Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing Solutions Siemens Li Enoksson Manager HR Administration Posten Norge AS Astrid Hvalbye Berle Direktør HR-senteret PS Provider Pär Hedin Konsult Scandic Jeanette Meland Money In Manager, Shared Service Center Bombardier Transportation Ala Borza Team Leader HR Nordics Vattenfall Region Nordics Camilla Johnsson Head of Financial Control Tetra Pak Eva Åkesson HR Service Center Director Coca-Cola Enterprises Sverige Fredrik Borgerud Senior Manager CRM Sweden & Norway MODERATORER Anna Hofling & Helena Jönsson, CI Consulting FOKUS: PROCESSUTVECKLING, MÄTNING & UPPFÖLJNING Kvalitativa & kvantitativa nyckeltal Benchmarking av mognadsgrad Utveckling & standardisering av processer Välj mellan två spår: HR & Finans WORKSHOP Cavendi Jonas Höijer & Niklas Eriksson Partner: PROCESSER - NYCKELTAL UPPFÖLJNING

2 Stockholm den maj 2014 Ständiga förbättringar som ger resultat Är dina strategier och arbetssätt i linje med de mål du och ledningen satt upp för ert SSC? Med strategisk processutveckling har du möjligheten att utveckla ditt SSC till ett framstående Center of Excellence med optimal balans mellan kvalitet och effektivitet. Om förändringen är konstant lär dig hantera den! För att lyckas effektivisera och optimera din verksamhet krävs det att du kan utveckla och standardisera era processer trots den konstanta förändring som ditt SSC verkar i. Rätt urval och balans mellan kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, effektiva mätmetoder och relevant benchmarking är viktiga verktyg för dig som vill ta din verksamhet till en ny nivå. På konferensen får du en unik möjlighet att möta och lära av framgångsrika SSC från olika branscher samt diskutera dina största utmaningar med branschkollegor. Med tydliga exempel från talarnas egna verksamheter i både Sverige och våra europeiska grannländer får du konkreta metoder och verktyg som du direkt kan applicera på din verksamhet. DU FÅR LÄRA DIG: De mest värdefulla nyckeltalen för ditt SSC & hur du använder dem på bästa sätt Effektiva rutiner för processutveckling och ständiga förbättringar Hur du framgångsrikt driver förändringar DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Rutiner för standardisering under ständigt föränderliga villkor Karl-Johan Kallenberg, Business Navigator Group Shared Services, The importance of continuous improvements and how we make them work in reality Jelena Uljankina, Group Manager, Postpaid Billing Solutions, Tele2 Shared Service Center Så mäter och kommunicerar vi kvalitativa värden med hjälp av bland annat nyckeltal Fredrik Borgerud, Senior Manager CRM Sweden & Norway, Coca-Cola Enterprises Sverige Är du redo att ta ditt SSC in i nästa fas? Varmt välkommen på konferensen som ger dig nya framgångsrika lösningar och nyttiga kontakter! Katja Kardeskog Projektledare AFFÄRSDRIVET

3 ONSDAG 14 MAJ :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Katja Kardeskog, Conductive, hälsar välkommen och moderatorerna Anna Hofling och Helena Jönsson, CI Consulting, inleder konferensen. 09:45 SSC aktuella trender och framtida utveckling Globala och nationella trender inom SSC Hur utvecklar du ditt SSC och tar ytterligare ett steg mot nästa generations SSC? Hur mäter du hur långt ditt SSC har kommit gentemot omvärlden benchmarking av mognadsgrad? Pär Hedin, PS Provider. Pär är en av de mest efterfrågade konsulterna inom Shared Service Center och har stor erfarenhet av etablering och utveckling av SSC. Pär är även specialist inom Performance Management, benchmarking samt val av KPI:er som på bästa sätt stödjer utveckling och effektivisering av denna typ av interna stödfunktioner. 10:30 Bensträckare med frukt 10:40 Omstrukturering av SSC med kunder världen över Från aggressiv SSC-satsning till total omstrukturering våra viktigaste lärdomar Ny Governance-struktur för att organisera beslutsfattandet genom tydliga roller och ägarskap Rutiner för standardisering av processer under ständigt föränderliga villkor Hur kan nyckeltal hjälpa oss att visualisera kundvärde och öka förståelsen för SSC:s affärsnytta? Karl-Johan Kallenberg, Business Navigator Group Shared Services, 11:30 Nätverkslunch SPÅR 1: HR Välj fritt! SPÅR 2: FINANS 12:30 Så optimerar vi vårt HR SSC Gemensamma mål och mätetal så identifierade vi våra viktigaste nyckeltal Är benchmarking rätt sätt att mäta HR SSC? Organisering av HR SSC för att öka effektiviteten hur mycket kan du standardisera? Astrid Hvalbye Berle, Direktør HR-senteret, Posten Norge AS 12:30 Från process till funktion så byggde vi upp vårt SSC från grunden Hur gick vi från de ca 70 hotellens unika sätt att arbeta till en enhetlig process? Så lyckades vi vinna medarbetarnas stöd inför denna stora förändring Vilka kommer ha främsta ansvaret för att vidareutveckla våra processer och varför? Verksamhetens tydliga kvitto på att vi är på rätt spår Jeanette Meland, Money In Manager, Shared Service Center, Scandic 13:20 Bensträckare 13:30 Nyckeltalens roll för din strategiska utveckling av SSC Så utformar och uppdaterar vi vår långsiktiga strategi för HR SSC Hur identifierar du vilka nyckeltal som är i linje med din strategi? Nyckeltal för att mäta och jämföra kvalitativa värden Att koppla nyckeltal till processer vad krävs för att du ska få ett användbart resultat? Eva Åkesson, HR Service Center Director, Tetra Pak 13:30 Från transformation med tydliga mål till optimerad verksamhet Vad, varför och hur? Vår transformationsresa hittills och framåt Fungerande gränsdragning vad ska SSC kontra övriga Finance göra? Framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete Hur kan du säkerställa att ditt förändringsarbete stödjer dina mål? Så får du till ett effektivt tvärfunktionellt samarbete inom Finance Camilla Johnsson, Head of Financial Control, Vattenfall Region Nordics 14:20 Eftermiddagskaffe 14:40 Vardagliga insatser för bättre processer varje dag Vilka metoder använder vi i vår processutveckling och vårt förändringsarbete? Ständiga och bestående förbättringar vad krävs av dig för att du ska lyckas? Så får du dina medarbetare att engagera sig för förbättringar i vardagen Hur balanserar vi standardisering och kundanpassning? Li Enoksson, Manager HR Administration, Siemens 15:30 Bensträckare GRUPP DISKUSSION 15:40 Gruppdiskussion Hur hittar vi rätt balans mellan standardiserade och kundanpassade processer och tjänster? Vad krävs för att ständiga förbättringar ska bli en helt naturlig del av det dagliga arbetet? Hur ska vi mäta och följa upp ständiga förbättringar? Anna Hofling och Helena Jönsson driver tillsammans CI Consulting, och har genomfört ett stort antal uppdrag inom Shared Service Center i både privat och offentlig sektor. Anna har utöver sin konsultroll inom verksamhetsutveckling inom HR & SSC genom åren innehaft olika chefsbefattningar och genomfört ett flertal lean transformationer. Helena Jönsson har stor erfarenhet av att leda förändringsprojekt inom HR & SSC, med uppdrag hos många stora och komplexa organisationer. 16:30 Konferensens första dag avslutas AFFÄRSDRIVET

4 TORSDAG 15 MAJ :00 Transforming a Shared Service Center from lean to agile How we establish efficiency in our daily work The importance of continuous improvements and how we make them work in reality Which kind of internal benchmarking do we find most relevant? Going from lean to agile what have we done, what are the results and where are we headed? How has our journey from lean to agile changed our processes? Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing Solutions Tele2 Shared Service Center 09:40 Förmiddagsfika 10:10 How do we measure and enhance our customer experience? Customer journey mapping through HR Processes Employee engagement and cultural transformation GROUP DISCUSSION How can you make your SSC more efficient despite many different and complex processes? Ala Borza Team Leader HR Nordics Bombardier Transportation 11:00 Bensträckare 11:10 Lönsam outsourcing med balanserad uppföljning av mjuka och hårda värden Så mäter och visualiserar vi kvalitativa värden med hjälp av bland annat nyckeltal Hur många nyckeltal är optimalt för maximerat värdeskapande? Våra viktigaste nyckeltal för att synliggöra effektivitet och lönsamhet Vem ska bära ansvaret för mätning och uppföljning av outsourcad verksamhet? Vad innebär SSC i egen regi för oss och när kan vi räkna hem outsourcingen? Fredrik Borgerud Senior Manager CRM Sweden & Norway Coca-Cola Enterprises Sverige 12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch för workshopens deltagare 13:00-16:00 Separat bokningsbar workshop Processutveckling nyckeln till ett effektivt SSC Under ledning av Jonas Höijer & Niklas Eriksson, Cavendi Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens maj 2014 Workshop 15 maj 2014 Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm PRIS T.o.m. 28 feb T.o.m. 11 apr Fr.o.m. 12 apr Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con623 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. AFFÄRSDRIVET

5 Separat bokningsbar TORSDAG 15 MAJ 2014 Vilken potential finns i din SSC-organisation och hur utnyttjar du den till fullo? Med rätt metoder och systematik för din processutveckling kan du lösa många viktiga problem och implementera betydande förbättringar med begränsade medel. Denna workshop ger dig en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och utvärdera handfasta råd kopplade till processutveckling inom Shared Service Centers. Du får i mindre grupp arbeta med ett speciellt framtaget case där uppdraget är att analysera och ta fram en handlingsplan för ett SSC som står inför ett antal större utmaningar. Du får lära dig: TORSDAG 15 MAJ KL. 13:00-16:00 Processutveckling Nyckeln till ett effektivt SSC Systematiska och effektiva metoder för att hantera redan kända processrelaterade problem i ditt SSC Hur processutvecklingen bäst organiseras och systematiseras inom ditt SSC I vilken utsträckning processägare och verksamhetsutvecklare bör bidra till de effektiviseringskrav som ställs på din organisation Synliggöra effektiviteten i ditt SSC och hitta bra sätt för att jämföra din organisation internt och externt Införa ett enhetligt och standardiserat arbetssätt där sådant saknas, och minska förekomsten av onödiga kundanpassningar WORKSHOP Målet med hela workshopen är att öka din förmåga att adressera och på ett bättre sätt hantera dina främsta utmaningar. Case-övningen låter dig utvärdera olika teorier och metoder i praktiken, och låter dig dela viktiga erfarenheter och framgångsrika metoder rörande processutveckling med dina branschkollegor. WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Jonas Höijer och Niklas Eriksson, Cavendi Jonas Höijer och Niklas Eriksson har båda mångårig erfarenhet av att arbeta med processutveckling och effektivisering av SSC. Jonas och Niklas är två av Cavendis mest erfarna konsulter på området, och kommer under workshopens gång att dela med sig av många goda exempel och beprövade tillvägagångssätt. AFFÄRSDRIVET

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. AFFÄRSDRIVET inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2014 VÅRA TALARE UTVECKLA DITT SSC: Använd rätt nyckeltal på rätt sätt Utveckla dina mest affärskritiska processer Mät & visualisera mjuka och hårda värden Benchmarka ditt SSC:s mognadsgrad WORKSHOP Processutveckling Nyckeln till ett effektivt SSC Hur kan du med hjälp av processutveckling maximera potentialen i ditt SSC? På denna workshop får du i mindre grupp arbeta med ett speciellt framtaget case i syfte att hitta och utvärdera framgångsrika lösningar på några av dina viktigaste problem. Du får en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och utvärdera metoder och strategier kopplade till processutveckling i SSC. Under ledning av Jonas Höijer & Niklas Eriksson, Cavendi Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con623

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer