1 Välkommen till PC-Reg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Välkommen till PC-Reg"

Transkript

1 1 Välkommen till PC-Reg 1.1 PC-Reg Personalliggare Välkommen till PC- Reg Personalliggare PC-Reg Personalliggare är ett användarvänligt och lättanvänt program för att föra personalliggare i dator. Att föra personalliggare omfattar alla som bedriver näringsverksamhet inom restaurang, pizzabutik eller liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, catering, personalmatsal, centralkök samt frisörsalonger. Att föra personalliggare gäller för ovanstående branscher och är ett lagkrav fr.o.m. 1 januari Personalliggare Programmet uppfyller Skatteverkets krav på dataprogram som används för att föra personalliggare i dator, det ska uppfylla samma krav som ställs på bokföringsprogram, dvs. det ska inte gå att ändra registreringar i efterhand och alla åtgärder i liggaren ska framgå av en behandlingshistorik. se Kvalitet och säkerhet för mer information. Programmet kräver ingen Internetanslutning utan är ett PC-baserat system som inte är beroende av en fungerande uppkoppling till Internet. Tidredovisning Programmet kan med fördel även användas för tidredovisning då tiden för varje arbetspass registreras och tidredovisningsrapporter för all personal, vald person, vald period med tid per arbetspass samt ackumulerad tid kan snabbt visas på bildskärm eller skrivas ut. Tidredovisningen har också en funktion för att korrigera registrerad arbetstid där ni kan göra eventuella avdrag för lunchraster, övrig frånvaro etc. i de fall ni önskar använda tidredovisningsrapporterna som underlag för löneberäkning.

2 Välkommen till PC-Reg Tidsredovisningsfunktionen är inget krav från Skatteverket, den är för er interna uppföljning av tid och personalliggaren och tidredovisningen är tydligt avgränsade och registreringar i tidredovisnigen berör inte registrerad tid i personalliggaren utan är enbart för er interna tidredovisning. 1.2 Programutvecklare Webb: E-post: Telefon Mobil

3 2 Programinformation 2.1 Funktionstangenter m.m Programbeskrivning PC-Reg Personalliggare är uppdelat i två separata delprogram, ett närvaroprogram och ett administrationsprogram. I närvaroprogrammet görs in- respektive utstämplingar och i administrationsprogrammet görs allt systemunderhåll, t.ex. underhåll av personalregister, säkerhetskopiering, rättelser i personalliggaren, korrigering av arbetstid i tidredovisningen, utskrift av rapporter m.m. För in- respektive utstämplingar behöver endast närvaroprogrammet vara startat men om även administrationsprogrammet är startat och fönstret för instämplad personal är öppet så visas en aktuell lista med instämplad personal då närvaroprogrammet automatiskt uppdaterar listan. In- respektive utstämplingar kan inte göras i administrationsprogrammet.

4 Programinformation Begränsa åtkomst till administrationsprogrammet Administrationsprogrammet är lösenordskyddat. Det finns två nivåer av behörigheter, tillåta åtkomst för att underhålla systemet, skriva ut rapporter m.m. (Standard) samt en nivå där förutom ovanstående en nivå där behörigheter (Admin) registreras. Exempel på inloggning

5 Vid rensning av personalregister (ta bort personal- och personalansvariga) krävs administratörsbehörighet. Minst en (1) administratör måste finnas registrerad. Vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt. Kontrollera att datorns klocka är korrekt inställd på rätt datum och tid då programmets datum och tid styrs av datorns klocka. och datum. Funktionstangenter m.m. Textfält formateras automatiskt, t.ex. namnet anna anställd formateras till Anna Anställd och ortnamnet teststaden formateras till TESTSTADEN. Personnummer anges enligt formatet eller då det automatiskt formateras till standardformat. Postnummer anges på vanligt sätt enligt format eller då det automatiskt formateras till standardformat. Dela upp telefonnummer i grupper om två eller tre t.ex , eller Söka person i personalregister Exempel: Tryck på M så visas första namn som börjar på M, tryck M igen så visas nästa namn på M. Sökning görs på personens begynnelsebokstav i förnamnet. Använd Enter eller TAB för att förflytta er i registreringsfälten. Piltangenter, muspekare eller PageUp - PageDown för att bläddra i listor. Ni kan trycka Enter på aktiva knappar (Använd TAB för att välja aktiva knappar) för att skapa, ändra, skriva ut eller visa registrerade uppgifter. Piltangenter, musens rullningshjul eller via val i menyn för att bläddra i utskrifter med flera sidor.

6 Programinformation Skift + Enter för radbrytning i textfältet för rättelser och korrigering av tid. Tryck F1 för hjälp i alla skärmbilder. Minimera, maximera eller stäng fönster. Programmet innehåller även snabbvalsknappar i huvudmenyn till Windows kalkylator och ordbehandling. 2.2 Programlicens Programmet är registrerat på en ägare och vi ber er därför att respektera följande villkor: 1. Ni får: - Köra programmet i ett lokalt nätverk utan krav på fleranvändarlicens. - Göra kopior för eget bruk. 2. Ni får inte: - Kopiera programmet och sprida, överlåta eller sälja dessa kopior till annan part. - Överlåta programmet till annat företag eller person. Exempel på registrerad ägare av programmet:

7 Registrerad ägare av programmet är registrerad i en KundID-fil och företagsnamn, organisations- /personnummer och ort kan inte ändras. (Vid ev. ändring av företagsnamn och ort görs kostnadsfri ändring av KundID-fil). Denna produkt skyddas av upphovsrättslagen och distribueras med en licens som reglerar användning, kopiering, distribution och dekompilering. Ingen del av programmet, programmets backupsystem eller hjälpfiler får mångfaldigas på något sätt. Överträdelser beivras.

8 3 Kvalitet och säkerhet 3.1 Kvalitet och säkerhet Kvalitet och säkerhet PC-Reg Personalliggare uppfyller de krav Skatteverket ställer på personalliggare som förs i dator som bl.a. säger att: Det ska framgå klockslag då arbetspassen börjar och slutar, företagets namn och organisations/ personnummer, namn och personnummer på dem som arbetar den dagen. Det ska inte gå att ändra registrerad tid i efterhand, vid rättelse i liggaren ska det framgå när och av vem en rättelse är gjord, alla åtgärder i liggaren ska framgå av en behandlingshistorik, och på begäran ska liggaren skrivas ut på papper, utskriften ska kunna omfatta en eller flera dagar. Registrerad tid kan inte ändras, man kan dock göra texträttelse på en sparad registrering. Alla registreringar i liggaren numreras löpande automatiskt. På alla utskrifter framgår företagets namn och organisations/- personnummer samt utskriftsdatum och klockslag. Behandlingshistorik mellan valda datum, aktuell närvarolista (instämplad personal) eller all behandlingshistorik kan snabbt visas på bildskärm och vid behov skrivas ut. Dvs. i korthet, inga registreringar ska kunna ändras i efterhand och alla händelser måste loggas så att alla registreringar i liggaren framgår av en behandlingshistorik som ska hållas tillgänglig för kontroll av Skatteverket. För att kvalitetssäkra och säkerställa spårbarheten har vi valt att alla datafiler är krypterade och inte kan ändras. Se även: Säkerhetskopiering

9 4 Säkerhetskopiering 4.1 Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering Det är mycket som kan hända som innebär att du förlorar viktiga filer på din dator... virus, hårddiskkrasch, brand eller stöld är bara några exempel på vad som kan hända, därför är det mycket viktigt att ha en fungerande rutin för säkerhetskopiering. Med programmets inbyggda funktion för säkerhetskopiering, säkerhetskopierar du, eller återläser de kopierade filerna på ett snabbt och enkelt sätt. Enligt Skatteverkets föreskrifter måste personalliggaren sparas i två år efter utgången av det kalenderår då ditt beskattningsår gått ut och alla registreringar under den perioden ska vid begäran visas/skrivas ut. Vi rekommenderar er att dagligen, t.ex. efter arbetspassens slut, att ta en säkerhetskopia för att säkerställa att ni alltid har en aktuell kopia av programmets datafiler samt att ni även löpande skriver ut personalliggaren t.ex. veckovis. Vi rekommenderar även att du säkerhetskopierar till ett flyttbart media, t.ex. ett USB-minne eller diskett som förvaras på ett betryggande sätt. Observera att om du gjort registreringar efter den senaste säkerhetskopieringen och återläser den kopian, så går dessa registreringar förlorande då kopian skriver över eventuella registreringar som är gjorda efter senaste säkerhetskopiering. Säkerhetskopiering av programmets datafiler Välj den plats du vill spara de säkerhetskopierade datafilerna på genom att klicka på: klicka sedan på: för att starta kopieringen.

10 Säkerhetskopiering Observera att du inte kan säkerhetskopiera till samma mapp där programmet är installerat. Återställning av säkerhetskopierade datafiler Markera rutan

11 och välj sedan den plats du tidigare kopierat till genom att klicka på klicka sedan på för att starta återställning av säkerhetskopierade filer. Observera att du inte kan återställa filer från den mapp där programmet är installerat.

12 Säkerhetskopiering Programmets systemfiler kopieras inte, enbart programmets datafiler säkerhetskopieras (företags- personalregister, tidredovisning och personalliggare). Förvara därför installations - CD:n på ett betryggande sätt efter installationen av PC-Reg Personalliggare. Vi rekommenderar er att även ha tillgång till Skatteverkets bok som ett "reservsystem" om datorn av någon anledning inte fungerar eller är tillgänglig. (Virus, hårddiskkrasch, brand eller stöld etc).

13 5 Personalregister 5.1 Personalansvariga Register företagets personalansvariga (Personer som har behörighet att göra rättelser i personalliggaren). Reglerna för personalliggare säger att: Alla händelser måste loggas så att det framgår när och av vem en ändring är gjord. Detta register är kopplat till registret av rättelser. För att: Registrera personalansvarig: Klicka på knappen Skapa. Ändra uppgifter: Markera aktuell person och klicka på knappen Ändra eller dubbelklicka i markerat fält. Klicka på knappen Egenskaper om ni vill se registrerade uppgifter för markerad person. Utskrift av personuppgifter, markera aktuell person och klicka på Utskrift. Ni kan även trycka Enter på aktiva knappar (Använd TAB för att välja aktiva knappar) för att skapa, ändra, skriva ut eller visa registrerade uppgifter. Använd muspekare, Page Up eller Page Down eller piltangenter för att bläddra i registret. Observera att vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort, får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt.

14 Personalregister 5.2 Registrera personalansvarig Registrera personalansvarig Registera de personer som har behörighet att göra rättelser i personalliggaren. Registrera: Namn Personnummer * Postadress Postnummer Ortnamn Telefon Mobiltelefon E-postadress

15 Befattning Anteckning Aktivera / Inaktivera (se förklaring nedan) Observera att endast fälten namn, personnummer och val av aktiverad / inaktiverad är tvingande att fylla i, resten är frivilliga uppgifter. Aktiverad avser tjänstgörande personalansvariga. Inaktiverad Om ni tillfälligt vill ta bort personer från personlistan vid registrering av rättelse eller korrigering av arbetstid kan ni inaktivera person som t.ex. har semester, är tjänsteledig, barnledig, långtidssjukskriven etc.

16 Personalregister För att person som t.ex. har slutat ska kunna tas bort från systemet måste personen inaktiveras först. se Rensa register Registrera personnummer Vid nyregistrering av personalansvarig får ni detta informations-meddelande innan ni sparar registreringen. * Observera att när registrering sparats kan alla uppgifter ändras men inte personnumret. Textfält formateras automatiskt, t.ex. namnet anna anställd formateras till Anna Anställd och ortnamnet teststaden formateras till TESTSTADEN. Personnummer anges enligt formatet eller då det automatiskt formateras till standardformat. Postnummer anges på vanligt sätt enligt format eller då det automatiskt formateras till standardformat. Dela telefonnummer i grupper om två eller tre t.ex , eller Personal Register företagets personal (Alla i näringsverksamheten verksamma personer) Reglerna för personalliggare säger att: I personalliggaren ska föras in de personer som är verksamma i näringsverksamheten, det vill säga även ägaren m.fl. Detta register är kopplat till registrering av arbetstid.

17 För att: Registrera person: Klicka på knappen Skapa. Ändra uppgifter: Markera aktuell person och klicka på knappen Ändra eller dubbelklicka i markerat fält. Klicka på knappen Egenskaper om ni vill se registrerade uppgifter för markerad person. Utskrift av personuppgifter, markera aktuell person och klicka på Utskrift. Ni kan även trycka Enter på aktiva knappar (Använd TAB för att välja aktiva knappar) för att skapa, ändra, skriva ut eller visa registrerade uppgifter. Använd muspekare, Page Up eller Page Down eller piltangenter för att bläddra i registret Observera att vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort, får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt.

18 Personalregister 5.4 Registrera personal Registrera personal Registrera alla i näringsverksamheten verksamma personer, även ägare m.fl. Registrera: Namn Personnummer * Postadress Postnummer Ortnamn Telefon Mobiltelefon E-postadress Befattning Anställningsform Anteckning Aktivera / Inaktivera (se förklaring nedan) Observera att endast fälten namn, personnummer och aktiverad / inaktiverad är tvingande att fylla i, resten är frivilliga uppgifter.

19 Aktiverad avser tjänstgörande personal. Inaktiverad Om ni tillfälligt vill ta bort personer från personallistan vid instämpling kan ni inaktivera person som t.ex. har semester, är tjänsteledig, barnledig, långtidssjukskriven etc. För att person som t.ex. har slutat ska kunna tas bort från systemet måste personen inaktiveras först. se Rensa register Registrera personnummer Vid nyregistrering av personal får ni detta informations-meddelande innan ni sparar registreringen.

20 Personalregister * Observera att när registrering sparats kan alla uppgifter ändras men inte personnumret. Textfält formateras automatiskt, t.ex. namnet anna anställd formateras till Anna Anställd och ortnamnet teststaden formateras till TESTSTADEN. Personnummer anges enligt formatet eller då det automatiskt formateras till standardformat Postnummer anges på vanligt sätt enligt format eller 2345 då det automatiskt formateras till standardformat. Dela telefonnummer i grupper om två eller tre t.ex , eller

21 6 Rensa register 6.1 Rensa register Ta bort personal- och personalansvariga Ni kan här ta bort personer som t.ex. har slutat eller om personuppgifter blivit felregistrerade. Det krävs administratörsbehörighet för att ta bort person. Endast inaktiverade personal- och personalansvariga kan tas bort. se Registrera personal Skriv ut ev. tidredovisningsrapporter för vald person innan ni tar bort personen då borttagen person sedan inte kan väljas i tidredovisningen. Skriv ut ev. personuppgifter innan ni tar bort personen. När ni bekräftat borttagning kan åtgärden inte ångras. Observera att vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort, får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt.

22 Rensa register

23 7 Instämplad personal 7.1 Instämplad personal Instämplad personal (Närvarolista) Närvaroprogrammet uppdaterar automatiskt närvarolistan. När en person har stämplat in visas namn, personnummer, instämplingstid och datum i listan. När personen sedan stämplar ut försvinner dessa uppgifter ur närvarolistan, dvs. enbart instämplade personer visas i listan. In- respektive utstämplingar görs i närvaroprogrammet. För att skriva ut en närvarolista på personer som är instämplade, välj Rapporter - Instämplad personal i huvudmenyn, utskriftsknappen i skärmbilden eller tryck på snabbvalsknappen i menyn.

24 Instämplad personal

25 8 Registrera arbetstid 8.1 Stämpla in- ut personal Stämpla in respektive ut personal In- respektive utstämplingar sker i närvaroprogrammet. Programmet startas via ikonen på skrivbordet eller via Arkiv-menyn i administrationsprogrammet.

26 Registrera arbetstid Här registrerar personalen när de börjar sitt arbetspass och slutar arbetspasset. Tiden ska registreras i direkt anslutning till att arbetet påbörjas eller avslutas. Välj i listan den person som registreringen avser. Enbart aktiverad personal kan väljas. Vid registrering av arbetspassets slut är person, tid och datum för arbetspassets början spärrade för åtkomst. Sparad registrering kan inte ändras. Genom att även ha administrationsprogrammet startat och ha fönstret för instämplad personal öppet så visas en aktuell lista med instämplad personal då närvaroprogrammet automatiskt uppdaterar listan.

27 9 Registrera rättelse 9.1 Rättelseregistrering Rättelseregistrering Här registrerar ni rättelser om ni behöver göra en texträttelse på registrerad arbetstid. Observera att registrerad tid inte kan ändras. Exempel: Ni har i personalliggaren av misstag registrerat in fel person, registrera ut den personen och gör en texträttelse i personalliggaren. (Registrera omgående in den person instämplingen avser samt ange arbetspassets början). Listan visar i löpnummerordning (stigande) alla registreringar i personalliggaren. Markera den registrering som ska rättas och tryck Registrera rättelse. (Rättelse kan inte göras på instämplad personal) För att skriva ut en rapport med rättelser, välj Rapporter - Registrerade rättelser i huvudmenyn. Utskriftsknappen i skärmbilden skriver ut markerad registrering.

28 Registrera rättelse

29 9.2 Registrera rättelse Registrera rättelse Registrerad person, tid eller datum kan inte ändras, dessa fält är spärrade för åtkomst. Ange anledningen till rättelsen och välj den person som ansvarar för registreringen. Skift + Enter för radbrytning i textfältet. Enbart aktiverad personalansvarig kan väljas. Datum och klockslag registreras automatiskt när registreringen sparas.

30 Registrera rättelse Observera att registrerad tid inte kan ändras, enbart texträttelse kan göras.

31 10 Tidredovisning 10.1 Registrerad arbetstid Tidredovisning Funktionen är för er interna tidredovisning. Ni kan i tidredovisningssystemet följa upp arbetstid baserad på registrerad instämplad och utstämplad tid i personalliggaren. Ni kan även göra eventuella korrigeringar av tid, t.ex. avdrag för lunchraster,övrig frånvaro etc. i de fall ni önskar använda rapporterna som underlag för er löneredovisning. Ni kan välja rapporter för vald period samtlig personal eller vald period och person. Observera att denna funktion inte är något krav från Skatteverket och berör inte registrerad tid i personalliggaren där enbart texträttelser kan göras, någon korrigering av registrerad tid kan inte göras i liggaren. Som default visas de senaste 7 dagarna.

32 Tidredovisning

33 10.2 Korrigering av arbetstid Korrigering av arbetstid I denna funktion kan ni göra eventuella korrigeringar av tid, t.e.x. avdrag för lunchraster, övrig frånvaro etc. i de fall ni önskar använda rapporterna som underlag för er löneredovisning. Observera att denna funktion inte är något krav från Skatteverket och berör inte registrerad tid i personalliggaren, funktionen är enbart för er interna tidredovisning. Markera den registrering som ska korrigeras och tryck Registrera korrigering. (Korrigering kan inte göras på instämplad personal). Exempel: Ni önskar göra avdrag för lunchraster under en månad, välj den person som avdraget ska göras på, välj sedan t.ex. månadens sista datum där det totala avdraget av tid registreras. Anm. Ange inte - (minustecken) i fältet för avdrag av tid. Avdrag kan göras med max. 23 timmar och 59 minuter per korrigering.

34 Tidredovisning

35 Ange anledning till korrigeringen och välj den person som utfört registreringen. (Endast personalansvariga kan registrera korrigering av tid).

36 11 Rapporter 11.1 Skrivarinställningar Skrivarinställningar Val av skrivare görs i Arkiv - Skrivarinställningar Har ni programvara installerad för att hantera PDF-filer t.ex. Adobe Reader kan ni skriva ut rapporter till PDF-filer. Om ni väljer att skriva ut till PDF, välj * pdf-skrivare i skrivarinställningar. * Programvara för att skapa PDF-filer fungerar oftas så att den installeras som en virtuell skrivare i er dator.

37 Rapporter 11.2 Förhandsgranskning Förhandsgranska rapporter När ni väljer att skriva ut rapporter visas först en förhandsgranskning av vald rapport där ni kan välja vilka sidor som ska skrivas ut, bläddra till valda sidor eller avbryta utan att skriva ut. Ni kan maximera rapporten och sedan trycka vänster musknapp för att zooma in eller ut i rapporten. För att skriva ut, klicka på: För att avbryta utan att skriva ut, klicka på: Piltangenter, musens rullningshjul eller via val i menyn för att bläddra i utskrifter med flera sidor.

38

39 Rapporter 11.3 Rapporter Rapporter i programmet Personalliggare Instämplad personal. (Närvarolista) Rapport mellan valda datum. (som default visas de senaste 14 dagarna) Personalliggaren med val av sortering i stigande eller fallande löpnummerordning. Registrerade rättelser med val av sortering i stigande eller fallande löpnummerordning. Tidredovisning Rapport mellan valda datum samtlig personal. (som default visas de senaste 7 dagarna) Rapport mellan valda datum och vald person. (som default visas de senaste 7 dagarna) Rapport korrigerad arbetstid. (Vald person - period) (som default visas de senaste 14 dagarna) Register Företagsuppgifter. Personalansvariga. Personal. (Aktiverade - Inaktiverade) (Aktiverade - Inaktiverade) Korrigerad arbetstid. Utskrift av markerat fält i registren kan även göras via utskriftknappen i respektive skärmbild. Övriga utskriftsval Utskrift instämplad personal och utskrift markerad registrering/registrerad rättelse, korrigering

40 av arbetstid kan göras via utskriftsknappen i respektive skärmbild. Rapporterna instämplad personal, personalliggare mellan valda datum, tidredovisning vald period samtlig personal, vald period vald person nås även från snabbvalsknappar i huvudmenyn. Exempel på rapportfunktioner:

41 Rapporter

42

43 Rapporter

44

45 12 Lagstiftning 12.1 Internetlänkar till lagstiftning Skatteverket Personalliggare inom restaurang- och frisörbranschen Frågor och svar Skatteverket gör besök Undantag från att föra personalliggare

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer