MulligaBarn.se. Social Impact Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27"

Transkript

1 MulligaBarn.se Social Impact Report

2 Sammanfattning Denna Social Impact Report visar MulligaBarn.ses arbete under andra året i Reach for Changes inkubator. Vilka mål som satts upp, vad de innebär och hur det har gått med arbetet för att uppnå dem och vad resultatet har blivit. Kort sammanfattat har MulligaBarn.se haft ett bra år där de flesta målen har uppfyllts, verksamhetens erbjudande har förfinats och nått kunderna med framgångsrik effekt. MulligaBarn.se har gått från att arrangera kostnadsfria seminarier finansierade mest ur egen kassa till att sälja in seminarieserier till landsting där kostnaderna täcks i sin helhet. MulligaBarn.se fortsätter sin varumärkesplacering som källan till säker information när det gäller behandling av barn med övervikt. Tillsammans med föräldrar runt om i landet har Sveriges största tipsbank skapats. Tipsbanken innehåller kvalitetssäkrade konkreta råd och tips för föräldrar till barn med övervikt. Här kan föräldrar som kämpar för sina barns hälsa hämta inspiration och råd utöver att delta på de seminarier som erbjuds runt om i landet. Seminariernas utformning förändrades efter sommaren 2012 som ett resultat av den feedback som erhållits i de enkäter som skickats ut till samtliga deltagare på seminarierna. I feedbacken var det tydligt att utöver information från sjukvårdens representant så vill man som förälder ta del av konkreta råd och tips och gärna från en annan förälder. De seminarier som genomförts under hösten 2012 och som även fortsättningsvis erbjuds innehåller två kompletterande föreläsare, en representant från sjukvården och en föräldrarepresentant från MulligaBarn.se. Målgruppen har även definierats ytterligare. Ursprungligen var målgruppen definierad som Föräldrar till barn med övervikt i åldrarna 6-11 år men har idag utvecklats till Föräldrar till barn med övervikt samt skolsköterskor i grundskolan. I brist på annan information söker sig lik väl föräldrar till 4-åringar som föräldrar till 17-åringar till MulligaBarn.se. Även skolsköterskor hittar stöd och information via seminarier, hemsida och utbildningsmaterial. Även fortsättningsvis värt att notera är också MulligaBarn.ses intensiva perioder med seminarier under vår och höstterminen. Seminarierna arrangeras inte under och i samband med skolloven då skolorna i form av primär kanal för att nå föräldrarna i behov ej bedriver undervisning med uteblivna föräldrakontakter (ex veckobrev från pedagog till föräldrar) som följd. Administration och vidareutveckling av verksamheten utförs under dessa seminariefria perioder. 2

3 Innehållsförteckning.sida 1. Inledning Organisationsöversikt 5 3. Förändringsteorikarta Vision Effektmål Resultatmål Utfallsmål Definitioner och förklaringar Målgrupper Aktiviteter Dokumentation Resultat och måluppfyllelse Effektmål Resultatmål Utfallsmål Analys av resultat och måluppfyllelse...13 Inkluderade bilagor: B1. Intressenters medverkan.. 14 B2. Rapportens granskare...15 Exkluderade bilagor: B3. Balansrapport..X B4. Resultatrapport...X B5. Affärsplan.X 3

4 1. Inledning Malin Agn, grundare till MulligaBarn.se är själv en del av sin målgrupp. En förälder till ett barn med övervikt som i sin sökning efter information och hjälp fann en lucka i samhällets utbud av sjukvårdsbehandling. Denna lucka berörde fetmaprevention för barn och utgör grundorsaken till att MulligaBarn.se startades. MulligaBarn.se vänder sig i första hand till föräldrar till barn med övervikt och ger dem vetenskapligt baserad utbildning i hur de själva kan hjälpa sina barn på rätt sätt. Vi vänder oss också till skolhälsan som ett komplement i deras arbete. Utbildningen hålls i seminarieform och erfarna läkare, sjuksköterskor eller legitimerade dietister från sjukhusens överviktsenheter föreläser på dessa kostnadsfria seminarier för alla föräldrar och skolsköterskor som vill få hjälp, information eller stöd. Idag finns det ca barn i Sverige som lider av övervikt el. fetma. Att detta problem kan ligga till grund för mobbning, utanförskap och inaktivitet känner många till men att det kan vara direkt farligt känner inte många till. Följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer förkortar livslängden med i genomsnitt 13 % för människor med sjukdomen grav fetma. Ju tidigare man tar tag i överviktsproblemen desto större chans har man att komma tillrätta med dem. Dock är behandlingsmetoderna många och fetma och övervikt ett område där många har starka personliga åsikter. Modedieter blandas med vetenskap och internet blir till en djungel som föräldrar ska försöka hitta rätt och säker information i. Det finns också en ekonomisk aspekt på problemet som inte går att bortse från. Överviktsrelaterade sjukdomar belastar idag samhället med en kostnad på ca 20 miljarder kronor/år (hela landet, vuxna och barn). En obesitasoperation i Landstingets regi kostar ca kr per patient. Riktad information i ett direkt samtal mellan två parter anses ge bäst resultat. Detta är självklart men också mycket kostsamt. MulligaBarn.se har ett rikssnitt på 34 deltagare på varje seminarium. Om dessa föräldrar istället haft ett enskilt samtal med ex. en läkare från den lokala överviktsmottagningen skulle kostnaden på kr belasta samhället då ett enskilt läkarbesök kostar ca kr i landstingets regi. MulligaBarn.se erbjuder information och utbildning vid gruppseminarier istället för vid enskilda möten av kostnadsskäl och ser i mätningar att föräldrarna blir hjälpta av informationen. Förhindrar man att befolkningens övervikt utvecklas till fetma sparar man stora belopp på lång sikt. Mulligabarn.se grundades i oktober Malin Agn valdes ut till Change Leader av Reach for Change i maj MulligaBarn.se har idag arrangerat 60 seminarier från Malmö till Gällivare, 23 läkare, barnsjuksköterskor eller legitimerade dietister från sjukvårdens överviktsenheter för barn föreläser och drygt föräldrar och skolsköterskor har deltagit på seminarierna. Under 2013 utvecklas verksamheten markant och ytterligare barn, föräldrar och skolsköterskor kommer att få stöd i sitt arbete för ett hälsosammare liv. Ett liv utan övervikt, fetma och risk för allvarliga följdsjukdomar. Ett friskt liv med glädje, rörelse och lek. 4

5 2. Organisationsöversikt Barnfetmapreventionsarbete möjliggör ett samhälle med friskare barn och sänkta sjukvårdskostnader. MulligaBarn.ses vision är Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. Barnfetmapreventionsarbete är dock näst intill obefintligt i Sverige idag. Idén bakom MulligaBarn.se är enkel, den information och utbildning som föräldrar till barn med utvecklad fetma får via sjukvården ska erbjudas i ett tidigare skede till föräldrar som har barn med övervikt. På så vis förhindrar man att dessa barns övervikt utvecklas till fetma och istället återgår till normalvikt på ett säkert sätt. MulligaBarn.se skapar kostnadsfria seminarier för föräldrar och skolsköterskor med syftet att utbilda i barnfetmaprevention. Seminarierna finansieras av kunder som landsting och kommuner som erbjuds kompletta seminariepaket inkluderande samtliga aktiviteter från planering till uppföljning samt utbildningsmaterial. På några ytterst få platser i Sverige finns lokala initiativ som vänder sig till föräldrar till barn med övervikt. Grupper som träffas och utför olika verksamheter lokalt. MulligaBarn.se gör tvärtom. Vi agerar på en övergripande nationell nivå och på ett kostnadseffektivt sätt för att nå så många som möjligt för att sedan, framledes fördjupa oss ner på lokal nivå. Malin Agn är ensam anställd i verksamheten och hyr in föreläsare och representanter på tillfällig basis. Detta ger en flexibilitet i verksamheten och möjliggör även kostnadseffektivitet. Håller vi nere kostnaderna möjliggör vi utveckling av verksamheten, mer stöd till föräldrar och skolhälsa och därigenom hjälp till barn. 5

6 3. Förändringsteorikarta Effektmål beskriver målsättningen på tre års sikt (Reach for Changes inkubators totala möjliga längd) och minskas successivt med antal medverkande år i inkubatorn. MulligaBarn.se ska aktivt arbeta med att uppnå effektmålet och tar därigenom ansvar för att utforma aktiviteter, utfall och delmål (resultatmål) som bidrar till att effektmålet uppnås. 3.1 Vision Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. 3.2 Effektmål 20 procent av gruppen överviktiga barn och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt. 3.3 Resultatmål Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 80 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring eller till att hjälpa andra till en förändring 1600 deltagare på seminarier MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till minst 10 nya städer Har haft unika besök på sajten MulligaBarn Har bearbetat politiker i samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Har fått in kr i intäkter utöver stödet från P4C 6

7 3.4 Utfallsmål Har arrangerat 43 seminarier Har utökat arbetskapaciteten inom MulligaBarn.se Har arrangerat 3 specialseminarier Har över 200 kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar 45 mediala omnämnanden Har tagit fram nytt marknadsföringsmaterial Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt Har samarbetspartners som ger intäkter eller sänker kostnader 3.5 Definitioner och förklaringar Med livsstilsförändring menas förändringar som är vetenskapligt grundade (energiåtgången är större än energiintaget) Med mediala omnämnanden menas att MulligaBarn.se nämnts i exempelvis redaktionell text, bloggar, pressmeddelanden etc (ej egen blogg eller egen social media). Med bearbeta politiker menas att skicka information och ha någon typ av personlig kontakt. 3.6 Målgrupper Barn med övervikt på 5-18 år (där övervikt definieras enligt ISO-BMI) Föräldrar till barn med övervikt Landsting (politiker och beslutsfattare) Kommuner (politiker och beslutsfattare) Skolhälsa Skolor Primärvård Personal från sjukhusens överviktsenhet för barn Företag och andra möjliga sponsorer 3.7 Aktiviteter Seminarier Rekrytering av praktikant(er) och volontärer Behovsanalys bland föräldrar Kompetensutveckling och studieresor Nyhetsbrev och uppdatering av tipsbank på hemsidan PR, kommunikation och marknadsföring Finansiering och försäljning 3.8 Dokumentation Exempel på mätmetoder och dokumentation Dokumentation i form av exempelvis närvarolistor, mötesanteckningar Beskriva och kunna visa upp avtal och fakturor Beskriva vilka kontakter som tagits och hur de sett ut Enkäter, intervjuer Statistik Korrespondens Foto, video, annan media 7

8 Framställt material Resultat- och balansräkning 4. Resultat och måluppfyllelse 4.1 Effektmål Beskrivning av målet: 20 procent av gruppen överviktiga barn och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt. Måluppfyllelse: Under perioden har MulligaBarn.se nått barn. (Motsvarande siffra under 2011 var barn). Räknar vi på den kända siffran att det finns ca barn med övervikt och fetma i Sverige idag (ca barn med övervikt) och vi skall även nå deras föräldrar (ca personer till räknat med att hälften av barnen är syskon) så är totala summan ca barn och föräldrar varav vi ska nå 20 % (80 000). Efter två år har vi nått barn och föräldrar vilket utgör ca 84 %. Under vårt sista år i inkubatorn ska vi nå de resterande barn och föräldrar som är vårt mål. Mätmetod: Deltagarna anmäler sig via hemsidan till seminarierna. Anmäld deltagare sätts upp på en deltagarlista (samt erhåller en bokningsbekräftelse). Deltagarlistan minskas med anmälda avbokningar. Listan utgör underlag för statistik. Antalet besökare på hemsidan MulligaBarn.se mäts. Hemsidan ligger hos hemsideleverantören Hemsida24. De mäter antalet helt unika besökare enligt: alla besök från samma person under det angivna datumintervallet.. Reach for Change mäter att en förälder når 1,5 barn och en skolsköterska når max 100 barn (max 1000 barn per seminarietillfälle). Analys: Oberoende av hur man räknar (bara barn eller barn och deras föräldrar) så kommer vi att nå vårt effektmål. 4.2 Resultatmål Beskrivning av målet: Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 80 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring eller till att hjälpa andra till en förändring Måluppfyllelse: 94 % säger sig bli hjälpta om man räknar in även de som inte svarat specifikt på frågan (många skolsköterskor svarar inte på frågan då de inte tolkar den som riktad till dem utan till föräldrar.) Räknar man in dessa som dock varit på seminariet och tagit del av informationen och råden och som ej angivit någon negativ feedback i övrigt så är det 94 %. Räknar jag inte in dem utan bara de som konkret svarat Ja på frågan så är det 87 % som blir hjälpta av seminarierna. Mätmetod: Samtliga deltagare får en enkät att fylla i mailledes efter besökt seminarium. Samma rutin sedan start. Samtliga ifyllda enkäter sparas elektroniskt och mäts vid kvartalsuppföljning. 100 % av deltagarna har erhållit en behovsanalys. Dock har inte 100 % returnerat en ifylld behovsanalys. Svarsfrekvensen har ej uppmätts. Analys: Seminarierna hjälper till en förändring. 8

9 Beskrivning av målet: 1600 deltagare på seminarierna. Måluppfyllelse: 1259 föräldrar har deltagit under 2012 års seminarier. Mätmetod: Anmälningar via hemsidan som sparats i deltagarförteckningar. Meddelade avbokningar har tagits bort från förteckningarna. Analys: Orsaken till att vi inte når vårt mål har att göra med att under Q2 låg fokus på att sälja in seminarierna till landsting och kommuner. Under våren genomfördes 20 seminarier och under hösten planerades 23 stycken seminarier till för att nå målet 43 seminarier totalt under Vi befann oss dock i en situation då vi sålde in seminarier som vi inte skulle ha tid att utföra med liggande plan. Därför fick vi skala bort planerade seminarier för att skapa luft i kalendern för landstingen och kommunerna som beviljade medel till seminarier. Långt gångna samarbeten blev dock lagda på is hos flera landsting och kommuner och tenderar nu att gälla hösten 2013 istället för hösten Det har varit en svår balansgång mellan att jaga intäkter och att sedan möjliggöra att ta hand om genomförda affärer Beskrivning av målet: MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till minst 10 nya städer Måluppfyllelse: MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till 18 nya städer under Mätmetod: Utförda seminarier i Jönköping, Linköping, Kalmar, Växjö, Kristianstad, Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Rättvik, Ale, Örnsköldsvik, Mönsterås, Enköping, Boden, Kalix, Gällivare och Piteå. Analys: MulligaBarn.se benämner numera sin verksamhet rikstäckande Beskrivning av målet: Har haft unika besök på sajten MulligaBarn.se Måluppfyllelse: Vi har under 2012 haft unika besökare på sajten MulligaBarn.se. Mätmetod: Statistik från hemsideleverantören Hemsida24 där MulligaBarn.se ligger. Analys: Ej uppnått. Målgruppen är svår att nå. Övervikt och fetma är ett känsligt stigmatiserat ämne. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och hitta nya kanaler till målgruppen. 9

10 Beskrivning av målet: Har bearbetat politiker i samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Måluppfyllelse: Samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder (de heter lite olika och är olika organiserade i olika landsting) är bearbetade. Mätmetod: Skickade och mottagna . MulligaBarn.se har även ringt, skickat vykort och brev till HSN. Analys: Responsen (när den erhålls) är positiv. Notering: MulligaBarn.se har besökt riksdagen och haft möte med riksdagsledamot Johan Forssell gällande barns hälsa och preventiva insatser. I februari 2012 talade MulligaBarn.se inför riksdagsledamöter i Riksdagshuset i ämnet preventiva insatser för att förhindra övervikt och fetma hos barn. Malin Agn har även deltagit i en paneldebatt tillsammans med näringslivsminister Annie Lööf. MulligaBarn.se har bidragit med information ur ett föräldraperspektiv till ett arbete för att skapa en ny nationell politisk policy kring barnfetmapreventionsarbete Beskrivning av målet: Har fått in kr i intäkter utöver stödet från Reach for Change Måluppfyllelse: Totala intäkter 2012 (utöver stödet från Reach for Change): kr kr i fakturerade intäkter (exkl. moms) plus ytterligare kr i näringsbidrag från olika landsting samt SPP. Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox. Analys: Den ekonomiska utvecklingen går enligt plan och utsikterna ser ljusa ut inför att stå på egna ben ekonomiskt under verksamhetsår Utfallsmål Beskrivning av målet: Har arrangerat 43 seminarier Måluppfyllelse: Endast 37 seminarier har arrangerats. Mätmetod: Verksamhetsplan Analys: Målet uppnås ej då balansen mellan planerade seminarier och möjligheten att ta in nya beställda seminarier inte blev helt optimal. Se även punkt

11 Beskrivning av målet: Har utökat arbetskapaciteten inom MulligaBarn.se Måluppfyllelse: Elin Blomqvist är verksamhetens Skånerepresentant. Emma Wass är MulligaBarn.ses representant i Västra Götaland och Carina Björkö är vår representant i Norrbotten. Fredrika Du Rietz och Nikie Elgqvist från Berghs har hjälpt till med sociala media och andra strategiska utmaningar pro bono under våren Märta Branths, student på KI (Folkhälsovetenskaps PR) har även givit stöd till verksamhetens utveckling pro bono. Redan från början har MulligaBarn.se haft volontärer i form av skolsköterskor som sprider informationen om MulligaBarn.se till föräldrar i behov. Samtliga deltagare på seminarierna utses även till ambassadörer och uppmanas att sprida info om kommande lokala seminarier. Mätmetod: dokumentation Analys: Arbetskapaciteten är utökad och nästa steg är att anställa en administratör när ekonomin tillåter Beskrivning av målet: Har arrangerat 3 specialseminarier Måluppfyllelse: Målet har ändrats. Mätmetod: Power Points presentationerna från seminarierna samt feedback i enkätsvar. Analys: Vi skapade inte 3 specialseminarier utan vi förändrade samtliga vilket har fått ett positivt gensvar från deltagarna. Sedan start har enkäter skickats ut till samtliga seminariedeltagare. I enkäterna har vi frågat hur de fått info om seminarierna, vad som var bra och vad som var dåligt etc. Utifrån svaren har vi tolkat en efterfrågan om seminarier gällande KBT, barnseminarium samt seminarium där föräldrar berättar om sitt arbete för att motverka sina barns fetma. 3 specialseminarier planerades in i Stockholm under hösten. Dock efter en ny genomgång av samtliga enkätsvar så fann vi det övergripande önskvärt att 1) man vill ha en trovärdig representant från sjukvården som dödar myter och ger rätt information. 2)man vill ha mängder av konkreta råd och tips och höra en förälder berätta om hur de vänder motgång till framgång. Utifrån detta har vi gjort om samtliga seminarium sedan starten av HT-12. Seminarierna är numera uppbyggda så att representanten från sjukvården föreläser i ca 50 minuter, sedan föreläser MulligaBarn.ses föräldrarepresentant och ger konkreta tips och berättar utifrån en förälders perspektiv. Seminarierna avslutas sedan med en frågestund. Utifrån enkätsvaren, sedan starten av dessa nya seminarier, är det nya upplägget enormt uppskattat Beskrivning av målet: Har över 200 kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar Måluppfyllelse: Drygt 230 tips i tipsbanken vid årets slut. Mätmetod: Hemsidan Analys: Tipsbanken är välfylld vilket är nödvändigt då alla familjer är olika och vissa tips fungerar utmärkt och andra tips inte alls beroende på familj och situation. 11

12 4.3.5 Beskrivning av målet: 45 mediala omnämnanden Måluppfyllelse: Mellan 45 och 50 totalt Mätmetod: Internet, presspärm med sparade artikelurklipp samt lista. Analys: Uppfyllt mål och betydande kostnadsfri marknadsföringskanal. Otroligt svårt att söka informationen då vi omnämns på skolhemsidor, kommunkalendarium, radions hemsidor, Skolsoft systemet etc. Sådant kommer inte fram så tydligt när man söker information på internet i efterhand. Mediala omnämnanden meddelas inte alltid oss men tas givetvis tacksamt emot Beskrivning av målet: Har tagit fram marknadsföringsmaterial Måluppfyllelse: Utbildningsmaterial/marknadsföringsmaterial är framtaget. Mätmetod: Befintligt material Analys: En otroligt uppskattad utbildningsbroschyr som samtidigt marknadsför MulligaBarn.se på ett bra sätt. Första veckan delades 1000 broschyrer ut Beskrivning av målet: Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt Måluppfyllelse: Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt. Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox. Analys: Vår ursprungliga strategi för finansiering har nu börjat visa resultat så sakteliga så den kvarstår. Har bearbetat landstingen hårt med fokus på folkhälsomedel. Huvudsaklig finansiering via samarbete med kommun och landsting. Övriga intäkter från böcker, utbildningsmaterial (ytterligare och mer omfattande), sponsring, föreläsningar mot nya målgrupper (arbetsgivare) etc Beskrivning av målet: Har samarbetspartners som ger intäkter eller sänker kostnader Måluppfyllelse: Samarbetspartners finns. Mätmetod: Dokumenterade samarbeten med Norrbottens Läns Landsting, Uppsala Läns Landsting, Ale Kommun, Rättviks kommun, Mönsterås kommun, Örnsköldsviks kommun, SATS, SPP, KF, Scandic Hotels, Atlantic i Jönköping, MåBättre i Falun, Inpuls i Luleå samt Järvalyftet Idrott i Stockholm. Analys: Ständigt sökande efter ytterligare samarbetspartners som ger intäkter, nya affärsmöjligheter eller sänker kostnaderna. 12

13 5. Analys av resultat och måluppfyllelse 2012 var året då MulligaBarn.se hittade till sina kunder. Kunder som möjliggör hjälp till fler barn och föräldrar på nya platser i Sverige. Man säger att det tar minst 3 år att få en verksamhet på fötter vilket bevisas av MulligaBarn.ses utveckling. Ett händelserikt år med konsolidering men även utveckling av seminarier och inkomstkällor. Överlag har året i inkubatorn varit ett framgångsrikt år med kraftig utveckling av verksamheten för MulligaBarn.se. Flertalet mål har uppnåtts långt över förväntningarna men några mål har samtidigt inte uppfyllts helt och hållet var även året då målgruppen analyserades och det uppdagades att utöver föräldrar så är skolsköterskor en viktig och stor grupp som tar del av verksamheten. Detta konstaterande är viktigt då skolsköterskor har potentialen att nå samtliga skolbarn och deras föräldrar. Detta är en del av vår målgrupp som vi definitivt arbetar vidare med att utveckla stödet till. Vi fick också stöd i form av medhjälpare. Representanter som tar sig an olika regioner i landet och därmed skapar mer utrymme för verksamhetsutveckling. Vår främsta produkt, seminarierna, förbättrades under året och inkluderar nu även information ur ett föräldraperspektiv samt ett kostnadsfritt utbildningsmaterial vilket har visat sig vara mycket uppskattat hos målgruppen. MulligaBarn.se blev även en rikstäckande verksamhet under året med seminarier från Malmö till Gällivare. Verksamhetens svårigheter ligger främst i att nå målgruppen. En bidragande faktor är ämnets känslighet. Många upplever ämnet som mycket känsligt och vill inte ses i samband med det eller verksamhetens namn MulligaBarn.se. En annan faktor är att majoriteten av energin under året har lagts på att nå kunder i form av landsting och kommuner. För lite energi har lagts på att nå målgruppen via exempelvis media och andra alternativa kanaler. En hållbar ekonomisk affärsmodell måste även byggas upp för att säkerställa verksamhetens utveckling. Detta leder i sin tur till hållbarhet i stödet till målgruppen och att vi når den effekt vi eftersträvar i samhället samt den vision vi har: Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. 13

14 B1 Intressenters medverkan: Huvudsakliga intressenter: Övriga intressenter: 1. Föräldrar 2. Elevhälsan 3. Sjukvårdens representanter 4. Hälso- och sjukvårdsnämndernas representanter 1. Samarbetspartners Representanter från respektive grupp (ovan) har tagit del av verksamhetens måluppfyllelse och nedan följer delar av den respons som delgivits från respektive person. Föräldrar: Verksamheten behövs verkligen och har på kort tid rönt stor framgång. Dock får man akta sig för att bagatellisera hjälpen. Det måste framgå tydligt att det är hårt arbete, varje dag under lång tid som leder till resultat. Hur säkerställer man att föräldrarna inte tappar sugen och ger upp efter en tid efter ett seminarium? Elevhälsan: Ett riktigt bra komplement till Elevhälsans verksamhet. Tjänar/kan tjäna som ett stöd för skolsköterskor i fall där skolsköterskan möter motstånd från föräldrars håll. Om skolsköterskan får koncentrera sig på att skapa en god relation till föräldrarna och komma med positiv information och positiva råd så fyller rollen som informationskälla för varför det är viktigt att föräldrar bryr sig om sitt barns ökade vikt. (Ex. risker gällande följdsjukdomar, statistik om att det vanligtvis inte växer bort med åldern, få fokus på att det är en hälsofråga inte en utseendefråga etc.) Information som kan vara svår att ge och svår att ta emot. Att då kunna hänvisa till något helt annat som en hemsida med information från en förälder till en annan grundat i sjukvårdens egna säkra rekommendationer är högst önskvärt. Informationen bör fokusera på varför man bör bry sig som förälder. Sjukvården: Bra med ett föräldrainitiativ för att väcka debatt och opinion. Utforska hur man arbetar med föräldrautbildningar för barn med utvecklad fetma för att söka möjligheter att översätta dessa för föräldrar till barn med övervikt utanför sjukvården. Ta mer hjälp av sjukvårdens representanter än bara när det gäller seminarium. Landstingens politiker: Verksamheten lyfter en viktig fråga om var vi lägger pengar i samhället. Här handlar det om att uppmärksamma denna utbildningsfråga i det tidiga föräldrastödet. En ren folkhälsofråga där vi måste lyfta vikten av uppföljning. Hur följer man upp med stöd till dessa föräldrar? Samarbetspartners: Spännande med olika initiativ på samma område kämpandes för samma sak. Tillsammans gör vi sann skillnad genom erfarenhetsutbyte och samarbete. 14

15 B2 Rapportens granskare: 15

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Social Impact Report 2013!

Social Impact Report 2013! Social Impact Report 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2013... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3"#$%&%'( 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Slutrapport av projekt DIABETES

Slutrapport av projekt DIABETES HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2008-09-01 Planerat slutdatum: 2010-12-31 Beställare: Marita Everås Uppdragstagare: Irena Ceke, diabetessjuksköterska, Halmstad kommun Slutrapport av projekt

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 2009-01-07 Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 Sammanfattning Under hösten har 1533 skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare svarat

Läs mer

Barns och ungas hälsa i Norrbotten Åsa Rosendahl, Folkhälsocentrum NLL. - Va! Varför förväntas inte jag leva lika länge killarna i Danderyd?

Barns och ungas hälsa i Norrbotten Åsa Rosendahl, Folkhälsocentrum NLL. - Va! Varför förväntas inte jag leva lika länge killarna i Danderyd? Barns och ungas hälsa i Norrbotten Åsa Rosendahl, Folkhälsocentrum NLL - Va! Varför förväntas inte jag leva lika länge killarna i Danderyd? Idag Vad bestämmer om man får en god hälsa? Hur ser det ut med

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 2 innehåll 1. barn till missbrukare 2. i skuggan av flaskan 3. Medlemsföretag 4. synlighet 5. kunskap 6. personlighet 7. pixxi.se 8. Verktygslådan

Läs mer

24/16 Yttrande över motion - Screening för typ 2- diabetes

24/16 Yttrande över motion - Screening för typ 2- diabetes Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-1651-5 24/16 Yttrande över motion - Screening för typ 2- diabetes Diarienummer:

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen Dags att välja! En knytkonferens är vad det låter som, det liknar ett stort knytkalas. Du som deltagare kommer för att ta en välsmakande munsbit här och där och sätter din personliga agenda för dagarna.

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 2008-12-16 Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 Sammanfattning Under hösten har 1533 skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare svarat

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning Innehåll Inledning... 3 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner... 5 2. Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal...

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Åtgärdsplan 2004/2005. Vision: Hälsa på lika villkor i Mullsjö. Mål Ansvarig Indikator (Vad ska mätas?) Utvärdering (Hur?) Prioriterat område

Åtgärdsplan 2004/2005. Vision: Hälsa på lika villkor i Mullsjö. Mål Ansvarig Indikator (Vad ska mätas?) Utvärdering (Hur?) Prioriterat område Åtgärdsplan 2004/2005 Vision: Hälsa på lika villkor i Mullsjö Prioriterat område Mål Ansvarig Indikator (Vad ska mätas?) Utvärdering (Hur?) Brottsprevention Målområde 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Målområde

Läs mer

Skolledare om datorer i arbetet

Skolledare om datorer i arbetet Novus Opinion Skolledare om datorer i arbetet Microsoft 2009-10-26, Projektnummer 1437 Lina Lidell Om undersökningen Syfte: Att kartlägga skolledares och lärares arbetssätt med fokus på rådande förutsättningar

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-20 Dnr 1500885 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Icke-kirurgisk behandling

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv 2012-06-18 LJ2012/609 Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Stöd till barn i sorg

Stöd till barn i sorg Sida 1 (7) 2015-02-25 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämndens Organisations- och föreningsutskott Stöd till barn i sorg Ansökan från föreningen Randiga huset (1bilaga)

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Våga följa upp! Den 16 september 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab Upplägg Detta är

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

världens friskaste barn

världens friskaste barn världens friskaste barn En frisk generation vill att Sverige ska ha världens friskaste barn. INSAMLINGSSTIFTELSEN EN FRISK GENERATION Insamlingsstiftelsen En frisk generation startade 2011. Syftet är att

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:8 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Prevention före skolåldern riktad och generell

Prevention före skolåldern riktad och generell Prevention före skolåldern riktad och generell Viktoria Svensson Med dr, Leg dietist, Civ. ing Karolinska Institutet, Stockholm Prevention före skolåldern Behov? Mål? Ansvar? Målgrupp? Ålder? Hur? Exempel

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer