ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn i ert företag Styrelsearbete mer än ett hedersuppdrag Att bli tillfrågad om att bli styrelsemedlem är i sig ett tecken på uppskattning. Men innan man tackar ja ska man tänka på att det är ett an svarsfyllt uppdrag som kräver stor kunskap, gott omdöme och en gedigen arbetsinsats. SIDAN 10 Bra affärssystem avgörande för lönsamheten I ett hårdnande affärsklimat får affärssystemen en allt viktigare roll som bärare av all den viktiga information som behövs för beslutsfattandet i företagen. Inte minst den framtida lönsamheten är beroende av ett affärssystem med sund struktur. SIDAN 8 En kvalificerad revisor som ska utföra en kritisk granskning av bolagets redovisning och förvaltning måste finnas i varje svenskt aktiebolag. För revisorn är det viktigt att skilja på sin roll som revisor och sin roll som konsult. Inte minst med tanke på att revisorns arbete också fyller en viktig roll för relationen mellan bolaget och dess intressenter förstår man hur viktigt det är att revisorns arbete är oberoende, opartiskt och professionellt. Genom en ny analysmodell får nu alla revisorer en chans att försäkra sig om att så sker. SIDAN 4 INNEHÅLL Ledare sid 2 Ny analysmodell ska säkerställa revisorns oberoende ställning sid 4 Så ökar du värdet på ditt företag sid 6 Ett bra affärssystem är navet i företaget sid 8 Styrelsearbetet kräver en stor arbetsinsats, kunskap samt gott omdöme sid 10 Så undviker entreprenörerna vanliga fallgropar sid 12 Framgångsrika företag måste ha tillväxt sid 14 SPCS ekonomiprogram Sveriges mest sålda bokföringsprogram hittar du på MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI DECEMBER 2002

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Har du inget mål så är alla vägar rätt Det räcker inte att arbeta hårt, man måste även arbeta smart. Företagets resultat skapas genom vad vi gör och hur vi gör det. De flesta egna företagare är ut präglade entreprenörer, personer som älskar att dra igång saker och som vill ha saker gjorda. Det är en stor tillgång men kan ibland vara ett problem. Det är inte helt ovanligt att egenföretagaren koncentrerar sig allt för enögt på det som händer inne i företaget och missar att bevaka det som händer i omvärlden. Företaget överraskas av händelser som kanske kunnat förutses om man engagerat ett gäng duktiga spejare. I MÅNGA FÖRETAG saknas därför också en klart formulerad bild av det framtida målet. Det beror oftast på att företagsledningen består av en enda person som är både ägare, styrelse och VD. I de riktigt små företagen även den som gör merparten av arbetet. Företaget har startat som ett bröd för dagen företag och har aldrig kommit vidare. Detta kan vara frustrerande och man saknar verktyg för att ta sig vidare. Det kan kännas som om man aldrig lyckats lämna ruta ett. EN AKTIV STYRELSE KAN, och ska, ta ansvar för den strategiska utvecklingen och skapa ett kontrollsystem så att man vet att man är på rätt väg. Det är bara när man formulerat målet som det alls är möjligt att staka ut vägen. Formulera därför ditt företags mål. Det kan gärna vara djärvt och uppkäftigt. Det är viktigt att du skapar en tydlig bild som är engagerande och att du önska förverkliga den. Alla dina medarbetare måste känna att de har äganderätt i målet och att det arbete de utför är viktigt för måluppfyllelsen. Om du behåller ditt mål och din strategi för dig själv så kommer det på sin höjd att finnas en som understöder dem du. Engagera så många som möjligt i jakten på målet. Delegera, en gagera och in formera så att alla delar dina förväntningar. Hur ska ditt företag se ut om fem år? Kan du formulera ditt mål? Kommer du att formulera ditt mål? Om du inte kan, vill eller törs formulera detta mål så gör du företagandet onödigt svårt. Mats Dahlberg, VD Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Vi har gjort tre skrifter i ämnen som vi tycker är viktiga och som är matnyttig läsning för ledning, ekonomiavdelning och styrelseledamöter. STYRELSEPRAKTIKAN. Vad lagen säger om styrelsledamöters ansvar, styrelseledamöters olika roller samt hur man planerar ett långsiktigt och effektivt styrelsearbete. ÅRSREDOVISNINGSPRAKTIKAN. Krav på en årsredovisning, hur den är uppbyggd samt förklaringar till nyckeltal m.m. Styrelseuppdrag? EKONOMIPRAKTIKAN. Beskrivning av den ekonomiska planeringen som effektivt styrmedel för företaget. Vi, det är Sverev. En sammanslutning av mindre, enskilda revisionsbyråer över hela landet. Grunden för vårt samarbete är tron på den lokala, själv stän di ga byrån som för ut sätt ning för att göra ett bra jobb. Samtidigt tror vi på stordriftsfördelar när det gäller rikstäckande service, för utlandsuppdrag, för spe ci a list funk tio ner, för utbildning och för branschengagemang av olika slag. Dessutom finns utlandsrepresentation i drygt sjuttio länder genom DFK International när och om det behövs. Ett samarbete med en Sverev-byrå innebär alltså att man alltid arbetar utifrån det lokala behovet och den lokala förankringen. Därutöver finns tillgång till alla tänkbara resurser och kunskaper. Allt efter behov. En Sverev-byrå är aldrig för stor. Eller för liten. Beställ idag vår lilla skriftserie från oss. Den innehåller matnyttig läsning för garvade styrelseproffs, för försäljningschefer och för nyanställda medarbetare på ekonomiavdelningen. Kanske ger det även en impuls till att se över samarbetet med revisorn. Välkommen med din beställning! Alingsås Revision AB, Alingsås Tel Cederblads Revisionsbyrå AB, Kristianstad Tel Cederblads Revisionsbyrå AB, Malmö Tel Cederblads Revisionsbyrå AB, Tollarp Tel Gerdtmans Revisionsbyrå AB, Västerås Tel Hummelkläppen i Stockholm AB, Stockholm Tel Revikonsult Revisionsbyrå AB, Helsingborg Tel Revinorr AB, Luleå Tel Revisorhuset i Gällivare AB, Gällivare Tel Tönnerviks Revision Karlstad KB, Karlstad Tel Kansli: Sverev Service AB Artillerigatan 16, Stockholm Tel , Fax E-post: Namn Företag Adress Postadress Telefon Ja, tack. Jag beställer... ex av av samtliga tre skrifterna till paketpris 200:- exkl. moms och porto. Jag vill bara ha...praktikan i... exemplar för 100:-/st. exkl. moms och porto. Posta kupongen till Sverev Service AB, Artillerigatan 16, Stockholm. Fax på eller E-post: går också bra. Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus EN ANNONSBILAGA FRÅN MEDIAPLANET REDAKTÖR: Petter Renhuldt ANNONSFÖRSÄLJNING: Marcus Andersson, MediaPlanet GRAFISK FORM: PoE REPRO: Ordbild. TRYCK: Svenska Tryckcentralen AB. FÖR INFO. OM BILAGOR I DAGS OCH KVÄLLSPRESS: MediaPlanet, tel: Distribueras med Dagens Industri December 2002.

3 Det handlar om ekonomi...

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn i ert företag I Sverige måste alla aktiebolag, oavsett storlek, ha en kvalificerad revisor. Revisorn ska utföra en kritisk granskning av bolagets redovisning och förvaltning. Revisorn uttalar sig i en revisionsberättelse och ger sin bedömning av årsredovisningen och av styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget. Det finns många intressenter kring ett företag som har nytta av att revisorns arbete sker på ett opartiskt, oberoende och professionellt sätt. Nu finns även en analysmodell som ska säkerställa detta. Det är bolagets ägare som på bolagsstämman väljer revisorer för den kommande perioden. Revisorn skall granska styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget och den årsredovisning som man upprättat för det år som gått. Vissa andra granskningar och uttalanden kan även förekomma. Styrelsens och VD:s ansvar att förvalta bolaget och reglerna för hur en årsredovisning skall upprättas finns i ett antal lagar och rekommendationer. Flera har intresse av revisionen Men det är inte bara bolagets ägare som har intresse av att en revision företas. Revisionen fyller även en viktig roll för bolagets leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun. I aktiebolaget har ägarna inte någon personlig förpliktelse för uppkomna skulder eller andra typer av ansvar. Aktiebolaget är en så kallad juridisk person och skall själv stå för allt ansvar. Revisorns kontroll fyller därför en mycket viktig roll. Ägarnas ansvar är att betala in aktiekapitalet - pengar som man är villiga att riskera. Man talar om riskvilligt kapital. Övriga intressenter har sitt eget fokus. Leverantörerna vill ha stabila relationer så att man kan planera produktion och leveranser samt veta om bolaget är kreditvärdigt, kunderna vill vara säkra på att beställda varor kommer och att garantier hålls, de anställda vill vara säkra på att jobben finns kvar även imorgon och samhället vill ha in skatter och avgifter. Revisionen kan skapa trygghet i relationen mellan bolaget och dess intressenter. Oberoende revisor viktig Det är lätt att förstå hur viktigt det är att Foto: Mats Åman John E Eriksson, vice förbundsordförande Sveriges Redovisningskonsulters Förbund bolagets revisor är oberoende. Revisionsuppdraget får inte påverkas av sidointressen så att revisorn frestas att sopa något under mattan. När så har skett, och vi har flera internationellt uppmärksammade fall, så har kretsen av förlorare varit stor. Speciella behov i små och medelstora företag Kan man som revisor kombinera revision och redovisning? Vara både revisor och rådgivare i samma bolag? Vad säger lagen? Lagen är mycket tydlig på denna punkt och i Sverige finns Revisorsnämnden som den myndighet som har ansvaret att övervaka att reglerna efterlevs. Revision är en sak och rådgivning något annat. Revisorn får aldrig riskera att han granskar sig själv. Men när man tänker på att revisorn är tillsatt av ägarna för att bevaka ägarnas intressen och att ägarna kanske är de enda som jobbar i företaget, eller åtminstone är företagets ledning, så blir inte bilden lika enkel. Om ägaren ställer en fråga, gör han då detta som ägare eller som företagsledare? Jag tror att den omdömesgille revisorn inser sin möjlighet att ge professionell hjälp och genom att ställa sitt kontaktnät till företagarens förfogande ökar kvaliteten på de beslut som fattas i bolaget. Ny analysmodell förhindrar jäv Genom en ny analysmodell skall nu alla revisorer pröva om det kan föreligga omständigheter som på något sätt kan rubba förtroendet för revisorn eller det revisionsarbete som han utför. Analysmodellen innebär i korthet att revisorn för varje enskilt uppdrag ska pröva om det kan föreligga omständigheter som kan påverka hans oberoende och självständighet. Revisorn kan då komma fram till att han måste vidta åtgärder på någon punkt eller helt av säga sig uppdraget. Revisor eller konsult För revisorn är det viktigt att skilja på sin roll som revisor, vald av ägarna på bolagsstämman, och sin roll som konsult med ett uppdrag från bolagets ledning. Här finns det starka intressen från bolagets intressenter att det sker en klar och entydig åtskillnad mellan de båda rollerna. Konsultrollen kan mycket snabbt förpassa revisorn i ett läge av jäv eller beroende. Och det behöver inte enbart avse de klara situationer som beskrivs i aktiebolagslagen kapitel 10. Oberoendet ska fortlöpande omprövas då nya omständigheter kan uppstå som påverkar revisionsuppdraget. Vad kan då revisorn göra Analysmodellen ger revisorn vägledning i olika situationer och anvisar möjliga åtgärder för att komma tillrätta med särskilda problem som kan uppstå. Till detta kommer revisorns goda omdöme som förhoppningsvis hjälper honom att renodla sina roller. När han är vald revisor, utför han en oberoende revision och när han är engagerad som konsult samarbetar han med företaget i företagets verksamhet. Analysmodellen är således viktig och ett intressant instrument för att upprätthålla hög standard på svensk revision. JOHN E ERIKSSON VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND Strategisk och praktisk affärsrådgivning och administration i samverkan Redovisning, löneadministration, konsulttjänster Matista är ett people-to-people företag mer än ett business-to-business företag. Det innebär att vi i första hand ser våra kunder som människor och inte som företag. Det gör det lättare att identifiera oss med de frågeställningar som våra kunder står inför. Vi erbjuder kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet inom redovisning, löneadministration och konsulting. Våra kunder är både små och stora företag, såväl svenska som utländska. Gemensamt för dessa är att de ofta är världsledande i sina branscher och att de har stora krav på sin rapportering. Glädjande nog ger våra kunder oss ofta beröm för hög kompetens, god erfarenhet och ett fenomenalt engagemang, säger VD Christian Kaijser. Vi brukar ofta säga att kvalitet är gratis. Det betyder att hög kvalitet på tjänsterna sänker de långsiktiga kostnaderna av att anlita oss. Ett gott råd är alltså att vända sig till en byrå som satsar på tjänster med kvalitet. Det lönar sig alltid i längden. Eftersom vi är ett proaktivt företag så låter vi inte händelser styra oss. Vi betjänar såväl nationella som internationella företag med kvalitetstjänster inom redovisning, löneadministration, management och marknadsföring, säger Christian Kaijser, VD för Matista AB. Detta i kombination med civilkurage och prestigelöshet har gett oss många kvalitetskunder genom årens lopp, avslutar Christian Kaijser. Box 44043, S Stockholm Tel: Fax: Web:

5 Varför har succéföretaget Trangia valt oss för revision och rådgivning? Förmodligen för att vi är specialiserade på just ägarledda företag. Trangia är ett mycket spännande exempel på svenskt entreprenörskap när det är som bäst och är också en typisk kund till oss. Ända sedan bröderna Bengt och Lennart Jonsson var små pojkar har vi varit specialiserade på att hjälpa Sveriges ägarledda företag med revision och rådgivning, så det är inte konstigt att bröderna gärna skyller på revisorn när de berättar om företagets utveckling. I 77 år har företaget överlevt det ständiga hotet från plagiaten. Utan att mönsterskydda! I stället har man försvarat sig genom varsam, strategisk produktutveckling där farfars genialiska idéer än idag utgör stommen i den överlägsna kvalitén. Bröderna driver idag sitt företag i 3:e generationen, alltjämt trogna lilla Trångsviken i Jämtland där alltihop en gång började. Besvärlig exportlagstiftning, lågkonjunkturer och komplicerade generationsskiften, är bara några av de utmaningar man besegrat på vägen till världsrykte och återförsäljare i 30 länder. Att själva namnet har blivit en synonym till stormkök säger något om hur kraftfullt man har dominerat den nisch som farfar en gång mutade in. Nu står man inför nästa kapitel i framgångssagan: att erövra världens största outdoor-marknad, Nordamerika. Självklart spelar det in att vi tillhör det internationella nätverket Grant Thornton, etablerat i hela 109 länder, när vi ska hjälpa dig med dina utlandsaffärer. Men vår lokala förankring på 37 platser i Sverige är förmodligen ännu viktigare. Här finns fler än 600 medarbetare inom Revison & rådgivning, Skatt, Redovisning och Corporate Finance. Kom till oss med ditt företag och dina drömmar! Över andra entreprenörer har redan gjort det. Lindebergs Grant Thorntons vision är att vara det ledande revisionsoch konsultföretaget för företagare. Det innebär att vår inriktning är att arbeta med ägarledda företag och att våra tjänster är utformade för att möta företagares behov. Vi har fler än 600 medarbetare och 37 kontor runt om i landet. Vi ingår i Grant Thornton ett globalt nätverk av självständiga revisions- och konsultbyråer. Lennart och Bengt Jonsson Äger och driver Trangia AB

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Så ökar du värdet på ditt företag Funderar du på att sluta och låta nästa generation ta över? I Sverige finns företag med ledare som av naturliga orsaker kommer att pensionera sig inom de kommande tolv till femton åren. Det innebär alltså att cirka 40 procent av landets småföretagare är äldre än 50 år. Siffrorna är generella, men i vissa branscher och vissa delar av landet är ålderspuckeln ännu större. dig. För många småföretagare är företaget deras största förmögenhet, men man har gjort lite, ibland ingenting, för att försäkra sig om att värdet är säkrat eller kan realiseras. Hur kan det komma sig? Jag tror att den vanligaste orsaken är brist på tid och struktur. Man har organiserat sitt företagande och sitt liv kring aktiviteterna i företaget, och märker allt för sent att det är dags att tänka på reträtten. För många kommer denna tanke dessutom samtidigt som hälsan sviker och det minskar ofta valmöjligheterna radikalt. Fem års planering För att genomföra en generationsväxling behöver du cirka fem år. Det låter kanske mycket men det är mycket som man ska tänka på om det ska bli en bra affär både för säljare och köpare. Detta gäller oavsett om överlåtelsen sker inom familjen eller till någon utanför. Skattelagstiftningen är komplicerad, i vissa fall direkt ofördelaktig för säljaren och här krävs noggrann planering. Tänk på att även en plötslig nedläggning kan vara kostsam, beroende på bland annat eftersläpande skatt och andra åtaganden. Gör en plan Du har kanske använt 20 till 25 år av ditt liv till att bygga upp företaget och du kommer knappast att besluta om försäljning, eller avveckling, på en vecka. Planering är a och o, och du bör ingående diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor. Både företagets och ägarens finanser måste städas upp för att skapa förutsättningar för en överlåtelse. Och varför inte? Även om du inte har för avsikt att överlåta kanske du har nytta av att göra denna planering och genomgång av din och företagets finansiella situation. Trestegsplanen Att framgångsrikt överlåta ett småföretag är en process som kan delas in i tre steg. sörja för att ledningen av företaget inte enbart hänger på ägaren. Det gäller att träna och successivt skola in medarbetare till att ta ledaransvar. Du ska se till så att företaget klarar sig utan ret för de viktigaste kunderna. Det är viktigt att kunderna inte ser ägaren som företaget utan känner tillit till företaget som sådant. Därmed inte sagt att ägaren ska släppa kontrollen helt, utan snarare vara en i teamet. låta ägandet. Om kunderna känner trygghet i företaget och företagets ledning blir det så mycket enklare att både hitta en lämplig köpare och att få ut ett anständigt pris. Köparens risktagande har minimerats. Starta nu Diskutera med din redovisningskonsult eller revisor om hur ditt företag ska se ut för att kunna säljas: punkt och därefter. re. mer att se ut efter en företagsöverlåtelse. Vilka förändringar ni måste göra i företaget för att det ska vara attraktivt som säljobjekt. Vilka skattekonsekvenser en överlåtelse medför och, inte minst, när i tiden det ska ske. Formulera en plan och sätt den på pränt. blir gjort. MATS DAHLBERG Välkommen till vår hemmabana du också! På senare tid verkar alla revisorer ha återupptäckt de ägarledda företagen. Kul tycker vi inom BDO som, både i Sverige och internationellt, har fokuserat på ägarledda företag och dess ägare alltsedan 1960-talet. Att ägarledda företag är de mest intressanta uppdragsgivarna är en självklarhet för oss. Med fyrtio års erfarenhet vet vi att entreprenörer är såväl drivande och krävande som inspirerande att arbeta för. Vi vet också att det krävs många års praktiska erfarenheter för att bygga upp en verklig förståelse för de särskilda behov som entreprenörer har. Vill du tala med någon som förstår ägarledda företag från grunden? Kontakta oss vi finns på ett 40-tal orter landet runt. ARVIKA BACKE BORÅS GÖTEBORG HAGFORS HALMSTAD HANINGE HELSINGBORG KALMAR KARLSHAMN KARLSKOGA KARLSKRONA KARLSTAD KRISTIANSTAD KRISTINEHAMN KUNGSBACKA LESSEBO LINKÖPING LUND MALMÖ MUNKFORS RAMSELE SOLLEFTEÅ SOLLENTUNA STENUNGSUND STOCKHOLM SUNNE SÖDERTÄLJE SÖLVESBORG TORSBY TRANÅS TRELLEBORG TROSA UPPSALA VÄXJÖ ÄNGELHOLM ÖLAND ÖSTHAMMAR

7

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FAKTA MIKAEL CARLSON Ett bra affärssystem är navet i företaget Mikael Carlson, civ ek DHS, har tidigare arbetat som lärare i företagsekonomi och som revisor. Han arbetar idag inom Promik-gruppen med utbildning inom ekonomistyrning och affärsutveckling. Han har skrivit flera böcker inom området, bl a Att arbeta med Företagsanalys (Liber), Ekonomi för icke ekonomer (Liber) och 99 sätt att öka vinsten (Tholin&Larsson). Mikael Carlson är en flitigt utnyttjad föreläsare. Han är även engagerad som lärare i ämnet ekonomistyrning hos SRF Ekonomiutbildning AB. Företagens konkurrensklimat har blivit starkt förändrat under senare år. Flera faktorer som globalisering, politiska handelsstrukturer som EU samt internet har medfört att behoven av ekonomisk styrning har ökat väsentligt. Affärsklimatet är mindre förlåtande och kraven högre i en allt strängare konkurrensmiljö. Den som inte spelar i frontlinjen spelar snart inte alls. I ett sådant klimat får affärssystemen en allt viktigare roll som bärare av all den viktiga information som behövs för beslutsfattandet i företagen. Det betyder att valet av struktur och system för denna information kommer att avgöra beslutskvaliteten, vilket i sin tur kommer att avgöra den framtida lönsamheten. Bygg upp företagets plattform Foto: Per Bergbom Ett bra affärssystem är mycket mer än bara en bra datalösning. Affärssystem är för många synonymt med någon form av datalösning, men det är bara en del. Affärssystemet består både av mjuka och hårda strukturer, och utgångspunkten måste alltid vara de mjuka. Anledningen är helt enkelt att en datalösning aldrig kan bli bättre än den organisation den verkar i så man måste börja redan En datalösning aldrig kan bli bättre än den organisation den verkar i så man måste börja med en granskning av bemanningen av de kritiska positionerna. på det mjuka stadiet med en granskning av bemanningen av de kritiska positionerna. Identifiera vilka de är: Inköp? Produktion? Försäljning? Administration? Hur är dessa positioner bemannade? Utan rätt person på rätt plats kommer inte heller datalösningen att fungera på rätt sätt. Det betyder att vissa personer kanske inte passar in eller att de behöver kompetensutvecklas för att kunna delta i systemet på rätt sätt. Det kan också betyda att vissa delar inte skall utföras inom företaget utan outsourcas till andra som blir ett kompetens-gränssnitt till det egna företaget. Först när denna organisatoriska plattform är byggd är det meningsfullt att utveckla datalösningen, och då med utgångspunkt i den mjuka plattformen. Men fortfarande är det allt för många företag som anpassar sina rutiner till en given datalösning istället för tvärtom. Upphandlingen måste istället ta sin utgångspunkt i att systemleverantören lär sig förstå organisationens behov genom en kravstudie där företaget själva deltar. Fel ansats på denna nivå kommer att begränsa den framtida lönsamheten under lång tid. Flexibla moduler Foto: Per Bergbom Den datalösning som sedan införs måste ha flera dimensioner. En viktig del är administrativ kapacitet, vilket kan översättas till krav som effektivitet och flexibilitet att förändra när behoven plötsligt förändras i affärsmiljön. Administration blir dyr när den kräver omvägar för att avbilda affärsverksamheten. Denna del av lösningen måste därför fungera som legoklossar, med små flexibla moduler som kan bytas ut vid behov och ändå fortsätta arbeta mot samma databas. Systemet måste också kunna nås från flera håll inom företaget eftersom allt fler berörs av beslutsfattande som kräver ekonomisk information. Detta kräver möjligheter att fördela ut informationen men även behörighetsnivåer för att garantera säkerheten. Simulera förändringar Men en allt viktigare del av systemet blir möjligheten att kunna förbereda företaget på situationer som ännu inte har hänt. Sådana behov kräver besluts stöd genom simulering, det vill säga att olika ekonomiska scenarios snabbt kan prövas inom affärssystemet. Vad händer vid 10 procent ökad volym? Efter investeringen? Hur påverkas vi av en prissänkning på 5 procent? Denna typ av frågor måste hela tiden vara en del av beslutsfattandet och för att hinna reagera på rätt sätt måste organisationen ha simulerat sådana förändringar på samma sätt som man tränar utrymning vid en brandövning. Surprise management betyder att ledningen är redo även när den överraskas, och inte att den överraskas utan att veta hur man skall reagera. Dessa simuleringsmöjligheter är därför en central del av framtidens affärssystem. Utan sådana möjligheter blir företaget trögrörligt och olönsamt i dagens affärsmiljö. Som ett cykelnav Ytterligare en viktig del av affärssystemet är underhåll. Både den mjuka plattformen och datalösningen måste hela tiden utvärderas för att säkerställa att helheten ger önskat resultat. En upphandling av ett affärssystem måste därför inkludera löpande avsättningar till utvärdering och kompetensutveckling av organisationen. Utan sådana insatser kommer systemet inte att få den centrala roll i företagets styrning som krävs för morgondagens lönsamhet. Man kan likna det vid ett cykelnav som håller samman hjulet via ekrarna. Utan navet fungerar inte hjulet och då hjälper det inte heller med flera ekrar. Så se inte affärssystemet som en administrativ lösning för ekonomiavdelningen utan istället som ett informationsnav för alla processer i företaget där ligger morgondagens lönsamhet! MIKAEL CARLSON

9 KAFFESUGEN? Vad vore en paus på jobbet utan en kopp rykande kaffe och fikabröd? Tänk dig doftande färskbryggt kaffe gjort på nymalda bönor. Vi erbjuder bara det bästa för kaffepausen på ditt kontor, så vill du ha en riktigt god kopp kaffe, ring oss! Ring oss på eller besök vår hemsida

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Styrelsearbete ett hedersuppdrag som kräver hårt arbete I dagens näringslivskarusell talas allt oftare om olika företags styrelser eller enskilda styrelseledamöter om ansvar, agerande, avsaknad av agerande, jäv eller försumlighet. Tyvärr är ofta kunskapen bristfällig om vad styrelsearbete egentligen innebär, ty det är inget hedersuppdrag som man sitter av vid några sammanträden. Det är ett ansvarsfyllt uppdrag som kräver kunskap, omdöme och gedigna arbetsinsatser. Inte ens inom den begränsade skara styrelseproffs som sitter i varandras styrelser i de stora börsbolagen tycks det i alla lägen vara självklart vad som gäller för styrelsearbetet. Ett problem är att man inte kan utbilda sig till styrelsemedlem. I stället är det så att man är framgångsrik och duktig inom andra områden och på de grunderna blir tillfrågad om att sitta i en styrelse en fråga de flesta människor uppfattar som mycket hedrande och samtidigt ett mått på att man är klok, kunnig och omdömesgill. Innebär stort ansvar Innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag är det dock viktigt att göra klart för sig själv vilket ansvar det medför, hur stor arbetsinsats som krävs och varför man blivit ombedd alltså vilken roll man förväntas spela samt vilken kompetens man förväntas tillföra i styrelsearbetet. I aktiebolagslagen kan man bl.a. läsa följande om styrelsens skyldigheter: Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. Enkelt uttryckt kan man alltså säga att styrelsen är ytterst ansvarig för hur bolaget sköts och utvecklas. Och detta ansvar gäller både gentemot själva bolaget och gentemot samhället/staten. Om bolaget exempelvis missköts allvarligt kan bolaget ställa skadeståndskrav på styrelsen eller enskild styrelseledamot. Under vissa omständigheter kan styrelseledamot åläggas personligt betalningsansvar för skatter och avgifter. Andra formella spelregler som en styrelseledamot måste beakta och följa gäller till exempel låneförbud, insiderregler, otillbörligt gynnande, svindleri, sekretess och jävsituationer. Alltid ha koll på läget Det är alltså inte helt riskfritt att sitta i en styrelse. Som styrelsemedlem måste man därför alltid ha koll på läget. Dessbättre är det väldigt sällsynt att skadeståndskrav eller betalningsansvar utkrävs av styrelser eller enskilda ledamöter, även om det förekommer. Att sitta i en styrelse låter som om arbetsuppgiften innebär att sitta av ett antal sammanträden och vara med och fatta beslut. Agerar man på det viset har man grovt missuppfattat uppdraget. Ett styrelseuppdrag kräver ett djupt och lojalt engagemang i bolagets verksamhet på alla plan. Man skall givetvis vara påläst och väl förberedd inför styrelsemöten. Man skall vara observant på händelser och tendenser i omvärlden som kan påverka bolaget och omsätta detta i styrelsearbetet. Vidare har en styrelseledamot vad som kallas sysslomannaställning, vilket innebär att han/hon alltid i sitt handlande skall främja bolagets bästa genom att visa omsorg och omvårdnad om bolaget. Allt detta kräver sammantaget betydligt mer tid och arbete än att sitta av några sammanträden. En bra styrelseordförande sporrar till framgång Ett särskilt ansvar och ännu större arbetsinsats har styrelsens ordförande som även skall planera och hålla samman styrelsens arbete. Kontinuitet och långsiktighet är viktiga nyckelbegrepp i planeringen av styrelsens arbete. Oftast följer ju styrelsearbetets uppläggning det redovisningstekniska bokslutsåret och man förknippar styrelsearbetet i stor utsträckning med budget, prognoser, resultat, investeringar etc. Givetvis en viktig och avgörande del i styrelsearbetet. Men på dagordningen måste också frågor som rör olika målsättningar, policy och etik, verksamhetsinriktning, hot- och riskanalyser, miljöfrågor med mera diskuteras regelbundet. Även i dessa frågor är det ordförandens ansvar att se till kontinuiteten och framförhållningen upprätthålls inte bara när något akut inträffar. Ett aktivt och konstruktivt styrelsearbete bygger på en kombination av formalia och levande dynamik människor emellan. Å ena sidan är det respekt för och kunskap om lagar och förordningar. Å andra sidan är det ett rollspel där olika Antal: Företag: Adress: Tel: st á 140:- exkl moms och frakt individers kunskap, erfarenhet, omdöme och initiativkraft samverkar till en positiv utveckling. När kombinationen är optimal växer starka och framgångsrika företag fram. Namn: Postnr/ort: e-post: JOHAN HALL

11 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Öka konkurrenskraften med outsourcing Att för ett företag själv sköta dess olika administrativa funktioner är ett tidsödande och personalkrävande jobb tid och resurser som istället kunde koncentreras till företagets kärnverksamhet. Genom att lägga ut vissa delar av företagets funktioner som ekonomi och löner på en kvalificerad utomstående part så kallad outsourcing kan företagets administration effektiviseras samtidigt som företaget sparar både pengar och får jobbet gjort med högre kvalitet. Outsourcing av ekonomifunktioner Outsourcing är kanske ett nytt begrepp för många när man pratar ekonomifunktioner och många tänker kanske på de klassiska redovisningsbyråtjänsterna. I USA kallar man detta för Business Process Outsourcing eller funktionsoutsourcing på svenska. Helt enkelt handlar det om att en extern part tar hand om en viss del av en funktion inom ett företag. Det kan till exempel vara hela ekonomiavdelningen eller delar av löneadministrationen och den som tar uppdraget ansvarar för bemanning, drift, kvalitet och utveckling. Marknaden i kraftig tillväxt Outsourcing av ekonomifunktioner är världens snabbast enskilt växande område inom outsourcing. Under 2003 beräknas den öka med mer än 50 procent(1). Bland det som idag är vanligast att outsourca är löneadministrationen. De företag som kan dra mest nytta av att outsourca sina ekonomifunktioner är de medelstora företagen. Ofta kan de spara mellan 15 och 30 procent och samtidigt uppnå en högre kvalitet. Studier har visat att medelstora företag många gånger har mycket högre kostnader för sin ekonomifunktion än de stora företagen. De höga kostnaderna beror dels på att man har svårt att få igen en investering i ett nytt ekonomisystem och dels på att man helt enkelt har för mycket personal. Det stora dilemmat för det medelstora företaget är att man förväntas ha en ekonomifunktion som det stora företaget. Samtidigt är det en omöjlighet exempelvis på grund av avsaknaden av skalfördelar, kompetenser och att det är begränsat fokus från ledningen på en ekonomifunktion. Vilka är det som kommer att outsourca framöver? De större företagen kommer troligtvis att outsourca i samma takt som innan. Däremot kommer vi få se mer av interna Shared Service Centers som de stora företagen kommer att lägga ut till försäljning, det vill säga en annan typ av outsourcing. Många gånger har det stora företaget genomfört stora effektiviseringar genom bättre system och arbetsprocesser enligt best-practice. Att ta över ett sådant center kommer att ställa oerhörda krav på leverantören då det egentligen är next-practice man måste uppfinna för att få lönsamhet i affären. Aktörer på marknaden FOTOGRAF: TRONS Outsourcing handlar helt enkelt om att en extern part tar hand om en viss del av en funktion inom ett företag. Den stora skillnaden mellan dagens och gårdagens leverantör av dessa tjänster är tre stycken: ser och dess genomförande Best Practice och drift av dessa egna eller via partners gens ekonomimedarbetare Idag krävs inte bara att leverantören kan erbjuda en redovisningstjänst som följer FAR, BFL samt andra lagar och praxis minst lika viktigt för kunden är leverantörens kunskap om arbetsprocesser och dess genomförande. Bra exempel på detta är administrationen av leverantörsfakturor (attester, arkivering med mera) där arbetsprocessen går genom hela företaget och inte bara inom ekonomiavdelningen. De lösningar som idag efterfrågas inom outsourcing av ekonomiavdelningar är mer it-fierade än tidigare. För att snabbt kunna implementera en ny kund och göra kundanpassade modifieringar krävs att du har direkt tillgång till it-kompetens och att du som leverantör kan ta egna beslut om utvecklingen av ditt affärssystem. Ofta får leverantören av tjänsten leva med undermåliga lösningar till dess att affärssystemsleverantören har kommit fram till den punkten i utvecklingsplanen. Morgondagens medarbetare kommer inte längre att vara administratörer i den gamla bemärkelsen. Istället kommer medarbetare med styrkor såsom hög it-kunskap och analytisk förmåga, samtidigt som man skall agera som konsult och inte som företagets interna ekonomifunktion, att vara starkt eftertraktade. Dessa kameleonter är framtidens medarbetare. Köparna den stora konkurrenten Det dyker upp fler och fler leverantörer av denna typ tjänster på marknaden. Den största konkurrenten på marknaden är dock fortfarande kundens interna ekonomiavdelning. Mognaden hos köparna av outsourcingtjänster inom ekonomi börjar sakta men säkert att öka och man börjar förstå dess fördelar och fallgropar. Många kunder eller deras anlitade konsulter kan fortfarande inte skilja mellan att upphandla en tjänst och ett system. Faran i detta är att man kan dyka alltför djupt ned i systemlösningen och inte det resultat som man vill se levereras och som ska avtalas. Det är viktigt att poängtera att det är en tjänst som man ska köpa och det är ett givet förväntat resultat som man sedan är beredd att betala för. För att kunderna idag ska få förståelse för vad outsourcing av ekonomifunktionen kan innebära för sin verksamhet är det viktigt att leverantören kan paketera och konceptualisera sina tjänster. Oftast Claes Kindstrand, försäljningsoch marknadsdirektör på Visma Services är det inte den tjänsten de till slut köper utan den har blivit mer eller mindre skräddarsydd och kundanpassad. Kunderna ställer idag stora krav på leverantörerna och det är lätt att som leverantör lova för mycket. Man ska komma ihåg att det inte är någon produkt man kan köpa varsomhelst utan ett köp av en outsourcing av din ekonomifunktion är ett köp av en mycket komplex tjänst. Även om avtalen blir flexiblare och kortfristigare så är det viktigt att ett avtal bör innehålla nyckelbegreppen rimlighet, tydlighet och balans för att få en bra relation mellan kund och leverantör. Ökad konkurrenskraft med outsourcing Under många år har kunderna använt strategiska orsaker till varför de ska outsourca. Argument som - Satsa på din kärnverksamhet! har ofta angivits som den offentliga orsaken. Det skäl som dock ingen kan ifrågasätta vid en outsourcing är just att man satsar på kärnverksamheten. Troligtvis drivs nog de flesta av mer taktiska skäl såsom sänkta kostnader, gammalt it-system, ingen eller dålig kompetens med mera. Emellertid ska kunderna ha rätt att ställa dessa krav på en leverantör. Dock är det viktigt att man ger leverantören möjlighet att på ett säkert sätt kunna säga hur stor kostnadssänkningen ska bli genom att låta utföra en diagnosticering av befintlig verksamhet. Det ställs idag allt högre krav på ekonomichefer, CFOs, controllers och andra personer på ekonomi-, finans- och HRavdelningar. Utmaningarna är större än någonsin och förändringstakten blir allt snabbare. Det är inte ovanligt att det ställs krav på expertkunskap som inte finns inom den egna organisationen. Outsourcing skall säkra optimalt resursutnyttjande och långsiktig konkurrenskraft för ditt företag. Vad det handlar om är ju helt enkelt att öka aktievärdet i företaget. CLAES KINDSTRAND

12 12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Så undviker entreprenörerna vanliga fallgropar Vägen till framgång för Sveriges tillväxtföretag är fylld av minor och en av de vanligaste fallgroparna är svårigheten att förklara sin affärsidé för tänkbara finansiärer. Tipset: Gör en rejäl förberedelse innan du presenterar affärsidén. Det visar Ernst & Youngs färska undersökning med 50 slumpmässigt utvalda entreprenörer. Undersökningen gjordes i samband med årets tävling Entrepreneur of the Year, arrangerad av Ernst & Young och Svenskt näringsliv. Av de 150 nominerade entreprenörerna i olika branscher intervjuades 50 under november månad. - Jag ställde två kärnfrågor till entreprenörerna. Dels vilka de vanligaste fallgroparna var, dels hur man undviker dem, berättar Stefan Hultstrand, ansvarig för tillväxtföretag på Ernst & Young. Resultatet: En rapport på fem övergripande problemställningar och en rad tips på hur entreprenörerna har löst fallgroparna eller lyckades undvika dem. De fem vanligast förekommande prob lemställningarna är: Hitta startkapital största problemet Den första, svårigheten att få finansiering, upplevde så gott som samtliga entreprenörer som ett något större problem än de övriga fyra. Entreprenörerna menade att det var svårt att förklara affärsidén för finansiärer och att hitta startkapital. - Man upplevde att man ofta hamnade i ett moment 22. Man fick ofta svaret att om någon annan bank är villig att ge kapital så kan vi också göra det. Den sista utvägen kan vara att inteckna villan. I så fall skulle man kunna sätta hela sin framtid på spel menade entreprenörerna, säger Stefan Hultstrand. Han menar att det finns en rad möjligheter att undvika fallgropen. Det första tipset är att göra en ordentlig förberedelse innan man presenterar sin affärsidé för exempelvis sin bank. - Var noga med att ta fram allt från detaljerade affärsplaner till marknadsundersökningar. Gör en ekonomisk kalkyl som visar hur mycket intäkter som väntas och när de planeras komma. Han förklarar vidare att det finns en rad andra aktörer som kan hjälpa till direkt eller indirekt med finansiering. Nyföretagarcentrum och Almi är ett par exempel. Genom att skapa personliga nätverk kan man inte bara få värdefulla kontakter för framtiden. Man skapar sig ett namn och man får hjälp av andra som kan tala för dig om du exempelvis söker finansiering. - När finansieringen är löst är det oerhört viktigt att göra likviditetsplaneringar och ekonomiska uppföljningar på sin verksamhet, säger Stefan Hultstrand. Men tillgången till för mycket ex ternt kapital är inte heller bra alla gånger. - Det kan leda till fartblindhet med felinvesteringar som följd. Det gäller att växa planerat med framförhållning och i takt med av rörelsen genererat kapital, säger han. En annan fälla, fortsätter Stefan Hultstrand, är att man inte vågar ställa krav på sina kunder att de ska betala i tid eller att entreprenören slarvar med kreditupplysningar. Skatter och oförstående myndigheter Den andra problemställningen av de fem är skatter och myndighetsutövning. - Myndigheterna har i regel liten förståelse för entreprenörens vardag. Man ser tillväxtföretagen som en inkomstkälla men när de inte skickar in sina blanketter i tid ser man dem som problem, säger han. Ur entreprenörens perspektiv är det inget medvetet beteende. En entreprenör har en vilja att göra rätt för sig men man är fokuserad på sin kärnverksamhet. Ölandsgatan 7, Box 143, Falun Tel Fax

13 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Entreprenörerna menade att det var svårt att förklara affärsidén för finansiärer och att hitta startkapital, berättar Stefan Hultstrand, ansvarig för tillväxtföretag på Ernst & Young. - Problemet är att entreprenören försöker göra allt själv istället för att ta hjälp av en revisor eller en rådgivare. De tar naturligtvis betalt men man tjänar på det i slutändan, säger Stefan Hultstrand. Snåriga regler och höga skatter, såsom arbetsgivareavgifter, är något som entreprenören ensam har svårt att göra något åt. Däremot kan man via en företagarorganisation lobba för att skapa en bättre dialog med politiker och öka deras förståelse för företagare. Hitta rätt personal inte lätt Den tredje fallgropen är svårigheten att hitta rätt personal, framför allt när företaget är nystartat och okänt. Men samtidigt ska man vara noggrann och inte ha för bråttom. - Att anställa rätt folk från början är oerhört viktigt. De ska läras upp och det tar kanske något år innan en medarbetare lärt sig jobbet fullt ut. Om den personen inte passar för tjänsten eller vill sluta efter ett år är den tiden i stort sett bortkastad, förklarar Stefan Hultstrand. Det gäller att se personalen som en långsiktig resurs. Bäst förutsättningar har det tillväxtföretag som skapar goda relationer och satsar på arbetsglädje. Tiden räcker inte till Tidsbristen är den fjärde fallgropen. - Alla måsten och brist på tid gör att man skjuter på det långsiktiga och strategiska arbetet. Jag kallar det för Alice i underlandet-syndromet, säger han. Det är när Alice möter en kanin i underlandet och frågar vilken väg hon ska välja. Kaninen svarar att det beror på målet med din resa. Enligt Stefan Hultstrand är detta många gånger entreprenörens situation. - Vet man inte målet kan man bli offer för omständigheterna. Även om de flesta vet vilken väg de ska driva företaget mot har man sällan tid att stanna upp och prioritera. Man fastnar i sin tjänst eller produkt och glömmer att lyssna på marknaden, säger han. En entreprenör kan klara av att ta hand om mycket själv till en viss gräns. Men börjar företaget växa måste man på allvar delegera och lägga ut ansvar på andra. Överoptimism gör att man satsar för hårt Överoptimism är den femte fallgropen - En entreprenör missar sällan sin vision, man missar på den tid det tar inom produkten eller tjänsten slår igenom på exempelvis en marknad. Man överskattar den egna förmågan och satsar för hårt, upplyser Stefan Hultstrand. Tipset är att låta någon annan redogöra sin syn på hur företaget bör utvecklas. Det kan vara att lyssna på allt från sina egna medarbetare till någon opartisk aktör, exempelvis en rådgivare som kan se företaget ur ett annat perspektiv. - Jag har sett mängder med överoptimistiska prognoser men en bra prognos är inte samma sak som ett bra utfall, säger han. Alla de här fem fallgroparna delar han i två kategorier. Den första är de företagsrelaterade. Här är den viktigaste förmågan att kunna delegera för att på allvar frigöra tillväxtpotentialen. Den andra är samhällsrelaterade, där handlar det om förmågan att påverka attityder, exempelvis lobba för bättre företagsklimat. - Det är en speciell kategori av människor som blir entreprenörer. De brinner oerhört för sina idéer, avslutar han. JOHAN COOKE Det är dags att betona ordet affär i affärssystem. Nya SoftOne Business: Moduluppbyggt affärssystem skapat med erfarenheter utav över genomförda installationer i Norden! Affärssystem - helt enkelt Stockholm Malmö Göteborg Oslo Helsingfors

14 14 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Framgångsrika företag måste ha tillväxt I Sverige startas cirka företag årligen. Det är en låg siffra sett uti från landets behov. När de större före tagen minskar antalet anställda, eller i vart fall avstår från att anställa, står hoppet till de små och medel stora företagen som arbetsgivare. Men för att detta ska bli verklighet så måste fler företag startas och de befintliga måste växa. Att starta ett företag är ett risktagande som i de flesta fall, förhoppningsvis, är kalkylerat, men inte alltid. Att man är kunnig i sitt yrke är ingen garanti för att man lyckas som företagare. Företagandet är ett yrke i sig och kräver sina egna kunskaper och erfarenheter. Därför är det viktigt att samla mer kompetens kring våra små och medelstora företag. Gör det du är bäst på Att alla ska göra det man är bäst på kan tyckas som en självklarhet, men fungerar inte alltid i praktiken. För de små företagen är bristen på struktur och målformulering ofta ett hinder. Man besitter helt unika yrkesmässiga kunskaper men har ändå svårigheter med både lönsamhet och tillväxt. Det bero ofta på att man fokuserar på de interna processerna allt för starkt och försummar att bevaka omvärlden. Förändringar i företagets omvärld upptäcks för sent och blir en obehaglig överraskning. Ett annat problem kan vara bristen på marknadskommunikation vilket gör företaget allt för osynligt på marknaden. Vad som krävs är strategisk styrning och att man tar in flera olika kompetenser i företaget. Det kan bland annat ske genom ett aktivt styrelsearbete eller genom att man skaffar sig en mentor. Här kan även kvalificerade redovisningskonsulter spela en viktig roll då de är erfarna företagare och ofta har ett stort nätverk av nyttiga kontakter. Konsulternas branschorganisation, SRF, utbildar och ställer upp med expertkunskaper när det behövs, samt kvalitetsdeklarerar sina ledamöter. Hur viktig är tillväxt? Kunderna vill göra en bra affär, personalen vill ha bra betalt och utvecklas, leverantörerna vill ha stora volymer till bra priser, företaget måste sätta av till kommande investeringar och ägarna vill ha vinst - hur går detta ihop? Svaret är delvis att företaget måste skapa vinster genom att ha mera intäkter än kostnader, men det är även viktigt med tillväxt. Ju större företaget är desto större möjligheter har man att uppfylla intressenternas önskningar. Ett större företag kan generera mera pengar än ett litet även om vinsten i procent av omsättningen är lägre, och för ägaren är tillväxt därför viktigt. Att öka sina marknadsandelar blir därför ett viktigt mål för de små och medelstora företagen. När företaget blir större syns det bättre på marknaden och har lättare att rekrytera kunnig personal. Företag som växer kan erbjuda sina anställda karriärvägar och möjlighet till personlig utveckling. Utmaningar och belöningar ökar i takt med tillväxten. Kan tillväxt vara negativt? Ja, om kostnaden för tillväxten är högre än avkastningen och detta förhållande inte enbart är tillfälligt. Principerna för tillväxt Det finns vissa grundläggande principer för hur ett företag ska agera om det vill växa. Genom dem kan man strukturera sina ansträngningar och har större möjlighet att nå framgång. För det första bör man ha klart för sig att tillväxt är ett långsiktigt mål. Det innebär att det måste finnas en övertygelse och vilja i företaget mot tillväxt. Man måste satsa på utveckling av produkter, processer och marknadsföring. Hela personalen måste vilja tillväxt, vilket inte bör vara omöjligt eftersom de flesta vill vara med i det vinnande laget. Gå från ord till handling. Och något som är mycket viktigt - belöna dem som ser till att företaget växer. Sprid kunskap om företaget och er vision att växa. Tala om det, skriv om det, sprid det till alla utanför och inom företaget. Målet måste vara synligt om det ska nås. Diskutera er fram till vad som är företagets affärsidé. Affärsidé beskriver vad ni ska göra, för vem ni ska göra det och vad som är era strategiska konkurrensmedel. Alltså, varför man ska välja just ert företag eller era produkter. Att fastställa affärsidé är en process som kräver en hel del eftertanke. Se till så att alla deltar och på detta sätt känner alla äganderätt i det som kommer fram. Tänk på att affärsidén alltid har en begränsad livslängd. Den påverkas av utvecklingen på marknaden, teknik, kundernas behov, lagar och regler, konkurrenter, tillgång på kapital och personal, mm. Allt kommer att förändras över tiden vilket ställer krav på att vi förändrar vår affärsidé så att den passa. Företag som vill växa formulerar, utifrån sin affärsidé, en tillväxtstrategi. För att det ska hända något så måstet företaget ha en ledare, eller en ledning, som svurit trohet och lydnad till tillväxtkonceptet. Utan ledningens Tillväxt är ett långsiktigt mål. Det innebär att det måste finnas en övertygelse och vilja i hela företaget mot tillväxt. fokusering på tillväxt så kommer det endast att vara tomma ord och tillväxten uteblir. Ledningens uppgift är att se till så att hela organisationen fokuserar de gemensamma tillväxtmålen. Att växa är ingen lätt uppgift men belöningarna för de som tar sig an uppgiften och lyckas är stora. Tänk på att För att åstadkomma tillväxt så måste hela organisationen vilja tillväxt. Även ett litet företag kan ha en stor marknadsandel genom att engagera underleverantörer för delar av produktionen. Nettovinsten, det vill säga det som hamnar på sista raden i resultaträkningen, är det viktigaste för ägarna. Köpa marknadstillväxt genom prissänkningar kostar oftast mer än det smakar. Prissänkningar kräver som regel stora volymökningar. Utnyttja de fasta kostnaderna maximalt. När du når taket för nuvarande kapacitet så räkna noga på effekterna av nyinvesteringar. Du kan öka din markandsandel och bibehålla dina priser så länge kunderna upplever att produkten är värd det den kostar. Genom att öka kommunikationen med kunderna kan vi behålla ett högt pris eller rent av höja det. Ekvationen ser ut så här: Pris = Kundnytta x Kommunikation ( Kundupplevd nytta ) Kunden avgör alltid vad som är rätt pris. Tillväxt kräver resurser och en ökad omsättning innebär också att pengar låses i lager, kundfordringar med mera. Gör det du är bäst på. Ta in kompetens utifrån och gör dem delaktiga i dina planer och ambitioner. Utnyttja redovisningskonsultens kunnande och kontaktnät eftersom han/hon dessutom har ingående kunskaper om just ditt företag. MATS DAHLBERG

15 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 15 Affärssystemet där alla når allt Idag ska ett affärssystem inte bara vara ett verktyg för ekonomiavdelningen på företagen utan det ska vara ett stöd för alla som påverkar eller påverkas av företagets affärer. SoftOne AB (publ) som utvecklar affärssystemet SoftOne Business har där för valt Alla ska nå allt som sin mission. Trenden inom affärssystemsbranschen är tydlig. Allt fler anställda använder allt oftare affärssystemet och vill kunna göra det från olika platser. Det kan gälla allt från säljare till administration, kundtjänst till VD och IT-ansvarig likväl som marknadsansvarig. Affärssystemet är hjärtat i företaget, om man använder det på rätt sätt. - Många företag skulle kunna använda sitt system i betydligt större utsträckning än vad de gör idag, men det finns också många som sitter på gamla och omoderna system som inte klarar det nya sättet att arbeta, säger Håkan Lord, vd på SoftOne AB (publ). Affärssystemkunder ställer allt högre krav idag jämfört med tidigare. Systemet ska vara öppet för att kunna kommunicera med andra system. Det ska vara lättåtkomligt och tillgängligt 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och det ska innehålla funktioner som svarar mot olika företags och befattningars olika behov. Det ska dess utom även kunna växa i takt med att företaget blir större. SoftOne har i sin utveckling av det moduluppbyggda affärssystemet Soft- One Business lagt stor vikt vid detta och användarvänlighet, öppenhet och tillgänglighet har varit nyckelorden. Resultatet är utbyggda funktioner för kundstöd, dokumenthantering samt mobila och internetbaserade lösningar. När kraven gäller flexibilitet och enkelhet i installation och expansion faller valet allt oftare på moduluppbyggda system, som SoftOne Business. - Med ett sådant moduluppbyggt system erbjuds användaren hög funktionalitet samtidigt som du kommer igång på ett par dagar, och du kan enkelt bygga ut med fler moduler när behoven växer, säger Håkan Lord. Fakta SoftOne Business SoftOne Business är ett moduluppbyggt affärssystem för den nordiska marknaden som passar i både client server och ASP-miljö. Håkan Lord, vd på SoftOne AB (publ) utanför huvudkontoret vid Stureplan i Stockholm Fakta SoftOne AB (publ) SoftOne-koncernen utvecklar och marknadsför moduluppbyggda affärssystem och tjänster för företag och organisationer i Norden. Företaget etablerades 1985 och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Helsingfors. SoftOne har avtalskunder i Norden och är marknadsledande inom redovisning/revision samt el/vvs. Bland våra kunder märks Mekonomen-kedjan, Ackordscentralerna, ICA Handlarna, Studiefrämjandet och Ernst & Young. Huvudmoduler: Redovisning Leverantörsreskontra Order, Lager, Fakturering, Kundreskontra Tid- och Projektredovisning Tilläggsmoduler: Koncernredovisning Minilön Offert Avtalsfakturering Serviceorder Utlandsfakturering Butik/Kassa Inköp Lagerstruktur Serienummerhantering/FIFO Koppling fraktsedel Försäljningsstatistik Inköpsstatistik Autogiro Prisinläsning Bensin, literhantering/ kassaavstämning Mobil Order WebbTid Tidsstatistik Flerföretag, Klient, Fleranvändare Kopplingar till externa system Engelsk, norsk, finsk och dansk version Är din administrativa belastning för hög? Oavsett hur mycket du har att göra måste du sköta faktureringen. Och reskontran. Och lönerna. Och leverantörerna. Men ta det lugnt. Vi har speciellt avpassade system för att kunna hantera alla arbetskrävande rutiner. Vi sänker trycket på din ekonomiavdelning genom att ta över delar av din administration. Eller hela, om du föredrar det. Intresserad? Ring oss direkt på så berättar vi mer. Du kan också läsa om oss på FRISKVÅRD FÖR BÄTTRE KASSAFLÖDEN

16 Har ditt företag en bra affärsidé? Låt den växa tillsammans med oss! I Entreprenörsbarometern * 2002 har Sveriges entreprenörer rankat Ernst & Young som nummer ett bland revisionsföretagen. Vi är övertygade om att förklaringen ligger i att vi själva arbetar som entreprenörer med varje kund vi har. Vi brinner för att förse ditt företag med rätt och engagerad kompetens under ditt företags utveckling, från etablering till mognad. Så vill du att ditt företag ska utvecklas på ett positivt sätt är det en bra början att kontakta oss. Välkommen. Arrangeras av Svenskt Näringsliv och Ernst & Young. * Genomförs av konsultföretaget Headworker, nätverksorganisationen Founders Alliance och Svenskt Näringsliv.

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2015-09-23 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag och hur kommer jag igång? 3 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Östra Torggatan 2C - 652 24 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24 Föreläsare Ashley Tott Styrelseakademien Satish Sen Kaleidoscope Annica Ullsten Advokatfirman

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17 Föreläsare Bengt Borr Disposition 17/11 Presentation av kursen och disposition Formalia för styrelse inkl VDs roll Presentation av praktikfallet Ägardirektiv / delägarviljor

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer