Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraft&Kultur endast el från vind och vatten"

Transkript

1

2

3

4 Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen kärnkraft. Vi värmer och lyser upp skolor, daghem, bibliotek och andra offentliga lokaler i majoriteten av våra svenska kommuner. Utöver detta har också företag och hushåll valt att ta med den miljövänliga elen hem. Bra el till otroligt bra priser Nu etablerar vi oss i Finland, och vi vänder oss till dig som bryr dig om miljön, till dig som är en ansvarstagande företagare. De andra elbolagen säljer och producerar enorma mängder kraft med hjälp av fossila bränslen. Det gör inte vi. Kraft&Kultur leverar miljövänlig el till konkurrenskraftiga priser. Vår rena el din konkurrensfördel Du väljer framtid vad väntar du på? När du väljer vår rena el visar du att ditt företag är miljömedvetet; en bra konkurrensfördel för dig. Kontakta oss redan i dag, så har du gjort en högst konkret handling för en bättre miljö. Byt till Kraft&Kultur För en konkurrenskraftig offert på el endast från vind- och vattenkraft e-posta till eller ring Kraft&Kultur i Sverige AB Box Stockholm, Sweden Du väljer framtid. Det är därför allt fler väljer Kraft&Kultur ett energibolag som kämpar för miljön.

5 Fokusering på väsentlig verksamhet En organisation i förändring Stafettpinnen har lämnats över. Min första dag, i Företagarnas Centraldelegations och Österbottens Företagarförenings tjänst, har i skrivande stund börjat. Under sommaren som gått, har jag pararellt med skötseln av min tjänst i Säkerhetsentreprenörsförbundet, haft förmånen att inleda med en mjukstart, genom att delta i några evenemang och möten, tillsammans med min föregångare Kurt Häggblad. Kurre har med sin gedigna erfarenhet lotsat mig in i verksamheten. Känslan kan förliknas vid det när en sjökapten på sin första långseglats lämnar av lotsen och styr fartyget ut mot ett öppet hav. Den steniga innerskärgården är avverkad. Framför ligger ett öppet hav. Ett hav med möjligheter. Ibland väntas soliga, ibland stormiga dagar. En del dagar kommer att avverkas genom att kryssa mellan klippor och skär. Seglatsen kommer säkert att bestå av många utmaningar, men framförallt också möjligheter. FC:s styrelse har under sommaren förberett nästa långseglats. Också en annan central person inom den finlandssvenska företagarverksamheten, Thomas Palmgren på FiF, övergår under inkommande höst till andra uppgifter som medlem av EU:s ekonomiska och sociala kommitté. Eftersom Palmgren har ansvarat för både den svenska servicen i FiF och SFF: s praktiska verksamhet, innebär det förändringar för den svenska servicen. SFF har redan löst frågan genom att styrelsemedlemmen Thorbjörn Sirén tar över som verksamhetsledare. Vi hälsar Thorbjörn välkommen med! FC:s styrelse har tydligt poängterat, att Palmgrens efterträdare som svensk ombudsman på FiF, bör vara en person med svenska som modersmål och som på heltid skall sköta FiF:s information och service på svenska. Företagarnas Centraldelegations roll klarnar FC:s styrelse gick också enhälligt in för, att anhålla om medlemskap för FC i FiF, som övrig riksomfattande företagsverksamhet representerande organisation. Dessutom föreslår man för FiF:s styrelse, att ett svenskspråkigt utskott inrättas under FiF:s styrelse och att bemanningen av utskottet skall utgöras av FC:s styrelse. Utmaningar och möjligheter Den finlandssvenska företagskåren står, i likhet med de finskspråkiga företagarna, inför utmaningar de närmaste åren. Den ekonomiska nedgången på marknaden, i kombination med bristen på yrkeskunnig arbetskraft, kommer att märkas i företagarnas resultat och balansräkningar under de närmaste åren. Följdverkningarna kommer att variera, beroende av i vilken region och i vilken bransch företagen verkar. Peter Östman, VD för Företagarnas Centraldelegation och Österbottens Företagarförening Trots utmaningarna har de finlandssvenska företagarna i många avseenden goda verksamhets- och tillväxtmöjligheter. Dels finns det en stabil lokal hemmamarknad och dels den nationella hemmamarknaden. För många är också den nordiska marknaden en naturlig marknad. FC:s redaktionsråd besökte på försommaren Kaliningrad och slöt viktiga kontakter till den ryska marknaden. Kontakter som det är skäl att utvärdera och tillsammans med hugade företagare utveckla till konkreta projekt. För egen del hoppas jag att frågor som berör organisationsstrukturerna småningom kan vara ett avslutat kapitel, så att vi med full kraft kan fokusera på de centrala uppgifter som hör till oss. Nämligen, att sköta de svenskpråkiga företagarnas intressebevakning, att stödja och främja de allmänna verksamhetsförutsättningarna, att ordna kunskapshöjande utbildning, samt framförallt, att höja profilen för företagandet bland beslustfattarna och den breda allmänheten. 5 Företagsnyckeln 4/2008

6 Kvalitet - en framtidsförsäkring...sid 8 Ett gott rykte är lika med överlevnad. Det är en sanning som rör alla företag, och som ingen har råd att slå ifrån sig. Den insikten är grunden för ett aktivt kvalitetstänkande. Praktisk förbättring med visionen som ledstjärna...sid 9 Det handlar om att bli bättre. Det är långt ifrån så invecklat som det låter. Och ett certifikat behöver inte vara det slutliga målet. Ledningssystemet ska hjälpa företaget att nå sina egna målsättningar. Honnörsordet kvalitet lika gammalt som företaget...sid 11 Botnia Marin är i full gång med att utarbeta sitt ledningssystem. Tanken på en genomgripande förbättring är gammal i företaget. Bra båtar har alltid varit målsättningen, och nu ska ett praktiskt system göra hela processen bättre än någonsin. Ny på posten, gammal i gamet..sid 14 Med småföretagandet i ryggmärgen och gedigen arbetserfarenhet tar sig Peter Östman an sina nya uppgifter. Från och med september är han vd för såväl Österbottens Företagarförening som Företagarnas Centraldelegation. Medlemmarna hittar honom i huvudsak i Vasa, men även i det nya sidokontoret i Jakobstad. Kaliningrad öppnar portarna för utländska företag...sid 16 Den ryska exklaven Kaliningrad vid Östersjökusten kan fungera som en genväg för finländska företag som vill in på den ryska marknaden. Området har specialstatus och utländska investeringar gynnas med ekonomiska förmåner. Bland annat vill man utveckla industrin och turismen. Kolla infrastrukturen...sid 20 Då man planerar att starta företag i ett nytt land finns det många stora som små detaljer att tänka på. Många av dem är självklara. Andra, som oframkomliga vägar under en del av året, kan komma som stora överraskningar i ett skede när projektets förverkligande redan framskridit så pass långt att ett tillbakadragande inte längre upplevs som möjligt. Solens mat på åländskt vis...sid 22 Den första maj i år öppnade den italienska restaurangen Umbra i Mariehamn. Det nya konceptet togs emot med öppna armar av gästerna och krögarna pustar nu ut efter en intensiv sommar. Företagsnyckeln 4/2008 6

7 Företagsbilen...sid Provkörning av Audi A4 1.8 TFSI Business, klassledare som övertygar Finlands bristande vägunderhåll rena kapitalförstöringen Granskning av bensinpriserna i Svenskfinland Nya Skoda Superb är en rymlig kombisedan Bilnotiser Mässkalendern hösten sid 29 Södra Finland...sid Thorbjörn Sirén ny verksamhetsledare Luckan utmanar företagen att förbättra sin svenska service Åland...sid Småföretag målet i företagshälsovårdsprojekt Kauppalehti granskade öpettider Åland har Finlands dyraste mat Läroavtal även för företagare Svag ökning av turismen Bra sommar för handlarna i Mariehamn Kvällsfest lyser upp centrummörkret Företagsnyckeln - språkrör för Finlands svenska företagare sedan 1997 Chefredaktör: Peter Östman Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Thomas Palmgren Tfn (09) Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening och Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Telefon: (06) Fax: (06) Prenumerationspris: 30 euro/år Österbotten...sid Dagens fråga Nya ÖF-medlemmar Glimtar från bostadsmässan Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2008 Nr Utkommer Material 1 v v v v v Företagsnyckeln 4/2008

8 Kvalitet - en framtidsförsäkring Ett gott rykte är lika med överlevnad. Det är en sanning som rör alla företag, och som ingen har råd att slå ifrån sig. Den insikten är grunden för ett aktivt kvalitetstänkande. Kurt Häggblad ser kvaliteten som en lika viktig som självklar del i varje företags verksamhet. Det är något som företagarföreningen engagerat sig i under relativt lång tid. Under 1990-talet var vi med om att arbeta upp ett första system, Kvalitetstrappan, som skulle hjälpa företagen till medvetet förbättringsarbete. Tiden sprang visserligen ifrån trappan, men tänkandet är lika aktuellt, om inte mer än någonsin. Häggblad är nybliven pensionär, men delar gärna med sig av de erfarenheter han samlat som vd för Österbottens Företagarförening, Företagarnas Centraldelegation och Kust-Österbottens Företagare. värdefullt hjälpmedel i kampen för överlevnad. Han understryker att alla inte behöver anlita en konsult för att kunna hålla en god kvalitet i sin verksamhet. Å andra sidan finns det ingen gräns beträffande företagets storlek, för när det lönar sig att anlita hjälp. Det beror helt på hur företagaren själv upplever sin situation. Häggblad har under årens lopp bistått med goda råd, och han berättar att företagarföreningen också varit med om att arrangera kurser inom ämnet. En del ordnas som delar av projekt, och företagarna kan i sådana fall insupa nyttiga kunskaper till riktigt moderata priser. Kunden frågar Kvalitetsaspekten ska genomsyra varje del i ett företags verksamhet. Därmed bör tänkandet också sträcka sig utanför företagets egen dörr. De flesta frågor jag fått under min tid som intressebevakare gäller nog miljön. Miljöfrågor rör inte bara några specifika branscher. Och idag frågar kunderna faktiskt efter hur miljön mår. Det blir också allt vanligare att offertförfrågningar omfattar en större helhet, där kvaliteten över hela linjen beaktas. Kurt Häggblad förtydligar att alla företag inte nödvändigtvis behöver skaffa sig certifikat. Var och en fattar beslut om en sådan anskaffning, på basen av behov och nytta. Text och foto: Anne Manner Löften till för att hållas Det allra mest grundläggande är att hålla givna löften. Ingen kund ska behöva godta att löften bryts utan vidare, att ingen meddelar om förändringar i tidtabell och att företagaren i värsta fall gör sig onåbar, när besvikna kunder söker svar på sina frågor. Sådant kanske inte hotar den fortsatta verksamheten, om alla företag inom en speciell nisch agerar på likadant sätt. Men det kan komma en dag när en ny konkurrent startas av en aktör som insett vikten av kvalitet i alla lägen. Den företagaren kommer onekligen att dra det längsta strået på sikt. Kurt Häggblad påminner om att tiderna inte alltid är goda. När efterfrågan minskar, är ett gott rykte ett Medvetenhet om vikten av kvalitet är grunden för fortsatt överlevnad, säger Kurt Häggblad. Företagsnyckeln 4/2008 8

9 Praktisk förbättring med visionen som ledstjärna Det handlar om att bli bättre. Det är långt ifrån så invecklat som det låter. Och ett certifikat behöver inte vara det slutliga målet. Ledningssystemet ska hjälpa företaget att nå sina egna målsättningar. Ordning och reda, struktur och systematik. Så sammanfattar Leif Mannfolk, ägaren till företaget LM-Systemet i Korsnäs, det som ofta går under benämningen kvalitets- och miljöledningssystem. Själv föredrar han att tala om ledningssystem. Syftet med ett ledningssystem är att omfatta varje detalj inom företaget, och som naturliga delar ingår både kvalitet och miljöhänsyn. Och allt utgår från företagets egna visioner och målsättningar. Levande och praktiskt Varje företags överlevnad är beroende av sina kunder. Därför borde det vara självklart för varje företag att försöka förstå kundernas önskemål, och att försöka tillmötesgå dem. Den förståelsen är en av grundprinciperna i kvalitetsutvecklingen. En annan grundprincip rör ledarskapet i företaget. Det bör vara baserat på förståelse för omgivningen, och kunna uppmuntra medarbetarna till engagemang. Ledningssystemet ska genomsyra hela verksamheten i ett företag. Det ska alltså inte bara avhandlas inom företagsledningen, även om förbättringsprocessen börjar där. Och ett ledningssystem är ingenting som avslutas en dag och arkiveras Leif Mannfolk hjälper företag att arbeta fram ledningssystem. Han ratar de teoretiska sätten och har istället utarbetat en egen, lättfattlig modell. Han servar främst den svenskösterbottniska kusten, men har även uppdrag i Sverige och Norge. i en mapp. Nej, det ska vara levande, praktiskt fungerande och lätt att uppdatera. Ett ledningssystem som fyller sin funktion ska vara kort och enkelt, formulerat med företagets egen vokabulär så att alla berörda förstår. Spelreglerna inom företaget ska visserligen vara solklara, men de ska inte utesluta fortsatt kreativitet och tankeverksamhet. Certifikat inget självändamål Mannfolk råder sina kunder att hålla ögonen borta från certifikatens numrerade punkter. Det är bättre att basera ledningssystemet på företagets egen verksamhet, än att låsa utvecklingsarbetet till särskilda kriterier. En genomgående förbättring av hela verksamheten rustar på ett naturligt sätt företaget inför en eventuell certifiering. Ett certifikat ska inte vara ett självändamål. Den som har behov av ett eller flera sådana hjälper jag gärna, men det finns många företag som uppnår kraven för diverse standarder, men som inte behöver det skriftliga beviset som ett certifikat är. Han förtydligar att de olika certifikaten må heta ISO 9000 eller något annat, och alla ha sina specifika kriterier, men att alla i grunden tjänar samma syfte. Deras funktion är att bevisa en viss kvalitet inom ett företag. Från en person till stora företag Leif Mannfolk har sysslat med ledningssystem, och allt vad de innebär, forts. nästa sida 9 Företagsnyckeln 4/2008

10 sedan tidigt 1990-tal. Sedan 2003 är han företagare i branschen och lotsar en mängd företag genom en förbättringsprocess. Bland mina kunder finns allt från enmansföretag till relativt stora firmor, och även skolor. Dessutom anlitar bland annat yrkeshögskolor honom som föreläsare. På kurserna finns också representanter för en mängd olika slags företag, stora som små. I takt med att erfarenheten vuxit, har han utarbetat en egen modell som underlag för utarbetandet av ledningssystem. Modellen är en lättfattlig pyramid som omfattar varje länk i ett företags kedja. Och den kan användas av precis vilket företag som helst, oberoende av storlek och bransch. Triangeln och jag fungerar som lotsar under förbättringsarbetet, men det är uttryckligen företaget som gör jobbet. Det är ju företaget som ska leva med och verka inom sitt ledningssystem. Vision och mål grund för allt Vid första besöket frågar Leif Mannfolk efter kundens vision. En klar vision är A och O i all verksamhet. Varje företag bör ha klart för sig var det vill stå om exempelvis fem år. När visionen är belyst börjar arbetet med att klarlägga hur företaget kan nå det eftersträvansvärda. På toppen av pyramiden á la Mannfolk står policyn. Utgående från det som företaget lovar sina kunder utarbetas själva ledningssystemet. Målsättningar ska klargöras, och efter det gäller det att ta itu med allt som gör det möjligt att uppnå målsättningarna. Arbetet börjar i företagets ledning, och ska småningom sippra genom hela organisationen. Det är ledningens uppgift att klargöra visioner, policy och övergripande mål. Det ska göras på ett sådant sätt att varje medarbetare vet sin funktion, och betydelsen av sin del i verksamheten. Det här är viktigt. Om inte individens önskemål överensstämmer med företagets, gnisslar det i maskineriet. Väl använd tid Det finns de som drar sig för att ta itu med en förbättring inom företaget. Att utarbeta ett fungerande ledningssystem kan faktiskt kräva ett par år av arbete. Tids- och resursbrist är vanliga orsaker till att en företagare kör på i gamla hjulspår. Jag såg en gång en teckning föreställande två stenåldersmänniskor med varsin skottkärra. Den ena kärran var försedd med ett runt hjul, den andra med ett fyrkantigt. Den sistnämnda sa sig inte ha tid att byta till ett runt hjul. Teckningen är onekligen talande. En kvalitetsförbättring innebär merarbete för stunden, men ska ses som en satsning för framtida segrar. Målsättningen med ett ledningssystem är i första hand att få nöjda kunder, i andra hand att nå det målet på ett lönsamt och effektivt sätt. Text och foto: Anne Manner Företagsnyckeln 4/

11 Honnörsordet kvalitet lika gammalt som företaget Botnia Marin är i full gång med att utarbeta sitt ledningssystem. Tanken på en genomgripande förbättring är gammal i företaget. Bra båtar har alltid varit målsättningen, och nu ska ett praktiskt system göra hela processen bättre än någonsin. anställde företaget en person som på heltid utarbetar ledningssystemet. Processen har nu pågått i drygt ett och ett halvt år. I en mapp i hyllan hittar vd Johan Carpelan det han söker. Här! Ett kvalitetsprojekt var under arbete inom Botnia Marin år Men av praktiska skäl blev det framflyttat gång på gång, och nu fungerar dokumenten bara som hyllvärmare. Idag är ett ledningssystem - levande i verkligheten istället för välpackat i tjocka mappar - under arbete. Det ska omfatta båtbyggarens båda verksamhetspunkter, det vill säga Malax och Nykarleby. Målet är inte i första hand att klara kriterierna för något certifikat. Det centrala för oss är ett genuint förbättringsarbete, som ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill ha nöjda medarbetare och kunder som med glädje återkommer. Carpelan berättar att företaget fått erbjudanden om snabbaste vägen till certifikat. De raska aktörerna fick nej tack. Vi är inte intresserade av att bara visa upp ett certifikat. Vi vill ha verkliga och fortlöpande förbättringar. Igång så fort rum fanns Vi insåg på ett tidigt stadium att vi behövde en särskild person som utarbetade ledningssystemet. Det var inte möjligt tidigare, säger produktionschefen Mikael Ljungqvist. Företaget har expanderat kraftigt, och en utbyggnad av utrymmena blev högst nödvändig. Och så fort det fanns ett rum och ett skrivbord att erbjuda, Ledningssystemet omfattar varje detalj i verksamheten. Här ett exempel i form av en framtagen mall, som ser till att borrhålen kommer på rätt plats, samtidigt som de rundade kanterna blir som de ska. Som guide fungerar samma konsult som var inkopplad under 1990-talet, nämligen Leif Mannfolk. Han besöker företaget ett par gånger per månad. Tro nu inte att han ger oss några färdiga mallar. Nej, han ger oss hjälpmedel men sätter helt sonika oss i arbete, skrattar Johan Carpelan, och konstaterar att det är som det ska vara. Konsulten pekar på det som den hemblinde inte ser, ger råd och vägledning under processens gång, men ser till att den som ska leva med systemet gör upp det. Kvalitetsaspekten är långt ifrån ny inom Botnia Marin. Sanna, fortlöpande förbättringar kommer i första hand, certifikat i andra, säger Mikael Ljungqvist och Johan Carpelan. Visionen som grund Företagets vision var egentligen självklar. Men att uttrycka den kort och koncist var rätt krävande. forts. nästa sida 11 Företagsnyckeln 4/2008

12 Det säger Henrik Masus, produktionsutvecklare och den som anställdes för att hålla i trådarna under förbättringsprocessens gång. Han citerar Winston Churchill, som sa att under ett tvåtimmars radioprogram är det bara att prata på, men ett femminuters inslag kräver två timmar av förberedelser. Det gäller för företaget att veta vad det vill, och vad det kan lova sina kunder. Botnia Marins båtar är påkostade och görs enligt de särskilda önskemål som kunderna har. Då förväntar sig också varje kund en båt av hög kvalitet. Avvikelser åtgärdas Under kvalitetsförbättringen har företaget bland annat tagit fram ett avvikelsesystem. Tack vare den öppna mentaliteten gick det väldigt lätt att få till stånd. I systemet ingår allt inom verksamheten. Vi vill upptäcka fel i ett så tidigt skede som möjligt, och reder ut om det handlar om tillfälliga misstag eller systematiska fel, säger Henrik Masus. Kvalitetsuppföljningen förutsätter alerta medarbetare. Stefan Orre berättar att bland annat inskolning av ny arbetskraft underlättas av ett välfungerande ledningssystem. Det gäller för alla som upptäcker något fel att rapportera det. Varje vecka går vi genom listan på rapporterade avvikelser, och gör en markering när en avvikelse är granskad och när den är tillrättad. Det kan handla om att se över arbetsmetoder eller att kontakta någon leverantör. Masus understryker att hög kvalitet över hela linjen gynnar företaget i sin helhet, och därmed varje enskild medarbetare. Buffert är slöseri Därmed berör han något mycket centralt i ledningssystemet. Hittills har systemet i huvudsak utarbetats bland ledningen, men medarbetarna i produktionen blir allt mer delaktiga på olika sätt. Bland annat finns olika uppföljningar fästa på en synlig anslagstavla. Här kan medarbetarna stanna till för att kontrollera hur ekonomin går i förhållande till budgeten, och hur leveranser och arbeten fortlöper i jämförelse med planerad tidtabell. Av uppföljningen lär vi oss att planera bättre. Visst kan man hålla leveranstider med hjälp av buffertveckor, men det är fiffigare att arbeta så effektivt att buffertveckor inte behövs. Vårt ledningssystem berör därför alla våra samarbetspartners. Önskemål om motortyp hör till den grundläggande information vi behöver veta i ett tidigt skede. Detsamma gäller båtens färg, eftersom färgen måste vara bestämd långt innan skrovet görs. Här är ett exempel på sådant som vi hat tagit fram inom ledningssystemet. Här ser alla vad som ska utföras på vilken båt, och ett grönt fält meddelar att ett arbete är utfört, visar Henrik Masus. Bort med grynnorna Företaget har klargjort vilka krav det ställer på sina leverantörer. Masus visar en lång lista på faktorer som beaktas. Företagsnyckeln 4/

13 Här finns allt från leveranstider till pris, kvalitet, miljöpåverkan och logistik. Under hösten har processen hunnit så långt att revisionsplaner är gjorda. Interna revisioner utförs under höstens lopp, och småningom är det dags för utomstående, auktoriserade revisorer att granska kvaliteten inom företaget. Men det väsentliga är fortfarande att få arbetet att fungera enligt våra egna uppställda mål. Henrik Masus förklarar idén med processen på ett för båtbranschen passande sätt: Det gäller att undanröja grynnorna. Och det med hjälp av minimal administration. Systemet underlättar vardagen Stefan Orre ser många fördelar med ett klart ledningssystem. Han är en av arbetsledarna på Botnia Marin. Ett väl utarbetat system är ett bra verktyg för anpassning av arbetsmetoder och vid inskolning. Han berättar att omsättningen på personalen är liten, men att den ökade verksamheten inneburit många nyanställningar. Särskilda krav ställer det faktum att varje båt är unik. För det här företaget är inskolning på arbetsplatsen en av lösningarna. Ett flertal medarbetare har dessutom studerat genom läroavtal. Inom den behövliga praktiken har de utfört en mängd olika sysslor inom företaget, och kunniga lärare har kommit hit för att hålla teorilektioner. Orre poängterar att en hög kvalitet genom hela produktionskedjan är A och O för alla. Att alla inser nyttan med hög kvalitet gör att alla håller ögonen öppna för att upptäcka eventuella fel, och att mera erfarna personer kan hjälpa nykomlingar. Det var enklare förr, när arbetsstyrkan bestod av ett tjugotal personer. Nu är vi omkring 140 personer, och goda system behövs för att allt ska löpa. Orre understryker att rapporterade avvikelser inte hänförs till något straffsystem. Nej, det handlar om att höja kvalitet och kompetens hos alla, för allas bästa. Text och foto: Anne Manner Brist på yrkesförare ökar trycket på högre ålderstak Transportsektorn står inte bara under lönsamhetspress. Även bristen på arbetskraft skapar problem, både inom godstrafiken och bussbolagen. De verksamma förarna blir allt äldre. Medelåldern är 42 år, men andelen chaufförer över 50 år har stigit till en tredjedel. Samtidigt blir det allt svårare att rekrytera unga, främst på grund av arbetstiderna, branschens hårda tempo och lönenivån. Bristen på chaufförer börjar bli akut, särskilt i huvudstadsregionen och kustområdet. På trafikministeriet förbereds en reform av körkortslagstiftningen för anpassning till EU:s kökortsdirektiv. Målet är att den nya lagen ska träda ikraft EU-direktivet godkänner inte ålderstak för yrkesförare. I Finland är gränsen 70 år, vilket i branschen ses som ett onödigt hinder. Folk lever allt längre och på Bussförbundet anser man att trafiksäkerhetsaspekten kan tillgodoses genom tätare hälsokontroller. I Sverige är åldersgränsen för yrkeschaufförer 80 år, vilket i främst Tornedalen lett till att finländare skaffar svenska yrkeskörkort för att kunna fortsätta jobba. (Källa: Helsingin Sanomat) Foto: Kari Kemppainen Varsinais-Suomen Yrittäjät 13 Företagsnyckeln 4/2008

14 Ny på posten, gammal i gamet Med småföretagandet i ryggmärgen och gedigen arbetserfarenhet tar sig Peter Östman an sina nya uppgifter. Från och med september är han vd för såväl Österbottens Företagarförening som Företagarnas Centraldelegation. Medlemmarna hittar honom i huvudsak i Vasa, men även i det nya sidokontoret i Jakobstad. Peter Östman är allt annat än främmande för den medlemskår vars intressen han ska bevaka. I släktens nu levande generationer finns det gott om företagare, och forna släktled har föregått med sporrande exempel. Själv blev Peter företagare vid 24 års ålder. Därför känner jag företagarnas vardagliga bekymmer. Alldeles särskilt bekant är jag med de små och medelstora företagens verklighet. Funktionen som verkställande direktör är inte heller obekant. Peter lämnade på sensommaren två vd-poster inom lås- och säkerhetsbranschen. I hans arbetsuppgifter har ingått bland annat intressebevakning, utveckling av utbildning inom branschen samt upprätthållande och utveckling av kvalitets- och miljösystem. Dessutom har han verkat som chefredaktör för branschens medlemstidning. Listan på förtroendeuppdrag är lång, inom både yrkeslivet och politiken. Bland annat har han hunnit svinga ordförandeklubban och är fortfarande styrelsemedlem i säkerhetsbranschens europeiska intresseorganisation. Peters politiska engagemang innebär både lokala och nationella förtroendeposter. Det egna företaget sålde han, innehade en vd-post ett par år och styrde sedan kosan söderut, till Helsingforsregionen. Där hade han och familjen tänkt stanna några år. Vistelsen blev kortare än tänkt, eftersom jag upptäckte att företagarföreningen sökte en ny vd, säger Peter och ler lite hemlighetsfullt. Så låter han sanningen krypa fram. Jag får nog erkänna att det här är en post som funnits i mina tankar. Men möjligheten att söka den kom nog lite tidigare än jag trodde. Flyttlasset rullade alltså tillbaka till Kållby i Pedersöre redan efter två år. Vision: ännu aktivare medlemmar Sitt nya arbete börjar Peter Östman med att kartlägga nuläget. En viss bekantskap har han givetvis gjort med uppgiften innan han beslöt att lämna in ansökan. Och han ger både sin företrädare och medlemmarna ett ärligt erkännande. Företagarföreningen är en stark och välfungerande organisation. Men som bekant finns ingenting så bra att det inte kan förbättras. Och visst har den nya intressebevakaren visioner. Jag skulle gärna se en ännu aktivare medlemskår. Utvecklingsarbetet sker, helt enligt reglerna, genom samarbete mellan mig och styrelsen. Genom de invalda verkar medlemskåren, men jag välkomnar också medlemmarna att ta direkt kontakt med mig. En större uppslutning på möten och kurser vill Peter också försöka locka fram. Arbetets och livets skola Vilja och energi verkar inte vara några bristvaror. Själv beskriver Peter Östman sig som en impulsiv och temperamentsfull arbetsnarkoman. Två branscher Det är inom säkerhetsbranschen och byggnadssektorn Peter Östman varit verksam under hela sitt vuxna liv, och under största delen av tiden som egen företagare. Han har tilldelats utmärkelser inom båda branscherna. Peter Östman välkomnar medlemmarna med i utvecklingsarbetet. Företagarföreningens huvudkontor finns som förut i Vasa, men ett litet arbetsrum öppnas också i Österbottens Tidnings hus i Jakobstad. Företagsnyckeln 4/

15 Och jag är lite av en tusenkonstnär, men ingen utpräglad expert. Han har gått den så kallade långa vägen till nuvarande kunskapsnivå. Praktiskt arbete och levda dagar, både muntra och sorgekantade sådana, har gett honom en bred erfarenhet och beredskap att hantera olika situationer. Bland den teoretiska utbildningen finns bland annat en specialyrkesexamen för företagare samt genomgången vd-skola, Toimitusjohtajakoulu, i Brahestad. I år har merkonomstudier stått på menyn. Visionen är nog att i något skede ta en högskoleexamen. Familjen har hög prioritet Men allt har sin tid. Så har arbetet, och så har fritiden, till och med för en arbetsnarkoman. Jodå, fritiden betraktar jag som värdefull. Den viger jag i första hand åt familjen, församlingen och mina politiska uppdrag. I sin kristna församling tolkar han predikningar från svenska till finska och engelska, eller tvärtom. Under samma tak som Peter huserar frun Katarina och ett ettårigt energiknippe med fyrtassdrift, Jack Russell-terriern Luca. Frun är utbildad barnträdgårdslärare, och är numera verksam inom det yrket. Hon har tidigare arbetat inom familjens företag. I Helsingforsregionen studerar parets båda söner Rasmus och Sebastian företagsekonomi, och där finns också det första barnbarnet, ett halvår gamla Hannes. Företagsam glömmer han säga En beskrivning Peter inte gör av sig själv, men som lyser solklart omkring hela hans person, är det vittomfattande begreppet företagsam. Företagsamhet är - som Företagsnyckeln redde ut i förra numret - mycket mer än att starta och driva företag. Den initiativförmåga som ingår i ordet visade Peter Östman Text och foto: Anne Manner Företagarnas radannonser Nyland Österbotten prov på redan i unga år. Han sneglade längtansfullt på sista skriket inom skidsporten, nämligen ett par glasfiberskidor. Men jag hade fått ett par nya träskidor året innan, så pappa gjorde klart för mig att några nya inte kom på tal så snart. Och mamma, mån som hon var om minstingen i familjen, föreslog att jag skulle söka arbete i en sportaffär. Sagt och gjort. Den tolvårige knatten bestämde sig för att själv skaffa det han inte kunde få, klev kavat in till en sportaffär i Jakobstad, klämde fram sitt ärende och fick börja som försäljare omedelbart. Ägaren var känd för sin kundservice, sina vitsar och sitt prutande. Av honom lärde jag mig allt det väsentliga om kundbetjäning. Och skidorna, ja, dem tjänade han ihop till och nötte i tre år. Åland Bokförings- och disponentbyråer Raseborgs Disponent- och Bokföringscentral Ab Hangö-Ekenäs-Karis-Kimitoön VD Tina Grabber, Tfn (019) Webbsidor och IT-konsulttjänster Teknikfixarn Web: Tfn IT-tjänster och webbsidor Nyholm Solutions Oy Ab Lomvägen 2, Jakobstad Tfn Översättning Översättningstjänst Bergman Kimovägen 733, Kimo Tfn Bokföring Ålands Företagsbyrå Ab auktoriserad redovisningsbyrå Mariehamn Tfn (018) Gåvor G&D Solbacka Smycken Eckerö Tfn (018) Varför gå över ån efter vatten? Din blivande samarbetspartner eller den specialisthjälp du behöver finns kanske i grannbyn eller bara ett par kvarter bort. Tala om att Du finns med en förmånlig branschannons! Genom att vara med här når du ut till över andra företagare. En annons kostar 25 euro. Vid helårsbokning (5 nr) betalar du endast 100 euro. För att annonsera här kontakta din regionförening eller ring (06) Mässor Mässforum Åland Eckerö Tfn (018) Företagsnyckeln 4/2008

16 En bakväg till Ryssland Kaliningrad öppnar portarna för utländska företag Kaliningrad är den västligaste delen av den Ryska Federationen. Geopolitiskt är området unikt - gräns saknas med det övriga Ryssland. Kaliningrad har 140 km kustlinje med Östersjön och är granne med Polen och Litauen. Området är dock överraskande okänt i Finland. För ett företag som vill in på den ryska marknaden är exklaven Kaliningrad ett intressant alternativ. Området behöver utländska investeringar för att trygga den ekonomiska utvecklingen. Utländska företag som investerar kapital erbjuds goda förmåner. Speciellt intressant är att grunda fabriker som monterar komponenter och halvfabrikat till produkter för den ryska marknaden. Skatteförmånen är då betydande jämfört med traditionell export. Tyska BMW och koreanska Hyundai tillverkar framgångsrikt bilar i Kaliningrad, men konceptet fungerar också i små fabriker. Förvaltningsmässigt har Kaliningrad-regionen en speciell status. Om rådet är underställt Moskva men förvaltas av S:t Petersburg som en del av det nordvästliga Ryssland. Detta är en fördel, eftersom produkter tillverkade i Kaliningrad är direkt inne på den ryska marknaden. Området är därför ett alternativ till S:t Petersburg och Karelen som är de traditionella inkörsportarna. På flera platser finns Kuststaden Svetlogorsk har i snart 100 år fungerat som badort. Till vänster lyxhotellet Grand Palace som bland annat haft tidigare presidenten Putin som gäst. I gränsstaden Sovietsk finns en livligt trafikerad bro och tullstation mot Litauen. Företagsnyckeln4/

17 råmark reserverad för industritomter. Region med stora kontraster Under en rundtur i Kaliningrad ser man mest landsbygd. Landskapet är i den västra delen platt och öppet, med avbrott för lövskogsdungar. Det finns till synes mycket odlingsbar oanvänd mark, men stora ytor består av hedliknande torvmarker. Även behövlig teknologi för att ta jordområdena i bruk saknas. Liksom i Baltikum ser man fattigdom och lyx sida vid sida. En stor del av del av de gamla landsvägarna vittnar om den tyska bakgrunden: spikraka och i huvudsak försedda med alléer av lind, ek och ask. Även städerna har ett kraftigt tyskt inslag speciellt i byggnadskulturen. Vid Östersjökusten finns fantastiska sandstränder och högklassiga badinrättningar som för tankarna till sydligare delar av Europa. Staden Svetlogorsk (tidigare Rauschen) kallas även för Lilla Schweiz och är sedan 1913 känd som badort. Den kuperade staden har många nybyggda hotell samt ett omfattande utbud av restauranger och nöjesliv. Antalet turister uppgår till cirka en halv miljon per år. Av befolkningen på knappt en miljon bor cirka hälften i staden Kaliningrad (tidigare Königsberg). Under andra världskriget blev staden i stort sett förstörd, endast domkyrkan klarade sig oskadd. På Sovjettiden var området helt i militärt bruk och slutet för omgivningen. Att landet varit isolerat märker man på språkkunskaperna. De flesta behärskar bara ryska. Kunskaperna i engelska är dåliga, men däremot talar endel tyska. Förmåner för utländska investeringar Kaliningrad är ett specialområde inom Ryssland. Utländska företag får sedan 2003 betydande ekonomiska förmåner som inte kan erhållas i St Petersburg eller Moskva. Skatte- och tullfriheten innebär exempelvis 38 procent lägre kostnadsnivå jämfört med motsvarande export direkt från Polen. Dessutom ligger Kaliningrad väl till som port för handel med EU. Det finns visioner om ett framtida Östersjöns Hong Kong. Om en investering är 150 miljoner rubel (ca 4,5 miljoner euro) ges betydande ekonomiska lättnader, bland annat gällande beskattning. Förmånerna är inte specifika för Kaliningrad, de gäller även andra specialområden inom Ryssland. Enligt Kaliningrads utvecklingsminister M J Pljuhin vill man speciellt ha investeringar inom turism, transport Regionala duman. och logistik, jordbruk och livsmedel, högklassig konsumtionselektronik, radioelektronik och biltillverkning. En av de stora offentliga satsningarna är byggandet av ett nytt kärnkraftverk. Bakom projektet, som omfattar två tryckvattenreaktorer på totalt 2,3 MW, står statliga Rosatom. forts. nästa sida Företagsnyckelns utsända träffade i Kaliningrad bland annat den regionala dumans viceordförande Konstantin I Poliakov, längst till höger. Historiska huvudpunkter 1200-talet Invaderades av Tyska orden 1255 Königsberg grundades Domkyrkan byggdes 1340 Medlem av Hansan 1544 Universitetet i Königsberg grundades 1701 Hertigdömet Preussen blev kungarike 1736 Matematikern Euler beskrev problemet med Königsbergs sju broar, som senare blev grunden för den matematiska grenen topologi Ostpreussen bildades med Königsberg som huvudstad 1871 Införlivades med Tyska riket vid dess enande 1945 Delades upp mellan Polen och Sovjetunionen enligt Potsdam-konferensens beslut 1946 Nuvarande regionen Kaliningrad Oblast bildades den 7 april 1991 Sovjetunionens sammanbrott 1996 Kaliningrad-regionen öppnades för turism genom ny lagstiftning 17 Företagsnyckeln 4/2008

18 Investeringen uppgår till över fem miljarder euro och verket ska tas i bruk Merparten av elströmmen är avsedd för export till EU. Goda utsikter för båttillverkning Den ekonomiska utvecklingen har accelererat de senaste åren och höjt inkomstnivån kraftigt, men även skapat brist på arbetskraft, särskilt med högre utbildning. Efterfrågan på småbåtar ökar i Kaliningrad liksom inom S:t Petersburgsregionen. Idag finns det få hamnar för privatbåtar, men potentialen för båtturism är stor, eftersom området via det europeiska kanalsystemet har förbindelse ända till den holländska Nordsjökusten. Finländskt kunnande då det gäller småbåtshamnar skulle behövas i Kaliningrad. I samband med hamnarna krävs utveckling av tjänster i form av båt- och motorservice och båtvarv. Det behövs även betydande investeringar i kajer och bryggor. Dessutom måste systemet med båtklubbar byggas upp. På företaget Pelikan tillverkar man fem meters motorbåtar från Polen. Skrov och överbyggnad sammanfogas och båtarna inreds och utrustas. De vill ha samarbetspartners för tillverkning av båtar i 7-9 meters klassen. Det kan vara frågan om redan existerande båtmodeller eller båtar som utvecklas för den ryska marknaden. Deras bedömning är att en försäljning på 50 båtar per år är lönsam. Som rysk partner skulle de sköta tillstånd och markreserveringar för att bygga Det gamla båtvarvet i Polessk är en anläggning som ingår i regionens båtturismplaner och väntar på investerare. nya moderna tillverkningsutrymmen. Företagarorganisationen OPORA hjälper Företagarna i Finland samarbetar med den ryska företagarorganisationen Opora Rossii. De ger hjälp och stöd för företag som vill in i Ryssland. Mot ersättning får man hjälp med att hitta kunder och partners. De hjälper också om man råkar i problem med byråkrati och de ryska myndigheterna. Utsikt över centrala Kaliningrad med frihetsmonumentet som återfinns i alla ryska städer. Mitt i Kaliningrad blänker den nybyggda Kristus-Frälsarens katedral, som blev klar 2006 och är den näst största i Ryssland. Företagsnyckeln 4/

19 Opora har nyligen öppnat ett kontor i Kaliningrad. Vill du ha kontakt med Opora kontakta Thomas Palmgren. Företagsnyckelns redaktionsråd besökte Kaliningrad i juni på inbjudan av Opora Rossii i Nordvästra Ryssland. Värd var Dimitri Ivanov som är medlem i Oporas presidium. Han är också chef för byrån för att skydda företagarnas rättigheter som verkar inom ramen för Opora i Nordvästra Ryssland. Text och foto: Thomas Palmgren & Jonny Mattsson Båtvarvet Pelikan färdigställer polska kabinbåtar som säljs till Moskva-området. Priset på en färdig båt motsvarar cirka euro. Fakta om Kaliningrad Areal: kv.km (max 195 x 110 km) Kommunikationer: landsvägar km, järnvägar 620 km, vattenvägar 495 km. Flygplats: Khrabrovo (avstånd 24 km) Struktur: 13 provinser, 22 städer, 98 landsbygdsdistrikt Geografi: slättland med skog i öster, sanddyner vid kusten; två stora innanhav som avskiljs från Östersjön av långa sandrevlar (48 resp. 65 km) Befolkning: invånare, varav 76 % i tätorter Residensstad: Kaliningrad inv. Större städer: Sovietsk , Chernyakhovsk , Baltijsk invånare Folkgrupper: ryssar 78 %, vitryssar 8 %, ukrainare 7 %, litauer 2 %; totalt ca 100 nationaliteter Kända profiler: filosofen Immanuel Kant ( ), astronomen Johann Müller ( ), matematikerna Goldbach och Hilbert, fysikern König, kemisten Wallach, kosmonauten Leonov, fru Ludmila Putina och tennisspelaren Alexander Volkov. Köningsbergs stadsvapen finns avbildat som fönstermålning i katedralen från 1300-talet. Arbetsgivare får kolla kredituppgifter Från första september får arbetsgivare rätt att kontrollera kredituppgifterna för vissa kategorier av anställda. De nya reglerna är ett tillägg till lagen om integritetsskydd och gäller anställda som åtnjuter speciellt förtroende eller kan komma åt att göra olaglig personlig ekonomisk vinning. Kontrollrätten gäller endast redan anställda, inte arbetssökande. I praktiken gäller det ledande personer i företagets ekonomiförvaltning, som har rätt att fatta beslut om finansiella förbindelser eller lån, handskas med stora penningsummor eller har tillgång till affärshemligheter. Fler företag måste rapportera penningtvätt Den nya lagen om penningtvätt som trädde i kraft i början av augusti utökade kretsen av rapporteringsskyldiga företag avsevärt. Lagen ska nu även förhindra finansiering av terrorism i enlighet med EU:s tredje penningtvättdirektiv. De nya branscher som omfattas av lagen är egendomsförvaltning, skatterådgivare samt alla som handlar med varor där enskilda kontantbetalningar eller sammanhängande delbetalningar totalt uppgår till minst euro. Lagen ställer även högre krav på att företagen fortlöpande håller sig informerade om kundens verksamhet för att kunna identifiera risker och misstänkta avvikande transaktioner. 19 Företagsnyckeln 4/2008

20 Kolla infrastrukturen! Då man planerar att starta företag i ett nytt land finns det många stora som små detaljer att tänka på. Många av dem är självklara. Andra, som oframkomliga vägar under en del av året, kan komma som stora överraskningar i ett skede när projektets förverkligande redan framskridit så pass långt att ett tillbakadragande inte längre upplevs som möjligt. När det handlar om att etablera sig i länder i tredje världen är det vettigt att ägna landets infrastruktur tillräcklig uppmärksamhet. I synnerhet om man kastar blickarna utanför huvudstäderna. Vi är bortskämda med att vägar, flyg och järnväg liksom med att el- telefon- och datakommunikationer fungerar. Det är ingen självklarhet i den här världen. Skulle jag i det här landet till exempel planera att starta en industri utanför Guatemala City, skulle jag nog studera alla de här frågorna med förstoringsglas. Vägnätet har helt klart stora brister. I princip finns det fyra vägar som leder in till huvudstaden. Under normala förhållanden fungerar trafikflödet hyfsat. Medelhastigheten på landets serpentinslingrande vägar ligger dock Natt vid Hotel Atelie del Mar långt under densamma på finländska vägar. I rusningstider får du räkna med att det behövs ett par timmar extra för att ta sig in till, ut ifrån eller genom huvudstaden. Och du ska oftast genom huvudstaden för att nå till exempel en av de två export- och importhamnarna som finns. Så fort det förekommer vägunderhåll, får du räkna med att det behövs mycket extra tid för att ta sig från punkt A till punkt B. När vi byggde hotellet bodde vi i huvudstaden under de första månaderna. Vägen förbättrades, vilket vi i dag är tacksamma över hit till Stillahavskusten har vi kanske landets bästa och snabbaste vägförbindelse - och vi köade minst en timme på hitvägen och en på tillbakavägen. Behövde 8-9 timmar för tur-returresan när fem timmar räcker i vanliga fall. Sen har vi naturkrafternas inverkan. Alla huvudvägar omgärdas i princip av höga bergsväggar; en del i större och andra i mindre omfattning. De häftiga skyfall, som tillhör vanligheten under regnperioden, åstadkommer ras som kan stoppa alla trafik under många timmar, för att inte tala om dygn. Oftast finns det inga omvägar som kan utnyttjas! Skyfall betyder också översvämningar, då vattnet i floderna rusar fram likt ursinniga tjurar. Och även om det inte tillhör vanligheten att broar rasar, så inträffar det. Eller något som för oss just nu är verklighet: Häftiga regn under den sista veckan har fått kanalen som skiljer den här ön från fastlandet att svämma över och på ett vägavsnitt ligger vattnet nu så högt att vanliga småbilar inte kan passera. I det här fallet finns det faktiskt en annan väg, men eftersom trafikinformationen inte fungerar, kan jag tänka mig att många nationella turister som är på väg hit under det här veckoslutet, kommer att bli tvungna att vända om. Alla känner inte till den andra möjligheten, och i vilket fall som helst innebär den, i fall man måste vända om, att resan blir minst två-tre timmar längre. Kommer de efter sex är den möjligheten inte ens ett alternativ, då man måste anlita små bilfärjor den sista biten. De trafikerar inte efter mörkrets inbrott. Om vattennivån är lika hög i morgon förorsakar den förmodligen ett visst ekonomiskt bortfall för de flesta hotellen här. Glädjande nog är det ändå inget som inträffar ens varje år. Ett fungerande järnvägsnät finns inte - trots att järnvägen under många decennier var den enda möjligheten att ta sig från Atlantkusten till huvudstaden. Det vill säga om man inte red eller traskade till fots... Flygförbindelserna är inget att skryta över. Konkurrensen är minimal och prissättningen därefter - det gäller såväl inrikes- som utrikesflyg. Det finns två internationella flygfält och ett fåtal mindre, nationella flygfält. Etablerar du ditt företag utanför huvudstaden, är du alltså i mycket hög utsträckning beroende av att vägarna är framkomliga. Dock har Monterrico, där vi finns, ett flygfält, nej en landningsbana. Så pass lång att vi vet att ett plan med 19 passagerare har landat - det var bröllopsgäster som anlände till hotellet där vigseln, bröllopet försiggick. Privata cessnaplan landar här stup i Företagsnyckeln 4/

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken.

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken. Två månader i Graz Jag började sommarjobssökande för sommaren 2013 tidigt, redan i januari. Trots att jag var tidigt ute var en arbetsplats i Finland för sommaren osäker. Jag beslöt mig att söka sommarjobb

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner i Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags förvaltningsråd Kommunfullmäktigeledamot

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka 188 Rolf Palmberg Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka På gränsen mellan Estland och Lettland finns en liten stad av ovanligare slag. Statsgränsen mellan de två länderna går nämligen bokstavligen

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer