Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet."

Transkript

1 Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade

2 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och postort Telefon E-postadress Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande där servering sker) Anmälan avser Gatuadress Postnummer och postort Telefon Ändring av delägare och / eller styrelse Ombyggnad inom befintliga lokaler Annat, t ex avbrott i verksamheten, inrättande av rumsservering och / eller minibar på hotell. Beskriv: Nytillträdd PBI Som ny styrelsemedlem, verkställande direktör, firmatecknare, aktieägare, finansiär eller restaurangchef med flera Avgående PBI Som avgående styrelsemedlem, verkställande direktör, firmatecknare, aktieägare, finansiär eller restaurangchef med flera Underskrift För- och efternamn Roll / Titel Underskrift av firmatecknare förtydligande Ansökningsdatum Registrering Datum Diarienummer Underskrift Personuppgiftslagen (PUL) Genom att du lämnar dina uppgifter samtycker du enligt PUL till att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i kommunens register. Läs mer om PUL på på Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag _sfs /

3 Anvisningar till anmälan om förändringar i ägande eller verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till alkoholhandläggaren. Det kan t ex vara om ägarförhållandena eller styrelsen i bolaget förändras, men också om verksamheten läggs ner eller avbrott görs i den. Du anmäler hos den kommun där din restaurang finns. Anmälan ska göras i förväg. När du anmäler förändringar gör alkoholhandläggaren en utredning. Den ifyllda anmälningsblanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till alkoholhandläggaren. Handläggningstiden är cirka 2 månader efter det att alla handlingar inkommit. Ytterligare komplettering kan komma att begäras. Avgift för prövningen ska betalas in till bankgiro innan alkoholhandläggaren inleder utredning. Nya ägare till 50 % eller mer Nya ägaren till mindre än 50 % Ändring av driftsansvarig / styrelse kr kr kr Observera att prövningsavgiften inte återbetalas om anmälan återtas efter det att utredningen påbörjats eller om anmälan under eller efter utredning inte godkänns. Lämplighetsprövning I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bl a att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa dina kunskaper i alkohollagen genom att göra ett godkänt kunskapsprov. Det är ditt ansvar att anmäla förändringar i ditt bolag om ni har ett serveringstillstånd. Anmälan ska du göra till alkoholhandläggaren. Om ägarförhållandena eller styrelsen i bolaget förändras kan det betyda att nya personer måste bli lämplighetsprövade. Alkoholhandläggaren utreder då den eller de personer som har betydande inflytande (PBI) i restaurangrörelsen för att se om de är lämpliga. Det kan t ex röra sig om firmatecknare, delägare, ledamöter, aktieägare och betydande finansiärer (t ex långivare). Lämplighetsprövningen innebär att alkoholhandläggaren skickar remisser (förfrågningar) till andra myndigheter, t ex Polismyndigheten och Skatteverket. Remissvaren visar bl a tidigare skatteskulder eller begångna brott vilket kan innebära att en person inte är lämplig att servera alkohol. Personer folkbokförda i annat land än Sverige Om någon av personerna som ska lämplighetsprövas är folkbokförda i annat land än Sverige ska du som anmäler förändringar skicka in: 1. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet 2. intyg från skatteverket i hemlandet som visar om det finns några skatteskulder

4 Handlingar som ska bifogas ansökan: Beskrivning av verksamhet (blankett bifogas). (Gäller endast om serveringsställets inriktning/målgrupp/verksamhet ändras i samband med anmälan ska ny verksamhetsbeskrivning upprättas och bifogas). Av beskrivningen ska framgå öppettider, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans och spel. Eventuellt anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas) Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket (ej äldre än 3 månader). Konkursfrihetsbeviset hämtas hos Bolagsverket för alla personer med betydande inflytande i rörelsen. onofogdemyndigheten, intyg om eventuella registreringar. Här bifogas intyg från onofogdemyndigheten som visar ett aktuellt utdrag om sökanden förekommit i onofogdemyndighetens register. Detta gäller även andra bolag sökande är och har varit verksamma i. Intyget får inte vara äldre än tre månader. Inges för alla med betydande inflytande i rörelsen. Kunskap i svensk alkohollagstiftning. (Gäller inte om anmälan avser ombyggnad inom befintliga lokaler). För att få behålla serveringstillståndet krävs det att minst hälften (50%) av personerna med betydande inflytande i rörelsen har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Kontakta alkoholhandläggaren för att boka tid. Avgiften för kunskapsprovet är 1000 kr per ansökan och person. För att få mer information om vilka kunskaper du ska ha följ länken till Statens webbplats: Meritförteckning för sökande (blankett bifogas). Här bifogas meritförteckning för de personer som har inflytande i bolag. Uppgifterna ska vara styrkta. Planritning över restaurangens lokaler. (Gäller inte om anmälan avser ombyggnad inom befintliga lokaler). Ritning över alla lokaler som hör till serveringsstället. På ritningen markeras vilka ytor där gästerna får lov att vistas med alkoholdryck och eventuell uteservering. A4-format. Märk ut eventuell drinkbar och sittplatser. Cirka hälften av de godkända serveringsutrymmena bör vara utrymme där man kan sitta ner vid ett bord. Registreringsbevis / ändringsbevis Registreringsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Gäller bolag eller enskild firma alternativt kopia på undertecknad ändringsanmälan. Uppgift från Bolagsverket om eventuell tidigare näringsverksamhet (ej äldre än 3 månader). Inges för alla med betydande inflytande i rörelsen.

5 Uppgift om finansiering. (Gäller inte om anmälan avser ombyggnad inom befintliga lokaler). Bifoga en finansieringsplan (blankett bifogas) Bifoga lånehandlingar, bankutdrag och dylikt samt kvittens för köpeskillingen. Är det privata lån ska det finnas ett skuldebrev mellan långivaren och låntagaren. Långivarens personnummer ska framgå. Det ska även framgå hur långivaren anskaffat kapitalet och kapitalets ursprung ska visas. Här är några exempel: Om det är lån från en bank ska du skicka in lånehandling och kontoutdrag som visar att du fått pengarna. Om du använt egna sparade pengar ska du skicka in ditt kontoutdrag. Om du fått pengar av någon annan ska du skicka in gåvobrev och kontoutdrag från den du fått pengarna av. Om du har lånat pengar av en privatperson ska du skicka in kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av. Om du fått bidrag från koncernen ska du skicka in årsredovisning både från det bolag som gett pengarna och det bolag som fått pengarna. Du måste även visa att pengarna förts över till den som sålt sina aktier / andelar i bolaget. Här är några exempel: När du betalt den som sålt sina aktier / andelar ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut. När du betalt den som sålt sina aktier / andelar ska du skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna. Alla dokument måste vara daterade och underskrivna. Uppgift om ägarförhållanden. (Gäller inte om anmälan avser ombyggnad inom befintliga lokaler). Om sökande är ett handelsbolag bifoga handelsbolagsavtal. Om sökande är ett aktiebolag bifoga kopia av aktieboken. Om bolaget ingår i en koncern bifoga organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår. Det skall också framgå vilka fysiska personer som ytterst är ägare. Om sökande är en förening bifoga kopia som visar på styrelsens sammansättning, vem som är firmatecknare samt personnummer på samtliga som ingår i styrelsen. Överlåtelseavtal (gäller inte om anmälan avser ombyggnad inom befintliga lokaler). Bifoga kopia av undertecknade avtal gällande aktieöverlåtelse alternativt överlåtelse av bolagsandelar.

6 Anmälan om serveringsansvarig personal. Tillståndshavare Organisationsnummer Serveringsställe/Tillverkningsställe/Cateringverksamhet Adress Postnummer Postort Serveringsansvarig personal Underskrift Underskrift av sökanden (firmatecknare) förtydligande Anmälningsdatum Tillämpligt lagrum 8 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarandepå serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper om omständigheter i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för servering av alkoholdrycker. Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som kökseller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever. Registrerad och mottagen av: Datum

7 Beskrivning av planerad verksamhet. Bilaga till ansökan/anmälan om tillstånd för servering av alkohol enligt 8 kap 2 och 11 samt 9 kap 11 alkohollagen (2010:1622). Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postadress Öppettider Fredag, lördag, dag före röd dag: Övriga dagar: Verksamhet Lunchservering À la carte servering Mat för avhämtning Hotell Konferens Catering av mat Musikunderhållning med dj Dans Spelautomater (Jack Vegas) Roulette, Black Jack Biljard Annat, beskriv Beskriv verksamheten T. ex målgrupp, inriktning, speciella arrangemang, after work, pub, meny (bifogas). Underskrift & namnförtydligande Registreringsdatum/dnr Underskrift Personuppgiftslagen (PUL) Genom att du lämnar dina uppgifter samtycker du enligt PUL till att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i kommunens register. Läs mer om PUL på på Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag _sfs /

8 Meritförteckning Identifiering Nuvarande tillstånd för alkoholservering Tidsperiod (fr om - t o m) Restaurangens namn, ort Bil nr Tidigare tillstånd för alkoholservering Tidsperiod (fr om - t o m) Restaurangens namn, ort Bil nr Utbildning i Alkohollagen Datum för utbildningen Utbildningsföretag Bil nr Kunskapsprov i Alkohollagen Godkänt prov avlagt datum Kommun Bil nr

9 Finansieringsplan Finansiering ska alltid styrkas med handlingar. Detta kan vara lånehandlingar, bankutdrag, revers, avtal och dylikt samt en kvittens för köpeskillingen. Rör det sig om privata lån sak det finnas ett skuldebrev mellan långivaren och låntagaren. Långivarens personnummer ska framgå. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare. Det ska även framgå hur långivaren anskaffat kapitalet. Kapitalets ursprung ska visas på ett tydligt sätt. 1. Ni ska visa varifrån pengarna kommer. 2. Ni ska visa att utbetalning av lån skett mellan långivare och låntagare, d v s att ni har erhållit pengarna. Detta ska styrkas genom t ex kontoutdrag. 3. Ni ska även visa att pengarna förts över från er till säljaren. Detta ska styrkas genom t ex kontoutdrag och kvittens om visar att säljaren mottagit pengarna. De uppgifter och handlingar som lämnas in med finansieringsplanen är utgångspunkten vid bedömningen av finansieringen. Dock kan kompletterande handlingar komma att begäras in, vilket kan innebära längre handläggningstid. Uppge kostnader för verksamhetens igångsättande under punkt 1. Har bolaget inga kostnader för visst alternativ, redovisa detta genom att uppe 0 kr. 1. Kostnader Köpeskilling (pris för restaurangverksamheten) Inköp av inventarier / utrustning Depositionsavgift enligt hyreskontrakt Förskottsbetalning av hyra Ombyggnation av lokalen Köp av andelar / aktier i bolaget Övriga kostnader Summa kostnader: Uppge hur kostnaderna finansierats under punkt 2.

10 2. Finansiering Finansiär Belopp Bilaga nr: Banklån: Lån från privatperson: ( och personummer) Lån från bryggeri: Övrig finansiering: Egen insats: Summa finansiering: Ort och datum Underskrift, firmatecknare.. förtydligande

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Allmän information om kunskapsprovet

Allmän information om kunskapsprovet Allmän information om kunskapsprovet Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ska ges möjlighet till

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer