Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd"

Transkript

1 Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

2 Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man få ateljéstöd? 3 Hur mycket stöd kan jag få? 4 Ansökningstider 4 När får jag besked? 4 Utbetalning 4 Ateljé 4 Krav på ateljén 4 Att dela ateljé 5 Uppsägning, byte och andra förändringar 5 Att hyra eller hyra ut ateljé i andra hand 5 Ateljéförening 6 Allmänt om ateljéföreningar 6 Stadgar, medlemsförteckning och årsmöte 6 Att anmäla en ateljéförening inför ansökan om stöd 6 Mer information om att bilda förening 6 Om du har frågor 7 Bilagor 1. Exempel på stadgar för ateljéförening 8 2. Riktlinjer för ateljéstöd 9 2(10)

3 Ateljéstöd Allmänt om ateljéstöd Ateljéstöd är ett hyresbidrag för konstnärsateljéer. Syftet med stödet är att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer i Göteborg och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella kulturliv. Riktlinjer Ateljéstödet regleras av särskilda riktlinjer som fastställts av Göteborgs Stads kulturnämnd. Riktlinjerna finns längst bak i denna handbok, se bilaga 2. Vem kan få ateljéstöd? För att kunna få ateljéstöd måste du ha en ateljé i Göteborg och även vara folkbokförd i Göteborgs kommun. Du ska dessutom ha någon av nedanstående konstnärliga meriter. Konstnärliga meriter När du söker ateljéstöd ska du skicka in kopia på examensbevis/studieintyg från konstnärlig utbildning och/eller ett CV över din konstnärliga verksamhet. För att kunna få stöd behöver din konstnärliga verksamhet uppfylla något av följande grundkrav: a) Konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom bildkonst, konsthantverk eller foto, vilken avslutats högst tre år innan ansökan. eller b) Om högskoleutbildning är avslutad mer än tre år innan ansökan eller om du saknar högskoleutbildning, behövs minst treårig dokumenterad erfarenhet genom minst ett av följande kriterier: - Separatutställning i seriös utställningslokal* i Sverige eller i utlandet. - Arbetsstipendium från Konstnärsnämnden - Offentlig konstnärlig utsmyckning - Större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal eller större konstmuseum Med seriös utställningslokal menas en lokal vars huvudsakliga verksamhet är konstutställningar och där urvalet av utställningar sker på ett professionellt sätt av sakkunnig inom bild- och formområdet. Om du vill åberopa dokumenterad erfarenhet enligt punkt B tas hänsyn till din verksamhet de senaste tre åren. Det innebär att om du t.ex. söker stöd under 2015, så ska du ha uppfyllt något av ovanstående kriterier under år 2012 eller senare. Ateljéstöd ges inte till studerande. Framtida separatutställningar Om du inte uppfyller kriterierna på konstnärlig verksamhet, men har en separatutställning inbokad i en seriös utställningslokal, högst ett kalenderår framåt i tiden, kan du hänvisa till kommande utställning i din ansökan. Till ansökan ska du i så fall bifoga ett utställningsbevis. Hur länge kan man få ateljéstöd? Ateljéstöd beviljas för tre år i taget eller för den period som man hyr sin ateljé. Det vill säga: om du har ett löpande hyreskontrakt eller ett kontrakt som gäller för tre år eller längre, kan du få stöd i tre 3(10)

4 år. Om hyreskontraktet är tidsbegränsat och gäller för en kortare period, kan du bara få ateljéstöd för den tid som du hyr din ateljé. När perioden som du fått ateljéstöd för är slut kan du söka stöd igen. Det är upp till dig att komma in med en ny ansökan om fortsatt stöd. Hur mycket stöd kan jag få? Den årliga budgeten för ateljéstöd fördelas lika mellan konstnärer som får stöd. Det innebär att alla konstnärer får lika mycket bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra. Det innebär också att stödets storlek kan variera från år till år beroende på hur många konstnärer som beviljats stöd. De senaste åren har stödet varit omkring kr per år och konstnär. Om du inte har din ateljé hela det året du söker, kan du bara få stöd för de månader du har ateljé och framåt. Till exempel; om du får din ateljé första mars det år du söker och får ateljéstöd för tre år, kan du få stöd för 10 månader det första året (d.v.s. från mars till och med december) och därefter fullt stöd de påföljande två åren. Om man inte har ateljé under ett helt år beräknas stödbeloppet på följande sätt: Ateljéstöd = Årsbelopp 12 * Antal månader Om årsbeloppet är kr och du har haft din ateljé i 10 månader blir stödet alltså kr/12 * 10 = kr. Ansökningstider Sista ansökningsdag är vanligtvis i slutet av augusti. Du kan söka ateljéstöd från och med i år och som längst till och med två år framåt (det är kalenderår som räknas). För aktuella ansökningsdatum kontakta oss på kulturförvaltningen eller gå in på Göteborgs Stads hemsida När får du besked? Beslut om vilka som får stöd fattas i november. Därefter får samtliga sökande besked via e-post i slutet av november eller början av december. Utbetalning Om du ansökt genom en ateljéförening betalas stödet ut till den ateljéförening där du är medlem. Pengarna sätts alltså inte in på ditt eget konto. Ateljéstödet betalas ut för samtliga medlemmar en gång per år, i slutet av året. Vanligtvis i november eller i början av december. I de fall föreningens medlemmar hyr ateljé på olika platser/lokaler i staden ska föreningen betala ut stödet till varje enskild konstnär. Söker du som enskild betalas pengarna ut till det konto som är knutet till din firma. Ateljé Krav på ateljén För att kunna få stöd måste du ha en ateljé som ligger i Göteborgs kommun. Du ska ha en hyra på minst kr per år, d.v.s. att månadshyran är mer än kr. Du måste kunna bevisa dina uppgifter om ateljén. Därför ska du skicka med en kopia på hyreskontrakt i ditt eget namn och på din senaste hyresavi tillsammans med din ansökan. 4(10)

5 Du kan få stöd för ateljén i en ateljélägenhet, men bara om det står i ditt hyreskontrakt att det rör sig om en ateljélägenhet. Hyran för själva ateljédelen ska framgå av hyreskontraktet och måste då vara minst kr för att du ska kunna få stöd. Att dela ateljé Om ni är flera personer som delar på samma lokal, måste alla som söker ateljéstöd styrka sina utgifter med ett eget hyreskontrakt. Om en person står på förstahandskontraktet behöver ni upprätta andrahandskontrakt för övriga som använder lokalen. I andrahandskontraktet ska hyreskostnaden stå. Uppsägning, byte och andra förändringar Det är viktigt att du meddelar kulturförvaltningen om du gör något som kan påverka ditt ateljéstöd. Om du exempelvis flyttar, säger upp din ateljé, byter ateljé eller hyr ut i andra hand, ska du meddela förvaltningen. Anmälan skall göras via e-tjänsten. I formuläret framgår vilka eventuella bilagor du behöver skicka med din anmälan. Meddela din ateljéförening samtidigt om sådana förändringar så att de har uppdaterade uppgifter. Att hyra eller hyra ut ateljé i andra hand Om du fått ateljéstöd och vill hyra ut din ateljé i andra hand, ska du skriftligen meddela detta till förvaltningen. Ateljéstödet kommer att dras in för de månader som du hyr ut din ateljé. Exempelvis om du har beviljats ateljéstöd fr.o.m. januari 2013 t.o.m. december 2015, och sedan vill hyra ut din ateljé i andra hand under perioden januari t.o.m. september 2014, betalas stöd ut enligt tabellen nedan: År 2013 År 2014 År 2015 Stöd utbetalas för hela året. Stöd utbetalas för tre månader; oktober t.o.m. december. Stöd utbetalas för hela året. Om du hyr din ateljé i andra hand kan du också söka stöd. Andrahandsuthyrning godkänns endast med skriftligt hyreskontrakt och då ateljén är vidareuthyrd för minst ett år. Annan vidareuthyrning accepteras inte. Du måste kunna styrka dina uppgifter om ateljén. Därför ska du tillsammans med din ansökan skicka en kopia på hyreskontrakt i ditt eget namn (andrahandskontrakt) samt en kopia på hyreskontraktet för den person som hyr lokalen i första hand (originalkontrakt) med övriga bilagor. Stödet är personligt Ateljéstödet är personligt. Det innebär att du inte kan överlåta ditt ateljéstöd till någon annan som exempelvis hyr din ateljé i andra hand eller som helt övertar din ateljéplats. Om någon flyttar in i din ateljé måste hyresgästen skicka in en egen ansökan för att kunna få stöd. 5(10)

6 Ateljéförening Allmänt om ateljéföreningar För att kunna få ateljéstöd måste du vara medlem i en ateljéförening med minst fem aktiva medlemmar. Om du inte redan är medlem kan du starta en ny förening tillsammans med andra konstnärer, eller söka medlemskap i någon av de föreningar som redan finns. Detta ska du göra innan du skickar in din ansökan om stöd. Stadgar, medlemsförteckning och årsmöte Ateljéföreningen måste ha stadgar och hålla årsmöte. Stadgarna beslutas av årsmötet, som också utser föreningens styrelse och revisorer. Varje år, senast i juni månad, ska föreningen skicka in en kopia på protokoll från senaste årsmöte, samt en uppdaterad styrelseförteckning och medlemslista till kulturförvaltningen. Hur ateljéföreningen bedrivs i övrigt är upp till medlemmarna själva och normalt inget som kulturförvaltningen har synpunkter på. Det är föreningens ansvar att se till att den sköts på ett bra sätt och att lagar och regler efterföljs. Enligt skatteverkets regler definieras ateljéföreningar som branschföreningar som verkar för medlemmarnas ekonomiska intressen. De anses därför inte ha ett allmännyttigt ändamål och kan därför inte bedrivas som ideella föreningar, utan bör istället bedrivas som ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar regleras i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ateljéföreningen bör ha ett eget organisationsnummer och ett konto till vilket ateljéstödet betalas ut. Att anmäla en ateljéförening inför ansökan om stöd Om din ateljéförening är nybildad eller inte tidigare fått ateljéstöd från kulturförvaltningen måste föreningen anmäla det via e-stjänsten Anmälan om ny ateljéförening. I samband med detta ska föreningen även bifoga: Föreningens stadgar. Senaste årsmötesprotokoll. Uppgifter om vilka som utgör föreningens styrelse och revisorer, inklusive kontaktuppgifter. Det ska framgå vem i styrelsen som är ordförande respektive kassör. Kopia på registreringsbevis från Skatteverket. Föreningens plus- eller bankgironummer. Uppgift om vem som är kulturförvaltningens kontaktperson. Detta ska vara antingen föreningens ordförande eller kassör. För att underlätta arbetet med att utforma stadgar för en ateljéförening, finns ett exempel på hur de kan se ut längst bak i denna handbok, se bilaga 1. Mer information om att bilda förening För mer information om hur du bildar en förening kan du gå in på Göteborgs Stads hemsida Skriv in bilda förening i sökrutan. Du kan även kontakta Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, e-post: telnr: (10)

7 Om du har frågor Om du har frågor om ateljéstödet kan du alltid kontakta oss, så hjälper vi dig. Göteborgs Stads kulturförvaltning Kulturstöd Norra Hamngatan 8, plan Göteborg Tel: (växel) E-post: 7(10)

8 BILAGA 1 Exempel på stadgar för ateljéförening 1 Föreningens namn är Ateljéföreningen 2 Föreningens syfte är att verka för ändamålsenliga ateljéer till rimliga kostnader för sina medlemmar. 3 Till medlem i föreningen kan antas yrkesverksam konstnär. Medlem ska skriftligen förbinda sig att följa föreningens stadgar och ordningsregler. 4 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls före april månads utgång. Dagordning utsändes av styrelsen senast två månader före mötet. Följande punkter ska förekomma: 1. Fastställande av dagordning. 2. Styrelsens årsberättelse. 3. Revisorernas berättelse. 4. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 5. Stadgeenliga val. 6. Frågor och motioner. 5 Extra föreningsmöte ska hållas när minst en tredjedel av medlemmarna så begär, eller när styrelsen finner erforderligt. På extra föreningsmöte får endast förekomma ärenden för vilka mötet utlyst. 6 Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt suppleant. Styrelsen väljs för ett år av ordinarie årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre är närvarande. 7 Föreningen ska ha två revisorer vilka utses av årsmötet för ett år. 8 Alla val sker med enkel majoritet om inte annat särskilt stadgas. 9 Föreningen tecknas av ordförande och den eller de personer styrelsen utser. 10 Beslut om föreningens upplösning kan fattas av 2/3 majoritet av ordinarie årsmöte eller två på varandra följande föreningsmöten mellan vilka det ska ha förflutit en månad. Eventuella tillgångar ska tillfalla föreningsmedlemmarna eller det ändamål som föreningen beslutar. 8(10)

9 BILAGA 2 ATELJÉSTÖD Ateljéstöd är ett hyresbidrag till konstnärsateljéer. Syftet är att förbättra yrkesvillkoren för yrkesverksamma konstnärer i Göteborg och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella kulturliv. Varje år fastställs en budget för ateljéstöd. Samtliga stödberättigade konstnärer får ett enhetligt stöd, d.v.s. att budgeten för ateljéstöd delas lika mellan konstnärerna. Tillkommer eller minskar antalet behöriga konstnärer regleras stödet för var och en för att rymmas inom budget. Stödet är personligt och utbetalas förutsatt att sökande konstnär uppfyller villkor för stöd samt att lokalen är förhyrd och endast används till ateljé för sökande konstnär. Vidareuthyrning accepteras endast med skriftligt hyreskontrakt och då ateljén är vidareuthyrd för minst ett år. Annan vidareuthyrning accepteras ej. Konstnären är själv skyldig att utan uppmaning omgående anmäla eventuella förändringar så som flytt, uppsägning eller byte av ateljé etc. till förvaltningen. Se: Stöd utbetalat på oriktiga uppgifter kan återkrävas. Ateljéstödet utbetalas genom ateljéförening men kan även betalas ut till person med enskild firma. Ateljéstödet är skattepliktigt. Riktlinjer för ateljéstöd 1 Folkbokföring Sökande skall vara folkbokförd och verksam i Göteborg. 2 Konstnärliga meriter a) Sökande skall ha konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom bildkonst, konsthantverk eller foto, vilken avslutats högst tre år innan ansökan. eller b) Om sökande har högskoleutbildning avslutad mer än tre år innan ansökan eller om sökande saknar högskoleutbildning enligt ovanstående, krävs minst treårig dokumenterad erfarenhet genom minst ett av följande kriterier: - genomförd separatutställning i seriös utställningslokal* i Sverige eller i utlandet. *Seriös utställningslokal är en lokal vars huvudsakliga verksamhet är konstutställningar och där urvalet av utställningar sker på ett professionellt sätt av sakkunnig inom bild- och formområdet. Kaféer och liknande räknas inte som seriös utställningslokal. - beviljat arbetsstipendium från Konstnärsnämnden - genomförd offentlig konstnärlig utsmyckning - större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal eller större konstmuseum Utställningar som ägt rum i samband med utbildning kan inte åberopas. En konstnärlig bedömning görs av en referensgrupp bestående av tre personer. 3 Ateljé a) Ateljén skall vara belägen i Göteborgs kommun samt b) Sökandens ateljé får ej vara i anslutning till den egna bostaden. 9(10)

10 Dispens kan ges för ateljélägenhet. Stöd för sådan beviljas endast i de fall det är specificerat i kontrakt och kan styrkas av hyresvärd att det gäller ateljélägenhet. Stöd beviljas endast för ateljédelen i lägenheten vars hyra måste överstiga kr per år. 4 Hyreskostnad Årshyran för ateljé skall uppgå till minst kr. 5 Ateljéförening Sökande kan vara medlem i en ateljéförening som består av minst fem aktiva medlemmar. Föreningen skall ha årsmöte som antar stadgar och utser styrelse och revisorer. Föreningen skall årligen redovisa senaste årsmötesprotokoll till förvaltningen senast sista juni innevarande år. Om den sökande vill ingå i en ateljéförening åligger det den sökande att själv finna medlemskap i ateljéförening innan ansökan insändes. Den sökande kan också söka ateljéstöd som enskild person. Vill man söka utan att tillhöra en ateljéförening krävs att den sökande har F-skattsedel. Kopia skall bifogas ansökan. 6 Tidsbegränsning Samtliga konstnärer som beviljas ateljéstöd, beviljas stöd för en treårsperiod. Konstnären skall i samband med ansökan redovisa sin yrkesverksamhet. Det är den enskilde konstnärens ansvar att göra ny ansökan när denna period löper ut. 7 Föräldraledighet Den sökande kan åberopa föräldraledighet under en period om längst ett år. Ovanstående konstnärliga meriter innan ledigheten är ett krav. 8 Beslut och utbetalning Ansökan om ateljéstöd behandlas en gång per år. Beslut och utbetalning sker i slutet av året. Riktlinjer antagna av Göteborgs kulturnämnd Riktlinjer reviderade enligt kulturnämndens beslut Riktlinjer reviderade enligt kulturnämndens beslut (10)

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Bilagor och arbetsprover

Läs mer

Utvärdering och förnyad utlysning av ateljéstöd

Utvärdering och förnyad utlysning av ateljéstöd KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2018-10-08 KTN-2018-0553 Utvärdering och förnyad utlysning av ateljéstöd 2019 2021 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

att anta föreslagna riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer,

att anta föreslagna riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer, uppleifi Ärende nr Kul turnämnden. \ i Ar \''' Mån Dag \,6 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-05-16 KTN-2016-0183 Kulturnämnden Inrättande av ateljéstöd samt riktlinjer

Läs mer

Antagna vid ordinarie årsmöte 26 mars 2018 och fastställda vid extra föreningsmöte 2 juni 2018

Antagna vid ordinarie årsmöte 26 mars 2018 och fastställda vid extra föreningsmöte 2 juni 2018 STADGAR FÖR GRANUDDENS HAMNFÖRENING Antagna vid ordinarie årsmöte 26 mars 2018 och fastställda vid extra föreningsmöte 2 juni 2018 Föreningens 1 ändamål och Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening StorStockholms Genealogiska Förening Förslag till revidering av stadgarna för SSGF. Nu gällande stadgar. 1 Föreningens namn är StorStockholms Genealogiska Förening, förkortat SSGF. Föreningen är en ideell

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar Funkibator Öst ideell förening

Stadgar Funkibator Öst ideell förening Stadgar Funkibator Öst ideell förening Stadgar för Funkibator Öst ideell förening. Antagna vid årsmöte 26 mars 2018. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator Öst ideell förening. 2 - Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening StorStockholms Genealogiska Förening Första beslut till revidering av stadgarna för SSGF antaget på extra årsmöte den 20 december 2018. Nu gällande stadgar. 1 Föreningens namn är StorStockholms Genealogiska

Läs mer

Stadgar. för regionförening inom Brottsofferjouren. Regionstadgarna reviderades senast vid Förbundsstämman i Solna maj 2017.

Stadgar. för regionförening inom Brottsofferjouren. Regionstadgarna reviderades senast vid Förbundsstämman i Solna maj 2017. Stadgar för regionförening inom Brottsofferjouren Regionstadgarna reviderades senast vid Förbundsstämman i Solna 19-20 maj 2017. Regionstadgar Innehåll 1 Föreningens namn, säte och organisation... 2 2

Läs mer

Öppna Händer Välgörenhet

Öppna Händer Välgörenhet Öppna Händer Välgörenhet Stadgar Antagna: Antagna vid föreningsmöte 2010-01-20. Innehåll Allmänt 3 Styrelsen 3 Revision 4 Årsmöte 4 Stadgeändring 5 Övrigt 5 2 Allmänt 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 1 Namn Föreningens namn är FQ - Forum - Kvinnor och Funktionshinder (Forum Women and Disability in Sweden). Verksamheten startade 1989 under namnet Projektet

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

BOFORS FRITID, KARLSKOGA

BOFORS FRITID, KARLSKOGA BOFORS FRITID, KARLSKOGA Stadgar för Bofors Fritid, Karlskoga antagna i november 1993. Reviderat och antaget: 2007-03-06 1 Föreningens namn och Ändamål Föreningen, vars namn är Bofors Fritid, Karlskoga,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar Funkibator Syd ideell förening

Stadgar Funkibator Syd ideell förening Stadgar Funkibator Syd ideell förening Stadgar för. Antagna vid interimsstyrelsens sammanträde 1 december 2016. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator syd ideell förening. 2 - Föreningens

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma Föreningens firma är Sveriges förening för högkänsliga, SFH. Dess engelska namn är Swedish Association for Highly Sensitive Persons. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

STADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN SOCIETETSHUSET KÄLLÖR

STADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN SOCIETETSHUSET KÄLLÖR STADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN SOCIETETSHUSET KÄLLÖR (Antagna på årsmöte den 25 februari 2018) 1. FIRMA Föreningens firma är Societetshuset Källör. 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR PERSTORPS KOLONIFÖRENING

STADGAR FÖR PERSTORPS KOLONIFÖRENING STADGAR FÖR PERSTORPS KOLONIFÖRENING 1 Föreningens namn Föreningens namn är Perstorps koloniförening. Nedan kallad föreningen. 2 Föreningens säte Föreningen med sin styrelse ska ha sitt säte i Perstorp.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN VITA SVANEN I LINKÖPING ANTAGNA

STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN VITA SVANEN I LINKÖPING ANTAGNA STADGAR STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN VITA SVANEN I LINKÖPING ANTAGNA 2013-03-21 1 Namn Föreningens namna är: Montessoriförskolan Vita Svanen i Linköping ekonomisk förening 2 Organisationens form Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR VÄLLINBGY FOLKETS HUS-FÖRENING Stadgar för lokala medlemsföreningar anslutna till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

STADGAR VÄLLINBGY FOLKETS HUS-FÖRENING Stadgar för lokala medlemsföreningar anslutna till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Stadgar för lokala medlemsföreningar anslutna till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 1 NAMN Vällingby Folkets hus förening är en allmännyttig ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att,

Läs mer

Funktionsrätt Göteborg stadgar reviderade och antagna

Funktionsrätt Göteborg stadgar reviderade och antagna Funktionsrätt Göteborg stadgar reviderade och antagna 2017-04-27 Namn, mål och uppgift 1 Namn Funktionsrätt Göteborg är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för allmännyttiga ideella

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR FÖR HASSELBLAD CENTERS VÄNNER, HCV

STADGAR FÖR HASSELBLAD CENTERS VÄNNER, HCV STADGAR FÖR HASSELBLAD CENTERS VÄNNER, HCV Antagna av årsmötet 2009-03-18 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är, HCV, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård.

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. 1 Firma Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. Föreningens firma är Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

1 Namn och sätesort Föreningens namn är Agera Kvinnojour. Föreningen har sin sätesort i Solna.

1 Namn och sätesort Föreningens namn är Agera Kvinnojour. Föreningen har sin sätesort i Solna. Stadgarna antogs 2014-10-17 Agera Kvinnojour är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar med våldsutsatta personer definierar sig som kvinnor eller tjejer och deras eventuellt medföljande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av Årsmöte den 25 mars och Extra Årsmöte den 22 april 2017.

Normalstadgar för lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av Årsmöte den 25 mars och Extra Årsmöte den 22 april 2017. Normalstadgar för lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av Årsmöte den 25 mars och Extra Årsmöte den 22 april 2017. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar

Läs mer

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är: Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige.

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är: Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige. Stadgar 2015-05-04 Stadgar NJURCANCERFÖRENINGEN Organisationsnummer: 802495-4342 1 Namn Föreningens namn är NJURCANCERFÖRENINGEN. Cancerföreningen NJURCANCERFÖRENINGEN är en intresseförening för personer

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer