Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet"

Transkript

1 Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: ,

2 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat... 8 Vägglinje Vändning rör och isolering Spray/Plaster Badrumsmontering Buffert slutmontering Slutmontering IT-System DAK System Vertex ERP Forretingssystem microsoft Navision (Dynamics NAV) Precalk kalkylsystem MES Produktionssystem granit Processer CRM Selg Beredning Materialbalanser Grovplanering Produktion Leverans Uppföljning WEBERHaus Tyskland Produktion Hundegger Kap/Fräs Vägglinje Portal och isolering Slutbearbetning av väggar Golvlinje och Hundegger Takelement Inredningssnickeri It-System DAK System Bentley/Speedikon- Autocad ERP SAP/R3 Forretingssystem CRM SugarCRM BOCAD produktionsstöd HMI (Human Machine Interface) Marknadsföring Inspirationshus Inspirationspark HOMAG Tyskland Weinmann Tyskland SEMA Tyskland Bilaga 1 Vertex Bilaga 2 Microsoft Dynamics NAV (Navision) ERP Bilaga 3 granit Bilaga 4 SAP Bilaga 5 Bentely Speedikon CAD Bilaga 6 SugarCRM WeberHaus Wins Best B2C Implementation Bilaga 7 Bocad

3 3 BAKGRUND Inom projektet DAK/DAP ingår att undersöka befintlig teknologi inom trähusbranschen och intilliggande verksamheter. Efter en rad besök inom skandinavien och en undersökning om japansk industribygg så beslutade vi inom projektet att gör an resa och besöka en del intressanta hustillverkare och teknologileverantörer i Europa. Vi besökte, URSEM Hustillverkare NL, WeberHaus Småhustillverkare DE, Homag Maskinleverantör DE, Weinmann Maskinleverantör DE och SEMA IT-Levarantör DE. Resan var öppen för alla inom trähusklyngen och 11 st anmälde sig. Reserapporten är inriktad mot IT-Stöd runt Forretningssystem -DAK-DAP och motsvarande teknologi. Deltagande var Thomas Bajer, Moelven Utvikling AS SvenEgil Holmsen, Moelven Utvikling AS Odd Bergli, Boligpartner AS Tor-Anders Skogstad, Moelven Byggmodul AS Björn-Ottar Torp, Moelven Byggmodul AS Sigurd Skotte, Projektledare Trehusklyngen Trond Gullbarndsen VELA AS Björn Nord, Björn Nord AB Åge Tangen, Moelven Wood Langmoen AS Stein Brennodden, Moelven Byggmodul AS Öyvind Haverstad, Tindehytter AS

4 4 SAMMANFATTNING Alla besök genomsyrades av en hög tekniknivå och ett utomordentligt affärsmannaskap. IT-mässigt var de en bit före oss i skandinavien genom att de hade stöd genom hela processen från Client Relation Management (CRM) till DAP. Dock arbetade URSEM inte med bygginformationsmodellen, Building Information Model (BIM) och datastandarden Industrial Foundation Classes (IFC) då de såg sig själva som slutna system med fasta leverantörer, dock har Weberhaus investerat i Speedikon DAK från Bentley inklusive integration, detta system ær BIM kompatibelt. Både hustillverkarna Ursem och Weberhaus jobbar aktivt med Lean Produktion och effektiva IT-system för snabb uppföljning. Detta är ett nödvändigt verktyg för att bli framgångsrik inom Lean konceptet. URSEM i Nederland hade kartlagt alla sina processer och renodlat sina affärer innan de startade byggnaden av sin nya industri. Detta innebar att valet av systemstöd blev enklare och integrering mellan processer var på plats på ett tidigt stadium. Enligt URSEM var detta livsviktigt för att bli framgångsrik, man kan koncentrera sig på affärer och den IT-mässiga infrastrukturen är anpassad för att stöda detta. De hade iscensatt investeringen i en ny fabrik genom 6 steg och de låg nu i steg 2. Stef g 6 innebär fördubblad kapacitet och produktivitet genom robotisering. I URSEMS fall så hade man integrerat systemstöd genom att alla system hade en gemensam databas, så allt från CRM till slutmontering och lagerstyrning var online it-mässigt. URSEM tillverkar moduler liknande Moelven Byggmodul för studentbostäder, lägenheter och forretningsbygg. I Produktion fanns kaplinje med buffert, vägglinjer med spikportal, taklinje, linje för putsning, modulbygg för badrum, samt slutmontering. Tillverkar ca 1700 moduler om året. Weberhaus är det mest välrenommerade småhusföretaget i Tyskland inriktad på kvalitet och ett betalstarkt kundsegment. Weberhaus hadde också en välintegrerad it-miljö med systemstöd från kundkontakt till färdiglevererat hus inklusive DAK/DAP/Foretningssystem. Weberhaus har system som är kompatibla med bygginformationsmodellen BIM och datastandarden IFC. Weberhaus satsar hårt på marknadsbearbetning och har byggt en visningspark med både inspirationshus och inspirationspark, dessutom har de en bra weblösning. Weberhaus har både egna säljkontor och partners i andra länder än tysktalande. Weberhaus har en modern tillverkning med en mix av automatiserade processer och hantverksmässiga processer. Weber arbetar efter Lean konceptet och hade snabb uppföljning av produktionen så att återföring kan ske omgående. De fanns 4 separata linjer inom Weberhaus, en vägglinje som delades i 2 beroende på väggtyp där även inmontering av fönster, el, vvs och putsning skedde, en linje där tak tillverkades och en linje där giolv och etageskiljning tillverkades. Weberhaus har funnits på marknaden sedan 1960 och har levereat ca hus sedan dess. I huvudfabriken är tillverkningen ca 200 hus per år. Weberhaus är förhållandevis dyra i inköp, men har ett mycket gott rykte. Homag är en av världens största tillverkare av träbearbetningsmaskiner från snickeri, möbler till byggsystem. Omsätter ca 850 miljoner Euro och har ca 5000 anställda. De har kontor och tillverkning i hela världen. IKEA/ är en av deras största kunder, IKEA köper årligen för ca 300 Miljoner SEK. Homag har även en egen IT-Avdelning som utvecklar system till Homag maskinerna samt stöd för lager och logistik. Weinmann ingår i Homag koncernen och tillverkar system för industribygg, kap/fräs automater, vägglinjer, masivträmaskiner och lager samt logistiklösningar. Utnyttjar Homags IT avdelning för samordning och utveckling av maskin och lagerstyrnings system med eller utan optimering. Har 190 anställda och finns i 52 länder. Representeras i Norge av Vela AS och Thomas Frick AB i Sverige. SEMA utvecklar och levererar DAK/DAP system till framförallt träbygg. Har ca 6500 kunder och installationer och har varit verksamma i 25 år. Finns representerade i hela Europa samt Ryssland och har många säljkontor. Systemet stöder allt från tak, joints, vägg och småhusproduktion, timmerhus och visualisering. Har ett konfigurertbart system som har ett mycket bra stöd mot DAK. Dock finns vissa brister i dataintegration. Utifrån erfarenheter från de vi besökte kan man säga att för att lyckas bra med industrisering av byggproduktion så är informationsteknologin av yttersta vikt. Det är en av de viktigaste punkterna i framgångsfaktorena. Det är mer komplicerat än bara DAK till DAP utan det är också tillgången på information i realtid vilket innbär att alla processer kan samverka genom att informationen är integrerad mellan alla stödsystem, och framörallt mellan Forretningsystem-DAK-DAP. En rejäl processkartläggning ger en fördel i det vidare jobbet mot en högre industraliseringsgrad.

5 5 URSEM NEDERLAND Bild Produktionsdirektören på URSEM Adrie Kooijman ger en övergripande beskrivning av URSEM Bouwsystemen URSEM är ett familjeägt företag som tillverkar byggmoduler för studentbostäder, hyreshus, publika och kommersiella byggnader. Fabriken är lokaliserad i Wognum ca 50 km norr om Amsterdam. URSEM är 40 år gamalt, omsätter ca 70 Miljoner Euro och har 200 anställda. Ursem har en helt ny fabrik som färdigställdes 2006 och man har ökat produktionstakten år för år. Omsättning 70 M Euro Antal anställda 75 St Antal tillverkade moduler 1500 År Produktion 20 Meter vägg/timme Web URSEM beslutade att bygga en helt ny fabrik som skulle vara klar Man valde att göra en total genomlysning av affärsläge och skapa en strategi för hur man skulle försörja marknaden med byggmoduler. Man initierade ett projekt där stor tyng lades vid förstudie, processanalys och design av anläggningen inklusive alla IT-system och val av IT-plattform. Projektet utmynnade i en specifikation som distribuerades till en rad leverantörer av maskinutrustning och de levererade offerter och lösningsförslag enligt de krav som ställdes. IT-systemen valdes utifrån processkartläggningen och var en av de viktigaste

6 6 delarna i investeringen. Ursem hävdar att utan ett heltäckande systemstöd från kundhantering/arkitekt till färdig produktion så är det omöjligt att lyckas med en sådan omfattande investering. Man investerade totalt ca 8 Miljoner Euro. Man valde maskiner från Weinmann, Kaplinje, vägglinjer och spikportaler. Som DAK system valdes Vertex från Finland, Affärssystem Navision från Microsoft och produktionssystemet Granit. USEM har en investeringsplan uppdelad på 6 steg, idag ligger man på steg 1, vilket är att en hel del arbetet görs manuellt och linjerna är inte helt automatiserat. Vid steg 6 räknar man med att installera industrirobotar och då fördubbla produktiviteten från 20 till 40 meter vägg per timme. Man jobbar mycket med underleverantörer och involverar dem tidigt i processen samt har inga problem att använda EDI och automatbeställningar inom sitt affärssystem. Har täta möten med underleverantörerna för att säkra upp rätt leveranser. Trävirket köptes till största del från Skandinavien, mest från Vida Timber i södra Sverige, virket kom i precut längder och ofta skarvat till långa längder. Ett av de nästa stegen i Ursems investeringsstrategi är att själv gör skarvning och hyvling och då köpa in sågade trävaror i kvastpaket och sedan inkludera skarvproduktion i sin ordinarie produktion. Alla ämnen och mellanlager produkter (PIA Artiklar) erhåller id via id nummer och/eller streckkod som printas på ämnet så att nästa produktionssteg kan identifieras. Märkningen styrs via Granit och affärssystemet Navision som hanterar all lagerhantering. Bild URSEM Modul under färdigställning

7 7 Produktion Översiktlig layout URSEM Fabriken

8 8 Kapautomat Virke levererades som längdsorterat och en del som skarvat. Regel och syll ämnen som måste behandlas sändes in i automatkapen från Weinmann där de kapades till exakt rätt längd, ev frästes och ev borrades samt identitetsmärktes. Detta är styrt av att Granit systemet försörjde automatkapen med den aktuella tillverkningsorderns instruktioner och ritning som uppdaterade maskinens styrdata. Operationerna gjordes i sekvens så att de i väggen ingående delar lagrades i rätt ordning i bufferten för vägglinjen. Vid vägglinjen fanns mellan lager med förekapade standard reglar. Kapautomat

9 Bana efter kapautomat till buffer 9

10 10 Bilder ovan visar kapade, frästa och identifierade ämnen i buffert före vägglinje Kapanläggningen hade överkapacitet så att vägglinjen inte behöver vänta på de färdiga ämnena.

11 11 Vägglinje Start vägglinje, skärm visar produktionsinfo och instruktioner. Till höger ligger standardreglar. Ursems linjer för vägg och tak startar med 1 linje som sedan mynnar ut i 3 linjer varav 2 användes. De batchar med färdigkapade och märkta ämnen som lagras i buffer matas manuellt in i vägglinjen med stöd av idmärkning och produktionsordern som finns aktiv i styrdatorn. Operatören har ett bra stöd att snabbt lägga in ämnena i rätt ordning och på rätt position varvid reglar och syllar spikas i spikautomat. (se bild ovan). Väggämnet går sedan vidare till nästa station där vind och fuktspärr läggs på och fästes.

12 12 Väggämne på väg mot nästa station Där fukt och vindspärr appliceras manuellt.

13 13 Iläggning av vägg och takplattor.(bakom till vänster, ses vägg/tak buffert) I nästa steg appliceras plattor på vägg/takämnet, detta utförs manuellt. Plattorna ligger uppställda så det är lätt att lagga på dem på vägg/takämnet. Här finns potential för mer automatisering. Operatören har tillgång till IT-stöd för att se vad och hur ämnet skall se ut. Sedan går ämnet vidare till en portal där plattorna fästs med klammer (inte spik) och eventuella ur skärning/borrning för tex el och trimning av kanter. Till dessa portaler finns det även utrustning för putsning etc. Maskinen är CNC styrd och är försörjd datamässigt av Granit via distribution av tillverkningsorder och 2d vägg/tak ritning via ett standardformat på data (btn/wup).

14 14 Multifunktionell portal för spikning(klammer) skärning, borrning etc levererad av Weinmann. Efter att väggen är klar i portalen så går den till en lyft som kan vända ämnet och sedan lägga in den i en buffert innan rör och isolering appliceras på nästa linje. Elementen kan också gå rakt in i endera badrumsstationen eller in i buffert vid slutmontering om de inte skall sprayas, isoleras eller ha rör.

15 15 Väggbuffert innan applicering as isolation och införande av rör. I väggbufferten är alla element identifierade med identitet som inte bara håller reda på elementets position utan också nästa bearbetningsteg. Detta är möjligt då alla system har access till samma databas.

16 16 Vändning rör och isolering Element som kommer ur första vägglinjen kan lagras i buffert och vändas så att isolering kan läggas i och om eventuell montering av rör etc skall utföras. GRANIT systemet visar vad som skall utföras i detta steg utifrån identiteten på elementet. Isolering och rör är 2 linjer. Element färdigt för isolering på ena isolerlinjen. Från denna station och beroende på vilken typ av element så kan elementen gå 3 olika väga fram till slutmontering. Sprayning/plaster Badrumsmontering Buffert slutmontering Produktionssystemet GRANIT hanterar utifrån identiteten vart elementet skall transportras till.

17 17 Spray/Plaster Elementen vänds upp och flyttas stående på fasta banor in i en spraybox som är automatisk via en robotarm med spray munstycke. När sprayning är klar transporteras elementen via en torkavdelning till väggbufferten eller badmontering vid slutmontering. Ämnet har identifikation för att nästa steg skall bli riktigt. Sprayboxen från manöverutrymmet

18 18 Badrumsmontering Montering av badrum Badrummen monteras separat och lyfts in i modulen vid slutmontering. All rördragning av vatten, avlopp, el och ventilation görs klart samt även våttapet och våtmatta och kan sedan pluggas in i huvud modulen. Den klara badmodulen ställs in i bufferten och identifieras Via Granitsystemet. Buffert slutmontering Alla tillverkade element och delmoduler samlas i en buffert vid slutmonteringsstationen. När alla för en modul nödvändiga ingående delar är klara och finns i slutmonteringsbufferten så kan slutmontering initieras. Detta är styrt av IT systemen som ger klartecken för slutmontering. Badrum i slutmonteringsbuffert

19 19 Slutmontering Mer än 10 moduler kan slutmonteras samtidigt, sker enligt löpande bandprincipen. URSEM har en egen tillverkning av betonggolv, som tillverkas på en annan anläggning. När en modul skall slutmonteras så transporteras ett golv elelement in på slutmonteringsrampen och sedan byggs modulen upp enligt monteringsanvisningar som distribueras ut vis GRANIT systemet. I golvelementet är det fäst monteringsjigg som stödjer vid applicering av väggar och stålgjördlar i hörnen som gör att modulen blir precis. Stålet utgjør bæresystemet i modulen. Veggelementene bærer ikke og er bygget opp med 7,5 cm isolasjonstykkelse, yttervegger med 14-17cm isolasjonstykkelse. En hel del hantverk behövs i slutmonteringen, el dragning, vvs koppling etc. Standardmåtten på modulerna i millimeter är 3024 x 7344 eller 3024 x 9784 Golv element i betong med EPS isolering samt ett golv element med monteringsjigg.

20 20 Olika bilder från slutmontering. När modulerna var slutmonterade så lyftes de av en stor lyftkran som klarade 25 ton och staplades i väntan på leverans.

21 Färdiga moduler redo för leverans. 21

22 22 IT-System Den IT struktur som finns på URSEM är designad efter den kartläggning och designprocess som gjordes i samband med den investering i ny fabrik som stod klar i steg Utan ett effektivt IT-Stöd där anläggningen är On-Line så är det nästan omöjligt att vara framgångsrik i en högproduktiv fabrik. Utifrån kartläggningen så valdes en rad systemstöd ut och även en strategi om hur systemen skulle kommunicera med varandra. Lösningen baserar sig på central databas i Microsoft SQL Server som skall hantera all information och var tillgänglig till alla system. Denna lösning passar utmärkt då man arbetar mycket med en hel del standardiserade koncept på både modul och komponentnivå. Man försöker att jobba mer med konfigurering av moduler än nya arkitektritade moduler. Grov systemskiss URSEM. DAK System Vertex (se bilaga 1) Vertex är ett Finskt DAK system som är öppet och kan integreras mot databas. I Skandinavien används VERTEX av bland annat Finndomo och Block Watne AS. Arkitektritningar kan importeras och sedan omarbetas till produktionsteckningar då VERTEX har kontakt med materialdata genom den centrala databasen. Materialdatabasen underhålls via Forretningssystemet Navision. VERTEX har en rad olika produkter och de arbetar med BIM. Detta system används av konstruktörer och säljare.

23 23 ERP Forretningssystem microsoft Navision (Dynamics NAV) (se bilaga 2) Detta är ett av microsofts affärssystem i familjen Dynamics, det är anpassat för mindre bedrifter och de som har tillverkning. De andra systemen i Dynamics suiten är Ax (Axapta) som är för lite större bedrifter (Derome gruppen inklusive A-Hus, Tarkett etc) och Dynamics Great Plains som inte finns i Europa. Andra träföretag som har Dynamics Nav är Gapro och Brattby trä. Navision hanterar alla ekonomiprocesser, CRM och grovplanering av tillverknings order. Systemet är det som ansvarar för all uppdatering av material/produkter och kunder. Systemet har även hand om uppföljning av den produktion som utförs, data kompletteras då med driftststistik från granit produktionssystem. Bristanalyser, materialbalanser och beställningspunkter beräknas i denna modul, dessutom gör beställningar till underleverantörer här. URSEM vill att leverantörer skall på sikt var integrerade med Navision. Ursem kommer att lägga in kalkyleringen i Navison, idag ligger den i ett gammalt system som är knytet till Navision. Precalk kalkylsystem Detta är ett gamalt system som ligger intill Navision. Systemet skall avvecklas och ersättas med en modul inom Navision. Systemet har koppling till den gemensamma databasen och får tillgång till priserna i Navision på ingående komponenter och driftsunderlag. Resultatet är sedan tillgängligt för affärssystemet via den gemensamma databasen. Säljare och konstruktörer arbetar med denna modul. Idag görs kalkylerna i dett system. MES Produktionssystem granit (se bilaga 3) Detta är ett produktionssystem (MES=Management Execution System) som sitter mellan affärsprocesserna och maskinernas HMI (Human Machine Interface). Systemet hanterar all internlogistik och de banor som flyttar elementen. Systemet får tillverkningsorder från ERP inklusive 2d data i wup/btn format som innehåller ritningsdata. Styrdata till maskinerna hanteras av detta system, behandlas som recept tillsammans med ritningsdata som laddas ned i maskinerna. granit håller tillverkningsordern och sekvensierar den i de maskinavsnitt som skall tillverka elementen. Systemet samlar på sig driftdata för varje maskinavsnit, tex avbrott och tillverkningstid. Detta innebär att en skarp efterkalkyl kan göras direkt efter att tillverkning är klar. granit hanterar och identifieringen av element, kan läsa och skriva streckkod eller annan typ av identifiering. Uppdaterar lagret online så man kan säga att granit sätter husfabriken on-line eller aktiv i realtid. granit innehar en rad stödfunktioner (se bilaga 3) men man kan nämna produktionsoptimering inklusive flaskhals beräkningar. Systemet visar också de viktiga nyckeltal som viktiga för att styra verksamheten och hur produktionen går, visas grafiskt via så kallade KPI (Key Performance Indikators) mätare (ser ut som hastighetsmätare), visar är och börvärden.

24 24 Processer Översikt processer ursem CRM Selg Ursem försöker i största mån jobba med repeterbarhet och undvika för mycket nya arkitektritade moduler. Men vid ett sälgtillfälle så erhåller man i regel arkitektritningar från tex Autocad. Dessa behandlas i Vertex av beredare och säljare och visas sedan för kund. Man använder så många egna komponenter som möjligt med stöd av ERP systemet. När man är klar och kunden fått ett prisförslag så går man över i beredningsfasen. Beredning Nu gör säljare och beredare ett skarpt pris så man kan avsluta affären. Man får till skarpare kalkyler och kan börja med en översiktlig tidsuppskattning för leverans. Här är det viktigt med att man har en bra bas av maskinstatistik som lagrats i ERP försörjt från granit. Allt runt leveransens affärsprocess gör klars och kontrakt skrivs med kund. Hela kalkylen med all data finns nu tillgänglig i ERP systemet. Materialbalanser När alla data runt affären är på plats så gör man materialbalanser utifrån rådande lagersituation. Skapar beställningar hos underleverantörer och gör tillverkningsorder. När man fått klar alla beställningar så erhålls en tidsram när man skulle kunna leverera. Kunden hantera sin byggprocess och man blir enig i en grov leveransplan. Grovplanering Utifrån materialbalanser, grov leveransplan och information om inleveranser från leverantörer så skapar man i affärssystemet ett projekt och en grovplan med tillverkningordrar som uppdaterar granit systemet med innehållande wup/btn data, sekvenser,

25 25 lagringsorder, identitetskrav etc och tidsramar samt status. Grovplanen och tillverkningsorder blir det som håller ihop produktion och leverans. Produktion När tillverkningsorder är frisläppt i produktionssystemet granit, styrningsdata/ritning laddat i maskiner och material finns tillgängligt så startas produktionen. Alla tillverkningstider, stopptider och insatsmaterial samlas på tillverkningsordern. Här kan man få ett snabbt estimat om när tillverkningsordern är klar och modul redo för leverans. Internlogistiken styrs även utifrån tillverkningsordern så att all element kommer till rätt ställe och i rätt tid. När produktionen är klar så återrapporteras produktionsdata till ERP för uppföljning. Leverans Produktionssystemet granit talar om för ERP att modul är lagersatt, identifierad och redo för shipping. Vid leverans så avräknas modulen ur lager och data som behövs för ekonomiprocesser som leverans, fakturering och reskontra uppdateras. Uppföljning Produktionsdata och insatsmaterial ligger till grund för Data Warehouse (kub) där uppföljningar kan ske på många olika data dimensioner, trendkurvor och andra diagram kan tas fram mycket snabbt och ligga till grund för förbättrringar inom Lean konceptet.

26 26 WEBERHAUS TYSKLAND Weberhaus restaurang och utställningshall Weberhaus är ett av Tysklands äldsta småhusföretag, det är familjeägt och ligger Rheinau-Linx ca 30 kilometer nordöst om Strasbourg. Weberhaus är det husföretag som i Tyskland förknippas med högsta kvalitet. De har sen de startade på 60talet totalt byggt ca småhus. Idag har de ca 100 olika husmodeller med ca 1000 olika optioner. Weberhaus säljer förutom till den tysktalande delen av europa även till i huvudsak Be-Ne-Lux, Storbritannien, Irland, Frankrike, enstaka hus ärr byggda i Sverige och de finns numera även representerade i Norge. Vi togs emot av en produktions assistent och blev visade produktion och inspirationsdelarna. Tyvärr fick vi inte ta bilder inne i produktionen och dessutom fick vi inte veta så mycket om företagets ekonomiska siffror och IT-Struktur. Produktion ca 200 hus per år i fabriken Rheinau-Linx (400+ totalt med andra fabriker) 900 Anställda Weberhaus satsar stenhårt på marknadsföring, de har en inspirations park med ett antal visningshus fullt inredda, de har ett inspirationshall där leverantörer kan ställa ut sina produkter såsom bad, kök etc. Inspirationshallen har även restaurang och lekplats för barn. Dessutom tar de inträde för att komma in i inspirationsdelen. De har dessutom byggt en mindre inspirationspark i Skottland. De har en smakfull och lättnavigerad websida med mycket nedladdningsbar information. Husen levererades nyckelfärdiga och var inflyttningsbara på 1 vecka från leverans. Huset sattes upp på 1 dygn. Husen ligger i den över prisklassen från och uppåt. Weberhaus levererar idag även passivhus. De hade en rad smarta lösningar såsom

27 27 modul för student och ungdomar (se nästa bild) som kunde byggas på med fler moduler. Weberhaus var dessutom leverantör av Finska Honka timmerhus. Option modulhus som kan byggas på. På IT-Sidan har de SAP/R3 som affärssystem (ERP), Bentley Speedikon DAK, SugarCRM CRM system, BoCAD produktionssystem och Weinmann HMI. Maskinparken bestod av ett antal Hundegger automatkapar/fräs och Weinman portaler och vändare.

28 Honka Finskt timmerhus. 28

29 29 Produktion Översikt Weberhaus produktion Inom Weberhaus arbetade man intensivt med Lean Produktion och försökte vidareutveckla detta genom hela processen från sälj/marknadsföring till leverans och uppsättning.

30 30 Hundegger Kap/Fräs Buffert vid vägglinjen Virke till förta stationen i vägglinje, Hundegger Kap/Fräs togs in med en truck som har gafflar på sidan. Virke var av skarvade långlängder och var av loka härkomst runt Schwartzwald. När virket var inladdat i intaget på kapen så matades det in automatiskt i Hundeggern som hade data för väggelementet distribuerat från Granit. Ämnen kapades och frästes och matades ut till vägglinjens andra station. En del precutade standardlängder låg i buffert bredvid vägglinjen (se bild vägglinje). Det fanns en lyft som transporterade de kapad ämnen till sina rätta platser i bufferten.

31 31 Vägglinje Vägglinje Kombinaton av automatik och manuella arbetsmoment. Ämnen lades i för hand, och syll och reglar spikades automantiskt. En del ilägg spikades med manuell spikpistol. Maskinen var från Weinmann, styrdata kom från BoCAD som uppdaterad Weinmann HMI (Human Machine Interface).

32 32 Portal och isolering Träfiberskiva Väggelementet kom till en spikportal, dock användes klammer inte spik. Plattor lades på manuellt och fästes med klammer i denna maskin. Det var en kombinerad maskin så hål och fönster, dörr etc kunde skäras ut ur elementet. Maskinen fick instruktioner ur BoCAD systemet. I nästa sekvens lades isolerplattor på element som skulle vara yttervägg, det var typ träfiberskivor motsvarande hunton (se bild ovan till höger). Då dessa plattor var tunga så hade Weberhaus utvecklat ett eget koncept för att lyfta på dessa på elementet. Skivorna är för porösa för att vacumlyft skulle kunna användas. De hade utvecklat ett system med fasta skruvar som borrades in i plattan så mycket att det kunde lyftas, denn iskruvning var sensorstyrd så att elementet inte skulle förstöras. Plattan lades ned på elementet och skruvarna borrades autmatiskt ur utan att plattan förstördes. Här delades vägglinjen upp i 2 linjer, en för innerväggar en för ytterväggar alternativt öppen och sluten vägg. Vändningsmöjligheter fanns här, men element kunde vändas senare i slutfasen då de berabetades stående. Väggen som ses på förgående bild till höger har följande data: U-värde 0,16 W/m2k Ljud 59 Db Brand F-90 B Klass Skikt mått sort Puts 3 Mm Träfiberskiva 10 Mm Mineralull 160 Mm Regel 70x165 Mm Gips 16 Mm

33 33 Slutbearbetning av väggar Färdiställande av inner och yttervägg samt våtrum. Genom hela vägglinjesystemet så var väggarna identiferade så att nästa bearbetningsteg alltid blev rätt. BoCADsystemet såg hela tiden till att sekvensen blev riktig och registerade de utförda åtgärderna. I denna avdelning så slutfördes tillverkningen av väggar. Isolering, plattor, eldragning/vvs och ytbehandling puts gjorde när elementen låg ned och kakling och applicering av fönster och dörr etc gjordes i parallella linjer där elementen stod upp. Systemet såg mycket smidigt ut, väggarna gled lätt även på de stående linjerna. Mycket av jobbet gjordes hantverksmässigt, dock skulle putsning möjligen utföras med automatiska processer. De färdiga elementen lagrades sedan i rätt ordning för montering så att lastning av ett hus på lastbilar var effektiv och då effktiv vid uppsättning. Lagersystemet i SAP höll koll på element och plat samt när det skulle levereras.

34 Slutfinish av en yttervägg 34

35 35 Golvlinje och Hundegger Golvlinje För tillverkning av golvelement användes trä, grova dimensioner av heltre, limträ och kerto. De grova insatsämnena kapades och frästes i en Hundegger. Trämnena sattes ihop manuellt på en golvlinje, en del laxstjärt (svalehal) lösningar användes. Spikning skedd manuellt med spikpistoler. Man kan tillägga att golvämnen var riktigt massiva med myckt grovt trä såg mycket solida ut. Data till Hundegger och ihopmonteringen kom från BoCADsystemet vi wup/btn format, ämnen identifierades för vidare lagerhållning och leverans.

36 36 Takelement Taklinje Liksom golvlinjen användes en Hundegger för att skapa takämnen, Weberhaus hade en rad olika taklösningar till sina hus. En del post and beam och mer konventionella tak med takstolar. En hundegger är en ypperlig lösning för att kapa och fräsa ämnen till deras taklösningar. Resterande del av taklinjen var manuell tillverkning med jiggar och spikpistoler. Ämnen som kom ur husndeggern var identiferade så att ihopmontering underlättades. Hundegger och tillverkning blev försörjda av BoCADsystemet med btn/wup data för tillverkning. Takämnena identiferades och lagersattes i väntan på leverans.

37 37 Inredningssnickeri Weberhaus hade också ett finsnickeri för inredningsdetaljer. Det mesta träet var ädelt lövträ som hade köpts som stamwaren dvs genomsågade. Hur detta styrdes fick vi aldrig reda på.

38 38 It-System Weberhaus har en IT-struktur som håller på att uppgraderas. SAP/R3 ERP och Bentley Speedikon DAK var förhållandvis nya. SugarCRM och bocad var av äldre sort. bocad kommer att ersättas med ett Bentley system då Weberhaus har köpt Bentleys hela systemsuite. Weberhaus har valt en uppsättning med system som stödjer växt och standardisering, de DAK system som finns är IFC/BIM kompatibla idag och SAP är ett helt konfigurerbart system. DAK System Bentley/Speedikon- Autocad Se bilaga 5 Detta är ett nytt 3d DAK som används för att göra 2d ritningar från Autocad in till 3d modeller som sedan skall till tillverkning och till husmodeller som visas i katalog och på web. Bentley DAK är BIM/IFC kompatibelt, doch vet vi inte om IFC används inom Weberhaus för tillfället. Bentleysuiten och SAP kommer att ersätta bocad för distribution av maskindata till tillverkningslinjerna ERP SAP/R3 Forretningssystem Se bilaga 4. Detta är ett omfattande ERP system utvecklat i tyskland (började hos BMW). Det är ett av de mest spridda systemen i hela världen och finns med branschanpassningar till alla branscher, även bygg. Stora byggföretag använder SAP, inom skogsindustri så finns det hos tex StoraEnso, SCA, Norske Skog. SAP har idag integrationsportal mot DAK system och kan fungera från kalkyl till tillverkning. Tillsammans med Bentley microstation / speedikon så får man en mycket potent och flexibel lösning. SAP är basen i Weberhaus verksamhet, här hanteras artikelregister och produkter som sedan är tillgängliga för andra

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten #1/2014 magazine Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri Etablering i Malmfälten 1 PARTNERSKAP GENOM FÖRTROENDE FÖRTROENDE GENOM KVALITET

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd High Precision by KMT Lidköping slipning med extrem precision UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning Därför har KMTs maskiner lång livslängd ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY The whole world of industrial

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

Utveckling av LED-baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus

Utveckling av LED-baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus Utveckling av LED-baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus Kandidatarbete i Teknisk Design CAROLINE FALL, SAMUEL NILSSON, MAKSIM HANSÉN GOOBAR RICHARD BODÉN, VICTOR LUNDGREN CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning Samordnade ramavtal en empirisk undersökning En rapport skriven av Mats Bergman, Johan Y. Stake och Hans Christian Sundelin Svendsen på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:5 Mats

Läs mer

Drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. För ökad tillgänglighet och bibehållen säkerhet året om

Drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. För ökad tillgänglighet och bibehållen säkerhet året om VTI rapport 776 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. För ökad tillgänglighet och bibehållen säkerhet året om Anna Niska Charlotta Johansson

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer