Vikten av extern kommunikation för ideella organisationer. Hur man skapar en effektivare webbplats och andra grundläggande IT-strategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vikten av extern kommunikation för ideella organisationer. Hur man skapar en effektivare webbplats och andra grundläggande IT-strategier"

Transkript

1 Medel - Kommunikation Introduktion till kursen Modul 1 Tala inför publik Hur man kommunicerar offentligt Modul 2 Modul 3 Kommunicera med externa organisationer Vikten av extern kommunikation för ideella organisationer Vad är associativ kommunikation och hur fungerar det Grundläggande datakunskap och användning av internet Introduktion till kursen Hur man skapar en effektivare webbplats och andra grundläggande IT-strategier för att sprida dina aktiviteter I den här kursen får du lära dig att kommunicera offentligt och hur du kan hantera relationerna med externa organisationer. Du kommer också att upptäcka att 7 är vägen till associativ kommunikation och du kommer också att lära dig att skapa en mer effektiv webbplats och andra grundläggande ITstrategier för att sprida dina aktiviteter. Modul 1 Tala inför publik

2 Hur man kommunicerar offentligt Många människor tycker att tala inför publik är något av de som de fruktar allra mest. Det är lätt att fårstå, när folk talar offentligt utsätter de sig för eventuell kritik från andra som är oförutsägbart, åtminstone till en viss grad. För att möta din målgrupp måste du ägna tid åt att planera vad du ska säga och göra. Nedan hittar du en rad delar att ta hänsyn till när du kommunicerar offentligt. Lär känna ämnet: Det mesta av arbetet som göra inför ett offentligt tal görs i god tid före dagen då talet ska hållas. Att tala inför en publik är bara toppen av isberget. Det som verkligen gör ett tal är den delen som du inte ser, och om denna del inte är noga genomtänkt riskerar du att talet du ska hålla faller platt. Organisera och dela upp din information: Du måste bestämma vilka delar av din information som du kommer att använda. All information är inte av lika stort värde och dess värde beror på i vilket syfte talet är avsett. Dessutom kommer ordningen på informationen du presenterar beror på vad ditt ämne är. Vissa ämnen kommer att kräva att information som du presenteras mpste presenteras i en viss ordning, medan annan information kan presenteras på många olika sätt. I de flesta fall kommer du att kunna se en logisk ordning, men du kan också använda dig av: en berättelse, en demo, audiovisuella hjälpmedel, rollspel eller exempel. Oavsett vilken meto du väljer bör den vara passande för ämnet och publiken, och budskapet måste vara tydlig och lätt att förstå för publiken. Undvik därför att använda ord som publiken inte förstår. Bygga en relation med publiken: För att göra ditt tal är intressant och engagerande behöver du veta lite om publiken i förväg. Du måste ta reda på vad de redan är medvetna om, vad deras intresse är av att vara där och vad de vill få ut av att delta. Det är viktigt att bygga upp en relation med publiken i början av ett tal eftersom det anger tonen för ditt tal. Den relatione du bygger upp kommer hjälpa digatt få kontakt med publiken under resten av föredraget. Du kommer känna dig mer bekväm och du fångar pubilkens uppmärksamhet och intresse. Det finns inget tråkigare än att lyssna på någon som läser ur ett papper utan att engagera sig i pubilken eller ens göra ett försök att ta ögonkontakt. En strategi för att bygga upp kontakten med pubilken är att använda försöka bryta isen för att fånga uppmärksamheten och intresset hos publiken. Det som styr hur du kan inleda ditt tal är pubilken, hur formellt tillfället är, vilken tud du har, hur stor pubilken är och syftet med din presentation. Några exempel är: ett spel eller en aktivitet, en hälsning eller ett välkomnande, en kort berättelse, som din målgrupp kan relatera till, ett skämt, använda en bild eller ett ljud för att presentera dig.

3 Respons från publiken: Du kanske vill fråga publiken om tidigare efarenheter. Genom att du engagerar publiken ger du också människor en möjlighet att delta. Att vara för övertydlig mot pubilken kan vara en risk då de ofta blir irriterade, däremot är det viktigt att behandla sin pubilk med respekt, det finns inga dumma frågor eller svar. När du håller ett föredrag är du representant för en speciell grupp eller organisation och det kan finnas policys dokument och andra regelverk som du måste förhålla dig till. Se därför till att du har kunskap om dessa. Kommunicera med din kropp: Folk tror ofta att meddelanden oftast förmedlas genom det talade ordet och tonen i rösten, det som engentligen spelar en stor roll är vad folk gör med sina kroppar, kroppen säger oftas mycket mer och hur du använder din kropp är verkligen det som gör skillnad när du talar inför publik. Använda din röst på ett effektivt sätt: Har du någonsin varit tvungen att lyssna på en presentation om något som du trodde skulle vara mycket intressant, men fått kämpa för att hålla dig vaken? Hur du använder din röst kan antingen stimulera en publik eller få dem att somna. Det finns några variabler som gör skillnaden i att leverera ett tal, till exempel: tempot. Ett tal kan tyckas tråkigt om det levereras för långsamt eller du tar på dig för lång tid när du håller talet. Om du är för snabb har pubilken svårt att hänga med i det du säger och de tappar tråden och intresset därför. Tone och pitchen: att använda en och samma ton hela tiden är ett bra sätt att få en sömning pubilk, ändrar du tonen för ofta kan också det upplevas ryckigt och vara överstimulerande. Tonen och pitch används bör matcha innehållet i ert tal och publikens respons. Volym och tydlighet: se till att din ljudutrustning fungerar så undviker du att pubilken börjar ropa på dig att tala högre eller höja volymen, det tar fokus ifrån det du ska tala om och blir en dålig inledning. Entusiasm: entusiastiska presentatörer skapar en entusiastisk publik. Om du verkar vara riktigt intresserade av ett ämne så kommer publiken tycka att det är ett ämne värt att intressera sig för och lysssna på Modul 2 Kommunikation med externa organisationer Vikten av extern kommunikation för ideella organisationer Att ha en effektiv extern kommunikation är avgörande för alla ideella verksamheter. Men för att lyckas i denna aspekt, måste du först och främst bestämma dig för din kommunikationsstrategi, som är en tydlig beskrivning av vilka ni är och vad ni erbjuder. Inget mer och ingenting mindre. Här nedan följer några tips för att stärka din kommunikation:

4 Bestäm er för vilka ni är: Identifiera ord och fraser som kännetecknar din organisation. Hur kommunicerar ni vad ni gör? Vilka teman dyker upp? Kom ihåg att din organisation är mer än bara ett namn och en logotyp. Talar ni om er organisation som ett varumärke, på varumärkesspråk brukar man säga att varumärket är den relationen som du har med dina viktigaste målgrupper och Det omfattar allt som sägs, hörs och tycks om er organisation och det arbete ni gör. Skapa ditt meddelande. Först av allt du vill förmedla budskapet och identifiera essensen av din icke-statliga organisationer, det vill säga, bör ditt meddelande förmedla sin mission och vision. De ord och fraser som du använder för att prata om din organisation är avgörande för din framgång. Lyfta fram fördelarna och minimera de faktiska och upplevda utmaningar för din publik. Du kanske också vill omformulera ditt uppdrag och uttalanden vision i form av detta meddelande. Känn din publik. Vem pratar du med? Vem kan hjälpa dig att uppfylla ditt uppdrag? Din pubilk kan kan inkludera givare, företag, samhället eller politiska ledare, media, volontärer, personal eller andra. Ibland vill vi vara alla tillmötes med att prioritera är viktigt. Bestäm dig för dina tre viktigaste publiker; Vilka är deras demografi och deras motivation? Bestäm dig sedan för vad du vill att varje målgrupp ska att göra. Vilka är fördelarna de får genom att samarbeta med din organisation och hur kommer du att nå dem? Skapa en lista med de viktiga intressenter som kan hjälper dig identifiera behov, perspektiv och förbättringsområden för din organisation.när det gäller att bygga relationer med externa organisationer finns ingen ersättning för personliga kontakter med de personer som du vill samarbeta med. Ett råd är att med jämna mellanrum planera in ansikte mot ansikte möten med externa organisationer och media. Att med jämna mellanrum ringa olika kontaktpersoner kan också vara ett effektivt sätt att hålla individuella kontakter med externa organisationer. Den tid du lägger ner på att ha en bra kommunikation med andra organisationer betalar ofta igen sig flerdubbely och sannolikheten för att du får externa kontakter som är lojala för många år framöver är stor se bara till att ge dig tid att skapa goda externa kontakter. Sprid ditt budskap. Bestäm dig för vilken som är den bästa marknadsföring för att främja din organisation. Var noga med att den marknadsföringen når dina viktigaste målgrupper, där de sannolikt kommer att få information om er. Aktiviteter ni kan göra när det gäller marknadsföring kan vara kontakt med media, direktreklam, företagssponsring eller speciella evenemang. Dessutom kan nyhetsbrev vara ett bra sätt att låta berörda parter vet vad som senast skett i er organisation, aktuella projekt och vilka som är era framtida mål. Kommunikation är en plikt. Din kommunikation är bara så stark som du levererar den. Se till att varje medlem i din personal, din styrelse ochi ert ideella arbete har en klar uppfattning om era

5 viktigaste budskap och hur de kan levererar dem. Se till att varje person har en tydlig förståelse av målet med kommunikationen, och inte har några lösa frågor eller har egna tolkningar av ert budskap. Utveckla en kommunikationsguide som kan användas internt. När ni väl har en klar bild av hur ni vill uppfattas, se till att alla förstår sin roll och hur de kan kommunicera för att göra organisationen framgångsrik. Oavsett om det gäller att samla in pengar, svara i telefon eller vara med på en mässa, se till att varje person kort kan berätta vilka ni är och varför ni finns. Genomför dina bedömningar och avvägningar. Utvärder alla kommunikation som ni gör. Hur uppfyller den behovet hos er pubilk. Är den konsekvent? Se till att alla delar i kommunikationsplattformen hänger ihop och stärker varandra. Det är viktigt att utvädera era framgångar och utmaningar regelbundet. Framgångar delas och byggs på att viktiga målgrupper är engagerade. Var ärlig kring vilka förändringar som ni behöver göras och gör dem. Vad är associativ kommunikation och hur fungerar det Med associativ kommunikation menar vi utbyte av information genom att allmänt yttra något (som önskemål, påståenden osv) framför någon form av publik. Denna situation kan jämföras med information då man skickar meddelanden till en specifik mottagare. Vi kallar denna form av kommunikation "associativ" eftersom de som har tillgång till den levererade informationen känner sig tilltalade om de har de egenskaper som krävs för dess bearbetning. Mycket av kommunikationen som sker i verkliga livet är i denna mening associativ: valkampanjstal, beställning av taxi, bokning av flyg via resebyrå etc. I allmänhet är alla mänskliga samtal associativa eftersom även om talaren adresserar en specifik mottagare är alla andra som lyssnar också utsatta för kommunikationen och kan reagera på den. För att ta denna definition lite längre och tillämpa den på vårt område, volontärarbete, kan vi definiera associativ kommunikation som "processen att kommunicera om en verksamhet genom spridning för att skapa synergier som uppfyller målen för verksamheten och mottagarna". Denna process sker genom det vi kallar "Vägen genom de sju I:na" (efter de engelska begreppen).låt oss ta en titt på den: Identifiering : Att veta vad du själv gör för att kunna berätta för andra. Du måste tydligt definiera vad de tjänster och produkter som du som frivilligorganisation erbjuder. En SWOT-analys kan vara till hjälp vid denna tidpunkt, för att avgöra dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot som frivilligorganisation.

6 Utredning: Lär dig var man kan hitta användbar information och hur man organiserar den. Fråga offentliga förvaltningar och intressenter, andra ideella verksamheter, lokala och nationella myndigheter, officiell statistik, dina brukare och medlemmar. Närma dig dina mottagare, publik, sponsorer, samhället i stort och den omgivande verkligheten för att ta reda på deras behov. Intressen: Varför kommunicerar du? Du delar ett gemensamt intresse med dem som tillhör din frivilligorganisation och det bör vara ditt intresse. Ibland glömmer vi att kommunikationen ska vara av intresse för andra parter och du ska inte begränsa dig till att bara berätta din historia... din berättelse ska vara intressant för andra. Samtalspartner: Nu vet du vad du ska säga och varför. Du bör nu definiera vem du pratar med. I volontärarbetets associativa kommunikation finns en hel del mottagargrupper att ta hänsyn till: volontärer, brukare, medlemmar, sponsorer och donatorer, offentliga aktörer, beslutsfattare, relaterade organisationer och media. Du måste anpassa ditt budskap till var och en av dessa målgrupper och respektera deras intressen. Fantasi: Ta chansen att använda din fantasi i din kommunikation och se till att människor minns den information du vill dela. Det första intrycket är viktigt, så slösa inte bort denna chans. Idéer: Några kommunikationsidéer för volontäraktiviteter och -material: individuell handledning, informationsmöten, deltagande i volontärverksamhet, pressmeddelanden, broschyrer, informationstavlor, verksamhetsrapporter, nyhetsbrev, videor, affischer, intervjuer i radio, webbplatser, bloggar, föreställningar, meningsfulla gåvor, graffiti... använd din fantasi. Internet: Internet är en enorm källa av olika slags möjligheter. Du kan hitta innehåll till din kommunikation och användbara verktyg, nå tusentals användare, supportrar och deltagare. Du kan kommunicera via e-post och chattar, få feedback genom forum och bloggar. Du kan även utbilda din personal genom kurser som denna... och det mesta är gratis Modul 3 Grundläggande datakunskap och användning av internet Hur man skapar en effektivare webbplats och andra grundläggande IT-strategier för att sprida dina aktiviteter.

7 Webbplatser och andra IT-strategier är inget annat än verktyg och det är upp till oss att göra dem till användbara verktyg. Dina verktyg definieras både av målet för vad du vill göra, men också av din målgrupp är det verktyg som din målgrupp kan använda och gillar? Och budskapet understödjer din valda IT-plattform eller applikation detta budskap? På samma sätt som budskapet definieras av målet definieras det också av de verktyg som finns till förfogande och av målgruppen. Alltså måste man ställa sig frågan: vad är budskapet som ska förmedlas? Vill du dela med dig av din kunskap till andra volontärer? Vill du inspirera och engagera vänner så att de vill volontera för din organisation? Eller är syftet att marknadsföra din organisation? Börja med målet, och slut sedan cirkeln genom att identifiera din målgrupp, ditt budskap och vilka verktyg du ska använda. Innehållet och strukturen du väljer för din webbplats måste ta hänsyn till tre mycket viktiga kriterier, nämligen: användbarhet, användarvänlighet och tillgänglighet. Det är självklart att din webbplats måste återspegla din organisation och det är alltid intressant att använda bra bilder och videor från din organisation i stället för bryåbilder som förmedlar en osann bild av er verksamhet. När det gäller kommunikation i allmänhet, även på din webbplats måste du tydligt definiera vad ditt uppdrag är, din vision, vilka tjänster, produkter och budskap du har. Användarna ska inte gå vilse. Och när vi talar om användare, menar vi alla, dina förmånstagare, givare, volontärer, institutioner, medier, etc. Ibland är det värt att spendera lite tid att tänka på vad du vill uppnå med din webbplats och vilka budskap du vill nå ut med innan du utformar den, annars blir resultatet oftast rörigt och ineffektivt. Det kan vara klokt att separera innehållet efter den målgrupp som det är riktat till men alla Det kan vara klokt att separera innehåll enligt publiken de är riktade till, men alla kontakter (e-post, telefonnummer, fax, adress, kontaktperson, Skype-kontakt, Facebook, YouTube) och menyer ska alltid vara tillgänglig när du navigerar eftersom en användare kan vara en givare och volontär på samma gång. Gör det enkelt för dem. Det blir allt mer populärt för ideella organisationer att publicera en särskild sektion bara för volontärer/ideella på sina webbplatser. Genom att skapa ett forum volontär att kommunicera på er webbplats gör du det enkelt för volontärerna att hänga med i vad som händer i er organisation. Webbplatsen visa lediga ideella uppdrag, kommande möten, framgångar ni haft och mycket mer. Beroende på hur avancerad din hemsida är, kan du också ge möjligheter för volontärer att ladda upp dokument och registrera antalet volontärtimmar och hitta utbildningsmaterial. Det är intressant att inkludera omröstningar, bloggar och forum på din webbplats, eftersom det är på sådana platser idéer och feedback kan samlas. Du kommer att märka att de flesta webbplatser inte

8 har ett användarforum - en plats där användarna kan prata om sitt ideella arbete, ställa frågor, dela tips, etc. Det är enkelt att sätta upp ett sådant forum genom att använda sig av Google-grupper eller grupper i exempelvis Yahoo genom att inrätta en privat grupp som endast inbjudna användare kan använda och där alla meddelanden undersöks innan de publiceras. Men var försiktig, de kräver mycket arbete när det gäller att övervaka och svara på kommentarer. Webbplatser är verktyg och se till att de används för att göra er organisation lönsam även ekonomiskt, inkludera en donations sektion, eller ett "vill samarbeta"-avsnitt. Eller så kan du inkludera en utbildningsdel, ett handledningsdel eller ett en del där användare kan hjälpa varandra eller sig själva. Det är viktigt att din webbplats ständigt uppdatera, annars folk kommer att tycka att din organisation inte "aktiv". I denna mening är det intressant att inkludera en nyhetsdel och dagordning där du kan ladda upp nyheter om dina aktiviteter och om andra föreningars verksamhet i syfte att stimulera samarbetet. Många ideella organisationer skickar ut ett nyhetsbrev till externa organisationer, samt givare, finansiärer, volontärer och andra grupper månads- eller kvartalsvis. E-nyhetsbrev tenderar att vara billigare än tryckta nyhetsbrev. Men om dina volontärer är personer som inte är benägna att läsa elektroniskt dokument så uppfyller nyhetsbrevet inte sitt syfte. Men om de människor du försöker nå är webbkunniga och ofta kontrollera sina e-postkonton kan en elektronisk version vara mycket effektiv. När du skapar en webbplats är ditt huvudsakliga mål är att massor av människor, men det finns också många andra sätt som du kan använda webben för att nå dina målgrupper och nå ut med din organisation. Här är några exempel: Sociala nätverk och communities: Sociala nätverk sluter samman människor, människor med liknande intressen och personer som känner varandra. Många ideella organisationer har börjat använda sig av sociala medier för att hitta en ny generation av supportrar och aktivister. Det finns inget att förlora när det gäller att försöka sig på sociala medier och nå nya grupper. Det är ett enkelt sätt att sprida budskapet om vad ni gör och det ideella engagemang som ni har i er organisation. Fråga dina nuvarande frivilliga om de vill delta i online-samtal där personer utifrån får fråga frivilliga gör på er organisation. Ge människor de verktyg och den information de behöver för att

9 engagera sig. Dela dina erfarenheter och inspirera andra att göra detsamma.se nedan lite olika sätt hur du kan använda dig av sociala medier. På Twitter, leta upp hashtags som din omgivning och dina intressenter använder och följ dem för att hitta intressanta samtal. Var noga med att använda relevanta hashtags och använd dem inte i onödan. Hashtagas dina inlägg för att ansluta dem till relaterade ämnen och diksussioner för dem som är intresserade av ämnet. På Facebook kan du skapaen sida för din organisation, lägga upp evenemang och skapa en fördjupad relation med dem som gillar er sida, se bara till att du använder Facebook utifrån din organisations värderingar, unvik att bli för trivial. Det är utifrån vilken bild du förmedlar om er organisation som ert arbete kommer att bedömmas. På LinkedIn kan du skapa eller använda funktionen undergrupper så att du kan hantera en grupp frivilliga eller kamrater i en undergrupp inom organisationen. Detta hjälper till att skapa en tillhörighet och skapar en mer intim och definierad grupp för de som vill delta. När du delar meddelanden använder LinkedIns filtreringsalternativ för plats och fältet arbetet för att förfina listan med mottagare som får ta del av dina meddelanden. Om du är värd eller organiserar ett evenemang, oavsett om det är en stor konferenser eller ett mindre projekt, fundera på om du ska skapa en LinkedIn händelse så att människor kan visa från sin personliga profil att de planerar att delta på evenemanget. Youtube och Flickr är populära webbplatser där du kan ladda upp, titta på och dela videoklipp (YouTube) och foton (Flickr) och skapa din egen kanal. Använd beskrivningar och nyckelord för att sprida dina meddelanden. Anslagstavlor och elektroniska forum: Dessa plattformar har visat sig vara särskilt populära hos hälso-, välgörenhetsorganisationer för att skapa nätverk för människor som arbetar ideellt. Plattformarna kan användas för att få råd, söka stöd, chatta och dela erfarenheter. Pressmeddelanden: Det finns en hel del webbplatser där du kan ladda upp din pressmeddelande gratis för att få hjälpa sprida din närvaro på Internet. Se till att du inkluderar din webbplatslänk i varje pubilk kommunikation du skickar ut. Kataloger: Det finns olika slags kataloge där ni kan lista er organistion. Se till att din organisations kontaktuppgifter finns med i rätt kategori, så att det är lätt att hitta er.

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

Att kommunicera ett prioriteringsbudskap

Att kommunicera ett prioriteringsbudskap Att kommunicera ett prioriteringsbudskap PrioNet - Workshop Prioriteringscentrum PrioNet PrioNet är Prioriteringscentrums nätverk och seminarieverksamhet. Välkomna! 2 PrioNet-seminarium 10 september, Gävle

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Gensvar på propaganda och provokation

Gensvar på propaganda och provokation Gensvar på propaganda och provokation Det här är ett utdrag ur en publikation från Institutet för strategisk dialog. Läs hela texten här: I frontlinjen: en vägledning för att motverka högerextremism 2.

Läs mer

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER 4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER FÖRENINGAR MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER SPONSORER REGERING, RIKSDAG & EU REGLER & FÖRORDNINGAR

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform:

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform: Datum 2012-10-19 1 (6) Riksarkivets kommunikationsplattform: Kommunikationsstrategi 2013 2015 Denna kommunikationsstrategi bygger på Riksarkivets vision och strategiska mål och beskriver områden som ledningsgruppen

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem?

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem? Karin Bajlo Kommunikatör Att bygga varumärke - Vad? - Varför? - För vem? Sveriges starkaste varumärken 2015 1. IKEA 2. VOLVO 3. ICA 3 Varför är det viktigt med ett starkt varumärke? Starkt varumärke en

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5 ATT SKAPA INFLYTANDE Från medierelationer till influencer-relationer Mynewsdesk PR Academy Studieguide 2 av 5 VEM ÄR EN INFLUENCER? INFLUENCERS FINNS INOM VARJE UPPTÄNKLIG BRANSCH VAD GÖR DEM SÅ ANVÄNDBARA?

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N Innehållsstrategi för Rädda Barnen Instagram Instagram är ett medium där vi förväntar oss att konsumtionen av innehållet ska gå snabbt. Vi föreslår att ni försöker

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Sociala medier lite statistik

Sociala medier lite statistik Sociala medier lite statistik Sverige (http://www.soi2013.se/) 9 av 10 företag (med minst 10 anställda) har en webbplats Nästan hälften av företagen finns med i sociala nätverk Facebook är fortfarande

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer