# PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10"

Transkript

1 # ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta de krav som företag inom modebranschen har. Sid. 3 BESTÄLLARROLLEN LEVERERAR MERVÄRDE TILL ADDTECH-KONCERNEN Det leder till att Addtechs version av Lawson M3 blir en sorts måttstock på hur ett affärssystem ska fungera inom Addtech-koncernen. Sid. 4 ICORE HJÄLPER FÖRETAG ATT SPARA TID OCH PENGAR icore Solutions har som målsättning att hjälpa företag att utnyttja sina IT-investeringar på ett mer effektivt sätt. Sid. 8-9 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE istone Access ger Gira oss ger bra oss överblick bra överblick och och spårbarhet på ärendena. Sid 10

2 Vänner, Det händer mycket hos oss på istone just nu, både vad gäller affärer, utveckling av vårt erbjudande och vår organisation. Jag vill därför passa på att dela med mig av både nytt och gammalt. ISTONES VISION istone s vision är att vara ett ledande affärssystemhus på utvalda marknader. Det innebär att vi erbjuder kundanpassade lösningar och tjänster, baserat på olika lösningar från partnerskap med marknadsledande programvaruleverantörer. Med utvalda marknader avser vi Sverige, övriga Norden samt valda marknader inom Europa. För 2011 har vi satt upp följande mål: Våra kunder ska hitta lösningar och spjutspetskompetens som leder till ökad affärsnytta av sina IT-investeringar inom istone och deras partners. FULL FART I VERKSAMHETEN Glädjande är att vi har fått många nya kunder inom affärssystemet M3 och även inom IBS ASW/Enterprise, vilket ni kan läsa om längre in i tidningen. Vi har även genomfört över 500 installationer av QlikView, installerat många nya esales och PIM lösningar, uppgraderat ett stort antal CRM installationer och svarat upp mot och ett stort intresse av istone Access. Så det är full fart i verksamheten! istone Magazine istone AB Drottninggatan 71D SE Stockholm Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Ansvarig utgivare: Mikael Kekonius I istone AB ingående bolag: Climber, Colada, istone Access, istone AddconIT, istone AMO, istone Concrevi, istone Estrix, istone Excorio, istone ida, istone IL, istone Marketing, istone Proveco, istone Sapster, istone Rego, istone Vantage, Kontakt ETT AV DE BÄSTA AFFÄRSSYSTEMEN I VÄRLDSKLASS istone är positiv till affärssystemet M3 och alla lösningar som är skapade tillsammans med kunder och leverantörer. Vi har fortsatt mycket bra relation till produkten och produktleverantören ute i våra kundprojekt. Vi tror på att vår framtida försäljning är baserad på istones fördelar och styrkor och vi känner oss helt övertygade om att vi bidrar till bra lösningar och är bra rådgivare till våra kunder. DANMARK Sedan tidigare har istone varit etablerat i Danmark i form av ett kontor med fyra medarbetare i Climber i Köpenhamn. Nyligen har vi utökat med fyra erfarna M3 konsulter, där tre kommer att ha kontor och utgå från Köpenhamn och den fjärde utgår från Odense. Vi har även anställt Tommy V Larsen för att bygga upp istone Danmark. Tommy kommer närmast från sin VD position inom Lawson DK. NORGE I Norge har vi skapat ett samarbete med Capesso, ett bolag som består av våra tidigare kollegor från Intentia. Capesso har ca 30 medarbetare, placerade i Gjövik, Oslo och Tönsberg och med sina 40 talet kunder inom bl.a. industri och handel, är Capesso en mycket god matchning mot istone i övrigt. SVERIGE Sedan sommaren har Sverige utökats med Colada, som medför ett 50 tal konsulter med SAP kompetens. Antalet M3 konsulter har också ökat med ca 25st. De flesta utav dessa kommer från Systeam Implementa, som förvärvades i augusti. Avslutar med att säga att läget ser gott ut inför framtiden. Går det bra för våra kunder går det bra för oss! Tack till alla våra kunder och duktiga medarbetare! Markus 2

3 istone och O Neill rullar vidare tillsammans Sportmodejätten O'Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet M3. Lösningen är branschanpassad och utformad för att kunna möta de krav som företag inom modebranschen har. O Neill har de senaste åren köpt upp en mängd återförsäljare i Europa och inkorporerat dessa i O Neill sfären. Som fristående bolag körde de alla olika affärssystem. Detta skapade givetvis problem inom bolaget, vilket ledde till beslutet att hitta ett gemensamt fungerande system. Målet för O Neill var att skapa ett gemensamt ERP system för alla ingående bolag. Efter en större upphandling föll valet till slut på M3. O'Neills målsättning med implementeringsprojektet var att samordna jan över hela Europa, utifrån försörjningsked- utbud och efterfrågan samt att förbättra möjligheten att agera vid upp- och nedgångar. HÖGA KRAV Som företag har O Neill höga krav på sina konsulter. Lawson skulle driva projektet, men O Neill ville ha in en extern projektledare. Lawson Holland kontaktade då Staffan Ahl på istone, som var känd sedan sin tid på Intentia R&D. Sedan en tid tillbaka var han nu istället tillgänglig via istone. Projektet var omfattande och involverade fyra affärskonsulter samt tekniker från Lawson, digt som 20 personer var engagerade från O Neills sida, samti- i två till tre dagar i veckan. Projektet är nu utrullat på kärnverksamheten, dvs centrallagret i Gent i Belgien och huvudkontoret i Warmond Holland. Driftstarten skedde för ca 1 år sedan. Totalt omfattar etapp ett runt 50 användare. Det som utmärker O Neills implementation av M3 är de många integrationerna inom inköp, lager och på ordersidan. Integrationsarbetet har utförts av integrationsexperterna Lars Ericson och Fredrik Eriksson från istone Excorio. O Neills mål är att hålla nere anpassningarna till ett minimum. En rutin som kan nämnas är en cancellationsrutin som ligger helt utanför M3. I övrigt är det nästan inga anpassningar att tala om, enligt Staffan Ahl på istone. I början av november 2010 går O Neill live med dotterbolagen i Belgien, Luxemburg, Frankrike, Sverige, England, Danmark, Österrike och Slovenien. Det innebär åtminstone ytter- ligare 250 användare av M3. I nästa etapp ligger USA, Australien, Nya Zealand och Indo- nesien VAD LIGGER I PIPEN FÖR FRAM- TIDEN? I framtiden satsar O Neill på de egna butikerna. De senaste två åren har O Neill ökat antalet egna butiker från 12 till 38. En enormt offensiv verksamhet. Enligt plan ska butikerna gå igång i början av december Staf- fan Ahl som huvudprojektledare samt två seniora retailkonsulter från istone partnern Capesso i Norge, kommer se till att detta sker. Ovan är ett bra exempel på hur kunder kan utnyttja istones bredd. Ett annat exempel är O Neills webshop, som istones hjälpt till att starta upp. Dessutom har O Neill satsat på e-handel mot både B2B och B2C. Lösningen där är Lawson esales, där O Neill tog hjälp av istone IL, för att anpassa systemet för modevärldens krav. 3

4 Beställarrollen levererar mervärde till Addtech-koncernen Addtech är ett handelsföretag som utvecklar och säljer komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Omsättningen uppgår till cirka 4,0 miljarder SEK. Koncernen har cirka medabetare och bedriver verksamhet i ett tiotal länder. EFFEKTIVITET OCH OPTIMERING Addtech består av cirka 80 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom väl avgränsade nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centralt. KOMPETENS KRING AFFÄRS- SYSTEMET M3 Under flera år har Addtech Business Support byggt upp kompetens kring M3 för att klara en offensiv utrullning inom Addtech-koncernen. Addtech Business Support driver IT-frågor ur ett koncernperspektiv och har som uppgift att samordna de olika bolagens behov och upphandla IT-tjänster som stödjer verksamheten. I samband med den ekonomiska krisen hösten 2008, fattade Addtech beslut om att utrullningen av lawson M3 skulle ske i lägre takt. Samtidigt ville Addtech Business Support inte förlora sin kompetens utan såg snarare ett behov av att bredda kompetensen inom vissa områden. Addtech såg även ett behov av att få en större flexibilitet i tillgängligheten till resurser. När man har resurserna anställda har man kostnaden för dem hela tiden, även om behovet varierar. Addtech var angelägen om att lösa den knuten. ISTONE ACCESS LÖSTE KNUTEN Addtech kontaktade Björn Åsbrink, VD för istone Access och undrade om ett samarbete skulle kunna vara möjligt. Efter samtal och diskussioner kom parterna fram till en intressant och spännande lösning. Addtech outsourcade stora delar av Addtech Business Support till istone Access. På så sätt kunde Addtech få fortsatt tillgång till den kompetens och erfarenhet som fanns hos personalen, men istället för att ha personalen till en fast kostnad fick man personalen till en flexibel kostnad över tiden. Förutom den variabla kostnaden fick Addtech även tillgång till istones totala kunskapsmassa, vilket omfattar områden som Addtech inte själva kunde täcka tidigare. TYDLIG BESTÄLLARROLL AV EXTERNA RESURSER Addtech Business Support ville också lyfta sig från att vara enbart en intern resurs. Med denna nya lösning innebär det att man mer har en roll som professionell beställare, och är inte enbart en intern leverantör av IT tjänster. Fokus har flyttats från att bevaka den interna beläggningen till att man istället har en tydlig beställarroll av externa resurser. Ansvaret för kompetensutveckling hamnar på så vis utanför Addtechs sfär, vilket numera ligger på istone Access. -Beställarrollen är rolig och intressant, men framförallt levererar den ett mervärde till Addtech-koncerenen, säger Jesper Särnholm, ansvarig för Addtech Business Support. Efter en kort övergångsfas startade istone Access att leverera sina tjänster i maj Genom en etablerad modell för ledning och styrning med gemensamma forum, arbetar vi kontinuerligt med uppföljning och utveckling av samarbetet mellan Addtech och istone Acces, berättar Jesper. Jesper Särnholm fortsätter: -Vi har fått lägre kostnader jämfört med tidigare, vilket inte är så dumt i dessa tider. Att vi också har fått en mer professionell och utvecklad supporttjänst är grädde på moset. Men, trots allt, en supporttjänst är ju bara smör och bröd. Den ska helt enkelt fungera och fungera bra. Det verkligt intressanta är att vi nu kan ta nästa steg. VILL ANVÄNDA M3 Nästa steg är att göra M3 så attraktivt att fler och fler av företagen inom Addtechkoncernen vill använda M3. Idag är det 27 bolag som använder M3 men målet är att det ska vara många fler. -Det är inte troligt att alla kommer att använda M3. Men det är inte det viktiga. Det viktiga och roliga är att Addtechs M3-lösning har lett till att Addtech har fått fram en serie Best Practices, det vill säga så här jobbar vi inom Addtech. Det leder till att Addtechs version av M3 blir en sorts måttstock på hur ett affärssystem ska fungera inom Addtech-koncernen, säger Jesper Särnholm Utan istone Access som plattform hade vi inte varit där vi är idag 4 Jesper Särnholm, Addtech-koncernen

5 Under 2006 bestämde sig finska riskkapitalbolaget CapMan för att skapa en ny koncern inom distribution av medicintekniskt material. De förvärvade Tamros division för distribution av medicintekniskt material och bytte namn till OneMed. I snabb takt inlemmades ett antal företag i koncernen, däribland FMAB, Selefa Trade och Simonsen Material AB. Går det att implementera M3 på tre månader? Företagen slogs samman på ganska kort tid till den nya enheten OneMed. Men det var som i de flesta fusioner inte helt trivialt att enas både om en gemensam affärsmodell, ett gemensamt arbetssätt, en gemensam företagskultur och ett gemensamt affärssystem. Torleif Möllerström var vid tiden VD både för OneMed HomeCare AB och för OneMed Lab AB. Ganska snart kom han fram till att tredjeparts logistik, som var OneMed HomeCares huvudområde, inte var ett fokusområde för det nya OneMed. Det öppnade en möjlighet för Torleif Möllerström; köp loss verksamheten och starta ett nytt bolag. Men Torleif Möllerström insåg emellertid också ganska snart att byta till ett nytt affärssystem, inte var populärt bland tredjeparts logistikkunder. Nu gällde det att snabbt få fram en iseries och annat som behövdes för en fungerande infrastruktur samt inte minst viktigt att få kontakt med en konsultfirma som kunde M3/Movex. Lawson kontaktades för att ordna med licensfrågan och ett antal banker kontaktades för att lösa finansieringen. GÅR DET ATT IMPLEMENTERA AFFÄRS- SYSTEMET M3 PÅ TRE MÅNADER? Frågan var enkel. Kunde istone implementera M3 på bara knappt tre månader? Då ska man betänka att frågan ställdes i början av oktober och att driftstart önskades vid årsskiftet. Det vill säga en projekttid på tre månader med en julhelg mitt i den mest hektiska slutfasen. ISTONE ANTOG UTMANINGEN Av olika skäl kunde ordern inte placeras förrän i början av november och nu var projektet nere på två månader. Systemet som var release 12.4 skulle uppgraderas till M Vidare skulle fyra EDI-meddelanden implementeras förutom att all infrastruktur skulle på plats. istone varnade att projektet nu var nere på alltför kort projekttid, två månader och dessutom med många röda dagar. Men önskemålet stod kvar: 3 januari eller så snart som möjligt därefter. Ganska snart insåg man att EDI-kommunikationen krävde en stabil kommunikationsplattform och efter en snabb presentation av icores lösning föll valet på den. Det har vi aldrig ångrat, säger Claes Eriksson, projektledare och affärskonsult på istone. I själva verket hade vi aldrig klarat tidsramarna utan att kunna skapa meddelandena, två ingående och två utgående med hjälp av icore-plattformen. Man använde sig dessutom av istones egenutvecklade konverteringsmetod för Vi hade aldrig klarat det utan istone och Pulsen att rensa och konvertera register, vilket kortade projekttiden väsentligt. Arbetet utfördes av ett team inom istone med tekniker från istone Stockholm, kommunikationsexperter från istone Linköping och med applikationsexperter från istone Göteborg. Mycket av arbetet skedde parallellt för att kunna tjäna tid. DET BLEV INTE 3 MÅNADER, DET BLEV 2,5 Det visade sig inte vara möjligt att ta systemet i drift den 3 januari. Men två veckor senare, den 18 januari gick systemet live och ett par veckor därefter stängdes projektet för att gå över i förvaltningsfas. Vi kunde konstatera att projektet genomfördes på 2,5 månader och att kostnadsramarna hölls, säger en påtagligt nöjd Claes Eriksson. Nu har arbetet gått över i en förvaltningsfas med all infrastruktur installerad hos Pulsen i Borås, som också tar han om all first line support. Om supporten avser applikationen M3 kanaliseras ärendena direkt till istone Access, som hanterar ärendet direkt med kundens superanvändare. Tack vare ett gott samarbete mellan de tre företagen MLP, Pulsen och istone kunde man mitt under ett hårt drivet IT-installationsprojekt koncentrera sig på att skapa det nya bolaget. Vi hade aldrig klarat det utan istone och Pulsen, säger Torleif Möllerström. Nu ser jag fram emot att utveckla företagets system vidare, bland annat med Lawson Mobile Warehouse. 5

6 Exoseries skördar nya framgångar med ExoDB Copy istones produktbolag Excorio, går starkt framåt. Man har nu mer än 20 installationer av ExoSeries ute hos olika kunder. Mängder av nya användningsområden för företagets programvaror dyker ständigt upp. I dagarna lanseras en ny version av ExoSeries och nu kommer dessutom nästa produkt; ExoDB Copy. Åkers Sweden AB, tidigare Åkers Styckebruk, är ett företag med anor från 1500-talet, som idag tillverkar stålvalsar för industrin. Bolaget ingår i ÅKERS-Gruppen, världens ledande valstillverkare med säljbolag i Sverige, Belgien, England, Tyskland, USA och Brasilien samt representanter i fler än 50 länder. I sin verksamhet använder man ExoDB Copy, till att säkerställa att man har uppdaterade testdata. M3 har dock ingen bra funktion för detta eftersom M3 s standardverktyg gör det svårt att välja vad man kopierar och vilka volymer man tar med. Kopieringen tar för lång tid och man får rensa och fixa efteråt vilket tar onödig tid i anspråk. Med ExoDB Copy är det enkelt och smidigt att kopiera data. Man talar helt enkelt om vilka filer som man vill kopiera eller så vänder man på det och talar om vilka man inte vill kopiera. ExoDB Copy kör detta automatiskt, antingen direkt eller schemalagt. Det spelar ingen roll vilken M3 sversion kunden kör. Det kan vara RPG eller Java, det går lika bra ändå. DU BESTÄMMER VAD SOM SKA KOPIERAS. ExoDB Copy kopierar helt enkelt bara de filer man behöver. På så sätt förkortas kopieringen av ett företag eller en division högst väsentligt. Man kan också göra urval, t ex på datum eller statusar. En annan verksamhet som också använder sig av ExoDB Copy är Elekta, ett globalt medicinteknikföretag inom behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Där används ExoDB Copy för att bygga upp nya divisioner utifrån malldivisioner. ExoDB Copy fungerar också då man vill knoppa av verksamheter, till exempel när lagerställen ska kopieras till andra verksamhetsenheter i M3. Detta förkortar startsträckan rejält. EXOSERIES MÖJLIGGÖR INTEGRATIONER Ett annat exempel på nya användningsområden är företaget Mydata Micronic, som bland annat utvecklar och tillverkar laserritare till bildskärmar. De köpte ursprungligen ExoSeries för att använda det i sitt implementationsprojekt. Idag använder de ExoSeries för flera olika integrationer, där andra system behöver få veta när data i M3 har ändrats. EXOSERIES STÄLLER TILL RÄTTA ExoSeries kan också vara räddningen när någon varit inne och gjort felaktiga SQL uppdateringar av databasen. Med hjälp av ExoSeries kan man snabbt se till att ordningen är återställd och att bara det felaktiga återställs utan att man tappar andra ändringar. Det har precis kommit en ny version av ExoSeries. Med denna kan man enkelt fånga ändringar till Excelark och få dessa mailade till vem man vill. På så vis kan man se till att rätt personer i organisationen snabbt får information om nya kunder eller ändrade priser. 6

7 istone utökar sin europeiska närvaro Estrix bildades 2005 när Intentia slog in på en partnerstrategi. Att istone valde Estrix som sin första samarbetspartner och numera gått in som ägare i en ökande grad, beror till stor del på att båda företagen har en mycket snarlik produktportfölj. Estrix arbetar liksom istone med M3 som affärssystem. Som en viktig återförsäljare av Lawsons affärssystem M3 har Estrix konsulter spelat en betydande roll i mer än 200 installationer av Lawson M3 över hela Västeuropa och Latinamerika. Inom PIM systemet (Product Information Management), arbetar Estrix som återförsäljare och implementatör av InRivers system på samma sätt som istone. Dessutom har Estrix i likhet med istone också fokus på CRM-system. Då i första hand Lawsons MSMS, men även MS Dynamics CRM. Vi startade Estrix i maj 2005 i Lausanne och Zurich och har sedan dess vuxit till drygt 40 personer, berättar Magnus Carlsson, som är VD för Estrix i Schweiz. De länder som kommit till efter Schweiz, är Italien, Spanien och Storbritannien. I januari 2008 startade vi även upp i Tyskland och i maj 2008 i Frankrike. Estrix är återförsäljare för Lawson med inriktning på ESM&R, Fashion, M&D samt Food. Estrix är också den största CRM-partnern till Lawson i Europa. I Europa supporterar Estrix ca 100 kunder inom skiftande områden. Flera stora, kända varumärken återfinns på kundlistan, däribland Gucci, Olympus, Qaudrant, Fletchers, Homs, Freixenet, Galderma, Manfrotto och Zeppelin. Redan nu har vi haft god nytta av att vara en del av istone och de har god nytta av oss i ett antal gemensamma projekt, säger Magnus Carlsson. Han tycker också att det känns bra att ha en större organisation bakom sig vid bemanning av internationella projekt, speciellt inom teknik där mycket jobb kan göra remote. Estrix själva har lokal närvaro och språk vilket är viktigt för business consulting. Trots sitt svenskklingade namn och en omisskännlig skånska bor Magnus i Lausanne vid den vackra Genèvesjön. En mycket bra utgångspunkt för de flesta affärer i Europa, konstaterar Magnus nöjt. Detta år kommer Estrix att växa främst i Tyskland och i de fransktalande delarna av Europa. Vi är tex den enda partnern som implementerar ESM&R i egen regi utan inblanding från Lawson, säger Magnus. Kunden i detta fallet är Venequip i Venezuela, som sålts och implementeras helt och hållet av Estrix. Venequip är en CAT-dealer med 700 användare som planeras att gå live i april nästa år efter ca 12 månaders projekttid. Faktaruta Estrix ingår i istone och verkar som programvaruåterförsäljare och konsult inom ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (verksamhetsanalys) och PIM-teknik (Product Information Management). 7

8 4 bra exempel på Integration och Automatisering icore Solutions har som målsättning att hjälpa företag att utnyttja sina IT-investeringar på ett effektivt sätt. Det gör man genom att erbjuda användarvänliga verktyg för systemintegration och automatisering av affärsprocesser. Integration och automatisering minimerar antalet manuella administrativa arbetsuppgifter, vilket gör att organisationen får tid över till viktigare och mer stimulerande uppgifter. icore Integration Suite är designad för effektiv integration mellan interna och externa system. Det viktiga vid utformandet har varit att göra integrationer lätta att designa och förändra. Att konfigurera i icore är helt frikopplat från grundkod Java och.net. Det finns färdigpaketerade adaptrar som är lätta att anpassa till företagsindividuella inställningar. -Det enda vi vet om framtiden är att saker ständigt förändras. Våra integrationer är byggda för förändring. Vi tillåter inga hårdkodade lösningar där man riskerar att bli beroende av den som gjort lösningen. Du ska lätt kunna hantera dina integrationer själv, säger Thomas Madsen, marknadschef på icore. En annan ledstjärna för icore är spårbarhet och larmfunktionalitet. -Vi vill att våra integrationskunder ska få tid över till annat än att sitta och övervaka sina system. Om något går fel går det ett larm, där du bestämmer till vem och i vilken form, säger Thomas Madsen. "icore hjälper företag att spara tid och pengar" Det ska också vara enkelt att spåra exakt var ett fel har inträffat. Vi har byggt in spårbarhetsfunktioner i icore som gör det möjligt att starta om ett affärsflöde från det ställe i flödet där felet uppstått. På så sätt riskerar man aldrig att tappa bort eller dubblera information. Integration + automatisering = tryggare IT ELDON FICK MÖJLIGHET ATT SKYNDA LÅNGSAMT Eldon har har haft en imponerande utveckling, från liten lokal verksamhet i Nässjö till internationell representation med närvaro i fler än 45 länder. Strategin för att lyckas har varit kontinuerlig utveckling och investering i ny teknologi på ett kontrollerat sätt. När Eldon fick behov av att ersätta sin gamla EDIplattform med en ny integrerad EDIlösning, föll valet på icore Integrations Suite, med istone som implementationspartner. Den gamla lösningen var väl integrerad med affärssystemet M3 och det stod klart att det skulle innebära ett omfattande arbete att migrera alla gamla integrationskopplingar till den nya lösningen. Detta gick stick i stäv med riktlinjerna att låta interna processer hinna med i den tekniska utvecklingen och man bad icore och istone att lösa dilemmat. 8

9 Resultatet blev inte antingen eller utan både och. Alla externa affärsflöden, nya såväl som gamla, går numera via icore-plattformen. Därefter integreras nya flöden direkt in i Movex-systemet, medan gamla integrationer kanaliseras vidare till den gamla plattformen, för att sedan integreras med M3. Eldon har med hjälp av istone och icore fått möjlighet att skynda långsamt. När organisationen sedan är redo, kan den gamla plattformen successivt fasas ut. TRYGGARE OCH EFFEKTIVARE INTERNA PROCESSER PÅ MUNKSJÖ Även Munksjö är ett smålandsföretag som vuxit till att ha en marknad över hela världen. Med huvudkontor i Jönköping och anläggningar i Tyskland och Spanien, framställer Munksjö högförädlade pappersprodukter. istone fick uppgiften att med hjälp av icores produkter integrera underhållssystemet Aretics på anläggningarna med äldre versioner av M3. Installationen är driftskritisk och har gett Munksjö en både tryggare och mer effektiv koppling mellan anläggningar och administrativa system. TMHE/BT hade behov av en robust och driftssäker integrationslösning. Vid valet av produkt var det framför allt de omfattande spårbarhetsfunktionerna i icore Integration Suite som avgjorde. istone hanterar förvaltning och vidareutveckling av lösningen, som har gett TMHE hög driftssäkerhet och god kontroll över sina affärsprocesser. TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, TMHE/BT VALDE HÖG SPÅRBARHET TMHE är den europeiska grenen av Toyotas materialhanteringsdivision. Företaget leverar truckar samt tjänster som är kopplade till dessa. Det svenska bolaget, THMES, är idag ledande i landet inom området. MEDICAL LOG POINT LOGISTIK MED HÖGA KRAV PÅ SÄKERHET Medical Log Point är ett nystartat logistikföretag inom hälso- och sjukvårdsbranschen, med Norden som marknad. Med ett logistiknätverk som erbjuder 24-timmars leveranser och hög leveransprecision är företaget beroende av säkra och effektiva IT-system. Det måste gå snabbt och får inte gå fel någonstans i kedjan. Medical Log Point önskade en modern lösning med integrerad realtidskommunikation mellan M3 och externa affärspartners. istones implementation, baserad på icore Movex och icore B2B/EDI Adapters, har medfört att logistik- och leveransprocesserna på Medical Log Point är nu både snabba och pålitliga Vill du veta mer om icores produkter eller läsa om andra kundimplementationer, besök gärna Du ska lätt kunna hantera dina integrationer själv Thomas Madsen, marknadschef på icore 9

10 Privatisering ska göra Göteborgs Hamn effektivare Göteborgs stad har genomfört en utredning kring hur man bäst organiserar en hamnverksamhet. I en jämförelse med internationella hamnar fann man att många drevs i privat regi, och att dessa ofta hade bättre effektivitet. Beslutet kom i början av november Det ledde till att hamnverksamheten nu delats upp i fyra delar, varav tre kommer att privatiseras, nämligen de tre terminalerna för container, roro och car. Den fjärde delen, Göteborgs Hamn AB, som äger all mark och infrastruktur och sköter all oljehantering samt ansvarar för hamn och sjötrafikavgifter, förblir i Göteborgs stads ägo. istone Access ger oss bra överblick och spårbarhet på ärendena ENKEL UPPHANDLING Under andra halvåret slutet av 2009 och början av 2010 arbetade man intensivt med att dela upp verksamheten i respektive bolag. Göteborgs Hamn har sedan mitten av 90-talet kört IBS ASW och sedan uppgraderat till IBS Enterprise. När man nu behövde upphandla omfattande konsultinsatser vände man sig dels till IBS, men kom också i kontakt med istone Vantage, det bolag inom istone som arbetar mest med IBS Enterprise. De konsulter man arbetat med mest vid uppgraderingen till IBS Enterprise, fanns numera på istone. Det var en intensiv tid under november till december och även i januari, men med tanke på den korta tid vi hade till vårt förfogande har det gått över förväntan, säger Lena Ottermark. En bidragande faktor var att istones konsulter var väl förtrogna med verksamheten och hur systemet satts upp från början. Sedan februari arbetar de olika bolagen i sina egna Enterprise-miljöer. SAMARBETET LÖPER VIDARE I nästa steg sker nu en samordning av supporten, med Skandia CT ITSS som 1st line support och istone Access som 2nd line support. Servicedesken hos Skandia CT ITSS tar hand om inkommande ärenden och skickar dem sedan vidare till istone Access Gira, som är ärendehanteringssystemet. På så sätt får man en bra uppföljning på ärenden och kostnader som ska splittas på de olika bolagen. istone Access Gira ger oss bra överblick och spårbarhet på ärendena, avslutar Lena Ottermark. 10

11 istone och Colada går samman Colada är ett bolag som arbetar med konsulting inom SAP. Det grundades år 2004 av tre kollegor på e-motion technology AB, som hade en stark övertygelse om att det på den svenska marknaden fanns behov av ett SAP-bolag med fokus på de tekniska delarna av SAP:s lösningar och produkter. Från att ha varit 12 anställda i mitten av 2006, växte Colada kraftigt till 45 anställda i slutet av Idag består Colada av 48 anställda, varav 43 är SAP-konsulter inom bl.a. systemadministration, business intelligence, workflow, abap-programmering, integration och ekonomi. Den tredje september 2010 blev Colada en del av istone-gruppen. -Vi har pratat mycket om denna affär internt på bolaget, både innan och efter samgåendet, och grundstämningen är positiv. En stark tro på att sammangåendet med istone kommer ha en positiv effekt i jakten på nya möjligheter för oss på Colada och för övriga istone, säger Anders Frost, vd på Colada. -Vi agerar nu i ett större sammanhang med en i viss mån ny målbild. Vårt fokus är fortsatt på tekniken inom SAP, men vi har också en ambition att i framtiden öka andelen större åtaganden hos våra kunder, fortsätter Anders. Detta innebär att vi behöver fortsätta jobba på en breddning av vår kompetens inom delar av SAP, där vi tidigare inte varit så starka, som t.ex. inom ekonomi- och logistikområdet. Kompetensbreddningen kommer att öka våra möjligheter att ta helhetsåtaganden gällande implementeringsprojekt och den efterföljande driften av systemen Kompetensbreddningen kommer att öka våra möjligheter att ta helhetsåtaganden gällande implementeringsprojekt och den efterföljande driften av systemen. Detta är något vi på Colada eftersträvar och det går i linje med de ambitioner som finns hos istone. Sammangåendet med istone har redan skapat flera öppningar till nya affärer och rekryteringar. Vi är övertygade om att vi alla tjänar på ett starkt samarbete inom koncernen. Är det någon som har idéer för samarbete så är vi alltid intresserade. Om ni vill veta mer om Colada eller har funderingar kring samarbeten, så är ni varmt välkomna in på eller besöka oss på våra kontor på Kungsgatan i Stockholm eller Badhusgatan i Västerås. 11

12 Munksjös nya medarbetare jobbar gärna kvällar Skogsbolaget Munksjö hade köpt Tekla, Aretics underhållssystem, som ersättare för ett äldre underhållssystem. Kenneth Johansson och Henrik Olofsson från Munksjö fick ansvaret att installera Tekla med anläggningsträd och foton mm. Efter ett år togs systemet i drift och mottagande var mycket positivt. Idag används systemet av 150 användare. I nästa steg skulle förrådet läggas in i underhållssystemet. Det beslutades att man skulle göra detta genom en koppling mellan Tekla och affärssystemet M3. Projektet skulle starta genom en implementation, först i Billingsfors och därefter i Jönköping. Munksjö använder sig av affärssystemet M3, men eftersom Munksjö kör en äldre version var det ingen bra idé att göra en direkt koppling till M3, istället för att hårdkoda en koppling mellan den äldre M3 versionen, från slutet av 90-talet, valde man att använda sig av en integrationsplattform. Valet föll på icore. Munksjö hade ett antal önskemål, som man tecknade ner i en kravspecifikation. Denna specificerade vilka data som skulle hämtas från Movex till Tekla och vice versa. -Projektet drog ut på tiden. Fördröjningen berodde dels på långa beslutsvägar internt och dels på att vi kom med önskemål om kompletterande funktionalitet när vi väl börjat, säger Kenneth Johansson från Munksjö driftsavdelning. ALLA ÄR JÄTTENÖJDA Användarna älskar Tekla, säger Kenneth Johansson som menar att Tekla är så mycket enklare än det tidigare systemet man haft. Kopplingen innebär att Munksjö nu tankar över informationen från det ena systemet till det andra under kvällstid. Det rör sig om ganska stora volymer med ca artiklar. Därför valde man att göra övertankningen på kvällstid för att inte belasta den övriga verksamheten med långa svarstider. Summan av det hela är att tack vare icore, hänger de båda systemen ihop. icore är navelsträngen, säger Kenneth Johansson. Vi är totalt sett väldigt nöjda med lösningen som fungerar mycket bra. Vid eventuella fel har istone ställt upp snabbt och villigt. Det har varit skönt att veta att man kan få support så enkelt, avslutar Kenneth Johansson. För att tjäna tid hoppade man helt sonika över testperioden och började gå skarpt direkt. Man började med ett fåtal artiklar och ökade sedan antalet successivt, tills man var i full drift i november Tack vare icore, hänger de båda systemen ihop 12

13 Recipharm växer med Climber och QlikView Läkemedelsföretaget Recipharm tillverkar läkemedel på kontrakt, bland annat generika. Företaget är en så kallad CDMO (Contract Developer Manufacturing Organization). Sedan starten 1995 har företaget haft en näst intill exponentiell tillväxt. Från cirka 140 personer till att idag ha ungefär 2000 anställda med en omsättning på i runda tal 2 miljarder. Tillväxten har skett både organiskt och av egen kraft men också genom flertalet uppköp. Huvudkontoret ligger i Jordbro söder om Stockholm. Ett flertal anläggningar finns också på andra orter i Sverige, samt i Tyskland, Frankrike och England. Nu senast i september har man gjort ett nytt förvärv av en anläggning i Spanien. HELHETSBILD OCH ÖVERSIKT AV LOGISTIKFLÖDET Mikael von Porat, Director of Supply på Recipharm berättar att en av många utmaningar för företaget är produktionsplaneringen. Att få en bra helhetsbild av logistikflödet och produktionen med alla dess komponenter. Nyckelfrågor är bland mycket annat: att korta ledtider att få en optimal omsättningshastighet på lagret att minska kapitalbindningen att reducera mellanled och manuella arbetssteg Recipharm upphandlade redan 2004 QlikView. Målsättningen var att i första hand förbättra logistik- och produktionsplaneringen (Supply Chain) i Movex-systemet. Härigenom önskade man få en bättre översiktsbild, bättre exakthet iplaneringen samt ta bort ett antal manuella mellansteg Climber, ingår i istone, hanterar kund- och affärsrelationen med Recipharm. Antalet användare har sedan 2004 vuxit från ett 10-tal och kommer på sikt att nå ungefär 150 st. Den senaste investeringen i QlikView gjordes vid årsskiftet 2009/2010, då man upphandlade QlikView för SAP-installationen vid Ashton. En nyligen förvärvad produktionsanläggning. Vi har vunnit mycket på att välja QlikView istället för standardrapporter UTVECKLA VERKSAMHETEN Vi har vunnit mycket på att välja QlikView istället för standardrapporter. Verktyget hade flexibiliteten att följa med i tillväxten och det har underlättat integrationen vid uppköp, fortsätter Mikael. På samma sätt är QlikView ett verktyg som hjälper oss i målstyrningen och att minska kapitalbindningen, vilket i sin tur hjälper oss att utveckla verksamheten. Framförallt har lösningarna hjälpt Recipharm att få en helhetsbild av logistikflöden och produktionen där QlikView används. Vissa manuella moment har försvunnit och flöden effektiviterats.. Mikael berättar att man i besparingshänseede där QlikView använts för att effektivisera planerings- och inköpsarbetet sparat mer än 10 % i arbetstid för planerare och inköpare. Mikael avslutar med att berätta att man även breddat tillämpningarna till att även omfatta bland annat delar av verksamheten som berör ekonomi. Faktaruta Generika: Licenstillverkning av läkemedel där patenträttigheterna har gått ut. 13

14 Det går bra för våra Kunder Nu har konjunkturen vänt och är återigen stark. Orderingången för företagen ökar och hjulen rullar för fullt. Då ställs det krav på nya och bättre IT lösningar. Detta är inget unikt. Många företag befinner sig i samma situation... Vad är det företagen vill ha? utrullningar genom hela organisationen konstant tillgång till support flera varianter av PIM system hög kompetens nya och bättre produkter ett bra utbud av tjänster Kan vi erbjuda detta till våra kunder? Ja det är klart. Vi har mer än 300 konsulter som är specialister på just detta 10 vanliga frågor till istone! 2. Och hur många M3 konsulter erbjuder ni? 170st 4. Jag behöver hjälp med min uppgradering av Movex CRM Kan istone hjälpa mig? Ja, det gör vi gärna. 6. Jag behöver support efter min M3 installation. Kan istone lösa det? Ja! Börja med att fråga våra 20 nya Access kunder. 8. Vilka e-handels eller PIM lösningar erbjuder ni? esales, inriver, Hybris och Litium, välj den som passar er bäst! 1. Vilka affärssystem arbetar ni med på istone? Vi jobbar med 4 stycken: M3, SAP, IBS Enterprise/ASW och Microsoft Dynamics AX. 3. Vad skall jag använda istället för APP? Prova Optimity. Det är enklare och mindre krävande. 5. QlikView är det ett bra BI verktyg? Vi har gjort fler än 500 installationer. Det måste bero på något Har ni konsulter som kan hjälpa mig med iseries? Åtminstone 15 teknikkonsulter. 9. Gör ni uppgraderingar? Ja, runt 10/år. 10. Hur går det egentligen för istone? Bra! Vi växer med våra kunder. Går det bra för våra kunder, går det bra för oss... 14

15 Vaddå, vad är det för rubrik? Är det nyheter det här? Jag kan inte hålla med. Vi på Estrix i Schweiz och Spanien har satsat på CRM, framförallt för M3 kunder, sedan vi blev partner till Intentia Orden kommer från Estrix ledare Jan Forssberg, som ivrigt fortsätter -Vi har idag ett 40 tal kunder i de flesta centraleuropeiska länder. Vi är idag också Intentias, förlåt numera Lawsons, CRM-resurs i Centraleuropa. Fredrik Persson är senior affärskonsult inom CRM i Sverige och den som driver CRM inom istone i Norden. Förut jobbade både Fredrik och Janne på Intentia. Numera är de på istone och jobbar vidare med att hjälpa kunderna med CRM-projekt. -Det är jätteroligt, och faktiskt lite bättre så här, säger Fredrik. Nu kan vi verkligen få tid att stanna hos kunden och följa med i förverkligandet av ett bra CRM-projekt och skörda frukterna av det. Vi hjälper kunderna att välja det som passar just dem bäst istone satsar på CRM Många av kunderna uppskattar att istone inte är ute efter licensförsäljning utan koncentrerar sig på att se till att CRM-projektet i fråga verkligen lyfter både sälj- och marknadsorganisationen och dessutom stannar kvar för löpande support och förbättringar.en stor del i framgången är att man har en affärskonsult som verkligen kan och förstår hur en sälj- och marknadschefs verklighet och vardag ser ut. -Idag arbetar ca 25 konsulter med CRM inom istone. Vi har 65 kunder och genomför ungefär CRM-projekt per år, säger Mikael Kekonius, marknadschef på istone. Det är vi glada och stolta för. På så sätt har vi nått en kritisk massa som gör att vi verkligen kan ge det bästa till de företag som vill ha en bra CRM-lösning, oavsett om det gäller Microsofts Dynamics CRM eller Lawsons MSMS. -För så är det, avslutar Mikael, att i somliga fall passar det ena systemet bättre och, i andra fall det andra. Och det är det som är fördelen med att jobba på ett affärssystemhus som istone. Vi hjälper kunderna att välja det som passar just dem bäst. Mer ledningskraft till en starkt växande organisation LARS STEEN, NY VD PÅ ISTONE REGO HAR ORDET Under den tidiga försommaren 2010 träffade jag istones VD Markus Jakobson och Olof Eidmann, dåvarande VD för istone Rego. Trots att vi vid detta tillfälle var konkurrenter hade vi mycket gemensamt och kände ganska snart att vi såg marknaden med samma ögon. Efter 12 år på SYSteam var det dags att söka nya utmaningar och möjligheten inom istone kändes spännande och rätt. Efter lite betänketid tog jag, i augusti, över som VD för istone Rego efter Olof. Det innebär en stor utmaning att komma in i en organisation med så stark prägel av operativt ledarskap och seniora konsulter. Men inom istone finns en gedigen kunskap om affärssystem, försäljning och vad som skapar nytta i kundens verksamhet. Denna kunskap präglar hela organisationen, från konsultnivå till koncernledning, vilket är unikt. Som växande bolag får man inte heller glömma av att även fortsättningsvis lägga tid och kraft på frågor som säkrar långsiktig framgång. Här har jag som VD en viktig uppgift. istone representerar ett oerhört starkt varumärke på den nordiska M3-marknaden och det skall bli spännande att fortsätta utveckla bolaget. Vid sidan av jobbet kopplar jag gärna av med lite motion i form av en joggingrunda eller rullskidor. I övrigt kommer jag utgå från vårt Göteborgskontor, som representeras utav ett stort gäng trevliga kollegor. Vi ses! Lars Steen 15

16 På följande platser finns istone Stockholm Göteborg Malmö Borlänge Kalmar Karlstad Linköping Växjö Danmark Finland Norge Chile England Italien Polen Schweiz Spanien Tyskland istone AB Drottninggatan 71d SE Stockholm Telefon +46 (0) Fax: +46 (0)

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer