Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen Reko är klar! Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden Uppväxten under fattiga förhållande i USA och en militär bakgrund har format Manuel Knight till en av Sveriges mest populära föreläsare. Med sin karisma lämnar han ingen oberörd. Nr Pris 56 kr

2 BL Administration BL Skatt BL Bokslut BL Klient BL Info ebibliotek Mallar & dokument Hyr en helhetslösning program, nyheter, e-böcker, mm Vi är glada över att som enda leverantör kunna erbjuda en helhetslösning där redovisningsbyrån hyr alla verktyg och informationstjänster en modern byrå behöver. Programvaror, byråstöd/klienthantering, skatte- och redovisnings information, dokumentmallar och personlig frågeservice. Fördelarna med att hyra vår helhetslösning är bl a att ni slipper göra tunga inköp och att ni får tillgång till ständigt uppdaterad program vara, support samt aktuell skatte- och redovisningsinformation. Allt från samma pålitliga leverantör. Många kunder har undrat om det finns någon hake med upplägget. Hur kan det vara så lågt pris för en så omfattande tjänst? Svaret är att det inte finns några hakar eller förpliktelser. Vi vill vara en totalleverantör och bygga långsiktiga relationer. Det tjänar både du som kund och vi på. Ulf Bokelund Svensson vd Björn Lundén Information Kontaka gärna våra säljare för ytterligare information om vår hyreslösning. Scanna koden med din Smartphone så får du mer information om vår helhetslösning. Detta ingår när du hyr en helhetslösning: Ekonomisystemet BL Administration Skatte- och deklarationsprogrammet BL Skatt (WinSkatt) BL Bokslut för bokslut och årsredovisning Byråstöd/klienthantering med Reko-stöd e-bokpaket med 26 e-böcker Nyhetstjänst med personlig frågeservice Dokumentmallar med juridiska hjälptexter Antal användare/anställda: kr/mån/pers kr/mån/pers kr/mån/pers Fler än 15, begär offert! Moms tillkommer på alla priser. Box 84, Näsviken Tel: facebook.com/blinfo newsroom.blinfo.se

3 INNEHÅLL NUMMER Spindeln på nätet 7 Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig 15 Resultatet från SRF FöretagsEko #1 17 Nya generationen Reko är klar! Arbetet med den nya generationen Reko är nu klart och remissinstansernas synpunkter är inarbetade. Remisstiden tog slut 19 oktober, och över 20 remissvar kom in med värdefulla synpunkter. Egenutvecklat spel sätter fart på lektionerna 18 Vid SRFs auktorisationsutbildningar håller Jan Gustafson i blocket Företagsekonomi. Under sin kurs i steg 2, som mycket väl lämpar sig för vidareutbildning för dig som redan är auktoriserad, använder han sig av ett egenutvecklat affärsspel. Vid senaste kursen fick spelet stående ovationer. 22 Bra betyg på utbildningarna i första mätningen 24 Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden 34 Ingångsregler K2 Redovisningsgruppen fortsätter sin artikelserie om K-regelverken. I denna artikel belyser vi hur ett företag ska redovisa första gången det tillämpar K2. 37 Vem är nästa lysande stjärna? 30 Vi gillar alla som har en kassaapparat. 42 Högsta förvaltningsdomstolen godtar inte ändrat bokslut Redaktionen har ordet... Nu kan vi snart lägga ännu ett år till handlingarna när 2012 sjunger på sista versen. Med de röda dagarna på rätt ställe i kalendern kan förhoppningsvis de flesta få till en sammanhängande och nog så värdefull ledighet. Med årets festligaste helgdag nyårsafton i sikte bjuder vi i det här numret på receptet till en fantastiskt god nyårsmeny. Det är bara att bjuda in till fest! Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRFs. Omslagsfoto: Jerker Andersson Nu ska vi i redaktionen passa på att ladda batterierna så att vi kan fortsätta ge dig branschen bästa och mest läsvärda tidning även nästa år. Nästa Konsulten, nr , landar i din brevlåda i mitten av februari. Vi vill passa på att önska dig en riktigt God jul och ett Gott nytt år! Trevlig läsning!

4 Aktuella kursstarter Auktorisation Ort Kursdatum Ekonomistyrning Steg 2. Block I Ekonomistyrning Steg 2. Block 2 Stockholm Stockholm 30/1-1/ / Redovisning Ort Kursdatum Bokföring Stockholm 18-21/ Redovisning I Stockholm 18-22/ Redovisning II Stockholm 18-21/ Redovisning II Malmö 25-28/ Redovisning II Stockholm 22-25/ Redovisning II påbyggnad Stockholm 15-16/ Redovisning III Göteborg 28-30/ Redovisning III Stockholm 18-21/ Fällor och fel i praktiken redovisning Stockholm 13/ Högre Redovisning Stockholm 14-16/ K3 i mindre företag Stockholm 17/ SRFs Nyhetsdag Malmö 7/ SRFs Nyhetsdag Stockholm 14/ Redovisning i tjänste- & entreprenadföretag Stockholm 7/ SRFs Redovisningsdgr Umeå 21-22/ SRFs Redovisningsdgr Stockholm Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna Malmö 4-5/ Göteborg 6-7/ Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna Stockholm 13-14/ Reko fördjupning Stockholm 5/ Reko fördjupning Skellefteå 20/ Reko fördjupning Malmö 26/ Reko fördjupning Göteborg 27/ Skatt Ort Kursdatum Dags att deklarera Malmö 28/ Dags att deklarera Göteborg 5/ Dags att deklarera Stockholm 14/ Deklaration I Stockholm 15-17/ Deklaration I Göteborg 13-15/ Deklaration I Stockholm 13-15/ Deklaration II Göteborg 25-27/ Deklaration II Stockholm 18-20/ Deklarera för FÅAB K10 i praktiken Deklarera för FÅAB K10 i praktiken Fällor och fel i praktiken skatt Jord- och skogsbruksbeskattning grundkurs Jord- och skogsbruksbeskattning fördjupning Stockholm 5/ Göteborg 7/ Stockholm 14/ Stockholm 6-7/ Stockholm 19-20/ Nyhetsdag i Beskattn. Flertal orter Se srfkonsult.se Skatteplanering i ägarledda företag Stockholm 17-18/ Lön Ort Kursdatum Lön I Stockholm 4-6/ Lön I Göteborg 25-27/ Lön II Stockholm 11-12/ Special Ort Kursdatum Affärsrådgivning för redovisningskonsulter Excel grundkurs för ekonomer Stockholm 26/ Stockholm 13/ SRFs Kunskapsdag Göteborg 28/ SRFs Kunskapsdag Malmö 29/ SRFs Kunskapsdag Stockholm 7/ Ekonomistyrning Ort Kursdatum Ekonomistyrning i AB Stockholm 15-16/ Ekonomistyrning Steg 2. Block I Ekonomistyrning Steg 2. Block 2 Stockholm Stockholm 30/1-1/ / Kombinerade Ort Kursdatum Sambandet redovisning Stockholm 30/1-2/ och beskattning E-kurser Vi har även ett växande utbud e-kurser. För mer information se srfekonomiutbildning.se

5 Spindeln på nätet Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF För någon vecka sedan deltog vi i en gemensam konferens med vårt nordiska samarbetsorgan för redovisningskonsulter, Nordic Accountant Federation, NAF. Medlemsländerna i NAF är Sverige, Finland och Norge. Branschutvecklingen och marknaden för redovisningskonsulter ser ut på ett likartat sätt i samtliga tre medlemsländer. Vi har alla en standard för redovisningstjänster, en auktorisation av redovisningskonsulter samt ett kvitto på redovisningskvalitet i produktionen av tjänsten. När vi gemensamt spanar framåt och tittar på det unika i vår yrkesroll så ser vi något som vi tillsammans måste värna om och utveckla. Företagens information registreras i många olika system idag. Betalningar sker till bankernas system. Redovisningen sker i redovisningskonsulternas system. Fakturering sker kanske i företagets eget system. Lönehanteringen sker ofta i redovisningskonsulternas system. Deklarationer ska skickas till Skatteverket via Skatteverkets system. Årsredovisningar kan skickas in till Bolagsverkets system via XBRL. Det är många av varandra oberoende system och format som hanterar företagens lagstadgade ekonomiska rapportering. Dessa system kan i sig själva inte kommunicera mellan varandra och redovisningskonsulten blir därför en tillgång i arbetet med att effektivisera och samordna hanteringen mellan alla dessa system. Genom de programlösningar vi har tillgång till kan vi få flera olika program att prata med varandra. Likt en dirigent får vi de olika instrumenten att ljuda i samklang med varandra. Därför är det så viktigt att vi förstår att ta vara på den unika roll som vi redovisningskonsulter har på marknaden, som spindeln på det digitala nätet och till stort mervärde för företagen. Med den position vi har på marknaden följer också ett stort ansvar. Där skapar auktorisationen och Reko trygghet och förtroende för vår yrkesroll och det är tydligt på marknaden att vi i vår profession är uppdaterade på gällande lagar och regelverk. Att samordna hela informationsflödet på nätet är vad Google lever på idag och att de har förstått värdet av det kan vi nog vara eniga om. Vi ska också se till att ta vara på den samordnande roll vi har i Sveriges ekonomiska informationsflöde och fortsätta utveckla och skapa mervärden för våra kunder till nytta för företag och samhälle. Redovisningskonsulterna är oljan i det svenska ekonomiska och administrativa maskineriet. Beställ dina Rätt-böcker för 2013 redan nu Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Fåmansföretagsreglerna är besvärliga att hantera. Reglerna är uppbyggda kring uttryck som är oklara redan från början. Begrepp som verksam i betydande omfattning och samma och likartad verksamhet har visat sig svåra att avgränsa och klargöra. Rättsutvecklingen har gått mot att omfatta fler situationer än vad som kan anas bakom ordalydelserna. Att rättsläget gått i den riktningen får nog också tillskrivas att lagstiftningen ändrades när det gäller försäljningen av dotterföretag. När skattefriheten infördes för kapitalvinster på näringsbetingade andelar den 1 juli 2003 så påbörjades också försäljning av aktier genom paketering som gjort att nya frågeställningar kring 3:12-reglerna kommit upp. Innebörden av begreppet samma och likartad verksamhet prövades delvis genom fem rättsfall 2010 (RÅ 2010 ref 11). Det klargjordes då att det inte gick att flytta verksamhet till ett nytt företag och hävda att det gamla bolaget efter femårskarensen bedrev en annan verksamhet (vanligtvis kapitalförvaltning). Nya mål avgjorda Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i fyra mål, avgjort ytterligare frågeställningar kring begreppet samma och likartad verksamhet. Ägarsamband krävs En fråga som varit oklar är vad som gäller om säljaren av aktierna jobbar kvar i sitt gamla bolag men inte äger aktier direkt eller indirekt i det köpande bolaget. HFD har nu i ett av målen instämt i Skatterättsnämndens, SRN, uppfattning att det krävs för att två fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet att det finns ett ägarsamband. Olika verksamheter kan vara likartade Att begreppet samma och likartad verksamhet lever ett eget liv framgår av HFDs dom i mål nr I det fallet hade A:s bolag X AB sålt aktierna i Y AB, där A arbetade i betydande omfattning, till extern köpare. Därefter bedrev X AB ingen annan verksamhet än förvaltning av det kapital som erhållits för Y AB. A bildade två år senare Z AB och sålde till underpris en del av aktierna i X AB till detta bolag. Dessa aktier inlöstes sedan till marknadspris. Z AB köpte samtliga aktier i Å AB för pengar som erhölls vid inlösen av aktierna i X AB. Z AB, som lämnade aktieägartillskott och lån till Å AB, bedrev ingen annan verksamhet än förvaltning av aktierna i Å AB. A var verksam i betydande omfattning i Å AB. Såväl SRN som HFD ansåg att aktierna i AB X var fortsatt kvalificerade. Såväl den skattskyldige som Skatteverket hade här en annan uppfattning och ansåg att aktierna inte var kvalificerade. Skatteverket menade 3:12-reglerna knappast kan ha syftat till att aktierna ska vara kvalificerade i ett sådant här fall. Konsekvensen blir att karenstiden, för när aktierna i AB X inte längre ska bli kvalificerade, inleds först när A slutar arbeta i Å AB. Det verkar som om den av regeringen omhuldade arbetslinjen inte riktigt nått ända fram när det gäller utformningen av 3:12-reglerna. Tilläggsköpeskilling Frågan om hur tilläggsköpeskillingar ska behandlas har också varit oklar. I ett av de nu avgjorda målen (HFD mål nr ) hade tillläggsköpeskilling utgått. En fråga som gällt just tilläggsköpeskillingar är när karenstiden börjar löpa. Ska det vara avyttringstidpunkten eller när sista delen av tilläggsköpeskillingen betalas ut. Utan att frågan om tilläggsköpeskillingar uttryckligen prövades av HFD och SRN så framgår det, enligt min mening, indirekt att det är avyttringstillfället som styr när karenstiden börjar. När det indirekta ägandet upphör så börjar karensperioden året efter avyttringen att löpa även om tilläggsköpeskillingar utgår. Vi pratar nu om tilläggsköpeskillingar som är marknadsmässiga och inte avser sådana där det ligger dolda ersättningar för utfört arbete i framtiden. Sådan ersättning beskattas ju redan idag som inkomst av tjänst. Slutligen De nu avgjorda målen är de senaste i raden av domar som berör fåmansföretagsreglerna kring utdelning och kapitalvinst. De är inte de sista. I budgetpropositionen aviserades utredning kring frågor om beskattningen vid generationsskiften. Kommer sådan lagstiftning till stånd så kan garanteras att nya 3:12-frågor aktualiseras. Text: Bertil Båvall Snabbavveckling LAGERBOLAG LIKVIDATION SNABBAVVECKLING FUSION & FISSION BOLAGSJURIDIK SKATTEJURIDIK Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får köpeskillingen direkt, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Vi köper ditt bolag Du slipper vänta på pengarna Styrelsen byts ut Prisexempel Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi avvecklar bolaget Forma Bolagstjänster AB Box 1030, Sundsvall. Tel: , Fax: Redovisningskonsulten nr

7 Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Under året har ett arbete pågått i Justitiedepartementet som skulle kunna lett till att skillnaden mellan revision å ena sidan och redovisning/rådgivning å andra sidan skulle suddats ut. Frågan rör borttagandet av det så kallade bokföringsjävet som enligt gällande lag idag hindrar revisorn att utföra bokföringsarbete och i synnerhet hantera medelsförvaltning i det aktuella bolaget. Det skulle på ett skadligt sätt suddat ut gränserna mellan olika tjänster och roller i näringslivet om dessa begränsningar skulle tagits bort. Såväl för svenskt företagande och redovisningsbranschen som för den svenska revisionsbranschen är det av största betydelse att rollerna i stället tydliggörs. I skrivande stund har Justitiedepartementet just presenterat en proposition i ett antal revisionsfrågor. En av dessa är frågan om huruvida det så kallade bokföringsjävet ska kunna förändras så att revisorn tillåts utföra både redovisning, rådgivning och revision. Detta var vad den ursprungliga utredningen i ärendet föreslog och har framförts av vissa aktörer som en viktig reform för att minska regelbördan för svenska företag. SRF tar starkt avstånd från denna syn. Att samma part kan utföra både redovisning, rådgivning och revision må låta som en regelförenkling, men det är tyvärr en illusion. Vi ser stora risker i att företag, framförallt små och medelstora, drabbas när de inte längre kommer att kunna avgöra vilken typ av tjänster de faktiskt köper. Vi riskerar att både skapa en situation där företagare i allt större utsträckning betalar för tjänster som de ej behöver, samtidigt som regeringens ambition om att minska regelbördan för svenska företag undermineras genom att den reformerade revisionspliktens möjlighet att få genomslag kraftigt begränsas. En regelförändring i detta avseende skulle således ha försvårat ett genomförande av den redan antagna ändringen om revisionspliktens borttagande. Men inte nog med att förslaget skulle ha motverkat sitt syfte. Det finns även en påtaglig risk för att revisionens värde som kvalitetsstämpel skulle ha förminskats. I dagens system behandlas jävsreglerna av två parallella regelverk, dels genom Aktiebolagslagen och dels genom revisorslagens analysmodell. Den gemensamma principen innebär att grunden för revision är att den utövas oberoende från det granskade materialet eller bolaget. Det tar sig uttryck i att den som biträder vid upprättande av bokföring, medelsförvaltning eller är verksam inom samma byrå som den som sköter dessa uppgifter är förhindrad att utföra revision på samma företag. Det är en ordning som tydliggör rollerna och skapar en oberoende revision och som vi bör värna om. Även de mindre företagen, som så önskar, har rätt att få en revision värd namnet. Det ligger dessutom i linje med utvecklingen inom EU där trenden är att öka kvaliteten i revisionen genom en striktare uppdelning. Aktiebolagslagen uttalar strikta förbud mot sådant jäv, och även analysmodellen i revisorslagen tillhandahåller verktyg för att säkra ett sådant oberoende. Det handlar helt enkelt om att revisionen tappar i värde och trovärdighet om samma person eller företag som utfört revision samtidigt har utfört redovisning och/eller rådgivning. Vår bestämda uppfattning är att det i dagsläget inte går att genomföra en förändring av denna ordning utan att detta förhållande äventyras. Vill man göra förändring härvidlag så är det lättare att höja gränserna för revisionsplikt. På det viset hjälper vi företagen att tydliggöra rollerna. Revisorn är inte den som bokför och upprättar bolagets räkenskapsmaterial utan den som ska kontrollera bland annat dessa. Sverige har mer än Auktoriserade Redovisningskonsulter som redan idag tar hand om den redovisning och rådgivning som företagen efterfrågar och vi arbetar med cirka företag där vi utför dessa tjänster. Redovisning och rådgivning är en naturlig del i en redovisningskonsults arbete och ingen nyhet i redovisningsbranschen. En Auktoriserad Redovisningskonsult har dessutom ett tydligt uppdrag som regleras genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, som framtages och utvecklas av SRF och FAR. Titeln revisor bör skyddas till vad den egentligen är, en person som utför revision. Traditionen i Sverige har länge nog skapat en otydlighet i rollerna. Tiden är mogen för en renodling av arbetsuppgifterna, och ett tydliggörande av tjänsterna/rollerna. I vårt grannland Norge har dessa roller av lagstiftaren fastställts sedan länge och vår oro härvidlag för en ytterligare osäkerhet om gränserna för vad rollerna innebär är för dem helt oförståeligt. Vi är därför tacksamma att regeringen har hörsammat vårt budskap som framförts till olika instanser om att värna svenskt företagande genom att hjälpa företagen att förstå vilka tjänster de verkligen köper och att inte ta bort bokföringsjävet. Ett riktigt bra beslut som förenklar och förtydligar för företagen. Steve Ribbestam Förbundsordförande Steve Ribbestam och Fredrik Dahlberg Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF Redovisningskonsulten nr

8 I korthet SMS-lån ett allt större problem Konsumentverket har varnat samtliga sju aktörer som har granskats hittills och denna grupp är de sju största på marknaden. Ingen av dessa har gjort adekvata kreditprövningar av kunderna. Ingen av de sju har heller valt att överklaga beslutet. Det här är allvarliga brister, säger juristen Ulrika Edlund på Konsumentverket till Di. Myndigheten har tidigare varnat för andra problem i SMS-lånebranschen. Otydliga avgifter med i realiteten skyhöga räntor är en av de allvarligare. De effektiva räntorna rör sig mellan 219 och 154 procent årligen. De tio största bolagen som sysslar med SMS-lån omsatte nästan 151 Mkr under det senaste året. Den sammanlagda vinsten för dessa bolag uppgick till 35,4 Mkr. Samtidigt går alltfler i skuldfällan med smslån. Under det första halvåret i år ökade antalet ärenden hos Kronofogden med 70 procent och just nu ligger det 70 Mkr i obetalda snabblån hos myndigheten. Källa: di.se Du måste få även männen att rekommendera dig Hur trotsas mansväldet i styrelserna och vad krävs när uppdraget väl är i hamn? Kvinnor som lyckats gav sina bästa tips på ett frukostmöte anordnat av Veckans Affärer. Caroline af Ugglas, ägarstyrningsansvarig på Skandia Liv, började med att avliva en myt. Det finns ingen brist på duktiga kvinnor. Det är en skröna som främst hålls vid liv av män, sade hon. Hon förklarade att det viktigaste som Skandia Liv letar efter när de söker efter styrelserepresentanter är personer som begriper hur en affär byggs. Varje tillsättning är unik och det är olika kompetenser som efterfrågas. För att kunna bli påtänkt som styrelseledamot är det viktigt att du talar om att du är intresserad menade hon och fick medhåll av kapitalförvaltaren Consepios ägare Ragnhild Wiborg, som även bjöd på ett annat tips. Ge dig ut och nätverka, och inte bara med kvinnor. Jag ser nästan aldrig en man och en kvinna luncha i Stockholm, sade Ragnhild Wiborg. Styrelsetillsättningar går mycket på personkännedom. Du måste få även män att rekommendera dig, sade Caroline af Ugglas. Källa: Veckans Affärer Fakturabetalning tappar i popularitet Fakturabetalning vid nätköp tappar i popularitet, enligt senaste E-handelsbarometern. Faktura är fortfarande det populäraste betalsättet på nätet eftersom 38 procent av nätkunderna föredrar faktura. Men andelen har minskat med fem procentenheter det senaste året, enligt E-handelsbarometern Q Fakturan är också mer populär bland kvinnor (42 procent) än bland män (34 procent). Bland konsumenter över 50 år föredrar hela 47 procent faktura mot 22 procent i åldrarna år. Samtidigt har betalplånböcker av typen Paypal, Payson och Skrill ökat i popularitet från tre till nio procentenheter det senaste året. Denna betalmetod är också populärare bland dem som handlar ofta. Näst mest populära betalsättet är direktbetalning genom bank (25 procent) och på tredjeplats kommer kort (23 procent). Källa: Jajja Magazine Du jobbar sämre när du gör allt samtidigt På många håll i arbetslivet är förmågan att hålla flera bollar i luften och vara spindeln i nätet högt eftertraktad och hyllad. Men forskningen visar att de jonglerande spindlarna inte är så effektiva och produktiva som många tror. I allmänhetens ögon finns det en uppfattning om att det är bra att göra mycket samtidigt. Vi hör om folk som har åstadkommit en massa saker parallellt, vilket blir en slags anekdotiska bevis som stödjer detta, säger Alexander Rozental, legitimerad psykolog och researchchef på Psykologifabriken, med mänsklig motivation och produktivitet som specialområde. Å andra sidan finns det inom vetenskapen mycket forskning som visar att det är negativt för prestationen att ha många bollar i luften. Och även att vi mår sämre av det, säger han. Inom forskningsvärlden har man studerat multitasking i över 20 år och slutsatsen är samstämmig, menar Alexander Rozental: Den mänskliga hjärnan är inte särskilt bra på att göra många saker samtidigt. Om det handlar om två automatiserade uppgifter, som att stryka kläder och prata i telefon samtidigt, då klarar vi av det. Så länge som det är enkla uppgifter går det bra. Men vi är inte duktiga på att lyssna på chefens presentation samtidigt som vi skriver ett mejl. Forskningen visar också att det inte är de fysiskt krävande jobben som gör att vi går hem tröttast på kvällen. Det är de mentalt krävande jobben som gör oss trötta. Hjärnan har en begränsad kapacitet och vi kör ofta slut på den kapaciteten. Källa: Internetworld 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Nr 8-12 Trängselskatt i Göteborg Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan och Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt, till exempel bussar med totalvikt över 14 ton och motorcyklar. Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor. Månadsvis betalning Transportstyrelsen skickar ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. På avin är föregående kalendermånads passager samlade till ett skattebeslut. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi. Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor. Källa: Transportstyrelsen SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet Vid anskaffning av byggnad och tillhörande tomt ska, om taxeringsvärdena avsevärt avviker från de verkliga värderelationerna, justeringsregeln i 19 kap. 12 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpas vid beräkning av anskaffningsvärdet för byggnaden. Nya företagsnamnet som domännamn De flesta nya företagare vill registrera ett domännamn. Och här kan det vara bra att vara snabb. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) har uppmärksammat ett nytt fenomen som kan orsaka problem för nyblivna företagare. I början av 2012 uppmärksammade.se ett helt nytt fenomen där nya företagsnamn som registrerats och kungjorts bara några dagar tidigare, systematiskt registreras som domäner. Det innebär att du som innehavare av företagsnamnet inte har möjlighet att registrera motsvarande domännamn eftersom det redan är upptaget..se uppmanar därför alla företagare som registrerar nya företagsnamn, och som vill ha ett domännamn, att skydda domännamnet så fort som möjligt. Källa: Bolagsverket Belopp för fria måltider Nu är förmånsvärdet för fria måltider fastställda för nästa år, de ligger kvar på samma nivå som för Värdet är 40 kronor för frukost och 80 kronor för lunch respektive middag. Helt fri kost frukost, lunch och middag värderas till 200 kronor. Beloppen ska användas när man beräknar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013 som redovisas i deklarationen Källa: Skatteverket Byggnaden värderas till den nettoavkastning den ger den nye ägaren under dennes innehavstid. Återstoden av anskaffningsutgiften för fastigheten hänförs till mark. Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnaden erhålls om byggnaden haft ett anskaffningsvärde och att detta vid avdragstillfället inte utnyttjats fullt ut. Frågeställning Fråga har uppkommit hur anskaffningsutgiften ska fördelas på byggnad och tillhörande tomt, då byggnaden rivs efter förvärvet. Kan värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnad erhållas? Gällande rätt med mera I 19 kap. 4 IL anges att utgifter för att anskaffa en byggnad ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. I 19 kap. 7 IL anges att utrangeras en byggnad, ska avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare. I 19 kap. 11 IL anges att anskaffningsutgiften för fastigheten fördelas på byggnad och mark med ledning av vid förvärvstidpunkten gällande taxeringsvärden. I 19 kap. 12 IL anges att fördelningen av anskaffningsutgiften för fastigheten, enligt 19 kap. 11 IL, i vissa fall kan frångås om denna bestämmelse leder till avsevärt felaktig fördelning (justeringsregeln). Av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2011 ref. 72 framgår att om byggnad rivs efter förvärvet, är ägaren till byggnaden berättigad till värdeminskningsavdrag och, när utrangering sker, utrangeringsavdrag. Avdrag förutsätter naturligtvis att byggnaden haft ett anskaffningvärde och att detta vid avdragstillfället inte utnyttjats fullt ut. Bedömning Flera händelser, till exempel en ny detaljplan, kan påverka värderelationen byggnad mark. En fördelning av anskaffningsutgiften enligt 19 kap. 11 IL kan i sådana fall, då taxeringsvärdena inte speglar de verkliga värderelationerna, ge ett resultat som avsevärt avviker från de verkliga värdena. Justeringsregeln i 19 kap. 12 IL ska då tillämpas. En byggnad som ska rivas får därför, om justeringsregeln i 19 kap. 12 IL ska tillämpas, enligt Skatteverkets uppfattning värderas till den nettoavkastning den ger den nye ägaren under dennes innehavstid. Hyreskontrakt medför många gånger att byggnaden inte kan rivas förrän kontrakten har upphört att gälla. Hyresintäkterna under avvecklingstiden innan rivningen, ska minskas med byggnadens driftkostnader under denna tid. Hyresintäkter och driftkostnader får, i den mån de inte är kända, uppskattas. Det finns schabloner för kostnader för drift och underhåll som används i fastighetstaxeringssammanhang. Dessa uttrycks i kronor per kvadratmeter och år samt är beroende av flera olika faktorer, såsom läge och byggnadens karaktär. Dessa schabloner kan enligt Skatteverkets uppfattning användas om driftkostnaderna inte kan uppskattas på annat sätt. Den del av anskaffningsutgiften för fastigheten som, enligt beräkningen ovan, inte belöper på byggnaden hänförs till anskaffningsutgift för marken. Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnaden erhålls om byggnaden haft ett anskaffningsvärde och att detta vid avdragstillfället inte utnyttjats fullt ut. Källa: Skatteverket Dnr/målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 januari 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nordic Service Partners AB Gävlegatan 22 A, plan 6 113 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

Hofstetter Redovisning AB. Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM

Hofstetter Redovisning AB.  Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Hofstetter Redovisning AB Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress:

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden Uppdaterat 2016-11-29 ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2000:2) 1. Detta allmänna råd gäller för näringsdrivande, icke-noterade mindre och

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:3) Tillämpningsområde,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01)

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01) BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01) UPPGIFTER OM MEDELANTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR (2007-01-01) Bakgrund och omfattning 1. Enligt 5 kap. 18 årsredovisningslagen

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3 Enklare redovisning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:235, vari föreslås vissa förenklingar av reglerna i bl.a. årsredovisningslagen

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Medlemsmöte 16 november 2015 Registreringsplikt för samtliga stiftelser Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse Sida 1(5) 2013-02-15 Blekinge tingsrätt Box 319 371 25 Karlskrona Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse YTTRANDE Enligt god redovisningssed ska ett

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Remissvar på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag Ert Dnr 15-32

Remissvar på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag Ert Dnr 15-32 Bokföringsnämnden att: Anna Ersson Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 2016-08-19 Remissvar på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag Ert Dnr 15-32

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning

Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning 17 Justitiedepartementet Vår referens: SN Dnr 153/2009 Enhet L1 103 33 Stockholm anders.ahlgren@justice.ministry.se Er referens: Ju2008/5460/L1 2009-09-01 Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott

Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott Aktuella rättsfrågor ARF 2016:3 Februari 2016 EXTERN VERSION Redigerad 160912 Datum Sida 2016-09-12 2 (11) Dnr

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

PROMEMORIA Regeringskansliet Justitiedepartementet Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

PROMEMORIA Regeringskansliet Justitiedepartementet Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen PROMEMORIA Regeringskansliet Justitiedepartementet 2006-06-21 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen 1 Lagförslag 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring 1 Bokföringsnämnden bfn@bfn.se Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Från Sigurd Elofsson Granvägen 69 138 33 Älta sigurd.elofsson@telia.se Stockholm den 28

Läs mer

Yttrande i mål nr x xxxxxxx angående aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning

Yttrande i mål nr x xxxxxxx angående aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning Sida 1(6) 2007-11-16 xxxxxxxxxx tingsrätt xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx Yttrande i mål nr x xxxxxxx angående aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning YTTRANDE Med stöd av 13 kap. 13 första

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

BLA Användarträff BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 1

BLA Användarträff BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 1 BLA Användarträff BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 1 Behandlingshistorik Behandlingshistorik som visar ändringar av bokförda verifikationer behövs inte längre (preliminära verifikationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Remissvar om "Bokförings nämndens vägledning om bokjföring" Synpunkt på skrivning på sid 15 av remissförslag Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Svaret koncentrerar sig på en mening på sid

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer