Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12"

Transkript

1 Modulmanual 1 Ad Manus Moduler För DOS-miljö Ad Manus AB Version 12 Rättad oktober 2003

2 2 Förord Förord Vi vill passa på att tacka för Ert val av administrationsprogram och samtidigt önska Er lycka till med Ad Manus. För IBM och IBM-kompatibla datorer. 13:e utgåvan, Oktober Ad Manus AB levererar denna bok i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när som helst rätt att göra ändringar och rättelser i denna manual eller i programmet utan föregående avisering. De eventuella felaktigheter och typografiska fel som finns i boken eller programmet kommer löpande att noteras och rättas i nästa utgåva. IBM är ett registrerat varumärke av International Business Machines Corporation. MS-DOS, Windows ME-XP samt NT är registrerade varumärke av Microsoft Corporation. Ad Manus är ett latinskt uttryck och betyder, fritt översatt till svenska, " Till Hands ". Ett passande namn, tycker vi, eftersom Ad Manus är tänkt att alltid finnas just " till hands " i Ert företags fortsatta administrativa arbete. LÄS ALLT OM DINA MODULER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET. Vi vill slutligen påpeka att programmet och tillhörande manual inte innehåller någon utbildning i företagsadministration utan förutsätter att de personer som ska arbeta med programmet har de grundläggande kunskaper som krävs för att sköta ett företags administration. Författaren. Copyright 2003 Ad Manus AB Copyright 2004 Ad Manus AB All rights reserved

3 Projekt Projektmodul. Allmänt om Projektmodul. Projekt används till att bevaka kostnader, intäkter, hyror, timmar, löner etc. Projekt får uppgifter från fakturering, lev.reskontra, bokföringsprogram, löneprogram, materielrapport, artikelregister, tidsedelregistrering och arbetsrapport. Projekt kan lämna uppgifter till fakturering och löneprogram. Manuellt kan uppgifter registreras och ändras när som helst. Utskrifter kan tas ut på listor eller skärm. Dessutom kan du själv skapa egna listor. Totalt 99 olika listor kan göras från varje register. Gallring av utskrifter kan göras på projektradens: Kostnadsställe, Kostnadstyp, Kalkylerad kostnad, Verklig kostnad, Kalkylerad intäkt, Verklig intäkt, Datum, Faktureringsbara, Avdelning och Vår referens. Utskrift med avräkning kan göras. Täckningsgrad (%) och Täckningsbidrag (kr) kan visas för verklig eller kalkylerad kostnad. Extrasidor finns för skadeärende och rättsärende. Förberedelser, Företagsregistret, Menyrutan. Snabbtexter. Om du slår <Ctrl><S> på kommandoraden i Företagsregistret så kan du lägga in upp till 600 snabbtexter. Förberedelser, Företagsregistret, ruta J = Projekt. Konton i projekt Om du anger <J> innebär det att projektrader som kommer från fakturor och lev. reskontran kan innehålla kontonummer. Om du anger <1-9> eller <0> i fältet så kommer fritt fakturafält 1-10 att gå in som kostnadstyp i projekten. Om du anger <R> i fältet så kommer följande konto från lev.reskontran att gå in i Projektregistret med nedanstående text:

4 4 Projekt Konto " Reklamskatt " Konto " Repro " Konto " Frakt ". Inpris till projekt Om du anger <N> i fältet så kommer överföring av faktura till projekt inte att innehålla inpris, utan bara utpris. Automatisk proj.uppläggning = <J> Om du väljer <J> i fältet " Automatisk proj.uppläggning " så kan du: 1. Ange projektnummer som inte finns, när du ligger i orderregistreringen. 2. Sparar en order och om det projekt som är registrerat på denna inte finns läggs ett projekt upp med kundnr, kundnamn, projekt nr och lev.villkor som projektnamn. Dessutom läggs alla artikelrader upp med kalkylerad intäkt/kostnad, och projektet märks " Pågående ". 3. Sparar en order på ett befintligt projekt och bara artikelraderna kommer att påföras enl. ovan. 4. Vid fakturering förs bara verklig intäkt över till projektet. Automatisk proj. uppläggning = <U> Om du väljer <U> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " så kan du: 1. Ange projektnummer som inte finns, när du ligger i orderregistreringen. 2. Lägga upp projektet men inga artikelrader läggs upp automatiskt. Automatisk proj. uppläggning = <F>. Om du anger <F> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " så kommer projektet att läggas upp automatiskt, men bara då ordrar av typen " F " sparas.

5 Projekt 5 Automatisk proj. uppläggning = <A>. Om du anger <A> i fältet Automatisk proj.uppläggning så kommer, vid fakturering till kunder 11-99, intäkten att gå in som en kostnad, och inget att gå in som intäkt i projektet. Pågående projekt i sökruta Här kan du ange om bara pågående projekt skall visas i sökrutan för projekt. I projektregistret visas alltid alla projekt i sökrutan. Om du anger <Ä> visas ärendeinformation. Frakt separat på projekt Om du anger <J> i fältet kommer en separat rad med frakten att gå in i projekt. Dessutom går artikelbenämningen från första raden in i projektet. Projektvarning på 4-konto Om du anger <J> i fältet " Projektvarning på 4-konton " så kommer du inte förbi projektrutan i inregistrering av leverantörsfaktura på 4-konton utan att ange projekt. En rad per faktura i projekt Om du vill att projektmärkta fakturarader skall samlas på endast en rad i projektet. Extrafält på projekt. Om du väljer <J> i fältet " Extrafält på projekt " så kommer du att få tillgång till extra fält på varje projekt. För att komma åt dessa slår du <Alt>+<X> då du står på kommandoraden i projektet. Se vidare förklaring, Projektregister. Sekretess vid ändra status. Om du anger <J> i fältet " Sekretess vid ändra status " och fyller i sekretesskoden, så måste denna anges om du skall ändra status på ett avslutat projekt.

6 6 Projekt Visa projektnamn vid inmatning. Om du anger <J> i fältet så får du upp en ruta med projektnamnet när du angett projektnummret i inreg. av lev.fakturor. Dessutom får man efter projekt på konteringsraderna upp en ruta i vilken du kan skriva in en fritext, som hamnar i projektet. Om du anger så hämtas en snabbtext. Register för snabbtexter finns i Företagsregistret, Menyrutan och startas med <Ctrl><S>. Stäng av projekt. Skall projekt stängas av? Praktiskt om du kör med Klientmodul och vissa företag inte använder projekt. Gallra listor på ärende. Om du anger <J> i fältet så kommer du att kunna gallra ut projekten vid utskrift på fält ur rättsregistret. (F6 = Definiera urgallring) Förberedelser, Företagsregistret, ruta 3 = Registervård. Gemener = versaler vid sökning av projekt Om du anger <J> i fältet " Versaler = gemener i kundnr " i ruta 3 i Företagsregistret kommer programmet inte att känna skillnad mellan versaler och gemener vid sökning på projektnummer.

7 Projekt 7 Förberedelser, Företagsregistret, ruta 5 Extra fält på fakturarader Om du anger ett <X> i fältet " Extra fält på fakturarader " kommer du att få samma hantering som om du valt <S> men dessutom kommer provisionen att gå in på projekt. Fri indexering av faktura Här kan du välja att snabbsöka på inneliggande ordrar med hjälp av projektnumret. Välj <9> = Projektnummer. Glöm inte att reorganisera fakturaregistret efteråt. Uppdatera inpris på projekt. Om du anger <P> i fältet Lageruttag till hist m.m så kommer inpriset på artiklarna på en order att gå in i projektet och uppdatera inpriset på artikeln med samma nummer som projektet då du gör en utleverans i orderregistreringen. Dokumentet som skrivs ut heter AMFAKU.DOK Förberedelse, Kundregistret. Ändra kundnummer i projekt. Vid <Alt><N> i kundregistret får du en fråga om att ändra även i projekt. Förberedelse, Artikelregistret. Skapa projekt med art.nr = <Ctrl><J>. Om du slår <Ctrl><J> på kommandoraden i artikelregistret ( ) så lägger programmet upp ett projekt med artikelnumret som projektnummer och artikelbenämningen som namn. Hämta projekt = <Alt><J>. Om du slår <Alt><J> på kommandoraden i artikelregistret ( ) så kommer du in i projektet med samma nummer som artikelnumret.

8 8 Projekt Uppdatera inpris på projekt. Om du anger <P> i fältet Lageruttag till hist m.m i Ruta 5 i Företagsregistret så kommer inpriset på artiklarna på en order att gå in i projektet och uppdatera inpriset på artikeln med samma nummer som projektet då du gör en utleverans. Dokumentet som skrivs ut heter AMFAKU.DOK Förberedelser Inreg. leverantörsfaktura. Editera och lägga upp projekt I projektfälten i inreg. av lev.faktura kan du slå <F8> och komma in i och editera projektet. Om du slår ett projektnummer som inte finns kan du direkt lägga upp det. Visa projektnamn vid inmatning. Om du anger <J> i fältet Visa projektnamn vid inmatn i ruta J i Företagsregistret så får du upp en ruta med projektnamnet när du angett projektnummret i inreg. av lev.fakturor. Dessutom får man efter projekt på konteringsraderna upp en ruta i vilken man kan skriva in en fritext, som hamnar i projektet. Om man anger så hämtas snabbtexten. ( Se nedan ) Snabbtexter. Om du slår <Ctrl><S> i Företagsregistret, Menyrutan så kan du lägga in upp till 600 snabbtexter. Förberedelser, Löneprogrammet. Lönerader till Projekt. Om du anger ett <J> i " Projekt J/N " i löneprogrammets Företagsregistret så kan du ange vilket Projekt som löneposter skall in på. Projektrader med lönekontonummer Om du anger ett <K> i " Projekt J/N " i löneprogrammets Företagsregister så kommer löneposter i projektet att innehålla konto.

9 Projekt 9 Överföring från Projekt, Arbetsrapport. Efter godkännande av arbetsrapporten skapas en överföringsfil. Överföringsfilen kan läsas in i löneprogrammet med <Alt>+<L> då du står på kommandoraden i löneregistreringen. Förberedelser, Faktureringen. Fri indexering av faktura Om du i fältet Fri indexering av faktura i Ruta 5 i Företagsregistret väljer <9> = Projektnummer, kan du vid orderregistrering snabbsöka på inneliggande ordrar med hjälp av projektnumret. Glöm inte att reorganisera fakturaregistret efteråt. Automatisk proj.uppläggning = <J> Om du väljer <J> i fältet " Automatisk proj.uppläggning " i Ruta J i Företagsregistret så kan du vid orderregistrering: 1. Ange projektnummer som inte finns. 2. Sparar en order och om det projekt som är registrerat på denna inte finns läggs ett projekt upp med kundnr, kundnamn, projekt nr och lev.villkor som projektnamn. Dessutom läggs alla artikelrader upp med kalkylerad intäkt/kostnad, och projektet märks " Pågående ". 3. Sparar en order på ett befintligt projekt och bara artikelraderna kommer att påföras enl. ovan. 4. Vid fakturering förs bara verklig intäkt över till projektet. Automatisk proj. uppläggning = <U> Om du väljer <U> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " Ruta J i Företagsregistret så kan du vid orderregistrering: 1. Ange projektnummer som inte finns.

10 10 Projekt 2. Lägga upp projektet men inga artikelrader läggs upp automatiskt. Automatisk proj. uppläggning = <F>. Om du anger <F> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " Ruta J i Företagsregistret så kommer vid orderregistrering ett projektet att läggas upp automatiskt, men bara då ordrar av typen " F " sparas. Automatisk proj. uppläggning = <A>. Om du anger <A> i fältet Automatisk proj.uppläggning i Ruta J i Företagsregistret så kommer, vid fakturering till kunder 11-99, intäkten att gå in som en kostnad, och inget att gå in som intäkt i projektet. Konton i projekt. Om du anger <J> i Konton i projekt Ruta J i Företagsregistret innebär det att projektrader som kommer från fakturor och lev. reskontran kan innehålla kontonummer. Fritt fält som kostnadstyp. Om du anger <1-9> eller <0> i fältet Konton i projekt Ruta J i Företagsregistret innebär det att fritt fakturafält 1-10 att gå in som kostnadstyp i projekten. Inpris till projekt. Om du anger <N> i fältet Inpris till projekt Ruta J i Företagsregistret så kommer överföring av faktura till projekt INTE att innehålla inpris, utan bara utpris. Pågående projekt i sökruta. Om du i fältet Pågående projekt i sökruta i Ruta J i Företagsregistret anger <J> kommer bara pågående projekt att visas i sökrutan för projekt. I projektregistret visas alltid alla projekt i sökrutan. Om du anger <Ä> visas ärendeinformation från rättssidan också. Frakt separat på projekt. Om du anger <J> i fältet Frakt separat på projekt i Ruta J i Företagsregistret kommer en separat rad med frakten att gå in i projekt. Dessutom går artikelbenämningen från första raden in i projektet.

11 Projekt 11 En rad per faktura i projekt. Du kan få projektmärkta fakturarader att samlas på endast en rad i projektet. Väljes i Ruta J i Företagsregistret. Stäng av projekt. Skall projekt stängas av? Praktiskt om du kör med Klientmodul och vissa företag inte använder projekt. Väljes i Ruta J i Företagsregistret. Gemener = versaler vid sökning av projekt Om du anger <J> i fältet " Versaler = gemener i kundnr " i ruta 3 i Företagsregistret kommer programmet inte att känna skillnad mellan versaler och gemener vid sökning på projektnummer. Extra fält på fakturarader Om du anger ett <X> i fältet " Extra fält på fakturarader " i Ruta 5 i Företagsregistret kommer du att få samma hantering som om du valt <S> men dessutom kommer provisionen att gå in på projekt. Uppdatera inpris på projekt. Om du anger <P> i fältet Lageruttag till hist m.m i Ruta 5 i Företagsregistret så kommer inpriset på artiklarna på en order att gå in i projektet och uppdatera inpriset på artikeln med samma nummer som projektet då du gör en utleverans. Dokumentet som skrivs ut heter AMFAKU.DOK

12 12 Projekt, Projektmenyn Projektmenyn. Projektregister. Här registreras och underhålls projekten. Kostnadsställeregister. Detta register skall inte förväxlas med kostnadsställe i bokföringen. Här menar vi ett register som innehåller t.ex. personer, maskiner eller hyresobjekt. Kostnadstypregister. Detta register skall inte heller missförstås. Här menar vi ett register där du kan registrera de kostnader som du tar ut för dina objekt i kostnadsställeregistret.

13 Projekt, Projektmenyn 13 Projektlistor. Utskrifter av dina projekt. 99 st listor kan göras. Kostnadsställelistor. Utskrifter av dina kostnadsställen. 99 st listor kan göras. Kostnadstyplistor. Utskrifter av dina kostnadstyper. 99 st listor kan göras. Kost. ställe inregistrering. Tidsedelregistrering. Här registrerar du tidsedlar, hyreslappar och annat som går direkt in i projekten. Materialrapport. Materielrapporten är en rutin där kan du registrera uttagen materiel per projekt och datum. Fakturering. Faktureringsrutin för att kunna generera delfakturor och slutfakturor från ett projekt. Arbetsrapport. Arbetsrapport är en rutin som finns för att du skall kunna registrera arbetsrapporter (tidkort). Artikelnummer från artikelregistret används.

14 14 Projekt, Projektregistret Projektregister. Visa endast pågående projekt I Företagsregistret, ruta J kan du ange om bara pågående projekt skall visas i sökrutan för projekt. I projektregistret visas alla. Projektnr/?Namn. Sök med sökruta och <#> eller <?>. Det fungerar precis som i övriga Ad Manus program. Hämta första projektet = <F5>. Om du trycker <F5> då kommer det första projektet fram. Därefter kan du bläddra med <F5> och <F6> i nummerföljd. Hämta sista projekt = <F6>. Om du trycker <F6> då kommer det sista projektet fram därefter kan du bläddra med <F5> och <F6> i nummerföljd.

15 Projekt, Projektregistret 15 Söka kostn. ställe = - stle. Om du anger ett <-> och ett " Kostnadsställe " så söker programmet det kostnadsställe som passar direkt eller närmsta. Söka datum = % dat. Om du anger ett <%> och ett " Datum " så söker programmet det datum som passar direkt eller närmsta. Söka kostn. typ = + Kost. typ. Om du anger <+> och en " Kostn. typ " så söker programmet den kostnadstyp som passar direkt eller närmast passande.

16 16 Projekt, Projektregistret Nyuppläggning av projekt. Nyuppläggning av projekt från orderregistreringen Om du anger ett projektnummer i orderregistreringen som inte finns, kommer en fråga om du vill lägga upp projektet. Om du svarar <J> kommer du in i en bild i vilken du kan lägga upp projektet. Nästa lediga Projektnummer = <F9>. Om du slår <F9> i projektnummerfältet i projektregistret hämtas nästa lediga projektnummer. Projektnr/?Namn. Här skriver du in projektets nummer. Planera noga valet av nummer. Välj gärna någon bokstavskombination så att du lättare kan separera dem vid sökning, utskrifter o.dyl. Projektnamn. Välj lämpligt projektnamn. Undvik upprepningar som " Kv.Svanen ", " Kv.Flöjten " osv. det blir svårare att söka på byggnamnen om alla börjar på " Kv....". Projektnamn kan fås ut på fakturan. Kundnr/?Namn. Skriv här vilken kund som har mest anknytning till projektet. Kunden eller projektet är inte kopplade till varandra på något sätt. Det är helt fritt att fakturera någon annan kund och låta intäkterna gå till detta projekt. Kunden du väljer måste dock finnas i kundregistret, annars fungerar inte projektet. Kundnamn. När du valt ett kundnummer så kommer kundnamnet automatiskt. Kundens ordernr Här kan du ange kundens ordernummer, det förs över automatiskt till en ny order och " Fritt fakturafält 1 " om du skapar ny order med " > " - funktionen. Numret kan skrivas ut på faktura och projektlistor.

17 Projekt, Projektregistret 17 Orderdatum Här anger du projektets orderdatum, det förs över automatiskt till orderdatum om du skapar ny order med " > " - funktionen. Numret kan skrivas ut på faktura och projektlistor. Leveranstid Här skriver du in leveranstid. Leveranstiden kan skrivas ut på faktura och projektlistor. Avräknad kostnad. Detta fält hoppar du över. Se nedan under samma rubrik. Fält för avräknat ingående arbete. Detta fält hoppar du över. Se nedan under samma rubrik. Avräknad intäkt. Detta fält hoppar du över. Se nedan under samma rubrik. Status. Ej påbörjat projekt. E = Ej påbörjat Ett projekt som inte är påbörjat kan du inte registrera på när du ligger i faktureringen eller i lev.reskontran. Enbart manuellt eller från K. ställe inregistreringen, (Tidsedelregistrering) Pågående projekt. P = Pågående Ett pågående projekt kan du registrera intäkter och kostnader på. Avslutat projekt. A = Avslutat Ett projekt som är avslutat kan du inte registrera på när du ligger i faktureringen eller i lev.reskontran. Enbart manuellt eller från K. ställe inregistreringen, (Tidsedelregistrering).

18 18 Projekt, Projektregistret Klientprojekt. K = Klientprojekt Ett klientprojekt kan du använda till att registrera utomstående klienter. Kostnader får då en omvänd betydelse. Spärr mot avsluta projekt. Om du slår <Alt><S> (Spärr) på kommandoraden i säljarregistret så kan du ange en minimi-täckning på denna säljare, och denne kan inte avsluta ett projekt med lägre täckning. Sekretess vid ändra status. Om du anger <J> i fältet " Sekretess vid ändra status " i ruta J i Företagsregistret och fyller i sekretesskoden, så måste denna anges om du skall ändra ett avslutat projekt till annan status. Projektstatus. På kommandoraden, till "Status" med <Pil Upp>. På kommandoraden. Spara projektet = <F1>. Med <F1> sparar du nya eller ändrade projekt. Börja om = <F2>. Om du har gjort fel eller ändrar dig under registreringens gång, kan du radera allt, börja om med <F2>. Ta bort = <F4>. Här kan du ta bort hela projektet. Du får en kontrollfråga. Föregående = <F5>. Tryck <F5> för att ta fram föregående projekt. Nästa = <F6>. Tryck <F6> för att ta fram nästa projekt.

19 Projekt, Projektregistret 19 Byt kostnadstyp = <F8>. Med denna funktion kan du redigera " Kostnadstyp ". Tryck <F8> och det kommer ett fält " Byt från... ". Skriv in vad du vill byta. Därefter kommer " Byt till...". Du kan byta ut vad du vill på kostnadstypraden. Kalkylmod = <F10>. Tryck på <F10> för att koppla på " Kalkylmod ". Detta innebär att du automatiskt kommer till Kalkylkostnad och Kalkylintäkt när du skriver in manuellt i ditt projekt. Extrafält = <Alt><E> När du trycker <Alt><E> får du upp en ruta med projektparametrar. Rutan innehåller kontofilter. Här kan du ange ett kontofilter som märker alla resultatkonton i orderregistrering, inreg. av leverantörsfaktura och i bokföring om du anger detta projekt. Om du skriver???9 så kommer kontot att få en 9 i det fjärde tecknet. Extrafält = <Alt><X>. Om du väljer <J> i fältet " Extrafält på projekt " i Ruta J i Företagsregistret så kommer du att få tillgång till extra fält på varje projekt. För att komma åt dessa slår du <Alt><X> då du står på kommandoraden i projektet. Extrafält av typen <Alt><X> förklaras separat, se nedan. Extrafält = <Ctrl><A> Om du slår <Ctrl><A> kommer du in på rätts-sidan kopplad till det projekt i vilket du står. I registren för klient, motpart, sak och ting kan du söka i ovanstående register med #/?. Extrafält av typen <Ctrl><A> förklaras separat, se nedan. Direktutskrift av projektet. Om du slår <Alt><U> (Utskrift) på kommandoraden i projektregistret kommer det aktuella projektet att skrivas ut med dokumentet AMPRJE.DOK

20 20 Projekt, Projektregistret Vissa konto till Projekt. Om du anger <R> i fältet " Konton till projekt " i Ruta J i Företagsregistret så kommer konto från lev.reskontran att gå in i Projektregistret med nedanstående text: Konto " Reklamskatt " Konto " Repro " Konto " Frakt ". Ingen registrering på avslutade. Om ett projekt är avslutat går det inte att registrera på det i fakturering och lev.reskontra. Summerade / artikelgrupp. Om du slår <Alt><G> på kommadoraden i projekt får du upp en bild med projektraderna summerade per artikelgrupp Snabbhopp mellan rader. I datumfältet på projektraderna kan du snabbhoppa med <F5> och <F6>. Extrafält = <Alt>+<E>. När du trycker <Alt>+<E> får du upp en ruta med projektparametrar, rutan innehåller kontofilter. Här kan du ange ett kontofilter som märker alla resultatkonto i orderregistrering, inreg. av leverantörsfakturor och i bokföring om du anger detta projekt. Om du skriver???9 så kommer kontot att få en 9:a som fjärde siffra. Vissa dolda kommandon. Med <Ctrl><T> kan du på kommandoraden ta fram en ruta som visar dolda kommandon. ALT+G ALT+K ALT+U ALT+X Gruppsummering Byt kund (Betalare/Beställare) Utskrift av projektet Extrafält

21 Projekt, Projektregistret 21 CTRL+A CTRL+I CTRL+K CTRL+P CTRL+S Ärenderegister Tingsrätter Klienter Motparter Sakregister

22 22 Projekt, Extrafält för skadeärende Förklaring till Extrafält för skadeärende etc. Extrafält = <Alt>+<X>. Om du väljer <J> i fältet " Extrafält på projekt " i ruta J i Företagsregistret så kommer du att få tillgång till extrafält på varje projekt. För att komma till dessa slår du <Alt>+<X> då du står på kommandoraden i projektet. Extrafältrutan innehåller enligt nedanstående bild: Betalande kund. I fältet för " Betal.kund " kan du med # eller? söka med sökrutor i kundregistret. Betalande kund användas som den betalande parten i ärendet, Beställande kund. I fältet för " Beställande kund " kan du med # eller? söka med sökrutor i kundregistret. Beställande kund är till för att hålla reda på vem som beställde arbetet. Beställande kund kan även bli betalande. Avdelning. Om du slår in ett säljarnummer som finns, i fältet " Avdelning " så kommer programmet att hämta säljarnamnet och lägga som " Vår ref." Du kan även söka säljare med sökruta i avdelningsfältet. Vår ref. I fältet " Vår ref. " kan du söka säljare med sökruta. Skadebeskrivningar <Alt><S>. Skadebeskrivningsfältet används för att lägga in färdiga skadebeskrivningar I det första fältet " Skadebeskrivning " kan du # eller? söka med sökruta. Uppläggning av Skadebeskrivningar. För att lägga upp skadebeskrivningar slår du <Alt><S> då du står på kommandoraden i extrafält-sidan. Dessa kan skrivas ut på projektlistor. Intern text.

23 Projekt, Extrafält för Rättsärende 23 Här skriver du in kommentarer etc. Kan skrivas ut på projektlistor. Förklaring till Extrafält för rättsärende. När du står på kommandoraden i ett projekt kan du få fram ett antal register med: <Ctrl><K> = Klient <Ctrl><P> = Motpart <Ctrl><I> = Tingsrätt <Ctrl><S> = Sak <Ctrl><A> = Rättsärende I samtliga av dessa register kan du söka med: <#>Nummer eller <?>Namn samt <F5> = Hämta första eller <F6> = Hämta sista <Ctrl><K> = Klient I Klientregistret finns följande fält: Kli.nr /?Namn... Namn... Företrädare... Adress... Postadress... Telefon... Mobiltelefon... Fax Pers/org nr... Kontaktperson... Övrigt... Övrigt... Övrigt...

24 24 Projekt, Extrafält för Rättsärende <Ctrl><P> = Motpart I Motpartsregistret finns följande fält: Motpartsnr/?Namn.. Namn... Adress... Postadress... Telefon... Mobiltelefon... Fax Pers/org nr... Kontaktperson... Övrigt... Övrigt... Övrigt... <Ctrl><I> = Tingsrätt I Tingsregister finns följande fält: Tingnr /?Namn... Namn... Adress... Postadress... Telefon... Fax <Ctrl><S> = Sak I Sakregistret finns följande fält: Saknr. /?Namn... Namn... Info...

25 Projekt, Extrafält för Rättsärende 25 Extrafält = <Ctrl><A> Om du slår <Ctrl><A> när du står på kommandoraden så kommer du in på rätts-sidan kopplad till det projekt i vilket du står. Rättssidan. Nedanstående fält finns: Ärendenummer... Startdatum... Handläggare... Bitr hl.. Klient 1... Namn... Klient 2... Namn... Klient 3... Namn... Saken... Info... Motpart 1... Namn... Motpart 2... Namn... Motpart 3... Namn... Ombud... Adress... Telefon.. Postadress... Telefax Tingsrätt... Namn... Rättens ärende nr. Fatalietid avs... Datum... Fatalietid avs... Datum... Övrigt... Övrigt... Arkivdatum... Arkivpl.. I respektive fetstilsmarkerade fält ovan, kan du söka i motsvarande register. Klient - register Sak - register Motpart - register Tingsrätt - register På kommandoraden i Ärendesidan kan du med nedanstående kommando gå in i registren och registrera eller ändra.

26 26 Projekt, Projektregistret <Ctrl><K> = Klient <Ctrl><S> = Sak <Ctrl><P> = Motpart <Ctrl><I> = Tingsrätt Slut förklaringar, Extrafält rättsärende. Första fria projektrad. Alternativ (1-300) På kommandoraden visas alltid första fria projektrad, du behöver endast trycka på <Enter> för att komma dit. Givetvis kan du välja vilken rad du vill och sedan trycka <Enter>. Artiklar i projekt = <F9> Om du slår <F9> när du står i första fältet på en projektrad så kommer det en ruta där du kan slå in ett artikelnummer direkt eller söka på sedvanligt sätt. Den artikel som hämtas fram kommer att läggas på raden. I Kalkylerad kostnad läggs inpriset och i Kalkylerad intäkt läggs utpriset, hänsyn är tagen till kundens rabatt, kundprislista, 50-priser m.m. Märka faktureringsbara rader. Om du slår <F10> i datumfältet på fakturaraden så sätter du att raden inte är faktureringsbar. Detta markeras med en asterisk. Varning för ej ifyllt 4-konto Du kan få en varning att inte resultatkonto, klass 4 skall lämnas utan att du har fyllt i projektnummer i Inreg.lev.faktura. Du väljer funktionen i Företagsregistret ruta J och i fältet " Projektvarning på 4-konton ". Registrera kalkylpriser. Det första du gör på ett nyinregistrerat projekt är kanske att skriva in din kalkyl och ditt offererade pris. Tryck <Enter> till första raden, skriv in t.ex. " Offert " använd kostnadstypfältet också om du vill eller hoppa över, antal går du förbi.

27 Projekt, Projektregistret 27 Skriv in " Kalkyl. kostnad " och " Kalkyl. intäkt ", hoppa vidare och datum kommer automatiskt. Har du valt kalkylmod <F10> så kommer du direkt till kalkylerad kostnad och kalkylerad intäkt, annars kommer du dit med <Pil Upp>. Avräknad kostnad. Eftersom ett projekt visar max. 300 rader på skärmen kan det finnas ett behov att " rensa " projektet för att bereda plats för nya registreringar. Du kan med speciella #-koder i dina utskrifter tömma projektet på de rader som finns med på utskriften och lägga upp dessa under " Avräknad " Utskriften kan fås att packa raderna också efter " rensningen ". Fält för avräknat Ingående arbete. Bredvid " Avräknad kostnad " finns ett fält som visar ingående arbete i Avräknad kostnad. Med ingående arbete menas alla rader som inte är märkta med Lev. fakt. Avräknad intäkt. Samma som ovan under Avräknad kostnad. Differens kostnader. Differensen mellan Kalkylerad kostnad och Verklig kostnad ser du högst upp till höger i skärmen. Här ser du snabbt om kostnaderna ligger inom de kalkylerade ramarna. Differens intäkter. Differensen mellan Kalkylerad intäkt och Verklig intäkt ser du uppe till höger på skärmen. Här ser du snabbt om du ligger efter med á-contodebiteringen. Kalkylerat täckningsbidrag (TB). Kalkylerade kostnader kontra Kalkylerade intäkter ger en bild av hur Kalkylerade täckningsbidraget är i kronor på projektet. Kalkylerad Täckningsgrad (TG). Kalkylerade kostnader kontra Kalkylerade intäkter ger en bild av hur Kalkylerade täckningsgraden är i % på projektet.

28 28 Projekt, Projektregistret Verkligt Täckningsbidrag (TB). Verkliga kostnader kontra Verkliga intäkter ger en bild av hur täckningsbidraget är i kronor på projektet. Verklig Täckningsgrad (TG). Verkliga kostnader kontra Verkliga intäkter ger en bild av hur täckningsgraden är i % på projektet.

29 Projekt, Kostnadsställeregister Kostnadsställeregister. Allmänt om Kostnadsställeregister. Kostnadsställeregistret används till att registrera personer, maskiner, uthyrningsobjekt osv. Innan du registrerar några kostnadsställe rekommenderar vi dig att registrera kostnadstyper. Kostnadsställe är användbara när du skall registrera manuella projektrader eller registrera i tidsedelregistreringen. Nummer/?Namn. Sök med sökruta och <#> eller <?>, det fungerar precis som i övriga Ad Manus program.

30 30 Projekt, Kostnadsställeregister Hämta första Kostnadsstället = <F5>. Om du trycker <F5> kommer första kostnadsstället fram i nummerföljd, därefter kan du bläddra med <F5> och <F6>. Hämta sista Kostnadsstället = <F6>. Om du trycker <F6> kommer sista kostnadsstället fram i nummerföljd, därefter kan du bläddra med <F5> och <F6>. Nyuppläggning av kostnadsställe. Nummer/?Namn. Här skriver du in kostnadsställets nummer. Planera noga valet av nummer. Välj gärna någon bokstavskombination så att du lättare kan separera dem vid sökning, utskrifter o.dyl. Kostnadsställenamn. Välj lämpligt kostnadsställenamn, undvik upprepningar som " Montör Svensson " och " Montör Persson " osv. Det blir svårare att söka på personer om alla börjar på " Montör...". Adress 1. Här skriver du in adressen om det är en person som skall in i registret. Om det är en maskin eller något annat som har registrerats så använd fältet efter egen fantasi. Adress 2. Här skriver du in Box, eller Attension om det gäller en person, annars enligt ovan. Postadress. Här skriver du in Postadressen om det gäller en person, annars enligt ovan. Org/personnummer. Här skriver du in personnumret om det gäller en person, organisationsnumret om det är ett företag eller serienummer eller typ om det är en maskin.

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Ad Manus. Appendix för Version 20. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. September 2007

Ad Manus. Appendix för Version 20. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. September 2007 1 Ad Manus Appendix för Version 20 Order - Lager - Fakturering Moduler Bokföring Ad Manus AB September 2007 2 Förord 3 Förord Vi tackar för ditt val av administrationsprogram och önskar dig lycka till

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hantverksdata Kassa Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... - 1 - SKÄRMBILDER... - 2 - Registreringssidan... - 2 - Betalsidan... - 3 - Betalsidan/kontokort... - 4 - Administrera betalsätt... - 5 -

Läs mer

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax FDT WebbVerktyg Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Ad Manus. Appendix för Version 22. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. Oktober 2009

Ad Manus. Appendix för Version 22. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. Oktober 2009 1 Ad Manus Appendix för Version 22 Order - Lager - Fakturering Moduler Bokföring Ad Manus AB Oktober 2009 Förord 3 Förord Vi tackar för ditt val av administrationsprogram och önskar dig lycka till med

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

SnabbGuide. version Winassist system AB

SnabbGuide. version Winassist system AB Standard version 9.60 SnabbGuide Winassist system AB Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, Sverige Telefon 08-754 10 40, Fax 08-626 70 25 E-post info@winassist.se, http://www.winassist.se Huvudkontor Sthlm-Sollentuna

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems för det enkelt för dig att sköta administrationen för din förening. Programmet lämpar sig för en eller flera föreningar. I har vi samlat allt du behöver för din förenings administration.

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag. Ad Manus Manual för fakturering med ROT-avdrag. Upprättad den 14 September 2009 Vid halvårsskiftet infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattereduktionen för hushållsnära tjänster och arbete

Läs mer

ORDERARKIV ALLMÄNT... 2

ORDERARKIV ALLMÄNT... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERARKIV ALLMÄNT... 2 1. ORDERARKIV... 3 1.1 SÖKNING I ORDERARKIVET FÖR ENSTAKA KUND... 4 1.1.1 Sökning m h a ordernummer... 5 1.1.2 Sökning m h a arbetsnamn... 6 1.1.3 Sökning m

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Tid- & Projekt är anpassningsbart och kan tjäna flera olika syften. Den arbetsgång som beskrivs i detta dokument kan läsas som en allmän

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Biet Kalkyl INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Biet Kalkyl INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KALKYLREGISTRERING... 4 1.1 SKÄRMBILD 1... 4 1.2 SKÄRMBILD 2... 6 1.3 SKÄRMBILD 3... 9 1.3.1 Artikelregistrering... 11 1.3.2 Textregistrering... 15 1.4 KOMMANDOKOLUMNEN... 18 1.4.1

Läs mer

Register Du ska nu lägga upp några nya artiklar och kunder. Du ska också skapa en ny prislista och ett nytt rabattavtal.

Register Du ska nu lägga upp några nya artiklar och kunder. Du ska också skapa en ny prislista och ett nytt rabattavtal. Gör så här för att registrera en ny enhet: Klicka på Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv: mil som Enhet. Du kan använda upp till fyra tecken. Skriv: Mil som Kommentar. Du kan maximalt använda tolv tecken.

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Kom igång med tid- och projektredovisning

Kom igång med tid- och projektredovisning Kom igång med tid- och projektredovisning För att enkelt komma igång att arbeta med Tid- & projektredovisning (Tid & Projekt) föreslår vi följande arbetsgång: 1. Företagsinställningar För att anpassa Tid

Läs mer

Kodindex för Ad Manus Version 16.0

Kodindex för Ad Manus Version 16.0 Kodindex för Ad Manus Version 16.0 001 Radantal (Sidlängd) skrivare, Globalt 002 Radlängd (Sidbredd), Globalt 003 Antal poster per sida / rader på faktura, Globalt 004 Längd på textrad, Globalt 004 48

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Biet Efterkalkyl INNEHÅLLSFÖRTECKNING EFTERKALKYL... 2

Biet Efterkalkyl INNEHÅLLSFÖRTECKNING EFTERKALKYL... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EFTERKALKYL... 2 1. GENOMGÅNG AV ARBETSSÄTT OCH KOSTNADER... 4 1.1 AVDELNINGARNA... 4 1.2 ARBETSUPPGIFTSGRUPPER... 4 1.3 TIDSKODER... 5 1.4 ORGANISATIONSSCHEMA FÖR EFTERKALKYLENS TIDSARTIKLAR...

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer