Rapport Radonundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Radonundersökning"

Transkript

1 Rapport Radonundersökning Undersökning av radon i byggnader inom Hägern 4 och 8 samt i mark och byggnader inom Hägern 6 För: Varbergs Kommun Structor Miljö Väst AB Upprättad av: Malin Angervall Granskad av: Fredric Engelke Göteborg Structor Miljö Väst AB Org nr Kungsgatan Göteborg

2 Radonundersökning Sida 2 av Innehållsförteckning 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER BAKGRUND OCH SYFTE GENOMFÖRANDE ALLMÄNT METOD MÄTNING AV LÄGENHETER METOD MÄTNING AV MARK BESKRIVNING AV FASTIGHETER OCH UTFÖRDA MÄTNINGAR HÄGERN 6 - NYHEMSGATAN HÄGERN 4 - NYHEMSGATAN HÄGERN 8 - NYHEMSGATAN RESULTAT RADONMÄTNINGAR I LÄGENHETER RADONMÄTNINGAR I MARK SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Bilaga 1. Analysprotokoll Landauer Nordic Structor Miljö Väst AB

3 Radonundersökning Sida 3 av Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar/adress: Fastigheterna Nyhemsgatan 2-16, Varbergs Kommun Fastighetsägare: Maleryd Fastigheter (Hägern 6) Lindebergs Fastigheter (Hägern 4 och 8) Miljökonsult: Structor Miljö Väst AB Malin Angervall Bakgrund och syfte På uppdrag av Varberg Kommun har Structor Miljö Väst AB (Structor) utfört en radonundersökning av bostäderna inom fastigheterna, samt även en radonundersökning av marken inom Hägern 6, se figur 1. Inga radonmätningar är tidigare utförda i bostadshusen. Fastighetsägaren för en fastighet har ansvar för att mäta radon och tillse att årsmedelvärdet för radongashalter i bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål ligger under gränsvärdet (200 Bq/m 3 ). Inom Hägern 6 önskar fastighetsägaren riva en del av husen samt uppföra två nya flerbostadsbyggnader. Hägern 6 Hägern 4 Hägern 8 Figur 1. Undersökta fastigheter och deras ungefärliga fastighetsgränser. Structor Miljö Väst AB

4 Radonundersökning Sida 4 av Syftet med utförd radonundersökning har varit att identifiera eventuella förhöjda radongashalter i befintliga bostadsbyggnader samt att undersöka risken för förhöjda radongashalter från marken inför planerad nybyggnation. Uppdraget har även omfattat att ta fram en rapport över utförda undersökningar samt eventuella rekommendationer för åtgärder. 3 Genomförande 3.1 Allmänt Utplacering av mätdosor i lägenheter har utförts under februari månad av Malin Angervall (Structor) med hjälp av fastighetsskötare. Insamling av utplacerade mätdosor samt markundersökning av radon har utförts under april månad av Malin Angervall (Structor). Fastighetsskötare har samlat in enstaka mätdosor inom Hägern 6 som var oåtkomliga vid ordinarie insamlingstillfället. Markundersökningar har utförts i befintliga grönytor. 3.2 Metod mätning av lägenheter Radonmätningarna i flerbostadshusen har utförts enligt strålsäkerhetsmyndighetens Mätning av radon i bostäder - metodbeskrivning. I korthet innebär det att långtidsmätningar har utförts genom att två spårfilmsdosor placerats ut i samtliga lägenheter med markkontakt, i minst en lägenhet per plan och huskropp och i totalt minst 20% av lägenheterna per huskropp, se tabell 1. Dosorna har legat i lägenheterna i drygt två månader inom eldningssäsongen (giltig mätperiod). Tabell 1. Schematisk uppställning över utförda långtidsmätningar av radon i lägenheter i flerbostadshus inom Hägern 6, 4 och 8. Hägern 6 Totalt antal lägenheter (inkl. 1 lokal) Antal lägenheter mätta per plan BV/SV Plan 1 tr Plan 2 tr Plan 3 tr BV/SV Plan 1 tr Plan 2 tr Plan 3 tr 2A Summa Hägern 4 Totalt antal lägenheter Antal lägenheter mätta per plan BV/SV Plan 1 tr Plan 2 tr Plan 3 tr BV/SV Plan 1 tr Plan 2 tr Plan 3 tr 6A-B C-D E 1 1 Summa Totalt antal lägenheter Antal lägenheter mätta per plan Hägern 8 BV/SV Plan 1 tr Plan 2 tr Plan 3 tr BV/SV Plan 1 tr Plan 2 tr Plan 3 tr Summa 15 7 Structor Miljö Väst AB

5 Radonundersökning Sida 5 av Förekomst av blå lättbetong kontrollerades i samtliga lägenheter där mätdosor placerades ut samt i trapphus och övriga åtkomliga väggar med gammamätare PDS-100G. 3.3 Metod mätning av mark Först utfördes en översiktlig mätning av gammastrålning med gammamätare PDS-100G för att identifiera eventuella partier med högre radioaktivitet, men inga sådana partier noterades. Mätningar av jordluftens radonhalt utfördes sedan med en emanometer, Markus10, i fem utvalda punkter inom fastigheten Hägern 6. Fyra av punkterna placerades inom/i direkt anslutning till områdena för planerade nya byggnader. 4 Beskrivning av fastigheter och utförda mätningar De undersökta fastigheterna ligger längs Nyhemsgatan i centrala Varberg. 4.1 Hägern 6 - Nyhemsgatan 2-4 Inom Hägern 6, Nyhemsgatan 2-4, finns två bostadshus och en förråds/garagebyggnad, se figur 2-4 nedan. Långtidsmätningar av radon är utförda i 11 st lägenheter, se tabell 1. Den östra delen av bostadshuset på Nyhemsgatan 2A (markerad i figur 2) ska rivas och här är inga mätningar utförda. Mätningar av markradon är utfört i 5 punkter på fastigheten, se figur 2. Förrådsbyggnad Nyhemsgatan 2A 5 4 Nyhemsgatan Figur 2. Hägern 6. Ungefärlig fastighetsgräns markerad med svart streckad linje, del av hus som ska rivas markerad med röd streckad linje, ungefärligt läge för planerade nya hus markerade med lila streckad linje, ungefärligt läge för utförda markradonmätningar markerade med blåa punkter. Långtidsmätningar utförda i bostadshus på Nyhemsgatan 2A och 4. Bostadshuset på Nyhemsgatan 2A är uppfört i souterräng och den östra delen planeras att rivas. Bostadshuset på Nyhemsgatan 4 ligger på platta på mark. Structor Miljö Väst AB

6 Radonundersökning Sida 6 av Ska rivas Figur 3. Nyhemsgatan 2A ligger i souterräng. Del av huset ska rivas. Figur 4. Nyhemsgatan Hägern 4 - Nyhemsgatan 6 Inom Hägern 4, Nyhemsgatan 6, finns tre bostadshus och en förråds/garagebyggnad (som sträcker sig över Hägern 4 och 8), se figur 5-9. Långtidsmätningar av radon är utförda i 12 st lägenheter, se tabell 1. Nyhemsgatan 6 A-B Nyhemsgatan 6 C-D Förrådsbyggnad Nyhemsgatan 6 E Figur 5. Hägern 4. Ungefärlig fastighetsgräns markerad med svart streckad linje. Långtidsmätningar utförda i bostadshus på Nyhemsgatan 6A-B, 6C-D samt 6E. Huskropp 6A-B och 6 C-D är uppförda i souterräng med tre våningsplan och ett källar- /souterrängplan och på baksidan finns nyare utbyggnader med lägenheter. Huskropp 6E är en träbyggnad i ett plan som inhyser en lägenhet och den allmänna tvättstugan. Structor Miljö Väst AB

7 Radonundersökning Sida 7 av Figur 6. Nyhemsgatan 6 A-B, med en utbyggnad på baksidan. Figur 7. Nyhemsgatan 6 C-D, med en utbyggnad på baksidan. Figur 8. Nyhemsgatan 6 C-D, med en utbyggnad på baksidan. Figur 9. Nyhemsgatan 6 E, en lägenhet och allmän tvättstuga. 4.3 Hägern 8 - Nyhemsgatan 8-16 Inom Hägern 8, Nyhemsgatan 8-16, finns ett bostadshus och en förråds/garagebyggnad (som sträcker sig över Hägern 4 och 8), se figur Långtidsmätningar av radon är utförda i 7 st lägenheter, se tabell 1. Nyhemsgatan 8-16 Förrådsbyggnad Figur 10. Hägern 8. Ungefärlig fastighetsgräns markerad med svart streckad linje. Långtidsmätningar utförda i bostadshus på Nyhemsgatan Huskroppen med adress Nyhemsgatan 8-16 är uppförd i tre våningar och grundlagd med platta på mark. Structor Miljö Väst AB

8 Radonundersökning Sida 8 av Figur 11. Mätpunkt 3, radonmätning i mark. Figur 12. I mätpunkt 3 uppmättes en radonhalt på Bq/m 3 i jordluften. Structor Miljö Väst AB

9 Radonundersökning Sida 9 av Resultat 5.1 Radonmätningar i lägenheter Samtliga långtidsmätningar av radon i lägenheter har radongashalter under det gällande gränsvärdet på 200 Bq/m 3, se tabell 2 och bilaga 1. Tabell 2. Resultat långtidsmätningar av lägenheter samt en lokal (trafikskola). Fast-lgh nr Adress Våning Årsmedelvärde Max Gammastrålning Yttervägg µsv/h Max Gammastrålning Innervägg µsv/h Blå lättbetong Ja/Nej Nyhemsgatan 2A BV <20* 0,19 0,15 Nej Nyhemsgatan 2A BV <20 0,2 0,17 Nej Nyhemsgatan 2A BV 30 0,19 0,17 Nej Nyhemsgatan 2A 1 tr <20 0,2 0,16 Nej Nyhemsgatan 2A 2 tr <20 0,2 0,16 Nej Nyhemsgatan 4 BV < 20 0,19 0,16 Nej Nyhemsgatan 4 BV < 20 0,2 0,17 Nej Nyhemsgatan 4 BV 20 0,2 0,16 Nej Nyhemsgatan 4 1 tr < 20 0,2 0,17 Nej Nyhemsgatan 4 2 tr < 20 0,2 0,15 Nej Nyhemsgatan 4 3 tr < 20 0,19 0,16 Nej 4-36/0901 Nyhemsgatan 6B BV < 20 0,18 0,16 Nej 4-20/1002 Nyhemsgatan 6B 1 tr < 20 0,2 0,18 Nej 4-21/1101 Nyhemsgatan 6B 2 tr 30 0,75 0,2 Ja 4-23/1201 Nyhemsgatan 6B 3 tr 120 0,75 0,2 Ja 4-31/0901 Nyhemsgatan 6C BV 60 0,13 0,13 Nej 4-34/0902 Nyhemsgatan 6D BV 20 0,18 0,14 Nej 4-35/0903 Nyhemsgatan 6D BV < 20 0,18 0,14 Nej 4-32/0901 Nyhemsgatan 6D BV 150 0,17 0,12 Nej 4-10/1001 Nyhemsgatan 6C 1 tr < 20 0,18 0,14 Nej 4-13/1101 Nyhemsgatan 6C 2 tr < 20 0,18 0,13 Nej 4-18/1203 Nyhemsgatan 6C 3 tr 150 0,65 0,2 Ja 4-6E Nyhemsgatan 6E BV < 20 0,15 0,15 Nej Nyhemsgatan 8 BV 20 0,18 0,14 Nej Nyhemsgatan 10 BV <20** 0,2 0,15 Nej Nyhemsgatan 12 BV < 20 0,2 0,17 Nej Nyhemsgatan 14 BV < 20 0,18 0,16 Nej Nyhemsgatan 16 BV 30 0,2 0,17 Nej Nyhemsgatan 16 1 tr < 20 0,19 0,16 Nej Nyhemsgatan 16 2 tr < 20 0,19 0,16 Nej *Mätning i lokal ger inget giltigt årsmedelvärde **Endast en mätdosa erhållen, inget giltigt årsmedelvärde Structor Miljö Väst AB

10 Radonundersökning Sida 10 av Förekomst av blå lättbetong noterades på plan 1 tr och plan 2 tr i huskropp Nyhemsgatan 6A- B och huskropp Nyhemsgatan 6C-D i gavelväggar samt i trapphusens ytterväggar. De högsta radongashalterna (150 Bq/m 3 ) har mätts upp i en av gavellägenheterna där en av ytterväggarna består av blå lättbetong, samt i en mycket liten lägenhet som används som övernattningslägenhet (förväntad lägre omsättning av luften). I en av lägenheterna erhölls bara en mätdosa vid insamlingen. Detta leder till att inget giltigt årsmedelvärde erhålls, men eftersom mätvärdet på den mätdosa som erhållits visar på låga halter samt att båda de angränsande lägenheterna har låga värden anser inte Structor att någon ny mätning behöver göras. 5.2 Radonmätningar i mark Radonmätningarna i mark inom fastigheten Hägern 6 visar på varierande halter radon i jordluften, se tabell 3, vilket är helt normalt. Mineralkornsstorlek, uranhalt, fukthalt m.m. påverkar emanationen (avgivande av radongas till omkringliggande porluft i jorden) vilket gör att den uppmätta radonhalten i jordluften varierar. Uppmätta radonhalter i jordluft ligger mellan Bq/m 3 vilket sammantaget gör att marken bedöms som normalradonmark (mellan och Bq/m 3 ). Se figur 2 för placering av radonmätningarna i mark. Tabell 3. Uppmätta radonhalter i jordluften på fastigheten Hägern 6. Mätpunkt Uppmätt radonhalt i jordluften Bq/m Bq/m Bq/m Bq/m Bq/m 3 6 Slutsatser och rekommendationer Samtliga utförda långtidsmätningar av radon i lägenheter visar på radongashalter under det gällande gränsvärdet på 200 Bq/m 3 och inga radonsänkande åtgärder behöver därmed utföras i befintliga bostadshus. Marken inom fastigheten Hägern 6 bedöms baserat på utförda mätningar som normalradonmark. Enligt Boverkets konstruktionsregler för nybyggnation ska då grundkonstruktionen utformas så att hygieniska olägenheter inte förorsakas av radongas. Det innebär (om marken klassas som normalradonmark) att nya hus ska ges ett radonskyddande utförande, vilket bör tas hänsyn till vid såväl projektering som uppförande. Structor Miljö Väst AB Göteborg Malin Angervall Structor Miljö Väst AB

11 SE Sida 1 Bilaga 1 (1 av 60) Box 6522, UPPSALA RAPPORT - mätning av radon i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium UPPDRAGSNummer RAPPortBLAD 1 ( 1)p : 1 rapporten upprättad Uppdrag commcustnameustpostoffice commcustphone via Structor orderername Miljö Väst AB rapportmottagare utskriftsdatumv mätningen utförd åt Beskrivning av mätningenuremethoddescription Mätningen measuremethoddescription är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades De mättes Fastighetsdata för provningsplatsen Mätplatsadress: Nyhemsgatan measurename, 2 A measuresiteaddress_one, measuresiteaddress_two, measuresitepostalcode measuresitepostoffice Fastighetsbeteckning: Byggnadsid: Lägenhetsnummer: Lantmäteriets lgh nr: Byggnadstyp: Flerbostadshus Fastighetsdata har lämnats av Daniel Malin Angervall Dagnelund som också intygat att mätanvisningarna följts. Byggnadsår: Ventilationstyp: Husgrundstyp: Blåbetong: Mekanisk Frånluft (F) Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mätvärde Bq/m Kontor Ej boutrymme Bottenplan mindre än Teorisal Ej boutrymme Bottenplan mindre än 20 Nej Provningsresultat Årsmedelvärde: «resultrounded (se kommentar) Bq/m 3 (Becquerel per kubikmeter) Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m 3 (avser årsmedelvärdet). Max Gamma-strålning Yttervägg µsv/h: 0,19 Max Gamma-strålning Innervägg µsv/h: 0,15 Typ av gammamätare: PDS-100G Årsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i boutrymmen. Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)... Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%. Landauer Nordic AB Box Uppsala

12 SE Sida 2 Bilaga 1 Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m 3. LANDAUER NORDIC är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft enligt mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (Rapidos, minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet. För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på 100 ± 20 Bq/m 3 betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet Bq/m 3, med 100 Bq/m 3 som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långtidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m3 och för en korttidsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m3. Årsmedelvärde Årsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beräknade årsmedelvärdet är det mest sannolika. (2 av 60) Gränsvärden och riktvärden Bostäder (de angivna riktvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, SOSFS 1999:22 med ändring SOSFS 2004: Bq/m 3 - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2011:26, BBR 19. Arbetsplatser För underjordsarbete anges gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 2,1 x 106 Bq h/m 3 vid arbete under jord (årsarbetstid = 1600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruvarbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta värde motsvarar en exponering på ca 1300 Bq/m 3, AFS 2011:18. För annat underjordsarbete, som arbete i färdigställda och inredda bergrum, berganläggningar, lokaler och liknande, får radonhalten under ett år inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 400 Bq/m 3, AFS 2011:18. För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m 3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m 3, AFS 2011:18. Resultat från korttidsmätning På grund av radonhaltens naturliga variationer beräknas inget årsmedelvärde för rådgivande korttidsmätningar. Medelvärdet av radonhalten vid en korttidsmätning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jämförelser i de flesta fall visat sig stämma väl överens med medelvärdet vid en långtidsmätning. Enskilda mätningar har dock visat på stora skillnader varför en långtidsmätning alltid rekommenderas. Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som indikationsmätning eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året. Gammamätning Uppgifter rörande förekomst av blå lättbetong i byggnadsmaterialet har lämnats av den som ansvarat för utplaceringen av detektorerna. Signering av rapporten Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att LANDAUER NORDICS anvisning följts. Åtgärder mot radon Ibland kan enkla åtgärder vara tillräckliga. Beroende på källan till radonförekomsten, marken eller byggnadsmaterialet blå lättbetong, kan åtgärderna vara olika. Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker Se samt Broschyrer och faktablad kan beställas från Strålsäkerhetsmyndigheten, tel , samt från Boverket, tel

13 SE Sida 1 Bilaga 1 (3 av 60) Box 6522, UPPSALA RAPPORT - mätning av radon i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium UPPDRAGSNummer RAPPortBLAD 1 ( 1)p : 1 rapporten upprättad Uppdrag commcustnameustpostoffice commcustphone via Structor orderername Miljö Väst AB rapportmottagare utskriftsdatumv mätningen utförd åt Beskrivning av mätningenuremethoddescription Mätningen measuremethoddescription är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades De mättes Fastighetsdata för provningsplatsen Mätplatsadress: Nyhemsgatan measurename, 2 A measuresiteaddress_one, measuresiteaddress_two, measuresitepostalcode measuresitepostoffice Fastighetsbeteckning: Byggnadsid: Lägenhetsnummer: Lantmäteriets lgh nr: Byggnadstyp: Flerbostadshus Fastighetsdata har lämnats av Daniel Malin Angervall Dagnelund som också intygat att mätanvisningarna följts. Byggnadsår: Ventilationstyp: Husgrundstyp: Blåbetong: Mekanisk Frånluft (F) Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mätvärde Bq/m Sovrum Sovrum Bottenplan mindre än Vardagsrum Vardagsrum Bottenplan mindre än 20 Nej Provningsresultat Årsmedelvärde: «resultrounded mindre än 20 Bq/m 3 (Becquerel per kubikmeter) Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m 3 (avser årsmedelvärdet). Max Gamma-strålning Yttervägg µsv/h: 0,2 Max Gamma-strålning Innervägg µsv/h: 0,17 Typ av gammamätare: PDS-100G Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)... Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%. Landauer Nordic AB Box Uppsala

14 SE Sida 2 Bilaga 1 Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m 3. LANDAUER NORDIC är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft enligt mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (Rapidos, minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet. För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på 100 ± 20 Bq/m 3 betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet Bq/m 3, med 100 Bq/m 3 som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långtidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m3 och för en korttidsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m3. Årsmedelvärde Årsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beräknade årsmedelvärdet är det mest sannolika. (4 av 60) Gränsvärden och riktvärden Bostäder (de angivna riktvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, SOSFS 1999:22 med ändring SOSFS 2004: Bq/m 3 - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2011:26, BBR 19. Arbetsplatser För underjordsarbete anges gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 2,1 x 106 Bq h/m 3 vid arbete under jord (årsarbetstid = 1600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruvarbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta värde motsvarar en exponering på ca 1300 Bq/m 3, AFS 2011:18. För annat underjordsarbete, som arbete i färdigställda och inredda bergrum, berganläggningar, lokaler och liknande, får radonhalten under ett år inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 400 Bq/m 3, AFS 2011:18. För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m 3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m 3, AFS 2011:18. Resultat från korttidsmätning På grund av radonhaltens naturliga variationer beräknas inget årsmedelvärde för rådgivande korttidsmätningar. Medelvärdet av radonhalten vid en korttidsmätning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jämförelser i de flesta fall visat sig stämma väl överens med medelvärdet vid en långtidsmätning. Enskilda mätningar har dock visat på stora skillnader varför en långtidsmätning alltid rekommenderas. Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som indikationsmätning eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året. Gammamätning Uppgifter rörande förekomst av blå lättbetong i byggnadsmaterialet har lämnats av den som ansvarat för utplaceringen av detektorerna. Signering av rapporten Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att LANDAUER NORDICS anvisning följts. Åtgärder mot radon Ibland kan enkla åtgärder vara tillräckliga. Beroende på källan till radonförekomsten, marken eller byggnadsmaterialet blå lättbetong, kan åtgärderna vara olika. Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker Se samt Broschyrer och faktablad kan beställas från Strålsäkerhetsmyndigheten, tel , samt från Boverket, tel

15 SE Sida 1 Bilaga 1 (5 av 60) Box 6522, UPPSALA RAPPORT - mätning av radon i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium UPPDRAGSNummer RAPPortBLAD 1 ( 1)p : 1 rapporten upprättad Uppdrag commcustnameustpostoffice commcustphone via Structor orderername Miljö Väst AB rapportmottagare utskriftsdatumv mätningen utförd åt Beskrivning av mätningenuremethoddescription Mätningen measuremethoddescription är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades De mättes Fastighetsdata för provningsplatsen Mätplatsadress: Nyhemsgatan measurename, 2 A measuresiteaddress_one, measuresiteaddress_two, measuresitepostalcode measuresitepostoffice Fastighetsbeteckning: Byggnadsid: Lägenhetsnummer: Lantmäteriets lgh nr: Byggnadstyp: Flerbostadshus Fastighetsdata har lämnats av Daniel Malin Angervall Dagnelund som också intygat att mätanvisningarna följts. Byggnadsår: Ventilationstyp: Husgrundstyp: Blåbetong: Mekanisk Frånluft (F) Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mätvärde Bq/m Sovrum Sovrum 2 trappor upp mindre än Vardagsrum Vardagsrum 2 trappor upp mindre än 20 Nej Provningsresultat Årsmedelvärde: «resultrounded mindre än 20 Bq/m 3 (Becquerel per kubikmeter) Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m 3 (avser årsmedelvärdet). Max Gamma-strålning Yttervägg µsv/h: 0,2 Max Gamma-strålning Innervägg µsv/h: 0,16 Typ av gammamätare: PDS-100G Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)... Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%. Landauer Nordic AB Box Uppsala

16 SE Sida 2 Bilaga 1 Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m 3. LANDAUER NORDIC är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft enligt mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (Rapidos, minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet. För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på 100 ± 20 Bq/m 3 betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet Bq/m 3, med 100 Bq/m 3 som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långtidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m3 och för en korttidsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m3. Årsmedelvärde Årsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beräknade årsmedelvärdet är det mest sannolika. (6 av 60) Gränsvärden och riktvärden Bostäder (de angivna riktvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, SOSFS 1999:22 med ändring SOSFS 2004: Bq/m 3 - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2011:26, BBR 19. Arbetsplatser För underjordsarbete anges gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 2,1 x 106 Bq h/m 3 vid arbete under jord (årsarbetstid = 1600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruvarbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta värde motsvarar en exponering på ca 1300 Bq/m 3, AFS 2011:18. För annat underjordsarbete, som arbete i färdigställda och inredda bergrum, berganläggningar, lokaler och liknande, får radonhalten under ett år inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 400 Bq/m 3, AFS 2011:18. För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m 3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m 3, AFS 2011:18. Resultat från korttidsmätning På grund av radonhaltens naturliga variationer beräknas inget årsmedelvärde för rådgivande korttidsmätningar. Medelvärdet av radonhalten vid en korttidsmätning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jämförelser i de flesta fall visat sig stämma väl överens med medelvärdet vid en långtidsmätning. Enskilda mätningar har dock visat på stora skillnader varför en långtidsmätning alltid rekommenderas. Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som indikationsmätning eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året. Gammamätning Uppgifter rörande förekomst av blå lättbetong i byggnadsmaterialet har lämnats av den som ansvarat för utplaceringen av detektorerna. Signering av rapporten Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att LANDAUER NORDICS anvisning följts. Åtgärder mot radon Ibland kan enkla åtgärder vara tillräckliga. Beroende på källan till radonförekomsten, marken eller byggnadsmaterialet blå lättbetong, kan åtgärderna vara olika. Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker Se samt Broschyrer och faktablad kan beställas från Strålsäkerhetsmyndigheten, tel , samt från Boverket, tel

17 SE Sida 1 Bilaga 1 (7 av 60) Box 6522, UPPSALA RAPPORT - mätning av radon i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium UPPDRAGSNummer RAPPortBLAD 1 ( 1)p : 1 rapporten upprättad Uppdrag commcustnameustpostoffice commcustphone via Structor orderername Miljö Väst AB rapportmottagare utskriftsdatumv mätningen utförd åt Beskrivning av mätningenuremethoddescription Mätningen measuremethoddescription är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades De mättes Fastighetsdata för provningsplatsen Mätplatsadress: Nyhemsgatan measurename, 4 measuresiteaddress_one, measuresiteaddress_two, measuresitepostalcode measuresitepostoffice Fastighetsbeteckning: Byggnadsid: Lägenhetsnummer: Lantmäteriets lgh nr: Byggnadstyp: Flerbostadshus Fastighetsdata har lämnats av Daniel Malin Angervall Dagnelund som också intygat att mätanvisningarna följts. Byggnadsår: Ventilationstyp: Husgrundstyp: Blåbetong: Mekanisk Frånluft (F) Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mätvärde Bq/m Sovrum Sovrum Bottenplan mindre än Vardagsrum Vardagsrum Bottenplan mindre än 20 Nej Provningsresultat Årsmedelvärde: «resultrounded mindre än 20 Bq/m 3 (Becquerel per kubikmeter) Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m 3 (avser årsmedelvärdet). Max Gamma-strålning Yttervägg µsv/h: 0,19 Max Gamma-strålning Innervägg µsv/h: 0,16 Typ av gammamätare: PDS-100G Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)... Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%. Landauer Nordic AB Box Uppsala

18 SE Sida 2 Bilaga 1 Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m 3. LANDAUER NORDIC är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft enligt mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (Rapidos, minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet. För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på 100 ± 20 Bq/m 3 betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet Bq/m 3, med 100 Bq/m 3 som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långtidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m3 och för en korttidsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m3. Årsmedelvärde Årsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beräknade årsmedelvärdet är det mest sannolika. (8 av 60) Gränsvärden och riktvärden Bostäder (de angivna riktvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, SOSFS 1999:22 med ändring SOSFS 2004: Bq/m 3 - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2011:26, BBR 19. Arbetsplatser För underjordsarbete anges gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 2,1 x 106 Bq h/m 3 vid arbete under jord (årsarbetstid = 1600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruvarbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta värde motsvarar en exponering på ca 1300 Bq/m 3, AFS 2011:18. För annat underjordsarbete, som arbete i färdigställda och inredda bergrum, berganläggningar, lokaler och liknande, får radonhalten under ett år inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 400 Bq/m 3, AFS 2011:18. För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m 3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m 3, AFS 2011:18. Resultat från korttidsmätning På grund av radonhaltens naturliga variationer beräknas inget årsmedelvärde för rådgivande korttidsmätningar. Medelvärdet av radonhalten vid en korttidsmätning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jämförelser i de flesta fall visat sig stämma väl överens med medelvärdet vid en långtidsmätning. Enskilda mätningar har dock visat på stora skillnader varför en långtidsmätning alltid rekommenderas. Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som indikationsmätning eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året. Gammamätning Uppgifter rörande förekomst av blå lättbetong i byggnadsmaterialet har lämnats av den som ansvarat för utplaceringen av detektorerna. Signering av rapporten Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att LANDAUER NORDICS anvisning följts. Åtgärder mot radon Ibland kan enkla åtgärder vara tillräckliga. Beroende på källan till radonförekomsten, marken eller byggnadsmaterialet blå lättbetong, kan åtgärderna vara olika. Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker Se samt Broschyrer och faktablad kan beställas från Strålsäkerhetsmyndigheten, tel , samt från Boverket, tel

19 SE Sida 1 Bilaga 1 (9 av 60) Box 6522, UPPSALA RAPPORT - mätning av radon i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium UPPDRAGSNummer RAPPortBLAD 1 ( 1)p : 1 rapporten upprättad Uppdrag commcustnameustpostoffice commcustphone via Structor orderername Miljö Väst AB rapportmottagare utskriftsdatumv mätningen utförd åt Beskrivning av mätningenuremethoddescription Mätningen measuremethoddescription är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades De mättes Fastighetsdata för provningsplatsen Mätplatsadress: Nyhemsgatan measurename, 4 measuresiteaddress_one, measuresiteaddress_two, measuresitepostalcode measuresitepostoffice Fastighetsbeteckning: Byggnadsid: Lägenhetsnummer: Lantmäteriets lgh nr: Byggnadstyp: Flerbostadshus Fastighetsdata har lämnats av Daniel Malin Angervall Dagnelund som också intygat att mätanvisningarna följts. Byggnadsår: Ventilationstyp: Husgrundstyp: Blåbetong: Mekanisk Frånluft (F) Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mätvärde Bq/m Sovrum Sovrum Bottenplan mindre än Vardagsrum Vardagsrum Bottenplan mindre än 20 Nej Provningsresultat Årsmedelvärde: «resultrounded mindre än 20 Bq/m 3 (Becquerel per kubikmeter) Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m 3 (avser årsmedelvärdet). Max Gamma-strålning Yttervägg µsv/h: 0,2 Max Gamma-strålning Innervägg µsv/h: 0,17 Typ av gammamätare: PDS-100G Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)... Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%. Landauer Nordic AB Box Uppsala

20 SE Sida 2 Bilaga 1 (10 av 60) Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m 3. LANDAUER NORDIC är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft enligt mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (Rapidos, minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet. För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på 100 ± 20 Bq/m 3 betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet Bq/m 3, med 100 Bq/m 3 som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långtidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m3 och för en korttidsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m3. Årsmedelvärde Årsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beräknade årsmedelvärdet är det mest sannolika. Gränsvärden och riktvärden Bostäder (de angivna riktvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, SOSFS 1999:22 med ändring SOSFS 2004: Bq/m 3 - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2011:26, BBR 19. Arbetsplatser För underjordsarbete anges gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 2,1 x 106 Bq h/m 3 vid arbete under jord (årsarbetstid = 1600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruvarbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta värde motsvarar en exponering på ca 1300 Bq/m 3, AFS 2011:18. För annat underjordsarbete, som arbete i färdigställda och inredda bergrum, berganläggningar, lokaler och liknande, får radonhalten under ett år inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 400 Bq/m 3, AFS 2011:18. För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m 3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m 3, AFS 2011:18. Resultat från korttidsmätning På grund av radonhaltens naturliga variationer beräknas inget årsmedelvärde för rådgivande korttidsmätningar. Medelvärdet av radonhalten vid en korttidsmätning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jämförelser i de flesta fall visat sig stämma väl överens med medelvärdet vid en långtidsmätning. Enskilda mätningar har dock visat på stora skillnader varför en långtidsmätning alltid rekommenderas. Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som indikationsmätning eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året. Gammamätning Uppgifter rörande förekomst av blå lättbetong i byggnadsmaterialet har lämnats av den som ansvarat för utplaceringen av detektorerna. Signering av rapporten Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att LANDAUER NORDICS anvisning följts. Åtgärder mot radon Ibland kan enkla åtgärder vara tillräckliga. Beroende på källan till radonförekomsten, marken eller byggnadsmaterialet blå lättbetong, kan åtgärderna vara olika. Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker Se samt Broschyrer och faktablad kan beställas från Strålsäkerhetsmyndigheten, tel , samt från Boverket, tel

21 SE Sida 1 Box 6522, UPPSALA RAPPORT - mätning av radon i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium Bilaga 1 (11 av 60) UPPDRAGSNummer RAPPortBLAD 1 ( 1)p : 1 rapporten upprättad Uppdrag commcustnameustpostoffice commcustphone via Structor orderername Miljö Väst AB rapportmottagare utskriftsdatumv mätningen utförd åt Beskrivning av mätningenuremethoddescription Mätningen measuremethoddescription är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades De mättes Fastighetsdata för provningsplatsen Mätplatsadress: Nyhemsgatan measurename, 4 measuresiteaddress_one, measuresiteaddress_two, measuresitepostalcode measuresitepostoffice Fastighetsbeteckning: Byggnadsid: Lägenhetsnummer: Lantmäteriets lgh nr: Byggnadstyp: Flerbostadshus Fastighetsdata har lämnats av Daniel Malin Angervall Dagnelund som också intygat att mätanvisningarna följts. Byggnadsår: Ventilationstyp: Husgrundstyp: Blåbetong: Mekanisk Frånluft (F) Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mätvärde Bq/m Sovrum Sovrum Bottenplan 20 +/ Vardagsrum Vardagsrum Bottenplan mindre än 20 Nej Provningsresultat Årsmedelvärde: «resultrounded 20 Bq/m 3 (Becquerel per kubikmeter) Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m 3 (avser årsmedelvärdet). Max Gamma-strålning Yttervägg µsv/h: 0,2 Max Gamma-strålning Innervägg µsv/h: 0,16 Typ av gammamätare: PDS-100G Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)... Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%. Landauer Nordic AB Box Uppsala

22 SE Sida 2 Bilaga 1 (12 av 60) Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m 3. LANDAUER NORDIC är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft enligt mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (Rapidos, minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet. För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på 100 ± 20 Bq/m 3 betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet Bq/m 3, med 100 Bq/m 3 som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långtidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m3 och för en korttidsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m3. Årsmedelvärde Årsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beräknade årsmedelvärdet är det mest sannolika. Gränsvärden och riktvärden Bostäder (de angivna riktvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, SOSFS 1999:22 med ändring SOSFS 2004: Bq/m 3 - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2011:26, BBR 19. Arbetsplatser För underjordsarbete anges gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 2,1 x 106 Bq h/m 3 vid arbete under jord (årsarbetstid = 1600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruvarbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta värde motsvarar en exponering på ca 1300 Bq/m 3, AFS 2011:18. För annat underjordsarbete, som arbete i färdigställda och inredda bergrum, berganläggningar, lokaler och liknande, får radonhalten under ett år inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 400 Bq/m 3, AFS 2011:18. För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m 3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m 3, AFS 2011:18. Resultat från korttidsmätning På grund av radonhaltens naturliga variationer beräknas inget årsmedelvärde för rådgivande korttidsmätningar. Medelvärdet av radonhalten vid en korttidsmätning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jämförelser i de flesta fall visat sig stämma väl överens med medelvärdet vid en långtidsmätning. Enskilda mätningar har dock visat på stora skillnader varför en långtidsmätning alltid rekommenderas. Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som indikationsmätning eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året. Gammamätning Uppgifter rörande förekomst av blå lättbetong i byggnadsmaterialet har lämnats av den som ansvarat för utplaceringen av detektorerna. Signering av rapporten Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att LANDAUER NORDICS anvisning följts. Åtgärder mot radon Ibland kan enkla åtgärder vara tillräckliga. Beroende på källan till radonförekomsten, marken eller byggnadsmaterialet blå lättbetong, kan åtgärderna vara olika. Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker Se samt Broschyrer och faktablad kan beställas från Strålsäkerhetsmyndigheten, tel , samt från Boverket, tel

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

PM Översiktlig Markradonundersökning. Ståthållaren 4, Stocksund Danderyds kommun 17U32497

PM Översiktlig Markradonundersökning. Ståthållaren 4, Stocksund Danderyds kommun 17U32497 PM Översiktlig Markradonundersökning Ståthållaren 4, Stocksund Danderyds kommun Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (4) PM Markradon Uppdragsnamn Ståthållaren 4 Danderyds

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

ffi åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning

ffi åilpå$nlå f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning ^{ EDn^ >urrrö. ta, z '4'D IT9 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb REPORT issued by an Accredited Laboratory. Mätrapport (radon iinomhusluft) Rapport nr: 3644: I

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON 2015-04-29 Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON KUND Titania Bygg och VVS AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd av: Magnus Lundgren Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon 2007-06-30

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Uppdrag nr. 15U PM Radonundersökning. Väppeby äng, Håbo kommun.

Uppdrag nr. 15U PM Radonundersökning. Väppeby äng, Håbo kommun. PM Radonundersökning Väppeby äng, Håbo kommun www.bjerking.se Sida 2 (5) PM Radonundersökning Uppdragsnamn Väppeby äng Håbo kommun Håbohus AB Box 24 746 21 Bålsta Uppdragsgivare Håbohus AB Vår handläggare

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Bygg en spårfilmsdetektor

Bygg en spårfilmsdetektor Bygg en spårfilmsdetektor En laboration om radonmätning Hur detektorn fungerar Detektorn består av en spårfilm, placerad på botten av en plastmugg. Öppningen på plastmuggen täcks med plastfolie, för att

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Tungelsta, Haninge kommun, Ålsta 28:1 m.fl.

Tungelsta, Haninge kommun, Ålsta 28:1 m.fl. 16U29193 PM Markradonutredning Tungelsta, Haninge kommun, Ålsta 28:1 m.fl. Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (4) Uppdragsnamn Tungelsta MTU Haninge

Läs mer

Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Innehåll. Uppdragsnr: Prästgårdshagen 1. Reviderad: AB Familjebostäder Att: Anni Vänskä

Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Innehåll. Uppdragsnr: Prästgårdshagen 1. Reviderad: AB Familjebostäder Att: Anni Vänskä AB Familjebostäder Prästgårdshagen 1, Älvsjö 2015-05-12 Uppdragsnr: 10211723 Upprättad av: Romina Fuentes Granskad av: Sofie Eskilander Kund AB Familjebostäder Att: Anni Vänskä Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005 Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun Göteborg den 15 september 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad MN 1171/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 4.1.3.5 Radon Antagen av miljönämnden 2015-05-19, 65 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 4.1.3. Svara för hälsoskydd Process

Läs mer

PM Översiktlig markradonutredning

PM Översiktlig markradonutredning PM Översiktlig markradonutredning Rörby 8:6, Bälinge www.bjerking.se Sida 3 (6) PM Markradon Uppdragsnamn Markklassning med avseende på radon del av Rörby 8:6 Uppdragsgivare Bert Alfén Vår handläggare

Läs mer

Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder

Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder M E T O D B E S K R I V N I N G issi information ISSN 0281-2339 i 2005:01 Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder Nils Hagberg Lars Mjönes Ann-Louis Söderman I samarbete med Boverket, Socialstyrelsen

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning

Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning 2011-05-05 Kund Kvalitena AB c/o Broville AB Fredrik Brodin Lillkalmarvägen 27, 2 tr 182 65 DJURSHOLM Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser M E T O D B E S K R I V N I N G issi information ISSN 0281-2339 i 2004:01 Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser Nils Hagberg Lars Mjönes Ann-Louis Söderman I samarbete med Arbetsmiljöverket

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? wanda.rydholm@boverket.se Boverket var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm. ~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2016 Dnr 2016-11304 Oktober 2016 Till ca. 400 fastighetsägare inom Stockholm Stad Fastighet Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare av ovanstående

Läs mer

GEOSIGMA. Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun. Grap 07158. FB Engineering AB. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun. Grap 07158. FB Engineering AB. Christian Carlsson Geosigma AB Grap FB Engineering AB Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, September 2007 GEOSIGMA SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad Radon

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad Radon Dnr MN 482/16 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad 4.1.3.5 Radon Antagen av miljönämnden den 15 mars 2016, 31 Gäller från och med den 1 april 2016 4. Kärnprocesser Verksamhetsområde 4.1.3

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat:

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radonsanering Astrakangatan Ursprungligt årsmedelvärde Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radongashalt:410 Bq/m3 (Becquerel

Läs mer

Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon

Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon Uppmaning 2017 Dnr 2017-003922 September 2017 Till ca. 600 fastighetsägare inom Stockholm stad FASTIGHET: Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon Eftersom miljöförvaltningen inte har uppgifter

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 75596

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 75596 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 473103 Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Uppsala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) RASBO-HAMMARBY 1:55 Husnummer 1 Adress STÄMPLARVÄGEN 8

Läs mer

PROJEKT. Radon i hyresrätter

PROJEKT. Radon i hyresrätter PROJEKT Radon i hyresrätter 2011-10-19 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver jag text

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Stockholm. gfedcb. nmlkji. nmlkj. Byggnaden - Egenskaper Typkod

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Stockholm. gfedcb. nmlkji. nmlkj. Byggnaden - Egenskaper Typkod Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 40435 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Sigtuna Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Norrtil 3:28 Husnummer 1 Adress Katsen 19 Adress Märstavägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18357

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18357 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 578428 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gårdssmeden 17 Husnummer 1 Adress Slåttergränd 33 Prefix

Läs mer

Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft

Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder Ett länsprojekt i Västmanlands län år 2006/2007 Juni 2006 Denna vägledning har tagits fram av en projektgrupp med

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 49490 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Skövde Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skövde 4:225 Husnummer 1 Adress Kapellvägen 24A Prefix

Läs mer

Detaljplan Myren, Strömstad kommun

Detaljplan Myren, Strömstad kommun Beställare: Bohusgeo AB Bastionsgatan 26 451 50 UDDEVALLA, Strömstad kommun Bergteknisk besiktning och radonundersökning Bergab Projektansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Strömstad\Text\Aktuell\Myren

Läs mer

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer?

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Författare John Bäckman Johanna Fellers Samuel Karlsson Freja Lundström

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tensmyra 1, Älvkarleby Älvkarleby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tensmyra 1, Älvkarleby Älvkarleby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tensmyra 1, 814 95 Älvkarleby Älvkarleby kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 429 Energiprestanda: 44 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Radonundersökningar i två flerbostadshus i Avesta kommun.

Radonundersökningar i två flerbostadshus i Avesta kommun. EXAMENSARBETE 15 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Radonundersökningar i två flerbostadshus i Avesta kommun. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Avesta kommun och

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun

Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun Länsstyrelsen Västra Götalands Län Att: Henrik Bengtsson 2016-08-15 PM Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun Provtagning av dricksvatten och inomhusluft m a p klorerade lösningsmedel 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trastvägen 8, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Trastvägen 8, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trastvägen 8, 175 64 Järfälla Järfälla kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 735496 Energiprestanda: 49 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fidegatan 16, Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fidegatan 16, Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fidegatan 16, 621 43 Visby Gotlands kommun Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 738077 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bruncronas Väg 20, 139 34 Värmdö Värmdö kommun Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: 747809 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skulptörvägen 25, 724 71 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energideklarations-ID: 624435

ENERGIDEKLARATION. Skulptörvägen 25, 724 71 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energideklarations-ID: 624435 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skulptörvägen 25, 724 71 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 198 Energideklarations-ID: 24435 Energiprestanda: 7 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Solringen 23, 556 31 Jönköping Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 634175

ENERGIDEKLARATION. Solringen 23, 556 31 Jönköping Jönköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 634175 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Solringen 23, 55 31 s kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 34175 Energiprestanda: 7 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kantarellvägen 44, Sundsbruk Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kantarellvägen 44, Sundsbruk Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kantarellvägen 44, 863 34 Sundsbruk Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 647348 Energiprestanda: 68 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Radon och dess hälsoeffekter

Radon och dess hälsoeffekter SeminariearbeteMiljömedicin Radonochdesshälsoeffekter Läkarprogrammettermin4,grupp10 Bergqvist,Sara Bergsten,Sofie Hansson,Linnea Hedström,Johanna Redfors,Ola Vikström,Nils Inlämnat:100422 SeminariearbeteMiljömedicin

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspelunden 3, Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Aspelunden 3, Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspelunden 3, 475 32 Öckerö Öckerö kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 680890 Energiprestanda: 43 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) kwh/år Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 185 45 90 162 198

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) kwh/år Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 185 45 90 162 198 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 55531 Byggnaden - Identifikation Län Kommun Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ärnevi 2:23 Husnummer 1 Adress Ärnevilundsvägen 43 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Djupdalsvägen 127, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Djupdalsvägen 127, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Djupdalsvägen 127, 167 72 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 602291 Energiprestanda: 150 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 19146

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 19146 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 472992 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Sollentuna Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Takstolen 3 Husnummer 1 Adress Villavägen 47 Prefix

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Arngrims Gränd 7, 754 40 kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 320655 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Kungsör Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) MAJOREN 5 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18363

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18363 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 443013 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viggbyholm 89:1 Husnummer 1 Adress Granitvägen 42 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47128 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Åtvidaberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Örnen 5 Husnummer 1 Adress Bergsgatan 25 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 40582 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kungsbacken 1 Drottninggatan 114 b Organisationsnummer 71421-729 113 0 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 255658 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Lidingö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) KOLJAN 33 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag

Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag 2009-08-31 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10125787 Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 27450

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 27450 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 503307 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Skurup Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skivarp 18:29 Husnummer 1 Adress Landsvägen 71 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Frejvägen 8, 749 60 Örsundsbro Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 683856

ENERGIDEKLARATION. Frejvägen 8, 749 60 Örsundsbro Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 683856 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Frejvägen 8, 749 60 Örsundsbro Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 683856 Energiprestanda: 35 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 183 63

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 183 63 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 574732 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viggbyholm 82:12 Husnummer 1 Adress Röhällsvägen 38 Prefix

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mosippevägen 10, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mosippevägen 10, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mosippevägen 10, 387 92 Borgholm Borgholms kommun Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: 735301 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogsliden 35, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skogsliden 35, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogsliden 35, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 799593 Energiprestanda: 91 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kanonbacken 11, 183 63 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1918 Energideklarations-ID: 665174

ENERGIDEKLARATION. Kanonbacken 11, 183 63 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1918 Energideklarations-ID: 665174 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kanonbacken 11, 183 63 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1918 Energideklarations-ID: 665174 Energiprestanda: 73 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 Energiprestanda: 90 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41262

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41262 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 403950 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) KROKSLÄTT 113:2 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lostigen 26, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lostigen 26, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lostigen 2, 139 40 Värmdö Värmdö kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 27018 Energiprestanda: 70 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

Nya Krokslätt. PM Markradon. Geoteknisk utredning för detaljplan Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad 2010-12-08

Nya Krokslätt. PM Markradon. Geoteknisk utredning för detaljplan Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad 2010-12-08 Nya Krokslätt Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad PM Markradon 2010-12-08 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Per Friberg Uppdragsnr: 10142412 Daterad: 2010-12-08 Handläggare: Sven Devert Nya Krokslätt

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gösta Tamms Väg 4A, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gösta Tamms Väg 4A, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gösta Tamms Väg 4A, 9 33 kommun Nybyggnadsår: 979 Energideklarations-ID: 644588 Energiprestanda: 86 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 289142 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stenbiten 18 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skutuddsvägen 12B, 791 46 Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 673537

ENERGIDEKLARATION. Skutuddsvägen 12B, 791 46 Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 673537 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skutuddsvägen 12B, 791 46 Falun Falun kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 673537 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer