MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat"

Transkript

1 Nr Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

2 ledaren INNEHÅLL Arbete vägen till delaktighet Vi i den borgerliga majoriteten tror att arbete är det enskilt viktigaste verktyget för att individen ska känna sig delaktig i samhället. Det är därför avgörande att Huddinge är en attraktiv kommun där företag vill etablera sig och utvecklas. Sverige befinner sig mitt uppe i en varselvåg där många företag förbereder sig för sämre tider. Trots detta visar oberoende arbetsmarknadsstatistik att Huddinge står sig starkt i jämförelse med både riket och länet. Arbetslösheten i Huddinge kommun har minskat från 3,2 procent 2011 till 3,0 procent 2012, vilket är ett resultat av en ansvarsfullt bedriven politik från majoritetens sida med riktade insatser som gett resultat. Ett tydligt fokus på arbetslinjen och välfärden utgör själva kärnan i vår budget för Kommunen jobbar på en rad olika sätt för att fler ska få möjlighet till ett eget arbete. Under 2013 lanserar vi satsningen 100 Huddingejobb vilket innebär att 100 Huddingebor med försörjningsstöd erbjuds en visstidsanställning i kommunen. Att stödja de människor som har svårast att få jobb genom att underlätta för dem att ta sig in på arbetsmarknaden är prioriterat. I dag saknar 60 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen gymnasieutbildning. Vi måste få fler elever att lyckas i skolan och främja entreprenörskapet. De stora förändringar som genomförts inom grundskolan kommer att ge eleverna ett bättre resultat och möjligheter. Vi måste också erbjuda vuxna Huddingebor tillgång till utbildningar som är anpassade efter deras individuella behov. Trots att Huddinges arbetslöshet är lägre än i många andra kommuner återstår mycket arbete för att nå fram till vår långsiktiga målsättning: att alla som har arbetsförmåga ska ha ett arbete att gå till - varje dag! n Jelena Drenjanin (M) Ordförande i förskolenämnden Pedagog och barn vid förskolan Albatrossen i byggartagen Svårt att leva upp till närhetsprincip i förskolan En av oss: Gösta tog cykeln till Segeltorp och blev kvar Snart dags att släcka Politik: Ny fart för en tryggare framtid Huddinges nya arena för entreprenörer finns i Vårby gård Tryggare boende sedan Madelene slagit larm Porträttet: Sverige för litet för musikaliske Moe Medivir står inför sitt största språng hittills i företagets 25-åriga historia Västra stambanan blev startskottet för Huddinges utbyggnad och expansion Missa inte sommarjobbsmässan på Huddingegymnasiet 12 mars Bibliotekens gerillataktik ska väcka läslust Här ser du en del av allt som händer på kultur- och nöjesområdet 4 foto m i k a el j eppe TRYCKSAK Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun, Huddinge. Telefon: Ansvarig utgivare: Roger Höglund. Redaktör: Lotta Segelberg, Redaktion: Mikael Jeppe, Kristina Eder. Grafisk form & produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslagsfoto: Alice Öberg. Tryck: Sörmlands Grafiska AB. Distribution: Posten. Vid utebliven tidning ring Vårt Huddinge finns även inläst på Daisy-skiva. Vårt Huddinge är en Svanenmärkt trycksak. Nästa nummer av Vårt Huddinge kommer till dig vecka

3 kort och gott Martin från Huddinge vidare i Gladiatorerna Martin Agerstig från Huddinge har gått vidare till semifinal i Gladiatorerna på TV 4. Martin är populär bloggare och framgångsrik idrottare. Han har varit elitgymnast och vann bland annat SM i truppgymnastik Han tävlar också på SM-nivå i wakeboard och snowboard, ägnar sig åt freerunning, tricking, klipphoppning och mycket annat. Semifinalen sänds den 1 mars och Martin bloggar om hur det är att vara TVkändis på rackartygarna.myshowrom.se. k ristina eder Nya hastigheter ger säkrare trafik Huddinges huvudgator och vissa lokalgator får ändrade hastighetsgränser. Hastigheten höjs på vissa sträckor och sänks på andra för att skapa ett bra flyt i trafiken. Syftet är att öka trafiksäkerheten och ge ett bättre samspel mellan trafikanterna. Förändringen gynnar också framkomligheten och miljön. Bakgrunden är att riksdag och regering beslutat införa hastighetsgränser med 10-steg mellan 30 och 120 kilometer per timme. Vältränade Martin Agerstig har tagit sig till semifinal i Gladiatorerna. foto robin persson/t v4 Nya rutiner ska ge bättre snöröjning Under det intensiva snöfallet i december kunde en av tre entreprenörer inte leva upp till de krav som Huddinge kommun ställer på snöröjningen. Vi har haft flera möten med entreprenören och bristerna kommer att få ett rättsligt efterspel, säger Lars Lantz, chef för gatu- och parkdriftavdelningen. För att säkerställa att snöröjningen fungerar bättre framöver har kommunen vidtagit en rad åtgärder. Vi ska bland annat ha en tydlig gps-övervakning för att kunna se var maskinerna varit. Vid nästa upphandling fördelas ansvaret för olika områden på fler entreprenörer för att minska sårbarheten, och vi inför fler kontroller av snöröjningen under tiden den pågår för att säkerställa att den uppfyller de krav vi ställer, säger Lars Lantz. Development Day på Södertörns högskola mars arrangeras Development Day på Södertörns högskola. Dagarna arrangeras av FUIS, Föreningen för utvecklingsfrågor och internationellt samarbete, och är ett bra tillfälle att knyta kontakter för den som vill arbeta med utvecklingsfrågor och lyssna på spännande föreläsningar. Hans Rosling, grundare av Gapminder och en av världens främsta professorer inom internationell hälsa, är en av föreläsarna. Utrikesdepartementet håller ett frukostseminarium kring att arbeta med utvecklingsfrågor på politisk nivå. Det blir också paneldebatt om vägen till jobb i utvecklingsbranschen. Mer info på developmentday. se. Snökaoset lärde oss mycket slutet av december orsakade de I stora snöfallen kaos och snöröjningen sköttes mindre bra på många håll, så även i Huddinge. Vi var många som hade svårt att ta oss till och från jobbet. Många tog tillfället i akt att använda snabba kanaler som Facebook och Twitter för att framföra felanmälningar och åsikter till kommunen. Styrkan med dessa forum är just chansen till snabbt bemötande. Efteråt kan vi konstatera att snökaoset lärde oss som arbetar i kommunen mycket och vi står förhoppningsvis bättre rustade i framtiden. Några som skötte sig bra i snökaoset var våra förskolor och skolor. De höll öppet så länge det behövdes och jag vet att många föräldrar uppskattade detta. På tal om förskolor så är det ett välkänt faktum för oss som bor i en snabbt växande region att det kan vara svårt att få plats. På sidorna 4 5 förklarar vi varför det ibland är svårt att leva upp till önskemålen om placering. år firar vi att Huddinge blir 150 I år. Har du eller någon du känner djupa rötter i Huddinge? Kanske du har hört berättelser eller har sparat en spännande ägodel från tidigare generationer. Hör i så fall av dig till Vårt Huddinges redaktion. Under året uppmärksammar vi vår hembygds historia. Redan under stenåldern bodde människor i Vårby. Man kan säga att de var de första Huddingeborna. I år slår nya entreprenörsskapshuset Arena 143 upp portarna och skapar ny historia i Vårby. Läs mer på sidorna n Vesna Jovic Kommundirektör 3

4 förskola Svårt att leva upp till när Vi gör allt vi kan för att lösa problemet 274 barn erbjöds plats i Huddinges förskolor i januari. 25 barn fick inte plats och står fortfarande i kö. Det kan låta som ett litet problem med tanke på att det finns cirka förskoleplatser i kommunen, men platsbrist och långa avstånd mellan hem och förskola kan orsaka stora problem för de familjer som drabbas. Det är hemskt tråkigt att vi inte kan erbjuda alla plats där de önskar, men vi gör allt vi kan för att lösa problemet. Jag räknar med att vi ska vara ifatt med kön senast i mars, säger Annelie Glifberg, verksamhetschef för kommunens förskolor. En kommun är, enligt skollagen, skyldig att erbjuda förskoleplats inom fyra månader från det att en ansökan kommit in. Detta gäller kommunen i stort men i lagtexten står också att avståndet mellan hem och förskola inte bör vara allt för långt. Likväl är det precis vad en del familjer råkar ut för. Just nu kan vi inte alltid leva upp till föräldrarnas önskemål om en placering trots att vi bygger en till två nya förskolor om året och försöker få befintliga förskolor att ta emot fler barn, säger Annelie Glifberg. Det finns också en gräns för hur många barn vi kan ta emot på våra förskolor. Det går i dagsläget en pedagog på 5,5 barn och vi vill ned till en på fem. Sedan varierar personaltätheten mellan avdelningarna beroende på barnens ålder och hur grupperna fungerar. När det ringer in i skolorna efter sommaren börjar cirka fem- och sexåringar i skolan. Då finns det gott om platser i förskolan och de flesta får också plats där de önskar. Dock inte alla. Problemen börjar först i januari varje år. Då går alla femåringar kvar i förskolan Pedagogen Monica Björklund bygger med Emmanuel och Elin på förskolan Albatrossen. samtidigt som det tillkommer nya barn. Egentligen borde vi och andra kommuner ha tomma avdelningar i beredskap under januari mars, men det är inte ekonomiskt försvarbart. Det är också svårt att rekrytera personal från en dag till en annan, då det råder brist på utbildad personal, säger Bengt Hammarlund, lokalplaneringschef för kommunens förskolor och skolor. Det är med andra ord inte helt enkelt att planera förskoleplatser. Det finns många faktorer att ta hänsyn till förutom barnafödande och in- och utflyttning. Läggs en fristående förskola ned måste kommunen omedelbart ordna fram platser till de familjer som berörs. Det tar tid att bygga nytt och det råder tuff konkurrens om pedagogerna. Därutöver måste det 4

5 förskola hetsprincip i förskolan Beslutade eller planerade förskolor till och med 2015 Källbrink i Fullersta, fem avdelningar med plats för 100 barn, klar i augusti 2013 Smista i Segeltorp, fem avdelningar med plats för 100 barn, klar i oktober 2014 Nytorps mosse i Trångsund, fem avdelningar, klar 2015 Kvarnbergsplan i Stuvsta, tre avdelningar med plats för 55 barn, klar 2015 Kästa i Flemingsberg, fem avdelningar med plats för 100 barn, klar hösten 2015 Vistaberg i Flemingsberg, en permanent förskola i området med plats för 100 barn, kan stå klar tidigast om två tre år. Utredning pågår. Möjligheten att uppföra en förskola med tidsbegränsat bygglov med 80 platser utreds också. också finnas mark att bygga på och mark är en bristvara bland annat i kommunens centrala delar. En kommun har även ansvar för att hitta lösningar för de förskolor som har sin verksamhet i tillfälliga lokaler, exempelvis i paviljonger eller lägenheter med tidsbegränsade bygglov. De närmaste åren ska elva avdelningar i tillfälliga lokaler avvecklas, vilket motsvarar 200 platser. När en fristående förskola stängde i höstas fick vi slussa in 80 barn i den kommunala förskolan. När det startas fristående förskolor minskar trycket på den kommunala. Det är svårt att skapa balans i systemet, säger Annelie Glifberg. En ny förskola i en befintlig byggnad eller i en paviljong eller lägenhet kan, om alla beslut är fattade, stå klar inom sex till åtta månader. Rör det sig i stället om en ny friliggande förskola tar processen normalt 3 5 år beroende på om det finns en detaljplan för området eller inte. Lokalplanerarna tittar i första hand på fem års sikt men försöker också få visst grepp om de närmaste tio åren. Ju längre perspektivet är, desto osäkrare blir prognoserna. Jag anser att vi klarar oss hyfsat jämfört med övriga Stockholm, men det är givetvis en klen tröst för familjerna som inte får en förskoleplats när de som mest behöver den eller som erbjuds en plats långt från hemmet. Det här är något vi hela tiden jobbar med, säger Bengt Hammarlund. text & foto mik ael jeppe Fotnot: Har du frågor om förskoleplatser? Kontakta Servicecenter på

6 en av oss Gösta Dahlman för dagbok. Han gör korta anteckningar om viktiga händelser. Gösta tog cykeln till Segeltorp och blev kvar 6 Gösta Dahlman var ute på en cykeltur med äldste sonen på pakethållaren. När de kom fram till Långsjön i Segeltorp visste han direkt att här ville han bo med sin familj. Han ritade och byggde huset själv var det inflyttning och Gösta, som hunnit bli 103 år, bor fortfarande kvar. Att ålder bara är en siffra är Gösta Dahlman ett tydligt bevis för. Han behöver inte glasögon, hör lite illa men behöver inte hörapparat och rör sig hellre utan än med rullatorn. Han får ofta frågor om hur han burit sig åt för att bli så gammal och hålla sig så frisk. Jag har inget bra svar på den frågan. Jag har inte gjort något särskilt. Jag har ätit det jag tyckt om för det tycker jag man ska göra. Rökt har jag också gjort, men inte de senaste 100 åren, säger Gösta, plirar med ögonen och ler. Han är döpt till Karl-Gösta men har alltid kallats för Gösta. För Gösta är framtiden viktigare än det som en gång var, men han berättar att han lämnade sin hembygd i Dalsland eftersom han inte ville jobba på bruket hela livet. Istället sökte han sig till Stockholm och utbildade sig vid Tekniska skolan som senare blev Konstfack. Sitt första arbete fick han på en färgfabrik i Midsommarkransen. Jag har arbetat med reklam under alla år och det har jag trivts med. Sin fru Karin träffade han när de arbetade i samma hus på Falugatan och han minns att de gick mycket på bio, fast det var hårda tider under 40-talet med ransonering och beredskap. Själv var Gösta stationerad på bland annat Gotland och i Värmland, precis vid gränsen mot Norge. Vår förläggning låg högt så vi kunde se tyskarna på en gård nedanför oss, närmare än så kom vi aldrig varandra. Efter det knapra 40-talet följde 50-, 60- och 70-talen som Gösta minns som bra decennier med framtidstro. De tre barnen utbildade sig och skapade sina egna liv. Men vi har alltid haft mycket fin kontakt, vi hörs så gott som varje dag. Min äldste son bor i Frankrike under vinterhalvåret och jag brukar resa ner till honom och hans familj varje år. Lite om Gösta När Gösta blev pensionär gick han en kurs i bokbinderi. Han har bland annat varit med och startat Huddinge bokbindarsällskap. Genom åren har han bundit in många böcker till vars pärmar han själv tillverkat papperet. Han gör eget papper av gamla tidningar som han maler i sin hushållsmaskin. Papperet blandas med vatten och rörs till en massa som skakas ut på en ram med nät. Med en filt pressar Gösta bort allt överflödigt vatten. När papperet torkat färglägger han det. Konst och litteratur är Gösta Dahlmans stora intressen. Han läser mycket och är storkund på biblioteket i Huddinge. Smaken är bred och han uppskattar bland annat ny litteratur, biografier och dikter av Fröding och Ferlin. Han har alltid tecknat och målat, framförallt akvarell och kroki. Får man bara ha hälsan är det trevligt att bli så här gammal. text & foto k ristina eder 6

7 earth hour Snart dags att släcka Släck alla lampor, stäng av både tv och dator och kom till Sjödalsparken. Det säger Johanna Pettersson som är projektledare för Earth Hour-evenemangen i Huddinge kommun. Den internationella klimatmanifestationen Earth Hour genomförs i år 23 mars kl Då uppmanas människor och städer över hela världen att släcka ljuset under en timme. Kommunen har deltagit sedan Det här är ett sätt att väcka uppmärksamhet kring klimatförändringsproblematiken och diskutera vad vi kan göra för att vända utvecklingen, säger Johanna Pettersson. Precis som i fjol planeras under Earth Hour en rad aktiviteter i Sjödalsparken. På plats i parken finns redan från klockan åtta på kvällen företag och organisationer som jobbar med klimatfrågor, däribland Svenska Naturskyddsföreningen och Söderenergi. Det vankas också tal av politiker och underhållning på temat eld. Earth Hour är en del i en längre klimatkampanj, bland annat kommer skolor och förskolor att få lektionstips om hur man kan jobba med klimatfrågor. Det ska också delas ut information på bibliotek och andra offentliga platser. inför Earth Hour delas Svanenmärkta stearinljus ut mitt i morgonrusningen i bland annat tunnelbanan och på pendeltågsstationer. På ljusen står det när Earth Hour äger rum. De flesta känner vid det här laget till Earth Hour, men ljusen blir en bra påminnelse, säger Johanna Pettersson. mik ael jeppe Fotnot: Det finns mer information om Earth Hour på huddinge.se/earthhour Den här typen av ledbelysning finns utmed gång- och cykelvägen mellan Norrängsvägen och Huddinge stationsväg. Så här såg det ut vid fjolårets Earth Hour-manifestation i Sjödalsparken. Lite om Klimatförändringen Klimatförändringen är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla världens länder påverkas och alla bidrar till problemet på något sätt. Det krävs internationellt samarbete för att kunna förhindra de allvarliga konsekvenserna av ett förändrat klimat. Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1 6,4 grader de närmaste 100 åren. En ökning av medeltemperaturen med max två grader har antagits som ett politiskt mål för EU och Sverige. Det är det mål som behöver nås för att förhindra en farlig klimatförändring. Källa: Naturvårdsverket Huddinge kommun byter successivt ut alla äldre ljuskällor och armaturer. De nya förbrukar mindre el och är också miljövänligare. Vartefter kommunen expanderar behöver nya ljuspunkter sättas upp och elen blir allt dyrare. Därför sparar vi inga pengar genom bytet men det håller kostnaderna på samma nivå, säger Jörgen Alshammar, el- och belysningsansvarig. foto t hom a s h en r i k son Huddinge byter till miljövänligare belysning Så kallade LED-armaturer har funnits i några år men kvaliteten har inte motsvarat kommunens krav. Under senare år har kvaliteten blivit mycket bättre så vi har börjat sätta upp LED-armaturer utmed centrala gångytor, säger Jörgen Alshammar. LED-armaturer är dyrare i inköp och kräver en annan typ av underhåll än de konventionella för att lyskraften ska behållas men har betydligt längre livslängd. 7

8 politik Med nya hastigheter på våra vägar ska vi få ett tryggare och säkrare samhälle. Under början av året införs de nya hastigheterna på kommunens huvudgator och vissa lokalgator. Parallellt planeras det för en framtida trafikstrategi som bland annat innebär att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Hur kan vi få vi fler att resa hållbart och kan kommunen utgöra en katalysator? Vårt Huddinge lät frågan gå vidare till de partier som idag styr kommunen Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet samt till oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Huddingepartiet. Ny fart för en tryggare framtid Huddinge har en imponerande tillväxt. Det är bra men det sätter också press på vårt redan hårt belastade transportsystem. Frågan som hela tiden måste ställas är hur vi kan bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart. I den trafikstrategi som kommunen tagit fram står att vi ska utveckla samhället med gång-, cykel- och kollektivtrafik som grund. Det innebär en gigantisk omställning för en kommun som i mer än ett halvsekel har byggts utifrån privatbilismen. Naturligtvis måste vi även fortsättningsvis inse att bilen är ett oerhört viktigt redskap för många Huddingebor, men vi måste skapa bra förutsättningar för andra transportslag och därmed minska bilberoendet. En viktig del i arbetet handlar förstås om var och hur man bygger. Men det handlar också om att se till att det känns tryggt och säkert att ta sig fram till fots eller på cykel i kommunen. Huddinge har ju sedan tidigare sänkt hastigheterna till 30 på lokalgator i bostadsområden och vid skolor och förskolor. Nu sänker vi också hastigheterna från 50 till 40 och från 70 till 60 på övriga kommunala vägar. Det bidrar till att öka trafiksäkerheten och göra Huddinge till en mer barnvänlig kommun. I kombination med en fortsatt Smartare satsningar för ett hållbart Huddinge satsning på separata gång- och cykelvägar ökar det tryggheten. I ett växande Huddinge är det också oerhört viktigt att utveckla kollektivtrafiken. Pulsådern i trafiksystemet är förstås pendeltågen. Med Citybanan, som invigs 2017, kommer vi att kunna få en tätare trafik. Sedan ett par månader tillbaka går pendeltåg hela vägen från Tumba till Uppsala via Arlanda i högtrafik på morgnar och eftermiddagar. Vi är glada över det, men kommer att fortsätta att arbeta för att de ska gå under hela trafikdygnet. En stor utmaning är tvärförbindelserna. Nyligen fattade landstinget beslut om att gå vidare med Spårväg syd som kopplar samman tre av södra Stockholms viktigaste tillväxtmotorer, Flemingsberg, Kungens kurva-skärholmen och Älvsjö. Även busstrafiken i kommunen behöver utvecklas. Med rakare och smartare linjer, ökad turtäthet och bättre framkomlighet kan bussen bli mer attraktiv än idag. Vi måste tänka om och tänka nytt för att göra Huddinge mer kollektivtrafikvänligt! De senaste åren har vi satsat en hel del extraresurser för att komma till rätta med eftersatt underhåll i det kommunala vägnätet. Vi har också drivit på för att viktiga infrastrukturprojekt som Södertörnsleden och Förbifart Stockholm äntligen ska få spaden i jorden. Nu börjar vi se resultat och förhoppningsvis blir det byggstart för Södertörnsleden i år. Det är viktigt både för Huddingebornas behov och för utvecklingen av det lokala näringslivet. För Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. tomas hansson (kd) Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden PARTIERNAS WEBBPLATSER Partier i styrande majoritet Moderaterna Folkpartiet Drevvikenpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet 8

9 politik Mindre behov av bil Det är bra att trafikstrategin betonar att gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken ska prioriteras. Det gynnar i stor utsträckning kvinnor, barn och äldre. Transporterna med bil måste bli färre. Tyvärr motarbetas det genom att Förbifart Stockholm nu planeras. Erfarenheten visar att nya trafikleder medför ökad bilism. Det innebär skador i miljön och för klimatet Hållbart resande kräver bra kollektivtrafik Viktigast av allt är att kunna lita på att tåget och bussen går i tid! Att ta sig via kollektiva färdmedel ända hemifrån och till sitt arbete, skola eller annan verksamhet och hem igen utan stora förseningar och på ett smidigt sätt. Det behövs fler bussar till och från bostadsområdena som passar tågen, även på kvällar och helger. Med bra cykelvägar kan fler cykla till bussen eller tåget. Men det måste till infartsparkeringar för cyklarna. Några behöver bilen den sista biten för att handla eller hämta barn på förskolan, men ska inte tvingas köra ända till jobbet. Därför behövs infartsparkeringar för bilar också i framtiden. samt sämre folkhälsa. Vi vill istället satsa på utbyggnad av kollektivtrafik som Spårväg Syd. Bostäder ska byggas nära tåg- och busslinjer. Då blir behovet av bil mindre. Vi vill ha separata cykel- och gångbanor som ska vara bra belysta och trygga och övergångsställena ska vara tydligt utmärkta. Hämtning och lämning med bil utanför skolorna ska minskas genom satsningar på så kallade levande skolbussar. britt björneke (v) Spårväg Syd som i en första etapp binder ihop Flemingsberg och Kungens kurva måste bli verklighet inte bara vara snack! En sådan tvärförbindelse ger också möjligheter för oss att se till att vi får fler bostäder och arbetsplatser. Samarbetet med SL måste bli mycket bättre. Det är ju vi i Huddinge som har bäst kunskap om hur våra behov ser ut, och vi som kommunföreträdare har ansvar att föra fram dem. Vi socialdemokrater har därför tagit initiativ till en träff med SL. Landstinget och kommunen måste tillsammans ge Huddingeborna möjligheter att resa hållbart! ann-marie högberg (s) Säkerhet och miljö Hastigheten har stor betydelse för såväl miljön som för antalet olyckor och olyckornas svårhetsgrad. Vi är mycket positiva till att kommunen nu inför de nya hastigheterna, framför allt inom de områden som tidigare haft 50 men som nu får 40 km/h. Forskning har visat att om man sänker hastigheten med 5 procent så minskar antalet olyckor med dödade och svårt skadade med cirka 14 procent. Bränsleförbrukningen påverkas direkt av hastighet och körsätt. Rätt hastighet och ett bra körsätt är därför både positivt för miljön och ett effektivt sätt att minska bränslekostnaden. Nu är det upp till oss att respektera de nya hastigheterna och köra för både miljö och säkerhet. En viktig faktor är att vi även följer upp resultatet inom något år för att få en utvärdering av vår satsning. lars björkman (hp) Mindre snack och mer verkstad Trafikstrategin ligger helt i linje med Miljöpartiets prioriteringar. Men det gäller också att gå från ord till handling, och på den punkten känner vi tvivel. Vi ser dagligen hur den borgerliga majoriteten istället gång på gång agerar kraftfullt för ökad biltrafik. Miljöpartiet anser att vi måste prioritera gång-, cykeloch kollektivtrafik på allvar! Det handlar om strategiska vägval och en äkta vilja och inte tomma ord. Vi befarar att detta kan bli ännu en hyllvärmare. De mångmiljardbelopp (där Huddinge kommun får ta en ansenlig del) skulle kunna göra stor skillnad om de istället investerades i en väl fungerande kollektivtrafik med hög tillgänglighet. Utsläppen från transporter i Huddinge ökar istället för att minska, och kommer att fortsätta öka när fler vägar byggs. Detta är inte den rätta vägen! marica lindblad (mp) Partier i opposition Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna huddinge.sverigedemokraterna.se Huddingepartiet 9

10 vårby gård Huddinges nya arena för Vårby gård har fått en ny spännande mötesplats för områdets många entreprenörer: Arena 143. Det är mer än ett företagshotell, det är en arena för entreprenörer där man kan nätverka och samverka, hyra enskilda arbetsplatser eller kontorsrum, träffa kunder och gå på seminarier om affärsidéer och försäljning, säger Anna Engström, kommunens projektledare för Arena 143. Den nya arenan är en gemensam satsning från Huddinge kommun och bostadsbolaget Fastighets AB Balder och syftar till att sänka trösklarna till eget företagande i Vårby gård där intresset för att starta eget är större än i andra delar av kommunen. Thomas Oredsson, skådespelare, ståuppare och Balders relationsbyggare i Vårby gård, beskriver arenan som ett energikluster för hela förorten. Han förklarar bostadsbolagets intresse i Arena 143 så här: Allt som är bra för de boende är bra för Balder. Vårby gård har potential att bli en mönsterförort, men det klarar vi inte på egen hand. Det här är ett viktigt steg på vägen. Arena 143 finns i nyrenoverade lokaler högst upp i Centrumhuset och består av öppna kontorslandskap, flera lokaler där man kan stänga dörren bakom sig, mötesrum och ett stort vardagsrum där man kan slå sig ned och samtala över en kopp kaffe. Det är viktigt med ytor där man ses informellt, för det är ofta där som det föds bra idéer, säger Anna Engström. För 500 kronor i månaden får man tillgång till en arbetsplats 40 timmar i månaden, bredband, kontorsmaskiner och möteslokaler. Förhoppningen är att det låga priset ska få fler att våga satsa. Nu slipper man sitta hemma i köket. Den som behöver mer utrymme kan växla upp från ett skrivbord till ett kontorsrum och så småningom till ett ännu större rum. Vi ska även försöka hjälpa dem som växer ur våra lokaler genom samarbete med fastighetsägare i Kungens kurva, säger Thomas Oredsson. Här är vi! Anna Engström, projektledare, och Thomas Oredsson, på Balder, framför ett av två stora Thomas Oredsson och Anna Engström finns på plats nästan varje dag. Drivhuset, en ideell verksamhet som stöttar blivande och etablerade entreprenörer att förverkliga sina affärsidéer och driva eget företag, finns på plats varje vecka. Detsamma gäller Nyföretagarcentrum och medarbetare från kommunens näringslivsenhet. Ett mål är också att Skatteverket med jämna mellanrum ska besöka Arena 143 för att informera. Arena 143 invigdes i samband med frukostmötet God morgon Huddinge 21 februari. text & foto mik ael jeppe Lite om Arena 143 Arena 143 är en mötesplats för befintliga och nya företagare i främst Vårby gård. Arenan är frukten av ett samarbete mellan Huddinge kommun och privata bostadsbolaget Balder. Arena 143 finns högst upp i Centrumhuset, granne till studieförbundet ABF. Mer info: arena143.se och huddinge.se. Det går också bra att mejla till Thomas Oredsson på 10

11 vårby gård entreprenörer Partnerskap kan ge tryggare Vårby gård Vårby gård kan få ett partnerskap mot brott. Det är i alla fall ett av förslagen i den åtgärdsplan som tagits fram efter en trygghetskartläggning som genomförts i kommunen. Huddinges brottsförebyggande råd (HuBrå) tar vartannat år pulsen på den upplevda tryggheten i kommunen. Nu senast gjordes, tillsammans med fastighetsbolagen i Vårby, en fördjupad kartläggning av hur det ser ut i området. Den mynnade ut i ett antal förslag. Partnerskap mot brott anges som en av de viktigaste åtgärderna för att öka tryggheten. Det gäller i första hand att samordna många av de positiva krafter som finns i Vårby gård, bland annat kommun, bostadsbolag, kollektivtrafik, näringsliv och polis. Det kan också handla om att gemensamt finansiera olika insatser, exempelvis områdesväktare, säger Linda Lindblom, utvecklingsledare för Huddinge kommuns trygghetsarbete. flygfotografier över Vårby gård som pryder väggarna i vardagsrummet i Arena 143. Intresserade blivande entreprenörer lyssnar på Anna Engström. foto m a r i a na vodovosof f Nedskräpning och skadegörelse är två tunga orsaker till att boende i Vårby gård känner sig otrygga. En sommarjobbssatsning för ungdomar i området planeras som ett sätt att minska skadegörelse och öka tryggheten. Om ungdomarna som bor i området själva får vara med och rusta upp och får möjlighet till sommarjobb så bidrar det till ökad trygghet, säger Linda Lindblom. Planen pekar också på bättre belysning av mörka gång- och cykelstråk. Det som föreslås ska under våren först diskuteras i ett trygghetsnätverk med boende, ideella organisationer och andra som jobbar för ett tryggare Vårby gård. Nätverket ska också titta på andra förslag. En del saker kan enskilda aktörer själv göra, men det finns också saker som kräver gemensamma insatser. Linda Lindblom håller på med en förstudie och ett underlag till kommunledningen kring hur man kan gå vidare och exakt hur ett partnerskap kan se ut och fungera just i Vårby gård. mik ael jeppe 11

12 förbättringsarbete Madelene Dahlström har gjort flera lex Sarah-rapporter om krånglande trygghetslarm. Det har gett resultat. Tryggare boende sedan Madelene Lex Sarah-rapporter leder till förbättringar. Det är äldreomsorgens krånglande trygghetslarm ett bra exempel på. Efter upprepade fall av dålig täckning och obesvarade larm har kommunen både bytt system och skärpt till rutinerna. Nu testar vi alla trygghetslarm en gång i veckan och då passar vi även på att kolla att de boende har det bra. Dubbel nytta med andra ord, säger undersköterskan Madelene Dahlström som ligger bakom flera lex Sarah-rapporter. Hon är samordnare på Sjödalens äldreboende som omfattar servicehus, demensboende och ett litet ålderdomshem. På servicehuset finns några av kommunens drygt trygghetslarm som gör det möjligt att snabbt kalla på hjälp i akuta situationer. Sedan lagstiftningen skärptes första juli 2011 har det inom äldreomsorgen i Huddinge kommun gjorts 18 lex Sarahrapporter om problem med trygghetslarm. Det handlar om dålig täckning till följd av överbelastning i det mobila nätet, obesvarade larm, felaktiga telefonnummer till kontaktpersoner och dåligt bemötande. De två senaste rapporterna hos oss gäller dålig täckning. Vad jag vet har ingen råkat illa ut till följd av detta, men rapporterar 12

13 förbättringsarbete De gör oss ännu bättre Huddinge kommuns nära medarbetare inom social- och äldreomsorgsförvaltningen har lämnat in cirka 160 lex Sarah-rapporter sedan första juli slagit larm gör vi vid blotta misstanken om att något kan gå snett, säger Madelene Dahlström. På kommunens servicehus går man över till interna system som varken är beroende av de mobila eller fasta näten. Larmen går direkt till personalen. Dessutom har kommunen skärpt kraven på larmoperatören när det gäller svarstider och bemötande. text & foto mik ael jeppe 36 rapporter om missförhållanden eller risk för missförhållanden bedömdes vara så pass allvarliga att händelserna även anmäldes till Socialstyrelsen. Lagen ändrades 2011 så numera rapporterar vi även risker för missförhållanden, mot tidigare enbart faktiska missförhållanden. Rapporterna är tillsammans med vårt system för fel och brister viktiga bitar i vårt kvalitetsarbete. De hjälper oss att identifiera saker som bör rättas till, säger Pernilla Jensen, socialt ansvarig samordnare inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Personal inom socialtjänsten är skyldig att rapportera missförhållanden eller risker för missförhållanden enligt lex Sarah. Rapporteringsskyldigheten gäller även sådant som inte görs men borde ha gjorts. Den enhetschef som tar emot rapporten ska om så krävs genast åtgärda missförhållandet och sedan rapportera till nästa nivå. En enskild chef har aldrig rätt att stoppa en rapport, säger Malin Schenström, verksamhetschef inom funktionshinderområdet. Lex Sarah-rapporterna har gällt en rad olika saker, bland annat dåligt fungerande trygghetslarm, misstänkta stölder av pengar och föremål och vårdbrister. Som arbetsgivare är vi skyldig att informera vår personal om lex Sarah. Det Lite om lex Sarah Malin Schenström, verksamhetschef inom funktionshinderområdet, och Pernilla Jensen, socialt ansvarig samordnare inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, uppmanar personalen inom äldreomsorgen att rapportera brister och missförhållanden. På så vis kan vi bli ännu bättre på det vi gör. gör vi bland annat genom broschyrer och personalmöten. Vi försöker skapa ett klimat där alla brister och missförhållanden rapporteras, för vi kan inte göra något åt det vi inte känner till, säger Pernilla Jensen. Jag skulle vara mer nervös om jag inte fick några larmrapporter. Det är aldrig bra när enskilda drabbas, men rapporterna ger oss möjlighet att antingen förebygga missförhållanden eller att se till att det som hänt inte sker igen. Och inte enbart där det inträffar utan i hela verksamheten och på andra orter där liknande verksamhet bedrivs. Samtliga rapporter utreds av opartiska utredare. Om förvaltningsledningen anser att det rör sig om ett allvarligt missförhållande eller risk för ett sådant anmäls händelsen även till Socialstyrelsen som granskar att den har utretts i tillräcklig omfattning. De som rapporten berör hålls informerade under hela processen. text & foto mik ael jeppe Lex Sarah är det vardagliga namnet på de paragrafer i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som slår fast att anställda inom socialtjänsten är skyldiga att genast rapportera både missförhållanden och risker för missförhållanden. Rapporteringsskyldigheten gäller även den som arbetar med stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen skärptes första juli 2011 och gäller numera även blotta misstanken om felaktigheter. En lex Sarah-rapport får inte vara anonym. Den som lämnar in en rapport riskerar inte negativa konsekvenser för att man slår larm. Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Samtliga rapporter följs upp i flera omgångar för att man ska vara säker på att det som har gjorts varit tillräckligt eller om det krävs fler åtgärder. 13

14 porträttet Sverige för litet för Andreas Moe är mycket målmedveten. Det han gör gör han till 110 procent. Första året satt jag och spelade fem, sex timmar i sträck. Jag tränade, jammade och skrev låtar tillsammans med pappa, som är gammal musiker. Jag brann för att spela elgitarr men att träna så mycket kanske inte alltid är bra, man är så inne i sig själv och det finns inte plats för nåt annat. Han hörde talas om Rockville och sökte sig dit för att lära sig mer och spela tillsammans med andra. På Rockville fick Andreas hjälp att söka till gymnasieutbildningen Rytmus med gitarr som huvudinstrument. Efter ett år på Rytmus ville han utveckla sin musik till något mer än att spela elgitarr bakom andra artister och valde sång som biinstrument. Efter att ha sett John Mayer uppträda köpte Andreas sin första riktiga akustiska gitarr. Jag upptäckte den musikstilen och märkte att jag kunde skriva låtar och började en ny resa där jag skrev hela tiden, både melodier och texter. Med eget band och eget material började han spela runt om i Stockholm. Det var kul men Andreas kände att han ville ta sin musik ett steg till och började kontakta bolag. Att gå vägen via Idol var aldrig aktuellt. Det kan säkert funka för andra men många som kommer fram där får en ganska kort karriär. Jag brinner för musiken men det handlar också om att överleva. Därför har jag hela tiden jobbat för att bygga upp en bas, nå ut till en publik som vill betala för att se mig och höra min musik. För några år sedan blev Andreas Moe kontaktad av ett engelskt förlag som undrade om han var intresserad av att skriva åt andra. Han signades där som låtskrivare och varvar nu en vecka per månad med jobb i London med jobbet som fritidsledare på Rockville och fortsatt byggande av den egna karriären. Bland annat sjunger han på Aviciis Fade into darkness. En monsterhit, det har varit asbra att rida på den vågen och jag är jätteglad att jag gjorde den. Men han ville inte ha med mitt namn. Han tar aldrig med andras namn, jag förstår honom men tycker man förtjänar det som artist, säger Andreas samtidigt som han konstaterar att folk fattat att det är han som sjunger och att låten gett honom stor uppmärksamhet i media. Nyår tillbringade han i USA. Där träffade han bland andra den kände dj:n Tiësto. Jag har fastnat lite i housegenren, sjunger och skriver texter och melodier åt dj:s, det är skitkul och något jag ska fortsätta med men mitt hjärta är inte där. Det akustiska är min grej, säger Andreas som nu känner sig redo att stå på egna ben och göra det han verkligen vill. Han har en publik och jobbar med branschfolk han verkligen trivs med, som satsar på honom och som han litar på. De har investerat jättemycket i mitt projekt och det är nice att Sony hoppat på och licensierat min andra EP. Ep:n och videon till låten This year släpptes i januari och finns på Itunes och Spotify. Jag har producerat Ep:n själv men co-writat låtarna med folk jag vet att jag funkar med. En av låtarna spelade jag in sittande i sängen med ett duntäcke över huvudet, det blev riktigt bra. k ristina eder Lite om Andreas Namn: Andreas Moe. Ålder: 24 år. Familj: Mamma, pappa, syster. Bor: Stockholm och London. Jobbar som: Artist/låtskrivare men även på fritidsgården Rockville när det finns tid. höjdpunkter i karriären Featured sångare med Avicii på låten Fade Into Darkness. Skrivit och sjungit ett Top 10 US track med låten Long Time av John De Sohn som även sålde platinum här i Sverige. Två listettor som låtskrivare förra året. Fyra låtar som jag skrev och framförde i filmen The Knot. 14

15 porträttet musikaliske Moe foto a l ice öberg Min första och andra EP plockades upp och licensierades hos Sony Music. Mitt första TV-framträdande som soloartist inför en miljonpublik på SVT:s Världens barn gala. Jobbat med Jake Gosling som i år nominerats till bästa producent i Storbritannien. Jobbat med Tiesto som är en av världens största dj:s. 15

16 nyheter Litet Huddingeföretag tar tä Medivir står inför sitt största språng hittills i företagets 25-åriga historia. Lanseringen av det egenutvecklade läkemedlet Simeprevir ger inte bara världens över 170 miljoner hepatit C-smittade nytt hopp, det kan också innebära det riktigt stora lyftet för Medivir som bolag betraktat. Hepatit C brukar kallas för den tysta epidemin. Det är en infektion som sprids via blod och primärt drabbar levern. Sjukdomen ger sällan några symptom i början utan det kan gå många år innan man upptäcker att något är fel, säger Medivirs forsknings- och utvecklingschef Charlotte Edenius, tidigare forskande läkare. När vi nu har ett fungerande läkemedel som i många fall kan bota hepatit C-smittade så slipper fler också levertransplantationer och vissa cancersjukdomar till följd av sjukdomen. Medivir för än så länge en ganska anonym tillvaro i laboratorierna på Lunastigen i Flemingsberg. Där arbetar 80-talet personer, bland annat kemister, farmakologer och andra forskare inom life science-området, med att utveckla framtidens läkemedel inom främst virusområdet. Företaget har totalt cirka 170 anställda. Medivir gör det man är bra på: utvecklar och säljer läkemedel. Tillverkningen sköts av externa samarbetspartner. Företaget har också ett strategiskt samarbete med läkemedelsjätten Janssen Pharmaceutical som är biljetten ut i den stora världen. Vi gör samma saker som de stora bolagen, fast i mindre skala. Vi är mer snabbfotade, säger Charlotte Edenius. kliniska fas 3-studier med Simeprevir avslutades före jul och visar att 80 procent av patienterna botas och att behandlingstiderna kortas. Läkemedlet uppges också ge färre biverkningar än de som finns på marknaden i dag. 16

17 konsument Antonio Alvarez Konsument Huddinge Tel: Lite om Medivir AB Företaget startades 1988 som en avknoppning från AstraZeneca och börsintroducerades Medivir utvecklar och säljer läkemedel och har i dag 170 anställda och verksamhet i Sverige, Polen och England. Huvudkontoret finns i Stockholm. Större delen av forsknings- och utvecklingsresurserna finns på Lunastigen i Huddinge. Läs mer på medivir.se. ten i stora världen Nu återstår registrering och går allting enligt planerna kan Simeprevir börja säljas första halvåret Det har varit en lång process vi började jobba med detta Det var naturligtvis roligt när vi fick fram vårt första egna läkemedel mot munsår, men det här är större, mycket större, säger Charlotte Edenius. Medivir kan växa lite till i sina nuvarande lokaler på Lunastigen, men företaget sneglar också på andra lösningar. Det finns dock en poäng i att även fortsättningsvis finnas nära Karolinska universitetssjukhuset som har landets största specialistenhet för infektionssjukvård, framhåller hon. Vad händer nu? Det finns många fler läkemedel mot Charlotte Edenius, forsknings- och utvecklingschef, berättar att företagets första egna läkemedel var en stor händelse Men Simeprevir är större, mycket större. foto m edi v i r infektionssjukdomar att utveckla. Vi tittar också på att bredda oss mot bland annat smärtlindring, benrelaterade sjukdomar och ny antibiotika, säger Charlotte Edenius. text & foto mik ael jeppe Låna snabbt, enkelt och dyrt Ansök smidigt och gratis här! Inga andra avgifter än ränta. Så kan det låta när snabblåneföretagen vill locka till sig låntagare. Snabblån, det vill säga lån via sms eller nätet, kan man få ganska snabbt. Dessa lån ska normalt betalas inom 30 dagar, ofta till en hög effektiv ränta, med det menas ränta, uppläggningskostnaden och aviavgifter. Ibland har den effektiva räntan legat på flera tusen procent, så den marknadsföring jag citerar bör tas med en rejäl nypa salt. Ibland kan det också se ut så här: Betalningsanmärkning är inget problem!, Beviljar nästan alla ansökningar!. Fraserna visar vilken målgrupp som är vanlig: människor som redan har en svag ekonomi och redan är skuldsatta. De som vill söka skuldsanering kan lätt bränna sina chanser om de lockas att ta ett nytt snabblån. Ju sämre kreditvärdighet, desto högre ränta betalar man. Betalar man inte innan förfallodatumet så börjar dröjsmålsräntan ticka på. Den kan bli väldigt hög, upp till 170 procent. Men vad används pengarna från snabblån till? De vanliga räkningarna, kläder, elektronik och spel är några exempel. Statistiken för 2012 talar sitt tydliga språk. Nära snabblån gick till kronofogden och det är en ökning med 62 procent sedan Om någon trots allt överväger att ta ett snabblån, fundera på om du verkligen behöver pengarna nu, om du verkligen kan betala igen pengarna om en månad och om du inte kan låna pengarna av någon du känner istället. n 17

18 150 år Järnvägen fick Huddinge att växa När Västra stambanan kom till Huddinge på 1860-talet blev det startskottet för utbyggnad och expansion. I början av 1900-talet hade kommunen närmare invånare. I år är det dags för 150-årsjubileum och kommunen har växt och antalet Huddingebor blivit betydligt fler. Nu är det inte bara Huddinge kommun som firar jubileum i år utan många kommuner i landet jubilerar. Anledningen är den kommunalförordning som började gälla 1 januari Med förordningen avskaffades kyrksocknarna och ersattes av landskommunen som styrs av kommunfullmäktige och den kyrkliga församlingen som styrs av kyrkofullmäktige. Sedan dess har kommunens indelning förändrats några gånger men Huddinge är en av få kommuner som fortfarande omfattar i stort sett samma areal som under sockentiden. Pratar man om Huddinge hör Kungens kurva till de ämnen som ofta kommer upp, säger Göran Johansson, på kommunens arkiv som tillsammans med Patrick Stenbacka startat en blogg där de tar upp stort och smått som skett under de senaste 150 åren. Kungens kurva är idag Skandinaviens största köpcentrum. Det är kung Gustaf V som fått ge namn åt området efter en dikeskörning den 28 september Rallarnas arbete med att dra fram järnvägen hade stor del i att Huddinges tillväxt tog fart. foto r agna r l a rsson Det påstås att kungen var på väg hem efter en jakt på Tullgarns slott när chauffören tappade kontrollen över bilen och hamnade i ett vattenfyllt dike. Såväl de fem passagerna som bilen klarade sig utan skador. Kurvan, där olyckan skedde, har byggts bort men bilen finns att se på bilmuseet vid Sparreholms slott. Genom åren har Huddinge dragit nytta av sin närhet till Stockholm. Ett exempel är hälsovattnet från Vårby källa provade Urban Hiärne hälsovattnet och fram till mitten av 1700-talet drevs en hälsobrunn. Men även efter att verksamheten lades ner var vattnet vida känt och såldes buteljerat i Stockholm, säger Göran Johansson. Flemingsberg är den kommundel som utvecklats kraftigast under de senaste 50 åren. Här byggdes bostäder under det så kallade miljonprogrammet. Idag finns här Södertörns högskola, Novum forskningspark, Karolinska Universitetssjukhuset, delar av Karolinska Institutet och ett campus med utbildning inom medicinsk teknik. Den sista januari 2011 hade Flemingsberg invånare och den sista januari hade personer sin arbetsplats i stadsdelen. Fotnot: Vill du veta mer om Huddinges historia? Läs bloggen på huddinge.se/ har Huddinge invånare tal Västra stambanan byggs genom kommunen hittas Vårbyskatten. Den visas på Folkets hus i Huddinge foto st ig a l mqv i st 1910 ser det ut så här på Bangården vid Huddinge station. foto r agna r l a r sson 18

19 150 år 1966 står huvudbiblioteket klart har kommunen invånare invigs Huddinge sjukhus invigs Flemingsbergs centrum med Carl- Gustaf Lindstedt och Gösta Bernhard som dragplåster. foto st ig a l mqv i st 1959 kommer rocken till Huddinge. Bilden visar Little Gerhard and his G-men. Konserten hålls på Kvarnbergsskolan och kallas Ungdomens dag. foto a b f 1986 inrättar Huddinge kommundelsnämnder står Huddinge kommunkontor klart. Bilden är från 1950 och klockan på fasaden har ännu inte fått några visare. foto r agna r l a r sson 1926 elektrifieras stambanan är Huddingegymnasiet (invigt 1972) Sveriges största gymnasieskola (2400 elever). foto boo jonsson 1996 startar Södertörns högskola börjar fjärrtågen gå från Flemingsbergs station blir Hörningsnäs kommunens första municipalsamhälle invigs Huddingebacken. Villorna i överkant på bilden finns kvar. foto r agna r l a r sson 2012 får Huddinge invånare. foto tom a s h en r i k son 19

20 nyheter Behovet av finskspråkig service är kartlagt Huddinge är en finsk förvaltningskommun vilket innebär att finsktalande har rätt att använda sitt språk när de kontaktar kommunen. Enligt lagen är kommunen också skyldig att erbjuda hela eller delar av barn- och äldreomsorgen på finska. Under hösten 2012 skickade kommunen ut en enkät till personer med finsk anknytning, det vill säga personer födda i Finland eller andra generationens sverigefinländare personer svarade. Resultatet visar att kvinnor i medelåldern och äldre har större behov av kontakter med kommunen på finska än yngre. De yngre är mer angelägna att kunna använda finska i skolan och inom idrott- och fritidsverksamhet. De som vill använda finska i kontakter med kommunen önskar det mest inom social- och äldreomsorg, i kontakt med servicecenter och inom kultur och fritid. När det gäller barnomsorg framkom bland annat önskemål om tvåspråkig förskola och inom äldreomsorgen finskspråkigt äldreboende. Övriga önskemål är fler finska tidningar och litteratur på biblioteken och hjälp och rådgivning på finska i kontakter med olika myndigheter. Undersökningen visar att satsningarna inom äldre- och barnomsorgen och kulturen som Huddinge har gjort har varit riktiga, men också att det finns många nya förslag på kommunal service på finska som sträcker sig över alla förvaltningars arbetsområden och som behöver utvecklas vidare, säger projektledare Pirjo Linna Avarre. Enkäten har gett kommunen ett bra underlag och vi vill tacka alla som svarat på enkäten. På huddinge.se finns även en finsk text om undersökningen. Här kan du hitta le Missa inte sommarjobbsmässan på Huddingegymnasiet 12 mars. Där visar kommunen och många andra arbetsgivare upp sig och de lediga jobb som finns att söka. Mässan vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern och deras föräldrar. På mässan blandas privata arbetsgivare med representanter från kommun och landsting. Där finns också information om att arbeta i utlandet och jobb att söka utanför Sverige. En del av jobben kan sökas direkt på plats. Linnea fick prova på förskolläraryrket Linnea Hyensjö, 16 år, fick sommarjobb hos kommunen förra året. Hon jobbade på en förskola där hon bland annat tog hand om och lekte med barnen, hjälpte till vid måltiderna och följde med på utflykter. Bäst med jobbet var att det var ganska fritt, jag kunde ta egna initiativ till olika lekar med barnen och mycket tid spenderades utomhus. Jag hade även turen att få jobba med vuxna som var väldigt positiva och uppmuntrande, säger hon. Viktiga erfarenheter som Linnea fått med sig från praktikplatsen är att förskolläraryrket inte är så enkelt som hon till en början hade trott, utan innebär ett stort ansvar för barnen. Hon insåg också vad det innebär att arbeta hela dagarna och tjäna ihop sina egna pengar. Jag rekommenderar verkligen de som inte har sökt feriepraktikplats tidigare att göra det. Det är en bra erfarenhet att ha med sig ut i livet, säger hon. Linnea Hyensjö hade i fjol sommarjobb, eller feriepraktikplats som det kallas, på en förskola. Bäst 20

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Riktlinjer för feriepraktik 2014

Riktlinjer för feriepraktik 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 GN-2013/310 626 1 (5) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline 08-535 360 47 Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Riktlinjer för feriepraktik 2014

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport HR-avdelningen kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamn 2017-09-13 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 4 2. Syfte... 4 3. Faktasammanställning...

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad. För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad

Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad. För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad Ska du till hösten läsa sista året på en utbildning inom miljö-,

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/ 1 -ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard.se Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer:

Läs mer

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Månsagårdens förskola Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer