DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB"

Transkript

1 DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB

2 INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med lås- och säkerhetsbranschen som har den typen av verksamhet. 1. Översikt Sid 3 Inloggning, menyer med mera. 2. Ekonomi Sid 9 Likviditetsrapport: Kundfordringar Leverantörsskulder. SIE4-överföring av fakturor, kassa, leverantörsreskontra och inbetalningar till bokföringsprogram. 3. Kunder Sid 11 Kundregister med reskontra och orderinformation. Möjlighet att omdirigera en kunds fakturor till en annan kund och att ge varje kund många olika besöksadresser. Rabattavtal för att avtala särskilda priser till vissa kunder. 4. Leverantörer Sid 22 Leverantörsregister och leverantörsfakturor; kontering och betalning via datafil till postgiro eller bankgiro. Inläsning av artiklar och priser direkt från leverantörernas datafiler. 5. Artiklar Sid 32 Artikelregister med rabattkoder och påslag för prisberäkning från leverantörens prislista. Hanterar ett eller flera lager. Inventering. 6. Inköp Sid 41 Beställning av artiklar även direkt mot leverantörs hemsida. Inleverans, delleverans och uppdatering av lagersaldon. Etikettutskrift med streckkod. 7. Fakturering Sid 49 Fakturering, inbetalningar, påminnelser och räntefakturering. Möjlighet att fakturera kunder med vissa intervaller och på samlingsfaktura. 8. Försäljning Sid 57 Registrering av uppdrag och återrapportering av arbete och material. Kassaförsäljning i butik mot kontanter, kort eller faktura. 9. Bokning Sid 66 Bokning av uppdrag i överskådlig kalender. Allt som gäller ett uppdrag kan registreras här även ny kund med adressökning via internet med hjälp av telefonnummer. 10. Mina dokument Sid I mail Sid 73 Intern e-post i programmet mellan användare. Kan även användas för att sända påminnelse vid viss tidpunkt. 12. Rapportcentralen Sid 74 Via rapportcentralen kan man göra samtliga utskrifter. Kan visas på skärm samt skrivas ut. 2

3 KAPITEL 1 ÖVERSIKT ÖVERSIKT Inloggning Klicka på ikonen som ligger på datorns skrivbord: Klicka på ditt namn i listan och ange och lösenord. Tryck [Enter] eller klicka på Logga in. Om företaget är uppdelat i filialer måste man först välja denna i listan överst på skärmen. 3

4 KAPITEL 1 - ÖVERSIKT Öppningsskärm Överst ligger den horisontell menyraden med huvudalternativ som leder till undermenyer. Via den når man Handymans samtliga funktioner. Därunder till vänster finns fem snabbknappar som går direkt till vissa funktioner. Under dessa till vänster kolumn med en vertikal meny med huvudrubriker. När man klickar på en sådan expanderar utrymmet och visar olika underalternativ. Den horisontella menyn har fler alternativ än den vertikala. Där finns även grundinställningar för programmet och annat som inte används så ofta. Eftersom den vertikala menyn tar en hel del av skärmens utrymme kan man justera hur bred den skall vara genom att dra i ramens högra sida. Menyn kan också stängas av helt eller öppnas med Shift + F10. Det är en smaksak om och när man vill ha den öppen. Innan man har valt något program, visas till höger en översiktsruta med dina bokningar, inloggningsuppgifter, meddelanden och pågående ordrar. Viktiga funktionstangenter mm. Ctrl F1 Öppna handboken. Ctrl F8 Logga in som annan användare. Bra om flera delar arbetsplats. Ctrl F10 Ändra ledtext till valfritt fält i aktiv skärm. Shift F10 Öppna/stäng menykolumnen till vänster. Shift F12 Prisfråga; vad kostar en artikel. Utskrift till Klicka på denna text nere i högra hörnet för växling mellan utskrift till skärm/ skrivare. 4

5 KAPITEL 1 - ÖVERSIKT Den horisontella menyraden Arkiv Här kan man se vilka som är inloggade och själv logga in på nytt. Det behöver man göra om man är flera som delar på samma dator. Inloggningsrutan kan även öppnas med Ctrl + F8. Visa Verktygsfält - visar eller döljer de direktknapparna som ligger under menyraden. Statusfält - visar eller döljer en rad längst ned på skärmen med inloggningsnamn och meddelanden. Längst till höger på raden visas om utskrift går till skrivare eller skärm. Genom att klicka där växlar man läge mellan utskrift till skrivare eller skärm. Tema kan växla mellan ett antal förutbestämda utseenden på den vertikala menyspalten. Prova vilken du tycker bäst om. Program Visar samma programval med underalternativ som den vertikala knappmenyn. Välkommen Ändrar namn, telefon, adress eller lösenord. Det kan även göras direkt i rutan Inloggad som. Inställningar Grundinställningar för Handyman; etikettformat, skrivare, basvärden, serveranslutning mm. Systeminställningar Här sker grundinställningar och underhåll i olika flikar och tabeller. I samband med att Handyman tas i drift första gången kan det underlätta en hel del om du får hjälp med detta. Basvärden Fakturaavgift Den avgift som skall föreslås när ny kund registreras. Påminnelseavgift den avgift som skall föreslås när ny kund registreras Förtryckt brevpapper hindrar dina företagsuppgifter att skrivas ut på t ex fakturor. Automatiskt kundnummer skapar automatiskt en löpnummerserie. Automatiskt Leverantörsnummer skapar en löpnummerserie, men registreringen av leverantörsfakturor underlättas om du i stället använder bankgiro eller postgiro.. Debitera ränta skall räntedebitering föreslås vid registrering av ny kund? Dröjsmålsränta storleken på dröjsmålsräntan. Min ränta minsta ackumulerade belopp från olika förseningar för att skapa äntefaktura. Nådetid dagar antal dagar som inte föranleder någon dröjsmålsränta. Filial Här kan man lägga upp flera filialer. Formulär Här kan man begränsa rättigheter i enskilda formulär Företag Här registreras basuppgifter om företaget; namn, adress organisationsanummer mm. En del av dessa uppgifterna skrivs i huvud och fot i utskrifter. 5

6 KAPITEL 1 - ÖVERSIKT Företagslogotype Här ansluter man företagsloggan i jpg-format till Handyman att användas i huvudet på utskrifter. Grupper Personal kan indelas i grupper för två syften: Dels för att ge olika grupper olika behörigheter i programmet, dels för att underlätta i bokningskalendern. Vissa skall kanske bara kunna titta på data utan att kunna ändra dessa och bokar man normalt endast tekniker i kalendern är det praktiskt att kunna välja att bara se dem. Inaktiva data När artiklar, kunder och ordrar raderas hamnar de i detta arkiv och kan återställas som aktiva igen. Konto Underhåll av fasta konton för kassa, moms, öresavrundning mm. Personal Underhåll av personalregister och användare av Handyman. Uppgifter kan läggas till och ändras, men personer kan inte raderas eftersom de kan vara kopplade till historiska uppgifter. Men i ändringsläge finns en kryssruta där man kan avaktivera personen. Standardtexter Här finns ett antal standardtexter som skrivs ut på offerter, fakturor, påminnelser mm. T ex finns en text om byggmoms som lyder så här: Moms debiteras ej med hänvisning till momslagens föreskrift om omvänd skatt-skyldighet för byggtjänster. Titta igenom texterna och ändra efter behag. Tabeller I Handyman finns ett stort antal småregister där ändringar normalt inte behöver ske utom i samförstånd med DMS. En del tabeller vill man kanske ändra i själv, till exempel i kontoplanen. 6

7 KAPITEL 1 - ÖVERSIKT Byt server Ange IP-adress eller servernamn och namn på databas. Normalt sköts detta av installationsprogrammet. Utskrifter och Skrivare Växla mellan utskrift till skrivare eller skärm. Detta kan även göras genom att klicka längst ned i skärmens högra hörn där det står Utskrift till skrivare eller Utskrift till skärm. Utskrifter till vissa skrivare. Kan antingen göras lokalt för den aktuella arbetsplatsen eller för samtliga arbetsplatser. Ofta vill man ha de flesta utskrifterna på sin närmaste skrivare, men fakturor och etiketter på de skrivare som har passande papper. Se beskrivning av skrivarinställningar i särskild dokumentation Återställ fönsterpositioner Här kan man återställa ändrade fönsterpositioner till normalvärden. Språk Välj mellan svenska, engelska, danska, finska eller norska. Verktyg Rapportcentralen,innehållar alla utskrifter i Handyman. Se beskrivning i slutet av respektive kapitel. Fråga pris, i-mail, Sie-4 Export beskrivs i översikten på föregående sida. Handscanner. Hur data hämtas från handscanner vid till exempel inventering beskrivs i särskild dokumentation. Tilläggstjänster Specialinställningar för etikettutskrift. Beskrivs i särskild handledning. Fönster I Handyman behöver man inte avsluta en programmodul för att öppna en annan. Det innebär att man samtidigt kan ha Kund, Leverantör och Artikel öppna i olika fönster. Det är precis som i Windows där man kan ha flera program igång samtidigt. Information om vilka fönster som är öppna, finns i skärmens underkant i form av knappar där man enkelt växlar mellan de olika fönstren. I fönsterfunktionen kan man välja mellan några olika sätt att visa flera fönster samtidigt. Hjälp Här finns hjälptexter till programmet, beskrivning av nyheter och en loggfil som visar vad som skett i programmet. 7

8 KAPITEL 1 - ÖVERSIKT Snabbknappar Rapportcentralen. Härifrån kan du göra samtliga utskrifter i Handyman. Fråga pris. Vad kostar vissa artiklar för en kund med hänsyn till eventuellt avtal? Kund och artiklar anges med nummer eller namn. Se vid behov närmare anvisningar i kapitlet Försäljning. Svaret på din prisfråga kan direkt förvandlas till order eller offert om så önskas. I-mail. Det finns ett internt mailsystem som förmedlar meddelanden och påminnelser till alla som är inloggade i Handyman. Sie4 export. Skapar datafiler för överföring till ditt bokföringsprogram. Översikt Klicka på knapparna till höger om filnamnfältet för att ange var Siefilerna skall lagras. Övrigt avser överföring av uppgifter som registrerats manuellt under Ekonomi. Snabbsök. Här kan du snabbt söka uppgifter i alla register. Välj register, vilket fält du vill söka på och om det du söker skall vara identiskt med sökvärdet, = eller bara ungefär lika, ~. Server Vilken server och i vilken databas data lagras. Användarens IP-adress. Dagens bokningar Hur många uppdrag som ligger på ditt inloggningsnamn. Inloggad som Användarens namn, lösenord, telefon och e-postadress. Uppgifterna kan ändras här. Nya meddelanden En text visar hur många meddelande du har. Klicka på den för att läsa dem. Pågående ordrar Du ser om du har några sådana. Klicka på texten så kommer du direkt till dem på orderskärmen. 8

9 KAPITEL 2 EKONOMI EKONOMI Likviditetsanalys Här beräknar man skillnaden mellan kundfordringar och leverantörsskulder per ett visst datum. Under övriga intäkter och kostnader kan man skriva in belopp som skall påverka rapporten, men som inte finns registrerade i DMS Handyman. Klicka i så fall på pil ned under typ för att välja mellan inkomst och utgift, skriv belopp och tryck på + så att raden kopieras ned i listan. Upprepa vid behov med ytterligare rader. Ta bort rad genom att markera den och trycka på <Delete>. Ange summa belopp på kassakonton vid Aktuellt saldo samt stoppdatum, i regel dagens datum, och tryck på skrivarsymbolen. Uppgifterna kan överföras till bokföringsprogrammet via SIE-filen. 9

10 KAPITEL 2 EKONOMI Månadsrapporter Man kommer till rapportcentralen där man väljer rapport. Ange urvalsvillkor, antal kopior, skrivare, förhandsgranskning på skärm eller export till annat program. Det går även att exportera till bland annat Word, Excel eller till PDF-fil. 10

11 KAPITEL 3 - KUNDER KUNDER Kundregister I kundregistret registrerar och underhålls uppgifter om kunder. Men när man vill boka ett besök hos en ny eller befintlig kund görs det ändå enklast direkt från bokningsskärmen. Knappraden i kundregistret Lägger till ny kund. Nedan finns en beskrivning av flikarna och de uppgifter ska fyllas i. Sparar kund. Om man lämnar en kund utan att spara ändring får man en kontrollfråga. Raderar kund. Under systeminställningar finns en funktion för att återställa raderade kunder om man ångrar sig. Visar i vilken ordning fälten avsöks när man söker. Ordningen kan inte ändras. Dokumentarkivet. Kopplar dokument eller bilder till kunden. Se beskrivning nedan. Bläddra bland kunder när urvalet hittat flera. Sök kund Snabbsökning. Skriv direkt i fältet på menyraden och tryck [Enter]. Alla fält avsöks. Söker du på Borg så får du kanske en lista med Anders Borg, Winborgs Fisk och företag i Göteborg. Dubbelklicka i så fall på den du vill ha eller sök med kikaren om listan är för lång. Öppnar sökformuläret för en mer kontrollerad sökning där endast angivna fält avsöks. 11

12 KAPITEL 3 - KUNDER Sökning När man väljer kundregister, kommer man direkt till sökning. Vill man inte söka, utan skriva in en ny kund, trycker man på [ESC]. Ange ett sökbegrepp - kundnamn, kundnummer, telefon och så vidare. Tryck [Enter] eller klicka på Sök för att utföra sökningen. Det går att ange valfritt antal tecken. Avsökning sker i den ordning som fälten är numrerade. När flera kunder visas dubbelklickar man på den kund som önskas. Efter att ha granskat den valda kunden, kan man bläddra fram och tillbaka genom listan med adressfliken uppslagen med hjälp pilarna på menyraden. Om man bara vill söka på ett visst fält tar man bort kryssmarkeringar för övriga fält. Observera att vid sökning på postnummer skall siffrorna skrivas utan mellanslag trots att det på skärmen visas med mellanslag. 12

13 KAPITEL 3 - KUNDER Inskrift av ny kund Kundskärmen består av ett huvud med kundnamn, organisationsnummer, telefonnummer med mera. Därunder finns flikar med olika uppgifter. Efter sökning och vid nyinskrift är adressfliken öppen. Kundregister huvud Kundnummer Vid inskrift av ny kund föreslås ett kundnummer om Autokundnummer markerats med kryssrutan i Basvärden. Ändras om så önskas via Inställningar och Systeminställningar. Alternativt anger man själv numret. Kundens telefonnummer har fördelen att kunden själv känner till det. Kundnummer är sökbart. Kund Skriv i ordning förnamn, efternamn. Det går ändå bra att bara söka på efternamn. Organisationsnummer Används för företag. Om ett rött utropstecken visas efter fältet så är det angivna numret felaktigt. Ej sökbart. Telefon Sökbart. Fax Ej sökbart. Mobilnummer Ej sökbart. Kundtyp Välj från en lista med olika kundtyper. Typer kan ändras under Inställningar. Sökbart/urval. Gruppering Kunder kan även delas in i olika grupper som alltså bör vara något annat än kundtyper. Välj från listan eller skriv namnet på en ny grupp så finns den med nästa gång. Sökbart/urval. Leveranssätt Välj från lista. Nya kan läggas till under Basvärden. 13

14 KAPITEL 3 - KUNDER Kundregister Flik Adress Flera olika adresser kan skrivas på varje kund. Kontaktadress är kundens besöksadress och fakturadressen blir automatiskt densamma vid inskrift av ny kund, men kan ändras. Fältnamn och beskrivning Postadress För att skriva adress med flera rader trycker man på [Ctrl][Enter] för radskifte. Postnummer Postnummer kan skrivas in med eller utan mellanslag. Om postnumret saknas får du frågan om det är ett nytt nummer som skall läggas till i postnummerregistret. Ort Ort kan bara skrivas in om postnumret är nytt. Annars hämtas det från postnummerregistret. Land Även land hämtas med hjälp av postnumret om det redan finns. Vid nytt nummer väljs land från en lista. Det går även bra att chansa och skriva första bokstaven i landets svenska namn; E förestår Estland, T Tyskland osv. Men på det sättet kommer du inte åt Storbritannien eftersom S föreslår Schweiz. E-postadress Klicka på brevsymbolen så läggs automatiskt ett nytt brev upp till denna adress. Hemsida Klick på jordgloben går direkt till angiven hemsida. Portkod Portkod skrivs ut på arbetsorder Distrikt Geografiskt läge Anträffbar Går att välja mellan eftermiddag, förmiddag med flera som finns i listan. Alternativen kan man själv ändra via Inställningar, Systeminställningar, Tabeller och Anträffbar. 14

15 KAPITEL 3 - KUNDER Kundregister - Fakturainfo Faktura till Om fakturan skall gå till någon annan än kunden själv anges fakturamottagarens kundnummer. Är numret inte känt kan mottagaren sökas med kikaren. Valuta Ej i denna version. Betalningsvillkor Välj kredittid från listan, kontant eller postförskott. Faktureringssätt Välj om faktura skall sändas som brev eller med e-post som pdf-fil. Fakturafrekvens Vid många uppdrag för samma kund kanske man vill fakturera veckovis eller var 14:e dag i stället för vid varje faktureringstillfälle. Kreditsaldo Här visas kundens aktuella skuld (fakturerat betalt). Ej skrivbart fält. Varna när det är % kvar Varnar när kunden håller på att förbruka sin kredit. Kreditgräns Ange kundens maximala kreditbelopp. Visa pris på följesedel Följesedel går normalt till leveransadressen som kanske inte skall se priset om fakturamottagaren vidaredebiterar med ett påslag. Debitera moms Ta bort krysset för momsbefriad kund. Spärrad Hindrar registrering av order på denna kund. Samlingsfaktureras Bra för fakturamottagare med många ordrar som faktureras periodvis. En sådan fakturering kan grupperas och brytas på olika sätt för att passa mottagarens kontering. Därav de olika alternativen. Ett bostadsbolag vill kanske ha en samlingsfaktura per fastighet. Kundspecifika avgifter Fakturaavgift under visst orderbelopp. Karensdagar innebär att ränta ej beräknas från dagen efter förfallodagen. 15

16 KAPITEL 3 - KUNDER Kundregister - Rabattavtal Fliken rabattavtal används för de kunder som har andra priser än de som står i artikelregistret. Här väljs avtal till kunden och du kan se hur det ser ut. Men själva avtalet registreras under Rabattavtal och kan inte ändras här. Ändring av avtalsvillkor är inte tillåten här eftersom det skulle påverka andra kunder med samma avtal utan att det är avsikten. Välj avtal från listan och markera vilket pris som skall vara utgångspunkt för procentuell rabatt. Alla nya kunder får automatiskt ett avtal som heter Standard. Normalt innehåller det inga uppgifter och påverkar därför inte prissättningen. Standardavtalet kan därför användas för tillfälliga prisjusteringar typ kampanj som skall gälla alla kunder, utan särskilda avtal. Observera i så fall att kunder med egna avtal prissätts enligt dessa och inte påverkas av standardavtalet. Kundregister - Kontakter Används för kontaktpersoner hos kunden och kan väljas som kundens referens vid registrering av order. Skriv in ny person på sista tomma raden. Radera genom att klicka på raden så att den markeras och tryck sedan på <Delete>. 16

17 KAPITEL 3 - KUNDER Kundregister - flik Leveransadresser Vissa kunder har ett stort antal olika leveransadresser. När ett uppdrag bokas eller något skall sändas till en sådan kund kan det vara praktiskt att välja adress från den lista som skapas här. Ny adress läggs till listan genom att fylla i uppgifterna i huvudet - Söknamn, Ansvarig o.s.v. och trycka på plustecknet. Adressen sorteras då in alfabetiskt på söknamnet. Tänk på att välja ett söknamn som tydligt identifierar rätt adress för den som senare skall registrera en order. Det är särskilt viktigt vid flera adresser på samma gata eller i samma område där endast de sista tecknen i själva adressen är olika. Knappen med radergummit tömmer alla fälten i huvudet, vilket är praktiskt om du skall skriva in flera adresser. För att ta bort en rad klickar man på den så att den markeras och trycker därefter på [Del]. Kundregister - flik Spårning Här visas kundens alla ordrar. Genom att klicka på kolumnrubrikerna kan listan sorteras i valfri ordning. Dubbelklicka på en rad om hela ordern ska granskas. 17

18 KAPITEL 3 - KUNDER Kundregister - flik Reskontra Under reskontrafliken visas kundens årsstatistik för de senaste 12 månaderna; försäljning, fakturerat och ej fakturerat. Man kan även välja att se betalda, obetalda eller alla fakturor för en viss tidsperiod. Fakturorna visas som en lista och om man klickar på en faktura, visas de ordrar som ingår i fakturan. Genom att klicka på en order visas den. Kundregister - flik Övrigt Här kan man lägga in ett Meddelande som visas när order registreras; t ex en påminnelse om att kunden kräver att beställaren uppger kostnadsställe. Det finns också ett fält för Anteckningar. Den texten kan även exporteras för att t.ex. öppnas i Word. Kundregister - flik Kunder En sökning kan ge många träffar om man markerar kryssrutan Fortsätt sökning efter träff. Listan över godkända poster ligger under denna flik tills man gör en ny sökning. Man kan alltså klicka på en kund i listan, göra en ändring och sedan gå tillbaka till listan och välja en annan kund. Dokumentarkivet Dokumentarkivet öppnas från kundregistrets menyrad. Där kan man koppla dokument till den aktuella kunden. Det kan vara ett kostnadsförslag i Word eller Excel, eller en bild från en kamera. Det går även att läsa in pappersdokument direkt från en skanner. 18

19 KAPITEL 3 - KUNDER Rabattavtal Ett rabattavtal är en undantagslista med artiklar som för vissa kunder skall ha ett annat pris än det som står i artikelregistret. Varje avtal sparas under ett namn. I kundregistret, under flik rabattavtal, kopplas därefter valda kunder till önskat avtal. Flera kunder kan ha samma avtal, men varje kund kan bara ha ett avtal. Ett sätt att ange pris är med en procentuell rabatt på Pris 2 eller Pris 3 i artikelregistret. Vilket pris som avses bestäms i kundregistret när man kopplar avtalet till kunden. En procentuell rabatt har fördelen att den automatiskt följer prisändringar i artikelregistret. Fast pris används för kunder där pris skall ändras först efter ny förhandling. Det belopp som angivits ligger kvar tills manuell ändring sker i avtalet. Vid många avtal eller avtal med många artiklar kan underhåll av fasta priser vara tidsödande och svåröverskådliga. Det finns därför en fara i att avtal inte uppdateras i tid så att priset ligger kvar opåverkat av höjda inköpspriser. Knapprad i rabattavtal Lägg till nytt avtal. Spara avtalet. Radera avtalet. Sök avtal. Men det går lika bra att klicka på nedåtpilen vid Rabattavtal för att välja från en lista. 19

20 KAPITEL 3 - KUNDER Att lägga upp ett nytt avtal 1) Namnge avtalet. Om endast en kund skall ha avtalet kan man använda kundnamnet. Är det flera, är det istället bra med ett gruppnamn. När man gör ett nytt avtal har man möjlighet att låta ett tidigare avtal vara mall för det nya. Då kopieras alla rader och man behöver bara ändra det som skiljer avtalen. 2) Välj en leverantör. Artiklar från flera leverantörer kan finnas i samma avtal, men lägg upp en åt gången. 3) Bestäm om det är en procentuell rabatt eller ett fast pris. Bestäm hur artiklarna rabatten omfattar skall väljas. Tre alternativ finns: Rabattkod. Om leverantören har ett system med rabattkoder som ger olika inköpsrabatter, kan man använda det för välja den rabatt som ska ges på utpriset. Varugrupp. I leverantörsregistret kan man för en leverantör lägga upp ett antal varugrupper. Därefter kan man för var och en av leverantörens artiklar ange vilken varugrupp den ska tillhöra. När allt detta är gjort kan man här i rabattavtalet ange rabatt eller fast pris per varugrupp. Artikelnummer. Ange numret för artiklarna ett och ett. Varje artikel kan ha sin egen rabatt eller sitt eget fasta pris. 4) Ange det första urvalsvillkoret. Väljer man rabattkod eller varugrupp kan man trycka på <Pil ned> för att få en lista över möjliga val. Väljs artikelnummer kan man direkt skriva ett nummer, ett kortnummer eller ange en benämning. Vid flera möjliga artiklar dubbelklickar man på den man önskar i den lista som visas. Man kan också trycka på Kikaren utan att ange något så visas en lista över leverantörens artiklar. 5) Ange procentsats eller pris i kronor beroende på det tidigare valet. 6) Klicka på + så läggs rabattraden till listan i skärmens underkant. 7) Ändra därefter de uppgifter du önskar för att lägga till ytterligare en rad. Fortsätt tills avtalet är komplett. Det går bra att fritt blanda olika typer av rabatter. Pris på artikelnummer har företräde om samma artikel även ingår i varugrupp eller rabattkod. Man kan alltså ge en generell procentuell rabatt på alla artiklar i en grupp samtidigt som vissa artiklar i gruppen ska ha annan rabatt eller ett fast pris. 20

21 KAPITEL 3 KUNDER Exempel på rabattavtal Ovan får artiklar från leverantör SLR med rabattkod 920, 5% rabatt, och de med rabattkod 925 får 10%. Artikelnummer APT från Standardleverantör får ett fast pris på 33 kr. När avtalet är klart sparar man det och går till fliken Rabattavtal för de kunder där det skall tillämpas. Välj avtal från listan och markera vilket pris som skall vara utgångspunkt för den procentuella rabatten. Alla kunder har ett avtal som heter Standard tills man anger att de skall ha ett annat. Standardavtalet innehåller normalt inga uppgifter, utan där anges tillfälliga prisjusteringar som skall gälla alla kunder utan eget avtal. Kundrapporter Man kommer till rapportcentralen där man väljer rapport: Ange urvalsvillkor, antal kopior, skrivare, förhandsgranskning på skärm eller export till annat program. Export kan ske till bland annat Word, Excel eller till PDF-fil. 21

22 KAPITEL 4 LEVERANTÖRER LEVERANTÖRER Leverantörsregistret Leverantörsregistret är grunden för beställningar och utbetalningar och innehåller uppgifter om kontaktpersoner, telefonnummer, mailadresser, hemsidor med mera. När du går in i leverantörsregistret visas automatiskt en sökskärm som fungerar som den som beskrivs i kundregistret. Knapprad i Leverantörsregistret Lägger till ny leverantör. Spara leverantör. Om man försöker lämna en ändrad leverantör utan att spara, får man för säkerhets skull en kontrollfråga. Radera leverantör.. Öppnar formulär för att sökning av leverantör. Visas också automatiskt när du först går in i leverantörsregistret. Visar i vilken ordning fälten avsöks när man söker. Ordningen kan inte ändras. 22

23 KAPITEL 4 LEVERANTÖRER Sökning När man väljer leverantörsregistret kommer man direkt till sökning. Om man inte vill söka utan skriva in en ny leverantör, trycker man på [ESC]. Ange ett sökbegrepp leverantörskod, några tecken i namnet, telefon o.s.v. Tryck [Enter] eller klicka på Sök för att utföra sökningen. Avsökning sker i förkryssade fält i den ordning de är numrerade. När flera listas dubbelklickar man på den som önskas. Om man vill att sökningen ska ske på bara ett vissa/visst fält tar man bort kryssmarkeringar för övriga fält. Vid sökning på postnummer skrivs siffrorna utan mellanslag. Inskrift av ny Leverantör Leverantörsskärmen består av ett huvud med namn, organisationsnummer, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Om e-postadressen är angiven lägger ett klick på brev-ikonen upp ett nytt brev i ditt e-post program. På samma sätt öppnar ett klick på globen leverantörens hemsida. När man skriver in en ny leverantör får man ange kortkoden själv såvida man inte har markerat i basuppgifterna att det ska vara Automatiskt leverantörsnummer. Lämpligt är att använda leverantörens postgiro eller bankgiro. Det underlättar registrering av leverantörsfakturor. Under huvudet finns åtta flikar med olika uppgifter. 23

24 KAPITEL 4 LEVERANTÖRER Leverantörsregistret - flik Adress Fältnamn och beskrivning Postadress För att skriva adress med flera rader trycker man på [Ctrl][Enter] för radskifte. Postnummer Postnummer kan skrivas in med eller utan mellanslag. Om postnumret saknas får du frågan om det skall läggas till i postnummerregistret. Ort Ort skrivs bara när man lägger till ett nytt postnummer. Annars hämtas den från postnummerregistret. Land Skrivs bara in när man lägger upp nytt postnummer. Vårt kundnummer Det kundnummer ert företag har i leverantörens datasystem. Plusgiro/Bankgiro Konton för betalning av leverantörens fakturor. Betalsätt Hur leverantören vill att ert företag betalar; postgiro eller bankgro. Valuta/Betalningsvilkor Leverantörens valuta och betalningsvillkor. Kostnadskonto Det konto i er bokföring som inköp normalt skall bokföras på. När man begär autokontering av leverantörsfaktura föreslås detta, men kan ändras. Försäljningskonto Moms Föreslås vid upplägg av ny artikel från denna leverantör, men kan ändras. Momssats för artiklar från denna leverantör. Föreslås, men kan ändras. 24

25 KAPITEL 4 LEVERANTÖRER Leverantörsregistret - flik Orderinfo Här anges hur beställningarna ska skickas till leverantören. Man kan välja: Manuell - man hanterar själv inköpsordern som skrivs på skrivare. FTP Inköpsorder skickas direkt till leverantörens hemsida. Uppgifter om användarid och lösenord avser sådan beställning och fås av leverantören. Leverantörsregistret - flik Kontakter Här skapar man en lista med kontaktpersoner hos leverantören. Skriv in ny kontakt på tom rad och ta bort genom att markera rad och trycka på [Delete]. Leverantörsregistret - flik Rabatter Om leverantören har delat in sina artiklar i grupper som ger ditt företag olika inköpsrabatter, anges det här. Dessa rabattkoder tillämpas för att beräkna ditt inköpspris vid inläsning av leverantörens datafil. Vid sökning i artikelregistret kan man även välja ut artiklar med viss rabattkod. Leverantörsregistret - flik Varugrupper Med varugrupper kan man ge kundrabatt på grupper av artiklar i stället för på enskilda artiklar. 1. Leverantören tilldelas varugrupper i denna flik. Skriv in på tom rad. Markera rad och tryck [Delete] för att radera varugrupp. 2. Leverantörens artiklar uppdelas i dessa varugrupper. Detta sker i artikelregistret. 3. I avtal anges olika rabatter eller priser beroende av varugrupp. 4. Valda kunder kopplas till avtal i kundregistret. Se beskrivning i avsnittet om kunder. 25

26 KAPITEL 4 LEVERANTÖRER Leverantörsregistret - flik Prisinläsning Detta är en funktion för automatisk uppdatering av artikelregistret genom inläsning av leverantörens datafil. Inläsningen kan både justera priser och lägga till nya artiklar. Prisfiler ser olika ut så det behövs också en inställningsfil till varje datafil. Sådana så kallade ini-filer levereras med programmet eller kan erhållas genom DMS. Det finns två sätt att beräkna priser med hjälp av leverantörens prisfil. 1. Rek.Pris. Leverantörens rekommenderade pris, listpriset, är ditt normala utpris, pris 2, exklusive moms. Inköpspriset beräknas med hjälp av en rabattkod i datafilen som stämmer överens med den rabattsats som lagts upp under flik Rabatter. 2. Beräkna. Inköpspris och listpris läses in från datafilen. Utpris 2 och 3 bestämmer man genom att ange vilket påslag som skall göras. Börja med att välja mellan de metoderna och att markera önskade uppdateringsalternativ. Välj därefter inställningsfil och prislista med knapparna i flikens överkant. Knapprad vid prisinläsning Välj rätt inställningsfil till leverantörens prislistor genom att bläddra fram till rätt ini-fil. Filerna kan ha namn som Slr.in, Habo.ini eller Copiax.ini. Välj prislista. Vissa prislistor har samma namn varje gång medan andra ändras med version eller datum. När man klickar på en fil sker inläsningen och därefter får man frågan om man vill uppdatera artikelregistret direkt. Om man använder Rek.pris bör svaret bli Nej och sedan gå till flik Rabatt och där se om några nya rabattgrupper tillkommit. Ange i så fall inköpsrabatt för dessa innan uppdatering av artikelregistret. Uppdatera artikelregistret med inläst prislista. Används om man avböjt direkt uppdatering i samband med inläsningen 26

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Klarna Online. Användarmanual

Klarna Online. Användarmanual Klarna Online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer