänsten fortfarande betraktas som en del av kommunens verksamhet och utgör en viktig del i det olycksförebyggande arbetet. Sårbarheten för kommunens verksamheter och service ökar ständigt med tanke på klimatförändringar, teknikberoendet och det allt snabbare informationsflödet. Detta är något som måste beaktas i kommande Risk och Sårbarhetsanalyser (RSA) och aktivt förebyggas. Som fastighetsägare och verksamhetsutövare ställs krav på att förebygga olyckor och arbeta med Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Ett aktivt förebyggande arbete förhindrar omfattande skador och minskar sårbarheten i verksamheten. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 4,8 5,1 Verksamhetens kostnader 32,4 32,2 varav personalkostnader 20,4 20,4 varav lokaler 4,9 5,0 varav ränta och avskrivningar 2,1 1,9 varav övrigt 5,0 4,9 Verksamhetens nettokostnader 27,6 27,1 Budget 27,6 27,2 Driftbudgetavvikelse 0,0 0,1 Nettoinvesteringar 3,2 0,2 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,58 1,12 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgarfokus Effektiva verksamheter Att kunskapen och förmågan i att förebygga och ingripa i samband med bränder eller andra olyckor i kommunen ökar. Antal arbetade timmar som riktas mot olycksförebyggande verksamhet skall vara minst 15%. Att efter inträffad brand i byggnad uppskatta effekterna av räddningstjänstens insats. Samhällsutveckling Medskapande medarbetare All kontakt i samband med myndighetsutövning skall präglas av ett professionellt och korrekt bemötande mot medborgare, företag och organisationer. Heltidspersonalen skall ges möjlighet att ingå i regionala projekt och processer. Genomföra medarbetarenkäten vartannat år (gäller tillsvidareanställd personal). VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

80 BYGGNADSNÄMNDEN För närvarande pågår ett arbete med ett femtiotal detaljplaner såväl stora som små. ÅRETS VERKSAMHET Byggnadsnämnden har under det gångna året bland annat deltagit i arbetet med att ta fram förslag till ny översiktsplan men också i framtagandet av nya VA-planer. För närvarande pågår ett arbete med ett femtiotal detaljplaner såväl stor som små. Bland större och viktigare planer kan nämnas: Pågatågsstation, plan för verksamheter och bostäder i Barkåkra, planprogram för stationsområdet, ny detaljplan för norra sjukhusområdet, Fridhem med bostäder och verksamheter, juryar- 80 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

81 bete för Nyhemsskolan och Villanskolan. Vektorisering av kommunens detaljplaner pågår också. Nytt program för digital hantering av ritningsarkiv har köpts in. Under juli månad infördes bygglov över disk. Bland viktigare och större bygglov som nämnden har beviljat kan nämnas lov för ny sjukhusbyggnad samt att bygglovet för nytt badhus vunnit laga kraft. Programvara för lättare och snabbare uppföljning av handläggningstider av bygglov har införskaffats. EKONOMISK ANALYS Byggnadsnämndens budgetutfall visar på ett överskott på cirka 3,8 mnkr. Överskottet är framför allt kopplat till ökade planintäkter men även bygglovsintäkter. Många detaljplaner har antagits under året. Investeringar av nytt digitalt arkivsystem har delvis gjorts under året men en del återstår till 2015, likaså pågår investering för digitalisering av detaljplaner som beräknas pågå även under 2015 och 2016, totalt är det cirka 600 planer som ska behandlas. FRAMTIDEN Omorganisationen innebär stora möjligheter till bättre samordning av allt ifrån markinköp till planering och genomförande. Stadsarkitektskontoret byter i samband med den nya organisationen namn till Arkitektur och teknik, en avdelning tillhörande huvuduppdrag Samhällsutveckling. Plan- och bygglagens förändring från och med årsskiftet 2015 till ett något enklare planförfarande ställer stora krav på att kommuner har en väl genomarbetad och tydlig översiktsplan (ÖP). I detta arbete kommer Arkitektur och teknik vara en deltagande part. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 13,2 10,2 Verksamhetens kostnader 16,4 15,5 varav personalkostnader 11,3 11,1 varav lokaler 0,5 0,5 varav ränta och avskrivningar 0,1 0,1 varav övrigt 4,5 3,8 Verksamhetens nettokostnader 3,2 5,3 Budget 7,0 7,2 Driftbudgetavvikelse 3,8 1,9 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,57 1,62 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgarfokus Använda ny teknik och nya former för dialog, information och medborgarinflytande. Nöjda medborgare som erhåller korrekt och snabb service. Människan i fokus. Effektiva verksamheter Fokus på kärnverksamheten. Utveckla arbetsformer för förbättringar och verksamhetsuppföljning. Samhällsutveckling Medskapande medarbetare Attraktiva bostadsmiljöer med mångfald, gemenskap, grönstruktur, tillgänglighet, varierat bostadsutbud och god närservice. Anställda ges möjlighet att utveckla rätt kompetens och på rätt nivå. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

82 KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNREVISORERNA, VALNÄMNDEN OCH ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har under 2014 haft 13 sammanträden vilka hållits i stadsbibliotekets hörsal och sänts ut via webb-tv. I juni månad fattade kommunfullmäktige beslut om en ny politisk organisation, ny kommunorganisation och justerade arvodesregler, att gälla från och med den nya mandatperioden. Under hösten har det pågått förberedelser för att ställa om kommunen enligt besluten. Allmänna val hölls den 14 september. Det nya kommunfullmäktige sammanträdde för första gången den 20 oktober och valde då nytt presidium och valberedning. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har totalt 51 mandat. Mandatfördelningen efter valet är följande: Socialdemokraterna 16, Moderaterna 13, EngelholmsPartiet 6, Sverigedemokraterna 6, Centern 4, Folkpartiet 2, Kristdemokraterna 2 och Miljöpartiet 2. Kommunen styrs efter valet av Socialdemokraterna, EngelholmsPartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet i en valteknisk samverkan. Kommunfullmäktige utsåg bland annat kommunstyrelse, välfärdsnämnd och myndighetsnämnd vid sitt sammanträde i december och dessa tillträder 1 januari Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden har enligt lag att under länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap inom kommunen. Överförmyndarnämnden har att bevaka underårigas, handikappades, sjukas och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem, skall få hjälp med detta av en lämplig förordnad förmyndare, förvaltare eller god man. Under 2014 har godmanskapen och förmynderskapen ökat i kommunen medan förvaltarskapen är oförändrade i antal. Godmanskapen har ökat med 12% (från till ) och förmynderskapen har ökat med 8% (från till ). Kommunrevisorerna Kommunrevisionen består av 9 förtroendevalda revisorer. Revisorerna har sakkunniga biträden till sitt förfogande. Sakkunniga biträden är revisonsbyråer vars tjänster som regel upphandlas vart fjärde år. Valnämnden 2014 har gått under namnet supervalåret. Årets verksamhet har varit dubbelt så omfattande som under ett vanligt valår då nämnden arrangerade dels val till Europaparlamentet den 25 maj och dels det allmänna valet den 14 september. Nämnden har i samband med supervalåret utökat antalet valdistrikt från 20 till 21 samt flyttat vissa valdistriktsgränser till följd av en ökad andel röstberättigade i kommunen. Valdeltagande i kommunvalet 2014 var 83,5% och 0,03% av rösterna var ogiltiga. I valet 2010 var valdeltagande 81,3% och 0,02% ogiltiga röster. EKONOMISK ANALYS Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Budgetavvikelsen är framför allt kopplad till icke nyttjade medel vid årets löneöversyn. Överförmyndarnämnden För att klara verksamhet och nämndens mål har bemanningen tillfälligt utökats för granskning av årsredovisningarna från ställföreträdarna vilket inneburit ett ekonomiskt underskott på 0,1 mnkr. 82 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

83 2014 har gått under namnet supervalåret. Valnämndens verksamhet har varit dubbelt så omfattande som under ett vanligt valår då nämnden arrangerade dels val till Europaparlamentet den 25 maj och dels det allmänna valet den 14 september. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

84 Kommunfullmäktige har under 2014 haft 13 sammanträden vilka hållits i stadsbibliotekets hörsal och sänts ut via webb-tv. Kommunrevisorerna Kommunrevisorernas budget för 2014 uppgick till 1,2 mnkr. Kommunrevisorerna har under året nyttjat samtliga avsatta medel och visar upp ett nollresultat. Valnämnden Valnämnden erhöll ,3 mnkr i statsbidrag för EUvalet och valet till kommun, landsting och riksdag. Statsbidragen var 0,4 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna för de två valen var lägre än budget vilket genererar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. FRAMTIDEN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige får en större och tydligare roll i den nya politiska organisationen, särskilt för strategiska frågor. Mål och riktlinjer tillhör de frågor som kommunfullmäktige enligt kommunallagen ska besluta om. Kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsens presidium kommer att styra vilka ärenden som bedöms som strategiska och bör överlämnas till en fullmäktigeberedning. Kommunfullmäktige beslutar 26 januari 2015 om strategiska uppdrag till de sex fasta fullmäktigeberedningarna: beredning omsorg, beredning samhällsutveckling, beredning kultur idrott fritid, beredning samhällsbyggande, beredning lärande och beredning val. Beredningarnas uppdrag är ettåriga och en del av ledamöterna och ersättarna är nya i politiken. Viktigt för ett gott resultat är att beredningarna genomför medborgardialoger och stämmer av med fullmäktige genom vägledningsdebatter och slutdebatter. Ett av syftena med den nya organisationen är att göra det mer attraktivt att bli politiker samt att göra steget dit enklare att ta. Antalet politiker har också ökat från cirka 150 till cirka 170 från förra mandatperioden till den innevarande. På uppdrag av kommunfullmäktige erbjuds de förtroendevalda också en rad utbildningar. 84 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

85 Överförmyndarnämnden Det är överförmyndarnämndens ansvar i varje kommun att se till att det finns en god man för ensamkommande barn. Oroligheter och händelseförlopp i världen påverkar i förlängningen det kommunala ansvaret. Med anledning av ändring i lagen från och med den 1 januari 2015, där nu överförmyndarnämnderna får ansvaret vad avser utbildning av ställföreträdarna, kommer mer resurser att läggas på detta. Kommunrevisorerna Revisorerna kommer att delta i utbildning för om- och nyvalda revisorer. En genomgripande översyn av ansvarsfördelningen kommer att genomföras med anledning av den nya organisationen. Revisorerna kommer att upprätta en ny väsentlighets- och riskanalys samt omvärldsbevakning. Valnämnden Valnämndens nästa ordinarie val kommer att vara allmänna val den 16 september Ekonomi, mnkr Kommunfullmäktige Verksamhetens nettokostnader 1,2 1,0 Budget 1,9 2,1 Driftbudgetavvikelse 0,8 1,1 Överförmyndarnämnden Verksamhetens nettokostnader 2,7 2,7 Budget 2,6 2,5 Driftbudgetavvikelse -0,1-0,2 Kommunrevisorerna Verksamhetens nettokostnader 1,2 1,5 Budget 1,2 1,2 Driftbudgetavvikelse 0,0-0,3 Valnämnden Verksamhetens nettokostnader 0,5 0,0 Budget 1,0 0,0 Driftbudgetavvikelse 0,5-0,0 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Kommunrevisorerna Medborgarfokus Effektiva verksamheter Årligen lämna berättelse med redogörelse för revisionens verksamhet till fullmäktige. Pröva om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Överförmyndarnämnden Medborgarfokus Effektiva verksamheter Medskapande medarbetare Effektiv och snabb handläggning av ärenden. Årsräkningarna ska vara slutgranskade senast juni månads utgång. Utbildning. Nyrekrytering av godemän. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

86 AB ÄNGELHOLMSHEM ÅRETS VERKSAMHET Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Under 2014 färdigställde Ängelholmshem 111 lägenheter i Ängelholm, varav 107 av dessa ligger i kvarteret Betan på Norra Sockerbruksgatan. Under året har byggnation av Trygghetsboendet Willan 7 och Solskiftet etapp två i Munka Ljungby startat. När trygghetsboendet står klart har staden fått ytterligare 31 nyproducerade lägenheter. Unikt för detta hus är att alla hyresgäster kommer att vara 70 år eller äldre. I huset kommer det att finnas en värdinna som hjälper till med kontakter och aktiviteter. Solskiftet etapp två består av 44 hyreslägenheter, de första hyresgästerna flyttar in juni Under året har Ängelholmshem sålt tre fastigheter med sammanlagt 91 hyreslägenheter. De sålda fastigheterna är Mars 1 i Ängelholm och Riggen 1-3 i Skälderviken. Även Hammaren 1 i Munka Ljungby har sålts under året, fastigheten fungerade tidigare som bovärdskontor. Ängelholmshem har under året förvärvat fastigheten Gräsklipparen 1 i Munka Ljungby. EKONOMISK ANALYS Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 27,8 mnkr men på grund av bland annat ett koncernbidrag till AB Ängelholmslokaler på motsvarande 16,0 mnkr blir resultatet för årets verksamhet lägre. AB Ängelholmshem uppvisar ett positivt resultat motsvarande 11,2 mnkr. Intäkterna har sjunkit med 18,5 mnkr sedan föregående år, vilket beror på att fastighetsbeståndet har minskat genom försäljning av fastigheter, totalt 91 hyreslägenheter. Sedan 2014 tillämpar bolaget komponentavskrivning. De nya redovisningsprinciperna bidrar till att kostnaderna för avskrivningar ökat med 11,0 mnkr jämfört med AB Ängelholmshem har under året genomfört investeringar för 193,9 mnkr. 107 lägenheter i kvarteret Betan har färdigställts och nybyggnation pågår vad gäller 31 stycken lägenheter i Willans trygghetsboende och 44 stycken lägenheter på Solskiftet etapp 2. De båda sistnämnda kommer att vara inflyttningsklara under FRAMTIDEN De studier som genomförts på nationell nivå pekar tydligt på att den region som bolaget verkar inom, kommer att ha en mycket gynnsam befolkningsutveckling under överskådlig framtid. Att Ängelholm samtidigt uppfattas som en mycket bra plats att bo och verka inom skapar mycket goda förutsättningar för den verksamhet Ängelholmshem bedriver. För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolkningsmässigt krävs att nya bostäder uppförs. Ängelholmshems mål är att bygga 60 nya lägenheter i snitt per år. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 226,7 245,2 Verksamhetens kostnader 215,5 239,0 varav personalkostnader 17,6 17,0 varav lokaler 0,3 0,3 varav ränta och avskrivningar 81,9 71,9 varav övrigt 115,7 149,8 Årets resultat 11,2 6,2 Budget 7,8 6,2 Driftbudgetavvikelse 3,4 0,0 Nettoinvesteringar 193,9 118,5 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,4 2,6 86 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

87 AB ÄNGELHOLMSLOKALER ÅRETS VERKSAMHET Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Uppdragsgivare inom kommunen är kommunstyrelsen. Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. AB Ängelholmslokaler är ett helägt dotterbolag till AB Ängelholmshem. Antalet förvaltade fastigheter uppgår per den 31 december 2014 till 95 stycken varav Ängelholmslokaler äger 68 stycken. Förvaltad lokalyta uppgår till kvadratmeter, utöver detta tillkommer kvadratmeter utemiljö. Större investerings- och underhållsprojekt under året har varit ny förskola i Skälderviken, tillkommande förskoleavdelning på Munkaskolan, ventilation- och värmesystem på Toftaskolan, renovering av matsalen på Söndrebalg skola samt pågående nybyggnation av förskola i Hjärnarp. avser förvärv av åtta fastigheter från kommunen. Större nybyggnationer som genomförts under året är ny förskola i Skälderviken, 20,0 mnkr, tillkommande förskoleavdelning på Munkaskolan, 8,0 mnkr samt pågående nybyggnation av ny förskola i Hjärnarp, 27,0 mnkr. FRAMTIDEN Underhållsbehovet är fortsatt stort för fastigheterna i bolaget vilket kommer att belasta resultatet de kommande åren. I takt med att Ängelholms kommun växer befolkningsmässigt ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet. Under 2015 startar byggnationen av en ny Nyhemsskola dimensionerad för 435 elever. I projektet ingår också en ny idrottshall. Hela projektet beräknas kosta cirka 300,0 mnkr. I denna kostnad ingår bland annat rivningsarbetet och de tillfälliga skolmodulerna. Drygt två tredjedelar av kostnaden avser själva nybyggnationen. EKONOMISK ANALYS Bolagets resultat före finansiella poster är negativt och uppgår till -12,1 mnkr. Bolaget har dock erhållit ett koncernbidrag från AB Ängelholmshem motsvarande 16,0 mnkr vilket ger bolaget ett positivt resultat för året på 3,8 mnkr. AB Ängelholmslokalers intäkter har ökat med 53,5 mnkr sedan De ökade hyresintäkterna beror på att fastighetsbeståndet har ökat samt fler entreprenader kopplade till fastigheter som ägs av kommunen. Då beståndet har vuxit, har kostnaderna för räntor och avskrivningar ökat med 5,1 mnkr respektive 18,0 mnkr. Kostnadsökningen för avskrivningar är framför allt kopplad till den numera obligatoriska komponentavskrivningen avseende materiella anläggningstillgångar. Investeringarna uppgår till 240,1 mnkr där huvuddelen Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 160,1 106,9 Verksamhetens kostnader 156,3 111,2 varav personalkostnader 17,1 13,5 varav lokaler 0,3 0,3 varav ränta och avskrivningar 46,2 23,1 varav övrigt 92,7 74,4 Årets resultat 3,8 4,4 Budget 14,6 7,6 Driftbudgetavvikelse 18,7 3,2 Nettoinvesteringar 240,1 522,5 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,7 5,4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

88 RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Not 2014 Budget Verksamhetens intäkter 1,2 512,0 401,6 558,4 703,2 749,2 Verksamhetens kostnader 3, , , , , ,4 Avskrivningar 5-66,9-65,6-58,1-140,2-102,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Skatteintäkter , , , , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 7 275,8 273,0 292,0 275,8 292,0 Finansiella intäkter 8 34,0 29,3 29,0 72,5 18,2 Finansiella kostnader 9-11,0-10,1-13,3-49,6-54,0 Resultat före extraordinära poster 10,1-4,8 58,3 64,0 49,0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 10,1-4,8 58,3 64,0 49,0 88 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

89 BALANSRÄKNING Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar ,1 994, , ,8 Maskiner och inventarier 11 91,6 88,9 99,6 98,5 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och bostadsrätter ,5 597,6 38,9 38,9 Långfristiga fordringar ,0 694,1 178,1 242,8 Summa anläggningstillgångar 2 442, , , ,0 Omsättningstillgångar Förråd med mera 14 35,3 33,9 35,3 33,9 Kortfristiga fordringar ,5 181,2 147,4 203,8 Kortfristiga placeringar 16 64,3 62,1 64,3 62,1 Kassa och bank ,9 64,9 156,9 64,9 Summa omsättningstillgångar 433,0 342,1 403,9 364,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 875, , , ,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 18 Årets resultat 10,1 58,3 64,0 49,0 Resultatutjämningsreserv 9,7 9,7 Övrigt eget kapital 2 017, , , ,6 Summa eget kapital 2 037, , , ,6 Avsättningar 19 Pensioner och liknade förpliktelser 31,7 33,0 31,7 33,0 Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 26,5 31,4 Summa avsättningar 31,7 33,0 58,2 64,4 Skulder Långfristiga skulder ,4 294, , ,9 Kortfristiga skulder ,6 359,0 475,8 434,8 Summa skulder 806,0 653, , ,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 875, , , ,7 ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar ,0 786,1 749,0 786,1 Borgensåtaganden , ,6 70,8 58,3 Leasingavtal 23 6,4 8,1 6,4 8,1 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

90 FINANSIERINGSANALYS Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Not 2014 Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 10,1-4,8 58,3 64,0 49,0 Justering för av- och nedskrivning 67,0 65,6 58,1 140,2 102,3 Justering för avsättningar 24-1,3-7,3 4,5-6,1 1,5 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 25-3,8-1,4-21,6-62,6-11,2 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital 72,0 52,1 99,3 135,5 141,6 Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar 4,7 0,0 39,9 56,4 27,6 Ökning (-)/Minskning (+) kortfristga placeringar -2,1 0,0-44,0-2,2-44,0 Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager -1,4 0,0-5,2-1,4-5,2 Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder 75,6 0,0-28,6 40,9-7,0 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld -4,4 0,0-16,4-4,3-16,4 Kassaflöde från rörelsekapital 72,4 0,0-54,3 89,4-45,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 144,4 52,1 45,0 224,9 96,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar -128,2-358,5-156,1-436,1-268,3 Investeringsbidrag 2,4 0,6 0,3 2,3 0,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 145,3 10,0 560,2 75,0 8,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 26-53,9-177,8 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 31,7 31,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -34,4-347,9 258,3-358,8-228,3 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 110,0-295,8 303,3-133,9-131,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 110,0 252,3 50,0 269,0 202,7 Amortering av långfristiga skulder -36,0-15,9-33,0-36,0-62,7 Ökning långfristiga fordringar -94,1 0,0-345,2 0,0-33,4 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,1 0,1-9,2 0,1 Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 2,1 2,4 7,7 2,1 7,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18,0 238,9-320,4 225,9 114,4 ÅRETS KASSAFLÖDE 92,0-56,9-17,1 92,0-17,3 Likvida medel vid årets början 64,9 101,6 82,0 64,9 82,2 Likvida medel vid årets slut 156,9 44,7 64,9 156,9 64,9 90 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

91 RESULTATRÄKNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Mnkr 2014 Budget Verksamhetens intäkter 456,6 348,6 467,7 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -52,4-51,0-44,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,7 Skatteintäkter 1 540, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 275,8 273,0 292,0 Finansiella intäkter, externa 34,0 29,4 28,8 Finansiella intäkter, VA-verk 2,8 2,9 3,1 Finansiella kostnader -7,4-3,2-9,5 Resultat före extraordinära poster 10,1-4,8 46,0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 10,1-4,8 46,0 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

92 BALANSRÄKNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Mnkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 535,3 658,8 Maskiner och inventarier 89,1 87,7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och bostadsrätter 651,5 597,6 Långfristiga placeringar 170,4 174,6 Långfristiga fordringar, externa 715,6 519,5 Långfrista fordringar, VA-verk 102,0 Summa anläggningstillgångar 2 161, ,2 Omsättningstillgångar Förråd med mera 35,3 33,9 Kortfristiga fordringar 180,1 190,3 Kortfristiga placeringar 64,3 62,1 Kassa och bank 155,7 88,8 Summa omsättningstillgångar 435,4 375,1 SUMMA TILLGÅNGAR 2 597, ,3 EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat 10,1 46,0 Resultatutjämningsreserv 9,7 Övrigt eget kapital 2027,4 1971,7 Summa eget kapital 2 037, ,4 Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser 31,6 33,0 Skulder Långfristiga skulder 119,5 119,5 Kortfristiga skulder 408,7 335,4 Summa skulder 528,2 454,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 597, ,3 92 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

93 FINANSIERINGSANALYS, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Mnkr 2014 Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 10,1-4,8 46,0 Justering för av- och nedskrivningar 52,4 50,9 44,0 Justering för avsättningar -1,3-7,3 4,5 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -2,4-0,2-20,3 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 58,8 38,6 74,2 Förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 10,2 0,0 21,5 Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga placeringar -2,1 0,0-44,0 Ökning(-)/minskning(+) förråd, exploatering -1,4 0,0-5,2 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder 73,3 0,0-32,2 Omklassificering exploateringsfastigheter -1,2 Kassaflöde från rörelsekapital 78,8 0,0-59,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 137,6 38,6 14,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -68,2-189,8-116,2 Investeringsbidrag 2,4 0,6 0,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 145,3 10,0 560,2 Investering i finansiella anläggningstillgångar -53,9-177,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 31,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten 25,6-179,2 298,2 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 163,2-140,6 312,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 20,0 85,0 0,0 Amortering av långfristiga skulder -18,0 0,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar -94,1 0,0-345,2 Minskning av långfristiga fordringar,externa 0,0 0,1 0,1 Förutbetalda investeringsbidrag -4,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -96,2 85,1-345,1 ÅRETS KASSAFLÖDE 67,0-55,5-32,6 Likvida medel vid årets början 88,8 101,6 121,4 Likvida medel vid årets slut 155,8 46,1 88,8 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

94 RESULTATRÄKNING, VATTEN OCH AVLOPP Mnkr Not 2014 Budget Verksamhetens intäkter 27 63,9 63,4 63,2 Verksamhetens kostnader 28-43,0-38,9-33,9 Avskrivningar 29-14,6-14,7-14,1 Verksamhetens nettokostnader 6,3 9,8 15,2 Finansiella intäkter 0,0 0,0 Finansiella kostnader 30-6,3-9,8-6,9 Resultat före extraordinära poster 0,0 0,0 8,3 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 0,0 0,0 8,3 BALANSRÄKNING, VATTEN OCH AVLOPP Mnkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 31 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 379,8 335,7 Maskiner och inventarier 2,5 1,2 Summa anläggningstillgångar 382,3 336,9 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 32 5,5 8,3 Kassa och bank 1,1 0,0 Summa omsättningstillgångar 6,6 8,3 SUMMA TILLGÅNGAR 388,9 345,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 33 Ingående eget kapital 8,1 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld -16,4 Årets resultat 0,0 8,3 Summa eget kapital 0,0 0,0 Skulder Långfristiga skulder ,0 277,1 Kortfristiga skulder 35 34,9 68,1 Summa skulder 388,9 345,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 388,9 345,2 94 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

95 FINANSIERINGSSANALYS, VATTEN OCH AVLOPP Mnkr 2014 Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0,0 0,0 8,3 Justering för av- och nedskrivningar 14,6 14,7 14,1 Justering för ej likvidpåverkande poster -1,4-1,2-1,2 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,2 13,5 21,2 Förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 2,9 0,0 3,7 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -33,2 0,0 6,9 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld 0,0-16,4 Kassaflöde från rörelsekapital -30,3 0,0-5,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten -17,1 13,5 15,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i fastigheter och inventarier -60,0-168,7-40,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -60,0-168,7-40,0 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -77,1-155,2-24,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån, externa 90,0 167,3 50,0 Amortering av långfristiga lån, externa -18,0-15,9-33,0 Förutbetalda anläggningsavgifter va 6,2 2,4 7,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 78,2 153,8 24,6 Årets kassaflöde 1,1-1,4 0,0 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

96 REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR), med nedan redovisade undantag angående värdering av förråd, exploateringsredovisning samt redovisning av finansiell leasing. Värderingsprinciper Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillfalla kommunen samt att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed och periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar. Fordringar har upptagits till de belopp med vilka de beräknas inflyta. Kundfordringar från 2013 och tidigare betraktas som osäkra och kostnadsförs i sin helhet i bokslutet. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde, om inget annat anges nedan. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning efter mer än tolv månader efter balansdagen. Undantag är investeringsinkomster som i sin helhet redovisas som långfristiga skulder då dessa inte är likvidpåverkande. Sammanställd redovisning (koncernen) Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 procent, om de är av väsentlig betydelse. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering avseende ägd andel i bolagen. Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Kommunen och de kommunala bolagen kan tillämpa olika redovisnings- och värderingsprinciper. Bolagen har följt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Eventuella skillnader har inte justerats. Bolag som har en verksamhet av obetydlig omfattning kan undantas enligt RKR 8.2, Sammanställd redovisning. Obetydlig omfattning definieras som bolag där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bolag som är vilande (Sockerbruket 11 AB) ingår därmed inte i Ängelholms kommuns sammanställda redovisning. Anläggningstillgångar Tillgångar avseedda för stadigvarande bruk med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett halvt basbelopp exklusive mervärdesskatt klassificeras som anläggningstillgång. Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. I enlighet med RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar så skuldförs 96 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

97 investeringsinkomster i form av bidrag och avgifter och intäktsförs i samma takt som investeringen förbrukas. Arbetet med övergång till komponentavskrivning av anläggningstillgångarna, i enlighet med RKR 11.4 materiella anläggningstillgångar, har påbörjats. Större investeringar inom gator, gång- och cykelvägar och VA-verksamhet har delats upp per komponent i 2014 års bokslut. Komponentavskrivning har också gjorts när det gäller investeringar i Stadshuset och i brandstationen. Genomförda större investeringar inom samma verksamheter under de senaste fem åren kommer under 2015 att delas upp i komponenter. Avskrivningstider Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Avskrivningstider Maskiner och inventarier Konst Verksamhetsfastigheter Publika fastigheter (gator, vägar, parker) Markreserv 3, 5, 10, 20 år obegr. livslängd 15, 20, 33 år 10, 20, 33, 80 år obegr. livslängd Exploateringsredovisning Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader (schablonkostnad enligt kalkyl) när äganderätten övergår till köparen. Anpassning till rådande regelverk har påbörjats och kommer att fortlöpa under Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i december 2014 i enlighet med RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter. Pensionsåtaganden Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Redovisning enligt blandmodellen innebär att pensioner, inklusive löneskatt, intjänade till och med 1997 behandlas som en ansvarsförbindelse. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner, inklusive löneskatt, som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Förpliktelser avseende pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt SKL:s beräkningsmodell, RIPS07 (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommunens anställda för individuell placering. Intern ränta I den interna redovisningen belastas verksamheterna med internränta som för 2014 uppgår till 2,5% (2,9% 2013). Förråd Tekniska kontorets förråd värderas till det inköpspris som gällde vid senaste inköpstillfället under Denna rutin följer inte rekommendationen om att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Leasing Kommunen innehar avtal avseende fordonshyra tecknade med Autoplan, Swedbank AB, vilka inte fullt ut uppfyller kraven på finansiell leasing då avtalen omfattar tre år. Huvudregeln är därmed att dessa avtal betraktas som rena hyresavtal eller som operationell leasing. Avtalen avseende hyra av fastigheter från kommunens helägda fastighetsbolag redovisas inte som finansiell leasing. Kommunen följer därmed inte Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 13.2 Redovisning av hyres- och leasingavtal. VA- verksamheten Årets underskott i VA-verksamheten samt tidigare års eget kapital redovisas som kortfristig skuld. Den korfristiga skulden avser förutbetalda VA-avgifter från brukarna. EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

98 NOTER NOTER TILL RESULTATRÄKNING Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Försäljningsintäkter 15,9 10,7 15,9 10,7 Taxor och avgifter 194,7 220,6 194,7 220,6 Hyror och arrenden 54,0 50,2 54,0 50,2 Bidrag 167,2 151,4 167,2 151,4 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 70,9 64,4 70,9 64,4 Exploateringsintäkter 1,9 7,8 1,9 7,8 Realisationsvinster 6,1 22,9 6,1 12,5 Försäkringsersättningar 0,1 0,3 0,1 0,3 Övriga intäkter 1,2 30,1 1,2 30,1 Summa 512,0 558,4 512,0 548,0 Avgår koncerninterna intäkter -192,8-149,1 Bolagets intäkter 384,0 350,3 SUMMA 703,2 749,2 Not 2 Jämförelsestörande poster Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Reavinster vid försäljning av tomträtter 15,1 4,7 Övriga reavinster 6,1 2,2 6,1 2,2 Exploateringsintäkter 1,9 7,8 1,9 7,8 Reavinst försäljning av realränte obligation 5,1 5,1 Återbetalning AFA ,3 29,3 SUMMA 8,0 59,5 8,0 49,1 98 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

99 NOTER TILL RESULTATRÄKNING Not 3 Verksamhetens kostnader Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Löner och sociala avgifter , , , ,2 Pensionskostnader -85,6-84,0-85,6-84,0 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -106,5-96,5-106,5-42,8 Bränsle, energi och vatten -26,1-35,5-26,1-32,9 Köp av huvudverksamhet -319,3-337,2-319,3-411,2 Lokal- och markhyror -170,4-150,4-170,4-150,4 Övriga tjänster -242,2-230,2-242,2-19,9 Lämnade bidrag -83,2-73,9-83,2-75,3 Realisationsförluster och utrangeringar -0,1 0,1-0,1 0,1 Övriga kostnader -184,5 Avgår koncerninterna kostnader 192,8 149,1 Bolagens externa kostnader -256,7-253,4 därav skattekostnad -5,3-1,4 SUMMA , , , ,4 Not 4 Jämförelsestörande poster Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Miljösanering fastigheten Betan 1 0,0 2,5 0,0 2,5 Stormskador, stränder och anläggningar 0,0-3,4 0,0-3,4 Ny fotbollsarena, förgäveskostnader 0,0-1,7 0,0-1,7 Rivningskostnader Rönnebadet 0,0-3,3 0,0-3,3 SUMMA 0,0-5,9 0,0-5,9 Not 5 Avskrivningar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Maskiner och inventarier -24,4-14,8-24,4-14,8 Byggnader och anläggningar -37,6-42,0-110,9-86,2 Nedskrivning av maskiner och inventarier 0,0-0,1 0,0-0,1 Nedskrivning av byggnader och anläggningar 0,0-1,2 0,0-1,2 Nedskrivning Pytteområdet/-leden -4,9-4,9 SUMMA -66,9-58,1-140,2-102,3 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

100 NOTER TILL RESULTATRÄKNING Not 6 Skatteintäkter Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Preliminär kommunalskatt 1544, ,1 1544, ,1 Preliminär slutavräkning innevarande år 0,3-9,7 0,3-9,7 Slutavräkningsdifferens föregående år -4,3 0,9-4,3 0,9 SUMMA 1 540, , , ,3 Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Inkomstutjämning, bidrag 218,3 227,6 218,3 227,6 Kommunal fastighetsavgift 70,1 70,7 70,1 70,7 Regleringsbidrag/avgift 9,3 18,1 9,3 18,1 Kostnadesutjämning, avgift 7,5 5,7 7,5 5,7 Utjämning LSS, avgift -29,4-30,1-29,4-30,1 SUMMA 275,8 292,0 275,8 292,0 Not 8 Finansiella intäkter Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Räntor på likvida medel 0,1 0,5 0,4 0,5 Räntor på pensionsmedel 11,2 12,2 11,3 12,2 Dröjsmålsräntor, kundfordringar 0,2 0,1 0,2 0,1 Utdelning från koncernföretag 3,1 1,8 0,0 0,0 Borgensavgift/Utlåningsavgift från koncernföretag 6,4 5,0 0,0 0,0 Räntor utlåning koncernen 10,9 9,0 0,0 0,0 Nedskrivning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 Övriga finansiella intäkter 2,1 0,4 60,6 5,4 SUMMA 34,0 29,0 72,5 18,2 Not 9 Finansiella kostnader Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Räntor på långfristiga skulder -6,0-6,9-44,6-47,6 Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Ränta på pensionsavsättningar -0,3-0,5-0,3-0,5 Nedskrivning av finansiella tillgångar -4,2-3,0-4,2-3,0 Övriga finansiella kostnader -0,5-1,1-0,5-1,1 Jämförelsestörande post Diskonteringsränta pensioner -1,8-1,8 SUMMA -11,0-13,3-49,6-54,0 100 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

101 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Markreserv och tomtmark Redovisat värde vid årets början 99,7 58,4 303,9 262,6 Investeringar 3,5 41,3 3,5 41,3 Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -1,2 0,0-1,2 0,0 Övriga förändringar 0,0 0,0 22,9 0,0 Redovisat värde vid årets slut 102,0 99,7 329,1 303,9 Verksamhetsfastighet Redovisat värde vid årets början 293,4 286, , ,7 Investeringar 9,5 30,9 170,8 80,2 Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -136,5-0,7-5,7-0,7 Avskrivning -8,4-14,3-140,2-102,1 Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 Övriga förändringar -1,9-9,2 16,1-9,2 Pågående projekt 0,0 0,0 171,5 170,6 Redovisat värde vid årets slut 156,1 293, , ,5 VA-anläggningar Redovisat värde vid årets början 335,7 309,5 335,7 309,5 Investeringar 58,6 40,0 58,6 40,0 Avskrivning -14,5-13,8-14,5-13,8 Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 379,8 335,7 379,8 335,7 Publika fastigheter Redovisat värde vid årets början 245,3 247,4 245,3 247,4 Investeringar 31,7 32,6 31,7 32,6 Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -0,1-15,3-0,1-15,3 Avskrivning -14,6-13,0-14,6-13,0 Överföring från eller till annat slag av tillgång 2,2 0,0 2,2 0,0 Övriga förändringar -7,1-6,4-7,1-6,4 Redovisat värde vid årets slut 257,4 245,3 257,4 245,3 Fastigheter för annan verksamhet Redovisat värde vid årets början 4,5 4,7 4,5 4,7 Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -0,5 0,0-0,5 0,0 Avskrivning -0,2-0,2-0,2-0,2 Redovisat värde vid årets slut 3,8 4,5 3,8 4,5 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

102 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Övriga fastigheter Redovisat värde vid årets början 15,9 16,2 15,9 16,2 Investeringar 0,1 0,0 0,1 0,0 Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar 0,0-0,2 0,0-0,2 Avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga förändringar 0,0-0,1 0,0-0,1 Redovisat värde vid årets slut 16,0 15,9 16,0 15,9 SUMMA 915,1 994, , ,8 Not 11 Maskiner och inventarier Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Redovisat värde vid årets början 88,9 97,4 98,5 107,0 Investeringar 27,8 11,3 28,1 11,3 Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar -0,7-0,5-0,8-0,5 Avskrivning -24,4-17,4-26,2-17,4 Övriga förändringar -1,9-1,9 Redovisat värde vid årets slut 91,6 88,9 99,6 98,5 Not 12 Aktier, andelar och bostadsrätter* Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Koncernföretag AB Ängelholmshem 612,6 558,7 0,0 0,0 Koncern mervärde/undervärde Summa koncernföretag 612,6 558,7 0,0 0,0 Övriga innehav Sydvatten AB 26,0 26,0 26,0 26,0 Arenabolaget i Ängelholm AB 9,6 9,6 9,6 9,6 NV Skånes Renhållnings AB (NSR) 0,8 0,8 0,8 0,8 Ängelholms Näringsliv AB 0,1 0,1 0,1 0,1 Competensum i Nordväst AB 0,1 0,1 0,1 0,1 Komuninvest ek förening 1,1 1,1 1,1 1,1 Sockerbruket 11 AB 0,1 0,1 0,1 0,1 Bostadsrätter 1,1 1,1 1,1 1,1 Summa övriga innehav 38,9 38,9 38,9 38,9 SUMMA 651,5 597,6 38,9 38,9 102 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

103 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 13 Långfristiga fordringar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Utlåning till koncernbolag 608,3 498,3 Aktieindexobligation 150,0 150,0 150,0 150,0 Nedskrivning aktieindexobligation -15,0-10,8-15,0-10,8 Realränteobligation 35,4 35,4 35,4 35,4 Övrig långfristig fordran 0,0 15,9 2,4 62,9 Kommuninvest, förlagslån 5,3 5,3 5,3 5,3 SUMMA 784,0 694,1 178,1 242,8 Not 14 Förråd med mera Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Förråd Tekniska kontorets förråd 0,9 0,9 0,9 0,9 Exploateringsredovisning Ingående värde 33,0 27,6 33,0 27,6 Årets utgifter 6,5 6,1 6,5 6,1 Årets inkomster -5,1-8,5-5,1-8,5 Årets periodiserade intäkter 0,0 7,8 0,0 7,8 Summa Exploateringsredovisning 34,4 33,0 34,4 33,0 SUMMA 35,3 33,9 35,3 33,9 Not 15 Kortfristiga fordringar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Kundfordringar 30,4 29,9 34,5 29,9 Fordringar hos staten 0,1-1,2 0,1-1,2 Mervärdesskatt 29,7 18,4 29,7 18,4 Övriga fordringar -0,3 27,7 14,5 29,3 Förutbetalda kostnader 62,7 37,8 14,7 58,8 Upplupna intäkter 53,9 68,6 53,9 68,6 varav fastighetsavgift/skatteintäkter 22,5 45,1 22,5 45,1 SUMMA 176,5 181,2 147,4 203,8 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

104 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 16 Kortfristiga placeringar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Aktie- och obligationsfonder SHB Depå 11,2 6,0 11,2 6,0 SEB Depå 6,7 6,1 6,7 6,1 Danske Capital Depå 6,6 6,5 6,6 6,5 Skagen Depå 4,1 8,0 4,1 8,0 DNB Depå 3,5 3,5 3,5 3,5 Catella 16,1 16,0 16,1 16,0 Nordea 16,1 16,0 16,1 16,0 SUMMA 64,3 62,1 64,3 62,1 Not 17 Kassa och bank Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0 Bank, koncernkonto 21,2 4,5 21,2 4,5 Bank, koncernkonto, pensionsmedel 38,7 48,2 38,7 48,2 Bank, koncernkonto, bolagens behållning 86,8 3,7 86,8 3,7 Bank, övrigt 10,2 8,5 10,2 8,5 SUMMA 156,9 64,9 156,9 64,9 104 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

105 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 18 Eget kapital Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Ingående eget kapital 2030,6 1988, ,6 1868,9 Årets resultat 10,1 58,3 64,0 49,0 Justeringar i eget kapital -3,2-16,5 4,2-11,3 Utgående eget kapital 2 037, , , ,6 därav Resultatutjämningsreserv 9,7 9,7 därav avsättning Ängelholms 500-årsjubileum år ,0 11,0 därav Övrigt eget kapital 2 016, ,9 Avstämning mot kommunallagens balanskrav* Ingående resultat att återställa 0,0 0,0 Årets resultat enligt resultaträkningen 10,1 58,3 Avgår samtliga realisationsvinster -6,3-22,9 Tillkommer realisationsvinster tomträtter 15,0 Tillkommer nedskrivning aktieindexobligation 4,2 3,1 Synnerliga skäl, ändrad RIPS-ränta 2,2 Avsättning till 500-årsjubileum år ,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8,0 44,7 - medel till resultatutjämningsreserv -9,7 Årets balanskravsresultat 8,0 35,0 * Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap 4 ) ska kommunens intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar (undantaget tomträtter) ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet. EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

106 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 19 Avsättningar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Pensioner Avsättning pensioner exkl ÖK-SAP 20,1 18,1 20,1 18,1 Avsättning pensioner ÖP-SAP 3,3 2,4 3,3 2,4 Löneskatt pensioner inkl. ÖK-SAP 5,7 4,9 5,7 4,9 Avsättning pensioner förtroendevalda 1,0 4,8 1,0 4,8 Löneskatt pensioner förtroendevalda 0,2 1,2 0,2 1,2 Summa pensionsavsättningar 30,3 31,4 30,3 31,4 Övriga avsättningar Avsättningar ansvarsskada 1,4 1,6 1,4 1,6 Uppskjuten skatteskuld 26,5 31,4 SUMMA 31,7 33,0 58,2 64,4 Avsättning pensioner * Ingående avsättning 31,4 26,7 31,4 26,7 Pensionsutbetalningar exkl. ÖK-SAP -1,0-1,0-1,0-1,0 Pensionsbetalningar ÖP-SAP -1,3-0,8-1,3-0,8 Nyintjänad pension exkl. ÖK-SAP 3,0 0,1 3,0 0,1 Arbetstagare som pensionerats ÖK-SAP 2,2 1,6 2,2 1,6 Avsättning alternativ tjänstepension, nyintjänad -0,2 0,3-0,2 0,3 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,3 0,5 0,3 0,5 Övrigt -0,4-0,4 Diskonteringsränta, sänkning 1,3 1,3 Förändring av löneskatt 0,4 0,4 Förtroendevalda - nyintjänad/överförd till ord. beräkning -3,9 1,6-3,9 1,6 - ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,1 0,0 0,1 - diskonteringsränta, sänkning 0,5 0,5 - förändring av löneskatt -0,2 0,5-0,2 0,5 Summa avsättningar pensioner 30,3 31,4 30,3 31,4 Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före ,8 743,8 783,8 743,8 Årets utbetalningar -32,9-31,5-32,9-31,5 Alternativ tjänstepension -0,1 0,1-0,1 0,1 Ränte- och basbeloppsuppräkning 6,4 18,3 6,4 18,3 Sänkning av diskonteringsränta 46,4 46,4 Övrigt -2,2-1,1-2,2-1,1 Löneskatt -7,0 7,8-7,0 7,8 Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före ,0 783,8 748,0 783,8 106 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

107 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 19 Avsättningar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Ansvarsförbindelse förtroendevalda, ingående värde 2,3 1,5 2,3 1,5 - nyintjänad pension, överfört till ord. beräkning -1,1 0,5-1,1 0,5 - diskonteringsränta, sänkning 0,1 0,1 - förändring av löneskatt -0,2 0,2-0,2 0,2 Ansvarsförbindelse förtroendevalda 1,0 2,3 1,0 2,3 SUMMA 779,3 817,5 779,3 817,5 Aktualiseringsgrad (%) 97,0 96,0 97,0 96,0 Samlad redovisning över kommunens pensionsmedelsförvaltning Finansiella pensionstillgångar Aktieindexobligation, bokfört värde 150,0 150,0 Aktieindexobligation, nedskrivning pga marknadsvärde -15,0-10,8 Realränteobligationer, bokfört värde 35,4 35,4 Kortfristiga placeringar, aktiefonder 64,3 62,1 Bankmedel/pensionsmedel 38,7 48,2 Reavinst vid försäljning av obligation 5,1 Utlämnade lån AB Ängelholmshem 169,0 169,0 Internt till VA-verksamheten 102,0 102,0 Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser) -235,5-261,6 Avkastning pensionsförvaltning 16,8 20,5 varav intern ränta från VA-verket 2,8 3,1 Avkastning i % 3,0 3,7 Revers Belopp mnkr Räntesats Löptid Avkastning 2014 Revers ,0 4,130% 0,3 Revers ,0 3,083% 1,3 Revers ,0 2,760% 0,5 Revers ,0 2,408% 2,3 Revers ,0 2,069% 1,5 Revers ,0 1,286% 3,3 Revers ,0 1,360% 2,5 Summa 102,0 2,72 %/2,8 mnkr * Förpliktelsen är minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension försäkrat hos KPA. Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 0 kr per Ängelholms kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande av pensionsreglemente för förtroendemän (PRF-KL). Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För full visstidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid. Visstidspension har utbetalats till en tidigare förvaltningschef och två förtroendemän under EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

108 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 20 Långfristiga skulder Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Investeringsbidrag 12,4 14,5 12,4 14,5 återstående antal år Anläggningsavgifter,va 44,0 39,1 44,0 39,1 återstående antal år Långfristiga lån, kommunen 315,0 241,0 315,0 241,0 Långfristiga skulder, AB Ängelholmshem Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem 1955, ,6 Koncerninterna lån -662,2-498,3 SUMMA 371,4 294, , ,9 Förfallotid Andel som förfaller (%) 58,7 71,0 Lånetid Andel lån på mellan 1-5 år (%) 50,8 79,0 Genomsnittlig återstående löptid (år) 1,22 1,38 Övriga uppgifter kring låneskuld Genomsnittsränta (%) 1,79 2,48 Ränteförändring +/- 1% (mnkr) 3,2 2,4 108 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

109 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 21 Kortfristiga skulder Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Nästa års amorteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Leverantörsskulder 102,1 109,7 157,8 155,0 Personalens skatter 18,1 17,7 18,1 17,7 Arbetsgivaravgifter 22,9 22,2 22,9 22,2 Övriga kortfristiga skulder 1,4 6,9 8,6 10,3 Koncernkonto 86,8 3,7 0,0 0,0 Upplupna kostnader 182,1 178,3 247,2 209,1 därav upplupna löner 13,3 13,5 13,3 13,5 därav semesterlöneskuld 67,8 64,8 67,8 64,8 därav sociala avgifter 30,8 29,9 30,8 29,9 därav pensioner,avgiftsbestämnd del 43,8 41,8 43,8 41,8 därav löneskatt pensioner 13,5 12,5 13,5 12,5 därav räntekostnader 2,9 2,8 2,9 2,8 Förutbetalda intäkter 21,2 20,5 21,2 20,5 därav förutbetalda VA-avgifter 16,1 16,4 16,1 16,4 SUMMA 434,6 359,0 475,8 434,8 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

110 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 22 Borgensåtagande Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Koncernföretag AB Ängelholmshem 1 347, ,3 Summa koncernföretag 1 347, ,3 Övriga företag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 26,3 18,6 26,3 18,6 Sydvatten 26,8 19,9 26,8 19,9 Summa övriga företag 53,1 38,5 53,1 38,5 Egna hem och småhus (förlustansvar) SBAB 0,5 0,8 0,5 0,8 Föreningar Idrottsföreningar/anläggningar 14,5 15,9 14,5 15,9 Övriga föreningar 2,7 3,1 2,7 3,1 Summa föreningar 17,2 19,0 17,2 19,0 SUMMA 1 418, ,6 70,8 58,3 Ängelholms kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Not 23 Leasingavtal Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Åtagande enligt leasingavtal 6,4 8,1 6,4 8,1 därav avtal bilar 6,4 8,1 6,4 8,1 Leasingavgifter 2,1 3,9 2,1 3,9 110 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

111 NOTER TILL FINANSIERINGSANALYS Not 24 Justering för avsättningar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Förändring pensionsavsättning årets intjänade -1,3 1,4-6,1 1,4 Förändring avsättning för pensioner intjänade före ,0 0,0 0,0 0,0 Ränta pensionsavsättning årets intjänade 0,4 0,6 0,4 0,6 Förändringsränta avsättning för pensioner intjänade före ,0 0,0 Diskonteringsränta sänkning 1,8 1,8 Förändring löneskatt årets pensionsavsättning (årets intjänade) -0,2 0,9-0,2 0,9 Förändring avsättning ansvarsskada -0,2-0,2-0,2-0,2 Förändring uppskjuten skatt -3,0 SUMMA -1,3 4,5-6,1 1,5 Not 25 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Reavinst vid försäljning av fastigheter -6,3-17,2-65,1-6,8 Förlust vid avyttring av fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 Reavinst vid försäljning av inventarier 0,0-0,6 0,0-0,6 Förlust vid avyttring av inventarier 0,1 0,1 0,1 0,1 Värdeökning/minskning av aktieindexobligation 4,1 3,0 4,1 3,0 Periodisering förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter -1,7-1,8-1,7-1,8 Mervärde i koncernbalansräkning Reavinst vid försäljning av aktieindexobligation -5,1-5,1 SUMMA -3,8-21,6-62,6-11,2 Not 26 Investering i finansiella anläggningstillgångar Kommunen Sammanställd redovisning Mnkr Förvärv av aktier i AB Ängelholmshem 0,0-0,1 0,0 0,0 Aktieägartillskott AB Ängelholmshem -53,9-177,7 0,0 0,0 SUMMA -53,9-177,8 0,0 0,0 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

112 NOTER, VATTEN OCH AVLOPP (VA) Not 27 Verksamhetens intäkter VA Mnkr Brukningsavgifter 60,4 60,7 Anläggningsavgifter 6,4 6,7 Periodisering årets anläggningsavgifter -6,2-7,7 Periodisering tidigare års anläggningsavgifter 1,4 1,2 Övriga intäkter 1,3 1,3 Överfört till investeringar 0,7 0,9 Interna intäkter inom va-drift -0,1 0,1 SUMMA 63,9 63,2 Not 28 Verksamhetens kostnader VA Mnkr Externa kostnader -33,1-25,0 Interna kostnader -9,9-8,9 Interna kostnader inom VA-drift 0,0 0,0 SUMMA -43,0-33,9 Not 29 Avskrivningar VA Mnkr Maskiner och inventarier -0,1-0,1 Byggnader och anläggningar -14,5-14,0 SUMMA -14,6-14,1 Not 30 Finansiella kostnader VA Mnkr Räntor långfristiga skulder, externa -3,6-3,8 Räntor långfristiga skulder, interna lån till kommunen -2,7-3,1 SUMMA -6,3-6,9 112 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

113 NOTER, VATTEN OCH AVLOPP (VA) Not 31 Materiella anläggningstillgångar VA Mnkr VA-anläggningar Redovisat värde vid årets början 335,7 309,5 Investeringar 58,6 40,0 Avskrivning -14,5-13,8 Övriga förändringar Redovisat värde vid årets slut 379,8 335,7 VA-verk, maskiner och inventarier Redovisat värde vid årets början 1,2 1,3 Investeringar 1,4 0,6 Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar Avskrivning -0,1-0,7 Redovisat värde vid årets slut 2,5 1,2 SUMMA 382,3 336,9 Not 32 Kortfristiga fordringar VA Mnkr Kundfordringar 5,4 8,1 Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,2 SUMMA 5,5 8,3 Not 33 Eget kapital VA Mnkr Ingående eget kapital 0,0 8,1 Årets resultat 0,0 8,3 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld 0,0-16,4 Utgående eget kapital 0,0 0,0 Not 34 Långfristiga skulder VA Mnkr Förutbetalda VA-anläggningsavgifter 44,0 39,1 Långfristiga lån,externa 208,0 136,0 Långfristiga lån, intern till kommunen 102,0 102,0 SUMMA 354,0 277,1 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

114 NOTER, VATTEN OCH AVLOPP (VA) Not 35 Kortfristiga skulder VA Mnkr Leverantörsskulder 7,5 2,5 Avräkningsskuld 9,0 3,5 Koncernkonto utnyttjad kredit 0,0 43,6 Skuld till brukarna 16,1 16,5 Upplupna kostnader 2,3 2,0 därav semesterlöneskuld (inkl okompenserad övertid) 0,3 0,3 därav sociala avgifter 0,1 0,1 därav räntekostnader 1,9 1,6 SUMMA 34,9 68,1 114 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

115 KONCERNELIMINERINGAR, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 2014 Mnkr Ängelholms kommun AB Ängelholmshemskoncernen I balansräkning Kassa och bank 0,0 86,7 Kortfristig fordran 12,9 41,5 Långfristig fordran 662,2 0,0 Summa tillgångar 675,1 128,2 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder 128,2 12,9 Långfristiga skulder 0,0 662,2 Summa skulder 128,2 675,1 Totalt eliminerat 803,3 803,3 I resultaträkning Rörelsens intäkter 13,3 181,3 Rörelsens kostnader 181,3 13,3 Finansiella intäkter 17,3 11,3 Finansiella kostnader 11,3 17,3 Totalt eliminerat 223,2 223,2 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

116 DRIFTREDOVISNING I SAMMANDRAG Netto, Mnkr Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Utfall 2013 Styrelse/nämnd Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse 76,4 89,7 13,3 80,0 Barn- och utbildningsnämnd 803,8 807,1 3,3 790,4 Socialnämnd 732,2 714,7-17,5 706,0 Teknisk nämnd 65,5 67,0 1,5 58,8 Kultur- och fritidsnämnd 86,0 89,1 3,1 76,2 Byggnadsnämnd 3,2 7,0 3,8 5,3 Miljönämnd 7,8 8,8 1,0 7,7 Räddningsnämnd 27,6 27,6 0,0 27,1 Övrig verksamhet 5,6 6,8 1,2 5,2 Summa skattefinansierad verksamhet 1 808, ,8 9, ,7 Avgiftsfinansierad verksamhet Avfallshantering 0,0 0,0 0,0-3,8 Vatten- och avloppsverk 1,8-2,4-4,2-5,4 SUMMA styrelse/nämnder 1 809, ,4 5, ,5 Förvaltningsgemensamt Tomträttsavgälder -0,8 0,8-0,8 Räddningstjänstförbund, rörelsekapital 1,4-1,4 0,0 Exploateringsverksamhet -1,9 1,9-7,8 Reavinster -6,0 6,0-22,3 Miljösanering Betan 1 0,0 0,0-2,5 Stormskador, återställningsarbeten 0,0 0,0 3,4 Ny fotbollsarena, förgäveskostnader 0,0 0,0 1,7 Driftsbidrag 2013 Rögle BK 0,0 0,0 1,3 Periodisering av timlöner 0,3-0,3 1,9 Utbetalning av pensioner inkl löneskatt 52,6 50,7-1,9 49,8 Förändring av pensionsskuld -1,5-7,6-6,1 2,3 Pension, individuell del, inkl. löneskatt 54,6 56,5 1,9 52,3 Förändring av semesterlöneskuld 8,5 5,0-3,5 2,5 Facklig verksamhet 0,0 0,0 0,0-0,4 Kompletteringspension -62,5-58,9 3,6-60,7 Personalförsäkring, återbetalning från AFA 0,0 0,0 0,0-29,3 Personalförsäkring, övrigt -14,6-7,5 7,1-12,1 Justering avskrivning/nedskrivning 11,4 10,0-1,4 6,9 Justering intern ränta 0,8 0,0-0,8 4,0 Kalkylerade kapitalkostnader -22,1-20,6 1,5-30,6 Övriga poster -0,7 0,7 0,6 Summa verksamheter 1 829, ,0 13, ,7 116 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

117 DRIFTREDOVISNING I SAMMANDRAG Netto, Mnkr Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Utfall 2013 Finansiering Skatteintäkter ,6-1545,9-5, ,3 Generella statsbidrag och utjämning -275,8-273,0 2,8-292,0 Finansiella intäkter -34,1-29,4 4,7-29,0 Finansiella kostnader 11,0 10,1-0,9 13,3 TOTALT 10,1-4,8 14,9 58,3 INVESTERINGSREDOVISNING I SAMMANDRAG Netto, Mnkr Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Utfall 2013 Styrelse/nämnd Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse 8,7 18,1 9,4 45,2 Barn- och utbildningsnämnd 9,3 20,5 11,2 6,4 Socialnämnd 1,3 1,0-0,3 2,3 Teknisk nämnd 31,3 120,3 89,0 35,4 Kultur- och fritidsnämnd 12,0 24,1 12,1 26,5 Byggnadsnämnd 0,0 0,7 0,7 0,0 Miljönämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Räddningsnämnd 3,2 4,6 1,4 0,2 Övrig verksamhet Summa skattefinansierad verksamhet 65,8 189,3 123,5 116,0 Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk 60,0 168,6 108,6 40,0 SUMMA NETTOINVESTERINGAR 125,8 357,9 232,1 156,0 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

118 ORD OCH BEGREPP Anläggningstillgångar Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande bruk, med en livslängd på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett halvt basbelopp ( kr 2014). Ansvarförbindelser Åtagande att fullgöra ekonomiska förpliktelser som är beroende av osäkra framtida händelser. Balanskrav Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet får året blir negativt ska det kompenseras med överskott inom tre år. Balanskravsresultatet exkluderar intäkter och kostnader av tillfällig karaktär som till exempel realisationsvinster. Balansräkning Balansräkningen visar den finansiella ställningen vid ett visst tillfälle och utgörs av en sammanställning av kommunens tillgångar, eget kapital och skulder, det vill säga den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av balansräkningen framgår hur kommunen har använt sitt kapital samt hur kommunen anskaffat kapitalet. Driftredovisning Driftredovisningen utgörs av de löpande intäkterna och kostnaderna för att driva de kommunala verksamheterna. Kostnader såsom löner, lokalhyror, bokinköp och dylikt är exempel på driftkostnader. Eget kapital Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital tydliggör alltså hur mycket som har finansierats med egna medel. Expolateringsredovisning Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads-, affärs- och industriändamål. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gemensamma anläggningar inom området som gator, grönområden, VA och elanläggningar. Finansieringsanalys Finansieringsanalysen tydliggör flödet av kontanta in- och utbetalningar under en given tidsperiod och beskriver skillnaden mellan tillförda och använda medel. Är årets finansieringsanalys positivt har kommunens likvida medel ökat och är den negativ har kommunens likvida medel minskat. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys över utvecklingen av kommunens verksamhet. Ett viktigt syfte med förvaltningsberättelsen är att uppvisa hur såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål som angivits av kommunfullmäktige har uppnåtts under året. Investeringsredovisning Utgifter för investeringsverksamheten och utgör en specifikation till ökningen av anläggningstillgångarna. Utgifterna redovisas i första hand här innan de överförs till anläggningstillgångarna. Endast standardhöjande åtgärder är en investering och redovisas i investeringsredovisningen, reperationer och underhåll är driftkostnader och redovisas i driftredovisningen. Kapitalkostnad En investering belastar driftredovisningen med avskrivningar (värdeminskningen av en investering) och ränta. Ett samlingsnamn för avskrivningar och ränta är kapitalkostnad. Resultaträkning Resultaträkningen är en sammanställning av årets intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör årets resultat. Sammanställd redovisning Begreppet sammanställd redovisning tillkom när den kommunala redovisningslagen infördes och är närmast synonymt med koncernredovisning. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning. Skattesats Skattesatsen är antagen av kommunfullmäktige och tydliggör hur stor andel av den beskattningsbara inkomsten som ska gå till kommunalskatt. Soliditet Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som tydliggör hur stor andel av tillgångarna som är finansierat av eget kapital. Årsarbetare Antal anställda omräknat i heltidsanställningar. 118 ÅRSREDOVISNING 2014 EKONOMISK REDOVISNING

119 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

120

121

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella

Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Erica Månsson Fotografer: Nadia

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Servicestöd 2015

Verksamhetsberättelse Servicestöd 2015 Verksamhetsberättelse Servicestöd 2015 Årets verksamhet Den nya service- och utvecklingsorganisationen som trädde ikraft i januari 2015 har präglat verksamheterna under hela året. Översyn av rutiner och

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Kraftsamling 2.0. Modell för Kraftsamling 2.0. Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro. Kommun. Sweet spot

Kraftsamling 2.0. Modell för Kraftsamling 2.0. Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro. Kommun. Sweet spot Kraftsamling 2.0 Kraftsamling 2.0 2011 tog Partnerskapet fram en vision under namnet Kraftsamling Ängelholm vision 2020. Kraftsamling Ängelholm skall genom gemensamma insikter göra gemensam nytta. Visionen

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Ängelholms Näringsliv - nuläge och några av våra viktiga frågor framöver Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande 5 plats i Sv. Näringslivs företagsranking 2012

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer