Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraft&Kultur endast el från vind och vatten"

Transkript

1

2

3

4 Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen kärnkraft. Vi värmer och lyser upp skolor, daghem, bibliotek och andra offentliga lokaler i majoriteten av våra svenska kommuner. Utöver detta har också företag och hushåll valt att ta med den miljövänliga elen hem. Bra el till otroligt bra priser Nu etablerar vi oss i Finland, och vi vänder oss till dig som bryr dig om miljön, till dig som är en ansvarstagande företagare. De andra elbolagen säljer och producerar enorma mängder kraft med hjälp av fossila bränslen. Det gör inte vi. Kraft&Kultur leverar miljövänlig el till konkurrenskraftiga priser. Vår rena el din konkurrensfördel Du väljer framtid vad väntar du på? När du väljer vår rena el visar du att ditt företag är miljömedvetet; en bra konkurrensfördel för dig. Kontakta oss redan i dag, så har du gjort en högst konkret handling för en bättre miljö. Byt till Kraft&Kultur För en konkurrenskraftig offert på el endast från vind- och vattenkraft e-posta till eller ring Kraft&Kultur i Sverige AB Box Stockholm, Sweden Du väljer framtid. Det är därför allt fler väljer Kraft&Kultur ett energibolag som kämpar för miljön.

5 Fokusering på väsentlig verksamhet En organisation i förändring Stafettpinnen har lämnats över. Min första dag, i Företagarnas Centraldelegations och Österbottens Företagarförenings tjänst, har i skrivande stund börjat. Under sommaren som gått, har jag pararellt med skötseln av min tjänst i Säkerhetsentreprenörsförbundet, haft förmånen att inleda med en mjukstart, genom att delta i några evenemang och möten, tillsammans med min föregångare Kurt Häggblad. Kurre har med sin gedigna erfarenhet lotsat mig in i verksamheten. Känslan kan förliknas vid det när en sjökapten på sin första långseglats lämnar av lotsen och styr fartyget ut mot ett öppet hav. Den steniga innerskärgården är avverkad. Framför ligger ett öppet hav. Ett hav med möjligheter. Ibland väntas soliga, ibland stormiga dagar. En del dagar kommer att avverkas genom att kryssa mellan klippor och skär. Seglatsen kommer säkert att bestå av många utmaningar, men framförallt också möjligheter. FC:s styrelse har under sommaren förberett nästa långseglats. Också en annan central person inom den finlandssvenska företagarverksamheten, Thomas Palmgren på FiF, övergår under inkommande höst till andra uppgifter som medlem av EU:s ekonomiska och sociala kommitté. Eftersom Palmgren har ansvarat för både den svenska servicen i FiF och SFF: s praktiska verksamhet, innebär det förändringar för den svenska servicen. SFF har redan löst frågan genom att styrelsemedlemmen Thorbjörn Sirén tar över som verksamhetsledare. Vi hälsar Thorbjörn välkommen med! FC:s styrelse har tydligt poängterat, att Palmgrens efterträdare som svensk ombudsman på FiF, bör vara en person med svenska som modersmål och som på heltid skall sköta FiF:s information och service på svenska. Företagarnas Centraldelegations roll klarnar FC:s styrelse gick också enhälligt in för, att anhålla om medlemskap för FC i FiF, som övrig riksomfattande företagsverksamhet representerande organisation. Dessutom föreslår man för FiF:s styrelse, att ett svenskspråkigt utskott inrättas under FiF:s styrelse och att bemanningen av utskottet skall utgöras av FC:s styrelse. Utmaningar och möjligheter Den finlandssvenska företagskåren står, i likhet med de finskspråkiga företagarna, inför utmaningar de närmaste åren. Den ekonomiska nedgången på marknaden, i kombination med bristen på yrkeskunnig arbetskraft, kommer att märkas i företagarnas resultat och balansräkningar under de närmaste åren. Följdverkningarna kommer att variera, beroende av i vilken region och i vilken bransch företagen verkar. Peter Östman, VD för Företagarnas Centraldelegation och Österbottens Företagarförening Trots utmaningarna har de finlandssvenska företagarna i många avseenden goda verksamhets- och tillväxtmöjligheter. Dels finns det en stabil lokal hemmamarknad och dels den nationella hemmamarknaden. För många är också den nordiska marknaden en naturlig marknad. FC:s redaktionsråd besökte på försommaren Kaliningrad och slöt viktiga kontakter till den ryska marknaden. Kontakter som det är skäl att utvärdera och tillsammans med hugade företagare utveckla till konkreta projekt. För egen del hoppas jag att frågor som berör organisationsstrukturerna småningom kan vara ett avslutat kapitel, så att vi med full kraft kan fokusera på de centrala uppgifter som hör till oss. Nämligen, att sköta de svenskpråkiga företagarnas intressebevakning, att stödja och främja de allmänna verksamhetsförutsättningarna, att ordna kunskapshöjande utbildning, samt framförallt, att höja profilen för företagandet bland beslustfattarna och den breda allmänheten. 5 Företagsnyckeln 4/2008

6 Kvalitet - en framtidsförsäkring...sid 8 Ett gott rykte är lika med överlevnad. Det är en sanning som rör alla företag, och som ingen har råd att slå ifrån sig. Den insikten är grunden för ett aktivt kvalitetstänkande. Praktisk förbättring med visionen som ledstjärna...sid 9 Det handlar om att bli bättre. Det är långt ifrån så invecklat som det låter. Och ett certifikat behöver inte vara det slutliga målet. Ledningssystemet ska hjälpa företaget att nå sina egna målsättningar. Honnörsordet kvalitet lika gammalt som företaget...sid 11 Botnia Marin är i full gång med att utarbeta sitt ledningssystem. Tanken på en genomgripande förbättring är gammal i företaget. Bra båtar har alltid varit målsättningen, och nu ska ett praktiskt system göra hela processen bättre än någonsin. Ny på posten, gammal i gamet..sid 14 Med småföretagandet i ryggmärgen och gedigen arbetserfarenhet tar sig Peter Östman an sina nya uppgifter. Från och med september är han vd för såväl Österbottens Företagarförening som Företagarnas Centraldelegation. Medlemmarna hittar honom i huvudsak i Vasa, men även i det nya sidokontoret i Jakobstad. Kaliningrad öppnar portarna för utländska företag...sid 16 Den ryska exklaven Kaliningrad vid Östersjökusten kan fungera som en genväg för finländska företag som vill in på den ryska marknaden. Området har specialstatus och utländska investeringar gynnas med ekonomiska förmåner. Bland annat vill man utveckla industrin och turismen. Kolla infrastrukturen...sid 20 Då man planerar att starta företag i ett nytt land finns det många stora som små detaljer att tänka på. Många av dem är självklara. Andra, som oframkomliga vägar under en del av året, kan komma som stora överraskningar i ett skede när projektets förverkligande redan framskridit så pass långt att ett tillbakadragande inte längre upplevs som möjligt. Solens mat på åländskt vis...sid 22 Den första maj i år öppnade den italienska restaurangen Umbra i Mariehamn. Det nya konceptet togs emot med öppna armar av gästerna och krögarna pustar nu ut efter en intensiv sommar. Företagsnyckeln 4/2008 6

7 Företagsbilen...sid Provkörning av Audi A4 1.8 TFSI Business, klassledare som övertygar Finlands bristande vägunderhåll rena kapitalförstöringen Granskning av bensinpriserna i Svenskfinland Nya Skoda Superb är en rymlig kombisedan Bilnotiser Mässkalendern hösten sid 29 Södra Finland...sid Thorbjörn Sirén ny verksamhetsledare Luckan utmanar företagen att förbättra sin svenska service Åland...sid Småföretag målet i företagshälsovårdsprojekt Kauppalehti granskade öpettider Åland har Finlands dyraste mat Läroavtal även för företagare Svag ökning av turismen Bra sommar för handlarna i Mariehamn Kvällsfest lyser upp centrummörkret Företagsnyckeln - språkrör för Finlands svenska företagare sedan 1997 Chefredaktör: Peter Östman Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Thomas Palmgren Tfn (09) Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening och Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Telefon: (06) Fax: (06) Prenumerationspris: 30 euro/år Österbotten...sid Dagens fråga Nya ÖF-medlemmar Glimtar från bostadsmässan Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2008 Nr Utkommer Material 1 v v v v v Företagsnyckeln 4/2008

8 Kvalitet - en framtidsförsäkring Ett gott rykte är lika med överlevnad. Det är en sanning som rör alla företag, och som ingen har råd att slå ifrån sig. Den insikten är grunden för ett aktivt kvalitetstänkande. Kurt Häggblad ser kvaliteten som en lika viktig som självklar del i varje företags verksamhet. Det är något som företagarföreningen engagerat sig i under relativt lång tid. Under 1990-talet var vi med om att arbeta upp ett första system, Kvalitetstrappan, som skulle hjälpa företagen till medvetet förbättringsarbete. Tiden sprang visserligen ifrån trappan, men tänkandet är lika aktuellt, om inte mer än någonsin. Häggblad är nybliven pensionär, men delar gärna med sig av de erfarenheter han samlat som vd för Österbottens Företagarförening, Företagarnas Centraldelegation och Kust-Österbottens Företagare. värdefullt hjälpmedel i kampen för överlevnad. Han understryker att alla inte behöver anlita en konsult för att kunna hålla en god kvalitet i sin verksamhet. Å andra sidan finns det ingen gräns beträffande företagets storlek, för när det lönar sig att anlita hjälp. Det beror helt på hur företagaren själv upplever sin situation. Häggblad har under årens lopp bistått med goda råd, och han berättar att företagarföreningen också varit med om att arrangera kurser inom ämnet. En del ordnas som delar av projekt, och företagarna kan i sådana fall insupa nyttiga kunskaper till riktigt moderata priser. Kunden frågar Kvalitetsaspekten ska genomsyra varje del i ett företags verksamhet. Därmed bör tänkandet också sträcka sig utanför företagets egen dörr. De flesta frågor jag fått under min tid som intressebevakare gäller nog miljön. Miljöfrågor rör inte bara några specifika branscher. Och idag frågar kunderna faktiskt efter hur miljön mår. Det blir också allt vanligare att offertförfrågningar omfattar en större helhet, där kvaliteten över hela linjen beaktas. Kurt Häggblad förtydligar att alla företag inte nödvändigtvis behöver skaffa sig certifikat. Var och en fattar beslut om en sådan anskaffning, på basen av behov och nytta. Text och foto: Anne Manner Löften till för att hållas Det allra mest grundläggande är att hålla givna löften. Ingen kund ska behöva godta att löften bryts utan vidare, att ingen meddelar om förändringar i tidtabell och att företagaren i värsta fall gör sig onåbar, när besvikna kunder söker svar på sina frågor. Sådant kanske inte hotar den fortsatta verksamheten, om alla företag inom en speciell nisch agerar på likadant sätt. Men det kan komma en dag när en ny konkurrent startas av en aktör som insett vikten av kvalitet i alla lägen. Den företagaren kommer onekligen att dra det längsta strået på sikt. Kurt Häggblad påminner om att tiderna inte alltid är goda. När efterfrågan minskar, är ett gott rykte ett Medvetenhet om vikten av kvalitet är grunden för fortsatt överlevnad, säger Kurt Häggblad. Företagsnyckeln 4/2008 8

9 Praktisk förbättring med visionen som ledstjärna Det handlar om att bli bättre. Det är långt ifrån så invecklat som det låter. Och ett certifikat behöver inte vara det slutliga målet. Ledningssystemet ska hjälpa företaget att nå sina egna målsättningar. Ordning och reda, struktur och systematik. Så sammanfattar Leif Mannfolk, ägaren till företaget LM-Systemet i Korsnäs, det som ofta går under benämningen kvalitets- och miljöledningssystem. Själv föredrar han att tala om ledningssystem. Syftet med ett ledningssystem är att omfatta varje detalj inom företaget, och som naturliga delar ingår både kvalitet och miljöhänsyn. Och allt utgår från företagets egna visioner och målsättningar. Levande och praktiskt Varje företags överlevnad är beroende av sina kunder. Därför borde det vara självklart för varje företag att försöka förstå kundernas önskemål, och att försöka tillmötesgå dem. Den förståelsen är en av grundprinciperna i kvalitetsutvecklingen. En annan grundprincip rör ledarskapet i företaget. Det bör vara baserat på förståelse för omgivningen, och kunna uppmuntra medarbetarna till engagemang. Ledningssystemet ska genomsyra hela verksamheten i ett företag. Det ska alltså inte bara avhandlas inom företagsledningen, även om förbättringsprocessen börjar där. Och ett ledningssystem är ingenting som avslutas en dag och arkiveras Leif Mannfolk hjälper företag att arbeta fram ledningssystem. Han ratar de teoretiska sätten och har istället utarbetat en egen, lättfattlig modell. Han servar främst den svenskösterbottniska kusten, men har även uppdrag i Sverige och Norge. i en mapp. Nej, det ska vara levande, praktiskt fungerande och lätt att uppdatera. Ett ledningssystem som fyller sin funktion ska vara kort och enkelt, formulerat med företagets egen vokabulär så att alla berörda förstår. Spelreglerna inom företaget ska visserligen vara solklara, men de ska inte utesluta fortsatt kreativitet och tankeverksamhet. Certifikat inget självändamål Mannfolk råder sina kunder att hålla ögonen borta från certifikatens numrerade punkter. Det är bättre att basera ledningssystemet på företagets egen verksamhet, än att låsa utvecklingsarbetet till särskilda kriterier. En genomgående förbättring av hela verksamheten rustar på ett naturligt sätt företaget inför en eventuell certifiering. Ett certifikat ska inte vara ett självändamål. Den som har behov av ett eller flera sådana hjälper jag gärna, men det finns många företag som uppnår kraven för diverse standarder, men som inte behöver det skriftliga beviset som ett certifikat är. Han förtydligar att de olika certifikaten må heta ISO 9000 eller något annat, och alla ha sina specifika kriterier, men att alla i grunden tjänar samma syfte. Deras funktion är att bevisa en viss kvalitet inom ett företag. Från en person till stora företag Leif Mannfolk har sysslat med ledningssystem, och allt vad de innebär, forts. nästa sida 9 Företagsnyckeln 4/2008

10 sedan tidigt 1990-tal. Sedan 2003 är han företagare i branschen och lotsar en mängd företag genom en förbättringsprocess. Bland mina kunder finns allt från enmansföretag till relativt stora firmor, och även skolor. Dessutom anlitar bland annat yrkeshögskolor honom som föreläsare. På kurserna finns också representanter för en mängd olika slags företag, stora som små. I takt med att erfarenheten vuxit, har han utarbetat en egen modell som underlag för utarbetandet av ledningssystem. Modellen är en lättfattlig pyramid som omfattar varje länk i ett företags kedja. Och den kan användas av precis vilket företag som helst, oberoende av storlek och bransch. Triangeln och jag fungerar som lotsar under förbättringsarbetet, men det är uttryckligen företaget som gör jobbet. Det är ju företaget som ska leva med och verka inom sitt ledningssystem. Vision och mål grund för allt Vid första besöket frågar Leif Mannfolk efter kundens vision. En klar vision är A och O i all verksamhet. Varje företag bör ha klart för sig var det vill stå om exempelvis fem år. När visionen är belyst börjar arbetet med att klarlägga hur företaget kan nå det eftersträvansvärda. På toppen av pyramiden á la Mannfolk står policyn. Utgående från det som företaget lovar sina kunder utarbetas själva ledningssystemet. Målsättningar ska klargöras, och efter det gäller det att ta itu med allt som gör det möjligt att uppnå målsättningarna. Arbetet börjar i företagets ledning, och ska småningom sippra genom hela organisationen. Det är ledningens uppgift att klargöra visioner, policy och övergripande mål. Det ska göras på ett sådant sätt att varje medarbetare vet sin funktion, och betydelsen av sin del i verksamheten. Det här är viktigt. Om inte individens önskemål överensstämmer med företagets, gnisslar det i maskineriet. Väl använd tid Det finns de som drar sig för att ta itu med en förbättring inom företaget. Att utarbeta ett fungerande ledningssystem kan faktiskt kräva ett par år av arbete. Tids- och resursbrist är vanliga orsaker till att en företagare kör på i gamla hjulspår. Jag såg en gång en teckning föreställande två stenåldersmänniskor med varsin skottkärra. Den ena kärran var försedd med ett runt hjul, den andra med ett fyrkantigt. Den sistnämnda sa sig inte ha tid att byta till ett runt hjul. Teckningen är onekligen talande. En kvalitetsförbättring innebär merarbete för stunden, men ska ses som en satsning för framtida segrar. Målsättningen med ett ledningssystem är i första hand att få nöjda kunder, i andra hand att nå det målet på ett lönsamt och effektivt sätt. Text och foto: Anne Manner Företagsnyckeln 4/

11 Honnörsordet kvalitet lika gammalt som företaget Botnia Marin är i full gång med att utarbeta sitt ledningssystem. Tanken på en genomgripande förbättring är gammal i företaget. Bra båtar har alltid varit målsättningen, och nu ska ett praktiskt system göra hela processen bättre än någonsin. anställde företaget en person som på heltid utarbetar ledningssystemet. Processen har nu pågått i drygt ett och ett halvt år. I en mapp i hyllan hittar vd Johan Carpelan det han söker. Här! Ett kvalitetsprojekt var under arbete inom Botnia Marin år Men av praktiska skäl blev det framflyttat gång på gång, och nu fungerar dokumenten bara som hyllvärmare. Idag är ett ledningssystem - levande i verkligheten istället för välpackat i tjocka mappar - under arbete. Det ska omfatta båtbyggarens båda verksamhetspunkter, det vill säga Malax och Nykarleby. Målet är inte i första hand att klara kriterierna för något certifikat. Det centrala för oss är ett genuint förbättringsarbete, som ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill ha nöjda medarbetare och kunder som med glädje återkommer. Carpelan berättar att företaget fått erbjudanden om snabbaste vägen till certifikat. De raska aktörerna fick nej tack. Vi är inte intresserade av att bara visa upp ett certifikat. Vi vill ha verkliga och fortlöpande förbättringar. Igång så fort rum fanns Vi insåg på ett tidigt stadium att vi behövde en särskild person som utarbetade ledningssystemet. Det var inte möjligt tidigare, säger produktionschefen Mikael Ljungqvist. Företaget har expanderat kraftigt, och en utbyggnad av utrymmena blev högst nödvändig. Och så fort det fanns ett rum och ett skrivbord att erbjuda, Ledningssystemet omfattar varje detalj i verksamheten. Här ett exempel i form av en framtagen mall, som ser till att borrhålen kommer på rätt plats, samtidigt som de rundade kanterna blir som de ska. Som guide fungerar samma konsult som var inkopplad under 1990-talet, nämligen Leif Mannfolk. Han besöker företaget ett par gånger per månad. Tro nu inte att han ger oss några färdiga mallar. Nej, han ger oss hjälpmedel men sätter helt sonika oss i arbete, skrattar Johan Carpelan, och konstaterar att det är som det ska vara. Konsulten pekar på det som den hemblinde inte ser, ger råd och vägledning under processens gång, men ser till att den som ska leva med systemet gör upp det. Kvalitetsaspekten är långt ifrån ny inom Botnia Marin. Sanna, fortlöpande förbättringar kommer i första hand, certifikat i andra, säger Mikael Ljungqvist och Johan Carpelan. Visionen som grund Företagets vision var egentligen självklar. Men att uttrycka den kort och koncist var rätt krävande. forts. nästa sida 11 Företagsnyckeln 4/2008

12 Det säger Henrik Masus, produktionsutvecklare och den som anställdes för att hålla i trådarna under förbättringsprocessens gång. Han citerar Winston Churchill, som sa att under ett tvåtimmars radioprogram är det bara att prata på, men ett femminuters inslag kräver två timmar av förberedelser. Det gäller för företaget att veta vad det vill, och vad det kan lova sina kunder. Botnia Marins båtar är påkostade och görs enligt de särskilda önskemål som kunderna har. Då förväntar sig också varje kund en båt av hög kvalitet. Avvikelser åtgärdas Under kvalitetsförbättringen har företaget bland annat tagit fram ett avvikelsesystem. Tack vare den öppna mentaliteten gick det väldigt lätt att få till stånd. I systemet ingår allt inom verksamheten. Vi vill upptäcka fel i ett så tidigt skede som möjligt, och reder ut om det handlar om tillfälliga misstag eller systematiska fel, säger Henrik Masus. Kvalitetsuppföljningen förutsätter alerta medarbetare. Stefan Orre berättar att bland annat inskolning av ny arbetskraft underlättas av ett välfungerande ledningssystem. Det gäller för alla som upptäcker något fel att rapportera det. Varje vecka går vi genom listan på rapporterade avvikelser, och gör en markering när en avvikelse är granskad och när den är tillrättad. Det kan handla om att se över arbetsmetoder eller att kontakta någon leverantör. Masus understryker att hög kvalitet över hela linjen gynnar företaget i sin helhet, och därmed varje enskild medarbetare. Buffert är slöseri Därmed berör han något mycket centralt i ledningssystemet. Hittills har systemet i huvudsak utarbetats bland ledningen, men medarbetarna i produktionen blir allt mer delaktiga på olika sätt. Bland annat finns olika uppföljningar fästa på en synlig anslagstavla. Här kan medarbetarna stanna till för att kontrollera hur ekonomin går i förhållande till budgeten, och hur leveranser och arbeten fortlöper i jämförelse med planerad tidtabell. Av uppföljningen lär vi oss att planera bättre. Visst kan man hålla leveranstider med hjälp av buffertveckor, men det är fiffigare att arbeta så effektivt att buffertveckor inte behövs. Vårt ledningssystem berör därför alla våra samarbetspartners. Önskemål om motortyp hör till den grundläggande information vi behöver veta i ett tidigt skede. Detsamma gäller båtens färg, eftersom färgen måste vara bestämd långt innan skrovet görs. Här är ett exempel på sådant som vi hat tagit fram inom ledningssystemet. Här ser alla vad som ska utföras på vilken båt, och ett grönt fält meddelar att ett arbete är utfört, visar Henrik Masus. Bort med grynnorna Företaget har klargjort vilka krav det ställer på sina leverantörer. Masus visar en lång lista på faktorer som beaktas. Företagsnyckeln 4/

13 Här finns allt från leveranstider till pris, kvalitet, miljöpåverkan och logistik. Under hösten har processen hunnit så långt att revisionsplaner är gjorda. Interna revisioner utförs under höstens lopp, och småningom är det dags för utomstående, auktoriserade revisorer att granska kvaliteten inom företaget. Men det väsentliga är fortfarande att få arbetet att fungera enligt våra egna uppställda mål. Henrik Masus förklarar idén med processen på ett för båtbranschen passande sätt: Det gäller att undanröja grynnorna. Och det med hjälp av minimal administration. Systemet underlättar vardagen Stefan Orre ser många fördelar med ett klart ledningssystem. Han är en av arbetsledarna på Botnia Marin. Ett väl utarbetat system är ett bra verktyg för anpassning av arbetsmetoder och vid inskolning. Han berättar att omsättningen på personalen är liten, men att den ökade verksamheten inneburit många nyanställningar. Särskilda krav ställer det faktum att varje båt är unik. För det här företaget är inskolning på arbetsplatsen en av lösningarna. Ett flertal medarbetare har dessutom studerat genom läroavtal. Inom den behövliga praktiken har de utfört en mängd olika sysslor inom företaget, och kunniga lärare har kommit hit för att hålla teorilektioner. Orre poängterar att en hög kvalitet genom hela produktionskedjan är A och O för alla. Att alla inser nyttan med hög kvalitet gör att alla håller ögonen öppna för att upptäcka eventuella fel, och att mera erfarna personer kan hjälpa nykomlingar. Det var enklare förr, när arbetsstyrkan bestod av ett tjugotal personer. Nu är vi omkring 140 personer, och goda system behövs för att allt ska löpa. Orre understryker att rapporterade avvikelser inte hänförs till något straffsystem. Nej, det handlar om att höja kvalitet och kompetens hos alla, för allas bästa. Text och foto: Anne Manner Brist på yrkesförare ökar trycket på högre ålderstak Transportsektorn står inte bara under lönsamhetspress. Även bristen på arbetskraft skapar problem, både inom godstrafiken och bussbolagen. De verksamma förarna blir allt äldre. Medelåldern är 42 år, men andelen chaufförer över 50 år har stigit till en tredjedel. Samtidigt blir det allt svårare att rekrytera unga, främst på grund av arbetstiderna, branschens hårda tempo och lönenivån. Bristen på chaufförer börjar bli akut, särskilt i huvudstadsregionen och kustområdet. På trafikministeriet förbereds en reform av körkortslagstiftningen för anpassning till EU:s kökortsdirektiv. Målet är att den nya lagen ska träda ikraft EU-direktivet godkänner inte ålderstak för yrkesförare. I Finland är gränsen 70 år, vilket i branschen ses som ett onödigt hinder. Folk lever allt längre och på Bussförbundet anser man att trafiksäkerhetsaspekten kan tillgodoses genom tätare hälsokontroller. I Sverige är åldersgränsen för yrkeschaufförer 80 år, vilket i främst Tornedalen lett till att finländare skaffar svenska yrkeskörkort för att kunna fortsätta jobba. (Källa: Helsingin Sanomat) Foto: Kari Kemppainen Varsinais-Suomen Yrittäjät 13 Företagsnyckeln 4/2008

14 Ny på posten, gammal i gamet Med småföretagandet i ryggmärgen och gedigen arbetserfarenhet tar sig Peter Östman an sina nya uppgifter. Från och med september är han vd för såväl Österbottens Företagarförening som Företagarnas Centraldelegation. Medlemmarna hittar honom i huvudsak i Vasa, men även i det nya sidokontoret i Jakobstad. Peter Östman är allt annat än främmande för den medlemskår vars intressen han ska bevaka. I släktens nu levande generationer finns det gott om företagare, och forna släktled har föregått med sporrande exempel. Själv blev Peter företagare vid 24 års ålder. Därför känner jag företagarnas vardagliga bekymmer. Alldeles särskilt bekant är jag med de små och medelstora företagens verklighet. Funktionen som verkställande direktör är inte heller obekant. Peter lämnade på sensommaren två vd-poster inom lås- och säkerhetsbranschen. I hans arbetsuppgifter har ingått bland annat intressebevakning, utveckling av utbildning inom branschen samt upprätthållande och utveckling av kvalitets- och miljösystem. Dessutom har han verkat som chefredaktör för branschens medlemstidning. Listan på förtroendeuppdrag är lång, inom både yrkeslivet och politiken. Bland annat har han hunnit svinga ordförandeklubban och är fortfarande styrelsemedlem i säkerhetsbranschens europeiska intresseorganisation. Peters politiska engagemang innebär både lokala och nationella förtroendeposter. Det egna företaget sålde han, innehade en vd-post ett par år och styrde sedan kosan söderut, till Helsingforsregionen. Där hade han och familjen tänkt stanna några år. Vistelsen blev kortare än tänkt, eftersom jag upptäckte att företagarföreningen sökte en ny vd, säger Peter och ler lite hemlighetsfullt. Så låter han sanningen krypa fram. Jag får nog erkänna att det här är en post som funnits i mina tankar. Men möjligheten att söka den kom nog lite tidigare än jag trodde. Flyttlasset rullade alltså tillbaka till Kållby i Pedersöre redan efter två år. Vision: ännu aktivare medlemmar Sitt nya arbete börjar Peter Östman med att kartlägga nuläget. En viss bekantskap har han givetvis gjort med uppgiften innan han beslöt att lämna in ansökan. Och han ger både sin företrädare och medlemmarna ett ärligt erkännande. Företagarföreningen är en stark och välfungerande organisation. Men som bekant finns ingenting så bra att det inte kan förbättras. Och visst har den nya intressebevakaren visioner. Jag skulle gärna se en ännu aktivare medlemskår. Utvecklingsarbetet sker, helt enligt reglerna, genom samarbete mellan mig och styrelsen. Genom de invalda verkar medlemskåren, men jag välkomnar också medlemmarna att ta direkt kontakt med mig. En större uppslutning på möten och kurser vill Peter också försöka locka fram. Arbetets och livets skola Vilja och energi verkar inte vara några bristvaror. Själv beskriver Peter Östman sig som en impulsiv och temperamentsfull arbetsnarkoman. Två branscher Det är inom säkerhetsbranschen och byggnadssektorn Peter Östman varit verksam under hela sitt vuxna liv, och under största delen av tiden som egen företagare. Han har tilldelats utmärkelser inom båda branscherna. Peter Östman välkomnar medlemmarna med i utvecklingsarbetet. Företagarföreningens huvudkontor finns som förut i Vasa, men ett litet arbetsrum öppnas också i Österbottens Tidnings hus i Jakobstad. Företagsnyckeln 4/

15 Och jag är lite av en tusenkonstnär, men ingen utpräglad expert. Han har gått den så kallade långa vägen till nuvarande kunskapsnivå. Praktiskt arbete och levda dagar, både muntra och sorgekantade sådana, har gett honom en bred erfarenhet och beredskap att hantera olika situationer. Bland den teoretiska utbildningen finns bland annat en specialyrkesexamen för företagare samt genomgången vd-skola, Toimitusjohtajakoulu, i Brahestad. I år har merkonomstudier stått på menyn. Visionen är nog att i något skede ta en högskoleexamen. Familjen har hög prioritet Men allt har sin tid. Så har arbetet, och så har fritiden, till och med för en arbetsnarkoman. Jodå, fritiden betraktar jag som värdefull. Den viger jag i första hand åt familjen, församlingen och mina politiska uppdrag. I sin kristna församling tolkar han predikningar från svenska till finska och engelska, eller tvärtom. Under samma tak som Peter huserar frun Katarina och ett ettårigt energiknippe med fyrtassdrift, Jack Russell-terriern Luca. Frun är utbildad barnträdgårdslärare, och är numera verksam inom det yrket. Hon har tidigare arbetat inom familjens företag. I Helsingforsregionen studerar parets båda söner Rasmus och Sebastian företagsekonomi, och där finns också det första barnbarnet, ett halvår gamla Hannes. Företagsam glömmer han säga En beskrivning Peter inte gör av sig själv, men som lyser solklart omkring hela hans person, är det vittomfattande begreppet företagsam. Företagsamhet är - som Företagsnyckeln redde ut i förra numret - mycket mer än att starta och driva företag. Den initiativförmåga som ingår i ordet visade Peter Östman Text och foto: Anne Manner Företagarnas radannonser Nyland Österbotten prov på redan i unga år. Han sneglade längtansfullt på sista skriket inom skidsporten, nämligen ett par glasfiberskidor. Men jag hade fått ett par nya träskidor året innan, så pappa gjorde klart för mig att några nya inte kom på tal så snart. Och mamma, mån som hon var om minstingen i familjen, föreslog att jag skulle söka arbete i en sportaffär. Sagt och gjort. Den tolvårige knatten bestämde sig för att själv skaffa det han inte kunde få, klev kavat in till en sportaffär i Jakobstad, klämde fram sitt ärende och fick börja som försäljare omedelbart. Ägaren var känd för sin kundservice, sina vitsar och sitt prutande. Av honom lärde jag mig allt det väsentliga om kundbetjäning. Och skidorna, ja, dem tjänade han ihop till och nötte i tre år. Åland Bokförings- och disponentbyråer Raseborgs Disponent- och Bokföringscentral Ab Hangö-Ekenäs-Karis-Kimitoön VD Tina Grabber, Tfn (019) Webbsidor och IT-konsulttjänster Teknikfixarn Web: Tfn IT-tjänster och webbsidor Nyholm Solutions Oy Ab Lomvägen 2, Jakobstad Tfn Översättning Översättningstjänst Bergman Kimovägen 733, Kimo Tfn Bokföring Ålands Företagsbyrå Ab auktoriserad redovisningsbyrå Mariehamn Tfn (018) Gåvor G&D Solbacka Smycken Eckerö Tfn (018) Varför gå över ån efter vatten? Din blivande samarbetspartner eller den specialisthjälp du behöver finns kanske i grannbyn eller bara ett par kvarter bort. Tala om att Du finns med en förmånlig branschannons! Genom att vara med här når du ut till över andra företagare. En annons kostar 25 euro. Vid helårsbokning (5 nr) betalar du endast 100 euro. För att annonsera här kontakta din regionförening eller ring (06) Mässor Mässforum Åland Eckerö Tfn (018) Företagsnyckeln 4/2008

16 En bakväg till Ryssland Kaliningrad öppnar portarna för utländska företag Kaliningrad är den västligaste delen av den Ryska Federationen. Geopolitiskt är området unikt - gräns saknas med det övriga Ryssland. Kaliningrad har 140 km kustlinje med Östersjön och är granne med Polen och Litauen. Området är dock överraskande okänt i Finland. För ett företag som vill in på den ryska marknaden är exklaven Kaliningrad ett intressant alternativ. Området behöver utländska investeringar för att trygga den ekonomiska utvecklingen. Utländska företag som investerar kapital erbjuds goda förmåner. Speciellt intressant är att grunda fabriker som monterar komponenter och halvfabrikat till produkter för den ryska marknaden. Skatteförmånen är då betydande jämfört med traditionell export. Tyska BMW och koreanska Hyundai tillverkar framgångsrikt bilar i Kaliningrad, men konceptet fungerar också i små fabriker. Förvaltningsmässigt har Kaliningrad-regionen en speciell status. Om rådet är underställt Moskva men förvaltas av S:t Petersburg som en del av det nordvästliga Ryssland. Detta är en fördel, eftersom produkter tillverkade i Kaliningrad är direkt inne på den ryska marknaden. Området är därför ett alternativ till S:t Petersburg och Karelen som är de traditionella inkörsportarna. På flera platser finns Kuststaden Svetlogorsk har i snart 100 år fungerat som badort. Till vänster lyxhotellet Grand Palace som bland annat haft tidigare presidenten Putin som gäst. I gränsstaden Sovietsk finns en livligt trafikerad bro och tullstation mot Litauen. Företagsnyckeln4/

17 råmark reserverad för industritomter. Region med stora kontraster Under en rundtur i Kaliningrad ser man mest landsbygd. Landskapet är i den västra delen platt och öppet, med avbrott för lövskogsdungar. Det finns till synes mycket odlingsbar oanvänd mark, men stora ytor består av hedliknande torvmarker. Även behövlig teknologi för att ta jordområdena i bruk saknas. Liksom i Baltikum ser man fattigdom och lyx sida vid sida. En stor del av del av de gamla landsvägarna vittnar om den tyska bakgrunden: spikraka och i huvudsak försedda med alléer av lind, ek och ask. Även städerna har ett kraftigt tyskt inslag speciellt i byggnadskulturen. Vid Östersjökusten finns fantastiska sandstränder och högklassiga badinrättningar som för tankarna till sydligare delar av Europa. Staden Svetlogorsk (tidigare Rauschen) kallas även för Lilla Schweiz och är sedan 1913 känd som badort. Den kuperade staden har många nybyggda hotell samt ett omfattande utbud av restauranger och nöjesliv. Antalet turister uppgår till cirka en halv miljon per år. Av befolkningen på knappt en miljon bor cirka hälften i staden Kaliningrad (tidigare Königsberg). Under andra världskriget blev staden i stort sett förstörd, endast domkyrkan klarade sig oskadd. På Sovjettiden var området helt i militärt bruk och slutet för omgivningen. Att landet varit isolerat märker man på språkkunskaperna. De flesta behärskar bara ryska. Kunskaperna i engelska är dåliga, men däremot talar endel tyska. Förmåner för utländska investeringar Kaliningrad är ett specialområde inom Ryssland. Utländska företag får sedan 2003 betydande ekonomiska förmåner som inte kan erhållas i St Petersburg eller Moskva. Skatte- och tullfriheten innebär exempelvis 38 procent lägre kostnadsnivå jämfört med motsvarande export direkt från Polen. Dessutom ligger Kaliningrad väl till som port för handel med EU. Det finns visioner om ett framtida Östersjöns Hong Kong. Om en investering är 150 miljoner rubel (ca 4,5 miljoner euro) ges betydande ekonomiska lättnader, bland annat gällande beskattning. Förmånerna är inte specifika för Kaliningrad, de gäller även andra specialområden inom Ryssland. Enligt Kaliningrads utvecklingsminister M J Pljuhin vill man speciellt ha investeringar inom turism, transport Regionala duman. och logistik, jordbruk och livsmedel, högklassig konsumtionselektronik, radioelektronik och biltillverkning. En av de stora offentliga satsningarna är byggandet av ett nytt kärnkraftverk. Bakom projektet, som omfattar två tryckvattenreaktorer på totalt 2,3 MW, står statliga Rosatom. forts. nästa sida Företagsnyckelns utsända träffade i Kaliningrad bland annat den regionala dumans viceordförande Konstantin I Poliakov, längst till höger. Historiska huvudpunkter 1200-talet Invaderades av Tyska orden 1255 Königsberg grundades Domkyrkan byggdes 1340 Medlem av Hansan 1544 Universitetet i Königsberg grundades 1701 Hertigdömet Preussen blev kungarike 1736 Matematikern Euler beskrev problemet med Königsbergs sju broar, som senare blev grunden för den matematiska grenen topologi Ostpreussen bildades med Königsberg som huvudstad 1871 Införlivades med Tyska riket vid dess enande 1945 Delades upp mellan Polen och Sovjetunionen enligt Potsdam-konferensens beslut 1946 Nuvarande regionen Kaliningrad Oblast bildades den 7 april 1991 Sovjetunionens sammanbrott 1996 Kaliningrad-regionen öppnades för turism genom ny lagstiftning 17 Företagsnyckeln 4/2008

18 Investeringen uppgår till över fem miljarder euro och verket ska tas i bruk Merparten av elströmmen är avsedd för export till EU. Goda utsikter för båttillverkning Den ekonomiska utvecklingen har accelererat de senaste åren och höjt inkomstnivån kraftigt, men även skapat brist på arbetskraft, särskilt med högre utbildning. Efterfrågan på småbåtar ökar i Kaliningrad liksom inom S:t Petersburgsregionen. Idag finns det få hamnar för privatbåtar, men potentialen för båtturism är stor, eftersom området via det europeiska kanalsystemet har förbindelse ända till den holländska Nordsjökusten. Finländskt kunnande då det gäller småbåtshamnar skulle behövas i Kaliningrad. I samband med hamnarna krävs utveckling av tjänster i form av båt- och motorservice och båtvarv. Det behövs även betydande investeringar i kajer och bryggor. Dessutom måste systemet med båtklubbar byggas upp. På företaget Pelikan tillverkar man fem meters motorbåtar från Polen. Skrov och överbyggnad sammanfogas och båtarna inreds och utrustas. De vill ha samarbetspartners för tillverkning av båtar i 7-9 meters klassen. Det kan vara frågan om redan existerande båtmodeller eller båtar som utvecklas för den ryska marknaden. Deras bedömning är att en försäljning på 50 båtar per år är lönsam. Som rysk partner skulle de sköta tillstånd och markreserveringar för att bygga Det gamla båtvarvet i Polessk är en anläggning som ingår i regionens båtturismplaner och väntar på investerare. nya moderna tillverkningsutrymmen. Företagarorganisationen OPORA hjälper Företagarna i Finland samarbetar med den ryska företagarorganisationen Opora Rossii. De ger hjälp och stöd för företag som vill in i Ryssland. Mot ersättning får man hjälp med att hitta kunder och partners. De hjälper också om man råkar i problem med byråkrati och de ryska myndigheterna. Utsikt över centrala Kaliningrad med frihetsmonumentet som återfinns i alla ryska städer. Mitt i Kaliningrad blänker den nybyggda Kristus-Frälsarens katedral, som blev klar 2006 och är den näst största i Ryssland. Företagsnyckeln 4/

19 Opora har nyligen öppnat ett kontor i Kaliningrad. Vill du ha kontakt med Opora kontakta Thomas Palmgren. Företagsnyckelns redaktionsråd besökte Kaliningrad i juni på inbjudan av Opora Rossii i Nordvästra Ryssland. Värd var Dimitri Ivanov som är medlem i Oporas presidium. Han är också chef för byrån för att skydda företagarnas rättigheter som verkar inom ramen för Opora i Nordvästra Ryssland. Text och foto: Thomas Palmgren & Jonny Mattsson Båtvarvet Pelikan färdigställer polska kabinbåtar som säljs till Moskva-området. Priset på en färdig båt motsvarar cirka euro. Fakta om Kaliningrad Areal: kv.km (max 195 x 110 km) Kommunikationer: landsvägar km, järnvägar 620 km, vattenvägar 495 km. Flygplats: Khrabrovo (avstånd 24 km) Struktur: 13 provinser, 22 städer, 98 landsbygdsdistrikt Geografi: slättland med skog i öster, sanddyner vid kusten; två stora innanhav som avskiljs från Östersjön av långa sandrevlar (48 resp. 65 km) Befolkning: invånare, varav 76 % i tätorter Residensstad: Kaliningrad inv. Större städer: Sovietsk , Chernyakhovsk , Baltijsk invånare Folkgrupper: ryssar 78 %, vitryssar 8 %, ukrainare 7 %, litauer 2 %; totalt ca 100 nationaliteter Kända profiler: filosofen Immanuel Kant ( ), astronomen Johann Müller ( ), matematikerna Goldbach och Hilbert, fysikern König, kemisten Wallach, kosmonauten Leonov, fru Ludmila Putina och tennisspelaren Alexander Volkov. Köningsbergs stadsvapen finns avbildat som fönstermålning i katedralen från 1300-talet. Arbetsgivare får kolla kredituppgifter Från första september får arbetsgivare rätt att kontrollera kredituppgifterna för vissa kategorier av anställda. De nya reglerna är ett tillägg till lagen om integritetsskydd och gäller anställda som åtnjuter speciellt förtroende eller kan komma åt att göra olaglig personlig ekonomisk vinning. Kontrollrätten gäller endast redan anställda, inte arbetssökande. I praktiken gäller det ledande personer i företagets ekonomiförvaltning, som har rätt att fatta beslut om finansiella förbindelser eller lån, handskas med stora penningsummor eller har tillgång till affärshemligheter. Fler företag måste rapportera penningtvätt Den nya lagen om penningtvätt som trädde i kraft i början av augusti utökade kretsen av rapporteringsskyldiga företag avsevärt. Lagen ska nu även förhindra finansiering av terrorism i enlighet med EU:s tredje penningtvättdirektiv. De nya branscher som omfattas av lagen är egendomsförvaltning, skatterådgivare samt alla som handlar med varor där enskilda kontantbetalningar eller sammanhängande delbetalningar totalt uppgår till minst euro. Lagen ställer även högre krav på att företagen fortlöpande håller sig informerade om kundens verksamhet för att kunna identifiera risker och misstänkta avvikande transaktioner. 19 Företagsnyckeln 4/2008

20 Kolla infrastrukturen! Då man planerar att starta företag i ett nytt land finns det många stora som små detaljer att tänka på. Många av dem är självklara. Andra, som oframkomliga vägar under en del av året, kan komma som stora överraskningar i ett skede när projektets förverkligande redan framskridit så pass långt att ett tillbakadragande inte längre upplevs som möjligt. När det handlar om att etablera sig i länder i tredje världen är det vettigt att ägna landets infrastruktur tillräcklig uppmärksamhet. I synnerhet om man kastar blickarna utanför huvudstäderna. Vi är bortskämda med att vägar, flyg och järnväg liksom med att el- telefon- och datakommunikationer fungerar. Det är ingen självklarhet i den här världen. Skulle jag i det här landet till exempel planera att starta en industri utanför Guatemala City, skulle jag nog studera alla de här frågorna med förstoringsglas. Vägnätet har helt klart stora brister. I princip finns det fyra vägar som leder in till huvudstaden. Under normala förhållanden fungerar trafikflödet hyfsat. Medelhastigheten på landets serpentinslingrande vägar ligger dock Natt vid Hotel Atelie del Mar långt under densamma på finländska vägar. I rusningstider får du räkna med att det behövs ett par timmar extra för att ta sig in till, ut ifrån eller genom huvudstaden. Och du ska oftast genom huvudstaden för att nå till exempel en av de två export- och importhamnarna som finns. Så fort det förekommer vägunderhåll, får du räkna med att det behövs mycket extra tid för att ta sig från punkt A till punkt B. När vi byggde hotellet bodde vi i huvudstaden under de första månaderna. Vägen förbättrades, vilket vi i dag är tacksamma över hit till Stillahavskusten har vi kanske landets bästa och snabbaste vägförbindelse - och vi köade minst en timme på hitvägen och en på tillbakavägen. Behövde 8-9 timmar för tur-returresan när fem timmar räcker i vanliga fall. Sen har vi naturkrafternas inverkan. Alla huvudvägar omgärdas i princip av höga bergsväggar; en del i större och andra i mindre omfattning. De häftiga skyfall, som tillhör vanligheten under regnperioden, åstadkommer ras som kan stoppa alla trafik under många timmar, för att inte tala om dygn. Oftast finns det inga omvägar som kan utnyttjas! Skyfall betyder också översvämningar, då vattnet i floderna rusar fram likt ursinniga tjurar. Och även om det inte tillhör vanligheten att broar rasar, så inträffar det. Eller något som för oss just nu är verklighet: Häftiga regn under den sista veckan har fått kanalen som skiljer den här ön från fastlandet att svämma över och på ett vägavsnitt ligger vattnet nu så högt att vanliga småbilar inte kan passera. I det här fallet finns det faktiskt en annan väg, men eftersom trafikinformationen inte fungerar, kan jag tänka mig att många nationella turister som är på väg hit under det här veckoslutet, kommer att bli tvungna att vända om. Alla känner inte till den andra möjligheten, och i vilket fall som helst innebär den, i fall man måste vända om, att resan blir minst två-tre timmar längre. Kommer de efter sex är den möjligheten inte ens ett alternativ, då man måste anlita små bilfärjor den sista biten. De trafikerar inte efter mörkrets inbrott. Om vattennivån är lika hög i morgon förorsakar den förmodligen ett visst ekonomiskt bortfall för de flesta hotellen här. Glädjande nog är det ändå inget som inträffar ens varje år. Ett fungerande järnvägsnät finns inte - trots att järnvägen under många decennier var den enda möjligheten att ta sig från Atlantkusten till huvudstaden. Det vill säga om man inte red eller traskade till fots... Flygförbindelserna är inget att skryta över. Konkurrensen är minimal och prissättningen därefter - det gäller såväl inrikes- som utrikesflyg. Det finns två internationella flygfält och ett fåtal mindre, nationella flygfält. Etablerar du ditt företag utanför huvudstaden, är du alltså i mycket hög utsträckning beroende av att vägarna är framkomliga. Dock har Monterrico, där vi finns, ett flygfält, nej en landningsbana. Så pass lång att vi vet att ett plan med 19 passagerare har landat - det var bröllopsgäster som anlände till hotellet där vigseln, bröllopet försiggick. Privata cessnaplan landar här stup i Företagsnyckeln 4/

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs

Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs 2 2 0 1 2 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K Kvinnorna som bestämmer Går också till Ekenäs Energis kunder * Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2014 Maj Spökvandring på Svartå Slott är nyheten

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg För och om företagare i Skaraborg NR4 2012 Tungt för djupet från Undenäs Enklare digitalbetalning Företagsraketen i Skövde Designhus för alla FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE SNART BÖRJAR ÄVENTYRET

Läs mer