Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet"

Transkript

1 Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: ,

2 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat... 8 Vägglinje Vändning rör och isolering Spray/Plaster Badrumsmontering Buffert slutmontering Slutmontering IT-System DAK System Vertex ERP Forretingssystem microsoft Navision (Dynamics NAV) Precalk kalkylsystem MES Produktionssystem granit Processer CRM Selg Beredning Materialbalanser Grovplanering Produktion Leverans Uppföljning WEBERHaus Tyskland Produktion Hundegger Kap/Fräs Vägglinje Portal och isolering Slutbearbetning av väggar Golvlinje och Hundegger Takelement Inredningssnickeri It-System DAK System Bentley/Speedikon- Autocad ERP SAP/R3 Forretingssystem CRM SugarCRM BOCAD produktionsstöd HMI (Human Machine Interface) Marknadsföring Inspirationshus Inspirationspark HOMAG Tyskland Weinmann Tyskland SEMA Tyskland Bilaga 1 Vertex Bilaga 2 Microsoft Dynamics NAV (Navision) ERP Bilaga 3 granit Bilaga 4 SAP Bilaga 5 Bentely Speedikon CAD Bilaga 6 SugarCRM WeberHaus Wins Best B2C Implementation Bilaga 7 Bocad

3 3 BAKGRUND Inom projektet DAK/DAP ingår att undersöka befintlig teknologi inom trähusbranschen och intilliggande verksamheter. Efter en rad besök inom skandinavien och en undersökning om japansk industribygg så beslutade vi inom projektet att gör an resa och besöka en del intressanta hustillverkare och teknologileverantörer i Europa. Vi besökte, URSEM Hustillverkare NL, WeberHaus Småhustillverkare DE, Homag Maskinleverantör DE, Weinmann Maskinleverantör DE och SEMA IT-Levarantör DE. Resan var öppen för alla inom trähusklyngen och 11 st anmälde sig. Reserapporten är inriktad mot IT-Stöd runt Forretningssystem -DAK-DAP och motsvarande teknologi. Deltagande var Thomas Bajer, Moelven Utvikling AS SvenEgil Holmsen, Moelven Utvikling AS Odd Bergli, Boligpartner AS Tor-Anders Skogstad, Moelven Byggmodul AS Björn-Ottar Torp, Moelven Byggmodul AS Sigurd Skotte, Projektledare Trehusklyngen Trond Gullbarndsen VELA AS Björn Nord, Björn Nord AB Åge Tangen, Moelven Wood Langmoen AS Stein Brennodden, Moelven Byggmodul AS Öyvind Haverstad, Tindehytter AS

4 4 SAMMANFATTNING Alla besök genomsyrades av en hög tekniknivå och ett utomordentligt affärsmannaskap. IT-mässigt var de en bit före oss i skandinavien genom att de hade stöd genom hela processen från Client Relation Management (CRM) till DAP. Dock arbetade URSEM inte med bygginformationsmodellen, Building Information Model (BIM) och datastandarden Industrial Foundation Classes (IFC) då de såg sig själva som slutna system med fasta leverantörer, dock har Weberhaus investerat i Speedikon DAK från Bentley inklusive integration, detta system ær BIM kompatibelt. Både hustillverkarna Ursem och Weberhaus jobbar aktivt med Lean Produktion och effektiva IT-system för snabb uppföljning. Detta är ett nödvändigt verktyg för att bli framgångsrik inom Lean konceptet. URSEM i Nederland hade kartlagt alla sina processer och renodlat sina affärer innan de startade byggnaden av sin nya industri. Detta innebar att valet av systemstöd blev enklare och integrering mellan processer var på plats på ett tidigt stadium. Enligt URSEM var detta livsviktigt för att bli framgångsrik, man kan koncentrera sig på affärer och den IT-mässiga infrastrukturen är anpassad för att stöda detta. De hade iscensatt investeringen i en ny fabrik genom 6 steg och de låg nu i steg 2. Stef g 6 innebär fördubblad kapacitet och produktivitet genom robotisering. I URSEMS fall så hade man integrerat systemstöd genom att alla system hade en gemensam databas, så allt från CRM till slutmontering och lagerstyrning var online it-mässigt. URSEM tillverkar moduler liknande Moelven Byggmodul för studentbostäder, lägenheter och forretningsbygg. I Produktion fanns kaplinje med buffert, vägglinjer med spikportal, taklinje, linje för putsning, modulbygg för badrum, samt slutmontering. Tillverkar ca 1700 moduler om året. Weberhaus är det mest välrenommerade småhusföretaget i Tyskland inriktad på kvalitet och ett betalstarkt kundsegment. Weberhaus hadde också en välintegrerad it-miljö med systemstöd från kundkontakt till färdiglevererat hus inklusive DAK/DAP/Foretningssystem. Weberhaus har system som är kompatibla med bygginformationsmodellen BIM och datastandarden IFC. Weberhaus satsar hårt på marknadsbearbetning och har byggt en visningspark med både inspirationshus och inspirationspark, dessutom har de en bra weblösning. Weberhaus har både egna säljkontor och partners i andra länder än tysktalande. Weberhaus har en modern tillverkning med en mix av automatiserade processer och hantverksmässiga processer. Weber arbetar efter Lean konceptet och hade snabb uppföljning av produktionen så att återföring kan ske omgående. De fanns 4 separata linjer inom Weberhaus, en vägglinje som delades i 2 beroende på väggtyp där även inmontering av fönster, el, vvs och putsning skedde, en linje där tak tillverkades och en linje där giolv och etageskiljning tillverkades. Weberhaus har funnits på marknaden sedan 1960 och har levereat ca hus sedan dess. I huvudfabriken är tillverkningen ca 200 hus per år. Weberhaus är förhållandevis dyra i inköp, men har ett mycket gott rykte. Homag är en av världens största tillverkare av träbearbetningsmaskiner från snickeri, möbler till byggsystem. Omsätter ca 850 miljoner Euro och har ca 5000 anställda. De har kontor och tillverkning i hela världen. IKEA/ är en av deras största kunder, IKEA köper årligen för ca 300 Miljoner SEK. Homag har även en egen IT-Avdelning som utvecklar system till Homag maskinerna samt stöd för lager och logistik. Weinmann ingår i Homag koncernen och tillverkar system för industribygg, kap/fräs automater, vägglinjer, masivträmaskiner och lager samt logistiklösningar. Utnyttjar Homags IT avdelning för samordning och utveckling av maskin och lagerstyrnings system med eller utan optimering. Har 190 anställda och finns i 52 länder. Representeras i Norge av Vela AS och Thomas Frick AB i Sverige. SEMA utvecklar och levererar DAK/DAP system till framförallt träbygg. Har ca 6500 kunder och installationer och har varit verksamma i 25 år. Finns representerade i hela Europa samt Ryssland och har många säljkontor. Systemet stöder allt från tak, joints, vägg och småhusproduktion, timmerhus och visualisering. Har ett konfigurertbart system som har ett mycket bra stöd mot DAK. Dock finns vissa brister i dataintegration. Utifrån erfarenheter från de vi besökte kan man säga att för att lyckas bra med industrisering av byggproduktion så är informationsteknologin av yttersta vikt. Det är en av de viktigaste punkterna i framgångsfaktorena. Det är mer komplicerat än bara DAK till DAP utan det är också tillgången på information i realtid vilket innbär att alla processer kan samverka genom att informationen är integrerad mellan alla stödsystem, och framörallt mellan Forretningsystem-DAK-DAP. En rejäl processkartläggning ger en fördel i det vidare jobbet mot en högre industraliseringsgrad.

5 5 URSEM NEDERLAND Bild Produktionsdirektören på URSEM Adrie Kooijman ger en övergripande beskrivning av URSEM Bouwsystemen URSEM är ett familjeägt företag som tillverkar byggmoduler för studentbostäder, hyreshus, publika och kommersiella byggnader. Fabriken är lokaliserad i Wognum ca 50 km norr om Amsterdam. URSEM är 40 år gamalt, omsätter ca 70 Miljoner Euro och har 200 anställda. Ursem har en helt ny fabrik som färdigställdes 2006 och man har ökat produktionstakten år för år. Omsättning 70 M Euro Antal anställda 75 St Antal tillverkade moduler 1500 År Produktion 20 Meter vägg/timme Web URSEM beslutade att bygga en helt ny fabrik som skulle vara klar Man valde att göra en total genomlysning av affärsläge och skapa en strategi för hur man skulle försörja marknaden med byggmoduler. Man initierade ett projekt där stor tyng lades vid förstudie, processanalys och design av anläggningen inklusive alla IT-system och val av IT-plattform. Projektet utmynnade i en specifikation som distribuerades till en rad leverantörer av maskinutrustning och de levererade offerter och lösningsförslag enligt de krav som ställdes. IT-systemen valdes utifrån processkartläggningen och var en av de viktigaste

6 6 delarna i investeringen. Ursem hävdar att utan ett heltäckande systemstöd från kundhantering/arkitekt till färdig produktion så är det omöjligt att lyckas med en sådan omfattande investering. Man investerade totalt ca 8 Miljoner Euro. Man valde maskiner från Weinmann, Kaplinje, vägglinjer och spikportaler. Som DAK system valdes Vertex från Finland, Affärssystem Navision från Microsoft och produktionssystemet Granit. USEM har en investeringsplan uppdelad på 6 steg, idag ligger man på steg 1, vilket är att en hel del arbetet görs manuellt och linjerna är inte helt automatiserat. Vid steg 6 räknar man med att installera industrirobotar och då fördubbla produktiviteten från 20 till 40 meter vägg per timme. Man jobbar mycket med underleverantörer och involverar dem tidigt i processen samt har inga problem att använda EDI och automatbeställningar inom sitt affärssystem. Har täta möten med underleverantörerna för att säkra upp rätt leveranser. Trävirket köptes till största del från Skandinavien, mest från Vida Timber i södra Sverige, virket kom i precut längder och ofta skarvat till långa längder. Ett av de nästa stegen i Ursems investeringsstrategi är att själv gör skarvning och hyvling och då köpa in sågade trävaror i kvastpaket och sedan inkludera skarvproduktion i sin ordinarie produktion. Alla ämnen och mellanlager produkter (PIA Artiklar) erhåller id via id nummer och/eller streckkod som printas på ämnet så att nästa produktionssteg kan identifieras. Märkningen styrs via Granit och affärssystemet Navision som hanterar all lagerhantering. Bild URSEM Modul under färdigställning

7 7 Produktion Översiktlig layout URSEM Fabriken

8 8 Kapautomat Virke levererades som längdsorterat och en del som skarvat. Regel och syll ämnen som måste behandlas sändes in i automatkapen från Weinmann där de kapades till exakt rätt längd, ev frästes och ev borrades samt identitetsmärktes. Detta är styrt av att Granit systemet försörjde automatkapen med den aktuella tillverkningsorderns instruktioner och ritning som uppdaterade maskinens styrdata. Operationerna gjordes i sekvens så att de i väggen ingående delar lagrades i rätt ordning i bufferten för vägglinjen. Vid vägglinjen fanns mellan lager med förekapade standard reglar. Kapautomat

9 Bana efter kapautomat till buffer 9

10 10 Bilder ovan visar kapade, frästa och identifierade ämnen i buffert före vägglinje Kapanläggningen hade överkapacitet så att vägglinjen inte behöver vänta på de färdiga ämnena.

11 11 Vägglinje Start vägglinje, skärm visar produktionsinfo och instruktioner. Till höger ligger standardreglar. Ursems linjer för vägg och tak startar med 1 linje som sedan mynnar ut i 3 linjer varav 2 användes. De batchar med färdigkapade och märkta ämnen som lagras i buffer matas manuellt in i vägglinjen med stöd av idmärkning och produktionsordern som finns aktiv i styrdatorn. Operatören har ett bra stöd att snabbt lägga in ämnena i rätt ordning och på rätt position varvid reglar och syllar spikas i spikautomat. (se bild ovan). Väggämnet går sedan vidare till nästa station där vind och fuktspärr läggs på och fästes.

12 12 Väggämne på väg mot nästa station Där fukt och vindspärr appliceras manuellt.

13 13 Iläggning av vägg och takplattor.(bakom till vänster, ses vägg/tak buffert) I nästa steg appliceras plattor på vägg/takämnet, detta utförs manuellt. Plattorna ligger uppställda så det är lätt att lagga på dem på vägg/takämnet. Här finns potential för mer automatisering. Operatören har tillgång till IT-stöd för att se vad och hur ämnet skall se ut. Sedan går ämnet vidare till en portal där plattorna fästs med klammer (inte spik) och eventuella ur skärning/borrning för tex el och trimning av kanter. Till dessa portaler finns det även utrustning för putsning etc. Maskinen är CNC styrd och är försörjd datamässigt av Granit via distribution av tillverkningsorder och 2d vägg/tak ritning via ett standardformat på data (btn/wup).

14 14 Multifunktionell portal för spikning(klammer) skärning, borrning etc levererad av Weinmann. Efter att väggen är klar i portalen så går den till en lyft som kan vända ämnet och sedan lägga in den i en buffert innan rör och isolering appliceras på nästa linje. Elementen kan också gå rakt in i endera badrumsstationen eller in i buffert vid slutmontering om de inte skall sprayas, isoleras eller ha rör.

15 15 Väggbuffert innan applicering as isolation och införande av rör. I väggbufferten är alla element identifierade med identitet som inte bara håller reda på elementets position utan också nästa bearbetningsteg. Detta är möjligt då alla system har access till samma databas.

16 16 Vändning rör och isolering Element som kommer ur första vägglinjen kan lagras i buffert och vändas så att isolering kan läggas i och om eventuell montering av rör etc skall utföras. GRANIT systemet visar vad som skall utföras i detta steg utifrån identiteten på elementet. Isolering och rör är 2 linjer. Element färdigt för isolering på ena isolerlinjen. Från denna station och beroende på vilken typ av element så kan elementen gå 3 olika väga fram till slutmontering. Sprayning/plaster Badrumsmontering Buffert slutmontering Produktionssystemet GRANIT hanterar utifrån identiteten vart elementet skall transportras till.

17 17 Spray/Plaster Elementen vänds upp och flyttas stående på fasta banor in i en spraybox som är automatisk via en robotarm med spray munstycke. När sprayning är klar transporteras elementen via en torkavdelning till väggbufferten eller badmontering vid slutmontering. Ämnet har identifikation för att nästa steg skall bli riktigt. Sprayboxen från manöverutrymmet

18 18 Badrumsmontering Montering av badrum Badrummen monteras separat och lyfts in i modulen vid slutmontering. All rördragning av vatten, avlopp, el och ventilation görs klart samt även våttapet och våtmatta och kan sedan pluggas in i huvud modulen. Den klara badmodulen ställs in i bufferten och identifieras Via Granitsystemet. Buffert slutmontering Alla tillverkade element och delmoduler samlas i en buffert vid slutmonteringsstationen. När alla för en modul nödvändiga ingående delar är klara och finns i slutmonteringsbufferten så kan slutmontering initieras. Detta är styrt av IT systemen som ger klartecken för slutmontering. Badrum i slutmonteringsbuffert

19 19 Slutmontering Mer än 10 moduler kan slutmonteras samtidigt, sker enligt löpande bandprincipen. URSEM har en egen tillverkning av betonggolv, som tillverkas på en annan anläggning. När en modul skall slutmonteras så transporteras ett golv elelement in på slutmonteringsrampen och sedan byggs modulen upp enligt monteringsanvisningar som distribueras ut vis GRANIT systemet. I golvelementet är det fäst monteringsjigg som stödjer vid applicering av väggar och stålgjördlar i hörnen som gör att modulen blir precis. Stålet utgjør bæresystemet i modulen. Veggelementene bærer ikke og er bygget opp med 7,5 cm isolasjonstykkelse, yttervegger med 14-17cm isolasjonstykkelse. En hel del hantverk behövs i slutmonteringen, el dragning, vvs koppling etc. Standardmåtten på modulerna i millimeter är 3024 x 7344 eller 3024 x 9784 Golv element i betong med EPS isolering samt ett golv element med monteringsjigg.

20 20 Olika bilder från slutmontering. När modulerna var slutmonterade så lyftes de av en stor lyftkran som klarade 25 ton och staplades i väntan på leverans.

21 Färdiga moduler redo för leverans. 21

22 22 IT-System Den IT struktur som finns på URSEM är designad efter den kartläggning och designprocess som gjordes i samband med den investering i ny fabrik som stod klar i steg Utan ett effektivt IT-Stöd där anläggningen är On-Line så är det nästan omöjligt att vara framgångsrik i en högproduktiv fabrik. Utifrån kartläggningen så valdes en rad systemstöd ut och även en strategi om hur systemen skulle kommunicera med varandra. Lösningen baserar sig på central databas i Microsoft SQL Server som skall hantera all information och var tillgänglig till alla system. Denna lösning passar utmärkt då man arbetar mycket med en hel del standardiserade koncept på både modul och komponentnivå. Man försöker att jobba mer med konfigurering av moduler än nya arkitektritade moduler. Grov systemskiss URSEM. DAK System Vertex (se bilaga 1) Vertex är ett Finskt DAK system som är öppet och kan integreras mot databas. I Skandinavien används VERTEX av bland annat Finndomo och Block Watne AS. Arkitektritningar kan importeras och sedan omarbetas till produktionsteckningar då VERTEX har kontakt med materialdata genom den centrala databasen. Materialdatabasen underhålls via Forretningssystemet Navision. VERTEX har en rad olika produkter och de arbetar med BIM. Detta system används av konstruktörer och säljare.

23 23 ERP Forretningssystem microsoft Navision (Dynamics NAV) (se bilaga 2) Detta är ett av microsofts affärssystem i familjen Dynamics, det är anpassat för mindre bedrifter och de som har tillverkning. De andra systemen i Dynamics suiten är Ax (Axapta) som är för lite större bedrifter (Derome gruppen inklusive A-Hus, Tarkett etc) och Dynamics Great Plains som inte finns i Europa. Andra träföretag som har Dynamics Nav är Gapro och Brattby trä. Navision hanterar alla ekonomiprocesser, CRM och grovplanering av tillverknings order. Systemet är det som ansvarar för all uppdatering av material/produkter och kunder. Systemet har även hand om uppföljning av den produktion som utförs, data kompletteras då med driftststistik från granit produktionssystem. Bristanalyser, materialbalanser och beställningspunkter beräknas i denna modul, dessutom gör beställningar till underleverantörer här. URSEM vill att leverantörer skall på sikt var integrerade med Navision. Ursem kommer att lägga in kalkyleringen i Navison, idag ligger den i ett gammalt system som är knytet till Navision. Precalk kalkylsystem Detta är ett gamalt system som ligger intill Navision. Systemet skall avvecklas och ersättas med en modul inom Navision. Systemet har koppling till den gemensamma databasen och får tillgång till priserna i Navision på ingående komponenter och driftsunderlag. Resultatet är sedan tillgängligt för affärssystemet via den gemensamma databasen. Säljare och konstruktörer arbetar med denna modul. Idag görs kalkylerna i dett system. MES Produktionssystem granit (se bilaga 3) Detta är ett produktionssystem (MES=Management Execution System) som sitter mellan affärsprocesserna och maskinernas HMI (Human Machine Interface). Systemet hanterar all internlogistik och de banor som flyttar elementen. Systemet får tillverkningsorder från ERP inklusive 2d data i wup/btn format som innehåller ritningsdata. Styrdata till maskinerna hanteras av detta system, behandlas som recept tillsammans med ritningsdata som laddas ned i maskinerna. granit håller tillverkningsordern och sekvensierar den i de maskinavsnitt som skall tillverka elementen. Systemet samlar på sig driftdata för varje maskinavsnit, tex avbrott och tillverkningstid. Detta innebär att en skarp efterkalkyl kan göras direkt efter att tillverkning är klar. granit hanterar och identifieringen av element, kan läsa och skriva streckkod eller annan typ av identifiering. Uppdaterar lagret online så man kan säga att granit sätter husfabriken on-line eller aktiv i realtid. granit innehar en rad stödfunktioner (se bilaga 3) men man kan nämna produktionsoptimering inklusive flaskhals beräkningar. Systemet visar också de viktiga nyckeltal som viktiga för att styra verksamheten och hur produktionen går, visas grafiskt via så kallade KPI (Key Performance Indikators) mätare (ser ut som hastighetsmätare), visar är och börvärden.

24 24 Processer Översikt processer ursem CRM Selg Ursem försöker i största mån jobba med repeterbarhet och undvika för mycket nya arkitektritade moduler. Men vid ett sälgtillfälle så erhåller man i regel arkitektritningar från tex Autocad. Dessa behandlas i Vertex av beredare och säljare och visas sedan för kund. Man använder så många egna komponenter som möjligt med stöd av ERP systemet. När man är klar och kunden fått ett prisförslag så går man över i beredningsfasen. Beredning Nu gör säljare och beredare ett skarpt pris så man kan avsluta affären. Man får till skarpare kalkyler och kan börja med en översiktlig tidsuppskattning för leverans. Här är det viktigt med att man har en bra bas av maskinstatistik som lagrats i ERP försörjt från granit. Allt runt leveransens affärsprocess gör klars och kontrakt skrivs med kund. Hela kalkylen med all data finns nu tillgänglig i ERP systemet. Materialbalanser När alla data runt affären är på plats så gör man materialbalanser utifrån rådande lagersituation. Skapar beställningar hos underleverantörer och gör tillverkningsorder. När man fått klar alla beställningar så erhålls en tidsram när man skulle kunna leverera. Kunden hantera sin byggprocess och man blir enig i en grov leveransplan. Grovplanering Utifrån materialbalanser, grov leveransplan och information om inleveranser från leverantörer så skapar man i affärssystemet ett projekt och en grovplan med tillverkningordrar som uppdaterar granit systemet med innehållande wup/btn data, sekvenser,

25 25 lagringsorder, identitetskrav etc och tidsramar samt status. Grovplanen och tillverkningsorder blir det som håller ihop produktion och leverans. Produktion När tillverkningsorder är frisläppt i produktionssystemet granit, styrningsdata/ritning laddat i maskiner och material finns tillgängligt så startas produktionen. Alla tillverkningstider, stopptider och insatsmaterial samlas på tillverkningsordern. Här kan man få ett snabbt estimat om när tillverkningsordern är klar och modul redo för leverans. Internlogistiken styrs även utifrån tillverkningsordern så att all element kommer till rätt ställe och i rätt tid. När produktionen är klar så återrapporteras produktionsdata till ERP för uppföljning. Leverans Produktionssystemet granit talar om för ERP att modul är lagersatt, identifierad och redo för shipping. Vid leverans så avräknas modulen ur lager och data som behövs för ekonomiprocesser som leverans, fakturering och reskontra uppdateras. Uppföljning Produktionsdata och insatsmaterial ligger till grund för Data Warehouse (kub) där uppföljningar kan ske på många olika data dimensioner, trendkurvor och andra diagram kan tas fram mycket snabbt och ligga till grund för förbättrringar inom Lean konceptet.

26 26 WEBERHAUS TYSKLAND Weberhaus restaurang och utställningshall Weberhaus är ett av Tysklands äldsta småhusföretag, det är familjeägt och ligger Rheinau-Linx ca 30 kilometer nordöst om Strasbourg. Weberhaus är det husföretag som i Tyskland förknippas med högsta kvalitet. De har sen de startade på 60talet totalt byggt ca småhus. Idag har de ca 100 olika husmodeller med ca 1000 olika optioner. Weberhaus säljer förutom till den tysktalande delen av europa även till i huvudsak Be-Ne-Lux, Storbritannien, Irland, Frankrike, enstaka hus ärr byggda i Sverige och de finns numera även representerade i Norge. Vi togs emot av en produktions assistent och blev visade produktion och inspirationsdelarna. Tyvärr fick vi inte ta bilder inne i produktionen och dessutom fick vi inte veta så mycket om företagets ekonomiska siffror och IT-Struktur. Produktion ca 200 hus per år i fabriken Rheinau-Linx (400+ totalt med andra fabriker) 900 Anställda Weberhaus satsar stenhårt på marknadsföring, de har en inspirations park med ett antal visningshus fullt inredda, de har ett inspirationshall där leverantörer kan ställa ut sina produkter såsom bad, kök etc. Inspirationshallen har även restaurang och lekplats för barn. Dessutom tar de inträde för att komma in i inspirationsdelen. De har dessutom byggt en mindre inspirationspark i Skottland. De har en smakfull och lättnavigerad websida med mycket nedladdningsbar information. Husen levererades nyckelfärdiga och var inflyttningsbara på 1 vecka från leverans. Huset sattes upp på 1 dygn. Husen ligger i den över prisklassen från och uppåt. Weberhaus levererar idag även passivhus. De hade en rad smarta lösningar såsom

27 27 modul för student och ungdomar (se nästa bild) som kunde byggas på med fler moduler. Weberhaus var dessutom leverantör av Finska Honka timmerhus. Option modulhus som kan byggas på. På IT-Sidan har de SAP/R3 som affärssystem (ERP), Bentley Speedikon DAK, SugarCRM CRM system, BoCAD produktionssystem och Weinmann HMI. Maskinparken bestod av ett antal Hundegger automatkapar/fräs och Weinman portaler och vändare.

28 Honka Finskt timmerhus. 28

29 29 Produktion Översikt Weberhaus produktion Inom Weberhaus arbetade man intensivt med Lean Produktion och försökte vidareutveckla detta genom hela processen från sälj/marknadsföring till leverans och uppsättning.

30 30 Hundegger Kap/Fräs Buffert vid vägglinjen Virke till förta stationen i vägglinje, Hundegger Kap/Fräs togs in med en truck som har gafflar på sidan. Virke var av skarvade långlängder och var av loka härkomst runt Schwartzwald. När virket var inladdat i intaget på kapen så matades det in automatiskt i Hundeggern som hade data för väggelementet distribuerat från Granit. Ämnen kapades och frästes och matades ut till vägglinjens andra station. En del precutade standardlängder låg i buffert bredvid vägglinjen (se bild vägglinje). Det fanns en lyft som transporterade de kapad ämnen till sina rätta platser i bufferten.

31 31 Vägglinje Vägglinje Kombinaton av automatik och manuella arbetsmoment. Ämnen lades i för hand, och syll och reglar spikades automantiskt. En del ilägg spikades med manuell spikpistol. Maskinen var från Weinmann, styrdata kom från BoCAD som uppdaterad Weinmann HMI (Human Machine Interface).

32 32 Portal och isolering Träfiberskiva Väggelementet kom till en spikportal, dock användes klammer inte spik. Plattor lades på manuellt och fästes med klammer i denna maskin. Det var en kombinerad maskin så hål och fönster, dörr etc kunde skäras ut ur elementet. Maskinen fick instruktioner ur BoCAD systemet. I nästa sekvens lades isolerplattor på element som skulle vara yttervägg, det var typ träfiberskivor motsvarande hunton (se bild ovan till höger). Då dessa plattor var tunga så hade Weberhaus utvecklat ett eget koncept för att lyfta på dessa på elementet. Skivorna är för porösa för att vacumlyft skulle kunna användas. De hade utvecklat ett system med fasta skruvar som borrades in i plattan så mycket att det kunde lyftas, denn iskruvning var sensorstyrd så att elementet inte skulle förstöras. Plattan lades ned på elementet och skruvarna borrades autmatiskt ur utan att plattan förstördes. Här delades vägglinjen upp i 2 linjer, en för innerväggar en för ytterväggar alternativt öppen och sluten vägg. Vändningsmöjligheter fanns här, men element kunde vändas senare i slutfasen då de berabetades stående. Väggen som ses på förgående bild till höger har följande data: U-värde 0,16 W/m2k Ljud 59 Db Brand F-90 B Klass Skikt mått sort Puts 3 Mm Träfiberskiva 10 Mm Mineralull 160 Mm Regel 70x165 Mm Gips 16 Mm

33 33 Slutbearbetning av väggar Färdiställande av inner och yttervägg samt våtrum. Genom hela vägglinjesystemet så var väggarna identiferade så att nästa bearbetningsteg alltid blev rätt. BoCADsystemet såg hela tiden till att sekvensen blev riktig och registerade de utförda åtgärderna. I denna avdelning så slutfördes tillverkningen av väggar. Isolering, plattor, eldragning/vvs och ytbehandling puts gjorde när elementen låg ned och kakling och applicering av fönster och dörr etc gjordes i parallella linjer där elementen stod upp. Systemet såg mycket smidigt ut, väggarna gled lätt även på de stående linjerna. Mycket av jobbet gjordes hantverksmässigt, dock skulle putsning möjligen utföras med automatiska processer. De färdiga elementen lagrades sedan i rätt ordning för montering så att lastning av ett hus på lastbilar var effektiv och då effktiv vid uppsättning. Lagersystemet i SAP höll koll på element och plat samt när det skulle levereras.

34 Slutfinish av en yttervägg 34

35 35 Golvlinje och Hundegger Golvlinje För tillverkning av golvelement användes trä, grova dimensioner av heltre, limträ och kerto. De grova insatsämnena kapades och frästes i en Hundegger. Trämnena sattes ihop manuellt på en golvlinje, en del laxstjärt (svalehal) lösningar användes. Spikning skedd manuellt med spikpistoler. Man kan tillägga att golvämnen var riktigt massiva med myckt grovt trä såg mycket solida ut. Data till Hundegger och ihopmonteringen kom från BoCADsystemet vi wup/btn format, ämnen identifierades för vidare lagerhållning och leverans.

36 36 Takelement Taklinje Liksom golvlinjen användes en Hundegger för att skapa takämnen, Weberhaus hade en rad olika taklösningar till sina hus. En del post and beam och mer konventionella tak med takstolar. En hundegger är en ypperlig lösning för att kapa och fräsa ämnen till deras taklösningar. Resterande del av taklinjen var manuell tillverkning med jiggar och spikpistoler. Ämnen som kom ur husndeggern var identiferade så att ihopmontering underlättades. Hundegger och tillverkning blev försörjda av BoCADsystemet med btn/wup data för tillverkning. Takämnena identiferades och lagersattes i väntan på leverans.

37 37 Inredningssnickeri Weberhaus hade också ett finsnickeri för inredningsdetaljer. Det mesta träet var ädelt lövträ som hade köpts som stamwaren dvs genomsågade. Hur detta styrdes fick vi aldrig reda på.

38 38 It-System Weberhaus har en IT-struktur som håller på att uppgraderas. SAP/R3 ERP och Bentley Speedikon DAK var förhållandvis nya. SugarCRM och bocad var av äldre sort. bocad kommer att ersättas med ett Bentley system då Weberhaus har köpt Bentleys hela systemsuite. Weberhaus har valt en uppsättning med system som stödjer växt och standardisering, de DAK system som finns är IFC/BIM kompatibla idag och SAP är ett helt konfigurerbart system. DAK System Bentley/Speedikon- Autocad Se bilaga 5 Detta är ett nytt 3d DAK som används för att göra 2d ritningar från Autocad in till 3d modeller som sedan skall till tillverkning och till husmodeller som visas i katalog och på web. Bentley DAK är BIM/IFC kompatibelt, doch vet vi inte om IFC används inom Weberhaus för tillfället. Bentleysuiten och SAP kommer att ersätta bocad för distribution av maskindata till tillverkningslinjerna ERP SAP/R3 Forretningssystem Se bilaga 4. Detta är ett omfattande ERP system utvecklat i tyskland (började hos BMW). Det är ett av de mest spridda systemen i hela världen och finns med branschanpassningar till alla branscher, även bygg. Stora byggföretag använder SAP, inom skogsindustri så finns det hos tex StoraEnso, SCA, Norske Skog. SAP har idag integrationsportal mot DAK system och kan fungera från kalkyl till tillverkning. Tillsammans med Bentley microstation / speedikon så får man en mycket potent och flexibel lösning. SAP är basen i Weberhaus verksamhet, här hanteras artikelregister och produkter som sedan är tillgängliga för andra

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Bakgrund Källa: Jerker Lessing Industriellt (trä)byggande Ökad produktivitet

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter. Totalpartner Carlsson & Möller är ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom konstruktionsplast. Vår klara målsättning är att bli det främsta i Norden. Vår verksamhet, som startade 1948, är idag uppbyggd

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov Webbtillgänglighet Tillgänglighet på webben Att göra webbsidor så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra sidor tillgängliga oavsett vilken inoch utmatningsutrustning

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

HB-Stålkonstruktion. Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem. Vi klarar av dina lyft. Kransystem

HB-Stålkonstruktion. Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem. Vi klarar av dina lyft. Kransystem Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem HB-Stålkonstruktion Behöver du anpassade stålpelare för montering av kransystemet i hallen? Stålpelare sida 5 Sekundärstål sida 5 Standardkonsoler

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

SÅ LYCKAS DU MED DIN MOLNSTRATEGI. Frukostseminarium 7 februari 2017

SÅ LYCKAS DU MED DIN MOLNSTRATEGI. Frukostseminarium 7 februari 2017 SÅ LYCKAS DU MED DIN MOLNSTRATEGI Frukostseminarium 7 februari 2017 Vi som är här idag Kjell Tore Espeseth CTO, TeleComputing AS kes@telecomputing.no +4793483762 Hackim El Yaihiaoui Cloud Architect hackim.yahiaoui@telecomputing.se

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer