INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning 13 Löneartsförteckning 16 Priser / konton 18 Projektregister 19 CSR - förfrågan/svar 20 Årsbyte 21 Kontoplan 22 Lösenord password 22 Ta bort anst. som slutat 23 Turordning 23 Semester TJM 24 Ta bort transar för avslutade projekt 24 Ta bort transaktioner föregående år. 24 Backa till föreg. år 24 Bearbetning 25 Starta ny löneperiod 26 Löneregistrering 27 Lönespecifikationer 28 Utbetalningslista papper 29 Filöverföring till Bankgirot 29 Uppbördsdeklaration 30 Semesterkassa 31 Bokföringsunderlag 31 Rättelser period, månad, utbetalningsdatum 32 Temporär uppdatering till projektredovisning 32 Rapporter 33 Kvartalsredovisning 33 Semesterlönegrundande frånvaro 36 MKA-ersättning 36 Löner / projekt 36 Tidlista / projekt 36 Lönearter per anställd 37 Fora uppgifter 37 Kontrolluppgifter 38 SIE-4 export 39 Listutskrifter uppdaterade perioder 39

2 LÖNER 2 Systembeskrivning Systemet är avsett för beräkning av löner med speciell inriktning på måleriföretag. Lönearter, månadsredovisning, kvartalsredovisning är anpassade till branschens specifika krav. Systemet är transaktionsbaserat d.v.s. alla lönetransaktioner som registreras sparas i databasen. Detta innebär att man under året när som helst kan ta fram listor från föregående löneperioder. Vid leverans finns färdiga lönearter och prislistor/konton upplagda. Användaren kan själv lägga upp egna lönearter och även ändra i parameterregistret när de olika procentsatserna och beloppen ändras. Via supportavtal erhålls varje år nytt program med nya skatteberäkningar och eventuella övriga ändringar som gjorts på grund av ändringar i lag och avtal. Vid ändringar som påverkar enbart prisregister görs utskick med tydliga förklaringar. Knappar mm I nästan alla fönster finns en knapprad längst ned för ÄNDRA, TA BORT o.s.v. Här är ett exempel från Löneartsregister. Huvudmeny går till första huvudbilden. Esc (tangenten) backar till föregående meny. FÖRRA och NÄSTA bläddrar fram och tillbaka mellan lönearterna.. Om ändring ska göras, klickar man på ÄNDRA när lönearten hittats. Om ny löneart registrerats eller ändring ska göras, lyser knappen SPARA starkare. Vid klick på SPARA läggs de nya uppgifterna in. Istället för att använda SPARA går det bra att använda Enter - tangenten två gånger. För att hitta en löneart som ska ändras eller tas bort klickas på HITTA. En ny bild visas enligt nedan. Här kan man välja på två sätt, antingen genom att dubbelklicka på aktuell rad eller skriva löneartsnumret åtföljt av Enter. Det lilla Hitta -fönstret stängs då och lönearten med alla uppgifter visas. Om inte allt syns i bilden, används den s.k. hissen till höger för att komma längre ned. I alla bilder med Hitta -funktioner görs på samma sätt.

3 LÖNER 3 Kom igång snabbt Följande sidor beskriver vad du bör göra efter att programmet installerats. Här beskrivs också hur en löneperiod går till. Allt för att du snabbt ska komma igång! Registervård Välj Register - Företagsuppgifter 8 I regel har vi skrivit in uppgifterna innan vi skapar CD:n men kontrollera för säkerhets skull att allt är rätt ifyllt. Klicka dessutom i Ja/Nej - rutorna om avdelning, projekt, mm Välj Register - Löneparametrar 9 I regel är arbetsgivarnumret ifyllt om vi haft tillgång till det. Komplettera övrig info. Välj Register - Personal 10 Registrera dina anställdas uppgifter Välj Register - Lönearter 13 De lönearter vi anser nödvändiga för ett måleriföretag finns upplagda från start. Komplettera vartefter du anser dig behöva fler. Välj Register - Priser/Konton mm 18 Kontrollera att bokföringskonton överensstämmer med din egen kontoplan. Kontrollera även procenttal mm. Välj Register - Projekt 19 Om du i företagsregistret valt att fördela timmarna på olika projekt måste du lägga upp projektnummer och projektnamnen här. Välj Register - Konto 22 Denna knapp är endast synlig om du inte använder vårt bokföringsprogram. Bokföringsordern du får ut efter uppdatering bör överensstämma med din egen kontoplan. Rutin för en löneperiod Välj Bearbetning - Registrera löner 26 När ny period initierats öppnas fönstret i vilket du registrerar löneraderna. Välj Bearbetning - Lönespecar 28 När du har tagit ut lönespecifikationerna får du en fråga om utskriften är OK? Ett kryss sätts automatiskt för varje utskriven lista i Bearbetningsmenyn som en påminnelse om var i bearbetningen man befinner sig. Alla listor måsta vara utskrivna för att uppdatering ska kunna ske.

4 LÖNER 4 Om något är fel på en lönespecifikation eller om man vill ändra eller lägga till något, går man åter in i bilden REGISTRERA LÖNER och korrigerar. Kryssen mitt för listorna försvinner. Listorna måste skrivas ut igen, detta för att få aktuella data på de olika listorna, och för att uppdatering ska kunna göras. Välj Bearbetning - Utbetalningslista 29 Skriv ut och markera att utskriften är OK. Om du önskar BG-fil skrivs denna efter utbetalningslistan. Välj Bearbetning - Prel. Skatteredovisning 30 Skriv ut och markera att utskriften är OK. Välj Bearbetning - Totalt per löneart 28 Välj Bearbetning - Semesterkassa 30 Välj Bearbetning - Uppdatera och avsluta perioden 31 När alla obligatoriska listor är utskrivna avslutas löneperioden genom att UPPDATERA OCH AVSLUTA PERIODEN. En bokföringsorder skrivs då ut. En fråga kommer efter Utskriften OK. Om man svarar JA avslutas perioden, och inga fler ändringar kan göras. Vid integration med bokföringsprogrammet skapas också en löneverifikation som skrivs ut. Rutin för ett kvartal Välj Rapporter Kvartalsredovisning - Kvartalsredovisning 33 Efter varje kvartals slut tas en kvartalsredovisning ut på papper och skickas eller mailas till Semesterkassan. Välj Rapporter Kvartalsredovisning Fördelning av inbetalning 35 Efter varje kvartals slut tas en kvartalsredovisning ut på papper och skickas eller mailas till Semesterkassan. Välj Rapporter - Semesterlönegrundande frånvaro 36 Listan skickas till MKA Välj Rapporter - MKA ersättning 36 Listan skickas till MKA

5 LÖNER 5 Säkerhetskopiering I huvudmenyn finns en knapp märkt BACKUP. Här sker säkerhetskopiering till diskett eller annat media. Säkerhetskopiera efter varje gång du varit inne i programmet och gjort några ändringar. Vår rekommendation är att ha tre uppsättningar disketter. Genom att inte använda samma diskett varje gång utan istället alternera mellan flera eliminerar man risken att någon diskett visar sig vara obrukbar när man senare behöver den. VIKTIGT ATT SÄKERHETSKOPIERA. Du kan antingen SPARA PÅ DISKETT eller HÄMTA FRÅN DISKETT. Det vanliga är att du väljer SPARA PÅ DISKETT. Som filnamn föreslås dagens datum (ex zip). Detta innebär att varje dags kopia är unik och disketten fylls på med mer o mer information. När disketten är full måste du tömma disketten. Om Du ändrar till annat filnamn, backup.zip, kan du använda samma diskett hela tiden. Oavsett vilket filnamn du väljer måste du ha flera uppsättningar disketter som du alternerar mellan. Märk dem 1,2,3 och växla från dag till annan. HÄMTA FRÅN DISKETT används om du av någon anledning behöver återlagra en tidigare kopia. Vid eventuellt datorhaveri eller när man byter dator måste informationen återlagras/överföras.

6 LÖNER 6 HUVUDMENY Vid start av programmet visas detta fönster. Som i alla fönster kan man välja antingen genom att klicka med musen på ett av alternativen eller genom att använda de s.k. rullgardinerna i menyraden upptill. Snabbhopp går att göra direkt till bokföring och fakturering såvida dessa program finns inlagda. Info visar bl.a. var program och datafil ligger. Flera företag kan hanteras via knappen BYT FÖRETAG. Lösenord används om man vill låsa åtkomst och ändringsmöjligheter för olika användare. I rullgardinsmenyn enligt nedan finns ytterligare rutiner som inte används så ofta. Dessa beskrivs under respektive avsnitt.

7 LÖNER 7 REGISTER Under Register i rullgardinsmenyn finns ytterligare val som inte finns i fönstret Register: Dessa beskrivs på sid. 23 och framåt.

8 LÖNER 8 Företagsuppgifter Företagsnamn Adress Postadress Org.nr. Telefon Skall projekt användas? Obligatorisk projektredovisning? Skall avdelning användas? Integration till bokföring? Namnet på företaget. Företagets adress. Företagets postnummer och postnummeradress. Företagets organisationsnummer. (Skrivs xxxxxx-xxxx) Företagets telefon. Om man önskar fördela timmar på olika projekt. Öppnar inmatningsruta i löneregistrering. Om JA måste projektnummer alltid anges. JA om avdelningsredovisning önskas. Överföring av transaktioner till modul bokföring/projekt. Skapar vid uppdatering en verifikation. Fler företag Sökväg till datafilen finns i textfil asefil som ligger under C: Om man har flera företag kan man här styra vilket företag som programmet hämtar vid uppstart. Backup Winzip är ett modernare sätt att ta backuper. Denna kräver dock en annan programvara.om det inte fungerar att ta backup med hjälp av Winzip kontakta support.

9 LÖNER 9 Alla gjorda val går att ändra längre fram om man så önskar. Löneparametrar Företagsnamn Kontaktperson Namnunderskrift Mobiltelefon MKA-ersättning Bankkontonummer Företagets kundnummer BG Hämtas från Företagsuppgifter Visas på lönespecifikationen. För utbetalningslista som skickas/faxas till banken. Visas på lönespecifikationen. Ange ert eget plusgiro/bankgiro. För utbetalningslista som skickas/faxas till banken. Om man önskar skapa fil och skicka till Bankgirot anges kundnumret hos Bankgirot här. Bankgironr(BG-bet) Om fältet ovan är ifyllt måste även det egna Bg-numret anges. Licenskodnyckel Ny systemnyckel erhålls varje år. Arbetsgivarnummer Semesterkassans arbetsgivarnummer som skrivs på kvartalsredovisningen. Adress till BG fil Försäkringsnr Fora Mapp i datorn där man önskar att filen skapas. Detta nummer kommer automatiskt ut i fönstret för FORA uppgifter

10 LÖNER 10 Egen logo spec Anställda Om egna blanketter med firmatryck används sätt kryss i rutan Egen logo lönespec. Annars kommer programmet att skriva ut företagsnamn m.m. överst till vänster på lönespecifikationen. Bilden visar uppläggning och ändring av anställda. Beskrivning hur de olika fälten fylls i finns på nästa sida. För att ändra en anställd, klickar man först på HITTA, då en bild med alla anställda visas. I denna ruta, såsom i övriga HITTA-rutor i systemet, dubbelklickar man på raden eller skriver anställningsnummer och trycker på Enter. Klicka sen ÄNDRA och gör de ändringar du önskar. Under knappen ANMÄRKNINGSFÄLT kan en text som avser den anställde registreras. Denna text visas vid löneregistreringen vid rubriken Anm. Den kan användas som en upplysning eller påminnelse om man vill komma ihåg något speciellt för den anställde vid löneregistreringen. Under rubriken FASTA LÖNEARTER kan man lägga upp lönearter som är ständigt återkommande vid varje löneperiod. Kan användas vid exempelvis månadslön, införsel (registreras med minustecken). Dessa kommer då upp automatiskt så fort den anställdes anställningsnummer registreras i löneregistreringen. Ovan beskrivna knappar aktiveras när man klickar på ÄNDRA. Under rubriken INFO finns en kort fältförklaring. Noggrannare genomgång av varje fält se nästa sida. För att flytta mellan de olika fälten kan antingen Enter eller musen användas.

11 LÖNER 11 Personalregister Fält Anst.nr. Personnnr. Delägare Förnamn Efternamn c/o Adress Postnummer Postadress Telefon Mobiltelefon Betalningssätt Bankkontonummer Anställn.dat. Slutat datum Lönekod Beskrivning Numeriskt. Valfritt nummer. Max 11 tecken. (t ex Skrivs xxxxxx-xxxx) Sätt ett kryss om det anställde är delägare eller tillhör närståendekretsen. Max 20 tecken. Max 23 tecken. Max 25 tecken. Skrivs ut på lönespecifikationen. Max 25 tecken. OBS! 5 tecken i en följd inga mellanslag.(skrivs xxxxx.) Max 25 tecken. Max 15 tecken. Max 15 tecken. 1= Banklista. 2=Kontantlista. Måste innehålla 16 tecken (clearingnummer plus nollutfyllnad plus kontonumret, ex.vis ). ÅÅMMDD (år-månad-dag) Har betydelse för uträkning av antalet dagar när man tar ut turordningslistan. ÅÅMMDD Har betydelse för uträkning av antalet dagar när man tar ut turordningslistan. 1=Tjänsteman 2=Övriga arbetare 3=Målare Yrkeskod Endast för lönekod utlärd lärling 120 järnmålare 130 servicearbetare 140 materialarbetare 150 övr. enl. Måleriavtalet 160 företagsavtal Snittlön Räknas automatiskt ut efter utskrift av kvartalsredovisningen. Semesterrätt Antal dagar. Endast som upplysning. Se sid. 24.

12 LÖNER 12 Timmar från start Registreras för lärlingar. Viktigt! Avdelning Projektnummer Ackord Mån/timlön Används om den anställde alltid skall belastas samma avdelning. Numeriskt. Hämtas automatiskt till samtliga lönearter vid löneregistrering. Används om den anställde alltid ska belasta samma projekt. Används om tidlista/projekt ska bryta per ackord. Detta innebär att Projektet kan delas upp i underprojekt. Förslagsvärde är 1. För TJM registreras månadslön. Hämtas automatiskt vid löneregistrering vid inslag av löneart 1 eller 2. För lönekod 3 kan denna användas för att registrera annan timlön än den som finns under Priser/konton mm. Hämtas automatiskt vid registrering av löneart 11. Veckoarbetstid Ange timmar, används för att beräkna Daglönför TJM. Daglön (karens) För lönekod 1, avdrag för första karensdag, löneart 51. För övriga sjukdagar dras procent på detta belopp enligt parameter. Löneart 57 måste då användas.. Skattetabell Skattekolumn Löneperioder Jämkning Extra skatt Bilförmån Registrera två siffror t.ex. tabell 31. Vid procentskatt registreras här procentsatsen och siffra 5 i skattekolumn. Ex.vis 28 resp 5, som blir 28 % skatt. Används ej utom vid procentskatt då en 5:a ska fyllas i här. Vid månadsutbetalning skall det vara 12 perioder. Vid tvåveckorslön 26 perioder. Används för skatteberäkning. Inslaget belopp minskar underlaget för skatteberäkningen. (registreras utan minus). Om den anställde önskar skatteavdrag med större belopp än tabellskatt. Skrivs i kronor. Visas automatiskt på lönespecifikationen som löneart 82. Ange förmånsbeloppet per månad. Skapas automatiskt vid löneregistrering. Skatt Beräknas på lönearterna 33, 34 och 40. Om ingen procentsats noteras räknas engångsbelopp ingen skatt. Personliga priser Det pris som noteras visas automatiskt vid löneregistreringen istället för avtalspriset.

13 LÖNER 13 Lönearter Bilden visar uppläggning och ändring av lönearter. Notera att vid leverans finns lönearter upplagda baserad på vår erfarenhet av vad som behövs. Dessa kan behöva kompletteras för de speciella behov som varje enskilt företag har. De färdiga lönearter som följer med programmet är grupperade enligt följande: 1 49 Löner och skattepliktiga ersättningar Sjuklön, helglön, arbetstidsförkortning mm Ersättningar enligt avtal, bilförmån Skattefria ersättningar Skatter Skattefria avdrag Sparad övertid Valfria När man lägger upp egna lönearter är det en fördel om strukturen ovan gällande löneartsindelning används. Man bör vara observant när man lägger upp lönearter så att de kodas rätt med tanke på : Skatteplikt Kvartalsredovisning Kontrolluppgifter FORA

14 LÖNER 14 Löneartsnr. Benämning Konto A-pris Ange löneartsnummer från Notera vårt förslag på struktur föregående sida. Benämning som du vill visa på bl.a. lönespecifikationen. Huvudbokskonto som beloppet skall bokföras på. Om du vill se kontoplanen klicka på den understrukna texten Konto så visas din kontoplan. Pila nedåt eller skriv de första siffrorna i kontonumret så flyttas markören nedåt i listan. Dubbelklicka med musen eller tryck Enter för valt konto. I fältet A-pris kan ett fast pris för lönearten läggas upp. Detta pris föreslås vid löneregistrering, men kan dock ändras där. A-pris skall INTE användas för lönearterna 11, 36, 37, 52, 55, 56, eftersom dessa priser hämtas från registret Priser/konton. Om dessa lönearter prissätts så tar detta överhanden och även lärlingar får då fel pris. Kolumn i statistik för timmar Ange 3, 4 eller 5. Om lönearten ska räknas med i kvartalsredovisningen, anges nummer för respektive kolumn i rutan (t ex löneart 11 = en 3:a i rutan för timmar och en 3:a i rutan för belopp). Kolumn i statistik för belopp Ange 3, 4 eller 5 Löneart för autom... Se löneart 30, Rikskuponger. Eftersom detta är en löneförmån och inte skall utbetalas utan endast öka den skattepliktiga lönen måste ett bruttolöneavdrag göras, löneart 90. Vill man dessutom göra ett nettoavdrag på lönen kan man i nästa fält ange den lönearten. Se särskild anvisning under flik 4. Lönearter som skrivs efter denna Det finns möjlighet att koppla ihop en kedja av lönearter för att underlätta löneregistreringen. Man kan t ex koppla ihop löneart 11 med löneart 32 och 49 (timpris måste då anges), löneart 49 kopplas sedan till löneart 71. Detta innebär att genom att börja registrera antal timmar på löneart 11 får man genom att endast trycka på Enter med sig både individuellt tillägg, restidoch reskostnadsersättning. Kolumn i tidlista.. Kolumn i Tidlista projekt används för att bestämma vilka summor som ska ingå i de 6 olika kolumnerna som finns under Rapporter/ Tidlista per projekt. Avdrag/Tillägg Skattepliktigt Markeras om lönearten avser avdrag eller tillägg, detta för att man ej skall behöva ange +/- tecken vid löneregistreringen. Om man vid löneregistrering anger minustecken framför beloppet så ändras tillägg/avdrag till det motsatta. Ange om lönearten skall ingå i bruttolönesumman och skatteavdrag göras.

15 LÖNER 15 Sociala avg Förmån Semester MKA-ersättning För alla skattepliktiga lönearter ska sociala avgifter beräknas. Dock inte Tillägg drivmedel, löneart 68. Denna löneart är skattepliktig men sociala avgifter skall inte beräknas. Om en löneart också är en förmån (exempelvis Rikskuponger) skall rutan fyllas i. Förmåner redovisas under Skattepliktiga förmåner på uppbördsdeklarationen. JA om den är semesterlönegrundande. JA om den berättigar till löneutfyllnad. Sammanslagning Det finns möjlighet att välja om man vill ha alla registrerade lönerader på lönespec sammanslagna eller specificerade på lönespecifikation

16 LÖNER 16 Löneartsregister Nr Namn Beskrivning 1 Månadslön TJM Hämtar månadslön från personalregistret. 2 Månadslön företagsledare Hämtar månadslön från personalregistret. 11 Tidlön för lönekod 2 och 3 Hämtar lönen för lönekod 3 och yrkeskod 110, från data från Prisregister. Om Tidlön finns registrerad i personregistret, tas istället denna.. 21 Materialarbetare Se särskild sida. 30 Rikskuponger Kopplad till löneart 90 och 95. Se sid Individuellt tillägg Överenskommet tillägg till löneart 11 Tidlön. 33 Ackordsöverskott Procentskatt räknas om %-sats anges i personalregistret. 34 Förskott ackord Procentskatt räknas om % -sats anges i personalregistret. 36 Ackordstid Hämtar timlön från värden under knappen Fler parametrar under Priser/Konton. 37 Tidlön ackord Hämtar timlön från värden under knappen Fler parametrar under Priser/Konton. 40 Retroaktiv lön Procentskatt räknas om %-sats anges i personalregistret. 45 Övertidstillägg Hämtar timpenning för lönekod 3 enligt fönster Priser/Konton. Skriver ett V i kolumn Alt på kvartals-redovisningen 49 Restidsersättning Summeras till total i kvartalsredovisningen. 50 Vård av barn Max 40 tim/år enligt avtal. 52 Sjuklön För lönekod 3: Tar i första hand snittlön (räknas ut i kv.redov.). I andra hand tidlön i personalregistret och i tredje hand priset från värden under knappen Fler parametrar under Priser/Konton. Därefter räknas procent enligt bild Priser/Konton. Summeras till totaler i kvartalsredovisningen. 54 Havandeskapslön Lön vid havandeskap. 55 Helglön Hämtar pris från värden under knappen Fler parametrar under Priser/Konton.

17 LÖNER Permitteringslön Hämtar pris från värden under knappen Fler parametrar under Priser/Konton. 57 Sjuklön TJM Drar procent på daglön enligt Priser/Konton. 61 Facklig info lärling Hämtar pris från värden under knappen Fler parametrar under Priser/Konton. 62 Avtalskurs lärling Arbetsmiljö GK Arbetsmiljö vidare Löpande skyddstillsyn Arbetsmiljö handledare Bilförmån Hämtas automatiskt från personregistret om sådan förmån anges. Avdrag görs automatiskt med löneart Resekostnadsersättning Används för lokala reseavtal (tex. Stockholm) per/dag alt per/tim. Summeras till totaler i kvartalsredovisningen. Redovisas i rutan för resekostnader (55) på kontrolluppgiften. 72 Resekostnadsersättning Används för kollektivavtal (f n 1:60/km.) Summeras till totaler i kvartalsredovisningen. Redovisas i rutan för bilersättning (50) på kontrolluppgiften. 79 Utlägg Välj lämpligt bokföringskonto. 80 Skattepliktig bruttolön Räknas ut automatiskt. 81 Skatt Räknas ut automatiskt. 82 Extra skatt. Hämtas automatiskt från personalregistret. 83 Procentskatt. Beräknas om en 5:a sätts i skattekolumn och procenttalet i fältet skattetabell i personalregistret. 84 Skatt på engångsbelopp Beräknas om procenttal för detta sätts i personalregistret. 90 Rikskuponger avdrag Automatiskt med belopp enligt löneart Avdrag bilförmån Görs automatiskt om bilförmån finns. 92 Avdrag diverse Välj lämpligt bokföringskonto. 95 Rikskuponger nettoavdrag Kan kopplas till löneart Sparad övertid Registrera övertid som ska tas ut senare. 102 Uttagen övertid maj-okt Räknas ner vid uttag enl. avtal. Multipel 1,75

18 LÖNER Uttagen övertid nov-apr Räknas ner vid uttag enl. avtal. Multipel 2,00 Priser/Konton mm När Du trycker ÄNDRA kommer denna fråga och du har möjlighet att automatiskt ändra till nästa års priser och %-satser. Du kan själv välja på vilket konto som företagsstödet ska konteras. Om du anger 0 sker ingen kontering. FLER PARAMETRAR Den vänstra delen avser lön för utlärda målare och lärlingar. Den högra delen avser ersättningsnivåer för lärlingsutfyllnad samt övriga ersättningar som erhålls från MKA.

19 LÖNER 19 Projektuppläggning Så här ser fönstret ut om Du valt NEJ vid Integration till bokföring. Så här ser fönstret ut om Du valt JA vid Integration till bokföring. Om obligatorisk projektredovisning valts i Företagsuppgifter, lägg upp exempelvis projektnummer 1 som Gemensamt projekt för t ex VD och tjänstemannalöner. Endast projektnummer (ej namn) behöver läggas upp. I övrigt se separat projektredovisningsmanual.

20 LÖNER 20 CSR-förfrågan (Centrala Skatte Registret) Skapa en diskett i slutet av året för att erhålla nya skattetabeller för dina anställda för nästa år. Skicka disketten till Riksskatteverket. Görs varje år. När disketten returneras till er - se CSR-svar nedan. CSR-svar Här läses disketten med CSR-svar som erhållits från Riksskatteverket in. Görs varje år.

21 LÖNER 21 Sätt i disketten och klicka på knappen STARTA INLÄSNING. Uppdaterade uppgifter om de anställdas skattetabeller, jämkning mm visas. Skriv ut på papper och ändra manuellt i personalregistret. Årsbyte I början av ett nytt år ehåller de som har betalat supportavgiften ett program för det kommande året. Programmet ersätter det befintliga och innehåller nytt årtal samt nya skattetabeller. Innan det nya programmet installeras bör alla listor vara uttagna för det gångna året, t ex sista kvartalsredovisningen, totalt/löneart, MKA-ersättning, semesterlönegrundande frånvaro samt sista löneperiodens samtliga listor. Kontrolluppgifter och FORA-redovisning skall göras efter installation av ny programversion. Borttagning av lönetransaktioner kan sen göras när allt är avslutat för föregående år.

22 LÖNER 22 Kontoplan Detta fönster visas endast om inte bokföringsprogrammet används. Om endast löneprogrammet används läggs konton upp här. Annars läggs dessa upp i bokföringen. För att se de konton som redan finns upplagda - klicka på HITTA. Möjlighet finns att lägga upp nya konton som sedan kan kopplas till en löneart. Password (behörighet) Här kan man bestämma vilka som får tillgång eller ej tillgång till vissa bilder och funktioner. Används mest om nätverk används eller om olika personer kör olika rutiner. För uppläggning kontakta supporten.

23 LÖNER 23 Under rullgardinsmenyn Register finns följande fönster. Ta bort anställda som slutat Här går det att ta bort alla anställda som slutat före ett visst datum. Tänk på att målare som slutat måste finnas kvar i registret när registrering till FORA ska göras (ett år efter slutatår.) Turordning Här kan en turordningslista skrivas ut inkl de dagar som den anställde arbetat efter han fyllt 45 år. För tidigare anställningar i företaget kan dessa dagar läggas in antingen som ett saldo eller som fr o m t o m datum. Vid registrering av datum räknar programmet ut antal dagar. Utskriftsrutinen finns i samma fönster. Ange yrkeskod innan utskrift.

24 LÖNER 24 Semester Här registreras semester och sparad semester. Vid nytt semesterår läggs årets återstående semesterdagar över till Sparade semesterdagar. Se flik 4 för uttag av semesterdagar. Borttagning transaktioner avslutade projekt Tar bort transaktioner för projekt som har status Avslutade. Årets transaktioner sparas. Ta bort transaktioner för föreg. år Efter att samtliga uppgifter skrivits ut kan man ta bort samtliga transaktioner för föregående år. Ändra till föreg. år Om du har läst in uppgradering för det nya året men glömt att ta ut alla listor kan du backa till föreg. år och sen ta ut dina listor. Stäng därefter programmet och starta om det. Komplettering av frånvarodatum I detta fönster kan du ändra frånvarodatum om du tidigare registrerat fel.

25 LÖNER 25 BEARBETNING Under denna bild registreras periodens lönetransaktioner och alla listor skrivs ut. När respektive lista skrivits ut sätts automatiskt ett kryss till höger för listan. Listan kan dock skrivas ut igen. Vid UPPDATERA... kontrolleras om alla obligatoriska listor skrivits ut. I så fall skrivs ett bokföringsunderlag ut och frågan om utskrift är OK. Om JA, avslutas perioden och inga listor kan skrivas ut igen. Vill man skriva ut en lista från en tidigare period, går man in under rullgardinsmenyn Rapporter / Uppdaterade perioder. Om bokföringsprogrammet är integrerat skapas automatiskt en verifikation i bokföringen. Om även projektredovisning är integrerad skapas även konton och belopp för mätning, arbetsmarknadsavgift, semestermedel och arbetsgivaravgift som påslag till projektet. I rullgardinsmenyn Bearbetning finns ytterligare rutiner som inte används så ofta. Rättelser samt Temporär uppdatering av löner till projekt.

26 LÖNER 26 Registrering Löner Vid uppstart av ny löneperiod visas först denna bild. Här väljs period, månad och utbetalningsdatum. Kvartal sätts automatiskt. Under pågående löneperiod går programmet automatiskt till bilden för periodens bearbetningar. Kontroll görs här också om löneperiod redan är bearbetad och klar. OBS! Du kan registrera hur många löneperioder som helst under samma månad om du t ex vill separera kollektivanställda och tjänstemän med olika löneperioder. Om en löneperiod uppdaterats kan ytterligare perioder registreras i samma månad, om man t.ex. glömt att ta med någon anställd. Lönetransaktioner för en anställd behöver inte registreras på en gång utan kan göras i olika omgångar tills all registrering är klar. Löneperioden är en unik märkning av just den lönekörning du gjort. Denna knyts sedan alltid till en månad. Om något värde registrerats fel kan detta korrigeras under rullgardinsmenyn Bearbetning/Rättelse. Se sid. 32.

27 LÖNER 27 När period, månad och utbetalningsdatum är ifyllda öppnas nästa fönster, i vilket registrering av lönerader/lönearter sker. Välj först för vilken anställd som lön skall registreras. Skriv antingen anställningsnummer i avsett fönster eller klicka på knappen HITTA ANSTÄLLD och välj därifrån. Därefter skall lönerader/lönearter registreras. Dessa kan registreras i fältet Löneart eller hämtas i fönstret uppe till höger genom att dubbelklicka på en rad. Om inget personligt pris angivits i personalregistret visas priset som finns i registret Priser/konton dvs. det generella prisregistret. Har man däremot angivit ett s.k. personligt pris så föreslås detta. Det går att ändra men påverkar inte prisregistret. Raderna kan visas antingen i den ordning de registreras in (om man avbryter och glömmer vilken rad som man senast slog in), eller i löneartsordning. Se ovan Sorteringssordning rader. På lönespecifikationen kommer raderna alltid i löneartsnummerordning. För varje inslagen rad sker en ny skatteberäkning och omräknad nettolön visas. Detta underlättar speciellt om införsel/utmätning ska ske. Om man registrerat fel kan man enkelt ändra eller ta bort en rad genom att dubbelklicka på den. Vid registrering av löneart 51, 52 eller 54 sker automatiskt hopp till Registrering och utskrift av semesterlönegrundande frånvaro, där man i samband med löneregistrering kan registrera frånvaro. Ett personligt meddelande kan skrivas ut på lönespecifikationen genom att man klickar på MEDDELANDE. En ruta visas i vilken man skriver in meddelandet. Klicka därefter på SPARA. (Vid utskrift av lönespecifikationerna kan ytterligare ett meddelande läggas in som visas på samtliga för perioden registrerade lönespecifikationer.) Om man glömt eller vill ändra något i anställningsregistret kan man klicka på ÄNDRA I ANSTÄLLD och sedan komma tillbaka till den här bilden. Om lärlingstimmar går över till ny nivå meddelas detta automatiskt. Pris och totalbelopp för en lönerad går att ändra intill uppdatering ägt rum. När alla rader är klara klicka på knappen SPARA eller funktionstangent F3.

28 LÖNER 28 Utskrifter Efter respektive utskrift kommer en fråga om utskrift OK?. Genom att svara JA på frågan sätts ett kryss vid respektive knapp i fönstret Periodens bearbetning. Först när alla tre kryssen finns där kan uppdatering av lönekörningen ske. LÖNESPECIFIKATIONER Här skrivs lönespecifikationer ut antingen för alla, fr.o.m. t.o.m. intervall, eller för EN anställd. Du kan även välja att skriva ut på s.k. laserpost. Specifikationerna kan skrivas ut flera gånger. Det går att ändra löneregistreringen och köra ut specifikationer igen ända tills uppdatering skett och perioden avslutats. Ett meddelande på samtligas specifikationer går att lägga in genom att klicka på MEDDELANDE PÅ ALLA LÖNESPECAR och i den bilden skriva in ett meddelande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mini - LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 7 Löneparametrar 8 Personal 9 Lönearter uppläggning

Läs mer

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com AdmiPro Lön E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com 2 Innehållsförteckning Introduktion... 5 Anställda registret (Huvudmeny, lön, anställda)... 6 Ny uppläggning... 6 Fältbeskrivningar... 6

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Kort kurs i Fazett Lön

Kort kurs i Fazett Lön Kortkurs för Fazett Lön Löneprogrammet består av två viktiga grunduppgifter: - personal - lönearter Dessa används i löneregistreringen. Genom att lägga in rätt uppgifter så sköts alla regler som t.ex.

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

9 Minirapporteringsärendet

9 Minirapporteringsärendet Minirapporteringsärendet 9-1 9 Minirapporteringsärendet Minirapportering används i första hand när man skall göra utbetalningar av arvoden och ersättningar till personer som inte har någon anställning

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster. Inloggning När du för första gången skall arbeta i PA-admin loggar du in med Användarnamn: Admin och anger admin som Lösenord. Detta lösenord kan du sedan ändra under menyn Behörighet/Ändra lösenord. Företag

Läs mer

Arbetsgång Tidredovisning

Arbetsgång Tidredovisning Arbetsgång Tidredovisning Sida 1 av 14 Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 TIDRAPPORTERINGSPERIOD... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 REGISTRERING AV TID... 4 KLARMARKERA TID... 7 ATTESTERA

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2009.00 Innehåll Visma Lön version 2009.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan sänks... 3 Arbetsgivaravgifter...

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden)

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden) Sida 1 av 6 Allmänt DPR LÖN är Sveriges mest lättarbetade löneprogram. Varför? jo för att DPR LÖN arbetar så att du förstår hur du ska fylla i lönearterna. I stället för att komma ihåg och fylla i en kod

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Personaladministration

Personaladministration nvändarhandledning vser: Utbildningsdokument 9.00 1[86] nvändarinstruktion till Personaladministration Copyright VITEC FSTIGHETSSYSTEM B Dok id: Utbildningsdokument Löner 9.00 nvändarhandledning vser:

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer