Mot nya utmaningar. Nr Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön"

Transkript

1 Branschtidningen inom redovisning och lön Nr Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. Under februari tillträdde Stefan Pärlhem som kanslichef för Bokföringsnämnden. 16 Rådgivarråd Ny artikelserie Yrkesklassificering för löneadministratörer Nya regler för redovisning av årsmoms SID 21 SID 19 SID 15

2 BL Administration BL Skatt BL Bokslut BL Klient BL Info ebibliotek Mallar & dokument Hyr en helhetslösning program, nyheter, e-böcker, mm Vi är glada över att som enda leverantör kunna erbjuda en helhetslösning där redovisningsbyrån hyr alla verktyg och informationstjänster en modern byrå behöver. Programvaror, byråstöd/klienthantering, skatte- och redovisnings information, dokumentmallar och personlig frågeservice. Fördelarna med att hyra vår helhetslösning är bl a att ni slipper göra tunga inköp och att ni får tillgång till ständigt uppdaterad program vara, support samt aktuell skatte- och redovisningsinformation. Allt från samma pålitliga leverantör. Många kunder har undrat om det finns någon hake med upplägget. Hur kan det vara så lågt pris för en så omfattande tjänst? Svaret är att det inte finns några hakar eller förpliktelser. Vi vill vara en totalleverantör och bygga långsiktiga relationer. Det tjänar både du som kund och vi på. Ulf Bokelund Svensson vd Björn Lundén Information Kontaka gärna våra säljare för ytterligare information om vår hyreslösning. Scanna koden med din Smartphone så får du mer information om vår helhetslösning. Detta ingår när du hyr en helhetslösning: Ekonomisystemet BL Administration Skatte- och deklarationsprogrammet BL Skatt (WinSkatt) BL Bokslut för bokslut och årsredovisning Byråstöd/klienthantering med Reko-stöd e-bokpaket med 26 e-böcker Nyhetstjänst med personlig frågeservice Dokumentmallar med juridiska hjälptexter Antal användare/anställda: kr/mån/pers kr/mån/pers kr/mån/pers Fler än 15, begär offert! Moms tillkommer på alla priser. Box 84, Näsviken Tel: facebook.com/blinfo newsroom.blinfo.se

3 Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. Rådgivarråd Ny artikelserie löneadministratörer av årsmoms Yrkesklassificering för Nya regler för redovisning SID 21 SID 19 SID 15 Nr Redaktionen har ordet... Det nya året innebär en hel del förändringar för redovisningsbranschen, bland annat är det hög tid att välja K-regelverk. Att många ännu inte känner sig helt säkra på regelverk och tillvägagångssätt kan vår utbildningsavdelning verifiera. Kurserna om K-regelverken blir snabbt fullbokade och nya kursdatum planeras in efter hand. Några förändringar från SRF är att tidningen Konsulten från och med nu kommer ut sex gånger om året istället för tidigare åtta. Detta för att i större grad kunna fokusera på ytterligare kanaler. En av dem är vår nylanserade webbtidning, den digitala Konsulten. Där kommer du att kunna läsa om det senaste i branschen, reportage och aktuella händelser. En tidning där nyheterna kommer ut när de fortfarande är nya, ett komplement till den tryckta Konsulten. I papperstidningen kommer du så klart fortfarande att hitta längre reportage, branschinformation och aktuella frågeställningar. Precis som förut. Vår webbtidning hittar du på Vi på redaktionen önskar dig trevlig läsning och en energifylld start på det nya året. INNEHåLL 5 LEDAREN Möjligheter 6 KVALITETSSÄKRING Frågor om SRFs kvalitetskontroll 7 NYTT & AKTUELLT 10 SRFs Nöjd MEDLEMSINDEx 2014 Vi närmar oss målet! 12 På gång inom SRF Lön 13 ny artikelserie Reko ska-krav 15 Nya regler för redovisning av årsmoms 16 PROFILEN Mot nya utmaningar 19 Yrkesklassificering för löneadministratörer 21 ny artikelserie RÅDGIVARRÅD Finansiering via checkkredit 22 På gång med SRF Ekonomiutbildning Löneekonom en eftertraktad utbildning 26 Grattis 2013 års Diplomerade Redovisningskonsulter! 28 K2/K3 Borde en bostadsrättsförenings syfte påverka redovisningen? 30 STORA LöNEDAGEN En dag med lön i fokus Vad menas med väsentligt inflytande? sid En ny väg till jobb för unga och en möjlighet för arbetsgivare 33 Nytt år Nya lagar 34 Rapportering till Fora ett årligt måste för företagen 36 BYRÅPORTRÄTT Sticker ut i mängden och utmanar branschen 39 Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 43 Vad menas med väsentligt inflytande? 44 Vad krävs för att fri motion och friskvård ska vara skattefri? Branschtidningen inom redovisning och lön Nr Pris 56 kr Mot nya utmaningar Under februari tillträdde Stefan Pärlhem som kanslichef för Bokföringsnämnden. 16 Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Redaktionschef: Petra Lagnehag Zars, e-post: Redaktionsgrupp: Petra Lagnehag Zars, redaktionschef Tina Sjöström, journalist och redaktör Zennie Sjölund, branschansvarig lön Mikael Carlson, branschansvarig redovisning Lena Iredahl, redaktionssekreterare Karolina Gunnarsson, grafisk form Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: TMG Tabergs, ISSN X Prenumerations- och medlemsärenden: Tel: , e-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , e-post: Omslagsfoto: Mats Åsman Webbplats: Redovisningskonsulten utkommer med 6 nummer per år. Eftertryck av Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen. Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRFs. 45 FRÅGOR OCH SVAR Experterna svarar på dina frågor 49 JURISTEN HAR ORDET Den heta styrelsestolen 50 Hantering av ny kollektivavtalad föräldraförsäkring

4 jessica thörn, VisMa spcs vill du ta lönsamheten till en ny nivå? då är Jessicas råd nya visma Byråpaket med advisor integrerad tidsredovisning Full koll på uppdrag och kunder betyder tid över till fler och bättre affärer, därför ingår Visma Advisor i våra nya byråpaket. Visma Advisor är en webbaserad tjänst som gör att du har tillgång till integrerad tidsredovisning och resursplanering när och var du vill. Du får en lösning som förenklar ditt arbete och ger dig full kontroll, effektivitet och lönsamhet i byrån. Sju av tio byråer använder redan våra bokföringsprogram.* Är du också intresserad, kontakta Jessica eller någon av hennes kollegor så berättar de mer. För även om vi strävar efter att utveckla ny teknik så finns det en sak vi aldrig automatiserar. Och det är den personliga rådgivningen. Ring och boka möte på eller läs mer på vismaspcs.se/byra. Källa: TNS Sifo Marknadsandelsmätning vi tar ditt företagande personligt

5 Förbundsdirektör, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Möjligheter Ett nytt år har börjat och för vår yrkesroll inom redovisning är det ett mycket intressant år, fyllt med möjligheter att skapa mervärden för både oss själva och våra kunder. En av dem är att avtalet mellan SRF, FAR och Skatteverket nu är i full drift. Avtalet är en bekräftelse på det förtroende som yrkesrollen och auktorisationen har fått, men också på de möjligheter som vi står inför i våra kundmöten. En Auktoriserad Redovisningskonsult är inte bara en administratör utan också en viktig kvalitetsstämpel för kundföretaget i sitt möte med intressenter, banker och myndigheter. Samma sak gäller för våra lönekonsulter där vi snart kommer att se de första auktoriserade som därmed kan ge motsvarande kvalitetsstämpel till den viktiga lönehanteringen ute hos företagen. Ett företag bedöms baserat på vilken kvalitet man kan leverera, och våra båda yrkesroller kommer att bidra till kundernas status genom att vara en kvalitetssäkrad del av kundföretagens resurser. I vår senaste medlemsundersökning är ett av de högst prioriterade önskemålen att förbundet bidrar till att profilera yrkesrollen på marknaden. Ett led i detta arbete är våra informationsmöten med viktiga intressenter som banker och Skatteverket över hela landet. I dessa möten står det klart att Bokslutsrapporten är ett efterlängtat verktyg i deras arbetsutövning. För att uppnå målen i vår marknadspåverkan är det därför viktigt att skriva Bokslutrapporter nu när alla vårens årsbokslut och årsredovisningar är klara. Bokslutsrapporten och noten till den visar att årsbokslutet/årsredovisningen håller hög kvalitet. Det betyder att rapporterna kan användas som ett beslutsunderlag för att bedöma företagets ekonomiska status. Korrekt information är en av nutidens viktigaste resurser, och att kunna förmedla en sådan kvittens får därför hög prioritet i vår leverans till kunderna. Så ta vara på möjligheten att ge yrkesrollen fullt genomslag på marknaden och skriv Bokslutsrapporter för era kundföretag! SRFs pris- och löneenkät för 2013 har nu publicerats och visar intressanta strukturer. Löneläget för den som är auktoriserad ligger något högre än för övriga, vilket visar att det lönar sig att investera i ökad kompetens. Samtidigt är priset på våra tjänster lägre än inom revisionsbranschen, vilket är en intressant reflexion när drygt hälften av alla aktiebolag nu har valt bort revisionen. Allt fler väljer istället att kvalitetssäkra redovisningen redan i produktionen genom att använda en Auktoriserad Redovisningskonsult. Det borde därför finnas utrymme för prisökningar på våra tjänster, vilket är samma utveckling som man sett i till exempel Norge efter införandet av sin auktorisation. Jämförelsen med enkätsvaren ger även en intressant möjlighet att utvärdera hur din egen byrå ligger till pris- och lönemässigt. Låt oss ta vara på våra möjligheter 2014! 2014 års Rätt-böcker ute nu! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 k v a l i t e t s s ä k r i n g Frågor om SRFs kvalitetskontroll Många frågor i samband med kvalitetskontroll SRFs kvalitetskontroller har pågått under ett antal år. Här är några av de frågor som är vanliga i samband med kvalitetskontrollbesöken. Vad kontrolleras vid en kvalitetskontroll? Vid kvalitetskontrollen följer vi upp att byråns och den Auktoriserade Redovisningskonsultens rutiner och arbeten följer Svensk standard för redovisningstjänster Reko. Fokus ligger på ramverkets ska-krav. Vid genomgången av rutiner har vi också lagen om penningtvätt att ta hänsyn till. Lagen innehåller krav på strukturerade rutiner för att kontrollera kundföretaget samt om deras affärsverksamhet kan innehålla transaktioner som strider mot penningtvättslagen. Jobba med krav på åtgärder förbättringar Efter besöket är det vanligt att man får ett antal åtgärder som ska vidtas gällande byråns rutiner. Det går bra att lämna kompletteringar och tilläggsinformation efter besöket. Det ska ske inom en viss tid. Ibland kan det dock behövas lite längre tid att genomföra förändringar av byråns rutiner och då är det bättre med en uppföljning inom ett år vilket sker med en omkontroll. En omkontroll innebär att man inte är klar vid kvalitetskontrollen med godkänt resultat. Omkontrollen kan antingen vara fullständig, det vill säga en ny likadan kvalitetsuppföljning görs eller en begränsad omkontroll där vi följer upp en enstaka rutin. När brukar Kvalitetsnämnden besluta om en begränsad omkontroll? Kvalitetsnämnden beslutar om en begränsad omkontroll när byrån till exempel inte har tecknat uppdragsavtal med kunderna enligt Reko 330, uppdragsavtal. Uppdragsavtal är en av grundstenarna för den standard som är uppbyggd för redovisningstjänster, en bekräftelse av affärsöverenskommelsen att båda parter har samma syn på vad som ska utföras. Vad händer med mitt certifikat om jag inte har fått godkänt vid kvalitetskontrollen? SRFs medlemskap är knutet till ett certifikat. Detta utfärdas vart tredje år. I samband med förnyelse av certifikatet kontrolleras bland annat att utbildningstimmarna är uppfyllda. Kvalitetskontrollen sker parallellt inom sexårsperioder och påverkar inte certifikatet primärt. Det är disciplinnämnden och styrelsen som beslutar om uteslutning ur SRF. Exempel på sådana situationer är när den Auktoriserade Redovisningskonsulten har fått flera underkända resultat eller har allvarliga brister i kvalitetskontrollen. Andra situationer är när medlem har brutit mot stadgar eller etiska regler. Eva Sandström, kvalitetschef SRF Kan jag fortsätta skriva Bokslutsrapporter om jag inte får godkänt vid kvalitetskontrollen? I de fall kvalitetskontrollen inte leder till godkänt resultat har man fått ett antal förbättringspunkter som ska åtgärdas. De krav på förbättringar som framgår ovan ska omgående genomföras. Under perioden fram till nästa kontroll och kommande godkänt resultat fortsätter man sin yrkesutövning och titulerar sig Auktoriserad Redovisningskonsult. Jämför detta med en bilbesiktning. När man får underkänt med krav på ombesiktning får man fortsätta köra bilen och när man får körförbud får man inte köra bilen alls. Har du frågor och funderingar kring SRFs kvalitetskontroll? Skicka ett mejl till: åd för din ekonomi riserade Redovisningskonsult ebbplats srfkonsult.se visningskonsulters Förbund SRF tockholm: Klarabergsgatan 33, STOCKHOLM s Falun: Ölandsgatan 7, Box 143, FALUN 0 E-post: srfkonsult.se 2014 Ekonomifakta SRF Ekonomifakta 2014 Den smarta fickguiden med gällande basbelopp, förmånsregler, räntesatser med mera finns nu för beställning. SRF Ekonomifakta är användbar för både medarbetare och kunder. Ett exemplar av SRF Ekonomifakta skickas ut tillsammans med kommande nummer av SRF Företagsaktuellt i slutet av februari. Alla medlemmar, de som är registrerade som anställd på byrå, serviceabonnenter och kunder som prenumererar på Företagsaktuellt får då ett exemplar. Beställ fler exemplar på srfkonsult.se/produkter 6 Redovisningskonsulten nr

7 Nytt & Aktuellt Bostadsbeskattning Sällan har ett område varit så omfattande utrett som bostadsbeskattningsområdet. Antalet utredningar där förslag lämnats om ändringar av bostadsbeskattningen är otaliga. Vissa har blivit lagstiftning. Andra har direkt, eller med viss fördröjning, kastats i papperskorgen av olika anledningar. Ofta av politiska skäl. TEXT: BERTIL BåvALL Bostadsbeskattningskommittén har nu i ett betänkande (SOU 2014:1) lagt fram vissa förslag till skattesänkningar inom bostadsbeskattningsområdet som föreslås träda i kraft från och med Enligt utredningsförslaget så ska de nya reglerna finansieras med att taket för skattereduktion för ROT- och RUT-arbete sänks från kronor till kronor per person och år. Fastighetsavgiften slopas för vissa hyresrätter Den kommunala fastighetsavgiften för bostäder i hyreshus slopas liksom för hyresbostäder i småhus och ägarlägenheter om byggnaden ingår i en näringsfastighet. Fastighetsavgift ska dock även i fortsättningen tas ut för bostäder som inrymmer eller avser att inrymma bostad åt en delägare i ett hyreshus som utgör ett andelshus liksom bostäder som upplåts med bostadsrätt i privatbostadsföretag. Fastighetsavgiften ska inte slopas för småhus eller ägarlägenheter som bara delvis upplåts med hyresrätt för bostadsändamål. Om en eller flera, men inte samtliga, bostadslägenheter i ett hyreshus upplåts med hyresrätt för bostadsändamål slopas fastighetsavgiften bara för dessa lägenheter. Lättnadsreglerna för oäkta bostadsföretag förlängs inte De lättnadsregler som gäller för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar förlängs inte när de löper ut Detta medför att medlemmarna ska ta upp all utdelning och kapitalvinst på bostaden till beskattning. Däremot föreslås en sänkning av skattesatsen från dagens 30 procent till 25 procent, samt att den kommunala fastighetsavgiften avskaffas för bostäder i oäkta bostadsrättsföreningar. Delägare med sparade lättnadsutrymmen föreslås dock få möjlighet att utnyttja dessa under perioden 2016 till och med Kooperativa hyresrättsföreningar kan vara privatbostadsföretag Kooperativa hyresrättsföreningar som själva hyr de bostadslägenheter som hyrs ut till medlemmarna (hyresmodellen) ska kunna utgöra privatbostadsföretag. Kommittén föreslår att kooperativa hyresrättsföreningar som upplåter lägenheter med hyresrätt till medlemmarna, ska beskattas på samma sätt som kooperativa föreningar som äger sina lägenheter. Detta innebär att kooperativa föreningar inte ska beskattas för hyresrelaterade inkomster. Förslaget medför inte att en bostad i en kooperativ hyresrättsförening kan likställas med en privatbostadsrätt. Det blir inte möjligt att få uppskov med kapitalvinsten vid avyttring av en privatbostad om ersättningsbostaden är en kooperativ hyresrätt. Kommittén har även föreslagit att skattesatsen för stämpelskatt när kooperativa hyresrättsföreningar förvärvar fast egendom och tomträtter ska sänkas från 4,25 till 1,5 procent. I huvudsak är reglerna tänkta att träda i kraft från Om det här förslaget blir lagstiftning eller hamnar i papperskorgen är för tidigt att säga men att det skulle gå igenom utan ändringar är väl närmast en utopi. Finansieringen genom att taket för ROT- och RUT-avdrag sänks från till kronor per år är väl inte helt enkelt att baxa igenom ett valår. Avyttringsbegreppet I ett nyligen avgjort förhandsbesked har avyttringsbegreppet återigen klarlagts när det gäller omvandling av aktier från röststarka A-aktier till B-aktier. En omvandling av aktier som innebär att aktier ges rätt till ökad eller minskad utdelning har i praxis bedömts som en sådan förändring i andelsrätten som i princip leder till att aktierna anses avyttrade (jfr RÅ 1997 ref. 81, RÅ 2000 ref. 44 och RÅ 2005 ref. 76). En omvandling av A-aktier till B-aktier innebär emellertid inte någon förändring i andelsrätten. Den anses då inte som en sådan avyttring som kan utlösa en beskattning (RÅ84 1:1). Det innebär också att sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till kvalificerade andelar inte förloras om andelarna omvandlas från A-aktier till B-aktier utan att en avyttring sker. Redovisningskonsulten nr

8 Nytt & Aktuellt Stigande småhuspriser Priserna på småhus har stigit med en procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med det tredje. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med nästan fyra procent. Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 12 av 21 län, medan det i fyra län redovisas sjunkande priser. Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Jämtlands län med fem procent, följt av Norrbotten, Örebro och Västernorrlands län med fyra procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Gotlands län med fem procent, följt av Kronobergs län med två procent. I storstadsregionerna Stor- Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med en procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade. Ny lag om penningtvätt Regeringen har den 10 januari överlämnat en remiss till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslås en effektivare kriminalisering av penningtvätt. På årsbasis, fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med nästan fyra procent. I 19 av 21 län steg priserna på småhus. Den största prisuppgången redovisas i Norrbottens län med åtta procent, följt av Västernorrland med sju procent. Endast två län redovisar sjunkande priser, Värmlands och Gotlands län med en procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan tre och fem procent. Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var nästan 2,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från nästan 2,8 miljoner kronor i Stor-Malmö till nästan fyra miljoner i Stor-Stockholm. Källa: Statistiska centralbyrån Bestämmelserna om straff för penningtvätt placeras i en särskild lag tillsammans med bestämmelser om penningbeslag och förverkande av egendom som varit föremål för penningtvätt. Den nya lagen innehåller därutöver en del nyheter: Nytt brott penningtvättsbrott. Genom den nya brottsrubriceringen blir det tydligt att penningtvätt är ett brott och bestämmelserna har också gjorts lättare att tillämpa. Självtvätt blir brottsligt. Även den som tvättar vinster från sin egen brottslighet, till exempel vinning från knarkhandel eller rån, ska, till skillnad från i dag, kunna dömas för penningtvättsbrott. Nytt straffansvar för penningtvättsbrott i näringsverksamhet. Bestämmelsen avser att träffa affärsmän som låter sin verksamhet användas för åtgärder som kan misstänkas vara penningtvätt. Kopplingen till det brott som gett vinsten breddas. Det kommer vara tillräckligt att brottsvinsten kommer från brott eller brottslig verksamhet snarare än från ett specifikt angivet brott för att dömas för penningtvättsbrott. Det innebär att åklagarens bevisföring underlättas och att fler penningtvättare kan lagföras och dömas till ansvar. Ökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt. Enligt nuvarande reglering kan egendom som har varit föremål för penninghäleri bara förverkas hos den som begått det brott som gett en brottsvinst, till exempel den som sålt narkotika eller rånat en bank. Genom den nya lagen blir det möjligt att förverka tvättad egendom även hos penningtvättaren även om egendomen inte kan anses tillhöra penningtvättaren utan den som begått förbrottet. Nya möjligheter att säkra pengar. För att förbättra möjligheterna att komma åt brottsvinster och förhindra att pengar försvinner utom räckhåll för polis och åklagare införs en möjlighet att under kortare tid förbjuda en person att disponera över exempelvis bankmedel. Det införs också en möjlighet att ta sådan egendom i beslag. Reglerna gör det möjligt att säkra egendomen, så att den kan förverkas om den misstänkte senare döms för brottet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Källa: Justitiedepartementet 8 Redovisningskonsulten nr

9 Regeringen vill reglera snabblåneföretagen Regeringen föreslår att snabblåneföretag ska behöva tillstånd och lyda under Finansinspektionens tillsyn på liknande sätt som andra finansiella företag. Förslaget lämnas i en remiss till Lagrådet den 24e januari. Aktuell Litteratur Böckerna kan beställas via Mina sidor/ Medlemssidor på under litteratur. Inloggning krävs. Förslagen innebär ett starkare skydd för konsumenterna. Det ökar genomlysningen av snabblåneföretagen och bidrar till att minska de problem vi ser med att en del ibland drar på sig alltför stora skulder genom att använda sig av så kallade snabblån, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Enligt regeringens förslag ska företag som lämnar och förmedlar konsumentkrediter, särskilt snabblån, söka tillstånd för sin verksamhet hos Finansinspektionen och därmed ställas under myndighetens tillsyn. Med dessa förändringar får snabblåneföretagen regler som blir liknande de som gäller för andra finansiella företag. Det innebär att: företagen måste bedriva verksamheten på ett sunt sätt, företagen måste leva upp till tydliga krav på information och dokumentation, Finansinspektionen kan lämplighetspröva både personer i företagens ledning och större ägare, Finansinspektionen kan ingripa och besluta om sanktioner mot de företag som inte följer lagen. Finansinspektionens nya uppdrag kompletterar Konsumentverkets arbete, vars tillsyn över kreditprövningen enligt konsumentkreditlagen förblir oförändrad. Källa: Finansdepartementet Redovisa rätt 2014 Nancy Holmström, 549 kr Bland nyheterna märks framför allt all information kring att mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar från och med 2014 ska tillämpa antingen Bokföringsnämndens regelverk K2, eller K3. Nu finns anvisningar för samtliga fyra K-regelverk och dessa har fått egna kantrubriker. Rätt moms 2014 Anna Sandberg Nilsson, 549 kr Innehåller alla nya regler som införs från 2014 och sådana förändringar från 2015 som är kända och måste förberedas redan under Boken innehåller alltid uppdaterade skattesatser inom EU, nya skrivelser från Skatteverket och viktiga rättsfall från såväl svenska domstolar som EUdomstolen. Skatte- och deklarationshandboken kr Praktisk uppslagsbok för ekonomiansvariga, företagare, skattekonsulter och revisorer. Utmärkt hjälpmedel vid såväl deklarationsarbetet som i det dagliga arbetet med löpande skattefrågor. Allt samlat i en bok. Hushållskonsumtionen ökade i november Mellan oktober och november ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,5 procent. För perioden september-november var ökningen 0,5 procent, säsongrensat, jämfört med perioden juni-augusti. Hushållskonsumtionen ökade med 2,8 procent under november 2013 jämfört med samma månad förra året. Från och med 2013 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska ses som experimentell. Hushållskonsumtionen ökade med 2,8 procent under november 2013 jämfört med november föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Den grupp med starkast utveckling var övriga varor och tjänster, där ökningen var 13,7 procent. För perioden september till november 2013 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 2,1 procent. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 0,2 procent i november 2013 jämfört med november föregående år. Källa: Statistiska centralbyrån Skattelagstiftning 14:1 428 kr I Skattelagstiftning 2013:2 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Redovisningskonsulten nr

10 Vi närmar oss målet! Resultatet från SRFs senaste medlemsenkät som mäter hur nöjda våra medlemmar är med oss som organisation har nu sammanställts. Överlag är våra medlemmar nöjda med sitt medlemskap hos oss men på vissa punkter kan vi absolut öka servicegraden för att leverera medlemsnytta på bästa möjliga sätt. TEXT: TINA SjöSTRöm SRFs medlemsindex (NMI) hamnar i årets mätning på 7,63 på en 10-gradig skala. Den siffran visar hur nöjda våra medlemmar är med SRF. Vi har inte riktigt nått upp till målet i år men vi är på god väg, säger marknadschef Petra Lagnehag Zars. Vi har som mål att nå minst 8 i betyg. Jämfört med föregående mätning har vi höjt betyget med 0,15. Efter årets mätning kan vi också se vilka detaljer i medlemskapet vi kan finslipa för att leverera ännu mer medlemsnytta. Vi tar till oss av de synpunkter som inkommit i enkäten och kommer under året att arbeta med förbättringar inom de områden där vi inte riktigt nått upp till den höga nivå vi önskar vara på. Medlemskapet viktigt NMI mäts utifrån betygsättningen som visar på hur nöjd medlemmarna är med sitt medlemskap, om de kan tänka sig att rekommendera organisationen till andra och om de kommer att vara kvar som medlemmar. Betyget för medlemskapet rent allmänt blev 7,06. På frågan om man är beredd att rekommendera SRF till andra är betyget något högre, 7,55. Följdfrågan om man kommer att fortsätta vara medlem gav betyget 8,29. Ytterst få har således för avsikt att lämna organisationen. I det fritextsvar som är kopplat till frågan om man ämnar fortsätta vara medlem är det flera av de som lämnat låga poäng som nämner att de avslutar sitt medlemskap på grund av att de lämnar yrket, inte för att de är missnöjda, berättar Petra Lagnehag Zars. Det känns viktigt för oss att veta. De områden som framkom i enkäten som de viktigaste för SRF att fortsätta utveckla är Efter årets mätning kan vi också se vilka detaljer i medlemskapet vi kan finslipa för att leverera ännu mer medlemsnytta. Redovisningsbyrå köpes i Stockholm med omnejd Mindre auktoriserad redovisningsbyrå i Stockholms innerstad, med 4 anställda, letar efter annan redovisningsbyrå att köpa. Vi är intresserade av byråer i storleksordningen 1-4 anställda. Vi söker dig som antingen vill gå i pension eller av annan anledning vill förändra ditt engagemang och därmed vill sälja din byrå. Svar förmedlas av SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun. Mejl: Märk svaret Stockholm med omnejd I enkäten har det framkommit att våra medlemmar tycker det är av stor vikt att vi bevakar branschens frågor och att vi marknadsför yrkesrollen mot banker och myndigheter. bevakning av branschens frågor inom Sverige, att bevaka och påverka utbudet av relevant fortbildning för medlemmarna samt marknadspåverkan mot banker, myndigheter och andra organisationer. Det som ansågs vara minst viktigt var bevakning av branschens frågor internationell. Det är också trevligt att läsa de fritextsvar som bekräftar att vi gör ett bra arbete. Det behövs det med, även om enkäten syftar till att hitta förbättringspotentialer. Bokslutsrapporten en viktig nyckel I enkäten kan vi se några områden där våra medlemmar har synpunkter. Bland annat gäller det Reko och Bokslutsrapporten, att auktorisationen har blivit för byråkratisk med all dokumentation som krävs. I enkäten har det framkommit att våra medlemmar tycker det är av stor vikt att vi bevakar branschens frågor och att vi marknadsför yrkesrollen mot banker och myndigheter, säger SRFs förbundsdirektör Fredrik Dahlberg. Där håller jag fullständigt med. Vi har jobbat hårt med marknadsaktiviteter mot just banker och nyckeln där är faktiskt Bokslutsrapporten. Det är ett verktyg som banken nu signalerar att de efterfrågar. Här måste alla Auktoriserade Redovisningskonsulter hjälpa till, vara delaktiga och använda de verktyg som banken förstår är ett fantastiskt kvitto på kundföretagets aktuella ekonomi. Detta tillsammans med den samverkan med Skatteverket vi arbetat fram skulle jag vilja påstå är de viktigaste händelserna för yrkesgruppen Auktoriserad Redovisningskonsult de senaste åren. Förväntas hög kvalitet Avgifter på medlemskap och utbildningar är det också en del som har synpunkter på. Framför allt är det de små byråerna, de med inga eller bara någon enstaka anställd, som efterfrågar en annan prisbild. 10 Redovisningskonsulten nr

11 Hur nöjd är du allmänt med ditt medlemskap? = mycket missnöjd och 10 = mycket nöjd Medelvärde 7, Våra kunder förväntar sig en hög nivå på utbildning och tittar vi på vad vi erbjuder så har vi rätt prisbild jämfört med våra konkurrenter, säger Fredrik Lantz, VD för SRFs utbildningsbolag. Vi är till och med något billigare än jämförbara alternativ. Vi satsar på lättillgängliga lokaler, lärare av hög kvalitet och bra dokumentation. Naturligtvis förstår vi att en del ändå uppfattar priset som för högt, därför har vi den gångna säsongen genomfört ett flertal högaktuella kurser i våra kretsars regi till mycket rimliga priser. Våra öppna kurser ska planeras och bokas, lärare ska anlitas, kursdokumentation tas fram innan vi ens vet om kursen fylls eller inte, fortsätter Fredrik Lantz. Det kostar. De gånger vi tjänar pengar på våra kurser är det inte kopplat till ett högt pris utan att kursen är populär och att många bokar den. För tillgänglighetens skull ordnar vi kurser på mindre orter ute i landet där deltagarantalet ofta är allt för lågt. De kurserna gör vi ingen vinst på, men vi ser det som medlemsnytta. Däremot offererar vi mer än gärna företagsutbildningar där medlemmarna håller med lokal och vi kommer ut med lärare, säger Fredrik Lantz. Samla ihop ett gäng så kommer vi med en utbildning! Frågeservice via e-post SRF erbjuder frågeservice där våra sakkunniga inom olika områden svarar på medlemmarnas frågor via e-post. Ett flertal av våra medlemmar efterfrågar att det även ska gå att få svar via telefon. Att vi valt att enbart erbjuda frågeservice skriftligt via webben har så klart sina skäl, säger Fredrik Dahlberg. Vår avdelning med sakkunniga är inte så stor, vi har en expert inom varje område. Av kostnadsskäl har vi inte möjlighet att utöka denna del i vår verksamhet. Därför finns det heller ingen tid att ha telefonjour vissa tider varje dag. Dessutom är ett skrivet svar betydligt mer säkerställt och går att spara för framtida behov. Vi tackar alla som tagit sig tid att besvara årets enkät. Vi tar till oss av era synpunkter och jobbar vidare mot att vara landets bästa medlemsorganisation! Skulle du rekommendera andra att bli medlemmar? 1 = Absolut inte och 10 = Absolut Medelvärde 7, Kommer du fortsätta att vara medlem i SRF? 1 = Absolut inte och 10 = Absolut Medelvärde 8, Redovisningskonsulten nr

12 På gång inom SRF Lön Digital examen Runt 200 lönekonsulter har validerats i ansökningsprocessen och fått sin ansökan godkänd av SRF Lön Auktorisationsråd. SRF kommer för de som ska genomgå auktorisation inom lön att använda sig av en digital examen. Den digitala examen består av tre delar; snabbvalsfrågor (ett eller flera korrekta svarsalternativ), kortsvarsfrågor med beräkningar samt en del som består av utredande och analyserande frågor. Frågorna kommer slumpvis utvalda ur en stor frågedatabas och detta gör att varje person får ett unikt urval av frågor, i olika ordningsföljd. Frågorna motsvarar de områden som de sökande har fått styrkt kompetens för under valideringen. Varje ansökan har bedömts individuellt och minst två referenspersoner har kontaktats och fått svara på frågor kring den sökandes lönekompetens. Den digitala examen är tillgänglig under en examensperiod och frågorna ska besvaras inom utsatt tid. Varje frågedel kan göras vid eget valt SRF kommer för de som ska genomgå auktorisation inom lön att använda sig av en digital examen. tillfälle, vilket gör att den som gör examensprovet själv kan välja när och vid vilken tidpunkt det passar. SRF kommer även att utföra stickprovskontroller på de som utför examen. Auktorisationsseminarium Det är ett historiskt tillfälle när denna duktiga kår får den sedan länge efterlängtade bekräftel- sen på sin yrkesroll och den eftertraktade titeln Auktoriserad Lönekonsult. Under auktorisationsseminariet får deltagarna en genomgång av SRF Löns bakgrund och organisation, vad medlemskap innebär och medför, och SRFs framtida planer. SRF bedriver många arbetsgrupper för att främja löneprocesser och standards, ett arbete som även inkluderar de Auktoriserade Lönekonsulterna. Kompetensnivån på de som nu blir auktoriserade är mycket hög. Det är en erfaren grupp som utgör denna nya medlemskår inom SRF. Genomsnittsåldern är 43,03 år och antalet yrkesverksamma år inom löneområdet är i snitt 14,57 år. De flesta som har ansökt är kvinnor och finns i storstadsregionerna. Efter genomgånget auktorisationsseminarium utdelas certifikat och därefter inbjuds till mingel. TEXT: ZENNIE Sjölund, branschansvarig Lön, SRF Vi hjälper dig att göra rätt direkt Med Bolagsverkets e-tjänst Företagsärenden för ombud kan du skapa och ombilda lagerbolag, skapa privata aktiebolag, ändra styrelse och mycket mer. Du slipper pappers hantering och det blir rätt från början. Dessutom blir handläggningstiden upp till en vecka kortare än när du gör ärendena på traditionellt sätt. Tjänsten har fördelar för både större byråer och enskilda ombud. Verksamheten blir effektivare, det går snabbare och blir dessutom billigare. Camilla Kruse Produktansvarig Företagsärenden för ombud 12 Redovisningskonsulten nr

13 Reko ska-krav Under 2014 presenteras en ny artikelserie i tidningen som på ett enkelt sätt beskriver Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Serien startar här med en övergripande genomgång av Rekos ska-krav. TEXT: Helen BäCKqvIST, REKOANSvARIG Rekos ska-krav är de obligatoriska krav som utgör grunden för Reko och som redovisningskonsulten alltid måste följa. De anger hur en redovisningskonsult ska förhålla sig i olika situationer och utforma sitt arbete, för god yrkessed för redovisningstjänster. Dessa ska-krav återkommer löpande i de olika avsnitten i Reko, som en röd tråd. Standarden innehåller följande ska-krav: 1. Redovisningsverksamhetens organisation Redovisningsverksamheten ska vara ändamålsenligt organiserad för att kunna bedrivas effektivt. Här fokuseras det på att uppdragen ska utföras med hög kvalitet, med personal som har rätt kompetens och som vidareutbildas, med kvalitetssäkrade processer för det löpande arbetet och kvalitetssäkring i det enskilda uppdraget. Skriftliga rutiner och riktlinjer ska finnas i verksamheten, omfattningen och utformningen av dessa beror på verksamhetens storlek. 2. Antagande, omprövning och avslut av uppdrag Vid antagandet av ett nytt uppdrag ska bedömningen göras av om rätt kompetens och tillgängliga resurser finns som möter uppdragsgivarens behov. För pågående uppdrag ska omprövning ske löpande. Vid avslut av uppdrag ska uppsägning av uppdrag alltid bekräftas skriftligt. 3. Uppdragsavtal Uppdragsavtalet ska vara skriftligt och bekräftas skriftligen av båda parter. Val av uppdragsavtalets utformning är beroende av uppdragets omfattning. Bland SRFs dokumentmallar finns exempel på olika uppdragsavtal tillgängliga för alla SRFs medlemmar. 4. Parternas ansvar Fördelningen av arbetsuppgifter och parternas ansvar är definierade i uppdragsavtalet. Det är alltid uppdragsgivaren som har det formella ansvaret för företagets redovisning, även om redovisningskonsulten har ansvaret att utföra del av arbetet enligt uppdragsavtalet. Redovisningskonsulten har även ett ansvar att vara proaktiv och ta initiativ i sin kommunikation med uppdragsgivaren. 5. Planering av arbetet Ett viktigt moment är planering av arbetet, som ska vara skriftlig. För att på bästa sätt kunna planera måste man samråda och diskutera med sin uppdragsgivare. Dels ska planering av uppdraget göras i redovisningsverksamheten gällande bemanning, kompetensbehov, tidsåtgång och leveransplaner, dels ska planering göras i det enskilda uppdraget, gällande områden som kräver särskild uppmärksamhet samt utförande, för att uppdragsgivaren ska kunna erhålla den information som behövs. 6. Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet För att utförandet av uppdraget ska göras med hög kvalitet ska redovisningskonsulten ha kunskap om och förstå uppdragsgivarens verksamhet. Detta är en förutsättning för att redovisningskonsulten ska kunna identifiera, förstå och hantera de händelser, transaktioner och förhållanden som kan ha en väsentlig påverkan på uppdragsgivarens redovisning. 7. Utförande Som redovisningskonsult har du ansvaret att följa gällande lagar och regler, samt god redovisningssed. Du har även ansvaret att följa SRFs yrkesetiska regler och Reko. 8. Dokumentation Du ska som redovisningskonsult dokumentera ditt arbete. Dokumentationen ska innehålla väsentlig information om, uppdragets antagande, överenskommelser om uppdragets utförande och hur uppdraget har utförts. Uppdraget ska ständigt hållas i överlämningsbart skick, så att någon annan redovisningskonsult (utomstående eller medarbetare) med rimlig tidsinsats kan överta uppdraget. Det underlättar dessutom den egna tidsinsatsen då man ska återuppta det löpande arbetet i uppdraget. 9. Rapportering Rapporteringen till uppdragsgivaren ska planeras så att rätt information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Att informationen i rapporterna blir rätt regleras vid planeringen av uppdraget, mottagare och tidpunkt för rapportering bör anges i uppdragsavtalet. Samtliga rapporter ska vara rimlighetsbedömda och skriftligt kommenteras när de levereras. 10. Tystnadsplikt Redovisningskonsulten har tystnadsplikt mot utomstående. Undantag från tystnadsplikten gäller enbart om avtal, lagstiftning eller myndighetsbeslut medför rätt till sådan information, samt för sådana situationer som följer av redovisningskonsultens professionella skyldigheter, till exempel kvalitetskontrollen. Vid förfrågningar från myndigheter ska alltid ett beslut efterfrågas och sparas som egen dokumentation. Sammanfattning Ovanstående ska-krav är förtydligade i och med införandet av Reko, samt krav på att Auktoriserad Redovisningskonsult och medarbetare i dennes uppdrag ska följa dem. Ska-kraven kan tyckas medföra en stor och tidskrävande arbetsinsats. Min uppfattning är dock att de flesta redovisningskonsulter redan innan Rekos införande uppfyllde dessa ska-krav och hade rutiner, för hur är det annars möjligt att sköta en redovisningsverksamhet? Gör plats i din kalender för ett besök i Kista september. Årets Kongressdagar planeras för fullt, i ett nytt format. Mer information kommer! Redovisningskonsulten nr

14 BL Administration programmet med de nöjdaste användarna nu även i molnet! Till BL Administration kan du nu lägga till en molntjänst som låter dig arbeta med dina företag från vilken dator som helst hemifrån, på kontoret och ute hos kund. Molnlösningen innebär även att ni på redovisningsbyrån och era klienter kan arbeta mot samma företag samtidigt ingen export eller import av filer behövs. Åtkomst till molnföretag överallt Jobba flera samtidigt Arbeta i molnet eller lokalt Koppling redovisningsbyrå klient Säker datalagring Automatisk säkerhetskopiering Nöjdaste användarna 4 år i rad! Fyra år i rad har BL Administration utsetts till vinnare i SRF:s stora undersökning Nöjd Kund. Det är programanvändarna som har tyckt till i enkäten. Programet har de nöjdaste användarna på samtliga punkter: funktion, användarvänlighet och programsupport. Du kan också bli en av våra nöjda kunder! Flexibilitet för dig och dina klienter 1) Redovisningsbyrå Klient Jobba var du vill och när du vill! Redovisningsbyrån och byråns klient jobbar mot företagsdatabasen i realtid, dvs inga manuella överföringar krävs. Redovisningsbyrån har sedan tidigare BL Administration medan kunden hyr de program delar han eller hon ska arbeta med, t ex BL Fakturering. Vill du veta mer om att använda BL Administration i molnet, kan du kontakta våra säljare eller 2) Åtkomst till molnföretag överallt Redovisningsbyrån kommer åt alla sina molnföretag från vilken dator som helst som har internet och BL Administration installerat. Detta ger möjligheten att arbeta mot samma företagsdatabas på kontoret, hemma och ute hos kund. Läs mer om BLA i molnet! Scanna koden med din smartphone så kan du läsa mer om vår molnlösning. Björn Lundén Information Box 84, Näsviken Tel: facebook.com/blinfo

15 Nya regler för redovisning av årsmoms Riksdagen har fattat beslut om en ändring i skatteförfarandelagen som innebär att de företag som omsätter högst en miljon kronor kan redovisa och betala moms för helt år i samband med att inkomstdeklarationen lämnas in. Reglerna gäller från 1 januari 2014 och baseras på ett undantag i EUs momsdirektiv. Beslutet gäller dock inte för företag som har handel med andra EU-länder, eftersom man här måste samordna redovisningen mellan länderna. För dessa företag gäller att momsen ska redovisas senast den 26e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Samma datum gäller även för handelsbolag och representanter för enkla bolag som inte heller omfattas av lagändringen. EU-kommissionen EU-kommissionen har dock presenterat ett förslag till ändring av EUs momsdirektiv som innebär att en standardiserad momsdeklaration ska införas i samtliga EU-länder. Samtidigt föreslås att det undantag som Sverige tillämpade för att tillåta att årsmoms redovisas i samband med inkomstdeklarationen ska tas bort. Motiveringen är att man vill standardisera deklarationsförfarandet genom en process utan undantag. Målsättningen är att medlemsstaterna senast den sista december 2016 ska ha satt ikraft de lagar som är nödvändiga för att följa direktivet. Det bör innebära att en eventuell regelförändring kommer att omfatta räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare. SRFs remissvar SRF har lämnat synpunkter på EU-kommissonens förslag som innebär att SRF är positiv till att en standardiserad momsdeklaration införs. Men ett undantag måste införas när det gäller inlämningstidpunkt för de mindre företagen som inte handlar med andra EU-länder. På så sätt minskar den administrativa bördan för dessa företag i linje med EUs övergripande målsättningar. En uppfattning som delas av regeringen. I en promemoria skriver regeringen att den slår vakt om styrkan i den svenska modellen för hantering av momsdeklarationen och de tidpunkter för avlämnande av momsdeklarationer som gäller i Sverige. SRF kommer att bevaka frågan aktivt och deltar som remissinstans inför eventuella förslag om lagändringar. Vi återkommer när något händer i ärendet framöver. Jonas Sjulgård Sakkunnig skatt Jonas Sjulgård NyhET! BAS-boken nu som två böcker med K2/K3 Svensk Redovisning Löpande bokföring Svensk Redovisning Bokslutsboken SRFs auktoriserade medlemmar och serviceabonnenter beställer böckerna till förmånligt medlemspris via SRF! Läs mer och beställ på srfkonsult.se/produkter Redovisningskonsulten nr

16 p r o f i l e n Stefan Pärlhem Bor: Stockholm Familj: Sambo, bonusbarn och två vuxna barn Fritidsintressen: Reser gärna till speciella platser, jag gillar aktiva semesterresor. Har ett stort motorintresse. Senast lästa bok: Sanningen om Pinocchios näsa av Leif GW Persson Mest stolt över: Att mina söner börjat sina vuxenliv på ett bra sätt. I det lilla är jag stolt över att jag precis lärt mig dreja. Oanad talang: Jag är ganska duktig på att meka med motorer. 16 Redovisningskonsulten nr

17 Stefan Pärlhem Mot nya utmaningar Under februari tillträdde Stefan Pärlhem som kanslichef för Bokföringsnämnden. Med en bakgrund som auktoriserad revisor och som ansvarig för redovisningsrätten vid Justitiedepartementet är han lite av en drömvärvning. Som klippt och skuren för uppdraget. TEXT: TINA SjöSTRöm FOTO: MATS Åsman Stefan Pärlhem är personen som klargör att den gamla nidbilden av revisorn som tråkig verkligen inte stämmer. Han visar sig istället vara av det lite mer äventyrliga slaget. Bland annat har han kört sträckan Paris-Dakar (världens tuffaste ökenrally), är utbildad klätterinstruktör och står, vid intervjutillfället, inför en resa till Kambodja med djungeltrekking på programmet. Att jag hamnade i revisionsbranschen från början beror på att jag både har en fallenhet och ett intresse för siffror, säger han. Att arbeta som revisor eller redovisningskonsult handlar absolut inte bara om att bolla med siffror fram och tillbaka. Yrkena innehåller mycket annat, som kundkontakter och rådgivning, vilket kräver en stor social kompetens för att lyckas. På fritiden gör jag gärna helt andra saker, som i motsats till yrket låter lite mer spännande. Det kräver en helt Redovisningskonsulten nr annan typ av koncentration och har på mig en meditativ inverkan. Vad har du för bakgrund yrkesmässigt? Jag är auktoriserad revisor och började min bana hos LR Revision en gång i tiden. Då jobbade jag mycket med Föreningsbanken och Länsförsäkringar. Sen gick jag vidare till Öhrlings, nuvarande PwC, där kunderna bestod av både större som mindre ägarledda företag. Efter det jobbade jag en period som utredare av ekobrott hos länskrim i Stockholm. Och de senaste 15 åren har jag varit på Justitiedepartementet med ansvar för framförallt redovisningsfrågor. Jag har jobbat en hel del med förhandlingar kring EUs bolagsrättsliga direktiv som reglerar års- och koncernredovisning samt införandet av IFRS. Under senare tid har jag ansvarat för förhandlingar om nya regler om hållbarhetsredovisning inom EU och om finansiering av ett antal internationella organisationer på redovisnings- och revisionsområdet. Parallellt med det löper arbetet med att genomföra det nya redovisningsdirektivet i svensk rätt. Varför fick just du uppdraget som ny chef hos Bokföringsnämnden, BFN? Genom åren har jag haft mycket kontakt med Bokföringsnämnden. Bland annat eftersom jag varit ansvarig för redovisningslagstiftningen som har en direkt koppling till utvecklingen av god redovisningssed, som ju BFN jobbar med. Förra året inledde vi en dialog som mynnade ut i att jag och nämnden var intresserade av att jag skulle efterträda Gunvor Pautsch som kanslichef. fortsättning på nästa sida 17

18 Det jag ser som det viktigaste är att slutföra det som nämnden och Gunvor Pautsch initierat. Det betyder först och främst att föra de sista bitarna i K-projektet i hamn. K-projekten är en stor förändring i sättet att se på normgivningen för redovisning. Här har man investerat både engagemang och resurser så det är mycket viktigt att det slutförs på ett bra sätt. På Bokföringsnämndens kansli finns mycket kompetenta medarbetare som det ska bli väldigt intressant att få börja jobba tillsammans med. Bokföringsnämnden har på senare år bedrivit ett arbete som innebär en stor förändring när det gäller redovisningsnormgivningen för företag. Det ska bli både spännande och intressant att fortsätta det viktiga arbetet. Finns det likheter mellan ditt gamla jobb och detta nya uppdrag? Sakområdet är i mångt och mycket detsamma. På Justitiedepartementet har mitt uppdrag varit att skriva regler som fungerar i praktiken och beaktar olika intressenters behov. Detsamma gäller Bokföringsnämndens uppdrag. Normgivningen måste vara praktisk, ändamålsenlig och balansera olika intressen mot varandra. Den största skillnaden blir att BFNs arbete ligger mycket närmare den praktiska tillämpningen än arbetet på Justitiedepartementet. Fler skillnader? En stor skillnad rent praktiskt är antalet medarbetare. På Justitiedepartementen är det några hundra personer, på Bokföringsnämnden runt 10. Jag kommer att uppskatta att jobba med människor med samma intresseområde och bakgrund som jag själv. Finns det någon speciell fråga du brinner för? Jag har inte tänkt kasta mig över något speciellt utan inledningsvis sätta mig in i verksamheten. Hur tror du det blir att ersätta en så färgstark profil som Gunvor Pautsch? Det blir naturligtvis svårt, Gunvor har en lång erfarenhet av arbetet här. Det blir en utmaning för mig att matcha hennes kompetens. Jag kommer inte att jobba precis på samma sätt som hon gjort, jag tror dessutom att det kan vara bra för en organisation när det kommer en person som gör saker lite annorlunda. Jag känner mig trygg inom kompetensområdet och det ska bli fantastiskt kul att ta över där Gunvor slutat. Vad tror du blir din största utmaning? Närmast blir det att utvärdera och analysera de erfarenheter vi gör när K-regelverken nu börjar tillämpas på allvar. Att få ett grepp över vilka åtgärder vi kommer att behöva göra i regelverken. Vi kommer att samla på oss erfarenheter och på sikt ta ställning till om det är något vi behöver förändra. Ett frågetecken som redan lyfts fram är principer för avskrivning av fastigheter i bostadsrätter. Här finns det variationer i hur reglerna ska tolkas och vad standarden innebär. Utvärderingen av K-regelverken kommer helt klart att ta en hel del resurser i anspråk. Jag räknar också med att nämnden kommer att ha ett större engagemang och samarbete med regeringskansliet i redovisningsfrågor, inte minst när det gäller att påverka utformningen av kommande lagstiftning i Sverige och inom EU. På Bokföringsnämndens kansli finns mycket kompetenta medarbetare som det ska bli väldigt intressant att få börja jobba tillsammans med. REDOVISNINGSHANDBOKEN HAR BLIVIT TVÅ nj.se/svenskredovisning För att möta ett förändrat behov har vi gjort två handböcker: Bokföringsboken konteringsinstruktioner för löpande redovisning och ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Bokslutsboken för bokslut enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Förklarar och kommenterar. Två unika delar som kompletterar varandra! 18 Redovisningskonsulten nr

19 Yrkesklassificering för löneadministratörer Hur många gör lön i Sverige? Den frågan kan ställas, men inte så enkelt besvaras. Vanligtvis brukar SCBs mätningar kunna utgöra ett bra underlag, men för löneområdet har det inte tidigare funnits någon unik särskillnad gentemot andra administrativa grupper införs ett nytt system för kategorisering av yrkeskoder. Bland dessa återfinns för första gången en kod som särskiljer löneyrket. Det tydliggör yrkesrollen. TEXT: ZENNIE Sjölund, branschansvarig Lön, SRF Statistiska Centralbyrån (SCB) använder SSYK, Standard för svensk yrkesklassificering, för att möjliggöra en yrkesindelning som återspeglar dagens yrkesstruktur och som gör det möjligt att belysa förändringar av arbetsmarknaden. Användningsområdena är flera, den används i den officiella statistiken till exempel i SCBs löpande arbetskraftsundersökningar, i yrkesregistret och i mindre undersökningar. Den nyttjas även för klassificering av de anställda inom företag och organisationer. Den svenska indelningen ska uppfylla kraven på internationell rapportering och gör det möjligt att jämföra statistik länder emellan. SCB och Arbetsförmedlingen har utarbetat en ny standard för yrkesklassificering, kallad SSYK 2012 som används från januari Den bygger på den internationella yrkesklassifikationen ISCO-08. SSYK 2012 är en uppdatering av SSYK 96, som den också ska ersätta. Publiceringen av Lönestrukturstatistiken, utifrån SSYK 2012 sker år 2015, yrkesregistret publicerar uppgifter utifrån SSYK 2012, år Redovisningskonsulten nr Var finns lön i dagens statistik? Tidigare har yrkesrollerna kring lön bland annat benämnts administratör löner, avlöningskassör, avlöningskontorist, avlöningsuträknare, löneadministratör, löneassistent, löneförrättare, lönehandläggare, lönekontorist och summerats i gruppen motsvarar Bokförings- och redovisningsassistenter vilka har definierade arbetsuppgifter som att registrera, sammanställa och bearbeta data om penningflöden; kontrollera fakturor, beräkna ackord, löner, skatter med mera, sköta och bokföra in- och utbetalningar, informera anställda om löner, semester och tilllämpning av avtal, sammanställa lönestatistik och underlag för lönerevision. Det fanns i den tidigare strukturen även löneingenjörer. De ingick i gruppen Redovisningsekonomer, administrativa assistenter med flera som enligt beskrivning utför olika assisterande administrativa uppgifter; sammanställer underlag för sammanträden och för protokoll, upprättar förteckning över dödsbos tillgångar och skulder, sammanställer rapporter, analyserar och redovisar företags eller myndighets ekonomiska resultat. Dessa beskrivningar spänner över flera yrkesuppgifter, och hur många av de personer som 2011 innefattades i kategorin 412 som jobbar med lön finns det ingen statistik på. Vad blir titeln? Nu kommer det en unik kod för löne- och personalområdet. I det ursprungliga förslaget för den nya SSYK som SCB och Arbetsförmedlingen har utarbetat titulerades rollen Löne-och personalassistenter. Beskrivningen av rollen var Sköter personalregister och personalstatistik. Sammanställer lönestatistik och underlag för lönerevision. Beräknar ackord, registrerar och betalar ut löner, samt tolkar och tillämpar avtal. Informerar anställda om till exempel löner och semester. Handhar övertidsrapporter. Hanterar löpande pensions-och försäkringsärenden samt sköter redovisning till skattemyndigheten. När detta kom SRF tillkänna (dåvarande Löneföreningen) kontaktades SCB. Vår uppfattning om rollen var snarare att detta var en administratörsroll än en assistentroll. SCB tog både emot och ändrade till förslaget 4112 Löne- och personaladministratörer. Även beskrivningen av rollen utvecklades till Utför löneberedningsrutiner och löpande lönearbete. Hanterar anställningsformer och tillämpning av arbetsrätt och avtal i löneberedning, löneformer och lönedelar. Sammanställer underlag för statistik, pensions- och försäkringsärenden. Detta är ett exempel på hur SRF verkar för löneområdet, SCB ändrade titeln från assistent till administratör och vi påverkade även beskrivningen av arbetsuppgifterna. Vad medför detta? Inom andra verksamhetsområden har kartläggning av arbetsuppgifter medfört insikten i att de anställda utfört mer kvalificerade uppgifter än den generella uppfattningen var att de gjorde. Ett exempel var när en kartläggning av assistenterna inom Piteå kommun visade att ett antal Zennie Sjölund 2014 införs ett nytt system för kategorisering av yrkeskoder. personer hade så pass avancerade arbetsuppgifter att de i praktiken var handläggare. Den kartläggningen medförde ett nytt arbetsvärderingsystem. Att nu löneadministratör blir ett tydligt yrke gör det lättare att värdera arbetet. Och att besvara frågan Hur många gör lön i Sverige? Mer information om kommande SSYK finns på SCBs hemsida. Där finns även en nyckel mellan SSYK 96 och SSYK

20 Aktuella kursstarter Redovisning Ort Kursdatum Bokföring bokföringens grunder Solna 17-20/ Redovisning I löpande redovisning Solna 24-28/ Redovisning II praktiskt bokslutsarbete Malmö 24-27/ Redovisning II praktiskt bokslutsarbete Göteborg 7-10/ Redovisning II praktiskt bokslutsarbete Solna 22-25/ Redovisning II fördjupning, med skatter Stockholm 15-16/ K2 Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna K2 Upprätta årsredovisning enligt K2 reglerna Malmö 27/ Stockholm 3/ K3 Upprätta årsredovisning enligt K3 Umeå 21/ Special Ort Kursdatum Affärsrådgivning för redovisningskonsulter Stockholm 27/ Excel grundkurs för ekonomer Stockholm 27/ Likvidation av aktiebolag Göteborg 27/ Från bra till RIKTIGT BRA Ledarskap och grupputveckling Gotlands Tofta 19-23/ Reko fördjupning Malmö 25/ Reko fördjupning Göteborg 26/ Reko fördjupning Umeå 14/ Auktorisation Ort Kursdatum Företagsekonomi, Steg 1 2,5 år Stockholm 21/ (start) Skatt Ort Kursdatum Deklaration I Stockholm 18-20/ Deklaration II Stockholm 26-28/ Jord- och skogsbruksbeskattning grundkurs Solna 5-6/ Beskattningsrätt, Steg 1 2,5 år Stockholm 3-4/ (start) Externredovisning, Steg 1 2,5 år Stockholm (start) Beskattningsrätt, Steg 2 Stockholm 24-26/ (start) Jord- och skogsbruksbeskattning fortsättning Solna 18-19/ Dags att deklarera Malmö 4/ Dags att deklarera Göteborg 5/ Dags att deklarera Stockholm 13/ Lön Ort Kursdatum Lön II praktisk fortsättningskurs i lönehantering Stockholm 27-28/ Lön III praktisk fördjupningskurs ledigheter Stockholm 28-29/ Semesterlagen Stockholm 17/ Kollektivavtal 2 dagar för tjänstemän och arbetare Stockholm 15-16/ För hela vårt kursutbud se srfekonomiutbildning.se E-kurser Vi har även ett utbud av e-kurser. För mer information se SRF Ekonomiutbildning srfekonomiutbildning.se

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Invalskrav för medlemskap i FAR

Invalskrav för medlemskap i FAR FAR BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REDOVISNINGSKONSULTER, REVISORER OCH RÅDGIVARE Invalskrav för medlemskap i FAR (2016-04-05) Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. De krav som gäller för inval framgår

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord...

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord... Stadgar och invalskrav m.m.... 5 Allmänna villkor... 29 Etikregler... 61 Kvalitetssäkring... 223 Författningar... 249 Sökord... 329 Förord 3 s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i tillgång

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) 1 Medlem som skatterådgivare EtikR 3 Skatterådgivningstjänster Flertalet FAR-medlemmar tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder. I många kundrelationer

Läs mer

ETT KOMPLEMENT TILL BOKSLUTSBOKEN, BOKFÖRINGSBOKEN, NYCKELTALEN OCH THE ACCOUNTING MANUAL. SVENSK REDOVISNING BULLETINEN NUMMER 2

ETT KOMPLEMENT TILL BOKSLUTSBOKEN, BOKFÖRINGSBOKEN, NYCKELTALEN OCH THE ACCOUNTING MANUAL. SVENSK REDOVISNING BULLETINEN NUMMER 2 ETT KOMPLEMENT TILL BOKSLUTSBOKEN, BOKFÖRINGSBOKEN, NYCKELTALEN OCH THE ACCOUNTING MANUAL. SVENSK REDOVISNING BULLETINEN NUMMER 2 2016 BULLETINEN Ansvarig utgivare isabel carendi telefon: 08-598 191 33

Läs mer

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna Nöjd kund 2010 För femte året i rad har SRF gjort en kundundersökning bland sina medlemmar angående administrativa program. Störst fokus har vi lagt på kategorin redovisningsprogram där vinnaren visar

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Att vara revisor. - om internrevisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening. Bostadsrättskolan

Att vara revisor. - om internrevisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening. Bostadsrättskolan Att vara revisor - om internrevisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening Bostadsrättskolan Ett medlemskap i Bostadsrätterna innebär 5 saker som förenklar för styrelsen 1. Information 2.Utbildning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Program Srf dagarna september 2017

Program Srf dagarna september 2017 Program Srf dagarna 28-29 september 2017 Dag 1 Torsdag 28 september, Kistamässan norr om Stockholm 09.00-17.00 Srf dagarna och Mässan Ekonomi & Företag (Öppet från 08.30 för deltagare till Srf Kongressförhandlingar)

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult!

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Din guide till karriär i redovisningsbranschen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF SRF Ekonomiutbildning Hur blir du auktoriserad? För att ansöka

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

EtikR 4 Vidareutbildning

EtikR 4 Vidareutbildning ETIKR4 VIDAREUTBILDNING 1 FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR EtikR 4 Vidareutbildning (februari 2015) Förord... 1 Krav... 1 Anvisningar... 1 Eempel på vidareutbildningsaktiviteter... 2 Formulär för personlig

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Prestigefull utmärkelse till BL Administration

Prestigefull utmärkelse till BL Administration Prestigefull utmärkelse till BL Administration SRF:s prestigefyllda utmärkelse Nöjd Kund delas ut för fjärde året. Totalt 1814 auktoriserade redovisningskonsulter, medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer