Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12"

Transkript

1 Modulmanual 1 Ad Manus Moduler För DOS-miljö Ad Manus AB Version 12 Rättad oktober 2003

2 2 Förord Förord Vi vill passa på att tacka för Ert val av administrationsprogram och samtidigt önska Er lycka till med Ad Manus. För IBM och IBM-kompatibla datorer. 13:e utgåvan, Oktober Ad Manus AB levererar denna bok i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när som helst rätt att göra ändringar och rättelser i denna manual eller i programmet utan föregående avisering. De eventuella felaktigheter och typografiska fel som finns i boken eller programmet kommer löpande att noteras och rättas i nästa utgåva. IBM är ett registrerat varumärke av International Business Machines Corporation. MS-DOS, Windows ME-XP samt NT är registrerade varumärke av Microsoft Corporation. Ad Manus är ett latinskt uttryck och betyder, fritt översatt till svenska, " Till Hands ". Ett passande namn, tycker vi, eftersom Ad Manus är tänkt att alltid finnas just " till hands " i Ert företags fortsatta administrativa arbete. LÄS ALLT OM DINA MODULER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET. Vi vill slutligen påpeka att programmet och tillhörande manual inte innehåller någon utbildning i företagsadministration utan förutsätter att de personer som ska arbeta med programmet har de grundläggande kunskaper som krävs för att sköta ett företags administration. Författaren. Copyright 2003 Ad Manus AB Copyright 2004 Ad Manus AB All rights reserved

3 Projekt Projektmodul. Allmänt om Projektmodul. Projekt används till att bevaka kostnader, intäkter, hyror, timmar, löner etc. Projekt får uppgifter från fakturering, lev.reskontra, bokföringsprogram, löneprogram, materielrapport, artikelregister, tidsedelregistrering och arbetsrapport. Projekt kan lämna uppgifter till fakturering och löneprogram. Manuellt kan uppgifter registreras och ändras när som helst. Utskrifter kan tas ut på listor eller skärm. Dessutom kan du själv skapa egna listor. Totalt 99 olika listor kan göras från varje register. Gallring av utskrifter kan göras på projektradens: Kostnadsställe, Kostnadstyp, Kalkylerad kostnad, Verklig kostnad, Kalkylerad intäkt, Verklig intäkt, Datum, Faktureringsbara, Avdelning och Vår referens. Utskrift med avräkning kan göras. Täckningsgrad (%) och Täckningsbidrag (kr) kan visas för verklig eller kalkylerad kostnad. Extrasidor finns för skadeärende och rättsärende. Förberedelser, Företagsregistret, Menyrutan. Snabbtexter. Om du slår <Ctrl><S> på kommandoraden i Företagsregistret så kan du lägga in upp till 600 snabbtexter. Förberedelser, Företagsregistret, ruta J = Projekt. Konton i projekt Om du anger <J> innebär det att projektrader som kommer från fakturor och lev. reskontran kan innehålla kontonummer. Om du anger <1-9> eller <0> i fältet så kommer fritt fakturafält 1-10 att gå in som kostnadstyp i projekten. Om du anger <R> i fältet så kommer följande konto från lev.reskontran att gå in i Projektregistret med nedanstående text:

4 4 Projekt Konto " Reklamskatt " Konto " Repro " Konto " Frakt ". Inpris till projekt Om du anger <N> i fältet så kommer överföring av faktura till projekt inte att innehålla inpris, utan bara utpris. Automatisk proj.uppläggning = <J> Om du väljer <J> i fältet " Automatisk proj.uppläggning " så kan du: 1. Ange projektnummer som inte finns, när du ligger i orderregistreringen. 2. Sparar en order och om det projekt som är registrerat på denna inte finns läggs ett projekt upp med kundnr, kundnamn, projekt nr och lev.villkor som projektnamn. Dessutom läggs alla artikelrader upp med kalkylerad intäkt/kostnad, och projektet märks " Pågående ". 3. Sparar en order på ett befintligt projekt och bara artikelraderna kommer att påföras enl. ovan. 4. Vid fakturering förs bara verklig intäkt över till projektet. Automatisk proj. uppläggning = <U> Om du väljer <U> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " så kan du: 1. Ange projektnummer som inte finns, när du ligger i orderregistreringen. 2. Lägga upp projektet men inga artikelrader läggs upp automatiskt. Automatisk proj. uppläggning = <F>. Om du anger <F> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " så kommer projektet att läggas upp automatiskt, men bara då ordrar av typen " F " sparas.

5 Projekt 5 Automatisk proj. uppläggning = <A>. Om du anger <A> i fältet Automatisk proj.uppläggning så kommer, vid fakturering till kunder 11-99, intäkten att gå in som en kostnad, och inget att gå in som intäkt i projektet. Pågående projekt i sökruta Här kan du ange om bara pågående projekt skall visas i sökrutan för projekt. I projektregistret visas alltid alla projekt i sökrutan. Om du anger <Ä> visas ärendeinformation. Frakt separat på projekt Om du anger <J> i fältet kommer en separat rad med frakten att gå in i projekt. Dessutom går artikelbenämningen från första raden in i projektet. Projektvarning på 4-konto Om du anger <J> i fältet " Projektvarning på 4-konton " så kommer du inte förbi projektrutan i inregistrering av leverantörsfaktura på 4-konton utan att ange projekt. En rad per faktura i projekt Om du vill att projektmärkta fakturarader skall samlas på endast en rad i projektet. Extrafält på projekt. Om du väljer <J> i fältet " Extrafält på projekt " så kommer du att få tillgång till extra fält på varje projekt. För att komma åt dessa slår du <Alt>+<X> då du står på kommandoraden i projektet. Se vidare förklaring, Projektregister. Sekretess vid ändra status. Om du anger <J> i fältet " Sekretess vid ändra status " och fyller i sekretesskoden, så måste denna anges om du skall ändra status på ett avslutat projekt.

6 6 Projekt Visa projektnamn vid inmatning. Om du anger <J> i fältet så får du upp en ruta med projektnamnet när du angett projektnummret i inreg. av lev.fakturor. Dessutom får man efter projekt på konteringsraderna upp en ruta i vilken du kan skriva in en fritext, som hamnar i projektet. Om du anger så hämtas en snabbtext. Register för snabbtexter finns i Företagsregistret, Menyrutan och startas med <Ctrl><S>. Stäng av projekt. Skall projekt stängas av? Praktiskt om du kör med Klientmodul och vissa företag inte använder projekt. Gallra listor på ärende. Om du anger <J> i fältet så kommer du att kunna gallra ut projekten vid utskrift på fält ur rättsregistret. (F6 = Definiera urgallring) Förberedelser, Företagsregistret, ruta 3 = Registervård. Gemener = versaler vid sökning av projekt Om du anger <J> i fältet " Versaler = gemener i kundnr " i ruta 3 i Företagsregistret kommer programmet inte att känna skillnad mellan versaler och gemener vid sökning på projektnummer.

7 Projekt 7 Förberedelser, Företagsregistret, ruta 5 Extra fält på fakturarader Om du anger ett <X> i fältet " Extra fält på fakturarader " kommer du att få samma hantering som om du valt <S> men dessutom kommer provisionen att gå in på projekt. Fri indexering av faktura Här kan du välja att snabbsöka på inneliggande ordrar med hjälp av projektnumret. Välj <9> = Projektnummer. Glöm inte att reorganisera fakturaregistret efteråt. Uppdatera inpris på projekt. Om du anger <P> i fältet Lageruttag till hist m.m så kommer inpriset på artiklarna på en order att gå in i projektet och uppdatera inpriset på artikeln med samma nummer som projektet då du gör en utleverans i orderregistreringen. Dokumentet som skrivs ut heter AMFAKU.DOK Förberedelse, Kundregistret. Ändra kundnummer i projekt. Vid <Alt><N> i kundregistret får du en fråga om att ändra även i projekt. Förberedelse, Artikelregistret. Skapa projekt med art.nr = <Ctrl><J>. Om du slår <Ctrl><J> på kommandoraden i artikelregistret ( ) så lägger programmet upp ett projekt med artikelnumret som projektnummer och artikelbenämningen som namn. Hämta projekt = <Alt><J>. Om du slår <Alt><J> på kommandoraden i artikelregistret ( ) så kommer du in i projektet med samma nummer som artikelnumret.

8 8 Projekt Uppdatera inpris på projekt. Om du anger <P> i fältet Lageruttag till hist m.m i Ruta 5 i Företagsregistret så kommer inpriset på artiklarna på en order att gå in i projektet och uppdatera inpriset på artikeln med samma nummer som projektet då du gör en utleverans. Dokumentet som skrivs ut heter AMFAKU.DOK Förberedelser Inreg. leverantörsfaktura. Editera och lägga upp projekt I projektfälten i inreg. av lev.faktura kan du slå <F8> och komma in i och editera projektet. Om du slår ett projektnummer som inte finns kan du direkt lägga upp det. Visa projektnamn vid inmatning. Om du anger <J> i fältet Visa projektnamn vid inmatn i ruta J i Företagsregistret så får du upp en ruta med projektnamnet när du angett projektnummret i inreg. av lev.fakturor. Dessutom får man efter projekt på konteringsraderna upp en ruta i vilken man kan skriva in en fritext, som hamnar i projektet. Om man anger så hämtas snabbtexten. ( Se nedan ) Snabbtexter. Om du slår <Ctrl><S> i Företagsregistret, Menyrutan så kan du lägga in upp till 600 snabbtexter. Förberedelser, Löneprogrammet. Lönerader till Projekt. Om du anger ett <J> i " Projekt J/N " i löneprogrammets Företagsregistret så kan du ange vilket Projekt som löneposter skall in på. Projektrader med lönekontonummer Om du anger ett <K> i " Projekt J/N " i löneprogrammets Företagsregister så kommer löneposter i projektet att innehålla konto.

9 Projekt 9 Överföring från Projekt, Arbetsrapport. Efter godkännande av arbetsrapporten skapas en överföringsfil. Överföringsfilen kan läsas in i löneprogrammet med <Alt>+<L> då du står på kommandoraden i löneregistreringen. Förberedelser, Faktureringen. Fri indexering av faktura Om du i fältet Fri indexering av faktura i Ruta 5 i Företagsregistret väljer <9> = Projektnummer, kan du vid orderregistrering snabbsöka på inneliggande ordrar med hjälp av projektnumret. Glöm inte att reorganisera fakturaregistret efteråt. Automatisk proj.uppläggning = <J> Om du väljer <J> i fältet " Automatisk proj.uppläggning " i Ruta J i Företagsregistret så kan du vid orderregistrering: 1. Ange projektnummer som inte finns. 2. Sparar en order och om det projekt som är registrerat på denna inte finns läggs ett projekt upp med kundnr, kundnamn, projekt nr och lev.villkor som projektnamn. Dessutom läggs alla artikelrader upp med kalkylerad intäkt/kostnad, och projektet märks " Pågående ". 3. Sparar en order på ett befintligt projekt och bara artikelraderna kommer att påföras enl. ovan. 4. Vid fakturering förs bara verklig intäkt över till projektet. Automatisk proj. uppläggning = <U> Om du väljer <U> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " Ruta J i Företagsregistret så kan du vid orderregistrering: 1. Ange projektnummer som inte finns.

10 10 Projekt 2. Lägga upp projektet men inga artikelrader läggs upp automatiskt. Automatisk proj. uppläggning = <F>. Om du anger <F> i fältet " Automatisk proj. uppläggning " Ruta J i Företagsregistret så kommer vid orderregistrering ett projektet att läggas upp automatiskt, men bara då ordrar av typen " F " sparas. Automatisk proj. uppläggning = <A>. Om du anger <A> i fältet Automatisk proj.uppläggning i Ruta J i Företagsregistret så kommer, vid fakturering till kunder 11-99, intäkten att gå in som en kostnad, och inget att gå in som intäkt i projektet. Konton i projekt. Om du anger <J> i Konton i projekt Ruta J i Företagsregistret innebär det att projektrader som kommer från fakturor och lev. reskontran kan innehålla kontonummer. Fritt fält som kostnadstyp. Om du anger <1-9> eller <0> i fältet Konton i projekt Ruta J i Företagsregistret innebär det att fritt fakturafält 1-10 att gå in som kostnadstyp i projekten. Inpris till projekt. Om du anger <N> i fältet Inpris till projekt Ruta J i Företagsregistret så kommer överföring av faktura till projekt INTE att innehålla inpris, utan bara utpris. Pågående projekt i sökruta. Om du i fältet Pågående projekt i sökruta i Ruta J i Företagsregistret anger <J> kommer bara pågående projekt att visas i sökrutan för projekt. I projektregistret visas alltid alla projekt i sökrutan. Om du anger <Ä> visas ärendeinformation från rättssidan också. Frakt separat på projekt. Om du anger <J> i fältet Frakt separat på projekt i Ruta J i Företagsregistret kommer en separat rad med frakten att gå in i projekt. Dessutom går artikelbenämningen från första raden in i projektet.

11 Projekt 11 En rad per faktura i projekt. Du kan få projektmärkta fakturarader att samlas på endast en rad i projektet. Väljes i Ruta J i Företagsregistret. Stäng av projekt. Skall projekt stängas av? Praktiskt om du kör med Klientmodul och vissa företag inte använder projekt. Väljes i Ruta J i Företagsregistret. Gemener = versaler vid sökning av projekt Om du anger <J> i fältet " Versaler = gemener i kundnr " i ruta 3 i Företagsregistret kommer programmet inte att känna skillnad mellan versaler och gemener vid sökning på projektnummer. Extra fält på fakturarader Om du anger ett <X> i fältet " Extra fält på fakturarader " i Ruta 5 i Företagsregistret kommer du att få samma hantering som om du valt <S> men dessutom kommer provisionen att gå in på projekt. Uppdatera inpris på projekt. Om du anger <P> i fältet Lageruttag till hist m.m i Ruta 5 i Företagsregistret så kommer inpriset på artiklarna på en order att gå in i projektet och uppdatera inpriset på artikeln med samma nummer som projektet då du gör en utleverans. Dokumentet som skrivs ut heter AMFAKU.DOK

12 12 Projekt, Projektmenyn Projektmenyn. Projektregister. Här registreras och underhålls projekten. Kostnadsställeregister. Detta register skall inte förväxlas med kostnadsställe i bokföringen. Här menar vi ett register som innehåller t.ex. personer, maskiner eller hyresobjekt. Kostnadstypregister. Detta register skall inte heller missförstås. Här menar vi ett register där du kan registrera de kostnader som du tar ut för dina objekt i kostnadsställeregistret.

13 Projekt, Projektmenyn 13 Projektlistor. Utskrifter av dina projekt. 99 st listor kan göras. Kostnadsställelistor. Utskrifter av dina kostnadsställen. 99 st listor kan göras. Kostnadstyplistor. Utskrifter av dina kostnadstyper. 99 st listor kan göras. Kost. ställe inregistrering. Tidsedelregistrering. Här registrerar du tidsedlar, hyreslappar och annat som går direkt in i projekten. Materialrapport. Materielrapporten är en rutin där kan du registrera uttagen materiel per projekt och datum. Fakturering. Faktureringsrutin för att kunna generera delfakturor och slutfakturor från ett projekt. Arbetsrapport. Arbetsrapport är en rutin som finns för att du skall kunna registrera arbetsrapporter (tidkort). Artikelnummer från artikelregistret används.

14 14 Projekt, Projektregistret Projektregister. Visa endast pågående projekt I Företagsregistret, ruta J kan du ange om bara pågående projekt skall visas i sökrutan för projekt. I projektregistret visas alla. Projektnr/?Namn. Sök med sökruta och <#> eller <?>. Det fungerar precis som i övriga Ad Manus program. Hämta första projektet = <F5>. Om du trycker <F5> då kommer det första projektet fram. Därefter kan du bläddra med <F5> och <F6> i nummerföljd. Hämta sista projekt = <F6>. Om du trycker <F6> då kommer det sista projektet fram därefter kan du bläddra med <F5> och <F6> i nummerföljd.

15 Projekt, Projektregistret 15 Söka kostn. ställe = - stle. Om du anger ett <-> och ett " Kostnadsställe " så söker programmet det kostnadsställe som passar direkt eller närmsta. Söka datum = % dat. Om du anger ett <%> och ett " Datum " så söker programmet det datum som passar direkt eller närmsta. Söka kostn. typ = + Kost. typ. Om du anger <+> och en " Kostn. typ " så söker programmet den kostnadstyp som passar direkt eller närmast passande.

16 16 Projekt, Projektregistret Nyuppläggning av projekt. Nyuppläggning av projekt från orderregistreringen Om du anger ett projektnummer i orderregistreringen som inte finns, kommer en fråga om du vill lägga upp projektet. Om du svarar <J> kommer du in i en bild i vilken du kan lägga upp projektet. Nästa lediga Projektnummer = <F9>. Om du slår <F9> i projektnummerfältet i projektregistret hämtas nästa lediga projektnummer. Projektnr/?Namn. Här skriver du in projektets nummer. Planera noga valet av nummer. Välj gärna någon bokstavskombination så att du lättare kan separera dem vid sökning, utskrifter o.dyl. Projektnamn. Välj lämpligt projektnamn. Undvik upprepningar som " Kv.Svanen ", " Kv.Flöjten " osv. det blir svårare att söka på byggnamnen om alla börjar på " Kv....". Projektnamn kan fås ut på fakturan. Kundnr/?Namn. Skriv här vilken kund som har mest anknytning till projektet. Kunden eller projektet är inte kopplade till varandra på något sätt. Det är helt fritt att fakturera någon annan kund och låta intäkterna gå till detta projekt. Kunden du väljer måste dock finnas i kundregistret, annars fungerar inte projektet. Kundnamn. När du valt ett kundnummer så kommer kundnamnet automatiskt. Kundens ordernr Här kan du ange kundens ordernummer, det förs över automatiskt till en ny order och " Fritt fakturafält 1 " om du skapar ny order med " > " - funktionen. Numret kan skrivas ut på faktura och projektlistor.

17 Projekt, Projektregistret 17 Orderdatum Här anger du projektets orderdatum, det förs över automatiskt till orderdatum om du skapar ny order med " > " - funktionen. Numret kan skrivas ut på faktura och projektlistor. Leveranstid Här skriver du in leveranstid. Leveranstiden kan skrivas ut på faktura och projektlistor. Avräknad kostnad. Detta fält hoppar du över. Se nedan under samma rubrik. Fält för avräknat ingående arbete. Detta fält hoppar du över. Se nedan under samma rubrik. Avräknad intäkt. Detta fält hoppar du över. Se nedan under samma rubrik. Status. Ej påbörjat projekt. E = Ej påbörjat Ett projekt som inte är påbörjat kan du inte registrera på när du ligger i faktureringen eller i lev.reskontran. Enbart manuellt eller från K. ställe inregistreringen, (Tidsedelregistrering) Pågående projekt. P = Pågående Ett pågående projekt kan du registrera intäkter och kostnader på. Avslutat projekt. A = Avslutat Ett projekt som är avslutat kan du inte registrera på när du ligger i faktureringen eller i lev.reskontran. Enbart manuellt eller från K. ställe inregistreringen, (Tidsedelregistrering).

18 18 Projekt, Projektregistret Klientprojekt. K = Klientprojekt Ett klientprojekt kan du använda till att registrera utomstående klienter. Kostnader får då en omvänd betydelse. Spärr mot avsluta projekt. Om du slår <Alt><S> (Spärr) på kommandoraden i säljarregistret så kan du ange en minimi-täckning på denna säljare, och denne kan inte avsluta ett projekt med lägre täckning. Sekretess vid ändra status. Om du anger <J> i fältet " Sekretess vid ändra status " i ruta J i Företagsregistret och fyller i sekretesskoden, så måste denna anges om du skall ändra ett avslutat projekt till annan status. Projektstatus. På kommandoraden, till "Status" med <Pil Upp>. På kommandoraden. Spara projektet = <F1>. Med <F1> sparar du nya eller ändrade projekt. Börja om = <F2>. Om du har gjort fel eller ändrar dig under registreringens gång, kan du radera allt, börja om med <F2>. Ta bort = <F4>. Här kan du ta bort hela projektet. Du får en kontrollfråga. Föregående = <F5>. Tryck <F5> för att ta fram föregående projekt. Nästa = <F6>. Tryck <F6> för att ta fram nästa projekt.

19 Projekt, Projektregistret 19 Byt kostnadstyp = <F8>. Med denna funktion kan du redigera " Kostnadstyp ". Tryck <F8> och det kommer ett fält " Byt från... ". Skriv in vad du vill byta. Därefter kommer " Byt till...". Du kan byta ut vad du vill på kostnadstypraden. Kalkylmod = <F10>. Tryck på <F10> för att koppla på " Kalkylmod ". Detta innebär att du automatiskt kommer till Kalkylkostnad och Kalkylintäkt när du skriver in manuellt i ditt projekt. Extrafält = <Alt><E> När du trycker <Alt><E> får du upp en ruta med projektparametrar. Rutan innehåller kontofilter. Här kan du ange ett kontofilter som märker alla resultatkonton i orderregistrering, inreg. av leverantörsfaktura och i bokföring om du anger detta projekt. Om du skriver???9 så kommer kontot att få en 9 i det fjärde tecknet. Extrafält = <Alt><X>. Om du väljer <J> i fältet " Extrafält på projekt " i Ruta J i Företagsregistret så kommer du att få tillgång till extra fält på varje projekt. För att komma åt dessa slår du <Alt><X> då du står på kommandoraden i projektet. Extrafält av typen <Alt><X> förklaras separat, se nedan. Extrafält = <Ctrl><A> Om du slår <Ctrl><A> kommer du in på rätts-sidan kopplad till det projekt i vilket du står. I registren för klient, motpart, sak och ting kan du söka i ovanstående register med #/?. Extrafält av typen <Ctrl><A> förklaras separat, se nedan. Direktutskrift av projektet. Om du slår <Alt><U> (Utskrift) på kommandoraden i projektregistret kommer det aktuella projektet att skrivas ut med dokumentet AMPRJE.DOK

20 20 Projekt, Projektregistret Vissa konto till Projekt. Om du anger <R> i fältet " Konton till projekt " i Ruta J i Företagsregistret så kommer konto från lev.reskontran att gå in i Projektregistret med nedanstående text: Konto " Reklamskatt " Konto " Repro " Konto " Frakt ". Ingen registrering på avslutade. Om ett projekt är avslutat går det inte att registrera på det i fakturering och lev.reskontra. Summerade / artikelgrupp. Om du slår <Alt><G> på kommadoraden i projekt får du upp en bild med projektraderna summerade per artikelgrupp Snabbhopp mellan rader. I datumfältet på projektraderna kan du snabbhoppa med <F5> och <F6>. Extrafält = <Alt>+<E>. När du trycker <Alt>+<E> får du upp en ruta med projektparametrar, rutan innehåller kontofilter. Här kan du ange ett kontofilter som märker alla resultatkonto i orderregistrering, inreg. av leverantörsfakturor och i bokföring om du anger detta projekt. Om du skriver???9 så kommer kontot att få en 9:a som fjärde siffra. Vissa dolda kommandon. Med <Ctrl><T> kan du på kommandoraden ta fram en ruta som visar dolda kommandon. ALT+G ALT+K ALT+U ALT+X Gruppsummering Byt kund (Betalare/Beställare) Utskrift av projektet Extrafält

21 Projekt, Projektregistret 21 CTRL+A CTRL+I CTRL+K CTRL+P CTRL+S Ärenderegister Tingsrätter Klienter Motparter Sakregister

22 22 Projekt, Extrafält för skadeärende Förklaring till Extrafält för skadeärende etc. Extrafält = <Alt>+<X>. Om du väljer <J> i fältet " Extrafält på projekt " i ruta J i Företagsregistret så kommer du att få tillgång till extrafält på varje projekt. För att komma till dessa slår du <Alt>+<X> då du står på kommandoraden i projektet. Extrafältrutan innehåller enligt nedanstående bild: Betalande kund. I fältet för " Betal.kund " kan du med # eller? söka med sökrutor i kundregistret. Betalande kund användas som den betalande parten i ärendet, Beställande kund. I fältet för " Beställande kund " kan du med # eller? söka med sökrutor i kundregistret. Beställande kund är till för att hålla reda på vem som beställde arbetet. Beställande kund kan även bli betalande. Avdelning. Om du slår in ett säljarnummer som finns, i fältet " Avdelning " så kommer programmet att hämta säljarnamnet och lägga som " Vår ref." Du kan även söka säljare med sökruta i avdelningsfältet. Vår ref. I fältet " Vår ref. " kan du söka säljare med sökruta. Skadebeskrivningar <Alt><S>. Skadebeskrivningsfältet används för att lägga in färdiga skadebeskrivningar I det första fältet " Skadebeskrivning " kan du # eller? söka med sökruta. Uppläggning av Skadebeskrivningar. För att lägga upp skadebeskrivningar slår du <Alt><S> då du står på kommandoraden i extrafält-sidan. Dessa kan skrivas ut på projektlistor. Intern text.

23 Projekt, Extrafält för Rättsärende 23 Här skriver du in kommentarer etc. Kan skrivas ut på projektlistor. Förklaring till Extrafält för rättsärende. När du står på kommandoraden i ett projekt kan du få fram ett antal register med: <Ctrl><K> = Klient <Ctrl><P> = Motpart <Ctrl><I> = Tingsrätt <Ctrl><S> = Sak <Ctrl><A> = Rättsärende I samtliga av dessa register kan du söka med: <#>Nummer eller <?>Namn samt <F5> = Hämta första eller <F6> = Hämta sista <Ctrl><K> = Klient I Klientregistret finns följande fält: Kli.nr /?Namn... Namn... Företrädare... Adress... Postadress... Telefon... Mobiltelefon... Fax Pers/org nr... Kontaktperson... Övrigt... Övrigt... Övrigt...

24 24 Projekt, Extrafält för Rättsärende <Ctrl><P> = Motpart I Motpartsregistret finns följande fält: Motpartsnr/?Namn.. Namn... Adress... Postadress... Telefon... Mobiltelefon... Fax Pers/org nr... Kontaktperson... Övrigt... Övrigt... Övrigt... <Ctrl><I> = Tingsrätt I Tingsregister finns följande fält: Tingnr /?Namn... Namn... Adress... Postadress... Telefon... Fax <Ctrl><S> = Sak I Sakregistret finns följande fält: Saknr. /?Namn... Namn... Info...

25 Projekt, Extrafält för Rättsärende 25 Extrafält = <Ctrl><A> Om du slår <Ctrl><A> när du står på kommandoraden så kommer du in på rätts-sidan kopplad till det projekt i vilket du står. Rättssidan. Nedanstående fält finns: Ärendenummer... Startdatum... Handläggare... Bitr hl.. Klient 1... Namn... Klient 2... Namn... Klient 3... Namn... Saken... Info... Motpart 1... Namn... Motpart 2... Namn... Motpart 3... Namn... Ombud... Adress... Telefon.. Postadress... Telefax Tingsrätt... Namn... Rättens ärende nr. Fatalietid avs... Datum... Fatalietid avs... Datum... Övrigt... Övrigt... Arkivdatum... Arkivpl.. I respektive fetstilsmarkerade fält ovan, kan du söka i motsvarande register. Klient - register Sak - register Motpart - register Tingsrätt - register På kommandoraden i Ärendesidan kan du med nedanstående kommando gå in i registren och registrera eller ändra.

26 26 Projekt, Projektregistret <Ctrl><K> = Klient <Ctrl><S> = Sak <Ctrl><P> = Motpart <Ctrl><I> = Tingsrätt Slut förklaringar, Extrafält rättsärende. Första fria projektrad. Alternativ (1-300) På kommandoraden visas alltid första fria projektrad, du behöver endast trycka på <Enter> för att komma dit. Givetvis kan du välja vilken rad du vill och sedan trycka <Enter>. Artiklar i projekt = <F9> Om du slår <F9> när du står i första fältet på en projektrad så kommer det en ruta där du kan slå in ett artikelnummer direkt eller söka på sedvanligt sätt. Den artikel som hämtas fram kommer att läggas på raden. I Kalkylerad kostnad läggs inpriset och i Kalkylerad intäkt läggs utpriset, hänsyn är tagen till kundens rabatt, kundprislista, 50-priser m.m. Märka faktureringsbara rader. Om du slår <F10> i datumfältet på fakturaraden så sätter du att raden inte är faktureringsbar. Detta markeras med en asterisk. Varning för ej ifyllt 4-konto Du kan få en varning att inte resultatkonto, klass 4 skall lämnas utan att du har fyllt i projektnummer i Inreg.lev.faktura. Du väljer funktionen i Företagsregistret ruta J och i fältet " Projektvarning på 4-konton ". Registrera kalkylpriser. Det första du gör på ett nyinregistrerat projekt är kanske att skriva in din kalkyl och ditt offererade pris. Tryck <Enter> till första raden, skriv in t.ex. " Offert " använd kostnadstypfältet också om du vill eller hoppa över, antal går du förbi.

27 Projekt, Projektregistret 27 Skriv in " Kalkyl. kostnad " och " Kalkyl. intäkt ", hoppa vidare och datum kommer automatiskt. Har du valt kalkylmod <F10> så kommer du direkt till kalkylerad kostnad och kalkylerad intäkt, annars kommer du dit med <Pil Upp>. Avräknad kostnad. Eftersom ett projekt visar max. 300 rader på skärmen kan det finnas ett behov att " rensa " projektet för att bereda plats för nya registreringar. Du kan med speciella #-koder i dina utskrifter tömma projektet på de rader som finns med på utskriften och lägga upp dessa under " Avräknad " Utskriften kan fås att packa raderna också efter " rensningen ". Fält för avräknat Ingående arbete. Bredvid " Avräknad kostnad " finns ett fält som visar ingående arbete i Avräknad kostnad. Med ingående arbete menas alla rader som inte är märkta med Lev. fakt. Avräknad intäkt. Samma som ovan under Avräknad kostnad. Differens kostnader. Differensen mellan Kalkylerad kostnad och Verklig kostnad ser du högst upp till höger i skärmen. Här ser du snabbt om kostnaderna ligger inom de kalkylerade ramarna. Differens intäkter. Differensen mellan Kalkylerad intäkt och Verklig intäkt ser du uppe till höger på skärmen. Här ser du snabbt om du ligger efter med á-contodebiteringen. Kalkylerat täckningsbidrag (TB). Kalkylerade kostnader kontra Kalkylerade intäkter ger en bild av hur Kalkylerade täckningsbidraget är i kronor på projektet. Kalkylerad Täckningsgrad (TG). Kalkylerade kostnader kontra Kalkylerade intäkter ger en bild av hur Kalkylerade täckningsgraden är i % på projektet.

28 28 Projekt, Projektregistret Verkligt Täckningsbidrag (TB). Verkliga kostnader kontra Verkliga intäkter ger en bild av hur täckningsbidraget är i kronor på projektet. Verklig Täckningsgrad (TG). Verkliga kostnader kontra Verkliga intäkter ger en bild av hur täckningsgraden är i % på projektet.

29 Projekt, Kostnadsställeregister Kostnadsställeregister. Allmänt om Kostnadsställeregister. Kostnadsställeregistret används till att registrera personer, maskiner, uthyrningsobjekt osv. Innan du registrerar några kostnadsställe rekommenderar vi dig att registrera kostnadstyper. Kostnadsställe är användbara när du skall registrera manuella projektrader eller registrera i tidsedelregistreringen. Nummer/?Namn. Sök med sökruta och <#> eller <?>, det fungerar precis som i övriga Ad Manus program.

30 30 Projekt, Kostnadsställeregister Hämta första Kostnadsstället = <F5>. Om du trycker <F5> kommer första kostnadsstället fram i nummerföljd, därefter kan du bläddra med <F5> och <F6>. Hämta sista Kostnadsstället = <F6>. Om du trycker <F6> kommer sista kostnadsstället fram i nummerföljd, därefter kan du bläddra med <F5> och <F6>. Nyuppläggning av kostnadsställe. Nummer/?Namn. Här skriver du in kostnadsställets nummer. Planera noga valet av nummer. Välj gärna någon bokstavskombination så att du lättare kan separera dem vid sökning, utskrifter o.dyl. Kostnadsställenamn. Välj lämpligt kostnadsställenamn, undvik upprepningar som " Montör Svensson " och " Montör Persson " osv. Det blir svårare att söka på personer om alla börjar på " Montör...". Adress 1. Här skriver du in adressen om det är en person som skall in i registret. Om det är en maskin eller något annat som har registrerats så använd fältet efter egen fantasi. Adress 2. Här skriver du in Box, eller Attension om det gäller en person, annars enligt ovan. Postadress. Här skriver du in Postadressen om det gäller en person, annars enligt ovan. Org/personnummer. Här skriver du in personnumret om det gäller en person, organisationsnumret om det är ett företag eller serienummer eller typ om det är en maskin.

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer