Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2011 2012"

Transkript

1 Årsberättelse B3IT 1

2 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier Våra tjänster Porträtt Ragnar Lindblad Porträtt Silvia Modin Medarbetare på B3IT Rätt kompetens grunden för kvalitet Porträtt Tommy Sarenbrant En marknad driven av anpassning och effektivisering Styrelse Ledning Historik Flerårsöversikt B3IT i korthet Startades november 2003 Ett ägardrivet entreprenörsföretag Seniora konsulter inom IT, Management och Telecom Typiskt års erfarenhet 180 aktiva kunder Gedigen erfarenhet av lednings- och förändringsarbete Fokus på kompetens, kvalitet och kostnader i allt vi gör Verksamhet i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Borlänge, Örebro, Malmö Omsatte 201 MSEK 2011/2012 Rörelsemarginal 9,3 % 178 anställda (dec 2012) 2 B3IT B3IT 3

3 Därför B3IT Helhetssyn och drivkraft B3IT har en tydlig profil; seniora 1-3 medarbetare med helhetssyn och drivkraft vars förmåga går från att ta reda på vilken lösning som är den bästa för kunden till att genomföra och förvalta den. För våra uppdragsgivare skall det finnas fördelar att anlita B3IT. Förutom kompetens och erfarenhet tillför vi: Förståelse för uppdraget och dess målsättning. Men också för kundens organisation och affärsprocesser. Helhetssyn Vi ser inte bara till den bästa tekniklösningen utan har också insikten om den mänskliga naturen. Vi förstår att tekniken ska användas och att det är viktigt att användarna tar den till sig och gillar den. WYSIWYG what you see is what you get. Vi ser till att skapa rätt förväntningar genom att de seniora konsulter du träffar vid diskussionen om uppdraget är de facto de som utför det också. Vi har mognaden att visa respekt inför uppgiften. Vi har samtidigt rådgivarens integritet att tala om när vi ser en annan lösning. Vi har också ödmjukheten och insikten att tala om när vi inte har den specifika kompetensen. Vi för en kontinuerlig dialog med kunden för att stämma av kundnöjdhet. 1 senior [-å r] s. -en -er idrottsman som tävlar i huvudklassen 2 senior [-å r] s. -en -er äldre o. erfaren saol, svenska akademiens ordlista 3 senior [-å r] s. -en -er kompetent, erfaren, driven B3IT-medarbetare b3it 4 B3IT B3IT 5

4 Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang B3IT är ett IT-konsultbolag som bidrar med mer än att fylla det uttryckta behovet. Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang. Vi har förmågan att lyfta blicken från detaljerna till helheten. Mycket tack vare erfarenhet och aktuell kompetens liksom det ett nyfiket sinne åstadkommer. Ambitionen är att bli branschens bästa konsultbolag. För våra uppdragsgivare, för våra konsulter, och för våra investerare. I en fragmenterad it-bransch, med tusentals konsultbolag, vill vi sticka ut som ett bolag som åstadkommer nytta i kundernas verksamhet med hjälp av it. Vare sig det handlar om sjukvård, försäkringsbolag, industri, handel eller myndigheter, är it en avgörande komponent för att åstadkomma förändring i verksamheten. Det kan handla om: Att utveckla nya produkter eller tjänster Att trimma och anpassa IT-system för högre stabilitet, bättre driftekonomi eller nya verksamhetskrav Effektivisera verksamhetsprocesser, reducera ledtider och kapitalbindning Sprida information och kommunicera med kunder och medarbetare samt andra intressenter Skapa nya intäktsströmmar och öka konkurrenskraften Reducera verksamhetsrisker, byråkrati eller miljöbelastning Vi på b3it har kompetens på en rad specialistområden som it-ledning, telekom, systemutveckling, databas, healthcare samt projekt- och förändringsledning. Våra konsulter verkar i alla delar av kundernas förändringsprojekt: I idéarbete, analys, framtagning av business case och strategival I ledning och styrning av projekt inom IT och verksamhet I teknisk utveckling och anpassning I löpande drift och förvaltning Vi verkar som lednings- eller expertresurser i uppdragsgivarens organisation. Vi tar även helhetsåtaganden för genomförande från ax till limpa, eller så tar vi ansvar för en funktion, typiskt relaterande till drift och förvaltning. Fakta Antal medarbetare 178 (dec 2012) Orter Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Örebro, Borlänge, Malmö Kompetensområden Databas, Digitala kanaler, Drift och förvaltning, Healthcare, Infrastruktur, IT-ledning och styrning, M2M, Telekom samt Test och Kvalitet Omsättning 2011/ MSEK Rörelseresultat 18,6 MSEK (9,3%) Tillväxt Genomsnittlig årlig tillväxt sedan 2004, 47% 6 B3IT B3IT 7

5 Sven Uthorn VD- och koncernchef B3IT Tillväxt är viktigt, kvalitet är viktigare Varför behöver marknaden B3IT? Vi startade och driver bolaget i konkurrens med tusentals andra, i ambition att bli bäst. På att åstadkomma resultat ute hos våra kunder, bäst på att lösa problem för dem, och att möjliggöra förbättringar med hjälp av it. Men också på att vara en bra hemvist för riktigt duktiga och erfarna konsulter, att ge dem en bra bas för att få utlopp för sin kompetens och ambition i intressanta och utmanande uppdrag. Givetvis kopplat med en god professionell utveckling. Vad gör ni för att vara en bättre IT-konsult? Vi bygger bolaget med människor som kombinerar expertkunskap med erfarenhet. Människor som har förmågan att leda förändringar, såväl tekniskt som med rätt arbetssätt och attityd. Med förmåga att lyssna och involvera, med insikten att utan användarnas engagemang och gillande gör tekniken ingen nytta. Och med förmåga att driva idé till resultat, hela vägen från ax till limpa, från kravfångst och behovsanalys via lösningsformulering till genomförande och implementering. Hur säkrar ni att ni attraherar rätt konsulter? Vi vänder oss till folk som har med sig en gedigen erfarenhet och kompetens, och en bevisad förmåga att få saker gjorda, också i riktigt krävande miljöer. Och som har engagemanget och lusten att ta sig an nya utmaningar. För att vara en attraktiv arbetsgivare för dem erbjuder vi dem starka ekonomiska incitament, i kombination med grundtrygghet och en hög grad av frihet. Vidare arbetar vi målmedvetet med att skapa rätt företagskultur att utvecklas i både personligt och professionellt. En motiverad konsult med vilja att fortsätta utveckla sin förmåga gagnar givetvis även våra kunder. Det skapar en win-win-situation för båda parter. Ni driver verksamheten i ett antal dotterbolag. Varför? Vår verksamhet är uppdelad kompetensmässigt och geografiskt. Vi tycker det är viktigt att med våra dotterbolag skapa tydlighet och identitet och bibehålla det lilla företagets snabbhet och närhet. För att kunna fortsätta hålla ett högt tempo spelar entreprenörerna som driver de olika verksamheterna en väldigt stor roll. Helt avgörande för vår fortsatta framgång är deras vilja och förmåga att både attrahera nya medarbetare, att bygga en bra laganda och att ha ett stort öra och hjärta i dialog med kunderna. För kunderna innebär strukturen att man kan dra nytta av det snabbfotade lilla företagets närhet, vakenhet och lyhördhet. Och samtidigt av det lite större företagets resurser och stabilitet. Vad lägger ni i begreppet managementkonsult? För oss handlar det i första hand om konsulter med gedigen erfarenhet att driva it-verksamhet, eller förändringsprojekt med hjälp av it. Och det handlar om att ha prövat och utvecklat sina förmågor i olika miljöer. Att ha varit med och gjort svåra saker, i riktigt krävande sammanhang, och nått resultat och fångat upp lärdomar. Ett management-uppdrag för oss slutar sällan med en fin PowerPoint-strategi. Vi sätter en ära i att ta saker från idé, till analys och strategi och sedan hela vägen till genomförande, också om det för vår konsult innebär att man får kavla upp ärmarna och vara beredd att skita ner sig. I alla dessa avseenden skiljer vi oss nog ganska mycket från våra mer namnkunniga branschkollegor. Ni har haft en fantastisk tillväxt. Hur gör ni? Vi har gjort ett medvetet val att bejaka tillväxt. Därför att tillväxt berikar. Med varje ny konsult tillförs bolaget nya erfarenheter, nya kompetenser, nya idéer och nya kontaktnät. Tillväxt ökar våra möjligheter att vinna förtroenden i kundmarknaden, och ökar vår förmåga att axla dem. Konsultbolag som inte växer gör det sällan för att de inte vill, utan antingen för att de har svårt att attrahera och behålla konsulter, alternativt saknar förmågan att hitta uppdrag åt dem. Vår tillväxt tar jag i första hand som ett kvitto på att vår modell fungerar. Slutligen det är mycket roligare att växa, än att stå still eller krympa. Framgång föder framgång, duktiga människor vill ha duktiga kollegor. Blir inte kvaliteten lidande i tillväxten? Först som sist: Tillväxt är viktigt, men kvalitet är viktigare! Vi vill säkra den på alla plan; i rekrytering, i kundbearbetning och i den vidare utvecklingen av våra medarbetare, vår organisation och våra verksamhetsprocesser. Vi arbetar med ständig förbättring inom ramen för vårt verksamhetssystem B 3 bra, bättre, bäst. Vi är iso9001-certifierade sedan tre år tillbaka, och det förpliktigar. Vi får leva med att vår tillväxt alltid begränsas av tillgången på rätt konsulter. En b3it-medarbetare måste svara upp mot våra, kundernas och kollegornas krav. Vidare begränsas vi av våra kompetensområden. V i kan inte allt men det vi kan, det kan vi desto bättre. Vi står hellre över en uppdragsmöjlighet än att låtsas att vi kan. Vi vill fortsätta känna stolthet över vad vi åstadkommer ute hos våra kunder. Deras positiva omdömen är i slutändan grunden för vår fortsatta utveckling Hur ser du på er fortsatta utveckling? Jag är övertygad om att vi fortsätter att växa. Kompetenta medarbetare skapar nöjda kunder som ger nya förtroenden med intressanta uppdrag. Detta i kombination med vår entreprenörsdrivna medarbetarfilosofi gör att nya kompetensområden tillkommer naturligt. Även kompetenta människor på nya orter ser möjligheterna med att ingå i b3it. Jag är fullt på det klara att det är ett ansvar för oss i företagsledningen att säkra denna positiva spiral. Den utmaningen, och den dagliga kicken att få arbeta med en skara otroligt duktiga och positiva medarbetare, är vad som ger mig energin för det fortsatta företagsbyggandet. 8 B3IT B3IT 9

6 Claes Wiberg Vice VD B3IT Frihet under ansvar Vilken betydelse har en medarbetare på B3IT? b3it är ett företag vars varumärke bygger på senioritet, det vill säga kompetens och erfarenhet. Just detta värde har sedan starten kommit att utmärka oss på marknaden som leverantör av konsulttjänster i olika former, både som resurskonsult och som leverantör av funktion. Jag tror denna egenskap är ett av de främsta skälen till varför konsulter med krav på sin karriärutveckling söker sig till b3it. Vad är den gemensamma nämnaren för konsulter på B3IT? Gemensamt för våra konsulter är att de verkligen gillar att lösa problem, att fånga idéer, forma strategier, och ta dem till genomförande. En typisk konsult hos oss har mer än tio års erfarenhet inom it och/eller projektledning eller management och vill utvecklas. Både kompetens-, uppdrags- och karriärmässigt. Hur skulle du i korthet beskriva vilken nytta ni skapar för era medarbetare? Vi har fyra tydliga argument för vilken nytta vi skapar. Främst är det möjligheten till flera och intressanta uppdrag som tar vara på kompetens och erfarenhet och som samtidigt sporrar till fortsatt utveckling. Till detta kopplar vi en strukturerad kompetensutveckling, en attraktiv ersättningsmodell och en stark försäljningsorganisation. Kan du utveckla dessa argument. Om vi börjar med er försäljning? Intressanta uppdrag kommer inte av sig själv. Men för att låta våra medarbetare fokusera på konsultrollen har vi en stark försäljningsorganisation som skapar tillgång till utvecklande och utmanande uppdrag. Målsättningen är inte bara ökad försäljning. Våra konsulter ska gå framåt i utvecklingen. Hur löser ni kompetensutvecklingen? Världen står som bekant i ständig förändring. Det gäller att ständigt utveckla kompetensen för att anta utmaningarna. Vi inte bara uppmuntrar utan ser faktiskt till att våra konsulter får fortlöpande kompetensutveckling. Det sker i ett eller flera av våra kompetensområdesnätverk. Hur ser er ersättningsmodell ut? Det är en tydlig ersättningsmodell, utan tak. Ju mer man debiterar desto högre ersättning får man. Och våra konsulter har väldigt stor frihet hur de disponerar dessa medel, på lön, kompetensutveckling, pensionsavsättning mm. De bestämmer. Och om de mot förmodan inte har någon beläggning ger vi en garantilön som ger grundläggande trygghet. För en konsult som ska känna värdet av sin yrkeskompetens är denna lönemodell svårslagen. Vilket jag med en mångårig erfarenhet av den tveklöst kan säga. Hur ser könsfördelningen ut? Antalet kvinnliga medarbetare har under de senaste åren ökat kraftigt hos oss, från 14% år 2010 till 24% Ett skäl kan vara att vi som ett av få bolag i branschen faktiskt erbjuder män och kvinnor exakt samma ersättningsvillkor. Och att vi ger våra konsulter stor frihet att välja hur de vill disponera arbetstid och ersättning. Det ger dem större möjlighet att hitta en balans i livet helt enkelt. Hur hanterar ni balansen i livet? Arbetet är inte allt. De sociala och fysiska dimensionerna är naturligtvis lika viktiga. Vi vet att våra konsulter har ett mentalt driv och vi ger dem inspiration och möjligheter för att ta hand om hela sig själva, till kropp och själ. Vi bestämde redan vid starten av b3it att fokusera på aktiviteter som bygger en gemensam företagskultur. Ett exempel är Team b3it som kretsar mycket kring temat wellness. Här står eget utövande av sport och idrott i fokus och vi rör oss i ett brett spektrum så att alla oavsett bakgrund kan ta del av aktiviteterna och tillgodogöra sig utifrån sin egen nivå. Vi använder oss mycket av namnkunniga idrottare och inspiratörer och jag vågar påstå att vi har ett unikt engagemang över hela koncernen. Ibland får jag frågan om det handlar om att minska sjukfrånvaro och därmed bättre nyckeltal. Det är inte vad det primärt handlar om. Vi gör detta för att det är kul. Att vi sedan mår bra, blir mer friska och att det kokar ner till en bättre bottom line, det är en bonus. Om jag vill söka jobb på B3IT, hur ska min profil se ut? Vi på b3it har en tydlig kravprofil på vilka konsulter som anställs; För en teknikkonsult ser vi att man ska ha över 10 års erfarenhet som konsult och erfarenhet som seniorutvecklare, systemarkitekter, projektledare, dba eller testledare. För en managementkonsult kräver vi en längre erfarenhet på års erfarenhet som konsult och linjechef. Man ska ha gedigen erfarenhet av projekt- och förändringsledning, it och verksamhetserfarenhet. Ett holistiskt synsätt är också avgörande, det vill säga förmåga att se till helheten Teknik + Affär + Organisation. Hur introduceras en ny konsult på B3IT? Vi har ett program som vi kallar B3 Start. Nya kollegor går en introduktionskurs för att från början få en Vi-känsla, att bli kulturbärare av vår kultur. De får bland annat ta del av vår historia och vår vision, vart vi är på väg. Introduktionen hålls till stora delar av företagsledningen. 10 B3IT B3IT 11

7 Affärsidé, vision, mål och strategier Vision Affärsmodell Strategi b3it ska vara Sveriges bästa it-konsultbolag och få it att bidra till verksamhets- och affärsmålen. Affärsidé b3it levererar verksamhetsförändringar med hjälp av it och management till stora företag och organisationer i en miljö som befrämjar entreprenörskap och där seniora konsulter ständigt utvecklas. Verksamhet djupt på teknik, duktiga på att sätta IT i ett verksamhetssammanhang b3it tillhandahåller seniora konsulter med synnerligen gedigen erfarenhet, såväl av teknik som management. Erbjudandet formas i hög grad efter kundens behov. Som en följd av detta arbetar vi huvudsakligen med tre typer av uppdrag; resursuppdrag, projektåtaganden samt förvaltningsåtaganden. Marknaden framförallt stora företag och organisationer b3its marknad är framförallt stora företag och organisationer, med stort it-beroende och komplexa it-miljöer. Men även mindre entrenörsdrivna bolag som utvecklar produkter och tjänster. Detta spänner över i stort sett alla branscher; telekom, myndigheter, sjukvård, transport, internet/media, handel, bank/finans, industri, försvar med flera. Uppdragstyperna debiteras oftast mot rak timtaxa. Andra debiteringsmodeller förekommer i projekt- eller funktionsåtaganden. Mål Finansiellt mål Omsättningstillväxt >20% per år. Rörelsemarginal >10% i genomsnitt över en konjunkturcykel. Imagemål b3it uppfattas som ett högkvalitativt framgångsföretag och som en attraktiv arbetsgivare för seniora expertkonsulter inom it och management. Kvalitetsmål b3it är iso 9001-certifierade och arbetar med ständig förbättring inom ramen för sitt verksamhetssystem b 3 bra, bättre, bäst. Mätning sker framför allt inom personalomsättning, beläggning samt kundnöjdhet. B3IT den dagliga målbilden som delmål En bra miljö för att få utlopp för entreprenörskap. Ett professionellt företag som löser problem åt sina kunder. En miljö för duktiga konsulter att verka i och utvecklas yrkesmässigt. Ett bra företag att investera tid eller pengar i. Branschspridning b3it håller medvetet en bred branschspridning med en stor andel i icke cykliska branscher. Försäljning hög säljkapacitet i ledningen och bredd genom multipla säljkanaler: främst direktförsäljning men även via partnerföretag, ramavtalspartners samt konsultförmedlare. Kostnadsfokus låg andel fasta kostnader och overhead. Hög andel i rörliga kostnader inom framför allt personal- och ledningskostnader. Tillväxt sker i tre dimensioner; Tillväxt inom respektive affärs-/kompetensområde genom rekrytering Utökning med fler affärs-/kompetensområden genom rekrytering och/eller förvärv Geografisk spridning genom nyetablering och/ eller förvärv B3IT tar utgångspunkt i helhetsperspektivet för att skapa de bästa lösningarna som tar hänsyn till kundens affärsmål, verksamhet, organisation och medarbetare. 12 B3IT B3IT 13

8 Våra tjänster Rådgivare och samarbetspartner B3ITs verksamhet är uppbyggd kring ett antal specialistområden. Inom vart och ett av dem kombinerar vi spetskompetens med gedigen erfarenhet och verkar som rådgivare, samarbetspartner samt tjänsteleverantör. Databas Med våra 40 specialister, med 500 års samlad erfarenhet, är b3it ett kompetent it-konsultbolag inom databaser som Oracle, sql-server. Sybase och öppna databaser. Vi ser till att databaserna drivs på ett kostnadseffektivt, säkert och tillförlitligt sätt. Vi arbetar också med utveckling, prestandaoptimering, licenshantering, migration och konsolidering. Digitala kanaler b3it Digitala Kanaler levererar it-konsulttjänster inom webb och mobila lösningar. Vi har spetskompetens inom strategi, design, projekthantering och implementation för att realisera våra kunders kommunikationsstrategi på den digitala arenan: webb, intranät, sociala medier, mobila lösningar och e-handelslösningar. Drift och förvaltning Med van hand hanterar vi drift och vidareutveckling på samtliga av de mest etablerade plattformarna såsom Windows, Linux och Mac på klientsidan och Windows Server, Linux, Unix, Oracle och sql Server på serversidan dygnet runt, året om. Vår leveransmodell kan hantera små som stora kunder där alla kunder har samma prioritet. Vi säkerställer kvaliteten med etablerade processer och rutiner för drift och förvaltning. Healthcare b3it Healthcares konsulter kan vårdbranschen. Vi kommer själva från vården och har en god förståelse för dess mål, processer och förutsättningar. Vi ser bortom de tekniska lösningarna och bidrar till att utveckla verksamheten och skapa nytta för patienter och brukare. Infrastruktur Infrastrukturen är grundbulten för att skapa nya affärsmöjligheter och effektivisera en verksamhet. Vi har ett brett erbjudande och en djup kompetens inom de senaste tekniska lösningarna primärt inom Microsoft, men även flera andra plattformar. Det innebär att vi alltid kan erbjuda bästa lösningen för dig som kund, oavsett vilka produkter din infrastruktur är uppbyggd med i dag. IT-ledning och styrning Vi vet att innovativ användning av it ger mervärde för våra kunder. Därför söker vi kontinuerligt efter lösningar där kundens verksamhet kan utvecklas med hjälp av it. En mångårig erfarenhet av förändringsarbete är en förutsättning för att lyckas. Hos oss finns den erfarenheten. Vi bistår med verksamhetsutveckling, it Governance och strategier, projekt-, program- och förändringsledning, upphandlingsstöd och leverantörsstyrning samt interim management. M2M Vi kan maskin-till-maskin lösningar, från ax till limpa. Vi hjälper kunderna identifiera och realisera nyttan av m2m i deras verksamhet. Det blir ofta en kombination av ökad effektivitet och säkerhet samt minskad miljöpåverkan. Vi är verksamma inom områden som Intelligenta transportsystem och hälsa men arbetar även med m2m-branschens aktörer. Systemutveckling Inom området systemutveckling arbetar vi med analys/design, implementation och integration. Våra konsulter tar ofta ledande roller som arkitekter eller lead developers. Vi har en nära relation med bland andra Microsoft och Oracle och våra konsulter är certifierade specialister inom Java och.net. Telekom Vi är en leverantörsoberoende telekområdgivare som finns med under hela kedjan från analys till genomförande och förvaltning. Med kunskap från både system- och teleoperatörer erbjuder vi såväl djup som bredd i våra tjänster. Test och kvalitet Vårt koncept Den röda tråden bygger på helhetssyn, samverkan & kommunikation där det är viktigt att alla roller och intressenter är engagerade. Därigenom säkerställs att test och kvalitet är med från start till mål. Då skapas den verksamhetsnytta och kvalitet som du som kund önskade från början. För att lyckas har vi en rad olika kompetenser inom verksamhetsutveckling, projekt-, krav- och testledning. 14 B3IT B3IT 15

9 Ragnar Lindblad VD och grundare av B3IT Healthcare Jag är läkare med 15 år som invärtesmedicinare med specialisering inom hematologi. Men jag var en nördig doktor som tidigt såg möjligheterna med informationstekniken. Redan 1988 blev jag kravställare på ett nytt läkemedelssystem. Det fortsatte med att jag blev pappa till läkemedelsfunktionen i Melior 1992 (det journalsystem som har flest användare idag). Så småningom tog IT över som huvudsyssla, jag blev IT-chef på Danderyds sjukhus På en lunch med Claes Wiberg på B3IT 2004 böjde han sig fram över bordet och sa Ska inte du börja jobba hos oss och bygga upp en verksamhet inom vård och omsorg? Det tog ett år för mig att våga ta steget, men jag har inte ångrat beslutet en dag. Vårt område handlar oerhört mycket om att ha förståelse för det som sitter i väggarna inom vården, den rådande kulturen som inte alltid är ens tydlig för vårdpersonalen själva. Utan denna förståelse uppstår missförstånd mycket lätt. För mig blev detta uppenbart när jag som IT-chef på Danderyds sjukhus hade svårt att hitta konsulter som förstod verksamheten. Som kunde ställa de rätta frågorna. Och vi är på rätt spår. Vår kompetens och känsla för vårdens kultur matchar kunderna oerhört väl. I ett av de uppdrag som vi fått reflekterade kunden över att vi var de enda som kom utan kostym och slips. Och vi visste dessutom vad som skiljer en sjuksköterska från en undersköterska och en ortoped från en kirurg. Vad som driver mig? Helt egoistiska skäl. Jag vill själv få en god vård när jag blir äldre. Chansen till det ökar med de insatser vi bidrar med! 16 B3IT B3IT 17

10 Silvia Modin Har varit VD för B3IT Göteborg AB sedan 2007 som förvärvades av B3IT 1 september 2012 Efter att tidigare varit en fristående mindre IT-konsult ser jag fördelar med att nu ingå i ett större sammanhang. Ett gemensamt drag hos alla B3ITs affärsområdeschefer är ett starkt drag av entreprenörspersonlighet. Fördelarna är givetvis flera, tillgången till duktiga konsulter och ett starkt kompetensnätverk. Vi fastnade för B3IT i och med att de har en liknande värdegrund, ödmjuka, mänskliga värderingar och en mångfald av drivande människor. Förhållningssätt/drivkraft det handlar både om att utveckla affären i sig, bygga kundrelationer, nätverka och utveckla verksamheten. Jag ser mig själv som en entreprenör och problemlösare. Min kraft hämtar jag bland annat från fysisk träning, som ger vila för tankarna och är avstressande. Samtidigt har jag utmanat mig själv genom att gett mitt hedersord till Tommy Sarenbrant att delta i Ironman B3IT B3IT 19

11 Medarbetare Marie Häggström Birgitta Jelvin Maral Alaghi Göran Daum Andersson Jan Wikström Lars Sjöberg B3IT Healthcare sedan 2009, nr 6 av nu 20 medarbetare. 15 års erfarenhet i branschen, var konsult- och försäljningschef på Siemens innan anställningen på B3IT. Att jag valde b3it beror på att jag ville vara en mer renodlad konsult med fokus på specifika uppgifter och problemlösning. Jag jobbar nu med verksamhetsutveckling inom vård och omsorg. Vi bidrar där till att effektivisera vårdens processer med it som verktyg. Tack vare min bakgrund som sjuksköterska en gång i tiden har jag god förståelse för sjukvårdens verksamhet. Det är spännande att jobba på alla nivåer nära verksamheten, de som är berörda; sjuksköterskorna och läkarna men även nära uppdragsgivarna i ledningen. Jag drivs och motiveras av att som projektledare skapa nytta i vården, för personalen och ytterst för patienterna. b3it gör saker som motiverar mig, både kompetens- och uppdragsmässigt som socialt och de förvaltar sin overhead förståndigt. Stort för mig är framför allt tillgången till mycket kompetenta kollegor. och din wellness? Aktiv, springer, rider och tränar på Friskis & Svettis. B3IT Telecom, sedan januari Kommer närmast från rollen som Nordisk chef för utveckling av kundtjänstprodukter från CSC. Jag arbetar som konsult och projektledare. Just nu projektleder jag utvecklingen av Pensionsmyndighetens kundservice som bemannas av 140 medarbetare. Det är för mig rätt sorts uppdrag som ger mig drivkraft. En väl fungerande kundtjänst involverar flera perspektiv som teknik, kommunikation och mänsklig interaktion. Jag gillar uttrycket b3it, ett företag för vuxna människor. För mig innebär det att b3it har förtroende för sina kollegor, att man kan ta egna beslut och ta eget ansvar. och din wellness? Jag är med i b3its wellness-program Team b3it där jag är bowlinginstruktör. Konsult B3IT Göteborg sedan juni Kommer närmast från IT-konsulten IEXTAS. Jag fick jobbet genom en rekommendation från en b3it-medarbetare som jag känner sedan tidigare. Intrycket vid första mötet var mycket positivt. Trevliga människor och en bra företagsvision. För mig innebär den att b3it verkligen satsar på kompetensutveckling, att man ska få möjlighet att bli lite bättre, hela tiden att ha det där lilla extra som konsult. Jag fick också känslan av att det är ett jobb med stor frihet, under ansvar så klart. För mig innebär det att man betraktas som en vuxen som tar sitt ansvar. Pratet om kompetensutveckling är mer än så, det sker faktiskt. Jag älskar konsultyrket. Det är brett med möjlighet att jobba med olika frågor och att jobba nära kunderna. Perfekt för mig som inte gillar rutiner. och din wellness? Jag är en livsnjutare mat, kultur, resor, och en bra balans mellan jobb och privat så att jag kan ge min son en bra start i livet. B3IT Consulting sedan Verksam 17 år i branschen, till största delen som konsult. Jag jobbar som projektledare och konsult inom lösnings- och enterprisearkitektur. Det som särskiljer b3it jämfört med mina tidigare arbetsgivare är att de lyckas hålla en balans mellan konsultuppdrag hos kunden och att få medarbetarna känna sig delaktiga i sin egen organisation. Det är gott om tillfällen att lära känna varandra på b3it, både genom sociala evenemang och i kompetensutvecklingsnätverk. Jag upplever det som att ledningen på b3it verkligen lever som de lär, något som är en förutsättning för en lyckad företagskultur. De är sympatiska, vänliga och kamratliga, det löper som en röd tråd igenom hela företaget. Senioriteten på företaget har den fördelen att vi hjälps åt samtidigt som vi sporrar och utmanar varandra att hela tiden bli lite bättre. Det finns gott om kollegor att rådgöra med, utan prestige. Vår höga kompetensnivå gör också att vi är mindre konjunkturkänsliga. och din wellness? b3it och dess medarbetare har klart inspirerat mig i positiv riktning. Jag rör på mig mer och äter bättre, något som ger en positiv effekt för livet som helhet. B3IT Norr sedan Varit verksam i branschen i 26 år. Jag arbetar nu som projektledare. Då jag varit i branschen ett tag och har erfarit hur många andra arbetsgivare fungerar så ser jag flera fördelar med b3it; företaget tar inte in rookies utan enbart erfarna med bred kompetens och som även bejakar de mjuka sidorna. Lönemodellen gör att du blir lite av en egenföretagare. Du anpassar din tid och kan helt klart påverka din ersättning i positiv riktning. Det finns bra möjligheter till kompetensutveckling. Under det ett och ett halvt år som jag varit på B3IT har jag förkovrat mig mer än de sista tio åren hos andra arbetsgivare. Att vara konsult innebär alltid att ha dubbla identiteter. När du arbetar hos kunden, i mitt fall Försäkringskassans centrala enhet för utveckling och drift av it med 1000 anställda, tar du på dig deras hatt. På hemmakontoret blir du naturligt en b3it-medarbetare. och din wellness? Jag älskar friluftsliv. Min nyfikenhet finns även med på fritiden. Som exempel lärde jag mig åka snowboard vid 38-års ålder. Det är så pass kul att jag nu är legitimerad snowboardinstruktör. Konditionen får jag genom löpning, året runt. B3IT Ledning, sedan Verksam i branschen i över 25 år. Jag jobbar som projektledare och ansvarar tillsammans med Maria Berg för utveckling och ledning av b3it Ledning ab. Uppdragsmässigt leder jag utrullningen av effektivare it-stöd för r&d i ett stort multinationellt telekombolag. Jag och b3it är samsynta på hur man ska leverera, dvs. att vi finns till för att lösa kundens problem, vi ska vara prestigelösa och kunna jobba praktiskt. Jag märker att svenskheten i managementkulturen går hem hos kunden. För mig innebär det att vi är ödmjuka och bra på att samarbeta med olika kulturer. För mig är b3it ett företag för vuxna människor som tar eget ansvar och har en tydlig värdegrund. Samtidigt ingår du i ett sammanhang, etablerar nya kontakter, får möjlighet att fylla på din kunskap och inte minst fylla på hos andra. och din wellness? Jag tränar på gym, cyklar mountainbike, åker skidor, spelar golf och hinner dessutom med lite mat, vänner etc. 20 B3IT B3IT 21

12 Rätt kompetens grunden för kvalitet B3IT är ett bolag som sedan starten haft en ständig tillväxt, detta i en värld som hela tiden förändras i allt snabbare takt. Dessa förutsättningar kräver ett strukturerat kvalitetsarbete för att kunna säkra och utveckla värdet i bolagets strukturkapital och processer. b3it arbetar med ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering, samt interna och externa revisioner. Verksamhetssystemet b 3 bra, bättre, bäst är certifierat enligt iso 9001:2008 och bygger på hörnstenar som: Kundorientering Engagerat ledarskap Kompetensutveckling Långsiktighet Ständiga förbättringar Lära av andra Samverkan Kundorientering Vår långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för kunderna. Våra kunders uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för vårt företag, våra medarbetare och vår verksamhet. Engagerat ledarskap För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. b3its ägare och ledning är aktivt engagerade i kvalitetsstyrning av varje enskilt uppdrag, med uppgift att säkra: Tydliga mål i varje uppdrag Rätt kompetens och erfarenhet för respektive uppgift Uppföljning av resultat i samråd med uppdragsgivaren och feedback till konsulten Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling Kompetensutveckling Våra konsulters kompetens är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som företaget i sin helhet. Långsiktighet Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Ständiga förbättringar Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse i alla delar av verksamheten. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. Lära av andra För att kunna vidareutvecklas måste vi skaffa oss ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör. Samverkan Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos kunder, underleverantörer och samarbetspartners. B3IT innehar ett flertal partnercertifikat: 22 B3IT B3IT 23

13 Tommy Sarenbrant VD B3IT Consulting Som aktiv tränare på deltid för landslaget i friidrott tar jag med mig förhållningssättet från friidrottsvärlden med att sätta tydliga mål och delmål på vägen och få människor att utnyttja sin fulla potential. Jag började på B3IT 2007 och mitt mål här är att vi ska bygga ett fantastiskt konsultbolag. Man kan likna det vid att bygga ett Finnkampslag. Det är ett antal unika individer vars gemensamma bidrag skapar slutresultatet. Liksom i idrotten handlar det om att jobba med professionella människor. Fördelen är att duktiga människor attraherar likasinnade. Laget har vuxit bra från 5 stycken till i skrivande stund 60 konsulter på B3IT Consulting. Det är ett färgstarkt lag med spännande individer, t ex en före detta landslagskulstötare, en mästare i Rubiks kub och Othello, en tidigare rocktrummis etc. och din wellness? Jag är före detta landslagsman i friidrott, 10-kamp, som nu ägnar mig åt Triathlon och Multisport. Ska göra Ironman, igen, B3IT B3IT 25

14 Fördelning av B3ITs intäkter Internet/IT/Media/Underhållning 6% En marknad driven av anpassning och effektivisering Transport 6% Vård & Omsorg 17% Offentlig 27% Handel 7% Bank/finans/försäkring 10% Industri 7% Övriga 8% Telekom 13% IT utgör ett avgörande verksamhetsstöd i de flesta verksamheter. Behov av ständig effektivisering och utveckling fortsätter driva en mogen marknad. 66 miljarder kronor it marknaden består av tre delar hårdvara, mjukvara samt konsulttjänster. b3it verkar på konsultmarknaden inom framför allt kompetenskrävande områden med hög förädlingsgrad som projektledning, systemoch verksamhetutveckling. Dessa delar är i mindre utsträckning utsatta för priskonkurrens så kallade offshore- och nearshore-verksamheter. Det samlade värdet av it-investeringarna under 2013, kommer enligt branschbedömaren Radar 1 att uppgå till cirka 142 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt på 2 procent jämfört med föregående år. Av dessa representerar konsultmarknaden cirka 66 miljarder kronor, vilket motsvarar en nolltillväxt av värdet under perioden. Volymökningen i antal levererade timmar på konsultmarknaden beräknas öka. Sett över hela marknaden med dess stora branschskillnader, beräknas volymerna öka 3 4 procent samtidigt som prisnivåerna tros minska något vilket neutraliserar värdetillväxten som därmed stannar på plus minus noll. Enligt Radar 1 kommer köparna att prioritera verksamhetskritiska projekt framför produktutvecklingsprojekt som är lättare att skjuta upp över tid. 40 procent av företagen uppger att de kommer att prioritera investeringar i affärssystem (erp), 30 procent prioriterar mobila lösningar och 23 procent Business Intelligence (bi) respektive kundrelationshantering (crm). Myndigheter och handel är de segment med störst efterfrågan samtidigt som hälsovård visar tecken på ökad efterfrågan enligt. Svagast efterfrågan tros komma från telekom och finans. B3IT särskiljer sig i humankapitalet Behovet av kompetens är i förändring i och med att nya leverans- och affärsmodeller vinner terräng. Den ökade förändringstakten innebär att kompetensbehovet ökar samtidigt som förändringstakten ställer ökade krav på förnyad kompetens. Enligt Redeye 2 har rekryteringarna 2012 liksom 2011 skett inom många kompetensområden, såsom management consulting, systemutveckling/arkitektur, testning, strategi, affärssystem, etc. Det förefaller dock som om de senaste årens löneökningar i kombination med höga personalomsättningar i branschen generellt medfört en större benägenhet hos bolagen att rekrytera yngre konsulter och anlita underkonsulter i större utsträckning. b3it särskiljer sig i rekryteringen genom att i stort sett uteslutande rekrytera seniora konsulter med minst 10 års erfarenhet. Makrofaktorer skapar osäkerhet För 2012 räknar Konjunkturinstitutet med en bnp tillväxt om 1,3 procent som spås öka till 1,8 procent under Konjunkturinstitutets månatliga konfidensindikator pekar på en stor osäkerhet om vart marknaden är på väg vilket gör bolagen försiktiga när det gäller att ta investeringsbeslut. Drivkrafter it berör alla aktiviteter med verksamhets-, process- och affärsstyrning samt kommunikationslösningar. Kraven ökar ständigt på bättre och effektivare samverkan mellan verksamhet och it. Drivkrafterna varierar beroende på bransch. Enligt Radars rapport 1 om konsultmarknaden gäller följande drivkrafter: Industrin effektivisering och automatisering med ökade kompetensbehov framförallt inom affärssystem, bi och crm området. Tjänstesektorn utveckling av tjänster med ökade kompetensbehov inom framförallt integration och mobila lösningar. Bank och finans verksamhetsutveckling och riskhantering med ökade kompetensbehov inom identitetshantering, mobila lösningar och det regulatoriska området. Handel förändring och konkurrensdrivna investeringsområden med ökade kompetensbehov inom affärsystem, e-handel och integrationsområdet. Myndigheter effektivisering genom standardisering och automatisering samt självservice mot omvärld med ökade kompetensbehov inom framförallt verksamhet, mobila lösningar samt säkerhetsområdet. Utökad infrastruktur med handhållet Teknikutvecklingen driver också utvecklingen. I och med spridningen av handhållna datorer och kommunikationsmedel smartphones och surfplattor, uppstår nya behov och möjligheter att utnyttja en utbyggd it-infrastruktur. B3IT har flera målgrupper Bland b3its kunder finns framförallt stora företag och organisationer, med stort it-beroende och komplexa it-miljöer. Även internationella kunder tenderar att sköta sin konsultförsörjning lokalt i varje land. Detta spänner över i stort sett alla branscher, men där framgången hittills byggts inom branschsegment enligt vidstående diagram. Svensk marknad b3its marknad är Sverige. Konsulting tenderar att kräva lokal närvaro, framförallt i genomförandet. Det är för att möta de lokala marknadernas behov bolaget är etablerat i Stockholm, Sundsvall, Örebro, Borlänge, Malmö samt Göteborg. Andra aktörer it-tjänstemarknaden är fragmenterad från egenföretagare och lokala företag till nationella och internationella aktörer. Det fanns uppskattningsvis totalt drygt människor år 2011 verksamma inom programvara och it-tjänster (it & Telekomföretagen; itstatistik.se). En konsolidering sker löpande i branschen samtidigt som nya mindre aktörer tillkommer, främst genom avhopp. Bland nationella aktörer som ligger nära b3its verksamhet märks: Acando Avega Cybercom HiQ Knowit Precio Prevas Sigma Softronic 1 Radar Ecosystem Specialists Uppdaterings Konsultmarknaden 2013, nov Redeye Svenska IT-konsultsektorn, B3IT B3IT 27

15 Styrelse Håkan Lindberg Alf Blomqvist Claes Wiberg Född I styrelsen sedan Civilingenjörsexamen i teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk. Partner samt IT- och kvalitetschef B3IT. Tidigare uppdrag/ erfarenhet: konsult, utbildare och VD på Twoviews AB, teknisk chef och konsultchef på Sonera Sverige AB, teknisk chef och produktchef på Salcom Communication AB samt delägare på Salcom senare ombildat till Cygate. Har även skrivit ett par böcker om telekommunikation och är en populär utbildare och föredragshållare inom nätverk, säkerhet och trådlös kommunikation. Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot 2thePoint AB. Född Styrelseledamot sedan Utbildad på Handelshögskolan i Stockholm. Partner i Vadestra Value. Tidigare uppdrag/ erfarenhet: VD Ledstiernan AB, ansvarig för Corporate Finance-avdelningen på Swedbank Markets, ansvarig för Equity Capital Markets på Carnegie Corporate Finance. styrelseordförande på Appello Systems ab. Övriga uppdrag: styrelseledamot i GuidePal Group ab, Cision AB samt Destination Fjällen Sverige AB. Rådsmedlem Svenska AIM, medlem i Advisory Board för Fairford Holdings Europe AB. Född Styrelseledamot sedan Ekonomi och datalogi vid Lunds Universitet. Grundare och partner samt Vice VD och HR-chef, tidigare VD B3IT Consulting. Tidigare uppdrag/erfarenhet: 10 år huvudsakligen i egen regi som it-konsult, bl. a. som CIO för Carl Lamm. Innehaft ett flertal ledande positioner inom Informix Ltd. samt Informix Scandinavia AB inom marknadsföring, ledning av konsult-, support- samt utbildningsenheterna. Grundade 1997 konsultföretaget Alcesys AB, och Qubicfoot AB, drev dessa under 6 år. Sven Uthorn Rune Nordlander Henrik Holm Född Styrelseledamot sedan Civilingenjörsexamen CTH samt Executive MBA Uppsala Universitet. Grundare, partner och VD B3IT Management AB. Tidigare uppdrag/erfarenhet: verkat i tillväxtverksamheter inom IT och telekom, Marknadsdirektör för Norden och senare Sales Director Sun Microsystems AB, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension AB, lett dess uppbyggnad av tjänstesidan, utlandsexpansion samt börsnotering. Har innehaft en rad externa styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande för Phonera AB Född Styrelseledamot sedan Civilingenjörsexamen KTH samt Executive MBA Uppsala Universitet. Partner och grundare av Första Entreprenörsfonden, investerare i svenska entreprenörsledda tillväxtföretag. Tidigare uppdrag/erfarenhet: grundare och VD av Endevo AB (numera Symbio AB), dotterbolags-vd och delägare i Frontec AB, grundare/delägare vid uppstart av företag inom olika branscher som t ex IT, Medtech, energi, verkat som affärsängel i ytterligare några bolag samt varit rådgivare för VC-investeringar. Född Styrelseordförande sedan Studerat ekonomi och juridik vid Stockholms Universitet och kompletterat med delar av MBA-programmet vid Uppsala Universitet. Tidigare uppdrag/erfarenhet: grundade företaget ProAct IT Group mitten av 1990-talet och börsnoterade företaget 1999, lång erfarenhet från IT-branschen och finansbranschen i Norden samt i USA. Under de senaste tio åren bland annat styrelseordförande eller styrelseledamot i ett flertal bolag, däribland ett antal publika aktiebolag såsom ProAct IT Group, Precise Biometrics, Core Venture, NetRevelation samt 3L System. 28 B3IT B3IT 29

16 Ledning Jan Hermanson VD B3IT Telecom AB Född Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola samt DIHM examen IHM Business School. Tidigare uppdrag/ erfarenhet: Product management, internationell marknadsföring, försäljning och projektledning inom bolag som Pharmacia, Telia, Europolitan och Sonera. Grundare och VD för Voxway. Anställd i B3IT Sven Uthorn VD och koncernchef Partner och medgrundare B3IT Född Civilingenjörsexamen CTH samt Executive MBA Uppsala Universitet. Tidigare uppdrag/erfarenhet: verkat i tillväxtverksamheter inom it och telekom, Marknadsdirektör för Norden och senare Sales Director Sun Microsystems AB, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension AB samt innehaft en rad externa styrelseuppdrag. Maria Berg VD B3IT Ledning AB Född Civilingenjör maskinteknik KTH. Tidigare uppdrag/erfarenhet: verkat som konsult inom systemutveckling, projektledning och förvaltningsledning. Affärs- och verksamhetsutveckling av konsultverksamhet bland annat på Sigma. Anställd i B3IT 2011 Claes Wiberg Vice VD och HR-chef Partner och medgrundare B3IT Född Ekonomi och datalogi vid Lunds Universitet. Tidigare uppdrag/erfarenhet: verkat tidigare VD B3IT- Consulting, 10 år huvudsakligen i egen regi som ITkonsult, bl. a. som CIO för Carl Lamm. Innehaft ett flertal ledande positioner inom Informix Ltd. samt Informix Scandinavia AB inom marknadsföring, ledning av konsult-, support- samt utbildningsenheterna. Grundade 1997 konsultföretaget Alcesys AB, och Qubicfoot AB, drev dessa under 6 år. Harriet Piscator CFO Född Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs Universitet. Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO för ABB koncernen i Sverige, , controller och administrativ chef, ABB Treasury Center Sweden AB , Asea AB Finansavdelningen Anställd i B3IT Ragnar Lindblad VD B3IT Healthcare AB Född Leg. läkare. Tidigare uppdrag/erfarenhet: specialistläkare i invärtesmedicin och hematologi, Östra sjukhuset i Göteborg samt IT-chef, Danderyds Sjukhus AB. Anställd i B3IT Håkan Lindberg IT- och kvalitetschef Född Partner och grundare av B3IT Telecom AB. Civilingenjörsexamen i teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk. Tidigare uppdrag/erfarenhet: partner och medgrundare Salcom (senare ombildadet till Cygate AB). Drivit egen verksamhet samt utbildat och skrivit böcker inom IT. Slutet av 90-talet teknisk chef och konsultchef på Sonera Sverige AB. Verkar fortfarande som konsult på deltid. Anställd i B3IT Tommy Sarenbrant VD B3IT Consulting AB Född Fil. Kand Computer Information Systems samt International Marketing. Tidigare uppdrag/ erfarenhet: Systemutvecklare Digital , databasadministratör SAS Data samt teamchef CSC Anställd i B3IT April Halvarsson Administrativ Chef Född Kandidatsexamen Företagsekonomi. Tidigare uppdrag/erfarenhet: Butikschef, egen företagare (butiksägare), receptionschef på hotell. Anställd i B3IT B3IT B3IT 31

17 9 år av tillväxt under lönsamhet B3IT grundades 2003 med visionen om att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT. Den första etableringen sker i Solna. (B3ITs verksamhetsår löper från 1/9 till 31/8) / / / / / 2012 b3it grundas med första kontoret i Stockholm. it-konsulttjänster inom management, databas och systemutveckling 2004 / 2005 b3it etablerar en specialistgrupp av seniora konsulter med fokus på databaser, it-arkitektur och systemutveckling. Vårt första filialkontor öppnar i Sundsvall. Alla telekomrelaterade uppdrag samlas i ett nytt dotterbolag, b3it Telecom ab. Kundlistan växer kraftigt med bland andra Skanska, Tele2, Försäkringskassan, Bolagsverket, Svenska Kyrkan, SJ och Ericsson. Bolaget expanderar nu snabbt både i antalet anställda och via nätverket av underkonsulter. Ett nytt affärsområde etableras: it i Vården. Kundlistan omfattar bland andra Stockholms läns landsting, Försäkringskassan, SJ, Ericsson, Capio, SEB, Observer, Rikspolisstyrelsen och Siemens Medical / 2007 Framgången fortsätter och personalstyrkan växer till 39 anställda. b3it blir samarbetspartner till och delägare i Swedish Consulting Group. Företaget påbörjar en expansion på Göteborgsmarknaden med etablering av b3it väst ab. Tjänsteerbjudandet kring Oracle förstärks och uppnår därmed status som Certified Advantage Partner. Vi vinner ett nytt ramavtal med Bolagsverket. Bolaget växer till 49 anställda och arbetar därutöver med ett tjugotal underkonsulter. Genom Swedish Consulting Group vinner vi ramavtal med Verva mot offentlig sektor. Vi får ett antal nya förvaltningsuppdrag kring databaser och egenutvecklad programvara / 2009 b3it växer till 65 anställda och en omsättning på 85 msek med 4 msek i rörelseresultat. Företaget utnämns till Superföretag i Veckans Affärer och får sin första utmärkelse som Gasellföretag av Dagens Industri. Trots ett konjunktursvagt år växer b3it ytterligare med 12 procent under lönsamhet. Vi får vår andra Gasell-utmärkelse av Dagens Industri. Vi vinner nya ramavtal med bland andra Trafikverket och Transportstyrelsen. Förvärv av rörelsen i Colosseum Consulting stärker vår Oracle-verksamhet. Vi sjösätter vårt nya verksamhetssystem B 3 -bra, bättre, bäst, och genomgår certifiering enligt iso9001:2008. b3it genererar rekordresultat med 134 msek i omsättning, 40% tillväxt och 9,4 msek i rörelseresultat. Antalet anställda uppgår till 97 (sep 2011). Verksamheten breddas med nyetablerade dotterbolag i Örebro och Borlänge, samtidigt etableras de nya verksamhetsområdena it-infrastruktur samt Test- och Kvalitetsledning. b3it fortsätter att växa och antalet anställda överstiger nu 150 personer. Uppdragen blir fler och kundbasen breddas. Verksamheten utökas med affärsområdet m2m. b3it får sin fjärde di Gasell-företagutmärkelse i december Vi ökar vår närvaro på Göteborgsmarknaden genom vårt förvärv av Castra Group, som vi omvandlat till b3it Göteborg ab Vi vinner ramavtal med Stockholms läns landsting, Landstinget Dalarna, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Kundlistan omfattar nu bland andra Capio, Cision, Datametrix, Ericsson, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Siemens Medical, SJ, Stockholms läns landsting, Tele2 och TeliaSonera. 32 B3IT B3IT 33

18 Samtliga belopp i KSEK om inget annat anges. Flerårsöversikt Resultaträkning 2007/ / / / /12 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Nyckeltal 2007/ / / / /12 Lönsamhet Omsättningstillväxt, % 37,8 28,8 12,8 40,4 49,4 Dotterbolag Bolagsnamn Verksamhet/geografi Start VD B3IT Consulting AB Systemutveckling, databas, 2003 Tommy infrastruktur Sarenbrant B3IT Telecom AB Telecom management och mobilitet 2004 Jan Hermanson B3IT Healthcare AB IT i vården 2005 Ragnar Lindblad Intäkter KSEK Rörelseresultat Finansiella poster Koncernbidrag Skatt Minoritetens andel Resultat i dotterföretag före förvärv -553 Årets resultat Rörelsemarginal före avskrivningar, % 10,0 4,7 4,2 7,5 9,7 Rörelsemarginal efter avskrivningar, % 9,9 4,7 4,0 7,0 9,3 Avkastning på eget kapital, % 53,3 41,9 41,8 71,4 90,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 103,0 69,0 55,5 78,6 102,1 Finansiell ställning Soliditet, % 28,1 22,5 28,7 20,9 21,6 B3IT Ledning AB IT Management 2003 Maria Berg B3IT Q AB Krav, test- och kvalitetsledning 2012 Pernilla Sollerhed B3IT Norr AB Sundsvall 2005 Patrik Norlander B3IT Dalarna AB Borlänge 2011 Dan Hallin B3IT Örebro AB Örebro 2011 Samuel Danielsson B3IT Göteborg AB Göteborg 2012 Silvia Modin B3IT Väst AB IT Mgm och IT-säkerhet 2007 Christian Pettersson B3 Connect & Compute AB B3IT Management AB M2M affärsutveckling och lösningar Koncernmoder. Gemensam IT, Administration, HR och Marknadsföring 2012 Magnus Melander 2003 Sven Uthorn / / / / / / / / /12 Balansräkning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Minoritetsintresse 35 Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassalikviditet ggr 1,47 1,35 1,37 1,23 1,26 Medarbetare Antal anställda i snitt Antal anställda UB Omsättning per anställd Rörelseresultat/anställd Definitioner: Omsättningstillväxt Den procentuella omsättningsökningen i företaget för den gångna perioden jämfört med motsvarande tidigare period Rörelsemarginal före avskrivningar Periodens rörelseresultat med återlagda avskrivningar (ebitda) i procent av omsättningen. Rörelseresultat KSEK Antal anställda Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Rörelsemarginal efter avskrivningar Periodens rörelseresultat (ebit) i procent av omsättningen Soliditet Utgående eget kapital inkl minoritetsintresse i procent av balansomslutningen / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Eget Kapital och skulder Eget Kapital Minoritetsintressen Avsättningar uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa Eget Kapital och skulder Avkastning eget kapital Årets vinst plus minoritetens vinstandel i procent av genomsnittligt eget kapital inkl minoritetsintresse Avkastning på sysselsatt kapital Periodens rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder (inkl. uppskjuten skatt) Kassalikviditet Kortfristiga tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Omsättning per anställd Rörelsens intäkter i förhållande till genomsnittligt antal anställda Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt antal anställda 34 B3IT B3IT 35

19 Huvudkontor B3IT Kistagången Kista Tel: Fax: B3IT

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer