Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14"

Transkript

1 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the board 2013/2014 Ordförande / Chairman Maria Sundin Valberedningen har valt att nominera Maria Sundin till ordförande för verksamhetsåret 13/14. Maria har med sitt glada och charmiga humör gjort ett starkt intryck på valberedningen. Hon är en person som har alla möjligheter att inspirera kollegor och aktiva medlemmar samt sporra föreningen till att växa och förändras. Maria har tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom föreningen då hon suttit som aktivetsansvarig under perioden 12/13. Där utöver har hon tidigare varit aktiv inom utskott och under hela året bidragit till föreningens verksamhet. Hon har också flera kreativa idéer för hur föreningen kan förändras och förbättras. Som ordförande skulle inte Maria vara rädd för att sätta ner foten och fatta tuffa beslut men samtidigt vara beredd att hålla en öppen dialog och agera diplomatiskt. The election committee has decided to nominate Maria Sundin as chairman for the board 13/14. Maria's cheerful and charming mood made a strong impression on the committee. She is a person who has all the potential to inspire colleagues and active members and make the association grow stronger and better. Maria has previously served on the board of the association when she sat as director of the Activities Committee during the period 12/13. In addition she has also been active in committees and throughout the year contributed to the association. She also has several creative ideas for how the association can be changed and improved. As chairman Maria would not be afraid to put her foot down and make tough decisions but still be willing to keep an open dialogue and act diplomatically. Vice ordförande / Vice Chairman Elizabeth Svensson Elizabeth går nu sitt första år på politices kandidatprogrammet och har under det gångna året engagerat sig aktivt i UF-Linköpings verksamhet inom programutskottet där hon projektlett forum syd med mycket stor framgång. Hon har ett brinnande intresse för det föreningen verkar för och detta gör att vi tror hon kommer att vara ett utmärkt tillskott för nästa års styrelse som vice ordförande. Elizabeth is currently finishing her first year at the bachelor in political science and has been very active in the program comitte where she has lead the projects for Forum Syd with great success. She posses a sparking interest for UF-Linköping and what it tries to represent on campus. With these quality s we believe her to be an excellent asset for the board in the coming year as vice chairman.

2 Kassör / Treasurer Carl Tingström Carl läser första året som civilekonom med inriktning franska. Han är en driven och engagerad person som lägger stor vikt vid att ha ordning och reda vilket är egenskaper vi ser är viktiga hos en kassör. Carl är även bekant med föreningens bokföringsprogram SPCS. Han har även tidigare erfarenhet av styrelsearbete i ideella föreningar och har varit kassör. Valberedningen tror att Carl kommer vara ett utmärkt tillskott till föreningens nya styrelse. Carl is studying his first year in the International Economics program, French. He is a driven and committed person who is always well prepared and values order. These are characteristics we think are important for a treasurer. Carl is also familiar with the association's accounting softwarespcs. He also has prior experience of board work in non-profit associations and has previously served as treasurer. The Nominating Committee believes that Carl will be an excellent addition to the association's new board. Programansvarig / Director of the Program Committee - Zebulon Carlander Zebulon läser sin sista termin på Katedralskolans gymnasium och har sedan tidigare varit aktiv i programutskottet. Zebulon även engagerad i MUF Linköpings styrelse sedan en tid tillbaka och har därigenom fått erfarenhet gällande styrelsearbete. Han har visat en mycket god förståelse för föreningens kärnverksamhet. Med sitt brinnande intresse för utrikespolitik och en vilja att utveckla föreningen ytterligare tror vi att Zebulon är väl rustad för positionen som programansvarig och styrelsemedlem. Zebulon studies his last year in Katedralskolans high school and has been an active member of the program committee. Zebulon is also a part of MUF Linköpings board and has through that drawn experiences in what it is to be a part of a board and the work that goes in to that. Further he has shown a great understanding of the core operations of UF. With his great interest in foreign politics and his will to develop UF further, we think he is well prepared to be program director and a board member. Programansvarig / Director of the Program Committee - Amir Siadat Amir har tidigare studerat där han har studerat Business Management och har sedan tidigare varit aktiv i programutskottet. Amir har varit med och ordnat flera föreläsningar och har ett starkt intresse för utrikespolitiska frågor och internationella händelser. Amir har flera idéer och tankar kring framtida föreläsningar och vill även utveckla utskottet. Vi anser att Amirs erfarenhet och kunnighet inom utrikespolitik gör honom till en utmärkt kandidat för posten som programansvarig. Amir has previously studied at Linköpings University. He studied Business Management and is also an active member of the program committee. Amir has helped organize multiple lectures and has a strong interest for foreign politics and international topics. He also has a lot of ideas for future

3 lectures but also ideas on how he can expand and improve the program committee. With Amirs skills and knowledge in foreign politics makes him a great candidate for the position as program director. Programassistent / Assistant Director of the Program Committee Emily Thorselius Valberedningen har valt att nominera Emily Thorselius till programassistent för verksamhetsåret 13/14. Emily läser första året till civilekonom med inriktning spanska. Hon har under året varit aktiv i föreningen och är väl insatt i programutskottets verksamhet och rutiner. Valberedningen tror att Emily med sin erfarenhet av arbetet kring föreläsningarna och sin strukturerade och sociala personlighet kan bli en trygg hjälpande hand för de programansvariga och ett säkert stöd för styrelsen. Emily har också tidigare erfarenhet från Forum Syd arbetet vilket ger henne en god förkunskap inför dessa projekt kommande period. Valberedningen är övertygad om att Emily till fullo kan ta ansvar för den post hon har blivit nominerad till och att hon besitter goda egenskaper för att lyfta programutskottet. The election committee has decided to nominate Emily Thorselius to assistant director of the Program Committee for the board 13/14. Emily is studying her first year in the International Economics program, Spanish. She has during this year been active in the association and is familiar with the program committee's activities and routines. The election committee believes that Emily, with her experience of working with the lectures and her structured and social personality can become a reliable helping hand for the directors of the program committee and good support to the board. Emily also has previous experience from Forum Syd giving her a good head start for these projects the coming period. The Nomination Committee is convinced that Emily can fully assume responsibility for the role she has been nominated for and that she possesses good qualities to lift the program committee. Mediaansvarig / Director of the Media Committee - David Blomgren David går andra terminen för Politices kandidatprogrammet och har under det gångna året vart aktiv I både PR och Media utskottet. Vid sidan av studierna och UF så är David även aktiv som info och media ansvarig i sektionssytrelsen FLINS. Det samt att han har bra insikt i hur utskottet fungerar gör att vi tror att han kommer bli en stor tillgång på posten som Media ansvarig. David is currently engaged in his second semester on his bachelor of science and have during the past year been active in both the media committee and the PR committee. Besides UF and his studies, he is also elected in the governing body of his education as responsible for info and web. He has good insight in how the committee works and has the adequate knowledge to govern the webpage. This is what makes us think that he will be a great asset on the post as chairman for the media committee. PR-ansvarig / Director of the PR committee Johan Björn

4 Valberedningen har valt att nominera Johan Björn till PR-ansvarig för verksamhetsåret 13/14. Johan studerar tredje året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och är 22 år gammal. Han har tidigare varit aktiv i PR-utskottet och har god insikt i utskottets uppgifter och rutiner. Johan har också ett antal idéer på hur man kan göra utskottsarbetet effektivare och bättre. Som PR-ansvarig kommer Johan vara en driven, noggrann och dedikerad styrelsemedlem som Valberedningen tror kommer vara en viktig del av föreningen nästa år. The election committee has decided to nominate Johan Björn as director of the PR committee. Johan is studying his third year of Mechanical Engineering and is 22 years old. He has previously been active in the PR committee and has a good understanding of the committee's tasks and routines. Johan also has a number of ideas on how to make its work more efficient and better. As director of the PR committee Johan will be a driven, meticulous and dedicated board member. The nomination committee believes he will be an important part of the association next year. Medlemsekreterare / Member director/secretary - Emilia Zenkert Emilia går nu andra året på lärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap och religion. Vid sidan av sina studier så har hon engagerat sig mycket i olika andra föreningar och har samlat på sig stor kunskap om hur föreningsarbete fungerar. Vi tror att hon kommer vara en stor tillgång som medlemssekreterare då hon har stor kunskap om hur föreningen fungerar samt att hon är noggrann och väl organiserad. Emilia is now engaged in her second year of her studies of becoming a teacher within religion and social studies. Besides her studies she has engaged herself in various student associations and is very familiar with how student associations function. We think that she will be a great contribution to the new board as secretary since she posses great knowledge of how the organization works and she is organized and careful in her work. Reseansvarig / Travel director - Jens Antonsson Jens är nu inne på slutet av sitt första år på Polkand utbildningen här i linköping, han har under det senaste verksamhetsåret vart aktiv i både program och aktivitetsutskottet. Han har ett stort intresse för utrikespolitik och är både väl strukturerad samt driven, det är med dessa kvalitéer i åtanke som vi tror att han kommer göra ett väldigt bra arbete som reseansvarig för det kommande verksamhetsåret. Jens is now in the final courses of the first year of his bachelor of political science, during the past year he has been actively engaged in the works within both the activity committee and the program committee. He has a very strong interest in foreign politics and is very driven and structured. It is with those qualitys in mind we thing that he will do a great job as Travel arranger for the coming year. Aktivitetsansvarig / Director of the Activities Committee - Teoman Duran Timocin

5 Teoman studerar sitt första år på Civilekonom programmet med tysk inriktning och är för närvarande aktiv i aktivitetsutskottet. Under sin tid som aktiv i UF har Teoman visat ett stort intresse för föreningen och gjort ett mycket gott jobb. Teoman har flera idéer på hur UF ska engagera fler medlemmar och trycker på vikten att utskottsmedlemmarna ska ha mer ansvar och engagera dem i fler aktiviteter. Teoman brinner för förenings verksamhet och med sitt driv och engagemang för förening anser vi att han är högst lämpad för posten som aktivitetsansvarig. Teoman is studying his first year on the economic program with German studies. During his time as an active member Teoman has shown great interest for the association and has made a very good contribution. Teoman has several interesting ideas on how UF is going to engage more members and expresses the importance that the committee members have more responsibilities and engaging them in more activities. Teoman has a great interest in the association and it is with this great interest that makes him a great candidate for the position as director of the activities committee.

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Finalister i Sustainergies Cup, för Siemens

Finalister i Sustainergies Cup, för Siemens Finalister i Sustainergies Cup, för Siemens Fem lösningar för vardera tävlingsfråga nomineras som finalister. Samtliga finalister har visat prov på kreativitet, strategiskt tänkande och god kommunikationsförmåga.

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) NGEK01_VT15 Antal svar: 12 Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate Person 21 Basic Information 1. Name isabella dursun 2. Exchange university seoul national university 3. City seoul 4. Country republic of korea 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik

Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik Tuula Tähkäaho Handledare: Siv Fischbein Magisteruppsats i pedagogik

Läs mer

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050 Framtidens läkare Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera Peak Oil och svensk sjukvård Vad händer när oljan tar slut? Den nya patienten Medverkan, inverkan, påverkan Framtidens

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer