Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT"

Transkript

1 Tryckår 3, ersäer alla idigare ugåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK KYL OCH FRYSTEMPERATURER INDUSTRIAPPLIKATIONER OCH KLIMAT

2 har nöje a presenera den nya generaionen av FWC väskekylaggrega konsruerade från grunden för a unyja de senase rönen inom köldbärarekniken Miljömedvena regeringar run om i världen inför i snabb ak srängare lagsifning för a fasa u HCFC köldmedier och begränsa användningen av HFC köldmedier. Sora DXinsallaioner är snabb på väg a bli hisoria. Användningen av indireka sysem som använder en miljövänlig köldbärare och fabriksfärdiga chillers med minimala köldmediemängder ökar rekordsnabb. Föreage Frigadon sarade sin verksamhe Väskekylaggregaen är kompak konsruerade och är förpackade i en grå (NCS 35) pulverlackerad kapsling uppbyggd av galvaniserade plåpaneler. Syseme är klar a användas vid leverans, bara a anslua köldbärarrören sam elförsörjning. Alla aggrega är väderskyddade och kan placeras uomhus i emperaurer mellan - C och +3 C. För emperaurer uanför dessa gränser var vänlig konaka Frigadon för specialuförande. För syrning av aggregaen används e väluprova microprocessorbasera insrumen för a konrollera paramerar såsom in- och ugående köldbäraremperaur, frysskydd, kompressordrifid ec. Sandardurusningen inkluderar vidare; lufkyld kondensor, varvalssyrda kondensorfläkar, flödesvak, lödda plavärmeväxlare med inegrerad fördelare för opimala presanda, hög- och lågryckspressosaer, komple pumpmodul för slue sysem med pump från Grundfos (se abell för specifik aggregaurusning). för mer än 5 år sedan och chillers för olika indusriapplikaioner har vari en vikig del av verksamheen i över år. All denna erfarenhe har naurligvis använs när nu den senase generaionen av väskekylaggrega för kommersiell bruk preseneras. Serien av lufkylda fabriksfärdiga väskekylaggrega har nu uökas ill a omfaa kyleffeker upp ill kw vid - C ugående köldbäraremperaurer sam kw vid -31 C ugående köldbäraremperaurer. Serien har konsrueras för a användas illsammans med de senase yperna av mycke effekiva salbaserade köldbärare såsom Hycool för en umärk energieffekivie, väl jämförbar med DX-insallaioner, men kan naurligvis även användas illsammans med de radiionella glykolerna. För a kunna unyja presandafördelarna de salbaserade köldbärarna erbjuder måse konsrukionshänsyn as ill bl.a. maerialval, komponenkompaibilie, yp av förband (inga gängade förband), pumpdimensionering ec, ec. FWC-5-S() Vi har ine agi några genvägar i dessa frågor uan har i nära samarbee med Hydro Formaes (illverkare av Hycool ) och Grundfos (en av världens ledande pumpillverkare) finslipa konsrukionen. Underlåelse a uppmärksamma dessa poeniella fällor kommer ofelbar a resulera i diverse problem vilke visa sig i insallaioner med lufkondiioneringschillers modifierade för drif med salbaserade köldbärare. ELSKÅP Alla aggrega är illverkade i enlighe med följande direkiv, där så är illämplig; 9/37/CE, 7/3/EEC, 9/336/EEC, EN 6-1, EN 51-1,, EN 5-1,. NONAIR AUTOMATISK MIKRO BUBBEL AVLUFTARE Tillval inkluderar bl.a. vaenkylda kondensorer, kundspecifik färg, avfrosningur med emperaurbryning, NONAIR microbubbleseparaor, CARE äeköldmedium (beroende på lokal lagsifning). Exempel på applikaioner är kommersiell kyla, supermarkes, indusriprocesser, lufkondiionering ec. Frigadon illverkar också chillers för speciella applikaioner såsom ex kylning av olja. Kan levereras i sandarduförande eller i OEM-uförande. Var vänlig konaka oss för mer informaion.

3 EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER FWC-5 CHILLERS FÖR PROCESS- KYLNING HOS VERKTYGSTILL- VERKARE I EISENACH, TYSKLAND FWC-9-LT CHILLERS FÖR INFRYSNING/ FRYSFÖRVARING HOS COOPLANDS INDUSTRIBAGERI, DONCASTER, ENGLAND FWC-7 CHILLERS FÖR LUFTKONDITIONERING AV DUNNES VARUHUS LIMERICK, IRELAND FWC-33-LT CHILLERS FÖR FRYSRUM OCH FWC- CHILLERS FÖR KYLRUM HOS ØSTFOLDFRUKT MYSEN AS, NORWAY FWC-5-S(3) CHILLERS FÖR DATAKYLRUM, COOP BANK, LONDON, ENGLAND FWC-7-S(6) VATTENKYLD CHILLER FÖR KYLDISKAR HOS SAINSBURY S MILLENNIUM STORE I GREENWHICH, LONDON, ENGLAND

4 Kyleffeker yleffeker/ flöden A ggrega Kyleffeker yleffeker* Köldbäraremperaur in/u F löden (kg/s) inerna ryckfall () Flöden (kg/s) inerna ryckfall ( ) V aen 3 % P G % P G % P G H ycool H ycool Hycool + /+17 C + /+7 C /- C -/- C + /+17 C + /+7 C /- C -/- C + /+17 C + /+7 C /- C -/- C F WC-15 1, 1, 3,, 7,6/1,67/1,53/,/1 -,7/1,6/,6/ F WC-5 3, 1, 1, 1,13/,1/17,93/1,7/15 -,1/,/15,9/1 3 3, 1 1, 9 1, 6,5/35,15/7,7/6,17/3 -,/3,16/,136/1 FWC-15 ill 35 FWC-5 ill 11 F WC-5 9 1, 3 1, 9,/,/1,15/1,13/1 -,/1,19/,16/ 5 F WC- 9, 6, 7 1 3, 3,/,3/1,7/1,/15 -,/,35/15,/1 F WC-11 13, 3 9, 7 6,63/3,5/3,/5,3/ -,65/3,5/,/15 F WC-13-MT - - 7, 6 6, - -,5/15,1/15 - -,6/1,53/1 F WC , 6 6,,7/,67/15,5/15,1/15 -,7/15,6/1,53/1 F WC-17, 5 16, ,7/5,3/,67/,5/1-1,1/,5/15,69/13 F WC- -, 7, 1, 5-1,1/,5/7,7/3-1,3/3 1,9/,9/1 F WC--S(1) ,9/3,/ ,5/ 1,/ F WC--S() ,/ ,7/3 FWC-15 ill 35-H FWC-5 ill 11-H FWC-13-MT F WC-3 36, 7 1 1,75/7 1,/ 1,3/6 1,/ - 1,9/ 1,7/ 1,9/17 F WC--MT , ,/6 1,1/3 - -,9/5 1,79/1 F WC- 5 39, 7 1, 1,39/,/ 1,/6 1,1/3 -,65/3,9/5 1,79/1 F WC-5 -, 31, 5 3 -,3/,1/5 1,63/1-3,5/7,67/3,7/16 F WC-5-S(3) ,7/,9/ 1,91/ - 3,6/7,9/1,3/16 F WC-5-S() - -, ,6/5,3/ - - 3,63/ 3,/1 F WC-5-S(5) , - - 3,/,93/5 - - /5 3,7/ F WC-65 79, 9 59, 39, 5 3, 3,1/5 3,/,63/,19/3-3,99/1 3,3/1,7/1 F WC-7 93, 5 69, 9, / 3,57/1 3,6/3,5/ - 69/ 3,9/ 3,3/17 F WC-7-6, 5 56, 1, - 3/1 3,75/ 3,16/1-1/6 75-1/16 F WC-7-S(5) , /3 3,7/ /19 75/16 F WC-7-S(6) , /3 / ,67/ 6/16 F WC-7-S(7) - - 6, 7, /5 5/ ,3/3 6,16/1 F WC-7-S() ,35/ 35/ - - 6/ 6,/1 F WC-7-S(9) / ,55/ * Kyleffeker är angivna vid omgivande emperaur +7 C. För högre omgivande emperaur minskar kyleffeken med ungefär 1,%/ C. Max omgivande emperaur ca +3 C. För högre omgivande emperaur vänligen konaka oss för specialuförande. FWC-13 ill -S() Allmänn llmänna daa Aggrega ggrega Ana nal kompr./yp Ana nal fläkar Ljudniv judnivå Köldmedium öldmedium/ db(a), 1m fyllning (kg) Sandar andard d färg Må å BxDxH F WC-15 1xØ 1, 73x6x7 F WC-5 1xØ 1, 73x6x7 5 1xØ 1, 73x6x7 5 H 1xØ 1, 73x6x117 1 Vik ik kg FWC-3 ill 5-S(5) Ana nal kylkresar F WC-15-H 1xØ 1, 73x6x F WC-5-H 1xØ 1, 73x6x117 1 F WC-5 95x7x F WC-5-H 15 F WC- 95x7x9 5 1 F WC--H 19 F WC-11 95x7x9 5 1 F WC-11-H 195 F WC-13-MT 3, 1 F WC-13 kol v xø56 F WC-17 kol v xø56 3 F WC- kol v xø56 F WC--S(1) kol v xø56 55 F WC--S() kol v xø56 6 F WC-3 scrol l xø63 16x15x 5 F WC--MT scrol l xø63 16x15x 61 F WC- scrol l xø x15x3 71 F WC-5 scrol l xø x15x3 7 F WC-5-S(3) 1 xherm.scrol l xø x15x3 5 F WC-5-S() 1 xherm.scrol l xø x15x3 6 F WC-5-S(5) 1 xherm.scrol l xø x15x3 9 FWC-65 o 7-S(9) F WC-65. xø71 x1, 655x15x F WC-7. xø71 x11 655x15x59 13 F WC-7 x11 655x15x59 1 F WC-7-S(5) x11 655x15x59 15 F WC-7-S(6) x 655x15x F WC-7-S(7) x 655x15x59 15 F WC-7-S() x1 655x15x F WC-7-S(9) 5 x1 655x15x59 156

5 Hydraulisk ydrauliska a daa Pump och exp kärl Pum ump Max illg. yp 1) ryck ) Expansion xpansions s kärl Typ av F lödeskonroll l ryckvak ansluning köldbärarkres F WC-13-MT UPS-1 F WC-13 UPS-1 F WC-17 UPS-1 F WC- UPS-1 F WC--S(1) UPS-1 F WC--S() UPS-1 5 li 1½ "kulvenil, G uv gänga " Flow guard" Injuseringsvenil med flödesindikao r 75 li 1½ "kulvenil, G uv gänga " Flow guard" Injuseringsvenil med flödesindikao r 15 li 1½ "kulvenil, G uv gänga " Flow guard" Injuseringsvenil med flödesindikao r li 1½ "kulvenil, G uv gänga " Flow guard" Injuseringsvenil med flödesindikao r 95 li 1½ "kulvenil, G uv gänga " Flow guard" Injuseringsvenil med flödesindikao r 9 li 1½ "kulvenil, G uv gänga " Flow guard" Injuseringsvenil med flödesindikao r F WC-3 UPS-1 F WC--MT UPS5-1 F WC- UPS5-1 F WC-5 UPS5-1 F WC-5-S(3) UPS65-1 F WC-5-S() UPS65-1 F WC-5-S(5) UPS " kulvenil, G5 uv gänga 15 " kulvenil, G5 uv gänga " kulvenil, G5 uv gänga 95 " kulvenil, G5 uv gänga 11 " kulvenil, G5 uv gänga 15 " kulvenil, G5 uv gänga " kulvenil, G5 uv gänga F WC-65 UPS65-1 F WC-7 UPS65-1 1) Sandardpumpar är Grundfos UPS, rehasighes, vå yp uan axeläning, föruom FWC-7 och uppå som är försedda med frekvenssyrda rosfria pumpar. ) Tillgänglig ryckuppsäning beror på ypen av köldbärare och köldbäraremperaur. Värde är e sämsa värde med pumpen sa på max hasighe Elekrisk lekriska Daa 1, S.S. ryckmäning med 3 mäpunke r F LA L R A Max illför d effek (kw) Tillförd effek (KW) Köldbäraremp in/u A ggrega + /17 + /7 /- -/- F WC-15 3/1/5 3,,99,,76,67,63 F WC-5 3/1/5 9 6, 5 1,36 1,1 1,6,96,91 3/1/5 9 33, 7, 1,66 1, 1,9 1,1 H 3/1/5 9, 5 33, 7,9 1, 9 1,75 1,53 1, Aggrega ggrega F WC-15 N /" kulvenil, G uv gänga F WC-15-H UPS5-5 li 3/" kulvenil, G uv gänga F WC-5 N /" kulvenil, G uv gänga F WC-5-H UPS5-7 5 li 3/" kulvenil, G uv gänga N /" kulvenil, G uv gänga H UPS5-6 5 li 3/" kulvenil, G uv gänga F WC-5 N " kulvenil, G5 uv gänga F WC-5-H UPS " kulvenil, G5 uv gänga F WC- N " kulvenil, G5 uv gänga F WC--H UPS " kulvenil, G5 uv gänga F WC-11 N " kulvenil, G5 uv gänga F WC-11-H UPS " kulvenil, G5 uv gänga F WC-7 CRNE3-1-1 F WC-7-S(5) CRNE3-1-1 F WC-7-S(6) CRNE3-1-1 F WC-7-S(7) CRNE3-1-1 F WC-7-S() CRNE3-1-1 F WC-7-S(9) CRNE3-1-1 Ansl. nsl.- spänning F WC-15-H 3/1/5 3, 1, 1, 1,91,7 F WC-5-H 3/1/5 6, 5 6, 5 1, 6 1, 1, 3 1, 1,15 F WC-5 16, 1,67 1,63 1, 1,1 F WC-5-H 16,6 1,91 1,7 1,7 1,65 F WC- 6, 1 3 3,17,61,5,5, 1 F WC--H 7, 1 3 3,55 3, 9, 6, F WC , 3,6 3 F WC-11-H 9, 3 5 3, 6 3, F WC-13-MT 6, F WC-13 6, F WC , 6,53 5 F WC- 17, 1, , 1 6, 7 F WC--S(1) 19, , 7, F WC--S(), 15 13, F WC , 9 9, 9, 3 F WC--MT , 5, 5 F WC , 3,, 5, 5 F WC , 3-13, 5 13, 13, 3 F WC-5-S(3) 7 9, 1-17, 1 17, 17, F WC-5-S() , 9 19, 7 F WC-5-S(5) , , 3, 1 F WC-65, 3, , 7 17, 7 16, F WC , 7, 9 3, 9, 19, 9 1 F WC , 36, , 5 F WC-7-S(5) 96, F WC-7-S(6) , 1 F WC-7-S(7) F WC-7-S() F WC-7-S(9)

6 FWC - LT serien av chillers för frysapplikaioner Denna chillerserie har en liknande grunddesign som de avsedda för högre emperaurer men skiljer sig naurligvis å vad beräffar den inerna konsrukionen efersom den är opimerad för låga emperaurer. Syseme är klar a användas vid leverans, bara a anslua köldbärarrören sam elförsörjning. ROSTFRI MANOMETER Alla aggrega är väderskyddade och kan placeras uomhus i emperaurer mellan - C och +3 C. För emperaurer uanför dessa gränser var vänlig konaka Frigadon för specialuförande. För syrning av aggregaen används e väluprova microprocessorbasera insrumen för a konrollera paramerar såsom in- och ugående köldbäraremperaur, frysskydd, kompressordrifid ec. Sandardurusningen inkluderar vidare; lufkyld ELEKTRONISK VAR ARVT VTALSREGLERING kondensor, varvalssyrda kondensorfläkar, flödesvak, lödda plavärmeväxlare med inegrerad fördelare för opimala presanda, hög- och lågryckspressosaer, komple pumpmodul för slue sysem med frekvenssyrd rosfri pump från Grundfos (se abell för specifik aggregaurusning). Användningen av denna pumpyp möjliggör en opimal sysemillpassning för lägsa FREKVENSSTYRD PUMP möjliga energianvändning. Alla aggrega är illverkade i enlighe med följande direkiv, där så är illämplig; 9/37/CE, 7/3/EEC, 9/336/EEC, EN 6-1, EN 51-1,, EN 5-1,. ROSTFRITT EXPANSIONSKÄRL Tillval inkluderar bl.a. vaenkylda kondensorer, kundspecifik färg, inbyggd avfrosningsfunkion med varm köldbärare och emperaurbryning (WFD), NONAIR microbubbleseparaor, CARE äeköldmedium (beroende på lokal lagsifning). Exempel på applikaioner är kommersiell kyla, supermarkes, indusriprocesser ec. FWC-9-LT

7 Kyleffeker yleffeker/ flöden A ggrega FWC-5 ill 11-LT Kyleffeker yleffeker* Köldbäraremp. in/u Flöden (kg/s) In. ryckfall () Hycool -/-31 C -/-31 C F WC-5-LT, 5,3/13 F WC--LT 3, 5,5/1 F WC-11-LT 6,611/6 F WC-16-LT 7,93/5 F WC--LT 9 1,195/3 F WC--LT 1,/ F WC-33-LT 13, 1,33/3 F WC-39-LT 16,,1/6 F WC--LT, 3,/ F WC-6-LT 9, 6 3,93/33 F WC-77-LT 36 7/9 F WC-9-LT /9 * Kyleffeker är angivna vid omgivande emperaur +7 C. För högre omgivande emperaur minskar kyleffeken med ungefär 1,%/ C. Max omgivande emperaur ca +3 C. För högre omgivande emperaur vänligen konaka oss för specialuförande. Allmä llmän daa Aggrega ggrega FWC- ill 39-LT An n. kyl kresar Ana nal kompr./yp Ana nal fläkar Ljudniv judnivå Köldmedium öldmedium/ db(a), 1m fyllning (kg) Sandar andard d färg Må å BxDxH F WC-5-LT R/, F WC--LT R/, F WC-11-LT R/, 6 F WC-16-LT scrol l xø56 R/ 3 F WC--LT 1 1xSemi.herm. 1xØ63 16x15x 65 F WC--LT 1 1xSemi.herm. 1xØ x15x 66 F WC-33-LT 1 1xSemi.herm. xø x15x 6 F WC-39-LT 1 1xSemi.herm. xø63 16x15x3 6 F WC--LT xsemi.herm. xø63 x9 655x15x59 1 F WC-6-LT xsemi.herm. xø71 x9 655x15x F WC-77-LT xsemi.herm x1 655x15x59 16 F WC-9-LT xsemi.herm 5 x1 655x15x Vik ik kg FWC-16-LT FWC- ill 9-LT Max avail. press ) Exp illg. ryck Typ av ansluning F lödeskonroll l 15 1½" kulvenil, G uv gänga " Flow guard" ryckvenil med flödesindikao r 13 1½" kulvenil, G uv gänga " Flow guard" ryckvenil med flödesindikao r 115 1½" kulvenil, G uv gänga " Flow guard" ryckvenil med flödesindikao r 115 1½" kulvenil, G uv gänga " Flow guard" ryckvenil med flödesindikao r F WC-33-LT CRNE-/ 1 F WC-39-LT CRNE-/ 1 11 ½" kulvenil, G5 uv gänga 15 ½" kulvenil, G5 uv gänga ½" kulvenil, G5 uv gänga li rosrfi ½" kulvenil, G5 uv gänga Ansl. nsl.- spänning ryckvak köldbärarkres Hydralisk ydraliska a daa Pum ump och exp. kärl Pum ump yp 1) Aggrega ggrega F WC-5-LT CRNE3- F WC--LT CRNE3- F WC-11-LT CRNE3- F WC-16-LT CRNE5- F WC--LT CRNE5- F WC--LT CRNE-/ 1 F WC--LT CRNE3-1-1 F WC-6-LT CRNE3-1-1 F WC-77-LT CRNE3-1-1 F WC-9-LT CRNE Elekrisk lekriska daa F LA 1) Sandardpumpar är Grundfos CRNE frekvenssyrda pumpar i rosfri uförande. ) Tillgänglig ryckuppsäning beror på ypen av köldbärare och köldbäraremperaur. Värde är e sämsa värde med pumpen sa på max hasighe. L R A Maximal ill - förd eff. (kw) Tillförd effek (kw) Köldbäraremp in/u U ni -/-31 F WC-5-LT 9 3, 5 F WC--LT F WC-11-LT , 7 7 F WC-16-LT, 11 7, 7 F WC--LT 9, 7 77, 1 7, 9 F WC--LT 3 96, 7 1 9, 5 F WC-33-LT ,, F WC-39-LT 7, 1 FWC-39-LT F WC--LT 7 96, 7 36, 19, F WC-6-LT , F WC-77-LT F WC-9-LT

8 Frigadon AB Frigadon är e modern föreag som arbear med uveckling, konsrukion och illverkning av kylsysem för indusri och kommersiell bruk. Vi är e reioal medarbeare som arbear med kyla i olika illämpningar. Frigadon har funnis på marknaden sedan Verksamheen började med små plug-in aggrega för kylrum. Idag är väskekylaggrega och specialbyggda produker på OEMbasis* för indusrin, den mes expansiva marknaden. Våra kunder är främs kylinsallaörer och indusrier som köper processkyla och OEM-illämpningar. Våra kunder finns främs i Europa men expor ill de flesa delar av världen förekommer. Våra produker är illverkade för svensk klima och uppfyller kraven i alla relevana Europeiska direkiv och sandarder. * OEM sår för Original Equipmen Manufacurer. De beyder a Frigadon illverkar andra föreags originalproduker. Affärsidé Rä emperaur... Vi uvecklar, illverkar och marknadsför miljövänliga kylaggrega och illhörande urusningar i kompak, nyckelfärdig uförande ill professionella användare världen över Frigadon AB Tel : + () Box 71 Fax: + ()35-3 S-3 7 Halmsad, Sweden Gauadress: Kvarndalsv.

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 FRYSRET KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska frysaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar Energisnål dubbel liksrömsljusbågsugn för skro av låg kvalie Den energimässig opimerade dubbla liksrömsljusbågsugnen från ABB erbjuder sålindusrin e smälaggrega som illåer konkurrenskrafig produkion av

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLRT KYL ÖR KLIMT LIVSML MSKINR OH PROSSR Svenska kylaggregat. Mini, Midi, rigadons sortiment kännetecknas av kompakta plug

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Syr och Reglereknik FR: Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Syr-

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation

Chillquick Köldbärarstation Chillquick Köldbärarstation Chillquick köldbärarstation Tillförlitlig och innovativ lösning för komfortkyla Köldbärarstationerna från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 250 kw, samtliga utrustade

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden Solcellsanläggning din bäsa invesering för framiden Solcellsanläggningar frånen av Sveriges ledande leveranörer Skandinavisk Design Tysk kvalie GermanSolar har mer än 13 års erfarenhe och har ill lika

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti.

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti. Tenamen: Miljö och Maemaisk Modellering MVE345) för TM Åk 3, VÖ3 klockan 4.00 den 27:e augusi. För uppgifer som kräver en numerisk lösning så skriv ned di svar och hur ni gick ill väga för a lösa uppgifen

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Reglereknik F: Reglereknik V Adam Lagerberg Reglereknik V Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Reglereknik V Adam Lagerberg Reglereknik

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Nedkylnings- och Maskiner. infrysningsskåp. Extra tillbehör

Nedkylnings- och Maskiner. infrysningsskåp. Extra tillbehör Kyl, Kyl- medium och frysrum och frysskåp Mark IV Nedkylnings- och Maskiner infrysningsskåp Extra tillbehör 0 Future 0 kyl-, medium- och frysskåp Porkka Future kyl-, medium- och frysskåp är utrustade

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Kyl-, frysskåp & blast chillers

Kyl-, frysskåp & blast chillers Kyl-, frysskåp & blast chillers Kylskåp Liebherr GKPv 1470, 6573 & 6570 Teknisk info GKPv 1470 GKPv 6573 GKPv 6570 Mått utv BxDxH Invändiga mått BxDxH Temperaturområde Ansl el 1430x830x2150 mm 1240x650x1550

Läs mer

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Version 2 Sondex WP pumpar Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Sondex-WN Sondex-WP1 Sondex-WP4 Sondex pumpar för avloppsvatten Sondex Avloppsvattenprogram Sondex WP-serie kombinerar

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag 006:198 CIV EXAMENSARBETE Uveckling av esrigg för mäning av däckfrikion mo vinerväglag THORBJÖRN ALDGÅRD DAVID JOHANSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Maskineknik Luleå ekniska universie Insiuionen för Tillämpad

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

Tillverkningsindustri. Specialprodukter och systemlösningar

Tillverkningsindustri. Specialprodukter och systemlösningar Tillverkningsindusri Specialproduker och sysemlösningar Specialproduker och sysemlösninga Parker en erfaren parner ill din jäns Inom illverkningsindusrin blir den förvänade nivån på funkionalie och presanda

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000 Lekion, Flervariabelanals den 9 januari..6 Finn hasighe, far och acceleraion vid idpunk av en parikel med lägesvekorn Genom a urcka -koordinaen i ser vi a kurvan är funkionsgrafen ill. Beskriv också parikelns

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

lindab coverline högprofil LHP Lindab Coverline TM Lindab LHP 130 och 115 Den nya tidens högprofil

lindab coverline högprofil LHP Lindab Coverline TM Lindab LHP 130 och 115 Den nya tidens högprofil indab Coverline TM indab HP 130 och 115 Den nya idens högprofil 2 indab byer namn på högprofilerna HP = indab Högprofil För a skapa en ydligare kommunikaion kring våra högprofiler så byer vi nu arikelkoder,

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators Objecs Firs Wih Java A Pracical Inroducion Using BlueJ 4. Grouping objecs Collecions och ieraors Innehåll Collecions Loopar Ieraorer Arrays Objecs Firs wih Java - A Pracical Inroducion using BlueJ, David

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

NPLM NPLM. Planförsänkt VAV-luftdon för takmontage

NPLM NPLM. Planförsänkt VAV-luftdon för takmontage NLM lanförsänk VAV-lufdon för akmonage NLM Allmän lanförsänk akiv lufdon med elekromekanisk moor och ryckfördelningslåda för VAV-sysem. NLM är konsruerad för opimal funkion. Lämplig för konor, skolor,

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Micael Antonsson. Borås 2007-02-08

Micael Antonsson. Borås 2007-02-08 Micael Antonsson Borås 2007-02-08 Hur kan vi både klara miljöproblematiken och göra våra butikskylanläggningar energieffektivare? Kan R744, Koldioxid vara lösningen? Historik Lagstiftning Miljö Energieffektivitet

Läs mer

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg SORTIMENT Risken för bakterieangrepp ökar ju längre tid det tar att få ner temperaturen i maten från +90 C till +3 C. Experiment gjorda i laboratorium visar att den ökade risken för bakterier kan drastiskt

Läs mer

PRODUKTBLAD KYL/FRYSBÄNKAR

PRODUKTBLAD KYL/FRYSBÄNKAR PRODUKTBLAD KYL/FRYSBÄNKAR ÖVERSIKT MK01A MK01C MK02A MK02C MK03A MK03C MK11A MK11C MK12A MK12C MK13A MK13C MF02A MF02C MF03A MF03C MX 800 KYL INB. AGGREGAT 1 800 KYL CENTRALKYLA 1 1200 KYL INB. AGGREGAT

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer