1 ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Sollentuna"

Transkript

1 1 meddelad i Sollentuna Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Carl FREDRIK Wallerud, Rättviksvägen Sollentuna Offentlig försvarare: Advokat Robin Söder Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box Stockholm Åklagare Kammaråklagare Rickard Wahlqvist Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Box Sollentuna Målsägande Sekretess AA, se Partsbilaga sekretess Sekretess Särskild företrädare: Advokat Victoria Fridén Holmbergs Advokatbyrå AB Fleminggatan Stockholm SLUT Brott som den tilltalade döms för Barnpornografibrott, ringa brott, 16 kap 10 a 1 st 5 p och 2 st brottsbalken Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli (3 tillfällen) Postadress Box Sollentuna Besöksadress Tingsvägen 11 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:30

2 Mål nr: 2 2. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st och 3 st brottsbalken och 6 kap 4 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 respektive efter 1 juli (3 tillfällen) 3. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st och 3 st brottsbalken (4 tillfällen) Målet skrivs av beträffande följande åtal Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli Påföljd m.m. Dagsböter 80 å 570 kr - Böterna ska anses helt erlagda. Skadestånd Sekretess AA:s skadeståndsyrkande ogillas. Förverkande och beslag I beslag tagen CD-skiva innehållande barnpornografisk film förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polisregion Stockholm, PO Sthlm Nord; beslagsliggare BG p. 2). Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna om målsägandens och hennes mammas, systers och svågers (vilka alla har hörts i målet) identiteter i den mån uppgifterna framkommit vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar samt i sekretessbilagan till denna dom ska bestå i målet. Sekretessen omfattar identitetsuppgifter (även personnummer och adresser) och uppgifter som kan leda till att identiteterna kan klarläggas. 2. Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i aktbilaga 63 som lagts fram inom stängda dörrar ska bestå i målet. 3. Sekretessen enligt 18 kap 15 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå beträffande den film som har spelats upp inom stängda dörrar och som avses i åtalet i bilaga 2. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Robin Söder tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Victoria Fridén tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som särskild företrädare med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt.

3 Mål nr: 3 3. Kostnaden för försvaret och den särskilda företrädaren ska stanna på staten.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att Fredrik Wallerud ska dömas för tio grova våldtäkter mot barn, begångna mot målsäganden AA, under perioden Gärningarna preciseras närmare i bilaga 1. Åklagaren har också yrkat att Fredrik Wallerud ska dömas för barnpornografibrott och att en film ska förklaras förverkad. Yrkandena framgår av bilaga 2. AA har yrkat skadestånd av Fredrik Wallerud med kr avseende kränkning och kr avseende sveda och värk. Om åtalet inte skulle bifallas i sin helhet har AA yrkat skadestånd på sätt som framgår av bilaga 3. Hon har förklarat att andrahandsyrkandet inte ska förstås så att det totala skadeståndsbeloppet kan komma att överstiga vad som har yrkats i första hand. AA har yrkat ränta från den 1 januari 2016 alternativt från tidpunkten för respektive gärning. Fredrik Wallerud har förnekat de gärningar som åklagaren har rubricerat som grov våldtäkt mot barn. Han har bestritt ansvar för barnpornografibrott dels på den grunden att filmen i fråga inte är att anse som barnpornografisk, dels på den grunden att han inte har känt till filmens existens och således inte har haft uppsåt till innehavet. Fredrik Wallerud har inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet. Fredrik Wallerud har bestritt AA:s skadeståndsyrkande. Om åtalet skulle bifallas fullt ut har han medgett att betala skadestånd med kr, varav kr för kränkning och kr för sveda och värk. Om åtalet skulle bifallas endast på någon eller några punkter har Fredrik Wallerud medgett att betala skadestånd med kr avseende kränkning och kr avseende sveda och värk per gärning.

5 5 UTREDNINGEN I MÅLET Målsäganden AA och Fredrik Wallerud har hörts. På åklagarens begäran har AA:s mamma, syster och svåger, Ellinor Larsson, Maria Hällström, Hanna Pålsson Magnusson, Alice Vehmanen och Wilma Pedersen Högvall vittnat. Åklagaren har vidare lagt fram den skriftliga bevisning som framgår av bilaga 1 och 2. AA har åberopat konversationer från det sociala nätverket Ask.fm, utdrag från Facebook samt ett psykologintyg. Fredrik Wallerud har åberopat en förteckning över websidor som under en viss dag har visats under ett visst konto på den dator som har beslagtagits i hans hem. Genom den utredning som har lagts fram har inledningsvis följande framkommit: När de händelser som åklagaren har angett i bilaga 1 ska ha ägt rum hade AA inte fyllt 15 år. Under den aktuella perioden, dvs. från sommaren år 2010 till våren år 2015, bodde hon varannan vecka eller mer tillsammans med sin mamma och hennes make Fredrik Wallerud i Sollentuna. I bostaden bodde också tidvis fram till år 2013 ett barn till Fredrik Wallerud, och under perioden mellan maj 2010 och januari 2011 bodde även ett syskon till AA i huset. På somrarna tillbringade AA flera veckor i trakten av Hudiksvall tillsammans med sin mamma och Fredrik Wallerud. Under hösten år 2016 mådde AA dåligt. Hon kom då i kontakt med kuratorn Ellinor Larsson och terapeuten Maria Hällström, och för dem berättade AA att Fredrik Wallerud under flera års tid hade utsatt henne för sexuella övergrepp. Maria Hällström gjorde en anmälan till socialtjänsten, som i sin tur gjorde en polisanmälan. Den 30 november 2016 frihetsberövades Fredrik Wallerud såsom misstänkt för sexualbrott mot AA. Under utredningen beslagtogs bland annat mobiltelefoner och datorer. Dessa har granskats och tingsrätten återkommer nedan till resultatet av undersökningarna. Vidare lämnade AA:s mamma in ett flertal CDskivor till polisen. På en av dessa, märkt div , finns en cirka en minut

6 6 lång film som utvisar hur AA torkar sig med ett badlakan i ett badrum. AA tycks vara i tioårsåldern och hennes nakna kön syns under en sekvens. Filmen har tagits med Fredrik Walleruds telefon och man hör på filmen hur han pratar om en kartbok. Det är denna film som åklagaren har påstått vara barnpornografisk och som avses i åtalet i bilaga 2. De hörda har i övrigt berättat i huvudsak följande: Målsäganden AA AA:s föräldrar skilde sig när hon var liten och hon började då bo varannan vecka hos sin mamma och varannan vecka hos sin pappa. AA:s mamma träffade Fredrik Wallerud ungefär år 2003 och de flyttade ihop året därpå. AA:s pappa gifte om sig men AA tyckte inte om pappans nya fru. AA:s mamma fick cancer men friskförklarades år Ungefär år 2011 fick AA välja mer hur hon skulle bo hos sina föräldrar. På grund av dels pappans nya fru och dels oron för att någonting mer skulle hända hennes (AA:s) mamma valde hon att bo mer hos sin mamma och Fredrik Wallerud, detta trots att de sexuella övergreppen då pågick. Övergreppen började år 2010 och fortsatte fram till och med våren Hon minns att Fredrik Wallerud tidigt sa att han skulle förbereda henne för att få en pojkvän. Han sa även att det var deras hemlighet och att det var vanligt. När det var som värst, vilket var år 2014, kunde det hända upp till tre gånger i veckan under de veckor som hon bodde hos sin mamma. Det skedde mer sällan under de perioder då andra familjemedlemmar bodde hos AA:s mamma och Fredrik Wallerud. Vid samtliga tillfällen var AA och Fredrik Wallerud ensamma. De var ganska ofta ensamma tillsammans, eftersom hon slutade skolan på eftermiddagarna och Fredrik Wallerud slutade sitt arbete tidigare än vad AA:s mamma gjorde. Han arbetade även ofta hemifrån. AA:s mamma kom ofta hem vid 18-tiden på kvällen och brukade varje dag skicka sms till Fredrik Wallerud när hon var på väg hem. Då tog det

7 7 ungefär en halvtimme tills hon var hemma. Fredrik Wallerud hade alltid mobilen med sig vid övergreppen och de skedde aldrig så sent som vid 17-tiden utan tidigare på dagarna. Det fanns även perioder då övergreppen skedde mer sällan. Hon har inte haft någon konflikt med Fredrik Wallerud. Hon ville att hennes mamma skulle vara glad och det verkade som att hennes mamma var lycklig med Fredrik Wallerud. AA och Fredrik Wallerud umgicks inte så mycket med varandra i övrigt. De hade inte heller så mycket telefonkontakt med varandra, men under en period när övergreppen skedde ofta brukade Fredrik Wallerud sms:a och fråga när hon skulle komma hem. Hon brukade svara eftersom hon inte ville att han skulle ringa henne. Vid något tillfälle sa han till henne att hon skulle radera smskonversationerna med honom så att hennes mamma inte skulle se dem. Det förekom aldrig våld eller uttryckliga hot från Fredrik Walleruds sida vid något av övergreppen. Hon protesterade inte heller eftersom hon var rädd för vad som kunde hända om hon vägrade. Hon var ung och han var en vuxen man. Han pratade också ganska mycket om hennes syster på ett sexuellt sätt och sa bl.a. att systern var vildare medan hon var blyg och tillbakadragen, men att han tyckte att hon var gullig. Hon tyckte att det var konstigt om han även hade en sexuell relation med systern eftersom hon hade barn och man, men tänkte också att om systern gick med på det så kanske det inte var så konstigt ändå. Vid något tillfälle berättade Fredrik Wallerud om ett vapen som han sa att han hade på vinden. Han berättade om det någon gång efter att de hade haft sex och pratade som att han delade med sig av en hemlighet. Hon var även rädd för vad som skulle hända med hennes mamma om hon skulle anmäla Fredrik Wallerud. När hon blev äldre och tydligare började förstå hur fel situationen var började hon undvika att vara ensam med Fredrik Wallerud. Det hände att hon sa att hon skulle hem till en kompis men stannade kvar i skolan fram till kvällen. Hon hittade också på ursäkter när de var ensamma, som att hon skulle ringa en kompis eller gå ut. När hon hittade på sådana skäl för att slippa undan honom kunde han efteråt vara sur i flera dagar.

8 8 Under tiden då övergreppen pågick hade hon ofta ont i magen och i huvudet. Hon gick till läkare för att ta reda på om hon var laktosintolerant eller glutenallergiker men de hittade ingenting. Övergreppen pågick en tid in på året 2015 men slutade sedan. Hon vet inte varför men kanske slutade det för att hon blev äldre. Hon hade också dragit sig undan ännu mer och haft ursäkter för att undvika situationer som kunde leda till övergrepp när de var ensamma. En anledning till att hon inte minns vissa detaljer från övergreppen kan vara att hon har försökt förtränga händelserna. Under övergreppen försökte hon också stänga av och inte tänka på det. Det handlade för det mesta om att det skulle vara skönt för honom. Hon var emot att själv få utlösning när hon var med honom, hon har dock varit nära någon gång men har då dragit sig undan. De använde inte skydd vid något tillfälle. Fredrik Wallerud berättade ganska tidigt för henne att hon inte behövde oroa sig för att bli gravid eftersom han var steriliserad och därför inte kunde få barn. Hon hade inte hört att han var steriliserad från någon annan. Åtalspunkten 1 Händelsen inträffade sommaren 2010 och var det första övergreppet från Fredrik Walleruds sida. Det hände på familjens sommarställe utanför Hudiksvall på morgonen, då Fredrik Wallerud gick in i hennes rum för att klia henne och ge henne massage. Detta var ingenting konstigt eftersom han tidigare hade masserat henne. Hon hade inga kläder på sig eftersom hon hade sovit naken, men hon hade täcke på sig. Han började med att klia och massera, men började därefter smeka hennes könsorgan. Han stoppade även upp ett finger i hennes vagina och förde det in och ut. Det gjorde ont när han gjorde detta. Han sa ingenting om varför han gjorde det men frågade henne om det var skönt och sa även att hon skulle ta det lugnt. Han gick sedan ut ur rummet, hon tror att det var för att det hördes ljud från sovrummet intill hennes rum, där hon tror att hennes mamma fortfarande låg och sov.

9 9 Händelseförloppet varade kanske i 20 minuter och under delar av detta tog han på hennes könsorgan till och från. Hon låg inledningsvis på sidan i sängen men sedan på ryggen under den tid han smekte henne och stoppade in fingret i hennes vagina. Hon tittade inte på vad han gjorde utan tror att hon tittade åt sidan. Hon minns inte närmare vad hon tänkte och kände, men vet att hon kände skam efteråt. Han nämnde inte händelsen efteråt utan det var som om ingenting hade hänt. Hon kan placera händelsen i tiden eftersom den skedde i nära samband med att hennes mamma och Fredrik Wallerud gifte sig. Åtalspunkten 2 AA och Fredrik Wallerud var i hennes gamla rum på övervåningen i bostaden och AA:s mamma var inte hemma. Det var på eftermiddagen efter skolan. Hon minns inte så mycket av händelsen men troligen började det med att Fredrik Wallerud skulle massera henne. Under massagen började han ta mer på hennes rumpa och sa att hon var fin. De hade vaginalt sex och Fredrik Wallerud tog därmed hennes oskuld. Det gjorde ont. Under tiden sa han lugnande ord till henne. Hon minns att de låg ner och att Fredrik Wallerud låg över henne men hon minns inte om hon låg på mage eller på rygg. Hon är osäker på om de hade några kläder på sig men tror att ingen av dem hade det. Han fick utlösning på henne. Hon minns inte hur det skedde denna gång, men han brukade vid alla tillfällen gå och hämta papper efteråt. Hela händelseförloppet kanske varade i 20 minuter. Hon minns inte vilken årstid det var, men det kan ha varit varmt och sommar. Hon vet att det gick en period efter händelsen i åtalspunkten 1 fram till den här händelsen och att övergreppen hade hållit på ett tag vid åtalspunkten 3 och placerar därför händelsen till år Åtalspunkten 3 I mars 2012 åkte hela familjen till Thailand för att fira AA:s mammas födelsedag. AA, AA:s mamma och Fredrik Wallerud bodde ensamma i en bungalow där AA:s

10 10 mamma och Fredrik Wallerud sov i en säng och AA sov i en säng som stod strax framför deras säng. Bungalowen hade en glasvägg och en pool direkt utanför. De andra bodde i egna hotellrum. Vid ett tillfälle var familjen på stranden och AA ville gå upp till bungalowen. Hon tjatade på sin mamma att följa med henne men mamman ville inte det. Fredrik Wallerud erbjöd sig att följa med AA och hon kände då att hon inte kunde ändra sig eftersom det skulle bli konstigt. Hon förstod att något skulle hända och minns att hon tänkte så på vägen upp från stranden. Hon badade i poolen vid bungalowen för att dra ut på tiden och Fredrik Wallerud tog kort på henne. Efter det duschade hon och Fredrik Wallerud gav henne en handduk. Han sa att hon skulle lägga sig på sängen och att han skulle massera henne. Hon var naken när hon duschade och borde därför också ha varit det när hon lade sig på sin mammas och Fredrik Walleruds säng. De hade vaginalt sex. Händelseförloppet från massagen till att han fick utlösning varade kanske i minuter. Hon minns att de låg ner men inte hur de låg. Efteråt låtsades Fredrik Wallerud som att ingenting hade hänt. Han gjorde alltid så. Åtalspunkten 4 AA var ensam hemma efter skolan när Fredrik Wallerud kom hem och sa att han hade köpt något. Det var en liten svart vibrator som han sa till henne att föra in i sin vagina. Hon hade inte sett någon sådan tidigare utan han förklarade vad hon skulle göra med den. Han hade också köpt glidmedel som han gav henne. Han sa att han skulle komma tillbaka efter tio minuter. Hon gick in på toaletten och höll först på med mobilen för att dra ut på tiden. Ett par minuter innan Fredrik Wallerud kom ner igen förde hon in vibratorn och gick och satte sig i sitt rum. Innan händelsen hade hon kläder på sig och hon tror att hon fortfarande hade det när hon kom ut från toaletten. Fredrik Wallerud kom ner och drog ut vibratorn genom att dra i en ögla som satt längst ner. Hon låg då i sängen och han satt bredvid henne på sängen. Han började sedan stoppa in sina fingrar i hennes vagina och förde dem in och ut, hon minns inte om det var ett eller flera fingrar. Han ville sedan att hon skulle onanera

11 11 åt honom, vilket hon gjorde. Han låg då på rygg och hon satt mellan hans ben. De hade sedan vaginalt sex. Hon tror att hon då låg på mage med huvudet ner i kuddarna och att han låg över henne. Hon tror att det var vid detta tillfälle som hon grät eftersom hon skämdes. Hon vet inte om Fredrik Wallerud märkte att hon grät, men han sa ingenting om det. Han fick utlösning på hennes rygg och hämtade sedan papper och gav det till henne. Han sköljde av vibratorn och gav den till henne för att behålla. Hon hade fått en svart låda av honom som han sa att hon kunde lägga vibratorn och glidmedlet i. Hon gjorde som han sa. Hon tror att händelsen skedde under slutet av 2013 eftersom den skedde efter vissa tidigare händelser men före vissa händelser som inträffade senare under Det var inte så tidigt som Åtalspunkten 5 AA, AA:s mamma och Fredrik Wallerud var ute på sommarstället och de skulle ut och köra med den stora båten. AA trodde att hennes mamma skulle följa med men hon ville inte det. AA kände då att hon inte kunde ändra sig. Därför åkte hon och Fredrik Wallerud ut ensamma. Hon hoppades att de bara skulle ut och åka men de åkte till en intilliggande ö till vänster om sommarstället och lade till. De hade sedan sex i båten. Hon låg på en längre soffliknande sits bakom passagerarsätet med benen utanför sätet och han stod upp framför henne. Det började med att han gav henne oralsex. Då såg hon att han hade en kamera och att han ville ta bilder. Hon sa att hon inte ville det och drog sig undan. Hon vet inte varför hon vågade säga nej till honom då. Han svarade då kan jag väl få knulla i alla fall och de hade därefter vaginalt sex. Det orala och vaginala samlaget tog kanske minuter totalt. Han fick därefter utlösning och hämtade papper från en rulle i en låda framför passagerarsätet. Hon är ganska säger på att han fick utlösning på hennes mage. Hon kan ha haft tröja på sig men den var i så fall uppdragen. Hon hade inte några kläder på sig på underkroppen. Hon minns inte hur Fredrik Wallerud var klädd. Efter att de hade haft sex åkte de tillbaka. Hon kan placera händelsen till sommaren 2013 eftersom hon vet att den skedde efter tidigare händelser och eftersom hon den

12 12 sommaren fortfarande inte vågade köra den stora båten, vilket hon började göra år Åtalspunkten 6 Sommaren 2014 var Fredrik Wallerud och AA själva ute och körde den stora båten eftersom AA skulle lära sig att köra den. Hon tänkte först inte så mycket på vad som kunde hända eftersom hon bara trodde att de skulle köra med båten. De åkte denna gång åt motsatt håll jämfört med gången 2013 och lade till vid en brygga där det också fanns en grillplats. Vad hon minns var det inte hon själv som lade till eftersom hon inte var så duktig på att köra. De gick runt och tittade och Fredrik Wallerud sa att de kunde åka dit någon gång och grilla korv och pinnbröd. Inne i båten igen drack hon en cola och han en öl. Hon hoppades att de bara skulle åka hem igen men det blev inte så. De hade vaginalt sex på samma ställe i båten som förra gången. Hon antar att hon låg ner men minns inte hur Fredrik Wallerud befann sig. Hon tror inte att han stod den här gången för det var inte exakt likadant som förra gången. Händelseförloppet varade i kanske minuter, eftersom det den här gången inte var någon massage eller något annat. Hon vet att det skedde sommaren 2014 eftersom det var efter 2013 och eftersom hon hade med sig en kompis året därpå. De var bara ute på lantstället på sommaren det året. Åtalspunkten 7 AA och Fredrik Wallerud var ensamma hemma då Fredrik Wallerud gav henne ett piller som han sa att hon skulle ta för att öka sexlusten. Han sa att hennes mamma brukade ta det. Han gav henne pillret tillsammans med ett glas vatten och hon tog det. De stod i hallen på övervåningen och han var med när hon tog pillret. Hon trodde att han hade tagit det från apoteksskåpet i badrummet. Hon kände viss oro när hon tog pillret eftersom hon inte visste vad det var för något, hon kände sig dock inte påverkad av det. Efter kanske minuter kom han ner till hennes rum

13 13 och de hade vaginalt sex. Hon minns inte så mycket mer av händelsen och minns inte hur lång tid det tog eller hur de var klädda. Hon minns att de låg ner men inte hur de låg. Händelsen inträffade i slutet av 2013 eller möjligtvis i början av Hon minns att hon då bodde i rummet på nedervåningen, som hon flyttade till i mitten av 2013 när Fredrik Walleruds yngsta dotter flyttade ut. Åtalspunkten 8 AA:s kompis Alice Vehmanen hade precis flyttat och bytt skola i början eller mitten av läsåret 2014/2015 och AA kände sig ledsen över det. Hon minns händelsen på grund av detta. Hon och Fredrik Wallerud befann sig nere i hennes rum på hennes säng och det började med att de skulle massera varandra. Hon var ganska tillbakadragen och han tyckte då att hon kunde massera honom. Hon hade kläder på sig medan han var naken. Hon började massera hans rygg och vader eftersom han sa att han hade ont där. Sedan ville han ha massage på framsidan och hon började massera hans smalben. Han sa åt henne att massera högre upp och sen tog han hennes händer och placerade dem på sitt könorgan och ville att hon skulle onanera åt honom. Hon gjorde det och han sa då åt henne att köra med munnen. Hon gav honom oralsex under kanske tio minuter. Hon satt på knä mellan hans ben och han låg ner på ryggen med särade ben. Han sa till när han var på väg att komma och hon drog då bort sin mun. Han fick utlösning på sin mage, gick sedan till toaletten och kom därefter tillbaka och gav henne en kram och sa tack. Det hände vid flera tillfällen att hon gav honom oralsex, mer än tio gånger men mindre än 30 gånger. Hon minns dock den här händelsen eftersom hon kommer ihåg hur ledsen hon var över att Alice Vehmanen hade slutat och hur hon kände när Fredrik Wallerud dessutom ville göra detta.

14 14 Åtalspunkten 9 AA och Fredrik Wallerud var ensamma hemma då Fredrik Wallerud sa att han hade köpt några saker som han ville att hon skulle prova. Det var en hudfärgad dildo med svart topp och två kulor som man kunde använda för knipövningar. Fredrik Wallerud skulle visa henne hur dildon fungerade och sa att om hon övade med den skulle hon kunna få orgasm när hon var med honom. Hon låg på rygg i sin säng utan byxor och trosor på sig. Han satt bredvid med kläder på sig. Glidmedlet, som hon tidigare fått av honom, togs fram från den svarta lådan och Fredrik Wallerud hade på glidmedel på dildon. Han stoppade in dildon i hennes vagina och förde den in och ut samt använde olika vibrationer. Det gjorde fysiskt ont och kändes också förödmjukande och skämmigt. Detta pågick i kanske tio minuter och under tiden sa Fredrik Wallerud att han skulle göra det skönt för henne och att hon skulle slappna av och ta det lugnt. Händelsen inträffade i slutet av 2014 och hon har ett bra minne av detta. Det var inte så sent som 2015 men efter de händelser som inträffade Kulorna låg i en påse och de använde hon aldrig. Hon lade inte dildon och kulorna den svarta lådan utan i en rosa väska i sin garderob. Efteråt frågade han ibland om hon använde grejerna och hon svarade nej. En tid därefter kom han ner till hennes rum och sa att han hade tagit tillbaka dem för att ge till någon annan som skulle använda dem mer. Han nämnde då hennes syster. När hon sedan tittade i väskan såg hon att både dildon och kulorna var borta. Efter händelsen har hon aldrig tagit fram något från den svarta lådan och trodde därför att vibratorn och glidmedlet låg kvar i den. Åtalspunkten 10 Vid ett tillfälle under när AA och Fredrik Wallerud var ensamma hemma föreslog Fredrik Wallerud att de skulle bada i det stora trekantiga badkaret i bostaden. Hon sa inte så mycket utan gick bara med på det. De var båda nakna, AA satt i ena hörnet av badkaret och Fredrik Wallerud satt mitt emot. De kallpratade

15 15 först i några minuter men hon förstod vad som skulle hända. Han började smeka hennes ben och ge henne komplimanger. Han drog henne mot sig så att hon skulle sitta gränsle över honom medan han satt med utsträckta ben. De hade därefter vaginalt sex under kanske minuter. Hon minns inte hur det slutade eller om han fick utlösning. Hon kände sig äcklad, det gjorde ont och hon mådde dåligt. Efteråt gick de upp ur badet. Hon kan inte minnas att de har badat tillsammans vid något annat tillfälle. Hon badar själv i badkaret ibland. Hon tror att händelsen inträffade efter Thailandsresan och är säker på att den inte skedde så sent som 2014, eftersom hon då hade kommit ihåg den bättre. Webhistorik, den beslagtagna filmen och konversationen på Ask.fm Hon kommer inte ihåg att Fredrik Wallerud har filmat henne i duschen vid något tillfälle, men hon tror att hon kan ha varit år gammal på filmen. Det har hänt flera gånger att han kommit in när hon varit i badrummet för att säga onödiga saker. När hon var mindre brukade hon inte låsa dörren, men efter att hon flyttade ner till rummet på nedervåningen började hon göra det. En av familjens datorer hade tre konton, ett för varje användare i familjen. Hon använde knappt datorn och glömde bort sitt lösenord för länge sen. Hon känner inte igen de sökningar som har gjorts på hennes användarkonto. Hon kan ha använt datorn när hon var mindre och kunde sitt lösenord. Om hon har sökt på något så borde det vara sökningen tvingar mig suga av han :( eller sökningen om hur man gör barn. Hon minns dock inte att hon gjort det. Andra sökningar skulle hon inte ha sökt på, t.ex. sökningar på pornografiska sidor eller sökningen om hur man suger av någon. Det hade ju Fredrik Wallerud redan lärt henne. Fredrik Wallerud visade henne vid något tillfälle filmer från en porrsida. Genom appen Ask.fm kan vem som helst ställa anonyma frågor till en användare. När hon fick de aktuella frågorna 2014 blev hon upprörd och sa till sin kompis

16 16 Wilma Pedersen Högvall att det måste vara Fredrik Wallerud. Det hände när allt pågick som mest. I samband med detta frågade Fredrik Wallerud henne om hon hade fått några roliga frågor på Ask.fm. Han hade aldrig tidigare frågat henne om det. Frågorna hade skrivits med ett språk som hon anser är vuxet men med massa stavfel, som att någon försökte göra sig till. Samma morgon som hon fick frågorna på Ask.fm om hennes nya leggings hade Fredrik Wallerud kommenterat dem vid frukosten. Kontakter med vänner, kurator och terapeut Den första som AA berättade för om övergreppen var Alice Vehmanen, vilket skedde när AA var på sin pappas lantställe och firade midsommar år Hon och Alice Vehmanen skrev till varandra och pratade sen i telefon. Hon gick ut i skogen för att ingen annan skulle höra. Hon kommer inte ihåg vad hon sa men hon sa att något hade hänt så att Alice Vehmanen förstod vad det var. Alice Vehmanen frågade hur gammal personen var och kom sen fram till att det var Fredrik Wallerud. AA var ledsen men pratade inte så mycket om det och berättade inte i detalj utan sa endast något om övergrepp eller våldtäkt eller liknande. AA berättade också om övergreppen för sin kompis Hanna Pålsson Magnusson under läsåret 2014/2015 när de umgicks mycket. De hade varit och gymmat och satt på en bänk och väntade på skjuts hem. AA sa då att hon ville berätta en sak. Hon sa inte så mycket men berättade att det var Fredrik Wallerud. Hanna Pålsson Magnusson blev arg och ville polisanmäla men AA sa då att hon inte ville göra någonting åt det just då. Efter att AA berättat om övergreppen för terapeuten Maria Hällström träffades hon och Hanna Pålsson Magnusson och pratade om det. Hon berättade då lite mer om övergreppen. Hon berättade om kameran och om dildon men hon berättade inte om händelserna i detalj och inte om sammanhanget.

17 17 AA berättade även för sin kompis Wilma Pedersen Högvall en gång när de var vid en kyrka i stan. AA var lite besviken på Wilma Pedersen Högvalls reaktion eftersom hon trodde att Wilma Pedersen Högvall skulle reagera mer. Hon tror att Wilma Pedersen Högvall blev chockad. Hon berättade också för Wilma Pedersen Högvall om frågorna på Ask.fm i samband med att hon fick dem och visade dem för henne. Hösten 2016 mådde AA mycket dåligt och var ledsen. Med hjälp av sin mamma skrev hon ett mail till skolkuratorn Ellinor Larsson. Hon gick till Ellinor Larsson och pratade om att hon tyckte att det var jobbigt i sociala sammanhang. Ellinor Larsson tyckte att AA behövde prata med BUP och hon berättade detta för sin mamma. Det var ingen hemlighet att hon mådde dåligt och hon förutsatte att även Fredrik Wallerud visste om det. Vid en familjemiddag i oktober-november tog Fredrik Wallerud upp med AA:s syster att AA behövde prata med någon trots att hon redan väntade på en tid vid BUP. Hon blev irriterad på Fredrik Wallerud för att han gjorde så. Systern såg till så att hon fick en tid hos terapeuten Maria Hällström. Hos Maria Hällström började hon prata om att det var jobbigt i sociala sammanhang. Maria Hällström frågade vad det kunde bero på och då bröt hon ihop och berättade om vad som hade hänt. Hon var mycket upprörd och hade inte planerat att berätta utan det bara hände. Hon tänkte mycket på övergreppen och var orolig för att Fredrik Wallerud skulle kunna börja förgripa sig på hennes systers barn. Hon ville skydda systerns barn. Dagen efter att hon varit hos Maria Hällström berättade hon också för kuratorn Ellinor Larsson om övergreppen. Fredrik Wallerud Han träffade AA:s mamma 2003 och de flyttade ihop år De har båda barn sedan tidigare och barnen fungerade bra tillsammans. Han har bott tillsammans med AA sedan AA har alltid varit mycket mammig och pappig. Han har försökt få en bra relation till henne men det har varit ganska knepigt. Relationen har dock inte

18 18 varit dålig och de har inte heller haft några konflikter med varandra utöver små vardagliga konflikter. Han tror dock att AA kan ha känt sig lite utestängd efter att hans och AA:s mammas relation fördjupades. Han uppfattade det som att AA tyckte att det var jobbigt att någon kom emellan henne och hennes mamma. Detta var särskilt påtagligt när hon var yngre men det hängde även kvar när hon blev äldre. Under våren 2016 köpte han och AA:s mamma ett eget lantställe och började planera för pensionen. De hade inga tankar på att separera. Det är svårt att bedöma hur ofta han och AA varit ensamma tillsammans under de aktuella åren. Tidvis har även andra barn bott i bostaden. Under den aktuella perioden har han haft olika anställningar. Från mars 2012 till sommaren 2014 hade han en tjänst där han reste mycket i arbetet. Annars arbetade han vanliga kontorstider. Han brukade inte komma hem mycket tidigare än AA:s mamma på vardagarna. Under en period mellan augusti 2011 och mars 2012 var han utan fast anställning. Han hade då en tillfällig anställning på timbasis under tiden som han sökte nytt jobb. Mellan september 2014 och maj 2015 var han också utan arbete och ägnade då timmar i veckan till att söka nytt jobb och gå en del kurser. Under den perioden spenderade han uppskattningsvis halva sin tid i hemmet och halva tiden på andra platser. Från hösten 2015 fram till hösten 2016 arbetade han hemifrån ungefär två-tre dagar i veckan. Under sina tidigare anställningar brukade han inte arbeta hemifrån. Han och AA kommunicerade med varandra via telefon och mail. Kontakterna mellan dem rörde vardagliga saker som mattider, träning och frågor om när skolan slutar. De kommunicerade med varandra var och varannan dag. Han brukar ha kvar sms på sin mobil ett tag men tar sedan bort dem så att minnet inte ska bli fullt. Han har inte sagt till AA att radera sms från honom. Det stämmer inte att han endast har raderat all kommunikation mellan honom och AA, utan han har även raderat annat.

19 19 Han brukade ofta laga middag eftersom han är bra på att laga mat och eftersom han tycker att det är roligt. När AA var mindre brukade de ha bestämda middagstider men ju äldre AA blev desto mindre strikta blev de med detta. Han visste inte nödvändigtvis när AA:s mamma skulle komma hem utan det berodde på vem som skulle laga middag. Från ungefär skiftet 2014/2015 började de skicka sms till varandra angående middag och hemkomst, när de inte längre hade bestämda middagstider. Familjen brukade spendera stora delar av somrarna på sitt sommarställe utanför Hudiksvall. Det var ofta mycket släktingar där och de var därför sällan ensamma. Det kunde hända att han, AA:s mamma och AA var ensamma i några få dagar. Stugan som de bodde i var mycket liten och mycket lyhörd. Under framförallt sommaren 2014 var han och AA ute med den lilla båten vid ett antal tillfällen för att hon skulle lära sig att köra den. De var även ute med den stora båten en eller två gånger men det gick inte lika bra för AA att lära sig köra den eftersom hon var rädd och eftersom båten var tung att köra. Den beskrivning som AA har gett av de två öarna där de påstådda övergreppen i åtalspunkterna 5 och 6 skulle ha skett stämmer inte riktigt överens med hur de ser ut. Under familjens resa till Thailand var han inte ensam med AA mer än under korta stunder, t.ex. om de köpte glass eller så. Han har inget minne av att han skulle ha följt med henne ensam upp till deras bungalow. Bungalowen hade till hälften glasväggar och en del av huset satt ihop med en mur. När man kom in på tomten såg man rakt in i bungalowen. Han har aldrig heller badat badkar med AA. Det har förekommit att han har masserat AA. Det har dock varit sällan, kanske en eller ett par gånger om året vid något tillfälle då AA har haft ont i ryggen. AA:s mamma har då kunnat be honom massera AA. Innan han fick se den i beslag tagna filmen hos polisen visste han inte om att den fanns. Han kan se att det är AA på filmen och kan höra att det är hans röst. Om det

20 20 är han som har filmat så kan han ha kommit åt inspelningsknappen från låsskärmen på telefonen. Han har ingen förklaring till att filmen har satts igång precis innan han gick in i badrummet och stängts av precis efter han gått ut. De cd-skivor som lämnats in, däribland den skiva som bland annat innehåller filmen, verkar vara något slags backup som gjorts från tidigare telefoner. Det är troligen han som har bränt skivorna. Om han skulle ha sett den aktuella filmen någon gång så skulle han ha tagit bort den. Skivorna har legat i en garderob och teoretiskt sett skulle vem som helst ha kunnat titta på innehållet på skivorna. På hans tidigare arbetsplats behövde lösenorden ha en viss säkerhetsnivå. Han upptäckte att svärord och snuskiga ord fungerade bra som lösenord, varför han använde många sådana. Lösenordet knullzzyy (tingsrätten har här ersatt det smeknamn som vissa har kallat AA med zz och hennes födelseår med yy) refererar inte till AA utan till en känd person med samma namn som AA. Han kom på det eftersom AA:s svåger sade något liknande om den kända personen vid ett tillfälle när AA:s svåger var berusad. Anledningen till att han gav en annan förklaring till lösenordet i polisförhör var att han hade ett minne av att han hört att massa lösenord hade knäckts och att man kunde gå in och titta på en hemsida för att se om sitt eget lösenord var knäckt. Det visade sig att det inte var så. Vissa av de sidor med pornografiskt material som har framkommit i utredningen kan ha varit från någon tumnagelsbild som han kan ha klickat på och som sedan genererat en cookie. På hemsidan sexhistorier.se, som han har besökt, har han klickat för att få upp nästa novell och då sett rubriken för den aktuella novellen. Om någonting kommit upp som han inte varit intresserad av att läsa har han klickat vidare till nästa novell. Besöket registreras dock sannolikt i webhistoriken, även om han endast klickat vidare från novellen. Han har därför inte medvetet sökt på sexnoveller eller annat pornografiskt material om underåriga. Det stämmer däremot att han har surfat på vuxenpornografiskt material. Han har dock inte upplevt att det han tittat på har varit avvikande. Han kunde sitt eget och AA:s mammas lösenord

21 21 till den gemensamma datorn, men är osäker på om han visste om vilket lösenord AA hade. Han hjälpte till att sätta upp användarkonton på datorn. Han har inte varit inne på Ask.fm, men minns att han och AA:s mamma pratade med AA och hennes kompis Wilma Pedersen Högvall om appen vid något tillfälle. Detta eftersom det är ett slags mobbnings-app där folk kan ställa elaka frågor. Han känner inte till de meddelanden som AA fick Historiken som visar att hans användare har besökt Ask.fm visar att detta var under 2016 och att det skett genom Facebook. Han kan därmed ha kommit till sidan via Facebook, men det framgår inte av historiken hur det kan ha gått till. Det var ingen hemlighet att han var steriliserad. Han har åtminstone berättat om det för AA:s mamma och sina egna barn samt även för vissa vänner. Han tror därför att AA kan ha hört detta av någon i familjen. Under hösten 2016 började AA må dåligt och hon blev uppsatt på väntelista för att få träffa en kurator på BUP. AA:s mamma pratade med honom om resursbristen på BUP och då började han leta efter en annan lösning. Han pratade då med AA:s syster på en familjemiddag och systern såg till att AA fick en tid hos Maria Hällström redan måndagen därpå. AA blev ganska irriterad över att han visste om att hon mådde dåligt och över att han hade pratat med hennes syster om det. Han uppgav i tidigare polisförhör att han trodde att AA hittade på historien om sexuella övergrepp för att få ut honom ur huset. Även om det kan vara den underliggande anledningen till påståendena tror han dock inte att det är det enda skälet till hennes påståenden. Han tror att efter att AA hittade på historien som en förklaring till varför hon mådde dåligt har hon haft svårt att backa från den. Uppgifterna som AA lämnat angående att han skulle ha pratat sexuellt om AA:s syster samt nämnt något om ett vapen är inte sanna. Det är möjligt att AA har berättat för sina vänner om sexuella övergrepp för att få vännernas uppmärksamhet.

22 22 Målsägandens mamma Hon träffade Fredrik Wallerud år 2003 och de flyttade ihop år AA bodde varannan vecka hos henne och Fredrik Wallerud fram till år 2011, då AA började bo lite mer hos dem. Redan sedan AA var liten tyckte hon att det var jobbigt att åka till sin pappa och hans fru och ville bo mer hos sin mamma. AA tyckte inte om sin pappas nya fru, som var ganska sträng, och AA var dessutom mycket mammig. Även AA:s syster bodde hos henne och Fredrik Wallerud under en period från 2010 till januari-februari Ett av Fredrik Walleruds barn bodde också hos dem under minst ett år ca Därefter bodde endast hon, Fredrik Wallerud och AA i bostaden. Under den i målet aktuella perioden var Fredrik Wallerud arbetslös under två längre perioder och han arbetade även i övrigt mycket hemifrån. Han kunde bestämma lite från dag till dag hur han skulle göra och det förekom hela tiden att han arbetade hemma. Det kunde hända att de steg upp tillsammans på morgonen och när hon sedan kom hem på kvällen visade det sig att han hade varit hemma hela dagen. Han kom också oftast hem från jobbet före henne. Hon sms:ade Fredrik Wallerud i princip varje dag när hon satte sig på tåget hem. Då tog det ungefär en halvtimme tills hon var hemma. Om Fredrik Wallerud inte var hemma skickade hon istället sms till AA när hon var på väg hem. Hon upplevde det som att AA och Fredrik Wallerud inte hade så mycket med varandra att göra. De var artiga mot varandra och hade inga konflikter men det var inte mycket mer än så. Enligt hennes uppfattning var de inte så intresserade av varandra. Hon vet inte om Fredrik Wallerud masserade AA. Hon såg aldrig någonting hända mellan dem. Fredrik Wallerud steriliserade sig år 2004 innan de flyttade ihop. Hon vet inte om barnen känner till det men vänner till dem känner till det. Hon har inte berättat för

23 23 AA om det, men det är inte omöjligt att AA kan ha hört det någon gång. Hon har inte haft några tabletter för ökad sexlust. Familjen brukade ofta åka till hennes släkts sommarställe utanför Hudiksvall på somrarna. Periodvis kunde det hända att endast hon, Fredrik Wallerud och AA var där. Hon har ingen uppfattning om hur mycket AA och Fredrik Wallerud var ensamma där. Sommaren 2010 var de ute på sommarstället under ca fyra veckor. De var även där somrarna 2013 och Fredrik Wallerud lärde AA att köra både den lilla och den stora båten, vilket kanske var kring Hon vet inte hur många gånger som endast AA och Fredrik Wallerud var ute med båten. I mars 2012 åkte hela familjen till Thailand tillsammans. De var totalt 13 personer. Hon, Fredrik Wallerud och AA bodde i en bungalow och de andra bodde i två olika lägenheter. AA och Fredrik Wallerud spenderade säkert tid ensamma där, men hon har ingen uppfattning om hur mycket tid det kunde vara. Eftersom de var så många så delade de ofta upp sig. Hon och Fredrik Wallerud brukade använda familjens gemensamma dator, men AA använde den inte så mycket. AA använde istället mest mobilen och en ipad. Fredrik Wallerud installerade allt tekniskt och lade upp konton med lösenord. Han kunde därför allas lösenord. AA hade en plastlåda med lås som hon hade fått av Fredrik Wallerud. Hon vet inte varför AA hade fått den men tror att AA fick den för att kunna låsa in sin dagbok. Hon visste inte var lådan fanns. Fredrik Wallerud fick ett luftgevär vid något tillfälle som hon tror finns på landet. Han fick det vid något tillfälle hemma i bostaden.

24 24 Sedan år 2010 har AA mått mycket dåligt. Under ungefär år 2012 gick de till läkaren eftersom AA hade ont i magen hela tiden. De var på flera utredningar utan att läkarna kunde hitta något fel. AA drog sig även tillbaka mer och mer och ville inte gå ut. AA fick också panikångest i skolan. AA pratade inte mycket med henne under de senaste åren och hon upplevde det som att AA var arg på henne. AA kunde bli mycket arg på henne om hon var försenad hem eller om hon behövde vara borta i arbetet. Hösten 2016 hjälpte hon AA att kontakta kuratorn Ellinor Larsson. Efter att polisutredningen hade inletts hittade hon brända CD-skivor i en påse eller en kartong i garderoben. Hon lämnade dessa till polisen. Målsägandens syster Fredrik Walleruds och AA:s relation såg utåt sett bra ut men hon ifrågasatte den och tyckte att någonting var märkligt redan år Hon tyckte att de ofta var ensamma med varandra på landet och noterade att Fredrik Wallerud ofta kliade AA på ryggen och gav henne massage.. Hon var främst tillsammans med AA och Fredrik Wallerud när de var på landet tillsammans under somrarna. AA och Fredrik Wallerud åkte ut med båten ensamma flera gånger för att Fredrik Wallerud skulle lära AA köra båten. Mellan maj 2010 och januari 2011 bodde hon och hennes man även hemma hos hennes mamma och Fredrik Wallerud. Hon var då gravid och var riktigt sjuk under hela graviditeten. Hon bodde även på sjukhus under graviditeten. Hon uppfattade det som att AA inte kände något speciellt för Fredrik Wallerud utan att AA snarare var likgiltig till honom. Efter sommaren 2011 tog hon upp med sin man att hon tyckte att Fredrik Walleruds och AA:s förhållande var märkligt. Hösten 2011 frågade hon AA om någon hade gjort henne illa och som följdfråga hur Fredrik Wallerud var mot AA. Även den första frågan tog sikte på Fredrik Wallerud men hon ville inte fråga AA detta rakt ut. AA svarade bara att det var bra och

25 25 svarande på följdfrågan att Fredrik Wallerud var okej. Hon frågade AA om detta även vid senare tillfällen. Hennes egen relation till Fredrik Wallerud var bra, Fredrik Wallerud var snäll och hjälpsam. Hennes mamma och Fredrik Wallerud hjälpte ibland till med att passa hennes barn. Det inträffade dock en situation år 2011 när de var på sommarstället och Fredrik Wallerud erbjöd sig att massera henne eftersom hon hade burit mycket på sin dotter i bärsele. Massagen gick längre än vad som var okej eftersom han började massera henne på ryggen men gick sedan ner mot rumpan och insidan av låren. Då avbröt hon massagen. Fredrik Wallerud kunde prata mycket om sex och ibland ha en ganska grov humor. När de två var ensamma tillsammans pratade han också mycket om sex. Vid ett tillfälle när de var ute på landet nämnde han någonting om AA:s bröst. Hon kommer dock inte närmare ihåg situationen idag. AA mådde inte så bra under hösten Hon mådde dåligt även tidigare och hade bland annat problem med magen. Under hösten 2016 började det med att AA hade svårt att ta sig till skolan. Vid en familjemiddag pratade hon och Fredrik Wallerud om AA och Fredrik Wallerud berättade att de hade tagit kontakt med en kurator och fått remiss till en terapeut. Hon tyckte då att AA skulle gå till Maria Hällström och bokade därför in en tid hos Maria Hällström. Hon kommer inte ihåg om hon föreslog att AA skulle gå till Maria Hällström för Fredrik Wallerud eller för sin mamma. Målsägandens svåger Han är gift med AA:s syster. Han brukade tillbringa mycket tid på sommarstället utanför Hudiksvall tillsammans med bland annat Fredrik Wallerud, AA:s mamma och AA. De umgicks även vid högtider och familjemiddagar. På sommarstället

26 26 kunde de både umgås med varandra och även vara för sig själva. Fredrik Wallerud och AA övningskörde ensamma med båda båtarna vid flera tillfällen och var då kanske ute i en timme eller mer. Han uppfattade Fredrik Wallerud som en trevlig men också lite konstig person. Fredrik Wallerud hjälpte till att passa hans och AA:s systers barn tillsammans med AA:s mamma när de var bortresta. Anledningen till att han uppfattade Fredrik Wallerud som lite konstig var att Fredrik Wallerud ofta kunde berätta lite för grova sexuella skämt och historier. Det kunde ibland bli lite obekvämt. Han minns att Fredrik Wallerud vid något tillfälle kommenterade AA:s rumpa, vilket inte kändes okej. Han kommenterade också AA:s mormors rumpa vid något tillfälle. Fredrik Wallerud nämnde också vid något tillfälle att han hade sett AA:s bröst. Vid en familjemiddag i november 2016 uttalades någonting roligt om den kända personen med samma namn som AA, men inget sexuellt nämndes om personen. Detta är det enda tillfälle som han kan minnas att det sagts någonting om den kända personen. Han körde bil den aktuella kvällen och drack därmed inte någon alkohol. Han tyckte att det verkade som att Fredrik Wallerud och AA inte hade något särskilt starkt band utan snarare att det fanns en distans mellan dem. Vid ett tillfälle på sommarstället för kanske tre till fem år sedan skulle han hämta något i den lilla stugan för att kunna göra kaffe en morgon. När han öppnade dörren såg han in i AA:s rum och såg då Fredrik Wallerud sitta på sängen och massera AA. Fredrik Wallerud tittade bakåt på honom och sa hastigt att han masserade AA. Vid det aktuella tillfället reflekterade han inte så mycket över händelsen. AA:s mamma var inte närvarande utan kan ha sovit eller varit i duschen. AA var ofta trött vid familjemiddagar, lade sig tidigt och hade ofta ont i magen. Han upplevde att hon hade någon slags problematik och trodde att det var social fobi. AA:s syster hade misstankar om att Fredrik Wallerud begick övergrepp mot AA och frågade också AA om det var någon som gjorde något dumt mot AA. När

27 27 AA svarade nej på frågan avfärdade de misstankarna litegrann. Varken han eller AA:s syster blev förvånade när de fick veta att Fredrik Wallerud hade begått övergrepp mot AA. Efter att han fick veta detta fick han även veta att det första tillfället skedde strax innan Fredrik Walleruds och AA:s mammas bröllop. Han fick även veta att Fredrik Wallerud har gett AA sexleksaker. Ellinor Larsson Hon arbetar som kurator och fick kontakt med AA första gången via mail då AA ville ha hjälp med att få kontakt med en psykolog. De träffades för att skriva en remiss som de skickade iväg. De bestämde även att hon skulle vara AA:s kontakt i skolan. I november sms:ade AA henne och de träffades samma dag. AA berättade då att hon varit i kontakt med en annan psykolog och att hon inte hade berättat allt för Ellinor Larsson. AA berättade då att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp av Fredrik Wallerud sedan flera år tillbaka. AA sa att hon ville skydda sin systers barn från Fredrik Wallerud. Sedan dess har de fortsatt prata med varandra om hur AA mår och Ellinor Larsson har följt med AA till Barnahus som stödperson. De har inte pratat om händelserna som sådana. Det har märkts på AA att hon tycker att det är jobbigt att prata om händelserna. AA har inte mått bra och har haft det tufft i skolan. Maria Hällström Hon arbetar som terapeut sedan 25 år tillbaka och har arbetat med ungdomar under hela sin verksamma tid. Hon kom i kontakt med AA för första gången i november AA kom då till henne för att prata om sina bekymmer med sociala relationer. AA hade mycket ångest och fick svårare och svårare att klara av nya miljöer och nya människor. De pratade en stund om sociala relationer och Maria Hällström frågade AA hur det kommit sig att det blivit så. Då började AA gråta och sa att hon skulle säga som det var. AA berättade att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av Fredrik Wallerud vid upprepade tillfällen sedan flera år tillbaka och

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 meddelad i Hudiksvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ture LARS Åke Wallin, 19981127-2997 Myra Nygårns Gata 15 820 40 Järvsö Offentlig försvarare: Advokat Jan Nyman Krokströms Advokatbyrå

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Sören Viktor KRISTOFFER Lindström, 19820416-5974 Frihetsberövande: Häktad Almvägen 30 545 34 Töreboda Offentlig försvarare: Advokat Kerstin

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 87- Motala Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SEYED Khodayar Seyed Tavakoli, 19630123-2275 Frihetsberövande: Häktad Fridhemsgatan 15 852 38 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Bra att veta om sexuella övergrepp

Bra att veta om sexuella övergrepp Bra att veta om sexuella övergrepp Lätt Svenska Förklaring av ord och begrepp Utsätta Göra något mot en person som den personen inte vill. Om sexuella övergrepp Utsatt Vara med om något som du inte vill.

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

meddelad i Falun

meddelad i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Lena

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

1 ALINGSÅS TINGSRÄTT Rotel 2. DOM meddelad i Alingsås

1 ALINGSÅS TINGSRÄTT Rotel 2. DOM meddelad i Alingsås 1 meddelad i Alingsås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ragnar MIKAEL Jonsson, 19730403-5657 Sjövägen 1 44193 Alingsås Offentlig försvarare: Advokat Margareta Esplund Lilla Torget 2 44130

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

meddelad i Skövde

meddelad i Skövde DOM Mål nr B 3073-13 meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Marianne Aldén Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Mitt liv. Dans. Dagbok. Av Lina Sjögren. Jag heter Ella. Sovmorgon BFF Milla

Mitt liv. Dans. Dagbok. Av Lina Sjögren. Jag heter Ella. Sovmorgon BFF Milla Mitt liv Dagbok Dans Jag heter Ella Sovmorgon BFF Milla Av Lina Sjögren Söndag 21 augusti 2016 Hej dagboken! Jag är en tjej som är tio år och heter Ella. Jag älskar att dansa och jag är jättemorgontrött.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

2012-12-17 meddelad i Stockholm

2012-12-17 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 B 2175-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. IA Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB 2. SS

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2014-02-14 Malmö

DOM 2014-02-14 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 2014-02-14 Malmö Mål nr B 3417-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 29 november 2013 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer