Request for information (RFI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Request for information (RFI)"

Transkript

1 P A G E 1 of (12) D A T E 11/02/2015 A U T H O R Rebecka Björndahl Cecilia Wallersköld Request for information (RFI) N Y T T C R M / I N S A M L I N G S S Y S T E M F Ö R D I A K O N I A H E A D O F F I C E A D D R E S S P.O. Box SE Bromma Sweden V I S I T Gustavslundsvägen 18 Alviks Torg P H O N E +46 (0) F A X +46 (0) diakonia.se

2 P A G E 2 of (12) 1. Introduktion Bakgrund Principer för respons Konfidentialitet Om Diakonia Det här gör vi Så arbetar vi Organisation Behovsbild Diakonias övergripande kravbild Diakonias tekniska landskap Produktinformation Produktöversikt Integration Skalbarhet och performance Behörighet Produktvision Förvaltning och support Differentierande faktorer Leverantörsinformation Leverantörens kontaktperson Organisation och finansiell ställning Kundbas Kompetenser Det långsiktiga samarbetet och synen på ett väl fungerande samarbete Värdegrund Genomförande/implementation... 11

3 P A G E 3 of (12) 6.1. Metodik/projektmodell Tidplan och estimat Kostnader Licenskostnad Implementationskostnad... 12

4 P A G E 4 of (12) 1. Introduktion 1.1. Bakgrund Diakonia vill i framtiden arbeta mer som en professionell säljorganisation med gemensamma, tydliga och effektiva arbetsflöden med möjligheter till att planera, stödja och följa upp insamlingsarbetet. Diakonia i Sverige avser att byta ut befintligt insamlingssystem (en äldre version av Mysoft) mot ett modernare system som bättre stödjer nuvarande och framtida behov. Systemet ska kunna stödja mellan personer i varierande roller, en del dagliga användare och en del sällananvändare. Primära användarprofiler är: o o o o o o Insamlingsansvariga Insamlingsadministratörer/Givarservice Webbansvarig Kommunikatör Ekonomienheten Chefer och andra intressenter På sikt kan även följande profiler vara aktuella som användare av lösningen: o Mobiliseringshandläggare (Församlingar) o Aktivisthandläggare o Policyhandläggare (Beslutsfattarutskick) Diakonia arbetar utifrån en Microsoft-strategi med önskemål om att även CRM/Insamlingssystemet ska utgå från en Microsoft-plattform Diakonia använder Dynamics AX som affärs-/ekonomisystem. Inbetalningar läses in i Mysoft och förs sedan manuellt in i och bokförs i Dynamics AX. Diakonia använder även MS Sharepoint som plattform för ett flertal applikationer samt MailDirect som e-postverktyg. En förstudie har genomförts under hösten som kartlagt befintliga arbetssätt, förbättringsområden och nya mer effektiva sätt att arbeta. Stratiteq har stöttat Diakonia i detta arbete. Denna upphandling avser Diakonia Sverige Principer för respons Responsen ska tydligt klargöra för eventuella antagande som gjorts. Er respons kommer användas som ett verktyg för att scanna potentiella IT-systemleverantörer av CRM/Insamlingssystem. Några utvalda leverantörer kommer sedan att få möjlighet att gå vidare i upphandlingen.

5 P A G E 5 of (12) Offertsvar och kontaktpersoner hos Diakonia Diakonia har anlitat Stratiteq som stöd i detta arbete, varför generella frågor avseende denna RFI, t.ex. kravbild och struktur, ställs primärt till Cecilia Wallersköld, som agerar primär kontaktperson för Diakonia (se kontaktuppgifter nedan). Eventuella frågor rörande teknik och arkitektur besvaras av IT-ansvarig Mikael Ribring, telefon +46 (0) Respons på denna RFI skickas i elektroniskt format till: Cecilia Wallersköld, telefon +46 (0) med kopia till Rebecka Björndahl, Insamlingsansvarig, telefon +46 (0) Responsstruktur Diakonia önskar att leverantören i sin respons följer denna RFI-struktur avseende rubrikindelning etc. (gärna med tydliga hänvisningar till rubrikernas titel/numrering). Detta för att möjliggöra en rättvisande jämförelse mellan olika leverantörers erbjudanden. Avsikten med denna RFI är att Diakonia skall kunna välja ut ett antal leverantörer som får möjligheten att besvara en RFQ gällande ett nytt CRM/Insamlingssystem Tidplan för upphandlingen Preliminärt tidsschema för upphandlingen 2015 Februari RFI och urval av leverantörer för RFQ 2015 Mars Utskick av RFQ till utvalda leverantörer samt utvärdering av svar 2015 April Teckna avtal med utvald leverantör Diakonia emotser er respons inkl. ev. bilagor senast den kl Vänligen skicka in ert svar, i MS Word, MS Excel eller PDF-format via e-post till Diakonias kontaktpersoner (se ovan) Konfidentialitet Leverantören ombeds att begränsa kommunikationen till de representanter för Diakonia som omnämns i dokumentet, till Leverantörens egen personal och till Leverantörens eventuella partners. 2. Om Diakonia 2.1. Det här gör vi På Diakonia arbetar vi med bistånd på ett annorlunda och mer bestående sätt. Vi stödjer eldsjälar som driver projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck. Diakonia driver som regel inga egna projekt. Istället stöttar vi lokala organisationer.

6 P A G E 6 of (12) Mer om hur Diakonia arbetar finns på Diakonia har en kristen värdegrund och arbetar sedan mitten av sextiotalet för en hållbar förändring för de mest utsatta människorna i världen. Vi tror på ett liv före döden. Tillsammans med eldsjälar och ca 350 organisationer i drygt 30 länder arbetar vi för allas lika värde; för att alla människor ska få leva under värdiga förhållanden i en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom. Våra fokusområden är: Mänskliga rättigheter Demokratisering Ekonomisk och social rättvisa Jämställdhet Fred och försoning 2.2. Så arbetar vi Diakonia driver som regel inga egna biståndsprojekt. Istället stöttar vi lokala organisationer. Ofta stödjer vi en organisation i sin helhet, framför en isolerad insats. Några ledord: Långsiktighet: Vi vet att det tar tid att förändra världen. Det kräver envishet och uthållighet. De vi samarbetar med får oftast stöd under många år. Förändring: "Människor som förändrar världen" är vårt motto. Vi syftar på de eldsjälar som har förmåga att omvandla sin frustration till drivkraft. De vet vad som måste förändras och hur det ska göras. Vår uppgift är att hjälpa dem göra det. Vi syftar också på alla de som ger gåvor eller som på andra sätt är med och förändrar världen. Partnerskap: Våra samarbetsorganisationer vet vad de behöver där de arbetar och vi hjälper dem genom att bidra med pengar, utbildning, deltagande i nätverk, erfarenhetsutbyten eller annat som ökar organisationens förmåga att hjälpa de mest utsatta. Påverkan: Det räcker inte att förändra situationen i en enskild by i ett fattigt land. Vi måste förändra de strukturer som skapar fattigdomen. Detta arbetar vi med på många olika nivåer, bland annat genom att försöka påverka makthavare, i Sverige, Europa och i de regioner där vi arbetar Organisation Diakonia har sitt huvudkontor i Sverige (Alvik) samt regionkontor i Asien (Chiang Mai), Afrika (Nairobi), Latinamerika (Bogotá) och Mellanöstern (Jerusalem). Vi har också lokala kontor i de flesta av de länder där vi bedriver utvecklingsbistånd. Den största delen av vår personal är lokalt anställd. Detta ger oss den starka förankring och långsiktighet som är nödvändig för att tillsammans med våra eldsjälar och samarbetsorganisationer åstadkomma hållbar förändring. Vår organisation är decentraliserad, och styrning och stöd utgår från huvudkontoret.

7 P A G E 7 of (12) 2013 hade Diakonia 300 anställda, varav 45 i Sverige. Vår totala omsättning uppgick till ca 450 Msek. Våra kostnader fördelar sig så att 93 % används för vårt biståndsverksamhet medan 2 % används för att täcka insamlingskostnader och 5 % används till övergripande administration. Mer information finns i vår årsredovisning på 3. Behovsbild 3.1. Diakonias övergripande kravbild Nedan listas de mest centrala behoven och drivkrafterna för införande av nytt CRM/Insamlingssystem i Sverige och möjliggöra ett mer effektivt arbetssätt. Dessa representerar de huvudsakliga argumenten för framtida investering i en ny lösning, såväl IT som arbetssätt, inom Diakonia. Ett intuitivt och användarvänligt användargränssnitt och navigering. Värden uttryckta visuellt och i klartext (inte koder). Minskat personberoende - det ska vara enkelt att introducera nya användare och kunna genomföra andras arbetsuppgifter vid t.ex. semester och sjukdom. En helhetsbild av givaren (privat och företag) all information på ett ställe (kontaktuppgifter, gåvor, engagemang, aktiviteter och kampanjer, ärenden etc.). En helhetsbild av givarförsamlingar, dess ombud, gåvor och genomförda/planerade aktiviteter. Enkelt registrera och bokföra spontana gåvor från olika kanaler (webb, OCR, Internetbank etc.). Möjlighet att kommunicera med och ta emot gåvor från givare via mobilen. Enkel hantering av månadsgivare, dess fullmakter för autogiro och månadsdragningar (genomförda/ej genomförda). Automatisk integration mellan CRM/Insamlingssystemet och banker, Bankgirocentralen, Payex etc. (avseende inbetalningar och autogirodragningar). Integration mellan CRM/Insamlingssystemet och ekonomi/affärssystemet (Dyn AX) för bokföring av gåvor/inbetalningar. Förenklad administration kopplat till avdragsrätten (uppmärkning av ändamål och gåvor, kommunikation med givare och Skatteverket). Enkelt kunna söka fram och modifiera urval för olika typer av kommunikation och kampanjer. Effektivt stöd för planering, genomförande och uppföljning av kampanjer (urval/målgrupp, budskap, utskick i rätt kanal, responshantering samt uppföljning av resultat). Få en god överblick över vem/vilka som fått vilken kommunikation och när. Enkelt kunna skapa, söka fram och använda dokumentmallar för olika typer av kommunikation, inkl. enklare textflätning. Enkel hantering av anmälningar till event, samt uppföljning av vem som kom/deltog. Effektiv uppföljning och analys av verksamheten, dvs. att själv enkelt kunna ta ut rapporter och genomföra analyser utifrån respektive roller. Möjlighet att kunna göra drill down, vrida och vända på resultatet. Enkelt kunna söka fram information, göra urval, sortera och filtrera resultatet. Kunna spara och återanvända generella och personliga sökfrågor. Ärendehantering kunna registrera och följa upp olika ärenden och aktiviteter kopplade till en givare, en församling eller ett företag. Fullt ut responsiv web, med möjlighet att enkelt ge en gåva. Gåvoflöden integrerade med CRM/Insamlingssystemet (automatiskt skapa ny givare och registrera betalning/gåva). E-post system integrerat med CRM/Insamlingssystemet avseende utskick och utskickslistor, optin/opt-out, spårbarhet av öppningar, klick, länkningar etc. Microsoft-baserad lösning som nyttjar befintlig serverkapacitet och redan gjorda investeringar. Möjlighet att själva kunna genomföra körningar, uppdatera information, avidentifiera en avslutad givare etc. och därmed minska leverantörsberoende och behov av konsulttid.

8 P A G E 8 of (12) 3.2. Diakonias tekniska landskap Diakonias verksamhetssystem omfattar idag Projekthanteringssystem, FixIT Intranät, VoiceIT Ekonomisystem, PayIT Personaltjänstesystem, StaffIT CRM-system, Mysoft. Plattformen för projekt och Intranät systemen baserar sig på Sharepoint 2013 och MS SQL server Ekonomi- och personaltjänstesystemen är Microsoft Dynamics AX Dessa system är relativt nyanskaffade och levererades under Gemensamt för dessa system är att de bygger helt på Microsoftplattformar, vilket är standard för Diakonias systemplattformar. Det befintliga CRM-systemet är en Microsoft.NET applikation tillsammans med en Oracle-databas. Diakonia använder sig av Active Directory med ca 300 användarkonton och 30-tal servrar. Exchange 2010 Mail Direct (E-post) E-post Social Media FB, Instagram, Youtube, Likedin Mail FixIT (Projekt, Sharepoint) Projekthantering/Ändamål Fäljer upp projekt/aktiviteter inom Diakonia Finansiering och betalningar VoiceIT (Intranet, Sharepoint) Givaradministration i CRM Privata givare (Potentiella, Spontanta, Månads) Företag, aktivister, ombud, församlingar Inbetalningar/Gåvor Mallar Sök, filtrera, listor Rapport och analys Urval Kampanjhantering Ärenden/aktiviteter One World CRM (Insamlingssystem) Dokumenthantering Excelrapporter Web StaffIT (HR-system) AX Enterprice Portal Srv Användarhantering PayIT (Ekonomi Dyn AX) Betalningar från BG/PG (Bankgirocentralen) FUBS-fil Fullmakter till BG-centralen BEBS-fil till BG centralen Dragningar Autogiro Fil till Skatteverket avdragsrätt Uppfattad översikt över systemkartan för insamlingsenheten hos Diakonia idag Övergripande systemkarta för insamlingsarbetet idag. Bilden visar i stort följande Mysoft är det centrala systemet för insamlingsadministration.

9 P A G E 9 of (12) Det finns idag inga fullödiga integrationer till övriga stödsystem såsom PayIT (Dynamics AX), MailDirect (E-post), FixIT (Ändamål) och VoiceIT (Dokumenthantering). Viss integration finns genom mer eller mindre manuell hantering genom registrering från lista (ibland dubbelt) eller inläsning av fil, exempelvis hantering av inbetalningar och gåvor. Det saknas integration mellan MailDirect (e-post) och Mysoft vilket innebär flera separata databaser med givarinformation som inte är synkroniserade. Man kan inte se i Mysoft vilka (urval) som ingått i ett e-postutskick och respons/beteende i samband med utskicken stannar i MailDirect utan att återföras till Mysoft. Mysoft används endast i mindre grad för att ta fram urval/rapporter och görs istället i externa verktyg (Excel och Crystal Report). Dessa urval/rapporter/analyser kan därmed inte sparas och återanvändas i i Mysoft utan behöver skapas på nytt varje gång. Uttag av filer att skicka till Bankgirocentralen och Skatteverket görs i hög grad manuellt. 4. Produktinformation 4.1. Produktöversikt Vänligen beskriv övergripande ert CRM/insamlingssystem och lista huvudkomponenter/moduler som sammanfattar er lösning. Beskriv också eventuella beroenden till tredjepartsleverantörer, partnerskap/relationer. Beskriv specifikt möjligheten till rapportering och analys i lösningen - generellt och för en enskild användare/roll Integration Beskriv hur er lösning är sammansatt för att bli ett komplett CRM/insamlingssystem. Visa moduler/komponenter, integrationer eller andra utmärkande delar av arkitekturen utifrån tre perspektiv. Ange vad som sker i realtid och vad som sker i batch-överföringar. Integration mellan komponenter/moduler i ert CRM/Insamlingssystem Integration mellan ert CRM/Insamlingssystem och Diakonias övriga interna system som beskrivs i kapitel 3.2. Integration mellan ert CRM/Insamlingssystem och externa system som Diakonia samarbetar med t.ex. MailDirect eller annan e-postlösning, Bankgirocentralen och Payex för hantering av inbetalningar och autogirodragningar Skalbarhet och performance Beskriv hur skalbar er lösning är utifrån hur många användare lösningen blivit testad för. Använd exempel med siffror från nyligen genomförda implementationer eller ert största stresstest. Ange om det finns något av Diakonias övriga interna/externa system som er lösning inte är kompatibel med. Beskriv en lösning på denna eventuella problematik.

10 P A G E 10 of (12) 4.4. Behörighet Beskriv möjligheter kring hur man kan definiera behörighetsnivåer för olika typer av roller: Se/Läsa/Skriva/Skapa/Uppdatera etc. Hur kan behörighet tillgängliggöras/begränsas för t.ex. extern part såsom TM eller kommunikationsbyrå Produktvision Beskriv de senaste förbättringarna (per modul/komponent) i er lösning, även de kommande förbättringarna som finns inplanerade. Förklara om/vad dessa förbättringar medför för något mervärde till Diakonia. Beskriv hur ni arbetar med att följa Microsofts uppgraderingar av produkter/plattformar och strategier för molnbaserade tjänster (Cloud first) Förvaltning och support Beskriv vilken typ av support och förvaltningstjänster ni erbjuder efter leverans. Beskriv även hur er supportorganisation ser ut baserat på storlek, geografisk placering, support i egen regi eller tredjeparts, och svensk närvaro. Beskriv gärna förväntade/rekommenderade roller/kompetenser hos Diakonia Differentierande faktorer Beskriv övergripande hur ni ser att er lösning särskiljer sig mot andra leverantörer. 5. Leverantörsinformation 5.1. Leverantörens kontaktperson Diakonia vill att ni uppger en kontaktperson som svarar för er RFI-respons Organisation och finansiell ställning Beskriv kortfattat er verksamhet, kort historik, ägarförhållanden, erfarenheter, eventuell inriktning, organisation, antal kunder, ev. certifieringar, omsättning etc. Inför beslut om ett eventuellt samarbete kommer Diakonia att begära in uppgifter om er finansiella ställning, t.ex. den senaste årsredovisningen, samt ta ut en kreditupplysning Kundbas Beskriv hur många kunder ni har som arbetar med ert system/er lösning, i vilka länder och inom vilka branscher. Redogör specifikt för Non-profit/insamlingsorganisationer Kompetenser Diakonia vill att ni i er respons beskriver vilka kompetensområden ni behärskar och kan bidra med i såväl detta projekt samt i ett långsiktigt samarbete med förvaltning och löpande utveckling av Diakonias CRM/Insamlingssystem. Beskriv gärna hur ni stödjer era kunder kring att utveckla verksamheten och nya arbetssätt genom nya tekniska möjligheter och förändrade (kund)beteenden etc.

11 P A G E 11 of (12) Beskriv vilken erfarenhet ni har av liknande uppdrag (max två) utförda för t.ex. idéburna eller insamlingsinriktade organisationer. Beskriv vad detta (dessa) uppdrag omfattade, vad ert arbete bestod i och vad uppdraget resulterade i Det långsiktiga samarbetet och synen på ett väl fungerande samarbete Projektet att implementera ett nytt CRM/Insamlingssystem ser Diakonia som inledningen på ett långsiktigt samarbete. I kommande steg ingår löpande driftsäkring, grundläggande support, liksom löpande utveckling och integration med eventuella stödsystem som tillkommer över tid. Diakonia önskar att ni kortfattat beskriver vad man ser är viktigt för ett väl fungerande samarbete med era uppdragsgivare sett ur ert perspektiv. I detta sammanhang ser Diakonia gärna att ni i er respons lämnar en lista på kundreferenser, som Diakonia kan komma att ringa upp med frågor kring hur de upplever ert samarbete med avseende på t ex tillgänglighet, service, leveranssäkerhet, tidhållning, prisvärdhet, förändringsledning, anpassning och utveckling samt nya arbetssätt Värdegrund Diakonia önskar att ni gör en kort kommentar till Diakonias värdegrund (www.diakonia.se/vardegrund) om allas lika värde och nämner om ni eller någon/några av era befintliga kunder skulle kunna anses ha en värdegrund som står i skarp motsättning till Diakonias. 6. Genomförande/implementation 6.1. Metodik/projektmodell Redogör kortfattat för hur ett eventuellt uppdrag skulle genomföras beskriv er metodik/projektmodell. Diakonia vill även att ni kortfattat beskriver hur ni kvalitetssäkrar era uppdrag. Beskriv gärna hur den interna processen ser ut från uppdragsstart, strategi, idéarbete, presentation av arbete, till produktion och leverans samt, i förekommande fall, utvärdering av uppdraget Tidplan och estimat Redogör för hur ni ser en realistisk tidplan och ett estimat på de insatser som krävs baserat på era tidigare implementationsprojekt. Om ni planerar att använda er av partners, lista vilka som kan bli relevanta för detta projekt. 7. Kostnader Diakonia är inte vinstdrivande och kan inte dra av moms varför vi önskar att ni anger om/ i vilken utsträckning ni erbjuder reducerad prislista. Vänligen notera att Diakonia har Open License Edu avtal med Microsoft samt är berättigad att nyttja Microsoft License Charity program genom Techsoup.org. Beskriv kostnader utifrån de underliggande rubrikerna. Ange engångskostnader, variabler och återkommande kostnader för samtliga områden. Samtliga priser skall anges inklusive moms.

12 P A G E 12 of (12) 7.1. Licenskostnad Licens och tredjeparts licenskostnad o Engångskostnad o Årlig kostnad 7.2. Implementationskostnad Fastpris Löpande konsultarvode per roll, t.ex: o Affärskonsult o Projektledare o Arkitekt o Systemutvecklare o Integrationsspecialist o Testare o Utbildare train the trainer och slutanvändare Eventuella rese- eller andra tillkommande kostnader Avtalskostnader avseende förvaltning och support efter leverans

Visualisering, paketering och konceptutveckling av tonalitet och manér

Visualisering, paketering och konceptutveckling av tonalitet och manér UPPHANDLINGSUNDERLAG S I D A 1 av (7) Sammarbete med kommunikationsbyrå Bakgrund Omfattning, samt typ av efterfrågade tjänster och kompetenser Diakonia är en av Sveriges tio största biståndsorganisationer,

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0.

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Förfrågningsunderlag Webbplattform Förfrågan gäller Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Affärskraft Värmland

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB Peter Ericson, VD Exait AB IT företagen IT-branschen i Luleå sysselsätter > 2000 personer 100 IT-bolag Gedigen erfarenhet att samverka, IT-branschråd, Ramavtal etc. Exempel, GSM, RDS. Om Exait Exait är

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Kommungemensam Mötesadministration Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Presentation Helge Sjödin Systemförvaltare, projektledare Lina Delde Systemadministratör, projektdeltagare Innehåll Införandet

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

PRODUKT- OCH PRISLISTA

PRODUKT- OCH PRISLISTA CERTIFIED FOR 11-04-2014 PAYMENT MANAGEMENT PRODUKT- OCH PRISLISTA DOCUMENT CAPTURE INDEX Tips: Klicka på sidnumret Inledning PAYMENT Continia Payment Management MANAGEMENT Grundpriser Priser, ytterligare

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson

Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering Dnr. 2015/0513 Handläggare: Mattias Hermansson 2 (11) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 OM ÖSTGÖTATRAFIKEN... 3

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om de 3 programmen

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Richard Boije Sida: 1 (6) Request For Information (RFI) Ansvarig: Richard Boije Datum 2017-01-23 Richard Boije Sida: 2 (6) 1 Organisation Åda... 3 2 Bakgrund och Syfte... 3 3 Mål... 4 4 RFI- Information...

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network Dagens program 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network 10.20 Inledning Hur arbetar HM Skåne med transportplanering? Britt Carlsson-Green, Hållbar

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Övergång från gamla till nya systemet

Övergång från gamla till nya systemet 2 Övergång från gamla till nya systemet 9 november kommer Föreningssupport att släckas ner. UPPDATERA NU!! Gamla hemsidor finns tillgängliga till 31 december Se till att det gamla systemet är uppdaterat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster.

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Karlstad, Borlänge, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm Fredrik Pantze & Tomas Hurtig TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare fredrik.pantze@tietoenator.com

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM

KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM 1 2 3 KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM Podio är en mobil- och molnbaserad tjänst för samarbete och informationshantering. Podio hjälper dig att skapa ordning och reda i en social

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer