NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 19 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Valnämnder och valbestyrelse inför kommunalvalet Anhållan om bidrag; Jakobstads Sinfonietta Reservering av industritomtområde; Foxstock Finland Ansökan om undantag; Foxstock Finland Ansökan om undantag; Jungarå Representant till Ledargrupp för specialomsorger Nykarlebymedaljen Uppbådsnämnderna för år Delgivning av tjänstemannabeslut Begäran om utlåtande om utkast till Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utsedda hamnar och tillåtna tidpunkter för landning av fångst Anmälningsärenden 52 Tilläggsärenden 33 Projekt "Björken och stjärnan" 53 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Ordförande Fredagen den i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby MARIA PALM Maria Palm

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/ Stadsstyrelsen 34 Kanäs Planering av området vid Ytterjeppo-korsning 56 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Ordförande Fredagen den i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby MARIA PALM Maria Palm

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Palm Maria, ordförande Beslutande Holmberg Marika Högdahl Jan-Erik, viceordförande Ingman Ronny Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Rögård Nils-Erik Vestlin Albert Frånvarande Övriga deltagande Flén Elli, stadsfullmäktiges ordförande Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges I viceordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdir. och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Maria Palm Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Jan-Erik Högdahl Ronny Ingman Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Stadshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Kvist, byråsekreterare

4 Stadsstyrelsen CK:29/2017/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 19 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. CK:30/2017/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Sst 20 I tur att justera protokollet är ledamöterna Jan-Erik Högdahl och Ronny Ingman. (Följande i tur är Mathias Kass och Sören Lawast). SD: Stadsstyrelsen utser de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Jan-Erik Högdahl och Ronny Ingman. Protokollet justeras på stadskansliet onsdagen den kl CK:25/2017/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Sst 21 SD: Stadsstyrelsen godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella tilläggsärenden. Stadsstyrelsen godkände föredragningslistan med följande tilläggsärenden: Anmälningsärende; NIK 100 år 33 Projektledare Björken & Stjärnan 34 Kanäs 35 Planering av området vid Ytterjeppo korsning.

5 Stadsstyrelsen CK:14/2017/ VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE INFÖR KOMMUNALVALET 2017 Stadsstyrelsen Bilaga 1/22 Kommunalval ordnas söndagen den 9 april Förhandsröstning sker under tiden och i utlandet under tiden Valnämnderna för varje röstningsområde tillsätts av kommunstyrelsen i god tid före valet. Medlemmar och ersättare skall väljas bland valbara invånare i kommunen så att varje valnämnd och valbestyrelse i mån av möjlighet företräder de i partiregistret antecknade partier som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen i fråga. Den politiska representationen granskas också separat för medlemmarna respektive ersättarna. Medlemmarna och ersättarna i valnämnderna och valbestyrelsen skall vara valbara till kommunens förtroendeorgan enligt kommunallagen. En person som uppställts som kandidat i kommunalvalet kan inte vara medlem eller ersättare i en valnämnd. Förvaltningslagens reglering av jäv tillämpas inte på valnämnden. Detta betyder att den som utsetts till medlem eller ersättare kan delta i alla valnämndens uppgifter med ett undantag; en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar får inte vara ett sådant valbiträde som avses i 73 2 mom. I vallagen. Likaså skall jämställdhetslagens krav på 40 procents representation fyllas både för medlemmarnas och ersättarnas del. I valnämnden skall finnas en ordförande, en viceordförande, tre övriga medlemmar och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. Valbestyrelsen tillsätts likaså av kommunstyrelsen i god tid före valet. Till valbestyrelsen hör ordförande, viceordförande, ytterligare en medlem och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlem eller ersättare i valbestyrelsen. När det gäller behörigheten spelar det ingen roll i vilken kommun kandidaten har ställt upp; ett syskon till en kandidat som ställts upp i kommun A är inte behörig att vara medlem i valbestyrelsen i någon kommun. En valnämnd eller valbestyrelse är beslutför med 3 medlemmar.

6 Stadsstyrelsen Valnämndens ersättare och valbestyrelsens ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. Kommunen är indelad i 10 röstningsområden: nr 1 Nykarleby (öster om älven) 2 Kyrkoby (väster om älven samt delar av Kyrkoby och Forsby) 3 Kovjoki 4 Markby 5 Socklot 6 Ytterjeppo 7 Hirvlax 8 Munsala 9 Pensala 10 Jeppo Valnämnderna och valbestyrelsen vid senaste val (riksdagsvalet 2015) bifogas. Sst 22 SD: Stadsstyrelsen torde tillsätta valnämnder och valbestyrelse för kommunalvalet 2017 enligt ovannämnda föreskrifter. Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnder och valbestyrelsen inför kommunalvalet 2017 enligt följande: I. röstningsområdet, Nykarleby Medlemmar: Marika Holmberg, ordförande Rita Linqvist, viceordförande Bo Andersson Anna Övergaard Kjell Söderlund Ersättare: Synnöve Backström-Nykvist, Rune Granlund, Margareta Storsved, Fredrik Mannström, kompletteras på nästa möte II. röstningsområdet, Kyrkoby Medlemmar: Ralf Skåtar, ordförande

7 Stadsstyrelsen Greta Backman, viceordförande Raoul Carlstedt Marit Karlstedt-Fellman Olavi Heinonen Ersättare: Anna-Brita Fredriksson, Tommy Krokvik, Helena Häggström, Göran Sjöblom, kompletteras på nästa möte III. röstningsområdet, Kovjoki Medlemmar: Rune Sjöholm, ordförande Johannes Broberg, viceordförande Gunborg Mattsson Annika Heselius Barbro Heselius Ersättare: Jan-Erik Högdahl, Frank Heselius, Marina Ek-Bäck, Clas-Göran Westerlund, Margita Bränn IV. röstningsområdet, Markby Medlemmar: Putte Bäck, ordförande Gösta Finne, viceordförande Agneta Nylund Maj-Lis Ruissaari Håkan Rönnqvist Ersättare: Petra Nygård, Rickard Hagman, Åke Blomqvist, Monica Finne, kompletteras på nästa möte V. röstningsområdet, Socklot Medlemmar: Gunilla Henriksson, ordförande Ann Segervall, viceordförande Lilian Wik Tomas Wikström

8 Stadsstyrelsen Frank Westerlund Ersättare: Monia Lindholm, Lilian Björklund, Gösta Harald, Sture Smeds, Kerstin Wingren VI. röstningsområdet, Ytterjeppo Medlemmar: Kurt Cederström, ordförande Fredrik Nylund, viceordförande Anne-Mari Koski Yvonne Ström Bertel Andersson Ersättare: Nils-Erik Broman, Rolf Sjöblom, Magnus Finnila, Helena Kronqvist, Inger Backlund VII. röstningsområdet, Hirvlax: Medlemmar: Olof Wik, ordförande Inger Stråka, viceordförande Christina Nybäck Dan-Anders Nyvik Elisabet Lindgren Ersättare: Valfrid Back, Rune Skåtar, Greta Näs, Per Westlin, Alf Holm VII. röstningsområdet, Munsala: Medlemmar: Kerstin Ollandt, ordförande Per-Ole Julin, viceordförande Elisabet Granlund Gösta Fors Birgitta Mietala Ersättare: Per-Eric Anderson, Kerstin Nysten, Stig Antell, Valborg Ingman, kompletteras på näste möte

9 Stadsstyrelsen IX. röstningsområdet, Pensala Medlemmar: Maria Sirén, ordförande Sonja Renvall, viceordförande Sven Ek Gun-Lis Stoor Jan Sirén Ersättare: Thore Wallin, Monika Andersson, Glenn Åman, Nils-Erik Rögård, Armas Tiittanen X. röstningsområdet, Jeppo Medlemmar: Barbro Julin, ordförande Stig Forsgård, viceordförande Bo Nygård Carl-Erik Fors Sonja Julin Ersättare: Barbro Stenfors, Ronny Ludén, Kristina Blomberg, Bror Westin, Johan Stenfors. Valbestyrelsen Medlemmar: Raoul Carlstedt, ordförande Greta Backman, viceordförande kompletteras på nästa möte Ersättare: kompletteras på nästa möte, Ralf Forslund, Lisen Aspnäs, kompletteras på nästa möte.

10 Stadsstyrelsen CK:136/2017/ ANHÅLLAN OM BIDRAG; JAKOBSTADS SINFONIETTA 2017 Kommunala samarbetsnämnden Bilaga 1/23 Jakobstads Sinfonietta anhåller om fortsatt stöd för orkesterverksamheten enligt samma fördelning som tillämpats tidigare, dvs att Jakobstad står för 75 procent av finansieringen, kommunerna i Jakobstadsregionen, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre för 15 procent, samt övriga kommuner inom Söfuk för 10 procent (Se bilaga för enskilda summor) Förslag: Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och rekommenderar medlemskommunerna att bevilja bidrag till Jakobstads Sinfonietta. Samarbetsnämndens beslut: Samarbetsnämnden godkände förslaget. SD: Stadsstyrelsen beslutar stöda Jakobstads sinfonietta med ett bidrag som bestäms på mötet. Stadsstyrelsen beslöt stöda Jakobstads sinfonietta med 1500 för år Beslutet meddelas sökande, EK och CK.

11 Stadsstyrelsen CK:137/2017/ RESERVERING AV INDUSTRITOMTOMRÅDE; FOXSTOCK FINLAND Sst 24 Foxstock Finland Ab anhåller om att få reservera ett industritomtområde på stadens norra industriområde. Ansökan gäller ett ca 1,57 ha stort markområde i kvarter för verksamhetsbyggnader (KTY). Tomtområdet är ett outbrutet området av fastigheten och området motsvarar u.b.v. tomterna 4-6 i kvarter 825 i planutkastet. Sökanden uppger att man har för avsikt att uppföra en lagerbyggnad på tomtområdet under år SD: Stadsstyrelsen föreslås reservera ett ca 1,57 ha stort tomtområde av fastigheten åt Foxstock Finland Ab. Tomtområdet reserveras för industriellt bruk (KTY-ändamål) och reserveringstiden är ett år. Fastställd reserveringsavgift debiteras enligt praxis ifall byggandet inte inleds omedelbart. Beslutet delges sökanden, MBN och tekniska avdelningen. Stadsdirektörens förslag godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.

12 Stadsstyrelsen BK:97/2017/ ANSÖKAN OM UNDANTAG; FOXSTOCK FINLAND Bilaga 1-2/25 Foxstock Finland Ab ansöker om undantag från bestämmelserna gällande ett byggförbud enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL). Sökanden önskar uppföra en industrihall (rävförädlingscenter) på ett arealbestämt område av stadens fastighet Den planerade byggplatsen är belägen på stadens nya arbetsplatsområde norr om centrum. För närvarande bereds en detaljplan för området och ett planutkast har presenterats. Myndigheter och intressenter hörs angående detaljplaneutkastet och utkastet är framlagt till påseende (hänv.; se kungörelse). Ansökan gäller för uppförande av en ca 5480 m 2 stor hallbyggnad på ett delområde i kvarter 825. Totalarealen för byggplatsområdet är ca 1,57 ha och området består av under bildning varande tomterna 4-6. Det berörda markområdet tillhör staden och ett separat reserveringsbeslut skall fattas gällande tomtreserveringen. Den del av kvarteret som ansökan gäller har reserverats för verksamhetsbyggnader (KTY). Ett separat vidare hörande (kungörelseförfarande) sker med anledning av det ansökta undantaget. Synpunkter över byggnads-projektet kan framföras t.o.m (kl ). Enligt planutkastet gäller för det aktuella tomtområdet följande: - kvarterområde för verksamhetsbyggnader (KTY), - våningsantal II, - byggrätt, e=0,40 Tekniska avdelningen, TA (sti, geo o. byi) har tagit del av sökandens byggnadsplaner, inkl. preliminära ritningar och situationsplan, Marinex - BI H. Sjölund, dat I samband med ansökan om undantag har sökanden framfört som synnerliga skäl gällande byggandet, man har anpassat tidtabellen för pälsningssäsongen 2017 samt att det föreligger en separat snäv tidsfrist för ansökan om investeringsstöd (NTMcentralen). TA har granskat förutsättningarna för det ansökta undantaget. Området saknar för närvarande infra-/kommunalteknik och hallens placering motsvarar inte helt gränserna för anvisade kvarter och byggytor i detaljplaneutkastet.

13 Stadsstyrelsen Sst 25 Förutsättningar för ordnande av el, vatten och avlopp samt vägförbindelse föreligger dock eftersom området angränsar till detaljplaneområde. För detta behövs anslag samt separat överenskommelse om tidtabell och själva verkställigheten. Tekniska avdelningen motsätter sig inte att ett undantag skulle beviljas under förutsättning att intressenter och myndigheter inte anmärker på byggnadsföretaget. Ett villkor för åtgärden är att den planerade hallbyggnaden placeras inom anvisade gränser för kvarter och byggytor i detaljplaneutkastet. Företagets senast inlämnade ansökan fyller dessa villkor. En väganslutning kunde åtminstone tekniskt ordnas vid norra delen av kvarter 812. Åtgärden kan ske med stöd av samtycke från väghållaren (EPOELY). Det planerade byggandet enligt ovannämnda villkor anses inte ge upphov till avsevärda skadliga miljökonsekvenser, och förorsakar inte heller betydande olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen. Vid behov kan ett nytt utlåtande avges ifall synpunkter inlämnas under hörandeprocessen, skriver stadsingenjören, stadsgeodeten och byggnadsinspektören i sitt utlåtande. Stadsstyrelsen kan med hänvisning till bestämmelserna i MBL 171 handlägga det ansökta undantaget. SD: Stadsstyrelsen konstaterar att den planerade industrihallen passar bra på det nya industriområdet, i nära anslutning till andra inom pälsnäringen verkande företag, och beslutar bevilja Foxstock Finland ansökt undantag. Stadsstyrelsen konstaterade att inga anmärkningar eller synpunkter har inkommit i det vidare hörandet. Stadsdirektörens förslag godkändes. Tillståndet är i kraft ett (1) år från den dag beslutet getts. Byggnadslovet bör sökas inom denna tid. Beslutet meddelas och delges sökande, BK och NTM-centralen. Paragrafen justerades omedelbart.

14 Stadsstyrelsen BK:108/2017/ ANSÖKAN OM UNDANTAG; JUNGARÅ Sst 26 Bilaga 1-2/26 Olav Jungarå anhåller om stadsstyrelsens undantag från bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen (MBL). Ansökan gäller för nybyggnad av ekonomibyggnad på byggnadsplats som underskrider 2000 m 2. Byggnadsplatsen består av fastigheten Brunnsgård RNr 12:7 i Jungar, Jeppo. Enligt MBL 116 bör en byggplats vara tillräckligt stor, dock minst 2000 m 2. Den befintliga byggplatsen om ca 1680 m 2 (enl. LMV:s kartdata material; 1682 m 2 ) är bebyggd med bostadshus (127 m 2 ) och en ekonomibyggnad (50 m 2 ) som ska rivas och ersättas med en ny ekonomibyggnad med våningsytan 79,5 m 2. Totala byggnadsrätten för fastigheten beräknas enligt Nykarleby stads byggnadsordnings bestämmelser, eftersom byggnadsplatsen är belägen på oplanerat område. För en byggplats mellan 2000 och 2500 m 2 är byggrätten 250 m 2. En byggplats som underskrider 2000 m 2 bör beräknas enligt bestämmelserna i byggnadsordningen. Enligt beräkning har den aktuella byggplatsen en byggrätt om totalt 210 m 2 våningsyta ((1680/2000) x 250). Med den planerade ekonomibyggnaden, samt det befintliga bostadshuset, kommer utnyttjad byggrätt att vara 206,5 m 2 våningsyta. De närmaste rågrannarna har hörts skriftligen och de motsätter sig inte byggandet. Byggnadsinspektören och stadsgeodeten har granskat sökandens byggnadsplaner och förordar att undantag beviljas, eftersom det handlar om ersättande byggande. Undantaget gäller för byggnadsplatsens areal. Det planerade byggandet kan inte anses ha avsevärda skadliga miljökonsekvenser, samt förorsakar inte olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen. Stadsstyrelsen kan med hänvisning till MBL 171 behandla ansökt undantag. SD: Stadsstyrelsen föreslås bevilja ansökt undantag. Beslutet meddelas och delges sökande, BK och NTM-centralen. Stadsdirektörens förslag godkändes. Tillståndet är i kraft ett (1) år från den dag beslutet getts. Byggnadslovet bör sökas inom denna tid.

15 Stadsstyrelsen CK:138/2017/ REPRESENTANT TILL LEDARGRUPP FÖR SPECIALOMSORGER Sst 27 Enligt Lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda skall det i kommunen finnas en ledargrupp för specialomsorger. Det har ansetts ändamålsenligt att kommunerna inom Jakobstadsregionens verksamhetsområde har en gemensam grupp. Ärenden som skall behandlas i gruppen berör specialomsorger om utvecklingsstörda. För Nykarleby kan det t.ex. handla om de klienter som bor på Sparvboet, sommarvård för utvecklingsstörda från ca 10 års ålder upp till 16 och rehabiliterande dagvård. Förslagsvis kunde en person med kunskap och kännedom om Sparvboet och utvecklingsstörda utses som Nykarleby stads representant i ledargruppen. SD: Stadsstyrelsen utser representant till ledargruppen. Stadsstyrelsen utsåg Bo Kronqvist till stadens representant. Beslutet meddelas den valda, ledargruppen samt införs i förteckningen över förtroendevalda.

16 Stadsstyrelsen CK:139/2017/ NYKARLEBYMEDALJEN Sst 28 Nykarlebymedaljen instiftades av stadsstyrelsen för att uppmärksamma personer som på ett speciellt sätt utmärkt sig inom ett visst område. Nykarlebymedaljen kan ges till en person som på ett särskilt sätt uppskattas i Nykarleby tack vare sitt arbete, en prestation eller för att ha gjort Nykarleby känt på ett positivt sätt. Enligt Nykarlebymedaljens stadgar kan en medalj i ett internationellt mästerskap berättiga till Nykarlebymedaljen. Mathias Hertén har i november 2016 fått VM-guld i Legends Road Course World Finals SEMI-PRO klass i USA. Johanna Skog har i februari 2016 fått VM-brons i skidåkning för veteraner (10km) i Vuokatti. SD: Stadsstyrelsen besluter att tilldela Nykarlebymedaljen åt Mathias Hertén och Johanna Skog. Utmärkelsen utdelas på idrottsgalan Stadsdirektörens förslag godkändes.

17 Stadsstyrelsen CK:140/2017/ UPPBÅDSNÄMNDERNA FÖR ÅR 2017 Sst 29 Österbottens regionalbyrå ber stadsstyrelsen i Nykarleby att utse en ledamot och en suppleant till uppbådet i Nykarleby De valda bör, om möjligt, ha kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgöringstiden och själva ha avtjänat sin värnplikt. SD: Stadsstyrelsen utser en ledamot och en suppleant för denna till uppbådsnämnden 2017 och besluter på militärlänsstabens önskan att bjuda på kaffe åt de närvarande vid uppbådet. Anslag tas ur stadsstyrelsens dispositionsmedel. Beslutet meddelas Österbottens regionalbyrå och de valda samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Stadsdirektörens förslag godkändes. Sebastian Back, med Elli Flén som suppleant, utsågs till ledamot i uppbådsnämnden.

18 Stadsstyrelsen CK:141/2017/ DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 2016 Sst 30 Bilaga 1/30 Enligt Nykarleby stads direktiv för intern kontroll skall varje nämnd eller förman minst en gång per år granska beslut som direkt underlydande personal fattat. Stadsdirektören, stadssekreteraren och stadskamreren har fattat tjänstemannabeslut under år 2016 enligt bilaga. SD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

19 Stadsstyrelsen CK:152/2017/0 31 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL JORD- OCH SKOGSBRUKS- MINISTERIETS BESLUT OM UTSEDDA HAMNAR OCH TILLÅTNA TIDPUNK- TER FÖR LANDNING AV FÅNGST Sst 31 Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtande om utkasten till ministeriets beslut om de hamnar där fiskefartyg kan landa eller lasta om sin större torsk-, strömming- och vassbukfångst. Genom beslutet fastställs de klockslag som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. Beslutet skulle ges med stöd av vissa EU-fiskerikontrollförordningar och lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014). Enligt 47 i lagen (1188/2014) fastställer jord- och skogsbruksministeriet genom sitt beslut de hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg kan landa eller lasta om sin fångst. Genom beslutet fastställs de klockslag som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. I beslutet ska beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt. Ministeriets begäran om utlåtande och till det hörande material finns tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken Tekniska avdelningen har inget att invända mot utkastet till Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utsedda hamnar och tillåtna tidpunkter för landning av fångst. I utkastet omnämns hamnen i Vexala för Nykarlebys del. SD: Stadsstyrelsen meddelar jord- och skogsbruksministeriet att staden inte har någonting att anmärka mot utkastet. Stadsdirektörens förslag godkändes. Stadsstyrelsen konstaterade att man bör beakta att hamndjupet i Vexala är begränsat.

20 Stadsstyrelsen CK:143/2017/ ANMÄLNINGSÄRENDEN Sst 32 Följande protokollskopior har inlämnats till stadskansliet: - Optima, samkommunstyrelsen Österbottens avfallsnämnd Österbottens förbund, landskapsstyrelsen (www) - 7 Broars Skärgård Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden SD: Antecknas för kännedom. Antecknas för kännedom. NIK fyller 100 år i år. Stadsstyrelsen beslöt att uppvakta föreningen med 500 för deras juniorarbete. Föreningen uppvaktas på idrottsgalan.

21 Stadsstyrelsen CK:889/2016/ PROJEKT "BJÖRKEN OCH STJÄRNAN" Stadsstyrelsen Bilaga 1-2/228 Stadsstyrelsen Bilaga 1/ 11 Sst 228 Sst 11 Stadsstyrelsen har tillsatt en kommitté för förberedande av jubileumsåret 2018 med anledning av att 200 år förflutit sedan Zacharias Topelius föddes. Kommittén består av Elli Flén, Bo Kronqvist, Tina Nylund och Gösta Willman. I samarbete med Anci Holm som projektplanerare har kommittén utarbetat ett utvecklingsprojekt, Björken och Stjärnan, med målet att stärka varumärket Topelius och samtidigt staden Nykarlebys image medelst en mängd evenemang och produkter och evenemang med bärighet långt efter jubileumsåret Projekttiden är planerad till och en projektledare på deltid skall anställas. En beskrivning av projektet och en preliminär projektplan bifogas. (Bl.a budgeten är i skrivande stund under diskussion med leaderkontoret). SD: Föreslår att stadsstyrelsen beslutar att Nykarleby stad ställer sig som projektägare till projektet Björken och Stjärnan och beslutar inlämna en Leader projektansökan. Projektet förutsätter ingen kommunal medfinansiering utöver den årliga avgift som inbetalas till Leader baserat på kommunens invånarantal. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas projektplaneraren och Kultur och fritid. Leadergruppen och NTM-centralen ( ) har godkänt projektet Björken och Stjärnan helt enligt ansökan. Projekttiden är och projektets totalbudget euro. För projektet kan en projektledare på 60 % anställas och kommittén för jubileumsåret har efter diskussion beslutat föreslå att journalisten Anci Holm anställs som projektledare. SD: Stadsstyrelsen antecknar med tillfredsställelse NTM-centralens beslut för kännedom och beslutar anställa Anci Holm som projektledare för projektet Björken och Stjärnan på 60 % av heltid för tiden Föreslås vidare att kommittén för jubileumsåret, Topelius 200 år, Gösta Willman, Elli Flén, Bo Kronqvist och Tina Nylund, kompletteras med museiamanuens Laura Holm samt att kommittén samtidigt fungerar som styr-

22 Stadsstyrelsen Sst 33 grupp för projektet Björken och Stjärnan. Till sekreterare i båda grupperna utses projektledare Anci Holm. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas de berörda och EK. Aktion Österbotten har upplyst staden om att tjänsten som projektledare bör utannonseras eftersom anställningstiden överstiger ett årsverke. Tjänsten har varit lediganslagen under perioden Under tiden har två ansökningar inkommit. Styrgruppen föreslår att Anci Holm väljs till projektledare från Stadsstyrelsen beslutar anställa Anci Holm som projektledare för projektet Björken och Stjärnan på 60 % av heltid för tiden

23 Stadsstyrelsen CK:144/2017/ KANÄS Sst 34 Staden har undertecknat avtal med företaget InterTank Nordic Ab med huvudsäte i Göteborg. Företaget inleder sin verksamhet med att lagra oljeprodukter i Kanäs inom en nära framtid. Avtalet är uppgjort för tiden SD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom. Stadsstyrelsen tackade stadsdirektören och Kanäsarbetsgruppen för gott arbete. Arbetsgruppens mandattid fortsätter till maj.

24 Stadsstyrelsen CK:145/2017/ PLANERING AV OMRÅDET VID YTTERJEPPO-KORSNING Sst 35 Stadens näringspolitiska kommitté har vid sitt möte den diskuterar utvecklingsförslag kring området vid Ytterjeppo korsning. Kommittén anser att området behöver börja planeras för att man skall kunna komma vidare med eventuella företagsetableringar och övriga åtgärder. SD: Stadsstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att inleda detaljplaneringen av stadens område (ca 5,2 ha) vid Ytterjeppo korsning. Stadsdirektörens förslag godkändes.

25 Stadsstyrelsen ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING (rättelseyrkande) OCH BESVÄR Beslutsorgan Datum för sammanträde Stadsstyrelsen Besvärsförbud Eftersom beslut nedan endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen omprövningsbegäran (rättelseyrkan) inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 22, 30 32, Anvisning för begäran om omprövning (rättelseyrkande) Den som är missnöjd med ett av nedannämnda beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från delgivningen av beslutet. Paragrafer: 19 21, 23 24, 27 29, 33 Kontaktinformation: Stadsstyrelsen i Nykarleby, PB 29 (Topeliusesplanaden 7), Nykarleby Omprövningsbegäran kan framställas av en part, d.v.s. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt, eller av en kommunmedlem. Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. En part anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollsutdraget sänts om beslutet skickats per brev, eller tre dagar efter att protokollsutdraget sänts till parten om beslutet sänts elektroniskt. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I ansökan skall den som begär omprövning av beslutet och den som avfattat skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. Kravet med motiveringar skall framgå av omprövningsbegäran. Till begäran om omprövning skall bifogas beslutet i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original samt handlingar man hänvisar till. Omprövningsbegäran skall vara stadsstyrelsen tillhanda före kl den sista dagen som begäran om omprövning får framställas.

26 Stadsstyrelsen Anvisning för besvär I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärstid Kommunalbesvär, paragrafer: 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: dagar Besvärsmyndighet: Vasa förvaltningsdomstol, PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), Vasa Annan besvärsmyndighet: Adress: Paragrafer: Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollsutdraget om beslutet sänts till parten, eller tre dagar efter att protokollsutdraget sänts till parten om beslutet sänts elektroniskt. Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då beslutet gavs. Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsskriften skall innehålla följande uppgifter: o ändringssökandes underskrift o om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges o vilket beslut som överklagas o vilka ändringar som yrkas i beslutet och motiveringar till att beslutet bör ändras Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas. Besvär får anföras på den grunden att o beslutet har tillkommit i felaktig ordning, o den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter o beslutet annars strider mot lag Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall sändas i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvär till Vasa förvaltningsdomstol skall lämnas in senast kl den dag då besvärstiden går ut. För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 250 (Lag om domstolsavgifter 1455/2015).

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2015 101 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 05.11.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 Stadsstyrelsen Tid Måndag 08.02.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 32 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 65 33 Val av två protokolljusterare

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 91 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 17.09.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 08.12.2016 kl. 13.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 121

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 103 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.03.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 60 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 105 61 Val av två protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Ämbetshuset, ÄmbetsEdu. 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 30

Ämbetshuset, ÄmbetsEdu. 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 30 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 28 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 31.08.2016kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, ÄmbetsEdu Ärenden som skall behandlas Sida 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 30 21

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 09.07.2014 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 129 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 1 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 30.11.2016kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57 42 Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 104 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 153

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 104 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 153 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 21.09.2016 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 104 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2008 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Torsdag 10.01.2008 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 16.03.2015 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 92 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 156 93 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 3. 2 Fastställande av föredragningslista 4

1 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 3. 2 Fastställande av föredragningslista 4 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2017 1 Svenska skolsektionen Tid 08.02.2017 kl. 18.00 Plats Jeppo-Pensala skola Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Mörn Inger x Söderlund Jessica x Teir-Siltanen Tove

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Mörn Inger x Söderlund Jessica x Teir-Siltanen Tove Nr 5/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Mörn Inger x Söderlund

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst Kommittéer och arbetsgrupper Näringspolitiska kommittén, 2013-2016: Granlund Vald-Erik, 2013-2014, 2015-2016 Saari Ted, 2013-2014 Sjöblom Göran Sundstén Anna, sekreterare Vestlin Albert, 2015-2016 Arbetsgrupp

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl BYGGNADSNÄMNDEN 08.09.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 19.30 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Mikael Söderholm ersättare Agneta Rydström viceordförande (N)

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 10.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 35 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 51 36 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 18.45

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 18.45 BYGGNADSNÄMNDEN 07.07.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 18.45 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Mikael Söderholm ersättare Agneta Rydström viceordförande (N)

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör BYGGNADSNÄMNDEN 14.04.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 19.05 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Agneta Rydström viceordförande (N) Annika Ahlqvist ledamot (N)

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2017 600 Stadsstyrelsen Tid Måndag 25.09.2017 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 338 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 602 339 Val av protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl Sammanträdesdatum: 28.01.2015 Nr: 1 Paragrafer: 1-8 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 19.00-19.25 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer