ODIN Fastighet. Årskommentar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ODIN Fastighet. Årskommentar 2015"

Transkript

1 ODIN Fastighet Årskommentar 2015

2 2 Fondens portfölj

3 ODIN Fastighet december 2015 Avkastning senaste månaden och i år Fonden hade en avkastning på 1,1 procent under den senaste månaden. Avkastningen för fondens referensindex under samma tidsperiod var 3,0 procent. Fonden har haft en avkastning på 17,4 procent i år. Avkastningen för fondens referensindex under samma tidsperiod var 26,3 procent. Köp och försäljning i fonden, senaste månaden och i år Senaste månaden har vi inte gjort några större förändringar i portföljen. De största förändringarna i portföljen i år är köp av aktier i Balder, Sagax, Victoria Park och Hemfosa samt försäljning av aktier i Citycon, Norwegian Property, Sponda, Olav Thon och Castellum. Bidragsgivare, senaste månaden och i år Den bästa bidragsgivaren till denna månads avkastning var Balder och Sagax. De bolag som bidrog minst denna månad var Entra och Diös. De bästa bidragsgivarna i år är Balder och Sagax. De bolag som bidragit minst i år är Wallenstam och Entra.

4 ODIN Fastighet december 2015 Prissättning av fonden Fonden prissätts till 15,2 gånger de kommande 12 månadernas resultat. Fonden ger en direktavkastning på 3,0 procent. Mätt mot bokfört egenkapital prissätts fonden till 1,4 gånger. Innehaven i fonden har en genomsnittlig egenkapitalavkastning på 8,4 procent.

5 ODIN Fastighet blev ytterligare ett bra år för ODIN Fastighet. Avkastningen för året blev 17,4 procent. De aktier som bidrog mest till avkastningen i fonden är Balder, Sagax och Wihlborg.. Värdeskapningen i bolagen är främst driven av hyresökningar, färdigställande av utvecklingsprojekt, förvärv, färre vakanser och lägre finansieringskostnader. De låga räntorna har även under 2015 bidragit till minskade avkastningskrav och ökat värde på fastigheterna. Dock har aktiekurserna på börsnoterade fastigheter bara följt intjäningsökningen och på så sätt har aktiemarknaden inte tyngts av det lägre ränteläget. ODIN Fastighet hade vid årsskiftet 74 procent av portföljen investerad i svenska värdepapper medan 9 procent respektive 9 procent var investerade i Norge och Finland. Under året utgjordes de största förändringarna i fonden av aktieköp i Balder, Sagax, Victoria Park och Hemfosa, medan vi sålde av aktier i Norwegian Property, Citycon, Sponda, Castellum och Olav Thon. Vi letar efter följande när vi investerar: 1. Stabil och ökande intjäning per aktie 2. Förnuftig belåning, såväl i förhållande till intjäning, kassaflöde som fastighetsvärde 3. Förnuftig sammansättning av hyresgäster Dessa ska vara solida. Vi föredrar lång löptid på kontrakten, men en del växlingar är också viktigt för marknadsjusteringen av hyresnivåerna. 4. En portfölj med fastigheter som inte riskerar att stå tomma när kontrakten löper ut 5. En ledning som arbetar för att skapa värden genom att utveckla fastigheterna Ett lågt pris på aktien i förhållande till intjäning, kassaflöde och risk Trots att ODIN Fastighet mandat även inkluderar entreprenörer och renodlade fastighetsutvecklare har vi beslutat att inte investera i sådana, utan att enbart fokusera på fastighetsägare. Den främsta anledningen till detta är att vi uppfattar risken som lägre här samtidigt som vi ser en fortsatt attraktiv prissättningen och ett gynnsamt räntescenario.

6 ODIN Eiendom i 2015 ODIN Fastighet har som målsättning att ge konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risken i de bolag som vi investerar i. Generella svängningar på börsen påverkar prissättningen av portföljen, men enligt vår mening är dessa svängningar ofta betydligt större än svängningarna av värdena i portföljen. Vid sådana tillfällen försöker vi att utnyttja svängningarna för att skapa balans i portföljen.

7 Stark fastighetsmarknad under 2015 Marknaden för näringsfastigheter i Norden har varit stark även under Transaktionsvärdet är nästan i nivå med rekordåren 2006 och Tillväxten i volymen från 2014 till 2015 drivs av den norska marknaden. Det är i synnerhet Citycons förvärv av köpcentren i Sektor Gruppen som ligger bakom ökningen. Enligt Newsec har avkastningskraven fortsatt att sjunka i de flesta stora städerna i Norden Samtidigt är utsikterna för hyresuppgångar positiva på såväl kontors- som köpcentermarknaden under åren som kommer.

8 Fortsatt låga räntor De långa räntorna ligger fortsatt på historiskt låga nivåer. I Sverige och i euroområdet har räntorna varit stabila under 2015 medan nivån sjunkit ytterligare i Norge. Ett lågt ränteläge är positivt för fastighetssegmentet eftersom bolagen får lägre finansieringskostnader och tillgångarna en högre värdering. På grund av de stadigt lägre oljepriserna har norsk ekonomi stött på patrull. BNP-ökningen beräknas bli lägre än under 2014 medan inflationen sannolikt ökar mot bakgrund av den försvagade valutan. Arbetslösheten förväntas också stiga. I Sverige är utsikterna betydligt ljusare. BNP-ökningen beräknas bli över tre procent under 2016, vilket är den högsta siffran sedan Den privata konsumtionen förväntas också utvecklas positivt. Den finska ekonomin har redan varit svag i flera år och även om vissa förbättringar är att vänta så är nivåerna fortsatt låga.

9 ODIN Fastighet, utsikter 2016 Även under 2016 är utsikterna för fastighetsmarknaden positiva. De ihållande låga räntorna kommer att bidra till fortsatt starka transaktionsvolymer framgent. Dessutom tror vi att tillväxten i svensk ekonomi kommer att ta sig uttryck i ökad efterfrågan på fastigheter inom de flesta segment. Utsikterna i Norge och Finland är mer krävande. Utbudsökningen på fastighetsmarknaden i Norden är relativt begränsad. Newsec räknar med 0-2 procents ökning av byggandet av kontorslokaler i huvudstäderna. Vi tror att de bolag som kan uppvisa hög tillväxt och god avkastning på eget kapital i kombination med måttlig finansiell risk kommer att bli vinnare på sikt. Balder, Sagax och Wihlborgs är de bolag som uppfyller dessa kriterier bäst varför de också är de största positionerna i fonden. En betydande andel av fonden är investerad i Hemfosa som vi tror kommer att uppvisa liknande egenskaper. Bolaget har dock begränsad historik då det börsnoterades så sent som för två år sedan. Sammantaget tror vi att balansen mellan utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden kommer att bidra till bra värdeökning på fastighetsmarknaden genom färre vakanser och ökade hyresnivåer. Vi ställer oss därför positiva till utvecklingen av nordiska börsnoterade fastigheter även under 2016.

10 Nyckeltal och nyheter från portföljen - presenterat på engelska

11 Portfolio Return Last 5 years % (SEK) ODIN Eiendom Index Historical Return % (SEK)* Last Month YTD 1 Y 3 Y 5 Y 10 Y Since inception Portfolio 1,11 17,43 17,43 20,97 12,96 11,09 16,62 Benchmark 3,04 26,34 26,34 25,89 14,58 10,52 14,05 Exess Return -1,93-8,91-8,91-4,92-1,62 0,57 2,58 * Returns for periods exceeding 12 months are annualized

12 Annual returns last 10 years

13 Pricing of the fund Company Weight Country Industry P/E (LTM)* P/E (NTM)* DivYield (LTM) DivYield (NTM) P/B ROE Hemfosa Fastigheter AB 9,5% Sweden Real Estate Management & 11,0 12,3 4,8 5,0 1,2 11,2 Fastighets Balder AB Class B 9,4% Sweden Real Estate Management & 23,0 20,7 0,0 0,0 1,8 8,0 Wihlborgs Fastigheter AB 9,1% Sweden Real Estate Management & 13,7 14,7 3,0 3,1 1,6 11,8 AB Sagax Class B 9,0% Sweden Real Estate Management & 19,8 16,3 1,4 1,7 2,5 12,5 Wallenstam AB Class B 4,6% Sweden Real Estate Management & 35,8 36,0 1,8 2,1 1,5 4,3 Atrium Ljungberg AB Class B 4,6% Sweden Real Estate Management & 19,6 18,6 2,7 2,9 1,4 6,9 Sponda Oyj 4,5% Finland Real Estate Management & 10,9 11,2 4,8 5,1 0,8 6,9 Olav Thon Eiendomsselskap 4,5% Norway Real Estate Management & 14,8 13,6 1,3 1,4 0,9 6,2 Fabege AB 4,5% Sweden Real Estate Management & 33,1 27,0 2,4 2,5 1,5 4,5 Technopolis Oyj 4,4% Finland Real Estate Management & 8,5 8,4 4,2 4,2 0,7 8,7 Topp 10 63,9% 15,5 15,3 2,5 2,7 1,3 8,5 ODIN Eiendom 16,1 15,2 2,7 3,0 1,4 8,4 * NTM = Next 12 months LTM = Last 12 months Adjusted earnings and fully diltuted number of shares

14 Current holdings

15 Share price performance*, year to date (Sorted by weight in portfolio) *) Share price performance for equities included in the benchmark. Equities not included in the benchmark are calculated from portfolio figures.

16 Contribution, year to date

17 Risk Statistics (NOK) 3 Years Portfolio Index Active share 0,50 Sharpe ratio 1) 2,09 Standard Deviation 2) 13,34 2,09 15,78 Portfolio Alpha 1,52 Beta 0,81 Tracking error 4,86 Information ratio -1,04 1) Sharpe Ratio uses Norway - 3 MT Bills as risk free rate. 2) Standard Deviation is based upon monthly volatility.

18 Pricing - Global Equities (MSCI World)

19 OECD Leading indicator Level above 100 indicates expanding activity in OECD area

20 The International Monetary Fund (IMF) Economic growth forecast

21 ODIN Fastighet - 31/12/2015 Security (Company) Currency Market Number of shares Market price Cost price Market value Unrealised gain (loss) Local currency NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 % of assets under management Atrium Ljungberg AB ser. B SEK Stockholm , ,5 Balder B SEK Stockholm , ,3 Castellum SEK Stockholm , ,3 Diös Fastigheter SEK Stockholm , ,2 Entra NOK Oslo , ,2 Fabege SEK Stockholm , ,4 Hemfosa Fastigheter SEK Stockholm , ,4 Hufvudstaden A SEK Stockholm , ,4 Klövern Pref SEK Stockholm , ,2 Kungsleden SEK Stockholm , ,3 Olav Thon Eiendomsselskap NOK Oslo , ,5 Sagax B SEK Stockholm , ,7 Sponda EUR Helsinki , ,5 Technopolis EUR Helsinki , ,4 Victoria Park B SEK Stockholm , ,8 Wallenstam B SEK Stockholm , ,6 Wihlborgs SEK Stockholm , ,0 Total Financials ,7 Total portfolio ,7

22 Investments - ODIN Fastighet

23 Atrium Ljungberg Company description: Atrium Ljungberg is one of Sweden s largest listed property companies. The focus is on owning, developing and managing properties, principally in the retail and office sectors. The ambition is to develop areas into full-service environments which are sustainable and attractive in the longer term. The company has around 1.1m square meters, of which around half is retail exposure Performance - last 5 years dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Atrium Ljungberg AB Class B OMX VINX Benchmark Capped TR Atrium Ljungberg AB Class B Real Estate Development Why invested? We like the company s focus on being invested in all property segments in growth areas such as Uppsala. The company creates value both through having a larger overall property market share in its key areas, but also through extensive building activity. The company has low financial gearing compared to the sector average. In addition, the company pays a competitive dividend. Market Value (mill.) 16,708 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 11,903 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 28,611 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 1,623 2,018 1,836 2,364 2,313 2,107 2,146 EBIT (Operating Income) (mill.) ,344 1,387 Net Income (mill.) ,031 1, , Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

24 Balder Company description: Fastighets AB Balder is a listed property company which shall meet the needs of different customer groups for premises and housing based on local support. Balder's real estate holdings are valued at SEK 39.9 billion at the end of September 2015 and are marketed through the Din Bostad and Balder brands. The company has around 2.1m square meters, of which around half is residental exposure Performance - last 5 years dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Fastighets Balder AB Class B OMX VINX Benchmark Capped TR Fastighets Balder AB Class B Real Estate Development Why invested? We like the company s exceptional growth and opportunistic strategy. The residental market is very positive at the moment as building activity is too low to offset population growth. The company has high financial gearing compared to the sector average, including preferance shares. Balder does not pay dividend, but as long as the company continue to invest in profitable growth, this is not a worry for us. Market Value (mill.) 32,697 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 21,922 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 54,619 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 1,379 1,536 1,715 1,944 2,600 2,705 5,259 EBIT (Operating Income) (mill.) ,224 3,204 Net Income (mill.) 1, ,162 1,738 3,128 2,746 1,474 Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

25 Castellum Company description: Performance - last 5 years Castellums operations are concentrated to the attractive growth markets of Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Östra Götaland and the Öresund region. The company grow along with the requirements of both new and existing customers and we actively participate in the development of cities and city neighbourhoods. The company has around 3.5m square meters, of which the majority is office properties dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Castellum AB OMX VINX Benchmark Capped TR Castellum AB Real Estate Development Why invested? We like the company s value creation through building and acquiring properties with high vacancy, and utilizing its large customer base to enhance value. The company has medium financial gearing compared to the sector average. In addition, the company pays a competitive dividend. Market Value (mill.) 20,520 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 18,399 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 38,919 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 2,760 2,919 3,073 3,253 3,321 3,295 3,431 EBIT (Operating Income) (mill.) ,116 2,209 Net Income (mill.) 1, ,473 1,707 1,211 1,902 1,518 Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

26 Diös Fastigheter Company description: Performance - last 5 years Diös has real estate holdings with a value of SEK 12 billion, making it northern Sweden's largest private real estate company. We operate in a stable market from Borlänge in the south to Luleå in the north. Its portfolio contains a diverse collection of properties in terms of price range and type, which allows Diös to be flexible to the clients' needs. The company has around 1.5m square meters, which is diversified through most property segments dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Dioes Fastigheter AB OMX VINX Benchmark Capped TR Dioes Fastigheter AB Real Estate Development Why invested? We like the company s growth and strong market position in the northern part of Sweden. The company has high financial gearing compared to the sector average, although it has been reduced to a more moderate level than earlier. In addition, the company pays a very competitive dividend. Market Value (mill.) 4,558 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 7,592 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 12,150 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) ,331 1,310 1,313 1,311 1,404 EBIT (Operating Income) (mill.) Net Income (mill.) Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

27 Entra Company description: Performance - last 5 years Entra is one of Norway's leading real estate companies. The company is an industry leader in developing and managing energy efficient buildings. The portfolio consists of flexible and environmentally friendly, high-quality office buildings in central locations close to public transportation hubs. The company has around 1.2m square meters, of which the majority are office related dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Entra ASA OMX VINX Benchmark Capped TR Entra ASA Real Estate Development Why invested? We like the company s long contracts with public tenants. This provides a higher visibility than most other real estate companies. We also believe there is earnings upside through cutting cost further. The company has low financial gearing compared to the sector average. In addition, the company pays a competitive dividend. Market Value (mill.) 13,229 Price Price currency NOK Net debt (mill.) 14,449 Reporting currency NOK Enterprise Value (mill.) 27,677 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 1,510 1,468 1,533 1,684 2,018 1,758 1,844 EBIT (Operating Income) (mill.) ,437 1,489 Net Income (mill.) ,027 2, Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

28 Fabege Company description: Performance - last 5 years Fabege is a leading, listed property company with a principal focus on the development and management of proprietary properties in the Stockholm region. The property portfolio comprises 80 commercial properties and Fabege offers modern premises, mainly for use as offices but also for retail and other purposes. The company has around 1.1m square meters, of which the majority is office related dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Fabege AB OMX VINX Benchmark Capped TR Fabege AB Real Estate Development Why invested? We like the company s strong focus on the Stockholm region, and focus on growth areas such as Solna. We also like the company s value creation through expanding the portfolio through building activities. The company has medium financial gearing compared to the sector average. In addition, the company pays a moderate dividend. Market Value (mill.) 92,969 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 19,494 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 112,463 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 2,014 1,818 1,893 2,089 2,112 1,998 2,196 EBIT (Operating Income) (mill.) ,361 1,517 Net Income (mill.) 1,697 1, ,530 1,738 2, Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

29 Hemfosa Company description: Performance - last 5 years Hemfosa Fastigheter is a Swedish property company active in two principal areas of operation. Firstly, long-term management and development of primarily community service properties and, secondly, transaction of properties. Our approach enables the company to create a balanced property portfolio that generates stable and high yields, thus enabling it to develop and add value to even more properties.the company has around 2.5m square meters, of which the majority is office related. Why invested? We like the company s high growth, focus on long contracts with public tenants and transactin focus. The company has high financial gearing compared to the sector average, including preferance shares. In addition, the company pays a very competitive dividend dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Hemfosa Fastigheter AB Hemfosa Fastigheter AB OMX VINX Benchmark Capped TR Real Estate Development Market Value (mill.) 10,778 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 15,166 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 25,944 FX rate (NOK) 1.02 #N/A E 2016E Sales (mill.) - 1,297 1,594 1,584 1,683 2,440 2,539 EBIT (Operating Income) (mill.) ,698 1,671 Net Income (mill.) ,851 1,034 Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

30 Hufvudstaden Company description: Performance - last 5 years Hufvudstaden provides office and retailing premises in prime locations in Stockholm and Gothenburg. The Company was founded in 1915 and is today one of Sweden's largest listed property companies and one of the strongest brands in the country in the property sector. The company has around 400k square meters, of which all is office and retail dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Hufvudstaden AB Class A OMX VINX Benchmark Capped TR Why invested? We like the company s prime property portfolio. Hufuvdstaden has properties in very attractive locations in Stockholm and Gothenburg, including the NK shopping centers in both cities. This provides lower risk, but one can also experience higher volatility in general rent levels. The company has very low financial gearing compared to the sector average, In addition, the company pays a moderate dividend. Hufvudstaden AB Class A Real Estate Development Market Value (mill.) 25,764 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 5,176 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 30,939 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 1,392 1,437 1,542 1,640 1,669 1,595 1,624 EBIT (Operating Income) (mill.) ,118 1,160 Net Income (mill.) 1,733 1,435 1,939 1,876 2,001 2, Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

31 Klövern Company description: Performance - last 5 years Klövern is a real estate company committed, with closeness and commitment, to offering customers efficient premises in selected growth regions. Our vision is to create environments for future enterprise. This requires active construction of city neighbourhoods, districts and other business clusters. The company has around 2.8m square meters, of which more than half is office related dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Klovern AB OMX VINX Benchmark Capped TR Klovern AB Real Estate Development Why invested? We like the company s high growth, but we are not comfortable with the high financial leverage, which is among the highest in the real estate sector. We have therefore invested in the preferance shares, which gives a very comptitive dividend and significantly lower risk than the ordinary shares. Market Value (mill.) 12,865 Price 8.90 Price currency SEK Net debt (mill.) 18,584 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 31,449 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 1,244 1,364 1,948 2,228 2,525 2,715 2,892 EBIT (Operating Income) (mill.) ,684 1,793 Net Income (mill.) ,164 1, Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

32 Kungsleden Company description: Kungsleden is one of Sweden s largest listed property companies focusing on long-term ownership, active management, improving and developing commercial properties in chosen growth regions. The cluster strategy, means that owning several properties within a defined area. The company has around 2.6m square meters, of which virtually all is office and logistics. Performance - last 5 years dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Kungsleden AB OMX VINX Benchmark Capped TR Why invested? We like the company s new strategy, which is much more focused on large property market share in defined growing areas. The company has moderate financial gearing compared to the sector average, even after loosing recent tax case. In addition, the company pays a competitive dividend. Kungsleden AB Real Estate Development Market Value (mill.) 11,284 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 9,875 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 21,159 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 2,321 2,882 2,110 2,242 2,200 2,247 2,550 EBIT (Operating Income) (mill.) ,386 1,590 Net Income (mill.) , Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

33 Olav Thon Eiendomsselskap 250 Performance - last 5 years Company description: Olav Thon Eiendomsselskap was founded in 1982 and listed in Focus has all the way been on shopping centers in Norway, but last year the company also expanded into Sweden. The company has around 1.5m square meters, of which most is retail, but also some office dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Why invested? Olav Thon Eiendomsselskap ASA OMX VINX Benchmark Capped TR We like the excellent historic growth and strong return on investments. Although shopping centers face a challenging trend as online shopping is continuing to gain momentum. Through the financial crisis retail sales shown a resilient trend, hence, we are not too concerned with less optimistic outlook for Norwegian economy. The company has low financial gearing compared to the sector average. Dividend is quite low, but we are not concerned with this as cash flows are reinvested with healthy returns. Olav Thon Eiendomsselskap ASA Real Estate Development Market Value (mill.) 15,062 Price Price currency NOK Net debt (mill.) 16,364 Reporting currency NOK Enterprise Value (mill.) 31,426 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 2,647 2,834 2,946 3,055 3,020 3,175 3,287 EBIT (Operating Income) (mill.) ,036 2,075 Net Income (mill.) 1, ,119 1,648 1,170 2,727 1,194 Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

34 Sagax Company description: Sagax is a property company whose business concept is to invest in commercial properties, primarily in the warehouse and light industry segment. The company has around 1.8m square meters, of which more or less all is in the warehouse/logistic segment. Performance - last 5 years dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Why invested? AB Sagax Class B OMX VINX Benchmark Capped TR We like the company s high growth, which has been among the best in the sector. Sagax also have long lease contracts providing good earnings visibility. Management has a great track-record, and has generated large values for many years. The company has high financial gearing compared to the sector average, including preference shares, but as this has been reduced lately, the company has also started to pay a small dividend. AB Sagax Class B Real Estate Development Market Value (mill.) 13,066 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 8,380 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 21,446 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) ,098 1,284 1,414 EBIT (Operating Income) (mill.) ,041 1,164 Net Income (mill.) , Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

35 Sponda Company description: Sponda is a finnish property company established in 1991 by the Bank of Finland to take over the Finnish and foreign real estate properties held by the Skopbank Group together with its sizeable equity portfolio. The company has around 1.2m square meters, spread across several segments, but with office as the largest part. Performance - last 5 years dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Sponda Oyj OMX VINX Benchmark Capped TR Why invested? Sponda has been going through a transformation, which has lasted several years already, where the goal is to be more focused on prime offices in and around Helsinki. As such, the Russian and logistics assets has to some extent been divested, although Sponda is not yet completed with the process. The company has moderate financial gearing compared to the sector average, even after loosing recent tax case. In addition, the company pays a very competitive dividend. Sponda Oyj Real Estate Development Market Value (mill.) 1,076 Price 3.80 Price currency EUR Net debt (mill.) 1,805 Reporting currency EUR Enterprise Value (mill.) 2,881 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) EBIT (Operating Income) (mill.) Net Income (mill.) Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

36 Technopolis Company description: Technopolis provides the best addresses for companies to operate and succeed in five countries in the Nordic-Baltic region. The company develops, owns and operates a chain of 20 smart business parks that combine services with flexible and modern office space. The company has around 730m square meters, which is mostly business parks. Performance - last 5 years dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Technopolis Oyj OMX VINX Benchmark Capped TR Why invested? The company has shown strong growth the last years. However, several equity issues have diluted shareholders, resulting is flat development in results on a per share basis. The company has high financial gearing compared to the sector average, but has been able to pay a competitive dividend. The share trades at a very low valuation, but we believe management needs to improve track record to achieve a higher pricing of the shares. Technopolis Oyj Real Estate Development Market Value (mill.) 387 Price 3.63 Price currency EUR Net debt (mill.) 868 Reporting currency EUR Enterprise Value (mill.) 1,254 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) EBIT (Operating Income) (mill.) Net Income (mill.) Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

37 Victoria Park Company description: Performance - last 5 years Victoria Park is a listed property company on the NASDAQ Stockholm Mid Cap focuses on residential properties, with the business areas of investment properties and lifestyle accommodation. With a longterm management of work and social responsibility for safer living Victoria Park create and process values in a growing residential property portfolio in growth areas in Sweden. The company has 708k square meters, purely residental dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Victoria Park AB Class B OMX VINX Benchmark Capped TR Victoria Park AB Class B Real Estate Development Why invested? The company has shown strong growth the last years. The residental market is very positive at the moment as building activity is too low to offset population growth. Victoria Park generates values also through refurbishing of apartments, yielding excellent returns. The company has high financial gearing compared to the sector average, including preference shares. Market Value (mill.) 3,615 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 3,826 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 7,441 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) EBIT (Operating Income) (mill.) Net Income (mill.) , Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

38 Wallenstam Company description: Performance - last 5 years Wallenstam is a company that does more than just manage buildings. We work in close collaboration with cities to create safe, secure places and neighbourhoods that people love to live in, work in and visit. Wallenstam builds, develops and manages properties, mainly in Stockholm and Gothenburg. The company has around 1m square meters across several segments, of which residental is the largest part dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Wallenstam AB Class B OMX VINX Benchmark Capped TR Wallenstam AB Class B Real Estate Development Why invested? The company has shown strong growth the last years. The residental market is very positive at the moment as building activity is too low to offset population growth. In addition Wallenstam has an interesting position within generation and trading of renewable energy. The company has low financial gearing compared to the sector average, and pays a small dividend. Market Value (mill.) 20,881 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 14,997 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 35,878 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 1,496 1,600 1,768 1,755 2,918 1,123 1,232 EBIT (Operating Income) (mill.) ,061 1,030 Net Income (mill.) 1, ,927 1, , Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

39 Wihlborgs Company description: Performance - last 5 years Wihlborgs' property portfolio consists of commerical properties in the Öresund region, located in Malmö, Helsingborg, Lund and Copenhagen. The property portfolio is constantly enhanced by acquisition, development and sale of properties. Since 2005 the Company has grown from 197 properties with a market value of 7.9 billion to 270 properties with a value of 26.7 billion as per 30 September The company has around 1.6m square meters, of which the vast majority is office and retail Why invested? We like the growth Wihlborgs has generated through acquisitions and development of properties in the challenging Scania region. Management has a strong track record which we expec to continue. The company has financial gearing a little bit above sector average, but pays a competive dividend dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 Wihlborgs Fastigheter AB Wihlborgs Fastigheter AB OMX VINX Benchmark Capped TR Real Estate Development Market Value (mill.) 12,835 Price Price currency SEK Net debt (mill.) 14,077 Reporting currency SEK Enterprise Value (mill.) 26,912 FX rate (NOK) E 2016E Sales (mill.) 1,297 1,458 1,654 1,913 2,124 1,951 2,021 EBIT (Operating Income) (mill.) ,396 1,439 Net Income (mill.) , , Price/Earnings Price/Book Value EV/EBIT Return on Equity (%) Dividend Yield (%)

40 Investment Objective Long term value creation We prefer performing companies, with strong long term prospects, available at favourable prices

41 Investment Philosophy Performance - prospects - price Performance Operating excellence «Doing good business with bad people simply doesn t work» Warren E. Buffet Prospects Strong competitive position «We don t focus at beating the market short term. We want our holdings to beat their competitors long term» Börje Ekholm Price Favourable valuation «The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of a nice price is forgotten» Unknown

42 Om ODIN Fastighet ODIN Fastighet är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i något av de nordiska länderna och som huvudsakligen är bedriver sin verksamhet inom eller med fast egendom. Fonden vidarebefordrar mottagen utdelning till fondens andelsägare. Utdelningsdatum är 15 juni. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än aktiemarknaden för börsnoterade fastighetsbolag, mätt enligt fondens referensindex. Fakta om fonden Ansvarig förvaltare Thomas Nielsen Förvaltare sedan Referensindex Carnegie Sweden Real Estate Basvaluta NOK Förvaltningsavgift 2 % Tecknings-/inlösenavgift 0 % Minsta teckningsbelopp 3000 NOK 42

43 Om förvaltaren Fondens ansvariga förvaltare Thomas Nielsen började arbeta hos ODIN i augusti 2013 och han har förvaltat fonderna ODIN Fastighet och sedan 11 augusti Han är civilekonom och har en master i Financial Economics. Han har god kunskap om fastighetsaktier i de norska och nordiska aktiemarknaderna och har tidigare varit aktieanalytiker på Fondsfinans, Kaupthing och Pareto. 43

44 Använd våra tjänster Kontrollera innehav, avkastning m.m. Logga in på dina fondsidor hos ODIN Online Sätt dina pengar i arbete Teckna andelar i våra fonder på nätet med BankID Håll dig uppdaterad Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Hör av dig till oss

45 Vi påminner om att. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader för förvaltning. Avkastningen kan bli negativ om aktiekurserna faller. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder ODIN Fonder använder sig av. Uttalandena i denna rapport speglar ODINs syn på marknaden vid den tidpunkt då rapporten utarbetats. Vi har använt källor som bedöms vara pålitliga, men vi kan inte garantera att uppgifterna från dessa källor är korrekta eller fullständiga. Anställda hos ODIN Forvaltning AS får handla för egen räkning med flera slags finansiella instrument. Det innebär att anställda hos ODIN Forvaltning AS kan äga värdepapper i företag som omnämns i den här rapporten, liksom andelar i ODINs fonder. Anställdas egenhandel ska följa ODIN Forvaltning AS interna riktlinjer för anställdas egenhandel, som har utarbetats i enlighet med den norska lagen om handel med värdepapper ("verdipapirhandelloven") och Verdipapirfondenes forenings branschstandard. Faktablad och informationsbroschyr för fonden finns på 45

46

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar mars 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar mars 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar mars 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I mars 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -4,8 procent under den senaste månaden.

Läs mer

ODIN Fastighet. Fondkommentar november 2015

ODIN Fastighet. Fondkommentar november 2015 ODIN Fastighet Fondkommentar november 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet november 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,4 procent under den senaste månaden.

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar juni 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar juni 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar juni 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I juni 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -7,8 procent under den senaste månaden.

Läs mer

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015 ODIN Energi Fondkommentar november 2015 ODIN Offshore blir ODIN Energi Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn till ODIN Energi. ODIN Energi

Läs mer

ODIN Maritim. Fondkommentar oktober 2015

ODIN Maritim. Fondkommentar oktober 2015 ODIN Maritim Fondkommentar oktober 2015 Fondens portfölj ODIN Maritim oktober 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 1,9 procent den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Maritim. Fondkommentar juni 2015

ODIN Maritim. Fondkommentar juni 2015 ODIN Maritim Fondkommentar juni 2015 Fondens portfölj ODIN Maritim juni 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -4,2 procent den senaste månaden. Avkastningen för

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

ODIN Finland. Fondkommentar november 2016

ODIN Finland. Fondkommentar november 2016 ODIN Finland Fondkommentar november 2016 Fondens portefölj ODIN Finland november 2016 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Sverige. Fondkommentar juni 2015

ODIN Sverige. Fondkommentar juni 2015 ODIN Sverige Fondkommentar juni 2015 Fondens portfölj ODIN Sverige juni 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden gav en avkastning på -6,4 procent under den gångna månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015 ODIN Norge Fondkommentar juli 2015 Fondens portfölj ODIN Norge juli Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden sjönk med 2,0 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex sjönk under

Läs mer

ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015

ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015 ODIN Offshore Fondkommentar augusti 2015 Fondens portfölj ODIN Offshore augusti Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens värde sjönk med 9,2 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex

Läs mer

ODIN Fastighet I. Årskommentar 2014

ODIN Fastighet I. Årskommentar 2014 ODIN Fastighet I Årskommentar 2014 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I december 2014 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 1,8 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Finland. Fondkommentar mars 2017

ODIN Finland. Fondkommentar mars 2017 ODIN Finland Fondkommentar mars 2017 Fondens portfölj ODIN Finland C mars 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 2,0 procent under den senaste månaden Fondens referensindex

Läs mer

ODIN Sverige C. Fondkommentar november 2017

ODIN Sverige C. Fondkommentar november 2017 ODIN Sverige C Fondkommentar november 2017 Fondens portfölj ODIN Sverige C november 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens avkastning var -2,5 procent under den gångna månaden Fondens

Läs mer

ODIN Norge. Fondkommentar maj 2017

ODIN Norge. Fondkommentar maj 2017 ODIN Norge Fondkommentar maj 2017 Fondens portfölj ODIN Norge C maj 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,2 procent den senaste månaden Fondens referensindex

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norden. Fondkommentar november 2015

ODIN Norden. Fondkommentar november 2015 ODIN Norden Fondkommentar november 2015 Fondens portfölj ODIN Norden november 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden levererade en avkastning på 4,9 procent den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Europa. Fondkommentar april 2017

ODIN Europa. Fondkommentar april 2017 ODIN Europa Fondkommentar april 2017 Fondens portfölj ODIN Europa C april 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 6,1 procent under den senaste månaden Fondens referensindex

Läs mer

ODIN Sverige. Fondkommentar oktober 2015

ODIN Sverige. Fondkommentar oktober 2015 ODIN Sverige Fondkommentar oktober 2015 Fondens portfölj ODIN Sverige oktober 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden gav en avkastning på 7,8 procent under den gångna månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Finland. Fondkommentar september 2015

ODIN Finland. Fondkommentar september 2015 ODIN Finland Fondkommentar september 2015 Fondens portfölj ODIN Finland september Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens värde sjönk med 3,1 procent den senaste månaden. Referensindex föll

Läs mer

ODIN Sverige. Fondkommentar augusti 2015

ODIN Sverige. Fondkommentar augusti 2015 ODIN Sverige Fondkommentar augusti 2015 Fondens portfölj ODIN Sverige augusti 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden gav en avkastning på -3,2 procent under den gångna månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Sverige. Fondkommentar november 2015

ODIN Sverige. Fondkommentar november 2015 ODIN Sverige Fondkommentar november 2015 Fondens portfölj ODIN Sverige november 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden gav en avkastning på 7,7 procent under den gångna månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Emerging Markets. Fondkommentar november 2015

ODIN Emerging Markets. Fondkommentar november 2015 ODIN Emerging Markets Fondkommentar november 2015 Fondens portfölj ODIN Emerging Markets november 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 1,2 procent den senaste

Läs mer

ODIN USA. Fondkommentar oktober 2017

ODIN USA. Fondkommentar oktober 2017 ODIN USA Fondkommentar oktober 2017 Fondens portfölj Avkastning ODIN USA C oktober 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 6,2 procent under den senaste månaden Fondens

Läs mer

ODIN Europa. Fondkommentar augusti 2015

ODIN Europa. Fondkommentar augusti 2015 ODIN Europa Fondkommentar augusti 2015 Fondens portfölj ODIN Europa augusti 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden gav en avkastning på -7,2 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Europa. Fondkommentar juni 2017

ODIN Europa. Fondkommentar juni 2017 ODIN Europa Fondkommentar juni 2017 Fondens portfölj ODIN Europa C juni 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -4,7 procent under den senaste månaden Fondens referensindex

Läs mer

ODIN Sverige C. Fondkommentar maj 2017

ODIN Sverige C. Fondkommentar maj 2017 ODIN Sverige C Fondkommentar maj 2017 Fondens portfölj ODIN Sverige C maj 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens avkastning var 2,7 procent under den gångna månaden. Fondens referensindex

Läs mer

ODIN Global. Fondkommentar november 2015

ODIN Global. Fondkommentar november 2015 ODIN Global Fondkommentar november 2015 Fondens portfölj ODIN Global november 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden levererade en avkastning på 3,3 procent den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

ODIN Norden. Fondkommentar augusti 2016

ODIN Norden. Fondkommentar augusti 2016 ODIN Norden Fondkommentar augusti 2016 Fondens portfölj ODIN Norden augusti 2016 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden levererade en avkastning på -0,1 procent den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON

FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON FASTIGHETSÄGARFRUKOST FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM 31 MAJ 2016 PROGRAM Kl. 8:00-8:20 Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. Kl 8:20-8:30 Göran Råckle, chef för

Läs mer

ODIN Europa SMB. Fondkommentar februari Rapportsäsongen präglar aktiekurserna. Återhämtning i Europa

ODIN Europa SMB. Fondkommentar februari Rapportsäsongen präglar aktiekurserna. Återhämtning i Europa ODIN Europa SMB Fondkommentar februari 2014 Rapportsäsongen präglar aktiekurserna Återhämtning i Europa Veckan som gick Fonden gav under årets andra månad en avkastning på procent, vilket är procent under

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april 2014. Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april 2014. Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder ODIN Finland Fondkommentar april 2014 Metso högaktuellt Cramo bygger i moduler Mycket datatrafik i TeliaSonera Besvärligt USA-väder Avsked i StoraEnso Månaden som gick Fonden gav en avkastning på 1,7 procent

Läs mer

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015 Den svenska fastighetsmarknaden 3 november 21 Totalavkastning för olika tillgångsslag vid placering år 2 Totalavkastningsindex 199 214 Index 2=1 1 Totalavkastning och standardavvikelse 2 214 Genomsnittlig

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

ODIN Europa SMB. Fondkommentar februari Rapportsäsongen präglar aktiekurserna. Återhämtning i Europa

ODIN Europa SMB. Fondkommentar februari Rapportsäsongen präglar aktiekurserna. Återhämtning i Europa ODIN Europa SMB Fondkommentar februari 2014 Rapportsäsongen präglar aktiekurserna Återhämtning i Europa Veckan som gick Fonden gav under årets andra månad en avkastning på 5,8 procent, vilket är 1,3 procent

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

The Ernst Rosén group

The Ernst Rosén group The Ernst Rosén group The head office of the Ernst Rosén Group. Operations and stategy The Ernst Rosén Group owns and manages real estate in the central areas of Gothenburg, Alingsås and Lerum. Showcased

Läs mer

ODIN Norden. Aker Asa stor rabatt på underliggande värden. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Fondkommentar april 2014.

ODIN Norden. Aker Asa stor rabatt på underliggande värden. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Fondkommentar april 2014. ODIN Norden Fondkommentar april 214 Metso högaktuellt Aker Asa stor rabatt på underliggande värden Besvärligt USA-väder Mycket datatrafik i TeliaSonera Månaden som gick Fonden gav under april månad en

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

ODIN Sverige. Fondkommentar april Dolda värden i Trelleborg. Bolagen betalar. TV on demand

ODIN Sverige. Fondkommentar april Dolda värden i Trelleborg. Bolagen betalar. TV on demand ODIN Sverige Fondkommentar april 2014 Bolagen betalar Dolda värden i Trelleborg TV on demand Månaden som gick ODIN Sverige sjönk med 0,1 procent i april. Referensindex slutade på 1 procent under samma

Läs mer

ODIN Europa. Fondkommentar juni 2016

ODIN Europa. Fondkommentar juni 2016 ODIN Europa Fondkommentar juni 2016 Fondens portfölj ODIN Europa juni 2016 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden gav en avkastning på -4,1 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

THE ERNST ROSÉN GROUP

THE ERNST ROSÉN GROUP THE ERNST ROSÉN GROUP ERNST ROSÉN ER GROUP er group Ernst Rosén manages and develops real estate in the central areas of Gothenburg, Alingsås and Lerum. Nääs Fabriker a highly-regarded business centre

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

PRESENTATION NASDAQ OMX

PRESENTATION NASDAQ OMX PRESENTATION NASDAQ OMX 9 mars 2016 Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder ODIN Finland Fondkommentar april 2014 Metso högaktuellt Cramo bygger i moduler Mycket datatrafik i TeliaSonera Besvärligt USA-väder Avsked i StoraEnso Månaden som gick Fonden gav en avkastning på 2,7 procent

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 ODIN Sverige Volvo rullar in i Kina ODIN har nyligen besökt Kina för att träffa Volvos kommande joint venture (JV)-partner, det statsägda Dongfeng Motor.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 34-2013 Oro på tillväxtmarknader Bolag med stor exponering mot tillväxtländer har haft en svag utveckling de senaste veckorna dels för att man är rädd för en svagare

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 48-2013 Veckan som gick Aktiemarknaderna fortsatte upp under veckan, stärkta av utsikter om en fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor. Den amerikanska NASDAQ-indexen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 45-2013 Makrobilden Den europeiska centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till 0,25% under förra veckan. En mycket låg inflation och en (för) stark euro bidrog till

Läs mer

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds 1 (10) PM 2017-02-23 Kriterier för fonds kategoritillhörighet från och med 18 mars 2017 Criteria for categorizing a fund into a certain fund category from March 18th, 2017 Smalare kategori gör override

Läs mer

PRESSINFORMATION Wallenstam

PRESSINFORMATION Wallenstam was founded in 1944 in Gothenburg and is one of Sweden s major dedicated property companies with more than 300 properties in the three major urban areas Gothenburg, Stockholm and Helsingborg. The company

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

THE ERNST ROSÉN GROUP

THE ERNST ROSÉN GROUP THE ERNST ROSÉN GROUP The head offi ce of the Ernst Rosén group. The Ernst Rosén group The Ernst Rosén Group consists of the parent company, Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB, and an operating subsidiary,

Läs mer

Contents. Annual General Meeting. Financial Reporting in 1998. 1 Castellum 1997 2 Managing Director s Comments

Contents. Annual General Meeting. Financial Reporting in 1998. 1 Castellum 1997 2 Managing Director s Comments Annual Report 1997 Contents 1 Castellum 1997 2 Managing Director s Comments DIRECTORS REPORT 4 Operations 7 Castellum s Real Estate Portfolio 10 Greater Gothenburg 13 Öresund Region 16 Greater Stockholm

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

EU:s investeringar post 2020

EU:s investeringar post 2020 EU:s investeringar post 2020 Strukturfonder eller finansiella instrument? Terese Ryndal Internationell Strateg, Region Västerbotten terese.ryndal@regionvasterbotten.se ? Minskad budget och ökade behov

Läs mer

ODINs veckokommentar 21-2014

ODINs veckokommentar 21-2014 ODINs veckokommentar 21-2014 Veckan som gick Aktiemarknadsutvecklingen senaste veckan* Aktiemarknaderna reagerade positivt i slutet av veckan tack vare bra produktionssiffror i Kina och tro på en fortsatt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

ODIN Emerging Markets

ODIN Emerging Markets ODIN Emerging Markets Fondkommentar april 2014 210 miljoner abonnenter Ökad position i rysk aktie Vietnam på kartan Månaden som gick ODIN Emerging Markets gav en avkastning på 3, procent i april. Fondens

Läs mer

ODIN Norden. Årskommentar 2015

ODIN Norden. Årskommentar 2015 ODIN Norden Årskommentar 2015 Fondens portfölj ODIN Norden december 2015 Avkastning senaste månaden och i år Fonden levererade en avkastning på -3,8 procent den senaste månaden. Avkastningen för fondens

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer