# PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10"

Transkript

1 # ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta de krav som företag inom modebranschen har. Sid. 3 BESTÄLLARROLLEN LEVERERAR MERVÄRDE TILL ADDTECH-KONCERNEN Det leder till att Addtechs version av Lawson M3 blir en sorts måttstock på hur ett affärssystem ska fungera inom Addtech-koncernen. Sid. 4 ICORE HJÄLPER FÖRETAG ATT SPARA TID OCH PENGAR icore Solutions har som målsättning att hjälpa företag att utnyttja sina IT-investeringar på ett mer effektivt sätt. Sid. 8-9 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE istone Access ger Gira oss ger bra oss överblick bra överblick och och spårbarhet på ärendena. Sid 10

2 Vänner, Det händer mycket hos oss på istone just nu, både vad gäller affärer, utveckling av vårt erbjudande och vår organisation. Jag vill därför passa på att dela med mig av både nytt och gammalt. ISTONES VISION istone s vision är att vara ett ledande affärssystemhus på utvalda marknader. Det innebär att vi erbjuder kundanpassade lösningar och tjänster, baserat på olika lösningar från partnerskap med marknadsledande programvaruleverantörer. Med utvalda marknader avser vi Sverige, övriga Norden samt valda marknader inom Europa. För 2011 har vi satt upp följande mål: Våra kunder ska hitta lösningar och spjutspetskompetens som leder till ökad affärsnytta av sina IT-investeringar inom istone och deras partners. FULL FART I VERKSAMHETEN Glädjande är att vi har fått många nya kunder inom affärssystemet M3 och även inom IBS ASW/Enterprise, vilket ni kan läsa om längre in i tidningen. Vi har även genomfört över 500 installationer av QlikView, installerat många nya esales och PIM lösningar, uppgraderat ett stort antal CRM installationer och svarat upp mot och ett stort intresse av istone Access. Så det är full fart i verksamheten! istone Magazine istone AB Drottninggatan 71D SE Stockholm Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Ansvarig utgivare: Mikael Kekonius I istone AB ingående bolag: Climber, Colada, istone Access, istone AddconIT, istone AMO, istone Concrevi, istone Estrix, istone Excorio, istone ida, istone IL, istone Marketing, istone Proveco, istone Sapster, istone Rego, istone Vantage, Kontakt ETT AV DE BÄSTA AFFÄRSSYSTEMEN I VÄRLDSKLASS istone är positiv till affärssystemet M3 och alla lösningar som är skapade tillsammans med kunder och leverantörer. Vi har fortsatt mycket bra relation till produkten och produktleverantören ute i våra kundprojekt. Vi tror på att vår framtida försäljning är baserad på istones fördelar och styrkor och vi känner oss helt övertygade om att vi bidrar till bra lösningar och är bra rådgivare till våra kunder. DANMARK Sedan tidigare har istone varit etablerat i Danmark i form av ett kontor med fyra medarbetare i Climber i Köpenhamn. Nyligen har vi utökat med fyra erfarna M3 konsulter, där tre kommer att ha kontor och utgå från Köpenhamn och den fjärde utgår från Odense. Vi har även anställt Tommy V Larsen för att bygga upp istone Danmark. Tommy kommer närmast från sin VD position inom Lawson DK. NORGE I Norge har vi skapat ett samarbete med Capesso, ett bolag som består av våra tidigare kollegor från Intentia. Capesso har ca 30 medarbetare, placerade i Gjövik, Oslo och Tönsberg och med sina 40 talet kunder inom bl.a. industri och handel, är Capesso en mycket god matchning mot istone i övrigt. SVERIGE Sedan sommaren har Sverige utökats med Colada, som medför ett 50 tal konsulter med SAP kompetens. Antalet M3 konsulter har också ökat med ca 25st. De flesta utav dessa kommer från Systeam Implementa, som förvärvades i augusti. Avslutar med att säga att läget ser gott ut inför framtiden. Går det bra för våra kunder går det bra för oss! Tack till alla våra kunder och duktiga medarbetare! Markus 2

3 istone och O Neill rullar vidare tillsammans Sportmodejätten O'Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet M3. Lösningen är branschanpassad och utformad för att kunna möta de krav som företag inom modebranschen har. O Neill har de senaste åren köpt upp en mängd återförsäljare i Europa och inkorporerat dessa i O Neill sfären. Som fristående bolag körde de alla olika affärssystem. Detta skapade givetvis problem inom bolaget, vilket ledde till beslutet att hitta ett gemensamt fungerande system. Målet för O Neill var att skapa ett gemensamt ERP system för alla ingående bolag. Efter en större upphandling föll valet till slut på M3. O'Neills målsättning med implementeringsprojektet var att samordna jan över hela Europa, utifrån försörjningsked- utbud och efterfrågan samt att förbättra möjligheten att agera vid upp- och nedgångar. HÖGA KRAV Som företag har O Neill höga krav på sina konsulter. Lawson skulle driva projektet, men O Neill ville ha in en extern projektledare. Lawson Holland kontaktade då Staffan Ahl på istone, som var känd sedan sin tid på Intentia R&D. Sedan en tid tillbaka var han nu istället tillgänglig via istone. Projektet var omfattande och involverade fyra affärskonsulter samt tekniker från Lawson, digt som 20 personer var engagerade från O Neills sida, samti- i två till tre dagar i veckan. Projektet är nu utrullat på kärnverksamheten, dvs centrallagret i Gent i Belgien och huvudkontoret i Warmond Holland. Driftstarten skedde för ca 1 år sedan. Totalt omfattar etapp ett runt 50 användare. Det som utmärker O Neills implementation av M3 är de många integrationerna inom inköp, lager och på ordersidan. Integrationsarbetet har utförts av integrationsexperterna Lars Ericson och Fredrik Eriksson från istone Excorio. O Neills mål är att hålla nere anpassningarna till ett minimum. En rutin som kan nämnas är en cancellationsrutin som ligger helt utanför M3. I övrigt är det nästan inga anpassningar att tala om, enligt Staffan Ahl på istone. I början av november 2010 går O Neill live med dotterbolagen i Belgien, Luxemburg, Frankrike, Sverige, England, Danmark, Österrike och Slovenien. Det innebär åtminstone ytter- ligare 250 användare av M3. I nästa etapp ligger USA, Australien, Nya Zealand och Indo- nesien VAD LIGGER I PIPEN FÖR FRAM- TIDEN? I framtiden satsar O Neill på de egna butikerna. De senaste två åren har O Neill ökat antalet egna butiker från 12 till 38. En enormt offensiv verksamhet. Enligt plan ska butikerna gå igång i början av december Staf- fan Ahl som huvudprojektledare samt två seniora retailkonsulter från istone partnern Capesso i Norge, kommer se till att detta sker. Ovan är ett bra exempel på hur kunder kan utnyttja istones bredd. Ett annat exempel är O Neills webshop, som istones hjälpt till att starta upp. Dessutom har O Neill satsat på e-handel mot både B2B och B2C. Lösningen där är Lawson esales, där O Neill tog hjälp av istone IL, för att anpassa systemet för modevärldens krav. 3

4 Beställarrollen levererar mervärde till Addtech-koncernen Addtech är ett handelsföretag som utvecklar och säljer komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Omsättningen uppgår till cirka 4,0 miljarder SEK. Koncernen har cirka medabetare och bedriver verksamhet i ett tiotal länder. EFFEKTIVITET OCH OPTIMERING Addtech består av cirka 80 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom väl avgränsade nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centralt. KOMPETENS KRING AFFÄRS- SYSTEMET M3 Under flera år har Addtech Business Support byggt upp kompetens kring M3 för att klara en offensiv utrullning inom Addtech-koncernen. Addtech Business Support driver IT-frågor ur ett koncernperspektiv och har som uppgift att samordna de olika bolagens behov och upphandla IT-tjänster som stödjer verksamheten. I samband med den ekonomiska krisen hösten 2008, fattade Addtech beslut om att utrullningen av lawson M3 skulle ske i lägre takt. Samtidigt ville Addtech Business Support inte förlora sin kompetens utan såg snarare ett behov av att bredda kompetensen inom vissa områden. Addtech såg även ett behov av att få en större flexibilitet i tillgängligheten till resurser. När man har resurserna anställda har man kostnaden för dem hela tiden, även om behovet varierar. Addtech var angelägen om att lösa den knuten. ISTONE ACCESS LÖSTE KNUTEN Addtech kontaktade Björn Åsbrink, VD för istone Access och undrade om ett samarbete skulle kunna vara möjligt. Efter samtal och diskussioner kom parterna fram till en intressant och spännande lösning. Addtech outsourcade stora delar av Addtech Business Support till istone Access. På så sätt kunde Addtech få fortsatt tillgång till den kompetens och erfarenhet som fanns hos personalen, men istället för att ha personalen till en fast kostnad fick man personalen till en flexibel kostnad över tiden. Förutom den variabla kostnaden fick Addtech även tillgång till istones totala kunskapsmassa, vilket omfattar områden som Addtech inte själva kunde täcka tidigare. TYDLIG BESTÄLLARROLL AV EXTERNA RESURSER Addtech Business Support ville också lyfta sig från att vara enbart en intern resurs. Med denna nya lösning innebär det att man mer har en roll som professionell beställare, och är inte enbart en intern leverantör av IT tjänster. Fokus har flyttats från att bevaka den interna beläggningen till att man istället har en tydlig beställarroll av externa resurser. Ansvaret för kompetensutveckling hamnar på så vis utanför Addtechs sfär, vilket numera ligger på istone Access. -Beställarrollen är rolig och intressant, men framförallt levererar den ett mervärde till Addtech-koncerenen, säger Jesper Särnholm, ansvarig för Addtech Business Support. Efter en kort övergångsfas startade istone Access att leverera sina tjänster i maj Genom en etablerad modell för ledning och styrning med gemensamma forum, arbetar vi kontinuerligt med uppföljning och utveckling av samarbetet mellan Addtech och istone Acces, berättar Jesper. Jesper Särnholm fortsätter: -Vi har fått lägre kostnader jämfört med tidigare, vilket inte är så dumt i dessa tider. Att vi också har fått en mer professionell och utvecklad supporttjänst är grädde på moset. Men, trots allt, en supporttjänst är ju bara smör och bröd. Den ska helt enkelt fungera och fungera bra. Det verkligt intressanta är att vi nu kan ta nästa steg. VILL ANVÄNDA M3 Nästa steg är att göra M3 så attraktivt att fler och fler av företagen inom Addtechkoncernen vill använda M3. Idag är det 27 bolag som använder M3 men målet är att det ska vara många fler. -Det är inte troligt att alla kommer att använda M3. Men det är inte det viktiga. Det viktiga och roliga är att Addtechs M3-lösning har lett till att Addtech har fått fram en serie Best Practices, det vill säga så här jobbar vi inom Addtech. Det leder till att Addtechs version av M3 blir en sorts måttstock på hur ett affärssystem ska fungera inom Addtech-koncernen, säger Jesper Särnholm Utan istone Access som plattform hade vi inte varit där vi är idag 4 Jesper Särnholm, Addtech-koncernen

5 Under 2006 bestämde sig finska riskkapitalbolaget CapMan för att skapa en ny koncern inom distribution av medicintekniskt material. De förvärvade Tamros division för distribution av medicintekniskt material och bytte namn till OneMed. I snabb takt inlemmades ett antal företag i koncernen, däribland FMAB, Selefa Trade och Simonsen Material AB. Går det att implementera M3 på tre månader? Företagen slogs samman på ganska kort tid till den nya enheten OneMed. Men det var som i de flesta fusioner inte helt trivialt att enas både om en gemensam affärsmodell, ett gemensamt arbetssätt, en gemensam företagskultur och ett gemensamt affärssystem. Torleif Möllerström var vid tiden VD både för OneMed HomeCare AB och för OneMed Lab AB. Ganska snart kom han fram till att tredjeparts logistik, som var OneMed HomeCares huvudområde, inte var ett fokusområde för det nya OneMed. Det öppnade en möjlighet för Torleif Möllerström; köp loss verksamheten och starta ett nytt bolag. Men Torleif Möllerström insåg emellertid också ganska snart att byta till ett nytt affärssystem, inte var populärt bland tredjeparts logistikkunder. Nu gällde det att snabbt få fram en iseries och annat som behövdes för en fungerande infrastruktur samt inte minst viktigt att få kontakt med en konsultfirma som kunde M3/Movex. Lawson kontaktades för att ordna med licensfrågan och ett antal banker kontaktades för att lösa finansieringen. GÅR DET ATT IMPLEMENTERA AFFÄRS- SYSTEMET M3 PÅ TRE MÅNADER? Frågan var enkel. Kunde istone implementera M3 på bara knappt tre månader? Då ska man betänka att frågan ställdes i början av oktober och att driftstart önskades vid årsskiftet. Det vill säga en projekttid på tre månader med en julhelg mitt i den mest hektiska slutfasen. ISTONE ANTOG UTMANINGEN Av olika skäl kunde ordern inte placeras förrän i början av november och nu var projektet nere på två månader. Systemet som var release 12.4 skulle uppgraderas till M Vidare skulle fyra EDI-meddelanden implementeras förutom att all infrastruktur skulle på plats. istone varnade att projektet nu var nere på alltför kort projekttid, två månader och dessutom med många röda dagar. Men önskemålet stod kvar: 3 januari eller så snart som möjligt därefter. Ganska snart insåg man att EDI-kommunikationen krävde en stabil kommunikationsplattform och efter en snabb presentation av icores lösning föll valet på den. Det har vi aldrig ångrat, säger Claes Eriksson, projektledare och affärskonsult på istone. I själva verket hade vi aldrig klarat tidsramarna utan att kunna skapa meddelandena, två ingående och två utgående med hjälp av icore-plattformen. Man använde sig dessutom av istones egenutvecklade konverteringsmetod för Vi hade aldrig klarat det utan istone och Pulsen att rensa och konvertera register, vilket kortade projekttiden väsentligt. Arbetet utfördes av ett team inom istone med tekniker från istone Stockholm, kommunikationsexperter från istone Linköping och med applikationsexperter från istone Göteborg. Mycket av arbetet skedde parallellt för att kunna tjäna tid. DET BLEV INTE 3 MÅNADER, DET BLEV 2,5 Det visade sig inte vara möjligt att ta systemet i drift den 3 januari. Men två veckor senare, den 18 januari gick systemet live och ett par veckor därefter stängdes projektet för att gå över i förvaltningsfas. Vi kunde konstatera att projektet genomfördes på 2,5 månader och att kostnadsramarna hölls, säger en påtagligt nöjd Claes Eriksson. Nu har arbetet gått över i en förvaltningsfas med all infrastruktur installerad hos Pulsen i Borås, som också tar han om all first line support. Om supporten avser applikationen M3 kanaliseras ärendena direkt till istone Access, som hanterar ärendet direkt med kundens superanvändare. Tack vare ett gott samarbete mellan de tre företagen MLP, Pulsen och istone kunde man mitt under ett hårt drivet IT-installationsprojekt koncentrera sig på att skapa det nya bolaget. Vi hade aldrig klarat det utan istone och Pulsen, säger Torleif Möllerström. Nu ser jag fram emot att utveckla företagets system vidare, bland annat med Lawson Mobile Warehouse. 5

6 Exoseries skördar nya framgångar med ExoDB Copy istones produktbolag Excorio, går starkt framåt. Man har nu mer än 20 installationer av ExoSeries ute hos olika kunder. Mängder av nya användningsområden för företagets programvaror dyker ständigt upp. I dagarna lanseras en ny version av ExoSeries och nu kommer dessutom nästa produkt; ExoDB Copy. Åkers Sweden AB, tidigare Åkers Styckebruk, är ett företag med anor från 1500-talet, som idag tillverkar stålvalsar för industrin. Bolaget ingår i ÅKERS-Gruppen, världens ledande valstillverkare med säljbolag i Sverige, Belgien, England, Tyskland, USA och Brasilien samt representanter i fler än 50 länder. I sin verksamhet använder man ExoDB Copy, till att säkerställa att man har uppdaterade testdata. M3 har dock ingen bra funktion för detta eftersom M3 s standardverktyg gör det svårt att välja vad man kopierar och vilka volymer man tar med. Kopieringen tar för lång tid och man får rensa och fixa efteråt vilket tar onödig tid i anspråk. Med ExoDB Copy är det enkelt och smidigt att kopiera data. Man talar helt enkelt om vilka filer som man vill kopiera eller så vänder man på det och talar om vilka man inte vill kopiera. ExoDB Copy kör detta automatiskt, antingen direkt eller schemalagt. Det spelar ingen roll vilken M3 sversion kunden kör. Det kan vara RPG eller Java, det går lika bra ändå. DU BESTÄMMER VAD SOM SKA KOPIERAS. ExoDB Copy kopierar helt enkelt bara de filer man behöver. På så sätt förkortas kopieringen av ett företag eller en division högst väsentligt. Man kan också göra urval, t ex på datum eller statusar. En annan verksamhet som också använder sig av ExoDB Copy är Elekta, ett globalt medicinteknikföretag inom behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Där används ExoDB Copy för att bygga upp nya divisioner utifrån malldivisioner. ExoDB Copy fungerar också då man vill knoppa av verksamheter, till exempel när lagerställen ska kopieras till andra verksamhetsenheter i M3. Detta förkortar startsträckan rejält. EXOSERIES MÖJLIGGÖR INTEGRATIONER Ett annat exempel på nya användningsområden är företaget Mydata Micronic, som bland annat utvecklar och tillverkar laserritare till bildskärmar. De köpte ursprungligen ExoSeries för att använda det i sitt implementationsprojekt. Idag använder de ExoSeries för flera olika integrationer, där andra system behöver få veta när data i M3 har ändrats. EXOSERIES STÄLLER TILL RÄTTA ExoSeries kan också vara räddningen när någon varit inne och gjort felaktiga SQL uppdateringar av databasen. Med hjälp av ExoSeries kan man snabbt se till att ordningen är återställd och att bara det felaktiga återställs utan att man tappar andra ändringar. Det har precis kommit en ny version av ExoSeries. Med denna kan man enkelt fånga ändringar till Excelark och få dessa mailade till vem man vill. På så vis kan man se till att rätt personer i organisationen snabbt får information om nya kunder eller ändrade priser. 6

7 istone utökar sin europeiska närvaro Estrix bildades 2005 när Intentia slog in på en partnerstrategi. Att istone valde Estrix som sin första samarbetspartner och numera gått in som ägare i en ökande grad, beror till stor del på att båda företagen har en mycket snarlik produktportfölj. Estrix arbetar liksom istone med M3 som affärssystem. Som en viktig återförsäljare av Lawsons affärssystem M3 har Estrix konsulter spelat en betydande roll i mer än 200 installationer av Lawson M3 över hela Västeuropa och Latinamerika. Inom PIM systemet (Product Information Management), arbetar Estrix som återförsäljare och implementatör av InRivers system på samma sätt som istone. Dessutom har Estrix i likhet med istone också fokus på CRM-system. Då i första hand Lawsons MSMS, men även MS Dynamics CRM. Vi startade Estrix i maj 2005 i Lausanne och Zurich och har sedan dess vuxit till drygt 40 personer, berättar Magnus Carlsson, som är VD för Estrix i Schweiz. De länder som kommit till efter Schweiz, är Italien, Spanien och Storbritannien. I januari 2008 startade vi även upp i Tyskland och i maj 2008 i Frankrike. Estrix är återförsäljare för Lawson med inriktning på ESM&R, Fashion, M&D samt Food. Estrix är också den största CRM-partnern till Lawson i Europa. I Europa supporterar Estrix ca 100 kunder inom skiftande områden. Flera stora, kända varumärken återfinns på kundlistan, däribland Gucci, Olympus, Qaudrant, Fletchers, Homs, Freixenet, Galderma, Manfrotto och Zeppelin. Redan nu har vi haft god nytta av att vara en del av istone och de har god nytta av oss i ett antal gemensamma projekt, säger Magnus Carlsson. Han tycker också att det känns bra att ha en större organisation bakom sig vid bemanning av internationella projekt, speciellt inom teknik där mycket jobb kan göra remote. Estrix själva har lokal närvaro och språk vilket är viktigt för business consulting. Trots sitt svenskklingade namn och en omisskännlig skånska bor Magnus i Lausanne vid den vackra Genèvesjön. En mycket bra utgångspunkt för de flesta affärer i Europa, konstaterar Magnus nöjt. Detta år kommer Estrix att växa främst i Tyskland och i de fransktalande delarna av Europa. Vi är tex den enda partnern som implementerar ESM&R i egen regi utan inblanding från Lawson, säger Magnus. Kunden i detta fallet är Venequip i Venezuela, som sålts och implementeras helt och hållet av Estrix. Venequip är en CAT-dealer med 700 användare som planeras att gå live i april nästa år efter ca 12 månaders projekttid. Faktaruta Estrix ingår i istone och verkar som programvaruåterförsäljare och konsult inom ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (verksamhetsanalys) och PIM-teknik (Product Information Management). 7

8 4 bra exempel på Integration och Automatisering icore Solutions har som målsättning att hjälpa företag att utnyttja sina IT-investeringar på ett effektivt sätt. Det gör man genom att erbjuda användarvänliga verktyg för systemintegration och automatisering av affärsprocesser. Integration och automatisering minimerar antalet manuella administrativa arbetsuppgifter, vilket gör att organisationen får tid över till viktigare och mer stimulerande uppgifter. icore Integration Suite är designad för effektiv integration mellan interna och externa system. Det viktiga vid utformandet har varit att göra integrationer lätta att designa och förändra. Att konfigurera i icore är helt frikopplat från grundkod Java och.net. Det finns färdigpaketerade adaptrar som är lätta att anpassa till företagsindividuella inställningar. -Det enda vi vet om framtiden är att saker ständigt förändras. Våra integrationer är byggda för förändring. Vi tillåter inga hårdkodade lösningar där man riskerar att bli beroende av den som gjort lösningen. Du ska lätt kunna hantera dina integrationer själv, säger Thomas Madsen, marknadschef på icore. En annan ledstjärna för icore är spårbarhet och larmfunktionalitet. -Vi vill att våra integrationskunder ska få tid över till annat än att sitta och övervaka sina system. Om något går fel går det ett larm, där du bestämmer till vem och i vilken form, säger Thomas Madsen. "icore hjälper företag att spara tid och pengar" Det ska också vara enkelt att spåra exakt var ett fel har inträffat. Vi har byggt in spårbarhetsfunktioner i icore som gör det möjligt att starta om ett affärsflöde från det ställe i flödet där felet uppstått. På så sätt riskerar man aldrig att tappa bort eller dubblera information. Integration + automatisering = tryggare IT ELDON FICK MÖJLIGHET ATT SKYNDA LÅNGSAMT Eldon har har haft en imponerande utveckling, från liten lokal verksamhet i Nässjö till internationell representation med närvaro i fler än 45 länder. Strategin för att lyckas har varit kontinuerlig utveckling och investering i ny teknologi på ett kontrollerat sätt. När Eldon fick behov av att ersätta sin gamla EDIplattform med en ny integrerad EDIlösning, föll valet på icore Integrations Suite, med istone som implementationspartner. Den gamla lösningen var väl integrerad med affärssystemet M3 och det stod klart att det skulle innebära ett omfattande arbete att migrera alla gamla integrationskopplingar till den nya lösningen. Detta gick stick i stäv med riktlinjerna att låta interna processer hinna med i den tekniska utvecklingen och man bad icore och istone att lösa dilemmat. 8

9 Resultatet blev inte antingen eller utan både och. Alla externa affärsflöden, nya såväl som gamla, går numera via icore-plattformen. Därefter integreras nya flöden direkt in i Movex-systemet, medan gamla integrationer kanaliseras vidare till den gamla plattformen, för att sedan integreras med M3. Eldon har med hjälp av istone och icore fått möjlighet att skynda långsamt. När organisationen sedan är redo, kan den gamla plattformen successivt fasas ut. TRYGGARE OCH EFFEKTIVARE INTERNA PROCESSER PÅ MUNKSJÖ Även Munksjö är ett smålandsföretag som vuxit till att ha en marknad över hela världen. Med huvudkontor i Jönköping och anläggningar i Tyskland och Spanien, framställer Munksjö högförädlade pappersprodukter. istone fick uppgiften att med hjälp av icores produkter integrera underhållssystemet Aretics på anläggningarna med äldre versioner av M3. Installationen är driftskritisk och har gett Munksjö en både tryggare och mer effektiv koppling mellan anläggningar och administrativa system. TMHE/BT hade behov av en robust och driftssäker integrationslösning. Vid valet av produkt var det framför allt de omfattande spårbarhetsfunktionerna i icore Integration Suite som avgjorde. istone hanterar förvaltning och vidareutveckling av lösningen, som har gett TMHE hög driftssäkerhet och god kontroll över sina affärsprocesser. TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, TMHE/BT VALDE HÖG SPÅRBARHET TMHE är den europeiska grenen av Toyotas materialhanteringsdivision. Företaget leverar truckar samt tjänster som är kopplade till dessa. Det svenska bolaget, THMES, är idag ledande i landet inom området. MEDICAL LOG POINT LOGISTIK MED HÖGA KRAV PÅ SÄKERHET Medical Log Point är ett nystartat logistikföretag inom hälso- och sjukvårdsbranschen, med Norden som marknad. Med ett logistiknätverk som erbjuder 24-timmars leveranser och hög leveransprecision är företaget beroende av säkra och effektiva IT-system. Det måste gå snabbt och får inte gå fel någonstans i kedjan. Medical Log Point önskade en modern lösning med integrerad realtidskommunikation mellan M3 och externa affärspartners. istones implementation, baserad på icore Movex och icore B2B/EDI Adapters, har medfört att logistik- och leveransprocesserna på Medical Log Point är nu både snabba och pålitliga Vill du veta mer om icores produkter eller läsa om andra kundimplementationer, besök gärna Du ska lätt kunna hantera dina integrationer själv Thomas Madsen, marknadschef på icore 9

10 Privatisering ska göra Göteborgs Hamn effektivare Göteborgs stad har genomfört en utredning kring hur man bäst organiserar en hamnverksamhet. I en jämförelse med internationella hamnar fann man att många drevs i privat regi, och att dessa ofta hade bättre effektivitet. Beslutet kom i början av november Det ledde till att hamnverksamheten nu delats upp i fyra delar, varav tre kommer att privatiseras, nämligen de tre terminalerna för container, roro och car. Den fjärde delen, Göteborgs Hamn AB, som äger all mark och infrastruktur och sköter all oljehantering samt ansvarar för hamn och sjötrafikavgifter, förblir i Göteborgs stads ägo. istone Access ger oss bra överblick och spårbarhet på ärendena ENKEL UPPHANDLING Under andra halvåret slutet av 2009 och början av 2010 arbetade man intensivt med att dela upp verksamheten i respektive bolag. Göteborgs Hamn har sedan mitten av 90-talet kört IBS ASW och sedan uppgraderat till IBS Enterprise. När man nu behövde upphandla omfattande konsultinsatser vände man sig dels till IBS, men kom också i kontakt med istone Vantage, det bolag inom istone som arbetar mest med IBS Enterprise. De konsulter man arbetat med mest vid uppgraderingen till IBS Enterprise, fanns numera på istone. Det var en intensiv tid under november till december och även i januari, men med tanke på den korta tid vi hade till vårt förfogande har det gått över förväntan, säger Lena Ottermark. En bidragande faktor var att istones konsulter var väl förtrogna med verksamheten och hur systemet satts upp från början. Sedan februari arbetar de olika bolagen i sina egna Enterprise-miljöer. SAMARBETET LÖPER VIDARE I nästa steg sker nu en samordning av supporten, med Skandia CT ITSS som 1st line support och istone Access som 2nd line support. Servicedesken hos Skandia CT ITSS tar hand om inkommande ärenden och skickar dem sedan vidare till istone Access Gira, som är ärendehanteringssystemet. På så sätt får man en bra uppföljning på ärenden och kostnader som ska splittas på de olika bolagen. istone Access Gira ger oss bra överblick och spårbarhet på ärendena, avslutar Lena Ottermark. 10

11 istone och Colada går samman Colada är ett bolag som arbetar med konsulting inom SAP. Det grundades år 2004 av tre kollegor på e-motion technology AB, som hade en stark övertygelse om att det på den svenska marknaden fanns behov av ett SAP-bolag med fokus på de tekniska delarna av SAP:s lösningar och produkter. Från att ha varit 12 anställda i mitten av 2006, växte Colada kraftigt till 45 anställda i slutet av Idag består Colada av 48 anställda, varav 43 är SAP-konsulter inom bl.a. systemadministration, business intelligence, workflow, abap-programmering, integration och ekonomi. Den tredje september 2010 blev Colada en del av istone-gruppen. -Vi har pratat mycket om denna affär internt på bolaget, både innan och efter samgåendet, och grundstämningen är positiv. En stark tro på att sammangåendet med istone kommer ha en positiv effekt i jakten på nya möjligheter för oss på Colada och för övriga istone, säger Anders Frost, vd på Colada. -Vi agerar nu i ett större sammanhang med en i viss mån ny målbild. Vårt fokus är fortsatt på tekniken inom SAP, men vi har också en ambition att i framtiden öka andelen större åtaganden hos våra kunder, fortsätter Anders. Detta innebär att vi behöver fortsätta jobba på en breddning av vår kompetens inom delar av SAP, där vi tidigare inte varit så starka, som t.ex. inom ekonomi- och logistikområdet. Kompetensbreddningen kommer att öka våra möjligheter att ta helhetsåtaganden gällande implementeringsprojekt och den efterföljande driften av systemen Kompetensbreddningen kommer att öka våra möjligheter att ta helhetsåtaganden gällande implementeringsprojekt och den efterföljande driften av systemen. Detta är något vi på Colada eftersträvar och det går i linje med de ambitioner som finns hos istone. Sammangåendet med istone har redan skapat flera öppningar till nya affärer och rekryteringar. Vi är övertygade om att vi alla tjänar på ett starkt samarbete inom koncernen. Är det någon som har idéer för samarbete så är vi alltid intresserade. Om ni vill veta mer om Colada eller har funderingar kring samarbeten, så är ni varmt välkomna in på eller besöka oss på våra kontor på Kungsgatan i Stockholm eller Badhusgatan i Västerås. 11

12 Munksjös nya medarbetare jobbar gärna kvällar Skogsbolaget Munksjö hade köpt Tekla, Aretics underhållssystem, som ersättare för ett äldre underhållssystem. Kenneth Johansson och Henrik Olofsson från Munksjö fick ansvaret att installera Tekla med anläggningsträd och foton mm. Efter ett år togs systemet i drift och mottagande var mycket positivt. Idag används systemet av 150 användare. I nästa steg skulle förrådet läggas in i underhållssystemet. Det beslutades att man skulle göra detta genom en koppling mellan Tekla och affärssystemet M3. Projektet skulle starta genom en implementation, först i Billingsfors och därefter i Jönköping. Munksjö använder sig av affärssystemet M3, men eftersom Munksjö kör en äldre version var det ingen bra idé att göra en direkt koppling till M3, istället för att hårdkoda en koppling mellan den äldre M3 versionen, från slutet av 90-talet, valde man att använda sig av en integrationsplattform. Valet föll på icore. Munksjö hade ett antal önskemål, som man tecknade ner i en kravspecifikation. Denna specificerade vilka data som skulle hämtas från Movex till Tekla och vice versa. -Projektet drog ut på tiden. Fördröjningen berodde dels på långa beslutsvägar internt och dels på att vi kom med önskemål om kompletterande funktionalitet när vi väl börjat, säger Kenneth Johansson från Munksjö driftsavdelning. ALLA ÄR JÄTTENÖJDA Användarna älskar Tekla, säger Kenneth Johansson som menar att Tekla är så mycket enklare än det tidigare systemet man haft. Kopplingen innebär att Munksjö nu tankar över informationen från det ena systemet till det andra under kvällstid. Det rör sig om ganska stora volymer med ca artiklar. Därför valde man att göra övertankningen på kvällstid för att inte belasta den övriga verksamheten med långa svarstider. Summan av det hela är att tack vare icore, hänger de båda systemen ihop. icore är navelsträngen, säger Kenneth Johansson. Vi är totalt sett väldigt nöjda med lösningen som fungerar mycket bra. Vid eventuella fel har istone ställt upp snabbt och villigt. Det har varit skönt att veta att man kan få support så enkelt, avslutar Kenneth Johansson. För att tjäna tid hoppade man helt sonika över testperioden och började gå skarpt direkt. Man började med ett fåtal artiklar och ökade sedan antalet successivt, tills man var i full drift i november Tack vare icore, hänger de båda systemen ihop 12

13 Recipharm växer med Climber och QlikView Läkemedelsföretaget Recipharm tillverkar läkemedel på kontrakt, bland annat generika. Företaget är en så kallad CDMO (Contract Developer Manufacturing Organization). Sedan starten 1995 har företaget haft en näst intill exponentiell tillväxt. Från cirka 140 personer till att idag ha ungefär 2000 anställda med en omsättning på i runda tal 2 miljarder. Tillväxten har skett både organiskt och av egen kraft men också genom flertalet uppköp. Huvudkontoret ligger i Jordbro söder om Stockholm. Ett flertal anläggningar finns också på andra orter i Sverige, samt i Tyskland, Frankrike och England. Nu senast i september har man gjort ett nytt förvärv av en anläggning i Spanien. HELHETSBILD OCH ÖVERSIKT AV LOGISTIKFLÖDET Mikael von Porat, Director of Supply på Recipharm berättar att en av många utmaningar för företaget är produktionsplaneringen. Att få en bra helhetsbild av logistikflödet och produktionen med alla dess komponenter. Nyckelfrågor är bland mycket annat: att korta ledtider att få en optimal omsättningshastighet på lagret att minska kapitalbindningen att reducera mellanled och manuella arbetssteg Recipharm upphandlade redan 2004 QlikView. Målsättningen var att i första hand förbättra logistik- och produktionsplaneringen (Supply Chain) i Movex-systemet. Härigenom önskade man få en bättre översiktsbild, bättre exakthet iplaneringen samt ta bort ett antal manuella mellansteg Climber, ingår i istone, hanterar kund- och affärsrelationen med Recipharm. Antalet användare har sedan 2004 vuxit från ett 10-tal och kommer på sikt att nå ungefär 150 st. Den senaste investeringen i QlikView gjordes vid årsskiftet 2009/2010, då man upphandlade QlikView för SAP-installationen vid Ashton. En nyligen förvärvad produktionsanläggning. Vi har vunnit mycket på att välja QlikView istället för standardrapporter UTVECKLA VERKSAMHETEN Vi har vunnit mycket på att välja QlikView istället för standardrapporter. Verktyget hade flexibiliteten att följa med i tillväxten och det har underlättat integrationen vid uppköp, fortsätter Mikael. På samma sätt är QlikView ett verktyg som hjälper oss i målstyrningen och att minska kapitalbindningen, vilket i sin tur hjälper oss att utveckla verksamheten. Framförallt har lösningarna hjälpt Recipharm att få en helhetsbild av logistikflöden och produktionen där QlikView används. Vissa manuella moment har försvunnit och flöden effektiviterats.. Mikael berättar att man i besparingshänseede där QlikView använts för att effektivisera planerings- och inköpsarbetet sparat mer än 10 % i arbetstid för planerare och inköpare. Mikael avslutar med att berätta att man även breddat tillämpningarna till att även omfatta bland annat delar av verksamheten som berör ekonomi. Faktaruta Generika: Licenstillverkning av läkemedel där patenträttigheterna har gått ut. 13

14 Det går bra för våra Kunder Nu har konjunkturen vänt och är återigen stark. Orderingången för företagen ökar och hjulen rullar för fullt. Då ställs det krav på nya och bättre IT lösningar. Detta är inget unikt. Många företag befinner sig i samma situation... Vad är det företagen vill ha? utrullningar genom hela organisationen konstant tillgång till support flera varianter av PIM system hög kompetens nya och bättre produkter ett bra utbud av tjänster Kan vi erbjuda detta till våra kunder? Ja det är klart. Vi har mer än 300 konsulter som är specialister på just detta 10 vanliga frågor till istone! 2. Och hur många M3 konsulter erbjuder ni? 170st 4. Jag behöver hjälp med min uppgradering av Movex CRM Kan istone hjälpa mig? Ja, det gör vi gärna. 6. Jag behöver support efter min M3 installation. Kan istone lösa det? Ja! Börja med att fråga våra 20 nya Access kunder. 8. Vilka e-handels eller PIM lösningar erbjuder ni? esales, inriver, Hybris och Litium, välj den som passar er bäst! 1. Vilka affärssystem arbetar ni med på istone? Vi jobbar med 4 stycken: M3, SAP, IBS Enterprise/ASW och Microsoft Dynamics AX. 3. Vad skall jag använda istället för APP? Prova Optimity. Det är enklare och mindre krävande. 5. QlikView är det ett bra BI verktyg? Vi har gjort fler än 500 installationer. Det måste bero på något Har ni konsulter som kan hjälpa mig med iseries? Åtminstone 15 teknikkonsulter. 9. Gör ni uppgraderingar? Ja, runt 10/år. 10. Hur går det egentligen för istone? Bra! Vi växer med våra kunder. Går det bra för våra kunder, går det bra för oss... 14

15 Vaddå, vad är det för rubrik? Är det nyheter det här? Jag kan inte hålla med. Vi på Estrix i Schweiz och Spanien har satsat på CRM, framförallt för M3 kunder, sedan vi blev partner till Intentia Orden kommer från Estrix ledare Jan Forssberg, som ivrigt fortsätter -Vi har idag ett 40 tal kunder i de flesta centraleuropeiska länder. Vi är idag också Intentias, förlåt numera Lawsons, CRM-resurs i Centraleuropa. Fredrik Persson är senior affärskonsult inom CRM i Sverige och den som driver CRM inom istone i Norden. Förut jobbade både Fredrik och Janne på Intentia. Numera är de på istone och jobbar vidare med att hjälpa kunderna med CRM-projekt. -Det är jätteroligt, och faktiskt lite bättre så här, säger Fredrik. Nu kan vi verkligen få tid att stanna hos kunden och följa med i förverkligandet av ett bra CRM-projekt och skörda frukterna av det. Vi hjälper kunderna att välja det som passar just dem bäst istone satsar på CRM Många av kunderna uppskattar att istone inte är ute efter licensförsäljning utan koncentrerar sig på att se till att CRM-projektet i fråga verkligen lyfter både sälj- och marknadsorganisationen och dessutom stannar kvar för löpande support och förbättringar.en stor del i framgången är att man har en affärskonsult som verkligen kan och förstår hur en sälj- och marknadschefs verklighet och vardag ser ut. -Idag arbetar ca 25 konsulter med CRM inom istone. Vi har 65 kunder och genomför ungefär CRM-projekt per år, säger Mikael Kekonius, marknadschef på istone. Det är vi glada och stolta för. På så sätt har vi nått en kritisk massa som gör att vi verkligen kan ge det bästa till de företag som vill ha en bra CRM-lösning, oavsett om det gäller Microsofts Dynamics CRM eller Lawsons MSMS. -För så är det, avslutar Mikael, att i somliga fall passar det ena systemet bättre och, i andra fall det andra. Och det är det som är fördelen med att jobba på ett affärssystemhus som istone. Vi hjälper kunderna att välja det som passar just dem bäst. Mer ledningskraft till en starkt växande organisation LARS STEEN, NY VD PÅ ISTONE REGO HAR ORDET Under den tidiga försommaren 2010 träffade jag istones VD Markus Jakobson och Olof Eidmann, dåvarande VD för istone Rego. Trots att vi vid detta tillfälle var konkurrenter hade vi mycket gemensamt och kände ganska snart att vi såg marknaden med samma ögon. Efter 12 år på SYSteam var det dags att söka nya utmaningar och möjligheten inom istone kändes spännande och rätt. Efter lite betänketid tog jag, i augusti, över som VD för istone Rego efter Olof. Det innebär en stor utmaning att komma in i en organisation med så stark prägel av operativt ledarskap och seniora konsulter. Men inom istone finns en gedigen kunskap om affärssystem, försäljning och vad som skapar nytta i kundens verksamhet. Denna kunskap präglar hela organisationen, från konsultnivå till koncernledning, vilket är unikt. Som växande bolag får man inte heller glömma av att även fortsättningsvis lägga tid och kraft på frågor som säkrar långsiktig framgång. Här har jag som VD en viktig uppgift. istone representerar ett oerhört starkt varumärke på den nordiska M3-marknaden och det skall bli spännande att fortsätta utveckla bolaget. Vid sidan av jobbet kopplar jag gärna av med lite motion i form av en joggingrunda eller rullskidor. I övrigt kommer jag utgå från vårt Göteborgskontor, som representeras utav ett stort gäng trevliga kollegor. Vi ses! Lars Steen 15

16 På följande platser finns istone Stockholm Göteborg Malmö Borlänge Kalmar Karlstad Linköping Växjö Danmark Finland Norge Chile England Italien Polen Schweiz Spanien Tyskland istone AB Drottninggatan 71d SE Stockholm Telefon +46 (0) Fax: +46 (0)

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT

ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT We ll gui de you Vad är ifood? ifood, powered by Microsoft Dynamics AX är en färdig affärssystemlösning för livsmedelsbranschen med fokus på leverantörer till dagligvaruhandeln

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram affärssystemkonsult Implema Traineeprogram Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla företags affärsprocesser med hjälp av marknadens

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Jimmy Olsen Logistics Manager Granngården Innehåll 1) Introduktion av Granngården 2)

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

DataDIA ERP-marknaden 2013

DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsundersökning DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsandelar och andel av nyförsäljning 2012 jämfört med 2008 (Förkortad version) Niklas Linder VD, DataDIA AB Peter Edling Analytiker, Agile Sales AB

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan Agenda 08:45 09:00-09:45 09:45-10:15 10:30-11.15 11:30-12:15 12:15-13:30 13:30-14:15 14:15-15:00 15:00-15:45 16:00 16:45 Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt Registrering Välkomsttal

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Aldrig mer manuella ordrar!

Aldrig mer manuella ordrar! Aldrig mer manuella ordrar! Mats Toftebrant Movex Användarförening Arlanda 2013-03-13 Snabba fakta om Eldon Tillverkare av industrikapslingar Grundat i Nässjö 1922 4 fabriker 6 distributionscenters Närvaro

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Pressmeddelande Open Source-succén Alfresco når Sverige Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Stockholm, 14 november 2007 - Alfresco inleder en aggressiv satsning för att konkurrera

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO En digital förändringsresa 2017-03-16 Jan Longnell, CIO THE INDOOR CLIMATE COMPANY Swegon har utvecklat produkter och system för energigivande inomhusklimat i över 60 år Optimal livscykelkostnad i fokus

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Välkomna. Hur kan en uppgradering fungera

Välkomna. Hur kan en uppgradering fungera Välkomna Hur kan en uppgradering fungera Michael.Uhman@1clickfactory.com leo.admantius@sigma.se Varför spendera tid & pengar En stor del av budgeten används för uppgraderingar och Patchar Vi kan, inom

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

PROJEKT KAM-RAT AB. Carolina Melin - KAM Grund 2015

PROJEKT KAM-RAT AB. Carolina Melin - KAM Grund 2015 PROJEKT KAM-RAT AB Carolina Melin - KAM Grund 215 KUNDINFORMATION RAM; KUNDINFORMATION KUNDPROJEKT: KAM-RAT AB DATUM: 215-2-16 Organisationsnr: 55691-3591 FÖRETAGSFAKTA Bolagsform: Aktiebolag Företagsnamn:

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

HARMONI SATT I SYSTEM

HARMONI SATT I SYSTEM HARMONI SATT I SYSTEM VÅR ENKLA FORMEL FÖR TRYGGA KUNDER 1+2=3+4 123 Du söker trygghet och harmoni, spänning kan du få på annat håll. Om man tänker på att ett byte av affärssystem är ett nästan lika stort

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad Vi skapar tid och rum Edge Technology AB är en ledande leverantör av produktivitetshöjande system i Sverige. Mer än 700 företag från norr till

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer