1 Välkommen till PC-Reg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Välkommen till PC-Reg"

Transkript

1 1 Välkommen till PC-Reg 1.1 PC-Reg Personalliggare Välkommen till PC- Reg Personalliggare PC-Reg Personalliggare är ett användarvänligt och lättanvänt program för att föra personalliggare i dator. Att föra personalliggare omfattar alla som bedriver näringsverksamhet inom restaurang, pizzabutik eller liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, catering, personalmatsal, centralkök samt frisörsalonger. Att föra personalliggare gäller för ovanstående branscher och är ett lagkrav fr.o.m. 1 januari Personalliggare Programmet uppfyller Skatteverkets krav på dataprogram som används för att föra personalliggare i dator, det ska uppfylla samma krav som ställs på bokföringsprogram, dvs. det ska inte gå att ändra registreringar i efterhand och alla åtgärder i liggaren ska framgå av en behandlingshistorik. se Kvalitet och säkerhet för mer information. Programmet kräver ingen Internetanslutning utan är ett PC-baserat system som inte är beroende av en fungerande uppkoppling till Internet. Tidredovisning Programmet kan med fördel även användas för tidredovisning då tiden för varje arbetspass registreras och tidredovisningsrapporter för all personal, vald person, vald period med tid per arbetspass samt ackumulerad tid kan snabbt visas på bildskärm eller skrivas ut. Tidredovisningen har också en funktion för att korrigera registrerad arbetstid där ni kan göra eventuella avdrag för lunchraster, övrig frånvaro etc. i de fall ni önskar använda tidredovisningsrapporterna som underlag för löneberäkning.

2 Välkommen till PC-Reg Tidsredovisningsfunktionen är inget krav från Skatteverket, den är för er interna uppföljning av tid och personalliggaren och tidredovisningen är tydligt avgränsade och registreringar i tidredovisnigen berör inte registrerad tid i personalliggaren utan är enbart för er interna tidredovisning. 1.2 Programutvecklare Webb: E-post: Telefon Mobil

3 2 Programinformation 2.1 Funktionstangenter m.m Programbeskrivning PC-Reg Personalliggare är uppdelat i två separata delprogram, ett närvaroprogram och ett administrationsprogram. I närvaroprogrammet görs in- respektive utstämplingar och i administrationsprogrammet görs allt systemunderhåll, t.ex. underhåll av personalregister, säkerhetskopiering, rättelser i personalliggaren, korrigering av arbetstid i tidredovisningen, utskrift av rapporter m.m. För in- respektive utstämplingar behöver endast närvaroprogrammet vara startat men om även administrationsprogrammet är startat och fönstret för instämplad personal är öppet så visas en aktuell lista med instämplad personal då närvaroprogrammet automatiskt uppdaterar listan. In- respektive utstämplingar kan inte göras i administrationsprogrammet.

4 Programinformation Begränsa åtkomst till administrationsprogrammet Administrationsprogrammet är lösenordskyddat. Det finns två nivåer av behörigheter, tillåta åtkomst för att underhålla systemet, skriva ut rapporter m.m. (Standard) samt en nivå där förutom ovanstående en nivå där behörigheter (Admin) registreras. Exempel på inloggning

5 Vid rensning av personalregister (ta bort personal- och personalansvariga) krävs administratörsbehörighet. Minst en (1) administratör måste finnas registrerad. Vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt. Kontrollera att datorns klocka är korrekt inställd på rätt datum och tid då programmets datum och tid styrs av datorns klocka. och datum. Funktionstangenter m.m. Textfält formateras automatiskt, t.ex. namnet anna anställd formateras till Anna Anställd och ortnamnet teststaden formateras till TESTSTADEN. Personnummer anges enligt formatet eller då det automatiskt formateras till standardformat. Postnummer anges på vanligt sätt enligt format eller då det automatiskt formateras till standardformat. Dela upp telefonnummer i grupper om två eller tre t.ex , eller Söka person i personalregister Exempel: Tryck på M så visas första namn som börjar på M, tryck M igen så visas nästa namn på M. Sökning görs på personens begynnelsebokstav i förnamnet. Använd Enter eller TAB för att förflytta er i registreringsfälten. Piltangenter, muspekare eller PageUp - PageDown för att bläddra i listor. Ni kan trycka Enter på aktiva knappar (Använd TAB för att välja aktiva knappar) för att skapa, ändra, skriva ut eller visa registrerade uppgifter. Piltangenter, musens rullningshjul eller via val i menyn för att bläddra i utskrifter med flera sidor.

6 Programinformation Skift + Enter för radbrytning i textfältet för rättelser och korrigering av tid. Tryck F1 för hjälp i alla skärmbilder. Minimera, maximera eller stäng fönster. Programmet innehåller även snabbvalsknappar i huvudmenyn till Windows kalkylator och ordbehandling. 2.2 Programlicens Programmet är registrerat på en ägare och vi ber er därför att respektera följande villkor: 1. Ni får: - Köra programmet i ett lokalt nätverk utan krav på fleranvändarlicens. - Göra kopior för eget bruk. 2. Ni får inte: - Kopiera programmet och sprida, överlåta eller sälja dessa kopior till annan part. - Överlåta programmet till annat företag eller person. Exempel på registrerad ägare av programmet:

7 Registrerad ägare av programmet är registrerad i en KundID-fil och företagsnamn, organisations- /personnummer och ort kan inte ändras. (Vid ev. ändring av företagsnamn och ort görs kostnadsfri ändring av KundID-fil). Denna produkt skyddas av upphovsrättslagen och distribueras med en licens som reglerar användning, kopiering, distribution och dekompilering. Ingen del av programmet, programmets backupsystem eller hjälpfiler får mångfaldigas på något sätt. Överträdelser beivras.

8 3 Kvalitet och säkerhet 3.1 Kvalitet och säkerhet Kvalitet och säkerhet PC-Reg Personalliggare uppfyller de krav Skatteverket ställer på personalliggare som förs i dator som bl.a. säger att: Det ska framgå klockslag då arbetspassen börjar och slutar, företagets namn och organisations/ personnummer, namn och personnummer på dem som arbetar den dagen. Det ska inte gå att ändra registrerad tid i efterhand, vid rättelse i liggaren ska det framgå när och av vem en rättelse är gjord, alla åtgärder i liggaren ska framgå av en behandlingshistorik, och på begäran ska liggaren skrivas ut på papper, utskriften ska kunna omfatta en eller flera dagar. Registrerad tid kan inte ändras, man kan dock göra texträttelse på en sparad registrering. Alla registreringar i liggaren numreras löpande automatiskt. På alla utskrifter framgår företagets namn och organisations/- personnummer samt utskriftsdatum och klockslag. Behandlingshistorik mellan valda datum, aktuell närvarolista (instämplad personal) eller all behandlingshistorik kan snabbt visas på bildskärm och vid behov skrivas ut. Dvs. i korthet, inga registreringar ska kunna ändras i efterhand och alla händelser måste loggas så att alla registreringar i liggaren framgår av en behandlingshistorik som ska hållas tillgänglig för kontroll av Skatteverket. För att kvalitetssäkra och säkerställa spårbarheten har vi valt att alla datafiler är krypterade och inte kan ändras. Se även: Säkerhetskopiering

9 4 Säkerhetskopiering 4.1 Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering Det är mycket som kan hända som innebär att du förlorar viktiga filer på din dator... virus, hårddiskkrasch, brand eller stöld är bara några exempel på vad som kan hända, därför är det mycket viktigt att ha en fungerande rutin för säkerhetskopiering. Med programmets inbyggda funktion för säkerhetskopiering, säkerhetskopierar du, eller återläser de kopierade filerna på ett snabbt och enkelt sätt. Enligt Skatteverkets föreskrifter måste personalliggaren sparas i två år efter utgången av det kalenderår då ditt beskattningsår gått ut och alla registreringar under den perioden ska vid begäran visas/skrivas ut. Vi rekommenderar er att dagligen, t.ex. efter arbetspassens slut, att ta en säkerhetskopia för att säkerställa att ni alltid har en aktuell kopia av programmets datafiler samt att ni även löpande skriver ut personalliggaren t.ex. veckovis. Vi rekommenderar även att du säkerhetskopierar till ett flyttbart media, t.ex. ett USB-minne eller diskett som förvaras på ett betryggande sätt. Observera att om du gjort registreringar efter den senaste säkerhetskopieringen och återläser den kopian, så går dessa registreringar förlorande då kopian skriver över eventuella registreringar som är gjorda efter senaste säkerhetskopiering. Säkerhetskopiering av programmets datafiler Välj den plats du vill spara de säkerhetskopierade datafilerna på genom att klicka på: klicka sedan på: för att starta kopieringen.

10 Säkerhetskopiering Observera att du inte kan säkerhetskopiera till samma mapp där programmet är installerat. Återställning av säkerhetskopierade datafiler Markera rutan

11 och välj sedan den plats du tidigare kopierat till genom att klicka på klicka sedan på för att starta återställning av säkerhetskopierade filer. Observera att du inte kan återställa filer från den mapp där programmet är installerat.

12 Säkerhetskopiering Programmets systemfiler kopieras inte, enbart programmets datafiler säkerhetskopieras (företags- personalregister, tidredovisning och personalliggare). Förvara därför installations - CD:n på ett betryggande sätt efter installationen av PC-Reg Personalliggare. Vi rekommenderar er att även ha tillgång till Skatteverkets bok som ett "reservsystem" om datorn av någon anledning inte fungerar eller är tillgänglig. (Virus, hårddiskkrasch, brand eller stöld etc).

13 5 Personalregister 5.1 Personalansvariga Register företagets personalansvariga (Personer som har behörighet att göra rättelser i personalliggaren). Reglerna för personalliggare säger att: Alla händelser måste loggas så att det framgår när och av vem en ändring är gjord. Detta register är kopplat till registret av rättelser. För att: Registrera personalansvarig: Klicka på knappen Skapa. Ändra uppgifter: Markera aktuell person och klicka på knappen Ändra eller dubbelklicka i markerat fält. Klicka på knappen Egenskaper om ni vill se registrerade uppgifter för markerad person. Utskrift av personuppgifter, markera aktuell person och klicka på Utskrift. Ni kan även trycka Enter på aktiva knappar (Använd TAB för att välja aktiva knappar) för att skapa, ändra, skriva ut eller visa registrerade uppgifter. Använd muspekare, Page Up eller Page Down eller piltangenter för att bläddra i registret. Observera att vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort, får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt.

14 Personalregister 5.2 Registrera personalansvarig Registrera personalansvarig Registera de personer som har behörighet att göra rättelser i personalliggaren. Registrera: Namn Personnummer * Postadress Postnummer Ortnamn Telefon Mobiltelefon E-postadress

15 Befattning Anteckning Aktivera / Inaktivera (se förklaring nedan) Observera att endast fälten namn, personnummer och val av aktiverad / inaktiverad är tvingande att fylla i, resten är frivilliga uppgifter. Aktiverad avser tjänstgörande personalansvariga. Inaktiverad Om ni tillfälligt vill ta bort personer från personlistan vid registrering av rättelse eller korrigering av arbetstid kan ni inaktivera person som t.ex. har semester, är tjänsteledig, barnledig, långtidssjukskriven etc.

16 Personalregister För att person som t.ex. har slutat ska kunna tas bort från systemet måste personen inaktiveras först. se Rensa register Registrera personnummer Vid nyregistrering av personalansvarig får ni detta informations-meddelande innan ni sparar registreringen. * Observera att när registrering sparats kan alla uppgifter ändras men inte personnumret. Textfält formateras automatiskt, t.ex. namnet anna anställd formateras till Anna Anställd och ortnamnet teststaden formateras till TESTSTADEN. Personnummer anges enligt formatet eller då det automatiskt formateras till standardformat. Postnummer anges på vanligt sätt enligt format eller då det automatiskt formateras till standardformat. Dela telefonnummer i grupper om två eller tre t.ex , eller Personal Register företagets personal (Alla i näringsverksamheten verksamma personer) Reglerna för personalliggare säger att: I personalliggaren ska föras in de personer som är verksamma i näringsverksamheten, det vill säga även ägaren m.fl. Detta register är kopplat till registrering av arbetstid.

17 För att: Registrera person: Klicka på knappen Skapa. Ändra uppgifter: Markera aktuell person och klicka på knappen Ändra eller dubbelklicka i markerat fält. Klicka på knappen Egenskaper om ni vill se registrerade uppgifter för markerad person. Utskrift av personuppgifter, markera aktuell person och klicka på Utskrift. Ni kan även trycka Enter på aktiva knappar (Använd TAB för att välja aktiva knappar) för att skapa, ändra, skriva ut eller visa registrerade uppgifter. Använd muspekare, Page Up eller Page Down eller piltangenter för att bläddra i registret Observera att vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort, får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt.

18 Personalregister 5.4 Registrera personal Registrera personal Registrera alla i näringsverksamheten verksamma personer, även ägare m.fl. Registrera: Namn Personnummer * Postadress Postnummer Ortnamn Telefon Mobiltelefon E-postadress Befattning Anställningsform Anteckning Aktivera / Inaktivera (se förklaring nedan) Observera att endast fälten namn, personnummer och aktiverad / inaktiverad är tvingande att fylla i, resten är frivilliga uppgifter.

19 Aktiverad avser tjänstgörande personal. Inaktiverad Om ni tillfälligt vill ta bort personer från personallistan vid instämpling kan ni inaktivera person som t.ex. har semester, är tjänsteledig, barnledig, långtidssjukskriven etc. För att person som t.ex. har slutat ska kunna tas bort från systemet måste personen inaktiveras först. se Rensa register Registrera personnummer Vid nyregistrering av personal får ni detta informations-meddelande innan ni sparar registreringen.

20 Personalregister * Observera att när registrering sparats kan alla uppgifter ändras men inte personnumret. Textfält formateras automatiskt, t.ex. namnet anna anställd formateras till Anna Anställd och ortnamnet teststaden formateras till TESTSTADEN. Personnummer anges enligt formatet eller då det automatiskt formateras till standardformat Postnummer anges på vanligt sätt enligt format eller 2345 då det automatiskt formateras till standardformat. Dela telefonnummer i grupper om två eller tre t.ex , eller

21 6 Rensa register 6.1 Rensa register Ta bort personal- och personalansvariga Ni kan här ta bort personer som t.ex. har slutat eller om personuppgifter blivit felregistrerade. Det krävs administratörsbehörighet för att ta bort person. Endast inaktiverade personal- och personalansvariga kan tas bort. se Registrera personal Skriv ut ev. tidredovisningsrapporter för vald person innan ni tar bort personen då borttagen person sedan inte kan väljas i tidredovisningen. Skriv ut ev. personuppgifter innan ni tar bort personen. När ni bekräftat borttagning kan åtgärden inte ångras. Observera att vid underhåll av personuppgifter, skapa, ändra eller ta bort, får ingen personal vara instämplad och närvaroprogrammet måste vara avstängt.

22 Rensa register

23 7 Instämplad personal 7.1 Instämplad personal Instämplad personal (Närvarolista) Närvaroprogrammet uppdaterar automatiskt närvarolistan. När en person har stämplat in visas namn, personnummer, instämplingstid och datum i listan. När personen sedan stämplar ut försvinner dessa uppgifter ur närvarolistan, dvs. enbart instämplade personer visas i listan. In- respektive utstämplingar görs i närvaroprogrammet. För att skriva ut en närvarolista på personer som är instämplade, välj Rapporter - Instämplad personal i huvudmenyn, utskriftsknappen i skärmbilden eller tryck på snabbvalsknappen i menyn.

24 Instämplad personal

25 8 Registrera arbetstid 8.1 Stämpla in- ut personal Stämpla in respektive ut personal In- respektive utstämplingar sker i närvaroprogrammet. Programmet startas via ikonen på skrivbordet eller via Arkiv-menyn i administrationsprogrammet.

26 Registrera arbetstid Här registrerar personalen när de börjar sitt arbetspass och slutar arbetspasset. Tiden ska registreras i direkt anslutning till att arbetet påbörjas eller avslutas. Välj i listan den person som registreringen avser. Enbart aktiverad personal kan väljas. Vid registrering av arbetspassets slut är person, tid och datum för arbetspassets början spärrade för åtkomst. Sparad registrering kan inte ändras. Genom att även ha administrationsprogrammet startat och ha fönstret för instämplad personal öppet så visas en aktuell lista med instämplad personal då närvaroprogrammet automatiskt uppdaterar listan.

27 9 Registrera rättelse 9.1 Rättelseregistrering Rättelseregistrering Här registrerar ni rättelser om ni behöver göra en texträttelse på registrerad arbetstid. Observera att registrerad tid inte kan ändras. Exempel: Ni har i personalliggaren av misstag registrerat in fel person, registrera ut den personen och gör en texträttelse i personalliggaren. (Registrera omgående in den person instämplingen avser samt ange arbetspassets början). Listan visar i löpnummerordning (stigande) alla registreringar i personalliggaren. Markera den registrering som ska rättas och tryck Registrera rättelse. (Rättelse kan inte göras på instämplad personal) För att skriva ut en rapport med rättelser, välj Rapporter - Registrerade rättelser i huvudmenyn. Utskriftsknappen i skärmbilden skriver ut markerad registrering.

28 Registrera rättelse

29 9.2 Registrera rättelse Registrera rättelse Registrerad person, tid eller datum kan inte ändras, dessa fält är spärrade för åtkomst. Ange anledningen till rättelsen och välj den person som ansvarar för registreringen. Skift + Enter för radbrytning i textfältet. Enbart aktiverad personalansvarig kan väljas. Datum och klockslag registreras automatiskt när registreringen sparas.

30 Registrera rättelse Observera att registrerad tid inte kan ändras, enbart texträttelse kan göras.

31 10 Tidredovisning 10.1 Registrerad arbetstid Tidredovisning Funktionen är för er interna tidredovisning. Ni kan i tidredovisningssystemet följa upp arbetstid baserad på registrerad instämplad och utstämplad tid i personalliggaren. Ni kan även göra eventuella korrigeringar av tid, t.ex. avdrag för lunchraster,övrig frånvaro etc. i de fall ni önskar använda rapporterna som underlag för er löneredovisning. Ni kan välja rapporter för vald period samtlig personal eller vald period och person. Observera att denna funktion inte är något krav från Skatteverket och berör inte registrerad tid i personalliggaren där enbart texträttelser kan göras, någon korrigering av registrerad tid kan inte göras i liggaren. Som default visas de senaste 7 dagarna.

32 Tidredovisning

33 10.2 Korrigering av arbetstid Korrigering av arbetstid I denna funktion kan ni göra eventuella korrigeringar av tid, t.e.x. avdrag för lunchraster, övrig frånvaro etc. i de fall ni önskar använda rapporterna som underlag för er löneredovisning. Observera att denna funktion inte är något krav från Skatteverket och berör inte registrerad tid i personalliggaren, funktionen är enbart för er interna tidredovisning. Markera den registrering som ska korrigeras och tryck Registrera korrigering. (Korrigering kan inte göras på instämplad personal). Exempel: Ni önskar göra avdrag för lunchraster under en månad, välj den person som avdraget ska göras på, välj sedan t.ex. månadens sista datum där det totala avdraget av tid registreras. Anm. Ange inte - (minustecken) i fältet för avdrag av tid. Avdrag kan göras med max. 23 timmar och 59 minuter per korrigering.

34 Tidredovisning

35 Ange anledning till korrigeringen och välj den person som utfört registreringen. (Endast personalansvariga kan registrera korrigering av tid).

36 11 Rapporter 11.1 Skrivarinställningar Skrivarinställningar Val av skrivare görs i Arkiv - Skrivarinställningar Har ni programvara installerad för att hantera PDF-filer t.ex. Adobe Reader kan ni skriva ut rapporter till PDF-filer. Om ni väljer att skriva ut till PDF, välj * pdf-skrivare i skrivarinställningar. * Programvara för att skapa PDF-filer fungerar oftas så att den installeras som en virtuell skrivare i er dator.

37 Rapporter 11.2 Förhandsgranskning Förhandsgranska rapporter När ni väljer att skriva ut rapporter visas först en förhandsgranskning av vald rapport där ni kan välja vilka sidor som ska skrivas ut, bläddra till valda sidor eller avbryta utan att skriva ut. Ni kan maximera rapporten och sedan trycka vänster musknapp för att zooma in eller ut i rapporten. För att skriva ut, klicka på: För att avbryta utan att skriva ut, klicka på: Piltangenter, musens rullningshjul eller via val i menyn för att bläddra i utskrifter med flera sidor.

38

39 Rapporter 11.3 Rapporter Rapporter i programmet Personalliggare Instämplad personal. (Närvarolista) Rapport mellan valda datum. (som default visas de senaste 14 dagarna) Personalliggaren med val av sortering i stigande eller fallande löpnummerordning. Registrerade rättelser med val av sortering i stigande eller fallande löpnummerordning. Tidredovisning Rapport mellan valda datum samtlig personal. (som default visas de senaste 7 dagarna) Rapport mellan valda datum och vald person. (som default visas de senaste 7 dagarna) Rapport korrigerad arbetstid. (Vald person - period) (som default visas de senaste 14 dagarna) Register Företagsuppgifter. Personalansvariga. Personal. (Aktiverade - Inaktiverade) (Aktiverade - Inaktiverade) Korrigerad arbetstid. Utskrift av markerat fält i registren kan även göras via utskriftknappen i respektive skärmbild. Övriga utskriftsval Utskrift instämplad personal och utskrift markerad registrering/registrerad rättelse, korrigering

40 av arbetstid kan göras via utskriftsknappen i respektive skärmbild. Rapporterna instämplad personal, personalliggare mellan valda datum, tidredovisning vald period samtlig personal, vald period vald person nås även från snabbvalsknappar i huvudmenyn. Exempel på rapportfunktioner:

41 Rapporter

42

43 Rapporter

44

45 12 Lagstiftning 12.1 Internetlänkar till lagstiftning Skatteverket Personalliggare inom restaurang- och frisörbranschen Frågor och svar Skatteverket gör besök Undantag från att föra personalliggare

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Stämpelklocka / Personalliggare

Stämpelklocka / Personalliggare AdmiPro Stämpelklocka / Personalliggare Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehållsförteckning Snabbguide... 3 Tidrapportmeny... 3 Stämpelklocka... 4 Rapporter... 4 Parametrar... 4 Personalliggare... 4 Stämpelklocka

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Allmänt. Beskrivning av funktioner

Allmänt. Beskrivning av funktioner Allmänt Beskrivning av funktioner När kommandon beskrivs i manualtexten anges t ex Välj Avbryt. Det är därefter upp till användaren att välja på vilket sätt man vill aktivera funktionen. Tangentbordsknappar

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning...

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning... Innehåll Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion till Datorn 1 PC:n en Beskrivning... 12

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan Treserva Kapitel 6 Tidbok Läkarmedverkan Riktlinjer för bokning av läkartid... 1 Tidbokning i Treserva... 2 Läkarnas tidböcker Objekt... 3 Utskrift av bokningar... 6 Riktlinjer för bokning av läkartid

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster. Inloggning När du för första gången skall arbeta i PA-admin loggar du in med Användarnamn: Admin och anger admin som Lösenord. Detta lösenord kan du sedan ändra under menyn Behörighet/Ändra lösenord. Företag

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

FODERSTAT FÖR HÄST. CONstructive Information COMmunication AB Spårögatan 1 257 32 RYDEBÄCK Tel 042-14 28 00 e-mail conicom@telia.

FODERSTAT FÖR HÄST. CONstructive Information COMmunication AB Spårögatan 1 257 32 RYDEBÄCK Tel 042-14 28 00 e-mail conicom@telia. FODERSTAT FÖR HÄST CONstructive Information COMmunication AB Spårögatan 1 257 32 RYDEBÄCK Tel 042-14 28 00 e-mail conicom@telia.com by FODERSTAT FÖR HÄST MANUAL BEGRÄNSAD GARANTI BEGRÄNSAD GARANTI - Conicom

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Startsida Välj skyltmall

Startsida Välj skyltmall Startsida Välj skyltmall VÄLJ SKYLTMALL FÖR ATT VÄLJA KLICKA PÅ SKYLTMALL Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A5 Skyltmall 2 Blå A4 bildfält A5 bildfält Skyltmall 2 grön 70x26 mm Skyltmall

Läs mer

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1 Datagrund Windows 7 1 2 Datagrund Windows 7 Det här kursmaterialet är baserat på Windows 7 som är den senaste versionen och tar upp några grundläggande funktioner som ska hjälpa dig att komma igång med

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man påegen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Sida nr. 1 Innehåll

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer