SuperOffice Sales & Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SuperOffice Sales & Marketing"

Transkript

1 FÖRETAG SuperOffice Sales & Marketing

2 Innehåll Företag... 1 Registrera nya företag... 1 Registrera uppgifter på fliken Företag... 1 Registrera uppgifter på fliken Mer... 4 Registrera uppgifter på fliken Intressen... 4 Kontaktpersoner... 6 Registrera nya kontaktpersoner... 6 Kolumner på detaljkortet Kontaktpersoner... 8 Relationer Lägga till relationer Växla mellan parterna i en relation Projekt Aktiviteter Bokning Registrera bokningar Uppgift Registrera uppgifter Samtal Registrera samtal Dokument Skapa nya dokument Försäljning... 23

3 Företag Fönstret Företag innehåller alla dina företag. Både organisationer och enskilda personer kan vara företag. I fönstret Företag visas varje post i databasen som ett arkivkort. En post i databasen innehåller all information som har registrerats om ett företag. Du bläddrar snabbt från post till post genom att klicka på sidflikarna längst ned till höger på korten eller med piltangenterna på tangentbordet. Du kan söka efter företag med hjälp av kriterier som du anger. Här kan du även skriva dokument, skapa händelser och registrera nya företag eller kontaktpersoner. Längst ned i fönstret Företag finns det fem standarddetaljkort: Kontaktpersoner, Relationer, Projekt, Aktiviteter och Försäljning. Allt som du behöver veta om ett företag finns tillgängligt i samma fönster. Registrera nya företag I fönstret Företag kan du registrera information om företag på flera nivåer. Detta gör du på flikarna Företag, Mer och Intressen. Registrera uppgifter på fliken Företag 1. Gå till fliken Företag i fönstret Företag. Hur? Du kan öppna fönstret Företag på olika sätt: Genom att klicka på Företag-knappen i navigatorn. 1

4 Genom att använda historiklistan (se Historiklistan) eller snabbsökning (se Snabbsökning). Genom att välja Företag på Visa-menyn. Genom att välja ett alternativ på Företag-menyn. Genom att dubbelklicka på ett företag i ett sökresultat eller i ett urval. 2. Klicka på knappen Nytt i verktygsfältet. Ett tomt företagskort öppnas. 3. Skriv in namnet på företaget i fältet högst upp på fliken Företag, där det står Företag i rött. 4. Fyll i information i övriga fält. Vad ska det stå i de olika fälten? a. Om företaget till exempel har flera avdelningar kan du ange avdelning i fältet Avdelning. b. I fältet Besök skriver du in företagets gatuadress (besöksadress). c. I fältet Postadress anger du ytterligare adressangivelse eller boxnr till företaget. d. I fältet Postnr anger du företagets postnummer och ort. Om du skriver in ett postnummer som tidigare har definierats i SuperOffice-databasen fylls ortnamnet i automatiskt om du inte anger ett ortnamn. Du kan även skriva in ortnamnet i fältet Ort så fylls postnumret i automatiskt. e. Klicka på pilen i det här fältet och välj ett land i listrutan som visas. Standardinställningen är att landet där företaget finns visas. När du har valt land får de övriga adressfälten automatiskt rätt adressformat på fliken Företag. Obs! Standardinställningen för land kan anges i dialogrutan Inställningar. f. När du klickar på fältet Telefon visas en tabell med kolumnerna Telefon och Beskrivning. Här skriver du in telefonnummer och en kort 2

5 beskrivning av nummertypen, till exempel Växel. Om du vill kan du lägga in flera telefonnummer. Klicka utanför tabellen när du är klar, eller tryck på TABB-tangenten tills tabellen stängs. g. I fältet Telefax lägger du in faxnummer enligt samma princip som för Telefon. h. I fältet Webbadress lägger du in adressen till företagets webbplats på Internet, på samma sätt som i fältet Telefon. i. I fältet E-post lägger du in företagets e-postadress enligt samma princip som för Telefon. j. I fältet Vår kontakt visas först ditt namn automatiskt. När du klickar på pilen visas en listruta där du kan välja namnet på en annan person som arbetar i din organisation. k. I fältet Kategori väljer du vilken kategori företaget tillhör från en förhandsdefinierad lista över aktuella kategorier. Klicka på pilen för att visa kategorilistan. Det här fältet måste fyllas i för att du ska kunna spara företaget i databasen. Obs! Standardinställningen för kategori kan anges i dialogrutan Inställningar. l. I fältet Söknyckel föreslås en kod automatiskt för det företag som du registrerar. Koden baseras på företagsnamnet. Du kan däremot lägga in en annan kod om du vill. m. I fältet Nummer lägger SuperOffice Sales & Marketing automatiskt in nästa lediga företagsnummer. Enligt standardinställningen är det första företagsnumret 10001, och värdet ökar med 1 för varje nytt företag. Du kan ändra den här standardinställningen i SuperOffice Administration. n. I fältet Org. nr. skriver du in företagets organisationsnummer. o. I fältet Bransch finns en lista över olika förhandsdefinierade branscher. Klicka på pilen och välj den bransch som passar bäst för det företag som du registrerar. Det här fältet måste fyllas i. Obs! Standardinställningen för bransch kan anges i dialogrutan Inställningar. p. Längst ned till höger på den här fliken visas även tre av fälten från fliken Mer, om detta har definierats i SuperOffice Administration. Vilka fält som visas kan variera för olika användargrupper. q. Längst ned till vänster på företagskortet finns det två kryssrutor: Stopp och Inga utskick. Markera rutan Stopp om du vill informera andra medarbetare om att de bör vara särskilt uppmärksamma på ett visst företag. En stoppskylt visas på företagskortet. Det kan dessutom vara bra att lägga in en kommentar som informerar medarbetarna om varför detta företag är stoppmarkerat. Det går bara att markera i det här fältet i redigeringsläget. Markera alternativet Inga utskick om du inte vill att företaget ska få några direktutskick. Detta kommer då att gälla för alla 3

6 definierade kontaktpersoner på det aktuella företaget. Det går bara att markera i det här fältet i redigeringsläget. 5. Klicka på OK om du vill spara de uppgifter som du har registrerat, eller på klicka på fliken Mer om du vill registrera fler uppgifter om företaget. Dubletter Om du försöker registrera ett företag som liknar en post som redan finns i SuperOffice Sales & Marketing visas dialogrutan Dubbletter och du får en fråga om du vill fortsätta jobba med den aktuella posten eller gå till en av de poster som visas i en lista längst ned i dialogrutan. Det här är för att du inte av misstag ska registrera samma företag flera gånger. Registrera uppgifter på fliken Mer 1. Gå till fliken Mer. Här finns det användardefinierade fält för företagen. Om din organisation till exempel har behov av att ha fält för antal anställda hos företaget eller för företagets omsättning kan du ange i SuperOffice Administration att dessa fält ska läggas in här. 2. Registrera alla uppgifter som du vill ange. 3. Klicka på OK för att spara de uppgifter som du har registrerat, eller på klicka på fliken Intressen om du vill registrera fler uppgifter om företagets intressen. Observera: Du kan även ändra företagsinformationen på fliken Mer genom att klicka på knappen Ändra. Registrera uppgifter på fliken Intressen 1. Gå till fliken Intressen. Här kan du ange vilka intressen ett företag har. 2. Du väljer intressen genom att markera motsvarande kryssrutor när du är i redigeringsläget. Vilka intressen som visas definieras i SuperOffice Administration. Observera: Det är endast de intressen som har markerats som syns när fliken är i visningsläget. Det kan därför hända att du har fler intressealternativ att välja mellan när du är i redigeringsläget. 3. Om du markerar ett eller flera intressen på fliken Intressen visas en prick bredvid fliknamnet. 4. När du har lagt in alla uppgifter på alla tre flikar i fönstret Företag klickar du på OK för att spara. Du har nu skapat ett eget företagskort för det nya företaget. Tips: Intressen kan vara användbar information när du till exempel definierar urval. Om du till exempel har definierat referenskund som intresse kan du skapa ett urval 4

7 som innehåller alla dina referenskunder. Då är det enkelt att skapa marknadsföringskampanjer mot denna kundgrupp. 5

8 Kontaktpersoner Kontaktpersoner är ett av detaljkorten längst ned i fönstret Företag. Det här kortet innehåller information om de anställda på det aktuella företaget. Om du dubbelklickar på ett namn i listan visas dialogrutan Kontakt som innehåller mer detaljerade uppgifter om den aktuella kontaktpersonen. Registrera nya kontaktpersoner Så här lägger du in en ny kontaktperson: 1. Gå till önskat företag i fönstret Företag. 2. Välj detaljkortet Kontaktpersoner. 3. Klicka på knappen Lägg till under detaljkortet. 4. Dialogrutan Kontakt öppnas. I dialogrutans huvuddel registrerar du kontaktpersonens namn och eventuellt Hr/Fr och titel. 6

9 5. Du kan lägga till en bild genom att högerklicka på bildfältet högst upp till höger i dialogrutan och välja Lägg till. Bläddra till önskad bild och klicka på Öppna för att lägga till bilden. Tips: Du kan också lägga till en bild genom att dra och släppa den från Utforskaren. 6. Markera alternativet Inga utskick längst ned i dialogrutan om du inte vill att kontaktpersonen ska få några direktutskick. 7. Markera alternativet Slutat om kontaktpersonen har slutat arbeta på företaget. En person med registreringen "Slutat" visas inte på listorna över kontaktpersoner eller projektdeltagare. 8. Gå till fliken Allmänt. På fliken Allmänt finns det information om kontaktpersonen. Vilken information kan registreras på fliken Allmänt? Lägg in telefonnummer och faxnummer i respektive fält. Om du klickar på telefonikonen bredvid fälten kan du ringa direkt till kontaktpersonen förutsatt att modem-/cti-lösningen och SuperOffice Sales & Marketing har konfigurerats för detta. I fältet E-post kan du lägga in flera e-postadresser enligt samma princip som för företag. Om du klickar på kuvertikonen bredvid fältet öppnas ett tomt e-postmeddelande med e-postadressen angiven i fältet Till. Om två eller flera e-postadresser är registrerade i fältet får du först upp en meny där du kan välja önskad adress. I fältet Snabbmeddelande kan du lägga in kontaktpersonens adresser för chattprogram som till exempel Windows Live och Google Talk. Lägg in chattadress och välj leverantör för tjänsten från listan. I fältet Internet-tel. kan du lägga in kontaktpersonens adress för internettelefoni, till exempel en Skype-adress. Därefter kan tre av de användardefinierade fälten från fliken Mer visas, om detta har definierats i SuperOffice Administration. Vilka användardefinierade fält som visas kan variera för olika användargrupper. Om du vill kan du fylla i de valfria fälten Nummer, Befattning och Födelsedatum. Nummer tilldelas automatiskt om detta är inställt i SuperOffice 7

10 Administration. Befattning väljs från en lista som definieras i SuperOffice Administration). Fyll i adressfälten. I fältet för land anger du vilket land kontaktpersonen bor i. Standardvärdet är samma land som företaget är sparad med. Markera Använd som postadress om du vill att direktpost ska skickas till den adress som du registrerade ovan, i stället för till företagets postadress. I fältet Webbsida kan du lägga in adressen till kontaktpersonens privata webbsida eller kontaktpersonens sida på till exempel LinkedIn, Facebook eller Twitter. Lägg in webbadressen och en titel på sidan. Om du klickar på ikonen bredvid fältet öppnas den valda webbadressen i webbläsaren. Om två eller flera webbadresser är registrerade får du först upp en meny där du kan välja önskad adress. 9. Gå till fliken Mer. Här finns det användardefinierade fält för kontaktpersonen. Om din organisation till exempel har behov av fält för att ange avdelningstillhörighet eller lösenord kan du i SuperOffice Administration definiera att dessa fält ska visas här. 10. Gå till fliken Intressen. Här kan du ange vilka intressen en kontaktperson har. Du väljer intressen genom att markera tillhörande kryssrutor. Vilka intressen som ska visas definieras i SuperOffice Administration. 11. Gå till fliken Information. Här finns en stor textruta där du kan skriva in ytterligare information. Datum och användar-id sparas automatiskt varje gång en anteckning läggs in eller redigeras, så att du lätt kan se vilken användare som la in texten och när detta gjordes. 12. När du har registrerat alla uppgifter som du behöver klickar du på knappen Spara. Informationen om kontaktpersonen sparas nu i databasen och visas på detaljkortet Kontaktpersoner. Kolumner på detaljkortet Kontaktpersoner Detaljkortet Kontaktpersoner har följande kolumner: [Information] Om det visas en knappnålssymbol i den här kolumnen så har information om den aktuella personen registrerats i dialogrutan Kontakt. Om du håller muspekaren över knappnålssymbolen visas den här informationen i en inforuta. [Intressen] Om det finns en knappnålssymbol i den andra kolumnen på detaljkortet Kontaktpersoner så har ett eller flera intressen registrerats för den aktuella kontaktpersonen. Om du håller muspekaren över knappnålssymbolen visas den här informationen i en inforuta. 8

11 Hr/Fr Visar den aktuella kontaktpersonens titulering (Hr/Fr) om kontaktpersonen använder det. Förnamn/Mellannamn/Efternamn/Titel/Direktnr Visar den aktuella kontaktpersonens namn, titel och telefonnummer. E-post Visar kontaktpersonens e-postadress. Klicka på e-postadressen om du vill skicka ett meddelande till kontakten. Dialogrutan Dokument visas, där mallen för utgående e- postmeddelanden visas i fältet Typ och kontaktpersonens namn visas i fältet Kontakt. Användningen av dialogrutan Dokument beskrivs i avsnittet Skapa nya dokument. Observera: Dialogrutan Dokument visas inte om du inte använder standardinställningen för e-post. Annars öppnas meddelandet i det e-postprogram som du har angett. Tidigare anställda Om du markerar här så visas även tidigare anställda i listan över kontaktpersoner. Tidigare anställda visas med en annan färg och en stjärna (*). De visas också, på samma sätt, på detaljkortet Projektdeltagare i fönstret Projekt och i medlemslistan i fönstret Urval. 9

12 Relationer På detaljkortet Relationer visas eventuella relationer som finns mellan företag och/eller kontakter, till exempel information om ägarstruktur eller personer som har varit anställda på olika företag, Lägga till relationer Så här lägger du till en relation: 1. Öppna företaget i fönstret Företag. 2. Välj detaljkortet Relationer. 3. Klicka på Lägg till-knappen under detaljkortet eller välj Ny relation på Företag-menyn. Dialogrutan Relation öppnas. Observera: En relation ska alltid bestå av två parter där den ena parten är aktiv och den andra är passiv, till exempel så här: Företag A äger företag B, medan företag B ägs av företag A. 10

13 4. Ange ett företag i listrutan Företag under Aktiv. Detta är obligatorisk information som du anger antingen genom att klicka på pilen och välja ett företag i listrutan som visas, genom att skriva in hela eller början på företagsnamnet eller genom att klicka på och söka efter önskat företag. 5. I listrutan Kontakt under Aktiv anger du eventuell kontaktperson. Detta är frivillig information, som ibland kan vara värdefull att ange för relationer mellan anställda, till exempel om en kontakt i företag A är släkt med en kontakt i företag B. 6. I listrutan Företag under Passiv anger du det företag som är den passiva parten i relationen. Du går tillväga på samma sätt som för Aktiv. 7. I listrutan Kontakt under Passiv anger du eventuell kontaktperson hos den passiva parten. Du går tillväga på samma sätt som för Aktiv. 8. I listrutan Relation anger du vilken relation som föreligger mellan den aktiva och den passiva parten, till exempel ägare. Vilka alternativ du har att välja bland definieras i SuperOffice Administration. Observera: Alternativen som visas i den här listrutan beror även på om det är relation mellan två företag, ett företag och en kontaktperson eller mellan två kontaktpersoner. 11

14 9. I fältet Beskrivning kan du skriva ytterligare information. Om du skriver något här visas en gemsymbol ( ) på den aktuella raden på detaljkortet Relationer. 10. Fältet Resultat uppdateras automatiskt av informationen i fältet Relation. Om du till exempel väljer ägare som relation, visas information om vem som äger vem, och vem som ägs av vem. 11. När du har skrivit informationen sparar du den och stänger dialogrutan genom att klicka på OK. Växla mellan parterna i en relation Du kan visa företagskortet för den relationspart som har definierats som passiv (det vill säga som visas i kolumnen till företag) på detaljkortet Relationer. Det gör du genom att placera markören på ett företagsnamn i kolumnen till företag så att markören ändrar utseende till en hand. Klicka sedan på namnet. Nu öppnas kontaktkortet för den andra parten. Du kan när som helst växla till det ursprungliga företagskortet genom att upprepa proceduren. 12

15 Projekt På detaljkortet Projekt visas alla projekt för det aktuella företaget. Minst en anställd på företaget måste vara registrerad som projektdeltagare för att projektet ska visas här. I kolumnerna på detaljkortet Projekt finns följande information: Namn på projektet. Projektets typ. Status för projektet. Eventuell länkning till en webbsida som projektet har kopplats till d.v.s. en webbadress som du kan klicka på om du vill öppna den länkade webbsidan. Användar-ID för den som har registrerat projektet. Tips: Du kan konfigurera kolumnerna på detaljkortet för att visa bara den information som är intressant för dig. När du dubbelklickar på ett projekt i listan öppnas fönstret Projekt i SuperOffice Sales & Marketing där information om det aktuella projektet visas. 13

16 Aktiviteter Detaljkortet Aktiviteter innehåller alla aktiviteter som har kopplats till det aktuella företaget. Det finns olika typer av aktiviteter dokument (inkluderar även massbrevsmall, rapporter och e-post) och händelser (bokningar, samtal och uppgifter) och dessa definierar du med hjälp av tillhörande knappar i verktygsfältet längst ned i fönstret. I kolumnerna på detaljkortet Aktiviteter finns följande information: : Den första kolumnen på detaljkortet Aktiviteter anger statusen Slutfört för aktiviteten. En bock i kolumnen betyder att aktiviteten är slutförd. Om kolumnen är tom betyder detta att aktiviteten inte är slutförd. Den andra kolumnen innehåller ikoner som anger typ av aktivitet, till exempel för samtal. Här är de olika ikonerna Bokning Uppgift Samtal Dokument (funktionen Skriv) Massbrevsdokument Rapport E-post Dokumentplugin saknas Datuminformation: Dokument: Visar datum då dokumentet registrerades. Händelser: Visar datum då händelsen äger rum. Visar aktivitetstypen, som motsvarar ovanstående typikoner. En eventuell beskrivning av aktiviteten. Om det finns ett projekt som aktiviteten är kopplad till. Om det finns en kontaktperson för aktiviteten. ID för den person som har registrerat aktiviteten. Bokning En bokning är en händelse med en fastställd start- och sluttid. Bokningens varaktighet är som standard 1 timme, men kan naturligtvis ändras efter behov. Oavsett var du är i SuperOffice Sales & Marketing kan du registrera en ny bokning genom att klicka på knappen Bokning längst ned i fönstret. 14

17 Bokningar kan visas på följande ställen i SuperOffice Sales & Marketing: på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Företag på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Försäljning på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Projekt på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Kalender i de olika vyerna i fönstret Kalender på minikortet Registrera bokningar Så här registrerar du en ny bokning. Den här beskrivningen gäller även samtal och uppgifter: 1. Öppna dialogrutan Bokning genom att klicka på knappenbokning i verktygsfältet. 2. Dialogrutan för händelser visas. När du registrerar bokningar heter dialogrutan Bokning. Här anger du alla detaljer om bokningen. 3. Ange följande information i dialogrutans huvuddel: [Typ] Om du klickar på pilen vid detta fält ( ) visas en förhandsdefinierad lista där du kan välja typ av händelse, till exempel möte eller utgående telefon. Du kan även söka efter typer genom att skriva i detta fält. Observera: Det är fältet [Typ] som avgör vilken typ av händelse det handlar om, dvs. om det är en bokning, en uppgift eller ett samtal. Om du ändrar typ, 15

18 till exempel från bokning till uppgift, så ändras dialogrutans namn från Bokning till Uppgift. [Företag] Här skriver du in namnet på det företag som har kopplats till händelsen. Om du inte kommer ihåg hela namnet kan du söka efter det direkt från detta fält. [Kontakt] Om du klickar på pilen vid detta fält visas en lista med kontaktpersoner som är registrerade för företaget. Projekt Här kan du skriva in namnet på ett projekt som händelsen är kopplad till. Försäljning Här kan du skriva in namnet på den försäljning som händelsen är kopplad till. Start/Slut/Tidsgräns/Varaktighet I fälten Start och Slut (för bokningar och samtal) eller Tidsgräns (för uppgifter) skriver du in datum och eventuellt klockslag för händelsens start respektive slut eller tidsgräns. Om du anger klockslag justeras innehållet i fältet Varaktighet automatiskt efter detta. Hela dagen Om du markerar Hela dagen ställs tiden för bokningen in på det som har angetts som standardarbetsdag. Tips: Du anger dessa standardvärden i dialogrutan Inställningar. Välj Kalender och välj önskat klockslag för Dagen startar och Dagen slutar. Registrerad/Senast ändrad I dessa fält visas datum för när händelsen registrerades första gången och när den senast ändrades. Här ser du även vem som har utfört handlingarna. 4. På fliken Beskrivning kan du lägga in en beskrivning av händelsen. Detta kan vara praktiskt i samband med fritextsökning. 5. Välj fliken Detaljer om du vill ange fler alternativ. 16

19 Upprepas I detta fält anger du om händelsen är en återkommande händelse. Klicka på Aldrig till höger om fältet Upprepas om du vill att bokningen ska upprepas med jämna mellanrum. Prioritet Här anger du händelsens prioritet. Om du klickar på pilen visas en lista med standardalternativ för hög, normal och låg prioritet. Dessa definieras i SuperOffice Administration. Alarm Markera här om du vill bli påmind om händelsen. Ägare Här anger du vem som äger händelsen. Som standard anges den inloggade användaren. Om du klickar på namnet vid fältet Ägare kan du överföra bokningen till en annan SuperOffice-användare. Visa som Markera Ledig eller Upptagen i fältet Visa som för att ange om du är tillgänglig för andra under tiden som bokningen pågår. Om du väljer Ledig kan du ha andra händelser under samma tid, till exempel om du har avsatt stora delar av dagen för att jobba med ett projekt, men ändå har tid för korta möten. 6. Välj fliken Deltagare om du vill ange vem händelsen ska inkludera. 7. Fliken Länkar används om du vill koppla händelsen till aktiviteter (dokument och händelser) eller försäljningar. Klicka på Lägg till dokument/händelse/försäljning beroende på vad du vill lägga till. 17

20 Dialogrutan Sök öppnas och där kan du söka efter dokument/händelser/försäljningar. 8. Klicka på Spara för att spara bokningen. Uppgift En uppgift är en händelse som normalt inte har något fastställt klockslag eller längd. Uppgiften har alltid en tidsfrist: Den kan till exempel bestå av något som du ska komma ihåg att göra inom en viss tid. Oavsett var du är i SuperOffice Sales & Marketing kan du registrera en ny uppgift genom att klicka på knappen Uppgift längst ned i fönstret. Uppgifter kan visas på följande ställen i SuperOffice Sales & Marketing: på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Företag på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Försäljning på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Projekt på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Kalender i de olika vyerna i fönstret Kalender Observera: Om du anger en start- och sluttid för uppgiften läggs den in under korrekt dag och klockslag i kalendern. Registrera uppgifter Så här registrerar du en ny uppgift: 1. Klicka på knappen Uppgift i verktygsfältet. 2. Dialogrutan för händelser visas. I det här fallet heter den Uppgift. Här anger du detaljer om uppgiften på samma sätt som för bokningar. Detta beskrivs under Registrera bokningar. 3. Klicka på Spara för att spara uppgiften. Samtal Samtal har som standard en längd på 15 minuter. Som standard anges aktuellt klockslag och dagens datum. Du kan skapa en samtalshändelse om du till exempel vill registrera ett utgående telefonsamtal. Tips: Du kan ändra standardvaraktigheten från 15 minuter. Gå till menyn Redigera > Inställningar > Standardvärden > Längd för nytt samtal och ange önskad standardvaraktighet på det sätt som beskrivs under Inställningar. Oavsett var du är i SuperOffice Sales & Marketing kan du registrera ett nytt samtal genom att klicka på knappen Samtal i verktygsfältet. 18

21 Samtal kan visas på följande ställen i SuperOffice Sales & Marketing: på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Företag på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Försäljning på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Projekt på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Kalender i de olika vyerna i fönstret Kalender Registrera samtal Så här registrerar du ett nytt samtal: 1. Klicka på knappen Samtal i verktygsfältet. 2. Dialogrutan Samtal visas. Här anger du detaljer om samtalet på samma sätt som för bokningar. 3. Klicka på Spara för att spara samtalet. Dokument Oavsett var du är i SuperOffice Sales & Marketing kan du skapa ett nytt dokument genom att klicka på knappen Skriv längst ned i fönstret. Dokument kan till exempel vara brev och fax och de visas på flera ställen i SuperOffice Sales & Marketing: I fönstret Företag kan du öppna detaljkortet Aktiviteter och visa alla dokument som har kopplats till det aktuella företaget. I fönstret Försäljning kan du öppna detaljkortet Aktiviteter och visa alla dokument som har kopplats till den aktuella försäljningen. I fönstret Projekt kan du öppna detaljkortet Aktiviteter och visa alla dokument som har kopplats till det aktuella projektet. I fönstret Kalender kan du på detaljkortet Aktiviteter visa alla dokument som inte har slutförts plus dokument som har markerats som slutförda sedan senast du var inloggad i SuperOffice Sales & Marketing. Tips: Om du vill öppna och titta på ett befintligt dokument kan du dubbelklicka på önskad rad på detaljkortet. Skapa nya dokument 1. Klicka på Skriv i verktygsfältet nederst i fönstret. 19

22 2. Dialogrutan Dokument öppnas. Ange följande information i dialogrutans huvuddel: [Dokumentmall] Om du klickar på pilen vid typfältet högst upp i dialogrutan ( ) visas en lista över dokumentmallar som du kan välja bland. Vilka mallar du kan välja bland definieras i SuperOffice Administration. [Företag] Här skriver du in namnet på det företag som du skriver dokumentet till. [Kontakt] När du klickar på pilen efter detta fält visas en lista över kontaktpersoner som är registrerade för företaget. Välj en person. [Projekt] Här kan du skriva in namnet på ett projekt som dokumentet är kopplat till. [Försäljning] Här kan du skriva in namnet på den försäljning som dokumentet är kopplat till. 20

23 [Skriv rubriken här] Här skriver du in den text som ska användas som rubrik i dokumentet. Den här texten visas i alla dokumentöversikter. Datum Här visas automatiskt dagens datum. Om du klickar på pilen vid Datum-fältet visas en månadsvy där du kan välja önskat datum. Obs! Det går bara att ändra datum i samband med att du skapar dokumentet. Det här fältet är inte tillgängligt i redigeringsläget. Vår ref Här kan du skriva in namnet på din referens. I SuperOffice Administration definieras vad som sätts in som standard i detta fält, men du kan ändra innehållet om du vill. Er ref Här kan du skriva in namnet på företagets referens. Slutfört Som standard markeras dokumentet som slutfört, men du kan ta bort denna markering om du vill. I så fall visas dokumentet på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Kalender tills det markeras som slutfört. 3. Gå till fliken Detaljer, där du kan ange detaljerad information om dokumentet: Beskrivning Här kan du lägga in en beskrivning av dokumentet. Detta kan vara praktiskt i samband med fritextsökning. Hälsn. fras Här kan du lägga in en hälsningsfras som du vill använda i dokumentet. Standardinställningen är att efternamnet på den du skriver dokumentet till infogas här. Titel Här kan du skriva in titeln till den person du skriver dokumentet till. Om kontaktpersonen är registrerad med titel i SuperOffice Sales & Marketing infogas denna titel automatiskt. Observera: I redigeringsläget visas inte fälten Titel och Hälsn. fras. 21

24 Filnamn Visar dokumentets filnamn. Namnformatet är definierat på förhand, men du kan skriva in ett annat filnamn om du vill. I så fall kontrollerar programmet att det inte finns någon annan fil med samma namn. Använd som massbrevsmall Välj detta om du vill skicka samma dokument till flera mottagare och om du vill skicka det med hjälp av guiden för dokumentkoppling. 4. På fliken Länkar kan du lägga in länkar till aktiviteter eller försäljningar som är relevanta i sammanhanget. Klicka på knappen Lägg till dokument/händelse/försäljning beroende på vad du vill lägga till. Dialogrutan Sök öppnas och där kan du söka efter önskat dokument/händelse/försäljning. 5. Skapa det nya dokumentet med den valda dokumentmallen som grund genom att klicka på Skapa-knappen. 6. Skriv dokumenttexten och spara och stäng sedan dokumentet på normalt sätt. Dokumentet visas nu på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Företag samt på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Kalender. 22

25 Försäljning Försäljning är ett av detaljkorten i fönstret Företag. Här visas information om eventuell försäljning som är kopplad till företaget. I kolumnerna på detaljkortet Försäljning finns bland annat följande information: : en kryssruta där du kan se om försäljningen är slutförd statusikon för försäljningen (anger försäljningsstatus, t.ex. såld eller förlorad) försäljningsdatum belopp namn på försäljningen namn på eventuellt projekt som är kopplat till försäljningen eventuell kontaktperson som är kopplad till försäljningen användar-id för den som har registrerat försäljningen ERP-rabatt (om SuperOffice är kopplat till ett ERP-system) Tips! Du kan konfigurera kolumnerna på detaljkortet för att visa bara den information som är intressant för dig. Se Konfigurera kolumner i kapitel 2. Om du markerar alternativet Ta med intressenter längst ned på detaljkortet visas även försäljning där företaget är involverat som intressent. Se Intressenter i kapitel 7. När du dubbelklickar på en försäljning i listan kommer du till fönstret Försäljning i SuperOffice Sales & Marketing, där information om den aktuella försäljningen visas. 23

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Företagsinställningar.

Företagsinställningar. Företagsinställningar. Markerar du Företagsinställningar under Växel Administratör visas ytterligare några inställningar som du kan göra i växeln. Generellt För att anpassa de allmänna företagsinställningarna

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Välja aktivitet ( hänvisning)

Välja aktivitet ( hänvisning) i Softphone Välja aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en aktivitet för ditt nummer kan du stänga din telefon för samtal under exempelvis ett möte. Den som ringer till dig får som standard höra att

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call i Softphone Aktivera med prefix... 2 Inställningar för Windows 7 och tidigare versioner... 2 Inställningar för Windows 8 och Windows 0... 3 Ringa via prefix... 4 Lägga till prefix i egna dokument... 4

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes INOTES-WEBBMAIL 9.0.1 Liten lathund om e-postprogrammet inotes Innehållsförteckning Inloggning på inotes på jobbet... 3 Inloggning på inotes hemma... 3 Startsidan... 4 Läsa e-post... 5 Ta bort mail...

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI.

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. 1 Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. Kontaktinformation... 16 VII. Sök... 18 VIII. Avancerade

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur.

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur. i Softphone När du öppnar 3FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa, skicka meddelanden,

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Besök 08 Användarmanual Administration, registrera & inställningar ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Innehåll Inställningsguiden, steg för steg... 3 Steg 1 (Licens)... 3 Steg 2

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer