Request for information (RFI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Request for information (RFI)"

Transkript

1 P A G E 1 of (12) D A T E 11/02/2015 A U T H O R Rebecka Björndahl Cecilia Wallersköld Request for information (RFI) N Y T T C R M / I N S A M L I N G S S Y S T E M F Ö R D I A K O N I A H E A D O F F I C E A D D R E S S P.O. Box SE Bromma Sweden V I S I T Gustavslundsvägen 18 Alviks Torg P H O N E +46 (0) F A X +46 (0) diakonia.se

2 P A G E 2 of (12) 1. Introduktion Bakgrund Principer för respons Konfidentialitet Om Diakonia Det här gör vi Så arbetar vi Organisation Behovsbild Diakonias övergripande kravbild Diakonias tekniska landskap Produktinformation Produktöversikt Integration Skalbarhet och performance Behörighet Produktvision Förvaltning och support Differentierande faktorer Leverantörsinformation Leverantörens kontaktperson Organisation och finansiell ställning Kundbas Kompetenser Det långsiktiga samarbetet och synen på ett väl fungerande samarbete Värdegrund Genomförande/implementation... 11

3 P A G E 3 of (12) 6.1. Metodik/projektmodell Tidplan och estimat Kostnader Licenskostnad Implementationskostnad... 12

4 P A G E 4 of (12) 1. Introduktion 1.1. Bakgrund Diakonia vill i framtiden arbeta mer som en professionell säljorganisation med gemensamma, tydliga och effektiva arbetsflöden med möjligheter till att planera, stödja och följa upp insamlingsarbetet. Diakonia i Sverige avser att byta ut befintligt insamlingssystem (en äldre version av Mysoft) mot ett modernare system som bättre stödjer nuvarande och framtida behov. Systemet ska kunna stödja mellan personer i varierande roller, en del dagliga användare och en del sällananvändare. Primära användarprofiler är: o o o o o o Insamlingsansvariga Insamlingsadministratörer/Givarservice Webbansvarig Kommunikatör Ekonomienheten Chefer och andra intressenter På sikt kan även följande profiler vara aktuella som användare av lösningen: o Mobiliseringshandläggare (Församlingar) o Aktivisthandläggare o Policyhandläggare (Beslutsfattarutskick) Diakonia arbetar utifrån en Microsoft-strategi med önskemål om att även CRM/Insamlingssystemet ska utgå från en Microsoft-plattform Diakonia använder Dynamics AX som affärs-/ekonomisystem. Inbetalningar läses in i Mysoft och förs sedan manuellt in i och bokförs i Dynamics AX. Diakonia använder även MS Sharepoint som plattform för ett flertal applikationer samt MailDirect som e-postverktyg. En förstudie har genomförts under hösten som kartlagt befintliga arbetssätt, förbättringsområden och nya mer effektiva sätt att arbeta. Stratiteq har stöttat Diakonia i detta arbete. Denna upphandling avser Diakonia Sverige Principer för respons Responsen ska tydligt klargöra för eventuella antagande som gjorts. Er respons kommer användas som ett verktyg för att scanna potentiella IT-systemleverantörer av CRM/Insamlingssystem. Några utvalda leverantörer kommer sedan att få möjlighet att gå vidare i upphandlingen.

5 P A G E 5 of (12) Offertsvar och kontaktpersoner hos Diakonia Diakonia har anlitat Stratiteq som stöd i detta arbete, varför generella frågor avseende denna RFI, t.ex. kravbild och struktur, ställs primärt till Cecilia Wallersköld, som agerar primär kontaktperson för Diakonia (se kontaktuppgifter nedan). Eventuella frågor rörande teknik och arkitektur besvaras av IT-ansvarig Mikael Ribring, telefon +46 (0) Respons på denna RFI skickas i elektroniskt format till: Cecilia Wallersköld, telefon +46 (0) med kopia till Rebecka Björndahl, Insamlingsansvarig, telefon +46 (0) Responsstruktur Diakonia önskar att leverantören i sin respons följer denna RFI-struktur avseende rubrikindelning etc. (gärna med tydliga hänvisningar till rubrikernas titel/numrering). Detta för att möjliggöra en rättvisande jämförelse mellan olika leverantörers erbjudanden. Avsikten med denna RFI är att Diakonia skall kunna välja ut ett antal leverantörer som får möjligheten att besvara en RFQ gällande ett nytt CRM/Insamlingssystem Tidplan för upphandlingen Preliminärt tidsschema för upphandlingen 2015 Februari RFI och urval av leverantörer för RFQ 2015 Mars Utskick av RFQ till utvalda leverantörer samt utvärdering av svar 2015 April Teckna avtal med utvald leverantör Diakonia emotser er respons inkl. ev. bilagor senast den kl Vänligen skicka in ert svar, i MS Word, MS Excel eller PDF-format via e-post till Diakonias kontaktpersoner (se ovan) Konfidentialitet Leverantören ombeds att begränsa kommunikationen till de representanter för Diakonia som omnämns i dokumentet, till Leverantörens egen personal och till Leverantörens eventuella partners. 2. Om Diakonia 2.1. Det här gör vi På Diakonia arbetar vi med bistånd på ett annorlunda och mer bestående sätt. Vi stödjer eldsjälar som driver projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck. Diakonia driver som regel inga egna projekt. Istället stöttar vi lokala organisationer.

6 P A G E 6 of (12) Mer om hur Diakonia arbetar finns på Diakonia har en kristen värdegrund och arbetar sedan mitten av sextiotalet för en hållbar förändring för de mest utsatta människorna i världen. Vi tror på ett liv före döden. Tillsammans med eldsjälar och ca 350 organisationer i drygt 30 länder arbetar vi för allas lika värde; för att alla människor ska få leva under värdiga förhållanden i en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom. Våra fokusområden är: Mänskliga rättigheter Demokratisering Ekonomisk och social rättvisa Jämställdhet Fred och försoning 2.2. Så arbetar vi Diakonia driver som regel inga egna biståndsprojekt. Istället stöttar vi lokala organisationer. Ofta stödjer vi en organisation i sin helhet, framför en isolerad insats. Några ledord: Långsiktighet: Vi vet att det tar tid att förändra världen. Det kräver envishet och uthållighet. De vi samarbetar med får oftast stöd under många år. Förändring: "Människor som förändrar världen" är vårt motto. Vi syftar på de eldsjälar som har förmåga att omvandla sin frustration till drivkraft. De vet vad som måste förändras och hur det ska göras. Vår uppgift är att hjälpa dem göra det. Vi syftar också på alla de som ger gåvor eller som på andra sätt är med och förändrar världen. Partnerskap: Våra samarbetsorganisationer vet vad de behöver där de arbetar och vi hjälper dem genom att bidra med pengar, utbildning, deltagande i nätverk, erfarenhetsutbyten eller annat som ökar organisationens förmåga att hjälpa de mest utsatta. Påverkan: Det räcker inte att förändra situationen i en enskild by i ett fattigt land. Vi måste förändra de strukturer som skapar fattigdomen. Detta arbetar vi med på många olika nivåer, bland annat genom att försöka påverka makthavare, i Sverige, Europa och i de regioner där vi arbetar Organisation Diakonia har sitt huvudkontor i Sverige (Alvik) samt regionkontor i Asien (Chiang Mai), Afrika (Nairobi), Latinamerika (Bogotá) och Mellanöstern (Jerusalem). Vi har också lokala kontor i de flesta av de länder där vi bedriver utvecklingsbistånd. Den största delen av vår personal är lokalt anställd. Detta ger oss den starka förankring och långsiktighet som är nödvändig för att tillsammans med våra eldsjälar och samarbetsorganisationer åstadkomma hållbar förändring. Vår organisation är decentraliserad, och styrning och stöd utgår från huvudkontoret.

7 P A G E 7 of (12) 2013 hade Diakonia 300 anställda, varav 45 i Sverige. Vår totala omsättning uppgick till ca 450 Msek. Våra kostnader fördelar sig så att 93 % används för vårt biståndsverksamhet medan 2 % används för att täcka insamlingskostnader och 5 % används till övergripande administration. Mer information finns i vår årsredovisning på 3. Behovsbild 3.1. Diakonias övergripande kravbild Nedan listas de mest centrala behoven och drivkrafterna för införande av nytt CRM/Insamlingssystem i Sverige och möjliggöra ett mer effektivt arbetssätt. Dessa representerar de huvudsakliga argumenten för framtida investering i en ny lösning, såväl IT som arbetssätt, inom Diakonia. Ett intuitivt och användarvänligt användargränssnitt och navigering. Värden uttryckta visuellt och i klartext (inte koder). Minskat personberoende - det ska vara enkelt att introducera nya användare och kunna genomföra andras arbetsuppgifter vid t.ex. semester och sjukdom. En helhetsbild av givaren (privat och företag) all information på ett ställe (kontaktuppgifter, gåvor, engagemang, aktiviteter och kampanjer, ärenden etc.). En helhetsbild av givarförsamlingar, dess ombud, gåvor och genomförda/planerade aktiviteter. Enkelt registrera och bokföra spontana gåvor från olika kanaler (webb, OCR, Internetbank etc.). Möjlighet att kommunicera med och ta emot gåvor från givare via mobilen. Enkel hantering av månadsgivare, dess fullmakter för autogiro och månadsdragningar (genomförda/ej genomförda). Automatisk integration mellan CRM/Insamlingssystemet och banker, Bankgirocentralen, Payex etc. (avseende inbetalningar och autogirodragningar). Integration mellan CRM/Insamlingssystemet och ekonomi/affärssystemet (Dyn AX) för bokföring av gåvor/inbetalningar. Förenklad administration kopplat till avdragsrätten (uppmärkning av ändamål och gåvor, kommunikation med givare och Skatteverket). Enkelt kunna söka fram och modifiera urval för olika typer av kommunikation och kampanjer. Effektivt stöd för planering, genomförande och uppföljning av kampanjer (urval/målgrupp, budskap, utskick i rätt kanal, responshantering samt uppföljning av resultat). Få en god överblick över vem/vilka som fått vilken kommunikation och när. Enkelt kunna skapa, söka fram och använda dokumentmallar för olika typer av kommunikation, inkl. enklare textflätning. Enkel hantering av anmälningar till event, samt uppföljning av vem som kom/deltog. Effektiv uppföljning och analys av verksamheten, dvs. att själv enkelt kunna ta ut rapporter och genomföra analyser utifrån respektive roller. Möjlighet att kunna göra drill down, vrida och vända på resultatet. Enkelt kunna söka fram information, göra urval, sortera och filtrera resultatet. Kunna spara och återanvända generella och personliga sökfrågor. Ärendehantering kunna registrera och följa upp olika ärenden och aktiviteter kopplade till en givare, en församling eller ett företag. Fullt ut responsiv web, med möjlighet att enkelt ge en gåva. Gåvoflöden integrerade med CRM/Insamlingssystemet (automatiskt skapa ny givare och registrera betalning/gåva). E-post system integrerat med CRM/Insamlingssystemet avseende utskick och utskickslistor, optin/opt-out, spårbarhet av öppningar, klick, länkningar etc. Microsoft-baserad lösning som nyttjar befintlig serverkapacitet och redan gjorda investeringar. Möjlighet att själva kunna genomföra körningar, uppdatera information, avidentifiera en avslutad givare etc. och därmed minska leverantörsberoende och behov av konsulttid.

8 P A G E 8 of (12) 3.2. Diakonias tekniska landskap Diakonias verksamhetssystem omfattar idag Projekthanteringssystem, FixIT Intranät, VoiceIT Ekonomisystem, PayIT Personaltjänstesystem, StaffIT CRM-system, Mysoft. Plattformen för projekt och Intranät systemen baserar sig på Sharepoint 2013 och MS SQL server Ekonomi- och personaltjänstesystemen är Microsoft Dynamics AX Dessa system är relativt nyanskaffade och levererades under Gemensamt för dessa system är att de bygger helt på Microsoftplattformar, vilket är standard för Diakonias systemplattformar. Det befintliga CRM-systemet är en Microsoft.NET applikation tillsammans med en Oracle-databas. Diakonia använder sig av Active Directory med ca 300 användarkonton och 30-tal servrar. Exchange 2010 Mail Direct (E-post) E-post Social Media FB, Instagram, Youtube, Likedin Mail FixIT (Projekt, Sharepoint) Projekthantering/Ändamål Fäljer upp projekt/aktiviteter inom Diakonia Finansiering och betalningar VoiceIT (Intranet, Sharepoint) Givaradministration i CRM Privata givare (Potentiella, Spontanta, Månads) Företag, aktivister, ombud, församlingar Inbetalningar/Gåvor Mallar Sök, filtrera, listor Rapport och analys Urval Kampanjhantering Ärenden/aktiviteter One World CRM (Insamlingssystem) Dokumenthantering Excelrapporter Web StaffIT (HR-system) AX Enterprice Portal Srv Användarhantering PayIT (Ekonomi Dyn AX) Betalningar från BG/PG (Bankgirocentralen) FUBS-fil Fullmakter till BG-centralen BEBS-fil till BG centralen Dragningar Autogiro Fil till Skatteverket avdragsrätt Uppfattad översikt över systemkartan för insamlingsenheten hos Diakonia idag Övergripande systemkarta för insamlingsarbetet idag. Bilden visar i stort följande Mysoft är det centrala systemet för insamlingsadministration.

9 P A G E 9 of (12) Det finns idag inga fullödiga integrationer till övriga stödsystem såsom PayIT (Dynamics AX), MailDirect (E-post), FixIT (Ändamål) och VoiceIT (Dokumenthantering). Viss integration finns genom mer eller mindre manuell hantering genom registrering från lista (ibland dubbelt) eller inläsning av fil, exempelvis hantering av inbetalningar och gåvor. Det saknas integration mellan MailDirect (e-post) och Mysoft vilket innebär flera separata databaser med givarinformation som inte är synkroniserade. Man kan inte se i Mysoft vilka (urval) som ingått i ett e-postutskick och respons/beteende i samband med utskicken stannar i MailDirect utan att återföras till Mysoft. Mysoft används endast i mindre grad för att ta fram urval/rapporter och görs istället i externa verktyg (Excel och Crystal Report). Dessa urval/rapporter/analyser kan därmed inte sparas och återanvändas i i Mysoft utan behöver skapas på nytt varje gång. Uttag av filer att skicka till Bankgirocentralen och Skatteverket görs i hög grad manuellt. 4. Produktinformation 4.1. Produktöversikt Vänligen beskriv övergripande ert CRM/insamlingssystem och lista huvudkomponenter/moduler som sammanfattar er lösning. Beskriv också eventuella beroenden till tredjepartsleverantörer, partnerskap/relationer. Beskriv specifikt möjligheten till rapportering och analys i lösningen - generellt och för en enskild användare/roll Integration Beskriv hur er lösning är sammansatt för att bli ett komplett CRM/insamlingssystem. Visa moduler/komponenter, integrationer eller andra utmärkande delar av arkitekturen utifrån tre perspektiv. Ange vad som sker i realtid och vad som sker i batch-överföringar. Integration mellan komponenter/moduler i ert CRM/Insamlingssystem Integration mellan ert CRM/Insamlingssystem och Diakonias övriga interna system som beskrivs i kapitel 3.2. Integration mellan ert CRM/Insamlingssystem och externa system som Diakonia samarbetar med t.ex. MailDirect eller annan e-postlösning, Bankgirocentralen och Payex för hantering av inbetalningar och autogirodragningar Skalbarhet och performance Beskriv hur skalbar er lösning är utifrån hur många användare lösningen blivit testad för. Använd exempel med siffror från nyligen genomförda implementationer eller ert största stresstest. Ange om det finns något av Diakonias övriga interna/externa system som er lösning inte är kompatibel med. Beskriv en lösning på denna eventuella problematik.

10 P A G E 10 of (12) 4.4. Behörighet Beskriv möjligheter kring hur man kan definiera behörighetsnivåer för olika typer av roller: Se/Läsa/Skriva/Skapa/Uppdatera etc. Hur kan behörighet tillgängliggöras/begränsas för t.ex. extern part såsom TM eller kommunikationsbyrå Produktvision Beskriv de senaste förbättringarna (per modul/komponent) i er lösning, även de kommande förbättringarna som finns inplanerade. Förklara om/vad dessa förbättringar medför för något mervärde till Diakonia. Beskriv hur ni arbetar med att följa Microsofts uppgraderingar av produkter/plattformar och strategier för molnbaserade tjänster (Cloud first) Förvaltning och support Beskriv vilken typ av support och förvaltningstjänster ni erbjuder efter leverans. Beskriv även hur er supportorganisation ser ut baserat på storlek, geografisk placering, support i egen regi eller tredjeparts, och svensk närvaro. Beskriv gärna förväntade/rekommenderade roller/kompetenser hos Diakonia Differentierande faktorer Beskriv övergripande hur ni ser att er lösning särskiljer sig mot andra leverantörer. 5. Leverantörsinformation 5.1. Leverantörens kontaktperson Diakonia vill att ni uppger en kontaktperson som svarar för er RFI-respons Organisation och finansiell ställning Beskriv kortfattat er verksamhet, kort historik, ägarförhållanden, erfarenheter, eventuell inriktning, organisation, antal kunder, ev. certifieringar, omsättning etc. Inför beslut om ett eventuellt samarbete kommer Diakonia att begära in uppgifter om er finansiella ställning, t.ex. den senaste årsredovisningen, samt ta ut en kreditupplysning Kundbas Beskriv hur många kunder ni har som arbetar med ert system/er lösning, i vilka länder och inom vilka branscher. Redogör specifikt för Non-profit/insamlingsorganisationer Kompetenser Diakonia vill att ni i er respons beskriver vilka kompetensområden ni behärskar och kan bidra med i såväl detta projekt samt i ett långsiktigt samarbete med förvaltning och löpande utveckling av Diakonias CRM/Insamlingssystem. Beskriv gärna hur ni stödjer era kunder kring att utveckla verksamheten och nya arbetssätt genom nya tekniska möjligheter och förändrade (kund)beteenden etc.

11 P A G E 11 of (12) Beskriv vilken erfarenhet ni har av liknande uppdrag (max två) utförda för t.ex. idéburna eller insamlingsinriktade organisationer. Beskriv vad detta (dessa) uppdrag omfattade, vad ert arbete bestod i och vad uppdraget resulterade i Det långsiktiga samarbetet och synen på ett väl fungerande samarbete Projektet att implementera ett nytt CRM/Insamlingssystem ser Diakonia som inledningen på ett långsiktigt samarbete. I kommande steg ingår löpande driftsäkring, grundläggande support, liksom löpande utveckling och integration med eventuella stödsystem som tillkommer över tid. Diakonia önskar att ni kortfattat beskriver vad man ser är viktigt för ett väl fungerande samarbete med era uppdragsgivare sett ur ert perspektiv. I detta sammanhang ser Diakonia gärna att ni i er respons lämnar en lista på kundreferenser, som Diakonia kan komma att ringa upp med frågor kring hur de upplever ert samarbete med avseende på t ex tillgänglighet, service, leveranssäkerhet, tidhållning, prisvärdhet, förändringsledning, anpassning och utveckling samt nya arbetssätt Värdegrund Diakonia önskar att ni gör en kort kommentar till Diakonias värdegrund (www.diakonia.se/vardegrund) om allas lika värde och nämner om ni eller någon/några av era befintliga kunder skulle kunna anses ha en värdegrund som står i skarp motsättning till Diakonias. 6. Genomförande/implementation 6.1. Metodik/projektmodell Redogör kortfattat för hur ett eventuellt uppdrag skulle genomföras beskriv er metodik/projektmodell. Diakonia vill även att ni kortfattat beskriver hur ni kvalitetssäkrar era uppdrag. Beskriv gärna hur den interna processen ser ut från uppdragsstart, strategi, idéarbete, presentation av arbete, till produktion och leverans samt, i förekommande fall, utvärdering av uppdraget Tidplan och estimat Redogör för hur ni ser en realistisk tidplan och ett estimat på de insatser som krävs baserat på era tidigare implementationsprojekt. Om ni planerar att använda er av partners, lista vilka som kan bli relevanta för detta projekt. 7. Kostnader Diakonia är inte vinstdrivande och kan inte dra av moms varför vi önskar att ni anger om/ i vilken utsträckning ni erbjuder reducerad prislista. Vänligen notera att Diakonia har Open License Edu avtal med Microsoft samt är berättigad att nyttja Microsoft License Charity program genom Techsoup.org. Beskriv kostnader utifrån de underliggande rubrikerna. Ange engångskostnader, variabler och återkommande kostnader för samtliga områden. Samtliga priser skall anges inklusive moms.

12 P A G E 12 of (12) 7.1. Licenskostnad Licens och tredjeparts licenskostnad o Engångskostnad o Årlig kostnad 7.2. Implementationskostnad Fastpris Löpande konsultarvode per roll, t.ex: o Affärskonsult o Projektledare o Arkitekt o Systemutvecklare o Integrationsspecialist o Testare o Utbildare train the trainer och slutanvändare Eventuella rese- eller andra tillkommande kostnader Avtalskostnader avseende förvaltning och support efter leverans

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0.

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Förfrågningsunderlag Webbplattform Förfrågan gäller Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Affärskraft Värmland

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB Peter Ericson, VD Exait AB IT företagen IT-branschen i Luleå sysselsätter > 2000 personer 100 IT-bolag Gedigen erfarenhet att samverka, IT-branschråd, Ramavtal etc. Exempel, GSM, RDS. Om Exait Exait är

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

PRODUKT- OCH PRISLISTA

PRODUKT- OCH PRISLISTA CERTIFIED FOR 11-04-2014 PAYMENT MANAGEMENT PRODUKT- OCH PRISLISTA DOCUMENT CAPTURE INDEX Tips: Klicka på sidnumret Inledning PAYMENT Continia Payment Management MANAGEMENT Grundpriser Priser, ytterligare

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

KONSULTPROFIL Michael

KONSULTPROFIL Michael KONSULTPROFIL Michael Systemutvecklare.NET/EPiServer Sammanfattning Michael är en skicklig och erfaren systemutvecklare inom.net-teknologin med fokus på EPiServer-baserade webblösningar. Han är utbildad

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRISLISTA

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRISLISTA PRISLISTA Priser Grundpriser # NAV Användare Licens 1. företag (COM) 2. - 4. COM 5. - 19. COM 20.+ COM DC-BA-XL > 50 Grundlicens - 50+ NAV användare SEK 63.000 (SEK 10.080) DC-BA-L 20-49 Grundlicens -

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster.

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Karlstad, Borlänge, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm Fredrik Pantze & Tomas Hurtig TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare fredrik.pantze@tietoenator.com

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning KURSUTBUD Pulsen håller utbildingar inom IAM området. Under året håller vi utbildningar i NetIQ Identity Manager och Microsoft Forefront Identity Manager. Utbildningarna hålls i våra utbildningslokaler

Läs mer

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv Flera landsting ETT gemensamt e-arkiv Göteborg 3 juni 2014 Ansvarig:, tel:, mail: Version 0.1 2014-06-04 1 Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet

Läs mer

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud!

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Tomas Ericsson, CISSP-ISSAP IT- och informationssäkerhetsarkitekt. Arbetat mer än 20 år med IT- och informationssäkerhetsarkitektur. Har

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på Presentation 3.0 Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda och en vilja av stål Marknadsledare på UPPHANDLINGSSYSTEM Nu ännu bättre stöd i ditt upphandlingsarbete! Nyheter våren

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer