Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen Reko är klar! Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden Uppväxten under fattiga förhållande i USA och en militär bakgrund har format Manuel Knight till en av Sveriges mest populära föreläsare. Med sin karisma lämnar han ingen oberörd. Nr Pris 56 kr

2 BL Administration BL Skatt BL Bokslut BL Klient BL Info ebibliotek Mallar & dokument Hyr en helhetslösning program, nyheter, e-böcker, mm Vi är glada över att som enda leverantör kunna erbjuda en helhetslösning där redovisningsbyrån hyr alla verktyg och informationstjänster en modern byrå behöver. Programvaror, byråstöd/klienthantering, skatte- och redovisnings information, dokumentmallar och personlig frågeservice. Fördelarna med att hyra vår helhetslösning är bl a att ni slipper göra tunga inköp och att ni får tillgång till ständigt uppdaterad program vara, support samt aktuell skatte- och redovisningsinformation. Allt från samma pålitliga leverantör. Många kunder har undrat om det finns någon hake med upplägget. Hur kan det vara så lågt pris för en så omfattande tjänst? Svaret är att det inte finns några hakar eller förpliktelser. Vi vill vara en totalleverantör och bygga långsiktiga relationer. Det tjänar både du som kund och vi på. Ulf Bokelund Svensson vd Björn Lundén Information Kontaka gärna våra säljare för ytterligare information om vår hyreslösning. Scanna koden med din Smartphone så får du mer information om vår helhetslösning. Detta ingår när du hyr en helhetslösning: Ekonomisystemet BL Administration Skatte- och deklarationsprogrammet BL Skatt (WinSkatt) BL Bokslut för bokslut och årsredovisning Byråstöd/klienthantering med Reko-stöd e-bokpaket med 26 e-böcker Nyhetstjänst med personlig frågeservice Dokumentmallar med juridiska hjälptexter Antal användare/anställda: kr/mån/pers kr/mån/pers kr/mån/pers Fler än 15, begär offert! Moms tillkommer på alla priser. Box 84, Näsviken Tel: facebook.com/blinfo newsroom.blinfo.se

3 INNEHÅLL NUMMER Spindeln på nätet 7 Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig 15 Resultatet från SRF FöretagsEko #1 17 Nya generationen Reko är klar! Arbetet med den nya generationen Reko är nu klart och remissinstansernas synpunkter är inarbetade. Remisstiden tog slut 19 oktober, och över 20 remissvar kom in med värdefulla synpunkter. Egenutvecklat spel sätter fart på lektionerna 18 Vid SRFs auktorisationsutbildningar håller Jan Gustafson i blocket Företagsekonomi. Under sin kurs i steg 2, som mycket väl lämpar sig för vidareutbildning för dig som redan är auktoriserad, använder han sig av ett egenutvecklat affärsspel. Vid senaste kursen fick spelet stående ovationer. 22 Bra betyg på utbildningarna i första mätningen 24 Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden 34 Ingångsregler K2 Redovisningsgruppen fortsätter sin artikelserie om K-regelverken. I denna artikel belyser vi hur ett företag ska redovisa första gången det tillämpar K2. 37 Vem är nästa lysande stjärna? 30 Vi gillar alla som har en kassaapparat. 42 Högsta förvaltningsdomstolen godtar inte ändrat bokslut Redaktionen har ordet... Nu kan vi snart lägga ännu ett år till handlingarna när 2012 sjunger på sista versen. Med de röda dagarna på rätt ställe i kalendern kan förhoppningsvis de flesta få till en sammanhängande och nog så värdefull ledighet. Med årets festligaste helgdag nyårsafton i sikte bjuder vi i det här numret på receptet till en fantastiskt god nyårsmeny. Det är bara att bjuda in till fest! Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRFs. Omslagsfoto: Jerker Andersson Nu ska vi i redaktionen passa på att ladda batterierna så att vi kan fortsätta ge dig branschen bästa och mest läsvärda tidning även nästa år. Nästa Konsulten, nr , landar i din brevlåda i mitten av februari. Vi vill passa på att önska dig en riktigt God jul och ett Gott nytt år! Trevlig läsning!

4 Aktuella kursstarter Auktorisation Ort Kursdatum Ekonomistyrning Steg 2. Block I Ekonomistyrning Steg 2. Block 2 Stockholm Stockholm 30/1-1/ / Redovisning Ort Kursdatum Bokföring Stockholm 18-21/ Redovisning I Stockholm 18-22/ Redovisning II Stockholm 18-21/ Redovisning II Malmö 25-28/ Redovisning II Stockholm 22-25/ Redovisning II påbyggnad Stockholm 15-16/ Redovisning III Göteborg 28-30/ Redovisning III Stockholm 18-21/ Fällor och fel i praktiken redovisning Stockholm 13/ Högre Redovisning Stockholm 14-16/ K3 i mindre företag Stockholm 17/ SRFs Nyhetsdag Malmö 7/ SRFs Nyhetsdag Stockholm 14/ Redovisning i tjänste- & entreprenadföretag Stockholm 7/ SRFs Redovisningsdgr Umeå 21-22/ SRFs Redovisningsdgr Stockholm Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna Malmö 4-5/ Göteborg 6-7/ Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna Stockholm 13-14/ Reko fördjupning Stockholm 5/ Reko fördjupning Skellefteå 20/ Reko fördjupning Malmö 26/ Reko fördjupning Göteborg 27/ Skatt Ort Kursdatum Dags att deklarera Malmö 28/ Dags att deklarera Göteborg 5/ Dags att deklarera Stockholm 14/ Deklaration I Stockholm 15-17/ Deklaration I Göteborg 13-15/ Deklaration I Stockholm 13-15/ Deklaration II Göteborg 25-27/ Deklaration II Stockholm 18-20/ Deklarera för FÅAB K10 i praktiken Deklarera för FÅAB K10 i praktiken Fällor och fel i praktiken skatt Jord- och skogsbruksbeskattning grundkurs Jord- och skogsbruksbeskattning fördjupning Stockholm 5/ Göteborg 7/ Stockholm 14/ Stockholm 6-7/ Stockholm 19-20/ Nyhetsdag i Beskattn. Flertal orter Se srfkonsult.se Skatteplanering i ägarledda företag Stockholm 17-18/ Lön Ort Kursdatum Lön I Stockholm 4-6/ Lön I Göteborg 25-27/ Lön II Stockholm 11-12/ Special Ort Kursdatum Affärsrådgivning för redovisningskonsulter Excel grundkurs för ekonomer Stockholm 26/ Stockholm 13/ SRFs Kunskapsdag Göteborg 28/ SRFs Kunskapsdag Malmö 29/ SRFs Kunskapsdag Stockholm 7/ Ekonomistyrning Ort Kursdatum Ekonomistyrning i AB Stockholm 15-16/ Ekonomistyrning Steg 2. Block I Ekonomistyrning Steg 2. Block 2 Stockholm Stockholm 30/1-1/ / Kombinerade Ort Kursdatum Sambandet redovisning Stockholm 30/1-2/ och beskattning E-kurser Vi har även ett växande utbud e-kurser. För mer information se srfekonomiutbildning.se

5 Spindeln på nätet Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF För någon vecka sedan deltog vi i en gemensam konferens med vårt nordiska samarbetsorgan för redovisningskonsulter, Nordic Accountant Federation, NAF. Medlemsländerna i NAF är Sverige, Finland och Norge. Branschutvecklingen och marknaden för redovisningskonsulter ser ut på ett likartat sätt i samtliga tre medlemsländer. Vi har alla en standard för redovisningstjänster, en auktorisation av redovisningskonsulter samt ett kvitto på redovisningskvalitet i produktionen av tjänsten. När vi gemensamt spanar framåt och tittar på det unika i vår yrkesroll så ser vi något som vi tillsammans måste värna om och utveckla. Företagens information registreras i många olika system idag. Betalningar sker till bankernas system. Redovisningen sker i redovisningskonsulternas system. Fakturering sker kanske i företagets eget system. Lönehanteringen sker ofta i redovisningskonsulternas system. Deklarationer ska skickas till Skatteverket via Skatteverkets system. Årsredovisningar kan skickas in till Bolagsverkets system via XBRL. Det är många av varandra oberoende system och format som hanterar företagens lagstadgade ekonomiska rapportering. Dessa system kan i sig själva inte kommunicera mellan varandra och redovisningskonsulten blir därför en tillgång i arbetet med att effektivisera och samordna hanteringen mellan alla dessa system. Genom de programlösningar vi har tillgång till kan vi få flera olika program att prata med varandra. Likt en dirigent får vi de olika instrumenten att ljuda i samklang med varandra. Därför är det så viktigt att vi förstår att ta vara på den unika roll som vi redovisningskonsulter har på marknaden, som spindeln på det digitala nätet och till stort mervärde för företagen. Med den position vi har på marknaden följer också ett stort ansvar. Där skapar auktorisationen och Reko trygghet och förtroende för vår yrkesroll och det är tydligt på marknaden att vi i vår profession är uppdaterade på gällande lagar och regelverk. Att samordna hela informationsflödet på nätet är vad Google lever på idag och att de har förstått värdet av det kan vi nog vara eniga om. Vi ska också se till att ta vara på den samordnande roll vi har i Sveriges ekonomiska informationsflöde och fortsätta utveckla och skapa mervärden för våra kunder till nytta för företag och samhälle. Redovisningskonsulterna är oljan i det svenska ekonomiska och administrativa maskineriet. Beställ dina Rätt-böcker för 2013 redan nu Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Fåmansföretagsreglerna är besvärliga att hantera. Reglerna är uppbyggda kring uttryck som är oklara redan från början. Begrepp som verksam i betydande omfattning och samma och likartad verksamhet har visat sig svåra att avgränsa och klargöra. Rättsutvecklingen har gått mot att omfatta fler situationer än vad som kan anas bakom ordalydelserna. Att rättsläget gått i den riktningen får nog också tillskrivas att lagstiftningen ändrades när det gäller försäljningen av dotterföretag. När skattefriheten infördes för kapitalvinster på näringsbetingade andelar den 1 juli 2003 så påbörjades också försäljning av aktier genom paketering som gjort att nya frågeställningar kring 3:12-reglerna kommit upp. Innebörden av begreppet samma och likartad verksamhet prövades delvis genom fem rättsfall 2010 (RÅ 2010 ref 11). Det klargjordes då att det inte gick att flytta verksamhet till ett nytt företag och hävda att det gamla bolaget efter femårskarensen bedrev en annan verksamhet (vanligtvis kapitalförvaltning). Nya mål avgjorda Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i fyra mål, avgjort ytterligare frågeställningar kring begreppet samma och likartad verksamhet. Ägarsamband krävs En fråga som varit oklar är vad som gäller om säljaren av aktierna jobbar kvar i sitt gamla bolag men inte äger aktier direkt eller indirekt i det köpande bolaget. HFD har nu i ett av målen instämt i Skatterättsnämndens, SRN, uppfattning att det krävs för att två fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet att det finns ett ägarsamband. Olika verksamheter kan vara likartade Att begreppet samma och likartad verksamhet lever ett eget liv framgår av HFDs dom i mål nr I det fallet hade A:s bolag X AB sålt aktierna i Y AB, där A arbetade i betydande omfattning, till extern köpare. Därefter bedrev X AB ingen annan verksamhet än förvaltning av det kapital som erhållits för Y AB. A bildade två år senare Z AB och sålde till underpris en del av aktierna i X AB till detta bolag. Dessa aktier inlöstes sedan till marknadspris. Z AB köpte samtliga aktier i Å AB för pengar som erhölls vid inlösen av aktierna i X AB. Z AB, som lämnade aktieägartillskott och lån till Å AB, bedrev ingen annan verksamhet än förvaltning av aktierna i Å AB. A var verksam i betydande omfattning i Å AB. Såväl SRN som HFD ansåg att aktierna i AB X var fortsatt kvalificerade. Såväl den skattskyldige som Skatteverket hade här en annan uppfattning och ansåg att aktierna inte var kvalificerade. Skatteverket menade 3:12-reglerna knappast kan ha syftat till att aktierna ska vara kvalificerade i ett sådant här fall. Konsekvensen blir att karenstiden, för när aktierna i AB X inte längre ska bli kvalificerade, inleds först när A slutar arbeta i Å AB. Det verkar som om den av regeringen omhuldade arbetslinjen inte riktigt nått ända fram när det gäller utformningen av 3:12-reglerna. Tilläggsköpeskilling Frågan om hur tilläggsköpeskillingar ska behandlas har också varit oklar. I ett av de nu avgjorda målen (HFD mål nr ) hade tillläggsköpeskilling utgått. En fråga som gällt just tilläggsköpeskillingar är när karenstiden börjar löpa. Ska det vara avyttringstidpunkten eller när sista delen av tilläggsköpeskillingen betalas ut. Utan att frågan om tilläggsköpeskillingar uttryckligen prövades av HFD och SRN så framgår det, enligt min mening, indirekt att det är avyttringstillfället som styr när karenstiden börjar. När det indirekta ägandet upphör så börjar karensperioden året efter avyttringen att löpa även om tilläggsköpeskillingar utgår. Vi pratar nu om tilläggsköpeskillingar som är marknadsmässiga och inte avser sådana där det ligger dolda ersättningar för utfört arbete i framtiden. Sådan ersättning beskattas ju redan idag som inkomst av tjänst. Slutligen De nu avgjorda målen är de senaste i raden av domar som berör fåmansföretagsreglerna kring utdelning och kapitalvinst. De är inte de sista. I budgetpropositionen aviserades utredning kring frågor om beskattningen vid generationsskiften. Kommer sådan lagstiftning till stånd så kan garanteras att nya 3:12-frågor aktualiseras. Text: Bertil Båvall Snabbavveckling LAGERBOLAG LIKVIDATION SNABBAVVECKLING FUSION & FISSION BOLAGSJURIDIK SKATTEJURIDIK Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får köpeskillingen direkt, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Vi köper ditt bolag Du slipper vänta på pengarna Styrelsen byts ut Prisexempel Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi avvecklar bolaget Forma Bolagstjänster AB Box 1030, Sundsvall. Tel: , Fax: Redovisningskonsulten nr

7 Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Under året har ett arbete pågått i Justitiedepartementet som skulle kunna lett till att skillnaden mellan revision å ena sidan och redovisning/rådgivning å andra sidan skulle suddats ut. Frågan rör borttagandet av det så kallade bokföringsjävet som enligt gällande lag idag hindrar revisorn att utföra bokföringsarbete och i synnerhet hantera medelsförvaltning i det aktuella bolaget. Det skulle på ett skadligt sätt suddat ut gränserna mellan olika tjänster och roller i näringslivet om dessa begränsningar skulle tagits bort. Såväl för svenskt företagande och redovisningsbranschen som för den svenska revisionsbranschen är det av största betydelse att rollerna i stället tydliggörs. I skrivande stund har Justitiedepartementet just presenterat en proposition i ett antal revisionsfrågor. En av dessa är frågan om huruvida det så kallade bokföringsjävet ska kunna förändras så att revisorn tillåts utföra både redovisning, rådgivning och revision. Detta var vad den ursprungliga utredningen i ärendet föreslog och har framförts av vissa aktörer som en viktig reform för att minska regelbördan för svenska företag. SRF tar starkt avstånd från denna syn. Att samma part kan utföra både redovisning, rådgivning och revision må låta som en regelförenkling, men det är tyvärr en illusion. Vi ser stora risker i att företag, framförallt små och medelstora, drabbas när de inte längre kommer att kunna avgöra vilken typ av tjänster de faktiskt köper. Vi riskerar att både skapa en situation där företagare i allt större utsträckning betalar för tjänster som de ej behöver, samtidigt som regeringens ambition om att minska regelbördan för svenska företag undermineras genom att den reformerade revisionspliktens möjlighet att få genomslag kraftigt begränsas. En regelförändring i detta avseende skulle således ha försvårat ett genomförande av den redan antagna ändringen om revisionspliktens borttagande. Men inte nog med att förslaget skulle ha motverkat sitt syfte. Det finns även en påtaglig risk för att revisionens värde som kvalitetsstämpel skulle ha förminskats. I dagens system behandlas jävsreglerna av två parallella regelverk, dels genom Aktiebolagslagen och dels genom revisorslagens analysmodell. Den gemensamma principen innebär att grunden för revision är att den utövas oberoende från det granskade materialet eller bolaget. Det tar sig uttryck i att den som biträder vid upprättande av bokföring, medelsförvaltning eller är verksam inom samma byrå som den som sköter dessa uppgifter är förhindrad att utföra revision på samma företag. Det är en ordning som tydliggör rollerna och skapar en oberoende revision och som vi bör värna om. Även de mindre företagen, som så önskar, har rätt att få en revision värd namnet. Det ligger dessutom i linje med utvecklingen inom EU där trenden är att öka kvaliteten i revisionen genom en striktare uppdelning. Aktiebolagslagen uttalar strikta förbud mot sådant jäv, och även analysmodellen i revisorslagen tillhandahåller verktyg för att säkra ett sådant oberoende. Det handlar helt enkelt om att revisionen tappar i värde och trovärdighet om samma person eller företag som utfört revision samtidigt har utfört redovisning och/eller rådgivning. Vår bestämda uppfattning är att det i dagsläget inte går att genomföra en förändring av denna ordning utan att detta förhållande äventyras. Vill man göra förändring härvidlag så är det lättare att höja gränserna för revisionsplikt. På det viset hjälper vi företagen att tydliggöra rollerna. Revisorn är inte den som bokför och upprättar bolagets räkenskapsmaterial utan den som ska kontrollera bland annat dessa. Sverige har mer än Auktoriserade Redovisningskonsulter som redan idag tar hand om den redovisning och rådgivning som företagen efterfrågar och vi arbetar med cirka företag där vi utför dessa tjänster. Redovisning och rådgivning är en naturlig del i en redovisningskonsults arbete och ingen nyhet i redovisningsbranschen. En Auktoriserad Redovisningskonsult har dessutom ett tydligt uppdrag som regleras genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, som framtages och utvecklas av SRF och FAR. Titeln revisor bör skyddas till vad den egentligen är, en person som utför revision. Traditionen i Sverige har länge nog skapat en otydlighet i rollerna. Tiden är mogen för en renodling av arbetsuppgifterna, och ett tydliggörande av tjänsterna/rollerna. I vårt grannland Norge har dessa roller av lagstiftaren fastställts sedan länge och vår oro härvidlag för en ytterligare osäkerhet om gränserna för vad rollerna innebär är för dem helt oförståeligt. Vi är därför tacksamma att regeringen har hörsammat vårt budskap som framförts till olika instanser om att värna svenskt företagande genom att hjälpa företagen att förstå vilka tjänster de verkligen köper och att inte ta bort bokföringsjävet. Ett riktigt bra beslut som förenklar och förtydligar för företagen. Steve Ribbestam Förbundsordförande Steve Ribbestam och Fredrik Dahlberg Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF Redovisningskonsulten nr

8 I korthet SMS-lån ett allt större problem Konsumentverket har varnat samtliga sju aktörer som har granskats hittills och denna grupp är de sju största på marknaden. Ingen av dessa har gjort adekvata kreditprövningar av kunderna. Ingen av de sju har heller valt att överklaga beslutet. Det här är allvarliga brister, säger juristen Ulrika Edlund på Konsumentverket till Di. Myndigheten har tidigare varnat för andra problem i SMS-lånebranschen. Otydliga avgifter med i realiteten skyhöga räntor är en av de allvarligare. De effektiva räntorna rör sig mellan 219 och 154 procent årligen. De tio största bolagen som sysslar med SMS-lån omsatte nästan 151 Mkr under det senaste året. Den sammanlagda vinsten för dessa bolag uppgick till 35,4 Mkr. Samtidigt går alltfler i skuldfällan med smslån. Under det första halvåret i år ökade antalet ärenden hos Kronofogden med 70 procent och just nu ligger det 70 Mkr i obetalda snabblån hos myndigheten. Källa: di.se Du måste få även männen att rekommendera dig Hur trotsas mansväldet i styrelserna och vad krävs när uppdraget väl är i hamn? Kvinnor som lyckats gav sina bästa tips på ett frukostmöte anordnat av Veckans Affärer. Caroline af Ugglas, ägarstyrningsansvarig på Skandia Liv, började med att avliva en myt. Det finns ingen brist på duktiga kvinnor. Det är en skröna som främst hålls vid liv av män, sade hon. Hon förklarade att det viktigaste som Skandia Liv letar efter när de söker efter styrelserepresentanter är personer som begriper hur en affär byggs. Varje tillsättning är unik och det är olika kompetenser som efterfrågas. För att kunna bli påtänkt som styrelseledamot är det viktigt att du talar om att du är intresserad menade hon och fick medhåll av kapitalförvaltaren Consepios ägare Ragnhild Wiborg, som även bjöd på ett annat tips. Ge dig ut och nätverka, och inte bara med kvinnor. Jag ser nästan aldrig en man och en kvinna luncha i Stockholm, sade Ragnhild Wiborg. Styrelsetillsättningar går mycket på personkännedom. Du måste få även män att rekommendera dig, sade Caroline af Ugglas. Källa: Veckans Affärer Fakturabetalning tappar i popularitet Fakturabetalning vid nätköp tappar i popularitet, enligt senaste E-handelsbarometern. Faktura är fortfarande det populäraste betalsättet på nätet eftersom 38 procent av nätkunderna föredrar faktura. Men andelen har minskat med fem procentenheter det senaste året, enligt E-handelsbarometern Q Fakturan är också mer populär bland kvinnor (42 procent) än bland män (34 procent). Bland konsumenter över 50 år föredrar hela 47 procent faktura mot 22 procent i åldrarna år. Samtidigt har betalplånböcker av typen Paypal, Payson och Skrill ökat i popularitet från tre till nio procentenheter det senaste året. Denna betalmetod är också populärare bland dem som handlar ofta. Näst mest populära betalsättet är direktbetalning genom bank (25 procent) och på tredjeplats kommer kort (23 procent). Källa: Jajja Magazine Du jobbar sämre när du gör allt samtidigt På många håll i arbetslivet är förmågan att hålla flera bollar i luften och vara spindeln i nätet högt eftertraktad och hyllad. Men forskningen visar att de jonglerande spindlarna inte är så effektiva och produktiva som många tror. I allmänhetens ögon finns det en uppfattning om att det är bra att göra mycket samtidigt. Vi hör om folk som har åstadkommit en massa saker parallellt, vilket blir en slags anekdotiska bevis som stödjer detta, säger Alexander Rozental, legitimerad psykolog och researchchef på Psykologifabriken, med mänsklig motivation och produktivitet som specialområde. Å andra sidan finns det inom vetenskapen mycket forskning som visar att det är negativt för prestationen att ha många bollar i luften. Och även att vi mår sämre av det, säger han. Inom forskningsvärlden har man studerat multitasking i över 20 år och slutsatsen är samstämmig, menar Alexander Rozental: Den mänskliga hjärnan är inte särskilt bra på att göra många saker samtidigt. Om det handlar om två automatiserade uppgifter, som att stryka kläder och prata i telefon samtidigt, då klarar vi av det. Så länge som det är enkla uppgifter går det bra. Men vi är inte duktiga på att lyssna på chefens presentation samtidigt som vi skriver ett mejl. Forskningen visar också att det inte är de fysiskt krävande jobben som gör att vi går hem tröttast på kvällen. Det är de mentalt krävande jobben som gör oss trötta. Hjärnan har en begränsad kapacitet och vi kör ofta slut på den kapaciteten. Källa: Internetworld 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Nr 8-12 Trängselskatt i Göteborg Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan och Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt, till exempel bussar med totalvikt över 14 ton och motorcyklar. Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor. Månadsvis betalning Transportstyrelsen skickar ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. På avin är föregående kalendermånads passager samlade till ett skattebeslut. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi. Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor. Källa: Transportstyrelsen SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet Vid anskaffning av byggnad och tillhörande tomt ska, om taxeringsvärdena avsevärt avviker från de verkliga värderelationerna, justeringsregeln i 19 kap. 12 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpas vid beräkning av anskaffningsvärdet för byggnaden. Nya företagsnamnet som domännamn De flesta nya företagare vill registrera ett domännamn. Och här kan det vara bra att vara snabb. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) har uppmärksammat ett nytt fenomen som kan orsaka problem för nyblivna företagare. I början av 2012 uppmärksammade.se ett helt nytt fenomen där nya företagsnamn som registrerats och kungjorts bara några dagar tidigare, systematiskt registreras som domäner. Det innebär att du som innehavare av företagsnamnet inte har möjlighet att registrera motsvarande domännamn eftersom det redan är upptaget..se uppmanar därför alla företagare som registrerar nya företagsnamn, och som vill ha ett domännamn, att skydda domännamnet så fort som möjligt. Källa: Bolagsverket Belopp för fria måltider Nu är förmånsvärdet för fria måltider fastställda för nästa år, de ligger kvar på samma nivå som för Värdet är 40 kronor för frukost och 80 kronor för lunch respektive middag. Helt fri kost frukost, lunch och middag värderas till 200 kronor. Beloppen ska användas när man beräknar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013 som redovisas i deklarationen Källa: Skatteverket Byggnaden värderas till den nettoavkastning den ger den nye ägaren under dennes innehavstid. Återstoden av anskaffningsutgiften för fastigheten hänförs till mark. Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnaden erhålls om byggnaden haft ett anskaffningsvärde och att detta vid avdragstillfället inte utnyttjats fullt ut. Frågeställning Fråga har uppkommit hur anskaffningsutgiften ska fördelas på byggnad och tillhörande tomt, då byggnaden rivs efter förvärvet. Kan värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnad erhållas? Gällande rätt med mera I 19 kap. 4 IL anges att utgifter för att anskaffa en byggnad ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. I 19 kap. 7 IL anges att utrangeras en byggnad, ska avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare. I 19 kap. 11 IL anges att anskaffningsutgiften för fastigheten fördelas på byggnad och mark med ledning av vid förvärvstidpunkten gällande taxeringsvärden. I 19 kap. 12 IL anges att fördelningen av anskaffningsutgiften för fastigheten, enligt 19 kap. 11 IL, i vissa fall kan frångås om denna bestämmelse leder till avsevärt felaktig fördelning (justeringsregeln). Av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2011 ref. 72 framgår att om byggnad rivs efter förvärvet, är ägaren till byggnaden berättigad till värdeminskningsavdrag och, när utrangering sker, utrangeringsavdrag. Avdrag förutsätter naturligtvis att byggnaden haft ett anskaffningvärde och att detta vid avdragstillfället inte utnyttjats fullt ut. Bedömning Flera händelser, till exempel en ny detaljplan, kan påverka värderelationen byggnad mark. En fördelning av anskaffningsutgiften enligt 19 kap. 11 IL kan i sådana fall, då taxeringsvärdena inte speglar de verkliga värderelationerna, ge ett resultat som avsevärt avviker från de verkliga värdena. Justeringsregeln i 19 kap. 12 IL ska då tillämpas. En byggnad som ska rivas får därför, om justeringsregeln i 19 kap. 12 IL ska tillämpas, enligt Skatteverkets uppfattning värderas till den nettoavkastning den ger den nye ägaren under dennes innehavstid. Hyreskontrakt medför många gånger att byggnaden inte kan rivas förrän kontrakten har upphört att gälla. Hyresintäkterna under avvecklingstiden innan rivningen, ska minskas med byggnadens driftkostnader under denna tid. Hyresintäkter och driftkostnader får, i den mån de inte är kända, uppskattas. Det finns schabloner för kostnader för drift och underhåll som används i fastighetstaxeringssammanhang. Dessa uttrycks i kronor per kvadratmeter och år samt är beroende av flera olika faktorer, såsom läge och byggnadens karaktär. Dessa schabloner kan enligt Skatteverkets uppfattning användas om driftkostnaderna inte kan uppskattas på annat sätt. Den del av anskaffningsutgiften för fastigheten som, enligt beräkningen ovan, inte belöper på byggnaden hänförs till anskaffningsutgift för marken. Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnaden erhålls om byggnaden haft ett anskaffningsvärde och att detta vid avdragstillfället inte utnyttjats fullt ut. Källa: Skatteverket Dnr/målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! i karriären / i Livet nr 8 oktober 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Författare: Kristina Berninger Linda Johansson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Turismprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer